PZH

Den Haag
14-02-1939 - 30-06-2001

De oprichting van P.Z.H. (Provincie Zuid Holland)

De heren T.Nicolaas, J.Nanning, D.van Elk en F.Dikshoorn richtte op 14 februari 1939 in ‘s-Gravenhage officieel de voetbalvereniging Provinciale Waterstaat op. In die tijd was het provinciaal personeel nog verdeeld over enkele percelen in ‘s-Gravenhage. Zo was bijv. de Provinciale Griffie gevestigd aan de Korte Voorhout 1 en 9 en Benoordenhoutseweg 25 en 27 en Provinciale Waterstaat en de Planologische dienst van Zuid Holland in percelen in de Riouwstraat.
Het eerste bestuur van voetbalvereniging Provinciale Waterstaat bestond uit; A. de Doelder (voorzitter), T.Nicolaas (secretaris) en G.Roodhuijzen (penningmeester).
In de lente van 1941 rees er bij enige ambtenaren bij de Provinciale Griffie de gedachte om zelf een voetbalvereniging op te gaan richten onder de naam P.G.S.V. oftewel Provinciale Griffie Sport Vereniging. Tot de initiatiefnemers behoorden de heren B.Arnou, P.v.d.Beukel, A.v.d.Hout en W.v.Santen. Tijdens de oorlogsjaren waren er echter andere omstandigheden dan in het verleden en zodoende kregen de heren geen toestemming van de Procureur Generaal van het gerechtshof te ‘s-Gravenhage om deze voetbalclub op te richten.
De “Griffie-mensen” wenden zich toen tot hun collega’s van de “Waterstaat” en met hun medewerking konden de “Griffie-mensen” als 2e elftal alsnog deelnemen aan de competitie van seizoen 1941-1942.
Bij Provinciale Waterstaat werd de animo om verder te blijven voetballen steeds minder. De leeftijd van de voetballers en de oorlogsomstandigheden waren hiervan de voornaamste oorzaken. Provinciale Griffie bleef wel in stand en logisch gevolg hiervan was dat het 2e Griffie-elftal promoveerde als 1e Waterstaats-elftal.
Tot overmaat van ramp trad ook nog eens het volledige bestuur van Provinciale Waterstaat af en werd m.i.v. 17 juni 1942 opgevolgd door “Griffie-personeel”. Dit bestuur was nu als volgt samengesteld: A.v.d.Hout (voorzitter), P.v.d.Beukel (secretaris) en W.v.Santen (penningmeester).

Met slechts één elftal hield men het nog vol tot het seizoen 1943-1944, maar toen kwam de uitzending van het Provinciaal personeel naar Duitsland en zij die de kans kregen om onder te duiken verdwenen eveneens van het toneel.
Zodoende was het onmogelijk om in competitieverband door te spelen en trok men zich terug. Wel werd er verzocht aan de (K)NVB om als voetbalvereniging erkend te blijven zodat men, indien de mogelijkheid zou bestaan, na de oorlog weer aan het normale competitiegebeuren zouden kunnen deelnemen.

Bij het aanbreken van de bevrijding in mei 1945 was men echter fysiek niet direct in staat om weer te gaan voetballen. Pas in de zomer van 1945 werd er weer langzaam gestart met het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. Voordat de KNVB weer met de nieuw ingestelde competitie zou aanvangen had men weer een elftal. Er was echter één groot probleem, het terrein, aan de Hoekwaterstraat te Voorburg, waar men altijd voetbalde bleek door de oorlog voorlopig onbespeelbaar te zijn. Geluk bij een ongeluk was dat de toenmalige terreinknecht van complex Hoekwaterstraat, dhr. Kuiper, de materiaalkist met daarin een stel doelnetten goed had beschermd tegen de Duitsers zodat deze weer konden worden gebruikt. In het voorjaar van 1946 werd het terrein aan de Hoekwaterstraat weer opengesteld voor het spelen van voetbalwedstrijden.

Naamsverandering in P.Z.H.

