SVGEB

Den Haag
01-07-1934 - 30-06-1990

 

 

SVGEB werd opgericht in 1934. De club speelde in de zaterdagcompetitie en promoveerde in 1941 naar de 4e klasse van de KNVB. In de oorlogsjaren waren o.a. Quick Boys,  Rijnsburgse Boys, Noordwijk en ARC de tegenstanders.

Er werd gespeeld op een terrein in Madestein. In het seizoen 1944-1945 werd er in Nederland niet meer gevoetbald; na de oorlog kwam SVGEB niet meer terug. Het terrein werd toen in gebruik genomen door sv Loosduinen.

Seizoen 1941-1942

In 1941 besloot de Nederlandse Voetbal Bond om ook voor de zaterdagverenigingen een landelijke competitie te starten. Begonnen werd in het westen, waar twee vierde klassen werden opgericht nl een vierde klasse A met verenigingen uit Rotterdam en Dordrecht en een vierde klasse B met verenigingen Den Haag en Leiden.

Vanuit Den Haag namen SVGEB, Die Haghe, Ornas, Semper Altius en BZW deel en uit de omgeving van Leiden Quick Boys, Noordwijk en ARC. Het eerste jaar kon SVGEB zich handhaven in deze klasse. Van de 14 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen en 9 verloren. Met 10 punten, en een doelsaldo van 41 voor en 79 tegen, eindigde SVGEB op de zesde positie van de ranglijst. Quick Boys werd met 26 punten de eerste zaterdagmiddagkampioen in de NVB.

Seizoen 1942-1943

>

De indeling van SVGEB 1 voor het seizoen 1942-1943 in de zaterdag 4e Klasse B van de NVB luidde als volgt; Die Haghe, Noordwijk, Ornas, Quick Boys, Scheveningen, Semper Altius, SVGEB en Ter Leede.

<

Seizoen 1943-1944

>

Het eerste elftal van SVGEB kwam in het seizoen 1943-1944 uit in de zaterdag 4e Klasse B met daarin als tegenstanders: Die Haghe/BZW, JAC, Noordwijk, Ornas, Quick Boys, Rijnsburgse Boys, Semper Altius en Ter Leede.

<

Seizoen 1944-1945

Na de gebeurtenissen in Nederland op 6 september 1944, beter bekend als “Dolle Dinsdag”, kon ondermeer de voetbalcompetitie wel worden vergeten. De “Dolle Dinsdag” luidde weliswaar het begin van het einde van de oorlog in, voor Nederland kwam eerst nog de ellendige periode van de bezettingstijd, gekenmerkt door enorme schaarste, vreselijke honger en bittere kou.

Op 5 mei 1945 kwam dan eindelijk de onvergetelijke Bevrijdingsdag, de dag die voor allen, die hem bewust beleefden, nimmer zal worden vergeten. Zo kwam er dan een einde aan de vijf lange bezettingsjaren.

De heroprichting van S.V.G.E.B. in 1955

In maart 1955 ontstond in de breinen van enkele personeelsleden van het Gemeentelijk Energie Bedrijf het plan om over te gaan tot oprichting van een voetbalvereniging. Na diverse besprekingen werd op 25 April 1955 de club S.V.G.E.B. heropgericht door o.a. Ton Busman(penningmeester), Jan Oort en Gerard Beekhuizen.
Geld was er niet en er moest begonnen worden met een lege kas, maar de heren gingen zeer enthousiast te werk.

Voor de zomermaanden kon er een veld op Ockenburgh gehuurd worden. Een bal kreeg S.V.G.E.B. ten geschenke van de heer Biesot.
Langzaam vloeide er geld in de kas omdat velen zich als lid aanmeldden. Ook werden er menige donateurs aangemeld.
Al vrij snel kon S.V.G.E.B. een veld bij voetbalvereniging S.V.T. in onderhuur aannemen. Toen kon de club zich met grote voldoening gelijk als lid van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond aanmelden. Oorspronkelijk schreef de club zich in met twee, later zelfs met vier elftallen voor de competitie in.

