Hvv Spoorwijk, H.v.v.

Den Haag
01-10-1925 - 30-10-2005

De oorsprong van H.v.v. Spoorwijk

Op het WAC-terrein, tussen Laakhaven en spoorbaan, kwamen regelmatig een aantal jongelui uit het “Rode dorp” samen om een balletje te trappen. Het in de volksmond geheten “Rode dorp” kreeg door de Gemeente de naam “Spoorwijk” toebedeeld. Dat “Spoorwijk” waar we het over hebben, werd begrensd door de Alberdingk Thijmstraat (even zijde tot no. 70), Hasebroekstraat (oneven zijde), Jonathanstraat, Oltmansstraat, van Koetsveldstraat en Hildebrandstraat. De rest was nog allemaal bouwland. In het voorjaar van 1925 besloten een 5-tal jongelui om een echte voetbalclub op te richten. Die vijf waren: Chris Colpa, Pé, Lo en Hidde van Otichem en Theo Scheublin. De oprichtingsvergadering vond plaats in de theetuin bij Westhof, waarbij behalve de eerstgenoemde vijf ook aanwezig waren: L. en W. Carnal, J. Scholte, J. Groen en P. Mook. Op voorstel van Jan Scholte werd de naam “Samenspel Doet Zegevieren” gekozen. De contributie werd bepaald op 20 cent per week voor de ouderen en 10 cent per week voor de jongere leden. De kleuren, die gekozen werden, waren erg eenvoudig nl. wit shirt met zwarte kraag en manchetten, zwarte broek en zwarte kousen met een witte band. Er werd een voorlopig bestuur gekozen met als voorzitter Leers Carnal, Theo Scheublin als secretaris en Pé van Otichem als penningmeester.

Seizoen 1925-1926

Als je nu eenmaal een echte voetbalclub bent, dan moest je natuurlijk ook echte voetbalwedstrijden gaan spelen. Zo gezegd, zo gedaan en de eerste officiële wedstrijd werd gespeeld tegen Zuiderkwartier. De voetbalvereniging Zuiderkwartier had haar terrein aan de Moerweg, waar nu zeg maar de la Reyweg / Beijersstraat ligt, en speelde toen in de 3e Klasse van de HVB. De uitslag (3-3) was zeer bevredigend voor S.D.Z. Ook speelde S.D.Z. vriendschappelijk tegen het 1e jeugdelftal van Laakkwartier, dat in het seizoen 1924-1925 ongeslagen kampioen was geworden. Bij Laakkwartier werd er een 4-3 overwinning behaald. De Hvv Laakkwartier speelde overigens in die tijd aan het Juliaantje te Rijswijk. De revanche-wedstrijd tegen Zuiderkwartier werd maar liefst met 10 -1 gewonnen. Verder werden er nog vriendschappelijke wedstrijden gespeeld tegen ESDO en VVH (van Heyst).

Seizoen 1926-1927

In het seizoen 1926-1927 verliet S.D.Z. het terrein achter de Laakhaven (W.A.C.-terrein) en verhuisde naar een terrein achter de Hasebroekstraat.

Seizoen 1927-1928

Bij aanvang van seizoen 1927-1928 was men weer van terrein moeten veranderen en speelde S.D.Z. zijn thuiswedstrijden ditmaal op een stuk grond achter de Busken Huetstraat te Den Haag. In het begin van 1928 werden bij S.D.Z. feitelijk de eerste stappen gezet tot consolidatie van de voetbalclub in Spoorwijk. Immers werd door vader en zoon Colpa een stel doelpalen volgens de officiële afmetingen gemaakt. Deze werden opgeborgen achter de huizen van de fam. van Otichem en Verhaaf (Potgieterstraat 1 en 3). Voor en na elke wedstrijd werden ze door de leden gehaald en gebracht van de Potgieterstraat naar de Busken Huetstraat. Het veld, een stuk braakliggend bouwterrein achter de in aanbouw zijnde school, werd zaterdagsavonds gekalkt volgens de regels der kunst. In een huis aan de Beetsstraat waren een paar kamertjes voor omkleden beschikbaar.


De eerste officiële foto van het eerste elftal uit februari 1928 met v.l.n.r. op de 1e rij (zittend) Jan Smittenaar, Lo van Otichem, Piet Pijnenburg, op de 2e rij (knielend): Theo Scheublin, Rikus Jager, Henk Mook, Piet Mook, op de 3e rij (staand): Chris Colpa, Huib Scheiwe, Henk Bourgonje, Hidde en Pé van Otichem.

Bij aanvang van de wedstrijd tegen D.W.S. dient nog even vermeld te worden dat een aantal jongens op zaterdag helemaal naar Delft gingen lopen om daar een nieuwe bal te gaan kopen, omdat daar een bal 1 gulden goedkoper was. Bij de firma Rethans in de Jacob Gerritstraat hoek Brabantse Turfmarkt kostte een bal n.l. f. 6,25 i.p.v. f. 7,25. De jongens hadden echter slechts 6 gulden bij zich, maar omdat ze helemaal uit Den Haag kwamen lopen kreeg men de bal voor 6 gulden. Nu het wat beter ging met de club en de organisatie een vastere vorm ging aannemen, meldde zich wat ouderen aan die de vereniging naar buiten uit wat meer representatief konden maken. Deze ouderen waren o.a. de heren J.M. van Barneveld en H. de Jager. Zij werden respectievelijk secretaris en voorzitter, terwijl Chris Colpa het penningmeesterschap op zich nam. Met de heren Van Barneveld en De Jager was gelijktijdig het amusement in de vereniging gebracht, want beide heren waren n.l. lid van de toneelvereniging “Spoorwijk” (later “Inter NOS”). Deze vereniging verzorgde dan ook de eerste feestavond van S.D.Z., en wel in de bovenzaal van café-restaurant “Kuijs Witzenburg” in de Herenstraat hoek Haagweg te Rijswijk. Behalve het succes, dat de uitvoerenden voor een meer dan uitverkochte, stampvolle zaal oogsten, was het voor S.D.Z. ook een groot financieel succes. Immers de tombola na afloop, waarvoor de ouders van de leden de prijzen bijeen gebracht hadden, bracht zoveel op dat de club er veel geld aan overhield. Overigens leverde dit succes de vereniging ook een groot aantal donateurs op, die de club best wel goed konden gebruiken want inmiddels begon de werkloosheid zijn intrede te doen.

Omdat de oude kern niet in een café wenste te vergaderen en ook tegen roken was ontstond er in  maart 1928  binnen de vereniging een kleine ruzie, wat het uittreden van enkele leden tot gevolg had. Deze leden richtte een nieuwe voetbalvereniging op onder de naam “Kanaries”. Deze ruzie inspireerde het overgebleven bestuur zodanig dat zij, na overleg met de voorzitter van de Huurdersvereniging “Spoorwijk”, de naam S.D.Z. veranderde  in “Voetbal Vereniging Spoorwijk”, afgekort V.V.S. Inmiddels werden er een tweetal wedstrijden tegen de “Kanaries” gespeeld, die beide in een 2-1 overwinning voor V.V.S. eindigde. In het tweede elftal van V.V.S. (feitelijk een jeugdelftal) speelde o.a. ene Herman Choufour, die later natuurlijk bekendheid kreeg als speler van ADO en Nederlands-elftal en weer later o.a. voorzitter van FC Den Haag werd. Op 3 juni 1928 speelde V.V.S. opnieuw tegen de “Kanaries”. Heel Spoorwijk was uitgelopen en het publiek stond enige rijen dik langs de lijn. Het “versterkte” elftal dat de Spoorwijk-kleuren zou verdedigen bestond uit; Doel: Lo van Otichem, Achter: Huib Scheiwe en Piet Voogd (aanvoerder), Midden: Henk Mook, Piet Pijnenburg en Hidde van Otichem, Voor: Pé van Otichem, Rikus de Jager, Chris Colpa, Theo Scheublin en Daaf Huizing. V.V.S. won uiteindelijk met 7-4 en natuurlijk was er grote vreugde in het Spoorwijk-kamp. Twee dagen later werd de voetbalvereniging  “De Kanaries” ontbonden en was de rust in Spoorwijk weergekeerd.

Seizoen 1928-1929

Toen brak voor V.V.S. de zo doorslaggevende maand juli aan. Vanwege de warmte werd er in de gehele maand juli niet gevoetbald en de club beraadde zich of het nog wel zin had om door te gaan. Toen kwam er ineens een veteranenploeg in Spoorwijk opduiken. In eerste instantie werd er gedacht aan concurrentie en werd er tijdens een vergadering besloten om met deze club een bespreking aan te gaan voor een mogelijke fusie. Op 23 juli 1928, tijdens de gehouden gecombineerde bestuursvergadering in de bovenzaal van café Schoen in de Van Ravesteijnstraat verschenen de heren G. Tetteroo, F. Raspé en W. Glijn als afgevaardigden van de veteranenclub en kwam men al snel tot overeenstemming. Op de daarop volgende Algemene Ledenvergadering in café Hildebrand werd de fusie met algemene stemmen goedgekeurd. Tijdens deze vergadering werd de naam V.V.S. ingeruild voor H.v.v. Spoorwijk met als oprichtingsdatum 1 oktober 1925. Het bestuur werd toen als volgt samengesteld: J. van Barneveld, H. de Jager, F. Raspé, G. Tetteroo en S. Kraus.

De eerste gecombineerde wedstrijden van Spoorwijk vonden op 12 augustus 1928 plaats en wel tegen B.T.C. 1, 3 en 4. Alle drie de wedstrijden werden door Spoorwijk gewonnen. Echter begin oktober kreeg het bestuur van Spoorwijk een uitnodiging om in het winterseizoen in de competitie van de Nederlandse Arbeiders Sport Bond te komen spelen. Op de ledenvergadering van 15 oktober 1928 werd dit voorstel met algemene stemmen aangenomen. Hiermee waren dan  twee elftallen van de Hvv Spoorwijk voor het winterseizoen onder dak. Alle wedstrijden zouden dan op het terrein van de N.A.S.B. aan de van Tuyllstraat (latere Hoekwaterstraat) te Voorburg gespeeld gaan worden. Het 1e elftal, ingedeeld in de 1e Afdeling, kreeg als tegenstanders; N.A.S.B.-Den Haag 1, Leiden 1, Delft 1, Telegraaf 1, Transvaal 1 en  Schenk 1. Na een spannend seizoen en mede door het terugtrekken van Leiden 1 wist Spoorwijk het kampioenschap binnen te halen. Dit kampioenselftal van Spoorwijk bestond uit de volgende spelers: Lo van Otichem (keeper), Henk Bourgonje, Chris Colpa, Rinus de Jager, Hidde van Otichem, Pé van Otichem, Piet van der Kleij, George Tetteroo, Theo Scheublin, Piet Noordam, Frans de Bruin en de reserves Steef Kraus, Jan Helmich en Frans Maathuis. Ook het 2e elftal van Spoorwijk, ingedeeld in een poule met N.A.S.B.-Den Haag 2, Leiden 2 en 3, Telegraaf 2 en Schenk 2, werd uiteindelijk (ongeslagen) kampioen.

Inmiddels had de v.v. Schenk een terrein aan de Laan van N.O. Indië aangeboden gekregen. Omdat de v.v. Schenk de kosten niet alleen kon opbrengen werd Hvv Spoorwijk hierin gemengd en het bestuur had hier wel oren naar. Op 3 mei 1929 werd in het Volksgebouw een gecombineerde ledenvergadering gehouden met de v.v. Schenk, in verband met het gezamenlijk huren van het terrein en het bouwen van een gezamenlijke clubtent. Dit voorstel werd door alle leden met algemene stemmen aangenomen. Ondertussen waren vrijwilligers al druk bezig om van de wei aan de Laan van Nieuw Oost Indië een goed en bespeelbaar voetbalveld van te maken en er een goede kleedtent op te zetten. Zowat dag en nacht waren de werkers hiermee bezig. Onder deze harde werkers waren o.a. George en Jan Tetteroo, Frans Raspé, Frans de Bruin, Frans Maathuis, Jan Helmich, Jas Paape, Chris Colpa sr en jr, Willem van Ballegooijen sr en jr, G. Verhaaf, de gebroeders Joop, Willem en Henk de Klerk, Leo van Bavel en Andre Notting. Op 20 mei 1929 (2e Pinksterdag) vond de opening van het eerste “eigen” terrein van Hvv Spoorwijk en v.v. Schenk  plaats. De dag begon met de loting om het te bespelen veld. Hvv Spoorwijk “trok” het eerste veld. Hierna volgde de openingswedstrijden, die vanzelfsprekend tegen buurman v.v. Schenk gespeeld werden. Het 1e elftal won uiteindelijk met 4-1 en het 2e elftal van Spoorwijk met 3-1.

Seizoen 1929-1930

Bij aanvang van het seizoen 1929-1930 kwam bij Spoorwijk het volgende bestuur tot stand; J. Eisema (voorzitter), F. Raspé (secretaris), G. Tetteroo (penningmeester), J. Tetteroo (2e penningmeester), W. Orta (2e secretaris), en T. Sievers (commissaris). Omdat de Hvv Spoorwijk eindelijk over een eigen veld beschikte was nu ook  het punt gekomen dat de club in de H.V.B. kon gaan spelen.  Door het bestuur werd besloten om in dit seizoen (1929-1930) met 3 teams aan de competitie van de HVB  deel te gaan nemen.

De competitie begon op 22 september 1929 hoopvol voor Spoorwijk want in de eerste thuiswedstrijd won men met maar liefst 7-3 van Delfia/DVK 2. De daarop volgende twee wedstrijden eindigden in een gelijkspel en een nederlaag. Daarna kwam Spoorwijk met klinkende overwinningen thuis, zoals tegen P.C.K. 2 (24-0), V.D.S. (7-3) en Transvaal (18-0). Echter in Delft werd van B.S.V. met 4-2 verloren en vervlogen hiermee de kampioens-illusies. Zo eindigde Spoorwijk, in haar eerste competitie-jaar,  met 21 punten uit 14 wedstrijden op een verdienstelijke derde plaats. Spoorwijk 2 begon ook zeer goed aan de competitie maar op den duur ging de ervaring toch een woordje meespreken. Uiteindelijk eindigde het tweede elftal met 29 punten uit 18 wedstrijden op een prachtige tweede plaats in de competitie. Met het 3e elftal van Spoorwijk ging het minder goed en men verloor de ene na de andere wedstrijd. Toch wist Spoorwijk 3 een aantal punten binnen te halen en hiermee eindigde men tenslotte op de tweede plaats van onderen. Al met al geen slechte resultaten als je voor het eerst met 3 elftallen in de Bond speelde. Het 1e elftal van Spoorwijk deed ook nog mee voor de H.V.B.-beker en lootte daarin tegen de sterke 1e Klasser Kranenburg en verloor deze wedstrijd met slechts 2-1. Verder nam men dit seizoen met min of meer succes deel aan seriewedstrijden. Speciaal de wedstrijden in de “Transvalia”-serie in Rotterdam mogen met ere genoemd worden. In deze serie, met erg sterke tegenstanders, won Spoorwijk uiteindelijk de tweede prijs. Deze prijs werd uitgereikt  in het café van Kees Dijke, een oud-Feijenoord en Nederlands-elftal speler. Kees Dijke werd later nog trainer bij Spoorwijk.

Seizoen 1930-1931

Voor het seizoen 1930-1931 schreef het bestuur van Spoorwijk maar liefst 4 senioren-elftallen in voor de competitie. Het tweede seizoen in de H.V.B. werd voor de v.v. Spoorwijk zeer succesvol. Het eerste elftal behaalde enkele monster-uitslagen zoals 25-0, 15-3, 13-1 en 12-0. Helaas trokken halverwege de competitie enkele elftallen zich terug uit de competitie zodat Spoorwijk 1 aan het einde van het seizoen met 16 punten uit slechts 8 wedstrijden glansrijk kampioen werd van de 3e Klasse F HVB. In deze 8 wedstrijden maakte Spoorwijk maar liefst 79 doelpunten, hetgeen betekende een gemiddelde van bijna 10 doelpunten per wedstrijd.

Het kampioensteam van Spoorwijk 1 bestond uit de volgende spelers: J.M. van Barneveld, Theo Scheublin, Frans de Bruin, Chris Colpa, Henk Bourgonje, Piet Pijnenburg, Wim de Klerk, J. Elsema, Nelis van der Berg, Andre Notting, Frans Raspé, Koos van der Berg, Lo van Otichem en George Tetteroo.

Met het tweede elftal van Spoorwijk zag het er in het begin niet zo hoopvol uit want men begon aan de competitie met een gelijkspel. Uiteindelijk behaalde men 25 punten uit 14 wedstrijden en kon men hiermee ook de kampioens-vlag hijsen. Spoorwijk 2 schopte maar liefst 104 doelpunten bij elkaar. Spoorwijk 3 eindigde als derde op de ranglijst en Spoorwijk 4 sloot haar eerste seizoen af als tweede van onderen.

Tot slot nog even iets over de prestaties van de adspiranten (jeugdafdeling). Spoorwijk was dit seizoen in het bezit van een adspiranten-commissie, die bestond uit de heren Theo Scheublin, Chris Colpa en Pé van Otichem. Het eerste jeugdelftal speelde dit seizoen redelijk goed maar men had er toch wel iets meer van verwacht. Het tweede jeugdelftal wilde wel maar kon niet en eindigde als voorlaatste. Ook buiten “dienstverband” waren een aantal leden actief. Iedere zondagavond werd er door een groepje jongelui een wandeling van Spoorwijk naar de stad gemaakt, waar zij de uitslagen van die dag door Spoorwijk gespeelde wedstrijden naar de heer Harry de Hartog, die behalve secretaris van de v.v. De Ooievaars, ook nog correspondent voor de “Sportkroniek” was. Nadat men eenmaal de uitslagen hadden ingeleverd kreeg men het programma mee voor de daarop volgende week. Op 23 mei 1931 werd in “Musica” aan de Delftselaan te Den Haag een grote feestavond gegeven ter viering van het 5-jarig bestaan en het behalen van het kampioenschap door het eerste en tweede elftal. Het werd een zeer geslaagde avond, zowel voor het gebodende als financieel.

In het bestuur van Spoorwijk hadden zich intussen weer mutaties voorgedaan zodat deze er nu als volgt uitzag: J. Eisema (voorzitter), F. Raspé (secretaris), G. Tetteroo (penningmeester), W. Maan (2e voorzitter), L. van Otichem (2e secretaris), J. Tetteroo (2e penningmeester en J. in t Veld (commissaris). Dit bestuur kreeg gelijk als eerste taak om voor een nieuw terrein voor Spoorwijk te gaan zorgen. Aan het oude terrein aan de Laan van N.O.Indie waren kosten nog moeite gespaard om het behoorlijk bespeelbaar te maken en te houden, maar terwijl een ploeg werkers daar al twee jaar mee bezig waren, werd bij de v.v. Spoorwijk (en ook de v.v. Schenk) ineens de huur opgezegd. De rede hiervoor was dat de Laan van N.O.Indie verbreed moest worden en hierdoor het voetbalterrein moest wijken. Deze maatregel betekende gelijk het einde van de v.v. Schenk, want hierdoor werd deze club na seizoen 1930-1931 ontbonden. Het bestuur van Spoorwijk wist wat er nu op het spel stond en gingen onvermoeibaar op zoek naar een nieuw complex.