Tot in het voorjaar van 1947 werd er gespeeld met slechts één “Griffie-elftal” er waren er plannen om een tweede “Griffie-elftal” in te schrijven. De “Waterstaat-mensen” kwamen echter met het verzoek bij het bestuur of het tweede elftal uitsluitend uit “Waterstaat-personeel” mocht bestaan en hiermee dan aan de competitie kon deelnemen. Uit verenigings oogpunt was dit nou niet een bepaald juiste ontwikkeling en zodoende werd op de Algemene Ledenvergadering van 24 juli 1947 de naam veranderd in P.Z.H. (Provincie Zuid Holland).
P.Z.H. kwam met drie elftallen uit in de competitie al kostte het ieder seizoen veel moeite om in deze periode steeds ieder elftal compleet het veld in te krijgen.

Op de algemene jaarvergadering van 8 juli 1949 kwam ter sprake dat veel leden behoefte hadden aan een eigen clubblad. Ook het bestuur van P.Z.H. vond dit idee zeer aanlokkelijk, men kon dan n.l. via dit clubblad veel informatie doorspelen aan alle leden. Men ging meteen aan het werk en na een aantal maanden van voorbereidingen kon het ideeverwezenlijkt worden.
Op 1 oktober 1949 kwam het officiële cluborgaan van P.Z.H. uit en het was een bijzonder genoegen de leden en donateurs dit eerste exemplaar aan te bieden. Zoals op de vergadering was afgesproken zou de omvang van het clubblad bescheiden blijven. Het was n.l. geenszins de bedoeling om met een royaal opgezette verenigingskrant te starten. Toch was dit weer een belangrijke stap in de geschiedenis van P.Z.H. want met dit cluborgaan zou het contact tussen de leden alleen maar versterken. Ook stelde dit cluborgaan P.Z.H. in staat alle donateurs, wier interesse en financiële steun zeer op prijs werd gesteld, op de hoogte te houden van alle verrichtingen van de elftallen.

De jaren 1950 t/m 1959

P.Z.H. voetbalde in de jaren vijftig nog steeds op de velden aan de Hoekwaterstraat te Voorburg. Dit complex was een grote kale vlakte met zeven speelvelden. P.Z.H. speelde daar o.a. met v.v. DORR op de zaterdag, zondags werd er o.a. gespeeld door O.S.C. Er was geen kantine, alleen een loketje waar je gevulde koeken kon kopen.
In de beginjaren vijftig had P.Z.H. nog maar twee elftallen. Enkele bekende namen van P.Z.H.-spelers waren; van Gerdingen, Polman, Hogeweg, Sieraal, Donkelaar, Jeelof, Cino, Wennekers, Borgers, Burgers en Willem van Zanten.
Door het vertrek van voorzitter J.Siepman naar de provincie Noord-Brabant werd Frans Dikshoorn op 1 februari 1954 zijn opvolger.

>

We zijn nog op zoek naar meer historie en foto’s van P.Z.H. uit de jaren vijftig

Seizoen 1959-1960

<

De negen clubs die in het seizoen 1959-1960 in de zaterdag 2e Klasse A van de HVB uitkwamen waren; AVA 1845, DORR, DVJ, Klokken Toren Boys, PVS, PZH, Quick Steps, Te Werve en TONEGIDO.

In een competitie waarin AVA 1845 oppermachtig was en met 28 punten kampioen werd kende het eerste elftal van PZH een prima seizoen. Van de 16 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 4 verloren. Met 20 punten en een doelsaldo van 31 voor en 22 tegen eindigde men op een tweede positie van de ranglijst.

>

Seizoen 1960-1961

>

<

Seizoen 1961-1962

>

<

Seizoen 1962-1963

>

De indeling van PZH 1 voor het seizoen 1962-1963 in de zaterdag 3e Klasse B van de HVB luidde als volgt; Arentsburg, ASSO, Bizon, GDA, KSD, PVS, PZH, SVGW, Te Werve en TONEGIDO.