Seizoen 1956-1957

Op 10 september 1956 was de start van de competitie met 2 elftallen. Het voorlopige bestuur werd in zijn geheel tot definitief bestuur gekozen. Er werd gekozen toe te treden tot de personeelsvereniging van het G.E.B. Voorzitter J.J.H. de Wit, secretaris H. Le Noble en penningmeester G.M. Wahl.
Het eerste elftal werd ongeslagen kampioen van hun afdeling met de doelcijfers 111-15. Het 2e elftal werd ook kampioen. Aan het eind van het jaar speelde men met vier elftallen. Ook de feestcommissie behaalde successen met een televisiemiddag, filmavond, spreker Ir. Van Emmenes en een feestavond. De trainingen werden verzorgd door W. Mertens in de G.H.Schreuderschool. Wegens slechte accommodatie  op het S.V.T.-terrein werd besloten het komende jaar op het Oosterpark te gaan spelen. Met algemene stemmen werden 25% buitenleden aangenomen om in het bestuur zitting te mogen nemen. Ook werd een naamsverandering van de beginletters uitgevoerd, het was nu: “Strijdt Voor Groei En Bloei”.

Seizoen 1957-1958

Het eerste elftal behaalde weer het kampioenschap van zijn afdeling in de Tweede Klasse. Het tweede elftal behaalde door promotie wedstrijden de Tweede Klasse. Wegens strubbelingen met het bestuur van het Oosterpark werden de club door de hoofdconsul in de gelegenheid gesteld om een veld te huren op het Ockenburgh  complex. De organisatie van het Gem. Voetbal Toernooi was geslaagd. Financieel was het een goed verenigingsjaar.

Seizoen 1958-1959

In dit seizoen werden er geen successen behaald. De club ontving een uitnodiging om in Engeland te komen voetballen. De kosten werden door de directie van het bedrijf voor de helft betaald. Er werd een bustocht met de leden  en donateurs georganiseerd. Dit leidde tot een flinke aanwas van donateurs en donatrices. Er waren maar nog enkele leden nodig voor de oprichting van een junioren elftal.

Seizoen 1959-1960

In dit jaar werd de oprichting van een junioren en pupillen elftal een feit. Het derde en vierde elftal werd kampioen. De Toto  was een goede bron van inkomsten.
Het  5-jarige lustrum werd gevierd met een grote feestavond in Amicitia, met o.a. Willy Alberti en Tobi  Rix, en met de klanken van de band Musik Makers. er waren vele   gelukwensen van de directie en van P.V. Bovendien werd er en een voetbal van de klaverjasvereniging geschonken. Er werd een actie georganiseerd voor een polio kindertehuis in Katwijk om een sinterklaas feest te houden. Dit was een groot succes. Een cluborgaan werd geboren, een maandblad en een wekelijks mededelingenblaadje voor de spelers. Met een ledenactie werden er raambiljetten verspreid. Er werd een bankrekening geopend dat rente opleverde.

Seizoen 1960-1961

Dit was een mager jaar in alle opzichten. De resultaten en de opkomst van spelers waren slecht. Het feestavond programma werd te laat afgeleverd, dat resulteerde in een slecht gevulde zaal. De Koninklijke Goedkeuring was officieel verkregen. De statuten en het reglement waren verkrijgbaar voor 35 cent. De redactie ging in andere handen over. De spelers werden voor een medische sportkeuring  opgeroepen. Er waren veel aanmerkingen op de financiële boekhouding. Het financieel verslag werd niet goedgekeurd en dat leidde tot ongenoegen binnen het bestuur. De voorzitter R.J. de Wit trad af, de nieuwe voorzitter werd A.M. Hendriks.
In 1961 was er een buitengewone ledenvergadering  ivm kasherstel van de commissie. De spelers en de verhoudingen onderling kwamen in deze vergadering ter sprake. Er werd uitgebreid gediscussieerd over inkomsten en uitgaven. Na de indiening van een motie van wantrouwen tegen de penningmeester, nam de voorzitter deze niet in behandeling. Hierop reageerde het bestuur met diens aftreden. Op 11 december 1961 werd er een nieuw bestuur samengesteld, met voorzitter J.J.Switser, secr. TH. Busman, en penn. C.p. van Leeuwen.

