HMSH

Den Haag
01-07-1940 - Heden

sv H.M.S.H.

Sportpark: Vrederustlaan 117
2543 SL Den Haag ZH
Tel. 070-3675270
Site: http://www.hmsh.nl/
E-mail: postbus@hmsh.nl
Kleur shirt: Rood

HMSH Vlag - kopie

De oprichting van H.M.S.(H.)

Op 4 juli 1940 werd besloten een sportvereniging op te richten. Initiatiefnemers waren enkele personeelsleden van het Haagsche Meubel- en Stofferings bedrijf Weyers aan de Prinsegracht in Den Haag. Op deze oprichtingsvergadering sprak de voorlopig voorzitter Dhr J.v. Koppen om 21.00 uur een toepasselijk openingswoord en werd er vervolgens via de agenda de bestuur-verkiezing gehouden. Hierbij werd de heer Gisolf tot voorzitter gekozen, werd Mej. W. Kruller als penningmeesteres en Dhr. B. Jansen als 1e commissaris en Dhr. J. v. Koppen als 2e commissaris benoemd terwijl de heer G.van Slobbe als secretaris gekozen werd.

Hierna nam de nieuw gekozen voorzitter het woord en bedankte op de eerste plaats de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen, en sprak tevens de wens uit dat de vereniging zou mogen groeien tot een grote en nuttige organisatie, en vervolgde met een krachtig betoog over het grote nut van de totstandkoming van de sportvereniging onder het personeel en cliënten der firma Wijers. De spreker zei o.a. ook dat in deze tijdsomstandigheden het toch zo noodzakelijk was om de vriendschapsbanden te versterken en daardoor nieuwe lichtpunten te vormen voor de toekomst.

Na deze opbouwende woorden van de voorzitter, werd overgegaan tot het kiezen van een naam voor de Vereniging waarbij de meningen nogal uiteen liepen, maar toch tot een bevredigende oplossing gekomen werd, en de vereniging de naam zou dragen van: Sportver. Meubilerings Bedrijven “H.M.S.”(Houdt Moedig Stand).

De naam “Houdt Moedig Stand” werd door de Duitse bezetter echter niet gewaardeerd, zodat H.M.S. in de oorlogsjaren door het leven ging als “Haagsche Meubelmakers en Stoffeerders”.

Hiermede was de nieuwe vereniging officieel opgericht. Vervolgens werd de contributie vastgesteld, welke kwam op: heren leden ƒ 0,75 per maand, dames leden ƒ 0,25 per maand, donateurs en donatrices minimum ƒ 0,25 per maand. Op de eerste ledenvergadering bleek dat er naast het voetbal ook speciale belangstelling bestond voor het beoefenen van andere sporten, zoals zwemmen en handbal, waardoor er dan ook spoedig prospectus werd aangevraagd bij de betreffende organisatie’s, o.a. bij de K.N.G.V.
Noch iets later werd er ook een jeugdafdeling voetbal opgericht door de heer Harry Heumen.

Nadat ook deze belangrijke punten besproken waren, werd het tenue bepaald. Shirt: rood, broekje: wit en Kousen: rood met witte band.

Tenslotte werden de namen genoteerd van degenen, die zich als lid opgaven, en werd besloten met de contributie inning te beginnen over de maand juli ’40 waarna de Voorzitter de vergadering sloot met en woord van dank voor de goede opkomst en met een aansporing aan alle leden tot het werven van nieuwe leden en het maken van propaganda onder hun kennissen vrienden en vriendinnen. Voorzitter, de heer W. Gisolf, bleef zijn functie bekleden tot aan zijn overlijden in 1964.

Nu moest er nog een veld gevonden en ook dit lukte. Het bestuur van H.M.S. vond een veld achter het Zuiderpark, langs het Zwarte Pad richting Wateringen, waar zich nu de Betje Wolffstraat bevindt.

Seizoen 1940-1941

Nu alles was geregeld kon er met sporten begonnen worden. Voor het seizoen 1940-1941 betreden bij H.M.S. twee voetbalelftallen en twee (dames)handbalelftallen het speelveld. Vlak na de oprichting kwam er een zwemuurtje voor de kinderen van de voetballers en handbalsters van H.M.S. Er kwam een instructeur en enkele helpers (sters) die de kinderen leerden zwemmen en opleiden voor het eerste en het tweede zwemdiploma. Later kwam er ook nog een uur zwemmen voor de volwassenen bij.  De eerste jaren werd er gezwommen  in zwembad “De Regentes” en daarna werd door de zwemafdeling van H.M.S. het zwembad de “Mauritskade” ingehuurd.

Seizoen 1941-1942

In 1941 ging H.M.S. op de Buurtweg, op de grens van Den Haag en Wassenaar, spelen. Echter door de oorlog moest dit veld alweer snel verlaten worden en werd er helemaal uitgeweken naar een veld in Delft.

H.M.S. begon het seizoen 1941-1942 met 3 voetbalelftallen aan de competitie. Na het vieren van het eerste verenigingsjaar kwam er bij H.M.S. een eerste jeugdteam tot stand.

Het eerste elftal eindigde uiteindelijk op de derde positie van de ranglijst.

Seizoen 1942-1943

Voor het seizoen 1942-1943 werd door H.M.S. wederom 3 elftallen ingeschreven voor de competitie. Het eerste succes van de nog jonge vereniging werd dit seizoen een feit want het eerste elftal werd kampioen van de 4e klasse B van de H.V.B. en promoveerde hiermee naar de 3e Klasse H.V.B.

<

Seizoen 1943-1944

In verband met de tewerkstelling van een aantal jongeren binnen H.M.S. kon men voor het seizoen 1943-1944 nog maar twee elftallen inschrijven voor de zondagcompetitie.

<

Het was een matig seizoen.

Seizoen 1944-1945

De Tweede Wereldoorlog was nog steeds gaande en de omstandigheden waren zo verslechterd dat het reizen als een gevaarlijke bezigheid werd beschouwd.
Na de gebeurtenissen in Nederland op 6 september 1944, beter bekend als “Dolle Dinsdag”, kon ondermeer de voetbalcompetitie wel worden vergeten. De “Dolle Dinsdag” luidde weliswaar het begin van het einde van de oorlog in, voor Nederland kwam eerst nog de ellendige periode van de bezettingstijd, gekenmerkt door enorme schaarste, vreselijke honger en bittere kou.

<

Seizoen 1945-1946

Op 5 mei 1945 kwam dan eindelijk de onvergetelijke Bevrijdingsdag, de dag die voor allen, die hem bewust beleefden, nimmer zal worden vergeten. Zo kwam er dan een einde aan de vijf lange bezettingsjaren door de Duitsers. Na de verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog bloeide het verenigingsleven bij H.M.S. alweer snel op en keerde de club weer terug naar de Buurtweg, als onderhuurder bij de sportvereniging B.Z.W.

H.M.S. had zelfs een eigen treinverbinding naar het veld aan de Buurtweg. Een N.S.-trein reed in die tijd namelijk van Holland Spoor naar Scheveningen en stopte ook vlak bij het veld van de sportvereniging B.Z.W.

H.M.S. moest weer op sterkte gebracht worden. In de zomer van 1945 kwamen er ook twee heren handbal-elftallen bij H.M.S. spelen.

Het tweede elftal werd in het seizoen 1945-1946 kampioen en promoveerde hiermee naar de 3e Klasse

In de competitie van 1945-1946 was het hoogtepunt op sportief gebied de prestatie van het handbal dames 2 team. Het kampioenschap werd namelijk behaald met de cijfers 12 gespeeld, 12 gewonnen, 24 punten, 68 doelpunten voor en 0 tegen.

Seizoen 1946-1947

H.M.S. startte het seizoen 1946-1947 met vier elftallen en weer  was er succes. H.M.S. 1 werd namelijk kampioen van de 3e Klasse D HVB en ook het tweede elftal werd wederom kampioen. Beide teams wisten ook hun promotiewedstrijden te winnen en zo bereikte men de 2e Klasse van de HVB.

Seizoen 1947-1948

Ook in het seizoen 1947-1948 startte H.M.S. met vier elftallen aan de competitie. Het eerste elftal had de smaak te pakken en werd wederom kampioen, ditmaal van de 2e Klasse A HVB. De promotiewedstrijden werden ook gewonnen en zodoende werd al na 8 jaar de hoogste Klasse van de HVB bereikt.

<

Seizoen 1948-1949

Het ledenaantal binnen H.M.S. bleef maar groeien en bij aanvang van het seizoen 1948-1949 werden bij de voetbalafdeling maar liefst 6 elftallen voor de competitie ingeschreven. De handbal-afdeling schreef nu 3 elftallen in voor de competitie.

<

Wederom kon dit seizoen de vlag in top want ditmaal werden het 3e- en 4e-elftal van H.M.S. kampioen.

Seizoen 1949-1950

In het seizoen 1949-1950 startte H.M.S. wederom met 6 voetbalelftallen aan de competitie.

<

Dit seizoen kon H.M.S. geen kampioenen begroeten. Het eerste elftal eindigde, achter ADO 5, op de tweede positie van de ranglijst en mocht zodoende toch promotiewedstrijden spelen, maar wist hiermee geen promotie te bewerkstelligen.

Dit seizoen telde H.M.S. nog slechts 1 heren handbalteam.

Seizoen 1950-1951

Na vijf  jaar kwam er een einde aan de onderhuurperiode bij de sportvereniging B.Z.W.

Ook voor dit seizoen schreef het bestuur van H.M.S. 6 elftallen in voor de voetbalcompetitie, waarin helaas geen successen werden gehaald.

>

Seizoen 1951-1952

In 1951 moest H.M.S. noodgedwongen verhuizen en vond de club, als onderhuurder bij v.v. S.V.T, een geschikte locatie op complex “Filmstad” aan de Benoordenhoutseweg te Den Haag. Op dit terrein kon H.M.S. op de zondag over twee velden beschikken. Bovendien waren er vier kleedkamers en een wasruimte, waar het water uit een kraan kwam. Voorheen moesten de voetballers water uit een sloot pompen om zich na het voetballen ietwat te kunnen opfrissen.

<

Van 1944 t/m 1951 moest de jeugdafdeling van H.M.S. helaas worden stop gezet, dit kwam voornamelijk door de veldennood en de diverse verhuizingen.

Seizoen 1952-1953

Ondanks de “luxe” op de Benoordenhoutseweg kon het bestuur van H.M.S. dit seizoen slechts 4 elftallen voor de competitie inschrijven. Wel was er de wedergeboorte van de jeugdvoetbalafdeling van H.M.S.

Voor het seizoen 1952-1953 viel er verder geen bijzonderheden te vermelden, dus ook geen kampioenschappen.

Seizoen 1953-1954

Gelukkig weer enige groei in het ledenbestand van H.M.S. en kon het bestuur voor seizoen 1953-1954 in totaal 5 elftallen bij de KNVB inschrijven.

Verder valt er over het seizoen 1953-1954 niet veel te vertellen.

Seizoen 1954-1955

Wederom werd er door H.M.S. vijf seniorenelftallen ingeschreven voor de competitie.

Het eerste elftal van HMSH kwam in het seizoen 1954-1955 uit in de zondag 1e Klasse C van de HVB en moest het hierin opnemen tegen: De Adelaars, Delfia, DHBV, GONA, Marathon, Oranjeplein, Paraat en De Valkeniers.

>

Seizoen 1955-1956

De groei van het aantal leden binnen H.M.S. zat aardig in de lift want het bestuur kon voor het seizoen 1955-1956 maar liefst zeven seniorenelftallen voor de competitie inschrijven.

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1955-1956 uit de volgende clubs samengesteld: CWP, DWO, ESDO, De Flamingo’s, HMSH, sv De Jagers, Oosterboys, Oranjeplein, SVH, Texas en Wippolder.

De voetbalvereniging Oranjeplein was dit seizoen met 33 punten uit 20 wedstrijden oppermachtig en werd uiteindelijk dan ook met een straatlengte voorsprong op de concurrentie kampioen. Het vlaggenschip van HMSH speelde een vrij anonieme rol dit seizoen want van de 20 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers van 64 voor en 50 tegen, eindigde men in de middenmoot op de zevende positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1956-1957

Voor het seizoen 1956-1957 werd er door H.M.S. wederom 7 seniorenelftallen ingeschreven bij de KNVB.

In het seizoen 1956-1957 was de zondag 1e Klasse A van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, BTC, DWO, De Flamingo’s, GONA, HMSH, Paraat, TEDO, Texas, De Valkeniers, VELO en Wippolder.

VELO en DWO waren dit seizoen met 36 punten uit 22 wedstrijden oppermachtig en eindigde gezamenlijk op de eerste positie van de ranglijst. Er volgde dus een beslissingswedstrijd om het kampioenschap die door VELO met 4-1 werd gewonnen. De mannen van HMSH speelden een goed seizoen want van 22 competitiewedstrijden werden er 13 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 29 punten, en de doelcijfers van 63 voor en 39 tegen, eindigde men op een keurige vierde positie van de ranglijst.

H.M.S. 4 werd dit seizoen ongeslagen kampioen. Ook bij H.M.S. 6 kon de kampioensvlag in top.

Seizoen 1957-1958

Wederom namen er zeven seniorenelftallen deel aan de competitie. Doordat het veld van H.M.S. te ver van het centrum van Den Haag lag, bleef de jeugdafdeling beperkt tot maximaal drie elftallen.

In het seizoen 1957-1958 werden het 2e- en (wederom) het 4e-elftal van H.M.S. kampioen.

Seizoen 1958-1959

Na 7 jaar was er een einde gekomen aan de onderhuur-periode bij S.V.T. en kon de H.M.S. eindelijk over een eigen complex beschikken. Dit nieuwe complex lag aan de Vrederustlaan 117 te Den Haag. Hier kreeg H.M.S. de beschikking over 2 velden, 4 kleedkamers, 2 scheidsrechterskleedkamers en een flinke kantine.
Op dit nieuwe complex moest echter nog wel de nodige werkzaamheden worden verricht.

De indeling van HMSH 1 voor het seizoen 1958-1959 in de zondag 1e Klasse A van de HVB was als volgt; BMT, Concordia, GDS, GONA, HMSH, Marathon, Oranje Blauw, OSC, Postalia, TEDO, Texas en Verburch.

Wederom een onopvallend seizoen voor HMSH 1, waarin men uiteindelijk in de middenmoot eindigde. Van de 22 competitiewedstrijden werden er  7 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers 40 voor en 49 tegen, eindigde HMSH op de zevende plaats van de ranglijst.

<

Seizoen 1959-1960

In samenwerking met de Gemeente waren er inmiddels achter de doelen “ballenvangers” geplaatst. De H.M.S.-leden hadden flink hun best gedaan want men had een veld-omrastering aangelegd en er waren langs het veld banken neergezet. Als klap op de vuurpijl kreeg H.M.S. in 1959 ook de beschikking over een eigen veldverlichting, zodat er het gehele jaar buiten getraind kon worden. Bij slecht weer kon er worden getraind op het verharde gedeelte op het sportcomplex aan de Vrederustlaan.

In december 1959 werd de sportvereniging H.M.S. Koninklijk goedgekeurd.

>

Seizoen 1960-1961

Het ledenbestand van H.M.S. bleef maar groeien en het bestuur kon voor het seizoen 1960-1961 maar liefst 8 elftallen inschrijven voor de competitie.

<

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van H.M.S. werd er door het damescomité een standenbord met klok aangeboden.

Seizoen 1961-1962

Na een start met 8 elftallen werd het voetbalseizoen 1961-1962 een uiterst succesvol seizoen voor H.M.S. Het eerste elftal werd kampioen van de 1e Klasse B van de HVB en promoveerde hiermee voor het eerst in de historie van de club naar de ‘grote’ KNVB.

Het tweede- en vierde-elftal van H.M.S. wilden hiervoor niet onderdoen en werden dit seizoen ook kampioen.

<

Seizoen 1962-1963

Omdat H.M.S. naar de K.N.V.B. was gepromoveerd moest er van de K.N.V.B. achter de naam H.M.S. een H (Haag, Den Haag) komen omdat er al een vereniging in Utrecht bestond met de naam H.M.S. Vanaf het seizoen 1962-1963 ging de club dus verder onder de naam HMSH.

Het bestuur van HMSH schreef voor dit seizoen maar liefst 9 elftallen in voor de competitie.

Het vlaggenschip van HMSH debuteerde dus in de zondag 4e Klasse E van de KNVB, die in het seizoen 1962-1963 uit de volgende clubs was samengesteld: ADS, DONK, Duindorp SV, Gouderak, Haastrecht, HMSH, LenS, Paraat, Stolwijk, TSV en VEP.

Wie dacht dat de heren eerst moesten wennen aan het KNVB-niveau kwam bedrogen uit want aan het einde van het seizoen ging de vlag weer in top en promoveerde hiermee naar de 3e Klasse.
hmsh-1-kampioen-1962-kopieHMSH 1 kampioen 4e Klasse E in seizoen 1962-1963. We zijn nog op zoek naar alle namen op deze foto……

Nog meer feest dit seizoen bij HMSH want ook het derde- en zevende-elftal werden kampioen.

Seizoen 1963-1964

HMSH startte het seizoen 1963-1964 met 9 elftallen.

De zondag 3e Klasse C van de KNVB was voor het seizoen 1963-1964 uit de volgende clubs samengesteld: CKC, COAL, DHL, DHS, HMSH, Kranenburg, Leonidas, Quick Steps, RAVA, VDL, Vredenburch en Westerkwartier.

Ondanks goed voetbal kon HMSH 1 zich niet handhaven in de 3e Klasse en degradeerde zodoende weer terug naar de 4e Klasse KNVB.

De kampioenschappen van het tweede- en derde-elftal van HMSH vergoedde veel van de degradatie van het eerste team.

Seizoen 1964-1965

In de afgelopen jaren was het ledental bij HMSH zo toegenomen dat het bestuur besloot tot de bouw van een groter clubgebouw. Vele avonden en weekeinden werd er door vele HMSH-leden gratis gewerkt, zelfs snipperdagen werden opgenomen en veel materiaal werd bij bazen versierd. Diverse gemeente-opzichters van gas-, electro- en waterleidings-bedrijven werden benaderd om toestemming te krijgen voor zelf-arbeid, wat geheel lukte.

Op 3 april 1965 was het dan zover, het nieuwe clubgebouw werd officieel geopend door de toenmalige Wethouder van Sportzaken, de heer Mr. M. Vrolijk. Het nieuwe clubhuis van HMSH bestond nu uit een zaal van 16 x 6 meter, een bar en een bestuurskamer. Mevrouw Gisolf onthulde tevens een gedenkplaat ter herinnering aan haar overleden man.

Na de degradatie van vorig seizoen kwam het eerste elftal in dit seizoen uit in de zondag 4e Klasse D van de KNVB en ontmoette daarin o.a: DONK, ESDO, LenS, Moordrecht, Oliveo, PDK, Postalia, SMV en Wippolder.

Helaas brachten alle elftallen van HMSH geen succes.

