HSV

Den Haag
03-11-1932 - Heden

HSV = Haagse Scheidsrechtersvereniging

Dit is misschien wel een vreemde eend in de bijt, want de HSV is geen voetbalvereniging, al worden er door de leden wel eens voetbalwedstrijden gespeeld.

Maar ook scheidsrechters maken deel uit van de voetbalwereld, want als er geen scheidsrechters waren, zou er ook niet gevoetbald kunnen worden.

De HSV werd op 3 november 1932 opgericht en bestaat nu dus al 80 jaar.
De HSV is qua ledenaantal een van de grootste (voetbal)scheidsrechtersverenigingen van Nederland. De HSV heeft vele bekende gezichten voortgebracht die een hoog internationaal aanzien hadden zoals onder andere Karel van der Meer, Leo van der Kroft, Charles Corver, Dick Jol , Mario van der Ende en John Blankenstein.

De HSV-ers die op een WK floten : Karel van der Meer (1950 Brazilie), Charles Corver (1978 Argentinie en 1982 Spanje) en Mario van der Ende (1994 VS en 1998 Frankrijk)

Zes min of meer willekeurig gekozen prominente HSV-ers . Van boven naar beneden van links naar rechts : Janus Aalbrecht (internationaal scheidsrechter van ’66 tot ’69, in 2006 overleden) , Gerard van Oostrom (betaald scheidsrechter tot 1967, daarna nog jaren juniorenscheidsrechter in de HVB), Leo van der Kroft (internationaal scheidsrechter van ’69 tot ’76), Herman Kok (topamateurscheidsrechter tot 1981, stond een paar keer op de overgangslijst betaald voetbal), John Blankenstein(internationaal scheidsrechter van ’85 tot ’96, in 2006 op 57-jarige leeftijd overleden) en Dick Jol(internationaal scheidsrechter van ’93 tot ’01)

Maar ook veel bekende en minder bekende amateur-scheidsrechters uit de top en uit het lagere voetbal als Louis Wagner, Peter Oskam,  Henk Martin en Nico Goedhardt (met ruim 80 jaar nog steeds aktief) en oud-scheidsrechters zijn of waren lid.

Ook niet-scheidsrechters kunnen in bijzondere gevallen lid worden. Zo waren o.a. Ir. A.A. van Emmenes, de bekende voetbaljournalist, en oud-wethouder Piet Vink lid van de HSV.

Wat is en wat doet een scheidsrechtersvereniging ?.

Een scheidsrechtersvereniging is een vereniging met twee gezichten. Enerzijds is het een belangenvereniging, anderzijds een vereniging “ter lering ende vermaak”. Zo behartigt men de belangen van haar leden tegenover de KNVB. Als het nodig is overlegt men met de bond; ook kan men plaats nemen in een commissie van de bond en zelfs is er één keer (in 1982,  na een aantal molestaties) aan de leden het advies gegeven om een weekendje thuis te blijven. Een scheidsrechtersvereniging verzorgt trainingen( bij de HSV twee keer per week onder leiding van gediplomeeerde trainers), conditietests, spelregelwedstrijden, forums en lezingen door top-scheidsrechters (ook uit andere sporten), journalisten, trainers en toppers uit andere sporten. Tot het begin der zeventiger jaren waren lezingen een succesnummer. Op TV met eerst één en later twee zenders was er nog weinig plaats voor sport, dus was een lezing van een bekendheid een gebeurtenis, die veel publiek  trok. Zo traden  in 1966 Anton Geesink, de olympische judo-kampioen en Leo Horn, dé toparbiter uit die tijd, voor ruim 400 man op in “Op Gouden Wieken”.

In september 1974 was de bekende boksscheidsrechter Ben Bril te gast in de FC den Haag-kantine. Enkele bekende journalisten, die optraden : Theo Koomen(1971), Frans Henrichs(1975), Rick de Saedeleer(1989) en Kees Jansma(1991). Trainers, die een lezing hielden waren o.a. Cor van der Hart(1982) en Wiljan Vloet(2007).

Wekelijks, meestal op een donderdag, is er een clubavond. Toen de HSV nog geen eigen akkomodatie had, werd die gehouden in een horeca-gelegenheid, zoals café “Doelen” op het Plein, “Hof van Holland” in de Wagenstraat, “die Haghe” in de Nieuwstraat of café “Moerwijk” aan het Heeswijkplein, of bij een voetbalclub, zoals ADO, PDK, FC den Haag, Ooievaars en BTC. Clubavonden begonnen vroeger met een spelregelhalfuurtje, waarna het tijd was voor ontspanning.

Ook verzorgt men zo af een toe een klaverjas-,bingo-,darts- of feestavond,  worden er biljartwedstrijden tegen bevriende clubs gespeeld en wordt er jaarlijks een Sinterklaasmiddag voor de kleintjes georganiseerd. Lang geleden stond er ook elk jaar wel een bustocht op het programma. Vroeger, toen er veel meer leden waren en er ook veel meer bezoekers op de clubavonden waren, werden er op de clubavond zelfs hele competities gespeeld in o.a. klaverjassen, bridge, biljarten, dammen en tafeltennis.