Seizoen 1961-1962

Dit jaar was zeer moeilijk voor de vereniging, de terugslag werd dan ook teruggevonden in de slechte prestaties van de elftallen. De filmavond en de bustocht werden een fiasco. De sportvelden aan de Alberdastraat gingen aan hun neus voorbij. Ook enkele commissieleden lieten zich niet meer zien.

Seizoen 1962-1963

De elftallen kwamen hoger op de ranglijsten en er werd weer prettig en sportief gespeeld. De trainingen die trainer F. de Lange enthousiast gaf, werden beter bezocht. Op  1 september 1962 kregen de vereniging de beschikking over het H.D.V. terrein voor training. Vanwege de advertenties verscheen het clubblad met een verbeterde uitgave. Het aantal leden bedroeg nu 47. De Toto inkomsten waren goed. M. de Graaf, een vooroorlogs prettig lid van SVGEB, besloot om te bedanken, wat het bestuur zeer betreurde.

Seizoen 1963-1964

Het aantal leden steeg tot 50. De aanleg van de verlichting op het trainingsveld werd uitgevoerd. Er waren kwalitatief betere materialen. De vele afschrijvingen van spelers gaf moeilijkheden bij de competitie.

Seizoen 1964-1965

Het trainingsveld achter de centrale was dit jaar ten prooi gevallen aan de nieuwbouw van de vuilverbranding. De trainingszaal aan de Gheynstraat  kwam te vervallen, deze werd vervangen door het speelterrein aan de Mijtenstraat. Ook daar werd verlichting  door collega,s aangebracht. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan werd er een feest gegeven, zonder dure artiesten. Op deze manier kon jaarlijks gevierd worden. De Toto inkomsten waren sterk verminderd. Door de hoge uitgaven van diversen zaken, waaronder nieuwe shirts voor de spelers, was er geen geld beschikbaar voor een diner. Op Ockenburgh werd een ander veld in gebruik genomen.

Seizoen 1965-1966

De indeling van SVGEB 1 voor het seizoen 1965-1966 in de zaterdag 2e Klasse A van de HVB luidde als volgt; AVA’45, DORR, Ec-So, sv De Jagers, Klokken Toren Boys, KSD, MvM, sv Nootdorp, PGS, SVGEB, Te Werve en Wilsonmeters.

Het eerste elftal van SVGEB kende een matig tot slecht seizoen want van de 22 competitiewedstrijden werden er 6 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en maar liefst 12 keer verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 41-57, eindigde men op de elfde en voorlaatste plaats van de ranglijst.

In dit seizoen werd het derde elftal teruggetrokken vanwege vele wegblijvers en afschrijvers. Het was een slecht seizoen. De kosten liepen en een contributieverhoging was het resultaat. Het aantal leden was gedaald door blessures en de leeftijd. Er vond een verkiezing van bestuursleden plaats, met als nieuw lid penn. J.G. van Oort en trainer G. Kennedy.

Seizoen 1966-1967

Op 28 maart 1967 werd voor het laatst getraind in de zaal  Hemsterhuisstraat. In de winter werd er getraind in een betere zaal aan de Capadosestraat. De veldtraining aan de Vermeerstraat werd goed bezocht . Een nieuwe lichtinstallatie werd door de directie van het bedrijf geschonken. In 1966-67 werd een elftal kampioen in de klasse 4 M.

