Beste Escamp Leden en oud-leden van Cromvliet, LENS en VIOS,

Het is binnenkort alweer 10 jaar geleden dat H.S.V. Escamp werd opgericht als fusieclub van Cromvliet, LENS en VIOS. Er is sinds die tijd veel gebeurd, maar de algemene conclusie mag zijn dat we nu een gezonde en bloeiende vereniging zijn. Omdat we niet zouden bestaan zonder de (oud-leden van de) fusieverenigingen willen we dit graag vieren. Weer eens gezellig bijpraten en oude herinneringen ophalen over hoe het was en nu is.

Ter gelegenheid van ons 10 jarig jubileum willen wij dan ook een grote reünie organiseren voor alle leden van Escamp en oud-leden van Cromvliet, LENS en VIOS in onze kantine op:
VRIJDAG 2 OKTOBER
Aanvang: 20.30 uur
Einde : 01.00 uur
Leeftijd: 18 jaar en ouder

Kaarten zijn te reserveren door overmaking van € 5,00 per persoon op rekening NL03 INGB 0003 2668 29 t.n.v. R.A. van Wanrooij te Den Haag onder vermelding van je naam en (oude) vereniging. Je toegang is dan verzekerd. Je krijgt een aantal consumptiebonnen, wij zorgen voor een hapje, een drankje en natuurlijk voor de muziek.
Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen.

Met hartelijke sportgroeten, de jubileumcommissie,
Irma Carlier
Hans van Wanrooij
Ruud van Wanrooij