v.v. Kranenburg v.v.

Den Haag
19-12-2016 - Heden

>

De heroprichting van v.v. Kranenburg

In augustus 2016 viel definitief het doek voor de voetbalvereniging Haaglandia. De club vroeg het faillissement aan nadat de gemeente het contract opzegde na een huurachterstand. Haaglandia was in 2005 opgericht door een fusie van FC Kranenburg, zelf opgericht in 1919, met RVC/Rijswijk.
Voetballiefhebbers uit kringen van het failliete Haaglandia, waaronder John van Kuijeren, gingen vervolgens hard aan het werk om te proberen Kranenburg opnieuw op te richten. Dit leek in eerste instantie een grapje, maar niks was minder waar! Voor de her-oprichting van Kranenburg had men minimaal vijftig leden nodig! John van Kuijeren werd de grote man achter de heroprichting van de ooit zo bekende Haagse club en al snel liep het ledenaantal naar de honderd toe.

De oprichtingsvergadering werd gehouden op maandag 19 december 2016 in de kantine op het Sportpark Irene (Schaapweg 2 te Rijswijk). Zo’n honderd oprichtingsleden waren bijeen gekomen in de voormalige Haaglandia-kantine voor de heroprichting van de club. Al met al kon men in eerste instantie alle plannen gaan realiseren want er kon een nieuwe club worden opgericht, een bestuur, de clubkleuren en de officiële nieuwe naam van de club worden gekozen.

Nu de naam (v.v. Kranenburg) en het oprichtingsbestuur bekend was en men ook het vereiste aantal van 50 leden had behaald, konden de verdere stappen doorlopen worden die nodig waren om een voetbalvereniging op te richten. Zo moest men namelijk nog op zoek naar een voetbalcomplex, het clubtenue, het logo, de statuten en de hoogte van de contributie.

>

De pech van de v.v. Kranenburg was echter dat de gemeente niet meer wil dat nieuwe verenigingen een eigen accommodatie kregen toegewezen.. Daardoor bleven er maar twee mogelijkheden over voor de v.v. Kranenburg: fuseren of samenwerken met een bestaande vereniging.
Het bestuur van v.v. Kranenburg kwam vervolgens in contact met de voetbalvereniging sv Wateringse Veld/GONA en die gesprekken verliepen uiterst positief. Kranenburg had wel enkele voorwaarden aan een eventuele fusie verbonden. Zo wilde men onder meer dat de verenigingsnaam gewijzigd zo worden, zodat Kranenburg in de naam voor bleef komen.

Op 12 mei 2017 werd bekend dat sv Wateringse Veld/GONA en de opnieuw opgerichte voetbalvereniging Kranenburg uit Den Haag gingen fuseren. Echter omdat Kranenburg niet was ingeschreven bij de Kamer van Koophandel moest de naam van de nieuwe fusieclub voorlopig sv Wateringse Veld/GONA’ blijven. Later zou er waarschijnlijk wel een nieuwe naam verzonnen worden, waarin ook Kranenburg in voor zou komen.

Gespeeld ging er worden op het sportcomplex aan de Guido de Moorstraat in Den Haag, de thuisbasis van sv Wateringse Veld/GONA. De sv Wateringse Veld/GONA had hier al een hele mooie accommodatie. In maart 2017 had de club zelfs nog een forse subsidie van het Oranje Fonds gekregen om van het gebouw een zogenoemd ‘buurthuis van de toekomst’ te maken. Dit hield in dat kinderen uit de wijk bij de sport betrokken worden, bijvoorbeeld door middel van speciale trainingen en een nog op te richten Buurtvoetbalschool.
De vv Kranenburg beschikte over veel kennis en ervaring op voetbaltechnisch gebied. Ook had de Haagse club een breed netwerk in de regio Haaglanden. Dit waren dus sterke punten van beide partijen die elkaar hiermee konden aanvullen.

Op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 13 december 2017 gaven de leden van zowel sv Wateringse veld/GONA als die van de v.v. Kranenburg hun goedkeuring aan de nieuwe fusienaam sv Wateringse Veld/Kranenburg, die per seizoen 2018-2019 in zou gaan. Daarnaast werd Ronald Kubitza, Caroline Verstraate en Hans Bandel aangenomen als nieuwe bestuursleden.

Feit was dus wel dat het heropgerichte v.v. Kranenburg onder deze naam nooit één wedstrijd heeft gespeeld en dat zodoende de historie van v.v. Kranenburg hier op onze website tot een einde komt.