De HSV is een van de ruim 70 voetbalscheidsrechtersverenigingen in Nederland, die alle aangesloten zijn bij de overkoepelende COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters), ook opgericht in 1932.

Net als het aantal scheidsrechters neemt ook het aantal leden van de HSV dramatisch af. Op het hoogtepunt (op 31 mei 1974) bedroeg het aantal leden 731 ; op 31 december 2007 nog maar 238. Daarnaast waren er er op deze datum nog 28 particulieren en 67 verenigingen donateur.

De berichtgeveing aan de leden vond vroeger plaats door middel van de clubberichten in het COVS-blad “de Scheidsrechter”, dat jarenlang twee keer per maand uitkwam. Dit blad verschijnt nog steeds, nu nog minder dan maandelijks, maar de clubberichten zijn hier uit verdwenen. De communicatie met de leden gebeurt nu via het HSV-journaal, dat sinds 1977 maandelijks uitkomt.

Lokatie Clubavonden.

Voor zover wij hebben kunnen nagaan werd de eerst clubavond op  10 maart 1936 gehouden. In het Vaderland van 26 februari 1936 stond het volgende bericht :

___________________________________________________________________________
HAAGSCHE SCHEIDSRECHTERSVEREENIGING

De H.S.V. , behoefte voelend aan een eigen clublokaal, waar de leden elkaar op gezette tijden kunnen ontmoeten, heeft besloten met ingang van 10 Maart a.s. haar tenten op te slaan in één der zalen van café Doelen op het Plein. De eerste avond in eigen omgeving zal een feestelijk karakter dragen.
___________________________________________________________________________

Op een gegeven moment, we weten nog niet wanneer, vertrok men uit de Doelen. Mogelijk verbleef men nog enige tijd in een ander etablissement (we hebben geprobeerd dit nog te achterhalen, maar dit is helaas niet gelukt),  maar uiteindelijk kwam de HSV terecht in Hof van Holland in de Wagenstraat naast het beroemde Scala theater. Daar beleefde de HSV min of meer zijn glorietijd. Aan dit verblijf van bijna dertig jaar kwam een eind toen na Scala ook Hof van Holland gesloopt werd om plaats te maken voor een parkeerterrein.

Op 15 september 1966 verhuisde de HSV noodgedwongen naar “die Haghe” in de Nieuwstraat. Dit nieuwe verblijf was voor de HSV-ers één grote teleurstelling en na één jaar verhuisde men op 4 oktober 1967 naar de ADO-amateurs, waar men echter alleen op woensdag terecht kon. De regelmatig op TV uitgezonden Europacupwedstrijden haden een slechte invloed op het aantal bezoekers van de clubavonden en met ingang van 24 september 1970 nam de HSV zijn intrek in café “Moerwijk” aan het Heeswijkplein. Deze accomodatie was eigenlijk te klein en men verhuisde opnieuw, nu op 30 maart 1972 naar PDK aan de Duinlaan. Dit verblijf duurde niet erg lang, want per 5 juli 1973 was de FC Den Haag-kantine het nieuwe verblijf, waar men vier jaar verbleef. Op 15 september 1977 nam men zijn intrek bij Ooievaars aan de Guntersteinweg,

Na anderhalf jaar werd het op 28 maart 1979 BTC aan de Yzerwerf, waar men eerst als gast en later als eigenaar bijna twintig jaar verbleef. Noodgedwongen moest men ook deze accomodatie verlaten en op 18 december 1998 werd het voormalige SV Kijkduin-complex aan de Kijkduinsestraat de thuishaven.

Op 31 december 2011 kwam aan dit verblijf op Kijkduin een einde. Het hebben van een eigen accomodatie was financieel niet langer haalbaar. vooral door het grote ledenverlies van de laatste jaren, de daardoor dalende inkomsten en de alleen maar toenemende kosten. Dus moest de HSV weer gaan inwonen bij een andere club. Door het bestuur werd uitvoerig gezocht naar een geschikte accomodatie. Op de buitengewone ledenvergadering van 13 oktober 2011 konden de leden kiezen uit de twee overgebleven mogelijkheden, Wilhelmus en SVH, waarbij de keuze van de meerderheid viel op SVH in het Wateringseveld.

Van de verhuizing van Kijkduin naar Wateringseveld kunt U een korte reportage zien door te klikken op onderstaande link.

http://youtu.be/fRsEz5LhcLg

Spelregelwedstrijden

Voor de jeugd van de voetbalclubs worden er bijna jaarlijks spelregelwedstrijden georganiseerd. Hiermee is in 1970 gestart en de strijd gaat om de  van Emmenes wisselbeker. De eerste beker werd al direkt eigendom van Naaldwijk, dat 3 keer achtereen won. PDK schonk echter een nieuwe beker, waarvoor sinds 1973 wordt gestreden. De beker werd in het begin door de naamgever (in 1989 op 91-jarige leeftijd overleden) zelf uitgereikt . De winnaar van de beker gaat weer verder voor het kampioenschap van West 2 ; de winnaar daarvan gaat naar de landelijke finale.  In het begin waren de wedstrijden een groot succes, maar nu zit de klad er een beetje in. Een absoluut dieptepunt werd in 2002 bereikt, toen slechts 3 clubs inschreven. Gelukkig ging het hierna weer beter.

