RKSV Blauw-Zwart

Wassenaar
29-06-1921 - Heden

Blauw Zwart vlag - kopie

De oprichting van RKSV Blauw-Zwart

Rond 1920 trommelde de toenmalige Kapelaan H.J.C. van der Burg van de Willibrordusparochie te Wassenaar een stelletje Wassenaarse jongens bij elkaar en kwam tot de oprichting van een propagandaclubje. Eén of twee maal per week kwam dit groepje bij elkaar voor het krijgen van godsdienstig onderwijs. Naast de meer ernstige godsdienstige zaken maakte de ontspanning ook een groot deel van de bijeenkomst uit. Vooral in de zomermaanden moest het paard van Pastoor Tholenaar ruimte maken voor de jeugd, want dan werd op de weide achter het Patronaatsgebouw druk gehand- of gekorfbald. Men schafte een paar palen en een paar korven aan en het spel kon beginnen. Het kwam echter maar al te dikwijls voor dat er, i.p.v. gooien, tegen de bal getrapt werd, met alle gevolgen van dien. Menig ruitje sneuvelde. Kapelaan v.d.Burg bleek zijn jongens goed te kennen en begreep waar zijn succes lag. Voetballen was toen in Wassenaar bij lange na nog geen populaire sport, maar het was wel wat zijn jongens wilden. De energieke Kapelaan beet zich er in vast en hij moest menig woordje spreken om kerk en ouders over te halen eer deze inzagen dat het gehol achter en het getrap tegen zo’n stuk bal, toch wel iets goeds was voor hun jongens. En zo geschiedde, en werd er op 29 juni 1921 een voetbalvereniging opgericht. Aan de Lange Kerkdam te Wassenaar kon beslag worden gelegd op een “stuk weiland”. Het veld werd gepacht door de heer C.Versteeg, die er zijn koeien en paarden had lopen. Hij pachtte het land van de familie van Heeckeren van Twickel, die op kasteel Delden woonde. De heer Versteeg gaf alleen toestemming als zijn pachtheer zijn goedkeuring gaf. Na enige briefwisselingen tussen Kapelaan v.d.Burg en de familie van Heeckeren van Twickel werd er goedkeuring gegeven voor het bedrijven van het voetbalspel, mits het land niet beschadigd werd. Indien het wel beschadigd raakte waren de kosten voor de voetbalclub.

De naam Blauw-Zwart

Er waren al heel wat suggesties aan vooraf gegaan maar zo gemakkelijk werd de naam van de pas opgerichte club niet opgelost. Dat Arie in een blouse, Kees in een trui, Jan in een halflange broek en Jaap in een witte souspantalon voetbalde was een doorn in het oog van de toenmalig toeziende voogden. De heer A.A.de Smit, die een kruidenierszaak op het Plein in Den Haag had en veel klanten aan de Waalsdorperlaan en omgeving moest bezoeken, reed op een goede middag even naar Den Haag en stapte in de Javastraat de sportwinkel van de heren Wilson en Frankenberg binnen. Het waren magere jaren. Van de ene kleur shirtjes had men er nog maar vier, van een andere kleur slechts zeven, alleen van de Blauw-Zwart gestreepte shirtjes waren er meer dan elf en nog goedkoop ook. Op dat moment schreef de heer de Smit geschiedenis in voetbalminded Wassenaar. Hij kocht elf Blauw-Zwartshirtjes, dan had hij er nog één in reserve want de doelman speelde toch in een trui. Toen de heer de Smit bij terugkomst de bestuursleden van zijn koop in kennis stelde, wisten zij het opeens allemaal; De naam van de voetbalclub zou Blauw-Zwart worden!

De eerste wedstrijd van Blauw-Zwart

In het bezit van fonkelnieuwe broekjes en shirtjes voelde men zich nu pas echte voetballers. Nu kon er dus eindelijk officieel gevoetbald worden. Met vereende krachten werd het voetbalveld uitgezet en de kalklijnen aangebracht. Een stel goalpalen (zonder netten) werden met behulp van een bereidwillige timmerman geplaatst en zo kon het spel voor het eerst beginnen. Deze allereerste wedstrijd werd dus gespeeld op het terrein aan de Lange Kerkdam, achter het voormalige pand van notariskantoor Van Wijk. De (uiteraard Katholieke) tegenstander was het 6e elftal van Graaf Willem II, een club die reeds in 1912 het levenslicht zag. Deze eerste wedstrijd ging met 6-1 verloren. Het historische Blauw-Zwart doelpunt werd gescoord door Arie Duivenvoorde.

De jaren 1921 t/m 1929

Blauw-Zwart heeft in haar beginperiode veel huisvestingsproblemen gekend. Na enige tijd op het veld aan de Lange Kerkdam te hebben gespeeld werd de huur daarvan opgezegd en moest men uitkijken naar een ander veld. Uitkomst bracht de heer Prins die een terrein aan de Deylerweg ter beschikking had. Op dit terrein was ook geen kleedruimte aanwezig maar als noodoplossing werd een gele bestelwagen getransformeerd tot kleedkamer. Maar ook van dit terrein kon Blauw-Zwart het niet lang volhouden want de H.T.M. (de gele tram) eiste het veld op.
Weer op zoek naar een nieuw terrein slaagde men uiteindelijk met veel moeite iets te vinden dicht bij “de wieg” van Blauw-Zwart. Er werd een stuk grond gehuurd van de Exploitatie Maatschappij van de heer Wouters achter het Patronaatsgebouw. Men kon zich omkleden in de kleedkamers van het Patronaatsgebouw, die eigenlijk alleen voor toneelspelers bestemd waren. Op dit veld kon Blauw-Zwart tot 1928 blijven. Echt ideaal was dit veld nou ook weer niet want dwars over het veld liepen de rails van een zandtreintje, dat grond vervoerde van de Hertenkamp naar de in aanbouw zijnde H.T.M. Maar men wist daar wel raad op, want voor de wedstrijden werden de railsen ontmanteld en langs de zijlijnen neergelegd. Zo gauw de wedstrijden afgelopen waren werden de railsen weer keurig op hun plaats terug gelegd zodat men op maandagochtend weer rustig met de zandkarretjes vice versa HTM kon rijden.

Al waaide het zand op het terrein huizenhoog en al zagen de spelers er soms zwart uit, altijd waren er wel toeschouwers te vinden (en steeds groter in getale), die de Blauw-Zwart-spelers kwamen aanmoedigen. De successen van het eerste elftal waren in de jaren twintig groot te noemen. Kampioen in 1924, 1925, 1926, 1927 en 1928. Met al deze successen dacht Blauw-Zwart van het veldprobleem af te zijn. Niets was minder waar, de Exploitatie Maatschappij “Wouters” zegde de huur op en weer stond Blauw-Zwart “op de keien”!
Gelukkig kreeg Blauw-Zwart hulp van de Gemeente en het Gemeentebestuur van Wassenaar stelde een terrein ter beschikbaar aan de Katwijksche Weg. Met behulp van vele supporters en vrienden van Blauw-Zwart verrees daar ook een kleedgelegenheid, waar men terecht trots op kon zijn. Op zondag 14 oktober 1928 opende Burgemeester Storm van ‘s-Gravensande, met de aftrap van de wedstrijd Blauw-Zwart tegen R.I.A., het nieuwe terrein aan de Katwijksche Weg. Blauw-Zwart speelde inmiddels in de 1e Klasse D.H.V.B. (Diocecaan-Haarlem Voetbal Bond). De  ruim 400 toschouwers zagen een uiterst spannende wedstrijd die door Blauw-Zwart werd gewonnen. Regelrecht stormde Blauw-Zwart wederom op een kampioenschap af. Men werd dus dan ook ongeslagen kampioen van de 1e Klasse D.H.V.B. De promotiewedstrijden voor de 2e Klasse R.K.F. (Rooms Katholieke Federatie) werden door Blauw-Zwart ook gewonnen.

De jaren 1930 t/m 1939

In de afgelopen jaren was er door het eerste elftal van Blauw-Zwart steeds een kampioenschap binnengehaald. Het viel de sportliefhebbers in Wassenaar dan ook een beetje rauw op hun dak, dat hun geliefde Blauw-Zwart in het seizoen 1929-1930 een beslissingswedstrijd voor de onderste plaats moest spelen voor behoud van de 2e Klasse R.K.F. Deze wedstrijd ging tussen Blauw-Zwart en Graaf Willem II 2 op het terrein van DHL in Delft. Blauw-Zwart won deze wedstrijd met 3-1.
Ondertussen was 1934, het jaar van het 12,5-jarig bestaan, aangebroken. Op zondag 14 januari 1934 werd dit jubileum officieel gevierd. Er werd begonnen met een Heilige Mis en algemene Communie, met aansluitend een gemeenschappelijk ontbijt. ‘s-Middags werd er eerst een competitiewedstrijd gespeeld tussen Blauw-Zwart A1 en Nubia A1, daarna werd de “ere-wedstrijd” gespeeld tussen het eerste van Blauw-Zwart en 1e Klasser T.Y.B.B. uit Haarlem. Voor de winnaar stond er een mooie beker klaar, terwijl alle spelers een voetballer op een zwart marmeren voetstuk kregen aangeboden. ‘s-Avonds was er nog een grote feestavond in het R.K.Verenigingsgebouw. Toegangskaarten waren verkrijgbaar tegen een prijs van 75 cent.

Het was opvallend hoe dikwijls Blauw-Zwart in de jaren dertig “bijna” kampioen werd. In seizoen 1933-1934 werd men n.l. tweede, in 1934-1935 derde, 1935-1936 derde, 1936-1937 tweede en in het seizoen 1937-1938 wederom tweede.
In het seizoen 1938-1939 bevond Blauw-Zwart zich in een prachtige positie en had wederom een goede kans om kampioen te worden. De laatste wedstrijd V.V.P.- Blauw-Zwart moest de beslissing brengen. Alle verwachtingen waren hoog gespannen. Garage Beuk uit Noordwijk (Beuk Touringcars) moest met al zijn materieel op de proppen komen om alle Blauw-Zwart supporters te kunnen vervoeren. In totaal waren er 18 bussen, sommigen zelfs zonder ramen.
Blauw-Zwart kwam in het Zuiderpark al heel snel met 1-0 voor. Doch het “pechduiveltje” was met de spelers en supporters meegekomen en de club kreeg daarvan dan ook behoorlijk zijn deel. De einduitslag was 3-2 voor V.V.P. en weer dropen de supporters teleurgesteld af.
Teleurgesteld, wéér geen kampioenschap. Toch was er niemand die Blauw-Zwart hierover een verwijt maakte. Alhoewel de hoogste titel niet veroverd was, was de stemming bij de grote menigte, die zich verzameld had in een van tevoren besproken zaal in het Bezuidenhout, uitstekend. Deze zaal was bedoeld om het kampioensfeest te vieren. Gefeest werd er alsnog, met de plechtige belofte dat er in het volgende seizoen wel een kampioenschap zou worden binnengehaald.

De jaren 1940 t/m 1945

Aan hun belofte werd wel woord gehouden, want het seizoen 1939-1940 bracht een schitterend kampioenschap met meerdere punten voorsprong op de concurrenten. Jammer was, dat door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, er een noodcompetitie kwam. Toch had Blauw-Zwart het aan de successen in de competitie te danken dat ze, bij de inmiddels tot stand gekomen fusie tussen de (I)nterdiocecanen (V)oetbal (C)ompetitie (B)ond en de (N)ederlandsche (V)oetbal (B)ond, werd ingedeeld in de 3e Klasse. Haar oude rivalen, zoals VVP, DONK, Wilhelmus e.a. werden allemaal een Klasse lager ingedeeld. En zo dook het bijna 20-jarige Blauw-Zwart de oorlog in!

Juist voor de oorlog had Blauw-Zwart de grote tribune met kleedgelegenheid van Zuidwijck overgenomen. De club had zich hiervoor diep in de schulden moeten steken, maar een 10-tal Wassenaarders hadden ieder voor een bepaald bedrag borg gestaan en zodoende kon er bij de Boerenleenbank (nu Rabobank) een lening worden afgesloten. De tribune werd opgebouwd en de gemeente Wassenaar zorgde voor ijzeren ballenvangers en het bestuur had een ijzeren omrastering op de kop weten te tikken. Zo was alles geheel keurig netjes verzorgd en menige 2e- en 1e-Klasser kon Blauw-Zwart wel benijden.
De praktijk wees echter uit dat de plaats van de tribune, die vanwege de ruimte noodgedwongen was, geen goede was. Toen er enkele malen een orkaan over Wassenaar loeide nam deze ook promp het dak van de tribune mee en smeet het geheel in de gemeentetuintjes.

Ondertussen groeiden de jaren der verdrukking. Koortsachtig bouwden de Duitsers aan versterkingen. Niets en niemand werd ontzien. Bij de gratie van de “Ortskommandant” mocht Blauw-Zwart zondags nog op haar terrein spelen, want het was intussen door de Duitsers “gevorderd”.
Gas en elektriciteit waren onbekende dingen geworden in Wassenaar en zodoende werd de klok der beschaving nog eens jaren teruggezet. Alles wat maar enigszins kon branden werd gebruikt om een beetje licht en warmte te krijgen. Bossen werden met de grond gelijk gemaakt en menig begerig oog was reeds gevallen op de opstallen van Blauw-Zwart. Toen eenmaal het eerste plankje van de tribune was ontvreemd was er geen houden meer aan, alles verdween in de noodkacheltjes. Toen de Duitsers ook nog eens de graszoden van het voetbalveld afhaalden bleef er niet veel meer over van het eens zo schitterende complex. Dit was voor Blauw-Zwart een hele zware slag. Gelukkig bood de voetbalvereniging sv Wassenaar aan Blauw-Zwart onderdak zodat er toch nog gevoetbald kon worden.
Blauw-Zwart was zeer blij met de aangeboden hulp van sv Wassenaar, maar toch was de eigen omgeving, het eigen huis en het eigen veld ineens weg. Voor veel supporters was de afstand naar “Kerkehout” te ver want tram en fiets waren uitgevallen.
Tijdens de hongerwinter 1944-1945 werd er helemaal niet gevoetbald. Veel Blauw-Zwarters waren intussen ook, gedwongen, in Duitsland te werk gesteld. Enkelen van hen zouden hun geliefde Wassenaar nooit meer terugzien.
Eindelijk was daar de vrijheid! Vreugde en uitgelatenheid alom. Maar ook rouw, want laten we dat niet vergeten. Ook voor verschillende Wassenaarders was de bevrijding te laat gekomen.

De jaren 1945 t/m 1949

En toen begon weer de competitie van het seizoen 1945-1946, de eerste na de bevrijding. Het eerste elftal van Blauw-Zwart deed het meteen uitstekend in de 3e Klasse A en stond, toen het grootste gedeelte van de competitie gespeeld was, 5 punten voor op achtervolger S.J.C. Maar toch ging het kampioenschap wederom aan de neus van Blauw-Zwart voorbij. Op de beslissende momenten verloor men van Lugdunum en S.J.C. en werd er gelijk gespeeld tegen Alphen, Wassenaar en L.F.C.. Uiteindelijk eindigde Blauw-Zwart op een toch wel teleurstellende vierde plaats met 23 punten uit 18 wedstrijden en de doelcijfers 47-28. Men had bij het 25-jarig bestaan van Blauw-Zwart zo graag een kampioenschap willen behalen, maar helaas dus. LFC werd overigens na een beslissingsduel tegen A.S.C. kampioen.
Het bestuur van Blauw-Zwart bestond tijdens het 25-jarig bestaan uit: H.Brouwer (voorzitter), A.H.Rijnbeek (secretaris), M.L.N.Laurey (penningmeester), P.v.d.Bosch (Geestelijk Adviseur), J.H.Konst (2e voorzitter), C.J.v.d.Ploeg (2e secretaris), J.L.v.d.Velde (2e penningmeester) en C.Knijnenburg (commissaris).