Seizoen 1965-1966

In het seizoen 1965-1966 namen 8 elftallen van HMSH deel aan de competitie.

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was voor het seizoen 1965-1966 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, BEC, BMT, Delfia, Graaf Willem II VAC, HMSH, Postalia, RKWIK, SMV, Vredenburch en Wippolder.

Het lukte HMSH 1 om het verloren terrein te heroveren want men werd kampioen van de 4e Klasse D. Van de 20 competitiewedstrijden werden er 13 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 5 verloren. Met 28 punten, en de doelcijfers 45-31, eindigde HMSH 1 zogezegd op de eerste positie van de ranglijst van de 4e Klasse D en promoveerde hierdoor weer terug naar de zondag 3e Klasse van de KNVB.

Ook HMSH 6 en HMSH 8 werden dit seizoen kampioen.

Seizoen 1966-1967

HMSH deed weer met 8 seniorenelftallen mee aan de competitie 1966-1967

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was voor het seizoen 1966-1967 uit de volgende clubs samengesteld: Aeolus, Celeritas, Delft, ESDO, Excelsior’20, HMSH, Naaldwijk, ODB, TOGB, VDL, VELO en Verburch.

Het eerste elftal van HMSH speelde dit seizoen geen rol van betekenis in de competitie. De rood-witte formatie wist van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden er 6 te winnen, 8 gelijk te spelen en 8 te verliezen. Met 20 punten, en de doelcijfers 31-35, eindigde HMSH op de negende positie van de ranglijst van de 3e Klasse B.

HMSH 2 werd dit seizoen kampioen en promoveerde hiermee naar de reserve Klasse van de KNVB. Ook bij het 8e-elftal van HMSH ging dit seizoen de kampioensvlag in top.

Seizoen 1967-1968

>

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was voor het seizoen 1967-1968 uit de volgende clubs samengesteld: Bodegraven, Graaf Willem II VAC, HMSH, Lisse, Lugdunum, ONA, Oranjeplein, RKDEO, Stolwijk, TOGB, Unio en Van Nispen.

<

Aan het eind van het seizoen 1967-1968 werd er door HMSH een sportkrant uitgegeven in een oplage van maar liefst 40.000 exemplaren. Deze krant werd huis aan huis bezorgd in de wijken rond het HMSH complex, om de vereniging nog meer bekendheid te geven.

Seizoen 1968-1969

Na het uitgeven van de HMSH-sportkrant mocht het resultaat er wezen want HMSH kende een enorme ledenwinst.

HMSH hield het ook in dit seizoen op trainer Cas Franke en zag verder de spelers Bekink (ADO) en Schuiten (Groen Wit’58) komen. Achterhoede-speler Ververgaert was naar Rvv Rijswijk vertrokken.
Het eerste elftal van HMSH werd ingedeeld in de zondag 3e Klasse A van de KNVB en ontmoette daarin Archipel,  Celeritas, ESDO, Lisse, Lugdunum, ONA, RKAVV, Tediro, Teijlingen, Van Nispen en Wilhelmus.

Dit seizoen kon HMSH 1 helaas het hoofd niet boven water te houden en degradeerde uiteindelijk naar de 4e Klasse van de KNVB. Van de 22 competitiewedstrijden werden er slechts 3 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en maar liefst 16 verloren. Met 9 punten, en de doelcijfers 25-55, eindigde HMSH dan ook op de twaalfde en laatste positie van de ranglijst van de 3e Klasse A.

Ondertussen was de lichtinstallatie om het complex van HMSH sterk verouderd en voldeed niet meer aan de wettelijke normen. Besloten werd om op het derde veld een nieuwe veldverlichting te bouwen. Na het plaatsen van de palen hielpen er vele HMSH-leden mee om sleuven te graven voor de kabels.
Op 24 maart 1969 was het dan zo ver en werd de nieuwe lichtinstallatie ontstoken. Dankzij de lichtsterkte konden er nu bij HMSH ook avondwedstrijden gespeeld worden.

Seizoen 1969-1970

In het seizoen 1969-1970 kwam de HMSH weer met 7 seniorenelftallen in de wei.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1969-1970 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, Cromvliet, DSO, De Flamingo’s, GDA, HMSH, Hoek van Holland, De Postduiven, VVP, VVSB en sv Wassenaar

<

Seizoen 1970-1971

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1970-1971 uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Archipel, BEC, Full Speed, HMSH, LenS, ODI, Rijswijk, Vredenburch, Waddinxveen en Wippolder.

Een onopvallend seizoen ditmaal voor HMSH 1 waarin men uiteindelijk in de middenmoot eindigde. Van de 20 competitiewedstrijden won men er 7, speelde 6 keer gelijk en werd er 7 maal verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers 32-27, eindigde HMSH op de vijfde positie van de 4e Klasse D.

Seizoen 1971-1972

>
Het 1e elftal van HMSH werd voor het seizoen 1971-1972 ingedeeld in de 4e Klasse C, samen met: Alphia, BEC, BMT, DONK, ESDO, ESTO, Kranenburg, Paraat, RKSVM, Stolwijk en Wassenaar.

Van de 22 competitiewedstrijden wist H.M.S.H. er 7 van in winst om te zetten, speelde men 7x gelijk en werd er 8x verloren. Zodoende eindigde men met 21 punten (doelsaldo 28-27) op de 8e positie van de 4e Klasse C.

In het seizoen 1971-1972 werd door de KNVB de zaalvoetbalcompetitie in het leven geroepen. HMSH kon daarbij niet achterblijven en schreef meteen 1 zaalvoetbalteam in voor de competitie.

Seizoen 1972-1973

Vrijdagnacht 2 september 1972 was voor HMSH een rampnacht. In deze nacht, van vrijdag op zaterdag, pleegden namelijk twee jeugdige onverlaten een inbraak in het HMSH clubgebouw en staken ‘als finale’ van hun strooptocht de kantine in brand. Dit was een catastrofe voor HMSH waarbij letterlijk alles in vlammen opging. Het meest trieste was natuurlijk dat er veel materiaal, zoals foto’s, clubvlaggen en trofeeën in vlammen opgingen die niet te vervangen waren.

Bij daglicht kwam gelijk het “Rampenfond” op gang, trouwe HMSH-leden poogden te redden wat er te redden viel maar het bleek echter niet veel te zijn. Nog op dezelfde dag opende buurman GONA een speciale girorekening onder het motto “Rampenfonds HMSH”. Er kwamen diversen aktie’s op gang en de jeugd toonde zich uit het goede verenigingshout gesneden en hielp ook mee. Diverse zusterverenigingen sprongen bij door giften en hulp in iedere vorm. De veel geplaagde voorzitter H. Looykens was iedereen enorm dankbaar en toonde positief dat alles weer goed zou komen bij HMSH.

Zoals gezegd velen hielpen mee, ook uit onbekende hoek. De heer Driesen, eigenaar van de strandtent “Palm Beach”, die nog nooit van HMSH had gehoord, bood zelfs zijn strandtent aan als kantine. Zijn argument; “Na een verloren seizoen voor alle strandtenthouders dient ie tenminste nog een goed doel”. Snel werd er 25 kub zand bij HMSH gestort, waarop de tent door de leden in ijltempo werd opgezet. Gas, water en licht waren geen probleem, ieder HMSH-lid had wel ergens een relatie die dat gratis in orde kwam maken. Van een verhuurbedrijf kreeg HMSH maar liefst 75 nieuwe klapstoelen (gratis) te leen.

Nog geen anderhalve maand na de rampnacht sloeg Erevoorzitter De Rijk (op 12 oktober 1972) de eerste paal van het nieuwe clubgebouw in de grond. Er werd door iedereen keihard gewerkt om zo snel mogelijk klaar te zijn.

Op 31 maart 1973 was het nieuwe clubhuis van HMSH helemaal klaar. Het was mede te danken aan de “zuinigheid” van penningmeester Douwe Damsma dat HMSH binnen een jaar alweer kon beschikken over een nieuw en modern clubhuis.
Omdat de heer Mr. M. Vrolijk acht jaar geleden als Haagse Wethouder van Sportzaken voor de officiële opening had gezorgd, was dezelfde heer Vrolijk (inmiddels commissaris van de Koningin geworden) bereid om ook nu de openingsplechtigheid voor zijn rekening te nemen.
HMSH kantine zwart witHet nieuwe clubgebouw van HMSH dat in 1973 officieel werd geopend.

Grote bijval kreeg de onthulling van een wandversiering. Van oude, half verbrande bekers en andere ooit gewonnen prijzen was door de heer J.E. Slot een Phoenix vervaardigd. De onthulling van dit kunstzinnig werkstuk geschiedde geheel in stijl.
In zijn dankwoord had HMSH-voorzitter, de heer Looykens, nog gelegenheid te wijzen op het belang van zo’n clubhuis. De opbrengst van de consumpties samen met de toto-opbrengst maakte het mogelijk dat de contributie’s bij HMSH laag bleven. Dit kwam dus geheel in het belang voor de massale sportbeoefening binnen HMSH.

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Full Speed, GDS, HMSH, Moordrecht, Quick Steps, RAVA, Schiedam, Spoorwijk, TONEGIDO, Waddinxveen en Wippolder.

>

Seizoen 1973-1974

>

In het seizoen 1973-1974 was de zondag 4e Klasse B uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Archipel, Delft, Excelsior’20, HMSH, Oranjeplein, Paraat, De Postduiven, Spoorwijk, TONEGIDO, VVP en Westerkwartier.


HMSH seizoen 1973-1974 Staande v.l.n.r: Voorzitter Herman Looykens, Trainer Miel Hollard, Wim de Blok, Rob Hurkmans, Ruud van Reijn, Maarten de Niet, Theo vd Boogaard, Leen Janse, Aad van Maren en Karel Damsma. Zittend v.l.n.r: Cees Wagner, Louis Thomassen, Johan Donck, Hans Assies, Rob de Rijk en Rinus de Vries.

>

Seizoen 1974-1975

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was voor het seizoen 1974-1975 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, Den Hoorn, Full Speed, GDS, Graaf Willem II VAC, HMSH, Kranenburg, Oranjeplein, Postduiven, Schiebroek, Tediro en VVP.

<

Seizoen 1975-1976

In 1975 was de veldomrastering bij HMSH aan vernieuwing toe en zodoende werd in september een mooie, maar ook kostbare, veldomrastering geplaatst. Hierop konden ook reclameborden aangebracht worden waardoor het HMSH-terrein aan de Vrederustlaan een geheel nieuw aanzien kreeg.

HMSH startte met maar liefst 10 seniorenelftallen aan het seizoen 1975-1976. Met maar liefst 21 jeugdelftallen vestigde HMSH in dit seizoen een record aantal teams dat nooit meer geëvenaard zou worden.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was voor het seizoen 1975-1976 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, ASC, BMT, Foreholte, Hillegom, HMSH, Ooievaars, Oranjeplein, Postalia, SJC, Voorburg en VVSB.

In de laatste competitiewedstrijd van het seizoen presteerde HMSH-speler Tinus van Otterloo het om tegen De Ooievaars liefst 8 doelpunten te maken en bracht hiermee zijn totaal aantal treffers van het hele seizoen in één klap op 19. Van Otterloo werd hiermee prompt winnaar van de “Het Binnenhof Topscorersklassement”.

Seizoen 1976-1977

HMSH was het bouwen nog steeds niet moe! Omdat er voortdurend een tekort aan kleedkamers was werd er besloten om een gedeelte aan de bestaande kantine te gaan bouwen. Op 20 januari 1977 kwam de hei-machine weer in actie en kon de heer C. Niemans de eerste paal slaan.
behalve 4 kleedkamers met douches en vloerverwarming, kwamen er een nieuwe bestuurskamer en een massagekamer bij en werd de kantine een stuk vergroot. Daarnaast werden er ook nog 2 scheidsrechterskamers en een materiaalhok aangebouwd.

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was voor het seizoen 1976-1977 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Bodegraven, DONK, HMSH, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwkoop, ODB, Paraat, RKSNV, RKSVM en SOA.

De formatie van trainer Cock Clavan slaagde er in om na een seizoen van hard werken het kampioenschap van de 4e Klasse D binnen te halen. In een thuisduel tegen ODB kon HMSH dus de kroon op een geweldig seizoen zetten. Door de vele regen was het eerst nog twijfelachtig of de kampioenswedstrijd aan de Vrederustlaan zou doorgaan maar scheidsrechter De Boer gaf een kwartier voor aanvang van de wedstrijd toch groen licht. HMSH zou overigens aan een gelijkspel genoeg hebben om zich kampioen te mogen noemen. Het was echter ODB dat al na een kwartier voetballen via Jan Koegler op een 0-1 voorsprong kwam. Echter in de 70ste minuut kwam HMSH op gelijke hoogte nadat een vrije trap van Martin van der Knoop door een speler van ODB ongelukkig werd weggewerkt en de bal zodoende in eigen doel verdween. Hierna was de wedstrijd wel gespeeld want het bleef bij 1-1 en zodoende barstte het feest bij HMSH los.(We zijn nog op zoek naar alle namen van links naar rechts op deze foto)

Ook HMSH 7 werd dit seizoen kampioen. Het vorig jaar gepromoveerde 3e elftal degradeerde helaas weer.

Seizoen 1977-1978

Op 27 augustus 1977 werd het nieuwe aangebouwde gedeelte van het clubhuis van 4 kleedkamers, 2 scheidsrechterskamers en een nieuwe bestuurskamer officieel geopend. Al deze bouwactiviteiten hadden in de loop der jaren HMSH enorm veel geld gekost maar door een geweldige toto-omzet, die in de afgelopen jaren was opgebouwd, was dit allemaal mogelijk geworden.

Na drie veel bewogen jaren maakte de 10 seniorenelftallen van HMSH er dit seizoen een rustig seizoen van. Geen kampioenen dus en ook geen degradanten bij HMSH.

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, DoCos, Hillegom, HMSH, HVV, Laakkwartier, S.c. Lisse, Van Nispen, De Postduiven, RKAVV, Teylingen en TOGB.
Van de 22 competitiewedstrijden wisten de mannen van trainer Dick Tempelaar er 7 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 8 maal verloren. Met 21 punten, en een doelsaldo van 31-31, eindigde HMSH op de negende plaats in de eindrangschikking van de 3e Klasse A.

Voor de zaalvoetbalcompetitie kreeg HMSH er een tweede herenteam bij. Geen kampioenen dus dit seizoen bij de veldvoetballers maar dat was bij de zaalvoetballers wel anders want bij zowel het eerste- als tweede-zaalvoetbalteam kon in het seizoen 1977-1978 de kampioensvlag in top.

Seizoen 1978-1979

Wederom schreef het bestuur van HMSH 10 seniorenelftallen in voor de zondagcompetitie.

De zondag 3e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1978-1979 uit de volgende clubs samengesteld: EDS, Excelsior’20, Fortuna Vlaardingen, Full Speed, HMSH, Martinit, Postalia, De Postduiven, RAVA, Schiedam, SMV en VFC.

HMSH had een redelijk constant seizoen 1978-1979. Op zondag 3 september 1978 begonnen de mannen van trainer Dick Tempelaar aan de competitie met een 0-0 gelijkspel bij VFC. In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen werd RAVA met 2-1 verslagen en vervolgens verloren de Hagenaars thuis van Fortuna Vlaardingen met 1-2. Zo golfde de resultaten heen en weer en was HMSH steeds in de middenmoot terug te vinden.
Op 8 oktober 1978 wist HMSH thuis de derby tegen De Postduiven met 2-0 te winnen. De doelpunten werden gemaakt door Ruud van Rijn en Loek Eble. De opstelling van HMSH in deze wedstrijd was als volgt: Wim Schot (keeper), Dornebal, Leen van der Knoop, De Vries, Dick Robert, Ton Koekeberg, Martin van der Knoop, Ruud van Rijn, Loek Eble, Hamme en Marcel Robert.
Al op 12 november speelde HMSH haar laatste competitiewedstrijd voor de winterstop. Bij SMV werd het 1-1 en zodoende ging het team van Tempelaar met 10 punten uit 10 wedstrijden op een zevende positie van de 3e Klasse C de winterstop in.

Door de strenge winter volgde er maanden lang geen voetbal. Pas op 18 maart 1979 kon men in de 3e Klasse C eindelijk beginnen aan de tweede competitiehelft maar de wedstrijd tegen Fortuna Vlaardingen werd voor HMSH alsnog afgekeurd. HMSH kwam pas op 1 april eindelijk weer in actie al werd er in het thuisduel tegen Martinit met 1-2 verloren.
Uiteindelijk wist HMSH van de 22 competitiewedstrijden er 8 te winnen, 8 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Met 24 punten, en een doelsaldo van 27 voor en 28 tegen, eindigde men keurig bovenin de middenmoot op de vierde positie van de eindranglijst van de 3e Klasse C.

Door een versterkte degradatie ging HMSH 2 naar de nieuwe reserve 4e Klasse.

Door de strenge winter werd het dus een seizoen met heel veel afkeuringen. Van de 10 seniorenelftallen konden slechts 2 teams de competitie afmaken. De overige elftallen die de competitie niet konden afmaken gingen spelen om “de lentebal”. Het 5e- en 9e-elftal van HMSH wisten een bal te bemachtigen.

 

Seizoen 1979-1980

Ook in het 40ste seizoen van HMSH schreef de Haagse club 10 seniorenelftallen in bij de KNVB. HMSH kon wederom een team toevoegen bij de zaalvoetbalafdeling en kwam zodoende nu met 3 teams in de zaal uit.

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: Full Speed, HMSH, Naaldwijk, De Postduiven, RFC, Rijswijk, Scheveningen, Sliedrecht, SMV, TONEGIDO, VELO en Vredenburch.

De mannen van trainer Wim van der Zwart speelden een redelijk constant seizoen in de 3e Klasse. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 9 gelijk gespeeld en 6 keer verloren. Met 23 punten, en de doelcijfers 32-33, eindigde de zondag 1 van HMSH op een keurige vijfde positie van de ranglijst van de zondag 3e Klasse B. Dit was achter kampioen Sliedrecht (34 punten), TONEGIDO (28), VELO (27) en Rijswijk (26).

Het tweede zaalvoetbalteam van HMSH promoveerde dit seizoen naar de reserve 1e Klasse.

Seizoen 1980-1981

HMSH sloot op zaterdag 27 september 1980 het 40-jarig jubileum af met een ere-wedstrijd tegen de Oud-Internationals. De vele toeschouwers zagen aan de Vrederustlaan een aantrekkelijke partij voetbal met veel technische staaltjes voetbal van de voormalige Nederlandselftalspelers, die uiteindelijk met 5-1 wonnen. Voor de oud-internationals scoorden Piet de Vries (3x), Henk Schouten en Nol Heijerman. Het enige doelpunt van HMSH werd gescoord door Marco de Lange. Bij “Oranje” deden o.a. Theo van Duivenbode, Charley Bosveld, Reinier Kreijermaat, Tinus Bosselaar en Roel Wiersma mee. Scheidsrechter in deze wedstrijd was de bekende Lau van Ravens.