Na vele vruchteloze pogingen gelukte het eindelijk om een weiland van de heer P. Kruijf, dat gelegen was aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk te huren. Vanaf de weg was dit terrein niet te zien want het lag langs de spoorbaan Den Haag – Rotterdam, even voorbij het station Rijswijk, dat toendertijd nog aan de Vredenburchweg gevestigd was. Alle koppen werden bij elkaar gestoken en de heren Maathuis en Helmich hadden een plattegrondje voor een nieuw clubgebouw gemaakt en Pé van Otichem werkte dit bouwplan met een paar technische collega’s verder uit. Alles was nu geregeld op de financiën na. Hiervoor werd er een beroep gedaan op de leden en aan alle winkeliers in Spoorwijk. Eindelijk kon er dan aan de uitvoering worden begonnen en er waren enorm veel leden die de helpende hand boden. Ondertussen was de oude tent aan de Laan van N.O.Indië gesloopt en het bruikbare hout, dat voor de tussenschotten gebruikt kon worden, ging naar de Vredenburchweg. Ook werd een put geslagen om 14 meter diep uit de grond het benodigde waswater op te kunnen pompen.

Seizoen 1931-1932

Op 5 september 1931 zou de opening van het nieuwe terrein van Spoorwijk aan de Vredenburchweg plaats vinden, maar in de middag van de 4e september begon het zodanig te regenen dat het veld in korte tijd helemaal blank stond. Met man en macht en tot diep in de nacht werd er gewerkt om het veld weer speelbaar te maken. Toen op 5 september tegen 10 uur de eerste genodigden aankwamen, zag het veld er tamelijk goed uit en kon er op gespeeld worden. Om precies 10 uur werd de openings-ceremonie door voorzitter Eisema verricht. Hij deed dit op een welsprekende manier en bracht in zijn openingswoord hulde aan de werkers, die verrast werden met een horloge met inscriptie. Opening veld Spoorwijk 1931 Opening van het nieuwe terrein van Hvv Spoorwijk aan de Vredenburchweg 75 te Rijswijk. De heer M.J. Cornelisse hijst op 5 september 1931 de nieuwe clubvlag

Namens  zustervereniging Te Werve werd bij monde van hun voorzitter een tweetal vlaggen en een nieuwe bal aangeboden. De Te Werve-voorzitter haalde vervolgens nog even aan dat de Hvv Spoorwijk vanaf nu één van de mooiste en modernste clubgebouw van Den Haag en omstreken had en wenste de club een spoedige promotie toe. De openingswedstrijden van het nieuwe complex, waren allemaal tegen Te Werve en werden alle drie door Spoorwijk gewonnen. Overigens lag het nieuwe veld van Spoorwijk hemelsbreed op slechts een kilometer van de wijk, maar door het ontbreken van verbindingswegen tussen Den Haag en Rijswijk was het toch nog ver weg.

En zo was de Hvv Spoorwijk dus gereed om aan het derde seizoen in de H.V.B. te beginnen. Het 1e elftal voerde dit seizoen een zware strijd met B.S.V. 1 en Rijswijk 2, waarbij tenslotte B.S.V. , evenals in het eerste seizoen, Spoorwijk de titel afsnoepte. Spoorwijk werd uiteindelijk tweede met van de 16 gespeelde wedstrijden er 13 gewonnen werden, 1 keer gelijk gespeeld en 2 verloren. Hiermee behaalde Spoorwijk 27 punten en kende een doelsaldo van 112 voor en 22 tegen.
Ook met Spoorwijk 2 ging het aanvankelijk naar wens maar ook zij belandde uiteindelijk, met 10 verliespunten, op de tweede plaats. Spoorwijk 3, dat nog in de 3e Klasse uitkwam, was vanaf het begin van de competitie enorm fanatiek. Zij wilde kampioen worden en dat werden ze dan ook uiteindelijk. Van de 16 wedstrijden werden er 11 gewonnen, 4 keer gelijk gespeeld en slechts een keer verloren. Hiermee behaalde het 3e elftal 26 punten en kende men een doelsaldo van 65 voor en 20 tegen. En tenslotte Spoorwijk 4, zij eindigde na 14 wedstrijden op de 5e plaats met 10 punten.

In seizoen 1931-1932 nam Spoorwijk voor het eerst deel aan de adspiranten (junioren) competitie en wel met twee elftallen. Het eerste jeugdelftal kwam uit in de 1e Klasse en het tweede team in de 3e Klasse. Het 1e jeugdelftal had er gelijk zin in want van de 16 gespeelde wedstrijden werden er 14 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 1 verloren. Met 29 punten en een doelsaldo van 112 voor en 29 tegen werd men glansrijk kampioen.
In die tijd werd er voor de jeugdleden, naast gezellige avonden, ook spelregelavonden gegeven. Deze vonden plaats in de bovenzaal van koffiehuis “Caland” van J. Metz aan de Calandstraat te Den Haag. De spelregelavonden werden toegelicht met door Chris Colpa en Pé van Otichem gemaakte lichtbeelden. Deze avonden oogsten zo’n succes, dat ze later ook door senioren werden bezocht.

Seizoen 1932-1933

Het ledenaantal bij Spoorwijk bleef maar groeien en voor seizoen 1932-1933 schreef het bestuur maar liefst 5 senioren-elftallen in voor de competitie. Van deze vijf elftallen kwamen er dit seizoen drie teams uit in de 2e Klasse en twee teams in de 3e Klasse.
Het 1e elftal van Spoorwijk behaalde in dit seizoen vele overwinningen. Met nog vier wedstrijden voor de boeg kon de kampioensvlag al gehesen worden. Jammer was dat juist één van deze vier wedstrijden alsnog verloren werd zodat Spoorwijk helaas niet ongeslagen kampioen werd. Van de 16 competitiewedstrijden wist Spoorwijk er 14 te winnen, speelde men 1 keer gelijk en zoals gezegd werd er 1 keer verloren. Hiermee werd men dus met 29 punten en een doelsaldo van 95 voor en 27 tegen kampioen van de 2e Klasse A HVB en mocht men hierdoor volgend seizoen in de 1e Klasse uitkomen.
Over het tweede elftal kon men dit seizoen ook tevreden zijn. Zij werden wel geen kampioen, maar eindigde met 16 punten uit 14 wedstrijden op de derde plaats. Spoorwijk 3, dat dus in de 2e Klasse zijn debuut maakte, bracht het er toch ook niet slecht af want zij eindigde met 15 punten uit 14 wedstrijden op de vierde positie.
Naast het 1e elftal werd dit seizoen ook Spoorwijk 4 kampioen. Van de (slechts) 12 gespeelde wedstrijden werden er 10 gewonnen en 2 gelijk gespeeld. Spoorwijk 5 wist zich keurig te handhaven in de 3e Klasse.

De jeugdafdeling van Spoorwijk bestond wederom uit twee elftallen. Het hoogste jeugdelftal kwam uit in de 1e Klasse en streed hierin met wisselend geluk. Het bracht de ongeslagen kampioen ADO de enige nederlaag toe en eindigde uiteindelijk op de vierde plaats met 13 punten uit 12 wedstrijden. Het tweede jeugdteam, dat bijna geheel uit nieuwelingen bestond, deed het in de 4e Klasse lang niet slecht en eindigde met 29 punten uit 18 wedstrijden op een knappe derde plaats.

In de ledenvergadering van 19 april 1933 werd het bestuur van Spoorwijk wederom gewijzigd en als volgt samengesteld: J. Eisema (voorzitter), F. Raspé (secretaris), G. Tetteroo (penningmeester), W. Maan (2e voorzitter), Th. Scheublin (2e secretaris), J. Tetteroo (2e penningmeester) en de commissarissen J. In’t Veld, J. de Klerk, L. van bavel en J. Switser. Bij de jeugdafdeling kwam er een nieuw gezicht om de hoek kijken want de heer A. van Driel werd voorzitter van de adspiranten-commissie.

Seizoen 1933-1934

De Hvv Spoorwijk begon het seizoen 1933-1934 met 5 senioren- en 4 jeugd-elftallen. Van deze 5 senioren kwam het eerste elftal uit in de 1e Klasse, het 2e- 3e- en 4e-elftal in de 2e Klasse en Spoorwijk 5 in de 3e Klasse.
Spoorwijk 1 moest nog duidelijk wennen aan de 1e Klasse maar zij slaagde er wel met gemak in om zich te handhaven. Van de 16 wedstrijden werden er 10 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en slechts 2 verloren en werd hiermee uiteindelijk derde.
In de H.V.B.-beker won het 1e elftal achtereenvolgens van PDK (5-1), Monster (6-1) en van de 1e Klasse-kampioen Oranje Blauw (2-0). In de kwartfinale moest Spoorwijk thuis aantreden tegen Hoek van Holand. Men kwam niet verder dan 1-1 en verloor uiteindelijk na strafschoppen.
Spoorwijk 2 eindigde met 15 punten uit 14 duels op een keurige vierde plaats in de 2e Klasse HVB en ook het 3e elftal bleef voor de 2e Klasse behouden. Zij werden vijfde met 12 punten uit 14 wedstrijden. Spoorwijk 4 debuteerde zeer moeizaam in de 2e Klasse en eindigde met 8 punten uit 14 wedstrijden samen met DVC 3 onderaan. Er moest een beslissingswedstrijd gespeeld worden op het v.v. Maasstraat-terrein en deze werd door Spoorwijk met 5-3 gewonnen. Spoorwijk 5 eindigde tenslotte met slechts 4 punten uit 12 wedstrijden op de voorlaatste plaats in de 3e Klasse.

Wat de jeugdafdeling betreft kwam Spoorwijk dit seizoen dus uit met 4 elftallen, d.w.z. in elke Klasse één. Het eerste jeugdteam eindigde, na een wisselvallig seizoen, op de 6e plaats met 14 punten uit 16 wedstrijden. Het 2e jeugdelftal deed het heel wat beter en eindigde op een keurige 2e plaats met 24 punten uit 14 wedstrijden. Het derde jeugdelftal eindigde helaas op de onderste plaats en het 4e elftal deed het ietsje beter en eindigde met 5 punten uit 16 wedstrijden op een voorlaatste plaats.

Behalve het aftreden van de heer Maan, veranderde er verder niets in de samenstelling van het bestuur.

Seizoen 1934-1935

Seizoen 1934-1935 kende qua prestaties een minder seizoen voor de Hvv Spoorwijk. Over het 1e elftal kon men gelukkig nog wel redelijk tevreden zijn want zij eindigde met 25 punten uit 18 wedstrijden op een keurige tweede plaats. Spoorwijk 2 moest met 11 punten uit 14 wedstrijden genoegen nemen met een zesde plaats en over het 3e- en 4e- elftal kon men kort zijn. Spoorwijk 3 eindigde met slechts 5 punten uit 14 wedstrijden onderaan en Spoorwijk 4 speelde slechts driemaal gelijk en alle andere wedstrijden werden verloren. Hierdoor degradeerde zowel het 3e- als 4e-elftal van Spoorwijk naar de 3e Klasse HVB. Spoorwijk 5 wist zich met 10 punten uit 14 duels wel te handhaven in de 3e Klasse.

De jeugdafdeling van Spoorwijk bestond dit seizoen uit slechts twee elftallen. Het eerste jeugdteam kwam uit in de 1e Klasse en het tweede in de 3e Klasse. Beide teams eindigde als vijfde in hun afdeling.

In de vergadering van 8 juni 1935 werd medegedeeld, dat de heer J. Eisema tussentijds als voorzitter had bedankt. Na enkele gesprekken werd het volgde bestuur van de Hvv Spoorwijk gekozen: F. Raspé (voorzitter), Th. Scheublin (secretaris), G. Tetteroo (penningmeester), A. van Driel (2e voorzitter), J. Switser (2e secretaris), J. Tetteroo (2e penningmeester) en L. van Bavel (commissaris). De jeugdcommissie van Spoorwijk bestond uit de heren Th. Scheublin, F. Raspé, A. Notting en B. Rijke en zij lieten de jongens aan het einde van dit seizoen een uitstapje maken naar Brussel.

Seizoen 1935-1936

Vanaf 5 september 1931 betrok de Hvv Spoorwijk het terrein aan de Van Vredenburgweg 75 in Rijswijk.

Tijdens dit seizoen bestond de Hvv Spoorwijk precies 10 jaar. In een vergadering van 21 juli 1935 werd, in verband met dit 10-jarig jubileum, er op gewezen dat de heer J. Jansen de club als donateur deze 10 jaar enorm heeft gesteund en altijd voor Spoorwijk klaar stond als er iets op het gebied van de waterleiding of de pomp-installatie moest gebeuren. Het aanleggen van de pompinstallatie op het veld aan de Van Vredenburchweg was door hem ook geheel belangeloos geschied. Hierdoor deed het bestuur tijdens deze vergadering aan de leden het voorstel om akkoord te gaan om de heer J. Jansen te benoemen tot Lid van Verdienste van de Hvv Spoorwijk. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.
Op zaterdag 5 oktober was het exact 10 jaar geleden dat de club werd opgericht, hetgeen voor voorzitter Raspé en zijn bestuursleden om op deze avond een grote feestavond te organiseren in het feestlokaal Willemstraat.

Ook in het seizoen 1935-1936 waren er weinig sportieve successen, bovendien liep het ledenaantal van de club ook weer terug. Het 1e elftal kwam weer uit in de 1e Klasse HVB en begon slecht aan de competitie. Al vrij snel stond vast, dat Spoorwijk 1 dit seizoen geen rol van betekenis zou gaan spelen. Na dus een zeer slecht begin herstelde men zich wel in het tweede gedeelte van de competitie en eindigde uiteindelijk, met 18 punten uit 18 wedstrijden, toch nog op de vierde plaats.
Spoorwijk 2 deed het dit seizoen ietsje beter en eindigde met 25 punten uit 18 duels op de tweede plaats. Het 3e- en 4e-elftal van Spoorwijk eindigde beide op de vierde plaats in de competitie. Spoorwijk 3 deed dit met 13 punten uit 14 wedstrijden en Spoorwijk 4 met 21 punten uit 16 duels. Spoorwijk 5 deed het dit seizoen nog het slechtste en eindigde met slechts 4 punten uit 14 wedstrijden op de zevende positie.

Over de jeugdafdeling valt er dit seizoen ook niet veel goeds te vertellen. De jeugdafdeling van Spoorwijk telde dit seizoen nog slechts een elftal, dat uitkwam in de 1e Klasse. Dit elftal bracht er bitter weinig van terecht en eindigde met slechts 5 punten uit 14 wedstrijden op de zevende plaats.

In de ledenvergadering van 28 mei 1936 vond er weer een mutatie in het bestuur plaats. De heer Raspé zag zich, wegens tijdgebrek, genoodzaakt voor de functie van voorzitter te moeten bedanken. Ook de heer Brasser moest wegens drukke werkzaamheden voor het bestuur bedanken. Als opvolger van de heer Raspé werd de heer M.J. Cornelissen tot voorzitter gekozen, terwijl de heer Raspé in de vacature Brasser gekozen werd. Ook bij de jeugdcommissie veranderde er het een en ander. Er kwam een geheel nieuwe commissie die bestond uit de heren F. Raspé, H. Bronkhorst, B. Delfgauw, Th. Scheublin en M. Willems.

Seizoen 1936-1937

In het seizoen 1936-1937 kwam het eerste elftal van Spoorwijk uit in de 1e Klasse B van de HVB en ontmoette daarin ADO 5, Celeritas 3, Oranje Blauw 2, Ooievaars 2, VUC 5, Zuidwerf 1, FZC 1, OB 2 en Wassenaar 1. We mogen hier niet alleen memoreren dat Spoorwijk 1 dit seizoen kampioen werd dus bij deze een terugblik op het fantastische seizoen 1936-1937.
Spoorwijk begon aan de competitie met een wedstrijd tegen VUC 5. Spoorwijk, gehandicapt door het niet meespelen van Hidde van Otichem gaf VUC goed partij en behaalde een 4-2 zege. Vervolgens werd er thuis met 3-2 van Celeritas 3 gewonnen en daarna met maar liefst 1-7 bij ADO 5.
Toen volgde er de “big-match” tussen Spoorwijk en Wassenaar 1. Dit duel tussen de twee gegadigden voor het kampioenschap werd met spanning tegemoet gezien. Spoorwijk behaalde een volkomen verdiende overwinning van 2-0 door doelpunten van Rijke en Van Olst. Deze uitstekende wedstrijd werd door veel publiek bijgewoond. Het eerste elftal van Spoorwijk denderde maar door want na deze wedstrijd volgde er overwinningen tegen Zuidwerf 1 (11-0), Oranje Blauw 2 (0-2) en Ooievaars 2 (4-0).
Vervolgens moest koploper Spoorwijk naar Delft om aan te treden tegen F.Z.C. 1, dat met 1 verliespunt op de tweede plaats stond. Het werd een “makkie” voor Spoorwijk, dat met maar liefst 8-0 won. Tegen Celeritas 3 ging het allemaal nog makkelijker. Bij een 9-0 voorsprong werden er twee Celeritas-spelers uit het veld gezonden en iets later verlieten twee andere spelers van Celeritas eveneens het veld. Celeritas stond toen nog maar met 7 man en werd de wedstrijd met een 14-0 voorsprong gestaakt. Nog voor de jaarwisseling  werd er ook nog gewonnen van ADO 5 (5-1) en moest VUC 5 er ook aan geloven (4-1)

De eerste competitiewedstrijd in het nieuwe jaar (1937) was gelijk uit tegen sv Wassenaar, dat slechts twee punten op Spoorwijk achter stond. De eerste helft was voor Spoorwijk, dat veel voordeel had van de harde wind en de felle zon. Spoorwijk kwam dan ook op een 0-1 voorsprong toen Bart Delfgauw een vrije schop van flinke afstand hard binnen schoot. Vlak daarna bracht Jan van Wouw, uit een corner, de stand op 0-2. In de tweede helft kwam sv Wassenaar terug in de wedstrijd (1-2) maar ondanks het harde werken van de groen-witte bleef het na 90 minuten 1-2. Spoorwijk had nu na deze overwinning 4 punten voorsprong en de kans op het kampioenschap voor het grijpen.
Spoorwijk ging vrolijk verder en er volgde overwinningen op Zuidwerf 1 (5-3), Oranje Blauw 2 (10-0) en Ooievaars 2 (5-3) en had men nu 15 wedstrijden gespeeld en alle 15 ook gewonnen! Doordat sv Wassenaar in Delft tegen FZC met 5-4 verloor, was de voorsprong van Spoorwijk nu uitgelopen tot 6 punten en behoefte men nog uit de drie resterende wedstrijden slechts een punt te halen om definitief kampioen te zijn.
Op 7 februari 1937 was het dan zover en stond de wedstrijd Spoorwijk 1-FZC 1 op het programma. Spoorwijk speelde als een ware kampioen en na een 2-1 ruststand won men uiteindelijk, mede door o.a. 5 doelpunten van midvoor Bertus Reike,  met maar liefst 9-1 en was het kampioenschap in de 1e Klasse B HVB nu een feit.
Na een 10-jarig verblijf in de HVB had Spoorwijk zich inmiddels prachtig opgewerkt tot een der beste verenigingen. Dit was mede te danken aan een goede organisatie binnen de vereniging met mannen zoals voorzitter Cornelissen, die ook de trainingen van het 1e elftal op zich had genomen, secretaris Scheublin, Raspé en niet te vergeten penningmeester George Tetteroo.

Spoorwijk 1, nog in de oude zwart-witte uitrusting, kampioen van de 1e klasse B van de HVB na een 9-1 overwinning op FZC. De mannen die aan dit kampioenschap meegewerkt hebben waren; Jan Nijman, Dries Schippers, Hidde van Otichem, Wil Leonardt, Herman Bronkhorst, Bart Delfgauw, Toon van Olst, Jan van Wouw, Bertus Rijke, Eef Nijman, Andre Notting, Chris Pijnenburg en uiteraard trainer Cornelissen. Liefst zeven spelers kwamen dit seizoen ook uit voor het vertegenwoordigde HVB-elftal.

