Graaf Willem II VAC

Den Haag
10-03-1912 - Heden

Graaf Willem II VAC

Sportpark De Roggewoning:
Buurtweg 124
2244 AJ Wassenaar ZH
Tel. 070-5179083
E-mail: info@graafwillem.nl
Site: http://www.graafwillem.nl/

 

Graaf Willem II VAC vlag - kopie

 

De oprichting van R.K. Sportvereniging Graaf Willem II

We schrijven 10 maart 1912. Op een initiatief van een aantal leden van de parochie van de Onze Lieve Vrouwe van Goeden Raad-kerk uit het Bezuidenhout, dat in navolging van Rooms Katholieke gemeenschappen in andere grote steden een voetbalvereniging oprichtte op “Roomse grondslag”.
De eerste voorzitter werd F. Nieuwenhuizen en de eerste in Katholieke verenigingen onontbeerlijke geestelijk adviseur J.de Vlieger, de grote voorvechter van de Rooms-Katholieke sport in Den Haag.
Het gelukte de vereniging om toegelaten te worden tot de Haagsche Voetbalbond. Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Een Katholieke vereniging, die in haar statuten had opgenomen dat zij zich zou aansluiten bij een eventueel te vormen Rooms-Katholieke voetbalbond, zag men als indringer. Na een aantal rumoerige vergaderingen zwichtte de Algemene Vergadering echter. Graaf Willem II mocht met haar twee elftallen aan de competitie gaan deelnemen.
De spelers van Graaf Willem II kregen wel een dubbele taak mee. Als eerste moesten zij natuurlijk een goede prestatie op de grasmat neerleggen, al was dat alleen maar om aan te tonen dat de club terecht tot de Bond was toegelaten. De tweede taak was echter zorg te dragen geen gemengde verkering aan te gaan omdat dat volgens de statuten onherroepelijk het einde van het lidmaatschap van de vereniging zou betekenen.

Het eerste terrein op “Duindigt”

In 1912 slaagde Graaf Willem II erin van de heer W. Jochems het welbekende Duindigt te huren. De heer Jochems had oorspronkelijk de “Paddocks” bij de grote tribune aangewezen als kleedruimte doch deze bij uitstek geschikte ruimte werd Graaf Willem II door onbehoorlijk gedrag ontnomen. Graaf Willem II kreeg nu een houten tentje dat voorheen werd gebruikt voor totalisator bij wedrennen, die overigens in die tijd verboden waren. Het was een zeer primitieve ruimte verstoken van alle comfort (wasgelegenheid ontbrak volledig).

In het seizoen 1913-1914 beschikte Graaf Willem II reeds over drie elftallen omdat het ledenaantal werd uitgebreid door een fusie met B.V.V., een kleine club afkomstig van de Elandstraatparochie.
De prestaties van het eerste elftal waren in de eerste jaren van de competitie niet opzienbarend. Wellicht werd dit mede veroorzaakt doordat er op zondag op Duindigt pas vanaf 14.30 uur gevoetbald mocht worden en de HVB Graaf Willem II met 5-0 tot verliezer verklaarde in de gevallen de wedstrijden moesten worden afgebroken vanwege de invallende duisternis.

Lidmaatschapskaart uit 1915 van Graaf Willem II (nog zonder VAC)

In 1916 kreeg Graaf Willem II haar eerste eigen (stenen) clubgebouw waarin mevrouw en meneer Maas en de heer v.d. Heuvel (uiterst bekende figuren bij de club in die dagen) hun buffetdiensten konden aanbieden.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel spelers van Graaf Willem II “onder de wapenen geroepen” zodat er in seizoen 1916-1917 van de 5 elftallen die aan de competitie begonnen er twee moesten worden teruggetrokken.

Graaf Willem II naar de Rooms Katholieke Voetbalbond

Het jaar 1920 was een rumoerig jaar in de Haagsche voetbalwereld. Kort daarvoor was de D.H.V.B. opgericht. De “H” stond niet voor “Haag” doch voor “Haarlem”. De afkorting betekende Diocesaan Haarlemsche Voetbalbond, een Rooms-Katholieke voetbalbond derhalve. Het gevolg hiervan was dat Graaf Willem II, trouw aan zijn statuten, met zijn selectie-elftallen uit de Haagsche Voetbalbond om toe te treden tot de nieuwe Roomse bond. De lagere elftallen alsmede de jeugdelftallen bleven nog tot seizoen 1922-1923 in de neutrale bond meedraaien, waarna alle elftallen naar het R.K. verband werden overgeheveld.

Tevens werd er bij Graaf Willem II een afdeling korfbal toegevoegd doch deze tak van sport heeft maar enkele jaren bij de club mogen bloeien. De leiding van de club had n.l. al snel in de gaten dat deze sport gemengd werd bedreven en dat was de reden dat men weer razendsnel deze sport bij de vereniging afschafte.
De gymnastiekafdeling bij Graaf Willem II overtrof echter na een aantal jaren de afdeling voetbal in het aantal leden. In 1921 waren maar liefst 250 leden bij de gymnastiekafdeling geregistreerd.

De oprichting van voetbalvereniging VAC

Deze club werd opgericht in 1922, eigenlijk als een direct gevolg van de oprichting van de D.H.V.B. Wat was het geval? Tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van Graaf Willem II in 1921 waarbij het besluit werd genomen om tot deze R.K. Bond toe te treden, verlieten een aantal jeugdleden uit protest de vergadering. Zij wilde een Rooms-Katholieke vereniging oprichten die wel tegen “neutrale clubs” mocht spelen omdat zij van mening waren dat dit anders de ondergang zou worden van alle Rooms-Katholieke verenigingen.
Om dit te bewerkstelligen zochten zij contact op met de paters van het Aloysiuscollege, van wie zij terecht aannamen dat deze hun duidelijke standpunt zouden overnemen. Toentertijd was er immers al sprake van een duidelijk verschil in opvatting tussen reguliere en seculiere geestelijkheid.
Met name pater Jansen (een leraar frans) was enthousiast en binnen de kortste keren was er een nieuwe voetbalvereniging opgericht. De naam was geen probleem want het Ignatiuscollege in Amsterdam had met VIC reeds een goed voorbeeld gegeven en zodoende koos met voor VAC. De eerste voorzitter werd de heer de Beij (leraar lichamelijke oefening). Op het Aloysiuscollege werd verplicht gesteld om als voetballende leerling voor VAC te voetballen. Een andere mogelijkheid was er niet omdat voetballen in een andere vereniging domweg verboden werd. Deze regel bleef trouwens zeer lang gehandhaafd, pas in de beginjaren zestig werd deze regel op het Aloysiuscollege geschrapt.

VAC had geen eigen veld en speelde nog niet eens in competitieverband. Men speelde waar een veld gehuurd kon worden, eers op Waalsdorp en de Haagsche Volksspeelterreinen aan de Beyersstraat, daarna aan de Loosduinseweg en ergens achter het Belgisch Park. vervolgens kon er een veld gehuurd worden bij BTC in Voorburg en als laatste bij Wilhelmus.

De fusie tussen Graaf Willem II en VAC

Voor Graaf Willem II zowel als voor VAC was dus een fusie min of meer een noodzaak. Eerstgenoemde kon dan eindelijk weer wat vrijer ademhalen en VAC kon dan over eigen velden beschikken en aan de competitie meedoen. Bij Graaf Willem II speelden senioren en bij VAC junioren. Werd een junior senior dan kon hij doorstromen naar één der elftallen van grote broer Graaf Willem II.
De fusie in 1927 tussen Graaf Willem II en VAC bleek een gouden greep. De nieuwe vereniging kende een grote bloei en het eerste elftal werd gelijk kampioen.

Van Duindigt naar de Roggewoning

Een paar jaar na de fusie, in 1930, werd de huur van Duindigt door de heer Jochems opgezegd. Dit was een enorme slag voor Graaf Willem II VAC die men niet dacht te boven te komen. Dankzij de bijzondere inspanningen van Pater van Voorts tot Voorst kon voor f.400,= per jaar twee hectares grond worden gehuurd op de “Roggewoning”
Voorheen werd er op dit stuk land rogge verbouwd doch door de aanleg van de spoorlijn Den Haag-Scheveningen, die door dit land was heen gelegd, was dit stuk grond voor landbouw niet meer rendabel. Op 19 oktober 1930 werd Sportpark “De Roggewoning” officieel geopend.

Succesvolle jaren eerste elftal in jaren dertig

De jaren die hierop volgde verliepen vrij rustig vergeleken met de daaraan voorafgaande. De voetbalprestaties in de jaren tot 1938 waren overigens uitstekend. Waarschijnlijk als gevolg dat de training onder leiding van B. Donker in het parochiehuis van de Agnesparochie plaatsvond. Door een aantal promoties achter elkaar speelde het eerste elftal van Graaf Willem II VAC op een gegeven moment in de I.V.B.C.( de Interdiocesane Voetbal Competitiebond).
De publiciteit werd hierbij niet geschuwd, het kwam wel eens voor dat er voor een belangrijke thuiswedstrijd 2000 aanplakbiljetten werden gedrukt en in de stad verspreid. Bekende selectiespelers uit deze periode waren; Frans Teunissen, Jan Koekebakker en Kees van Luxemburg van wie het verhaal ging dat hij in het Nederlands elftal zou hebben gezeten als hij niet Katholiek was.

Samenvoeging tot één grote bond de N.V.B.

In de jaren 1940-1945 had het voetballen om begrijpelijke redenen niet de hoogste prioriteit. Toch ging het voetbalwereldje ondanks alles gewoon verder. In juli 1940 werden alle bestaande voetbalbonden in Nederland samengevoegd tot één grote bond, de N.V.B. (de K. kwam er pas later voor). De D.H.V.B. had echter voor de Katholieke verenigingen kunnen regelen dat zij op zondagochtend niet behoefte te spelen en dat de lagere elftallen in de competitie zouden worden ondergebracht in speciale afdelingen van de R.K. voetbalverenigingen.