PZH kende een matig seizoen want van de 18 wedstrijden werden er 4 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 12 punten, en een doelgemiddelde van 40 voor en 60 tegen, eindigde men op de negende en voorlaatste positie van de ranglijst. ASSO werd laatste met 11 punten.

Begin jaren zestig liep het ledenaantal bij P.Z.H. zo sterk terug dat er nog maar één elftal over bleef.
In 1965 moest P.Z.H. ook nog eens plaats maken aan de Hoekwaterstraat voor de Nederlandse Spoorwegen, die op dat terrein een rangeerterrein wilde gaan aanleggen. Dit plan ging op het laatste moment echter niet door maar in plaats daarvan werd de Utrechtse Baan op de velden van de Hoekwaterstraat aangelegd.
P.Z.H. vond samen met DORR onderdak bij voetbalvereniging B.M.T. aan de Hengelolaan. Het was daar eigenlijk een stuk gezelliger en er was zelfs een eigen kantine. P.Z.H. kreeg weer twee elftallen maar na de wedstrijd bleef er bijna niemand “hangen” in de kantine. Dit was dan ook de reden dat de omzet in de kantine teleurstellend was en P.Z.H. na één seizoen het complex van B.M.T. weer moest verlaten.

PZH 1, seizoen 1965-1966. Staand v.l.n.r. G. Groenewegen, R. Keijzer, H. Sprenger, E. v.d. Zwan, J. v. Gerdingen en G. Nordmann. Zittend G. v. Gerdingen, W. Sprenger, L. Porsul, A. Hagendoorn, J. v.d. Meijden en P. Wens

Vervolgens moest P.Z.H. naar het complex Ockenburgh en dat was nou ook niet echt een succes. Sportpark Ockenburgh was in die tijd nog een grote open vlakte met heel veel voetbalvelden. P.Z.H. bleef (gelukkig) maar één seizoen op Ockenburgh en verhuisde naar de Buurtweg, op de grens van Den Haag en Wassenaar. Ook op de Buurtweg was er in principe niet veel maar op de één of andere manier was het daar toch gezellig.

P.Z.H. had als “buren” de voetbalverenigingen Alto en N.L.S. In de meesten gevallen had men bij iedere thuiswedstrijd de scheidsrechter tegen. Die hadden al de pest erin als ze bij P.Z.H. moesten fluiten omdat ze dan altijd moesten omkleden in een oud materialenhoek van de Gemeente. Ook kon de club de scheidsrechter nooit wat te drinken aanbieden want er was gewoon simpelweg niets.
Naar loop van tijd ging het bestuur van P.Z.H. hier iets aan doen. Op het terrein stond een klein hokje met een gasstel en er werd iemand ingehuurd om daar thee te zetten en wat etenswaren te verkopen.
Al met al kwam er toch een behoefte bij P.Z.H. naar een echte kantine en die kwam er dan ook. P.Z.H. mocht n.l. op een gegeven moment gebruik maken van de kantine van TAMUVONA maar dat was ook weer van korte duur! De meesten leden vonden het te ver lopen naar deze kantine en sprongen liever over het slootje om in de JAC-kantine wat te gaan nuttigen. Vanaf dat moment, tot alle jaren dat men nog aan de Buurtweg voetbalde, namen alle P.Z.H.-leden voortaan gebruik van de JAC-kantine.

Seizoen 1971-1972

>

PZH 1 kwam dit seizoen uit in de 2e Klasse A van de HVB en moest het hierin opnemen tegen; Alto, ANWB, Bizon, Blauw Zwart, Escher Boys, GONA, KSD, OSZ, SML’46, TONEGIDO en Verburch.