In het seizoen 1946-1947 kwam Blauw-Zwart 1 met 14 punten uit 16 wedstrijden en de doelcijfers 33-44 niet verder dan de derde plaats van onderen in de 3e Klasse A. T.Y.B.B. werd kampioen en Lugdunum degradeerde.
Seizoen 1947-1948 werd gestart met de uitgave van het “Officieel orgaan” van de R.K.S.V.Blauw-Zwart. Het eerste elftal, ditmaal uitkomend in de 3e Klasse F, eindigde met 12 punten uit 16 wedstrijden nu één plaatsje hoger als het vorige seizoen. Weer een seizoen later, 1948-1949, waren de prestaties van het eerste elftal alweer beter. In de 3e Klasse C eindigde Blauw-Zwart op een derde plaats, wel met maar liefst 14 punten achter kampioen ONA.

De jaren 1950 tm 1959

De vijftiger jaren zouden “gouden jaren” voor Blauw-Zwart worden. Niet alleen op sportief gebied maar ook op het bouwfront zou het één en ander gaan gebeuren.
In het seizoen 1949-1950 stond Blauw-Zwart halverwege de competitie 6 punten achter op koploper V.C.S. Maar Blauw-Zwart haalde een huzarenstukje uit door op de laatste wedstrijddag van de competitie de achterstand terug te brengen naar twee punten. Op deze laatste wedstrijddag trof Blauw-Zwart “toevallig” V.C.S. en moest zodoende winnen om langszij te komen. Vier, vijf rijen dik stonden de toeschouwers op het V.C.S.-terrein in het Zuiderpark. Een gelijkspel zou voor V.C.S. voldoende zijn voor het kampioenschap, maar het mocht niet zo zijn. Er was slechts één ploeg die zijn zenuwen de baas bleef en dat was Blauw-Zwart, het werd maar liefst 0-4. Dit hield in dat er een beslissingswedstrijd volgde op het ADO-terrein in het Zuiderpark voor het kampioenschap tussen V.C.S. en Blauw-Zwart. Drie en een half uur voetbal, verdeeld over twee zondagen ( 9 en 16 april 1950) waren nog niet toereikend geweest om de beslissing te brengen over het kampioenschap in de 3e Klasse B. Op zondag 16 april moest er dus wederom na 90 minuten verlengd worden. Na de eerste 7,5 minuut van de verlenging floot de scheidsrechter voor “draaien”. V.C.S. trapte af maar Blauw-Zwart nam het initiatief over. En toen gebeurde het, Blauw-Zwart mocht een corner nemen. Klaas van Leeuwen stelde zich op achter de rechter cornervlag en met zijn linkerbeen mikte hij de bal zuiver voor het Haagse doel, waarvoor praktisch heel VCS zich had teruggetrokken. Theo Wils sprong toe en kopte de bal tegen de lat. VCS-keeper Van Kooten greep mis en Piet van Rhijn schoot de teruggekaatste bal in het doel. Het bleef bij deze 1-0 voor Blauw-Zwart en het kampioenschap was een feit geworden. Via postduivenberichten sloeg deze geweldige prestatie over naar de rustige straten van het dorp Wassenaar, waar het kampioenselftal bij terugkomst een grootse en spontane huldiging wachtte. Blauw-Zwart was dan wel kampioen geworden maar bleef 3e Klasser omdat de promotiewedstrijd werd verloren.

In het seizoen 1950-1951 eindigde het eerste elftal Blauw-Zwart achter kampioen V.C.S., met 29 punten uit 22 wedstrijden en de doelcijfers 64-39, op een tweede plaats in de 3 Klasse A.
En toen brak het seizoen 1951-1952 aan! Het seizoen dat de geschiedenisboeken in zou gaan als de grote confrontatie en “broedermoord” tussen Blauw-Zwart en sv Wassenaar. Blauw-Zwart werd met 38 punten uit 22 wedstrijden kampioen in de 3e Klasse A met 10 punten voorsprong op Hillegom. Blauw-Zwart had 82 keer gescoord en 29 doelpunten moeten incasseren. Wederom kampioen dus! Zou men nu wel promoveren?
Kampioen sv Wassenaar had het in de 3e Klasse B niet minder goed gedaan, alhoewel zij “maar 9 punten” voorsprong hadden op Excelsior’20. Sv Wassenaar had ook 82 keer het net weten te vinden en “slechts” 28 tegendoelpunten moeten incasseren.
De hele gemeente Wassenaar maakte zich op voor de grote confrontatie tussen Blauw-Zwart en sv Wassenaar. Het werd een zenuwslopend gebeuren. Sv Wassenaar prefereerde het H.B.S.-terrein op Houtrust voor haar “thuis”wedstrijd terwijl Blauw-Zwart haar eigen veld aanhield.

De eerste wedstrijd werd op zondag 27 april 1952 gespeeld op een vol Houtrust en werd met 2-3 door Blauw-Zwart gewonnen. De grote man bij Blauw-Zwart was Piet van Rhijn, die maar liefst drie keer wist te scoren. De return op zondag 11 mei 1952 werd nu echter met 0-3 door sv Wassenaar gewonnen. Hierop volgde dus een derde wedstrijd, en ditmaal op het neutrale VUC-terrein. Sv Wassenaar nam in de 2e helft een 1-0 voorsprong door R.Dek maar vlak daarna werd de eindstand bepaald op 1-1 door een eigen doelpunt van rechtsback Buitelaar.
Tweede Pinksterdag, maandag 2 juni 1952, episode vier en tevens de laatste wedstrijd in deze ongemeen spannende “thriller” tussen Blauw-Zwart en sv Wassenaar. Sv Wassenaar was nu in het voordeel want bij wederom een gelijkspel zou het doelsaldo met één doelpunt verschil in het voordeel van sv Wassenaar zijn. Op het terrein van VUC kon sv Wassenaar niet scoren maar hield ook haar eigen deur dicht. Na twee uur voetbal bleef het 0-0 en na afloop vloog alles was groen-wit was elkaar in de armen, sv Wassenaar was gepromoveerd en liet de Blauw-Zwarters als teleurgestelde toeschouwers achter.

In het seizoen 1952-1953 eindigde het eerste elftal van Blauw-Zwart met 21 punten uit 22 wedstrijden en de doelcijfers 52-53 teleurstellend op een zevende plaats in de 3e Klasse A.


Op maandag 25 mei 1953 (Tweede Pinksterdag) werd de nieuwe kantine van Blauw-Zwart officieel geopend, een juweeltje! Blauw-Zwart was nu in het bezit van een schitterende kantine waar menig gezellig uurtje werd doorgebracht. Een bestuurskamer en een aantal prachtige kleedkamers werden er later door de leden bijgebouwd. Hulde aan de vele medewerkers want wederom had de zelfwerkzaamheid onder de leden van Blauw-Zwart geoogst.

Deze foto is genomen ter gelegenheid van de opening van het nieuwe clubgebouw, op 25 mei 1953 (2e Pinksterdag), vlak voor aanvang van de wedstrijd Blauw-Zwart – Lugdunum (6-1).
Staand vlnr. D. Knijnenburg, L. Schröder, A. Runderkamp, hr. Vermeulen, hr. De Vreede en G. Looystein. Middelste rij vlnr. N. v.d. Kooij, J. Konst, J. v.d. Velde, A. Rijnbeek, J. Dekleermaeker, kapelaan Hageman, Th. Donath en hr. Morsink. Knielend vlnr. C. Noordover, G. Jonker, L. Dekleermaeker, D. van Leeuwen, P. van Rhijn, L. Ruijgrok, B. Vosse, G. Vogels.
Zittend vlnr. C. Duivenvoorde, A. Riem en A. Raaphorst

Seizoen 1953-1954

>

In het seizoen 1953-1954 eindigde het eerste elftal van Blauw-Zwart op een achtste plaats in de 3e Klasse B met 17 punten uit 22 wedstrijden en de doelcijfers 31-38.

Seizoen 1954-1955

Toen brak het seizoen 1954-1955 aan. Blauw-Zwart werd wederom kampioen van de 3e Klasse A met 32 punten uit 22 wedstrijden en de doelcijfers 47-21. Via een nieuwe regeling bij de KNVB werd er ditmaal eindelijk rechtstreeks naar de 2e Klasse gepromoveerd. Blauw-Zwart speelde dus eindelijk in de 2e Klasse maar kon daar in de jaren vijftig geen “potten breken”.

Seizoen 1955-1956

>

Het eerste elftal van Blauw-Zwart werd, na het behaalde kampioenschap, dit seizoen ingedeeld in de 2e Klasse A KNVB van het district West II, samen met, HBS, HOV, HVV, LFC, Lugdunum, Neptunus, RKAVV, VFC, VUC, Wassenaar en Wilhelmus.

Blauw-Zwart debuteerde uitstekend in de één na hoogste Klasse van het vaderlandse amateurvoetbal. Van de uiteindelijke 22 competitiewedstrijden wist men er 8 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 7 keer verloren. Met 23 punten, en de doelcijfers 58-49, eindigde Blauw-Zwart dan ook keurig in de middenmoot op een zevende positie van de ranglijst.

Seizoen 1956-1957

>

De zondag 2e Klasse A West II van de KNVB was in het seizoen 1956-1957 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, HBS, HVV, LFC, Lugdunum, De Musschen, RKAVV, Spartaan’20, VDL, VIOS, VUC en sv Wassenaar.

Van de 22 competitiewedstrijden wist het eerste elftal van Blauw-Zwart er 10 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er 7 keer verloren. Met 25 punten, en de doelcijfers 47-39, eindigde Blauw-Zwart keurig op een derde positie van de ranglijst van de 2e Klasse A. Dit was achter kampioen VUC (35 punten) en HVV (27 punten).

Seizoen 1957-1958

>

Het vlaggenschip van Blauw-Zwart kwam dus ook in het seizoen 1957-1958 uit in de 2e Klasse van de KNVB. De zondag 2e Klasse A West II van de KNVB was ditmaal uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, DCV, HBS, HVV, Laakkwartier, LFC, Lugdunum, RKAVV, VFC, Vriendenschaar, VUC en sv Wassenaar.

In vergelijking met het seizoen 1956-1957 waren de prestaties van het eerste elftal dit seizoen stukken minder. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er ditmaal slechts 6 te winnen, 4 gelijk te spelen en werd er 12 keer verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 35-51, eindigde Blauw-Zwart dan ook onderin in de middenmoot op een negende positie van de ranglijst.

Seizoen 1958-1959

In het seizoen 1958-1959 begon Blauw-Zwart ook met “zaterdagvoetbal”.

De zondag 2e Klasse A West II van de KNVB was in het seizoen 1958-1959 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, Fluks, HBS, HVV, Leerdam Sport, LFC, RKAVV, Roodenburg, Sliedrecht, VFC, VUC en sv Wassenaar.

Ditmaal werd er dit seizoen door Blauw-Zwart 1 in totaal 7 keer gewonnen, 7 gelijk gespeeld en werden 8 wedstrijden verloren. Met 21 punten uit 22 wedstrijden, en de doelcijfers 32-38, eindigde Blauw-Zwart op de achtste positie van de ranglijst van de 2e Klasse A.

>

Seizoen 1959-1960

>

De 50-er jaren werd door Blauw-Zwart, voetbaltechnisch, slecht afgesloten. Aan het einde van het seizoen 1959-1960 stonden Blauw-Zwart en RKAVV beiden met 17 punten onderaan in de 2e Klasse A, dus moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden. Op het H.B.S.-terrein (“Houtrust”) werd deze wedstrijd gespeeld en uiteindelijk met 2-1 gewonnen door Blauw-Zwart. De 50-er jaren werd zodoende afgesloten met een behoud in de 2e Klasse.

De jaren 1960 t/m 1969

In het seizoen 1960-1961 stond Blauw-Zwart samen met Spartaan’20 en R.F.C. maanden lang in de top 3 van de 2e Klasse A en het zag er ook lange tijd naar uit dat de club haar 40-jarig bestaan met een kampioenschap kon afsluiten. Een inzinking aan het einde van de competitie zorgde ervoor dat Spartaan’20 uiteindelijk met de eer ging strijken. Blauw-Zwart eindigde als vierde met 26 punten uit 22 wedstrijden en de doelcijfers 41-34.

Tijdens het 40-jarig bestaan van Blauw-Zwart in 1961 nam de club met maar liefst 11 seniorenteams en even-zoveel juniorenteams aan de competitie deel. Daarnaast liepen op de woensdagmiddagen nog eens een kleine 100 pupillen op het Blauw-Zwart-terrein rond. In 1962 werd achter het clubgebouw de eerste veldverlichting van Blauw-Zwart geïnstalleerd. Het betrof hier nog wel het trainingsveld, maar toch! Blauw-Zwart was hiermee één van de eerste voetbalverenigingen in de regio met een lichtinstallatie.

Dieptepunt was wel het seizoen 1966-1967. De wedstrijd Blauw-Zwart-Westlandia ging om de degradatie. Gelukkig won Blauw-Zwart en zodoende werd weer het 2e Klasseschap behouden. Nee er viel niet veel te beleven in de 60-er jaren.

Seizoen 1968-1969

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1968-1969 uit de volgende clubs samengesteld: Alblasserdam, Alphen, Blauw-Zwart, DHL, HBS, Laakkwartier, Leonidas, ODB, ODS, RVC, VFC en VUC.

In dit seizoen bewerkstelligde RVC de fel begeerde promotie naar het hoogste amateurniveau, de eerste klasse (Hoofdklasse bestond toen nog niet!). Van de 22 competitiewedstrijden werden er maar liefst 15 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en gingen er slechts 2 verloren.
Met 35 punten uit 22 wedstrijden wist RVC met maar liefst 9 punten voorsprong op de nummer twee Blauw-Zwart, het kampioenschap in de 2e Klasse A binnen te halen.

Na het 40-jarig bestaan van de club ging het met de prestaties van het eerste team steeds meer bergafwaarts. Tot het seizoen 1968-1969 eindigde Blauw-Zwart niet hoger dan een zevende plaats in de 2e Klasse.

Seizoen 1969-1970

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1969-1970 uit de volgende clubs samengesteld: Alblasserdam, Alphen, Blauw-Zwart, DHC, HBS, Laakkwartier, Leonidas, LFC, Lugdunum, Naaldwijk, ODB en VUC.

De mannen van trainer Cremers speelde een moeilijk en niet goed seizoen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 20 punten, en een doelsaldo van 27-30, eindigde Blauw-Zwart dan ook op de tiende positie van de eindranglijst van de 2e Klasse A. Dit was nog net voor de degradanten Naaldwijk (19 punten) en Alphen (12 punten). Lugdunum werd dit seizoen, met 32 punten, de onbetwiste kampioen.

Ondertussen hadden trouwe leden van de Rksv Blauw Zwart een tribunecommissie samengesteld met als opzet om bij het 50-jarig bestaan van de club (op 29 juni 1971) een spiksplinternieuwe tribune aan de club te overhandigen. De financiën kwamen deels uit het ophalen van oude kranten en de voorverkoop van zitplaatsen na de officiële ingebruikname. De tribune werd in de avonduren en in de weekenden worden gebouwd door de eigen leden. Op 29 juni 1970 werd de eerste steen van de nieuwe Blauw Zwart-tribune gemetseld door de heer Th. G. Hammink.

Seizoen 1970-1971

Intussen maakte de club zich op voor het Gouden jubileum en werd er wederom een jubileumcommissie in het leven geroepen. De competitie ging uiteraard gewoon door. Blauw Zwart schreef maar liefst 51 teams voor de competitie in, waarvan 31 jeugdteams.

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1970-1971 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, DHC, HBS, Laakkwartier, LFC, ODB, ONA, Spartaan’20, TOGB, VUC, Wilhelmus en Xerxes.

Het eerste elftal eindigde in seizoen 1970-1971 op een verdienstelijke vijfde positie met 22 punten uit evenveel wedstrijden en de doelcijfers 36-31.