Bij Graaf Willem vond in 1941 een belangwekkende gebeurtenis plaats. Op 27 juni werd besloten om de fusievorm, die vanaf 1927 had bestaan tussen Graag Willem II en VAC op te heffen en tot een volledige integratie over te gaan. En dat niet alleen want tevens werd besloten om de tot dan toe bestaande clubkleuren van groen en zwart te veranderen in groen en geel.

De wederopbouw van Graaf Willem II VAC na de oorlog

Tegen het einde van de oorlog vonden de Duitsers het nodig om de gehele Roggewoning vol met palen te heien om zo eventuele luchtlandingen te verhinderen. Vlak na de oorlog begonnen de herstelwerkzaamheden. Niet alleen van de velden doch ook van de clubtent, die veel schade had geleden.
Bij gebrek aan voldoende selectiespelers startte Graaf Willem II VAC in het eerste seizoen na de oorlog in de 1e Klasse HVB.
Het bestuur met één der grootste stuwende krachten N. van Wijk, W. Goorse en E. Nieuwenhuis stelde zich als taak het verenigingsleven op “De Roggewoning” weer op gang te krijgen. Dit was wel een moeilijke opgave omdat bijna niemand meer na de oorlog over een fiets beschikte en De Roggewoning niet met het openbaar vervoer bereikt kon worden.
Niettemin hadden de pogingen van het bestuur succes. Om te beginnen vond op 19 oktober 1946 de opening van de gloednieuwe clubtent plaats en binnen een paar jaar was Graaf Willem II VAC weer een krachtige en bloeiende vereniging.

Het volgende probleem deed zich op een gegeven moment bij Graaf Willem voor. In totaal zo’n bijna twintig man werden opgeroepen voor militaire dienst om naar Nederlands Indië te vertrekken waardoor er twee elftallen uit de competitie moesten worden teruggetrokken. De Indië-gangers kregen wel wekelijks “Het Herautje” (het krantje van Graaf Willem II VAC) toegestuurd zodat men op te hoogte kon blijven van hun club.

Alhoewel voor het eerste elftal handhaving in de 1e Klasse in deze moeilijke periode mogelijk bleek was promotie naar de “echte” bond nauwelijks haalbaar. Het wachten was eigenlijk op het doorstromen van talentvolle jeugd uit de onstuimig groeiende jeugdafdeling. De aanzet werd gegeven toen een zeer sterk A-elftal in z’n geheel als tweede elftal ging spelen.

Seizoen 1950-1951

>

In seizoen 1950-1951 gebeurde het dan eindelijk. Het eerste elftal met de bekende namen Ben Morshuis, Loet Smeele en Anton Uleman promoveerde naar de 4e Klasse van de KNVB.

Graaf Willem II VAC 1 kampioen van de zondag 1e Klasse B van de HVB. We zijn nog op zoek naar alle namen.

>

Seizoen 1951-1952

De jeugdafdeling stond overigens in die jaren steevast onder leiding van een geestelijke elftalsecretaris in de persoon van een jonge pater van het Aloysiuscollege. Meestal bekleedde deze paters dan hun post twee of drie jaar en dan werden ze weer opgevolgd door een jongere collega. Onder de enthousiaste leiding van die paters Jeuken, van Kempen, Boelens en Schonk groeide de jeugdafdeling naar maar liefst 12 elftallen. Ook een belangrijk impuls voor de aanwas van de jeugd bleek in 1952 de inzegening door Pater Jeuken van het nieuwe eerste veld op de Roggewoning.

Seizoen 1952-1953

>

Mede door de promotie naar de KNVB was de publieke belangstelling bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal groter dan heden ten dage. Er kwam zelfs een oproep aan seniorenleden om de penningmeester bij thuiswedstrijden te assisteren bij entreegelden.
Ondanks de inkomsten van de entreegelden bleek het voor het bestuur financieel onmogelijk om een trainer van buitenaf aan te trekken. Vooral na toetreding tot de gelederen van de KNVB werd daar veelvuldig over gediscussieerd doch het bestuur zag geen mogelijkheden.

Seizoen 1953-1954

>

<

Seizoen 1954-1955

>

In het seizoen 1954-1955 werd het eerste elftal van Graaf Willem II VAC ingedeeld in de zondag 4e Klasse E van de KNVB en moest men het daarin opnemen tegen ADS, ATVV, Cromvliet, KRVC, LenS, Olympia, PDK, RAVA, Stolwijk, VDS en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1955-1956

>

<

Seizoen 1956-1957

>

In het seizoen 1956-1957 werd het vlaggenschip van Graaf Willem II VAC ingedeeld in de zondag 4e Klasse C van de KNVB. Deze Klasse bestond verder uit; BMT, DUNO, HION, HWD, Kranenburg, Maasstraat, Oranjeplein, Quick Steps, Rijswijk en TONEGIDO.

<

Seizoen 1957-1958

In het seizoen 1957-1958 vond er weer iets unieks binnen de vereniging plaats. De selectie ging voor het eerst in haar bestaan trainen bij kunstlicht. Weliswaar niet op De Roggewoning, dat zou nog enige jaren op zich laten wachten, maar op een veld van Quick. Graaf Willem kwam met het bestuur van deze vereniging overeen om 2 uur per week gebruik te mogen maken van de felle lampen.
Tevens werd er voor het eerst in de geschiedenis van de club een trainer voor het hele seizoen vastgesteld. De trainer, de heer van Pijlen, zou niet alleen de veldtrainingen (bij Quick) en de zaaltrainingen (op het Aloysiuscollege) maar ook het eerste elftal samenstellen en op zondag als coach optreden.
Bovendien mochten vanaf dit seizoen bij wedstrijden van het eerste elftal alleen de heer Pijlen en de bestuursleden nog in de kleedkamer ophouden. Het resultaat van dit alles leverde een sportieve opleving op bij Graaf Willem II VAC.
Het eerste elftal bestaande uit o.a. de bekende spelers Jan en Kees van Rijn, Peter Palstra, Theo van Bladeren, Piet en Paul Smeele, Ton en Cees van Rooijen,Alex, Emiel en Theo Borsboom, Baren, Morshuis en Wanders beleefde enige succesvolle jaren. Graaf Willem II VAC eindigde twee maal achter elkaar om de tweede positie in de 4e Klasse KNVB. Daarna was het kruit verschoten maar kon de club zich soms met hangen en wurgen ternauwernood handhaven in deze 4e Klasse.

>

Seizoen 1958-1959

>

<

Seizoen 1959-1960

>

<


Het tweede elftal kampioen seizoen 1959/1960 Staand v.l.n.r; Vincent Smeets, Bas van der Zijden, Rene Smeets, Willem Stierum, Niek Schepman, Emiel Borsboom en Ben Hendriks. Zittend Gerard Lammers, Aad van Dijck, Tjebbe Westendorp en Mans de Rooy. Foto Aad van Dijck

De inkomsten van de vereniging bestonden destijds voornamelijk uit contributies en de opbrengsten van de voetbalpool. De opbrengsten van de bar, gerund door de heer en mevrouw Hofman, waren nog gering omdat destijds slechts in de pauze en tot 15 minuten na een wedstrijd flesjes limonade verkocht mochten worden.

Graaf Willem II VAC in de jaren zestig

Waren de resultaten van het eerste elftal in het begin van de jaren zestig niet geweldig, de accommodatie op de Roggewoning gaf ook weinig tot juichen. Wanneer je eenmaal de clubtent via het toegangspad bereikt had dan moest je constateren dat de zaken als elektrisch licht en drinkwater eenvoudig ontbraken. Een kacheltje, destijds gekocht voor mevrouw Hofman was zo’n beetje de enige luxe in de door gebroeders Borsboomgerunde kantine.
Natuurlijk waren er plannen tot verbetering van de accommodatie maar deze werden in de kiem gesmoord door de onzekere toekomst van het Roggewoningcomplex.
In 1958 was namelijk de spoorlijn Den Haag-Scheveningen opgeheven en kwamen er plannen voor een autoweg (de Landscheidingsweg) die dwars over de velden van Graaf Willem zou komen. Ook was er sprake van een aanleg van een grote camping.

Seizoen 1964-1965

Op het veld diende zich op een gegeven moment een nieuwe generatie aan met spelers als L. Borsboom, P.en H. Vos, A.vd. Wiel en M. de Bruijn en mede daardoor begonnen vanaf het seizoen 1964-1965 de resultaten van het eerste elftal te verbeteren.

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1964-1965 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, Duindorp SV, Graaf Willem II VAC, GSC, De Ooievaars, Oranje Groen, RKDEO, RKWIK, Te Werve, TONEGIDO en sv Wassenaar.

Het vlaggenschip van Graaf Willem II VAC presteerde dit seizoen naar behoren. Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist men er 7 te winnen, speelde 6 keer gelijk en werd er 7 keer verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers 35-34, eindigde Graaf Willem II VAC keurig in de middenmoot op de zesde positie van de ranglijst.

Seizoen 1965-1966

>

<

Seizoen 1966-1967

Na twee seizoenen een meer dan redelijke middenmoter geweest te zijn in de 4e Klasse van de KNVB zou het seizoen 1966-1967 het (voetbaltechnisch bekeken) hoogtepunt uit de na-oorlogse geschiedenis van Graaf Willem II VAC worden.
Het eerste elftal o.l.v. trainer-coach Ben Morshuis had een gemiddelde leeftijd van nog geen 21 jaar.
Graaf Willem was ingedeeld in een competitie met veel teams uit de “Bollenstreek” en enige Haagse teams (TONEGIDO, Archipel en Scheveningen). De krachtsverhoudingen in deze klasse waren bijzonder gering. Vooral de slotfase van de competitie was sensationeel. Na de 3-1 overwinning op concurrent Scheveningen was die club uitgespeeld. Graaf Willen had nog 2 wedstrijden tegaan en 3 punten nodig voor de titel. En die drie punten kwamen er. In de laatste wedstrijd op 30 april 1967 tegen DOSR was een gelijkspel voldoende voor de titel. In een zenuwslopende wedstrijd bleef het 0-0 en haalde Graaf Willem VAC 1 met één punt voorsprong op Scheveningen, Archipel en TONEGIDO) het kampioenschap in de 4e Klasse A binnen.