Seizoen 1967-1968

Op 20 oktober 1967 vond de viering van het 12 ½-jarig bestaan in een zaal  Deimanstraat plaats. De conferencier Barend Barendse  viel erg tegen maar de organist was een klasse apart en viel in de smaak. Door de voorzitter van de P.V. werden hoek- en grensrechter-vlaggen aangeboden. Het ledenaantal was weer gestegen tot 50, waarvan 27 buitenleden waren.

Seizoen 1968-1969

>

De indeling van SVGEB 1 voor het seizoen 1968-1969 in de zaterdag 2e Klasse A van de HVB luidde als volgt; DORR, Ec-So, Escher Boys, Honselersdijk, M.V.M., Quick Steps, SVGEB, TONEGIDO, VCS en Wilsonmeters.

Het werd een zeer moeizaam seizoen voor SVGEB want van de 18 competitiewedstrijden wist men slechts 4 in winst om te zetten, werd er 3x gelijk gespeeld en 11x verloren. Met 11 punten, en de doelcijfers 16-30, eindigde men samen met Quick Steps op de laatste plaats van de ranglijst. Omdat er slechts één club dit seizoen degradeerde volgde er dus een beslissingswedstrijd.

SVGEB won deze beslissingswedstrijd met 3-2 van Quick Steps en handhaafde zich zodoende voor de 2e Klasse van de HVB.

Het 2e elftal werd kampioen in klasse 3H. Alle spelers mochten een voetbaltas ontvangen. Omslagen voor het clubblad werden beschikbaar gesteld door het bedrijf. De Toto inkomsten waren weer een succes en leverden 2404 gulden op. Het ledenaantal steeg tot 62. De contributie werd verhoogd tot 50 cent per maand.


SVGEB 2, ongeslagen kampioen van de 3e klasse H van de HVB. Staand v.l.n.r: Pierre van Beek, C. den Hollander, N. van der Vegt, A. Wiegerink, Tardjopawiro, J. Peters, G.Beekhuizen en E.Blom. Zittend B. Kool, A. van Maaren, P. Roekel, J. Teeuwen en G. de Haas

Seizoen 1969-1970

Het aantal leden was in augustus 1970 75 personen. Van elk toto formulier werd er 15 cent gereserveerd voor de trainer. De hoogtepunten van dit seizoen waren het bezoek aan Woubruggen en het bevrijdingstoernooi bij DUNO. Het 15-jarig bestaan werd met een bezoek aan restaurant Pantucky Oost afgesloten. Voorzitter  J.J.Switser trad af.  De KNVB boete post bedroeg 107,50 gulden. De loterij leverde 1159 gulden op voor de clubkas. Nieuwe voorzitter werd in 1971  A.P BOM.

Seizoen 1970-1971

De bestuursamenstelling was als volgt: A.P.Bom voorzitter ,T.Busman secretaris, J.G.Oort penningmeester, J.Admiraal wedstrijd commissie, G.Beekhuizen  commissaris. Het ledenaantal was 95 personen. Het 1e elftal promoveerde van 2B naar de  1e Klasse. Het 2e elftal promoveerde van 2C eveneens naar 1e klas. SVGW maakte ook gebruik van het trainingveld en betaalde 5 gulden per keer. De afdeling Den Haag van het KNVB wilde een herindeling van de velden op het Ockenburgh complex. 1 hoofdveld en 2 bijvelden. Echter het knelpunt was het beheren van de kantine samen met WVS, HWS en HTSV. De bouwkosten waren voor elke vereniging enkele tienduizenden guldens. De inkomsten van de Toto waren gedaald.

Seizoen 1971-1972

De zaterdag 1e Klasse van de HVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: ASSO, BSC’68, DORR, Ec-So, ESC, Marine, PGS, SVGEB, Te Werve, VCS, Wassenaar en Wilsonmeters.

Door een fusie kwam er een veld vrij. Wilsonmeters had zijn contract met Adelaars verbroken. Er werd toegezegd om dit veld voor de komende 5 jaar aan SVGEB te verhuren. Daarnaast werd er een accommodatie verbetering en onderhoud beloofd. De Kosten werden geschat op 1500 gulden voor het seizoen 72-73, plus de helft van de huursom. De contributie werd verhoogd van 3 naar 5 gulden per maand.

