Hvv Cromvliet

Den Haag
01-05-1921 - 30-06-2005

 

HVV Cromvliet 1921 – 2005

Op een stuk weiland aan de Rijswijkseweg, waar nu het HTO-gebouw staat, waren een aantal jongens, n.l. H. Tijsen, F. Bosman, F. Koolhof en F. Peers bezig op hun manier de voetbalsport te beoefenen. Al spoedig bleek, dat ook bij andere jongelui uit de omgeving de animo hiervoor groot was, met gevolg dat er een elftal gevormd kon worden.

Weldra werden er “wedstrijden” gespeeld tegen andere “verenigingen”. De doelpalen werden eerst even van een of ander bouwwerk gehaald en in plaats van de bovenlat werd een touw gebruikt, wat erg praktisch was ten opzichte van de keeper, naarmate hij groot was werd het touw gespannen, zodat hij altijd bij de lat kon. Op zondagsavond vond men elkaar altijd terug op de brug van de Noordpolderkade. Als we verloren hadden werd de “vereniging  meestal ontbonden, de doelpalen verkocht en de contributiecenten omgezet in pinda’s en zure worstjes. Maar op maandag werd ze weer opgericht, werden nieuwe doelpalen geregeld en konden we weer voetballen.

Al spoedig bleek, dat er eigenlijk leiding ontbrak. Die juiste leiding kregen we in de persoon van de heer Eduard Born, de feitelijke grondlegger van Cromvliet. We kregen nu een echte vergadering, die werd gehouden in een keuken van het gebouw Ruijsdaelstraat. Op deze vergadering werd besloten 1 mei 1921 op te richten de Haagsche Voetbalvereniging S.D.W. (Samenspel Doet Winnen).

Ten gevolge van de grote toeloop van nieuwe leden, was de eerste vereiste, een eigen speelveld te bezitten. Al in de zomer van 1921 slaagden wij erin beslag te leggen op een schitterend gelegen terrein aan de Haagweg te Rijswijk (tegenover Hotel Kuys-Witsenburg). Omdat we nog maar kort bestonden, beschikten we niet over voldoende geld voor een dergelijk terrein. Hierin bracht één van onze donateurs uitkomst, door aan de vereniging een lening van een jaar terreinhuur te verstrekken, welke geste dankbaar werd geaccepteerd.

Nu moest voor de accommodatie worden gezorgd. Gelukkig beschikten wij toen al over leden als A. van der Linden, J.M. Groffen en J.P. Groffen, die met enige assistenten een kleedtent in elkaar zetten. Avond aan avond waren zij nog in het donker met petroleumlampen op het veld bezig. Inmiddels was besloten om tot de Haagsche Voetbal Bond (H.V.B.) toe te treden. Aangezien wij echter onder de naam S.D.W. (er was in Amsterdam al een club van die naam) niet tot de Bond werden toegelaten, werd in 1922 besloten de verenigingsnaam te veranderen in “Cromvliet” genaamd naar het landgoed, waarop ons speelveld was gelegen. Zo werden we in het seizoen 1922/1923 toegelaten tot de H.V.B. en met twee elftallen ingedeeld in de derde klasse.


Huize “Cromvliet” op het gelijknamige landgoed.

Ons eerste elftal eindigde in het eerste seizoen op de derde plaats en werd bij keuze gepromoveerd. Vele prettige herinneringen hebben we overgehouden aan onze eerste competitiewedstrijden, gespeeld op het landgoed “Cromvliet”. Heel wat ballen vielen ten offer aan de stoomtram, die op zijn route van Delft naar Den Haag langs ons veld reed.

Vele ruiten van deze tram werden ingetrapt, maar ook betaald! Door het uitbreidingsplan van de gemeente Rijswijk werden we helaas genoodzaakt naar een ander speelveld om te zien. We kregen een veld aan de Julialaantjes te Rijswijk, nu beter bekend als de Schimmelweg. In 1925 promoveerde Cromvliet naar de eerste klasse van de HVB.

Zowel in kwaliteit als in kwantiteit nam Cromvliet in sterkte toe. Belangrijk was dat we weer konden beschikken over een aspirantenafdeling. In latere jaren konden 7 spelers van het eerste jeugdteam de Cromvlietkleuren in het eerste elftal verdedigen.


10-Jarig bestaan in 1931.

Het kampioenschap van de 2e klasse en de daarbij behorende promotie naar de 1e klasse bracht een dubbele vreugde voor het Cromvlietkamp, omdat dit samenviel met het 10-jarig bestaan op 1 mei 1931. Het 2e lustrum werd gevierd met de opvoering van de revue “Cromvliet houdt je taai”. Het succes was enorm en dergelijke revues, met een prachtig bal na afloop, werden bij latere jubilea telkens weer georganiseerd in de Dierentuinzaal (er waren dan ruim 1300 aanwezigen !).

De jeugd van Cromvliet heeft door de historie heen een belangrijke plaats ingenomen. In 1930 startte Cromvliet, na een mislukte poging in de jaren twintig, het juniorenvoetbal.

Met één elftal werd begonnen, na het tweede seizoen kwam er nog een elftal bij. Met het eerste elftal werd gelijk raak geschoten. Elf geboren straatvoetballertjes. Als junior moest je toen 12 jaar zijn om in verenigingsverband te worden toegelaten. Tot 16 jaar kon je junior blijven, op 17-jarige leeftijd werd je senior.