Graaf Willem II/VAC 1 kampioen van de 4e klasse A op 30 april 1967 met o.a de spelers; B. Donker, A.Dullaart, L. Borsboom, P.Vos, H.Vos, P.de Kok, M.de Bruijn, P.Castenmiller, J.v.d.Lugt. I.Hendriks, A.v.d.Wiel en trainer B.Morshuis

Ben Morshuis had met zijn team voor elkaar gekregen dat Graaf Willem II VAC na zestien jaar vierdeklasvoetbal het volgende seizoen kon starten in de 3e Klasse van de KNVB.
In het eerste seizoen in de 3e Klasse draaide het eerste elftal goed mee en eindigde op een vijfde positie. Daarna begonnen de magere jaren en in seizoen 1968-1969 degradeerde Graaf Willem VAC 1 weer naar de 4e Klasse.

Eindelijk nieuwe clubtent

De promotie naar de 3e Klasse van de KNVB was niet het enige hoogtepunt uit 1967. In dat jaar verrees er eindelijk een nieuwe clubtent bij Graaf Willem II VAC.
De in 1945 als noodaccommodatie gebouwde clubtent stond er immers nog steeds en was nodig aan vervanging toe. Nadat er eindelijk zekerheid was dat Graaf Willem II VAC op de Roggewoning kon blijven zitten kon de club gaan werken aan de accommodatie.
In 1966 kocht Graaf Willem de houten clubtent van de Poeldijkse voetbalvereniging Verburch. Pas in februari 1967 kon met de bouw worden begonnen want het toekennen van een bouwvergunning had nogal wat problemen gegeven.
Graaf Willem had eindelijk zijn accommodatie kunnen aanpassen aan de eisen van de tijd. Het bestuur, sinds 1967 onder voorzitterschap van J.Lancée besloot na de bouw van de clubtent nu ook tot de aanleg van veldverlichting en een douchegelegenheid. De eerste veldverlichting was zeer eenvoudig, een paar sterken lampen die hingen aan hoge houten dennenpalen langs het toenmalige tweede veld. De enige die deze lampen durfde te vervangen was Jos Eijsackers.
Later zouden er langs het vierde veld drie meer professionele masten worden geplaatst.

De accommodatie in de zeventiger jaren. Op de achtergrond de inmiddels verdwenen voetbalvelden aan de Buurtweg.

Graaf Willem II VAC in de jaren zeventig

In het seizoen 1970-1971 degradeerde het eerste elftal wederom, ditmaal uit de 4e Klasse KNVB. Na precies twintig jaar was Graaf Willem II VAC weer terug in de HVB. Het opmerkelijke was dat deze twee degradaties met praktisch dezelfde spelersgroep plaatsvond als waarmee in 1967 het kampioenschap werd behaald.

Vanuit de Hoofdklasse van de HVB zouden er in het seizoen 1971-1972 twee teams rechtstreeks promoveren naar de KNVB. Het was vrij snel duidelijk dat de eerste promotie voor Delfia was weggelegd. De tweede promotieplaats werd vrijwel het hele seizoen bezet door Graaf Willem II VAC. Met nog vier wedstrijden te spelen bedroeg de voorsprong op de enige concurrent Oranje Blauw nog vier punten, echter deze voorsprong verdween volledig en Graaf Willem en Oranje Blauw eindigde beiden met evenveel punten gelijk op de tweede positie.
De eerste beslissingswedstrijd tussen Graaf Willem II VAC en Oanje Blauw op het terrein van Laakkwartier eindigde voor 2500 toeschouwers in 0-0. Dus volgde er nog een beslissingswedstrijd en deze werd, op zondag 14 mei 1972, wederom op het Laakkwartiercomplex gespeeld.
De mannen van Graaf Willem II VAC verzamelde bij Paul Vos, en kleedde zich om in zijn slaapkamer en kreeg vervolgens een geweldige pep-talk van Cor de Jong: wat heeft een team nog meer nodig! Ongeveer 3000 toeschouwers waren getuige van deze tweede wedstrijd tegen Oranje Blauw. En het lukte! Graaf Willem II VAC won uiteindelijk met 1-0 door een doelpunt van Joop van der Lugt en promoveerde zodoende na 210 minuten voetballen weer naar de KNVB. Oranje Blauw moest zijn al bestelde feestelijke diner afzeggen en Graaf Willem kon gaan feesten op de Roggewoning. Beide wedstrijden en het daarop volgende promotiefeest vormde het absolute hoogtepunt van deze periode.
Leuk is het om de oude krantenverslagen nog eens door te nemen en te lezen over de geslepen Ton Bunnik, de buitengewoon onplezierige mandekker van Luxemburg en de meer dan bekwame doelman Borsboom. Volgens de kranten was Graaf Willem technisch beter en tactisch slimmer dan Oranje Blauw. Joop van der Lugt mocht zich dus matchwinner noemen. Hijzelf bleef er nuchter onder: ik stond toevallig op de goede plek!

GW II VAC 1 promotie 71-71

Twee maanden voor dit promotiefeest had Graaf Willem II VAC al op grootse wijze haar 60 jarige jubileum gevierd in het Palladium te Scheveningen.

Terug in de KNVB werd Graaf Willem II VAC in de verdere jaren een gedegen middenmoter. Wel opvallend tijdens deze periode was de vele aandacht voor Graaf Willem in de lokale pers. Per seizoen stond er wel tussen de tien en vijftien grote verslagen c.q. foto’s van wedstrijden van het eerste elftal in de krant. Het feit dat Graaf Willem II VAC lid J.Heijmans destijds sportjournalist was bij “Het Binnenhof” zal hier zeker niet vreemd aan zijn geweest.

Weekorgaan “De Ridder”

Het weekorgaan van Graaf Willem II VAC “De Ridder” groeide in deze periode verder uit tot een zeer lezenswaardig clubblad. Zonder anderen tekort te willen doen was dit toch wel de verdiensten van redacteuren zoals Hans Vos (1968-1972) en Cees van Rooijen (1973-1977). “De Ridder” werd een belangrijk bindend element binnen de vereniging.

Seizoen 1971-1972

De zaterdagafdeling kende vanaf seizoen 1971-1972 geen standaardelftal meer omdat de kern van “zaterdag 1” weer op zondag was gaan spelen. Het zaterdag 2 team was daardoor nog het enige zaterdag seniorenteam bij Graaf Willem II VAC.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1971-1972 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, GONA, Graaf Willem II VAC, Hoek van Holland, Juventas, Oliveo, Oranje Blauw, Oranjeplein, Postalia, RCDH, VDS en Wit Blauw.
Dit seizoen werd er bepaald dat de twee bovenste clubs in de eindrangschikking  van de Hoofdklasse HVB zouden promoveren naar de 4e Klasse KNVB.

>

Met nog vijf wedstrijden voor de boeg maakte Graaf Willen II VAC een prima kans om terug te keren naar de KNVB want op OLIVEO en Oranje Blauw bedroeg de voorsprong respectievelijk 3- en 4 punten.

>
Graaf Willem II VAC heeft nooit gegrossierd in kampioenschappen maar evenmin in degradaties. Dat gold ook voor deze periode in de jaren zeventig.

Weinig doorstroming jeugd

De jeugdafdeling beleefde in deze tijd een periode van grote bloei. Toch stroomde er weinig jeugdspelers door naar de hogere selectie-elftallen. Er is hier destijds veel over te doen geweest. Van de kant van de jeugd en begeleidingscommissie werd betoogd dat de jeugd niet goed werd opgevangen in de senioren en daar te weinig begeleiding kreeg. In hun ogen had trainer Cor de Jong een vrij vaste en hechte groep spelers om zich heen verzameld en zou hij daardoor de jeugd geen kans gegeven hebben. Van de kant van de senioren werd hier tegenover gesteld dat talentvolle jeugd nauwelijks aanwezig was. Echte talenten zoals Ton Bunnik en Rob Willers waren immers wel moeiteloos doorgebroken.
Het was moeilijk aan te geven welke opvatting nou de juiste was. Feit was wel dat deze kwestie de vereniging niet onberoerd liet en dit leidde op een gegeven moment tot het vertrek van trainer Cor de Jong. Zijn vertrek werd zeker door de selectiespelers ten zeerste betreurd. Een afscheidswedstrijd tussen het promotie-elftal van 1972 en de overige spelers, die tijdens zijn coachschap in het eerste gespeeld hadden en een afscheidsreceptie konden zijn vertrek maar nauwelijks goed maken.

Opvolger van Cor de Jong werd de oud ADO-voetballer Ton Lobel. Ton Lobel was de eerste gediplomeerde trainer (C-diploma) van Graaf Willem II VAC.
Trainer Lobel behield de goede sfeer binnen de selectie en zijn wedstrijdbesprekingen waren werkelijk een belevenis (mannen, we gaan er zondag weer hurru-up tegenaan!) en zijn tactische vondsten verrassend (op het middenveld als ruit cq “schuine drop”!). Graaf Willem VAC 1 eindigde in dit seizoen (1976-1977) weer net boven de middenmoot.

Belangrijke mensen bij Graaf Willem II VAC

De inkomsten uit de contributies waren al lang niet meer voldoende om de club financieel draaiende te houden. Twee belangrijke andere inkomsten waren de “voetbalpoule” (later lotto-toto) en de bar. Zonder iemand te kort te doen krijgen J.Muizelaar, Joh. en Th. den Blanken, J.v.d.Wee, F.Bolsius (lotto-toto) en J.en N.Vos en de familie Baptiste (buffetcommissie) een extra woordje van waardering voor al dit vrijwilligerswerk.
De verzorging van het terrein en alle materialen vormde natuurlijk ook een belangrijk onderdeel binnen de vereniging. Terreinchefs als J. Marcussen (Ome Joop) en T. Baptiste (Ome Ton) zijn hier voor de vereniging van groot belang geweest.