Seizoen 1972-1973

Het aantal leden was 98 personen. Het belangrijkste gebeurtenis van het afgelopen jaar was de verhuizing van Ockenburgh naar Adelaars. Bij de eerste wedstrijd werd een clubvlag aangeboden door de PV. De firma Vink schonk trainingspakken.

In het seizoen 1972-1973 was de zaterdag 1e Klasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: ASSO, BSC’68, DVC, DVJ, Ec-So, ESC, KSD, PGS, SVGEB, Te Werve, Verburch en sv Wassenaar.

>

Seizoen 1973-1974

In september 1973 schonk v.Rijn de vereniging de zg. Kennedy bokaal. J. Admiraal brak zijn been op 22 september 1973 tijdens de wedstrijd tegen DSO-3. Het cluborgaan kreeg  een nieuw jasje. Op 11 Januari 1974  was er een contactavond onder leiding van Harry Touw. De trainer G. Kennedy stopte en kreeg een afscheidswedstrijd aangeboden. De heer Bleijie werd de nieuwe trainer. De sporttoto was een aflopende zaak.

Seizoen 1974-1975

Er werden 78 leden geteld. De inkomsten bedroegen 6078,91 gulden terwijl er 800,00 begroot was. De veldverlichting was verbeterd. Het clubgebouw werd gekocht voor 1500 gulden en kostte 15000 gulden.

Seizoen 1975-1976

De Lotto bracht voor SVGEB 4236,00 gulden op. Op 25 augustus werd een nieuwe kleedgelegenheid van de Adelaars in gebruik gesteld. Dit was een perfecte verbetering voor Adelaars en SVGEB.
Het 1e elftal van  SVGEB werd in seizoen 1975-1976 kampioen met 13 overwinningen, 7 gelijke spelen en 2 nederlagen ; 33 punten uit 22 wedstrijden en met 1 punt voorsprong op SVGW.

Seizoen 1976-1977

Na regelmatige wrijving tussen bestuur en trainer, bedankte deze. De training  werd weer opgenomen door Gerard Kennedy, die reeds in voorgaande jaren trainer was. Het zaalvoetbal werd door gebrek aan belangstelling afgevoerd. Het 4e elftal werd op 4 juni 1977 met een grootse wedstrijd kampioen. Ook het 1e werd eerder dat jaar kampioen.

Seizoen 1977-1978

Het ledenaantal was bij aanvang van dit seizoen opgelopen tot 76.
De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: DORR, Duinoord, DVC, Holland Sport’32, Honselersdijk, De Jagers, KMD, ORNAS, RAS, SVGEB, VCS en sv Wassenaar.
Op 22 oktober speelde A. Timmers zijn 250e wedstrijd voor SVGEB. Het 1e promoveerde op 18 maart 1978naar de KNVB. Het 4e elftal werd kampioen van reserve 3e klasse en promoveerde naar reserve 2e klasse. In verband met de promotie naar KNVB werden er diverse aanpassingen gedaan: het materiaalhok werd verplaatst en met verlichting en tegelpaden aangelegd, bovendien werd de vlaggenmast van schilderwerk voorzien. Noodgedwongen werd de contributie verhoogd naar 14 gulden per maand. Het toernooi in Woubruggen werd door SVGEB gewonnen en kreeg de wisselbeker.

Seizoen 1978-1979

De zaterdag 4e Klasse b van de KNVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: DSVP, Hazerwoudse Boys, JAC, KMD, sc Lisse, Loosduinen, Randstad Sport, SEV, de Sleutels, SVGEB en SVOW.
A. Borsboom was de nieuwe trainer van SVGEB geworden.