Het ledental bij HMSH bleef maar groeien zodat men vol trots voor het seizoen 1980-1981 maar liefst 11 seniorenelftallen voor de zondagcompetitie kon inschrijven.

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, Delft, DFC, DHZ, EDS, Fluks, HMSH, Naaldwijk, PDK, De Postduiven, VELO en Vredenburch.

<

Helaas vielen er in het seizoen 1980-1981 geen kampioenschappen bij HMSH te melden.

Seizoen  1981-1982

Bij aanvang van het seizoen 1981-1982 wist HMSH het door voetbalvereniging De Ooievaars georganiseerde traditionele Harry de Hartog toernooi op zijn naam te schrijven. In een druk bezochte finale wist HMSH met 2-0 te winnen van Vredenburch door doelpunten van Theo Alofs en Peter Burik. Na afloop van deze finale mocht HMSH-aanvoerder Leen van der Knoop de prachtige Harry de Hartog-wisselbeker uit handen van Hvv De Ooievaars-voorzitter Willem Bandel in ontvangst nemen.

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, DFC, DHZ, DSO, EDS, Den Hoorn, HMSH, Oliveo, PDK, De Postduiven, RFC en Schipluiden.

<

Seizoen 1982-1983

>

Met de nieuwe trainer Theo Godschalk voor de groep, mocht het eerste elftal van HMSH dit seizoen in de zondag 3e klasse A de degens kruisen met; Celeritas, HBS, HVV, LFC, Quick, RKAVV, Rijswijk, TONEGIDO, UDO, Vredenburch en VVSB.

HMSH kende uiteindelijk een vrij anoniem seizoen waarbij men op een 7e plaats in de 3e Klasse A eindigde. Van de 22 competitiewedstrijden wist de formatie van trainer Godschalk er 8 te winnen, 6 gelijk te spelen en werd er 8x verloren. Hiermee behaalde de Haagse club 22 punten en een doelsaldo van 35 voor en 33 tegen. Kampioen werd RKAVV met 33 punten en VVSB (19 punten) en HBS (12 punten) degradeerden.

<

Seizoen 1983-1984

Wederom kwamen er dit seizoen 10 elftallen uit in de seniorencompetitie. Dat het zaalvoetbal populair werd bleek wel dat er dit seizoen weer een herenteam erbij kwam en vanaf het seizoen 1983-1984 gingen ook de dames van HMSH in de zaal voetballen. Kortom, voor de zaalvoetbalcompetitie schreef HMSH nu 4 herenteams en 1 damesteam in voor de competitie.

Het werd een bewogen seizoen voor HMSH want in het seizoen 1983-1984 verwierf HMSH landelijke bekendheid, al was dit nou niet echt verheugend nieuws. Op 29 januari 1984 speelde het eerste elftal van HMSH thuis vriendschappelijk tegen de profs van Ajax. Tijdens de tweede helft van deze wedstrijd bezweek er een betonnen overkapping van één van de dugouts onder de loden last van een hordende geestdriftige fans. Twee Ajax-kopstukken, penningmeester Lou Bartels en hulptrainer Hassie van Wijk, verloren hierbij respectievelijk drie- en vijf-tenen.

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, Den Hoorn, DHL, HMSH, HS Texas DHB, Laakkwartier, Leonidas, Oliveo, RAVA, Rijswijk, Scheveningen en VOC.

>

Na het behaalde kampioenschap van de 3e Klasse B was het seizoen voor het vlaggenschip van HMSH nog niet over want het team van trainer Theo Godschalk had zich ook nog weten te plaatsen voor de finale van de Haagsche Courant Cup

Op zaterdag 19 mei 1984 speelde HMSH op het complex van ‘s-Gravenzandse SV, voor 2.200 toeschouwers, de finale van de Haagsche Courant Cup tegen KMD. De kersverse kampioen van de 3e Klasse ging heerlijk relaxed deze finale tegemoet, mede omdat men ervan overtuigd was dat men wel eventjes van KMD zouden gaan winnen. Dit ging achteraf veel moeizamer dan dat men vooraf voor mogelijk had gehouden. Voor aanvang van deze finale werden de HMSH-speler Leen van der Knoop en keeper Wim Schot gehuldigd voor hun 250e wedstrijd in het eerste elftal.
Goed, HMSH kwam in deze finale in de 42e minuut op een 1-0 achterstand en zag vlak daarna nog een doelpunt van KMD afgekeurd worden. In de tweede helft wist HMSH deze achterstand om te buigen in een uiteindelijke 2-1 overwinning. Jubilaris Leen van der Knoop schoot HMSH in de 63e minuut naast KMD en in de 72e minuut bepaalde Marco Lange de eindstand op 2-1.

Zoals gezegd, het was één groot feest deze dag en na de finale was het reuze gezellig waarbij KMD en HMSH gezamenlijk de polonaise liepen in de kantine van ‘s-Gravenzandse SV en werd er een stevig biertje gedronken. Om 23.00 uur vertrok de gehele HMSH-selectie naar “De Groot Hertogin”. Daar hadden de supporters van HMSH een zaaltje afgehuurd en ging men vrolijk verder tot 5.00 uur in de ochtend.

Nog meer succes dit seizoen bij HMSH want het eerste zaalvoetbalteam van de club werd kampioen en bereikte hiermee de 1e Klasse. Tevens werd de ‘Binnenhofbeker’, na de gewonnen finale tegen de Silvaboys, veroverd.
Hiermee was HMSH, binnen de Haagse voetbalwereld, de enige vereniging die in de historie zowel de HC-Cup als de Binnenhofbeker heeft weten te bemachtigen.

Seizoen 1984-1985

Ditmaal werden er 9 seniorenelftallen ingeschreven voor de zondagcompetitie. De zaalvoetbalafdeling van HMSH bestond in dit seizoen uit 5 herenteams en 1 damesteam.

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld: Alphense Boys, Blauw Zwart, Gouda, GSV, HMSH, LenS, Olympia, Quick (H), RKAVV, SJC, Verburch, VIOS en Westlandia.
De mannen van trainer Theo Godschalk kende een rustig en onopvallend seizoen. Van de 24 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en gingen 10 wedstrijden verloren. Met 21 punten, en een doelsaldo van 36-38, eindigde HMSH keurig onderin de middenmoot op de achtste positie van de 2e Klasse A van de KNVB.

Het eerste zaalvoetbalteam werd dit seizoen weer kampioen en promoveerde hiermee naar de Hoofdklasse.

Seizoen 1985-1986

Mocht het bestuur van HMSH in het seizoen 1980-1981 nog een record aantal van 11 seniorenelftallen inschrijven bij de KNVB, voor het seizoen 1985-1986 waren dat er nog ‘slechts’ zeven. Een flinke terugloop dus van het aantal voetballende leden binnen HMSH maar bij de zaalvoetbalafdeling was het juist omgekeerd want in het seizoen 1985-1986 bestond deze uit 5 herenteams en 2 damesteams.

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Alphense Boys, Den Hoorn, HMSH, LenS, Lugdunum, Quick (H), RKAVV, Roodenburg, TONEGIDO, Verburch, VIOS en Westlandia.

Het vlaggenschip van HMSH ging haar tweede seizoen tegemoet in de 2e Klasse met een nieuwe trainer. Succescoach Theo Godschalk had de club na drie seizoenen verlaten en werd opgevolgd door Slobodan Dutina.
De selectie van HMSH bestond dit seizoen uit; Ron van Aalst, Ton Emmerik, Marcel van Gaalen, Ronald Hoogenraat, Johan Keus, Leen van der Knoop, Martin van der Knoop, Peter Landers, Marco Lange, Cor Leijendekker, Kees van Nieuwdorp, Martin Nieuwdorp, Harry Oomens, Peter van Oostrom, Bram Rog, Ben Steinman, Arnold Thomassen, Huib den Tuinder, Theo Dikstra, John Vroomans en Ralf Wolf de Beer.

Met 11 punten uit 6 wedstrijden begon HMSH uitstekend aan de competitie. In de 7e speelronde liep men tegen Roodenburg (0-1) tegen de eerste nederlaag aan maar daarna volgden er weer overwinningen op LenS (1-3), SJC (0-2), Lugdunum (3-0) en RKAVV (0-1).
Door deze prachtige serie ging HMSH met 19 punten uit 11 duels als koploper de winterstop in. Quick (17 uit 13) stond tweede gevolgd door Alphense Boys (16 uit 13) en Tonegido (14 uit 11).
Na de (lange) winterstop ging de formatie van Slobodan Dutina met 1-0 onderuit tegen concurrent Quick maar daarna herpakte HMSH zich weer. Op zondag 11 mei 1986 werd HMSH, in de thuiswedstrijd tegen LenS, uiteindelijk kampioen van de 2e Klasse A. Zelf versloeg het LenS met 2-0 (doelpunten van Martin Nieuwdorp en Theo Dikstra) en door het verlies van Tonegido bij RKAVV was de formatie van trainer Dutina onbereikbaar geworden voor de naaste achtervolgers.
(we zijn nog op zoek naar de kampioensfoto van HMSH)

Van de uiteindelijk 24 competitiewedstrijden wist HMSH er 16 te winnen, 5 gelijk te spelen en 3 te verliezen. Met 37 punten en een doelsaldo van 47 voor en 14 tegen werd men dus kampioen van de zondag 2e Klasse A van de KNVB.

Het eerste zaalteam van HMSH debuteerde dus in de Hoofdklasse en werd meteen ook kampioen. Bovendien wist men ook de Binnenhofbeker in de wacht te slepen.

Seizoen 1986-1987

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1986-1987 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, Blauw Zwart, CVV, DFC, Hermes DVS, HMSH, Nieuwenhoorn, Papendrecht, Sliedrecht, Spartaan’20, Sparta, SVW, VUC en Xerxes.

<

Seizoen 1987-1988

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1987-1988 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, Blauw Zwart, DCV, DFC, Hermes DVS, HMSH, Nieuwenhoorn, RKAVV, Sliedrecht, Sparta, SVW, Unitas, VUC en Xerxes.

<

Seizoen 1988-1989

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1988-1989 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, Alphense Boys, Blauw Zwart, DCV, Hermes DVS, HMSH, Nieuwenhoorn, Sliedrecht, Slikkerveer, Sparta, SVV en Xerxes.

<

Een trieste gebeurtenis was op 7 juni 1989, toen een SLM vliegtuig neerstortte met daarin o.a. het ‘Kleurrijk elftal’, dat in Suriname in een voetbaltoernooi zou uitkomen. Eén van de slachtoffers was NAC-speler Andro Knel, die in zijn jeugdjaren uitkwam voor HMSH.

Seizoen 1989-1990

In het 50e levensjaar van HMSH waren 8 seniorenelftallen in strijd in de competitie.

Het zaalvoetbal was nog steeds erg in trek want voor de zaalvoetbalcompetitie kon HMSH dit seizoen maar liefst 7 teams inschrijven bij de KNVB.

Het vlaggenschip van HMSH kwam in het seizoen 1989-1990 wederom uit in de zondag 1e Klasse B van de KNVB, met ditmaal als tegenstanders: ADO, Hermes DVS, Neptunus, Nieuwenhoorn, RKAVV, Slikkerveer, Sparta, SVW, Unitas, UVS en sv Voorburg.

<

H.M.S.H.1 zag dus uiteindelijk kans om via de nacompetitie de degradatie naar de 2e Klasse te ontlopen.

Het 2e-, 5e- en 6e-elftal van HMSH werden in het seizoen kampioen van hun afdeling.

Het eerste zaalvoetbalteam van HMSH werd weer eens kampioen en ging nu maar liefst landelijk spelen in de 2e Divisie.

Op 1 juli 1990 bestond HMSH exact 50 jaar. Dit jubileum werd gevierd met een officiële receptie en een spetterend feest in het clubgebouw van HMSH.

Seizoen 1990-1991

Met 8 seniorenelftallen en 7 jeugdteams begon HMSH aan het seizoen 1990-1991.

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1990-1991 uit de volgende clubs samengesteld: Alphense Boys, EBOH, HMSH, Neptunus, Nieuwenhoorn, RVC, Sparta, SVW, TONEGIDO, Unitas, Verburch en sv Voorburg.

>

Op zondag 5 mei 1991 kreeg H.M.S.H. een enorme domper te verwerken toen men in de voorlaatste competitiewedstrijd, thuis tegen mededegradatiekandidaat Neptunus, met 1-0 verloor. Nu moest HMSH op zondag 12 mei de lastige uitwedstrijd bij EBOH winnen om het 1e Klasse-schap te behouden.

Van de 22 competitiewedstrijden wist HMSH er 7 te winnen, 8 gelijk te spelen en 8 te verliezen. Met 21 punten en een doelsaldo van 21 voor en 17 tegen eindigde men op een bevrijdende achtste plaats van de ranglijst.

Seizoen 1991-1992

Bij aanvang van het seizoen 1991-1992 was het bestuur van HMSH als volgt samengesteld: J.F. Hildebrand (voorzitter). A.J. van Krevelen (penningmeester), R. Baars (secretaris), H. v.d. Gaag (secretaris a.i. seniorenvoetbal), F. Weydeveld (secretaris jeugdvoetbal), D. Blom (secretaris handbal) en  E. Vuyk (secretaris zaalvoetbal).

De jeugdafdeling van HMSH bestond dit seizoen uit een B1, B2, C1, D1, D2 en F-1-team. De zaalvoetbalafdeling uit 6 herenteams en 1 damesteam.

Na vele jaren de kleuren van HMSH 1 te hebben verdedigd had Martin v.d. Knoop besloten om een stapje terug te doen. Als blijk van waardering had het bestuur besloten om Martin v.d. Knoop een afscheidswedstrijd aan te bieden. Deze wedstrijd, HMSH tegen een Haags elftal werd op zaterdag 24 augustus gespeeld op het HMSH-terrein. Zowel het team van HMSH als van het Haags elftal was door Martin persoonlijk samengesteld.

In het seizoen 1991-1992 was de zondag 1e Klasse B van de KNVB als volgt samengesteld: EBOH, ‘s-Gravendeel, HMSH, Neptunus, RVC, Rijswijk, SVW, TONEGIDO, Unitas, UVS, sv Voorburg en Zwijndrecht.

Seizoen 1991-1992 beloofde een prachtige competitie te gaan worden met vooral de spannende derby’s tegen sv Voorburg, TONEGIDO, RVC en  Rvv Rijswijk. Deze wedstrijden zouden wel eens duizenden toeschouwers kunnen opbrengen en hiermee zal de penningmeester uiteraard zeer content mee zijn.

Vorig seizoen kon HMSH nog ternauwernood degradatie ontlopen maar helaas lukte dat dit seizoen niet. De formatie van trainer Simon van Vliet wist van de 22 competitiewedstrijden er slechts 2 te winnen, 10x gelijk te spelen en 10 te verliezen. Met 14 punten, en een doelsaldo van 18 voor en 35 tegen eindigde HMSH op de voorlaatste positie.

Seizoen 1992-1993

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 1992-1993 in de zondag 2e Klasse A zag er als volgt uit: DVS, Foreholte, Fortuna Vlaardingen, Gouda, Hermes DVS, HMSH, Oliveo, Quick, RKAVV, Roodenburg, VELO en VIOS.

Nieuw bij de A-selectie van HMSH waren Mario de Boer, Pierre Schultz, Dennis Schroevers en Martin Pronk. Verder bestond de A-selectie o.a. uit: Ron van Aalst, Ron Bentvelzen, Alex v.d. Boogaard, Edwin Buvelot, Nico Claven, Boudewijn van Dijck, Richard Verschelden, Herman Thomassen, Nol Thomassen, Johan Keus, Martin Pronk, Marcel Paternot, Ben Stijnman en Frits de Vreede.

Het derde seizoen van trainer Simon van Vliet werd een prima seizoen, waarin HMSH in het tweede gedeelte van de competitie de titelstrijd aanging met Quick. Als HMSH misschien de competitie iets beter (1-1 bij VELO en 4-2 nederlaag bij VIOS) was begonnen dan hadden de mannen van trainer Van Vliet misschien wel kampioen geworden. Maar “als” telt natuurlijk niet, zeker niet in de voetballerij!
Na het matige begin van HMSH volgde er een uitstekende serie wedstrijden met als gevolg dat men in de negende competitieronde, na de 4-2 overwinning bij Roodenburg, koploper werd in de 2e Klasse A. De strijd aan kop van deze 2e Klasse was sowieso erg spannend gezien de stand op dat moment als volgt was: 1. HMSH 9-13, 2. RKAVV 9-12, 3. VIOS 9-12, 4. Quick 10-12, 5. Hermes DVS 10-12 en 6. VELO 10-11.
Helaas volgde er na deze geweldige prestatie een lichte terugval en HMSH met 16 punten uit 12 wedstrijden, achter VIOS (18 punten) en Quick (17 punten) op een derde positie de winterstop in. HMSH had echter nog wel een wedstrijd te goed.

Omdat HMSH op zondag 17 januari 1993 de inhaalwedstrijd tegen Oliveo met 4-3 won waren de mannen van Simon van Vliet weer koploper van de 2e Klasse A. Een week later, op zondag 24 januari stond de kraker HMSH-VIOS (beide koploper met 18 punten uit 13 duels) op het programma. HMSH kwam al snel in de wedstrijd met 0-1 achter maar nog voor de rust werd deze achterstand omgezet in een 2-1 voorsprong. Eerst zorgde Richard Verschelden voor de 1-1 en Dennis Schroevers zette met een droge knal de 2-1 op het scorebord. Vier minuten na rust zorgde wederom Schroevers voor de 3-1 en kwam het aangeslagen VIOS deze achterstand niet meer te boven. Met deze zege was HMSH nu weer alleenheerser in de 2e Klasse A, gevolgd met 1 punt achterstand door Quick. Weer een week later werd er, ietwat teleurstellend, met 1-1 gelijk gespeeld bij Fortuna Vlaardingen. Door dit resultaat veroverde HMSH wel de tweede Periodetitel, maar moest nu wel Quick naast zich dulden op de ranglijst.
HMSH was iets van slag want hierna volgde er nog tweemaal een 1-1 uitslag tegen Gouda en in de kraker met Quick. Na de overwinningen op Westlandia (1-2) en Hermes DVS (1-0) werd wel duidelijk dat de strijd om het kampioenschap tussen Quick en HMSH zou gaan. Twee duels voor het einde van de competitie sloeg Quick en gat van drie punten met HMSH en was de strijd gestreden. Quick werd kampioen in de 2e Klasse A en HMSH mocht via de nacompetitie proberen om alsnog de promoveren.

Met 32 punten uit 22 wedstrijden, en de doelcijfers 50-40, eindigde HMSH dus op een prachtige tweede positie van de zondag 2e Klasse A KNVB, met 4 punten achterstand op kampioen Quick.

Het eerste elftal van H.M.S.H. bleef ongeslagen in de nacompetitie maar werd toch uitgeschakeld. Omdat Roodenburg met maar liefst met 6-0 van VIOS won gingen de Leidenaren op basis van een beter doelsaldo verder in een poging om de 1e Klasse te bereiken. HMSH bleef dus 2e Klasser.