Inmiddels zette de geringe aanwas van jeugdleden zich voort. Als belangrijkste oorzaken hiervan konden worden genoemd: het lagere geboortecijfer, het afkeuringsbeleid van de KNVB, de groeiende belangstelling voor zaalsporten en de voor jonge kinderen levensgevaarlijke weg naar de Roggewoning.
Graaf Willem II VAC dreigde een pure seniorenvereniging te worden en werd hiermee met opheffing bedreigd.
Om meer jeugdleden aan te trekken werd in 1977 een plan ontwikkeld om een internationaal E.E.G.-jeugdtoernooi te organiseren.

Seizoen 1977-1978

>

De zaterdag 2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: BSC’68, CWP, Graaf Willem II VAC, Hoek van Holland, Marine, MVO’72, NSEM, PGS, PZH, Quick Steps en TONEGIDO.

<

In seizoen 1977-1978 kwam de zondag 1, wederom o.l.v. trainer Ton Lobel, nog steeds in de 4e Klasse zondag uit.

Seizoen 1978-1979

De herstructurering van de velden van Graaf Willem II VAC was al eerder aangekondigd. Er werd een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld waarin minimale bebouwing, ontsluiting van het duingebied en de waarde als “waterwingebied” de belangrijkste elementen vormde. In het seizoen 1978-1979 werden de eerste stappen in het kader van dit bestemmingsplan gezet. Het vierde veld van Graaf Willem II VAC ging verloren, veld 2 werd 90 graden gedraaid en veld 3 kwam daar parallel aan te liggen.

>

Seizoen 1978-1979 ging de geschiedenisboeken in als het seizoen met de extreme regenval. Er werden in dit seizoen zoveel wedstrijden afgekeurd dat er werd besloten om de competitie voor de lagere elftallen niet af te maken. De competitie voor de standaard-elftallen werd wel gewoon uitgespeeld.
Aan het einde van dit natte seizoen werd er afscheid genomen van de bekwame en sympathieke trainer Ton Lobel.

Seizoen 1979-1980

In vergelijking met andere verenigingen kenmerkte Graaf Willem zich in deze periode door een abnormaal laag spelersverloop. Dit was enerzijds te danken aan de bescheiden sportieve rol van de vereniging en anderzijds aan het unieke karakter van “de Graaf”.
In seizoen 1979-1980 was de oprichting van de miniwelpen (F-jes) bij Graaf Willem II VAC vermeldenswaard.

De zondag 4e Klasse B van deze KNVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Alphen, Bernardus, DOSR, DSO, Graaf Willem II VAC, Laakkwartier, Meerburg, Randstad Sport, ROAC, SJC en SOA.

Trainer Richard Bakker had de duidelijke opdracht gekregen om te kiezen voor de jeugd bij Graaf Willem II VAC 1. De visie van het bestuur was namelijk dat als de jeugd bij Graaf Willem II VAC geen kans zou krijgen dan liep de club het gevaar dat de talenten voor een andere club zouden kiezen. Kortom, Graaf Willem II VAC had dit seizoen een zeer jeugdig elftal waarbij handhaving in de 4e Klasse het belangrijkste was. Omdat Graaf Willem II VAC dit seizoen redelijk in de middenmoot kon meedraaien, kon de verjonging rigoureus doorgevoerd worden. Natuurlijk gaf dit ook wel eens problemen in de wedstrijd zoals onzekerheid en concentratieverlies maar het team van trainer Bakker kwam daardoor niet echt in de problemen.

Seizoen 1980-1981

>

In het seizoen 1980-1981 was de zondag 4e Klasse B van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Bernardus, Celeritas, GDS, Graaf Willem II VAC, Meerburg, RKAVV, SJZ, SVLV, VCS, sv Voorburg en sv Wassenaar.

De voormalige jeugdtrainer J. Prins werd trainer van de selectie in het seizoen 1980-1981. Ondanks alle hoopvolle verwachtingen degradeerde het eerste elftal aan het einde van dit seizoen naar de HVB. Vanaf maart 1981 werden overigens de trainingen overgenomen door de teruggekeerde trainer Cor de Jong maar ondanks een fantastische serie wedstrijden wist men het KNVB-schap niet te behouden.

<

Seizoen 1981-1982

In 1981 werden er drie lichtmasten extra geplaatst rond het trainingsveld waardoor er optimale trainingsmogelijkheden ontstonden. In de ledenvergadering van 1981 werd een commissie “nieuwbouw” opgericht. Aanvankelijk waren er plannen om zowel de kantine als de kleedkamers te vervangen doch dit bleek onbetaalbaar. De gemeente Den Haag bleek woord te houden en in 1982 was de gemeente bereid een niet onaanzienlijke subsidie te verstrekken voor de nieuwbouw van de kleedkamers. Het oude “Chez Nous” gebouw ging tegen de vlakte en er verrees een prachtige nieuwe kleedgelegenheid. Deze werd middels een door Graaf Willem te betalen entreehal verbonden met de kantine. Ook de keuken werd ingrijpend gerenoveerd en de kantine kreeg een cv-intallatie.

Het clubgebouw met de nieuwe kleedkamers vlak voor de oplevering in 1982. Het parkeerterrein tegen de Landscheidingsweg is verdwenen.

Het eerder gememoreerde bestemmingsplan had nog een aantal gevolgen voor Graaf Willem II VAC. Het oude toegangspad mocht alleen nog maar door leveranciers en (brom)fietsers gebruikt worden en er werd een nieuw parkeerterrein aangelegd aan het begin van het Roggewoning-complex. Hier moest men voortaan de auto parkeren en vervolgens per voet het nieuwe aangelegde voetpad richting clubgebouw volgen.
Hierdoor verdween het aan het clubgebouw aangrenzende parkeerterrein en de ergenis die bestond rond het parkeren op of langs de oude toegangsweg met name door hockeyers. Het nieuwe parkeerterrein was qua capaciteit helaas vanaf achter de tekentafel begroot want bij thuiswedstrijden van de top hockeyclub HGC was het een groot probleem om nog een parkeerplekje op de Roggewoning te vinden.

In 1981 besloot voorzitter Lancée na 13 jaar zijn voorzitterschap neer te leggen. De welhaast professionele wijze waarop de heer Lancée de club had bestuurd leidde in dit jaar terecht tot zijn benoeming als “Erelid”. Het bestuur schoof een nieuwe kandidaat naar voren in de persoon van Hans Vos die unaniem tot nieuwe voorziter werd gekozen.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, DWO, de Flamingo’s, Full Speed, GDA, GONA, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Oranje Blauw, SEP, SOA, Westerkwartier, Wippolder en Zwart Blauw.

Voor het seizoen 1981-1982 werd trainer C.van Stigt aangetrokken. Het al eerder gememoreerde verval van de vereniging in voetbaltechnisch opzicht werd bekrachtigd door wederom een degradatie van het eerste elftal, ditmaal naar de 1e Klasse HVB.

>

Seizoen 1982-1983

>

In het seizoen 1982-1983 was de zondag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Cromvliet, De Flamingo’s, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje Blauw, SEP, SOA, VVM, Westerkwartier, WIK, Wippolder en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1983-1984

>

<

Seizoen 1984-1985 (Het revolutionaire jeugdplan)

Het bestuur van Graaf Willem II VAC kwam in 1984 met een revolutionair voorstel. De jeugdleden zouden het symbolische bedrag van 1 gulden aan contributie moeten gaan betalen. Iedere andere poging tot het winnen van jeugdleden was mislukt en het bestuur meende daardoor iets bijzonders te moeten doen. Graaf Willem bezat op dat moment slechts vier jeugdelftallen en ruim eenderde van alle seniorleden was ouder dan 35 jaar.

In de Algemene Ledenvergadering werd dit voorstel met 58 stemmen voor en 31 tegen goedgekeurd onder één voorwaarde, dat er na één seizoen opnieuw zou worden bekeken of de verlenging wenselijk zou zijn. Als belangrijkste tegenargumenten werden genoemd: Het tekort aan kader om de jeugdafdeling te ondersteunen, oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere verenigingen en het gevaar dat vrijstelling van contributie kon leiden tot vrijblijvendheid van de leden. Ook de term “ballotagecommissie” kwam ter sprake.

In het seizoen 1984-1985 was de zondag 1e Klaase B van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, DUNO, DZS (De Zwarte Schapen), Graaf Willem II VAC, GSC, Juventas, Robin Hood, SEP, TAMUVONA, Valkeniers, VDS en Wit Blauw.

Seizoen 1985-1986

In het seizoen 1985-1986 werd de contributie voor de B en C junioren verhoogd van 1 gulden naar 50 gulden en de D t/m F bleven 1 gulden betalen.
Deze aktie heeft bij Graaf Willem II VAC een groot succes gehad waardoor de jeugdafdeling enorm is gegroeid. De inspanningen van o.a. T.Ammerlaan, E.Nieuwenhuis, Th.Wanders, R.Nas, B.Overwijn en W.Bitter verdienen in dit kader een bijzondere vermelding.
Door al deze inspanningen was de groei van de jeugdafdeling, zoals hier eerder vastgesteld, een feit en de toekomst van Graaf Willem II VAC voorlopig gewaarborgd.

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Amar Deep, Bizon, CWP, Escher Boys, Graaf Willem II VAC, sv De Jagers, KSD, Nationale Nederlanden, PDK, PGS, Westerkwartier en FC Zoetermeer.

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, GONA, Graaf Willem II VAC, Marathon, Oranje Blauw, Paraat, Robin Hood, TAMUVONA, TOOFAN, VDS, Wit Blauw en Zwart Blauw.