Op 22 november speelden de lagere elftallen hun laatste wedstrijd. 4 barre wintermaanden volgden, waarna de KNVB afd.Den Haag besloot de competitie te beeindigen en een lentebal toernooi organiseerde. Dit leverde SVGEB 2 een nieuwe bal op vanwege poulewinnaar. Er volgden verschillende oefenwedstrijden op besneeuwde velden en zaterdagmiddagen op verharde veldjes bij handbalver. Animo een welkome afwisseling. En een onderling toernooi voor alle leden viel goed in de smaak. De overwintering van SVGEB was zeer goed. Op Koninginnedag speelde Oud SVGEB tegen het 1e elftal, hierbij werden herinneringsvaantjes uitgedeeld. Het Marionettenkorps “De Pauwen” gaf een muzikale show ten gehore.

Seizoen 1979-1980

De ledenlijst telde 69 personen. Het contract met A. Borsboom werd met 2 jaar verlengd. De Lotto inleg was weer toegenomen.

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: DSVP, Duinoord, HBSS, Hoekse Boys, HVO, Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, Naaldwijk, Randstad Sport, SVGEB en TOGB.

Op zaterdag 26 april 1980 bestond de club 25 jaar. Het onderlinge toernooi met 6 elftallen en de goede organisatie van het bestuur was een succes. De cadeau’s van alle elftallen en het scorebord vielen goed in de smaak. De receptie en de feestavond die daarop volgden, waren een onvergetelijke afsluiting van deze dag. Om de kosten te dekken werden er 1000 ballpoints en 500 aanstekers verkocht. Mede door de blauwe shirts met de spelersnaam en de goede sfeer in het elftal (ondanks veel verlies) had de vereniging een leuk en sportief jaar achter de rug.

Seizoen 1980-1981

De ledenlijst telde 78 leden. Op 7 januari 1981 overleed penningmeester Jan Oort. Hij had 18 jaar de financiën beheerd. Het 1e en 3e degradeerde van 2e naar 3e klasse.


 Een oud krantje.

Seizoen 1981-1982

G .Beekhuizen werd de nieuwe voorzitter. Men was genoodzaakt om het 4e elftal terug te trekken ivm vele afschrijvingen. Er bleven 54 spelers over, verdeeld over 4 elftallen. Er werd een nieuwe grasmat aangelegd, maar dat was een flop. De Lotto leverde 8095,85 gulden op. Het weekorgaan werd weer in een nieuw jasje gestoken. Het was weer een boekje met een record aantal adverteerders. P.van Rijn nam de kosten van masseur/verzorger de heer Weyers, voor zijn rekening . Het contract van de trainer en verzorger werd met 1 jaar verlengd . Op 7 augustus 1981 vonden oefenwedstrijden in Duitsland plaats voor de selectie plus aanhang.

De indeling van SVGEB 1 voor het seizoen 1981-1982 in de zaterdag Hoofdklasse van de HVB luidde als volgt; sv Duinoord, DVC, GONA, Holland Sport’32, Honselersdijk, v.v. Nationale Nederlanden, Ornas, RAS, Scheveningen’, Semper Altius, SVGEB en Westerkwartier.

De start van het 1e na degradatie uit de KNVB was niet geweldig te noemen maar hierna herstelde SVGEB zich gelukkig. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 9 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 23 punten, en een doelgemiddelde van 31 voor en 32 tegen, sloot men de competitie af op een keurige vijfde positie van de ranglijst.

Het bestuur huldigde op 7 februari 1982 N. van Vliet en P. van Rijn met hun 250ste wedstrijd voor het 1e elftal. En op 6 maart 1982 speelde C. den Hollander zijn 750ste wedstrijd voor SVGEB, een mijlpaal in een voetballeven.

