Wilhelmus

Leidschendam, Voorburg
01-08-1913 - Heden

v.v.Wilhelmus

Sportpark Westvlietweg:
Groene Zoom 2
2491 EH Den Haag ZH
Tel. 070-3866595
Site: http://www.vvwilhelmus.nl/
E-mail: administratie@vvWilhelmus.nl
Kleur shirt: Geel/Zwart

Wilhelmus vlag - kopie

De geboorte van R.K.S.V. Wilhelmus

Europa staat in de zomer van 1913 aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog en in Voorburg broedde pastoor John M. van Houten en Monseigneur Van Stee een leuker plan uit. Ook dat heeft met schieten te maken, maar dan wel op een heus voetbaldoel. Kortom, het duo richtte op 1 augustus 1913 de RKSV Wilhelmus op. De vereniging ontleent haar naam aan de voornaam van Monseigneur Van Stee, Wilhelmus dus.

Monseigneur Willem van Stee werd geboren te ‘s Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 januari 1846. Ontving op 15 augustus 1869 de priesterwijding. was daarna achtereenvolgens kapelaan te Delft en te Amsterdam, pastoor te Burgerbrug (Zuid-Zijpe) en deken van Schagen (1889-1898) en ontving op 1 juni 1898 zijn benoeming tot pastoor te Voorburg. Pastoor van Stee, om zijn niet aflatende bemoeienis met de arbeidende klasse, de ‘rode pastoor’ genoemd, richtte een jongelingenvereniging op: de Pancratiusvereniging, die vanaf 1901 huisvesting kreeg in het latere ‘Forum’ aan de Herenstraat. Hij richtte een jongensschool op en een afdeling van de rooms-katholieke Volksbond. Uit die afdeling ontstonden een groot aantal verenigingen en fondsen: zieken en uitkeringsfonds ‘St. Joannes de Deo’, de harmonie ‘St.Caecilia’, de coöperatie Bakkerij en Verbruiksver. ‘Onderling Vertrouwen’, de sportclub die naar hem ‘Wilhelmus’ werd genoemd en het Maria-gesticht aan het Oosteinde annex naaischool. In 1913 nam hij afscheid als pastoor en werd rector van het door hem gestichte ‘Gesticht voor Pension op deftige stand: oude mannen en oude echtelieden en ziekenverpleging met wijkverpleging’, dat St.Antoniushove ging heten. Zelf ging hij wonen in een riante rectorswoning naast dit gesticht. Rector van Stee werd vanwege zijn grote verdiensten benoemd tot buitengewoon kamerheer van Z.H. de Paus en mocht
zich sedertdien met de titel ‘Monseigneur’ tooien. Op 15 augustus 1929 vierde hij zijn 60-jarig priesterjubileum. Op 29 juli 1930 overleed de sociaal bewogen nestor van het bisdom Haarlem te Voorburg, op 84-jarige leeftijd”. Belangrijk om te vermelden is dat de RKSV (Rooms Katholiek Sportvereniging)in de zestiger jaren plaats maakt voor het kortere en meer algemene Voetbalvereniging oftewel de afkorting v.v. Wilhelmus zal in haar bestaan twee keer verhuizen. Na de Eerste Wereldoorlog verkast de vereniging van een weiland bij Antoniushove naar sportpark Vriendschap aan het Oosteinde.

Zo werd dus op 1 augustus 1913 officieel de voetbalvereniging Wilhelmus opgericht. Naast het pas gereed gekomen St. Antoniushove bleef nog een stukje weiland over, dat wel niet al te groot was maar dat herschapen werd in een gezellig en goed verzorgd voetbalterrein. Het was op dit veld waar het jonge Wilhelmus haar eerste stuk geschiedenis doormaakte.
Begonnen met circa 15 jongelui ontplooide Wilhelmus zich daar spoedig tot een vereniging die meetelde. De v.v. Wilhelmus ging spelen in een geel-zwart verticaal gestreept shirt, een zwarte broek en geel zwart geringde sokken.

Het was geen makkelijke taak om een sportvereniging op te richten want het belang van de sport werd in die tijd nog nauwelijks begrepen. Deze moeilijke taak rustte op de schouders van de heren J. v.d. Akker als voorzitter, C. van Gerwen als secretaris en P. v.d. Akker als penningmeester. Zij werden in die moeilijke eerste jaren bijgestaan door een clubcommissie, bestaande uit de heren; P. de Graaf, G. Meeuwisse, S. van Oosten en Chr. Starrenburg. In de eerste negen jaren verliep alles goed bij Wilhelmus.

De jaren 1913 t/m 1919

Zoals al eerder vermeld begint de geschiedenis van Wilhelmus op 1 augustus 1913. Zo ook de geschiedenis van het seniorenvoetbal bij de club. Wilhelmus begon met circa 15 jongelui en die stonden onder bezielende leiding van Pastoor Houtman, in die tijd een technisch leider met uitzonderlijke kwaliteiten. Zijn doel was het spelpeil te verhogen en daardoor de vereniging op een hoger niveau te brengen. Pater Houtman leidde ook meestal de wedstrijden. In de eerste jaren waren dat alleen nog vriendschappelijke wedstrijden. De tegenstanders van de vriendschappelijke wedstrijden waren o.a. ADO, VUC en Sparta, die allemaal al in de competitie uitkwamen in de N.V.B. (Nederlandse Voetbal Bond).

Door de successen in deze vriendschappelijke wedstrijden werd Wilhelmus al snel in de 1e Klasse van de Haagse Voetbal Bond opgenomen. Reeds in het tweede jaar (seizoen 1919-1920) werd maar liefst ongeslagen het kampioenschap in deze 1e Klasse HVB behaald en promoveerde men naar de 3e Klasse van de N.V.B.


Een Wilhelmus-elftal omstreeks 1920 op het eerste terrein, naast het toenmalige ziekenhuis Antoniushove aan het Oosteinde, vlakbij de Wijkerbrug waar nu Vlietwijck is. Het gebouw rechts op de achtergrond staat er nog steeds, maar is niet meer als café in gebruik. Toen het ziekenhuis uit ging breiden moest men verhuizen naar een ander terrein, een kilometer verder, ook aan het Oosteinde.

De jaren 1920 t/m 1929

Het team van Wilhelmus, met o.a. de spelers Rinus Driel, de gebroeders Van de Akker, Kees van Gerwen, Wim de Graaf, J. Luijten, Aad Starrenburg en J. Tolido, hoopte spoedig op een promotie naar de 2e Klasse. Was niet immers menig Tweede Klasser gesneuveld tijdens de vriendschappelijke wedstrijden? Maar toen kwam ineens de Katholieke Bond R.K.F. in beeld.
Binnen de vereniging speelde de Katholieke achtergrond in de eerste decennia een belangrijke rol. Een direct uitvloeisel daarvan was de toetreding tot de Katholieke voetbalbond R.K.F. in 1920. Deze verandering zou achteraf sportief magere jaren inluiden want i.p.v. ingedeeld te worden in de 3e Klasse N.V.B. werd Wilhelmus nu ingedeeld in de 2e Klasse van de R.K.F. Dit tot grote teleurstelling van de spelers. Om de vereniging ter wille te zijn wilde de spelers het wel proberen. Na één jaar werd het kampioenschap al binnen gehaald en promotie naar de 1e Klasse volgde.
Aangezien de Katholieke voetbalbond uit veel minder verenigingen bestond, moesten er in die 1e Klasse verre reizen gemaakt worden. I.v.m. die verre reistijden besloot menig lid om als lid te bedanken, waaronder een aantal prominenten voetballers. De overige spelers zouden het in de Eerste Klasse gaan proberen.

historische elftalfoto 7 - kopieHet Wilhelmus-elftal dat in de 1e Klasse uitkwam. De foto is genomen na de wedstrijd tegen RKAVV. Duidelijk is te zien dat de wedstrijd een waar modderballet is geweest.

Een historische wedstrijd in de 1e Klasse, tegen Graaf Willem II, zou een rampzalig einde kennen met verstrekkende gevolgen voor Wilhelmus. Een onrechtvaardig gegeven, en na gestopt te zijn, weer overgenomen strafschop was het sein voor de spelers om het veld voortijdig te verlaten. Deze desillusie en de mening dat het met de R.K.F. nooit wat zou worden, deed menigeen besluiten om met bloedend hart de vereniging te verlaten. Er bleven slechts 14 leden over om Wilhelmus in stand te houden. De weinigen die Wilhelmus trouw waren gebleven zouden het een jaar later in de 2e Klasse opnieuw moeten gaan proberen.

Menig Rooms Katholieke jongen die in die tijd in de neutrale Bond speelde kon op een bezoek van een Wilhelmus-bestuurder rekenen, die dan op zijn beurt zijn uiterste best deed om de jongeman over te halen om de geel-zwarte kleuren te komen verdedigen. De R.K.F. voetbalbond zou nooit echt sportief glorieuze tijden kennen. Hoewel de aparte Katholieke voetbalbond in de Tweede Wereldoorlog ophoudt te bestaan, bleef de katholieke factor binnen Wilhelmus een bepalende rol spelen.

Echter de klinieken van het pension St. Antoniushove, er was inmiddels ook een oogheelkundige kliniek, waren niet meer berekend op een toevloed van meer dan 1300 mensen in een jaar. Uitbreiding werd dus noodzakelijk en in 1926 ging men daarmee van start. Door deze uitbreiding moest Wilhelmus zijn gezellige veld verlaten om op een ander veld opnieuw te beginnen. Het nieuwe veld van Wilhelmus lag geheel afgelegen aan het Oosteinde en verkeerde in een, voor voetbal, geheel ongeschikte staat.
Ondanks dat dit terrein afgelegen lag en bijna niet geschikt was voor voetbal kostte het toenmalige bestuur nog veel moeite om de hand te leggen op dit stukje grond. Uiteindelijk kon men beginnen om met man en macht keihard te werken om van dit nieuwe terrein een volwaardig voetbalcomplex van te maken. Ook werd er een houten keet als clubhuis gebouwd.

Maar ondanks al het harde werken deed de verhuizing naar dit terrein de vereniging niet goed en kwam er qua ledental een periode van inzinking. Met de spelers hadden ook vele bestuursleden bedankt. De heer F. Thoms werd bereid gevonden om Wilhelmus uit de put te helpen, hij werd de opvolger van voorzitter V. d. Akker. Na het rampjaar 1927 bezat Wilhelmus nog slechts één voetbalelftal. Voorzitter Thoms moest vaak de voetbalschoenen aantrekken om het elftal te completeren.
In deze moeilijke tijd vervulde de heer Jac. Zaat de taak van secretaris, een functie die hij tot 1943 zou vervullen. De anale vertellen ons dat de heer Zaat in die tijd er bijna persoonlijk voor verantwoordelijk was dat de vereniging bij elkaar bleef.
Na een korte periode nam de heer Wehn, eind jaren twintig, de voorzittershamer over van dhr. Thoms. Na alle tegenspoed kwam er eindelijk goed nieuws. De bisschop van Haarlem stelde kapelaan J. de Sain beschikbaar voor de wederopbouw van Wilhelmus.

In die tijd viel ook de overgang van het Haagse E.D.O.H, een sterke 2e Klasser uit de R.K.F. naar Wilhelmus, wat de Voorburgers enkele zeer trouwe leden oplevert. Er kon weer een stevig elftal gebouwd worden. Het hoogtepunt was in 1929 met het winnen van de Bisschopsbeker. Alle Katholieke verenigingen binnen het bisdom Haarlem streden om deze fel begeerde prijs. Wilhelmus stond in de finale tegenover H.B.C.. Voor deze finale werd er afgereisd naar Heemstede. Na de 2-1 overwinning keerde Wilhelmus met de beker terug naar Voorburg.
Kortom, eind jaren twintig, begin jaren dertig herstelde Wilhelmus langzaam maar zeker.