>

Seizoen 1986-1987

In 1986 kwam er weer stukje geschiedenis bij n.l. de shirtsponsoring deed zijn intrede. Het eerste elftal kreeg als eerste shirtsponsor “van Diemen Saab” en het tweede elftal “Ijssalon Marinello”

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1986-1987 uit de volgende clubs samengesteld: Bizon, BSC’68, DVC, DVJ, Ec-So, Escher Boys, Graaf Willem II VAC, HTSV, sv De Jagers, Marine, Schipluiden en FC Zoetermeer.

De zaterdag 1 van Graaf Willem II VAC kende een matig seizoen. Uit de 22 competitiewedstrijden wist men 19 punten te behalen en hiermee eindigde men een op de voorlaatste positie van de ranglijst van de 1e Klasse B.

>

Seizoen 1987-1988

>

<

Seizoen 1988-1989

>

<

Seizoen 1989-1990

>

De indeling van Graaf Willem II VAC 1 voor het seizoen 1989-1990 in de zondag Hoofdklasse B van de HVB luidde als volgt; De Flamingo’s, Full Speed, Graaf Willem II VAC, HVV, JuVentas, Lyra, OSC, RKSVM, SEP, SVH, Te Werve en sv Wassenaar.

Het eerste elftal van Graaf Willem II VAC eindigde dit seizoen bijna onderaan de ranglijst. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 7 te winnen, 2 gelijk te spelen en werd er maar liefst 13 keer verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 30 voor en 43 tegen, eindigde men op een elfde (en voorlaatste) positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1990-1991

>

<

Seizoen 1991-1992

>

In het seizoen 1991-1992 was de zondag 1e Klasse B van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, DZS (De Zwarte Schapen), Graaf Willem II VAC, GSC, JuVentas, Postalia, Robin Hood, Toofan, Westerkwartier en WVS.

<

Seizoen 1992-1993

>

De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BMT, Cromvliet, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Vredenburch en Westerkwartier.

>

De zondag Hoofdklasse A van de HVB was voor het seizoen 1992-1993 als volgt samengesteld: BMT, DUNO, EOC, Graaf Willem II VAC, HDV, LYRA, Oranjeplein, SEP, Spoorwijk, Te Werve, VVP en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1993-1994

>

De zondag Hoofdklasse B van de HVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel/Ornas, DUNO, ESDO, Graaf Willem II VAC, GSC, HS Texas DHB, sv Kijkduin, OSC, Paraat, VOGEL, VVP en sv Wassenaar.

>

Seizoen 1994-1995

>

<

Seizoen 1995-1996

>

De zondag Hoofdklasse B van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, BMT, DZS (De Zwarte Schapen), Full Speed, Graaf Willem II VAC, GSC ESDO, HMC, Lyra, Postalia, SEP en SVH.

<

Seizoen 1996-1997

>

<

Seizoen 1997-1998

>

<

Seizoen 1998-1999

>

<

Seizoen 1999-2000

>

<

Seizoen 2000-2001

>

<

Seizoen 2001-2002

>

<

Seizoen 2002-2003

>

<

Seizoen 2003-2004

>

De zondag 5e Klasse van de KNVB was in het seizoen 2003-2004 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Duinoord/Jagers, Dynamo’67, sv Erasmus, Forum Sport, GOL Sport, Graaf Willem II VAV, JAC, Oranje Blauw, Quick Steps, Real Zoetermeer, RFC’95, Taurus en Warmunda.
De zondag 1 van Graaf Willem II VAC voetbalde een redelijk seizoen. Van de 26 competitiewedstrijden wist men er uiteindelijk 13 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er 8 keer verloren. Met 44 punten, en de doelcijfers 84-44, eindigde Graaf Willem II VAC keurige in de middenmoot op een zevende positie van de ranglijst van de 5e Klasse A.

Seizoen 2004-2005

>

<

Seizoen 2005-2006

>

<

Seizoen 2006-2007

>

<

.

Na enkele jaren in de 5e Klasse gespeeld te hebben wist het eerste zondagelftal van Graaf Willem II Vac o.l.v. trainer Boudewijn de Geer op zondag 26 april 2009 na een overwinning op Wanica Star te promoveren naar de 4e Klasse. Het elftal eindigde op een tweede plaats in de competitie wat automatische promotie betekende.

Kantine en kleedkamers, gefotografeerd in juni 2009. Er waren grote plannen om een geheel nieuwe multi-functionele accommodatie te bouwen. Door het afhaken van Staedion gaan deze plannen voorlopig de ijskast in.

>

>

Seizoen 2008-2009

Het complex van Graaf Willem II VAC onderging een metamorfose. Dit betrof de aanleg van een kunstgrasveld op het hoofdveld en bovendien waren er plannen voor de realisatie van nieuwbouw. Het kunstgrasveld, dat volledig werd gefinancierd door de Gemeente Den Haag, was echter voor de competitiestart nog niet speelklaar. Op dinsdagavond 23 september zou er een feestelijke bijeenkomst plaats vinden, waarbij het kunstgrasveld officieel geopend zou worden en daarnaast zou er worden overgegaan tot ondertekening van een intentieovereenkomst aangaande de nieuwbouw.
Dit feest ging in ieder geval niet door op deze datum want de aannemer moest de aanleg van het kunstgras op ons eerste veld stil leggen. De gemeente Den Haag had namelijk de huidige kwaliteit van het kunstgrasveld afgekeurd en daarvoor de aannemer aansprakelijk gesteld. Wat volgde was een nauw overleg met de gemeente over de mogelijke oplossingen en de consequenties hiervan. Voor Graaf Willem II VAC was dit natuurlijk ook een enorme tegenvaller met grote gevolgen voor met name de zaterdagen. Voor de donderdagavonden werd er gekeken of de selecties vanaf 11 september vroeger met de training konden beginnen, waardoor ruimte voor de niet-selecties wordt geschapen. Voor de zaterdagen lag dit aanzienlijk gecompliceerder.’
De meeste urgentie voor de club was nu het hebben van voldoende veldcapaciteit op donderdagavond en op zaterdag. Hoofdtrainer Boudewijn de Geer had al aangegeven dat de selecties nu alleen op (dinsdag en) vrijdag zullen gaan trainen om daarmee ruimte te maken voor de niet selecties op de donderdag. De gemeente Den Haag besloot op 22 september om op zo kort mogelijke termijn (in ieder geval dit jaar) de volledige mat op het kunstgrasveld van Graaf Willem II/VAC te laten vervangen. De matten zijn reeds besteld, de geplande opleverdatum volgt zo spoedig mogelijk. De gemeente heeft voldoende middelen ingezet om het vertrouwen te hebben dat de planning zo snel mogelijk rond is. De aannemer zal vervolgens alle middelen moeten inzetten om die einddatum dan ook te halen en moet daarbij rekening houden met de mogelijke weersomstandigheden.

De gemeente Den Haag liet het bestuur van Graaf Willem II/VAC eindelijk weten, dat op maandag 29 september begonnen zal worden met het vervangen van de kunstgrasmat. Als alles dan volgens planning zou verlopen, moest de nieuwe mat er in het begin van de week van 17 oktober in liggen. “Buurman” Groen Geel had inmiddels hulp aangeboden om op de zaterdagochtend hun kunstgrasvelden beschikbaar te stellen voor de wedstrijdjes van de jongste jeugd van Graaf Willem II VAC. Het bestuur maakte graag gebruik van dit aanbod.
Alle mooie beloftes ten spijt, het duurde en het duurde maar. De club kon nog maanden het veld  gebruiken, omdat er in het najaar wederom van alles misging bij de aanleg. Pas begin april 2009 was het kunstgrasveld eindelijk klaar en mochten op vrijdag 3 april de eerste trainingen op de nepsprieten gehouden worden. Het weekend daarna mochten verschillende teams ook dan eindelijk hun wedstrijden op dat nieuwe hoofdveld spelen.

Op de ledenvergadering in januari 2009 gingen de leden akkoord met het bestuursvoorstel voor de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele accommodatie, onder de voorwaarde dat voldoende financiële middelen kunnen worden verkregen. De nieuwe accommodatie zal in opzet vergelijkbaar worden aan DUNO. Het zou namelijk niet alleen ruimte bieden aan de voetbalclub, maar ook aan ZO Unltd, een organisatie voor kinder- en buitenschoolse opvang. Ook zal een deel worden verhuurd aan een organisatie die zich bezig houdt met huiswerkbegeleiding. Dit plan van Graaf Willem paste in de strategie om meer maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en zich daarbij vooral te richten op de jeugd. Graaf Willem telde immers al meer dan 600 jeugdleden. De nieuwe accommodatie zal worden gebouwd door de Haagse woningbouwvereniging Staedion, die ook eigenaar zal worden. Het gebouw moest uiterlijk 2011 opgeleverd worden.

De zondag 5e Klasse C KNVB was voor het seizoen 2008-2009 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Graaf Willem II VAC, HDV, JuVentaS, Naaldwijk, Neta Dall, Quick Steps, Real Zoetermeer, De Ster, SVH, Taurus, Toofan en Wanica Star.
Het team van trainer Boudewijn de Geer kende een uitstekend seizoen en eindigde uiteindelijk met 57 punten uit 24 wedstrijden, achter kampioen De Ster (61 punten) op de tweede plaats, wat inhield rechtstreekse promotie naar de 4e Klasse van de KNVB.

Seizoen 2009-2010

Op donderdagavond 11 maart 2010 was de clubavond bij Graaf Willem II VAC geheel gewijd aan de 98-ste verjaardag van de vereniging. Het was een heel gezellige drukke avond, drukker bezocht dan normaal zo leek het, waarbij invulling was gegeven aan de uitnodiging van het bestuur voor deze avond. De voorzitter sprak de aanwezigen toe en memoreerde het toch wel unieke feit dat we als vereniging in een tijd van steeds meer fusies van voetbalverenigingen opgaan voor ons 100-jarig bestaan over 2 jaar. De jubileumcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen van het jubileumprogramma, waarin uiteraard voor iedereen en voor iedere leeftijdscategorie aandacht zal zijn.