Seizoen 1982-1983

De grote clubactie leverde de kas 1100 gulden op, de Lotto 5500 gulden. Het ledenaantal telde 55 personen voor 4 elftallen. Er werden twee nieuwe dug-outs langs het veld geplaatst. De club nam afscheid van trainer Borsboom en verzorger Weyers in de Bar Bistro “de Klipper”, met geschenken en bloemen. Op 28 mei 1983 overleed oud secretaris en Erelid T. Busman op 57 jarige leeftijd, na 24 jaar bewezen diensten.  Het 3e elftal (3eklasse F.) degradeerde.


SVGEB 1, seizoen 1983-1984 op het Adelaars-terrein aan de Guntersteinweg. Staand v.r.n.l. Ben Borsboom (trainer), ? (verzorger), Nico van Vliet, Peter de Wit, Rene Wegner, Paul Huisman, Cor Plugge en Peter Mackaay(leider). Zittend Ton Huisman, Sjaak de Vries, Cock Pape, Barry ? en  Paul van Rijn. Liggend Aad Timmer.

Seizoen 1983-1984

Het ledenaantal telde 56 spelende leden, met Voorzitter G. Beekhuizen,secr. K. Admiraal, Penm. J .Admiraal ,comm .P.van Rijn, P.Mackaay en A.van Maaren. Trainer was Blijie. De Lotto leverde 5090,00 gulden op. Na elf seizoenen inwoner geweest te zijn bij de Adelaars, besloot het bestuur om te verhuizen naar Oranje Blauw. De reden hiervoor waren de slechte samenwerking tussen de besturen en het onderhoud van de accommodatie.

De zaterdag Hoofdklasse HVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: DORR, sv Duinoord, DVC, HPSV, sv Nootdorp, Ornas, RAS, Scheveningen, SVGEB, VCS, Verburch en Westerkwartier.

Het in memoriam Jan Oort toernooi werd op het nieuwe veld gehouden, 12 mei op twee velden. Het 2e elftal werd in reserve 2e klasse c kampioen. Een moeilijk maar grandioos seizoen die na vele jaren de afstand tussen het 1e en 2e kleiner maakte.

Seizoen 1984-1985

Er was een prettige samenwerking tussen beide verenigingen. Het clubblad verscheen weer in nieuw jasje met een 4. bijlage. De contactavond op 30 januari 1985 was geen succes, de leden waren op een hand te tellen. Het Jan Oort toernooi werd gevolgd met een barbecue en dit evenement sloeg wel in bij de leden. Het ledenaantal telde nu 56 spelende leden, waarvan er 51 kwamen opdagen, die 4 elftallen moesten bemannen. Beekhuizen en J .Admiraal kregen de zilveren bondsspeld van de KNVB. Deze werd uitgereikt vanwege het uitoefenen van een groot aantal jaren bestuursfuncties. Het 3e kwam voor promotie in aanmerking.

Seizoen 1985-1986

Het leden bestand was 68 personen. De competitie werd gestart met een 5e elftal(veteranen). De algemene ledenvergadering werd zeer slecht bezocht, er waren slechts 6 leden en de rest bestuur. Bij de eerste nieuwjaarsreceptie echter waren veel leden aanwezig, evenzo op het Jan Oort toernooi. Trainer H. Blijie verwisselde SVGEB voor SVGW.

De zaterdag Hoofdklasse HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DORR, sv Duinoord, DVC, HS texas DHB, LenS, Naaldwijk, RAS, SEV, SVGEB, VCS en Verburch.

Het 1e elftal van SVGEB eindigde in de hoofdklasse HVB op de vierde plaats.

Het 2e elftal in de reserve 1e klasse handhaafde zich op 6e plaats, het 3e elftal in 3eklasse A op een 7e plaats, het 4e in de 5eklasse F. op 8e plaats, het 5e elftal in de 5e klasse A veteranen behaalde het kampioenschap. Deze veteranen besloten mee te doen aan een toernooi in Limburg.