De jaren 1930 t/m 1939

Na dit succes volgde er meer. Onder de bezielende leiding van het bestuur werd ongeslagen het kampioenschap van de 2e Klasse D.H.V.B. (Diocesaan Haarlemse Voetbal Bond) bereikt.
Een jaar later werd bijna dezelfde ploeg, na een nek aan nek race met het Poeldijkse P.F.C. kampioen van de 1e Klasse D.H.V.B. en deed Wilhelmus zijn intrede in de I.C.V.B. (de voormalige R.K.F.). De eerste jaren in de I.C.V.B. ging alles goed. Wilhelmus was een gevreesde tegenstander en speelde telkens mee om de bovenste plaatsen. Echter het spelen in de I.C.V.B. stelde zware eisen aan de portemonnee van de spelers want er moesten verre reizen gemaakt worden. Zo werden er bijvoorbeeld wedstrijden gespeeld in Haarlem, Lisse, Sassenheim, Woerden en Gouda. Alle reisgelden moest door de spelers zelf betaald worden. Het team van Wilhelmus was echter een hechte eenheid, zo werd bijvoorbeeld een reis van een werkloze ploeggenoot vaak betaald door de spelers onderling. 

In een relatief korte tijd volgde de ene voorzitter de andere voorzitter op. Na de heer Wehn werd C. de Vette voorzitter van Wilhelmus en daarna volgde wederom Wehn. In 1933 kwam er een einde aan zijn tweede periode als voorzitter en werd Wehn opgevolgd door F. Krijnen.

In de jaren dertig kwam de bloeiperiode van buurtgenoot TONEGIDO. Dit trok niet alleen veel publiek bij Wilhelmus weg, ook de minder trouwe leden veranderde hierdoor van club. In de tweede helft van de dertiger jaren (1935-1939) was het een kleine groep getrouwen in het eerste seniorenelftal van Wilhelmus die de eer van de club hoog hielden. Het was een voortdurend geworstel om de fatale laatste plaats (degradatie) in de 2e Klasse van de I.C.V.B. (met succes) te ontlopen. Soms waren hiervoor beslissingswedstrijden voor nodig, maar Wilhelmus was immer de bovenliggende partij en bleef zodoende 2e Klasser. Ook in het seizoen 1938-1939 werd de worsteling om de laatste plaats te ontlopen met succes voortgezet.

Zoals eerder aangegeven, er waren in de dertiger jaren niet meer zoveel mensen die Wilhelmus steunde. Omdat er ook geen geld meer beschikbaar was werden alle voorkomende werkzaamheden door de leden zelf verricht. Getraind werd er ook, onder leiding van de heer Petterson.

De jaren 1940 t/m 1949

In het seizoen 1939-1940 werd er een noodcompetitie gespeeld omdat vele voetballers tot aan de meidagen van 1940 voor het vaderland moesten strijden. De Tweede Wereldoorlog was ook voor de voetbalvereniging Wilhelmus een zwarte bladzijde in haar geschiedenis, echter na de capitulatie van Nederland ging het “gewone” leven weer verder, zo ook dus bij Wilhelmus.
De Duitse bezetter bracht naast een hoop ellende toch ook nog iets goeds want in juli 1940 werden alle bestaande voetbalbonden in Nederland samengevoegd tot één grote bond, de N.V.B. (de K. kwam er pas later voor). De Katholieke voetbalbond hield hiermee dus op met bestaan. Een besluit dat warempel in het voordeel van Wilhelmus uitpakte en de Voorburgse club werd zodoende in het seizoen 1940-1941 in de 4e Klasse van de N.V.B. geplaatst. Omdat de teams in de 4e Klasse N.V.B. zwakker waren dan in de I.C.V.B. hoefde Wilhelmus niet meer voortdurend te worstelen om degradatie te voorkomen. Sterker nog, er kon weer meer aandacht besteed worden aan de opbouw van een nieuw team. Zo zagen we in het eerste elftal de nieuwe namen van de jongere leden zoals A. Boting, gebroeders Cabooter, P. v.d. Ham, S. de Hartog, gebroeders Heijnen, P. Hillenaar, J. Hooijmans, F. v.d. Klei en leden van de diverse families Kokshoorn, Van Steenbrugge, In ‘t Veen en G. Zalm.

De training werd vanaf seizoen 1942-1943 verzorgd door oud-International J. de Bruijn. De elftalindelingen werden gemaakt door de Elftal Commissie.
Uit de moeilijke periode van de Tweede Wereldoorlog zijn nog elf weekberichten bewaard gebleven. Deze bladen verschenen onder de titel “Wilhelmus-Nieuws”, weekbericht van de R.K. Sportvereniging Wilhelmus. Secretariaat: Westeinde 89 te Den Haag. Deze bladen zijn van 3 mei 1940 t/m 29 januari 1943 en geven de indruk van de Voorburgse club in de oorlogsjaren, waarin de mannen in deze bewogen jaren de clubkleuren van Wilhelmus verdedigden.

Wilhelmus nieuws 1941 - kopieEén van de 11 bewaarde weekberichten van “Wilhelmus Nieuws” uit de Tweede Wereldoorlog.

Volgens het clubblad van 12 september 1941 beschikte Wilhelmus nog over 3 senioren- en twee junioren-elftallen, met de intentie van de elftalcommissie om spoedig een extra senioren- en junioren-elftal voor de competitie in te schrijven. Later bleek dat deze inschrijving is gelukt.

Op 9 januari 1942 meldde het clubblad dat het 2e seniorenelftal van Wilhelmus kampioen was geworden. In een poule van 8 teams, met de bekende verenigingen als LENS, VELO, Blauw Zwart, DHL, Graaf Willem II VAC, RAVA en KRVC, behaalde Wilhelmus 2 in 12 wedstrijden 23 punten en kon hiermee door de concurrentie niet meer ingehaald worden.

Het terrein van Wilhelmus werd op een gegeven moment door de Duitsers ook gevorderd. Wilhelmus mocht echter van de bezetter gebruik blijven maken van haar terrein. Dit was mede te danken aan de vice voorzitter F. Krijnen, de soepele diplomaat met uitzonderlijke kwaliteiten die de vereniging door deze gevaarlijke tijd loodste.
Van de seizoenen 1943-1944 en 1944-1945 is vrijwel niets meer te traceren. Aangenomen mag worden dat in de laatste oorlogsjaren het clubleven op een laag pitje stond. Tot begin september 1944 zag het er nog naar uit dat er ook in het seizoen 1944-1945 “gewoon” in competitieverband gevoetbald zal gaan worden. Door de plotselinge ontwikkelingen in de oorlog kwam hier echter niets meer van terecht. Op 5 september 1944 (Dolle Dinsdag) maakte de bevolking van Nederland zich op om de bevrijders binnen te halen. De bevrijding van het Westen van het land zou echter nog acht lange maanden op zich laten wachten. Op 19 september 1944 verscheen wel de mededeling dat er in het seizoen 1944-1945 in heel Nederland niet meer gevoetbald zal worden.

Seizoen 1945-1946

Na de bevrijding van ons dierbare vaderland, en dus na alle ellende van de Tweede Wereldoorlog, werd er in het seizoen 1945-1946 weer “gewoon” begonnen met het voetballen.

Gedurende het seizoen 1945-1946 had de v.v. Wilhelmus het genoegen om de voetbalvereniging Archipel te morgen herbergen. Beide verenigingen hebben aangename herinneringen aan deze samenwerking bewaard.

“Ome Nelis” Wesseling wilde na de oorlog een vervolg maken van de seriewedstrijden van voor de oorlog en bedacht “De Zilveren Burcht” bokaal. In 1946 werd het eerste “Burchttoernooi” gehouden, waarvan Wilhelmus de winnaar van werd. Vanaf het begin af aan mocht dit toernooi zich in een grote belangstelling verheugen.

Seizoen 1946-1947

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1946-1947 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, ESDO, sv De Jagers, LenS, RKAVV, Rouwkoop, Rijswijk, Wilhelmus, ZLC en Zwart Blauw.

Het eerste elftal van Wilhelmus, sinds 1942 getraind door oud-international J. de Bruin, verkeerde in het seizoen 1946-1947 in een zodanige conditie dat er met RKAVV gestreden kon worden om de eerste plaats. Helaas verloor Wilhelmus op 19 februari 1947 met 3-2 van R.K.A.V.V. en zodoende werden de Leidschendammers kampioen van de 4e Klasse KNVB.
Van de 17 competitiewedstrijden (de laatste wedstrijd tegen ESDO werd niet meer gespeeld) wist Wilhelmus er 10 te winnen, 4 gelijk te spelen en 3 te verliezen. Met 24 punten, en een doelsaldo van 47-32, eindigde men op de tweede positie van de ranglijst. Kampioen RKAVV behaalde 30 punten uit 18 duels.

Seizoen 1948-1949

>

In het seizoen 1948-1949 lukte het dan toch! In eerste instantie werd er in de kampioenswedstrijd nog met 0-1 verloren, treurnis alom dus aan het Oosteinde. Een week later kon Wilhelmus alsnog gehuldigd worden. De benodigde beslissingswedstrijd tegen hetzelfde DSO werd, op het terrein van DHC, met maar liefst 5-0 gewonnen en zodoende was het kampioenschap van de 4e klasse D alsnog binnen. Door de promotiewedstrijden niet te winnen bleef Wilhelmus alsnog 4e Klasser.

Seizoen 1949-1950

>


Een Wilhelmus-maandblad uit 1949

>

Na al die jaren bleek toch wel enigszins dat het eerste elftal van Wilhelmus nog niet de mentaliteit bezat die nodig was om in het voetbal successen te boeken. Dit bleek dus ook weer in dit seizoen want na een uitstekend seizoen leed men op het laatst van de competitie puntenverlies waardoor met ditmaal het kampioenschap aan VVP moest laten.

Seizoen 1950-1951

Het scenario van het seizoen 1948-1949 werd herhaald in het seizoen 1950-1951. Wilhelmus werd wederom kampioen, ditmaal van de zondag 4e klasse B maar liep weer de promotie mis. Op het Archipel-terrein werd een ongelukkige wedstrijd gespeeld. Na een geweldige wedstrijd werd een veilige 2-0 voorsprong in de laatste minuten van de wedstrijd weggegeven en zodoende volgde er weer geen promotie.

Seizoen 1951-1952

>

Voor het seizoen 1951-1952 werd Wilhelmus 1 ingedeeld in de zondag 4e Klasse A, de zogenaamde ‘Bollenstreekklasse’, met daarin als tegenstanders; ASC, Concordia H, DCO, Graaf Willem II VAC, Lisse, Lugdunum, Rouwkoop, SJC, Teijlingen, THB, VVSB en Warmunda. Een poule met allemaal verenigingen met prachtige accommodaties, prima velden en veel publiek.

Dit seizoen lukte het dan eindelijk wel bij Wilhelmus want van de uiteindelijk 24 competitiewedstrijden werden er maar liefst 18 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 1 verloren. Met 41 punten, en een doelgemiddelde van 67 voor en 29 tegen, werd men dus kampioen van de zondag 4e Klasse A.
Na het kampioenschap in de 4e Klasse A moest men tegen de kampioen van de 4e Klasse B (Celeritas) om een plaats in de 3e Klasse gaan strijden. Aan de Leyweg werd er door Wilhelmus met 2-1 gewonnen van Celeritas. In het thuisduel werd Wilhelmus-Celeritas 2-2 en gingen aanvoerder Piet Ham en zijn mannen op de schouders. Wilhelmus was eindelijk weer 3e Klasser!
Voor een deel was dit resultaat te schrijven aan de invloed van de heer Koonings, die, door de welwillende houding van 1ste Klasser Feijenoord daartoe in staat was gesteld, de training van de spelers van Wilhelmus op zich had genomen.

Seizoen 1952-1953

Na de promotie was Wilhelmus, na 32 jaar en een Wereldoorlog, weer op het niveau van 1920, 3e Klasse KNVB!