Na de start is de jeugdafdeling blijven groeien en bloeien. Aan het eind van de zeventiger jaren namen meer dan 20 jeugdteams deel aan de competitie!

Naast het voetbal is van alles gedaan om de jeugd creatief bezig te houden. Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor de allerjongsten waren de Sint Nicolaasavonden waar altijd ook spannende films werden vertoond. Ook de zomertrips naar binnen- en buitenland waren hoogtepunten, waar bijna iedereen nog met veel genoegen aan terugdenkt.


Staand van links naar rechts: J. Boot, W. Kuiten, H. Westbroek, H. v.d. Laan, J. van Es, H. Bruggemans, J. Lievaart en C. v.d. Broek. Knielend van links naar rechts: F. Peers, H. Ballegooien, H. Kementner, J. Freeke en L. Peers.

Vroeger speelden de competities zich op twee verschillende niveaus af. De minder begaafde teams speelden hun wedstrijden onder auspiciën van de afdelingen (in ons geval de Haagsche Voetbal Bond = HVB) en de sterkste teams onder de vlag van de KNVB. In 1933 was het eindelijk zover: Cromvliet werd kampioen van de 1e klasse van de HVB en promoveerde daardoor naar de 4e klasse KNVB.
Cromvliet speelde toen aan de Schimmelweg. Daar beschikten we over gemeentelijke kleedlokalen (op achtergrond van foto) en hadden we voor het verstrekken van een kop koffie en/of thee de beschikking over een klein hokje dat ook als materialenbergplaats diende. Meer was het niet! Onder een luikje kon je bij regen net droog staan om een flesje limonade te drinken, een reep chocolade of een pakje kauwgum te kopen.


Bestuur en feestcommissie in het jubileumjaar 1936.

De op deze foto afgebeelde personen zijn van grote betekenis geweest voor de geschiedenis van Cromvliet.
Zij hebben zich gedurende vele jaren met hart en ziel voor onze club ingezet in een bijzonder moeilijke periode: crisistijd, 2e wereldoorlog en daarna de wederopbouw.

Een bijzonder plaatje!


Foto Cromvliet 1 van links naar rechts: G. v. Ree, W. Askamp, J. Paul, M. den Exter, W. Zonneveld, E. Lindhout, A. Boon, J. v.d. Bergh, J. Lindhout, F. Peers, J. Bovelander, K. Kraak. Gehurkt het toen jongste juniorlid: C. Verkijk jr.

Op 1 januari 1938 werd een erewedstrijd gespeeld tegen VUC ter gelegenheid van de officiële opening van Cromvliet’s nieuwe speelveld aan de Anna Bijnslaan. VUC, dat uitkwam in de hoogste klasse, won deze wedstrijd met 4-2. Niet in het minst door de klasse van bv. Bertus de Harder. De Brinckerinckstraat bestond toen nog niet !


De “oude” clubtent die in 1973 werd vervangen door het nu nog bestaande clubgebouw.

Secretaris A. v.d. Linden schreef in juni 1945 het volgende in het jaarverslag:

De competitie, die aanvankelijk op 10 september 1944 zou moeten beginnen, vond geen doorgang, omdat deze in zijn geheel door de bezettende macht werd verboden. Ook onze jaarvergadering werd op het laatste moment door de nazi-politiepresident verboden. Daarmee werd het gehele voetballeven lamgelegd! Voor Cromvliet was het toen een belangrijke zaak, om de verenigingseigendommen te beschermen, want door de heersende brandstoffennood was er geen paaltje op het terrein meer veilig. In oktober 1944 ging het bestuur tot drastische maatregelen over door zelf alles af te breken en een en ander in de clubtent op te bergen en vervolgens het terrein onder water te zetten. Niettemin heeft men er blijkbaar een paar natte voeten voor over gehad, want talrijke spulletjes zijn toch nog verdwenen en zullen wel in één of meerdere majo-tjes (=kacheltjes) hun einde hebben gevonden. Gelukkig voor ons hebben deze majo-bezitters met kennis van zaken gehandeld, want juist datgene wat voor een voetbalwedstrijd onontbeerlijk is, n.l. de clubtent en de doelpalen, is behouden gebleven.


Staand v.l.n.r. I. Boxhoorn, J. Brandse, A. Baas, J. v.d. Bergh, C. Kraak, A. Lem, J. Boot (elftalleider). Knielend v.l.n.r. G. van Ree, W. de Jonge, J. van Geen, E. Lindhout, J. Bovelander.

Het elftal dat in 1947 kampioen werd van de 3e klasse KNVB mag zonder meer het sterkste elftal uit de geschiedenis van Cromvliet genoemd worden. Immers, er bestond nog geen betaald voetbal en er was ook geen hoofdklasse amateurs. De 1e klasse was dus het hoogst bereikbare voor de Nederlandse voetbalclubs. Jan van Geen zou later betaald voetbal in het buitenland gaan spelen. Hij speelde ook mee in de befaamde watersnoodwedstrijd in Parijs tegen Frankrijk, die met 2-1 door Nederland werd gewonnen. Die wedstrijd was indirect oorzaak van de invoering van betaald voetbal in Nederland.


Deze foto geeft een spelmoment weer van één van de topwedstrijden uit ons bestaan: Cromvliet – EBOH. In een promotie-degradatiecompetitie na afloop van het seizoen 1946-1947 streden Cromvliet, VIOS, EBOH (Dordrecht) en Fluks (Dordrecht) om één plaats in de 2e klasse.