Op 4 april werd er nog uit bij O.B.2 gespeeld, die Spoorwijk met 4-0 won en pas drie weken later volgde er de laatste competitie-wedstrijd, ditmaal thuis tegen O.B. die in een 4-2 overwinning eindigde. De eindstand luidde nu: 18 gespeeld, 18 gewonnen, 36 punten, 103 doelpunten voor en 17 tegen.

Met dit behaalde kampioenschap plaatste Spoorwijk zich voor de “Kampioens-competitie”, oftewel de strijd om de hoogste eer tussen de drie andere kampioenen ( Laakkwartier 3, SSDS 1 en Maasstraat 1) uit de H.V.B. De eerste wedstrijd van Spoorwijk was tegen Maasstraat. Spoorwijk won met 2-1 door doelpunten van Van Ballegooijen en Wil Leonardt. Op Hemelvaartsdag 6 mei 1937 moest de tweede wedstrijd gespeeld worden en wel tegen Laakkwartier 3. Spoorwijk, dat overigens wederom thuis speelde, kwam al snel met 2-0 achter maar nog voor de rust werd deze achterstand omgezet in een 3-2 voorsprong. In de tweede helft verhoogde Spoorwijk de score naar 5-2. Op 30 mei werd de laatste van de serie wedstrijden onder grote belangstelling gespeeld op het terrein van SSDS. De strijd tussen SSDS (3 punten) en Spoorwijk (4 punten) werd in het voordeel (3-1) van Spoorwijk beslist en mocht de club zich Algeheel kampioen van de H.V.B. noemen. Hierdoor promoveerde Spoorwijk naar de KNVB, waarin het 54 jaar onafgebroken zou spelen.

Ook het tweede team van Spoorwijk kwam dit seizoen goed voor de dag. Na een tamelijk zwaar seizoen, eindigde zij toch nog met 22 punten uit 18 wedstrijden op de tweede plaats. Spoorwijk 3 speelde dit seizoen tamelijk wisselvallig. Met maar 6 verliespunten meer dan kampioen SSDS 2 eindigde zij met 25 punten uit 18 wedstrijden op de vierde plaats. Spoorwijk 4 werd zwaar ingedeeld en kwam tenslotte op de zesde plaats met 12 punten uit 14 wedstrijden.
Over de senioren konden we dus niet ontevreden zijn maar met de jeugdteams ging het dit seizoen minder goed. Tijdens de competitie moest het bestuur het eerste jeugdteam uit de competitie terugtrekken en het tweede jeugdteam eindigde roemloos onderaan.

Seizoen 1937-1938

Het bereiken van de KNVB hield wel in, dat er aan de accommodatie van Spoorwijk veel verbeterd moest worden. Zo moest bijvoorbeeld het speelveld met 20 meter verbreed worden, moest er een goede machinale afwatering, een betonnen afrastering, een grote staantribune voor 300 kijkers en doelmatige kleedkamers komen. In de zomer van 1937 werd door een groot aantal leden veel werk verzet, waarbij o.a. dus één sloot moest worden gedempt en een andere moest worden gegraven. Het geheel maakte een zeer behoorlijke indruk en is tot stand gebracht door de penningmeester Tetteroo met een aantal werkeloze leden.
Op 12 september 1937 kon het terrein feestelijk in gebruik worden genomen. Bondsbestuurder Hierck verrichte de officiële opening en de heer Raspé bood namens de jeugdafdeling een fraaie clubvlag aan. Bij de openingsplechtigheid boden o.a. de voetbalverenigingen Rijswijk en Vredenburch bloemen aan.
Op deze dag vond er nog een zeer belangrijke gebeurtenis in de historie van Hvv Spoorwijk plaats. De clubkleuren werden n.l. gewijzigd in een blauw-wit geblokte shirts, blauwe broek en wit-blauwe kousen.

Het eerste elftal van Spoorwijk kwam dit seizoen dus voor het eerst uit in de KNVB-Klasse, maar dit had nog wel wat voeten in de aarde. Het duurde n.l. nog weken eer het terrein dan eindelijk goedgekeurd werd. Op 17 oktober 1937 speelde Spoorwijk 1 dan eindelijk zijn eerste thuiswedstrijd, die met 2-1 werd gewonnen van D.V.K. Spoorwijk speelde dit seizoen met wisselend succes en eindigde uiteindelijk met 14 punten uit 16 wedstrijd op de zesde plaats van de 4e Klasse E. Spoorwijk 2 speelde dit seizoen een redelijke competitie en eindigde met 16 punten uit 16 wedstrijden op de vierde plaats. Met het 3e elftal was het dit seizoen hopeloos gesteld en behaalde slechts 2 punten uit 14 wedstrijden en moest daarom in het volgende seizoen weer in de 4e Klasse HVB uitkomen. Spoorwijk 4 wist zich met 7 punten uit 13 wedstrijden wel te handhaven maar moesten dus de wrange vruchten plukken van het slechte presteren van het 3e elftal. Zij zullen het dus zijn, die het volgend seizoen een Klasse lager moesten gaan spelen.

Moest de Hvv Spoorwijk vorig seizoen over de jeugdafdeling nog in mineur spreken, het ging dit seizoen een stuk beter. De club had weer 2 elftallen, waarvan het eerste jeugdelftal in de 2e Klasse uitkwam en het tweede elftal in de 4e Klasse speelde. Het 1e elftal jeugdelftal gaf de hele competitie goed partij en eindigde op de derde plaats met 18 punten uit 14 wedstrijden. De kleintjes, oftewel de vierde Klassers ging het nog beter af. Zij eindigde n.l. samen met de vv H.T.M. op de gedeelde eerste plaats. Van de 16 wedstrijden werden er maar liefst 13 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 2 verloren. Hiermee behaalde men maar liefst 27 punten met een doelsaldo van 63 voor en slechts 7 tegen.

Seizoen 1938-1939

In de vergadering van 12 augustus 1938 vonden bij het bestuur de volgende mutaties plaats: M. Lindenberg werd voorzitter, F. Raspé secretaris, Th. Scheublin (na veel aandringen) 2e voorzitter en J. v.d. Hoeven 2e secretaris. Inmiddels was er ook de “Spoorwijk-Post” verschenen met in de redactie: Th. Scheublin, Ch. Colpa, Ch. Pijnenburg en Th. v.d. Eng.
Spoorwijk 1 werd dit seizoen ingedeeld in de 4e Klasse D, en trof daarin: LDWS, Rijswijk, WIK, De Jagers, Archipel, SOA, ‘s-Gravenzande en SEP. Het werd een seizoen van wisselende resultaten en juist tegen de hoogstgeplaatsen presteerde Spoorwijk goed. Het 1e elftal kwam er dus beter door dan het vorige seizoen en wist uit de 18 wedstrijden maar liefst 25 punten te verzamelen. Hiermee eindigde men op de derde plaats met slechts vier verliespunten meer dan de kampioen.


Spoorwijk 1 in 1939, nu in de bekende blauw-wit geblokte shirts

Spoorwijk 2 had dit seizoen moeite om met de sterkste mee te kunnen draaien en belandde uiteindelijk op de zesde plaats met 12 punten uit 16 wedstrijden. Het 3e elftal kreeg dit seizoen velen kansen maar kon deze maar zelden benutten. Toch eindigde men op de vierde plaats met 17 punten uit 16 wedstrijden. Met het 4e elftal ging het ditmaal wat voorspoediger. Zij waren vast besloten het vorig jaar verloren terrein te heroveren. Door verschillende omstandigheden kwamen zij pas op 16 oktober voor het eerst in het veld en wel in de uitwedstrijd tegen HVV 7, waar ze dan ook gewoon met 7-0 wonnen. UItslagen van 5-0, 9-1, 8-1 en 11-0 waren dit seizoen, wat men noemt, “schering en inslag”. En zo ging het maar het gehele seizoen door. Jammer dat men in de laatste competitiewedstrijd met 2-1 klop kregen van De Ooievaars 4, maar toen was Spoorwijk 4 al kampioen en keerde men weer terug in de 3e Klasse. Nog even de cijfers van Spoorwijk 4: 14 gespeeld, 12 gewonnen, 1 gelijk, 1 verloren, 25 punten en de doelcijfers van 113 voor en 13 tegen.
Dit kampioenselftal van Spoorwijk 4 bestond grotendeels uit oud-eerste-elftal slers zoals: J. Hendriksen, L. van Bavel, J. Visser, B. Staphorsius, G. Moes, C. Bakker, R. Bourgonjen, H. Bronkhorst, W. Leonardt, R. Verhaaf, A. Notting, S. Blok, W. van Ballegooijen, N. de Korte en J. Schouten.
In dit seizoen had de Hvv Spoorwijk dus weer vijf seniorenelftallen in de Bond spelen. Het 5e elftal bereikte uiteindelijk de zesde plaats met 12 punten uit 16 wedstrijden.

Ook met de adspiranten (jeugd)-afdeling was Spoorwijk in het seizoen 1938-1939 weer vooruit gegaan want de club kwam nu met 4 jeugdelftallen uit in de competitie. In iedere Klasse was men nu vertegenwoordigd met een elftal. Erg best deden deze elftallen het nog niet want zowel het eerste- als tweede-jeugdteam eindigde onderaan. Het 3e team eindigde als zesde en het 4e jeugdteam deed het nog het best en werd derde.
Inmiddels was op 16 april 1939 van adspiranten-leider gewisseld. Van Driel werd vervangen door Bart Delfgauw.

Seizoen 1939-1940

Zo staan we nu aan het begin van het seizoen 1939-1940. Dit was echter niet alleen het begin van een seizoen, maar ook het begin van een zwarte periode in de geschiedenis van ons land, van ons volk, van ons voetbal en in het bijzonder van de voetbalvereniging Spoorwijk. In oorsprong werd Spoorwijk 1 nog wel ingedeeld in de 4e Klasse D, maar toen werd in verband met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, het leger gemobiliseerd, wat betekende dat vele voetballende jongelui van de Hvv Spoorwijk onder de wapenen werden geroepen en dus menig elftal in-compleet kwam te staan. Daarom werd er door de KNVB een nood-competitie in het leven geroepen, waarbij de bij elkaar thuisspelende clubs zoveel mogelijk in één afdeling bij elkaar gevoegd werden. De HVB volgde dit voorbeeld en voor de jeugdafdeling werden de adspiranten-competitie en die van het bedrijfsvoetbal bij elkaar gevoegd.

Het 1e elftal van Spoorwijk werd zodoende, samen met Celeritas, DUNO, ESDO, ‘s-Gravenzande, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje Blauw, Postalia en VDS ondergebracht in de Afdeling K. Na weinig ups en veel downs volgde op 2 mei 1940 de uitwedstrijd tegen Naaldwijk en verloor Spoorwijk deze met 4-1. Vlak hierna brak ook in Nederland de oorlog uit en werd de competitie logischerwijs abrupt afgesloten.
Spoorwijk 2 stond bij het stopzetten van de competitie op de vierde plaats, Spoorwijk 3 haalde het tot de derde positie en Spoorwijk 4 eindigde weer helemaal onderaan.
Van de jeugd-elftallen kunnen we vermelden dat het eerste team op de tweede plaats stond, het tweede elftal op plaats vier en het derde elftal op de zesde plaats.

Seizoen 1940-1941

Op 29 juli 1940 verscheen er in de “Sportkroniek” de mededeling dat de verschillende confessionele voetbalbonden en de N.A.S.B. zich verenigd hadden in de Koninklijke Nederlandsche Voetbal Bond, en dat deze, op gezag van de Duitsers, werd geweizigd in Nederlandsche Voetbal Bond. Ook de Haagse Voetbal Bond (H.V.B.) zal voortaan deze naam dragen met als betiteling “Onderafdeling ‘s-Gravenhage”.
Ondanks de oorlog werd er eind september 1940 gewoon gestart met de competitie. Spoorwijk 1 werd ingedeeld in de 4e Klasse D van de N.V.B., samen met BTC, Schoonhoven, VDS, Ursus, Kranenburg, Wassenaar, Zwart Blauw, DDVK, Quick Steps en vv Rijswijk.
Na een toch wel enerverende competitie eindigde Spoorwijk uiteindelijk op de tweede plaats met van de 20 wedstrijden er 11 gewonnen te hebben, 3 gelijk gespeeld en 6 verloren. Spoorwijk 2 eindigde op de achtste plaats met 12 punten en het derde seniorenelftal werd zesde met 7 punten uit 12 wedstrijden.
Van de adspiranten-elftallen eindigde het eerste team op de vierde plaats, het tweede op de vijfde- en het derde op de derde-plaats.

Seizoen 1941-1942

Ook het voetbalseizoen 1941-1942 verliep nog enigszins normaal, hoewel het nu niet zo vlotte als in vorige jaren. Spoorwijk 1 eindigde met slechts 13 punten uit 18 wedstrijden op de voorlaatste plaats. Met Spoorwijk 2 (3e), Spoorwijk 3 (2e) en Spoorwijk 4 (4e) ging het heel wat voorspoediger.
Met de jeugdafdeling ging het in seizoen 1941-1942 ook bergafwaarts. Na vijf wedstrijd was het bestuur van de Hvv Spporwijk genoodzaakt om het eerste jeugdelftal terug te trekken uit de competitie, terwijl het tweede jeugdteam op een voorlaatste plaats eindigde.

Seizoen 1942-1943

Na de vergadering van 10 augustus 1942 bleek het bestuur van de Hvv Spoorwijk te bestaan uit de heren Th. Scheublin (voorzitter), J. Dengerink (secretaris), S. Blok (penningmeester), M. Cornelissen (2e voorzitter), F. Raspé (2e secretaris), F. de Bruin (2e penningmeester) en de commissarissen P. de Kruif en J.J. Houtman.
Dit seizoen ging het met Spoorwijk 1 weer wat rooskleuriger want men eindigde met 23 punten uit 18 wedstrijden op de tweede plaats achter DSO. Spoorwijk 2 streed dit seizoen met afwisselend geluk en kwam uiteindelijk op een vijfde plaats terecht.
Spoorwijk 3 deed het beter en eindigde met 24 punten gelijk met vv Clingendaal 3 op de gedeelde eerste plaats. De beslissingswedstrijd  tegen Clingendaal, waarvan men in de competitie thuis met 2-1 verloor en uit met 3-0, eindigde dankzij een hattrick van Gerard Bergen Henegouwen met 4-2 in Spoorwijks voordeel. En zodoende had de Hvv Spoorwijk, na al die slechte jaren, weer eens een kampioen in haar midden. Wegens chronisch gebrek aan voetballers, was de club halverwege dit seizoen verplicht om het vierde elftal terug te trekken.
Ook met de jeugdafdeling boterde het dit seizoen slecht. Het eerste jeugdteam eindigde op de vijfde positie, terwijl het tweede team op de zesde plaats eindigde.

Seizoen 1943-1944

In het seizoen 1943-1944 werd er aanvankelijk nog steeds min of meer “normaal” gevoetbald, maar de omstandigheden werden gaandeweg slechter en het aantal elftallen nam geleidelijk af. In dit seizoen telde de Hvv Spoorwijk nog maar 2 senioren- en 2 jeugdelftallen.
Over het seizoen 1943-1944 kunnen we kort zijn. Van de resultaten van het 1e elftal is niets terug te vinden omdat er na 15 juni 1943 van de Duitsers geen “Sportkroniek” meer mocht verschijnen.

Seizoen 1944-1945

Op 19 september 1944 verscheen de mededeling dat er in het seizoen 1944-1945 in heel Nederland niet gevoetbald zal worden.

Seizoen 1945-1946

De Tweede Wereldoorlog was voorbij en vanaf omstreeks juni 1945 kon de Hvv Spoorwijk beginnen met de wederopbouw van de vereniging. Het toenmalige bestuur zond een oproep uit naar de leden en oud-leden voor een Algemene vergadering op 3 juli 1945, te houden in de bovenzaal van Café van Stralen in de Ravenseijnstraat, hoek Parallelweg te Den Haag.
Op deze vergadering werd het volgende bestuur gekozen: Th. Scheublin (voorzitter), S. Blok (secretaris), L. van Bavel (penningmeester),  L. van Otichem (2e voorzitter), R. Verhaaf (2e secretaris), C. Pijnenburg (2e penningmeester), A. Houtman (commissaris) en als adviserend lid H. Bronkhorst. Tevens werd de heer F. Raspé tijdens deze vergadering benoemd tot Ere-lid van de Hvv Spoorwijk.
De contributie werd als volgt vastgesteld: Senioren f.1,50 per maand inclusief clubblad en bondsgeld en junioren f.0,75 per maand. Tevens werd er een feestcommissie samengesteld voor het naderende 20-jarig bestaan van de Hvv Spoorwijk.
Half juli 1945 kwam op initiatief van Roel Verhaaf het eerste mededelingenblad uit. De Sportkroniek kwam voor het eerst weer op 18 juli 1945 uit. Half augustus kwam dan het tweede mededelingenblad van Spoorwijk uit, waarin het nieuws van de maand augustus vermeld stond. Hierin stond dus ook vermeld dat op zondag 12 augustus 1945 eindelijk de bal weer ging rollen maar men gelijk op een aantal grote problemen stuitte. Zo waren bijvoorbeeld door de lange (gedwongen) rustperiode de kwaliteit van de ballen droevig gesteld. Ook waren de doelpalen op het veld verdwenen en waren er enkele grote gaten in het veld.
Voor hen die na de oorlog niet meer over een paar bruikbare voetbalschoenen beschikte, kon dit schriftelijk melden aan de heer L. van Bavel. De vereniging beschikte n.l. over verschillende voetbalschoenen, die voor een zacht prijsje van de hand werden gedaan.
Als nieuwe kantine-beheerder van Spoorwijk was Frans de Bruin aangesteld.

Op 1 oktober 1945 was het precies 20 jaar geleden dat de H.v.v. Spoorwijk werd opgericht. Op 30 september werd de herdenking van het 20-jarig bestaan ingezet met een Spoorwijk-VUC-wedstrijdendag. Op 6 oktober werd er een grote feestavond gegeven in gebouw “De Vereniging” aan de Willemstraat.

De Hvv Spoorwijk startte het seizoen 1945-1946 met 5 seniorenelftallen. Voor Spoorwijk 1 kwamen dit seizoen uit: G. van bergen Henegouwen, A. van Eekeren, G. Huisert, G. Moes, P. Munier, L. Notting, A. van Olst, G. Oostdam, J. Roland, J. van Schouten, L. van Velzen, W. v.d. Wilk (aanvoerder) en C. Pijnenburg.
Op zaterdagavond 18 augustus speelde het 1e elftal zijn eerste, en jammer genoeg gelijk laatste, wedstrijd in het 4e Klas N.V.B.-toernooi in het Zuiderpark ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de onderafdeling ‘s-Gravenhage van de N.V.B. Eervol moest men in H.D.V. met 3-0 de meerdere erkennen.
Na veel wikken en wegen ging voor Spoorwijk 1 dan op 4 november 1945 eindelijk weer de competitie van start. De overige elftallen begonnen een week later (de 11e) aan de competitie. Het 1e elftal eindigde, met veel ups and downs, uiteindelijk op de vijfde plaats met 21 punten uit 20 wedstrijden.
Het tweede elftal van Spoorwijk deed goed werk en werd in dit eerste na-oorlogse seizoen gelijk kampioen van hun afdeling. Met 24 punten uit 14 wedstrijden promoveerden zij naar de 1e Klasse HVB. Spoorwijk 3 speelde dit seizoen ook voor de titel en was hiermee in een felle strijd verwikkeld met Wilhelmus 3. In de laatste competitiewedstrijd van het seizoen had Spoorwijk 1 punt voorsprong en had men dus aan een gelijkspel tegen dit zelfde Wilhelmus genoeg om het kampioenschap te kunnen vieren. Het bleef 0-0 en dus kon in eerste instantie ook bij Spoorwijk 3 de vlag in top. In deze kampioenswedstrijd raakte Spoorwijk-speler Joop Schouten (opzettelijk) zodanig geblesseerd, dat hij vervangen moest worden. Zijn vervanger, zo bleek achteraf, was door een administratieve fout echter niet gerechtigd om voor Spoorwijk 3 uit te komen en daarom moest op verzoek van Wilhelmus deze wedstrijd worden overgespeeld. Jammer voor Wilhelmus want in deze overgespeelde wedstrijd kwam men nu een zeer geladen Spoorwijk tegen dat nu simpel met 2-0 won en zodoende alsnog het kampioenschap kon gaan vieren.
Spoorwijk 4 eindigde op een derde plaats met 24 punten uit 16 wedstrijden en het vijfde elftal werd uiteindelijk zesde met 8 punten uit 14 wedstrijden. Al met al een prachtig resultaat in het eerste na-oorlogse seizoen van de Hvv Spoorwijk.