<

Seizoen 1953-1954

In het seizoen 1953-1954 waren er ongeveer 137 junioren en 60 pupillen actief bij Wilhelmus, verdeeld over 10 elftallen. Er was zowel een zaterdag- als zondag-competitie dus je voetbalde in die tijd afwisselend op zaterdag en zondag.

<

Seizoen 1954-1955

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1954-1955 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Excelsior’20, GDA, HPSV, Lugdunum, RKAVV, The Rising Hope, VIOS, VVP, Westerkwartier, Westlandia en Wilhelmus.

Na enkele seizoenen verdienstelijk te hebben meegedraaid in de 3e Klasse volgde er in het seizoen 1954-1955 een nieuw sportief hoogtepunt. Aangezien in 1954 het betaalde voetbal zijn intrede deed, kwamen er extra plaatsen in de hogere Klassen beschikbaar. Na een uitermate goed seizoen, waarin Chiel Jansen debuteerde in het 1e elftal van Wilhelmus, volgde er promotie naar de 2e Klasse KNVB.

Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist Wilhelmus er 13 te winnen, 1 gelijk te spelen en 8 te verliezen. Met 27 punten, en de doelcijfers 40-29, eindigde de geel-zwarte formatie op de derde positie van de ranglijst van de 3e Klasse B, achter kampioen Lugdunum (34 punten) en RKAVV (30 punten).

Seizoen 1955-1956

Wilhelmus, dat dus dit seizoen voor het eerst in de 2e Klasse KNVB uitkwam, werd ingedeeld in West II 2e Klasse A, samen met; Blauw Zwart, HBS, HOV, HVV, LFC, Lugdunum, Neptunus, RKAVV, VFC, VUC en sv Wassenaar.
Wilhelmus 1 seizoen 1955-1956. Staand v.l.n.r: Ben Barnhoorn (leider), Leo Gruiters, Cees Hage, Henk van Veen, J. Smits, Joop Thoen en Toon Boting. Zittend v.l.n.r: Cas Smulders, Chiel Jansen, Nico Jansen, Herman Boting en Jan Greuter.

Het niveau van de 2e Klasse bleek net iets hoger dan de Voorburgse club was gewend en bezette Wilhelmus bijna het gehele seizoen de laatste plaats. Van de 22 competitiewedstrijden werden er uiteindelijk slechts 3 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en werd er 16 maal verloren. Met dus slechts 9 punten en een doelsaldo van 37 voor en 76 tegen eindigde Wilhelmus dus op de 12e en laatste plaats en degradeerde men na één seizoen 2e Klasse voetbal weer naar de 3e Klasse.

Toch viel er nog een hoogtepunt te vieren. Toon Boting speelde namelijk dit seizoen zijn 250ste wedstrijd voor Wilhelmus 1.

Seizoen 1956-1957

<

In het seizoen 1956-1957 was de zondag 3e Klasse B van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, GDA, Hillegom, HPSV, Laakkwartier, Lisse, Ripperda, Roodenburg, TYBB, sv Voorburg, VVSB en Wilhelmus.

In het seizoen 1956-1957 presteerde het vlaggenschip van Wilhelmus uitstekend in de 3e Klasse B van de KNVB, en streed men lang mee om de bovenste plaatsen van de ranglijst.. Helaas was echter Laakkwartier dit seizoen oppermachtig en werd dan ook met een straatlengte voorsprong kampioen.
Van de 22 competitiewedstrijden werden er door Wilhelmus 9 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en gingen er 6 verloren. Met 25 punten, en de doelcijfers 47-36, eindigde Wilhelmus uiteindelijk op een uitstekende derde positie van de 3e Klasse B. Zoals gezegd werd Laakkwartier kampioen met 39 punten, gevolgd door Roodenburg (27 punten).

Seizoen 1957-1958

<

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1957-1958 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Celeritas, Hillegom, Ripperda, Roodenburg, Rijswijk, TYBB, VIOS, VVP, VVSB, Westerkwartier en Wilhelmus.

Het werd een moeizaam seizoen voor het eerste elftal van Wilhelmus, waarin men zich ternauwernood wist te handhaven voor de 3e Klasse. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er slechts 4 in winst om te zetten, werd er 8 x gelijk gespeeld en 10 x verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 27-40. Hiermee eindigde Wilhelmus, samen met Westerkwartier, op de voorlaatste positie van de 3e Klasse B. Dit was gelukkig nog net voor Hillegom, dat met 12 punten degradeerde naar de zondag 4e Klasse van de KNVB.

Seizoen 1958-1959

>

In het seizoen 1958-1959 was de zondag 3e Klasse A van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Celeritas, Lugdunum, Olympia, Ripperda, RVC, TYBB, sv Voorburg, Vredenburch, VVP, Westerkwartier en Westlandia.

Het eerste elftal van Wilhelmus kende een anoniem seizoen waarbij men geen rol van betekenis in de competitie speelde. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 22 punten, en de doelcijfers 36-35, eindigde Wilhelmus in de middenmoot op de zevende positie van de ranglijst van de 3e Klasse A.

Seizoen 1959-1960

>

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1959-1960 uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Delft, DHL, Lisse, De Postduiven, Ripperda, TYBB, sv Voorburg, Vredenburch, VVSB, sv Wassenaar en Wilhelmus.

Ook in het seizoen 1959-1960 eindigde het vlaggenschip van Wilhelmus op de zevende positie van de ranglijst. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 6 in winst om te zetten, werd er 7 x gelijk gespeeld en 9 x verloren. In totaal werden er dus 19 punten behaald en scoorde Wilhelmus 37 maal en kreeg 31 doelpunten tegen in de competitie. Ripperda werd dit seizoen kampioen met 32 punten en VVSB degradeerde met 12 punten.

Seizoen 1960-1961

Begin jaren zestig was het ledenaantal bij Wilhelmus gestegen naar 350 en ging men zich zo langzamerhand voorbereiden op het 50 jarig jubileum van de club in 1963.

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1960-1961 uit de volgende clubs samengesteld: DHS, DHZ, Kranenburg, Leonidas, Naaldwijk, De Postduiven, RCD, RDM, VOC, Vredenburch, Westlandia en Wilhelmus.

Het seizoen 1960-1961 leverde het eerste elftal van Wilhelmus een achtste positie op de eindranglijst op. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 6 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 11 verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers 38-42, eindigde men dus, zoals gezegd, 1 op de achtste positie van de ranglijst van de 3e Klasse B. 

Seizoen 1961-1962

>

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1961-1962 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Bodegraven, Foreholte, Hillegom, Lisse, NAS, SJC, VIOS, Voorburg, Vredenburch, Wassenaar en Wilhelmus.

Wilhelmus 1 kende eindelijk weer eens een goed seizoen waarin men uiteindelijk op een keurige vierde positie van de ranglijst eindigde. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 5 verloren. Hiermee behaalde men 26 punten, en een doelgemiddelde van 40 voor en 30 tegen. VIOS werd dit seizoen met 32 punten kampioen van de 3e Klasse A.

Seizoen 1962-1963

>

Het eerste elftal van Wilhelmus werd in het seizoen 1962-1963 wederom ingedeeld in de zondag 3e Klasse A van de KNVB, met ditmaal als tegenstanders: Alphia, DHL, Foreholte, Hillegom, HVV, Lisse, Lugdunum, RKAVV, SJC, VCS en sv Wassenaar.

In het seizoen 1962-1963 eindigde het eerste elftal van Wilhelmus in de middenmoot van de 3e Klasse A. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en gingen er 9 verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers 42-38, eindigde de Voorburgers op de zesde positie van de ranglijst.

Op 6 juni 1963 sloeg het noodlot toe bij Wilhelmus toe. Een fel uitslaande brand lag het fraaie clubgebouw van de Voorburgse club geheel in de as. Veel kostbaar materiaal, historie, foto’s en onvervangbare trofeeën waren in een klap weg.

De brand, die op 6 juni 1963 het clubgebouw aan het Oosteinde vernielde.

Alle jubileumactiviteiten ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan werden afgeblazen want de kostbare nieuwbouw stond nu hoog op de agenda.

>

Seizoen 1963-1964

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1963-1964 uit de volgende clubs samengesteld: Alblasserdam, Alphen, Excelsior’20, GDA, ‘s-Gravenzande, ODI, Oranjeplein, de Postduiven, RKAVV, VCS, Westlandia en Wilhelmus.

Al jaren lang was het eerste elftal van Wilhelmus een stabiele derdeklasser en dat was in het seizoen 1963-1964 niet veel anders want dit seizoen bracht het eerste elftal het tot een vijfde plaats in de 3e Klasse B. Van de 22 competitiewedstrijden wisten de Voorburgers er 10 te winnen, 6 gelijk te spelen en 6 te verliezen en eindigde men met een positief doelsaldo van 50 voor en 42 tegen. Kampioen werd dit seizoen Westlandia met 32 punten, gevolgd door Oranjeplein (28), ODI (28) en Alblasserdam (27).

Seizoen 1964-1965

<

In het seizoen 1964-1965 was de zondag 3e Klasse B van de KNVB als volgt samengesteld: DOSR, Excelsior’20, Foreholte, HBS, Hillegersberg, HVV, Leonidas, Quick Steps, Van Nispen, VOC, Westerkwartier en Wilhelmus.

Onder leiding van trainer Cees Hage presteerde het vlaggenschip van Wilhelmus uitstekend dit seizoen en bleef tot en met de laatste wedstrijddag in de race voor het kampioenschap. Helaas konden de Voorburgers het prachtige seizoen niet bekronen met een kampioenschap, want daarmee ging HBS mee aan de haal.
Van de 22 competitiewedstrijden werden er door Wilhelmus maar liefst 15 gewonnen, speelde men 4 keer gelijk gespeeld en werd er 3 maal verloren. Met 34 punten, en de doelcijfers 52-28, moest je normaal gesproken kampioen zijn maar Wilhelmus had de pech dat kampioen HBS nog net 2 punten meer haalde.

Seizoen 1965-1966

>

<

Seizoen 1966-1967

>

<

Seizoen 1967-1968

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1967-1968 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Celeritas, CKC, Delft, ESDO, HION, De Hollandiaan, Kranenburg, VCS, VDL, Wassenaar en Wilhelmus.

>

Wilhelmus clubgebouw Oosteinde
Het nieuwe clubgebouw aan het Oosteinde, dat voor het afgebrande gebouw in de plaats kwam.

<

Seizoen 1968-1969

>

<

Seizoen 1969-1970

>

Onderwijl werd er aan de Vliet een geheel nieuw sportcomplex gerealiseerd. Wilhelmus had al aangegeven wel oren te hebben om dit sportpark te gaan bespelen. Het toenmalige bestuur ging met de gemeente Leidschendam om de tafel zitten om te onderhandelen over de aanleg van het Sportpark Westvliet. Dit leidde tot de oprichting van de gemeenschappelijke regeling “Het Recreatieschap”. Ook het “Recreatieschap” kon zich hierin wel vinden en gunde Wilhelmus de verhuizing. Wilhelmus-voorzitter Jan Linders sloeg de eerste paal in de grond en de eerste steen van het nieuwe sportcomplex werd gelegd op 14 februari 1970.


Wilhelmus 1 promotie naar 2e Klasse seizoen 1969-1970 voor de oude tribune aan het Oosteinde.  v.l.n.r. Ton Peters, Gabri Winkels, Rob Thoms, Marius Aben, Chiel Jansen, Leslie Hazelset, Martin van Domburg, Alex de Vet, Toon Gijben, Jan Zaat, Ton Melkert, Cees Hage en Jan Lin.