Op de grond liggend onze doelman Kees Kraak. Verder onze spelers Toon Lem, Ies Boxhoorn en Jan v.d. Bergh. De grote publieke belangstelling is goed zichtbaar.

Een paar duizend toeschouwers was geen uitzondering! Overigens haalde Cromvliet de 2e klas niet. Deze wedstrijden waren overigens geen propaganda voor de voetbalsport:

de Dordtse veldslag EBOH-Cromvliet is zeer lang in de herinnering van de (oudere) Cromvlieters gebleven !


Op de foto staand v.l.n.r. Herwijn van Elswijk, John Muiser, Ab Bauw, Ed Schild, Theo Zonneveld. René Straatman, Nico Jansse (elftalleider) en Jan Brand (trainer). Knielend v.l.n.r. Piet Bruijn, Peter Lakwijk, Cees Pater Jr, Wim Bakx en Rob Bruijn.

Na een reeks van degradaties was Cromvliet in de afdeling terecht gekomen. In 1969 ging het eindelijk weer beter. Een mix van jeugdig talent en ervaring leverde ons de titel van de hoofdklasse van de HVB op en promotie naar de 4e klasse KNVB.

Het heeft lang geduurd alvorens de Cromvlieters ervan overtuigd waren dat honkbal de ideale zomersport was voor een voetballer. Na een gehouden Informatie-, Instructie- en Spelregelavond in februari 1960 ging men over tot de oprichting van een Honkbalafdeling en werd besloten toe te treden tot de KNHB. Op 7 mei 1960 werd met 2 negentallen gestart. En dat het eerste optreden aan het einde van de competitie geslaagd mocht heten, blijkt overduidelijk toen werd besloten ook een juniorenafdeling op te richten. De wat oudere Cromvlieters zullen aan de foto zien dat het grootste gedeelte van de honkballers ook als voetballer actief was (een hoop bekende gezichten, al is de foto 47 jaar oud!). De eerste jaren vonden de wedstrijden op ons complex plaats en dat heeft heel wat kapotte ruiten in de buurt opgeleverd. De kantine draaide gedurende de zomermaanden leuk door, want de wedstrijden werden ook nog eens door veel supporters bekeken. Toen aan het eind van de jaren ’70 het onderhoud van de velden tijdens de zomermaanden in de knel kwam en de wedstrijden op het complex van ADO-honkbal plaatsvonden ging de band met de honkbalafdeling langzaam maar zeker verloren. Toen de statuten van de vereniging moesten worden aangepast aan het verenigingsrecht en bleek dat dit tot extra complicaties zou leiden, werd besloten de afdeling honkbal op te heffen. Een aantal honkballeden heeft toen “Red Lions” opgericht, een zelfstandige honk- en softbalvereniging die nog altijd bestaat en nu speelt op Sportpark Hoekpolder aan de Weidedreef te Rijswijk. Dat de naam “Red Lions” is gebaseerd op de rode leeuw van het Cromvliet-logo geeft de verbinding tussen beide verenigingen goed aan.

Seizoen 1950-1951

>

In het seizoen 1950-1951 was de zondag 4e Klasse C van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, BTC, Cromvliet, DONK, DSO, Gouderak, HDV, Kranenburg, Rijswijk, Steeds Volhraden, VOGEL en Waddinxveen.

Het eerste elftal van Cromvliet kende een uitstekend seizoen maar had alleen de pech dat Rvv Rijswijk nog beter presteerde en met 33 punten kampioen werd. Cromvliet wist van de 22 competitiewedstrijden er 12 te winnen, 4 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Met 28 punten, en een doelgemiddelde van 55 voor en 34 tegen, eindigde Cromvliet op een keurige tweede positie van de ranglijst.

Seizoen 1951-1952

>

<

Seizoen 1952-1953

>

Het vlaggenschip van Cromvliet werd in het seizoen 1952-1953 ingedeeld in de 4e Klasse B KNVB van het zondagvoetbal en ontmoette daarin; Alphia, DONK, DSO, GSV, De Jagers, Maasstraat, Meerburg, Olympia, RAVA, Rijswijk en sv Voorburg.

Een onopvallend seizoen ditmaal voor Cromvliet 1, waarin men uiteindelijk onderin de middenmoot eindigde. Van de 22 competitiewedstrijden won men er 7, speelde 6 keer gelijk en werd er 9 maal verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers 32-39, eindigde men op de achtste positie van de 4e Klasse B. Alphia werd met 33 punten kampioen en met 12 punten degradeerde sv De Jagers.

Seizoen 1953-1954

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1953-1954 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Celeritas, Concordia, Cromvliet, Delft, ‘s-Gravenzande, Naaldwijk, Oliveo, Rijswijk, Tonegido, Voorburg en Westlandia.

Dit seizoen bracht het eerste elftal van Cromvliet het tot een zevende positie in de 4e Klasse B. Van die 22 competitiewedstrijden wist Cromvliet er 8 in winst om te zetten, speelde 3 x gelijk en er werd 11 x verloren. Hiermee behaalde men 19 punten, en een doelgemiddelde van 43 voor en 51 tegen. Westlandia (36 punten) werd dit seizoen kampioen en Oliveo (9 punten) degradeerde.

Seizoen 1954-1955

Het seizoen 1954-1955 was vooral het seizoen waarin er in het Nederlandse voetbal een “aardverschuiving” plaatsvond in de vorm van de invoering van het betaalde voetbal. Eind 1953 werd de N.B.V.B. (Nederlandse Beroeps Voetbal Bond) opgericht. Deze Bond had de intentie om per seizoen 1954-1955 een prof-competitie op te gaan zetten naast de bestaande amateurcompetities.