Seizoen 1993-1994

Dit seizoen werd HMSH wederom in de 2e Klasse A ingedeeld, ditmaal samen met Foreholte, Hermes DVS, LENS, Lugdunum, RKAVV, Rijswijk, SJC, VELO, VIOS, Voorburg en Westlandia.

De A-selectie van trainer Simon van Vliet bestond o.a. uit: Johan Keus (keeper), Hans Brands (keeper), Arnold Thomassen, Herman Thomassen, Ron van Aalst, de Vreede, Jansen, Jonker, Marcel Paternot, Mario de Boer, van de Bogaard, Michel Wareman, Richard Verschelden, Dennis Schroevers, Robin Blokdijk, Trijsenaar, Liefhebber, Ali Aydin en Kleingeld.

Seizoen 1993-1994 werd één groot hoogtepunt in de historie van HMSH Vanaf de eerste competitiewedstrijd (RKAVV-HMSH 0-3) liet het team van trainer Simon van Vliet zien dat men tot een van de titelkandidaten zou gaan horen. Vervolgens werden ook sv Voorburg (1-0), Rijswijk (1-2) en Hermes DVS (1-2) verslagen en nestelde HMSH zich gelijk aan kop van de ranglijst. In de vijfde speelronde leed HMSH dan toch haar eerste nederlaag. Thuis aan de Vrederustlaan eindigde de derby HMSH-VIOS in 0-1. De mannen van trainer Van Vliet raakte niet in paniek na deze ongelukkige nederlaag en versloeg hierna achtereenvolgens VELO (1-4), Lugdunum (5-2) en LenS (1-2). Met 14 punten uit 8 wedstrijden stond HMSH inmiddels al stevig op de eerste plaats van de 2e Klasse A en daar was men niet meer van af te slaan. In de laatste competitiewedstrijd van het jaar 1993 speelde HMSH nog 1-1 gelijk bij sv Voorburg.

Na de winterstop ging HMSH gewoon door met de uitstekende prestaties en werden achtereenvolgens RKAVV (4-0), LenS (1-2) en SJC (2-0) verslagen. De mannen van trainer Simon van Vliet hadden hiermee hun voorsprong op de concurrentie alleen maar uitgebouwd. HMSH stond op dat moment dus met 21 punten uit 12 wedstrijden aan kop van de 2e Klasse A, gevolgd door VELO (16 punten), Foreholte (15) en Westlandia (13).
De vraag was nu dus niet meer of HMSH kampioen zal gaan worden maar wanneer! Hierdoor werd de concentratie onbedoeld minder en de resultaten iets minder. In de thuiswedstrijd tegen Foreholte bleef het 0-0 en bij VIOS werd er met 4-3 verloren. Even slonk de voorsprong van HMSH maar na de overwinningen op Hermes DVS (5-0), VELO (4-1) en SJC (0-1)  stond HMSH weer met 7 punten los van nummer twee VELO.

Drie wedstrijden voor het einde van de competitie werd HMSH dan ook kampioen in de 2e Klasse met een 0-0 gelijkspel in Leiden tegen Lugdunum. De ruim 300 meegereisde HMSH supporters (met allemaal rode petjes nadrukkelijk aanwezig) vierde, na het laatste fluitsignaal, samen met de gehele selectie groot feest.

Van de uiteindelijke 22 competitiewedstrijden behaalde HMSH 32 punten en was het doelsaldo 50 doelpunten voor en 20 tegen. VELO eindigde op de tweede plaats met 27 punten.

Voorzitter Jurriën Hildebrand was enorm trots want naast dit schitterende resultaat speelde het tweede elftal van HMSH in de reserve 2e Klasse KNVB en werden dit seizoen H.M.S.H.3 en de twee A-jeugd-elftallen ook nog eens kampioen.

H.M.S.H. Winnaar H.C. Cup

Maar het seizoen was nog niet afgelopen. Het eerste elftal van H.M.S.H. deed het namelijk ook weer erg goed in het prestigieuze Haagse Courant Cup toernooi. Na overwinningen op WVS (0-9), HBS (1-3), GDS (2-1), Westlandia (3-2), VCS (0-1), Quick (3-3 w.n.s.) en DHC (1-3) wist het team van trainer Simon van Vliet zich voor de tweede maal in de historie te plaatsen voor de finale.

Voor zaterdag 28 mei 1994 stond de Haagsche Courant Cup finale gepland en was de zaterdag tweedeklasser DEVJO de tegenstander van HMSH.
Op een tjokvol (om en nabij 4000 toeschouwers) Houtrust-complex van Svv Scheveningen wist Mario de Boer HMSH al na 4 minuten voetballen op een 1-0 voorsprong te schieten, maar in de 38e minuut wist DEVJO-spits Ed Haring met een subtiele lob de 1-1 op het scorebord te zetten.
Ook in de tweede helft nam HMSH al in de vierde minuut afstand van de tegenstander. Nadat de DEVJO-keeper knap een schot van Richard Verschelden onschadelijk had gemaakt, tikte Herman Thomassen alsnog de 1-2 binnen. In de 70e minuut deelde HMSH de genadeklap uit toen een vrije trap van Jan Willem Jonker de wel zeer opvallend vrij staande Arnold Thomassen bereikte. Nol liet zich deze kans niet ontnemen en scoorde beheerst de 1-3. Na het slotakkoord van scheidsrechter Louis Wagner ontstond er een dollende feestende massa van iedereen die HMSH lief had.

Met deze 3-1 overwinning herhaalde de geschiedenis zich want op de kop af tien jaar geleden won HMSH op het ‘s-Gravenzandse Juliana Sportpark via een 2-1 zege op het Wateringse KMD niet alleen de HC-Cup maar werd het ook in datzelfde seizoen kampioen van de 3e Klasse.

HMSH-trainer Simon van Vliet nam na dit fantastische seizoen na vier jaar met bloedend hart afscheid van de club en vertrok naar sv Die Haghe.

Seizoen 1994-1995

>

Na het kampioenschap van het afgelopen seizoen kwam HMSH dit seizoen dus uit in de zondag 1e Klasse KNVB. De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 1994-1995 in de zondag 1e Klasse B zag er als volgt uit: Argon, DCV, EBOH, Elinkwijk, Feyenoord (AV), HMSH, Nieuwenhoorn, Quick (H), Unitas, VCS, VELO en Zwijndrecht.

Trainer Eelco Fielemon was de opvolger van Simon van Vliet geworden. Na een afwezigheid van twee seizoen maakte HMSH dus zijn rentree in de 1e Klasse van de KNVB. Al met al behield HMSH 1 met veel pijn en moeite het recht om ook in het volgende seizoen in de eerste Klasse te mogen uitkomen. Dit gebeurde overigens o.l.v. ad interim-trainer Martin van der Knoop, die halverwege het seizoen de taken van de, door privé-omstandigheden afgehaakte, Fielemon had overgenomen.
Het probleem dit seizoen bij HMSH was het scoren. Vorig seizoen scoorde men in de competitie nog zeventig maal, dit seizoen kwamen de schutters niet verder dan een magere 24 treffers.

Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist HMSH er dit seizoen 4 in winst om te zetten, speelde 10 x gelijk en er werd 8 x verloren. Met 18 punten, en een doelsaldo van 24-30, eindigde men samen met Elinkwijk op een gedeelde achtste positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1995-1996

>

De indeling van de zondag 1e Klasse B KNVB zag er in het seizoen 1995-1996 als volgt uit: Aalsmeer, Alphense Boys, Hekelingen, HMSH, Neptunus, Nieuwenhoorn, Quick, Unitas, UVS, VCS, VELO en VIOS.

Nieuw bij de A-selectie van HMSH waren o.a. Rob van Pruijssen (RKAVV), Mark de Lange (sv Voorburg), Jan Lobel (ODB), Maurice Hees (‘s Gravenzande VV), Cees le Duc (VIOS), Patrick Visser (ADO), Peter van Rijswijk (VUC) en Ronald Trouwborst (VUC).
De overige selectiespelers van HMSH waren: Hans Hinriks (keeper), Herman Thomassen, Nol Thomassen, Dennis Schroevers, Arjan Canninga, Jordan Schoenmakers, Iwan Jansen, Alli Aydin, Patrick Visser, Hans Brands (keeper), Marcel Paternot, De Vreede, Breuer en Liefhebber.

In dit seizoen een belangrijke verandering in de competitie want de KNVB had bepaald dat men vanaf het seizoen 1995-1996  3 punten (i.p.v. 2 punten) bij een overwinning kreeg.

O.l.v. trainer Martin van der Knoop begon HMSH nog voortvarend aan de competitie. In de eerste zeven wedstrijden werd er gewonnen van Nieuwenhoorn (2-1), Aalsmeer (1-3) en Hekelingen (4-0) en gelijk gespeeld tegen VCS (0-0) en VELO (2-2). Met deze serie stond HMSH op de derde plaats van de ranglijst van de 1e Klasse B. Helaas begon hierna het verval van de prestatie’s en werd er achtereenvolgens verloren van Unitas (1-4), Quick (2-0), Neptunus (0-1) en de latere kampioen VCS (1-3). Alleen in de derby tegen VIOS bleef het 0-0. Met 12 punten uit 12 wedstrijden ging HMSH op de negende positie de winterstop in.

In de tweede seizoenhelft waren de prestatie’s van HMSH nog minder en werd er slechts gelijk gespeeld tegen Aalsmeer (1-1) en VIOS (2-2) en één keer gewonnen van UVS (1-0). Op zondag 28 april 1996, na de 2-1 nederlaag bij Unitas, viel definitief het doek voor HMSH en daalde de club na twee jaar weer af naar de 2e Klasse KNVB.

Van de 22 competitiewedstrijden werden er door HMSH dus slechts 4 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en werd er 13 keer verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers 23-49, eindigde de rood-witte club op de laatste plaats van de zondag 1e Klasse B KNVB.

<

Seizoen 1996-1997

>

De zondag 2e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1996-1997 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DSO, Foreholte, HMSH, LenS, Lugdunum, Roodenburg, SJC, SVV, verburch, Voorburg en VVSB.

<

Seizoen 1997-1998

>

De zondag 2e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1997-1998 uit de volgende clubs samengesteld: ADO Den Haag, Alphense Boys, DSO, Foreholte, HMSH, RKAVV, RVC, SJC, Verburch, VVSB en Westlandia.

<

Seizoen 1998-1999

HMSH schreef voor dit seizoen 6 (zondag)senioren-elftallen en 7 jeugdelftallen in voor de competitie. De jeugd bestond uit 1 C-elftal, 2 D-elftallen, 2 E-elftallen en 2 F-elftallen.
Het eerste zondag-elftal van H.M.S.H. werd in seizoen 1998-1999 ingedeeld in de 1e Klasse B samen met Lugdunum, sc Gastel, Quick, ADO Den Haag, Nieuwenhoorn, VCS, Wilhelmus, SVV/SMC, Papendrecht, Neptunus en Leonidas.
Voor dit seizoen was trainer Pierre Schultz aangetrokken. Schultz was geen onbekende voor de HMSH want hij speelde zelf ooit ook in het vlaggenschip van de vereniging.
De A-selectie bestond dit seizoen o.a. uit; Arno de Jong, Brian Brunnings, Alex van der Boogaard, Johan Borsboom, Ezra Sakkee, Nol Thomassen, Olaf Goulooze, Edwin Brouwer, Jordan Schoemaker, Jan Lobel, Iwan Jansen, Ed Haring, Maurice Hees, Herman Thomassen, Arjen Canninga, Richard Verschelden en Dennis Schroevers.

Zoals gezegd startte HMSH 1 dit seizoen in de op één na hoogste afdeling van de zondag amateurs. Men begon de competitie voortvarend, en liet al meteen zien dat er met HMSH wel degelijk rekening mee moest worden gehouden. Het gehele seizoen draaide het team mee met de bovenste zes clubs, en tot aan de laatste speeldag maakte HMSH nog aanspraak op een plaats in de Hoofdklasse. HMSH eindigde tenslotte op een keurige 3e plaats met 37 punten uit 22 wedstrijden. Er werd dit seizoen 11 keer gewonnen, 4 keer gelijk gespeeld en 7 keer verloren en men had een doelsaldo van 39-29.

Wat als een rode draad door het seizoen had gelopen was het verhaal van onderbespeling van de velden. Uiteindelijk wat de club had gehoopt (inwoning van PEC Den Haag) was niets van terecht gekomen. HMSH moest nu flink aan de weg gaan timmeren om het, door de gemeente opgelegde, aantal leden binnen te krijgen.

Seizoen 1999-2000

Het eerste elftal van HMSH werd dit seizoen ingedeeld in de 1e Klasse B West 3 samen met Neptunus, DHC, Westlandia, VVSB, WVO, Wilhelmus, ADO Den Haag, Nijenrodes, Leonidas, SVV/SMC en WSC.
De eerste competitiewedstrijd van dit seizoen verloor HMSH thuis met 0-2 van het jeugdige ADO Den Haag. Ook in de tweede wedstrijd werd er verloren, bij DHC werd het 2-1. Nol Thomassen was de maker van het eerste doelpunt van HMSH in dit seizoen. In de derde competitiewedstrijd wist HMSH in Naaldwijk het sterke Westlandia met maar liefst 1-4 te verslaan door doelpunten van Dennis Schroevers (2x), Ahmed Hayoun en Herman Thomassen. Wat de prestaties betreft bleef het bij HMSH 1 met pieken en dalen. In de eerste periode wist HMSH van de 6 wedstrijden (Wilhelmus-HMSH was uitgesteld) er 2 te winnen, 2 gelijk te spelen en 2 te verliezen. In de laatste stand van de eeuw (op 19 december 1999) had HMSH van de 13 wedstrijden er 3 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 4 verloren. Met 15 punten, en de doelcijfers 19-20, gingen de mannen van trainer Schultz op een zevende positie van de ranglijst het jaar 2000 in.

Op zondag 23 januari 2000 volgde de eerste competitiewedstrijd van de nieuwe eeuw. HMSH had goede zaken kunnen doen door DHC aan de zegekar te binden maar het werd uiteindelijk 1-1. In de 50e minuut zette Edwin Brouwer HMSH op een 1-0 voorsprong maar in de 61e minuut scoorde DHC de 1-1 wat tevens de eindstand werd. Een week later boekte HMSH wel een knappe overwinning door in Rotterdam Leonidas met 0-1 (doelpunt Dennis Schroevers) te verslaan. Helaas volgde er hierop weer drie nederlagen op rij waardoor HMSH in de onderste regionen van de 1e Klasse B terecht kwam. HMSH schudde net op tijd wakker en boekte vervolgens weer overwinningen op Nijenrodes (0-3) en Neptunus (0-4). Hierdoor bleef HMSH behouden voor de 1e Klasse en eindigde men uiteindelijk op een 7e plaats met 28 punten uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van 34-33.

Seizoen 2000-2001

Het jaar 2000 zal voor HMSH altijd een zwart jaar blijven in de historie van de club. Selectiespeler Daan de Blok werd, na een nacht stappen, zomaar op 22-jarige leeftijd vermoord omdat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Een diep triest jaar dus voor de familie, vrienden en geheel HMSH.

Het bestuur van HMSH schreef voor het seizoen 2000-2001 6 senioren- en 10 jeugd-elftallen in voor de competitie.

Ook voor dit seizoen werd het team van trainer Pierre Schultz ingedeeld in de 1e Klasse B, ditmaal samen met FC Kranenburg, Feijenoord AV, Westlandia, Halsteren, VVSB, DCV, Quick, DHC, Wilhelmus, Leonidas en De Meern.
In de A-selectie voor dit seizoen bleef voor het grootste gedeelte intact. Jan Lobel, Tommy Roelofs en Dennis Schroevers hadden HMSH verlaten en nieuw waren Warner Kooima (GONA), Robert Pronk (Leonidas) en Geoffrey van Loenen (ADO Den Haag)


HMSH 1, seizoen 2000-2001

Het seizoen begon niet zo best voor HMSH 1 want de eerste wedstrijden gingen (onverdiend) verloren, zodat men steeds achter de feiten aan liep. Na de winterstop ging het al wat beter en kwam het elftal van trainer Pierre Schultz één punt te kort om niet te degraderen. Het credo luidde nu, uithuilen en opnieuw beginnen.
In het Haagsche Courant Cup toernooi bereikte H.M.S.H. de halve finale waarin men helaas na strafschoppen werd uitgeschakeld door VCS.
Echter het 2e elftal van HMSH promoveerde naar het hoogst haalbare, de reserve Hoofdklasse, wat uiteraard een unieke prestatie was van trainer Richard Verschelden.

Omdat HMSH dit seizoen onder de minimale eis qua veldbezetting zat dreigde de gemeente Den Haag de huur van de velden aan de Vrederustlaan op te zeggen. Het bestuur reageerde onmiddellijk en maakte de gemeente duidelijk dat de club in een vergevorderd stadium was om een herstart met een zaterdag-afdeling te maken.

>

Seizoen 2001-2002

Voor aanvang van het seizoen 2001-2002 zagen we weer een lichte groei qua leden want ditmaal werden er 8 seniorenelftallen en 8 jeugdteams ingeschreven voor de competitie.

>

Seizoen 2002-2003

>

De zaterdag 1 van HMSH kwam dit seizoen uit in de 5e Klasse C met daarin als tegenstanders: sv Erasmus, JuVentaS, Kranenburg, LenS, vv Nationale Nederlanden, Neta Dall, RAVA, TAC’90, VCS en Wanica Star.

>

De zondag 2e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 2002-2003 uit de volgende clubs samengesteld: Alphense Boys, Concordia, Excelsior’20, GDA, GONA, HBS, HMSH, Laakkwartier, Quick, RVC, VELO en VUC.

<

Seizoen 2003-2004

>

<

Seizoen 2004-2005

>

<

Seizoen 2005-2006

>

De zondag 3e Klasse C was in het seizoen 2005-2006 uit de volgende clubs samengesteld; Duindorp SV, Hsv Escamp, GLZ, HION, HMSH, HS Texas DZS, HWD, ODB, De Postduiven, Scheveningen, SOA en Vredenburch.

<

Seizoen 2006-2007

>

<

Seizoen 2007-2008

>

De zondag 3e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 2007-2008 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Hsv Escamp, GONA, HMSH, HS Texas DZS, FC Mozaïek, ODB, SVDPW, SVV, VFC, Victoria’04 en Vredenburch.

<

Seizoen 2008-2009

Op 7 september 2008 ontving HMSH uit handen van de KNVB voor de tweede maal in successie het certificaat ‘waarden en normen’ in het kader van het project ‘Plezier en Respect’. HMSH had enkele jaren terug ook al een certificaat (met drie sterren) ontvangen naar aanleiding van hun (door de KNVB goedgekeurde) waarden- en normenbeleid. De KNVB had besloten een termijn (van twee jaar) vast te leggen bij de uitgifte van zo’n certificaat. In die periode vindt door middel van monitoring van de club controle plaats.  Die uitreiking vond plaats voor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tussen HMSH en VELO in het bijzijn van bestuursleden van beide verenigingen.