Bijzonder moment was de onthulling van het jubileumlogo, dat ook dit keer is ontworpen door Robert Lammerding, onze creatieve geestesvader van de meest recente verenigingsbeeldmerken. De ereleden Louk Borsboom en Hans Vos hebben het hiernaast gepresenteerde logo onthuld, waarna in de aanloop naar het eeuwfeest op de vereniging een dronk werd uitgebracht.

De Jublileum-commissie RKSV Graaf Willem II VAC bestaat uit: Eppe Nieuwenhuizen, Wout Balsma, Frank Soonieus, Remi Smeets en Chris Bierens.

 

Seizoen 2010-2011

Volgt later………

Seizoen 2011-2012

Het eerste standaardelftal van Graaf Willem II VAC werd dit seizoen ingedeeld in de zondag 4e klasse C met als tegenstanders ADS, Celeritas, Hsv Escamp, HMC, svHoutwijk, JuVentaS, REMO, Real Zoetermeer, SVH, de Ster, Toofan en WIK.

>

Later hier meer……..

Op de Roggewoning barstte op zondag 3 juni 2012 het feest los na de 3-1 zege van Graaf Willem II-VAC op SVDPW. In een gelijkopgaande eerste helft scoorde SVDPW in de 42e minuut de openingstreffer. Vlak voor het eindsignaal van de eerste helft trok Pieter van der Meulen de stand weer gelijk. Na rust besliste de Graaf Willem II/VAC het duel in haar voordeel. Invaller Tom Jansen wist het net tweemaal te vinden en bracht de eindstand op 3-1. Trainer Kees Mol had daarmee een passend afscheid voor de club die een week later haar 100-jarig bestaan zou vieren.

>

Seizoen 2012-2013

Graaf Willem II VAC had de laatste jaren, met name in de jeugd, een stormachtige groei doorgemaakt. Ook voor aanvang van het seizoen 2012-2013 waren er niet alleen bij de E/F-junioren weer heel veel nieuwe aanmeldingen, maar ook bij oudere leeftijdsklassen zag men met regelmaat aanmeldingen binnenkomen. Zo hadden er bijvoorbeeld 2 complete A-teams die zich hadden aangemeld.
Met 20 F-, 15 E-, 7 D-, 5 C-, 4 B-, 4A- en 6 Meiden-teams, liep de club op zaterdag, in combinatie met 3 seniorenteams, aan tegen de grenzen van de veldcapaciteit. Hierdoor was het bestuur van Graaf Willem II VAC genoodzaakt om een wachtlijst aan te leggen voor nieuwe leden.

Na de promotie van afgelopen seizoen was er dit seizoen bij de “Zondag 1” bijna alles nieuw! De trainer (Jeroen Hoefnagel) was dus nieuw, de Klasse waarin gevoetbald ging worden ook. De kleding waarin gevoetbald en getraind ging worden was nieuw. De ballen, hesjes en de tassen waren nieuw en ook de meesten van de tegenstanders waren dus nieuw. Ook waren er een aantal nieuwe spelers, waaronder o.a. Irchaad Ishak, Dustin Giel, Olivier Schippers , Scott Willoughby en Rocco Ysselmuiden, Robert van der Linden, Jasper Bolhuis en Raymond Wajwakana aangesloten bij de A-selectie voor dit seizoen.
Het team van trainer Jeroen Hoefnagel werd ingedeeld in de zondag 3e Klasse C van de KNVB, samen met CKC, sv Erasmus, Excelsior Rotterdam, GSC ESDO, Laakkwartier, Mozaiek, ODB, Ommoord, Steeds Hooger, De Ster, SVV, TAC ’90 en Wateringse Veld.

> later hier meer over het eerste elftal van Graaf Willem II VAC

>

 

Vanaf april 2013 vonden er diversen werkzaamheden plaats op het complex van Graaf Willem II VAC. Op veld 3, naast de hockeyvelden, werden nieuwe lichtmasten geplaatst door de firma Strago. De werkzaamheden duurde slechts vijf dagen en toen beschikt Graaf Willem II VAC over maar liefst 4 velden met verlichting.
In de week van 15 april werd er (eindelijk) gestart met de aan- en verbouw van de kantine. Aan de oostkant van de kantine, dus achter de keuken en de open haard, werd ca. 90m2 bijgebouwd. De containers die daar stonden verdwenen en enige bomen moesten worden gekapt. Op die plaats kwam een geheel nieuwe bestuurskamer van ca. 25 m2 met archiefkast van ca. 6 m2, bijkeuken en een bergruimte voor de leveranciers tezamen ca. 25 m2 en een algemene opslagplaats van ca. 29 m2. De toegang tot de bestuurskamer werd gesitueerd tussen de open haard en de keuken.
Op 10 juni werd er begonnen met de binnenwerkzaamheden. Midden aan de voorkant van de kantine kwamen twee openslaande deuren en voor de kantine werd ook een grote waranda gemaakt en het terras geheel vernieuwd en uitgebreid.
Tegelijkertijd werd de huidige bestuurskamer deels afgebroken en bij de kantine getrokken. De oude bestuurskamer werd nu een open commissiekamer, met ramen, en er kwam een deur naar de oude kamer van de Verenigingsmanager alwaar de kasten en de computer kwamen te staan.

Seizoen 2013-2014

>

Het “vlaggenschip” van Graaf Willem II VAC werd in het seizoen 2013-2014 ingedeeld in de zogenaamde “Haagsche” poule van de 3e klasse C van de KNVB. De tegenstanders waren ditmaal: BMT, Celeritas, Erasmus, GSC ESDO, Hoekpolder, HVV, Laakkwartier, ODB, Oranjeplein/Postduiven, De Ster, TAC ’90, Vredenburch en tenslotte Wateringse Veld. Een geweldige poule natuurlijk met veel oude bekende tegenstanders en vele derby’s.

<

Seizoen 2014-2015

Bij aanvang van het seizoen 2014-2015 was Graaf Willem II VAC een bloeiende vereniging, uitgegroeid tot een (zeer) grote vereniging binnen Den Haag. Een voetbalvereniging met bijna 1000 leden die wekelijks trainden en wedstrijden speelden. Bij aanvang van het seizoen 2014-2015 schreef het bestuur van Graaf Willem II VAC  2 seniorenelftallen (veteranen) voor de zaterdagcompetitie, en 8 seniorenelftallen (waarvan 2 veteranen) voor de zondagcompetitie in.
De jeugdafdeling bestond uit maar liefst 59 jeugdteams, onderverdeeld in: 3x A, 4x B, 1x Meiden-B, 6x C, 2x Meiden-C, 7x D, 2x Meiden-D, 16x E, 2x Meiden-E, 16x F en 100 Graaf Willempies (mini’s).

Het bestuur van Graaf Willem II VAC was dit seizoen als volgt samengesteld: Wout Balsma (Voorzitter), Bastiaan Bijloos (Secretaris), Ronald van der Burg (Penningmeester), Remi Smeets (Jeugdvoorzitter)en Patrick Cillessen (Technische Zaken en Sponsor-commissie).

Op de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 9 oktober 2014 in het clubgebouw op de Roggewoning, werd aan de aanwezige leden voorgesteld om dhr. Eppe Nieuwenhuis te benoemen tot Erelid van Graaf Willem II VAC. Dit gezien zijn jarenlange bijzondere actieve inzet voor de vereniging, met als hoogtepunt in zijn periode als voorzitter de succesvolle viering van het honderdjarig bestaan van de vereniging en het daarbij verkrijgen van de koninklijke erepenning, waren vooral de verdienste van dhr. Nieuwenhuis. Applaus vanuit de leden ter goedkeuring van de benoeming van Eppe Nieuwenhuis tot Erelid.

>

Trainer Jeroen Hoefnagel had ook dit seizoen de selectie van Graaf Willem II VAC onder zijn hoede. Het seizoen 2014-2015 werd hiermee het derde jaar dat Hoefnagel trainer was van de club.
De zondag 3e Klasse C van de KNVB West II was in het seizoen 2014-2015 uit de volgende clubs samengesteld; sv Erasmus, Full Speed, Graaf Willem II VAC, Hoekpolder, Laakkwartier, ODB, OLIVEO, Oranjeplein/Postduiven, REMO, SEP, de Ster, VCS, WIK en Wippolder.

<

Begin januari besloot het bestuur van Graaf Willem II VAC hoofdtrainer Jeroen Hoefnagel per direct de wacht aan te zeggen. De rede hiervan was het gevolg van een verschil van inzicht in het te voeren beleid. Ook werd er met onmiddellijke ingang afscheid genomen van assistent-trainer Patrick Cillessen. De zaken op het technische vlak werden nu tot het einde van het seizoen waargenomen door Colin Willoughby, de toenmalige trainer van het tweede team.

>

Seizoen 2015-2016

Bij aanvang van het seizoen 2015-2016 was het bestuur van Graaf Willem II VAC als volgt samengesteld: Wout Balsma (voorzitter), Bastiaan Bijloos (secretaris), Ronald van der Burg (penningmeester), Philip Cheeseman (wedstrijdsecretaris senioren), Remi Smeets (jeugd-commissie), Patrick Cillessen (sponsor-commissie) en Gerard Houwaard (bar-commissie).

Graaf Willem II VAC was inmiddels, met ruim 1100 leden, uitgegroeid tot één van de grotere verenigingen van de regio Haaglanden. Qua ledenaantal paste de club moeiteloos in het rijtje Quick, HBS, Forum Sport, Wihelmus en RKDEO. De club bloeide in alle geledingen, jeugd, senioren en inmiddels ook bij de meisjes.