Wilhelmus was halverwege de jaren zestig door het stijgende ledenaantal op het terrein “Vriendschap” aan het Oosteinde te Voorburg behoorlijk uit zijn jasje gegroeid. Het bestuur ging hierdoor met de gemeente Leidschendam om de tafel zitten om te onderhandelen, want Wilhelmus had aangegeven wel oren te hebben om op het geheel nieuwe sportpark in aanbouw langs de Vliet te gaan bespelen. Het bestuur van Wilhelmus kwam tot een akkoord met de gemeente Leidschendam en zodoende werd de eerste steen voor het nieuwe sportcomplex aan de Westvlietweg door Wilhelmus-voorzitter Jan Linders op 14 februari 1970 gelegd.

Seizoen 1970-1971

Op zaterdag 15 augustus 1970 reden de eerste verhuiswagen van Wilhelmus het nieuwe Sportpark Westvliet op. De voetbalvereniging Wilhelmus verruilde hiermee het Oosteinde in voor de accommodatie waar het vandaag de dag nog steeds te vinden is.

Het complex vanuit de lucht gezien. Links boven het hoofdveld. Boven de Vliet en onderaan het Prins Clausplein.

Als in 1970 het sportpark in gebruik genomen wordt is veld 5 een zogenaamd gravelveld. Dit gravel zou gedurende de komende 15 jaar behoorlijk wat blessures veroorzaken door schaafwonden.

<

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1970-1971 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DHC, HBS, Laakkwartier, LFC, ODB, ONA, Spartaan’20, TOGB, VUC, Wilhelmus en Xerxes.
Van de 22 competitiewedstrijden wist het team van trainer Cees Hage er 9 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 6 maal verloren. Met 25 punten, en een doelsaldo van 31 voor en 20 tegen, eindigde Wilhelmus op een keurige derde positie in de 2e Klasse A. Dit waren 4 punten achter kampioen Xerxes.

Seizoen 1971-1972

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1971-1972 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DHC, DHL, DRL, Leonidas, LFC, Naaldwijk, ODB, ONA, TOGB, VUC en Wilhelmus.

In het laatste seizoen van trainer Cees Hage speelde Wilhelmus een uitstekend seizoen en volgde er met VUC en DRL een spannende strijd om het kampioenschap. Met nog twee competitieronden voor de stonden Wilhelmus en VUC met 26 punten uit 20 duels bovenaan de ranglijst van de 2e Klasse A. DRL volgde met slechts één punt minder.
Op maandag 3 april 1972 (Tweede Paasdag) stond de kraker VUC-Wilhelmus op het programma. Voor meer dan 5.000 toeschouwers won Wilhelmus uiteindelijk met 0-1 door een doelpunt in de 68ste minuut van Aad Winkels. Door deze zege stonden de Voorburgers met één been in de 1e Klasse KNVB.
In de laatste competitiewedstrijd moest Wilhelmus thuis aantreden tegen middenmoter LFC uit Leiden. Omdat concurrent DRL nog steeds op één punt achterstand volgde moest er dus gewonnen worden. De kampioenswedstrijd eindigde uiteindelijk in een anti-climax omdat er met 0-2 verloren werd. Ontgoocheld verliet het  talrijke publiek, waaronder de burgemeester van Voorburg het zonovergoten terrein van Wilhelmus. Door het zeer verrassend verlies van Wilhelmus ging DRL er met de titel vandoor.

Wilhelmus eindigde samen met VUC op een tweede plaats met 28 punten uit 22 wedstrijden en de doelcijfers 30-22.

<

Seizoen 1972-1973

Na het tijdperk van trainer Cees Hage verliep de opvolging van de succesvolle trainer niet vlekkeloos. De beoogde opvolging door Aad de Mos kon door verschillende redenen geen doorgang vinden. De wensenlijst die Aad de Mos aan het bestuur had overhandigd getuigde van vergaande professionalisering binnen Wilhelmus. Een kleine greep van de wensenlijst van de jonge trainer Aad de Mos; volledige zeggenschap over de gehele A-selectie en de A1-elftal, een masseur, een weekeinde Papendal, , de aankoop van drie complete tenues, vaste materiaalman, kleedkamer 1 alleen beschikbaar voor het eerste elftal, twee paar voetbalschoenen voor iedere speler, driemaal per week trainen en na iedere training een halve liter melk voor iedere speler, waren de meest in het oog springende wensen.
Aad de Mos ging echter als speler opnieuw zijn geluk in het betaalde voetbal beproeven door bij Excelsior te gaan voetballen. Uit de talrijke sollicitaties die het bestuur van Wilhelmus ontving koos men uiteindelijk voor de heer Sieliakus, voorheen trainer van o.a. TSC, Neptunus en Hilligersberg.

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DHC, DHL, Laakkwartier, LFC, Lugdunum, Naaldwijk, RKAVV, Texas, TOGB, VUC en Wilhelmus.
O.l.v. dus van trainer Siliakis draaide het 1e elftal van Wilhelmus een uitstekend seizoen en hadden de Voorburgers wederom lang uitzicht op de titel. Op de laatste speeldag versloeg Wilhelmus titelkandidaat RKAVV maar omdat VUC thuis met 3-2 won van TOGB werden zij hiermee alsnog kampioen van de 2e Klasse A, met een punt voorsprong op Wilhelmus.

Van de 22 competitiewedstrijden werden er uiteindelijk door Wilhelmus  9 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 5 verloren. Met een puntentotaal van 26, en 20 doelpunten voor en 14 tegen, eindigde Wilhelmus (samen met RKAVV) dus op een gedeelde tweede plaats in de 2e Klasse A.

Seizoen 1973-1974

In het seizoen 1973-1974 werd Aad de Mos dan alsnog trainer bij Wilhelmus. Met de jonge Aad (Adri) de Mos aan het technische roer en voorzitter Jan Linders koos de Algemene Ledenvergadering voor een koers, die het mogelijk maakte met clubs uit de omgeving te gaan concurreren en in voetbaltechnisch opzicht naar het hoogste niveau te gaan streven. Wat dat betreft zou trainer Aad de Mos in het begin van de zeventiger jaren Wilhelmus een belangrijke impuls gaan gegeven. Dit betekende dan ook dat er een aantal spelers “van buiten” werden gehaald.

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1973-1974 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DHL, Laakkwartier, LENS, LFC, Lugdunum, Naaldwijk, RKAVV, Texas DHB, VELO, Verburch en Wilhelmus.

Door de nieuwe invoering van een Hoofdklasse KNVB in seizoen 1974-1975 bij het zondagvoetbal konden dit seizoen de eerste vier clubs in het eindklassement naar de 1e Klasse van de KNVB promoveren. Dit zou natuurlijk een geweldige prestatie zijn als Wilhelmus dit zou kunnen gaan realiseren. En de mannen van trainer Aad de Mos flikten dit dan ook.

Van de 22 competitiewedstrijden wist Wilhelmus er 12 te winnen, 7 gelijk te spelen en werden er slechts 3 wedstrijden verloren. Met 31 punten, en een doelsaldo van 33 voor en 18 tegen, eindigde Wilhelmus op de eerste plaats van de 2e Klasse A en waren de Voorburgers zodoende automatisch gepromoveerd. De Voorburgers hadden echter de pech dat ook DHL in deze competitie 31 punten behaalde en zodoende moest er een beslissingswedstrijd komen tussen DHL en Wilhelmus wie zich uiteindelijk kampioen mocht gaan noemen. Helaas werd deze beslissingswedstrijd (op het terrein van Wilhelmus) met 1-0 beslist door DHL.

Seizoen 1974-1975

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1974-1975 uit de volgende clubs samengesteld: DHL, DHS, EBOH, HION, HOV, LenS, LFC, Roodenburg, VUC, Wilhelmus, Xerxes en Zwijndrecht.

<

Seizoen 1975-1976

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1975-1976 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, Coal, DHL, DHS, EBOH, Gouda, HION, HOV, LenS, Neptunus, Papendrecht, Wilhelmus, Xerxes en Zwijndrecht.
Van de 26 competitiewedstrijden werden er door Wilhelmus 7 gewonnen, maar liefst 15 gelijk gespeeld en slechts 4 keer verloren. Met 29 punten, en de doelcijfers 21-16, eindigde Wilhelmus op een keurige vierde positie van de 1e Klasse B KNVB. Dit was achter kampioen Xerxes (36 punten), Papendrecht (33) en Gouda (31).

<

Seizoen 1976-1977

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1976-1977 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, COAL, DBGC, DHS, Gouda, HION, HOV, LenS, Neptunus, Olympia, Papendrecht, Roodenburg, Wilhelmus en Zwijndrecht.
De resultaten van Wilhelmus waren dit seizoen ietsje minder. Wederom werd er weer vaak gelijk gespeeld (12x) en ditmaal 7 keer gewonnen en 7 maal verloren. Met 26 punten uit 26 wedstrijden, en de doelcijfers 29-23, eindigde Wilhelmus ditmaal op de zevende positie van de eindranglijst in de 1e Klasse B KNVB.

<

Seizoen 1977-1978

>
De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DBGC, DHS, EBOH, Gouda, Hermes DVS, HION, HOV, LenS, Olympia, Papendrecht, Roodenburg, VIOS en Wilhelmus.

<

Seizoen 1978-1979

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 september 1978 besloten de aftredende bestuursleden W. van Blijswijk, W.J. van Steenbrugge en J. Verkerk zich herkiesbaar te stellen en werden zodoende opnieuw gekozen. Jeugdvoorzitter Ted Bol legde wel zijn functie neer, voor zijn functie werd de heer C. Hartgring benoemd. Voorzitter Jan Linders meldde vervolgens dat men druk bezig was om het clubgebouw van Wilhelmus uit te breiden en dat er ook festiviteiten gepland worden voor het naderende 65-jarig bestaan van de Voorburgse club.

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1978-1979 uit de volgende clubs samengesteld: BDGC, DHC, Gouda, Hermes DVS, HOV, LenS, De Musschen, Olympia, Papendrecht, Roodenburg, Unitas en Wilhelmus.

<

Seizoen 1979-1980

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: DBGC, DHS, Gouda, Hermes DVS, HION, HOV, De Musschen, Olympia, Overmaas, Papendrecht, Unitas, VIOS, Westlandia en Wilhelmus.

Het Wilhelmus-elftal, dat op 31 augustus 1980 op het Laakkwartier-veld het toernooi om de Zilveren Bal won.  Staand v.l.n.r. Gabri Winkels, Martien van der Donck, Wim Schaap, Pleun Storm, Chris Visser (grensrechter), Ton Boting, Maarten Rog, Karel Oosterlaken, Leslie Hazelzet (leider) Zittend Rob van Elleswijk, Frank Hendriks, Ben van Dam, Toine Linders, Chiel Jansen (trainer) en Carry van Rhenen.

Seizoen 1980-1981

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was voor het seizoen 1980-1981 als volgt samengesteld: DCV, DHS, Gouda, Hermes DVS, HION, HOV, Lugdunum, De Musschen, Overmaas, Papendrecht, VIOS, Westlandia en Wilhelmus.

<

Seizoen 1981-1982

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was voor het seizoen 1981-1982 als volgt samengesteld: CVV, DCV, Hermes DVS, HION, HOV, Lugdunum, Nieuwenhoorn, Overmaas, Papendrecht, Roodenburg, UVS, VIOS, Westlandia en Wilhelmus.

<

Seizoen 1982-1983

Het is al eerder vermeld, Wilhemus wilde hogerop met haar eerste elftal. Grote drijvende kracht hierachter was voorzitter Jan Linders. Echter na het debacle van De Musschen en de bijna degradatie het seizoen daarna leek een promotie verder weg dan ooit.

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1982-1983 uit de volgende clubs samengesteld: DCV, hermes DVS, HION, HOV, De Musschen, Neptunus, Nieuwenhoorn, Papendrecht, Roodenburg, Sliedrecht, Spartaan’20, VIOS, Westlandia en Wilhelmus.