Intussen had men op het bouwfront niet stilgezeten. Wederom had de zelfwerkzaamheid van de Blauw-Zwart-leden iets groots verricht. Ruim een jaar had het geduurd en zagen omwonenden aan de Dokter Mansveltkade tijdens deze periode bestuursleden, leden en fervente voetballiefhebbers vrijwillig met kruiwagens cement en stenen sjouwen. Het 50-jarig jubileumgeschenk werd precies op 29 juni 1971 door de leden aan het bestuur overgedragen. De tribune kon 500 toeschouwers bergen en onder deze tribune bevonden zich vier kleedkamers, douches, toiletten, een scheidsrechters-kleedkamer en een materiaalhok. Hiermee beschikte de Rksv Blauw Zwart nu niet alleen over één van de beste velden van Nederland maar nu dus ook over een prachtige tribune waar menig andere club in die tijd een jaloerse blik op wierp. Met andere woorden, Blauw Zwart ging hiermee een gouden toekomst tegemoet.

Overigens vond ook de zeer druk bezochte jubileumreceptie op deze historische dag plaats. Het jubileumfeest, onder de klanken van een steelband uit Sint Maarten werd ook zeer geslaagd.

Seizoen 1971-1972

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1971-1972 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, DHC, DHL, DRL, Leonidas, LFC, Naaldwijk, ODB, ONA, TOGB, VUC en Wilhelmus.
Blauw Zwart 1 in seizoen 1971-1972. Staand v.l.n.r. Ron Kamphues, Gerard Spek, Ton van der Drift, Cors Witteman, Jan van der Kooij, Frank van Leeuwen (grensrechter), Peter Pieterse. Gehurkt v.l.n.r. Roel Timmer, Ger Smit, Pieter Donath, Ren van der Ham, Joop van Leeuwen.

In dit seizoen zien we de nieuwe hoofdtrainer Zoltan Szalay voor de groep staan. Het zat Blauw Zwart dit seizoen niet bepaald mee want door zware blessures van Roel Timmer, Cor Witteman en topscorer Pieter Donath miste de Wassenaarse club een groot gedeelte van het seizoen haar drie steunpilaren. Uiteindelijk wist men van de 22 competitiewedstrijden er 7 te winnen, speelde 6 keer gelijk en werd er 9 maal verloren. Hierdoor eindigde Blauw Zwart met 20 punten, en een doelsaldo van 34 voor en 30 tegen, op de achtste positie van de eindranglijst van de 2e Klasse A.

<

Seizoen 1972-1973

Als klap op de vuurpijl van alle festiviteiten i.v.m. het 50-jarig bestaan was er ook nog een wedstrijd geregeld tegen Europacup 1 winnaar Ajax. Deze wedstrijd werd pas op donderdagavond 28 september 1972 gespeeld maar toch….! Er was echter een probleem want het prachtige hoofdveld van Blauw Zwart had namelijk geen verlichting. De komst van de lands- en Europees-kampioen zette het bestuur van Blauw Zwart dus voor het blok om te zorgen voor veldverlichting. In slechts tien dagen tijd waren veel Blauw Zwarters in ijltempo bezig geweest om rondom het hoofdveld van de Wassenaarse tweedeklasser verlichting aan te brengen. Normaal kostte zo’n verlichting 40.000 gulden maar omdat de leden het allemaal zelf hebben aangebracht, viel het stukken goedkoper uit.

De wedstrijd tegen Ajax was vooral te danken aan Blauw Zwart voorzitter Knijnenburg. Ajax kwam sowieso voor elke belangrijke doordeweekse wedstrijd bij Blauw Zwart trainen en zodoende vroeg de heer Knijnenburg een keer aan Ajax-trainer Kovacs om tegen elkaar vriendschappelijk te voetballen. Van het één kwam het ander en zodoende werd 28 september 1972 een historische dag.

Er kon bijna geen auto meer in de gemeente Wassenaar geparkeerd worden want drommen mensen kwamen richting “De Schulpwei”, het terrein van Blauw-Zwart. Het was dringen aan de loketten aan de ingang van het Blauw-Zwart-terrein. Ruim 9.000 mensen omzoomden het hoofdveld. Ajax, met o.a. Cruyff, Keizer, Neeskens, Haan, Muhren, Swart, Krol, Hulshof, Suurbier, Rep, Stuy en Mulder, speelde tegen Blauw-Zwart! Blauw-Zwart speelde een fantastische eerste helft welke met 1-2 (Blauw Zwart doelpunt door Ren van der Ham) werd afgesloten. Bij rust dus 1-2 tegen toen één van de grootste clubs uit Europa! De tweede helft zat Blauw-Zwart er doorheen en werd het uiteindelijk 1-7. UIt de recette van deze wedstrijd sleepte de club meteen de aangebrachte veldverlichting er in één klap uit.

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, DHC, DHL, Laakkwartier, LFC, Lugdunum, Naaldwijk, RKAVV, Texas, TOGB, VUC en Wilhelmus.
O.l.v. trainer Zoltan Szalay speelde Blauw-Zwart een onopvallende seizoen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er in totaal 7 gewonnen, 9 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 23 punten, en een doelsaldo van 29 voor en 27 tegen, eindigde Blauw-Zwart in de middenmoot op de zesde plaats van de 2e Klasse A.

In februari 1973 werd er de grote loterij “Drie-Maal-Kans” opgezet om de “vervallen” kleedkamers langs de lage velden te renoveren en/of uit te breiden. Niet minder dan 10.000 loten a f.5,00 per stuk moesten verkocht worden om tot realisering van deze plannen te kunnen komen. Elke trekking had een schitterende hoofdprijs! Bij de eerste trekking was dit een volautomatische wasmachinecombinatie, de tweede een kleurentelevisie en bij de derde trekking een Volkswagen 1200, u weet wel zo’n oude kever. Alles werd gerealiseerd en de velen tientallen Blauw-Zwart vrijwilligers bouwden een schitterende nieuwe kleedaccommodatie.

Seizoen 1973-1974

De zondag 2e Klasse A van de KNVB (één na hoogste niveau) was in het seizoen 1973-1974 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, DHL, Laakkwartier, LENS, LFC, Lugdunum, Naaldwijk, RKAVV, Texas DHB, VELO, Verburch en Wilhelmus.

Door de nieuwe invoering van een Hoofdklasse KNVB in seizoen 1974-1975 bij het zondagvoetbal konden dit seizoen de eerste vier clubs in het eindklassement naar de 1e Klasse van de KNVB promoveren. Dat zou natuurlijk een mooie prestatie zijn als Blauw-Zwart dit kon gaan realiseren maar het liep echter helaas anders. Van de 22 competitiewedstrijden wist Blauw-Zwart er 10 te winnen, 4 gelijk te spelen en 8 werden er verloren. Met 24 punten, en een doelsaldo van 34 voor en 28 tegen, eindigde Blauw-Zwart namelijk op een gedeelde vijfde positie met slechts een punt achterstand op plaats vier en zodoende moesten de Wassenaarders ook volgend seizoen weer uitkomen in de 2e Klasse KNVB.

<

Seizoen 1974-1975

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1974-1975 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, DHC, Lugdunum, Naaldwijk, Olympia, Randstad Sport, RKAVV, Scheveningen, Texas DHB, Teylingen, VELO en Verburch.

In het seizoen 1974-1975 hadden de eerste teams van Blauw-Zwart en RKAVV bijna de gehele competitie verschillende malen stuivertje gewisseld aan de kop van de ranglijst in de 2e Klasse A. De laatste competitiewedstrijd moest uitmaken wie er naar de 1e Klasse zou promoveren. Blauw-Zwart en RKAVV stonden beide met 31 punten bovenaan. Beide clubs hadden een uitwedstrijd, Blauw-Zwart moest naar DHC en RKAVV naar Naaldwijk. Die uitslagen zouden via de Haagsche Nieuwsdienst lopen.
Blauw-Zwart speelde een moeilijke wedstrijd en kon niet tot scoren komen, DHC-Blauw-Zwart eindigde dus zeer teleurstellend in 0-0. Het was stil na het laatste fluitsignaal op het veld van DHC, iedereen wachtte de uitslag van Naaldwijk-RKAVV af. De DHC-stadionspeaker kreeg via onofficiële bronnen te horen dat RKAVV met 1-0 had gewonnen en vermelde dit, tegen alle regels in, direct over het DHC terrein. Ontluisterend verlieten de Blauw-Zwart-supporters het DHC-stadion. De stemming in de Blauw-Zwart kleedkamer was er één om te snijden, sommige spelers konden hun tranen nauwelijks bedwingen. Plotseling kreeg men te horen dat RKAVV met 1-0 had verloren i.p.v. gewonnen! Blauw-Zwart was toch kampioen gewonnen en mocht zich nu 1e Klasser noemen. Het werd een gekkenhuis, tranen van verdriet werden tranen van vreugde en het feest brak los. Triest voor sommige supporters was dat zij de inhuldiging en het feest niet meer mee konden maken omdat zij pas de andere dag in de krant vernamen dat Blauw-Zwart alsnog kampioen was geworden.

Blauw Zwart 1 kampioen in seizoen 1974-1975. Staand v.l.n.r. W. Lammers(voorz.), P.Camminga(verzorger), R.Kamphues, M. Hoogeboom, R. v.d. Ham, F.Karremans,  Grundeken, J.Tacx, S. v.d. Ham, J. v. Deursen en J. v. Barlingen(trainer). Zittend   v. Leeuwen, H.Zandvliet, P. Westgeest, W. Tolido, P. Pieterse, P. Donath,   v. Leeuwen en G.Smit. 

Van de 22 competitiewedstrijden wist Blauw-Zwart er 12 te winnen, 8 gelijk te spelen en 2 te verliezen. Hiermee behaalde de kampioen 32 punten en een doelsaldo van 29 voor en 17 tegen. RKAVV eindigde dus met 31 punten op de tweede positie. Pieter Donath werd dit seizoen met 8 doelpunten topscorer bij Blauw-Zwart, gevolgd door Ren van der Ham (6) en Wim Tolido (5).

Seizoen 1975-1976

De vier voetbalvelden van Blauw Zwart werden dit seizoen door circa 50 elftallen bespeeld. Vooral de nieuwe aanmelding bij de jeugd van pupillen en welpen sloeg alle records.

Voor de derde keer binnen drie jaar raakte de Wassenaarse voetbalvereniging Blauw Zwart dit seizoen in een enorme bestuurscrisis. Voorzitter Wim Lammers, die nauwelijks een jaar deel uitmaakte van het bestuur, zegde het vertrouwen van drie andere bestuursleden op.

Voor de eerste maal in het 54-jarig bestaan van de Rksv Blauw Zwart kwam het eerste elftal uit in de 1e Klasse van de KNVB. De zondag 1e Klasse B was in het seizoen 1975-1976 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, Coal, DHL, DHS, EBOH, Gouda, HION, HOV, LenS, Neptunus, Papendrecht, Wilhelmus, Xerxes en Zwijndrecht.

Succestrainer Jacq. van Barlingen had voor een jaar bijgetekend evenals verzorger Paul Camminga, die door de spelers op handen werd gedragen. Het eerste elftal van Blauw-Zwart presteerde ook in dit seizoen verrassend goed en nam zelfs een korte periode de bovenste plaats van de ranglijst in. Van de 26 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 10 gelijk gespeeld en 8 verloren. Uiteindelijk eindigde men hiermee keurig op een zevende plaats in de 1e Klasse B met 26 punten uit 26 wedstrijden en een doelsaldo van 35-28. Het jaar daarop behaalde men wederom 26 punten uit even zoveel wedstrijden, maar nu eindigde men op een achtste plaats in de 1e Klasse B.
Topscorer Pieter Donath wist dit seizoen voor Blauw-Zwart 13 keer het net te vinden, S. v.d. Ham 10 keer en R. v.d. Ham 8 keer.

Seizoen 1976-1977

Met 18 seniorenelftallen (14 op zondag en 4 op zaterdag), 14 junioren-, 8 pupillen- en 4 welpen-elftallen begon de Rksv Blauw Zwart aan het seizoen 1976-1977.

De zaterdag 1 van Blauw Zwart kwam uit in de 2e Klasse A van de HVB met o.a. Arentsburg, BSC’68, DVJ-Bizon, Escher Boys, MVO’72 en PGS als tegenstanders. Opvallende naam dit seizoen bij de zaterdag 1 was Roel Timmer, die duidelijk zijn stempel drukte in de prestaties. Blauw Zwart was namelijk het gehele seizoen oppermachtig en werd uiteindelijk dan ook kampioen.

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1976-1977 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, Coal, DBGC, DHS, Gouda, HION, HOV, LenS, Neptunus, Olympia, Papendrecht, Roodenburg, Wilhelmus en Zwijndrecht.

Als nieuwe hoofdtrainer was Dick Tempelaar (ex Wilhelmus) aangetrokken. J. van Boven nam dit seizoen de verzorging van de spelers op zich en het begeleidingsteam werd verder gecompleteerd door F. van Leeuwen (grensrechter) en J. van Deursen (elftalleider).

Het eerste elftal van Blauw-Zwart behaalde dit seizoen wederom 26 punten uit even zoveel wedstrijden. De resultaten leken wel een kopie van vorig seizoen want wederom werd er 8 keer gewonnen, 10 maal gelijk gespeeld en 8 wedstrijden verloren. Met een ditmaal een doelsaldo van 25-25 maar nu eindigde men nu op een achtste plaats in de 1e Klasse B.

Keeper Peter Pieterse en voorhoede speler Ren van der Ham speelden dit seizoen respectievelijk hun 400ste en 500ste wedstrijd voor het eerste elftal van Blauw Zwart.

In de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 mei 1977 brandde het interieur van het clubhuis van Blauw-Zwart volledig af. Hoe de brand precies ontstaan was, wist men niet met zekerheid te zeggen. Wat nu? Restaureren of nieuwbouw? Weer moesten alle vrijwilligers opgeroepen worden en wederom werd de zelfwerkzaamheid van Blauw-Zwart zwaar op de proef gesteld. Maar ook nu werd deze grote klus geklaard en de club had weer de beschikking over een schitterend nieuw clubgebouw.

Seizoen 1977-1978

In het seizoen 1977-1978 werd het eerste elftal van de zondagafdeling wederom ingedeeld in de 1e Klasse B van het zondagvoetbal, met ditmaal als tegenstanders DHS, DBGC, VIOS, Wilhelmus, Roodenburg, Hermes DVS, Papendrecht, HION, LenS, HOV, Gouda, Olympia en EBOH.

Het werd een zwaar seizoen voor Blauw-Zwart. Trainer Dick Tempelaar bleek niet in staat om het eerste elftal tot het uiterste te motiveren en pakte begin april 1978 zijn biezen. Zijn opvolger Roel Timmer (oud speler van Blauw-Zwart 1) lukte het ook niet om Blauw-Zwart voor de één na hoogste Klasse te behouden. Met 20 punten uit 26 wedstrijden, en de doelcijfers 31-40, eindigde men op een voorlaatste plaats en degradeerde hiermee, samen met EBOH, naar de 2e Klasse KNVB.

De zaterdag 1e Klasse van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, Ec-SO, ESC, GONA, HTSV, KSD, vv Nationale Nederlanden, Nootdorp, PVS, SVGW, VELO en Verburch.

 

Seizoen 1978-1979

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1978-1979 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, Delft, DHL, HVV, LDWS, LFC, Lugdunum, Naaldwijk, ONA, Oranjeplein, Texas DHB, Verburch en Westlandia.

Na de degradatie van het afgelopen seizoen wachtte het Wassenaarse Blauw-Zwart dit seizoen eerst eens rustig af hoe de basis-elf zich dit seizoen in de 2e Klasse KNVB zal gaan ontwikkelen. De 42-jarige trainer Roel Timmer (ex semi-prof) zette zijn werkzaamheden bij Blauw-Zwart rustig voort. Bij de A-selectie van Blauw-Zwart waren er in ieder geval geen nieuwe spelers bijgekomen maar ook had niemand de club verlaten

Terug dus in de 2e Klasse (A) eindigde Blauw-Zwart in het seizoen 1978-1979 met 29 punten (12x winst, 5x gelijk en 6x verlies) uit 24 wedstrijden en een doelsaldo van 32 voor en 18 tegen toch weer knap op een derde plaats, achter kampioen Westlandia (37 punten) en nummer twee Lugdunum (36).