Hoewel de kwaliteit van deze foto niet zo best is, willen we hem U toch niet onthouden. Hier reikt in Maart 1974 Ir. van Emmenes onder toeziend oog van Charles Corver de beker uit aan de aanvoerder van Verburch.

Jury, deelnemers en publiek bij de juniorenspelregelfinale op 17 februari 1984. Achter de jury-tafel v.l.n.r. Jaap Eygendaal, Cees Ratering, Jan Bom, Calvin Corion, Gerard Boogaards, Cees Swaanenburg en Piet Anneveld

Voor de eigen leden worden er al zeer lang, aanvankelijk om de 2 jaar maar sinds de tachtiger jaren elk jaar, spelregelwedstrijden gehouden. Vanaf 1980 tot voor kort ging het jarenlang om de Cees Sterke-(wissel)trofee.  Uit de deelnemers met het beste resultaat wordt een team van drie personen (al of niet met reserve(s)) gevormd, dat deelneemt aan de landelijke wedstrijden voor verenigingen. Deze landelijke wedstrijden startten in 1954, van 1957 tot 1985 was er elke twee jaar een finale, vanaf 1986 elk jaar. Aan deze landelijke wedstrijden namen in de zestiger jaren ongeveer 75 teams deel, waarvan zich maar vier voor de finale plaatsten. Later nam het aantal deelnemende teams wat af en ging het aantal finalisten naar zes. Vanaf 1995 waren er soms 7 finalisten omdat de organiserende vereniging ook aan de finale mocht meedoen.

Het behalen van de finale was geen gemakkelijke zaak, temeer omdat er aanvankelijk een regel was, dat een deelnemer niet drie keer achter elkaar mocht deelnemen. Desondanks wist de HSV van 1959 tot 1985 tien van de veertien keer de finale te bereiken. Om zo’n finale te bereiken werd er door de coach en de deelnemers vele malen getraind, hetzij bij de HSV, hetzij bij iemand thuis. Na 1985 kwam de HSV er op spelregelgebied niet meer aan te pas. Aan de 23 finales in de jaren 1986-2008 deed de HSV slechts twee keer mee ; in 1995 door het winnen van de titel in West 2 en in 2007 omdat de  HSV voor de organisatie tekende. De resultaten waren een 5e en een 6e plaats.

Zo’n finale was in de beginjaren een hele happening met eerst de wedstrijd, daarna het diner en tenslotte een feestavond. Er ging een grote schare supporters in een gecharterde bus mee, die er een gezellig dagje uit van maakten. Later verminderde de belangstelling en moesten de deelnemers het doen met de morele steun van de coach, de dames en een paar bestuursleden (zie onderstaande foto). Aanvankelijk kregen alle eerste, tweede en derde deelnemers van elk team dezelfde mondelinge vragen, waarbij de nog niet aan de beurt zijnde deelnemers, op van de zenuwen, in een kamertje op hun beurt moesten wachten. De deelnemer die aan de beurt was zat als enige met de jury op het podium voor een publiek van honderden toeschouwers, wat in die tijd toch wel een ingrijpende ervaring was. Later kreeg iedereen andere vragen (door het kiezen van een nummer) en zaten alle deelnemers met de jury gezamenlijk op het podium of voor in de zaal. Ook werden er later schriftelijke vragen en een quizronde toegevoegd.

De HSV-delegatie bij de finale in 1979. Achter  v.l.n.r. Leo Boon, Wim van den Berg,Huib van der Spek,Erik van der Klaauw,Chris van den Berg,Jan Kouer en Hans de Wild. Vooor Jan Arens en de dames Arens,Boon,van den Berg,van der Spek,van den Berg en de Wild.

De eerste team-prys werd in al die jaren slecht één keer behaald en wel in 1961 door een team dat bestond uit  Dick Monsma, Fred van Westing en Cees Ratering. Naast de team-prys is er in de finale ook een prijs voor de beste persoonlijke deelnemer. Die werd twee maal door een HSV-er gewonnen, namelijk door Erik van der Klaauw in 1981 en door Jaap Eijgendaal in 1983.

Conditietest en training.

De conditie van scheidsrechters werd jarenlang wel door rapporteurs op het formulier vermeld , maar een objectieve test was er niet. Voor de scheidsrechters in het betaalde voetbal kwam daar in het begin van de zestiger jaren verandering in. Voor amateurscheidsrechters werd een test in 1964 verplicht voor hen die uit de afdeling naar de KNVB wilden promoveren. De eerste test bestond uit drie onderdelen : 50 meter binnen 7,2 seconde , 700 meter binnen 2.35 minuut en 50 meter met hindernissen (om de 10 meter een paaltje , waarom een hele draai moest worden gemaakt) in 18 seconden. De eerste tests werd afgenomen door de scheidsrechterscommissie.