De zaterdag 4e Klasse A KNVB was voor het seizoen 2008-2009 uit de volgende clubs samengesteld: Ariston’80, HMSH, HPSV, Leiden, Neta Dall (in oktober uit de competitie genomen), PEC Den Haag, Quick Steps, HS Texas DZS, UVS, VCS, Vredenburch en sv Wassenaar.
De zaterdag 1 van HMSH speelde een matig een matig tot slecht seizoen. Uit de 20 competitiewedstrijden werden uiteindelijk slechts 11 punten bij elkaar gesprokkeld en hiermee eindigde HMSH op de laatste positie van de eindranglijst.

>

Het 1e elftal van HMSH nam na de laatste competitiewedstrijd van het seizoen afscheid van een drietal prominente spelers, die na een lange en rijke voetballoopbaan, hun schoenen aan de wilgen gingen hangen. Albert en René van Oosten en doelman Patrick Puister gingen in het volgende seizoen afbouwen in het prominententeam HMSH 3, en Patrick Puister bleef aan de Vrederustlaan actief als keepertrainer. Naast deze drie eerste elftalspelers, nam ook good-old Louis Thomassen afscheid als ‘vlaggenist’ van de hoofdmacht van HMSH.

Het bestuur van HMSH onderging aan het einde van dit seizoen een enorme aderlating. Op de algemene ledenvergadering van donderdag 14 mei traden maar liefst zes bestuursleden af en zij stelden zich niet meer herkiesbaar, Naast voorzitter Ton van Batenburg waren voor een volgende bestuursperiode niet meer beschikbaar Johan Keus (vice-voorzitter), Richard Veltman (2e penningmeester), Ron van Iperen (sponsoring), Patrick Puister (technisch coördinator) en Dick Blom (catering). Aftredend maar wel herkiesbaar waren secretaris Bert Mulder, secretaris Ed Vuyk en wedstrijdsecretaris Manuel Bongers.
Theo van den Bogaard werd op deze avond weer gekozen als voorzitter. Hij volgde hiermee Ton van Batenburg op, die vier jaar de voorzittershamer had gehanteerd aan de Vrederustlaan. Theo van den Bogaard fungeerde eerder tien jaar als voorzitter van HMSH en deed de functie vier jaar geleden over aan Ton van Batenburg. Van den Boogaard heeft zich daarna ingespannen in de commissie waarden en normen van de club. De taken van Johan Keus werden overgenomen door Manuel Bongers.

Vanaf de maand mei werd er ook weer hard gewerkt aan de accommodatie van HMSH. In de kantine werd gewerkt aan een nieuwe sponsorruimte en op veld 1 was men begonnen met de aanleg van een kunstgrasveld.

Seizoen 2009-2010

Bij aanvang van het seizoen 2009-2010 was de vereniging HMSH aan de Vrederustlaan ook een kunstgrasveld rijker. De club nam dit nieuwe veld op een feestelijke wijze officieel in gebruik op vrijdag 4 september met een wedstrijd tegen oud-ADO Den Haag. Tijdens deze avond werd tevens het nieuwe sponsorhome officieel geopend en de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld.
Het kunststofveld van HMSH was weer nieuw in haar soort, het betrof namelijk niet een alleen rubber-ingestrooidveld, ook andere materialen zijn hierin verwerkt, dit was een uit Italië overgekomen product.
De aftrap van de wedstrijd tegen oud-ADO Den Haag werd in de stromende regen verricht door sportwethouder Sander Dekker. De wedstrijd eindigde in 4-4.

Met ingang van dit seizoen was Cees Kroon bij HMSH hoofdtrainer van zowel de zondag- als de zaterdagselectie. Beide selecties gingen dan ook op dinsdag -en donderdagavond gezamenlijk trainen. Martin van der Knoop ging Cees Kroon hierbij assisteren. Met deze oplossing ving  HMSH twee vliegen in één klap. Het probleem van het vinden van een zaterdagtrainer was hiermee opgelost en de club loste met deze constructie ook het ‘licentievraagstuk’ op. Martin van der Knoop had namelijk niet de juiste papieren om een tweedeklasser te trainen. Hiermee kon HMSH, gelet op de verzwaarde controle van KNVB-zijde, boetes en mogelijk punten in mindering voorkomen. Om die reden was Cees Kroon, die wel over het juiste diploma beschikte, aangesteld als hoofdtrainer.

Volgt later…..

>

>

>

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2010 werd Herman Thomassen gekozen tot jeugdvoorzitter van HMSH. Hij volgde daarmee John van der Kruk op, die het jeugdvoorzitterschap niet langer kon combineren met zijn werk. Tijdens deze vergadering werd Joop van der Linden gekozen tot tweede voorzitter en Dick Blom tot hoofd kantinezaken. De overige bestuursleden, Theo van den Bogaard (voorzitter), Bert Mulder (secretaris), Ed Vuijk (penningmeester) en Peter Pfaff (2e secretaris), werden allen herkozen.
Tijdens diezelfde ALV werden de leden Rob Dat, Herman Loykens en Ton van Krevelen gehuldigd vanwege hun 50-jarig lidmaatschap en Sander Meijborg voor het feit dat hij 25 jaar lid is van HMSH.

Seizoen 2010-2011

Het eerste elftal van HMSH werd in seizoen 2010-2011 ingedeeld in de 2e Klasse C, met als tegenstanders ADO Den Haag, UVS, Full Speed, Delft, Laakkwartier, UDO, RKDEO, sv Wateringse Veld, VELO, GONA, DHL, Woerden en Teijlingen.

>

>

In februari 2011 deelde de beide trainers Albert en René van Oosten hebben het bestuur mede, dat zij met ingang van het nieuwe seizoen wegens privé-omstandigheden gingen stoppen met het trainersvak. Ook assistent-trainer Mo Haddadi maakte het bestuur kenbaar na dit seizoen te stoppen met zijn activiteiten.

>

HMSH was na de winterstop al aan een uitstekende race bezig en sleepte hierdoor op zondag 15 mei ook nog de derde periodetitel in de wacht. Aan de Vrederustlaan moest Woerden er met een 6-2 stand aan geloven. Drie spelers, die het afgelopen seizoen regelmatig het net wisten te vinden voor het vertrekkende trainersduo Albert en René van Oosten troffen nu ook ieder tweemaal de roos, te weten Richard Nieuwdorp, Kevin Baptiste en Said Marfouk.

HMSH begon de nacompetitie met een nipte 2-1 nederlaag in Spijkenisse bij eersteklasser SCO’63. Voor HMSH zorgde good-old Alex van den Bogaard (39) voor een belangrijke treffer met het oog op de return. In het thuisduel tegen SCO’63 kwam HMSH echter niet verder dan een 1-1 (doelpunt Kevin Baptiste) gelijkspel en was het nacompetitie avontuur voor HMSH over.
De Vrederustlaan-bewoners konden terugkijken op een goed seizoen. Met name een uitstekende tweede seizoenshelft bracht de ploeg van een zekere degradatiepositie naar een zeer verdienstelijke vijfde plaats en uiteindelijk nog nacompetitie. Het had het toefje slagroom op de competitietaart kunnen zijn, maar de ploeg uit Spijkenisse was uiteindelijk een maatje te groot voor HMSH.

>
Op zondag 6 maart 2011 kreeg HMSH een nieuw certificaat ‘Sportiviteit & Respect’ uitgereikt. Daarvoor was KNVB West II-bestuurslid Arthur Paulides naar de Vrederustlaan gekomen.In de sponsorruimte sprak Arthur Paulides een delegatie van het HMSH-bestuur toe. De waarden- en normencommissie van de club had er alles aan gedaan om verlenging van het certificaat te krijgen. De KNVB heeft dit willen honoreren, maar wees het bestuur vooral op het handhaven de regels, die men zelf heeft opgenomen in haar waarden- en normenstatuut. Voetballers, jong en oud van de club, maar ook supporters moeten bij de club leven conform de opgestelde regels want zo’n certificaat kreeg een club niet zomaar.

Tijdens de op 11 juni 2011 gehouden Algemene Ledenvergadering van HMSH mocht voorzitter Theo van den Bogaard diverse leden in het zonnetje zetten. Ed Vuijk en Dick Blom viel de grote eer te beurt om te worden benoemd tot Erelid van HMSH vanwege hun jarenlange verdiensten voor de club.
Tot lid van verdienste werden benoemd Bobby Geijsen, Jan Puister en Feli Martinez. Een bijzondere benoeming viel Rita van Kampen-Dittmar ten deel. Zij werd, vanwege haar jarenlange rol van gastvrouw bij de wedstrijden van het eerste team van HMSH, benoemd tot ‘medewerkster met een bijzondere staat van dienst’. Ook werden er leden gehuldigd in verband met hun langdurig lidmaatschap. Dick Pater en Piet Verhoef (beiden 60 jaar), Louis Thomassen (50 jaar), Jaap Roos en Nol Thomassen (beiden 40 jaar), Hans Bakhuis, Ton van Batenburg, Bobby Geijsen, Fred Korver, Jeremy Lagendijk, Rob Notebaard, Frans Weydeveld en Marcel van der Starre (allen 25 jaar).

Voorafgaand had het bestuur van HMSH nog de noodklok laten luiden omdat het dringend verlegen zat om nieuwe bestuursleden. Het liet weten, dat als diverse posities niet bezet zouden worden, het bestuur zich demissionair zou verklaren. Belangrijke posten als wedstrijdsecretarissen voor jeugd en senioren als hoofd catering moesten worden ingevuld. Dat is deels gelukt. De post van seniorenvoetbal is nog vacant. Herman Thomassen neemt in het bestuur de portefeuille jeugd op zich en Dick Paludanus de catering.
Het HMSH-bestuur bestond naast deze twee personen nu verder uit: Theo van den Bogaard (voorzitter), Joop van der Linden (vice-voorzitter), Bert Mulder (secretaris), Peter Pfaff (2e secretaris) en Ed Vuijk (penningmeester).

Seizoen 2011-2012

Het bestuur van H.M.S.H. schreef voor het seizoen 2011-2012 voor de zondag-afdeling 6 seniorenelftallen in. De zaterdagafdeling bestond uit 1 seniorenteam en een B1-, D1-, E1-, F1- en F2-elftal. Bovendien was er nog een zaalvoetbalteam actief voor H.M.S.H.
Het eerste elftal van H.M.S.H. werd voor dit seizoen ingedeeld in de 2e Klasse C met als tegenstanders Alphen, Delft, DONK, Full Speed, GONA, Nieuwkoop, OLIVEO, Olympia, RKDEO, UDO, Vredenburch, Wilhelmus en Woerden.
Kersverse trainer John Baven kreeg op de opdracht om te gaan bouwen aan een geheel nieuw eerste elftal en dat was duidelijk te merken bij het begin van de competitie. In de eerste vier competitiewedstrijden werd er n.l. verloren van Delft (1-3), GONA (3-0), Olympia (0-2) en Oliveo (3-0) waardoor H.M.S.H. troosteloos onderaan kwam te staan in de 2e Klasse C.
Nadat de spelers niet alleen onderling aan elkaar gewend waren geraakt, maar ook aan trainer John Baven, kwamen de resultaten tot bloei. Op 9 oktober kwam dan ook de ommekeer toen er bij toenmalige koploper Nieuwkoop met 5-6 (!) werd gewonnen. De grote man aan H.M.S.H.-kant in deze knotsgekke wedstrijd was spits Richard Nieuwdorp, die maar liefst vier doelpunten voor zijn rekening nam. Hierna werden achtereenvolgens ook Full Speed (6-3) en Woerden (0-1) verslagen en kroop H.M.S.H. langzaam naar de middenmoot. Uiteindelijk ging H.M.S.H. met 18 punten uit 13 wedstrijden op een achtste positie de winterstop in.
H.M.S.H. kwam redelijk goed uit de winterstop al verloor men wel de eerste wedstrijd in 2012 met 4-2 bij vv Delft. Echter een week later won men “de burenruzie” met GONA met 4-2 gevolgd door een 1-4 overwinning bij Olympia. Met deze twee zeges nam H.M.S.H. definitief afstand van de onderste regionen en nestelde zich als stabiele middenmoter in het linkerrijtje van de 2e Klasse C.
Inmiddels had trainer John Baven bij het bestuur bekend gemaakt zijn nog doorlopende contract na dit seizoen niet te willen uitdienen. Baven stond n.l. open voor een andere uitdaging.
Intussen kabbelde de competitie voort en leed H.M.S.H. nog diversen nederlagen maar eindigde het seizoen heel knap met vijf overwinningen op rij. Hierdoor eindigde H.M.S.H. met 40 punten uit 26 duels (doelsaldo 62-60) samen met buurman GONA op de vijfde plaats in de 2e Klasse C.

Het eerste zaterdagelftal van H.M.S.H. werd voor dit seizoen in de 4e Klasse C ingedeeld met als tegenstanders BMT, Hsv Escamp, GDA, HDV, HPSV, PGS/Vogel, Quick Steps, TAC’90, Vredenburch, Wanica Star en Te Werve.
Het team van trainer Jan Mattheijer begon nog wel goed aan de competitie met een 3-5 overwinning bij TAC’90 en een gelijkspel tegen HPSV (4-4) maar daarna volgde de ene grote nederlaag na de andere. Alleen thuis tegen TAC’90 (3-2) werd er nog gewonnen. Omdat H.M.S.H. ook nog eens één punt in mindering kreeg i.v.m. de gestaakte wedstrijd tegen Wanica Star ging men met slechts 6 punten uit 12 wedstrijden op een 11e positie in de 4e Klasse C de winterstop in. Na de winterstop waren de prestaties van H.M.S.H. zaterdag helemaal dramatisch want alle wedstrijden werden n.l. verloren en zodoende eindigde men met 6 punten uit 22 duels op de één na laatste plaats in de 4e Klasse C met twee punten voorsprong op nummer laatst TAC’90.

Ondertussen kampte H.M.S.H. met onderbespeling van de velden en dreigde de gemeente met huuropzegging. Om die reden moest H.M.S.H. naarstig op zoek naar een partner. Vooral de zaterdag was een ‘probleemdag’ aan de Vrederustlaan. De jeugdafdeling was wel heel klein geworden en men had slechts één seniorenteam op die dag spelen, dat bovendien vaker tegen een (fikse) nederlaag aanliep, dan dat het een succesje kon vieren. Daarom was H.M.S.H. op zoek naar een vereniging die op zaterdag met een grote jeugdafdeling op het complex aan de Vrederustlaan kon gaan spelen.
Eindelijk kwam er licht aan het einde van de tunnel. H.M.S.H. was in gesprek gekomen met een partner die met een grote jeugdafdeling wilde intrekken. Het ging dan om een nieuwe, zelfstandige vereniging, die nog moest worden opgericht. Deze nieuwkomer (Hvv Hercules) moest dan nog wel  in de slag met de KNVB, omdat de reglementen van de voetbalbond voorschreven, dat een vereniging ook moet beschikken over een standaardelftal. Met andere woorden, een nieuwe vereniging kon zich niet met alleen jeugdteams bij de bond inschrijven.

Op vrijdag 4 mei 2012 werd de officiële samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de besturen van H.M.S.H. en de nieuwe voetbalvereniging H.v.v. Hercules en aangetekend verzonden naar de K.N.V.B. Hiermee werd de gezamenlijke bespeling van de twee verenigingen op het complex van H.M.S.H. aan de Vrederustlaan officieel een feit. Met de samenwerking, die vanuit de gemeente werd ondersteund, was de onderbespeling van het complex met ingang van het seizoen 2012-2013 in één klap opgeheven en was ook het voortbestaan van HMSH gewaarborgd! HVV Hercules werd, als nieuwe zelfstandige vereniging. het ‘gezicht’ op de zaterdag aan de Vrederustlaan. Omdat de indeling van de velden op de zaterdag geen mogelijkheid bood voor twee zelfstandig opererende verenigingen, werden de D1, E1 en F1 van H.M.S.H. na dit seizoen opgeheven.  Mede om reden van de eerder genoemde veldindeling, werd ook de zaterdagseniorenselectie van HMSH opgeheven. De spelers van dit team gaven echter aan om niet gebruik te maken van de mogelijk om recreatief te gaan voetballen op zondag bij HMSH en keerden H.M.S.H. de rug toe.

Op de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 15 juni 2012  werd Jaap den Tuinder voor zijn vele verdiensten voor de club benoemd tot Erelid. Liefst zes leden kregen het predikaat Lid van Verdienste. Ook zij hadden zich gedurende een lange reeks van jaren voor de club ingezet. Deze huldiging viel te beurt aan Arie van der Gaag, Simon Scheffer, Herman Thomassen, Hans Hamme, Ton van Batenburg en Bert Mulder. Daarnaast werd een aantal leden in de schijnwerper gezet omdat ze al een lange reeks van jaren lid zijn van de club aan de Vrederustlaan. Rob de Rijk, oud-doelman en bestuurslid (en vooral destijds jaren actief met de toto en loot voor de club), die al 60 jaar lid is. Ed Vuijk werd gehuldigd vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap en verder Johan Teeuwisse (40 jaar) en Marco von Oven (25 jaar).

Op 28 juni 2012 deelde de Gemeente mede dat door de komst van voetbalvereniging Hercules naar het H.M.S.H.-complex er voor het komende seizoen (2012/2013) geen sprake meer is van onderbespeling. Hierdoor vervielen dus de door de Gemeente aangekondigde (onplezierige) maatregelen.

Seizoen 2012-2013

De nieuw opgerichte voetbalvereniging Hvv Hercules werd, als nieuwe zelfstandige vereniging, het ‘gezicht’ op de zaterdag aan de Vrederustlaan. Omdat de indeling van de velden op de zaterdag geen mogelijkheid meer bood voor twee zelfstandige verenigingen, werd de jeugdafdeling van HMSH opgeheven. Om dezelfde reden kon ook de zaterdag seniorenselectie niet meer terecht op het sportpark aan de Vrederustlaan en moest zodoende worden opgeheven. De spelers van dit team gaven echter aan om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om recreatief op de zondag te gaan voetballen en keerden zodoende HMSH de rug toe. Een enorme aderlating dus voor de voetbalvereniging HMSH.

>

Voor het seizoen 2012-2013 had het bestuur van H.M.S.H. Richard Douw weten vast te leggen als nieuwe trainer voor de zondag selectie. Patrick Puister, vorig seizoen trainer van H.M.S.H. 2, had zijn verblijf met 1 jaar verlengd en werd de assistent van Richard Douw. Mo Hadaddi kreeg de verantwoordelijkheid over het 2e elftal en Bertus Vreeswijk werd als nieuwe verzorger aangesteld. Peter Bergman en Bert Mulder traden ook in dit seizoen op als leider.

Ook in dit seizoen werd het 1e elftal van H.M.S.H. ingedeeld in de 2e Klasse C, die verder bestond uit; Delft, GDA, GONA, HVV, Meerburg, Nieuwkoop, OLIVEO, Schipluiden, TOGB, Voorschoten’97, Vredenburch, VUC en Wilhelmus.