<

Seizoen 1979-1980

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, BSC’68, Ec-So, ESC, HTSV, KSD, Marine, Ornas, VCS, VELO, Verburch en FC Waasdorp.

De zaterdag 1 van Blauw-Zwart deed het in competitie prima. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er 11 te winnen, 5 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Met 27 punten, en een doelsaldo van 50 voor en 31 tegen eindigde men op een keurige vierde positie van de ranglijst. Kampioen werd ORNAS met 32 punten, gevolgd door HTSV (30) en ESC (29).

Ook in het seizoen 1979-1980 kwam het eerste zondagteam van Blauw-Zwart uit in de 2e Klasse A van de KNVB en ontmoette daar in de volgende tegenstanders; Delft, DHL, HVV, LDWS, LenS, LFC, Lisse, Lugdunum, Oranjeplein, Roodenburg, Texas DHB en Verburch.

De selectie van trainer Roel Timmer bestond dit seizoen uit; Peter Pieterse (keeper), Martin Hoogenboom, Wim Tolido, Frank Karremans, Ruud Timmer, Pieter Donath, Ed Ruygrok, Ger Smit, Hans Grundeken, van Brecht, van Leeuwen, de Mey, Ren van de Ham, Simmer, Chris Theijl, Leo van Hemert en Harteling.

Trainer Timmer verkoos bij Blauw-Zwart altijd spelvreugde voor resultaat en daarmee en daarmee ging hij in tegen de grauwe massa van trainers die altijd puur voor het resultaat gingen. Deze speelwijze pakte bij de selectie van Blauw-Zwart in ieder geval steeds goed uit want ook in dit seizoen zien we de Wassenaarse club in de top van de ranglijst meedraaien. Bij Blauw-Zwart stond het collectief voorop en daarmee had Timmer ook nog eens de beschikking over de opvallend technische voetballers Martin Hoogenboom en Wim Tolido, de “motor” op het middenveld Frank Karremans en “goaltjesdief” Pieter Donath. Van de uiteindelijk 24 competitiewedstrijden wist Blauw-Zwart er 10 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er 9 keer verloren. Met 25 punten en een doelsaldo van 32 voor en 29 tegen eindigde men op de vierde positie van de ranglijst. Lugdunum werd overigens met 34 punten kampioen.

Na afloop van dit seizoen nam Blauw-Zwart afscheid van drie belangrijke spelers. Ren van de Ham (18 seizoenen!), keeper Peter Pieterse (14 seizoenen) en Wim Tolido (9 seizoenen) namen definitief afscheid van de Blauw-Zwart hoofdmacht.

Over was Blauw-Zwart dit seizoen wederom gastheer voor Ajax. Op 7 januari 1980 vond namelijk de vriendschappelijke wedstrijd Blauw-Zwart-Ajax plaats. Ajax trad met o.a. Ruud Krol, Simon Tahamata, Soren Lerby en Tscheu La Ling in zijn sterkste opstelling aan Na een 0-2 ruststand werd het voor 3.000 toeschouwers uiteindelijk 0-8 door doelpunten van Lerby (2x), Ling (3x), Schoenaker, Jensen en Pen.

Seizoen 1980-1981

>

In dit seizoen zag de 2e Klasse A KNVB van het zondagvoetbal er als volgt uit; Blauw Zwart, DHL, HVV, LDWS, LenS, sc Lisse, Olympia, Oranjeplein, RKDEO, Roodenburg, Sliedrecht, Texas DHB en Verburch.

De selectie van trainer Roel Timmer kende dit seizoen een aantal nieuwe jonge talenten zoals de 19-jarige voorstopper Ed Ruigrok en de 18-jarige spits Chris Theil. De opvolger van de legendarische Blauw-Zwart keeper Peter Pieterse werd dit seizoen Piet Antonides.
Blauw-Zwart eindigde dit seizoen op een keurige vijfde positie van de ranglijst. Van de 24 wedstrijden wist het team van trainer Timmer er 8 in winst om te zetten, werd er 10 keer gelijk gespeeld en 6 keer verloren. Hiermee behaalde men 26 punten en een doelsaldo van 31 voor en 21 tegen.

Pieter Donath nam na dit seizoen afscheid van selectievoetbal en ging bij Blauw-Zwart aan de slag bij het jeugdvoetbal. Spits Donath debuteerde al op zeer jonge leeftijd tijdens het seizoen 1966-1967 voor de zondag 1 ban Blauw-Zwart en zou de gehele gouden periode van de Wassenaarse club meemaken.

<

Seizoen 1981-1982

>

De indeling van de Blauw-Zwart 1 voor het seizoen 1981-1982 in de zaterdag 1e Klasse A van de HVB luidde als volgt; Blauw-Zwart, BSC´68, Ec/So, ESC, GDA, sv De Jagers, KSD, Marine, sv Nootdorp, NSEM, VCS, Verburch en sv Wassenaar.

Vijf zeges, acht wedstrijden een gelijk spel en elf nederlagen, 42 treffers gescoord en 57 tegendoelpunten. Het was de slechte balans van het seizoen 1981-1982 waarmee de zaterdag 1 van Blauw-Zwart met 18 punten, samen met v.v. Marine op de elfde positie van de ranglijst eindigde. Blauw-Zwart en v.v. Marine moesten nu via een beslissingswedstrijd gaan uitmaken wie er samen met sv De Jagers (16 punten) en Ec-So (12 punten) zou gaan degradeerde naar de 2e Klasse van de HVB.

Op woensdag 5 mei 1982 vond op het veld van sv Wassenaar de beslissingswedstrijd tussen Blauw-Zwart en Marine. Na een slopende partij voetbal stond het na 90 minuten 1-1. In de verlenging werd er niet meer gescoord dus dat betekende dat er een tweede beslissingswedstrijd volgde. Een week later, op woensdag 12 mei 1982, volgde de tweede beslissingswedstrijd en ditmaal op het veld van ESC op Sportpark Duyngeest naast Renbaan Duindigt. Het werd een ware triller want Blauw-Zwart kwam op een 2-0 voorsprong maar de v.v. Marine maakte er in de tweede helft alsnog 2-2 van. Waar iedereen al dacht aan wederom een verlenging scoorde Blauw-Zwart vlak voor tijd de 3-2 en hiermee was handhaving in de 1e Klasse HVB een feit.

<

Seizoen 1982-1983

>

De zaterdag 1 van Blauw Zwart kwam dit seizoen uit in de 1e Klasse A van de HVB met ditmaal als tegenstanders: BSC’68, ESC, Escher Boys, GDA, KSD, LenS, Marine, sv Nootdorp, NSEM, VCS en sv Wassenaar.

In een competitie waar sv Nootdorp en VCS de dienst uitmaakten speelde Blauw Zwart ook een goed seizoen. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er 11 te winnen, 3 gelijk te spelen en 8 te verliezen. Met 25 punten, en de doelcijfers 48 voor en 44 tegen, eindigde Blauw Zwart op een keurige vijfde positie van de ranglijst. Nootdorp werd met 37 punten kampioen.

<

Seizoen 1983-1984

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BSC’68, Escher Boys, GDA, sv De Jagers, KSD, LenS, Marine, Nationale Nederlanden, NSEM, Takdier Boys en sv Wassenaar.

Dit seizoen leverde voor de zaterdag 1 van Blauw Zwart een plek onderin de middenmoot van de ranglijst op. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en gingen er 8 verloren. Met 22 punten, en de doelcijfers 49-45, eindigde men op de zevende positie van de 1e Klasse.

In het seizoen 1983-1984 maakte Blauw-Zwart weer een sprong voorwaarts. Voorheen mocht er bij het amateurvoetbal alleen met reclame op de trainingspakken gelopen worden. In navolging van het betaalde voetbal mocht er vanaf dit seizoen ook door de amateurs shirtreclame gedragen worden. De eerste shirtsponsor/hoofdsponsor van de zondag 1 van Blauw-Zwart werd “Nationaal en Internationaal Transportbedrijf J.Lagerberg B.V”, welke naam t/m het seizoen 1988-1989 op de shirts werd gedragen.

>

<

Seizoen 1984-1985

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld; Blauw-Zwart, BSC’68, Escher Boys, sv De Jagers, KSD, Marine, Nationale Nederlanden, Ornas, PGS, SVGW, Takdier Boys en sv Wassenaar.

Blauw-Zwart was dit seizoen oppermachtig in de 1e Klasse A en werd dan ook met 34 punten kampioen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er maar liefst 15 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 3 verloren. Hiermee behaalde de zaterdag 1 in totaal 34 punten en een doelsaldo van 49 voor en 26 tegen.

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld: Alphense Boys, Blauw-Zwart, Gouda, GSV, HMSH, LenS, Olympia, Quick (H), RKAVV, SJC, Verburch, VIOS en Westlandia.

Dit seizoen steeg het eerste elftal van Blauw-Zwart weer boven zichzelf uit. O.l.v. trainer Chiel Jansen kon aan het einde van dit seizoen de vlag weer in de top gehesen worden. Van de 24 competitiewedstrijden werden er 12 in winst omgezet, 10 gelijk gespeeld en slechts tweemaal werd er verloren. Met 34 punten, en de doelcijfers 37 voor en 23 tegen, werd Blauw-Zwart met 2 punten voorsprong op Verburch, kampioen in de 2e Klasse A.

Seizoen 1985-1986

>

In het seizoen 1985-1986 werd er, met 23 punten uit 24 wedstrijden (doelsaldo 24-31), nog een verdienstelijke 6e plaats bereikt in de 1e Klasse B.

>

De zaterdag Hoofdklasse HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, DORR, sv Duinoord, DVC, HS texas DHB, LenS, Naaldwijk, RAS, SEV, SVGEB, VCS en Verburch.

Seizoen 1986-1987

>

Echter in seizoen 1986-1987 kwam Blauw-Zwart al sterk in de gevarenzone. Ternauwernood eindigde men met 22 punten uit 26 wedstrijden (21-38) op de 3e plaats van onderen in de 1e Klasse B.

>

Seizoen 1987-1988

>

In het seizoen 1987-1988 had het “vlaggenschip” weer een opleving en eindigde men, met 27 punten uit 26 wedstrijden (35-33), keurig op een vijfde plaats in de 1e Klasse B.

>

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1987-1988 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, DEVJO, DSO, Hoekse Boys, Honselersdijk, KMD, sv Loosduinen, Maasdijk, sv Nootdorp, PDK, SEV en SV’35.

>

Seizoen 1988-1989

>

In het seizoen 1988-1989 viel echter het 1e Klassedoek voor Blauw-Zwart! Met slechts één gewonnen wedstrijd, drie gelijke spelen en 20 nederlagen eindigde men met 5 punten op een troosteloze laatste plaats in de 1e Klasse B. Nog nooit in de historie van de club, had het eerste elftal zo’n slecht seizoen gedraaid.

>

Seizoen 1989-1990

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1989-1990 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart,De Musschen, Oliveo, Overmaas, Quick (H), Rijswijk, Roodenburg, Spartaan’20, TONEGIDO, VELO, Verburch en VUC.

In dit seizoen werd bij de amateurs het fenomeen periodekampioenschappen geïntroduceerd. Een periodetitel gaf aan het einde van het seizoen recht op deelname aan een nacompetitie met als inzet één extra promotieplaats. Echter de keerzijde hiervan was dat er een versterkte degradatie werd ingevoerd.

De terugkeer in de 2e Klasse viel Blauw-Zwart niet mee. Het zou zelfs nog erger worden! Via een versterkte degradatie moesten de mannen van trainer Peter Ciere aan het einde van seizoen 1989-1990 de Blauw-Zwartvlag wederom halfstok hangen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er slechts 5 in winst omgezet, 8 gelijk gespeeld en 9 maal werd er verloren. Met 18 punten, en de doelcijfers 22 voor en 34 tegen, eindigde Blauw-Zwart dan ook op de tiende plaats in de eindrangschikking van de 2e Klasse A. Dit betekende dat de club, samen met Overmaas en VUC, afzakte naar de zondag 3e Klasse van de KNVB. Blauw-Zwart was dus weer terug bij af!

Seizoen 1990-1991

In het seizoen 1990-1991 werd het eerste elftal van Blauw-Zwart, o.l.v. trainer Roel den Hartog, ingedeeld in de 3e Klasse A, met als tegenstanders; DONK, Altior, DoCos, Nieuwkoop, VVSB, VEP, SJC, Soccer Boys, WSE, Woerden en Lugdunum.

Blauw-Zwart nam revanche want aan het einde van het seizoen werd op 5 mei 1991, via een strafschop van Wijnand Bakker in de thuiswedstrijd tegen WSE (1-1), het kampioenschap binnen gehaald. Met 34 punten uit 22 wedstrijden en de doelcijfers 58-29, behaalde het team van trainer Roel den Hartog net één puntje meer dan concurrent Lugdunum. Na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter werd het hoofdveld overspoeld door dolblije supporters. Burgemeester Schoute van Wassenaar overhandigde hoogst persoonlijk een fraai bloemstuk namens het Wassenaars gemeentebestuur. Vanaf acht uur ‘s-avonds heeft het afgeladen clubhuis van Blauw-Zwart gedreund op feestelijke muziek. Blauw-Zwart was weer terug in de 2e Klasse!

De opstelling van Blauw Zwart in de kampioenswedstrijd tegen WSE was als volgt: Cees Nieuwdorp, Jerry van der Ploeg, Toine l’Lami, Lubbe, Marcel l’Lami, Peter van der Ploeg, Wijnand Bakker, Vermeulen, Remco van der Kooij (71. Mark van der Kooij), Roozen en Danny Minnema.

Seizoen 1991-1992

In verband met het opheffen van de 3e Klasse had de HVB (Haagse Voetbal Bond) dit seizoen de vier overgebleven teams ondergebracht in de 2e Klasse. Dit had het gevolg dat de zaterdag 2e Klasse HVB bestond uit 13 teams, te weten: Blauw-Zwart, CWP, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, Marine, MVO’72, ORNAS, PZH, RAS, Westerkwartier en FC Zoetermeer.

RAS was dit gehele seizoen oppermachtig en werd dan ook met 39 punten uit 24 duels kampioen. De zaterdag 1 van Blauw Zwart speelde een onopvallend seizoen en eindigde uiteindelijk in de middenmoot van de 2e Klasse. Van de 23 wedstrijden (laatste competitiewedstrijd niet meer gespeeld) werden er 8 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 23 punten en een doelsaldo van 44 voor en 41 tegen eindigde men op de zevende positie van de ranglijst.

Na de promotie van afgelopen seizoen werd het eerste elftal van Blauw-Zwart ingedeeld in de zondag 2e Klasse A met als tegenstanders: ADO, Hermes DVS, Oliveo, Olympia, Quick, RKAVV, Roodenburg, VCS, VELO, Verburch en VIOS.

Helaas ging het dit seizoen wederom mis! Blauw-Zwart eindigde met 17 punten uit 22 wedstrijden op een tiende plaats en hiermee moest de degradatie weer aanvaard worden. De club leek hiermee wel een jojo tussen de 2e- en 3e- Klasse.

Seizoen 1992-1993

Het team van trainer Roel den Hartog werd ditmaal ingedeeld in de 3e Klasse A, samen met; DoCos, SJC, GSV, VEP, UDWS, Lugdunum, Soccer Boys, NSV’46, Olympia, VVSB en Nieuwkoop.
Na een redelijk seizoen eindigde Blauw-Zwart uiteindelijk op een vierde plaats met 24 punten uit 22 wedstrijden en de doelcijfers 35-28. De ook bij het amateurvoetbal ingestelde periodekampioenen gaf Blauw-Zwart aan het einde van het seizoen nog recht op een toegift, want de club wist tegen Soccer Boys een periodetitel in de wacht te slepen. Helaas redde Blauw-Zwart het niet in de nacompetitie zodat de promotie uit bleef.

De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, BMT, Cromvliet, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Vredenburch en Westerkwartier.