Omdat er ook bij andere scheidsrechters interesse was, werd de test spoedig door de COVS overgenomen, waarbij een lid van de scheidsrechterscommissie nog wel als waarnemer aanwezig was.  De 700 meter bleef gehandhaafd , de andere nummers werden 100 meter en 4 x 25 meter heen en weer. Ook de eisen werden bijgesteld : op elk onderdeel kon men punten scoren en om te slagen moest men een bepaald puntentotaal behalen. Een geslaagde deelnemer kreeg de eerste keer een diploma, daarna elke keer een zegeltje om achter op het diploma te plakken. Na 5 keer zou men een zilveren en na 15 keer een gouden speld ontvangen. De eerste HSV-ers, die die speld ontvingen waren Cees van der Togt en Herman Kok in 1980.

De test werd in de beginjaren maar op één plaats en op één dag per district georganiseerd. Op 4 juli 1965 vertrok een schare HSV-ers per bus naar Gouda, waar de eerste COVS-test onderdeel was van een scheidsrechtersdag. Op 4 juni 1966 was Rotterdam gastheer en op 6 mei 1967 organiseerde de HSV voor de eerste keer een test voor alle liefhebbers uit West 2 aan de Zuidlarenstraat . Vanaf 1970 werd de test op twee plaatsen in het district gehouden , vanaf 1973 werd elke test nog eens over twee dagen verdeeld. Het aantal HSV-ers bij de test  was in het begin erg laag, tot 1971 zo rond de 40, in 1973 waren het er al 70, in 1974 al 150. In 1980 en 1981 werd zo ongeveer het maximum bereikt . Naast enkele afvallers waren er toen 164 en 160 geslaagde HSV-ers.

In 1972 werd de test geheel omgegooid en moest men 15 rondjes van 200 meter binnen een bepaalde tijd ( 20 minuten voor de dames en 15.30, 16.00 of 17.00 minuten  voor heren t/m 30 jaar, t/m 40 jaar en boven de 40 jaar) afleggen. In elk rondje zat een verplicht stuk wandelen (40 meter) en een stuk achteruitlopen (10 meter). Deze test, die voor veel scheidsrechters een te zware opgave was, hield niet lang stand, want hij werd in 1978 vervangen door de coopertest.  Deze coopertest heeft lang standgehouden maar is in 2000 vervangen door de shuttle-run.  Vanaf 1988 werd aan de conditietest een korte spelregeltest toegevoegd. Overigens is de conditietest voor grote groepen scheidsrechters tegenwoordig verplicht, evenals de spelregeltest na afloop. Vanaf 1989 is er een aparte conditietest voor zaal-scheidsrechters  in de vorm van een shuttle-run.

Hoewel de COVS-test pas in 1965 werd ingevoerd, werd er ook in de jaren daarvoor voor de HSV-ers een training georganiseerd. De belangstelling was echter niet zo groot. In oude jaarverslagen wordt dan ook geklaagd over de slechte opkomst. In het begin van de zestiger jaren toen op de sintelbaan in Rijswijk werd getraind, lag het aantal trainenden zo rond de 20 !!  Het vertrek naar het Cromvliet-terrein en de komst van een nieuwe trainer (Piet van Anraad) in 1964 zorgde voor een opleving met zo’n 60 deelnemers, als de training tenminste doorging, want het terrein was vaak te slecht om te trainen. In 1967 verhuisde de training naar ADO en in 1969 nam Gerard van Oostrum het stokje over van Piet van Anraad , die de laatste trainer van buiten de HSV was. Gerard bleef trainer tot 1981, vanaf 1973 geassisteerd door Herman Kok en vanaf 1978 door Piet Bakvis. In 1970 verhuisde de training naar TEDO, in 1972 naar PDK, in 1973 weer naar ADO, in 1976 naar de Ooievaars en in 1979 naar BTC. Daar was de opkomst vrij groot en in 1982 werd er naast de training op donderdag zelfs met een dinsdagtraining gestart. In 1981 nam het duo Gerard Mijer/Hans van der Eyk de training over. Vanaf 1983 toen Gerard naar Breukelen verhuisde, deed Hans het tot 1992 op zijn eentje. In 1992 nam Cees Meeuwisse de training over en hij deed dit tot 2003, samen met diverse anderen, o.a. met  Cees van der Togt, die van 1995 tot 2005 als trainer aktief was.

In 2011 kwam er een eind aan de conditietest. Het overgrote deel van de deelnemers deed de test uitsluitend nog omdat de KNVB het verplicht stelde. Het laten vervallen van die verplichting betekende het einde van de test.

De HSV in de pers in het eerste jaar van het bestaan.

In het eerste jaar van zijn bestaan haalde de HSV vaak de pers. Het bovenstaande is een selectie uit bijna 20 vermeldingen in één jaar. Bovenstaande berichten zijn van resp. 21/11/32, 22/05/33, 19/06/33 en 03/08/33. Vooral de voetballers werden regelmatig genoemd. Zo wist men de Zuidersportpark-avondserie te winnen. Dit schoot bij enkele voetbalverenigingen in het verkeerde keelgat, want men vroeg zich af wat een scheidsrechterselftal bij zo’n  sterk bezet toernooi deed en men vond dat scheidsrechters zich bij hun vak moesten houden.

Foto’s uit een ver en minder ver verleden.