Seizoen 1946-1947

Bij de Hvv Spoorwijk werd er heel hard gewerkt om weer een  junioren-elftal op te been te brengen maar men kwam aan het begin van dit seizoen nog net een aantal knapen tekort. Wel nam de H.v.v. Spoorwijk dit seizoen deel met een dames-handbalteam aan de competitie. en streden met wisselend succes.
Wat het senioren-voetbal in seizoen 1946-1947 betreft kunnen we memoreren dat Spoorwijk 1 met 15 punten uit 16 wedstrijden op de 6e plaats eindigde. Het 2e elftal bracht het er dit seizoen beter van af en zag zowaar kans om als nieuwe 1e Klasser gelijk met RVC 3 als eerste te eindigen. Na een enerverende beslissingswedstrijd  verloor men uiteindelijk met 5-2 en eindigde zodoende met 34 punten uit 20 wedstrijden op de tweede plaats. Voorwaar een prachtig resultaat natuurlijk. Spoorwijk 3 bracht het dit seizoen tot een vijfde plaats en vergaarde 13 punten uit 16 wedstrijden.
Spoorwijk 4 zorgde dit seizoen voor vreugde want zij behaalde met 25 punten uit 15 wedstrijden het kampioenschap binnen van de 4e Klasse K. Het vijfde elftal van Spoorwijk kwam tenslotte niet verder dan een zesde positie met 6 punten uit 13 wedstrijden.

Tenslotte moeten we nog wel even memoreren dat de Hvv Spoorwijk tijdens dit seizoen maar liefst 11 man (een elftal dus) moest missen, omdat zij hun vaderlandse plicht moesten vervullen in Indië.

Seizoen 1947-1948

In oktober 1947 ontviel de Hvv Spoorwijk twee oude, trouwe leden, n.l. Frans Raspé en Chris Colpa. De heer Colpa was één der oprichters van de Hvv Spoorwijk, speelde vele jaren in het eerste elftal en was jarenlang bestuurslid. Frans Raspé (Erelid) was, vanaf de dag dat hij tot de vereniging toetrad, een stuwende kracht, wat hij in verschillende bestuursfuncties, maar ook als jarenlange leider van het secretariaat, het meeste tot uiting bracht.
In de competitie wilde het dit seizoen niet erg vlotten, maar ondanks de vele tegenslagen zag Spoorwijk 1 de kans om toch nog op een vijfde plaats te eindigen en wel met 16 punten uit 18 wedstrijden. Ook het tweede elftal eindigde op de vijfde positie. Zij behaalden 18 punten uit 18 wedstrijden. Spoorwijk 3 moest met 13 punten uit 16 wedstrijden genoegen nemen met de zevende plaats. Ook het 4e elftal van Spoorwijk reikte niet verder dan de zevende plaats. Zij behaalde slechts 10 punten uit 18 duels.

Spoorwijk kwam in het seizoen 1947-1948 weer met een junioren-elftal uit. Dit jeugdelftal kwam echter, met 15 punten uit 18 wedstrijden, niet verder dan een zevende plaats.
Uiteindelijk hielden de handbalsters dit seizoen de naam van Spoorwijk hoog. Zij eindigden n.l. op een tweede plaats achter De Jagers en promoveerde hiermee naar de 2e Klasse.

Seizoen 1948-1949

Het seizoen 1948-1949 zou achteraf qua prestaties één van de minste seizoenen uit de geschiedenis van de club gaan horen. Allereerst was het dak van het clubgebouw zo slecht geworden, dat het zonder meer van een nieuwe dakbedekking voorzien moest worden. Gelukkig had de Hvv Spoorwijk Herman Bronkhorst en Rik Bourgonjen op de ledenlijst staan. Zij konden dit gelukkig, met de hulp van twee andere leden, op een zaterdagmiddag professioneel repareren.
Omdat er in deze tijd, wegens de textielschaarste, geen shirts in de Spoorwijk-kleuren meer verkrijgbaar waren, besloot het bestuur om vanaf seizoen 1948-1949 met een wit shirt met blauwe broek te gaan voetballen. Het witte shirt kostte klein model f 4,20, middel f 4,50 en groot f 4,80, maar daarbij moesten wel ook nog eens 6 textielpunten ingeleverd worden. De blauwe broek kwam op f 4,50 met slechts 4 textielpunten.

In de competitie waren de resultaten in dit seizoen niet al te best. Spoorwijk 1 eindigde samen met de v.v. Schiedam op de laatste plaats en dit betekende dat er een beslissingswedstrijd op het D.H.L.-terrein gespeeld moest worden. Na tweemaal drie kwartier voetballen was de stand 1-1, en ook de vier keer 7,5 minuut verlenging bracht geen beslissing. Zodoende volgde er een tweede beslissingswedstrijd, ditmaal op het Concordia-terrein.
Ook in deze tweede beslissingswedstrijd was de stand na 90 minuten onbeslist (0-0) en zodoende volgde er wederom 4 x 7,5 minuut verlenging. Het bleef echter bij 0-0 en dit betekende uiteindelijk het behoud van Spoorwijk omdat nu het doelgemiddelde in de competitie de doorslag gaf, en deze was voor de Hvv Spoorwijk gelukkig beter.
Met het tweede elftal van Spoorwijk ging het bijna de zelfde kant op, maar zij hadden een goede eindsprint en dat betekende dat ze nog juist met 16 punten uit 22 wedstrijden op de 11e en voorlaatste plaats eindigde. Spoorwijk 3 ging ook niet best maar ook dit elftal wist door een formidabele eindsprint alsnog nog clubs onder zich te houden. Met 11 punten uit 18 wedstrijden eindigde men dus als achtste. Het 4e elftal van Spoorwijk werd ten slotte het kind van de rekening. Zij eindigde met slechts 8 punten uit 20 wedstrijden op de laatste plaats en degradeerde.

De junioren eindigde ergens in de bovenste helft van hun Klasse, maar deze competitie werd nog niet eens afgemaakt. De dames-handbalsters hielden de clubkleuren van Spoorwijk dit seizoen nog een beetje hoog. Het eerste team eindigde als vierde en het tweede handbalteam als vijfde in hun afdelingen.

Seizoen 1949-1950

Op de ledenvergadering van 1 augustus 1949 werd het bestuur van de Hvv Spoorwijk als volgt samengesteld: L. van Otichem (voorzitter), R. Verhaaf (secretaris), F. Raspé jr. (penningmeester), L. van Bavel (2e voorzitter), H. Bronkhorst (2e secretaris), H.v.d. Hoeven (2e penningmeester) en de commissarissen C. Bakker, R. Bourgonjen en W. van Leeuwen.
Tevens werd er een junioren-commissie gekozen, bestaande uit de heren: C. v.d. Berg. J.v.d.Hoeven, W.v. Leeuwen, J. Paape en J. Roland. Deze junioren-commissie was volgens het bestuur het grote winstpunt van de laatste vergadering, omdat het ernst was  de zaak van de jeugd bij Hvv Spoorwijk energieker aan te pakken. Door dat er reeds verschillende jeugdwedstrijden georganiseerd werden, verdubbelde het ledenaantal bijna en werd er voor de jeugd een spaarkas gevormd. Door de medewerking van de heer Kruijf en het Spoorwijk bestuur konden de junioren per 30 oktober 1949 over een eigen veld beschikken. Dit veld kwam naast het hoofdveld te liggen.
Op 2 november 1949 was het ledenaantal bij de Hvv Spoorwijk gegroeid tot 200. Inmiddels had de club zoveel jongens tussen de 10 en 12 jaar er bij gekregen, dat men twee pupillen-elftallen kon gaan vormen. De junioren-commissie had inmiddels versterking gekregen van Iman Verpoorte.

Hoe verging het dit seizoen de senioren? Gelukkig heel wat beter dan in het vorige seizoen. Spoorwijk 1 won dit seizoen in ieder geval de “Zilveren Burcht”-beker bij de vv Wilhelmus. In de competitie eindigde het vlaggenschip van de vereniging met 25 punten uit 20 wedstrijden op een keurige derde positie. Met het tweede elftal leek het aanvankelijk op een herhaling van vorig seizoen. Nu werd echter al eerder de eindsprint tijdig ingezet en van de elf ploegen werd Spoorwijk 2 nog achtste met 13 punten uit 20 wedstrijden. Ook het 3e elftal wist zich met enige moeite te handhaven en eindigde ook op de achtste plaats met 15 punten uit 20 wedstrijden. Spoorwijk 4 behaalde met 19 punten uit 18 wedstrijden de zesde plaats in de competitie. Het 5e elftal daarentegen had lange tijd de kans op het kampioenschap maar uiteindelijk kwamen zij net twee punten te kort. Met 27 punten uit 16 wedstrijden eindigde men dus als tweede.

Bij de jeugd van Spoorwijk kon eindelijk de vlag wel in top. Het A-elftal werd met vlag en wimpel kampioen en werd hiermee het eerste Spoorwijk-elftal dat na de Tweede Wereldoorlog die zoiets presteerde. Het was sowieso voor de A-jeugd een zeer succesvol seizoen want terloops won men bij V.D.V. een geheel nieuwe bal en sleepte men de eerste prijs weg op het DUNO-toernooi. Ook het tweede junioren-elftal deed het in dit seizoen voortreffelijk en eindigde vlak onder de kampioen.

Seizoen 1950-1951

Het seizoen 1950-1951 stond bij de Hvv Spoorwijk in het teken van het 25-jarig bestaan van de vereniging. De club was immers op 1 oktober 1925 opgericht. De feestcommissie had een grote feestavond georganiseerd in de Padro aan de Juriaan Kokstraat te Scheveningen. Voor het begin van de feestavond waren alle loten van de grote loterij al verkocht. Het werd een zeer geslaagde feestavond met tussendoor een aantal speeches.
Het hoogtepunt was toen er een prachtige clubvlag werd aangedragen door twee leden van de jubileumcommissie in keurige Spoorwijk-kledij gestoken. Voortaan zou er dus een fraaie vlag fier op het Spoorwijk-terrein wapperen. Tenslotte kwam er dan ook nog een ingelijste vergrote foto van het Spoorwijk-elftal uit het jaar 1925, waarop het toenmalige gehele Hvv Spoorwijk (11 man en een grensrechter) vertegenwoordigd was.

Op de jaarvergadering van 27 juli 1950 werden twee belangrijke besluiten genomen. Als eerste werd penningmeester F. Raspé opgevolgd door Wil van der Wilk en als tweede werden de heren N. de Korte, J.J. Lubbersen, G. Huistert en C. Eendenburg als leiders aan de junioren-commissie toegevoegd.
Het eerste goede nieuws kwam er gelijk al voor de junioren-commissie want de KNVB deelde mee, dat zij een pupillen-competitie ging instellen, met dien verstande dat daarvan geen standen bijgehouden zouden worden.

Op de Buitengewone Ledenvergadering van 16 november 1950 werden wederom twee belangrijke besluiten genomen en wel: 1. De heren W.A. van Ballegooijen en A.C. Notting werden tot Leden van Verdienste benoemd en 2. Er werd een bouwcommissie benoemd o.l.v. Chris Pijnenburg en met de leden Rik Bourgonjen, P. Dessing, J.v.d. Hoeven sr. en H. Willemsen. Deze bouw-commissie van de Hvv Spoorwijk kreeg als opdracht tot de bouw van een clubhuis.

Over de prestaties van de Spoorwijk-elftallen kon men dit seizoen wel tevreden zijn. Spoorwijk 1 wist zowaar voor het eerst kampioen van de 4e Klasse D te worden. Van de 22 gespeelde wedstrijden wist Spoorwijk er 15 in winst om te zetten, speelde men 5 keer gelijk en werd er 2 keer verloren en behaalde hiermee dus maar liefst 35 punten. De promotiewedstrijden gingen vervolgens tussen Woerden, Excelsior’20 en Spoorwijk dus. In de eerste wedstrijd moest Spoorwijk uit bij Excelsior’20 aantreden en won daar met 2-1. Woerden verloor weer van Excelsior’20 maar Spoorwijk verloor op zijn beurt weer twee keer van Woerden. Woerden en Excelsior’20 speelde daarna 0-0 gelijk zodat de laatste wedstrijd Spoorwijk-Excelsior’20 de beslissing moest brengen. Spoorwijk moest winnen en Excelsior’20 had voldoende aan een gelijkspel. Spoorwijk, dat in de competitie in 22 wedstrijden 71 doelpunten had gescoord, zag nu echter geen kans om zelfs maar één doelpunt te maken en zodoende bleef het helaas 0-0.
Spoorwijk 2 wist zich aardig te handhaven en eindigde met 17 punten uit 18 wedstrijden op de zesde plaats. Het derde team daarentegen eindigde op de achtste plaats met 10 punten uit 18 wedstrijden
Over Spoorwijk 4 kon men dit seizoen meer dan tevreden zijn. Niet alleen omdat ze met 24 punten uit 14 wedstrijden glansrijk als eerste eindigden, maar de promotie-wedstrijden tegen Kranenburg 4 werden zowel thuis als uit met 4-0 gewonnen, waardoor Spoorwijk 4 promoveerde naar de 3e Klasse.
Het 5e elftal boerde dit seizoen aardig en eindigde op de derde plaats met 21 punten uit 16 wedstrijden. Spoorwijk 6 moest met de vierde plaats (van de 6 overgebleven teams) genoegen nemen met 8 punten uit 10 duels.

De competitie van de junioren werd dit seizoen abrupt afgebroken, maar geen van de teams had titelkansen. De Hvv Spoorwijk telde in dit seizoen 4 juniorenelftallen en 2 pupillenteams.

Seizoen 1951-1952

Het seizoen 1951-1952 kenmerkte zich door een verhoogde activiteit van de bouwcommissie. Alles en nog wat organiseerden zij onder leiding van Chris Pijnenburg, om maar aan meer geld te komen.
In de eerste week van 1952 ontviel de club de heer J.v.d. Hoeven Sr. In hem verloor de voetbalvereniging Spoorwijk een toegewijd lid, die altijd voor Spoorwijk in de bres stond.
In de competitie draaide de Spoorwijk-elftallen een minder seizoen dan vorig jaar. Spoorwijk 1 kwam met 24 punten uit 22 wedstrijden niet verder dan een vierde plaats. Het tweede elftal moest met slechts 12 punten uit 20 wedstrijden genoegen nemen met een 9e positie en het 3e elftal kon dit seizoen niet aan degradatie ontkomen. Zij eindigden onderaan met 14 punten uit 20 wedstrijden. Het 4e-, 5e- en 6e-elftal van Spoorwijk eindigden allen op de derde plaats met respectievelijk 24 punten uit 20, 24 uit 18 en 23 punten uit 18 wedstrijden. Spoorwijk 7 ten slotte, eindigde met 5 punten uit 14 wedstrijden op de voorlaatste plaats.

De junioren bereikten betere resultaten. De A-klassers eindigden op de tweede plaats. De 1e klassers op de 4e plaats en de 3e- en 4e-klassers op de derde plaats. De pupillen 1 verloor dit seizoen slechts een wedstrijd, speelde twee keer gelijk en alle overige wedstrijden werden gewonnen.

Op 19 juni 1952 werd de Hvv Spoorwijk bij Koninklijk Besluit no.72 Koninklijk goedgekeurd.

Seizoen 1952-1953

De bouw-commissie had inmiddels een saldo opgebouwd van maar liefst f.2.142,66, een prachtprestatie voor twee jaar stugge arbeid. In de maand juli werd een begin gemaakt met het hernieuwen van het veld en de tent. Frans de Bruin en Simon van Houwelingen hadden ‘s avonds, na hun dagtaak, de betonnen palen uitgegraven. Toen de zoden en de pomp op het veld aanwezig waren stonden er ineens 10 man klaar om te helpen. I. Verpoorte, A. v.d. Ark en J. Koene gaven zelfs 3 dagen van hun vakantie om in de hitte de harde kluiten fijn te stampen en 250M2 zoden aan te leggen. Toen alles klaar was lag het veld er als een juweeltje bij. Nu moest de tent nog goed onderhanden worden genomen. Na het losmaken van de oude onderdelen bleek ineens dat er maar een mogelijkheid overbleef: de oude tent moest grondig afgebroken worden en aangevuld met nieuw materiaal helemaal opnieuw opgebouwd worden.


Een van de kantines op het Spoorwijk-veld aan de Vredenburchweg in Rijswijk. Spoorwijk speelde hier van 1931 tot 1957.

De competitie gaf geen reden tot uitbundige vreugde. Spoorwijk 1 eindigde op de 4e plaats met 29 punten uit 22 wedstrijden. Het 2e elftal moest met de 7e plaats genoegen nemen met 19 punten uit 22 wedstrijden. Het 3e elftal eindigde met 16 punten uit 18 duels op de 6e plaats. Spoorwijk 4 eindigde met 22 punten uit 20 duels als 5e en het 5e- en 6e-elftal van Spoorwijk kwamen tot de 3e plaats met 19 uit 16 en 22 uit 20 wedstrijden. Het bestuur was verplicht om tijdens dit seizoen het 7e elftal terug te trekken uit de competitie.
Bij de jeugdafdeling van Spoorwijk was het A-elftal vooral succesvol in de toernooien. Men won in een door vv Alphen en Alphia georganiseerd toernooi met ploegen uit Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven e.d. de eerste prijs en ook het toernooi bij TEDO om de “Marathon” wisselbeker werd gewonnen.

Seizoen 1953-1954

Op de feestavond, ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de junioren-commissie, werd de heer J. Paape sr. tot Lid van Verdienste bij de Hvv Spoorwijk benoemd. De Algemene Ledenvergadering werd overigens voor het eerst in de vele jaren van het bestaan van de Hvv Spoorwijk geschorst, omdat het bestuur meende dat er wantrouwen heerste aan de de zijde van de leden. Alle bestuurskandidaten die voor de verschillende functies waren voorgesteld, werden door de leden weggestemd. Op de daarop volgende Buitengewone Ledenvergadering van 12 augustus 1953 werden alle geschillen opgelost en bijgelegd.

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1953-1954 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Alphia, DJS, EDS, Maasstraat, Olympia, RAVA, RVC, SMV, Spoorwijk, Te Werve en Westerkwartier.