Seizoen 1993-1994

In seizoen 1993-1994 werd Blauw-Zwart 1 wederom ingedeeld in de 3e Klasse A, ditmaal met de tegenstanders; UNIO, VVSB, DOSR, Gouda, Soccer Boys, DSO, Woerden, SVLV, VEP, Nieuwkoop en Olympia.
Dit seizoen werd eigenlijk een kopie van het vorige seizoen! Blauw-Zwart eindigde wederom als vierde, ditmaal met 25 punten uit 22 wedstrijden en de doelcijfers 27-31. Ook in dit seizoen wist het team van scheidend-trainer Roel den Hartog een periodetitel te bemachtigen maar helaas wist men weer niet te promoveren.

Later hier meer….

>

>

Dankzij de fantastische hulp van voetbalvereniging Blauw Zwart gaan we de historie van R.K.S.V. Blauw Zwart op onze site helemaal herschrijven……

>

>

>>

>

>

.

Seizoen 2009-2010

Bij Blauw-Zwart kon men begin september een compleet nieuw bestuur installeren van de Business Club. Het ‘oude’ business-bestuur had iets mooi opgebouwd en maar liefst vijftien jaar de kar getrokken. Vijf jonge mensen, bijna allemaal ondernemers en allemaal voetballend lid van Blauw-Zwart, staken enige tijd geleden de koppen bij elkaar. Zij vonden dat de tijd was gekomen om eens iets terug te doen voor hun voetbalvereniging! Rick Wagner werd de nieuwe voorzitter van de Business Club Blauw Zwart en wist zich gesteund door Marco Lagerberg (vice-voorzitter en PR), Hugo Smit (penningmeester), Ron Raaphorst (secretaris), Arno van der Kooij (ondersteuning secretaris) en Michel Remmerswaal (PR).

.

.

Seizoen 2010-2011

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van vrijdag 20 augustus 2010 werd André van Herk gekozen als opvolger van Ad Riem tot de nieuwe Bestuursvoorzitter van RKSV Blauw-Zwart. Ad Riem had zich maar liefst veertig jaar lang op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt voor Blauw-Zwart. De laatste vijf jaar was hij voorzitter. De nieuwe preses Andre van Herk had de voorzittershamer nog maar net opgepakt of het eerste dilemma binnen de club diende zich al aan. Moest Blauw-Zwart vanaf het seizoen 2011-2012 met haar standaardteam nu wel of niet op zondag blijven voetballen? Met nog slechts twee seniorenteams op de zondag en de sterke wens van de meeste voetballers om naar de zaterdag te verhuizen, leek een verandering van speeldag een logische stap.

De voor dit seizoen aangetrokken hoofdtrainer Driss Rahouani moest na een maand noodgedwongen de samenwerking met Blauw-Zwart alweer beëindigen op medisch advies van zijn arts/specialist. Roel den Hartog nam per 1 september de taken over van Rahouani.

De zondag 3e Klasse A van de KNVB bestond in het seizoen 2010-2011 uit de volgende verenigingen: Alphen, ASC, Blauw-Zwart, BMT, DOSR, Foreholte, Kickers’69, Lisse, Nieuwkoop, ROAC, Scheveningen, SJZ, Voorschoten’97 en Vredenburch.

De discussie binnen Blauw-Zwart om volgend seizoen te stoppen met het prestatievoetbal op de zondag deed heeft eerste elftal niet goed. Door de leegloop van spelers had trainer Roel den Hartog dit seizoen slechts een selectie van 15 man waarvan de meeste spelers uit de jeugd en het tweede elftal afkomstig waren. Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat de zondag 1 van Blauw-Zwart na zeven competitiewedstrijden met 0 punten stijf onderaan de ranglijst van de 3e Klasse A stond.

>

In navolging van meerdere clubs kozen ook de leden van Blauw-Zwart tijdens hun Algemene Ledenvergadering van 26 november 2010 voor prestatief voetbal op zaterdag. Het bestuur van de Wassenaarse club had de zaak grondig laten voorbereiden. Er was een commissie ‘Za-Zo’ ingesteld dat een rapport ‘Blauw-Zwart zaterdag of zondag?’ had uitgebracht. In dit rapport waren de ontwikkelingen van de zaterdag- en zondagteams in kaart gebracht. Blauw-Zwart ging van zeven zaterdag- en elf zondagelftallen bij de senioren in 1990 terug naar slechts vijf zaterdag- en slechts twee zondagelftallen in 2010.
Bovendien bleek het moeilijk de standaardteams aan te vullen met spelers uit de eigen jeugd. Om het eerste elftal op zondag in stand te houden en ook de uitgesproken ambities waar te kunnen maken, werden spelers van buitenaf aangetrokken. De animo vanuit de eigen jeugd voor het zondagstandaardteam liep terug, alsmede de publieke belangstelling.

De door het bestuur ingestelde commissie keek ook, bij een eventuele keuze voor de zaterdag, naar andere aspecten, zoals veld- en kleedkamerbezetting en kantine-omzet. De commissie kwam tot het advies om te kiezen voor een zaterdagvereniging. De nog niet zo lang geleden aangetreden voorzitter André van Herk leidde de algemene vergadering bekwaam. Hij liet een ieder zijn mening verkondigen en vooral zijn gevoelens. Vlak voor de stemming liet Van Herk weten, dat het bestuur achter de leden zou staan. Bij de stemming was duidelijk dat de leden kozen voor een zaterdagvereniging, maar met veel pijn omdat toch een jarenlange traditie werd afgesloten. De tendens bij vooral oudere leden was toch van ‘het gevoel kiest voor de zondag, maar de cijfers vragen om een keus voor de zaterdag, vooral ook voor de toekomst van de jeugd’.
Van de uitgebrachte gewogen 238 stemmen (per lid 3), waren er 202 voor het voorstel om als zaterdagclub verder te gaan en 36 tegen. Dat betekende dat 85% van de aanwezige stemgerechtigde leden koos voor het voorstel van de ‘Za-Zo-commissie’.

Dit betekende dat Blauw-Zwart in seizoen 2011-2012 haar plaats in de zondag 3e Klasse moest gaan inleveren voor een plek in de zaterdag 4e Klasse.

Later hier meer over seizoen 2010-2011…

>

>

>
Blauw-Zwart had al een bewogen seizoen achter de rug, waarin de ledenraad had besloten om vanaf komende jaargang verder te gaan als zaterdagclub.  Maar het bestuur van Blauw-Zwart had voor vrijdag 1 juli 2011 wederom een extra Algemene Ledenvergadering ingelast met als belangrijkste agendapunt de presentatie rond een samenwerkingsverband met de SKW (Stichting Kinderopvang Wassenaar) en de Willibrordus Woningbouwvereniging Wassenaar. Opnieuw stond Blauw-Zwart voor een belangrijke beslissing. Nu kwam het reeds eerder besproken nieuwbouwplan in een beslissende besluitvormingsfase. Daarom achtte het bestuur het de hoogste tijd een groen licht aan de leden te vragen.
Het bestuur van de Wassenaarse club was al enkele jaren bezig het gebruik van het sportcomplex Schulpwei veilig te stellen en het gebruik verder te intensiveren. Een samenwerkingsverband met een tweetal partijen werd intensief onderzocht. Het plan omvatte de nieuwbouw van een Atrium van kinderopvangpaviljoens, de verkoop van de kantine, die uiteraard wel voor Blauw-Zwart beschikbaar bleef, maar waaraan na renovatie door de nieuwe eigenaar overdag een tweede bestemming zal worden toegekend, en tenslotte de renovatiewerkzaamheden van het kleedkamer- en bestuurscomplex beter bekend als de A zijde. Ook dit gebouw zou dan geschikt worden gemaakt om overdag verder te worden geëxploiteerd.
Tijdens deze ledenvergadering gaf het bestuur een presentatie van de plannen en Strekte informatie van de daarbij komende consequenties. De leden gaven uiteindelijk “het groen licht” en volmacht en hiermee konden de nieuwbouwplannen uiteindelijk gerealiseerd gaan worden.

Seizoen 2011-2012

Blauw-Zwart had dus met een roemloze degradatie uit de 3e Klasse afscheid genomen van het zondagvoetbal. Na dus 90 jaar lang met de hoofdmacht op zondag gespeeld te hebben verhuisde Blauw-Zwart naar de zaterdag. Een hele nieuwe uitdaging voor de club waarmee men vanuit die positie verder hoopte te gaan bouwen aan de toekomst. Met de prachtige accommodatie van Blauw Zwart lagen er natuurlijk nog steeds fantastische mogelijkheden in het verschiet.
Het bestuur van de R.K.S.V. Blauw-Zwart bestond voor dit seizoen uit André van Herk (voorzitter), Jacques van den Boer (secretaris), John Charité (penningmeester), Frits Rosendaal (voorzitter jeugdcommissie), Arno Hoogduijn (externe contacten), Ton Hof (lid jeugdcommissie), Elbert van ‘t Slot (sponsoring en publiciteit) en Otto Leget (wedstrijdsecretaris).

Door o.a. het opheffen van de zondagafdeling bij Blauw-Zwart had trainer Roel den Hartog aan het begin van het seizoen 2011-2012 de beschikking over een zaterdag-selectie van maar liefst 38 spelers die in aanmerking kwamen voor het eerste- of tweede-elftal. Veel spelers van de zondag-selectie maakte, net zoals trainer Den Hartog, de overstap naar de “zaterdag”. Ook waren er een aantal jongen van sv Wassenaar weer teruggekeerd naar hun oude club en een hoop jongens die op zaterdag in lagere elftallen voetbalden stelde zich weer beschikbaar voor de selectie.

Trainer Den Hartog moest dus van deze gehele nieuwe selectie een nieuw team smeden en gokte voorzichtig op een plek bij de bovenste vier ploegen in de 4e Klasse A. In deze 4e Klasse A trof Blauw-Zwart de volgende tegenstanders aan; DoCos, DWO, Football Factory, GWS, Hazerwoudse Boys, Leidsche Boys, Oosterheem, SVOW, UVS, VVSB en Woubrugge.

Bij aanvang van de competitie werden zowel Blauw-Zwart als DWO als favorieten voor het kampioenschap van de 4e klasse A bestempeld. Toevalligerwijs stond op zaterdag 3 september de openingswedstrijd DWO-Blauw-Zwart op het programma. DWO trok aan het langste eind en won verdiend met 3-1. Een flinke domper voor de mannen van trainer Roel den Hartog maar de daarop volgende wedstrijden tegen Oosterheem (6-1), Leidsche Boys (0-4), GWS (7-1), UVS (5-0), SVOW (0-5) en Football Factory (6-0) werden allemaal gewonnen. Op zaterdag 29 oktober speelde Blauw-Zwart teleurstellend 2-2 bij Woubrugge maar door het onverwachte puntenverlies van DWO veroverde men alsnog de 1e Periodetitel.
De 4e Klasse A van het zaterdagvoetbal kende een enorm krachtverschil waardoor door zowel Blauw-Zwart als DWO vele wedstrijden met grote cijfers werden gewonnen. Op zaterdag 3 december stond de topper Blauw-Zwart-DWO op het programma. Het team van trainer Den Hartog nam revanche van de eerdere nederlaag en won door doelpunten van Sebastiaan Graafstal, Guy van Vliet en Michael Thijsen met 3-1. Een week later echter, in de laatste wedstrijd van 2011, leed Blauw-Zwart zeer duur puntenverlies door met 2-0 van sv Oosterheem te verliezen. Hierdoor gingen zowel Blauw-Zwart als DWO met 31 punten uit 13 wedstrijden gezamenlijk aan kop in de 4e Klasse A de winterstop in.
In de eerste wedstrijd van 2012 volgde de volgende domper voor Blauw-Zwart. In de thuiswedstrijd tegen Leidsche Boys werd er n.l. met 1-3 verloren. DWO bleef na de winterstop wel een hele stabiele ploeg en bleef de punten maar verzamelen waardoor Blauw-Zwart voortdurend achter de feiten aanliep. Nadat Blauw-Zwart op 31 maart opnieuw tegen een nederlaag aanliep (3-2 bij Hazerwoudse Boys) was het kampioenschap in de 4e Klasse A zo goed als beslist. Blauw Zwart eindigde met 52 punten uit 22 wedstrijden (doelsaldo 70-22) als tweede op 6 punten achterstand op kampioen DWO en kon zich zodoende gaan opmaken voor de nacompetitie.
Blauw-Zwart kon in deze nacompetitie niet imponeren en eindigden door nederlagen tegen Alphia (1-3) en BSC’68 (3-0) in poule 1 op de laatste plaats.

Positief nieuws dit seizoen kwam uit de jeugdafdeling waar de A1 van Blauw Zwart o.l.v. trainer Andre van Dam kampioen werd van de 2e Klasse. Ook de E3 en F10 van Blauw Zwart wisten het kampioenschap binnen te halen.

Seizoen 2012-2013

Het eerste elftal van Blauw-Zwart werd voor dit seizoen ingedeeld in de 4e Klasse A met als tegenstanders: Aaarlanderveen, DoCoS, DVC, Football Factory, Leidse Boys, LSVV’70, SVOW, UVS, VVSB, Warmunda, Wassenaar en Woubrugge.

Een leuke competitie dus waarin Blauw-Zwart een aantal oude bekenden ontmoette zoals UVS, Football Factory, DoCoS en VVSB. Het mooiste aan deze nieuwe indeling was natuurlijk dat er eindelijk weer eens twee ouderwetse Wassenaarse derby’s gespeeld gingen worden, want ook sv Wassenaar was ingedeeld in de 4e klassa A. Het beloofde dus weer een spannend seizoen te gaan worden.

>
De in spik en span gerenoveerde bestuurskamer van de voetbal vereniging Blauw-Zwart. Steeds meer organisaties gingen gebruik maken van de faciliteiten die Blauw-Zwart aanbood. Zowel de velden als de kantine waren in trek. Verschillende beleidsterreinen kwamen samen bij Blauw-Zwart kinderopvang, jeugdbeleid, gezondheidszorg, sociale contacten en maatschappelijke deelname aan de samenleving om maar een paar te noemen. Dit liet zien dat het sportbeleid en een sportclub centraal onderdeel van de dorpsleven was geworden.

>

Het had allemaal zo mooi kunnen zijn; een vernieuwde kantine, een bestuursgebouw dat opgeknapt wordt, een vrij jonge selectie uit eigen gelederen en dan promoveren naar de derde klasse K.N.V.B.
Echter voor spelers, begeleiding, bestuur en de vele meegereisde supporters kwam het er weer niet van! Blauw-Zwart moest n.l. op zaterdag 1 juni 2013 voor de zeer belangrijke uitwedstrijd  (een gelijk spel was genoeg geweest) aantreden tegen Ariston’80. Blauw-Zwart kwam al na 2 minuten op 0-1 door een goal van Rick Hoogenboom. De snelle buitenspelers van Ariston zorgden echter voor steeds meer gevaar en Ariston’80 benutte zijn kansen beter en scoorde 3 maal. De teleurstelling bij iedereen van Blauw-Zwart was zichtbaar en voelbaar.
Aan het einde van dit, wederom, enerverende seizoen brak het moment aan om afscheid te nemen van hoofdtrainer Roel den Hartog, die de Blauw-Zwart selectie 3 jaar gediend heeft met passie.

De club restte niets anders dan uithuilen en weer, na de vakantie, aan de slag te gaan voor het nieuwe seizoen.

>

Seizoen 2013-2014

Bij aanvang van seizoen 2013-2014 telde de vereniging alleen al 425 jeugd leden, en 31 jeugdelftallen. Bovendien kende Blauw-Zwart ook nog een grote groep mini-pupillen. De vereniging had een ambitieus meerjarenplan samengesteld om met een gedegen eigen opleiding, door gediplomeerde trainers, het niveau van de selectie-elftallen te verhogen. Uiteraard had de vereniging normen en waarden hoog in het vaandel staan.

Op zaterdag 30 november 2013, na de thuiswedstrijd van Blauw-Zwart 1 tegen Football Factory 1, die door Blauw-Zwart overtuigend werd gewonnen met 7-1, was de stemming opperbest in de totaal gerenoveerde Business Club van Blauw-Zwart, onderdeel van het geheel vernieuwde bestuurshuis. In die ambiance werd n.l. het hoofdsponsorcontract getekend met 3 verhuisfirma’s uit de UTS Groep te weten UTS van der Geest, UTS Abbink en UTS APC Groep voor een periode van 3 jaar. In zijn toelichting vertelde voorzitter André van Herk dat de UTS Groep al sinds het jaar 2000 het hoofdsponsorschap op zich heeft genomen, voorwaar een hele prestatie waar menig amateurclub stinkend jaloers op kon zijn.