Tegenwoordig bezoekt Sinterklaas alleen nog de kleintjes. Vroeger maakte hij ook op clubavonden zijn opwachting. Deze foto is gemaakt in Hof van Holland, waarschijnlijk in 1965. Op de foto penningmeester Jan Kouer, secretaris Cees Sterke en Sint Jan.

Elke vijf jaar wordt er een reunie gehouden. Hier de reunie op 27 oktober 1972 in Parkzicht t.g.v. het 40-jarig bestaan. Links v.v.n.a. Piet Gans, Jan Tabbers , Arie de Munck en Wim van den Berg , rechts Frits van Boven ,Wim Crooij  en Henk van Ballegooyen sr.

November 1972 ; tijdens de viering in het Kurhaus van het 40-jarig jubileum van de HSV wordt de werkovereenkomst tussen de KNVB en de COVS getekend. Staand een aantal bestuurs- en commissieleden van de HSV, v.l.n.r. Cees Sterke,Piet Molier,Simon van Aken, Simon den Hartog,Bob Balkema,Cees van Niel,John Blankenstein, Joop van der Ham en Jacques Vooijs. Achter de tafel de heren van Leeuwen, Jaspers, Meuleman,Rijkhoek,Eden,Burgwal en Gout namens de KNVB en de COVS.

Midden zeventiger jaren nam de HSV met twee teams aan de zaalcompetitie deel. Hier beide teams gebroederlijk op de foto. Ziittend v.l.n.r. Gerard Arnouts, Cees Bos, Fred Muns. Roland Beumer en Rein Ros. Staand Hans Melser, Hoornweg jr., Herman Kok,  ??  , Leo Boon, Ton Hoornweg, Jaap Eygendaal, ?? , Bert de Bron, Jan Wolters, Wim Brederode en Jan Arens.

In de tachtiger jaren was de viering van carnaval een jaarlijks terugkerende gebeurtenis.

Een HSV-zaalvoetbalteam op 10 januari 1981 in de VELO-hal. Staand v.l.n.r Cees Swaanenburg, Roel Jansen, Piet Anneveldt, Wim van den Berg, Cees Bos, Huib van der Spek en Jan Kouer. Zittend Jan Wolters, Dick Mannak en Martin Bouwmeester.

Links : 4 december 1981 : een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de HSV. Met het overhandigen van de sleutels door BTC-voorzitter Wim van den Bosch aan HSV-voorzitter Wim van den Berg beschikt de HSV voor het eerst in zijn bestaan over een eigen akkomodatie, waar men 17 jaar zou verblijven.         Rechts : 30 oktober 1982  Burgemeester Schols van den Haag met Joop van der Ham en Gerard van Oostrom, die zojuist de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau hebben ontvangen voor hun verdiensten voor de HSV en de Haagse sportwereld.

Het HSV-veldvoetbalteam in 1982 in Tiel. Enkele namen : Staand uiterst links Adriaan van Velden en Jan van Noort. Staand uiterst rechts Leo Boon, Hans van der Eyk en Gerard van Oostrom.

Foto gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in 1982 met de voorzitter van toen en vier oud-voorzitters. Achter links Jan Bom en rechts Tino Sterke, voor v.l.n.r. Bram Hooftman,Wim van den Berg (op dat moment voorzitter) en Henk Wallenburg.

Een deel van het HSV-bestuur bij de receptie voor het 75-jarig bestaan van VUC op 17 augustus 1984, v.l.n.r. Calvin Corion, Theo Boutens,Wim van den Berg,Henk Boerman,Cees Swaanenburg,Jan van Ockenburg en Paul Guliger. 

Een van de tradities van de HSV : de nieuwjaarsreceptie. Hier een foto uit 1991 met burgemeester en oud-scheidsrechter Frans Schols en wethouder Piet Vink.

Het HSV-journaal verschijnt al sinds 1977. Links Ted Bol, hoofdredacteur van 1991 tot 2003.  In het midden vier verschillende voorbladen, één uit 1979, één uit 2008, één bij het 60-jarig jubileum en het voorblad van het kerstnummer. Rechts : zo ging het vroeger : bladen rapen in de huiskamer. Tegenwoordig gaat alles mechanisch.

Naast een bestuur zij er ook veel medewerkers nodig om een vereniging draaiende te houden. Hier een groot deel van deze noeste werkers op een medewerkersavond in 1997.

Zo druk was het op de 5-jaarlijkse reunie in 1997

In 1998 was de HSV gedwongen de accomodatie aan de Yzerwerf te verlaten. Een nieuwe plek werd gevonden aan de Kijkduinsestraat, op het oude Zwart Blauw/SV Kijkduin-terrein, maar men moet ook hier binnen afzienbare tijd verdwijnen. Hier de kantine met op de voorgrond Jan Arens.

Het bestuur van 2007 tijdens de jaarvergadering uit dat jaar, v.l.n.r. Irvin Buitenman,Jo Sandee,Jos Straver,Calvin Corion,Koos Mullekes en Angelo van Loenen.

Foto’s van de lezing, die ADO-trainer William Vloet op 18 oktober 2007 bij de HSV hield. Aan de voorste tafel links oud-scheidsrechters Leo van der Kroft en Lau van Ravens en rechts Jan Arens, jarenlang verzorger geweest bij de HSV.