In het seizoen 1954-1955 was de zondag 4e Klasse E van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: ADS, ATVV, Cromvliet, Graaf Willem II VAC, KRVC, LenS, Olympia, PDK, RAVA, Stolwijk, VDS en Zwart Blauw.

In het seizoen 1954-1955 presteerde het eerste elftal van Cromvliet uitstekend in de 4e Klasse E en bleef lang in de race voor het kampioenschap. Helaas kon men, aan het slot van de competitie, de strijd om de bovenste plaats net niet volhouden en ging het kampioenschap naar LenS.
Van de 22 competitiewedstrijden werden er door Cromvliet 13 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en gingen er 4 verloren. Met 31 punten, en de doelcijfers 46-23, eindigde men op de tweede positie van de ranglijst, achter kampioen LenS (34 punten).
Aangezien in 1954 het betaalde voetbal zijn intrede deed, kwamen er extra plaatsen in de hogere Klassen beschikbaar. Omdat Cromvliet dus dit seizoen als tweede eindigde in de 4e Klasse promoveerde men automatisch naar de zondag 3e Klasse van de KNVB.

Seizoen 1955-1956

>

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1955-1956 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, BEC, Celeritas, Cromvliet, DHL, Excelsior’20, De Hollandiaan, De Postduiven, VIOS, sv Voorburg, Westerkwartier en Westlandia.

Het werd een moeilijk seizoen voor Cromvliet in de 3e Klasse waarin men nog maar net degradatie kon ontlopen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en gingen er 12 verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers 36-65, eindigde men op de tiende positie van de 3e Klasse A. Dit was nog net voor Westlandia (16 punten) en BEC (14 punten). BEC werd dus het kind van de rekening en degradeerde naar de 4e Klasse KNVB.

Seizoen 1956-1957

>

In het seizoen 1956-1957 was de zondag 3e Klasse A van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Ammerstolse SV, Archipel, Celeritas, Cromvliet, Delft, DHL, De Postduiven, RVC, VVP, Westerkwartier en Westlandia.

In dit seizoen kon het eerste elftal van Cromvliet ternauwernood aan de greep van het degradatiespook ontsnappen. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 7 in winst om te zetten, werd er 1 x gelijk gespeeld en 14 x verloren. Met 15 punten, en de doelcijfers 39-69, eindigde Cromvliet op de voorlaatste positie van de 3e Klasse A. Dit was gelukkig nog net voor Ammerstolse SV, dat met 10 punten degradeerde naar de 4e Klasse.

Seizoen 1957-1958

>

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1957-1958 uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Archipel, Cromvliet, Delft, DHL, GDA, GSV, HPSV, De Postduiven, RVC, Voorburg en Westlandia.

Na twee moeizame seizoenen in de 3e Klasse waren de prestaties van Cromvliet 1 dit seizoen gelukkig beter. Van die 22 competitiewedstrijden wist Cromvliet er 7 in winst om te zetten, speelde 5 x gelijk en er werd 10 x verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers 42-53, eindigde men ditmaal keurig in de middenmoot op een zevende positie van de ranglijst.

Seizoen 1958-1959

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1958-1959 uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Archipel, Cromvliet, Delft, DHL, Excelsior’20, GDA, De Postduiven, Rijswijk, VIOS, Westerkwartier en Westlandia.

Seizoen 1958-1959 was wederom een uiterst moeizaam seizoen voor de mannen van Cromvliet 1, maar gelukkig kon men wederom ternauwernood degradatie ontlopen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er door Cromvliet 5 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en gingen er 11 verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 39-56, eindigde men op de elfde en voorlaatste positie van de 3e Klasse B. Dit was net 2 punten meer dan degradant Rijswijk.

Seizoen 1959-1960

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1959-1960 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Archipel, Bodegraven, Celeritas, Cromvliet, GDA, GSV, Olympia, RVC, VIOS, VVP en Westerkwartier.

Het werd een uiterst moeizaam seizoen voor Cromvliet 1 wat uiteindelijk resulteerde in degradatie naar de 4e Klasse. Van de 22 competitiewedstrijden wist Cromvliet er slechts 1 in winst om te zetten, werd er 9x gelijk gespeeld en 12x verloren. Met 11 punten, en de doelcijfers 21-39, was het dan ook niet zo verwonderlijk dat Cromvliet 1 op de laatste positie van de ranglijst van de 3e Klasse B eindigde.

Seizoen 1960-1961

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1960-1961 uit de volgende clubs samengesteld: BEC, Cromvliet, DRL, ‘s-Gravenzande, Hoek van Holland, Martinit, Oliveo, PDK, RKDEO, VELO en Verburch.

Het eerste elftal van Cromvliet presteerde erg matig dit seizoen. Van de 20 competitiewedstrijden wist men er 4 in winst om te zetten, werd er 6x gelijk gespeeld en 10x verloren. Met 14 punten, en de doelcijfers 32-46, eindigde men, samen met Martinit, op een gedeelde laatste positie van de 4e Klasse D. Er moest dus een beslissingswedstrijd komen tussen Martinit en Cromvliet om te kijken wie er nu zou degraderen en wie er 4e Klasser mocht blijven. Op het complex van BEC in Delft werd het uiteindelijk 2-2 en moest er wederom een beslissingswedstrijd komen. Ditmaal won Martinit, wederom op het veld van BEC, met 2-1 en dat betekende dus dat Cromvliet degradeerde naar de HVB.