Over het verloop van de competitie was men dit seizoen minder te spreken. Spoorwijk 1 kon na een goede start haar draai niet vinden en zakte tot de voorlaatste plaats. Door een enorme eindsprint bereikte zij met 19 punten uit 22 wedstrijden gelukkig toch nog de zesde positie. Het 2e elftal eindigde met 18 uit 16 op de 4e plaats en Spoorwijk 3 werd derde met 23 punten uit 16 wedstrijden. Het 4e elftal werd vijfde met 15 punten uit 16 wedstrijden. Spoorwijk 5 hield de eer hoog, zij werden n.l. in eerste instantie kampioen in de 4e Klasse I, maar moesten daarna nog een beslissingswedstrijd spelen tegen Verburch 5. In de thuiswedstrijd werd er met 2-1 gewonnen maar uit verloor men met 2-1. Toch promoveerde Spoorwijk 5 uiteindelijk naar de 3e Klasse. Spoorwijk 6 ten slotte, eindigde als tweede van onderen met 11 punten uit 18 wedstrijden.

Seizoen 1954-1955

In de ledenvergadering van 20 augustus 1954 werd medegedeeld, dat in een schrijven aan het Gemeente-bestuur van Rijswijk werd verzocht, dat wanneer het veld van de Hvv Spoorwijk ten offer zou vallen aan de dorpsuitbreiding, er voor de vereniging een nieuw (ander) veld ter beschikking zou komen.
De heer H.G. van der Hoeven jr. kon wegens tijdgebrek zijn bestuursfunctie niet meer waarnemen, evenals de heer I. Verpoorte, die wegens studieredenen voor het penningmeesterschap moest bedanken. Hij bleef echter wel aan als bestuurslid. In zijn plaats werd als penningmeester de heer C. Pijtak gekozen. De heer J.J. Paape sr. werd bij acclamatie en met applaus tot Lid van verdienste benoemd.

Op 31 januari 1955 werd er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur de leden vroeg mee te helpen de vereniging uit de impasse te halen en daartoe met voorstellen te komen. Ook was er een bericht van B & W van Rijswijk bij het bestuur binnengekomen waarin werd medegedeeld dat het veld van de Hvv Spoorwijk te zijner tijd zal moeten verdwijnen, maar dat de juiste datum nog niet bekend was. Het bestuur werd verzocht, dit nauwlettend in het oog te houden.
Op deze vergadering werd ook voorgesteld om de oude elftal-commissie weer in ere te herstellen. Kandidaten voor de commissie waren de heren C. Pijnenburg, W.A. van Ballegooijen, W. Onstenk, R. Bourgonjen en G. Hermans. Zij werden bij acclamatie als zodanig gekozen. Verder werd er ook nog een feestcommissie voor de viering van het 30-jarig bestaan samengesteld. De feestcommissie werd gevormd door de heren Dessing, Thijsse, Van Houwelingen, Schouman, Hermans en G. de Groot.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1954-1955 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, BTC, Concordia, Delft, DHL, DSO, Full Speed, ‘s-Gravenzande, Hoek van Holland, Naaldwijk, Spoorwijk en sv Voorburg.

Ook in dit seizoen verliep de competitie niet zo rooskleurig. In feite verkeerden alle elftallen van Spoorwijk lange tijd in degradatie-gevaar. Het 1e elftal kon zich daar tijdig aan ontworstelen en eindigde ten slotte ternauwernood op de tiende positie. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist Spoorwijk er dit seizoen 7 in winst om te zetten, speelde 2 x gelijk en er werd 13 x verloren. Met 16 punten, en een doelsaldo van 36-55, eindigde men samen met DSO op een gedeelde tiende positie van de ranglijst. BTC werd met 8 punten het kind van de rekening en degradeerde naar de HVB.

Spoorwijk 2 kon ook tijdig het vege lijf redden en eindigde met 13 punten uit 18 wedstrijden op de achtste plaats. Met het 3e- en 4e-elftal ging het iets vlotter. Zij werden resp. vierde en vijfde met 17 en 16 punten uit 16 wedstrijden. Spoorwijk 5 ontkwam tenslotte niet aan degradatie en eindigde met 11 punten uit 18 wedstrijden op de onderste plaats en moest het zodoende in het volgende seizoen in de 4e Klasse moeten gaan proberen.
De junioren zorgden alsnog voor enkele lichtpuntjes. De 3e klassers werden kampioen met maar liefst 30 punten uit 18 wedstrijden en 87 goals voor en slechts 26 tegen. De 1e-, 2e- en 4e-klassers eindigden allen net boven de middenmoot. Ook de pupillen eindigde dit seizoen best hoog.

Seizoen 1955-1956

Op de ledenvergadering van 31 augustus 1955 werden de volgende besluiten genomen: Bij het bestuur traden, onder dankzegging voor de vele diensten, Wil van der Wilk en Leo van Bavel af. In hun plaats werd de heer D. Hoek gekozen. Tijdens deze ledenvergadering werden de heren C. Pijnenburg, R. Bourgonjen, L. van Otichem en G.B.F. Verhaaf onder luid applaus benoemd tot Lid van Verdienste van de Hvv Spoorwijk. Over het terrein was er nog geen nieuws te melden. De feestavond ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan, was er weer een die klonk als een klok. De vier nieuwe Leden van Verdienste werden tijdens deze avond gehuldigd en nogmaals in de bloemetjes gezet.

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1955-1956 uit de volgende clubs samengesteld: ATVV, BTC, DONK, DUNO, GSV, Maasstraat, PDK, Rijswijk, Spoorwijk, Steeds Volharden en VDS.

Voor de competitie was het wederom een benauwd jaar. Pas op het laatste nippertje wist het 1e elftal van Spoorwijk de dans om degradatie te ontspringen. Met slechts 12 punten uit 20 wedstrijden eindigde men op de 10e en voorlaatste plaats.

Ook met de prestaties van Spoorwijk 2 ging het lange tijd slecht. Achteraf wist men zich toch nog te handhaven en met 14 punten uit 16 wedstrijden als vijfde te eindigen. Spoorwijk 3 kende dit seizoen geen moment van angst en werd uiteindelijk vierde met 20 uit 16. Spoorwijk 4 daarentegen kwam net als het 1e elftal pas op het allerlaatste moment in veiligheid. Zij eindigde met 10 uit 14 op de 8e- en voorlaatste plaats. Spoorwijk 5 tenslotte eindigde met 17 uit 18 als 6e in de competitie.
Het moest dit seizoen dus weer van de jeugd komen en dat gebeurde dus ook. Het 4e (en laagste) jeugdelftal zag kans met 36 punten uit 20 wedstrijden en de doelcijfers van 136 voor en 36 tegen het kampioenschap te vieren. Zowel de A-klassers, als de 1e- en 2e-klassers wisten redelijke resultaten te boeken. Ook de pupillen van Spoorwijk eindigde weer in de bovenste helft van de competitie.
De junioren wonnen voor de derde maal de “Marathon”-wisselbeker bij TEDO. Bij de Archipel-toernooien wisten zowel de 3e klassers als de pupillen van Spoorwijk met groot vertoon van overmacht twee bekers in de wacht te slepen. De 1e klassers boekte een groot succes in de strijd om de “Wijlen Frans Raspé”-wisselbeker. Voor het eerst won een spoorwijk-elftal deze beker en zij lieten daarbij Celeritas, Alphen, ADS, PDK en Archipel pal achter zich. Ook bij de vv Vogel haalden men de 1e prijs weg.

Seizoen 1956-1957

Op de Algemene Ledenvergadering van 29 augustus 1956 werden als nieuwe leden aan het bestuur toegevoegd de heren A. van Olst en C. de Cock. Datgene wat de club al jaren verwachtte werd in november 1956 een feit. De gemeente Rijswijk had een bericht verzonden dat de Hvv Spoorwijk tot uiterlijk 1 januari 1957 van haar terrein gebruik mocht maken. Bij de mededeling was ook toegevoegd dat Spoorwijk geplaatst was op de lijst van gegadigden voor de aan te leggen sportvelden aan de Schaapweg. De periode tussen 1 januari 1957 en de ingebruikname van deze nieuwe velden diende dus overbrugd te moeten worden. Het bestuur begon daarom onmiddellijk contact op te nemen met andere verenigingen en officiële instanties. Na vele besprekingen slaagde het bestuur erin  om voor deze overgangsperiode tot overeenstemming te komen met het bestuur van de voetbalvereniging VELO in Wateringen. Dit betekende dus dat de Hvv Spoorwijk met ingang van 1 januari 1957 de beschikking kreeg over het prachtige, nieuw terreinen-complex van VELO, dat 4 velden omvatte, gelegen aan de Harry Hoekstraat te Wateringen. VELO beschikte ook over moderne kleedlokalen en een buitengewoon gezellige kantine van waaruit de wedstrijden gevolgd konden worden. Het enige nadeel was dat dit terrein wel ver weg lag voor de leden van Spoorwijk, maar daar moest men maar voor even overheen stappen.

In het seizoen 1956-1957 was de zondag 4e Klasse D van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: ATVV, Concordia, DONK, LenS, Olympia, PDK, RAVA, Schoonhoven, Spoorwijk, VDS en Zwart Blauw.

Wat de competitie betreft kunnen we kort zijn. Spoorwijk 1 had aan twee nog zwakkere broeders te danken dat zij een plaatsje hoger eindigde dan het vorige seizoen. Van de 20 competitiewedstrijden werden er slechts 4 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en gingen er 13 verloren. Met 11 punten, en de doelcijfers 26-41, eindigde de Spoorwijkers op de negende positie van de 4e Klasse D. Dit was nog net voor Zwart Blauw (10 punten) en Concordia (4 punten).

Het 2e elftal kon het dit seizoen niet redden en eindigde met slechts 10 punten uit 16 wedstrijden onderaan, en degradeerde hiermee naar de 2e Klasse. Spoorwijk 3 eindigde op de 6e plaats met 14 uit 16, terwijl het 4e elftal als vierde eindigde met 22 uit 18. Spoorwijk 5 bereikte de 5e plaats met 17 punten uit 18 wedstrijden.
Ook bij de jeugdafdeling was er dit seizoen geen groot nieuws te melden.

Seizoen 1957-1958

Dankzij de grote medewerking van de KNVB-autoriteiten  en de Haagse Stichting voor Lichamelijk Opvoeding kreeg de Hvv Spoorwijk verrassend ineens twee gloednieuwe velden ter beschikking op het prachtige complex aan de Dedemsvaartweg, tussen Melis Stokelaan en de Hengelolaan. Een ieder die de Hvv Spoorwijk goed gezind was, was met dit prachtige complex, dat ook nog eens in een gunstige omgeving lag met goede verbindingen, enorm verheugd. Lang heeft Spoorwijk dus niet van de gastvrijheid van de VELO-vrienden gebruik behoeven te maken want het veldloze tijdperk, waar de club in eerste instantie met grote zorg tegemoet zag, kon men dus al snel een streep onder zetten.
Op 6 oktober 1957 werd het nieuwe terreinencomplex van de Hvv Spoorwijk officieel  geopend. In vriendelijke bewoordingen wenste de heer Questroo (vertegenwoordiger van de H.V.B.) Spoorwijk, en in het bijzonder het 1e elftal, een voorspoedige toekomst op dit Escamp-complex. Voorzitter Van Otichem bedankte de heer Questroo hartelijk voor de fantastische hulp dat hij Spoorwijk zo snel mogelijk door het moeilijke veldloze tijdperk had geloosd. Vervolgens knipte de heer Questroo het blauwe lint door, dat de toegang tot het hoofdveld versperde.

In het seizoen 1957-1958 kwam Spoorwijk 1 uit in de zondag 4e Klasse C van de KNVB, met ditmaal als tegenstanders: Ammerstolse SV, DONK, Full Speed, Gouderak, Graaf Willem II VAC, Hoornwijck, Moordrecht, Olympia, Oranjeplein en Zwart Blauw.

In de competitie ging het dit seizoen eindelijk weer wat beter met het vlaggenschip van de Hvv Spoorwijk. Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en gingen er 8 verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers 43-47, eindigde Spoorwijk keurig in de middenmoot op een zesde positie van de 4e Klasse C.

Het 2e elftal deed wat er van ze verwacht werd. Zij heroverden het 1e Klasseschap met slechts 3 verliespunten, n.l. 29 punten uit 16 wedstrijden. Spoorwijk 3 werd wederom 3e, ditmaal met 22 punten uit 18 wedstrijden. Het 4e elftal wist zich nog ternauwernood te redden met 11 punten uit 18 wedstrijden, terwijl Spoorwijk 5 zich er beter doorheen sloeg en met 16 punten uit 18 wedstrijden als zesde eindigde.

Seizoen 1958-1959

Op de Algemene vergadering van 20 augustus 1958 werd stil gestaan bij het overlijden van Iman Verpoorte, wat tevens een zwaar verlies was voor de junioren-commissie. Zijn plaats werd nu ingenomen door Wil van der Wilk. Tevens bedankte de voorzitter de heer Stal, die als trainer een buitengewone ijver en toewijding bij Spoorwijk heeft laten zien. Het huurcontract voor het veld werd met een jaar verlengd, omdat dit voordeliger was dan eigen beheer. De heer Van Leeuwen verkondigde, als woordvoerder van de junioren-commissie, dat de achteruitgang bij de junioren in feite te wijten was aan het feit dat de Hvv Spoorwijk geen eigen veld meer had. Maar nu met de nieuwe velden ging het weer crescendo! Bij aanvang van seizoen 1958-1959 startte Spoorwijk met 4 juniorenelftallen en 1 pupillen-elftal. In de loop van dit seizoen werd dit uitgebreid tot 5 junioren- en 3 pupillen-elftallen.

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1958-1959 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, DoCos, DSO, Hoornwijck, HPSV, Paraat, Quick Steps, RAVA, Spoorwijk, Tonegido en VDS.

Na vijf magere jaren was het eindelijk zover! In het seizoen 1958-1959 werd Spoorwijk 1 kampioen van de 4e Klasse D! Van de 20 competitiewedstrijden werden er 13 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 3 verloren. Hiermee vergaarde het vlaggenschip van de vereniging 30 punten en een doelsaldo van 65 voor en 35 tegen, en eindigde men op de eerste positie van de ranglijst van de 4e Klasse D. Dit was met 1 punt voorsprong op de nummer twee VDS.


Spoorwijk 1, kampioen seizoen 1958/1959 van de vierde klasse. Staand 1e van links Wil van der Wilk, 4e van links Harry Toorenburg, geheel rechts trainer Joop Stal. Gebukt Joop Koens, Cor Pijtak en Cees Streekstra.

Bij de promotiewedstrijden behaalde Bodegraven 8 punten, Lisse 7 punten, Spoorwijk 7 punten en ‘s Gravenzande 2 punten. Er was dus een beslissingswedstrijd nodig tussen Lisse en Spoorwijk, die gespeeld werd op het Blauw Zwart terrein in Wassenaar. Deze beslissingswedstrijd ging jammer genoeg voor Spoorwijk op het nippertje verloren en hiermee werd dus de promotie op een haar na gemist. Het verblijf in de 4e klasse zal achteraf nog met 5 seizoenen verlengd worden.


Zo druk was het bij de wedstrijd om promotie naar de 3e klasse tegen ‘s-Gravenzande op 14 juni 1959 op het Laakkwartier-terrein. Hier de toss met aanvoerder Cor Pijtak. De promotiecompetitie, met ook nog Bodegraven en Lisse, eindigde pas op 12 juli toen Spoorwijk de extra beslissingswedstrijd tegen Lisse na verlenging met 2-1 verloor en daardoor 4e klassser bleef. 

Het 2e elftal van Spoorwijk eindigde dit seizoen op de 5e plaats met 22 punten uit 22 wedstrijden. Spoorwijk 3 werd met 17 punten uit 18 wedstrijden uiteindelijk zesde. Het 4e elftal was dit seizoen gedoemd om te degraderen want men behaalde slechts 5 punten uit 18 wedstrijden. Spoorwijk 5 eindigde tenslotte op de 5e plaats met 16 uit 17.
De 5 junioren-elftallen maakten, evenals de 3 pupillen-ploegen, een redelijk goed seizoen door.

Seizoen 1959-1960

Op de jaarvergadering werden allereerst door de voorzitter de prestaties van de diverse elftallen onder de loupe genomen, waarbij het 1e elftal vanzelfsprekend een pluim kreeg. Het veld van Spoorwijk werd uitgebreid met een lichtinstallatie en zitbanken langs het hoofdveld. Ook het contract van het terrein werd weer met een jaar verlengd. Er moest wel een bouwcommissie komen voor de zo noodzakelijk geworden recreatie-zaal. De heer G. de Groot werd verzocht om als organisator op te treden. Verder had het bestuur de volle aandacht voor warm-waterdouches.

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1959-1960 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, DONK, DRL, Gouderak, Het Noorden, HPSV, Maasstraat, Oudewater, PDK, Spoorwijk en Stolwijk.

Lange tijd streed het eerste elftal van Spoorwijk mee om de titel in de 4e Klasse D. In een nek-aan-nek-race met v.v. Oudewater kwam Spoorwijk net een punt te kort om de kampioensvlag in top te kunnen hangen. Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden werden er 13 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en gingen er 4 verloren. Met 29 punten, en de doelcijfers 56-24, eindigde Spoorwijk zoals gezegd op een tweede positie van de 4e Klasse D.

De verrichtingen van de andere Spoorwijk-elftallen waren: Het 2e elftal eindigde met 18 punten uit 22 wedstrijden als zesde en Spoorwijk 3 werd 4e met 19 uit 18. Het 4e elftal heroverde op schitterende wijze het 3e Klasseschap en wel met cijfers die er niet om liegen; 18 gespeeld, 16 gewonnen, 2 gelijk, 34 punten en 73 doelpunten voor en slechts 10 tegen. Wel overtuigend dus! Spoorwijk 5 bereikte de 6e plaats en Spoorwijk 6 de 5e positie respectievelijk met 15 uit 18 en 19 uit 18 wedstrijden.
Over de junioren dit seizoen niets anders dan lof. De 2e Klassers werden zelfs met 29 punten uit 16 wedstrijden kampioen. Bovendien won dit elftal ook nog het jeugdtoernooi bij DSO, waarbij zij Kranenburg, NIeuwerkerk, DSVP, Waddinxveen en sv Voorburg achter zich lieten en in de finale GSV uit Gouda klopte. Ook de pupillen weerden zich dit seizoen goed. De A-pupillen pakte op haar eigen toernooi de tweede prijs en de B-pupillen wonnen zelfs de 1e prijs.

Seizoen 1960-1961

Een aantal belangrijke punten voor aanvang van het seizoen 1960-1961 waren: 1. De licentie van de trainer was weer met een jaar verlengd en 2, de velden waren onder de zelfde condities als vorig seizoen gehuurd. De pool-inkomsten en de donaties waren zeer bevredigend, dit was gunstig want de bouw van een recreatiezaal was in hoofdzaak van deze pool-inkomsten en van vergunningen van hoger hand. Spoorwijk had dan wel een aardige accommodatie gekregen, maar een kantine ontbrak voorlopig nog steeds. Op 22 maart 1961 kwam de voorzitter met de mededeling dat er een architect in de arm was genomen voor de bouw van een recreatiezaal. Volgens de tekeningen moest deze zaal 16 meter lang worden en 9 meter breed.
Over de competitie seizoen 1960-1961 kunnen we kort zijn. Spoorwijk 1 bracht het dit seizoen niet verder dan een 7e plaats met 17 punten uit 20 wedstrijden. Het 2e elftal deed het iets beter en eindigde met 20 uit 18 op de 4e plaats. Spoorwijk 3 moest met 11 uit 18 genoegen nemen met de 8ste plaats en Spoorwijk 4 werd 4e met 20 uit 18. Spoorwijk 5 eindigde met 16 punten uit 18 wedstrijden als zesde en het 6e elftal moest helaas tussentijds teruggetrokken worden.
Van de junioren had de Hvv Spoorwijk meer plezier. De 2e Klassers, die steeds weer onvolledig moesten uitkomen door geblesseerde en zieke spelers, wisten zich toch knap te handhaven. De 3e Klassers werden 1 punt na net geen kampioen, terwijl 4A wel kans zag het kampioenschap van hun afdeling te behalen.