Voor het seizoen 2015-2016 schreef het bestuur van Graaf Willem II VAC voor de zaterdagcompetitie 1 seniorenelftal en 2 veteranenteams in en voor de zondagcompetitie 5 seniorenelftallen en 1 veteranenteam. De enorme jeugdafdeling van de club bestond dit seizoen uit 5 A-elftallen, 5 B-, 7 C-, 10 D-, 16 E- en 17 F-teams. De vrouwen/meisjes afdeling van Graaf Willem II VAC was voor dit seizoen als volgt samengesteld: 1 vrouwenelftal, 1 MA, 2 MB, 2 MC, 2 MD en 3 ME-teams.

Met zoveel teams had Graaf Willem II VAC al een geruime tijd een tekort aan velden, niet alleen op de zaterdag, maar ook op sommige trainingsmomenten. Daarom was het bestuur al in 2014 onderhandelingen gestart met de overige bewoners van de Roggewoning en de gemeente Den Haag, met als inzet om extra ruimte te krijgen naast veld 3, waar nu grasvelden liggen waarop vroeger gehockeyd werd en tegenwoordig op gegolfd wordt. In eerste instantie leek het tot een akkoord te komen met Groen Geel, de gebruiker van het grasveld, maar op het laatste moment besloot het hoofdbestuur van Groen Geel tegen het bereikte akkoord te stemmen, waardoor het verzoek beantwoord moest worden door de gemeente Den Haag.

Begin 2016 kreeg Graaf Willem II VAC goed en slecht nieuws te verwerken. Het goede nieuws was dat vanaf volgend seizoen ook veld 2 wordt voorzien van kunstgras. Het slechte nieuws, de gemeente Den Haag had besloten dat Graaf Willem II VAC volgend seizoen op zaterdag wedstrijden mocht gaan spelen op de driving range van Groen Geel, voor de duur van één seizoen. Voor de gehele vereniging was dit een zeer teleurstellende beslissing. Deze ruimte was namelijk onvoldoende geschikt om te voetballen: het lag helemaal aan de andere kant van de Roggewoning, het terrein had geen drainage, om er te komen moet men door het doolhof en de drukte op zaterdag van de hockeyvelden van HGC, de binding naar ons clubhuis is afwezig, er is een groot risico van golfballen op het terrein, bij calamiteiten is er onvoldoende mogelijkheden om direct te handelen, etc. etc.
Het bestuur ging zich nu beraden hoe men met dit besluit moest omgaan, niet alleen voor het volgend seizoen, maar zeker ook naar de toekomst toe. Omdat het besluit voor één jaar gold én de druk van de trainingsintensiteit hiermee niet opgelost was (de overbelasting op de velden 3 en 4 bleef groot) moest men naar een oplossing zoeken die de garantie zou gaan bieden dat om voor een langere periode ruimte te krijgen die wel aan de wensen en eisen zouden voldoen.

In november 2015 kreeg de voetbalvereniging Graaf Willem II-VAC het verheugende nieuws van de gemeente te horen dat de club er een kunstgrasveld bij kreeg.

Graaf Willem II VAC zal altijd een familievereniging blijven met prestatiedrang en had sinds kort de sportieve ambitie om met haar eerste team in de 2e klasse zondag te willen gaan voetballen. Binnen het kader van de verdere ontwikkeling van de seniorenselectie én de professionalisering van de technische organisatie, was men dan ook zeer verheugd dat de Technische Commissie trainer Rob Gieben heeft kunnen contracteren. 

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 2015-2016 in de zondag 3e Klasse A zag er als volgt uit: ASC, Alphen, Altior, Bernardus, FC Rijnland, Graaf Willem II/VAC, Meerburg, MMO, Nicolaas Boys, SJZ, Stompwijk ’92, Teylingen, UDO, Van Nispen, sv WVC (Alkmania).

Een poule dus poule uit vijftien clubs want na een indelingsfout van de KNVB werd ASC alsnog toegevoegd aan de 3e klasse A. Graaf Willem II VAC kende een redelijk goede eerste seizoenshelft want van de 14 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 3 verloren. Met 27 punten, en de doelcijfers 25-20, gingen de mannen van trainer Gieben op een vijfde positie van de ranglijst de winterstop in. Meerburg was in deze eerste competitiehelft heer en meester en ging met maar liefst 38 punten uit 15 duels ruimschoots aan de leiding.

De zondagselectie van Graaf Willem II VAC ging voor het eerst sinds het bestaan van de club tijdens de winterstop overwinteren in het buitenland! De selectie verbleef namelijk van 6 t/m 10 januari 2016 in een 3-sterren hotel op basis van all-inclusive in het Portugese Albufeira. Door de gunstige vliegtijden (vroeg heen, laat terug) kon men genieten van 5 volle dagen in Portugal! Tijdens het trainingskamp werden o.a. twee veldtrainingen gegeven en een oefenwedstrijd gespeeld.
Onder perfecte omstandigheden kon Graaf Willem II VAC richting het tweede gedeelte van de competitie werken, waarbij teambuilding en -ontwikkeling hand in hand ging. Door het optimaliseren van de faciliteiten, in dit geval een 5-daags trainingskamp in Zuid-Europa, zou het in de toekomst nog aantrekkelijker worden voor de eigen jongens (en voor spelers van buitenaf) om selectievoetbal te gaan spelen bij Graaf Willem II VAC.

>

Op 10 maart 2016 bestond Graaf Willem II VAC alweer 104 jaar en behoorde de club, met 78 teams ingeschreven bij de KNVB, tot één van de grootste voetbalverenigingen in Den Haag.

Op zondag 12 juni 2016 had Graaf Willem II VAC de jaarlijkse seizoensafsluiting van de seniorenselectie gepland. Voordat een ieder van de BBQ kon genieten werden eerst enkele mensen in het zonnetje gezet door aanvoerder Joeri Visser. Zo werden Bart Caminada, Harrie Rietveld en Gerard Houwaard bedankt voor hun vele werkzaamheden voor de selectie. Vervolgens werden de seizoensprijzen uitgereikt door teammanager Bart Caminada en trainer Rob Gieben. Het betrof de aanmoedigingsprijs, de winnaars van het jaarlijkse Voetvolley Championship, de topscoorder én de speler van het seizoen 2015-2016.

De aanmoedigingsprijs, in de vorm van een beker, ging dit keer naar David vd. Weerdt. David liep een zeer zware knieblessure op en moest geopereerd worden, waarna hij ongeveer negen maanden lang moeten revalideren.
De winnaar van het Voetvolley Championship was het duo Mark van Kippersluis en Joeri Visser. Zij ontvingen een mooie wisselbeker. Martijn Nieuwenhuis werd, met 11 doelpunten, uitgeroepen tot ‘Topscoorder van het seizoen’ en kreeg uit handen van Bart Caminada een grote wisselbokaal en een persoonlijk aandenken. Ook voor de ‘Speler van het jaar’ was een grote wisselbokaal en persoonlijk aandenken te winnen. Trainer Gieben wist te melden dat het een strijd en close finish is geworden tussen twee spelers, aanvaller Joep Breimer en verdediger en tevens aanvoerder Joeri Visser. Uiteindelijk ging Joeri Visser er met de titel vandoor.

>

Seizoen 2016-2017

De sterkste groei van Graaf Willem II VAC zat de laatste jaren in het aantal meiden en vrouwen dat bij de club voetbalde. Het was een ware verrijking voor de vereniging, en met 180 vrouwelijke leden was Graaf Willem ook hier één van de grootste verenigingen van Den Haag. Er werd een actieve meidencommissie gestart die de ambitie had om de meidenafdeling verder te ontwikkelingen tot een gelijkwaardig onderdeel van de vereniging.

Het bestuur van Graaf Willem II VAC was bij aanvang van het seizoen 2016-2017 als volgt samengesteld: Voorzitter: Wout Balsma, Secretaris: Bastiaan Bijloos, Penningmeester: Ronald van der Burg, Accomodatie: Marcel Steeneke, Seniorencommissie: Chris Bierens, Wedstrijd-secretaris senioren: Philip Cheeseman, Jeugd-commissie: Remi Smeets, Algemene Zaken: Carola Bosselaers, Sponsor-commissie: Piet van der Schaar en Bar-commissie: Gerard Houwaard.

Op zaterdag 5 november 2016 werd het tweede kunstgrasveld van Graaf Willem II VAC officieel geopend door wethouder Sport van de gemeente Den Haag Rabin Baldewsingh. Dit gebeurde op een speciale manier want alle jeugdleden van Graaf Willem II VAC vormde een erehaag van het clubgebouw naar het tweede veld. In één van de doelen hing een banner met de tekst “Graaf Willem bedankt de gemeente Den Haag en deze werd vervolgens door de jeugdleden met een bal kapot geschoten en hiermee was het veld officieel in gebruik. Met dit tweede kunstgrasveld konden de trainingen bij Graaf Willem II VAC nu bijna altijd doorgaan en daarom was het bestuur de gemeente Den Haag dankbaar dat zij geïnvesteerd hadden in deze, voor de club, noodzakelijke vernieuwing. Hiermee was er wederom een mooie stap gezet in de toekomst van Graaf Willem II VAC op de Roggewoning, aldus voorzitter Wout Balsma.

Voor het seizoen 2016-2017 had de KNVB voor een nieuw competitiemodel gekozen. Dit nieuwe competitiemodel ging in de top bestaan uit een Eredivisie, een Eerste divisie, de Tweede divisie, twee Derde divisies en vier Hoofdklassen. In de competities kwam er ruimte voor de beloften-teams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. Sportief gezien was dit een optimale voetbalpiramide. Zoveel mogelijk goede voetballers treffen elkaar in dezelfde competitiestructuur, en clubs kunnen nu bij wijze van spreken doorstoten van de vijfde klasse naar de Eredivisie. De top werd dus in theorie haalbaar voor iedereen en voor elke club. Met andere woorden, voor het eerst sinds de intrede van het betaald voetbal in 1954 werd promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal mogelijk. Voor het eerste elftal van Graaf Willem II VAC veranderde er eigenlijk weinig want ook in dit seizoen kwam men gewoon uit in de zondag 3e Klasse van de KNVB.