>

Seizoen 1961-1962

<

>

Seizoen 1962-1963

>

<

Seizoen 1963-1964

>

Het eerste elftal van Cromvliet werd in het seizoen 1963-1964 ingedeeld in de zondag 1e Klasse A van de HVB met daarin als tegenstanders; BTC, DUNO, DVC, De Flamingo’s, GDS, ODB, De Ooievaars, De Valkeniers, VDS en VVP.

Een onopvallend seizoen ditmaal voor Cromvliet 1 waarin men uiteindelijk in de middenmoot eindigde. Van de 20 competitiewedstrijden won men er 8, speelde 3 keer gelijk en werd er 9 maal verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers van 43 voor en 38 tegen, eindigde Cromvliet op de zesde positie van de ranglijst. De Ooievaars werd met 27 punten kampioen.

<

Seizoen 1964-1965

>

In het seizoen 1964-1965 was de zondag 1e Klasse B van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, DVC, DWO, Maasstraat, Paraat, Taurus, sv Voorburg, VVP en Zwart Blauw.

Van de 18 competitiewedstrijden wist Cromvliet er uiteindelijk 8 te winnen, 2 gelijk te spelen en werd er 8 keer verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers van 39 voor en 39 tegen, eindigde men op een vijfde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1965-1966

>

De indeling van Cromvliet 1 voor het seizoen 1965-1966 in de zondag 1e Klasse A van de HVB luidde als volgt; Concordia, Cromvliet, DWO, GDS, GONA, Taurus, Texas, De Valkeniers, VDS en sv Voorburg.

Ook in het seizoen 1965-1966 draaide Cromvliet 1 moeiteloos mee in de 1e Klasse. Van de 17 competitiewedstrijden (de laatste competitiewedstrijd Cromvliet-VDS om des keizers baard werd niet meer gespeeld) wist men er namelijk 9 in winst om te zetten en werd er 8x verloren. Met 18 punten, en het doelgemiddelde van 51 voor en 33 tegen, eindigde Cromvliet wederom in de middenmoot op een zesde positie van de ranglijst. Kampioen werd Texas met 26 punten.

<

Seizoen 1966-1967

>

<

Seizoen 1967-1968

>

<

Seizoen 1968-1969

>

<

Seizoen 1969-1970

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1969-1970 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, Cromvliet, DSO, De Flamingo’s, GDA, HMSH, Hoek van Holland, De Postduiven, VVP, VVSB en sv Wassenaar

Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist Cromvliet er 7 in winst om te zetten, speelde 4x gelijk en er werd 9x verloren. Zodoende eindigde men met 18 punten (doelsaldo 28-30) op een achtste positie van de 4e klasse B.

<

Seizoen 1970-1971

>

In het seizoen 1970-1971 was de zondag 4e Klasse E van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Aeolus, Cromvliet, Den Hoorn, DSO, Excelsior’20, Het Noorden, De Hollandiaan, Oliveo, Paraat, VIOS en Westerkwartier.

In dit seizoen eindigde het eerste elftal van Cromvliet op een verdienstelijke derde plaats in de 4e Klasse E, met slechts 5 punten achterstand op kampioen De Hollandiaan en 1 punt op nummer twee Het Noorden.  Van de 20 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 7 verloren. Hiermee behaalde Cromvliet 22 punten en een doelsaldo van 23 voor en 22 tegen.

Seizoen 1971-1972

>

Het vlaggenschip van Cromvliet werd in het seizoen 1971-1972 ingedeeld in de 4e Klasse D van de KNVB van het zondagvoetbal en ontmoette daarin; Aeolus, sv Den Hoorn, DSO, Excelsior’20, GDS, De Ooievaars, Schiedam, SMV, TONEGIDO, VFC en Wippolder.

>

Seizoen 1972-1973

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, BEC, BMT, Cromvliet, Excelsior’20, De Flamingo’s, Graaf Willem II VAC, Groeneweg, Kranenburg, Paraat, Rijswijk en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1973-1974

Op woensdag 26 september 1973 werd het fraaie nieuwe clubgebouw van Cromvliet aan de Brinckerinckstraat te Den Haag door wethouder Vink officieel geopend.

<

Seizoen 1974-1975

>

<

Seizoen 1975-1976

>

<

Seizoen 1976-1977

>

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1976-1977 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, DVC, DZS (De Zwarte Schapen), Juventas, Lyra, Quintus, SVDHB, SVH, Taurus, TEDO, Te Werve, Wit Blauw RK en Zwart Blauw.
Cromvliet 1 kende een uitstekend seizoen 1976-1977, waarbij de mannen van trainer Achino Coletti lang uitzicht hadden op het kampioenschap. Helaas kwam Cromvliet aan het einde van de rit slechts twee punten te kort op de naaste concurrenten Zwart Blauw en Te Werve, die met 40 punten gelijk eindigde op de eerste plaats. Zwart Blauw won de beslissingswedstrijd uiteindelijk met 2-3 en mocht zich kampioen van de 1e Klasse A HVB noemen.
Cromvliet 1 wist van de 26 wedstrijden er 15 te winnen, speelde 8 keer gelijk en verloor slechts driemaal. Met een puntentotaal van dus 38 en een doelsaldo van 43-20 eindigde men op de derde positie van de 1e Klasse A.