Seizoen 1961-1962

De heer Stal was dit seizoen weer bereid om de trainingen op zich te nemen. De, in een vorige vergadering, toegezegde douches waren bij aanvang van seizoen 1961-1962 een feit geworden. De pool-commissie had bijna hetzelfde bedrag als het vorig jaar bijeen gespaard. Aan het bestuur werden de heren J. Koens en D. Schermer toegevoegd, die daarbij het jongeren-element moesten gaan vertegenwoordigen. De junioren-commissie onderging ook een wijziging. Voorzitter werd nu D. Schermer, secretaris de heer W.A. van Leeuwen (was meer dan 10 jaar voorzitter), F.A. van Leeuwen penningmeester en J. Borremans 2e penningmeester.

Wat de competitie betreft, er waren dit seizoen geen kampioenen en degradanten te melden bij de Hvv Spoorwijk. Spoorwijk 1 behaalde 23 pnt uit 20, het 2e 22 uit 18, het 3e 15 uit 17, het 4e 16 uit 17 en het 5e elftal 11 uit 17. Over de 5 junioren-elftallen viel dit seizoen ook niet veel te melden. De 2 pupillen-elftallen deden het redelijk goed.

In de “Knikker” van 4 juli 1962 stond vermeld dat eindelijk de bouwvergunning voor het clubhuis klaar is en dat men dus kon gaan beginnen met de bouw.

Op de tekeningen bleek dat de kantine bijna 100m2 bood. Er kwam een bestuurskamer in, een podium voor een orkestje en een grote bar. Als alles klaar zou zijn dan konden voortaan alle besprekingen, vergaderingen, lezingen, filmavonden e.d. in het eigen clubhuis van Spoorwijk plaats vinden.

Seizoen 1962-1963

In de vergadering van 19 september 1962 deelde het bestuur mede, dat alle vergunningen voor de bouw van het clubhuis in handen was en dat het nu wachten was op de rijks-goedkeuring. Dit zou vermoedelijk nog wel 4 maanden gaan duren. Het kassaldo van Spoorwijk was inmiddels flink gestegen. Verder moesten vanaf dit seizoen alle leden (voetballers) verplicht verzekerd zijn namens de KNVB. Deze kosten bedroeg f.1,= voor de senioren, f.0,50 voor de junioren en f. 0,25 voor de pupillen. Dit hield dus in dat alle schaden, die een gevolg waren van voetballen in clubverband, door de verzekering betaald werd, waaronder loonderving.

Op 11 november 1962 speelde Gerard Bergen Henegouwen zijn 500ste wedstrijd voor Spoorwijk 1. Voor aanvang van de wedstrijd tegen Poortugaal (3-3) werd Gerard op grootse wijze hiervoor gehuldigd. Op 18 maart 1963 meldde “de Knikker”, dat de kogel eindelijk door de kerk was en dat de Hvv Spoorwijk toestemming had gekregen om tot het bouwen van een recreatie-gelegenheid op het eigen terrein kon overgaan.
Het competitie-verloop gaf, behalve voor het 2e- en 5e- elftal, geen reden tot klagen. Spoorwijk 1 eindigde op de 4e plaats met 23 punten uit 18 wedstrijden. Spoorwijk 2 kon dit seizoen maar net aan degradatie ontkomen. Zij eindigden op de 10e (voorlaatste)plaats met slechts 9 punten. Het 3e elftal bracht het tot de 5e plaats met 19 uit 17. Voor Spoorwijk 4 ging weer eens de vlag in top. Zij werden wederom kampioen, ditmaal met 28 punten uit 16 wedstrijden. Spoorwijk 5 tenslotte degradeerde met slechts 5 punten uit 14 wedstrijden.
Met de junioren van Spoorwijk ging het dit seizoen weer prima. Van de 6 elftallen werden 2 teams tweede en 2 teams derde 1 team vierde en 1 team werd vijfde. De pupillen (2 elftallen) hadden wisselende resultaten.

Seizoen 1963-1964

De Algemene Leden Vergadering van 28 augustus 1963 had voorzitter Lo van Otichem graag in zijn eigen nieuwe kantine willen houden, maar helaas die stond er nog steeds niet. Verder was er een mededeling van de voetbalbond dat vanaf seizoen 1964-1965 ieder actief lid zich moest kunnen legitimeren. De pool-opbrengst was nog steeds bevredigend. Bij de bestuursverkiezing vond er een wisseling plaats. De heer J. Koens nam voortaan de plaats van  R. Verhaaf in.
Ook de bouw van de  kantine kwam weer ter sprake. De heer Verhaaf vertelde nogmaals alle moeilijkheden waar de Hvv Spoorwijk steeds tegen aanliep. Uit de prijsopgave bleek dat de bouw minimaal f. 60.000,= moest gaan kosten. Spoorwijk had slechts de beschikking over f.30,000,= De ontbrekende f.30.000,= hoopte het bestuur bij de Nutsspaarbank te kunnen lenen echter deze bank verlangde wel een garantie-verklaring van de KNVB of van de gemeente ‘s-Gravenhage. Het bestuur stelde de Gemeente voor deze geldlening voor de tijd van 10 jaar te willen waarborgen.
Het duurde en duurde maar allemaal en eindelijk kwam de laatste vergunning binnen en kon er op 11 maart 1964 begonnen worden met de bouw van het clubgebouw.

Wat de competitie betreft was er in het seizoen 1963-1964 weer verheugend nieuws. Spoorwijk 1 werd kampioen van de 4e Klasse C en promoveerde hiermee automatisch naar de 3e Klasse zondag van de KNVB. Zij bereikte dit prachtige resultaat door van de 20 gespeelde wedstrijden er 12 te winnen, 6 gelijk te spelen en 2 te verliezen. Hiermee behaalde men dus 30 punten en een doelsaldo van 48 voor en 19 tegen.
Het was overigens nog een spannend slotfase van de competitie waarbij Spoorwijk 1 punt voorsprong had op buurman LenS. Toen echter in de voorlaatste competitieronde Spoorwijk met 1-0 verloor had LenS nu ineens een verliespunt minder maar moest nog wel een wedstrijd tegen Wippolder inhalen. Totaal onverwacht kreeg Spoorwijk op Koninginnedag 1964 te horen dat LenS deze wedstrijd met 1-0 had verloren.
Op de laatste competitiedag moest Spoorwijk vervolgens thuis aantreden tegen DSO en speelde LenS eveneens thuis tegen Rijswijk. Omdat beide clubs dus naast elkaar voetbalde waren er heel veel toeschouwers die alsmaar heen en weer liepen tussen beide complexen. Goed, Spoorwijk won met 5-0 en LenS verloor (1-0), waarmee de titel in de 4e Klasse een feit werd.
Eerste elftal-speler Louis de Puyt kon overigens na dit succesvolle seizoen een prof-contract tekenen bij A.D.O.

Spoorwijk 2 wist zich te handhaven en bereikte met 15 punten uit 16 wedstrijden de 5e plaats. Het 3e elftal eindigde op de 7e plaats, het 4e op de 6e en het 5e-elftal op de 7e plaats met respectievelijk 12 uit 18, 15 uit 18 en 13 uit 18.
Ook bij de junioren kon Spoorwijk weer een kampioen begroeten. Het 2e A-klasse elftal werd met 27 punten uit 14 wedstrijden een glorieuze kampioen. Het 1e A-elftal moest echter door het bestuur worden teruggetrokken omdat de meeste spelers van dit elftal tijdens dit seizoen de senioren moesten aanvullen. De overige 4 junioren-elftallen eindigden allemaal in de bovenste regionen. De 3 pupillen-elftallen eindigden ook allemaal in de bovenste regionen van de ranglijst.

Seizoen 1964-1965

Eindelijk was het dan zover! Op zaterdag 10 oktober 1964 werd door Maarten Vrolijk, wethouder van sportzaken, het clubgebouw van de Hvv Spoorwijk geopend, waarbij het jongste lid van Spoorwijk (Peter van Olst) hem assisteerde door de sleutel aan te bieden. Mr. Vrolijk hield daarbij een toespraak, waarin hij liet blijken wat een rijk bezit de Hvv Spoorwijk nu met deze kantine had. Voorzitter Van Otichem mocht vele gelukwensen in ontvangst nemen, waaronder ook die van de voorzitter van de KNVB afdeling ‘s-Gravenhage, de heer Claassens. Er werden vele kado’s ontvangen en zeer vele bloemstukken. Op zondag 11 oktober was er voor de leden een groot openingsfeest.
De Algemene Ledenvergadering van 25 november 1964 werd dus voor de eerste maal in het eigen clubgebouw gehouden. Voorzitter Van Otichem moest tot zijn spijt mededelen dat de heer Verhaaf om persoonlijke redenen als bestuurslid moest bedanken. De heer Verhaaf stond bekend als één van de beste secretarissen  en had ook zeer veel werk verricht voor het realiseren van het nieuwe clubgebouw. Ook de heer Schouman had bedankt als bestuurslid. De voorzitter dankte beide heren en benoemde de heer Verhaaf op verzoek van de vergadering tot Erelid van de Hvv Spoorwijk. Bij de bestuursverkiezing werd de heer Paape jr. in het bestuur gekozen.

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1964-1965 uit de volgende clubs samengesteld: Alblasserdam, Alphen, DHL, GDA, Naaldwijk, ODI, Olympia, Oranjeplein, RAVA, RKAVV, Spoorwijk en Verburch.

De competitie had voor het eerste elftal van Spoorwijk een naar verloop. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er slechts 5 te winnen, 4 gelijk te spelen en maar liefst 13 te verliezen. Met 14 punten, en de doelcijfers 30-51, eindigde Spoorwijk op de twaalfde en laatste positie van de ranglijst van de 3e Klasse A. In het 40-jarig bestaan van de club was dit dan ook de eerste maal dat het Vlaggenschip van de vereniging degradeerde.

Spoorwijk 2 daarentegen eindigde op de 3e plaats met 21 uit 16. Het 3e- en 4e-elftal bereikte de 4e plaats met resp. 20 uit 18 en 19 uit 16. Spoorwijk 5 deed het dit seizoen nog als beste want met 30 punten uit 16 wedstrijden werden zij glansrijk kampioen. Spoorwijk 6 tenslotte eindigde op de 3e plaats met 22 punten uit 16 wedstrijden.
Geen opvallende berichten dit seizoen bij de junioren van Spoorwijk. Bij de 3 pupillen-teams ging ook alles naar wens.

Seizoen 1965-1966

Op de jaarvergadering van 1 september 1965 kwam het “in eigen hand nemen van de kantine” op de agenda. Dit hield verband met het feit dat de kantine-beheerder, de heer Luc. Hemerik sr., er geen heil meer in zag. Hierdoor werd er een kantine-commissie in het leven geroepen bestaande uit de heren Pijtak, Moes, Borremans, Van Eekeren en Dessing. Dit had tot gevolg dat de heer Borremans voor de junioren-commissie moest bedanken. De heren Jouvenaar, Snel en Plugge traden toen toe tot de junioren-commissie.

Op zaterdag 2 oktober 1965 werd op luisterrijke wijze het 40-jarig bestaan van de Hvv Spoorwijk gevierd. ‘s Morgens met een receptie in het eigen clubgebouw waarbij Roel Verhaaf werd gehuldigd met zijn afscheid als secretaris en Lo van Otichem, bij monde van de heer Moes, tot Erelid van Spoorwijk werd benoemd. Natuurlijk waren er ook de nodige sprekers en een ieder nam een geschenk voor de vereniging mee. Het bestuur werd van verschillende kanten lof toegezwaaid om, ondanks soms tegenslagen, de vereniging al 40 jaar in stand te houden. Als waardig besluit van de festiviteiten was er ‘s avonds voor de leden een grote feestavond.

In het seizoen 1965-1966 kwam het eerste elftal van Spoorwijk uit in de zondag 4e Klasse B van de KNVB, met daarin als tegenstanders: Archipel, DONK, ‘s-Gravenzande, LDWS, Oliveo, De Ooievaars, Paraat, De Postduiven, RKDEO en sv Wassenaar.

Van de 20 competitiewedstrijden wist Spoorwijk 1 er uiteindelijk 8 te winnen, 3 gelijk te spelen en werd er 9 keer verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers 40-51, eindigde men op een keurige zesde positie van de ranglijst in de 4e Klasse B.

Wat de competitie betreft, het 1e elftal van Spoorwijk eindigde op de 6e plaats met 19 punten uit 20 wedstrijden. Spoorwijk 2 deed het iets beter en eindigde als vijfde met 17 uit 16. Vervolgens werd het 3e elftal vierde met 23 uit 18, Spoorwijk 4 zevende met 10 uit 16, Spoorwijk 5 tweede met 21 uit 14 en het 6e elftal eindigde onderaan met 4 uit 18.
Maar de junioren kon Spoorwijk maar liefst 2 kampioenen begroeten en wel het 4e- en 5e-juniorenelftal. Alle andere juniorenteams bereikten plaatsen in de bovenste helft. Ook de pupillenteams behaalden redelijke resultaten.

Seizoen 1966-1967

Het belangrijkste gebeuren voor aanvang van het seizoen 1966-1967 was de terugkeer van de heer Stal als trainer. De kantine had ik dit jaar weer goed geboerd en de toto-inkomsten waren weer gestegen. Op de Algemene ledenvergadering van 9 september 1966 gingen de leden akkoord met contributie-verhoging.

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1966-1967 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Coal, DONK, GDA, Gouderak, De Ooievaars, PDK, Postalia, Spoorwijk, Texas en Waddinxveen.

Van de 20 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 11 keer verloren. Met 14 punten, en de doelcijfers 32-41, bereikte Spoorwijk 1 de zevende positie van de eindranglijst.

Met de lagere elftallen ging het dit seizoen iets florissanter. Zowel het 2e-, als het 4e- en het 5e-elftal van Spoorwijk wisten op de tweede plaats in de competitie te eindigen. het 2e-elftal met 23 uit 16, het 4e met 23 uit 18 en het 5e met 21 uit 16. Spoorwijk 3 eindigde als vijfde met 17 uit 18 en Spoorwijk 6 als zesde met 13 uit 16.
Van de junioren waren er dit seizoen wederom goede berichten. Van de 5 teams werden er 2 kampioen, n.l. het 3e- en het 4e-juniorenelftal. Bij de pupillen waren er ook dit seizoen weer bevredigende resultaten te melden.

Seizoen 1967-1968

Op de Algemene ledenvergadering van 27 september 1967 werd verkondigd dat, ingevolge het besluit van de H.V.B. dat er een Hoofdklasse werd ingesteld, alle senioren-elftallen van Spoorwijk hierdoor een Klasse hoger zullen gaan voetballen. Op eigen verzoek werd trainer Stal bij aanvang van seizoen 1967-1968 ontslagen, omdat hij niet meer in staat was om trainingen te geven  en zondags niet meer bij de wedstrijden aanwezig kon zijn.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1967-1968 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Boskoop, DSO, De Ooievaars, Quick Steps, Spoorwijk, TONEGIDO, VTL, Waddinxveen, Westerkwartier en Woerden.

De resultaten in de competitie waren dit seizoen niet bepaald denderend. Spoorwijk 1 eindigde met 16 punten uit 20 wedstrijden op de achtste plaats. Het 2e elftal eindigde als vierde (21 uit 22). het 3e als derde (26 uit 22), Spoorwijk 4 werd vierde (18 uit 18) en Spoorwijk 5 vijfde met 17 uit 18.
De junioren van de Hvv Spoorwijk deden het stukken beter. Het 1e juniorenelftal eindigde op de vierde plaats maar het 2e-, 3e- en 4e- juniorenteam werden o.l.v. de heren Hage, Bouwense en Van Leeuwen kampioen van hun afdeling. Het 5e juniorenteam eindigde als tweede. Het 1e pupillenelftal  eindigde met 38 punten uit 20 wedstrijden eveneens bovenaan, maar in die tijd bestond er bij de pupillen nog geen kampioenschap. Een bijzonder jaar dus voor de junioren-commissie, waartoe de trainingen o.l.v. Cor Pijtak ongetwijfeld het zijne heeft bijgedragen.

Op 17 juni 1968 werd de gehele vereniging Spoorwijk zwaar getroffen door het overlijden van de eminente voorzitter Lo van Otichem. Hij leidde de vereniging vanaf 29 april 1946.

Seizoen 1968-1969

Op 3 oktober 1968 werd de Hvv Spoorwijk opnieuw opgeschrikt en leed de club wederom een zwaar verlies door het overlijden van  Jas Paape. De heer Paape was één van de mensen van Spoorwijk van het eerste uur en stond altijd klaar voor de vereniging waarvoor hij bergen werk heeft verzet. De heer Paape was op 20 augustus 1954 hiervoor tot “Lid van Verdienste”benoemd.
Op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 1968 herdacht 2e voorzitter, de heer G. Moes, allereerst het overlijden van Lo van Otichem en Jas Paape. Bij de bestuursverkiezing werden de heren W. van der Wilk en J. Bouwense bereid gevonden het bestuur te completeren. De heer Van de r Wilk als voorzitter en de heer Bouwense als 2e secretaris. De heer Gokke werd bereid gevonden de functie van commissaris van materiaal op zich te nemen. De netto opbrengst van de tot was in het seizoen 1968-1969 tot ruim boven de 10.ooo gulden gestegen.

Over de competitie kunnen we van wisselend geluk spreken. Spoorwijk 1 deed het niet denderend, maar bereikte toch nog een 7e plaats met 12 punten uit 20 wedstrijden. Het 2e elftal werd zesde met 16 uit 22. Spoorwijk 3 werd vijfde met 18 uit 20 en het 5e elftal werd zesde met 15 punten uit 18 wedstrijden. En dan Spoorwijk 4 en Spoorwijk 6, beiden werden kampioen met resp. 35 uit 22 en 31 uit 18 wedstrijden.
Wat de junioren betreft was er dit seizoen geen kampioen te melden, maar alle 5 de juniorenelftallen eindigden wel in de bovenste helft van de ranglijst. Dit gold ook voor de pupillenteams. In dit seizoen begroette de Hvv Spoorwijk voor het eerst een welpen-elftal. Bij de welpenafdeling werden jongelui tussen 8- en 10- jaar ingedeeld.

Seizoen 1969-1970

Op de jaarvergadering van 3 september 1969 deelde voorzitter Van der Wil mede dat de heer J. Paape jr tussentijds is afgetreden. Met de financiën ging het bij de Hvv Spoorwijk wederom uitstekend. De Toto-commissie bereikte wederom een record en ook de kantine-commissie bereikte hele goede resultaten. Ook de heer Moes, die naar Zoetermeer was verhuisd, moest de redactie nu opgeven. In zijn plaats stelde de heer Bogers zich beschikbaar. Het Spoorwijk-bestuur bestond dit seizoen uit de heren W. van der Wilk (voorzitter), J. Koens, C. Pijtak, G. Moes, A. van Olst, D. Hoek, A. Gokke en J. Bouwense.
Aan de junioren-commissie werd de heer H. Toorenburg Jr. toegevoegd, die de trainingen en leiding van de A-klassers op zich nam. Ook werd er een activiteiten-commissie samen gesteld. Hiervoor stelden de heren C. Pijnenburg en J. Borremans zich beschikbaar.

De zondag 4e Klasse F van de KNVB was in het seizoen 1969-1970 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Excelsior’20, GONA, De Hollandiaan, ODI, RKWIK, Rijswijk, Schiedam, Spoorwijk, Vredenburch en Wit Blauw.