 

Op zondag 12 januari 2014 werden alle Blauw-Zwart leden, sponsoren en vrijwilligers worden uitgenodigd tot het bijwonen van de openingshandelingen van alle onderdelen die vernieuwd, verbouwd, opnieuw ingericht en volledig nieuw waren op ons prachtige complex van Blauw-Zwart. Er was ontzettend veel werk verzet door een grote groep mensen, die veelal belangeloos hieraan hadden bijgedragen, hetzij via sponsoring of via het laten wapperen van de ouderwetse handjes en dit wilde het bestuur absoluut niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Het werd een middag vol van manifestaties met als hoogtepunt de receptie in de kantine.

>

<

Op zaterdag 10 mei stond alweer de laatste competitiewedstrijd voor Blauw-Zwart op het programma. Er stond echter niets meer op het spel en dat was voor de Wassenaarse-formatie de afgelopen twee jaar wel anders. Toen hadden zij nog een nacompetitie in het verschiet voor een plaats in de derde klasse. Dit jaar zat dat er echter niet in, de kopgroep verdween in de loop van de competitie ver uit het gezicht. Dat lag niet aan de inzet, een enkele wedstrijd misschien uitgezonderd, maar het zat gewoon in het verschil in kwaliteit. De anderen waren beter en de verschuiving van het voetballen op de zondag naar het spelen op zaterdag maakt het de komende jaren niet makkelijker om de weg naar boven te vinden. Dat mag je dus een uitdaging noemen en die gaan de Blauw-Zwarten ongetwijfeld aan. Er werd uiteindelijk met 3-0 gewonnen bij DOSR.

Seizoen 2014-2015

Het complex van Blauw-Zwart was  nu helemaal top, al miste de club alleen nog wel een kunstgrasveld, maar het bestuur en de hoofdsponsor wilde nu ook gaan investeren om voetballend op een hoger niveau te komen. Blauw-Zwart was n.l. in het verleden op voetbalgebied een bolwerk in het zondagvoetbal, speelde jaren  in de hogere regionen van het amateurvoetbal, en wilde nu graag weer die stappen omhoog maken. De club speelde inmiddels alweer een aantal seizoenen prestatief voetbal op de zaterdag in de grijze middenmoot van de 4e Klasse.

De Algemene Ledenvergadering van 14 november 2014 kende een goede opkomst. Na de inleiding door voorzitter Andre v Herk werden de agendapunten behandeld. Het financiële deel maakte een verklaarbaar verlies over het afgelopen seizoen duidelijk. Eenmalige investeringen in de verwarming van de kleedkamers en het ombouwen van de frituuroven waren daar debet aan.
De ontwikkeling van het complex werd verder doorgezet. Een test met een robotmaaier had voor een perfecte mat gezorgd op het hoofdveld. Er werd nog hard gewerkt om de toegang tot het complex te verbeteren. Dit moest dan samengaan met een veiliger verkeerssituatie. Het Bestuur was ook nog steeds in overleg met de Gemeente Wassenaar over de aanleg van kunstgrasvelden. In samenwerking met de sv Wassenaar werden hiervoor de mogelijkheden onderzocht.

Op voetbalgebied ging het ook steeds beter met de club. De zeer jonge selectie presteerde prima en behaalde mooie resultaten. De jeugdafdeling draaide onder leiding van Ed Kluivers beter en beter. Dit mede dankzij de inspanningen van een groot aantal vrijwilligers. Het doel van Blauw-Zwart bleef het verbeteren van de organisatie rond het voetbal en als uitvloeisel daarvan ook het voetbal zelf.
Bestuurslid Ton Hof had nam op deze avond afscheid maar hij kondigde aan niet verloren te gaan als vrijwilliger voor de vereniging. Samen met zijn vrouw Jeanine ging hij de S.B.Z. nieuw leven in blazen. De doelpuntenactie was daar al een prima voorbeeld van. Tot slot werden er nog een flink aantal jubilarissen van Blauw-Zwart gehuldigd. Dit waren: Hans van Deursen, Andre v Herk (voorzitter), Martien v.d. Ham, John van Deursen, Ferry de Mey, Hans Westgeest, Harry Wildenberg, Arno vd Ham, Jan v.d. Kooij, Henk van Gugten, Ruud Knijnenburg, Harry Straetemans, Jos van Veen, Loek van Veen, Hans Ruijgrok en Wim Westgeest.

Het bestuur van Blauw-Zwart schreef voor het seizoen 2014-2015 voor de zaterdagcompetitie 6 seniorenelftallen, 1 veteranenteam en 1 dameselftal in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 2 A-elftallen, 3 B, 6 C, 5 D, 7 E en 7 F-teams.

Met het aantrekken dit seizoen van de ervaren trainer Jos van der Helm, hoopte de Wassenaarse club nu weer stappen omhoog te zetten in het zaterdagvoetbal.  Frank Boekel was als 2e trainer aangetrokken en Hans Suiker als keeperstrainer. Het vertrek (na vijf jaar trouwe dienst) van teamleider Gerard Jasperse werd dit seizoen gecompenseerd door Arno Hoogduijn. Ben Ditmar bleef als teamleider. De medische verzorging was onveranderd gebleven in de persoon van Pieter Altorf met hieraan gekoppeld de ondersteuning door 3 fysiotherapeuten en de begeleiding van een dokter. Assistent scheidsrechter Gerard Stoute maakte de begeleiding van het eerste team compleet.

De indeling van West II, 4e klasse A was in seizoen 2014-2015 als volgt samengesteld: Blauw-Zwart, Boshuizen, Haagse Hout, Hazerswoudse Boys, KSD/Marine, Leiden, Leidse Boys, Lugdunum, Football Factory, Oosterheem, VVSB, Warmunda, Wassenaar en Wilhelmus.

Op zaterdag 6 september begon Blauw-Zwart aan de competitie met een thuisduel tegen het sterke VVSB. Het werd uiteindelijk 2-2, met doelpunten van Blauw Zwart kant van Adrian Koziel en de pas 16-jarige Bryan van den Barselaar. Een week later behaalden de mannen van trainer Van der Helm een uitstekend resultaat door met 2-3 bij KSD-Marine te winnen, met wederom twee doelpunten van de jonge Van den Barselaar.
De maand oktober begon echter niet zo succesvol voor Blauw-Zwart met nederlagen tegen Haagse Hout (1-4) en Boshuizen (2-1). Nadat de jonge formatie van Blauw-Zwart op 22 november ook nog eens van Lugdunum verloor (2-4), kwam een plaats in de top 3 van de 4e Klasse A wel erg ver ver. Tijdens de winterstop had Blauw-Zwart 24 punten uit 13 wedstrijden behaald en stond hiermee op de vijfde positie. Aan kop van de ranglijst stond Hazerswoudse Boys met 31 punten uit 12 duels.

Een eventueel kampioenschap zat er voor de jonge formatie van trainer Jos van der Helm zo goed als zeker niet meer in, dus moest men in de tweede competitiehelft gokken op een Periodetitel of een vervangende periode voor deelname aan de competitie. De eerste competitiewedstrijd van het jaar 2015 won Blauw-Zwart in Wassenaar met 1-0 van KSD-Marine door een doelpunt van Van der Barselaar. Helaas werd hierna de belangrijke uitwedstrijd tegen Haagse Hout met 2-1 verloren en kwam de doelstelling van de tweede seizoenshelft ook weer ver weg. Na de 1-2 nederlaag tegen, de latere kampioen, Hazerswoudse Boys was het seizoen 2014-2015 eigenlijk al afgelopen voor Blauw-Zwart. Vlak voor het einde van de competitie werd ook nog eens FC Boshuizen door de KNVB uit de competitie genomen zodat de resultaten tegen deze club kwamen te vervallen.

Blauw-Zwart 1 wist dus van de 24 competitiewedstrijden er in totaal 14 te winnen, 3 gelijk te spelen en werd er 7 keer verloren. Met 45 punten, en de doelcijfers 70-39, werd men uiteindelijk vijfde van de eindranglijst van de 4e Klasse A.
Adrian Koziel werd dit seizoen met 21 doelpunten topscorer van Blauw-Zwart, gevolgd door Kim Theil (16) en Bryan van den Barselaar (8).

Helaas voor het vlaggenschip van Blauw-Zwart dus geen promotie naar de 3e Klasse maar toch een groot compliment aan trainer Jos van der Helm en zijn spelers. Met een zeer jonge selectie eindigde Blauw-Zwart op een 5e plaats in de 4e Klasse A. Dit gaf hoop voor volgend seizoen, te meer daar er in verschillend wedstrijden zeer goed gevoetbald werd, getuige ook de 70 doelpunten die het team in 24 wedstrijden scoorde. Er zat nog heel veel rek in deze ploeg en hopelijk kan de Wassenaarse club daar in het seizoen 2015-2016 haar vruchten van plukken in de vorm van een periodetitel of wie weet nog iets veel mooiers.

Blauw-Zwart kon dit seizoen 3 kampioenen huldigen. De A 1 werd met 44 punten uit 18 duels kampioen van de 2e Klasse 12, de C6 werd kampioen van de 5e Klasse 14 en de F7 was de sterkste in de 10e Klasse 19.

Op 23 april 2015 ging de gemeenteraad van Wassenaar unaniem akkoord met het aanleggen van twee kunstgrasvelden bij Blauw-Zwart. Op maandag 18 mei 2015 besloot ook het college van B&W positief over de aanleg van de kunstgrasvelden bij Blauw-Zwart. Hiermee kwam dan eindelijk de grote wens van de Wassenaarse club uit en konden de werkzaamheden, in overleg met de uitvoerder, zo spoedig mogelijk gaan beginnen.

Halverwege de maand juni was het dan zo ver! De werkzaamheden voor de aanleg van de kunstgrasvelden bij Blauw-Zwart waren begonnen. Als eerste werd er druk gegraven en veel grond verplaatst want de grasmatten van in totaal vier voormalige voetbalvelden werden verwijderd om ruimte te kunnen bieden aan twee kunstgrasvelden en vernieuwde grasvelden.

>

Seizoen 2015-2016

Het bestuur van Blauw-Zwart was in het seizoen 2015-2016 als volgt samengesteld: André van Herk (Voorzitter), John Charité (Penningmeester), Ad Riem (secretaris), Frits Rosendaal (Voorzitter Jeugdcommissie), Elbert van ‘t Slot (Bestuurslid Sponsoring en Publiciteit) en Otto Leget (Wedstrijdsecretaris).

Op zondag 25 oktober 2015 werden de twee nieuwe kunstgrasvelden van Blauw-Zwart officieel geopend. Naast verschillende feestelijke activiteiten stond de oefenwedstrijd Blauw-Zwart B1 – ADO Den Haag Vrouwen (3-0) om 13.00 uur op het programma.

Op 1 januari 2016 vond weer de nieuwjaarsreceptie van Blauw-Zwart plaats. Tijdens deze gezellige en druk bezochte nieuwjaarsreceptie nam voorzitter Andre van Herk het woord en blikte hij terug op het afgelopen jaar, met als hoogtepunten de nagelnieuwe kunstgrasvelden, de oprichting van de voetbalschool voor de jeugd en vooral alle leden en vrijwilligers, die de club belangeloos een warm hart toedragen.

De R.k.s.v. Blauw-Zwart schreef voor het seizoen 2015-2016 voor de zaterdagcompetitie 5 seniorenelftallen, 2 veteranenteams en 1 dameselftal in bij de KNVB. De jeugdafdeling was ditmaal uit 2 A-elftallen, 4 B, 4 C, 6 D, 8 E en 6 F-teams samengesteld.

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 2015-2016 in de zaterdag 4e Klasse A zag er als volgt uit: Blauw-Zwart, FC Boshuizen, Football Factory, Haagse Hout, vv Leiden, Leidsche Boys, LSVV ’70, Oosterheem, UDO, VUC (trok zich in oktober terug uit de competitie), VVSB, Wilhelmus en sv Wassenaar.

Sinds bij Blauw-Zwart het zondagvoetbal-bolwerk in 2011 naar de zaterdag was overgestapt, bivakkeerde de Wassenaarse club in de 4e Klasse. Promotie was in dit seizoen nu de belangrijkste doelstelling, zeker nu de gehele accommodatie was Blauw-Zwart was opgeknapt en er schitterend bijlag.

Bij de competitie-opening, op zaterdag 5 september, stond gelijk de derby Blauw-Zwart-sv Wassenaar op het programma. Blauw Zwart won uiteindelijk met 4-2, mede dankzij 2 doelpunten van Adrian Koziel.
De mannen van trainer Jos van der Helm speelden in ieder geval een uitstekende eerste seizoenshelft. Van de 12 competitiewedstrijden werden er namelijk 8 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en slechts 1 maal verloren. Met 27 punten, en de doelcijfers 43-20 ging Blauw-Zwart dan ook als koploper van de 4e Klasse A de winterstop in, gevolgd door Haagse Hout (26 punten), Roodenburg (25 punten) en LSVV’70 (24 punten).
Overigens wist Blauw-Zwart in de laatste competitiewedstrijd van het jaar 2015 de 1e Periodetitel te veroveren door op 12 december 2-2 gelijk te spelen bij Roodenburg.

Later hier meer……

<

Met nog een speelronde voor de boeg moest Blauw-Zwart de tweede positie van de ranglijst zien vast te houden. Samen met Roodenburg stonden de Wassenaarders op een gedeelde tweede positie maar het doelsaldo van Blauw-Zwart (+ 44) was stukken beter dan die van Roodenburg (+ 31). Geen vuiltje aan de lucht dus zou je denken, al moest er nog wel thuis van Oosterheem worden gewonnen. Dat gebeurde ook met 5-1, maar ineens kwam er bericht uit Leiden dat UDO tegen Roodenburg 1-30 was geworden en hierdoor eindigde Blauw-Zwart alsnog op de derde positie van de ranglijst. Van de 24 competitiewedstrijden waren er 15 in winst omgezet, speelde men 5 keer gelijk en werd er 4 maal verloren. Met 50 punten, en de doelcijfers 84-36, eindigde Blauw Zwart dus op de derde positie van de ranglijst.

>

Seizoen 2016-2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van RKsv Blauw-Zwart op vrijdag 25 november 2016 werden de volgende leden gedecoreerd: Hans van Deursen ontving de versierselen behorend bij het Erelidmaatschap van de vereniging RKsv Blauw-Zwart vanwege zijn inzet voor de club gedurende meer dan 50 aaneengesloten jaren, waaronder bestuurstaken, barmedewerker en, niet te vergeten, geruime tijd keeper van het eerste team. Ed Ruijgrok ontving de speld voor 40 jaar lidmaatschap. Robbin Ruijgrok ontving de waarderingsspeld van de vereniging voor zijn inzet.
Het bestuur van Blauw-Zwart was voor dit seizoen als volgt samengesteld: André van Herk (Voorzitter), Ad Riem (secretaris), Frits Rosendaal (Voorzitter Jeugdcommissie), Elbert van ‘t Slot (Kantinebeheer en Publiciteit) en Otto Leget (Wedstrijdsecretaris).

De hele selectie van Blauw-Zwart was voor aanvang van het seizoen in nieuw tenue gekleed, met nieuwe sponsors (Lagerberg Verhuisgroep, Maxxus Communications en Bella servicebedrijf). Al hoewel, het waren eigenlijk geen nieuwe sponsors, het waren gewoon echte Blauw-Zwarters die al jaar en dag met hun bedrijf de selectie steunde. Al deze bedrijven werden geleid door echte Blauw-Zwarters. Hun vaders speelden bij Blauw-Zwart, zij zelf speelden bij Blauw-Zwart en hun kinderen ook.
Ook alle jeugdteams waren ditmaal in het nieuw gestoken en dat gaf niet alleen voor de jeugd een stukje extra uitstraling, maar ook voor de Wassenaarse club.