<

Seizoen 1977-1978

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Cromvliet, Duindorp SV, De Zwarte Schapen, De jagers, Juventas, LYRA, NIVO, Robin Hood, Taurus, TEDO, VDS, Westerkwartier en Wippolder.

<

Seizoen 1978-1979

>

Cromvliet 1 kwam in het seizoen 1978-1979 uit in de zondag 1e Klasse B van de Haagse Voetbal Bond met daarin als tegenstanders: BTC, Duindorp SV, GSC, HDV, Quintus, Robin Hood, SEP, VDS, Wippolder en Wit Blauw.

Cromvliet en BTC vormden het hele seizoen onbedreigd het leidende duo in de 1e Klasse B maar omdat er dit seizoen slechts één ploeg kon promoveren bleken de onderlinge duels tussen beide ploegen van doorslaggevende betekenis. Cromvliet wist BTC dit seizoen tweemaal te verslaan, uit werd het 0-4 en thuis aan de rederijkerstraat 1-0.

<

Seizoen 1979-1980

>

<

Aan het einde van het seizoen 1979-1980 werd voor het eerst het Voetbal West-toernooi of te wel “de Haagsche Courant Cup georganiseerd. Aan dit toernooi konden alle clubs in Den Haag en omgeving meedoen. Cromvliet presteerde optimaal in deze eerste editie en behaalde zelfs de kwartfinale.

Seizoen 1980-1981

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, Esdo, De Flamingo’s, GDA, GONA, Kranenburg, Oranje Blauw, Postalia, SEP, SOA en VVP.

In 1981 bestond Cromvliet 60 jaar en dat ging niet ongemerkt voorbij. Er werden duizend kaarten verkocht voor de sublieme feestavond in het Congresgebouw.
Tal van bekende Nederlandse artiesten traden op zoals bv. Nico Haak, Hans Kazan, Robert Paul en de winnaars van het Nationale Songfestival “The Familee”. De avond werd gepresenteerd door Hans van Willigenburg.
Tijdens de druk bezochte jubileumreceptie (open huis, zie foto) ontving Wim Askamp de Stadspenning van de gemeente ‘s-Gravenhage.


Cromvliet’s bestuur in 1981: v.l.n.r. Rinus Bergenhenegouwen (jeugdzaken en vice voorzitter), Henk Westerhout (kantinezaken), Cok Bruin (secretaris), Wim Askamp (voorzitter), Peter Eikendal (penningmeester), Alice Groffen-Boer (2e penn./2e secr.) en Gerard van Nierop (accommodatiezaken).

Seizoen 1981-1982

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, DWO, de Flamingo’s, Full Speed, GDA, GONA, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Oranje Blauw, SEP, SOA, Westerkwartier, Wippolder en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1982-1983

>

In het seizoen 1982-1983 was de zondag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Cromvliet, De Flamingo’s, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje Blauw, SEP, SOA, VVM, Westerkwartier, WIK, Wippolder en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1983-1984

In het seizoen 1983-1984 schreef het A1-elftal van Cromvliet, o.l.v. trainer Martin de Kort, historie met het bereiken van de Hoofdklasse. Enkele bekende jeugdspelers uit dit succesvolle elftal waren Maurice Kasius, Patrick Lodder, Ed Emmerik, Harm van Doezum, René van der Wetering en (nog B-speler) René Brochard. Het seizoen daarop speelde Brochard bij Feyenoord.


Cromvliet A1 seizoen 1983-1984. Staand v.l.n.r. Vincent Mars(grensr.), Wim v/d Wetering(verz.), Marcel Constant, Ron Eernisse, Maurice Kasius, Ed Emmerik, Olav Maes, Alex den Heijer, Martin de Kort(trainer) en Peter Lakwijk(leider). Zittend Rene v/d Wetering, Patrick Berloth, Harm van. Doezum, Patrick Lodder, René Brochard, Frans Brochard en Dave Zaal.

De A-jeugd van Cromvliet trok dit seizoen veel bekijks en vooral tegen het einde van de competitie stonden regelmatig een paar honderd toeschouwers langs de lijn. Leider Peter Lakwijk kreeg als werknemer van Starlift iedere week f.50,- toegestopt van directeur Dé Stoop om de spelers van een hapje en een drankje te voorzien. Dit bedrag werd vaak nog door de ouders of supporters verhoogd.

Seizoen 1984-1985

<

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Cromvliet, Duindorp SV, DWO, GDA, HBS, Meerburg, Quick Steps, RKSVM, SJZ, Unitas (L) en Vredenburch.

>

Seizoen 1985-1986

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Cromvliet, Duindorp SV, DWO, HS Texas DHB, Quick Steps, Randstad Sport, RAVA, SVLV, Voorburg, Vredenburch en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1986-1987

>

In het seizoen 1986-1987 was de zondag 4e Klasse B van de KNVB als volgt samengesteld: ASC, Cromvliet, Duindorp SV, DWO, GDA, HVV, Naaldwijk, Quick Steps, RAVA, UDO, Vredenburch en sv Wassenaar.

>

Seizoen 1987-1988

Voor het seizoen 1987-1988 werd Martin de Kort als trainer van de A-selectie aangesteld. De Kort was geen onbekende voor de club want hij had jaren bij Cromvliet in het eerste elftal gespeeld en was hiervoor o.a. vier jaar jeugdtrainer en twee jaar trainer van de B-selectie.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1987-1988 uit de volgende clubs samengesteld: Celeritas, Cromvliet, DSO, Duindorp SV, GDS, HVV, ODB, Quick Steps, RAVA, VTL, Vredenburch en sv Wassenaar.