Het 1e elftal bereikte na heel veel zwoegen uiteindelijk de vijfde positie met 19 punten uit 20 wedstrijden. Op 30 mei 1970 speelde overigens Paul Borgmeijer zijn 500ste wedstrijd voor Spoorwijk 1. Paul werd hiervoor op passende wijze gehuldigd, terwijl zijn vrouw bloemen in ontvangst mocht nemen.

Spoorwijk 2 eindigde ook als 5e, maar dan met 25 uit 22. Het 3e elftal kon maar ternauwernood het vege lijf redden en eindigde op de 9e plaats met 16 uit 22. Spoorwijk 4 daarentegen eindigde met 38 punten uit 22 wedstrijden op een gedeelde 1e plaats, samen met VVP 3. Een beslissingswedstrijd op het VIOS-terrein werd echter verloren helaas. Het 5e elftal eindigde als vijfde met 19 uit 18 en Spoorwijk 6 als 3e met 24 uit 18. Dit seizoen had de Hvv Spoorwijk maar liefst 7 seniorenteams ingeschreven bij de KNVB. Spoorwijk 7 debuteerde op een verdienstelijke 3e plaats met 25 punten uit 18 wedstrijden.
Ook de junioren deden het dit seizoen weer goed. De A2 werd dit seizoen zelfs kampioen. De pupillen en welpen van Spoorwijk bereikte eveneens bevredigende resultaten.

Seizoen 1970-1971

Op de Algemene Ledenvergadering van 2 september 1970 werd Spoorwijk geconfronteerd met het aftreden van de heren Moes, Koens en Gokke. De functie wedstrijd-secretaris werd benoemd tot algemeen secretaris en zou door de heer Hoek verzorgd worden. Als commissarissen werden de heren C. Pijnenburg en J. Roland in het bestuur opgenomen. In de junioren-commissie stelde de heer W. v.d. Wilk zijn functie als voorzitter ter beschikking. De heer J. Roland nam zijn taak over.

In het seizoen 1970-1971 was de zondag 4e Klasse B van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Altior, BMT, ESDO, De Flamingo’s, GDA, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Rijpwetering, Spoorwijk, VTL en VVP. Het vlaggenschip van de vereniging eindigde met 16 punten uit 22 wedstrijden op de negende plaats van de ranglijst. Er werd 4 maal gewonnen, 8 keer gelijk gespeeld en 8 keer verloren. Het doelsaldo van Spoorwijk 1 was 24 voor en 34 tegen. Hiermee hield men gelukkig De Flamingo’s (15 punten) en Graaf Willem II VAC (12 punten) onder zich.

Spoorwijk 2, dat dit seizoen uitkwam in de Reserve Hoofdklasse van de HVB, eindigde met 29 punten uit 22 wedstrijden op een verdienstelijke 3e plaats. Maar Spoorwijk 2 presteerde dit seizoen nog meer! Voor het eerst in de Spoorwijk-geschiedenis wist men n.l. door te dringen tot de finale van de HVB-beker. Men bleef in dit toernooi ongeslagen want in de finale tegen Robin Hood 1 speelde ze 0-0. Na het nemen van strafschoppen won Robin Hood helaas de beker. Het 3e elftal eindigde op de 5e plaats met 22 uit 22 en het 4e op de 6e plaats met 19 uit 22. Spoorwijk 5 werd glansrijk kampioen met slechts 1 verliespunt, n.l. 35 pnt uit 18 wedstrijden. Het 6e elftal werd met 28 pnt uit 17 duels eveneens kampioen. En ten slotte werd Spoorwijk 7 uiteindelijk 4e met 20 uit 18. Wij willen nog even memoreren dat de veteranen dit seizoen de “In Memoriam Lo van Otichem”-bokaal wonnen.

Van de 6 juniorenelftallen werd alleen de A1 kampioen. Op het 5e elftal na eindigden de overigen elftallen allen op de 2e of 3e plaats. Ook de 2 pupillen- en 2 welpen-elftallen bereikten zeer goede resultaten. Tevens dient vermeld te worden, dat voor het eerst in de geschiedenis van Spoorwijk de B- en C-klassers naar een zomerkamp in Vierhouten waren geweest.

Seizoen 1971-1972

De Algemene Ledenvergadering werd dit seizoen geopend door de heer A.(Toon) van Olst, omdat de heer W. van der Wilk tussentijds (om persoonlijke redenen) als voorzitter bedankt had. Naast de voorzitter zal ook de penningmeester dit seizoen niet meer in het bestuur terugkeren. Na het doornemen van al het werk dat de heer Pijtak in z’n 20-jarig penningmeesterschap al zo gedaan heeft, stelde de heer Van Olst voor om de heer Pijtak tot Lid van Verdienste te benoemen, hetgeen door de vergadering werd aangenomen.
Bij de bestuursverkiezing werd voorgesteld om de heer G. de Groot als nieuwe voorzitter te benoemen en de heer P.J. Koens als penningmeester. Bij het punt “contributie-verhoging” werden over en weer woorden gewisseld, maar na enige discussie werd dit voorstel toch aangenomen. Wat de kantine- en pool-commissie betrof, deze lieten sombere geluiden horen. De activiteiten-commissie, o.l.v. de heer C. Pijnenburg, was na de viering van het 45-jarig bestaan nu alweer volop bezig met de toekomstplannen van het 50-jarig bestaan van de Hvv Spoorwijk. Als aanloop voor de viering van het 50-jarig jubileum, nam de activiteiten-commissie een goed besluit. Zij organiseerde eind april 1972 een reünie voor oud-Spoorwijk-leden. Deze avond, die een groot succes werd, leverde de voetbalvereniging meteen 21 nieuwe donateurs op.

Wat het aantal voetballende leden betreft, die was alsmaar groeiende. Voor het seizoen 1971-1972 schreef het bestuur nu maar liefst 8 seniorenelftallen bij de KNVB in. Ook nieuw dit seizoen bij de Hvv Spoorwijk was zaalvoetbal voor pupillen en welpen en werd er een begin gemaakt aan damesvoetbal.
Over de resultaten kon men tevreden zijn. Alle elftallen wisten zich te handhaven en Spoorwijk 6 werd zelfs ongeslagen kampioen zonder ook maar een verliespunt, of te wel 18 gespeeld, 36 punten en een doelsaldo van 101 voor en 17 tegen. Spoorwijk 1 behaalde 23 punten uit 22 wedstrijden, het 2e elftal 22 uit 22, het 3e 18 uit 22, het 4e 23 uit 22, het 5e 15 uit 22, het 7e 16 uit 16 en het 8e-elftal 14 punten uit 18 wedstrijden.
Van de 6 juniorenelftallen werd alleen de A1 kampioen. De andere teams haden ook nog kansen op een kampioenschap maar omdat de competitie vroegtijdig werd stopgezet werd dit geen werkelijkheid. Ook de 3 pupillen- en 2 welpen-teams presteerde naar behoren.

Het was alweer 10 jaar geleden dat er overal in Nederland damesvoetbalelftallen werden opgericht. Echter omdat het ontbrak aan een goede organisatie verdween het competitievoetbal voor dames alweer na een paar maanden. In 1971 werd de draad weer opgepakt en werd er in Nederland een poging ondernomen om deze (toen) typische mannelijk sport ook weer door de dames te laten beoefenen. In West Duitsland en Zwitserland bestond immers al een aparte sectie damesvoetbal.
Als het damesvoetbal nu wel echt van de grond zou gaan komen dan wilde de Hvv Spoorwijk hiermee niet achterblijven en ook de dames de gelegenheid gaan bieden om deze sport te gaan beoefenen. De dames die graag in competitieverband wilde gaan voetballen konden zich dit seizoen konden zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

In februari 1972 telde Hvv Spoorwijk genoeg voetbalsters om een dameselftal op te richten. Na enkele vriendschappelijke wedstrijden startte de KNVB op zondag 5 mei 1972 met een bekercompetitie voor vrouwenteams. De dames van Hvv Spoorwijk werden ingedeeld in een poule met KFC’71, Delfia, Delft, De Flamingo’s en Celeritas. Gespeeld werd er met een iets kleinere bal (een 4tje) en de wedstrijden duurden 2x een half uur.

Seizoen 1972-1973

Op de jaarvergadering bij aanvang van dit seizoen memoreerde de voorzitter dat er in het afgelopen jaar gelukkig heel wat problemen binnen de vereniging waren opgelost. Verder had het bestuur van de Hvv Spoorwijk heel wat plannen zoals de lichtinstallatie vervangen door een zodanig nieuwe lichtinstallatie zodat er ‘s avond ook lichtwedstrijden op het terrein van Spoorwijk gespeeld konden worden. Ook de mogelijkheid tot het bouwen van een aanbouwkeuken werd besproken. Nieuw tot het bestuur traden toe de heren J. v.d. Sluijs en J. van Zijl, beiden in de rol van commissaris.
Het bestuur van Hvv Spoorwijk was verder voor dit seizoen als volgt samengesteld: G.H. de Groot (voorzitter), A. van Olst (2e voorzitter), J.J. Bouwense (secretaris), J.L. Koens (penningmeester), D. Hoek (2e penningmeester) en C. Pijnenburg (commissaris). Het bestuur was er verder in geslaagd om een sponsor te vinden voor het 1e elftal.

Het damesvoetbal binnen de Hvv Spoorwijk was dit seizoen inmiddels aardig uit de verf gekomen. Begon men aanvankelijk eerst met 1 team, al spoedig kon er tijdens de competitie een tweede team op de been worden gebracht. De competitie bracht de dames echter nog geen succes want zij moesten nog een hoop ervaring opdoen.

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Full Speed, GDS, HMSH, Moordrecht, Quick Steps, RAVA, Schiedam, Spoorwijk, TONEGIDO, Waddinxveen en Wippolder.

Spoorwijk 1 behaalde uiteindelijk de 7e plaats met 19 punten uit 22 wedstrijden.

In de competitie wisten alle seniorenelftallen, zij het soms met pijn en moeite, zich te handhaven. Het 2e elftal eindigde, met 18 punten uit 20 wedstrijden, als zevende. Spoorwijk 3 werd zesde met 22 uit 22. Het 4e elftal eindigde, ook met 22 uit 22, op de 7e plaats, evenals Spoorwijk 5 dat hiermee als zesde eindigde. Het 6e elftal werd met 18 uit 18 zevende en Spoorwijk 7 was dit seizoen de uitschieter want met 24 punten uit 16 wedstrijden konden zij de kampioensvlag hijsen. Spoorwijk 8 tenslotte werd zesde met 14 uit 16.
Over de junioren viel er dit seizoen niet veel te vermelden. De Hvv Spoorwijk kwam met 12 jeugdelftallen uit, waarvan 7 junioren, 3 pupillen en 2 welpen. Bij de damesafdeling was er al enige verbetering merkbaar.

Seizoen 1973-1974

Op de Algemene Ledenvergadering van 13 augustus 1973 werd medegedeeld dat de nieuwe aanbouwkeuken nog steeds moest wachten op de goedkeuring van B & W. Wederom kwam er een voorstel van het bestuur om tot contributie-verhoging over te gaan. De vergadering stemde daar mee in. De heer J. Borremans trad als commissaris toe tot het bestuur. De kantine draaide financieel weer naar wens maar de Toto-inkomsten liep weer verder terug. De heer Van Zijl moest het voorzitterschap bij de junioren-commissie helaas alweer beëindigen, de heer Bouwense volgde hem op. Ook de activiteiten-commissie van Spoorwijk draaide op volle toeren, vooral de doelpunten-actie werd een volledig succes. Ook de reünie-avond voor de oud-leden werd een nog groter succes dan vorig jaar.
Eind april kwamen weer veel oud gedienden bij elkaar in de Spoorwijk-kantine. Onder al die oud-leden was ook het Afdelingsbestuurslid van de KNVB de heer H.A. ter Hoeven. De heer Ter Hoeven kwam natuurlijk niet zomaar. Hij kwam speciaal om Toon van Olst, ruim 40 jaar lid, in de bloemetjes te zetten. Van zijn ruim 40-jarig lidmaatschap had de heer Van Olst maar liefst 29 jaar bestuursfuncties vervuld. Die functies liepen uiteen van 2e penningmeester tot waarnemend voorzitter. Om gezondheidsredenen moest de heer Van Olst dus afhaken. Het bleef natuurlijk niet alleen bij woorden want Toon van Olst werd maar liefst twee keer onderscheiden. Van de heer Ter Hoeven ontving hij de Zilveren Bondsspeld van de KNVB en vervolgens het Zilveren Onderscheidingsteken van de Haagsche Voetbal Bond.

De sponsor van Spoorwijk 1 sprong vanaf het seizoen 1973-1974 ook de jeugd bij. De Hvv Spoorwijk begon aan dit seizoen met maar liefst 10 senioren-elftallen.
In het seizoen 1973-1974 was de zondag 4e Klasse B uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Archipel, Delft, Excelsior’20, HMSH, Oranjeplein, Paraat, De Postduiven, Spoorwijk, TONEGIDO, VVP en Westerkwartier.  Het 1e elftal eindigde dit seizoen wederom op de zevende plaats, ditmaal met 19 punten uit 22 wedstrijden.

Spoorwijk 2 behaalde de vijfde plaats met 23 uit 22, het 3e elftal werd zesde met 18 uit 22, Spoorwijk 4 met 10 uit 22 tiende, het vijfde 6e met 19 uit 22 en Spoorwijk 6 werd derde met 25 uit 22. Het 7e elftal van Spoorwijk bezorgde de club dit seizoen, met 32 punten uit 18 wedstrijden, een kampioenschap. Spoorwijk 8 werd vierde met 22 uit 18, het 9e elftal eindigde op de derde plaats met 25 uit 18 en het 10e-elftal tenslotte werd uiteindelijk zevende met 8 punten uit 14 wedstrijden.
De jeugdafdeling van Spoorwijk telde dit seizoen 9 junioren-elftallen, 3 pupillen- en 2 welpen-teams. Het 2e- en 6e-juniorenelftal werden dit seizoen kampioen. Bij de dames-afdeling zat er dit seizoen wederom verbetering in. Dames 1 eindigde zelfs op de tweede plaats en Dames 2 in de middenmoot.

Seizoen 1974-1975

Op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 1974 kwam het volgende naar voren: De Gemeente Den Haag en de N.S.F. zouden de bouw van de aanbouwkeuken subsidiëren. Verder kreeg de Hvv Spoorwijk van de Gemeente toestemming om entree te heffen bij thuiswedstrijden van het 1e elftal. Aan het bestuur werden de heren F.A. van Leeuwen en J. Zwaneveld toegevoegd. De inkomsten van de pool-commissie waren ook dit jaar teruggelopen. De kantine draaide wel redelijk. Voor de junioren-commissie moest er weer een nieuwe voorzitter gekozen worden. De heer De Vries werd zodanig met algemene stemmen gekozen.

Op 27 januari 1975 kreeg de Hvv Spoorwijk het ontstellende bericht, dat bestuurslid Chris Pijnenburg was overleden. De heer Pijnenburg was lid van Spoorwijk sinds de vereniging deze naam kreeg. Hij mocht zijn werk, het vieren van het 50-jarig bestaan van Spoorwijk, dus niet afmaken.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1974-1975 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Archipel, BMT, Delfia, DoCos, PDK, SJC, Spoorwijk,Steeds Voorwaarts, TONEGIDO, Voorburg en Wippolder.

En dan de resultaten van de Spoorwijk-elftallen: Voor aanvang van het seizoen 1974-1975 waren er opvallend veel overschrijvingen naar Spoorwijk 1. Trainer Cor Pijtak haalde glimlachend veel goede spelers binnen zoals; John Bolman (RVC), Ton Lensink (ADO), Hans van Lochem (GSC) en de ODB-ers Aad van Rooyen en Henk Schroevers. Dit goede team bracht dit seizoen dan ook eindelijk sportieve successen op. Na een nek-aan-nek-race met Delfia en Archipel werd het 1e elftal uiteindelijk, met 3 punten voorsprong, kampioen van de 4e Klasse B. Met 32 punten (12x winst, 8x gelijk en 2x verlies) uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van 56 voor en 24 tegen, bezorgde trainer Cor Pijtak en zijn mannen voor een geweldige viering van het gouden feest van de Hvv Spoorwijk en verzekerden zich hiermee van een plaats in de 3e Klasse van de KNVB.
1975 Spoorwijk1 kampioenSpoorwijk 1, kampioen van de 4e klasse B in het seizoen 1974-1975. Deze foto is genomen voor aanvang van het thuisduel met Archipel op 28 april 1975.
Staand van links links naar rechts: Arie Ratsma, Rik Bourgonje, Ton Vermaas, Mark Kriek, John Bolman, Wim Jouvenaar, Paul Borgmeijer, Andre van Toor, Ton Lensink, Piet Lommers, Rob Zwaneveld, , verzorger Jan van Zijl,  en trainer Cor Pijtak. Zittend van links naar rechts: grensrechter Joop Zwaneveld, Wim Berserik, Hans van Lochem, Aad van Rooijen, Jan van der Meijden en Arie Plugge.

Hiermee was de maat echter nog niet vol, want ook het 2e elftal van Spoorwijk wist het kampioenschap van de Reserve Hoofdklasse A van de HVB binnen te halen, na een nog spannender nek-aan-nek-race met VCS 3. Met uiteindelijk 33 punten uit 22 duels werd Spoorwijk 2 dus kampioen en daarmee zullen zij voor het eerst in de geschiedenis van het 50-jarige Spoorwijk overgaan naar de Reserve 3e Klas van de KNVB. Voorwaar natuurlijk een schitterend resultaat, dat niet in het minst te danken is aan de eminente trainer, oud lid, en oud-aanvoerder van het 1e elftal, en bovendien Lid van Verdienste, Cor Pijtak.
Het 3e elftal van Spoorwijk deed het minder goed. Zij eindigde samen met Oliveo 3 met 15 punten uit 22 duels op een gedeelde 11e plaats. Omdat er echter twee clubs moesten degraderen volgde er tussen beide teams een beslissingswedstrijd  die door Spoorwijk met 1-0 werd verloren. Spoorwijk 4 eindigde op de achtste plaats met 17 uit 21 en het 5e elftal werd negende met 13 uit 20. Het 6e elftal werd vierde met 28 uit 21, Spoorwijk 7 werd zesde met 20 uit 20, Spoorwijk 8 werd zevende met 12 uit 18 en last but not least Spoorwijk 9 werd tweede met 25 punten uit 16 wedstrijden.
Alle junioren-elftallen behaalden dit seizoen goede resultaten. Het 6e juniorenelftal werd zelfs kampioen. Ook de pupillen en welpen behaalde bevredigende resultaten.

Seizoen 1975-1976

>

Na het kampioenschap van het eerste elftal werd de Hvv Spoorwijk dit seizoen ingedeeld in de zondag 3e Klasse A met daarin de volgende tegenstanders; Bodegraven, Celeritas, DoCoS, GSV, HVV, sc Lisse, Quick, RKDEO, Van Nispen, Waddinxveen en Woerden.

>

>

>

  In 1975 werd de kantine uitgebreid met een aanbouwkeuken en in oktober werd het 50-jarig jubileum gevierd met o.a een feestavond in Reinvoorde in Rijswijk met optredens van Mini en Maxi, Bolland en Bolland, Ben Cramer en Ciska Peters.


Bij de receptie t.g.v. het 50-jarig jubileum op 2 oktober 1975 overhandigt KNVB-bestuurslid Henk ter Hoeven (uiterst rechts) de bondsvlag aan het Spoorwijk-bestuur met v.l.n.r. Joop Borremans, Fred van Leeuwen, Joop Zwaneveld, Joop Koen en voorzitter Gerard de Groot.

Het verblijf van Spoorwijk 1 in de 3e klasse zou nu 4 seizoenen gaan duren.