De resultaten van PZH in de 2e Klasse van de HVB waren dramatisch. Van de uiteindelijk 21 competitiewedstrijden (de laatste wedstrijd tegen Escher Boys werd nog eens niet gespeeld) wist men er namelijk slechts 3 in winst om te zetten, 3 gelijk te spelen en werd er maar liefst 15x verloren. Met 9 punten, en een doelsaldo van 27 voor en 51 tegen, eindigde PZH dan ook op de voorlaatste positie van de ranglijst. TONEGIDO deed het dit seizoen met 3 punten nog slechter. Degraderen kon echter niet meer want ondertussen was de 3e Klasse van de HVB opgeheven en zodoende speelde PZH 1 al in de kelder van het zaterdagvoetbal.

<

Seizoen 1972-1973

>

<

Seizoen 1973-1974

>

De elf clubs van de zaterdag 2e Klasse A HVB in seizoen 1973-1974 waren; Blauw-Zwart, BSC’68, CWP, DHL, GDA, Marine, NSEM, PZH, SML’46, SVGW en Taurus.

In de eerste seizoenshelft presteerde het eerste elftal uitstekend want met 14 punten uit 9 wedstrijden ging men, samen met vv Marine en SVGW, als koploper van de 2e Klasse A de winterstop in.

<

Seizoen 1974-1975

>

De zaterdag 2e Klasse A van de HVB bestond in het seizoen 1974-1975 uit de volgende verenigingen; ANWB, Arentsburg, Bizon, Blauw-Zwart, ESC, GDA, Marine, PZH, Quick Steps, SML’46 en VELO..

P.Z.H.1 seizoen 1976-1977. Staand v.l.n.r: J.de Jong, F.Overman, R.Guillaume, M.v.Diemen, R.v.d.Steen en C.Bonninga. Zittend v.l.n.r: G.Groenewegen, A.Jeursen, R.Maessen, R.Martens en H.v.d.Kamp.

De eerste competitiehelft werd geteisterd door vele afkeuringen. Zo speelde PZH 1 tot aan de winterstop slechts 6 competitiewedstrijden. Met slechts 3 punten uit deze 6 wedstrijden sloot PZH de eerste seizoenshelft op een negende positie van de ranglijst af.

Seizoen 1977-1978

>

De zaterdag 2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: BSC’68, CWP, Graaf Willem II VAC, Hoek van Holland, Marine, MVO’72, NSEM, PGS, PZH, Quick Steps en TONEGIDO.

<

Seizoen 1978-1979

>

De zaterdag 2e Klasse A van de H.V.B. was in het seizoen 1978-1979 uit de volgende clubs samengesteld: ANWB, DHL, DvJ, Escher Boys, Marine, MVO’72, NSEM, PVS, PZH, SVGW en TONEGIDO.

<

Op 14 februari 1979 vierde PZH het 40-jarig bestaan van de vereniging met een receptie in de kantine van het Provinciehuis.

Seizoen 1979-1980

>

De zaterdag 2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: LenS, MVO’72, NSEM, PGS, PVS, PZH, Quick Steps, SML’46, SVGW en Taurus.

Het team van PZH-trainer Marin van Diermen eindigde dit seizoen met welgeteld 2 punten uit 18 wedstrijden (doelsaldo 12-67) op een onbedreigde laatste plaats van de ranglijst. Alleen tegen Taurus werd er een overwinning behaald. De sportieve resultaten waren bij het eerste elftal al jaren ondermaats maar dat deerde niemand op de club. Als het maar gezellig is, was het motto.

In 1980 kwam er een reconstructie van alle velden aan de Buurtweg en zodoende werd alles opnieuw ingedeeld. Voor P.Z.H. viel deze indeling niet gunstig en even speelde daarom bij het bestuur de gedachte om met voetbalvereniging TAMUVONA samen de kantine te gaan runnen maar dat bleek voor P.Z.H. financieel niet haalbaar.

Seizoen 1980-1981

Na lang zoeken en uiteindelijk met bemiddeling van de H.R.S.R. vond P.Z.H. een nieuw onderkomen op Sportpark Ockenburgh. Voor de leden van PZH was dit allemaal nog wel even wennen. De nieuwe accommodatie, de fraaie velden en vooral de aanwezigheid van een van alle gemakken voorziene kantine waren een wereld van verschil vergeleken met de uitzichtloze situatie op het terrein aan de Buurtweg. PZH deelde het sportcomplex aan de Wijndaelerweg met het eveneens op zaterdag uitkomende SVGW en de zondagclub (alsmede rechtmatige eigenaar) SVDHB.