>

>

>

>

>

Seizoen 2013-2014

De Haagse Scheidsrechters Vereniging werd met ingang van 1 juli 2013 officieel inwoner bij zaterdagvierdeklasser RAS aan de Albardastraat te Den Haag. De HSV genoot vanaf 1 januari 2012 tot 30 juni 2013 gastvrijheid bij SVH aan de Noordweg. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van de HSV gaf voorzitter Jos Straver al aan dat met name het alleengebruik door de HSV van het clubgebouw bij SVH op de donderdagavonden teleurstellend was verlopen. Ook de bestuurlijke communicatie was niet altijd van uitmuntend niveau. ,,Voldoende redenen om ons te gaan oriënteren op een mogelijk alternatief”, liet de preses toen weten.

De gesprekken met het bestuur van RAS gaven in de beginfase voldoende aanknopingspunten om de onderhandelingen voort te zetten. Ook de reacties van trainers van de HSV, die een kijkje waren gaan nemen bij RAS waren positief. Mede gelet daarop besloot het bestuur van de HSV de verhuizing op de agenda te zetten. Het voorstel werd op die laatste ALV – na het optrekken van wat ‘stofwolken’ – unaniem aangenomen. De HSV was  nu dus officieel medebewoner van de accommodatie van RAS, ook ‘een buurthuis van de toekomst’, aan de Albardastraat in Den Haag.

>

Seizoen 2014-2015

De HSV werd in 2014 verrast door het overlijden van de penningmeester Corion. Gelukkig was het bestuurslid Mullekes bereid deze taak over te nemen. Het jaar werd gekenmerkt door het zoeken naar een plek op de nieuwe accommodatie, Verder werden de activiteiten als de spelregelavonden en kaartavond goed bezocht. De HSV nam deel aan de district spelregelwedstrijden te Gouda, waar een verdienstelijke derde plaats werd veroverd. Tijdens renovatie van het clubhuis van RAS werd onderdak gevonden bij de ODB. De gebruikelijke activiteiten konden gewoon doorgaan.

Seizoen 2015-2016

In 2015 was het nieuwe clubhuis gereed. Bij voorbereiding voor de jaarvergadering hadden zittende bestuursleden aan geven hun bestuursfunctie na vele jaren neer te leggen. Gelukkig waren er nieuwe bestuursleden beschikbaar. Jo Sandee werd benoemd als erelid van de vereniging na vele jaren de secretaris het bestuur te hebben verstrekt. Edwin de Graaf, scheidsrechter betaald voetbal gaf een lezing over zijn loopbaan als scheidsrechter en de nieuwe spelregels die op ons afkomen.

Seizoen 2016-2017

Bij de jaarvergadering op 7 april 2017 droeg de zittende voorzitter Straver de voorzittershamer over aan zijn opvolger Cor Vogelesang. De Algemene jaarvergadering kende Jos Straver het erelidmaatschap toe. De HSV organiseerde de jaarlijkse spelregelwedstrijden voor scheidsrechtersvereniging. Er trad in nieuwe spelregelcommissie aan. Bij deelname aan de “Battle of de referee”te Gouda werd een van deze leden de kampioen van het district. Een groep leden nam deel aan de COVS- districtsvoetbalwedstrijden te Rotterdam. Er werd gehoor gegeven aan het verzoek vanuit de leden het gehele jaar door te kunnen trainen.

Seizoen 2017-2018

In het najaar van 2017 was Edwin de Graaf opnieuw de gastspreker tijdens de week van de scheidsrechter. Ondanks het feit dat alle verenigingen in de regio waren uitgenodigd bleef de belangstelling vanuit de verenigingen achter bij de verwachtingen
De HSV was gastheer voor een aantal thema avonden van de KNVB. Tijdens de winterstop werd een oliebollen training georganiseerd. Een nieuw item wat de komende jaren navolging zal krijgen. In het voorjaar van 2018 werd deelgenomen aan diverse spelregelwedstrijden. Het voetbalteam van onze scheidsrechter werd district-kampioen en kreeg daarmee toegang tot het landelijk COVS toernooi waar het een mooie 7e plaats wist te bezeten.

Seizoen 2018-2019

Zowel in 2018 en 2019 wint het HSV voetbalteam, onder leiding van Stanley van Lith, het district voetbal toernooi dat werd georganiseerd door de Centrale Organisatie voor scheidsrechters.

In april 2018 presenteerde Jan Biekman zijn ‘Spelregels, verleden, heden en toekomst’, waarin een visie werd verwoord over het voetbalspel. Door internationale verplichtingen ging de het geplande gastgesprek met één Nederlandse top scheidsrechters bij HSV helaas niet door. Dit werd in 2019 meer dan goed worden gemaakt want toen kwam Jeroen Manschot als gast optreden.

Seizoen 2019-2020

In het najaar van 2019 was Allard Lindhout de gast in een goed gevuld clubhuis van Hvv RAS. In november werd Joop van der Ham (het oudste lid van HSV) 100 jaar. Hij werd door diverse voetbalverenigingen en door Kees Wenneker en Wim van den Berg in het zonnetje gezet. Op dat moment was overigens het jongste lid van HSV 15 jaar.