Seizoen 1976-1977

Op de Algemene Ledenvergadering in oktober 1976 werd door de leden van Hvv Spoorwijk het volgende bestuur ge(her)kozen: G.H. de Groot (voorzitter), J.J. Bouwense (secretaris), J.L. Koens (penningmeester), D. Hoek (2e penningmeester) en de commissarissen J. Zwaneveld, J. Borremans en J.A.H. Bolman.

<

Seizoen 1977-1978

>

Na twee redelijke seizoenen werd in 1977-1978 degradatie nog net ontlopen met één punt voorsprong op de degradanten Lekkerkerk en WRW. Een jaar later liep het wel fout : met DOCOS en Vredenburch eindigde men gelijk onderaan en door verlies van beide beslissingswedstrijden keerde Spoorwijk weer terug in de 4e klasse.

Seizoen 1978-1979

>

<

Seizoen 1979-1980

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, DONK, GSV, Lekkerkerk, Moerkapelle, Moordrecht, ODB, Spoorwijk, TOGB, sv Voorburg, VVP en WSE.
Het eerste elftal van Spoorwijk in het seizoen 1979-1980. Staand vlnr: Anton van Bommel, Ben Toet, Freddy Nolten, André Scholtes, Richard Huijsman, Ab Ros, Cor van der Drift, Rob Zwaneveld, Peter Kerkhof, Joop Zwaneveld, Henk van Biemen en Wout de Korte. Gehurkt v.l.n.r: Gerard Verboon, John Bolman, Gerard de Groot, Piet Bakker, Henna Grunholz, Ton Ruis en Ruud Meurer.

GSV was dit seizoen oppermacht en werd met 37 punten op een straatlengte voorsprong van de rest kampioen van de 4e Klasse D. Het eerste elftal van Spoorwijk presteerde dit seizoen ook naar behoren want van de 22 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 24 punten, en een doelsaldo van 26 voor en 26 tegen, eindigde het team van trainer Anton van Bommel op een gedeelde derde positie van de ranglijst.

<  

Seizoen  1980-1981

>

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, BMT, Hoek van Holland, Laakkwartier, ODB, Oliveo, Quick Steps, RAVA, RKSVM, Scheveningen, Spoorwijk en Westerkwartier.

<       

Seizoen 1981-1982

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: ASB, BEC, BMT, BTC, Delft, Hillegersberg, ODB, Schiebroek, SCR, Spoorwijk, SVLV en Tediro.

<

Seizoen 1982-1983

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1982-1983 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Bernardus, DOSR, DSO, ODB, RAVA, SJZ, Spoorwijk, SVLV, VCS, VTL en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1983-1984

>

De indeling van de zondag 4e Klasse D van de KNVB in seizoen 1983-1984 zag er als volgt uit: BEC, BMT, CKC, Delft, DONK, SVDP, Steeds Volharden, Spoorwijk, TOGB, VCS en sv Voorburg.

<

Spoorwijk was met RAVA en Westerkwartier gelijk geëindigd op de laatste plaats. Bij de beslissingswedstrijden won RAVA 2 keer en Spoorwijk-WK werd 1-1. Omdat de doelsaldo van Spoorwijk en WK gelijk waren, moest er een beslissing vallen door strafschoppen, voor zo’n 500 toeschouwers op het FC Den Haag-terrein, waarbij Spoorwijk de gelukkige was (7-6 na 14 strafschoppen ).
Spoorwijk 1 in 1985. Staand v.l.n.r. J. Zwaneveld(grens), R. Zwaneveld, H. van Spronsen, F, Veldmeyer, G. de Groot, D. Smit en F.Kuyl(trainer). Zittend J. Bolman, R. Crawford, P. Kerkhof, T. van Toor, D. van der Wulp en C. Blijie.

>

Seizoen 1984-1985

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld: Alexandria’66, BEC, DSO, DZB, De Flamingo’s, Schiedam, Schipluiden, SIOD, Spoorwijk, Steeds Volharden, TOGB en sv Voorburg.

<

Seizoen 1985-1986

Bij aanvang van het seizoen 1985-1986 telde de Hvv Spoorwijk zo’n 300 leden, onderverdeeld in senioren, junioren, pupillen en  mini’s.
Op 1 oktober 1985 bestond de Hvv Spoorwijk exact 60 jaar. Om dit 60-jarige jubileum op een waardige manier te kunnen vieren werd er ruim van te voren een jubileumcommissie samengesteld, die alles in goede banen moest gaan leiden. Deze jubileumcommissie bestond uit: Ph. de Vos, J. Pennings, John Bolman, F. de Bruin, J. Koens, Th. van Olst, H. Toorenburg, Karel Junier, H. Bogers en C. de Groot.

Spoorwijk bestuur - kopie

 

Deze commissie had een aardig draaiboek gemaakt met o.a. op 1 oktober 1985 een open-huis voor alle leden, op 5 oktober de officiële receptie voor genodigden, op 12 oktober een grote feestavond in de Houtrust-rotonde aan de Houtrustweg en op 13 oktober de afsluiting met een grote familiedag op het Spoorwijk-complex.

In 1985 viert Spoorwijk het 60-jarig bestaan met een jubileumtoernooi tegen RVC, ODB en VCS , een wedstrijd van de veteranen tegen een “oud Haags” elftal en een feestavond met Harry Touw.

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: BEC, Delft, De Flamingo’s, GDA, Hoek van Holland, De Postduiven, RKSVM, Schipluiden, Spoorwijk, VVM, VVP en Wippolder.

Na een redelijk seizoen 1985/1986….

>

Seizoen 1986-1987

>

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1986-1987 uit de volgende clubs samengesteld: BEC, BMT, Delft, Haastrecht, Laakkwartier, De Postduiven, Schiedam, Spoorwijk, Swift Boys, TEDO, VOC en VVP.

<

Seizoen 1987-1988

>

Het eerste elftal van Spoorwijk werd in het seizoen 1987-1988 ingedeeld in de 4e Klasse C met daarin als tegenstanders: BMT, BTC, Delft, Haastrecht, Laakkwartier, Oranjeplein, Quintus, Schiedam, SVDP, TEDO en VVP.

<

Seizoen 1988-1989

>

Ook in het seizoen 1988-1989 kwam het vlaggenschip van de Hvv Spoorwijk uit in de zondag 4e Klasse C van de KNVB en moest men het ditmaal opnemen tegen: De Flamingo’s, Haastrecht, Laakkwartier, Naaldwijk, Nieuwerkerk, Oranjeplein, Quintus, SVV, TEDO, VIOS en WIK.

<

Seizoen 1989-1990

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1989-1990 uit de volgende clubs samengesteld: Celeritas, Cromvliet, Den Hoorn, ODB, Postduiven, Quick Steps, RAVA, Scheveningen, Spoorwijk, VIOS, Vredenburch en VVP.

Het eerste elftal van Spoorwijk speelde o.l.v. trainer Cor Pijtak een onopvallend seizoen want van de 22 competitiewedstrijden wist men er 7 te winnen, 5 gelijk te spelen en 10 te verliezen. Met 19 punten en een doelsaldo van 31 voor en 36 tegen, eindigde men op de zesde positie van de ranglijst.

Seizoen 1990-1991

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1990-1991 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Celeritas, Cromvliet, HBS, HVV, ODB, Quick Steps, RAVA, Randstad Sport, Spoorwijk, SVLV en WIK.

De laatste seizoenen werden de prestaties van Spoorwijk 1 geleidelijk minder en in het seizoen 1990-1991 degradeerde men naar de HVB.

<

Seizoen 1991-1992

>

De indeling van Spoorwijk 1 voor het seizoen 1991-1992 in de zondag Hoofdklasse B van de HVB luidde als volgt; BMT, DUNO, sv EOC, ESDO, HS Texas DHB, Oranjeplein, OSC, Paraat, REMO, Spoorwijk en SVH.

Het eerste elftal van Spoorwijk speelde dit seizoen een onopvallende rol in de competitie . De blauw-witte formatie wist van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden er 7 te winnen, 6 gelijk te spelen en 7 te verliezen. Met 20 punten, en de doelcijfers 37 voor en 36 tegen, eindigde men in de middenmoot op de zevende positie van de ranglijst.

<


Spoorwijk veteranen in 1992. Staand v.l.n.r. Aad Hansen, leider Jan, Gerard de Groot, Aad Hitzert, Wil Leonhardt, David Bankeman, Jan vd. Berg en grensrechter Theo Zwaneveld. Zittend: Theo Scholtes, Jan v.d. Meijden, Joop Zwaneveld, Ruud Bloembergen, Cees Schults en Arie ?

Seizoen 1992-1993

De zondag Hoofdklasse A van de HVB was voor het seizoen 1992-1993 als volgt samengesteld: BMT, DUNO, EOC, Graaf Willem II VAC, HDV, LYRA, Oranjeplein, SEP, Spoorwijk, Te Werve, VVP en sv Wassenaar.

Aan het einde van het seizoen werd via de nacompetitie toch weer een plek in de KNVB veroverd,  maar de vreugde is van korte duur. Na één seizoen in de 4e klasse vindt opnieuw degradatie naar de HVB plaats. In 1997 wordt die klasse al opgeheven en tot 2004 speelt Spoorwijk in de 5e klasse. In dat jaar valt er toch nog een kampioenschap en promotie naar de 4e klasse te vieren, na een 3-3 gelijkspel in een beslissingswedstrijd tegen SVH , wat vanwege een beter doelsaldo.

Seizoen 1993-1994

>

De indeling van de zondag 4e klasse D van de KNVB was in het seizoen 1993-1994 als volgt; BEC, Concordia, Delft, DWO, Full Speed, Den Hoorn, Laakkwartier, Quintus, RKDEO, Schipluiden, SEP en Spoorwijk.

Tijdens dit seizoen kon het eerste elftal van Spoorwijk helaas het hoofd niet boven water houden en degradeerde uiteindelijk naar de HVB. Van de 22 competitiewedstrijden werden er slechts 4 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en maar liefst 15 verloren. Met 11 punten, en de doelcijfers 29-67, eindigde de formatie van trainer Marciano Sam Sin op de voorlaatste positie van de ranglijst.

Seizoen 1994-1995

>

De zondag Hoofdklasse A van de HVB was in het seizoen 1994-1995 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Archipel/Ornas, Azzurri, Duindorp SV, ESDO, Flamingo’s, GSC, HS Texas DHB, JuVentas, sv Kijkduin, Spoorwijk en VVP.

<

Seizoen 1995-1996

>

De zondag Hoofdklasse A van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, Celeritas, Duindorp SV, DVC, HDV, JuVentas, Kranenburg, RFC’95, Spoorwijk, De Ster, TEDO en Toofan.

In het seizoen 1995-1996 werd er door de KNVB een nieuwe puntentelling ingevoerd. Een overwinning leverde tegenwoordig drie punten op i.p.v. twee.

In de eerste seizoenshelft vielen de prestaties van het team van trainer Han van Spronsen nog wel mee wan met 10 punten uit 13 wedstrijden ging de Hvv Spoorwijk op een negende positie van de ranglijst de winterstop in.
Vervolgens trad Koning Winter aan in Nederland en kon er gedurende twee maanden niet gevoetbald worden. Pas op zondag 3 maart kwam Spoorwijk in competitieverband weer in actie en leed men op die dag een 4-1 nederlaag bij De Ster. Uiteindelijk zou de Hvv Spoorwijk 1 in totaal slechts 13 punten uit 22 duels halen en eindigde men hiermee op de tiende positie van de ranglijst.

Seizoen 1996-1997

>

Omdat in 1996 de HVB-Klassen werd opgeheven kwam het eerste elftal van de Hvv Spoorwijk in het seizoen 1996-1997 in de zondag 6e Klasse (laagste Klasse) van de KNVB te voetballen.

<

Seizoen 1997-1998

>

In het seizoen 1997-1998 werd het eerste elftal van Spoorwijk ingedeeld in de zondag 6e Klasse A KNVB, samen met; De Adelaars, ADS, BMT, GDCPH, Jai Hanuman, Real Zoetermeer, SEP, Taurus en VOGEL.

<

Seizoen 1998-1999

>

<

Seizoen 1999-2000

>

<

Seizoen 2000-2001

>

De zondag 5e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 2000-2001 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel/Ornas, BMT, Celeritas, Duindorp SV, DUNO, De Jagers, Jai Hanuman, JuVentaS, RTT’99, Spoorwijk en Toofan.

Het eerste elftal begon uitstekend aan de competitie met overwinningen op Archipel/Ornas (2-8) en Toofan (3-2). Op de derde speelronde verloor de formatie van trainer John de Bruin nipt (2-1) bij de latere kampioen Jai Hanuman. Tot en met de zevende speelronde draaide Spoorwijk goed mee in de top van de 5e Klasse A. De stand was op dat moment als volgt: 01. Duindorp SV 7-14, 02. Spoorwijk 6-13, 03. Jai Hanuman 6-13 en 04. JuVentaS 6-13. Helaas kwam hierna qua prestaties de klad er in bij Spoorwijk 1 en ging de ene na de andere wedstrijd verloren.
Na de 20e speelronde trok de Hvv Spoorwijk zich terug uit de competitie. Op dat moment had men 24 punten uit 18 duels behaald en stond hiermee op de zevende positie van de ranglijst.

<

Seizoen 2001-2002

>

<

Seizoen 2002-2003

>

<

Seizoen 2003-2004

>

<

Seizoen 2004-2005

>

<

voldoende was. Ook nu duurde het verblijf in de 4e klasse slechts één seizoen.

Seizoen 2005-2006 Het einde van H.v.v. Spoorwijk

De Haagse voetbalvereniging Spoorwijk begon met nog slechts vier senioren-elftallen aan de competitie van 2005-2006 maar dit bleek achteraf uitstel van executie. Spoorwijk had sinds kort geen jeugdelftallen meer en het eerste elftal speelde in “de kelder” (5e Klasse KNVB) van het amateurvoetbal. De club kampte bovendien met ernstige financiële problemen die onoplosbaar bleken. De laatste jaren werden de inkomsten van de club alsmaar minder en de uitgaven bleven maar stijgen. Het financiële gat werd alleen maar groter toen ook nog eens de inwonende voetbalvereniging Neta Dall verdween. Hierdoor kwamen alle kosten (veldhuur, KNVB, GEB) bij alleen Spoorwijk terecht. Ook de schulden aan de bierbrouwerij konden niet meer afbetaald worden. Het bestuur van Spoorwijk, o.l.v. voorzitter Cakmak, had al diversen keren bij een aantal instantie’s aangegeven te willen praten over een eventuele fusie, maar kreeg daar nooit enige reactie op. Ook was de club nooit gevraagd bij de besprekingen van de nieuwe fusieclub Hsv Escamp terwijl Spoorwijk op nog geen honderd meter afstand lag van v.v. LenS.

Op zondag 25 september 2005 stonden de Spoorwijk-voetballers voor de laatste keer op het veld. De schuld van H.v.v. Spoorwijk was inmiddels opgelopen naar maar liefst 30.000 euro zodat er deurwaarders langskwamen. Enkele dagen later werd door de gemeente Den Haag onmiddellijk de veldhuur opgezegd en hierdoor alle teams door de KNVB uit de competitie gehaald. Juist in de maand dat H.v.v. Spoorwijk haar 80-jarige verjaardag hoopte te vieren kwam er abrupt een einde aan de gerenommeerde Haagse volksclub.


De oude ingang van Spoorwijk op Escamp I. Links de uit 1957 daterende kleedkamers en het 2e veld. Rechts de in 1964 gebouwde kantine. Op dit complex speelde Spoorwijk van 1957 tot 2005, DORR van 1982 tot 2000 en RTT’99 in seizoen 1999/2000. Nu speelt Wanica Star hier. Buitengewoon triest is het dat de kantine op zondag 16 januari 2011 door een brand verwoest werd, exact een jaar na de officiële ingebruikname door wethouder Sander Dekker op 16 januari 2010.

 

 

 

 

Palmares Spoorwijk Zondag Kampioenschappen:

1930-1931 3e klasse F HVB

1932-1933 2e klasse A HVB

1936-1937 1e klasse B HVB

1950-1951 4e klasse D *

1958-1959 4e klasse D *

1963-1964 4e klasse C

1974-1975 4e klasse B

2003-2004 5e klasse B * = geen promotie

Andere prestaties:

1992-1993 Winnaar nacompetitie Hoofdklasse HVB, promotie naar 4e Klasse KNVB

Parade der trainers bij Hvv Spoorwijk:

1957-1958 Joop Stal
1958-1959 Joop Stal
1959-1960 Joop Stal
1960-1961 Joop Stal
1961-1962 Joop Stal
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 Piet Eversteijn
1965-1966 Lex Rijnvis
1966-1967 Joop Stal
1967-1968 Cor Pijtak
1968-1969 Cor Pijtak
1969-1970 Cor Pijtak
1970-1971 Dhr. Portman
1971-1972 ?
1972-1973 ?
1973-1974 Cor Pijtak
1974-1975 Cor Pijtak
1975-1976 Cor Pijtak
1976-1977 Theo Kleindijk
1977-1978 Theo Kleindijk
1978-1979 Hans Buitenweg
1979-1980 Anton van Bommel
1980-1981 Martin Kloor
1981-1982 Martin Kloor
1982-1983 Martin Kloor
1983-1984 Martin Kloor
1984-1985 Frank Kuijl
1985-1986 Frank Kuijl
1986-1987 Aad Kila
1987-1988 Aad Kila
1988-1989 Martin Kloor
1989-1990 Cor Pijtak
1990-1991 Henna Grünholz
1991-1992 ?
1992-1993 Marciano Sam Sin
1993-1994 Marciano Sam Sin
1994-1995 Han van Spronsen
1995-1996 Han van Spronsen
1996-1997 ?
1997-1998 ?
1998-1999 ?
1999-2000 John de Bruijn
2000-2001 John de Bruijn
2001-2002 ?
2002-2003 ?
2003-2004 ?
2004-2005 ?

Parade der voorzitters bij Hvv Spoorwijk:

1925-???? Leers Carnal
???? -???? ?
???? -???? Dhr. Polderman
1929-1935 J. Eisema
1935-1936 F. Raspé
????- ???? M.J. Cornelissen
????- ???? +/- 1938  M. Lindenberg
1942-1946 Th. Scheublin
1946-1968 Lo van Otichem
1968-1971 Wil van der Wilk
1971-???? G.H.de Groot sr.
????- ???? Joop Koens
????- ???? G.H.de Groot jr.
???? -???? J.Huijsman
???? -???? C. Nolet
????- ???? Hans Arslan
????-2005 Cakmak

Terreinen waar de H.v.v. Spoorwijk heeft gespeeld:

Vanaf 5 september 1931 aan de Van Vredenburgweg 75 in Rijswijk.

Sportpark Escamp 1
Melis Stokelaan 1175
2541 GA Den Haag

Ere-voorzitter van H.v.v. Spoorwijk:

G. de Groot (8 juni 1977)

Ere-leden van H.v.v. Spoorwijk:

F. Raspe (3 juli 1945)

R. Verhaaf (25 november 1964)

Lo van Otichem ( 2 oktober 1965)

?

?

Lid van Verdienste bij de H.v.v. Spoorwijk:

J. Janssen (1935)
W. A. v. Ballegooijen (1950)
A.C. Notting (1950)
L. van Bavel (1952)
J. J. Paape Sr. (1954)
C. Pijnenburg (1955)
L. v. Otichem (1955)
Rik  Bourgonjen (1955)
G. B. F. Verhaaf (1955)
Cor Pijtak (1971)
A. van Olst (1975)
A. van Eekeren (1975)
Fred van Leeuwen (1978)
P. Dessing (1979)
?
?
?
D. Bloembergen (1999)
?
?

We zijn nog op zoek naar Ereleden en Leden van Verdienste van de H.v.v. Spoorwijk na het jaar 1985….