De voetbalvereniging had ondertussen nu ook de officiële naam PZH aangenomen om zodoende van de ingewikkelde namen als Prov. ZH of zelfs voluit Provincie Zuid Holland af te zijn.

Bij aanvang van het seizoen 1980-1981 telde PZH in totaal 62 leden (39 veld en 23  zaal).

Seizoen 1981-1982

>

<

Seizoen 1982-1983

>

In het seizoen 1982-1983 was de zaterdag 2e Klasse B van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Ariston’80, DVJ, Ec-So, GONA, HTSV, International, MVO’72, PGS, PZH, Quick Steps, Schipluiden en Takdier Boys.

In de kelder van het zaterdagvoetbal waren de prestaties van PZH 1 dit seizoen nou niet bepaald goed te noemen. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 3 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en gingen er maar liefst 15 verloren. Met 10 punten, en de doelcijfers 34-48, eindigde men op een tiende positie van de 2e Klasse B. Alleen GONA (5 punten) en International (4 punten) presteerden nog minder.

Seizoen 1983-1984

De 2e Klasse B van de HVB-zaterdag was voor het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: Bizon, CWP, sv International, HTSV, MVO’72, PDK, PGS, PZH, Quick Steps, FC Zoetermeer en Zwart Blauw.

Ook in dit seizoen waren de prestaties van het eerste elftal nou niet bepaald opwindend. Van de 20 competitiewedstrijden  werden er slechts 4 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 13 verloren. Met 11 punten en een doelsaldo van 26 voor en 50 tegen eindigde PZH (samen met Quick Steps) op een gedeelde voorlaatste plaats van de ranglijst. Alleen Bizon deed het dit seizoen met 6 punten nog slechter.

Seizoen 1984-1985

>

PZH 1 in seizoen 1984-1985 voor de kantine van voetbalvereniging SVGW op Ockenburgh. Staand v.l.n.r; Gerard van Gerdingen, Gerrit Hogebrug, Ruud Blansjaar, Ron Pieper, Hans Bronsgeest , John Stam, Leo de Gee, Rob Krassenburg en Remy van Dijk. Voorste rij v.l.n.r; Cees Hendriks, Rob Maessen, Peter Hoogerheide, Martin Saris, Eric Blansjaar, Cees Rossel en Martin Remmig.

<

Seizoen 1985-1986

In 1985 kwamen de problemen qua bespeling van de velden bij SVGW. Vlak voor het moment dat het bestuur van P.Z.H. samen met SVGW weer was rondgekomen voor een vijf-jarig contract kwam de Gemeente met de mededeling dat ook voetbalvereniging Amar Deep bij SVGW werd ingedeeld. Hierdoor was er voor P.Z.H. ineens geen ruimte meer op Ockenburgh en werd de club doorverwezen naar de velden van Archipel. Zoedoende keerde P.Z.H. na vijf seizoenen Ockenburgh weer terug naar de Buurtweg. Om deze verplichte verhuizing beloofde de Gemeente het een beetje goed te maken om vijf jaar lang het verschil in huur tussen SVGW en Archipel bij te leggen. Helaas gebeurde dit maar één seizoen want daarna wist men ineens niets meer van deze afspraak. Wat echter niet wegnam was dat P.Z.H. het prima naar de zin had op het terrein van Archipel.

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: DVJ, Ec-So, GDA, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Schipluiden, SVGW, Takdier Boys, VELO en sv Wassenaar.