Voor het seizoen 2016-2017 had de KNVB voor een nieuw competitiemodel gekozen. Dit nieuwe competitiemodel ging in de top bestaan uit een Eredivisie, een Eerste divisie, de Tweede divisie, twee Derde divisies en vier Hoofdklassen. In de competities kwam er ruimte voor de beloften-teams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. Sportief gezien was dit een optimale voetbalpiramide. Zoveel mogelijk goede voetballers treffen elkaar in dezelfde competitiestructuur, en clubs kunnen nu bij wijze van spreken doorstoten van de vijfde klasse naar de Eredivisie. De top werd dus in theorie haalbaar voor iedereen en voor elke club. Met andere woorden, voor het eerst sinds de intrede van het betaald voetbal in 1954 werd promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal mogelijk.

Er waren echter nog meer veranderingen vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al gold, Onder 19 tot en met onder 9.
De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen. De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

Het bestuur van Blauw-Zwart schreef voor het seizoen 2016-2017 voor de zaterdagcompetitie 6 seniorenelftallen, 2 veteranenteams en 1 dameselftal in bij de KNVB. De jeugdafdeling van Blauw-Zwart bestond ditmaal uit: 1x JO-19, 5x JO-17, 5x JO-15, 6x JO-13, 8x JO-11 en 8x JO-9 teams.

Voor Blauw-Zwart veranderde er niet veel want de Wassenaarse club kwam ook dit seizoen gewoon uit in de Vierde Klasse. De indeling van het amateurvoetbal in de zaterdag 4e Klasse A zag er in seizoen 2016-2017 als volgt uit: Blauw-Zwart, KSD-Marine, Football Factory, Leiden, Van Nispen, Oegstgeest, sv Oosterheem, FC Rijnland, Roodenburg, UDO, VVSB, sv Wassenaar, WVC en Woubrugge.

Trainer Jos van der Helm stond ook dit seizoen weer voor de groep van Blauw-Zwart. Van der Helm begon hiermee aan zijn derde seizoen bij de Wassenaarse club. Zoals we de laatste jaren al gewend waren deed Blauw-Zwart het ook in dit seizoen in de eerste competitiehelft uitstekend in de 4e Klasse. Van de 13 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en werd er slechts 1 keer verloren. Met 32 punten, en de doelcijfers 43-15, ging Blauw-Zwart op een keurige tweede positie van de ranglijst de winterstop in. Dit was 2 punten achter koploper Oegstgeest en 1 punt meer dan nummer drie Van Nispen. 

In de tweede seizoenshelft zette het team van trainer Jos van der Helm de goede reeks wedstrijden voort. Alleen op zaterdag 4 maart werd er met 2-1 verloren van concurrent Van Nispen, alle overige wedstrijden werden door Blauw-Zwart gewonnen. Koploper Oegstgeest viel terug op de ranglijst en de strijd om het kampioenschap ging t/m de laatste wedstrijddag tussen Blauw-Zwart en Van Nispen. Uiteindelijk wist Blauw-Zwart dus van de 26 competitiewedstrijden er 22 te winnen, 2 gelijk te spelen en 2 te verliezen. Met 68 punten, en de doelcijfers 86-28, eindigde men met exact dezelfde cijfers samen als Van Nispen op de eerste plaats van de ranglijst waardoor er een beslissingswedstrijd om het kampioenschap volgde.

De beslissingswedstrijd om het kampioenschap in de 4e klasse A tussen Van Nispen en Blauw-Zwart werd op dinsdagavond 30 mei 2017 gespeeld op het terrein van vv Oegstgeest, sportpark De Voscuyl. Van Nispen won uiteindelijk met 2-0 en mocht zich hiermee kampioen van de 4e Klasse A noemen. Blauw-Zwart kreeg nog en herkansing om te promoveren, want de Wassenaarse club ging nu verder in de nacompetitie. De eerste wedstrijd, uit tegen vv Kamerik won Blauw-Zwart vrij gemakkelijk met 1-4. Linschoten-Kamerik werd 2-1 en op zaterdag 10 juni 2017 stond zodoende in Wassenaar de finale Blauw-Zwart -Linschoten gepland. De mannen van trainer Van der Helm hadden aan een gelijk spel genoeg om te promoveren naar de 3e Klasse. In een zenuwslopende wedstrijd, waarin Blauw-Zwart vele kansen miste, werd het uiteindelijk ook 1-1. Na het laatste fluitsignaal volgde een zucht van opluchting onder iedereen die Blauw-Zwart lief had en kon het feest beginnen. De missie van de grote en mooie club Blauw-Zwart was eindelijk voltooid met de stap naar de zaterdag 3e Klasse KNVB.
Zaterdag 10 juni 2017, Blauw-Zwart 1 promoveert naar de zaterdag 3e Klasse van de KNVB.

Spits Adrian Koziel werd dit seizoen (inclusief nacompetitie) topscorer bij Blauw-Zwart 1 met maar liefst 29 doelpunten.

Bij zes teams van Blauw-Zwart mocht aan het einde van het seizoen 2016-2017 de kampioensvlag in top. De JO17-1 werd met 45 punten uit 18 duels kampioen van de 2e Klasse 03P. De JO17-3 met 37 uit 18 kampioen van de 4e Klasse 12. De JO15-4 met 49 uit 18 kampioen van de 6e Klasse 27. De JO13-4 met 40 uit 18 kampioen van de 7e Klasse 06. De JO9-1 met 43 uit 16 kampioen van de 2e Klasse 6 en de JO9-2 met 44 uit 18 kampioen van de 3e Klasse 07.

Als blijk van waardering werd aan het einde van dit seizoen voorzitter André van Herk ook nog even in de spotlights geplaatst en werd er aangegeven wat er allemaal onder het voorzitterschap van André was bereikt. Eerst de keuze om een zaterdagvereniging te worden met als doel snelle promotie naar de derde klasse. Dit duurde echter 5 jaar, maar werd dit seizoen gelukkig een feit. Vervolgens werd de verbouwing van het bestuurshuis en de kantine en aansluitend ook nog de aanleg van twee kunstgrasvelden en de herinrichting van de Dr. Mansveltkade als bereikte resultaten genoemd. De vereniging was zeer trots op al deze resultaten. Uiteraard deed André van Herk dit niet alleen, maar samen met de vele vrijwilligers die hierbij ook aanwezig waren, was hij wel de drijvende kracht die nooit opgaf. Als laatste werd nog gememoreerd aan het feit dat André van Herk met zijn bedrijf 15 jaar lang hoofdsponsor is geweest van Blauw-Zwart en pas dit seizoen het stokje had overgedragen aan drie andere zeer betrokken bedrijven bij Blauw-Zwart. Als dank hiervoor werd hem een fraaie plaquette overhandigd die een mooi plekje in zijn bedrijf kreeg.

Seizoen 2017-2018

>

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van vrijdag 10 november 2017 vonden bij Blauw-Zwart enkele bestuursmutaties plaats. Statutair aftredend waren Elbert van ’t Slot (Kantinebeheer en Publiciteit) en Frits Rosendaal (Voorzitter Jeugdcommissie) en beiden stelden zich niet meer herkiesbaar voor een volgende termijn. Vanuit het bestuur werd  Marco van Brecht (Sponsoring & PR), Chris Theil (Voetbalzaken), Niels Goderie (Voorzitter jeugdcommissie) en Olga Smit (Kantinebeheer) voorgedragen en door de leden gekozen om toe te treden tot het bestuur. De overige bestuursleden bleven gewoon op hun positie in het bestuur zitten.

Het bestuur van Blauw-Zwart schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 6 seniorenelftallen, 2 veteranenteams en 1 vrouwenteam in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond in het seizoen 2017-2018: 2x JO19, 3x JO17, 7x JO15, 5x JO13, 1x JO12, 8x JO11, 3x JO9 en 4x JO8 teams. De meisjesafdeling van SVC’08 bestond uit: 1x MO13 en 1x MO11-team.. Voor de zaalvoetbalcompetitie werden werd 1 herenteams ingeschreven.

De indeling van Blauw-Zwart 1 voor het seizoen 2017-2018 in de zaterdag 3e Klasse A luidde als volgt: BSC’68, Be Fair, Blauw-Zwart, DSVP, DWO, FC Oudewater, Kagia, Koudekerk, LSVV’70, Leiden, Van Nispen, Soccer Boys, WDS en Zwammerdam.

Door de eerste zeven wedstrijden op rij te verliezen kende Blauw-Zwart een dramatische start van de competitie en stond het dan ook stijf onderaan in de 3e Klasse A. Trainer Jos van der Helm raakte echter niet in paniek en had er nog alle vertrouwen in dat het goed kwam. Dat kwam het dus ook want op zaterdag 18 november werd de achtste competitiewedstrijd van DSVP gewonnen  en vervolgens volgde er een geweldige inhaalrace. Nog voor de winterstop wist men van de 12 wedstrijden er 4 te winnen, 1 gelijk te spelen en 7 te verliezen. Met 13 punten, en een doelgemiddelde van 15 voor en 30 tegen, luidde Blauw-Zwart het jaar 2017 uit op een elfde positie van de ranglijst.

Na de winterstop maakte Blauw-Zwart nog heel even kans op het winnen van de 2e Periodetitel maar naar de nederlaag  op 17 februari tegen Kagia (3-2) was die kans verkeken. Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden wist men er 9 te winnen, 5 gelijk te spelen en 12 te verliezen. Met 32 punten, en een doelgemiddelde van 36 voor en 51 tegen eindigde Blauw-Zwart 1 in de middenmoot op de achtste positie van de ranglijst. Duncan Lagerberg werd dit seizoen met 7 doelpunten in de competitie topscorer bij Blauw-Zwart 1.

Bij 3 teams van Blauw-Zwart kon aan het einde van de competitie de kampioensvlag in top. Het 4e elftal werd kampioen van de 5e Klasse 02. De JO-19-1 van de 2e Klasse 2 (VJ) en de JO15-1 van de 1e Klasse 7 (VJ).

Seizoen 2018-2019

Tijdens de zomerstop waren een aantal vrijwilligers weer druk bezig geweest om het complex van Blauw-Zwart weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen! Het één en ander stond weer strak in de lak.

Tijdens de Algemene leden vergadering van 7 december werden weer diverse jubilarissen Van Blauw-Zwart in het zonnetje gezet. Dit waren: Frank van Leeuwen en Marius Noordover (60 jaar lid), Kees Harberink, Pim van de Berg en Leo Bellekom (50 jaar lid), Arno van der Kooij (40 jaar lid) en Jeroen Verhart, Kees van Wissen en Guy van Vliet (25 jaar lid).
Het bestuur van Blauw-Zwart zag was na de ALV als volgt samengesteld: André van Herk (Voorzitter), Ad Riem (Secretaris), Kees Harberink (Penningmeester), Niels Goderie (Voorzitter Jeugdcommissie), Otto Leget (Wedstrijdsecretaris), Chris Theil (Voetbaltechnische Zaken), Marco van Brecht (Public Relations) en Olga Smit (Kantinezaken).

Hoogtepunt op de Nieuwjaarsreceptie van zaterdag 5 januari 2019 was de overhandiging van voorzitter Ton Hof van de Supportersvereniging Blauw-Zwart van een cheque van maar liefst €10.000,- als bijdrage voor de renovatie van de tribune kleedkamers. Hiermee bleek dat Blauw-Zwart trots kon zijn op haar zusterverenigingen.

De R.K.S.V. Blauw-Zwart schreef voor het seizoen 2018-2019 6 seniorenelftallen en 2 veteranenteams in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 3 JO-19 teams, 2x JO17, 3x JO15, 2x JO14, 5x JO13, 1x JO12, 4x JO11, 3x JO10, 4x JO9 en 5x JO8. Dit seizoen was er voor het eerst sinds jaren weer meisjesvoetbal op Blauw-Zwart. De Wassenaarse club startte de competitie met twee Meisjes Onder 11, één Meisjes Onder 15 en natuurlijk met het vertrouwde damesteam.

Alleen al bij de jeugdafdeling weet waren er dit seizoen iets van rond de 60 kinderen bijgekomen. Een hele organisatie dus want ga er maar voor staan om elke week weer te puzzelen hoe je iedereen kon laten spelen. Het kwam dus regelmatig voor dat er op één zaterdag maar liefst 27 thuiswedstrijden op Sportcomplex “de Schulpwei” gespeeld werden.

De indeling van de zaterdag 3e Klasse A in het seizoen 2018-2019 was als volgt: Alphia, BSC’68, Be Fair, Blauw-Zwart, CVC Reeuwijk, DSVP, DWO, Lugdunum, NSV’46, Nieuwkoop, Sporting Leiden, VVSB, Van Nispen en Zwammerdam.

Ook voor dit seizoen was Blauw Zwart weer verzekerd van de diensten van hoofdtrainer Jos van der Helm. Het werd het een moeizaam seizoen voor het vlaggenschip van Blauw Zwart. De eerste seizoenshelft werd met 14 punten uit 12 duels (doelsaldo 22-26) afgesloten op een tiende positie van de ranglijst. Het werd nog een spannend slot van de competitie voor Blauw Zwart waarin men pas in laatste wedstrijd, uit tegen Nieuwkoop (1-1) zich ‘veilig’ voor de derde Klasse te spelen. Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 12 verloren. Met 28 punten, en een doelsaldo van 59 voor en 59 tegen, eindigde men op de elfde positie van de ranglijst. Dit was nog net voor Zwammerdam (27 punten), BSC’68 (22) en NSV’46 (18).

<

Seizoen 2019-2020

Op zaterdag 14 september 2019 werd, na een grondige renovatie, de 50-jarige tribune van Blauw Zwart door de burgemeester van Wassenaar (Leendert de Lange) en Blauw-Zwart voorzitter Andé van Herk feestelijk heropent.

Bij het aantal seniorenvoetballers zagen we dit seizoen bij Blauw Zwart weer groeien want er werden 7 elftallen, 2 veteranenteams en 1 dameselftal bij de KNVB voor de zaterdagcompetitie ingeschreven. Bij de jeugd kwamen ditmaal 3 JO19, 4 JO17, 2 JO15, 4 JO14, 2 JO13, 4 JO12, 3 JO11, 4 JO10, 4 JO9 en 4 JO8-teams in het veld. De meisjesafdeling bestond ditmaal uit 1 MO17, 1 MO15, 1 MO13 en 1 MO11.

Het eerste elftal van Blauw Zwart speelde ook in het seizoen 2019-2020 in de zaterdag 3e Klasse A. De competitie-indeling was ditmaal als volgt : Aarlanderveen, Alphia, Be Fair, Blauw Zwart, Gouda, Lugdunum, Nieuwkoop, Oegstgeest, Oudewater, Reeuwijk, Sporting Leiden, TAVV, VVC en VVSB.

Het eerste elftal van Blauw Zwart kende een matige eerste seizoenshelft want met 9 punten uit 12 wedstrijden ging men op een elfde positie van de ranglijst de winterstop in. Echter na de winterstop kwam het team van trainer Jos van der Helm heel anders uit de startblokken en wist de eerste drie competitiewedstrijden van het jaar 2020 in winst om te zetten.
Het seizoen zou echter nooit worden afgemaakt want na de uitbraak van het coronavirus (begin maart 2020) lag een groot deel van het dagelijks leven in Nederland plat. Vanaf donderdag 12 maart 2020 werden ook alle activiteiten bij o.a. voetbalverenigingen, zowel in het betaalde voetbal als bij de amateurs, met onmiddellijke ingang gestopt. Dit betekende dus in Nederland geen voetbalwedstrijden, geen trainingen en en ook geen andere clubactiviteiten. Een week later werd door de Nederlandse regering deze maatregelen zelfs aangescherpt en moesten alle accommodaties in Nederland op slot. Na deze maatregel besloot de KNVB dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer hervat zouden worden omdat het sowieso niet meer was toegestaan om tot de zomer toe te voetballen. Dit gold voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. De KNVB besloot hierdoor ook dat er voor het seizoen 2019-2020 geen eindstanden zouden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten waren. Ook werden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen zou dan iedere club, dus ook Blauw Zwart, in dezelfde klasse uitkomen als bij de start van dit seizoen.