Het jaar werd afgesloten met een oliebollen training. Na afloop van de training bleef het nog lang gezellig in het clubhuis waarbij de kennis van de aanwezigen van het voetbal in de volle breedte werd getoetst. Het voorjaar van 2020 werd achterhaald door het Coronavirus. Hierdoor moesten zelf tijdelijk de trainingen worden stilgelegd. Hierdoor moest het motto van HSV “trainen gaat altijd door” sinds heel lang wijken voor de harde werkelijkheid.

Seizoen 2020-2021

Een seizoen waarin Corona het leven van de HSV liet stilstaan. Velden en clubhuizen waren gesloten. Om de leden te binden werden voor het eerst digitale spelregelavonden gehouden. In de tweede helft van het seizoen mochten we de training in kleine groepen hervatten. Het voetbal seizoen werd niet afgemaakt. Een verloren verenigings- en sportief jaar voor iedereen. Uit de leden kwamen nieuwe trainers voor de groep. De aangeboden cursus kon pas in het voorjaar van 2022 worden afgerond.

Seizoen 2021-2022

We mochten weer. Het jaar begon met een grote opening met veel leden onder het genot van wat te eten en te drinken. Helaas bracht het najaar weer een onderbreking van de activiteiten met zich mee. Het besluit van de KNVB om het zondagsvoetbal in de A categorie in West II te stoppen bleek meer impact te hebben dan verwacht. Het leidde tot de verhuizing van de HSV naar het Prinses Irene Sportpark te Rijswijk. Positief was het feit dat 2 van onze leden hun intrede gaan maken bij het betaalde voetbal. Eén van de leden gaat het Talent Traject Betaald Voetbal in en de ander heeft inmiddels een junior contract als Ass. Betaald Voetbal

Seizoen 2022-2023

>

Op donderdagavond 1 juni 2023 hield de Haagse Scheidsrechtersvereniging haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze ALV nam Cor Vogelesang na zes jaar afscheid als voorzitter van de HSV. Omdat er nog geen opvolger voor Cor was gevonden namen andere bestuursleden voorlopig de taken van het voorzitterschap waar. Voor zijn vele verdiensten voor de HSV werd Cor Vogelesang benoemd tot Erelid van de Haagse Scheidsrechtersvereniging en ontving hij zijn speldje uit handen van Erevoorzitter Wim van den Berg.

Tijdens deze ALV werden ook  Alex Stolze en Willem van der Linden in het zonnetje gezet en beide benoemd tot Lid van Verdienste van de HSV. Scheidsrechter Ed Pieterman werd ook gehuldigd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van de HSV.

Seizoen 2023-2024

>

<

Wat U nu ziet is nog een begin. Het is de bedoeling meer informatie en foto-materiaal te verzamelen. Als U hierbij kunt helpen, graag. Stuur Uw mails naar haagse.voetbalhistorie@gmail.com  Ook als U foutjes ontdekt horen wij dat graag.

Geldt niet bij Haagse Scheidsrechters Vereniging

Parade der trainers bij de H.S.V.

1959 J. Mulders, G. v. Oostrom en G. Versteeg
1960 C.G. Geilvoet
1961 E.A. Lange
1962 E.A. Lange
1963 E.A. Lange
1964 P. v. Anraad
1965 P. v. Anraad
1966 P. v. Anraad
1967 P. v. Anraad
1968 P. v. Anraad /G. v. Oostrom
1969 G. v. Oostrom
1970 G. v. Oostrom
1971 G. v. Oostrom
1972 G. v. Oostrom
1973 G. v. Oostrom
1974 G. v. Oostrom en H. Kok
1975 G. v. Oostrom en H. Kok
1976 G. v. Oostrom en H. Kok
1977 G. v. Oostrom en H. Kok
1978 G. v. Oostrom en P. Bakvis
1979 G. v. Oostrom en P. Bakvis
1981 G. v. Oostrom en P. Bakvis
1982 G .v. Oostrom
1983 H. v.d. Eijk en C. Oudshoorn
1984 H. v.d. Eijk
1985 H. v.d. Eijk
1986 H. v.d. Eijk
1987 H. v.d. Eijk
1988 H. v.d. Eijk
1989 H. v.d. Eijk
1990 H. v.d. Eijk
1991 H. v.d. Eijk
1992 H .v.d. Eijk / C. v.d. Togt / C. Meeuwisse
1993 C. Meeuwisse en M. Bouwmeester
1994 C. Meeuwisse en M. Bouwmeester
1995 C. Meeuwisse en M. Bouwmeester
1996 C. Meeuwise en C. v.d. Togt
1997 C. Meeuwisse, C. v.d. Togt en R. Sheombarsing
1998 C. Meeuwisse, C. v.d. Togt en R. Sheombarsing
1999 C. Meeuwisse, C. v.d. Togt en R. Sheombarsing
2000 C. v. d. Togt, C. Meeuwisse en C. Vogelesang
2001 C. Meeuwisse en C. Vogelesang
2002 C. Meeuwisse en C. Vogelesang
2003 C. Meeuwisse en C. Vogelesang
2004 E. Roeten, R. Karremans en C. Vogelesang
2005 E. Roeten en C. Vogelesang
2006 E. Roeten en C. Vogelesang
2007 E. Roeten, A. Stolze en C. Vogelesang
2008 E. Roeten en C. Vogelesang
2009 E. Roeten en C. Vogelesang
2010 E. Roeten en C. Vogelesang
2011 E. Roeten, A. Stolze en C. Vogelesang
2012 E. Roeten, A. Stolze en C. Vogelesang
2013 E. Roeten, A. Stolze en C. Vogelesang
2014 C. van Elleswijk, E. Roeten, A. Stolze en C. Vogelesang
2015 W. Wigleven, C. van Elleswijk, E. Roeten, A. Stolze en C. Vogelesang
2016 Remco Schul, W. Wigleven, C. van Elleswijk, E. Roeten, A. Stolze en C. Vogelesang
2017 Remco Schul, W. Wigleven, C. van Elleswijk, E. Roeten en C. Vogelesang
2018 Remco Schul, W. Wigleven, E. Roeten en C. Vogelesang
2019 Remco Schul, W. Wigleven, C. van Elleswijk, E. Roeten en C. Vogelesang
2020 Cor Vogelesang, Eric Roeten, Wim Wigleven, Cor van Elswijk, Jan ten Harmsel. Roan van Marrewijk.