Vooral de eerste seizoenshelft verliep voor PZH 1 dramatisch want van de 12 wedstrijden werd er slechts 1x gewonnen, 1x gelijk gespeeld en maar liefst 10 x verloren. Het was dan ook niet zo vreemd dat PZH met 3 punten en een doelsaldo van 17 voor en 42 tegen op de laatste plaats van de ranglijst de winterstop inging.
Na de winterstop wist de formatie van trainer Van Dijk zich uitstekend te revancheren van de slechte eerste seizoenshelft want van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 6 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 13 verloren. Met 15 punten (doelsaldo 32-56) wist PZH zich met een tiende positie op de eindranglijst zich veilig te spelen voor behoud in de 1e Klasse. HTSV en GDA (beide 11 punten) eindigden onder PZH.

Seizoen 1986-1987

<

>

Seizoen 1987-1988

>

<

Seizoen 1988-1989

>

<

Bestuur PZH in 1989 ?  v.l.n.r.: Cees Rossel, Jan Wijchers, Leo Porsul, Ron van der Steen, Sjef van Rompu, Willem van Santen en Gerard Groenewegen. 

Seizoen 1989-1990

>

>

Seizoen 1990-1991

>

>

Seizoen 1991-1992

<

In verband met het opheffen van de 3e Klasse had de HVB (Haagse Voetbal Bond) dit seizoen de vier overgebleven teams ondergebracht in de 2e Klasse. Dit had het gevolg dat de zaterdag 2e Klasse HVB bestond uit 13 teams, te weten: Blauw Zwart, CWP, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, Marine, MVO’72, ORNAS, PZH, RAS, Westerkwartier en FC Zoetermeer.

RAS was dit gehele seizoen oppermachtig en werd dan ook met 39 punten uit 24 duels kampioen. Het vlaggenschip van PZH speelde een matig seizoen en eindigde in de onderste regionen van de 2e Klasse. Van de 24 wedstrijden werden er 7 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 13 verloren. Met 18 punten en een doelsaldo van 33 voor en 51 tegen eindigde men op de tiende positie van de ranglijst.

Seizoen 1992-1993

<

De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BMT, Cromvliet, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Vredenburch en Westerkwartier.

>

Seizoen 1993-1994

<

De indeling van PZH 1 voor het seizoen 1993-1994 in de zaterdag 2e Klasse van de HVB luidde als volgt; Archipel/Ornas, Blauw Zwart, Cromvliet, DVC, GDA, Graaf Willem II VAC, GSC, HTSV, LenS, Marine, MVO’72, PZH, sv Voorburg en Westerkwartier.

>

Seizoen 1994-1995

>

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1994-1995 uit de volgende clubs samengesteld: BSC’68, DHL, DWO, HTSV, Kamraan, Neta dall, PZH, Rijswijk, Te Werve, VCS en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1995-1996

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: Ariston’80, BSC’68, Cromvliet, Marine, Neta Dall, PGS, RAS, RVC, VCS en Vredenburch.

>

Seizoen 1996-1997

>

Na het seizoen 1995-1996 werd de Haagse Voetbal Bond (HVB) opgeheven dus dat betekende dat het eerste elftal van PZH dit seizoen uitkwam in de 5e Klasse (de laagste klasse) van de KNVB. De zaterdag 5e Klasse B was zodoende in het seizoen 1996-1997 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel/Ornas, sv Bohemen, GDS, HS Texas DHB, HTSV, sv De Jagers, Kamraan, MVO’72, Neta Dall, PZH, RAS en VCS.

<

Seizoen 1997-1998

>

<

Seizoen 1998-1999

>

<

Seizoen 1999-2000

>

<

Seizoen 2000-2001

>

<

Het einde van PZH

Na 62 jaar moest de op 14 februari 1939 opgerichte voetbalvereniging Provincie Zuid Holland ophouden met haar bestaan.
PZH speelde op zaterdag en heeft in zijn bestaan nooit meer dan 3 elftallen gehad maar altijd het hoofd boven water kunnen houden. Toen PZH bij GONA inwoonde kreeg de club ineens te maken met een grote kostenpost. Vanaf 1 november 1999 moest de club plotseling een huursom voor de kleedkamers aan de gemeente Den Haag overmaken en dit betekende achteraf de nekslag te zijn voor de ondergang van PZH.
In 2001 was de financiële situatie bij PZH zo slecht geworden. Een grote geldschieter kon de club niet vinden dus moest er naar een fusiepartner gezocht worden.
De meeste leden zagen een fusie niet zitten en zochten een andere club of stopten met voetballen. Zodoende kwam het besluit om PZH op te heffen.