Blauw Zwart 1 speelde dus de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen op 7 maart 2020 met een 0-0 gelijkspel in Wassenaar tegen Lugdunum. Op dat moment had het team van trainer Van der Helm van de 17 wedstrijden er 5 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 19 punten en een doelsaldo van 26 voor en 37 tegen, stond men op de elfde positie van de ranglijst.

Ondertussen werden beetje bij beetje de strenge corona-maatregelen door de regering versoepeld. Vanaf 29 april 2020 mochten in Nederland kinderen tot 12 jaar zonder anderhalvemeter-restrictie weer trainen. De oudere kinderen (van 12 tot 18) gold deze afstandsregel nog wel. Er mocht sowieso alleen getraind worden, wedstrijden bleven taboe en kantines en kleedkamers moesten dicht blijven. Met ingang van 11 mei mochten ook de senioren weer (anderhalvemeter-restrictie) trainen.

Seizoen 2020-2021

Vanaf 1 juli 2020 werden de coronamaatregelen door het kabinet wederom versoepeld en mochten sinds 19 maart onder meer alle sportkantines vanaf die dag weer open. De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden bleef wel van kracht. Helaas betekende dat wel dat juist in de maand juli de zomer- en vakantieperiode was aangebroken. Na ruim twee maanden totaal geen omzet gedraaid te kunnen hebben bleven daarom bij veel clubs de sportkantines juist wel open zodat de leden in de zomer konden door trainen. Hierdoor kon de club wellicht toch nog iets mee pikken van de zomeromzet.
Overigens mocht er per 1 juli 2020 in het amateurvoetbal ook weer wedstrijden gespeeld worden waarbij tot 250 toeschouwers bij een wedstrijd aanwezig mochten zijn.

>

De competitie-Indeling van Blauw Zwart 1 in het seizoen 2020-2021 in de zaterdag 3e Klasse A was als volgt: Aarlanderveen, Alphia, Be Fair, Blauw Zwart, DWO, Gouda, Lugdunum, Nieuwkoop, Oegstgeest, Nieuwkoop,  CVC Reeuwijk, Sporting Leiden, TAVV, VVC en VVSB.

>

Het weekeinde van 10/11 oktober bleek de laatste speelronde van het seizoen 2020-2021. De KNVB besloot namelijk op woensdag 14 oktober 2020, de dag na de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen, een streep door alle competities te zetten. Lange tijd hoopte de voetbalbond dat er nog iets (bijvoorbeeld het uitspelen van een competitiehelft) mogelijk was, maar dat bleek ondanks een aantal versoepelde coronamaatregelen vanaf 3 maart 2021 onhaalbaar. Zo werd de leeftijdsgrens voor buitensporten in teamverband verruimd van 17 tot 27 jaar.
Dit betekende dat voor het tweede seizoen op rij de competities in het amateurvoetbal het einde niet haalden. Bijna een jaar geleden, het weekeinde van 7/8 maart, was de laatste speelronde van seizoen 2019-2020.

Na de aangekondigde versoepelingen op 26 juni 2021 was het meest in het oog springende maatregelen voor het voetbal: trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mochten eindelijk weer volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.

Op dinsdag 29 juni 2021 was het exact 100 jaar geleden dat R.K.S.V. Blauw-Zwart werd opgericht. Ondanks de nog steeds geldende corona beperkingen kon er toch, met een beperkt aantal gasten, een receptie gehouden worden om deze feestelijke mijlpaal op Blauw-Zwart te vieren.
In de met jubileumvlaggen en ballonnen versierde kantine nam een trotse voorzitter André van Herk het woord en nam ons kort mee door de geschiedenis. Na het uitreiken door Maarten Kerkvliet van de eerste exemplaren van het prachtig samengestelde jubileumboek aan voorzitter Van Herk en burgemeester De Lange kreeg ook de heer Aad den Hollander, met 73 jaar in het bezit van het langste lidmaatschap van Blauw-Zwart, een exemplaar, van het jubileumboek. Dit werd uitgereikt door Dinand Noordover, het nieuwste en jongste lid van de club.
Hierna nam burgemeester de Lange het woord en sprak grote waardering uit voor de rol van Blauw-Zwart in de Wassenaarse samenleving. Als klap op de vuurpijl overhandigde de burgemeester de Koninklijke Erepenning aan de zichtbaar verraste voorzitter André van Herk.

 

Seizoen 2021-2022

Voor het seizoen 2021-2022 schreef het bestuur van Blauw-Zwart voor de zaterdagcompetitie 8 seniorenelftallen en 1 damesteam in. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit: 2 JO19, 4 JO17, 2 JO16, 2 JO15, 2 JO14, 3 JO13, 3 JO12, 5 JO11, 4 JO10, 3 JO9, 4 JO8 en 2 JO7 teams. De meisjesafdeling wat dit seizoen uit een MO17, MO13, MO15 en MO13-team samengesteld.

Ondanks het coronatijdperk kende de competitie-indeling voor het seizoen 2021-2022 dit seizoen toch enige veranderingen vergeleken met vorig jaar. Het eerste elftal van Blauw-Zwart kwam wederom uit in de zaterdag 3e Klasse A met ditmaal als tegenstanders; : Aarlanderveen, Alphia, Be Fair, CVC, Gouda, Lugdunum, Nieuwkoop, FC Oegstgeest, FC Oudewater, Reeuwijk, Sporting Leiden, TAVV, VVC en VVSB.

Na een moeizaam seizoen stelde de formatie van trainer Jos van der Helm op de voorlaatste wedstrijddag het derdeklasseschap veilig. Van de 26 competitiewedstrijden werden er door Blauw-Zwart 7 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 11 verloren. Met 29 punten en de doelcijfers 36 voor en 53 tegen eindigde men op de elfde positie. Hiermee hield men Gouda (21 punten), Be Fair (19) en VVC (8) onder zich.

Na maar liefst acht seizoen gingen trainer Jos van der Helm en Blauw-Zwart na dit seizoen uit elkaar. Bij het afscheid  van hoofdtrainer Jos van der Helm en zijn assistent Toine l’Ami werden beide trainers bedankt voor hun acht jaar lange tomeloze inzet. Hun doelstellingen waren bereikt met het weer op de kaart zetten van selectie voetbal in de senioren bij Blauw-Zwart met als hoogtepunt de promotie met een selectie (bestaande uit voornamelijk Wassenaarse voetballers) naar de derde klasse. Jos en Toine bleven overigens beide wel behouden voor de club.

Seizoen 2022-2023

>

Blauw-Zwart startte dit seizoen met een derde selectie team. Het mooie daarvan was dat bijna de gehele selectie bestond uit 52 jongens uit het eigen dorp Wassenaar.

De poule-indeling competitie van de zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 2022-2023 als volgt: Aarlanderveen, Alphen, Blauw-Zwart, DWO, Kouderkerk, Lugdunum, Nieuwkoop, Oegstgeest, RKDES, SCW, Sporting Leiden, Stompwijk’92, Van Nispen en VVSB.

De Technische Commissie van Blauw-Zwart had voor het seizoen 2022-2023 met Alan Campfens gekozen als nieuwe trainer voor de A-selectie. Campfens had al een aantal jaren brede ervaring op eerste en tweede klasse niveau.

<

Seizoen 2023-2024

André van Herk zien we ook in dit seizoen als voorzitter van Blauw-Zwart. De overige bestuursleden waren; Renate de Jong (Secretaris & Voorzitter Jeugdcommissie), Ferry de Mey (Penningmeester), Kees Harberink (Manager Inkoop), Otto Leget (Wedstrijdsecretaris), Chris Theil (Voetbaltechnische Zaken) en Nicole De Groot-Stok (Kantinebeheer).

Namens Blauw-Zwart namen dit seizoen 5 seniorenelftallen, 2 35+ teams en 1 dameselftal deel aan de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling was uit 3 JO19, 2 JO18, 1 JO17, 1 JO16, 2 JO15, 3 JO14, 3 JO13, 3 JO12, 3 JO11, 5 JO10, 4 JO9, 4 JO8 en 5 JO7-teams samengesteld. De meisjesafdeling bestond ditmaal uit 1 MO20, 1 MO17, 1 MO15, 1 MO13 en 1 MO11-elftal.

De veertien clubs in de 3e Klasse B van seizoen 2023-2024 waren; Ariston’80, Blauw-Zwart, Concordia, DSVP, Duindorp SV, DWO, Full Speed, Graaf Willem II VAC, HMSH, KMD, Laakkwartier, PGS/Vogel, Schipluiden en Wilhelmus.

Blauw-Zwart kende een zeer matige eerste seizoenshelft, dat kwam voornamelijk omdat men veel moeite had met doelpunten maken. Van de 11 competitiewedstrijden wist men er slechts 2 te winnen, 4 gelijk te spelen en werd er 5 keer verloren. Met 10 punten en een doelsaldo van 10 voor en 14 tegen ging de Blauw-Zwart op een 13e positie van de ranglijst de winterstop in.

Blauw-Zwart 1 ging dus op een vrij uitzichtloze voorlaatste plaats het jaar 2024 in maar in februari / maart wist de formatie van trainer Alan Campfens opeens drie keer achter elkaar te winnen, waardoor men ineens op een veilige negende plek terecht kwam. Helaas bleek die wonderbaarlijke metamorfose van korte duur.

 

 

 

 

 

Palmares Blauw Zwart (zondag)

Kampioenschappen:
1949-1950 3e klasse B *
1951-1952 3e klasse A *
1954-1955 3e klasse A
1974-1975 2e klasse A
1984-1985 2e klasse A
1990-1991 3e klasse A
1996-1997 2e klasse C
* = geen promotie

Andere prestatie’s:
Seizoen 1995-1996 winnaar nacompetitie, promotie naar 2e Klasse KNVB

 

Palmares Blauw Zwart (zaterdag)

Kampioenschappen:
1976-1977 2e klasse A HVB
1984-1985 1e klasse A HVB

Andere prestatie’s:
Seizoen 1986-1987 winnaar nacompetitie Hoofdklasse HVB, promotie naar 4e Klasse KNVB
Seizoen 2016-2017 winnaar nacompetitie 4e Klasse KNVB, promotie naar de 3e Klasse KNVB

Parade der trainers RKSV Blauw Zwart (zondag):

1950-1951 M.J. Cornelisse
1951-1956 J.W.A. Wolf
1956-1957 Wim de Kok
1957-1958 J.W.A. Wolf
1958-1959 J.W.A. Wolf
1959-1960 J.W.A. Wolf
1960-1961 Johan Poulus
1961-1962 Johan Poulus
1962-1963 Johan Poulus
1963-1964 Johan Poulus
1964-1965 Jan Rolfes
1965-1966 Jan Rolfes
1966-1967 Jan Rolfes
1967-1968 Roel Timmer
1968-1969 Wim Anderiesen
1969-1970 Cremers
1970-1971 Cremers
1971-1972 Zoltan Szalay
1972-1973 Zoltan Szalay
1973-1974 Adriaan van Huuksloot
1974-1975 Jacobus van Barlingen
1975-1976 Jacobus van Barlingen
1976-1977 Dick Tempelaar
1977-1978 Dick Tempelaar / Roel Timmer
1978-1979 Roel Timmer
1979-1980 Roel Timmer
1980-1981 Roel Timmer
1981-1982 Roel Timmer
1982-1983 Chiel Jansen
1983-1984 Chiel Jansen
1984-1985 Chiel Jansen
1985-1986 Chiel Jansen
1986-1987 Chiel Jansen
1987-1988 Pim Westgeest
1988-1989 Pim Westgeest
1989-1990 Peter Ciere
1990-1991 Roel den Hartog
1991-1992 Roel den Hartog
1992-1993 Roel den Hartog
1993-1994 Roel den Hartog
1994-1995 Jan de Jong
1995-1996 Jan de Jong
1996-1997 Jan de Jong
1997-1998 Jan de Jong
1998-1999 Jan de Jong
1999-2000 Jan de Jong
2000-2001 Rob Beunder
2001-2002 Rob Beunder
2002-2003 Rob Mol
2003-2004 Herman Kooijenga
2004-2005 Herman Kooijenga
2005-2006 Dick Hooning
2006-2007 Dick Hooning
2007-2008 Dick Hooning
2008-2009 Dick Jol
2009-2010 Dick Jol
2010-2011 Driss Rahouani / Roel den Hartog
* In mei 2011 einde van het standaard-elftal op zondag

Parade der trainers RKSV Blauw Zwart (zaterdag):

1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 ?
1965-1966 ?
1966-1967 ?
1967-1968 ?
1968-1969 ?
1969-1970 ?
1970-1971 ?
1971-1972 ?
1972-1973 ?
1973-1974 A. van Huuksloot
1974-1975 ?
1975-1976 ?
1976-1977 ?
1977-1978 Dick Tempelaar
1978-1979 ?
1979-1980 ?
1980-1981 ?
1981-1982 ?
1982-1983 ?
1983-1984 ?
1984-1985 ?
1985-1986 ?
1986-1987 ?
1987-1988 Tinus Wesselman
1988-1989 ?
1989-1990 ?
1990-1991 ?
1991-1992 ?
1992-1993 ?
1993-1994 ?
1994-1995 ?
1995-1996 Dave Zandvliet
1996-1997 ?
1997-1998 Jan Verver
1998-1999 Pieter Donath
1999-2000 ?
2000-2001 Wijnand Bakker
2001-2002 Wijnand Bakker
2002-2003 Wijnand Bakker
2003-2004 Wijnand Bakker
2004-2005 Wijnand Bakker
2005-2006 Wijnand Bakker
* van 2006 t/m 2011 geen standaard elftal op zaterdag
2011-2012 Roel den Hartog
2012-2013 Roel den Hartog
2013-2014 Andre van Dam (tot 5 maart 2014) / Toine L’Ami (a.i.)
2014-2015 Jos van der Helm
2015-2016 Jos van der Helm
2016-2017 Jos van der Helm
2017-2018 Jos van der Helm
2018-2019 Jos van der Helm
2019-2020 Jos van der Helm
2020-2021 Jos van der Helm
2021-2022 Jos van der Helm
2022-2023 Alan Campfens
2023-2024 Alan Campfens
2024-2025 Remco Torken

Parade der voorzitters RKSV Blauw Zwart:

1921-1932 A.A. de Smit
1932-1933 F. van Leeuwen
1933-1934 functie vacant
1934-1950 H. Brouwer
1950-1952 J. Konst
1952-1962 J.P.J. Dekleermaeker
1962-1971 L.A.L. Weeber
1971-1973 D.J. Knijnenburg
1973-1974 A.Oudshoorn
1974-1981 Wim Lammers
1981-1986 A.H. Zellenrath
1986-1989 Jan Remmerswaal
1989-1993 Hans Lagerberg
1993-2002 Henk Goulooze
2002-2005 Rick Wagner
2005-2010 Ad Riem
2010-heden André van Herk

Terreinen waar Blauw Zwart heeft gevoetbald:

Terrein aan de Lange Kerkdam te Wassenaar

Terrein aan de Deylerweg te Wassenaar

*

Terrein aan de Katwijksche Weg te Wassenaar

Wordt vervolgd………..

Erevoorzitters R.k.s.v. Blauw Zwart:

Geen

Ereleden R.k.s.v. Blauw Zwart:

John van Deursen
Henk Goulooze
Jan van der Kooij
Cees Olijslagers
Ad Riem
Arie Riem
Hasn Westgeest
Hans van Deursen (2016)

Lid van Verdienste R.k.s.v. Blauw Zwart:

Theo Angevaren
Pim van den Berg
Ton Bleijswijk
Hans van Deursen
Maarten Kerkvliet
Rob Keijzer
Frank van Leeuwen
Otto Leget
Sjaak Meijer
Cees Olijslagers
Peter van der Ploeg
Leo van Rhijn
Aad Rijnbeek
Jos van Veen
Joop Vosse
Dick Westgeest
Bert van Wetten
Kees van Wissen
Gerard Verhart