Parade der voorzitters bij H.S.V.

1932-???? ?
1960 Herman van der Wiel
1961-1962 Henk Wallenburg
1963-1964 Jan van Noort
1965-1968 Bram Hooftman
1969 Jan Kouer
1970-1972 Simon den Hartogh
1973-1976 Jan Bom
1977-1996 Wim van den Berg
1997-1999 Kees Wenneker
2000-2003 Willem de Zwart
2003-2017 Jos Straver
2017-2023 Cor Vogelesang

De H.S.V. , behoefte voelend aan een eigen clublokaal, waar de leden elkaar op gezette tijden kunnen ontmoeten, heeft besloten met ingang van 10 Maart a.s. haar tenten op te slaan in één der zalen van café Doelen op het Plein. De eerste avond in eigen omgeving zal een feestelijk karakter dragen.

Op een gegeven moment, we weten nog niet wanneer, vertrok men uit de Doelen. Mogelijk verbleef men nog enige tijd in een ander etablissement (we hebben geprobeerd dit nog te achterhalen, maar dit is helaas niet gelukt), maar uiteindelijk kwam de HSV terecht in Hof van Holland in de Wagenstraat naast het beroemde Scala theater. Daar beleefde de HSV min of meer zijn glorietijd. Aan dit verblijf van bijna dertig jaar kwam een eind toen na Scala ook Hof van Holland gesloopt werd om plaats te maken voor een parkeerterrein.

Op 15 september 1966 verhuisde de HSV noodgedwongen naar “die Haghe” in de Nieuwstraat. Dit nieuwe verblijf was voor de HSV-ers één grote teleurstelling en na één jaar verhuisde men op 4 oktober 1967 naar de ADO-amateurs, waar men echter alleen op woensdag terecht kon. De regelmatig op TV uitgezonden Europacupwedstrijden haden een slechte invloed op het aantal bezoekers van de clubavonden en met ingang van 24 september 1970 nam de HSV zijn intrek in café “Moerwijk” aan het Heeswijkplein. Deze accomodatie was eigenlijk te klein en men verhuisde opnieuw, nu op 30 maart 1972 naar PDK aan de Duinlaan. Dit verblijf duurde niet erg lang, want per 5 juli 1973 was de FC Den Haag-kantine het nieuwe verblijf, waar men vier jaar verbleef. Op 15 september 1977 nam men zijn intrek bij Ooievaars aan de Guntersteinweg,

Na anderhalf jaar werd het op 28 maart 1979 BTC aan de Yzerwerf, waar men eerst als gast en later als eigenaar bijna twintig jaar verbleef. Noodgedwongen moest men ook deze accomodatie verlaten en op 18 december 1998 werd het voormalige SV Kijkduin-complex aan de Kijkduinsestraat de thuishaven.

Op 31 december 2011 kwam aan dit verblijf op Kijkduin een einde. Het hebben van een eigen accomodatie was financieel niet langer haalbaar. vooral door het grote ledenverlies van de laatste jaren, de daardoor dalende inkomsten en de alleen maar toenemende kosten. Dus moest de HSV weer gaan inwonen bij een andere club. Door het bestuur werd uitvoerig gezocht naar een geschikte accomodatie. Op de buitengewone ledenvergadering van 13 oktober 2011 konden de leden kiezen uit de twee overgebleven mogelijkheden, Wilhelmus en SVH, waarbij de keuze van de meerderheid viel op SVH in het Wateringseveld.

In 2013 verhuisde de H.S.V. wederom, ditmaal naar de Albardastraat voor inwoning bij de v.v. RAS.

Erevoorzitter H.S.V.

Wim van den Berg

Ereleden H.S.V.

?
?
Calvin Corion
Cor Vogelesang

Lid van Verdienste bij H.S.V.

?
?
?
?
Alex Stolze
Willem van der Linden

Zijn we allemaal nog naar op zoek…..