Er was echter nog een verandering vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al geldde, Onder 19 tot en met onder 9.
De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen. De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

Het bestuur van Graaf Willem II VAC schreef voor de zaterdagcompetitie 1 seniorenelftal en 2 veteranenteams en voor de zondagcompetitie 5 seniorenelftallen en 1 veteranenteam en 1 damesteam in bij de KNVB. De jeugdafdeling van Graaf Willem II VAC bestond ditmaal uit: 4x JO-19, 5x JO-17, 8x JO-15, 10x JO-13, 15x JO-11 en 17x JO-9 teams. De meisjesafdeling bestond ditmaal uit 1 MO-19 , 1 MO-17, 3 MO-15, 2 MO-13 en 3 MO-11-elftallen.

De zondag 3e Klasse B van de KNVB West II was in het seizoen 2016-2017 uit de volgende clubs samengesteld: DHL, Full Speed, GSC ESDO, Graaf Willem II-VAC, HMC, Kethel Spaland, ODB, Oliveo, REMO, SEP, De Ster, VCS en FC Zoetermeer.

De technische staf dit seizoen bij de A-selectie van Graaf Willem II VAC was als volgt samengesteld: Rob Gieben (hoofdtrainer), Martin Abbenhuis (ass.-trainer), Bart Caminada (teammanager), Soerdj Changoer (keeperstrainer), Robert van der Linden (fysiotherapeut/verzorging) en Harry Rietvelt (wedstrijdcoordinator).
Het eerste elftal van Graaf Willem II VAC startte goed aan de competitie maar kon gaandeweg de eerste seizoenshelft de strijd in de top van de 3e Klasse B niet volhouden. Bovendien had het team van trainer Gieben de pech dat HMC door de KNVB uit de competitie werd genomen en hierdoor weer 3 punten moest inleveren. Van de 11 competitiewedstrijden wist men er uiteindelijk 6 te winnen, 3 gelijk te spelen en 2 te verliezen. Met 21 punten, en de doelcijfers 27-10, ging Graaf Willem II VAC op een vierde positie van de ranglijst de winterstop in.

Tijdens de winterstop vertrok de A-selectie van Graaf Willem II VAC wederom een aantal dagen naar het warme zuiden om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Ditmaal verbleef de selectie van 11 t/m 15 januari 2017 in het warme Torremolinos in Spanje.

In de tweede seizoenshelft zagen we een veel minder presterend Graaf Willem II VAC terug want van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 32 punten, en de doelcijfers 47 voor en 29 tegen, eindigde men op een zevende positie van de ranglijst van de 3e Klasse B.

Na twee seizoenen namen aan het einde van dit seizoen Graaf WillemII-VAC en trainer Rob Gieben (foto) afscheid van elkaar.

Bij maar liefst vijf teams van Graaf Willem II VAC mocht aan het einde van het seizoen 2016-2017 de kampioensvlag in top. De vrouwen 1 werd met 59 punten uit 24 duels kampioen van de 5e Klasse A. De JO11-4 met 49 uit 18 kampioen van de 6e Klasse 08. De JO11-9 met 37 uit 18 kampioen van de 7e Klasse 06. De JO11-10 met 43 uit 18 kampioen van de 8e Klasse 14 en de MO11-2 met 46 uit 18 van de 2e Klasse 4.

Op verzoek van het bestuur had de bouwcommissie in de eerste maanden van 2017 een studie gedaan naar de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal kleedkamers en vervanging van de kantine door nieuwbouw. Het doel van de studie was om tot een concept te komen dat zou voldoen aan twee belangrijke eisen:
1. Het voldoet in grote lijnen aan de wensen van de club.
2. Het voldoet in grote lijnen aan de regels van het bestemmingsplan van de gemeente Wassenaar.

Gekozen werd voor een model met nieuwe kleedkamers op het bestaande kleedkamerblok en een nieuw groter clubhuis met een aantal extra bestuurskamers aan de achterzijde. Voor dit model werd gekozen omdat volgens het bestemmingsplan van de gemeente Wassenaar het grondoppervlak van de accommodatie maar beperkt uitgebreid mocht worden. Door de nieuwe kleedkamers op de bestaande te bouwen kon de toegestane uitbreiding van het oppervlak in zijn geheel ten goede komen aan een uitbreiding van de kantine. Daarnaast mocht de goothoogte volgens het bestemmingsplan niet hoger zijn 3 meter. Voor de hoogte van het dak was wel een grotere hoogte toegestaan.
Voor het ontwerp van de nieuwe kantine was een belangrijke voorwaarde het behoud van de sfeer van de huidige kantine. Het dak van de nieuwe kantine moest daarom niet te hoog worden en in de ruimte werd veel hout toegepast. In het ontwerp lagen de nieuwe kantine en de nieuwe ruimtes onder een groot plat dak, dat in het midden een verhoogd gedeelte had.

>

Seizoen 2017-2018

>

De indeling van Graaf Willem II VAC 1 voor het seizoen 2017-2018 in de zondag 3e Klasse B luidde als volgt; DHL, Full Speed, GSC ESDO, Graaf WillemII VAC, ODB, REMO, SEP, SVV, De Ster, Taurus, VCS, Voorschoten’97, WIK en Wilhelmus.

<

 

 

 

 

 

 

 

Palmares Graaf Willem II VAC (zondag)

Kampioenschappen:
1915-1916 3e klasse B HVB
1950-1951 1e klasse B HVB
1966-1967 4e klasse A

Andere prestatie’s:
1971-1972 Promotie van Hoofdklasse HVB naar 4e Klasse KNVB
2008-2009 Tweede plaats 5e Klasse C, directe promotie naar 4e Klasse KNVB
2011-2012 Winnaar nacompetitie, promotie naar 3e Klasse KNVB

Parade der trainers bij Graaf Willem II VAC (zondag):

1957-1958 Pijlen (eerste betaalde trainer bij Graaf Willem II VAC)
1958-1959 ?
1959-1960 ?
1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 Ben Morshuis
1964-1965 Ben Morshuis
1965-1966 ?
1966-1967 Ben Morshuis (kampioen 4e Klasse KNVB)
1967-1968 ?
1968-1969 ? (degradatie uit 3e Klasse)
1969-1970 ?
1970-1971 ? (degradatie uit 4e Klasse)
1971-1972 Cor de Jong (promotie naar 4e Klasse KNVB)
1972-1973 Cor de Jong
1973-1974 Cor de Jong
1974-1975 Cor de Jong
1975-1976 Cor de Jong
1976-1977 Ton Lobel
1977-1978 Ton Lobel
1978-1979 Richard Bakker
1979-1980 Richard Bakker
1980-1981 J. Prins / Cor de Jong (a.i.) (degradatie uit 4e Klasse KNVB)
1981-1982 Cees van Stigt
1982-1983 Cees van Stigt (degradatie uit 1e Klasse HVB)
1983-1984 Cees van Stigt
1984-1985 Cees van Stigt
1985-1986 Cees van Stigt
1986-1987 Cees van Stigt
1987-1988 ?
1988-1989 Peter Meefout
1989-1990 Peter Meefout
1990-1991 Peter Meefout
1991-1992 ?
1992-1993 Hennie Nilsson
1993-1994 ?
1994-1995 Hans Ruijgrok
1995-1996 ?
1996-1997 André van der Poll
1997-1998 D. Kooimans
1998-1999 ?
1999-2000 Frank Bijloos (promotie naar 4e Klasse KNVB)
2000-2001 Gerard Meijer
2001-2002 Gerard Meijer / Leen de Graaf
2002-2003 Leen de Graaf
2003-2004 Leen de Graaf
2004-2005 Leen de Graaf
2005-2006 Leen de Graaf (degradatie naar 5e Klasse)
2006-2007 Boudewijn de Geer
2007-2008 Boudewijn de Geer
2008-2009 Boudewijn de Geer (promotie naar 4e Klasse)
2009-2010 Boudewijn de Geer
2010-2011 Kees Mol
2011-2012 Kees Mol
2012-2013 Jeroen Hoefnagel
2013-2014 Jeroen Hoefnagel
2014-2015 Jeroen Hoefnagel (tot jan. 2015) / Colin Willoughby (a.i.)
2015-2016 Rob Gieben
2016-2017 Rob Gieben
2017-2018 Martin Abbenhuis
2018-2019 Martin Abbenhuis

Parade der voorzitters bij Graaf Willem II VAC:

1912-???? F. Nieuwenhuizen
???? -???? ?????
???? -???? ?????
???? -???? ?????
1945-1948 W. Goorse
1948-1959 F. Bierens
1959-1961 Th.van Zwieteren
1961-1963 C. Schulten
1963-1965 G. Uleman
1965-1966 F. Nieuwenhuis
1966-1967 C. Schulten
1967-1980 J. Lancée
1980-1983 Hans Vos
1983-1985 F. Entken
1985-1991 Oscar Demesmaeker
1991-2003 Louk Borsboom
2003-2007 Tjebbe Westendorp
2007-2014  Eppe Nieuwenhuis
2014 – heden Wout Balsma

In 1912 slaagde Graaf Willem II erin van de heer W. Jochems het welbekende Duindigt te huren.

Vanaf 1930:
Sportpark De Roggewoning:
Buurtweg 124
2244 AJ Wassenaar ZH
Tel. 070-5179083

Erevoorzitters bij Graaf Willem II VAC:

Jan Leewens

Ereleden bij Graaf Willem II VAC:

Jan Lancee
Louk Borsboom
Hans Vos
Jos Eijsackers
Miel de Bruyn
Pierre van Zwieteren
Theo Wanders
Kiek Schepman
Eppe Nieuwenhuis (2014)

Leden van Verdienste bij Graaf Willem II VAC:

Zijn we allemaal  nog naar op zoek……….