>

Op 2 december 2012, voorafgaande aan de wedstrijd tussen HMSH en HVV, nam het bestuur en de selectie van HMSH afscheid van Jordan Schoemaker als speler van de hoofdmacht. Schoemaker kwam in totaal tot maar liefst 332 wedstrijden in het eerste team.

>

In het Paasweekend kon HMSH twee keer “aan de bak”. Op zaterdagavond 30 maart moest de ploeg van trainer Richard Douw aan de Vrederustlaan aantreden tegen buurman GONA. De ‘burenruzie’  werd beslist in het voordeel van gastheer HMSH. GONA begon sterk. Had het beste van het spel, maar zakte weg toen HMSH na zo’n 25 minuten spelen de score opende. Martin Nieuwdorp was de schutter. Tien minuten voor rust verdubbelden de gastheren de marge door een treffer van Glenn van den Nieuwenhuijsen. In het tweede bedrijf kwamen beide teams niet aan doelpunten toe, zodat HMSH als terechte winnaar van het veld mocht stappen. Door het verlies van Nieuwkoop tegen HVV, ging HMSH nu op kop. Nieuwkoop volgde op een punt, maar met een duel meer in petto.
Twee dagen later, op maandag 1 april (2e Paasdag), wist HMSH ook TOGB in bedwang gehouden. HMSH kreeg de overwinning echter niet cadeau van de bezoekers uit Berkel. Zij namen dan ook in de eerste helft brutaal de leiding. Met die voorsprong voor de bezoekers brak ook de rust aan. Na de thee stelde HMSH orde op zaken. Khalid Hadchoune bracht de beide ploegen weer op gelijke hoogte en Richard Nieuwdorp (weer hij!) schonk HMSH de volle buit: 2-1. Door het verlies van Nieuwkoop en door zelf te winnen van TOGB had HMSH nu de koppositie verbeterd. Bovendien zag HMSH met genoegen, dat GONA en DVV Delft even verderop tegen elkaar gelijk speelden (1-1).

Op zondag 21 april deed HMSH, op eigen veld, goede zaken door te winnen van concurrent Nieuwkoop. De titel kwam door deze overwinning voor de mannen van trainer Richard Douw weer dichterbij. HMSH ontmoette aan de Vrederustlaan concurrent Nieuwkoop. In de eerste tien minuten was het vooral van beide kanten een kwestie van aftasten. Beide ploegen kregen een kans, maar doelpunten vielen er nog niet te noteren. Nieuwkoop kwam toch onverwacht aan de leiding maar HMSH-er Richard Nieuwdorp had echter uit de derde hoekschop voor HMSH al snel het antwoord klaar: 1-1. Na een handsbal van Zakaria Faloun kreeg HMSH een strafschop tegen, gevolgd door een rode kaart  voor Richard Nieuwdorp wegens napraten. Vanaf elf meter had doelman Jeffrey van der Hoeven geen schijn van kans: 1-2.HMSH kwam met tien man sterk terug. Uit een hoekschop kopte Bayram Sarilkan de 2-2 binnen en toen Glenn van den Nieuwenhuyzen in het strafschopgebied onderuit werd gehaald, legde arbiter Mulder de bal ook nu op de stip. Theo van der Hoeven zorgde voor de 3-2. Daarmee was het nog niet gedaan voor HMSH. Jerro Tellis scoorde de 4-2 op aangeven van Faloun.
Vervolgens moest HMSH in een uitwedstrijd, op het veld van Scheveningen, aantreden tegen HVV . De formatie van trainer Richard Douw vertrok met een 2-3 zege door 2 doelpunten van Kadir Narsen en Khalid Hadchoune en door deze belangrijke zege bleef HMSH in de race voor de titel.

Op zondag 12 mei 2013 hoopte men bij HMSH aan de Vrederustlaan er een groot feest van te maken. Bij winst op Meerburg kon de vlag in top en was het kampioenschap een feit. Bij een gelijkspel of nederlaag was men afhankelijk wat concurrent Nieuwkoop deed op Madestein bij GDA. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Meerburg liepen de HMSH- F-pupillen, die een dag eerder kampioen waren geworden, aangevuld met kinderen van de spelers en begeleiding – met de spelers het veld op.

HMSH (zonder de geschorste topschutter Richard Nieuwdorp) begon al snel alle spanning van zich afgooien. Binnen vier minuten kon de rood-witte aanhang juichen. Op aangeven van Kadir Narsen liet Zakarya Faloun de Meerburg-doelman kansloos: 1-0. HMSH bleef het initiatief houden, maar moest toch alert zijn bij de uitbraken van Meerburg. Na een kwartier mocht HMSH niet mopperen, dat de uitstekend leidende scheidsrechter Gajadien geen strafschop gaf aan de bezoekers. De 41-jarige captain en rost in de branding in de defensie, Alex van den Bogaard, leek hands te maken. Heel Meerburg gilde om een ‘pingel’, maar het werd slecht een hoekschop.
Vier minuten later leek HMSH het duel al in het slot te gooien. Na fouten in de Meerburg-defensie tikte Kadir Narsen de bal door op Mounir Madroni, die met een schuiver de doelman van Meerburg voor de tweede maal een geslagen man maakte: 2-0. HMSH kreeg daarna nog mogelijkheden om de score uit te bouwen, maar de ploeg leek het initiatief kwijt te raken. Meerburg kwam meer en meer op de helft van de thuisploeg en kwam ook in de buurt van doelman Jeffrey van der Hoeven maar HMSH tilde de 2-0 voorsprong over de rust heen.

Trainer Richard Douw hield zijn manschappen voor om vooral rustig te blijven, de zaak achterin gesloten te houden en proberen het duel definitief te beslissen. Al binnen twee minuten liep het echter helemaal anders. Meerburg kwam op 2-1 en even werd het stiller aan de Vrederustlaan. HMSH was even de controle over de wedstrijd kwijt. De aanhang vreesde dat de bezoekers langszij zouden komen.
Echter halverwege de tweede helft sloeg HMSH weer toe. Uit een vrije trap van Mounir Madroni kopte de mee naar voren gekomen Alex van den Bogaard de bal tegen de lat. De terugspringende bal werd attent binnen gelopen door Bayram Sarilkan: 3-1. Zes minuten later kreeg Meerburg helemaal de genadeslag. En prima combinatie tussen Mounir Madroni en Kadir Narsen werd door de laatste afgerond. De assistent-scheidsrechter van Meerburg vlagde wel voor buitenspel, maar arbiter Gajadien ging daar terecht niet op in, omdat Narsen duidelijk achter de bal bleef: 4-1.
Het slotakkoord vlak voor tijd was weer voor Kadir Narsen: 5-1. Na het laatste fluitsignaal kon het feest losbarsten. Eerst op het veld en daarna in het clubgebouw, waar zanger John Medley al was begonnen aan zijn optreden. Met dit kampioenschap van HMSH was Den Haag weer een eersteklasser rijker!

Zondag 12 mei 2013 HMSH 1 kampioen van de zondag 2e Klasse C na de 5-1 overwinning op sv Meerburg.

 

>

Het bestuur van HMSH had voor donderdag 25 april 2012 een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uitgeschreven met op de agenda slechts één punt. Het bestuur vroeg de leden n.l. toestemming om gesprekken aan te mogen gaan met medebewoner HVV Hercules over een eventuele fusie tussen de beide clubs.  Het bestuur van HMSH had graag de gesprekken over een mogelijke fusie met HVV Hercules aangegaan maar de leden zagen het niet zitten. Bij Hercules werd de nadruk gelegd op het jeugdvoetbal, terwijl bij HMSH, dat geen jeugd meer had, juist alle aandacht was gericht op het seniorenvoetbal. Voorzitter Van den Bogaard betreurde dit besluit van de leden, maar moest zich er met zijn bestuur bij neerleggen. Wel kreeg het bestuur toestemming om te praten met mogelijke andere fusiekandidaten. Op dit moment keken n.l. meer clubs om zich heen om voor de toekomst de krachten te bundelen, zoals ‘buurman’ GONA en VCS. De samenwerking tussen HMSH en HVV Hercules, die onlangs werd verlengd, bleef voor het komende seizoen gewoon van kracht.

Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 23 mei 2013 werd er een nieuw bestuur binnen H.M.S.H. samengesteld, die er als volgt uit zag:Theo van den Bogaard (voorzitter), Jan Muiser (vice voorzitter), Bert Mulder (secretaris), Peter Pfaff (2e secretaris), Ed Vuijk (penningmeester) en Jan Puister (catering).
Tevens werd Rita van Kampen – Dittmar, lid van verdienste en al 65 jaar lid van HMSH, koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1953 had Rita van Kampen – Dittmar zich in alle geledingen binnen de vereniging op vrijwillige basis zeer verdienstelijk gemaakt. Haar eerste activiteit bestond uit het typen van het krantje en helpen bij de verzending hiervan. In de jaren zestig heeft zij zwemles gegeven bij de zwemafdeling van HMSH totdat deze in 1979 werd opgeheven. In die tijd werd zij ook trainster en leidster van het meisjes pupillen en aspiranten handbal bij HMSH. Intussen draaide zij in die jaren ook gewoon haar kantinediensten. Begin jaren zeventig ging zij zich bezighouden met het wassen, strijken, herstellen en inkoop van de wedstrijdkleding. Het handmatig opnaaien van de nummers alsmede het uit bezuinigingsoverwegingen stoppen van voetbalkousen behoorde tevens tot haar taken. Alsof dit nog niet genoeg was nam zij in 1982 plaats in de kaartcommissie, die in 1992 wegens te weinig animo werd opgeheven. Tot heden organiseert zij (inclusief de inkoop van de prijzen) in samenwerking met de penningmeester tweemaal per jaar de overbekende klaverjasdrive bij de club. Vanaf 1984 tot heden beheert zij het verenigingsarchief, dat zij in 2002 volledig ruimtebesparend opnieuw heeft ingedeeld. In 1991 verleende zij assistentie op de clubavond met de verzorging (catering en bardienst) van de voetbalselectie. Van 1993 tot 2004 heeft zij deze taak zelfstandig uitgevoerd. Zoals bij een ieder  bekend, ook buiten de vereniging, is zij gastvrouw en ladyspeaker tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal, een taak zij tot op de dag van vandaag nog steeds met veel plezier uitoefent. Zij hoopt dit, zolang de gezondheid het toelaat, nog vele jaren te doen.

Verder werden er nog meer HMSH- leden in het zonnetje gezet omdat zij gehuldigd werden voor een langdurig lidmaatschap. Chris Dieke jr. was 40 jaar lid, Hans Hamme 50 jaar en voorzitter Theo van den Bogaard was maar liefst 60 jaar verbonden aan de club. Bij bestuursbesluit werden verder de dames Henny Vuijk tot ‘Verdienstelijk Lid’ en Deb Boudestein tot ‘Buitengewoon Verdienstelijk Vrijwilliger’ benoemd.

Seizoen 2013-2014

Voor het seizoen 2013-2014 schreef het bestuur van HMSH 4 seniorenelftallen in bij de KNVB voor de zondagcompetitie. De zaalvoetbalafdeling van HMSH bestond dit seizoen uit 2 teams en een veteranenteam.

Door de successen in het afgelopen seizoen en ook mede aan de fantastische sfeer in de spelersgroep, de onderlinge saamhorigheid en natuurlijk een prima inzet op de trainingen had ertoe geleid dat zo goed als de gehele selectie van de trainers Richard Douw en Patrick Puister ook dit seizoen actief bleef aan de Vrederustlaan.

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 2013-2014 in de zondag 1e Klasse B zag er als volgt uit: Alphense Boys, HMSH, Kocatepe, Magreb ’90, Neptunus – Schiebroek, Nieuwerkerk, Nieuwkoop, PFC, Poortugaal, SJC, TOGB, UVS, VELO en CVV Zwervers.

H.M.S.H. startte op zondag 8 september 2013 de competitie met een 1 – 1 (doelpunt Kevin Baptiste) bij T.O.G.B., gezien de gemoedstoestand waarin technische staf en spelers zich bevonden, een prima resultaat. In het  eerste thuisduel van HMSH in de 1e Klasse zette Haagse club mede-promovendus Nieuwkoop met 3-1 opzij. Door deze overwinning kende HMSH een uitstekend begin in de eerste klasse, met vier punten uit twee wedstrijden. Een week later pakte de formatie van trainer Richard Douw op sportpark Couwenhoek in Capelle aan den IJssel een nipte, maar o zo belangrijke zege door Cvv Zwervers met 2-3 te verslaan. Door deze winst volgde HMSH nu de drie koplopers, Magreb’90, Nieuwerkerk en VELO op slechts twee punten. Geen slechte start voor een debutant in de eerste klasse. Op zondag 29 september liep HMSH dan toch tegen haar eerste seizoensnederlaag aan. Het thuisduel van tegen Neptunus/Schiebroek werd door de Hagenaars met 3-5 verloren. Verder werd er in de eerste competitiehelft ook nog gewonnen van Poortugaal (2-3), Magreb’90 (2-0) en VELO (3-1) en gelijkgespeeld tegen Alphense Boys (1-1) en SJC (2-2). Hiermee gingen de mannen van trainer Douw, met 18 punten uit 13 wedstrijden en de doelcijfers 27-30, op een keurige achtste positie van de 1e Klasse B de winterstop in.

De tweede competitiehelft startte HMSH met een reeks mindere wedstrijden maar op zondag 9 februari 2014 werd eindelijk weer een overwinning behaald. Heel knap werd de lastige uitwedstrijd bij Neptunes/Schiebroek met 2-1 gewonnen door doelpunten van Said Marfouk en Kadir Narssen. Ook de hierop volgende wedstrijd, thuis tegen Poortugaal, wist men met 2-0 te winnen. Door deze overwinning was het al zo goed als zeker dat debutant HMSH zich dit seizoen heel knap zal blijven handhaven in de 1e Klasse.
Op zondag 4 mei 2014 stond de laatste thuiswedstrijd van de competitie tegen Alphense Boys 3 – 5 (2 – 1) volledig in het teken van het afscheid van de 42 jarige Alex van den Bogaard. Na 23 jaar selectie voetbal vond de routinier het wel genoeg en hing hij na dit seizoen zijn schoenen aan de wilgen. Alex van den Bogaard maakte zijn debuut in HMSH 1 in 1991, een aantal van zijn huidige medespelers waren toen nog niet eens geboren. Op een uitstap van 2 seizoenen na (FC Kranenburg) heeft Alex zijn hele leven bij HMSH gespeeld, een unieke prestatie om trots op te zijn. In de jaren bij HMSH had hij bijna 400 officiële wedstrijden gespeeld in het 1e elftal. Dit indrukwekkende aantal wedstrijden zal bij HMSH naar alle waarschijnlijkheid nooit meer overtroffen worden.
Na de emotionele toespraak van vader en clubvoorzitter Theo van den Bogaard, voor aanvang van de wedstrijd op het veld, werd Alex van den Bogaard gehuldigd voor zijn prestaties en ontving een ingelijst shirt en de nodige bloemen.

Van de uiteindelijke 26 competitiewedstrijden wist HMSH 1 er 8 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 11 keer verloren. Met 31 punten, en de doelcijfers 49-63, eindigde HMSH op een keurige tiende positie van de zondag 1e Klasse B. Kevin Baptiste en Theo van der Hoeven werden dit seizoen beide, met 7 doelpunten, topscorer bij HMSH 1.

Maar het seizoen was nog niet over voor de mannen van trainer Richard Douw.

Later hier meer……

Het HV Omroep West-toernooi
>
Op dinsdag 29 april behaalde HMSH aan de Vrederustlaan een mooie 3-1 overwinning op DSO en plaatste zich hiermee voor de halve finale van het HV Omroep West-toernooi. Op dinsdag 13 mei was VUC de volgende tegenstander. Door een uiteindelijke 1-0 overwinning op V.U.C. plaatste H.M.S.H. 1 zich heel knap voor de finale van het HV Omroep West-toernooi.
Deze finale werd op donderdag 29 mei a.s (Hemelvaartsdag) gespeeld op het complex van de sv D.S.O., Sportcomplex “Bentwoud” te Benthuizen. De tegenstander van H.M.S.H. 1 in de finale van het HV Omroep West-toernooi was Haaglandia/SW 1 (zo).

>

Op de Algemene Ledenveragdering van donderdag 17 april 2014 gaven de huidige leden van het bestuur aan nog een jaartje door te willen gaan. Het bestuur zag er dus wederom als volgt uit: Theo van den Bogaard (voorzitter), Jan Muiser (vice-voorzitter), Bert Mulder (secretaris), Peter Pfaff (2e secretaris), Ed Vuijk (penningmeester) en Jan Puister (catering). Voor de wedstrijdsecretaris stond nog een vacature open.
Door de donaties van de “Club van 50” van HMSH werd er een nieuw terrasmeubilair aangeschaft. Met dit geheel nieuwe meubilair was het weer aangenaam verpozen langs de lijn aan de Vrederustlaan.

>

Seizoen 2014-2015

Op zondag 3 augustus 2014 startte H.M.S.H. voor de 75e keer aan een nieuw seizoen. Een seizoen dat sowieso memorabel zou gaan worden, want op 1 juli 2015 zou H.M.S.H. 75 jaar bestaan!

Voor de zondagcompetitie schreef het bestuur voor dit seizoen 5 seniorenelftallen in bij de KNVB. De zaalvoetbalafdeling van H.M.S.H. bestond dit seizoen uit twee teams.

Het bijna 75 jarige H.M.S.H. speelde dus ook in seizoen 2014-2015 met haar eerste team in de 1e Klasse en was, qua niveau, hiermee de vierde club van Den Haag. H.M.S.H.2  speelde weer in de reserve 1e Klasse.
Na het vertrek van Richard Douw had H.M.S.H. 1 voor het seizoen 2014-2015 een geheel nieuwe technische staf. Het bestuur had Driss Rahouani aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer. Oud H.M.S.H.-speler Richard Nieuwdorp was aangesteld als assistent-trainer. Verder was er ook een akkoord bereikt met: Mo Haddadi, als trainer van het tweede elftal, Harm Otten als verzorger en Ahmet Gök als assistent-scheidsrechter van het 1e elftal.
Bij de sluiting van de overschrijvingstermijn bleek er bij H.M.S.H. een groot verloop van spelers. Maar liefst 15 spelers waren bij H.M.S.H. vertrokken waaronder o.a. Jan Puister (VELO), Alex van den Boogaard (gestopt), Kadir Narsen (sv Wateringse Veld GONA), Fabian Kranenburg (Loosduinen), Gio Reijntjes (Te Werve) en Jesse Boateng (VUC), maar daar tegenover stond weer de komst van 17 nieuwe spelers binnen de A-selectie.