Al die jaren heeft PZH een bescheiden rol gespeeld. Nimmer werden er opzienbarende resultaten geboekt maar gedurende die 62 jaar van PZH is er heel veel plezier en gezelligheid bij de club geweest. Het laatste seizoen 2000-2001 speelde PZH 1 in de zaterdag 5e klasse.

>

>

 

 

 

 

 

Palmares P.Z.H.

Kampioenschappen:

Andere prestaties:
Seizoen 1990-1991 promotie naar de 2e Klasse HVB
Promotie naar de 4e Klasse via de nacompetitie in 2000

Parade de trainers bij P.Z.H:

1960-1961 C. Huf
1961-1962 C. Huf
1962-1963 C. Huf
1963-1964 C. Huf
1964-1965 C. Huf
1965-1966 A. Berg
1966-1967 A. Berg
1967-1968 K. Smitskamp
1968-1969 K. Smitskamp
1969-1970 K. Smitskamp
1970-1971 Huib Blijie
1971-1972 Huib Blijie
1972-1973 Huib Blijie
1973-1974 M. van Diemen
1974-1975 M. van Diemen
1975-1976 ?
1976-1977 ?
1977-1978 ?
1978-1979 Martin van Diermen
1979-1980 Martin van Diermen
1980-1981 Martin van Diermen
1981-1982 ?
1982-1983 ?
1983-1984 G. Hogebrug
1984-1985 G. Hogebrug
1985-1986 R. van Dijk
1986-1987 R. van Dijk
1987-1988 ?
1988-1989 ?
1989-1990 ?
1990-1991 ?
1991-1992 Herman Wolswijk
1992-1993 Herman Wolswijk
1993-1994 ?
1994-1995 ?
1995-1996 ?
1996-1997 ?
1997-1998 ?
1998-1999 Ruud van Zuijlen
1999-2000 Ruud van Zuijlen
2000-2001 Fred Hofman

Parade der voorzitters bij P.Z.H:

1939-1941 A.M. de Doelder
1941-1942 J. Werner
1942-1947 A.J. van der Hout
1947-1950 C. Broekhoven
1950-1952 Jan Stoffer
1952-1954 J. Siepman
1954-1958 Frans Dikshoorn
1958-1959 C. Sieraal (a.i.)
1959-1961 Frans Dikshoorn
1961-1970 T. Cino
1970-1983 Leo Porsul
1983-1986 C. Spierings
1986- ???? Gerard Groenewegen
???? – ???? ?
???? -2000 Ruud Blansjaar
2000-2001 Eric Blansjaar

Terreinen waar P.Z.H. heeft gevoetbald:

Van 1939 t/m 1943 Oosteinde te Voorburg
Van 1943 t/m 1965 Hoekwaterstraat Voorburg/Den Haag
Van 1965 t/m 1968 Hengelolaan te Den Haag als onderhuurder bij v.v. B.M.T.
Van 1968 t/m 1969 Sportpark Ockenburgh te Den Haag
Van 1969 t/m 1980 Buurtweg te Wassenaar
Van 1980 t/m 1985 Sportpark Ockenburgh als onderhuurder bij v.v. S.V.G.W.
Van 1985 t/m ???? Buurtweg te Wassenaar als onderhuurder bij v.v.Archipel
Van ???? t/m 2001 Beresteinlaan te Den Haag als onderhuurder bij v.v.GONA

Ereleden P.Z.H.

T.Cino
F.Dikshoorn
G.Groenewegen
L.Posul
W.v.Santen
C.Sieraal
?
?

Lid van Verdienste bij P.Z.H.

?
?
?

Zijn we allemaal nog naar op zoek…