De A-selectie van dit seizoen bestond uit Harm van Doezum, Arno Smit, Olav Maes, Jan Keus, Emiel Schuiling, Aad Lubach, Ruud van Wanrooy, Maurice Kasius, Cees Kunsemuller, Rob Bruijn, Michel Grasmeijer, Patrick Lodder, Jaap Donkervoort en Ron Eernisse. Cromvliet maakte dit seizoen een ontspannen indruk en eindigde tenslotte op een veilige plaats in de middenmoot van de 4e Klasse B.

>

Seizoen 1988-1989

<

Het eerste elftal van Cromvliet werd in het seizoen 1988-1989 ingedeeld in de zondag 4e Klasse B met ditmaal als tegenstanders: Celeritas, Delft, Duindorp SV, GDA, ODB, Quick Steps, RAVA, Scheveningen, Vredenburch, VVP en sv Wassenaar.

>

Seizoen 1989-1990

>

Ook in seizoen 1989-1990 kwam het vlaggenschip van Cromvliet in de zondag 4e Klasse B van de KNVB uit, samen met: Celeritas, sv Den Hoorn, ODB, De Postduiven, Quick Steps, RAVA, Scheveningen, Spoorwijk, VIOS, Vredenburch en VVP.
Cromvliet 1 in seizoen 1989-1990. Staand v.l.n.r: ??

>

Seizoen 1990-1991

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1990-1991 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Celeritas, Cromvliet, HBS, HVV, ODB, Quick Steps, Randstad Sport, RAVA, Spoorwijk, SVLV en WIK.

<

Seizoen 1991-1992

>

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1991-1992 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, DSO, HBS, HVV, Kranenburg, LenS, RAVA, SVLV, VVP, Wassenaar en WIK.

<

Seizoen 1992-1993

>

De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BMT, Cromvliet, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Vredenburch en Westerkwartier.

>

De 4e Klasse C van de KNVB-zondag was voor het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Celeritas, Cromvliet, GDA, GONA, HBS, HVV, Kranenburg, Laakkwartier, RAVA, REMO en WIK.

<

Seizoen 1993-1994

>

De 4e Klasse C van de KNVB-zondag was voor het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: Celeritas, Cromvliet, Duindorp SV, GDA, Groen Wit’58, HBS, Kranenburg, ODB, Postduiven, Quick Steps, Scheveningen en WIK.

<

Seizoen 1994-1995

>

De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1994-1995 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel/Ornas, Blauw zwart, Cromvliet, DZS (De Zwarte Schapen), DVC, GDA, GDS, Graaf Willem II VAC, KSD, MVO’72 en FC Zoetermeer.

<

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1994-1995 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Cromvliet, Delfia, DHL, DSO, DWO, GDS, GONA, Oliveo, RAVA, RKAVV en sv Voorburg.

>

Seizoen 1995-1996

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: Ariston’80, BSC’68, Cromvliet, Marine, Neta Dall, PGS, RAS, RVC, VCS en Vredenburch.

<

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was voor het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, HS Texas DHB, Laakkwartier, ODB, OSC, Paraat, Scheveningen, SOA, VVP, sv Wassenaar en WIK.

>

Seizoen 1996-1997

>

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1996-1997 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, DZS (De Zwarte Schapen), GDA, GONA, HS Texas DHB, Kranenburg, Laakkwartier, De Postduiven, SOA, SVH en WIK.

<

Seizoen 1997-1998

>

De A-selectie van Cromvliet, o.l.v. trainer Wim Boere, was voor het seizoen 1997-1998 als volgt samengesteld: Marcel Verschoot, Rogier Blom, Sander van Brederode, Michel Alsemgeest, Maurice Batelaan, Romeo Bonapart, Richard Bruijn, Rene Chaudron, Michael Dors, Rob Fotunati, Marco Immers, John de Jong, Maurice Kasius, Albert Looyestein, Mario Mansveld, Raymond van Rijn, Carlos Schippers, Marcel Spoor, Jerry Warmerdam en Tom Wiegman.

<

Seizoen 1998-1999

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1998-1999 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, GONA, GSC-ESDO, Hoek van Holland, LenS, Lyra, Naaldwijk, Quick Steps, Quintus, RAVA, RKSVM en SVH.

Het eerste elftal van Cromvliet kende een bewogen jaar. De mannen van trainer Wim Boere begonnen met goed voetbal maar haalde hierbij te weinig punten. Telkens was Cromvliet de betere ploeg maar de goals bleven uit. Daarna werd het voetbal er niet beter op, maar ging men wel scoren en winnen. Dit resulteerde dat er met kunst- en vliegwerk de tweede Periodetitel werd gewonnen.

Met de nacompetitie moest Cromvliet nog een lange weg bewandelen om alsnog promotie promotie naar de 3e Klasse KNVB te bewerkstelligen.

<

Seizoen 1999-2000

>

De “verkering” tussen Cromvliet en Wim Boere bleek serieus want de Haagse trainer ging zijn vijfde seizoen in aan de Anna Bijnslaan te Den Haag.

<

Seizoen 2000-2001

Cromvliet startte het seizoen 2000-2001 met zes senioren- en vijf jeugd-elftallen.

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2000-2001 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, DSO, DWO, GDA, GONA, HBS, HVV, ODB, Postduiven, Quick Steps, VDL en VIOS.