Het begin van seizoen 1982-1983 was ook niet hoopgevend. De voorbereiding werd gekenmerkt door een aantal nederlagen en er werd felle kritiek geuit op het bestuur. De indienstneming van trainer Ruud de Groot zou immers een slechte keuze zijn en de verwachting onder de pessimistische leden was dat Wilhelmus rechtstreeks zou gaan degraderen naar de 2e Klasse.
Ruud de Groot ging echter keihard aan de slag en bleef het vertrouwen hebben in zijn (smalle) selectie. Al snel aan het begin van het seizoen werd wel duidelijk, met het vertrek van vijf basisspelers had Wilhelmus 1 aan kwaliteit ingeleverd, maar Ruud de Groot bracht hiervoor een brok collectief voor terug. Het eerste elftal van Wilhelmus verraste vriend en vijand door de ene na de andere overwinning binnen te halen.

Na een uitstekend seizoen  stond Wilhelmus, met nog twee competitiewedstrijden voor de boeg, twee punten achter op koploper Papendrecht. Wonderwel verspeelde koploper Papendrecht haar voorsprong en eindigde zowel Papendrecht als Wilhelmus met 37 punten uit 26 wedstrijden op een gedeelde eerste plaats.

Er volgde dus een beslissingswedstrijd tussen Papendrecht en Wilhelmus voor wie zich kampioen mocht gaan noemen van de 1e Klasse B. Nadat de eerste beslissingswedstrijd onbeslist eindigde was er een tweede beslissingswedstrijd nodig.

Op woensdag 8 juni 1983 werd er op het terrein van Hermes DVS in Schiedam de tweede beslissingswedstrijd tegen Papendrecht gespeeld. Na 90 minuten was het, in een redelijke zouteloze wedstrijd, nog steeds 0-0 dus weer verlengen. Ditmaal zou Papendrecht aan gelijkspel genoeg hebben voor promotie omdat men in de competitie een beter doelsaldo had dan Wilhelmus. Maar dan wordt er in de 110e minuut dan toch de ban gebroken! Na een overtreding op Martin v.d. Donck lag Linders de bal breed en schoot Ben van Dam de 1-0 tegen de touwen. Even later maakte Gabri Winkels aan alle onzekerheid een einde door Wilhelmus op een 2-0 voorsprong te brengen en kon het feest gaan beginnen.
1982-1983metwillempieWilhemus 1 op woensdag 8 juni 1983 kampioen van de 1e Klasse B van de KNVB en hiermee promoveerde naar het hoogste amateurniveau van de zondagamateurs. Het kampioensteam van trainer Ruud de Groot bestond uit; Toine Linders (aanvoerder), Cor van der Holst, Ed de Maat, Martin van der Donck, Ton Thoen, Ted van Berkel, Jan Hevel, Andre Postma, Ben van Dam, John van Berkel, Karel Oosterlaken, Sylvester Mokveld, Ton Jenner, John van Rijn, Marcel Commers, Gabri Winkels, Lex van Santen, Peter Ramler en Jos Meeuwisse.

Kampioen Wilhelmus had dus van de 26 competitiewedstrijden er 15 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 4 verloren. Hiermee behaalde men 37 punten en een doelsaldo van 35 voor en 20 tegen. Topscorer bij de Voorburgers werd Toine Linders met 13 doelpunten, gevolgd door Ted van Berkel (7) en John van Berkel (4).

Wilhelmus maakte dus, onder leiding van trainer Ruud de Groot, de sprong naar de Hoofdklasse A van het zondag-amateurvoetbal en hiermee werd het felbegeerde doel bereikt. De Voorburgse club zou tot en met het seizoen 1991-1992 Hoofdklasser blijven.

Seizoen 1983-1984

Voor het eerst in de historie van Wilhelmus kwam de club met haar eerste elftal op het allerhoogste amateurniveau uit. De zondag Hoofdklasse A van de KNVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld; AFC, AFC’34, Blauw Wit, CVV, DHC, DWV, EDO, Elinkwijk, RCH, Unitas, VUC, Wilhelmus, Xerxes en Zeeburgia.
In het eerste seizoen van de Hoofdklasse reisde de Wilhemus-supporters hun club massaal achterna naar o.a. Amsterdam, Utrecht en Heemstede. Ook kwamen er natuurlijk klinkende namen, zoals AFC, Blauw Wit en Elinkwijk, op bezoek.
Wilhelmus begon de competitie met een uitwedstrijd tegen AFC uit Amsterdam. Deze wedstrijd werd uiteindelijk met 2-1 verloren, waarbij Toine Linders de eerste Hoofdklasse goal voor Wilhelmus scoorde. Het eerste seizoen van Wilhelmus in de Hoofdklasse werd uiterst succesvol. Van de 26 competitiewedstrijden werden er 11 gewonnen, 10 gelijk gespeeld en slechts 5 keer verloren. Met 32 punten, en een doelsaldo van 37 voor en 29 tegen, eindigde het elftal van trainer Ruud de Groot in de bovenste regionen van de Hoofdklasse A op de 3e plaats, achter kampioen Elinkwijk (39 punten) en AFC (35 punten).

<

Seizoen 1984-1985

De zondag Hoofdklasse A van de KNVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld; AFC, AFC’34, Blauw Wit, CVV, DHC, DWV, EDO, Elinkwijk, RCH, Spartaan’20, Stormvogels, Unitas, VUC en Wilhelmus.

Het tweede seizoen van Wilhelmus in de Hoofdklasse werd een moeilijk jaar. Na 4 wedstrijden had Wilhelmus 4 punten (toen nog 2 punten per gewonnen duel) om vervolgens acht wedstrijden op rij te verliezen. In de winterstop hadden de geel-zwarten 12 gespeeld en dus 4 punten behaald en geloofde niemand meer in lijfsbehoud. Trainer Ruud de Groot lag weer onder vuur en ook binnen de spelersgroep rommelde het, want die wilde meer aanvallender gaan spelen. Jeugdspeler Harry de Jong en oud gediende Ruud Staas, die op dat moment in het 4e elftal speelde, werden aan de selectie toegevoegd.
In de eerste wedstrijd na de winterstop tegen VUC betaalde dit zich gelijk uit want beide spelers scoren waardoor Wilhelmus de wedstrijd met 2-0 won. In de allerlaatste competitiewedstrijd moest Wilhelmus aan de Westvlietweg winnen van Elinkwijk om zich te handhaven in de Hoofdklasse. Dankzij een benauwde 1-0 overwinning (doelpunt Marcel Commers) lukte dit ook en hiermee was Wilhelmus ook voor het volgende seizoen verzekerd van Hoofdklasse KNVB voetbal. Met 22 punten (doelsaldo 26-30) eindigde men op de 10e plaats.

<

Seizoen 1985-1986

Het ging goed met het aantal leden bij de v.v. Wilhelmus. Bij aanvang van het seizoen 1984-1985 telde de club 545 leden, dit seizoen was dit aantal opgelopen naar 580.

In de zondag Hoofdklasse A van de KNVB ontmoette Wilhelmus dit seizoen de volgende tegenstanders; AFC, AFC’34, CVV, DHC, DWV, EDO, Elinkwijk, RCH, RVC, De Spartaan, Spartaan’20, Stormvogels en Unitas.

Wilhelmus had afscheid genomen van Ed de Maat (Rvv Rijswijk), Hans Braat (RCL) en Harry de Jong (Feyenoord). Martien van den Donck en Chris Linders hadden hun voetbalschoenen aan de wilgen gehangen. Nieuwe spelers aan de Westvlietweg waren o.a. Rob Dorlas en Wieteke Gunther Mohr (beiden van ODB), Goof Metaal (RVC) en Ted van Berkel (VTL).

Het seizoen 1985-1986 verliep voor Wilhelmus 1 zeer stroef maar de formatie van trainer Ruud de Groot wist zich wel te handhaven. Van de 26 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 12 verloren. Met 22 punten, en een doelsaldo van 32 voor en 35 tegen, eindigde men op de tiende positie van de ranglijst. Dat was nog net voor RVC (ook 22 punten), De Spartaan (19), CVV (16) en Spartaan’20 (13).

Seizoen 1986-1987

Het bestuur van de v.v. Wilhelmus was in dit seizoen als volgt samengesteld: Jan Linders (voorzitter), W. van Steenbrugge (secretaris), J. Luijten (penningmeester), Ruud Meere (vice-voorzitter), W. van der Meer (wedstrijdsecretaris), H. Rotteveel (algemene zaken), P.M. Derks (jeugdvoorzitter) en M. Bergen (technische zaken).

Voor de zondagcompetitie werden ditmaal 11 seniorenelftallen en 2 damesteams ingeschreven bij de KNVB. De jeugdafdeling van Wilhelmus bestond uit 2 A-, 2 B-, 3 C-, 3 D-, 2 E-, 2 F- en 1 meisjesteam. In de zaal kwam Wilhelmus ditmaal met 5 herenteams uit in de competitie.

Op maandag 4 augustus 1986 een oefenwedstrijd tegen het grote Ajax van trainer Johan Cruijff. Maar liefst 3.500 toeschouwers waren naar het complex van Wilhelmus aan de Westvlietweg gekomen en zagen de Voorburgers knap tegenstand bieden. Ajax kwam namelijk niet verder dan een 3-0 overwinning door twee doelpunten van Marco van Basten en één doelpunt van John Bosman.
Foto van Wilhelmus 1 genomen op 4 augustus 1986, vlak voor aanvang van de wedstrijd Wilhelmus-Ajax. Staand van links naar rechts: Lau v.d. Boogaard(leider), Ruud de Groot(trainer), Marcel Commers (geblesseerd), Egmond Blinker, Marijn Mokveld, Paul Osenga, Henri Pouw, John v.d. Zwan, Wim Schaap, Chris Strang, Ted van Berkel, Hans Taal(verzorger) en Jim Hulsker(bestuurslid). Zittend van links naar rechts: Jos van Weers, Ronald Jansen, Rene Bierhuizen, Goof Metaal, Rob Dorlas, Frans Sjardijn en Felix Ruiterman.

Wilhelmus was in die tijd sowieso een gewilde tegenstander voor profclubs want op dinsdagmiddag 3 februari 1987 werd de wedstrijd Wilhelmus – Feijenoord gespeeld. Op het kunstgrasveld van Spartaan’20 maakte de formatie van trainer Ruud de Groot Feijenoord nog lastig. Uiteindelijk won Feijenoord dan toch met 4-1 door doelpunten van Mario Been, Simon Tahamata, Andre Hoekstra en Zier Tebbenhoff. Ronald Jansen redde de eer voor Wilhelmus.

Op dinsdagmiddag 24 februari 1987 volgde aan de Westvlietweg de volgende profclub, namelijk FC Utrecht. John van der Zwan bracht Wilhelmus al na vier minuten voetballen op een 1-0 voorsprong. Vlak voor het rustsignaal kwam FC Utrecht langszij door een eigen doelpunt van Robbie Dorlas. In de tweede helft deed Erik Willaarts de winst (1-2) bij de Eredivisionist belanden.

De competitie-Indeling van v.v. Wilhelmus 1 voor het seizoen 1986-1987 in de zondag Hoofdklasse A van de KNVB was als volgt: AFC, AFC’34, DHC, DWV, EDO, Elinkwijk, NFC, RCH, RVC, De Spartaan, Stormvogels, Unitas, UVS en Wilhelmus.

Het contract met hoofdtrainer Ruud de Groot was inmiddels met twee jaar verlengd. Het contract met jeugdtrainer Cees Hage was met één jaar verlengd.

Het vlaggenschip van Wilhelmus deed het uitstekend in de competitie en eindigde uiteindelijk op een vierde positie van de zondag Hoofdklasse A. Van de 26 competitiewedstrijden werden er 11 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 7 verloren. Hiermee behaalde men 30 punten en een doelsaldo van 33 voor en 21 tegen. Hiermee kreeg het team van trainer De Groot zelfs een vervangende Periodetitel toegewezen maar werd helaas voor het tweede jaar uitgeloot voor deelname aan de KNVB Beker.