Seizoen 1986-1987

Het ledenverlies was aanzienlijk, van 5 naar 4 elftallen. Speler-bestuurslid  P. van Rijn nam het trainerschap op zich en ondanks de nieuwe uitrusting die hij aan het eerste schonk, konden hij en leider W.Knoester niet voorkomen dat het eerste degradeerde. Het 2e onder leiding van P.Mackaay handhaafde zich. Het 3e en 4e vet. eindigde als middenmoters. Toernooien waren een succes. De samenwerking met Oranje Blauw was zondemeer uitstekend te noemen. Aan het eind van het seizoen bedankte trainer P.van Rijn voor deze functie en secretaris K.Admiraal  zette definitief een eind onder zijn voetbalcarrière. Voor opvolging waren reeds contacten gelegd. De ledenvergadering werd zeer slecht bezocht.

Seizoen 1987-1988

Geen gegevens meer beschikbaar.

Seizoen 1988-1989

>

<

Seizoen 1989-1990

Het bestuur van SVGEB was in het seizoen 1989-1990 als volgt samengesteld: I. van Santen (voorzitter), G. Beekhuizen (vice-voorzitter), T. Terrero (secretaris), W. van der Mije (penningmeester), W.K. Knoester (wedstrijdsecretaris) en P. van Rijn (commissaris).

<

Op donderdag 22 februari 1990 volgde er bij SVGEB een Buitengewone Algemene Ledenvergadering met maar één punt op de agenda; de toekomst van SVGEB!

>

Bron; notulen en jaarverslagen verzameld door Aat Krul.
Foto’s uit deze periode zijn samen met krantenknipsels opgestuurd naar R. Pronk van  de Haagse Voetbalhistorie.

 

Later meer historie van S.V.G.E.B.

 

De voetbalclub van het Gemeentelijk Energiebedrijf, fuseerde in 1990 met SVGW tot SVGWGEB.

 

 

 

 

 

 

 

Palmares SVGEB zaterdag

Kampioenschappen:
1934-1935 1e klasse A HVB *
1937-1938 1e klasse A HVB *
1938-1939 1e klasse B HVB *
1939-1940 Afdeling C HVB(noodcompetitie)
1955-1956 3e klasse A HVB
1956-1957 2e klasse A HVB
1975-1976 1e klasse A HVB
1977-1978 Hoofdklasse HVB
* = geen promotie

Andere prestatie’s:

 

Palmares SVGEB zondag

Kampioenschappen:
1938-1939 2e klasse B HVB
1939-1940 afdeling E HVB(noodcompetitie)

Andere prestatie’s:

Parade der trainers bij SVGEB:

1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 Frits de Lange
1963-1964 Frits de Lange
1964-1965 Frits de Lange
1965-1966 Frits de Lange
1966-1967 Frits de Lange
1967-1968 G. Kennedy
1968-1969 ?
1969-1970 ?
1970-1971 ?
1971-1972 ?
1972-1973 ?
1973-1974 Huib Blijie
1974-1975 Huib Blijie
1975-1976 Huib Blijie
1976-1977 Huib Blijie
1977-1978 Huib Blijie
1978-1979 Gerard Kennedy
1979-1980 Gerard Kennedy
1980-1981 Ben Bosboom
1981-1982 Ben Bosboom
1982-1983 Ben Bosboom
1983-1984 Ben Bosboom
1984-1985 ?
1985-1986 ?
1986-1987 ?
1987-1988 Hans de Jongh
1988-1989 Hans de Jongh
1989-1990 ?

Parade der voorztters bij SVGEB:

1934-???? ?
???? -???? ?
1955-1960 J.J. de Wit
1960-1961 A.H. Hendriks
1961-1962 J.J. Switser
???? -???? ?
1972-1981 A.P. Bom
1981-1987 Gerard Beekhuizen
1987-1989 Imre van Santen

Terreinen waar SVGEB heeft gevoetbald:

Sportpark Madestein
?
Guntersteinweg te Rijswijk

Ereleden S.V.G.E.B.

T. Busman
?
?
?

Lid van Verdienste bij S.V.G.E.B.

?
?
?
?

 

Naar de overige Erelden zijn we nog naar op zoek