De eerste seizoenshelft verkeerde Cromvliet al in een flinke crisis. Eerst werd na enkele weken hoofdtrainer Wout Pronk ontslagen en zijn opvolger Martin de Kort hield het ook na een paar weken voor gezien. Cromvliet had namelijk een hele smalle selectie en er was volgens De Kort totaal geen beleving bij de eerste elftalspelers. Men kwam trainen als men zin had en zelfs bij competitiewedstrijden bleven er een aantal spelers weg zonder af te schrijven. Het duo Wim Baggerman en Patrick Lodder nam de honneurs waar voor Martin de Kort.

Het mocht echter allemaal niet meer baten want van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist Cromvliet er slechts 2 te winnen, 3 gelijk te spelen en werd er maar liefst 17 keer verloren. Met 9 punten, en de doelcijfers 33-87, was het dan ook niet verwonderlijk dat Cromvliet 1 op de laatste plaats van de ranglijst eindigde en hiermee degradeerde naar de zondag 4e Klasse KNVB.

<
Voor het eerst werd er binnen de vereniging gesproken over een mogelijke fusie met een andere Haagse voetbalvereniging. De namen GONA, VVM en Archipel/Ornas werden veelvuldig genoemd maar dit ging allemaal niet door.

Seizoen 2001-2002

>

<

Seizoen 2002-2003

>

<

Seizoen 2003-2004

>

<

Seizoen 2004-2005

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 2004-2005 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, BMT, Celeritas, Cromvliet, Duindorp SV, HMC, Marathon/Azzurri, Oranjeplein, Quick Steps, REMO, VIOS en WIK.

>

>

1981 tot 2005

Deze geschiedschrijving heeft nog geen schrijver gevonden, hoewel het einde wel bekend is.
In 2005 fuseeert Cromvliet met VIOS en LenS, waaruit de vereniging hsv Escamp ontstaat.

Wie mee wil helpen de geschiedenis van Cromvliet compleet te maken door foto’s en/of verhalen in bruikleen af te staan, wordt verzocht contact op te nemen met Cok Bruin (secretaris tot 1982) via e-mail: cjbruin@casema.nl

 

Palmares Cromvliet (zondag)

Kampioenschappen:
1930-1931 2e klasse B HVB
1932-1933 1e klasse A HVB
1937-1938 4e klasse D
1940-1941 4e klasse B
1946-1947 3e klasse F *
1967-1968 Hoofdklasse HVB
1978-1979 1e klasse B HVB
1981-1982 Hoofdklasse HVB
1993-1994 4e klasse C
2001-2002 4e klasse C
* = geen promotie

Andere prestatie’s:
1954-1955 Tweede positie in 4e Klasse E, automatisch promotie naar de 3e Klasse KNVB
1998-1999 Promotie naar 3e klasse via de nacompetitie

 

Palmares Cromvliet (zaterdag)

Kampioenschappen:
1990-1991 2e klasse A HVB

Parade der trainers bij Cromvliet:

1960-1961 Koos Krassenburg
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 ?
1965-1966 Piet van Anraad
1966-1967 ?
1967-1968 Joop Brand
1968-1969 Joop Brand
1969-1970 ?
1970-1971 Ben Borsboom
1971-1972 Jan Mars
1972-1973 Jan Mars
1973-1974 Jan Mars
1974-1975 Jan Eversdijk
1975-1976 ?
1976_1977 Achino Coletti
1977-1978 Achino Coletti
1978-1979 Peter Esveld
1979-1980 Peter Esveld
1980-1981 Bert van der Meer / Achino Colletti (a.i.)
1981-1982 Achino Colletti
1982-1983 Achino Colletti
1983-1984 Jan Mars
1984-1985 Jan Mars
1985-1986 Wim van der Zwart
1986-1987 Wim van der Zwart
1987-1988 Martin de Kort
1988-1989 Koos Hübscher
1989-1990 Koos Hübscher
1990-1991 Martin de Kort
1991-1992 Martin de Kort
1992-1993 Simon Venema
1993-1994 Simon Venema
1994-1995 Simon Venema
1995-1996 Wim Boere
1996-1997 Wim Boere
1997-1998 Wim Boere
1998-1999 Wim Boere
1999-2000 Wim Boere / ? (a.i.)
2000-2001 Wout Pronk / Martin de Kort (a.i.) / Wim Baggerman en Patrick Lodder(a.i.)
2001-2002 Wim van Ettinger
2002-2003 Eki Korte
2003-2004 Eki Korte
2004-2005 Eki Korte

Parade der voorzitters bij Cromvliet:

1921-???? ?
???? -???? ?
1936-1948 Adriaan de Roo
1948-1957 Ary van der Linden
1957-1983 Wim Askamp
1983-1984 Nico Jansse
1984-1989 Piet Makkus
1989-1989 Dick Klinkenberg (a.i.)
1989-1997 Hans van Wanrooij
1997-2002 Rob Akkermans
2002-2005 Arjan Mout

Terreinen waar Cromvliet heeft gespeeld:

Terrein aan de Haagweg te Rijswijk (tegenover Hotel Kuys-Witsenburg).

Terrein aan de Julialaantjes te Rijswijk, nu beter bekend als de Schimmelweg.

Vanaf 1938 terrein aan de Anna Bijnslaan te Den Haag

Erevoorzitter(s) Cromvliet:

?
?

Ereleden Cromvliet:

?
?
?
?

Lid van Verdienste bij Cromvliet:

?
?
?
?

Zijn we allemaal nog naar op zoek…