SVT

Den Haag
20-05-1933 - 14-12-1959

Het ontstaan van S.V.T. (Sport Vereniging Tarcisius)

Het ijzeren hek gaf toegang tot “De Kleine Loo”, thans “Het Kleine Loo”, een boeren hoeve met een koetshuis en daarachter een aantal weilanden. Bekend met de ligging van deze weilanden gingen op een zekere dag de leiders van de gezellenvereniging “SintTarcisius”, de heren Leenders en Reintjes, van de Parochie van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad van Kapelaan van Houten met een groep jongens van de St.Nicolaasschool aan de Mariastraat naar het inmiddels ‘beroemde hek’.
Het waren jongens uit de zesde klas, die behalve knutselen en figuurzagen ook graag wilde voetballen en zodoende een schoolelftal oprichtte.
Maar omdat voor een voetbalwedstrijd twee elftallen nodig zijn werd er naarstig naar een tegenstander gezocht.
Die tegenstander werd gevonden in de persoon van de heer De Haas, die leider was van de voetbalafdeling van de Personeelsvereniging van het bedrijf Vroom en Dreesmann. Het trio Leenders, reintjes en De Haas werden het snel met elkaar eens en de eerste voetbalwedstrijd kon beginnen.

Kapelaan B.J. van Houten was iemand die de jeugd graag bezig zag en van de straat hield. Het kerkbestuur keurde dan ook goed dat hij het veldje achter het “ijzeren hek” inhuurde om deze wedstrijd te laten spelen.
Nu was er van een echt voetbalveld natuurlijk nog geen sprake en men moest zelf de “doelpalen” meenemen en opstellen. Dat opstellen gebeurde zodanig dat de grootst mogelijke speelruimte werd verkregen. De “doelpalen” werden verbonden met een lint dat als “lat” fungeerde. Omkleden gebeurde in het “Koetshuis”, dat ook was voorzien van was- en voetenbakken.
Sint Tarcisius wist deze wedstrijd met 2-1 te winnen van Vroom en Dreesmann Sport.

Na dit sportieve treffen voelden de drie heren er wel wat voor om een “echte” voetbalclub op te richten. In die tijd werd er als eis gesteld door de R.K.F. (voetbalbond), dat men pas tot de bond kon worden toegetreden wanneer men de beschikking had over junioren en senioren. Dit probleem kon snel worden opgelost omdat Vroom en Dreesmann Sport beschikte over senioren en St.Tarcisius over junioren. Door bemiddeling van de Bond werd toen op 20 mei 1933 de R.K. Sportvereniging Sint Tarcisius (afgekort S.V.T.) opgericht.

Het eerste bestuur van S.V.T. zag er als volgt uit: voorzitter dhr. Adriaanse, secretaris dhr. Van Driel, penningmeester De Haas en Hoofdjuniorenleider dhr. J.Brouwer.

Het eerste terrein van S.V.T.

De velden achter “het ijzeren hek” waren in feite ongeschikt om er officiële wedstrijden op te kunnen spelen. Daarom verhuisde men naar een terrein aan de Bezuidenhoutseweg. Natuurlijk was er voor en na een wedstrijd behoefte aan een kopje thee, koffie, een reep chocolade, koeken en dergelijke, maar daarvoor was een clubtent of kantine nodig en die had S.V.T. niet.
Na veel zwoegen werd een houten “geval” opgescharreld bij de verffabriek “Doel-Faay” voor de som van f.75,=. S.V.T. had in eerste instantie dit geld niet maar de mannen van de verffabriek waren zo vriendelijk om de club uitstel van betaling te geven.

 

Voor het spelen van “uit”-wedstrijden werd er altijd verzameld in de Pahudstraat. De toenmalige voorzitter van S.V.T., de heer W.A.J.Merks beschikte over een automobiel van het merk “Ford” van het type “Cabriolet”. Zo’n bezit was heel wat in die dagen en S.V.T. mocht er van mee genieten.
In de Pahudstraat ging de kap helemaal open en alle jongens van het elftal konden in de auto plaats nemen. Omdat het vervoeren van zoveel personen in een voor vier personen bestemde automobiel bij de wet verboden was, moest er een list worden bedacht. Wanneer de Merks het sein “duiken” gaf, dan moesten alle jongens zich in zodanige bochten wringen dat een argeloze voorbijganger of een niets vermoedende agent dacht dat de heer Merks er alleen in zat.
De heer Merks is bestuurslid van S.V.T. geweest van 1933 tot 1949, waarvan voorzitter van 1936 t/m 1949.

S.V.T. na de Tweede Wereldoorlog

Vlak na de Tweede Wereldoorlog had S.V.T. behoefte aan uniforme-gele shirts maar dat was een hele zorg want alles was in die tijd op de bon. Op 4 oktober 1947 kon het bestuur van S.V.T. dan toch met grote voldoening mededelen dat het men was gelukt om deze gele shirts te bemachtigen. Kleine maten kostte f.4,= + zes textielpunten en grote maten f.4,50 + acht textielpunten.

In de jaren 50, toen SVT aan de Buurtweg speelde, heerste er een groot gebrek aan terreinen en kleedgelegenheden en besloot S.V.T. daardoor een fusie aan te gaan met Oosterboys.

Reeds voor de fusie met Oosterboys kende S.V.T. al de jeugdkampen. Uit de eerste kamp ontstond de latere bekende fietskampen.
In 1952 was er eerste kamp een feit. Dit kamp was georganiseerd in samenwerking met N.K.S. Gereisd werd er per gammele vrachtauto’s die waren voorzien van banken. Jeugdleider Aat van de Berg die een smetteloos wit kostuum droeg kwam tijdens deze tocht in het water terecht en kwam er onder de blubber weer uit. Dit kamp was in Vught.

 

De fusie tussen S.V.T en Oosterboys kwam tot stand op 1 november 1955 maar pas op 14 december 1959 werd de R.K. Sportvereniging O.S.C. (Oosterboys-S.V.T.-Combinatie) goedgekeurd bij Koninklijk Besluit nr 42.

Palmares SVT

Kampioenschappen
1945-1946 2e klasse B HVB

 

Voorzitters S.V.T.

1933-1936 Dhr. Adriaanse
1936-1949 Dhr. W.A.J.Merks
1949-1955 Dhr. J.G.Gerardts

 

Heeft u de historie, foto’s of andere informatie over S.V.T. mail dan aub naar haagse.voetbalhistorie@gmail.com

 

Palmares S.V.T.

Kampioenschappen:
1945-1946 2e klasse B HVB

Andere prestatie’s:

Parade der trainers S.V.T.

1933-1934 ?
1934-1935 ?
1935-1936 ?
1936-1937 ?
1937-1938 ?
1938-1939 ?
1939-1940 ?
1940-1941 ?
1941-1942 ?
1942-1943 ?
1943-1944 ?
1944-1945 ?
1945-1946 ?
1946-1947 ?
1947-1948 ?
1948-1949 ?
1949-1950 ?
1950-1951 ?
1951-1952 ?
1952-1953 ?
1953-1954 ?
1954-1955 ?
1955-1956 ?
1956-1957 ?
1957-1958 ?
1958-1959 ?

Parade der voorzitters S.V.T.

1933-1936 Dhr. Adriaanse
1936-1949 Dhr. W.A.J.Merks
1949-1955 Dhr. J.G.Gerardts

Terreinen waar S.V.T. heeft gevoetbald:

Het Kleine Loo
Bezuidenhoutseweg