Seizoen 1987-1988

Bij aanvang van het seizoen 1987-1988 telde v.v. Wilhelmus in totaal 479 leden, onderverdeeld in senioren (inclusief zaalvoetbal): 164, junioren: 97, welpen, pupillen en meisjes: 68, dames: 25 en niet spelende leden: 125. Wilhelmus nam dit seizoen deel aan de competitie met 11 seniorenelftallen, 2 damesteams en 6 zaalvoetbalteams (5 heren en 1 damesteam). De jeugdafdeling bestond uit 2 A-elftallen, 2 B-, 3 C-, 3 D-, 2 E- en 2 F-teams.

Na de op 7 december 1987 gehouden Algemene Ledenvergadering werd het bestuur van v.v. Wilhelmus als volgt samengesteld: Voorzitter; J.G.W. Linders, Secretaris; W.J. van Steenbrugge, Penningmeester; J.C. Luijten, Vice-voorzitter; W.J. van der Meer, Wedstrijdsecretaris en 2e secretaris; R.C. Rotteveel, Voorzitter jeugdcommissie; H. Beijersbergen en Public relation en sponsoring; S.F. van Rijn. Vice-voorzitter Ruud Meere had vanwege zijn drukke werkzaamheden zijn functie neergelegd. Meere was in eerste instantie voorbestemd om volgend jaar Jan Linders als voorzitter op te volgen.

Op 5 februari 1988 werd er door het bestuur een jubileumcommissie geïnstalleerd ter voorbereiding van de festiviteiten ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van v.v. Wilhelmus op 1 augustus 1988. Deze commissie bestond uit: S. van Rijn, C. v.d. Meer, R. Duijs, C. Louts, J. v.d. Linden, K. Hartgring en H. Lommers.

De competitie-indeling van de zondag Hoofdklasse A van de KNVB was in het seizoen 1987-1988 als volgt; AFC, AFC’34, Blauw Wit, DHC, DWV, EDO, Elinkwijk, NFC, Papendrecht, RCH, RVC, Stormvogels, UVS en Wilhelmus.

Wilhelmus speelde dit seizoen geen rol van betekenis in de competitie en zou dan ook onderin de middenmoot eindigen. Van de 26 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen, 13 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 23 punten, en een doelsaldo van 31 voor en 34 tegen, eindigde men op de negende positie van de ranglijst.

Op zondag 24 april 1988 speelde aanvoerder Wim Schaap, in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Wit zijn 250e competitiewedstrijd voor Wilhelmus 1. Na dit seizoen werd er afscheid genomen van trainer Ruud de Groot, die naar UVS vertrok.

I.v.m. het 75-jarig bestaan van Wilhelmus had de Voorburgse club aan het einde van dit seizoen de finale van de Haagsche Courant Cup naar zich toe weten te trekken. De finale, tussen RVC en LenS (3-2) werd door ruim 4.000 toeschouwers bezocht en verliep, dankzij een perfecte organisatie, vrijwel vlekkeloos.

Seizoen 1988-1989

Op 2 september 1988 werd er in een bomvolle kantine een stijlvolle receptie gehouden. ‘s-Avonds volgde er een reünie met vele honderden (oud)leden van Wilhelmus.

Op zondag 30 oktober 1988 werd de lang verwachte grammofoonplaat aan het bestuur van Wilhelmus aangeboden. Op deze singel stond op kant A “Geel Zwart dat is mijn shirt” en op de B-kant “het oude clublied”. Deze plaat was gemaakt in opdracht van de jubileumcommissie.

Bij aanvang van het seizoen 1987-1988 telde v.v. Wilhelmus in totaal 480 leden, onderverdeeld in senioren (inclusief zaalvoetbal): 178, junioren: 103, welpen, pupillen en meisjes: 64, dames: 14 en niet spelende leden: 121. Ten opzichte van het vorig seizoen was het ledenbestand bij v.v. Wilhelmus gelijk gebleven. Wel vonden er enige verschuivingen plaats want het aantal seniorenleden was toegenomen terwijl het aantal damesleden was teruggelopen. Het bestuur was dan ook genoodzaakt om dit seizoen slechts één dameselftal in te schrijven.

Wederom schreef Wilhelmus 11 seniorenelftallen in voor de zondagcompetitie. De jeugdafdeling was uit 1 A-elftal, 1 B, 3x C, 2x D, 2e E, 2x F en 1 meisjesteam.

De indeling van RVC 1 voor het seizoen 1988-1989 in de zondag Hoofdklasse A van de KNVB luidde als volgt; ADO’20, AFC, Blauw Wit, DHC, DWV, EDO, Elinkwijk, Papendrecht, RCH, RVC, Stormvogels, Unitas, UVS en Wilhelmus.

Na een zesjarig dienstverband met Ruud de Groot was voor het seizoen 1988-1989 Cor Pot aangetrokken als de nieuwe hoofdtrainer van Wilhelmus.
Ook in dit seizoen speelde het vlaggenschip van Wilhelmus een anonieme rol in de Hoofdklasse. Van de 26 wedstrijden wist de formatie van trainer Pot er 8 in winst om te zetten, 9 gelijk te spelen en 9 te verliezen. Met 25 punten, en een doelsaldo van 37 voor en 36 tegen, eindigde Wilhelmus op de zevende positie. RCH werd met 33 punten kampioen.

Seizoen 1989-1990

>

De zondag Hoofdklasse A van de KNVB bestond in het seizoen 1989-1990 uit de volgende clubs; ADO’20, AFC, Blauw-Wit, DCV, DHC, DWV, EDO, Elinkwijk, Papendrecht, RCH, RVC, Stormvogels, Wilhelmus en WFC.

Bij aanvang van het seizoen 1989-1990 werden de Periodekampioenschappen in alle Klassen van de KNVB geïntroduceerd. Dit betekende dat tijdens de competities de wedstrijden werden verdeeld over drie gelijke perioden. Na iedere periode wordt over die periode dan de stand opgemaakt. Het team dat in die periode de meeste punten heeft behaald, mag zich periodekampioen noemen. Teams die dan eenmaal een periodetitel hebben verworven, kunnen dan aan het einde van de competitie onderling gaan strijden voor promotie. In de hoogste amateurklasse kan men zich dan hiermee plaatsen voor het KNVB-bekertoernooi bij de profs.

Door de invoering van de Periodekampioenschappen betekende dit wel dat dat er vanaf dit seizoen drie clubs moesten degraderen uit de Hoofdklasse.

In dit seizoen zien we bij Wilhelmus trainer André Wetzel voor de groep staan. Helaas vielen de resultaten van Wilhelmus 1 zwaar tegen en eindigde de formatie van Werzel in de onderste regionen van het eindklassement. Van de 26 competitiewedstrijden werden er namelijk 8 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 12 verloren. Met 22 punten en een doelsaldo van 33 voor en 32 tegen eindigde men op de tiende positie. Dit was gelukkig nog voor DHC (ook 22 punten) en de degradanten RVC (16), EDO (16) en Stormvogel (15).

<

Seizoen 1990-1991

>

De zondag Hoofdklasse A van de KNVB was in het seizoen 1990-1991 uit de volgende clubs samengesteld; Aalsmeer, ADO’20. AFC, Blauw Wit, DCV, DHC, DWV, Elinkwijk, Hollandia, Papendrecht, RCH, UVS, WFC en Wilhelmus.

Wat betreft de hoofdtrainers bij Wilhelmus was het een komen en gaan bij de Voorburgse club. Bij aanvang van dit seizoen zien we trainer Chiel Jansen voor de groep staan maar nog voor de winterstop had trainer Melbi Raboen de taken van Jansen weer overgenomen. De kleurrijke coach wist in zijn eerste drie wedstrijden bij Wilhelmus meteen 5 punten te behalen en zodoende klom de Voorburgse clubs langzaam maar zeker uit de gevarenzone.

Uiteindelijk wist Wilhelmus van de 26 competitiewedstrijden er 8 te winnen, 10 gelijk te spelen en 8 te verliezen. Met 26 punten en een doelsaldo van 32 voor en 36 tegen, eindigde de formatie van Melbi Raboen alsnog op een keurige zesde positie van de ranglijst. Elinkwijk werd met 35 kampioen.

Wilhelmus veroverde de prestigieuze Haagse Courant Cup.

<

Seizoen 1991-1992

Bij aanvang van het seizoen 1991-1992 was het bestuur van v.v. Wilhelmus als volgt samengesteld; R. Meere (voorzitter), C. Hartging (vice-voorzitter), H. Muntenaar (penningmeester), R. Buitelaar (2e penningmeester), Hans Slootmaker (wedstrijdsecretaris), S. van Rijn (pr en sponsoring) en Mevrouw C. Louts (hoofd kantinezaken).

Wilhelmus 1 kwam dit seizoen wederom uit in de zondag Hoofdklasse A met ditmaal als tegenstanders; Aalsmeer, ADO’20, AFC, Alphense Boys, DCV, DHC, DWV, Elinkwijk, Hollandia, Papendrecht, RCH en Stormvogels.

De technische staf van de A-selectie bestond dit seizoen uit; Melbie Raboen (hoofdtrainer), Maarten Rog (assistent-trainer), Hennie Nilsson (B-selectie), Aad Buitendijk (keeperstrainer) en E. Bakker (leider).

Eind jaren tachtig ging het voetbal een tikje bergafwaarts. In 1992 moest de hoofdmacht de strijd voor de handhaving opgeven en daalde na een beslissingsduel tegen Stormvogels op het veld van Elinkwijk in Utrecht af naar de eerste klasse.

<

Seizoen 1992-1993

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, DHC, Gravendeel, Nieuwenhoorn, RVC, Rijswijk, SVW, Unitas, VCS, Voorburg, Wilhelmus en Zwijndrecht.

Dit seizoen zien we bij het eerste elftal van Wilhelmus de comeback van linksback Marcel Commers. Door het opzetten van een eigen bedrijf had Commers vier geleden zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen maar hij vond het nu weer tijd om terug te keren.

<

Seizoen 1993-1994

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: DHC, Feyenoord, Gravendeel, Nieuwenhoorn, Quick(H), RVC, Unitas, UVS, VCS, Wilhelmus en Zwijndrecht.

De gifbeker was nog niet leeg, want in 1994 degradeerde Wilhelmus naar de tweede klasse.

<

Seizoen 1994-1995

<

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 1994-1995 in de zondag 2e Klasse A zag er als volgt uit: Foreholte, Lens, Lugdunum, Roodenburg, RVC, Rijswijk, SJC, Verburch, VIOS, VUC, Westlandia en Wilhelmus.

Na de degradatie naar de zondag 2e Klasse werd Wilhelmus bij aanvang van dit seizoen meteen weer tot een van de favorieten voor de titel bestempeld, maar op zondag 4 september 1994 begon Wilhelmus aan de competitie met een kansloze 2-0 nederlaag bij Verburch. De nieuwe trainer John Karelse zal wel een hartig woordje tot zijn selectie hebben gesproken na deze nederlaag want een week later werd Wilhelmus-Lugdunum maar liefst 8-1. Toch bleven de resultaten wisselvallig want weer een week later werd er thuis met 3-0 verloren van RVC, gevolgd door overwinningen op SJC (0-3), Roodenburg (4-1) en LenS (1-0). Wilhelmus was nu met 8 punten uit 6 wedstrijden opgeklommen naar de tweede plaats van de competitie. Helaas volgde er hierna weer een mindere periode met o.a. nederlagen tegen nummer laatst van de ranglijst Rijswijk (1-3), VIOS (0-5) en Lugdunum (2-1). Met 11 punten uit 11 wedstrijden ging Wilhelmus dan ook op een teleurstellende zevende positie van de ranglijst de winterstop in.