De 1e Klasse B van de KNVB-zondag was voor het seizoen 2014-2015 uit de volgende clubs samengesteld: FC Boshuizen (Leiden), GDA (Den Haag), GOES (Goes), HMSH (Den Haag), IFC (Hendrik Ido Ambacht), Kocatepe (Rotterdam), Nieuwerkerk (Nieuwerkerk), Olympia (Gouda), PSV Poortugaal (Rotterdam), RKAVV (Leidschendam), VELO (Wateringen), sv Wateringse Veld-GONA (Den Haag), Xerxes DZB (Rotterdam) en Zwervers cvv (Capelle aan de IJssel).

Het werd een dramatisch seizoen voor zowel voor het eerste elftal als voor de gehele voetbalvereniging HMSH. De selectie van trainer Rahouani begon met 36 spelers aan het seizoen maar doordat er steeds meer spelers afhaakte en de club van anderen spelers bewust afscheid had genomen, was de spelersgroep bijna gehalveerd. Tot aan de winterstop wist HMSH 1 slechts twee wedstrijden te winnen. Op zondag 23 november werd het tegen Kocatepe 4-3 en op 7 december werd HMSH-Olympia 3-1. Alle overige competitiewedstrijden gingen verloren. Omdat HMSH, na de gestaakte wedstrijd tegen GDA, ook nog eens 3 punten in mindering kreeg stond de club tijdens de winterstop met 3 punten uit 13 wedstrijden, en de doelcijfers 16-56, stijf onderaan in de 1e Klasse B.

Het bestuur van de Haagse voetbalclub HMSH zag zich in december genoodzaakt om het tweede elftal uit de competitie terug te trekken. De selectie van de zondageersteklasser telde op dat moment nog slechts zeventien spelers. Dat was natuurlijk te weinig om twee selectieteams op een volwaardige wijze het seizoen af te laten maken.  H.M.S.H. had natuurlijk ook geen jeugd meer en het was ook geen optie om jongens uit het derde elftal over te hevelen. Daarvoor was de gemiddelde leeftijd te hoog.

Eind januari besloten het bestuur van H.M.S.H. en hoofdtrainer Driss Rahouani in goed overleg, dat Rahouani een stapje terug ging doen met zijn werkzaamheden. Zijn werkzaamheden werden verder waargenomen door assistent-trainer Mo Haddadi. Hierbij werd Haddadi ondersteund door oud 1e elftal spelers, Alex van den Bogaard, Jordan Schoemaker, Herman Thomassen. Ook Bobby Geijsen ging een steentje bijdragen aan de nieuwe organisatie.
Het mocht uiteindelijk allemaal niet baten want in de tweede competitiehelft werd er alleen nog gelijk gespeeld tegen Xerxes DZB (2-2) en VELO (0-0), alle overige wedstrijden gingen weer verloren.

Ondanks de kansloze situatie en de forse nederlagen speelde HMSH de competitie gewoon op een sportieve wijze uit, alle lof hiervoor. Van de 26 competitiewedstrijden werden er dus 2 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en werd er 22 keer verloren. Met 5 punten, en de doelcijfers 25-124, eindigde HMSH op de laatste plaats van de zondag 1e Klasse B. Kevin Baptiste werd, met 7 doelpunten, dit seizoen topscorer bij HMSH 1.

Door de onzekere toekomst van de huidige selectie en de komst van nieuwe selectiespelers had het bestuur van HMSH besloten om voor het seizoen 2015-2016 geen nieuwe contracten af te sluiten met trainers en de verzorger.

Op vrijdagavond 13 februari 2015 vond er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van H.M.S.H. plaats. Voor deze ongebruikelijke avond was met opzet gekozen met als doel de betrokkenheid van de leden testen. Dat deze vrijdagavond op de 13e viel was puur toeval.
Voor zo’n belangrijke vergadering, waar samen met de leden over het heden en de toekomst van H.M.S.H. gediscussieerd en gefilosofeerd kon worden, viel de opkomst ronduit tegen.
Van de 31 aanwezigen werden 24 stemgerechtigden geteld. Toch werd het een nuttige avond waar voor het bestuur toch een aantal dingen duidelijk werden. Het bestuur, wat in ieder geval aanbleef tot de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering, had van de leden het mandaat gekregen om fusiebesprekingen aan te gaan. Hiervoor werd samen met het bestuur een werkgroep samengesteld. Het bestuur ging bovendien praten met verenigingen die zich inmiddels spontaan hadden aangeboden om met hun van gedachten te wisselen m.b.t. een samenwerking.
Alle besprekingen ten spijt; H.M.S.H. diende, met zijn naam en beste kunstgrasveld van Den Haag als A-merk, ten alle tijden op het eigen complex te blijven. Daar hadden de leden zich deze avond unaniem over uitgesproken. Bij alle andere opties zou de eigen identiteit en 75 jaar geschiedenis helaas verloren gaan!

De Sportvereniging Houdt Moedig Stand Haag (H.M.S.H.) vierde op (een zonovergoten) zaterdag 4 juli 2015 haar 75-jarig bestaan. Door middel van diversen oproepen van de jubileumcommissie van H.M.S.H. hadden maar liefst meer dan 300 (oud) leden zich aangemeld voor deze bijzondere gebeurtenis.
De jubileumdag begon om 16:00 uur met een wedstrijd tussen Oud H.M.S.H. (HC-cup 1994) en Héél Oud H.M.S.H. (HC-cup 1984) begeleid door enkele oud trainers van H.M.S.H.

Om 17.30 uur volgde er een jubileumspeech van HMSH-voorzitter Theo van den Bogaard en een koud buffet zorgde ervoor dat de middag vanzelf over ging in de avond. Uiteraard volgde er ‘s avonds een spetterende feestavond zal de avond worden opgeluisterd met muziek. Het was allemaal een fantastische en ouderwets gezellige dag op HMSH, waarbij even werd vergeten dat de club in zwaar weer verkeerde.

Seizoen 2015-2016

Uitgerekend in het jaar dat HMSH het 75-jarig bestaan vierde, moest de Haagse voetbalvereniging in een flink afgeslankte vorm verder. Voor het eerst in de historie van Houdt Moedig Stand Haag schreef de club geen team in voor de standaardklassen. Het bestuur van HMSH schreef voor het seizoen 2015-2016 bij de senioren niet meer dan drie recreatie-elftallen in voor de zondag-competitie en voor het zaalvoetbal twee teams.
20151011_123039 (1)Het 2e- en 3e-elftal van HMSH in het seizoen 2015-2016, met allemaal echte HMSH-ers die de club zijn trouw gebleven.

>

Begin april 2016 was het bestuur van HMSH helaas genoodzaakt om het eerste elftal per direct uit de competitie terug te trekken.

>

Tijdens de op donderdag 23 juni 2016 gehouden Algemene Ledenvergadering van sv H.M.S.H. waren van de 86 stemgerechtigde leden er 27 aanwezig. De Ereleden Jaap den Tuinder en Dick Blom werden gehuldigd voor hun 50–jarig lidmaatschap en de leden Dennis van der Vin en Roel Eblé voor hun 25-jarig lidmaatschap. De bestuursleden Theo van den Bogaard (voorzitter), Bert Mulder (secretaris) en Jan Muiser (penningmeester) werden unaniem herkozen voor weer een nieuwe termijn.

Seizoen 2016-2017

Eind augustus 2016 stak HMSH de Hsv Escamp de helpende hand toe. Hsv Escamp lag in conflict met de gemeente Den Haag en had op dat moment geen accommodatie om te trainen en te spelen. Het bestuur van HMSH besloot dus dat de Hsv Escamp met haar senioren en jeugd op dinsdag en donderdag konden trainen aan de Vrederustlaan en op zondag met de senioren wedstrijden konden spelen op het complex van HMSH. In de tussenliggende tijd hoopte Hsv Escamp tot een akkoord, voor wat betreft een voor hen volwaardige accommodatie op Sportpark Escamp I, met de Gemeente te komen. Het medegebruik was dus vooralsnog dan ook voor onbepaalde tijd en kon elk moment beëindigd worden.

Echter in oktober 2016 leek het doek te vallen dan toch te vallen voor HSV Escamp. De voetbalclub mocht van de Haagse wethouder van Sport, Rabin Baldewsingh, per direct geen gebruik meer maken van de gemeentelijke sportvelden (de velden dus van HMSH) omdat de vereniging inmiddels een huurschuld had bij de gemeente Den Haag van 17.000 euro. De KNVB gaf echter Hsv Escamp nog even de tijd om tot een goede oplossing te komen en haalde zodoende de club vooralsnog niet uit de competitie. Omdat de velden van sv Erasmus geen gemeentelijk bezit waren kon de Hsv Escamp in het seizoen 2016-2017 daar terecht voor trainingen en wedstrijden. De mogelijkheid tot een fusie met HMSH was hierbij meteen van de baan.

Op donderdag 24 november 2016 vond bij HMSH weer de Financiële Jaarvergadering plaats. Hoewel HMSH nog maar uit zo’n kleine 80 leden/donateurs bestond, kon de penningmeester toch positieve jaarcijfers laten zien! Menig grotere amateurclub, zou met deze jaarcijfers jaloers zijn! Deze cijfers gaven dan ook een goed gevoel bij een ieder die HMSH lief was om zo, op de ingeslagen weg, verder te gaan.

Houdt Moedig Stand Haag hield zijn naam eer aan. In haar 76e levensjaar schreef men voor de zondagcompetitie twee elftallen in. HMSH 1 kwam in het seizoen 2016-2017 in de Reserve 7e Klasse-4 en de veteranen in West II Veteranen 2e Klasse 2.
Van de uiteindelijk 21 competitiewedstrijden (laatste wedstrijd werd niet meer gespeeld) wist HMSH 1 er 8 te winnen, 1 gelijk te spelen en werd er 12 keer verloren. Met 25 punten, en de doelcijfers 52 voor en 79 tegen, sloot men het seizoen af op een achtste positie van de ranglijst van de 7e Klasse 04.

Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van donderdag 8 juni 2017 deelde het Bestuur van de sv H.M.S.H. mee dat de club, door een samenwerking met Hsv Escamp, in het seizoen 2017-2018 met 8 teams op zondag aan de competitie zal gaan deelnemen. Ook zal HMSH, na twee seizoenen afwezigheid, weer met een standaard team gaan uitkomen in de zondag 4e Klasse.

Bovendien eindigde op 1 juli 2017 de samenwerkingsovereenkomst met H.v.v. Hercules. Na 5 jaar inwoning bij HMSH vertrok de Hvv Hercules naar de overkant (het oude terrein van GONA) en vond hiermee onderdak bij de voetbalvereniging HMC. Hercules bleef wel de velden van HMSH bespelen.

Seizoen 2017-2018

Het seizoen 2017-2018 werd gekenmerkt door de komst van 120 nieuwe leden, die bijna allemaal afkomstig waren van Hsv Escamp. Hiermee werd het voortbestaan van HMSH gewaarborgd want hierdoor kon het bestuur ineens 8 seniorenelftallen en 1 veteranenteam inschrijven voor de zondagcompetitie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 26 oktober 2017 werd het hoofdbestuur HMSH, bestaande uit Theo van den Bogaard (voorzitter), Bert Mulder (secretaris) en Jan Muiser (penningmeester) opnieuw herkozen. De leden gingen ook akkoord met de toetreding in het bestuur van Bulent Yüngül als wedstrijdsecretaris.
De bestuursleden Bert Mulder, Jan Muiser, Jaap den Tuinder en Theo van den Bogaard hadden wel te kennen gegeven aan het eind van dit seizoen te stoppen op de Algemene Ledenvergadering van eind mei 2018. Tot die tijd hoopte men dat er nieuwe kandidaten zouden opstaan om HMSH te kunnen besturen.
Tijdens deze ALV werden Erelid Jur Hildebrand en Lid van Verdienste André Lagendijk gehuldigd voor hun 40- jarig lidmaatschap.

De indeling van HMSH 1 voor het seizoen 2017-2018 in de zondag 4e Klasse A luidde als volgt; Blakenburg, Delfia, sv Erasmus, GOL Sport, HDV, HMC, HMSH, sv Houtwijk, Roodenburg, SVH, Steeds Hooger, Toofan, Wanica Star en sv Madestein.

In dit seizoen promoveerden naast de kampioen en de nummer twee op de eindranglijst van de 4e Klasse A in eerste instantie ook rechtstreeks de drie Periodekampioenen naar de 3e Klasse. Maar omdat er tijdens het seizoen de clubs Gol Sport, Delfia en Roodenburg zich terugtrokken uit de 4e Klasse A, zouden er maar twee Periodetitels verdeeld worden.

Als trainer van de zondagselectie had het bestuur Ricardo Darsan aangetrokken. HMSH startte de competitie ietwat stroef met een overwinning op sv Erasmus (1-6), een gelijkspel tegen Toofan (2-2) en een nederlaag tegen HMC (1-2). Daarna kwamen de mannen van trainer Darsan in een ritme en won men de ene na de andere competitiewedstrijd. De strijd om het kampioenschap van de 4e Klasse A leek te gaan tussen SVH, HMC, HDV en HMSH. Nadat HMC de eerste Periodetitel wist te veroveren (en hiermee al zeker was van promotie) viel deze club af in de strijd om het kampioenschap.

Het kampioenschap ging uiteindelijk naar HDV met 46 punten uit 20 duels. SVH eindigde, met een zelfde puntentotaal als HDV, op de tweede positie en HMSH (met 43 punten) eindigde als derde. Van de 20 competitiewedstrijden werden er 14 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 5 verloren. Hiermee behaalde men zoals gezegd 43 punten en een doelgemiddeld van 84 voor en 28 tegen.
Geen slechte rentree dus van HMSH in de standaardklasse, door direct het eerste seizoen te promoveren naar de 3e Klasse.

Dit seizoen kon er bij één team van HMSH de kampioensvlag in top. Het 3e-elftal werd met 52 punten uit 22 wedstrijden kampioen van de 3e Klasse B.

Zoals aangekondigd stelde het bestuur van HMSH, bestaande uit; Theo van den Bogaard (voorzitter), Jan Muiser (penningmeester) en Bert Mulder (secretaris) zich op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 7 juni 2018 niet meer herkiesbare en traden dus af. Met algehele instemming van de leden werd het bestuur van HMSH vervangen door: Bülent Yüngül (voorzitter), Ahmet Yildiz (vice-voorzitter), Huseyin Çiçek (secretaris), Kadir Yilmaz (2e secretaris), Ibrahim Düztaş (penningmeester), Muhamet Şahin (2e penningmeester), Ercan Güçlü (technisch coördinator) en Selhaddin Yüngül (2e technisch coördinator). Tevens werd Soufian Mahi aangesteld als voorzitter van de nieuw in werking tredende jeugdafdeling.
Theo van den Boogaard lag na het seizoen 2017-2018 zijn taak als voorzitter van HMSH neer en werd benoemd tot Ere-voorzitter van HMSH

Bij hun afscheid werd Theo van den Bogaard benoemd tot erevoorzitter, Bert Mulder tot Erelid en Jan Muiser tot Verdienstelijk Lid. Ook El van Es – Verwey en Dick Paludanus werden benoemd tot Verdienstelijk Lid. Tevens werden er acht leden gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap, te weten Rita van Kampen–Dittmar (70 jaar), Tinus van der Vlist en Hans Assies (beiden 60 jaar), Wim Schot, Ron Verhulst en Nick Clavan (50 jaar), Hans Eenink (40 jaar) en Ton Emmerik (25 jaar).

Seizoen 2018-2019

Voor het seizoen 2018-2019 schreef het bestuur van HMSH voor de zondagcompetitie maar liefst 9 seniorenelftallen en 2 veteranenteams in bij de KNVB. Na een afwezigheid van een paar jaar, begon HMSH dit seizoen weer met een jeugdafdeling. Er werd begonnen met twee O8-teams, één 09-team en twee O11-teams.

Voor aanvang van het seizoen 2018-2019 had de KNVB in District West 2 de derde- en vierde klasse samengevoegd. Het samenvoegen was noodzakelijk omdat er meerdere zondagteams waren gestopt. De KNVB hoopte dat op die manier de scheiding weer op een natuurlijke manier verloopt. Alle overgebleven zestig standaardteams werden verdeeld over vier kwalificatiepoules van vijftien ploegen. Daarin moest worden gestreden voor een plek in de play-offs. Er werden geen returns gespeeld, maar iedere club speelde even vaak uit als thuis. De beste zes clubs op de ranglijst na de eerste seizoenshelft kwalificeerden zich voor de tweede seizoenshelft voor de “derde klasse hoog”, de overige negen kwamen dan uit in de “derde klasse laag”. In de “derde klasse hoog” kon worden gestreden om promotie naar de tweede klasse. Op die manier probeerde de KNVB om in het seizoen 2019-2020 weer twee derde klassen en twee vierde klassen te krijgen in West 2.

Zodoende werd het vlaggenschip van HMSH voor de eerste competitiehelft ingedeeld in de 3e klasse Q3, met daarin als tegenstanders: DHL, Full Speed, GSC ESDO, HDV, HMC, sv Houtwijk, sv Madestein, ODB, REMO, SVH, Toofan, VCS, WIK en Wilhelmus.

Trainer Ricardo Darsan en zijn manschappen hadden voor dit seizoen maar één doel en dat was bij eerste zes te eindigen, zodat lijfsbehoud voor de derde klasse dichtbij was. Dit ging ze ook makkelijk af want van de 14 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 3 verloren. Met 27 punten, en een doelsaldo van 38 voor en 23 tegen eindigde HMSH heel knap op de vierde positie van de 3e Klasse Q3.

De nummers 1 tot met 6 van de ranglijst van de halve competities in de 3e Klasse Q3 en 3e Klasse Q4 hadden zich dus geplaatst voor de zondag 3e klasse Hoog B. Deze Klasse was voor de tweede seizoenshelft uit de volgende clubs samengesteld: Charlois, COAL, DHL, Dubbeldam, Full Speed, HMSH, Kethel Spaland, ODB, REMO, SEP, WCR en Wilhelmus.
Vanaf 10 februari 2019 ging HMSH dus weer een halve competitie spelen van 11 wedstrijden tegen elkaar. Ook in deze competitie werden geen returnwedstrijden gespeeld. Na 11 wedstrijden werd dan de eindstand van deze halve competitie opgemaakt en zouden de kampioen en de nummer 2 van de eindranglijst rechtstreeks promoveren. Iedere club in deze Klasse begon dus gewoon weer met 0 punten.

HMSH presteerde ook in de tweede seizoenshelft uitstekend en raakte zelfs in een felle strijd om de koppositie verwikkeld. Sterker nog, op zondag 19 mei kon HMSH aan de Vrederustlaan tegen concurrent Wilhelmus zelfs te titel in de wacht slepen. Helaas gebeurde dit niet want Wilhelmus won met 0-3. De teleurstelling was groot bij HMSH maar de derdeklasser kon daar niet te lang bij stil staan want een week later (26 mei) zou een gelijkspel tegen de andere concurrent COAL alsnog voldoende zijn voor promotie naar de 2e Klasse. Het werd in Rotterdam uiteindelijk 1-3 (Baris Alioglu 2x en Yasin Ozkok) voor HMSH en dit betekende dus de tweede promotie in twee seizoenen achter elkaar voor trainer Ricardo Darsan en zijn manschappen.