In de tweede seizoenshelft zagen we een veel beter Wilhelmus. De eerste drie competitiewedstrijden van het jaar 1995 leverde drie gelijke spelen op. Met slechts één nederlaag (Wilhelmus-Westlandia 1-2) in de laatste elf wedstrijden sloten de mannen van trainer Karelse het seizoen positief af met een vierde positie van de ranglijst. Ondanks deze fraaie serie kwam Wilhelmus (op doelsaldo) te kort om de derde Periodetitel op zich te nemen en zodoende te plaatsen voor de nacompetitie.
Van de 22 competitiewedstrijden won Wilhelmus er uiteindelijk 9, speelde 7 keer gelijk en werd er 6 maal verloren. Met 25 punten, en de doelcijfers 37-27, eindigde men zoals gezegd op de vierde positie van de 2e Klasse A.

>

Seizoen 1995-1996

<

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: Foreholte, LenS, Lugdunum, Oliveo, Olympia, Roodenburg, RVC, SJC, Stolwijk, Verburch, VVSB en Wilhelmus.

In dit seizoen een belangrijke verandering in de competitie want de KNVB had bepaald dat men vanaf het seizoen 1995-1996 drie punten (i.p.v. twee) bij een overwinning kreeg.

Met trainer John Karelse sloeg Wilhelmus de weg omhoog in. In 1996 mocht de vereniging zich na een zinderende partij tegen EBOH op de grasmat van SVV in Schiedam weer eersteklasser noemen.

>

Seizoen 1996-1997

>

Wilhelmus werd in het seizoen 1996-1997 ingedeeld in de zondag 1e Klasse B, samen met: ADO Den Haag (am), Alphense Boys, KBV, Neptunus, Quick, RVC, SMC, Unitas, VELO, VIOS en ZPC.

Wilhelmus begon slecht aan de competitie. Op de eerste speeldag werd er met 2-1 verloren bij ZPC, in de tweede competitieronde werd in Voorburg nog wel het Rijswijkse RVC met 2-1 verslagen maar vervolgens werden er weer nederlagen geleden tegen SMC (4-1) en VELO (1-2). Kortom de mannen van trainer John Karelse stonden met 3 punten uit 4 wedstrijden in de onderste regionen van de 1e Klasse B.
Op zondag 6 oktober haalde Wilhelmus in de uitwedstrijd tegen Neptunus (de latere kampioen) genadeloos uit door in Rotterdam met 1-5 te winnen maar een week later werd er thuis weer met 1-2 verloren van het onderaan staande ADO Den Haag. Nadat Wilhelmus op zondag 20 oktober met 0-1 won bij KBV leek eindelijk het tij te keren en kwamen de betere prestatie’s met overwinningen op koploper Unitas (5-1), ZPC (5-0) en SMC (4-1) en gelijke spelen in de derby’s tegen VIOS (1-1) en RVC (1-1). Door deze resultaten ging Wilhelmus met 20 punten uit 12 wedstrijden op een keurige tweede positie van de ranglijst de winterstop in. Koploper was Unitas met 29 punten uit 14.

Wilhelmus kwam uitstekend uit de winterstop met overwinningen op VELO (1-5) en Alphense Boys (4-0). Op zondag 2 maart 1997 stond de kraker Wilhelmus (14-26) tegen Neptunus (14-24) op het programma. In het duel tussen de nummer twee en drie van de ranglijst leed Wilhelmus een dure 1-2 nederlaag. Deze nederlaag was extra pijnlijk want koploper Unitas verloor de ene na de andere nederlaag. Nadat een week later ADO Den Haag met 0-3 werd verslagen was het verschil met Unitas (dat een wedstrijd meer had gespeeld) nog maar twee punten. Vervolgens liet de Voorburgse club het wederom in een thuiswedstrijd afweten door met 1-2 van Quick te verliezen. Neptunus profiteerde van de misstappen van Wilhelmus en Unitas en nam de koppositie over. Hoe duur de onnodige thuisnederlagen van dit seizoen waren bleek wel in de eindstand. Van de 22 competitiewedstrijden wist Wilhelmus er 13 te winnen, speelde 3 keer gelijk en werd er 6 maal verloren. Met 42 punten, en de doelcijfers 57-37 eindigde Wilhelmus op de tweede plaats van de 1e Klasse B. Dit waren slechts 2 punten minder dan kampioen Neptunus.

>

Seizoen 1997-1998

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1997-1998 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, Lugdunum, Nieuwenhoorn, Nijenrodes, sv Osdorp, Papendrecht, Quick, SMC, Unitas, VELO, VIOS en Wilhelmus.

<

Seizoen 1998-1999

>

Het vlaggenschip van Wilhelmus werd in seizoen 1998-1999 ingedeeld in de zondag 1e Klasse B van de KNVB en ontmoette daarin: ADO Den Haag (am), sc Gastel, HMSH, Leonidas, Lugdunum, Neptunus, Nieuwenhoorn, Papendrecht, Quick (H), SVV/SMC en VCS.

In het seizoen 1998/1999 wist Wilhelmus geen plek in de nacompetitie af te dwingen. Uit de 22 wedstrijden werden in totaal 28 behaald en hiermee eindigde Wilhelmus op de achtste positie van de ranglijst.

Niettemin gaat die jaargang de boeken in als een succesvol jaar. Voor de tweede keer in haar geschiedenis veroverde Wilhelmus via een 4-2 zege op tweedeklasser Kranenburg de Haagsche Courant Cup.

Na alle voorrondes winnend te weten af te sluiten, tegen sv Erasmus 5-2, Blauw Zwart 5-4, RAVA 0-7, ‘s-Gravenzandse SV 1-3, DSO (zat.) 8-1, Quick 0-0 (w.n.s.) en JAC 1-3, plaatste het eerste elftal van v.v.Wilhelmus zich voor de finale van de Haagsche Courant Cup.
Op zaterdag 29 mei 1999 werd deze finale, op het terrein van RKAVV, gespeeld. Tegenstander was FC Kranenburg. Enigsinds verrassend wist v.v.Wilhelmus ook deze finale te winnen (4-2) en hiermee veroverde het team van trainer John Karelse voor de tweede keer in de historie de “H.C.Cup”.
Scoreverloop in deze finale was: 1-0 Dennis Meere, 2-0 Ismail Sahin, 2-1 Bas Steffens, 3-1 Eric Fluitman, 3-2 Edwin Grunholz en 4-2 Micha van Berkel.

<

Seizoen 1999-2000

>

Het eerste elftal van Wilhelmus werd dit seizoen ingedeeld in de zondag 1e Klasse B West 3 van de KNVB en ontmoette daarin: ADO Den Haag, DHC, HMSH, Leonidas, Neptunus,  Nijenrodes,       SVV/SMC, VVSB, Westlandia, WSC en WVO.

De mannen van trainer John Karelse speelden nog een redelijk contstante eerste seizoenshelft. Van de 12 competitiewedstrijden werden er 4 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 4 verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 20-21, sloot men de eeuw af op een vijfde positie van de ranglijst van de 1e Klasse B.
De tweede seizoenshelft ging een stuk moeilijker voor Wilhelmus. Er volgde nog slechts één overwinning, 4 gelijke spelen en de overige wedstrijden gingen verloren. Met 24 punten, en de doelcijfers 25-36, wist men zich toch net in veiligheid te spelen en eindigde Wilhelmus op een negende positie van de ranglijst.

<

Seizoen 2000-2001

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2000-2001 uit de volgende clubs samengesteld: DHC, DCV, Feyenoord (am), Halsteren, HMSH, Kranenburg, Leonidas, De Meern, Quick(H), VVSB, Westlandia en Wilhelmus.

<

Seizoen 2001-2002

Bij aanvang van het seizoen 2001-2002 was het bestuur van de v.v. Wilhelmus uit de volgende personen samengesteld: Wim van der Meer (voorzitter), Geurt Thomas (vice-voorzitter), Joop van der Linden (secretaris), Gerard Heijnen (penningmeester), Bertus Bul (2e penningmeester), Han van Brussel (jeugdvoorzitter), Herman Rotteveel (wedstrijdsecretaris) en Corrola Louts (kantinebeheer).

Het eerste elftal van Wilhelmus kwam dit seizoen wederom uit in de 1e Klasse B van West 2 en mocht ditmaal de degens kruisen met DCV, DHC, sc Feyenoord, Halsteren, Leonidas, Nieuwenhoorn, Quick, RKAVV, Sparta, UVS en VVSB.

Ben van Dam was voor dit seizoen aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van Wilhelmus.

<

Seizoen 2002-2003

>

In de zondag 1e Klasse B speelden in het seizoen 2002-2003 DHC, EBOH, sc Feyenoord, Leonidas, RKAVV, SJC, Sparta, SVV/SMC, UVS, VCS, VVSB en Wilhelmus.

<

Seizoen 2003-2004

De v.v. Wilhelmus bestond op 1 augustus 2003 precies 90 jaar en rondom dit jubileum waren verschillende activiteiten gepland. Na de oefenwedstrijd tussen ADO Den Haag en het Turkse Bursaspor op Sportpark Westvliet werd het jubileumjaar van Wilhelmus geopend met twee aansprekende tegenstanders, namelijk RKC Waalwijk en ADO Den Haag.
Op 28 juli speelde Wilhelmus tegen RKC Waalwijk van trainer Martin Jol. Wilhelmus, pas een week in training, verloor uiteindelijk met 1-11. Bjorn Raven scoorde het eerste doelpunt van het seizoen namens de thuisformatie. Ook ADO Den Haag was op 5 augustus een maatje te groot voor Wilhelmus en nu werd het 0-6. Voor Dennis Meere, die sinds 1989 bij de selectie zat, betekende de jubileumwedstrijd tegen ADO Den Haag zijn afscheid van de hoofdmacht.

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2003-2004 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Wit Amsterdam, EBOH, Excelsior’20, sc Feyenoord, HBS, Leonidas, OVV, RKAVV, Sparta, UVS, VVSB en Wilhelmus.

Trainer Ben van Dam begon alweer aan zijn derde seizoen bij Wilhelmus.

In 2004 moest Wilhelmus uiteindelijk toch weer het hoofd buigen en afdalen naar de tweede klasse.

Seizoen 2004-2005

Het ging niet goed met de Voorburgse voetbalvereniging Wilhelmus. Het complex aan de Westvlietweg was sterk verouderd en het ledental geslonken naar om en bij de vierhonderd.

>

Bij de pakken neerzitten doet Wilhelmus geenszins. De aanwas van jeugd is de laatste jaren niet zo groot geweest als medio 2004 en dat biedt volop kansen om de jeugdopleiding verder te ontwikkelen. Een jonge garde leden zet de schouders nadrukkelijk onder de vereniging en gaat verschillende taken oppakken.

Al met al ontwikkelingen die hoopvol stemmen en aanleiding vormen voor een nieuwe stap naar de eerste klasse en vervolgens in die klasse op grond van de nieuwe talentvolle aanwas en de aanstormende jeugd de komende jaren een belangrijke rol van betekenis gaan vormen.

<

Seizoen 2005-2006

>

<

Seizoen 2006-2007

Voor aanvang van het seizoen 2006-2007 stond het water bij Wilhelmus tot aan de lippen en twijfelde men zelfs of het eeuwfeest in 2013 nog wel gehaald zal worden. De nood was zelfs zo hoog dat het bestuur op zoek ging naar een nieuwe fusiepartner.

<

Seizoen 2007-2008

>

<

In het jaar 2008 kwam er eindelijk een positieve omslag bij Wilhelmus.

Seizoen 2008-2009

In september 2008 ondertekende Wilhelmus het Convenant Jeugdvoetbal Haaglanden met ADO Den Haag. In samenwerking met een aantal gerenomeerde amateurclubs (waaronder dus ook v.v. Wilhelmus) trachtte ADO Den Haag hiermee het jeugdvoetbal een kwaliteitsimpuls te geven.