(wie kan ons helpen aan de promotiefoto van HMSH 1 om deze hier te kunnen plaatsen?)

Van de uiteindelijk 11 competitiewedstrijden in de 3e Klasse Hoog B wist HMSH er 8 in winst om te zetten, speelde 1x gelijk en werd er 2x verloren. Met 25 punten en een doelgemiddelde van 31 voor en 13 tegen eindigde HMSH dus op de tweede positie van de ranglijst. Wilhelmus werd met 1 punt meer kampioen. ‘Good old’ Ahmet Akbulut werd dit seizoen met 11 doelpunten topscorer bij HMSH 1.

<

Seizoen 2019-2020

De samenstelling van het HMSH-bestuur dit seizoen was als volgt: Bülent Yüngül (voorzitter), Kadir Yilmaz (secretaris), Ibrahim Düztaş (penningmeester), Yusuf Özdemir (wedstrijdsecretaris) en Emin Doğan (jeugdcoördinator).

Het ging weer goed met HMSH want de club schreef voor de zondagcompetitie 8 seniorenelftallen en 3 veteranenteam in en voor de zaterdagcompetitie 2 seniorenteams. De jeugdafdeling was met 1 JO16, 3 JO12, 1 JO10, 2 JO9, 2 JO8 en 2 JO7-teams ook enorm gegroeid.

Het bestuur van HMSH had besloten om met ingang van dit seizoen te starten met prestatievoetbal op zowel de zaterdag als op de zondag.
De zaterdag 1 van HMSH werd in het seizoen 2019-2020 ingedeeld in de 4e Klasse E met daarin als tegenstanders; BMT, sv Erasmus, GSC-ESDO, HMC, sv Houtwijk, Maasdijk, MSV’71, PGS-Vogel, Quintus, RAS, VCS en Wanica Star.

Een heel nieuw team dus op de zaterdag dat nog duidelijk aan elkaar en het zaterdag standaardvoetbal moest wennen.

De zondag 2e Klasse C van de KNVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: ASC, Altior, Concordia, DOSR, Foreholte, HMSH, HVV, Hillegom, Laakkwartier, Oliveo, RKDEO, Teylingen, Wilhelmus en Wippolder.

Het eerste elftal van HMSH kende een teleurstellend begin met een uit de hand gelopen bekerduel bij Deltasport. HMSH kreeg hierdoor, net als Deltasport overigens, vijf punten in mindering opgelegd.  Het bestuur van HMSH had voor dit seizoen in Fouzi Mesaoudi een jonge en ambitieuze nieuwe hoofdtrainer gecontracteerd als opvolger van Ricardo Darsan. Echter op 1 december 2019 werd in goed overleg besloten dat de wegen tussen trainer en club te scheiden. Een verschil in visie bleek de doorslag te geven. Wim van Ettinger werd zijn opvolger.
Het werd er helaas allemaal niet beter op en HMSH leek op rechtstreekse degradatie af te stevenen.
Echter begin maart 2020 brak in Nederland het coronavirus uit en lag plotseling een groot deel van het dagelijks leven in Nederland plat. Op last van de regering mochten kinderen niet meer naar school en moest het merendeel van de volwassenen thuis werken. Vanaf donderdag 12 maart 2020 werden ook alle activiteiten bij o.a. voetbalverenigingen, zowel in het betaalde voetbal als bij de amateurs, met onmiddellijke ingang gestopt. Dit betekende dus in heel Nederland geen voetbalwedstrijden, geen trainingen en en ook geen andere clubactiviteiten. Een week later werd door de Nederlandse regering deze maatregelen zelfs aangescherpt en moesten alle sportaccommodaties in Nederland tot 6 april op slot.
Zoals gezegd, het coronavirus lag het openbare leven in Nederland (en in de rest van de wereld) stil en het aantal besmettingen en doden nam met de dag schrikbarend toe. Op dinsdag 31 maart 2020 besloot het kabinet om de periode van de aangekondigde maatregelen, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te verlengen tot 28 april 2020.

Na deze maatregel besloot de KNVB dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer hervat zouden worden omdat het sowieso niet meer was toegestaan om tot en met 28 april te voetballen. Dit gold voor het gehele amateurvoetbal in heel Nederland. De KNVB besloot tevens dat er voor het seizoen 2019-2020 geen eindstanden zouden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten waren. In het volgende seizoen zou iedere club dus starten in dezelfde klasse als bij de start van dit seizoen. Kortom, na het weekend van 7 en 8 maart werd de competitie en het verenigingsleven abrupt afgebroken. Op dat moment had de zondag 1 van HMSH van de 17 wedstrijden er 3 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 13 verloren en stond men met 5 punten (doelsaldo 19-49) op de voorlaatste positie van de ranglijst. Maar zoals gezegd mocht men in het volgend seizoen gewoon in de 2e Klasse uitkomen.

Overigens had de zaterdag 1 van HMSH op dat moment van de 14 competitiewedstrijden er 1 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 12 verloren en stond men hiermee op de laatste positie.

Ondertussen werden de strenge corona-maatregelen beetje voor beetje door de regering versoepeld. Vanaf 29 april 2020 mochten in Nederland kinderen tot 12 jaar zonder anderhalvemeter-restrictie weer trainen. De oudere kinderen (van 12 tot 18) gold deze afstandsregel nog wel. Er mocht sowieso alleen getraind worden, wedstrijden bleven taboe en kantines en kleedkamers moesten dicht blijven. Met ingang van 11 mei mochten ook de senioren weer (anderhalvemeter-restrictie) trainen.

Seizoen 2020-2021

>

De competitie-Indeling van de zaterdag 1 van HMSH in het seizoen 2020-2021 in de 4e Klasse E was als volgt: BMT, sv Erasmus, GDA, GSC ESDO, HMSH, sv Houtwijk, PGS/Vogel, Quintus, RAS, RVC Celeritas, Semper Altius, Toofan en VCS. Een mooie poule dus met veel Haagse derby’s.

>

De zondag 1 van HMSH kwam dit seizoen wederom uit in de 2e-klasse C met ditmaal als tegenstanders: Altior, ASC, Bloemendaal, DIOS, DOSR, Foreholte, HBC, HMSH, HVV, Laakkwartier, RKDEO, Schoten en Teylingen. Een poule dus met een aantal onbekende tegenstanders helemaal uit Noord Holland.

>

Het weekeinde van 10/11 oktober bleek alweer de laatste speelronde van het seizoen 2020-2021. De KNVB besloot namelijk op woensdag 14 oktober 2020, de dag na de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen, een streep door alle competities te zetten. Lange tijd hoopte de voetbalbond dat er nog iets (bijvoorbeeld het uitspelen van één competitiehelft) mogelijk was, maar dat bleek ondanks een aantal versoepellende coronamaatregelen vanaf 3 maart 2021 onhaalbaar. Zo werd de leeftijdsgrens voor buitensporten in teamverband verruimd van 17 tot 27 jaar.
Dit betekende dat voor het tweede seizoen op rij de competities in het amateurvoetbal het einde niet haalden. Bijna een jaar geleden, het weekeinde van 7/8 maart, was de laatste speelronde van seizoen 2019-2020.

Na de aangekondigde versoepelingen op 26 juni 2021 was het meest in het oog springende coronamaatregelen voor het voetbal: trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mochten eindelijk weer volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.

Seizoen 2021-2022

Voor dit seizoen schreef HMSH voor de zondagcompetitie 9 seniorenelftallen in en op zaterdag kwam men met 1 seniorenelftallen ui. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 1 JO18, 1 JO15, 2 JO14, 1 JO13, 2 JO12, 2 JO11, 4 JO10, 2 JO9 en 3 JO8, 2 JO7 en 1 MO11-teams.

De clubs die in seizoen 2021-2022 werden ingedeeld in de zaterdag 4e klasse F waren: BMT, sv Erasmus, GDA, GSC ESDO, HMSH, sv Houtwijk, MSV’71, Maasdijk, ODB, PGS/Vogel, Quintus, Toofan, VCS en Wanica Star.

<

De zondag 2e Klasse D was in het seizoen 2021-2022 uit de volgende clubs samengesteld: Antibarbari, COAL, Concordia, Full Speed, HMSH, HVV, Laakkwartier, Meeuwenplaat, RKDEO, VFC, Wilhelmus, Wippolder en IJsselmonde.

>

In de maand november begon alle ellende met wat betreft corona weer opnieuw. Omdat er iedere dag weer meer besmettingen bijkwamen werd er op vrijdag 12 november 2021 wederom een persconferentie gegeven waarin o.a. werd vermeld dat er vanaf 14 november 2021 geen publiek meer bij sportwedstrijden aanwezig mocht zijn. Bovendien moesten alle voetballers en begeleiding bij aankomst op het sportcomplex hun QR-code tonen. Als je geen geldige QR-code in de corona-app kunt laten zien dan was de kantine of kleedkamer verboden terrein voor je. Voor heel veel amateurclubs, die het al zo moeilijk hadden, was dit een hele heksentoer om dit op een goede manier te regelen want zowel aan de poort en in de kantine moest men vrijwilligers plaatsen die de CoronaCheck App of het recent negatief testbewijs moest controleren.

Op de persconferentie van 29 november werden de maatregelen nog meer aangescherpt. De regering besloot o.a. dat in het kader van de coronamaatregelen trainen na 17.00 uur niet meer was toegestaan. Door deze maatregel besloot de KNVB de competities in het amateurvoetbal voor de standaardteams grotendeels stil te leggen. Vriendschappelijk voetballen mochten de standaardteams uiteraard wel. De lagere seniorenelftallen en jeugd mochten wel gewoon doorgaan met competitievoetbal.
Na de persconferentie van zaterdag 18 december waren we qua coronamaatregelen weer helemaal terug bij af. Sporten mocht alleen nog maar met 1 ander persoon op 1,5 meter afstand, dus voetbalwedstrijden werden verboden en alle sportkantines moesten weer dicht.

Na ruim 90 dagen door corona verplichte winterstop ging de bal in februari 2022 weer officieel rollen.

>

De laatste jaren zag de KNVB dat de zondagcompetities in veel districten onder druk kwamen te staan. Diverse verenigingen hadden met hun standaardteam de overstap gemaakt van het zondag naar het zaterdagvoetbal. Het overstappen van zondagteams naar het zaterdagvoetbal had grote gevolgen voor beide speeldagen. De krachtverschillen in het zondagvoetbal waren groter geworden door het lager aantal teams. Ook moeten er meer kilometers gemaakt worden voor uitwedstijden. De overstap naar de zaterdag was bij veel clubs vooral ingegeven door de voetballers zelf. Die wilde graag op zaterdagavond stappen en dan niet de volgende dag op het veld staan.
De mogelijkheid van de KNVB om na dit seizoen horizontaal overstappen van het zondagvoetbal naar het zaterdagvoetbal werd ook door het bestuur van HMSH aangegrepen. Veel clubs uit de Haagse regio waren al overgestapt naar “de zaterdag” maar door dit initiatief van de KNVB werd dit definitief de doodsteek van het Haagse zondagvoetbal en kon HMSH daarbij niet achterblijven.

Seizoen 2022-2023

>

HMSH schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 2 seniorenelftallen en 1 onder de 23 jaar elftal in. Op zondag kwam men met 5 seniorenelftallen en 2 veteranen (35+) teams uit. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 2 JO16, 1 JO15, 1 JO14, 2 JO13, 1 JO12, 3 JO11, 3 JO10, 4 JO9, 2 JO8 en 1 JO7 teams.

Door de definitieve overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal betekende dat HMSH dit seizoen, na maar liefst 83 jaar, geen standaardteam meer op de zondag had.

Het eerste elftal van werd dit seizoen zodoende ingedeeld in de zaterdag 2e Klasse E met daarin de volgende tegenstanders; Berkel, Cion, Concordia, CWO, Full Speed, HVC’10, RKDEO, FC Skillz, SVC’08, VFC, Vitesse Delft, Westlandia en Wilhelmus.

<

Seizoen 2023-2024

>

De veertien clubs in de 3e Klasse B van seizoen 2023-2024 waren; Ariston’80, Blauw-Zwart, Concordia, DSVP, Duindorp SV, DWO, Full Speed, Graaf Willem II VAC, HMSH, KMD, Laakkwartier, PGS/Vogel, Schipluiden en Wilhelmus.

<

Bronvermelding:

Speciale dank aan de website van HMSH, de gebroeders Thomassen, Peter Pfaff, Jaap den Tuinder en Theo van den Bogaard.

>

<

Van H.M.S.H. hebben wij verder helaas nog weinig foto’s kunnen achterhalen. Als u ons hieraan kunt helpen neem dan a.u.b. contact met ons op via haagse.voetbalhistorie@gmail.com

Palmares HMSH (zondag)

Kampioenschappen:
1933-1934 3e klasse H HVB
1942-1943 3e klasse B HVB *
1946-1947 3e Klasse D HVB
1947-1948 2e Klasse A HVB
1961-1962 1e klasse B HVB
1962-1963 4e klasse E
1965-1966 4e klasse D
1976-1977 4e klasse D
1983-1984 3e klasse B
1985-1986 2e klasse A
1993-1994 2e klasse A
2007-2008 3e klasse C
2012-2013 2e Klasse C
* = geen promotie

Andere prestatie’s:
1981 Winnaar Harry de Hartogbeker
1984 Winnaar Haagsche Courant Cup (2-1 winst tegen KMD)
1994 Winnaar Haagsche Courant Cup (2-1 winst tegen DEVJO)
2017-2018 Als 3e geëindigd in de 4e Klasse A, rechtstreekse promotie naar de 3e Klasse

Palmares HMSH (zaterdag)

Kampioenschappen:
2006-2007 5e klasse C

Andere prestatie’s:

Parade der trainers bij HMSH (zondag)

1960-1961 Kees van Maren
1961-1962 Kees van Maren
1962-1963 Kees van Maren
1963-1964 Kees van Maren
1964-1965 Henk v.d. Post
1965-1966 Henk v.d. Post
1966-1967 Henk v.d. Post
1967-1968 Cas Franke
1968-1969 Cas Franke
1969-1970 Dick Schuur
1970-1971 Dick Schuur
1971-1972 Miel Hollard
1972-1973 Miel Hollard
1973-1974 Miel Hollard
1974-1975 Cock Clavan
1975-1976 Cock Clavan
1976-1977 Cock Clavan
1977-1978 Dick Tempelaar
1978-1979 Dick Tempelaar
1979-1980 Wim van der Zwart
1980-1981 Wim van der Zwart
1981-1982 Bertus van Spronsen
1982-1983 Theo Godschalk
1983-1984 Theo Godschalk
1984-1985 Theo Godschalk
1985-1986 Slobodan Dutina
1986-1987 Leen de Graaf
1987-1988 Leen de Graaf
1988-1989 Leen de Graaf
1989-1990 Jan van den Oever / ?? (a.i.)
1990-1991 Simon van Vliet
1991-1992 Simon van Vliet
1992-1993 Simon van Vliet
1993-1994 Simon van Vliet
1994-1995 Eelco Fielemon
1995-1996 Martin van der Knoop
1996-1997 Simon van Vliet
1997-1998 Simon van Vliet
1998-1999 Pierre Schultz
1999-2000 Pierre Schultz
2000-2001 Pierre Schultz
2001-2002 Wim Boere / Martin van der Knoop (a.i.)
2002-2003 Martin van der Knoop
2003-2004 Roel Zandbergen
2004-2005 Roel Zandbergen
2005-2006 Fred van de Luijtgaarden
2006-2007 Fred van de Luijtgaarden
2007-2008 Fred van de Luijtgaarden
2008-2009 Martin van der Knoop
2009-2010 Martin van der Knoop / Kees Kroon (a.i.)
2010-2011 Albert van Oosten en Rene van Oosten
2011-2012 John Baven
2012-2013 Richard Douw
2013-2014 Richard Douw
2014-2015 Driss Rahouani (t/m januari 2015) / Mo Haddadi (a.i.)
2015-2016 geen standaardteam
2016-2017 geen standaardteam
2017-2018 Ricardo Darsan
2018-2019 Ricardo Darsan
2019-2020 Fouzi Mesaoudi (tot 1-12-2019) / Wim van Ettinger (per 5-12-2019)
2020-2021 Winston Faerber
2021-2022 Winston Faerber

Parade der trainers bij HMSH (zaterdag):

>
2021-2022
2022-2023 Winston Faerber (tot 01-11-2022) / Faizel Soekhai (per 01-01-2023)
2023-2024 Faizel Soekhai
2024-2025 Frans Kos

Parade der voorzitters bij HMSH:

1940-1964 W.P.J. Gisolf
1964-1967 G.Ph. de Rijk
1967-1973 Herman Loykens
1973-1984 Cas Niemans
1984-1991 Jacques Verhoef
1991-1995 Jurriën Hildebrand
1995-2005 Theo van den Bogaard
2005-2009 Ton van Batenburg
2009-2018 Theo van den Bogaard
2018-heden Bulent Yüngül

Terreinen waar HMSH heeft gespeeld:

1940:  veld achter het Zuiderpark, langs het Zwarte Pad richting Wateringen, waar zich nu de Betje Wolffstraat bevindt.

1941: veld op de Buurtweg, op de grens van Den Haag en Wassenaar

1941: veld in Delft (i.v.m. de Tweede Wereldoorlog)

1945: Buurtweg als onderhuurder bij de sportvereniging B.Z.W.

1951: Sportcomplex “Filmstad” aan de Benoordenhoutseweg, als onderhuurder bij v.v. P.T.T.

1959: Sportpark: Vrederustlaan 117, 2543 SL Den Haag ZH Tel. 070-3675270

Erevoorzitter(s) H.M.S.H:

W.P.J. Gisolf
G.Ph. de Rijk
C. Niemans
Theo van den Bogaard

Ereleden H.M.S.H:

J.H. Schatteleijn
A. Groenheide
C. Franchimon sr.
P. Kalff
K. Damsma sr.
J. van Kampen
A.J. van Krevelen
Piet Verhoef
J.F. Hildebrand
Theo van den Bogaard
P.H.J. Pfaff
Leen van der Knoop
L.L.A. Thomassen
Dick Blom (2011)
Ed Vuijk (2011)
Jaap den Tuinder (2012)
Bert Mulder (2018)

Leden van Verdienste H.M.S.H:

F. Tap
K. de Vries
A. van Drunick
Mevr. M.W. Gisolf-Verboom
A. Groenheijde
Mevr. T. van Koppen-de Jong
?
?
?
Bobby Geijsen (2011)
Jan Puister (2011)
Feli Martinez (2011)
Arie van der Gaag (2012)
Simon Scheffer (2012)
Herman Thomassen (2012)
Hans Hamme (2012)
Ton van Batenburg (2012)
Bert Mulder (2012)
Henny Vuijk (2013)
Rita van Kampen-Dittmar (2013)
Bert Mulder (2014)
Jan Muiser (2018)
El van Es – Verwey (2018)
Dick Paludanus (2018)

Zijn we allemaal nog naar op zoek………..