>

Wilhelmus was hard toe aan vernieuwing van de kleedaccommodatie en de club had dringend behoefte aan kunstgras. Een projectgroep met daarin vertegenwoordigers van Wilhelmus, de gemeente en de architect, had de afgelopen maanden qua planning veel werk verzet.  In deze projectgroep werden plannen uitgewerkt om te komen tot nieuwbouw van de kleed- en doucheaccommodatie en de aanleg van twee kunstgrasvelden. Zoals altijd, en zeker bij projecten van deze omvang, is er altijd het probleem van geld. Het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg had een taakstellend budget en daarbinnen moesten alle wensen gerealiseerd worden.
Uiteindelijk was men dit gelukt. In de strook tussen veld 1 en 2, waar in seizoen 2008-2009 nog bomen stonden, werd, ter hoogte van de staantribune, die het dichtst bij de Vliet stond, de nieuwbouw gepland.
De nieuwbouw moest een gebouw van 40 meter lengte en 22 meter breedte worden met onder meer 16 kleedkamers, 2 kleedkamers voor scheidsrechters, een washok, opslag materiaal, een fysiotherapieruimte en een herstelhonk herbergen.
De velden 2 en 3 zouden kunstgrasvelden worden, voorzien van lichtmasten en rondom een afrastering. Deze velden zouden dan vanaf het seizoen 2009-2010 voor het overgrote deel de trainingsvelden worden, waardoor de velden 4 en 5 als reguliere speelvelden gebruikt konden worden, zonder dat deze vanaf de winterstop kaal gespeeld en onbruikbaar als speelveld zullen zijn.

Wilhelmus had dus duidelijk behoefte aan deze investeringen. Deels vanwege de uitbreiding van het aantal actieve voetballers door de komst van de expats van PGS/Vogel en deels om de faciliteiten te kunnen garanderen op het moment dat de weergoden de voetballers minder gunstig gezind waren. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft de afgelopen paar jaar veel geïnvesteerd in de andere sportparken en nu was de accommodatie van Wilhelmus aan de beurt.
Een deel van deze investeringen was al geruime tijd geleden aangekondigd, maar door allerlei oorzaken kwam het er niet van maar de gemeenteraad had nu zijn goedkeuring gegeven over de investeringsplannen.
In maart 2009 gingen de Voorbereidende werkzaamheden van start. De bomen tussen veld 1 en 2 en een deel van de bomen tussen veld 3 en de nieuwbouw van het Wellant College werden gerooid. Deels gebeurde dit om z.s.m. de nieuwbouw van de kleed- en doucheaccommodatie en de twee kunstgrasvelden te kunnen gaan aanleggen, maar ook deels als inhaalslag voor achterstallig onderhoud aan het groen.
Vanaf 4 mei 2009 werd er een begin gemaakt met de aanleg van de twee kunstgrasvelden. Eind juni werd er aanvang gemaakt tot de nieuwbouw van de kleed- en doucheaccommodatie.

 

Later meer….

Seizoen 2009-2010

Bij aanvang van seizoen 2009-2010 had Wilhelmus in totaal maar liefst acht elftallen er bij gekregen. Vijf seniorenteams op zaterdag, een damesteam en twee senioren op zondag. ‘Ook kwam er tijdens het seizoen nogal wat jeugd over van de internationale school.

Wilhelmus ging de zaken voor dit seizoen met de nieuwe zaterdagtak serieus aanpakken. Veel expats waren bij de Voorburgse club neergestreken, veelal afkomstig van PGS/Vogel. Spelers van maar liefst 33 verschillende nationaliteiten waren vanaf dit seizoen actief op de zaterdag. Ruud van Zuijlen was aangesteld als trainer voor de nieuwe zaterdag A-selectie van Wilhelmus.
Met een nieuwe zaterdagtak moest Wilhelmus natuurlijk op het laagste niveau beginnen. Dat zou normaliter de vijfde klas zijn, maar er was besloten om die vijfde klasse voor het seizoen 2009-2010 op te heffen. Het nieuwe Wilhelmus-zaterdagteam kon dus al meteen instromen in de vierde klasse.

De zaterdag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 2009-2010 uit de volgende clubs samengesteld: Celeritas, Haagse Hout, HMC, Hoek van Holland, Hoekse Boys, Honselersdijk, KSD, Maasdijk, Marine, MSV’71, Vredenburch, VUC, Westlandia en Wilhelmus.

Het eerste team van de zaterdag behaalde in haar allereerste seizoen in de 4e Klasse C, na een onwennige start, uiteindelijk een keurige 8e plaats in een poule van 14 teams en miste op een paar losse punten de nacompetitie.

>

Seizoen 2010-2011

Met gepaste trots toonde Wilhelmus vanaf dit seizoen haar nieuwe Sportpark Westvliet. Met twee kunstgrasvelden, drie grasvelden, een opgeknapte staantribune langs het hoofdveld en een schitterend nieuw kleedkamergebouw zag de accommodatie er uitstekend uit. Deze opknapbeurt, met dank aan de gemeente, was ook hard nodig want het complex en vooral de kleedkamers waren enorm verpauperd. Voetbalvereniging Wilhelmus groeide en bloeide met ruim 1.150 leden en een wachtlijst bij de jongste jeugd was de bijna 100-jarige Voorburgse club uitgegroeid tot een van de grootste van de Haagse regio. De groei van de nieuwbouwwijk Leidschenveen zorgde voor een enorme aanwas van jeugdleden, maar de komst van de senioren expats van PSG/Vogel was de echte redding voor de club. Zonder de komst van deze voetballers zag de toekomst van Wilhelmus er in eerste instantie zeer zorgelijk uit. Deze groei van het aantal leden bood Wilhelmus financiële lucht die nodig was om te overleven en te vernieuwen. Inmiddels speelden er bij aanvang van seizoen 2010-2011 op “Westvliet” 52 jeugdelftallen. De jeugdafdeling, met daaronder weer een volwaardige B en A afdeling zou het volgende seizoen waarschijnlijk uit 62 elftallen gaan bestaan, het maximum dat de club kon herbergen op dit complex.

>

Wilhelmus maakte eind mei 2011 een fantastisch weekend mee. Op zaterdag 28 mei won men n.l. het Haaglanden Voetbal Toernooi om de ‘Sir Winston Cup’ en een dag later, zondag 29 mei, behaalde de Voorburgse club de volgende ronde (via pingels) in de nacompetitie.
Op zaterdagmiddag 28 mei was Sportpark Irene aan de Schaapweg in Rijswijk het decor van een Leidschendam/Voorburgs onderonsje in de finale van het Haaglanden Voetbal Toernooi om de “Sir Winston Cup” met het treffen tussen RKAVV uit Leidschendam en Wilhelmus uit Voorburg.  Wilhelmus had de finale bereikt door in de eerste ronde van Delfia  in Delft met 0-5 te winnen. In de tweede ronde werd DHL, eveneens uit Delft verslagen en via Graaf WillemII/VAC (3–0 winst) werd de kwartfinale bereikt. In de kwartfinale ging Wilhelmus ten koste van HMSH (1–1) na strafschoppen door. In de halve finale werd Duindorp SV, eveneens na strafschoppen (2–2) geklopt.

Omdat de uitslag van 2-1 tegen Poortugaal een kleine marge was, leek Wilhelmus op zondag 29 mei aan een gelijkspel genoeg te hebben. Drie minuten voor tijd werd echter doelman Steven Verstraten met een rode kaart naar de kleedkamer gezonden wegens het maken van een slaande beweging. Omdat Wilhelmus al drie spelers had gewisseld, moest linkerverdediger Danny van der Voort tussen de palen plaatsnemen. Hij kreeg in die slotfase ook nog eens de 2-1 achter de oren. En dat betekende dat er dus strafschoppen genomen moesten worden. Danny van der Vaart werd de held want hij stopte twee strafschoppen, waardoor Wilhelmus op basis van het beter nemen van de ‘pingels’ door mocht naar de volgende ronde, waarin het de amateurs van ADO Den Haag zou ontmoeten.

Seizoen 2011-2012

>

>
Na de degradatie van afgelopen seizoen en het gemis van o.a. Steven Verstraten (naar Voorschoten’97), Brian Moen (VUC) en Thomas Schlaman (sv Nootdorp) werd Wilhelmus door velen toch weer getipt als titelkandidaat nummer één dit seizoen in de 2e Klasse C. Het team van trainer Harold Tjaden kwam verder in deze 2e Klasse C tegen: Alphen, Delft, DONK, Full Speed, GONA, HMSH, Nieuwkoop, OLIVEO, Olympia, RKDEO, UDO, Vredenburch en Woerden.
Wilhelmus begon de competitie met een 4-2 thuisoverwinning op DONK en speelde vervolgens gelijk tegen Alphen (1-1), Delft (1-1) en GONA (2-2). De maand oktober verliep uitstekend voor de mannen van trainer Tjaden met overwinningen op Olympia (2-0), Oliveo (2-4) en UDO (3-0). Op zondag 30 oktober wist men zelfs in de uitwedstrijd tegen Nieuwkoop (1-3) de eerste Periodetitel binnen te halen en was de club hiermee sowieso verzekerd van de nacompetitie. Wilhelmus ging na dit succesje gewoon ongestoord door en behaalde nog eens twee grote overwinningen op Full Speed (6-2) en Woerden (0-4). Op 20 november volgde de topper tussen de nummer 1 uit de 2e Klasse C Wilhelmus (10-24) en de nummer 3 RKDEO (10-20). Wilhelmus ging in deze wedstrijd voor het eerst dit seizoen smadelijk onderuit met 0-3. Daarna won men wel weer bij HMSH (1-3) maar in de laatste wedstrijd voor de winterstop leed Wilhelmus wederom duur puntenverlies door thuis met 0-3 van Vredenburch te verliezen. Hierdoor ging de club met 27 punten uit 13 wedstrijden als tweede in de 2e Klasse C de winterstop in met een punt achterstand op de nieuwe koploper Nieuwkoop.
Tijdens de winterstop maakte trainer Harold Tjaden kenbaar dat hij aan het einde van dit seizoen Wilhelmus na vier jaar zou gaan verlaten.
Het eerste elftal van Wilhelmus “overwinterde” van vrijdag 6 januari t/m dinsdag 10 januari in het zonovergrote Lloret de Mar in Spanje. Tijdens dit trainingskamp werd er o.a. een wedstrijd gespeeld tegen het Rotterdamse Neptunus (1e klasse zondag) en tegen Stedoco (1e klasse zaterdag) en werd er een bezoek gebracht aan het Nou Camp-stadion in Barcelona.
Ondanks dit uitstekende trainingskamp kwam Wilhelmus qua resultaten niet best uit de winterstop. Tegen Alphen werd nog wel met 2-0 gewonnen maar daarna leed men nederlagen tegen DONK (3-1) en Delft (4-2) en werd er gelijk gespeeld tegen Olympia (2-2). Wilhelmus raakte hierdoor steeds meer achter op de nieuwe koploper RKDEO, dat maar bleef winnen. De club uit Nootdorp greep ook uiteindelijk met 63 punten de titel in de 2e Klasse C en Wilhelmus eindigde met 53 punten uit 26 duels (doelsaldo 62-40) als tweede en kon zich gaan klaarmaken voor de nacompetitie. Helaas duurde het seizoen voor de mannen van trainer Tjaden net iets te lang want ook de nacompetitie werd niet gered. Op 20 mei werd er uit bij PFC met 2-0 verloren waarna de return in Voorburg in 2-2 eindigde.

Zaterdag-afdeling:

Voor aanvang van dit seizoen had het bestuur van Wilhelmus in ‘Verra Real Estate’ een hoofd/kledingsponsor gevonden voor het eerste zaterdagelftal, ook wel Wilhelmus International genoemd. Er werd een contract overeengekomen voor twee jaar.Wilhelmus telde dit seizoen in haar zaterdag-selectie maar liefst 33 verschillende nationaliteiten.

 

De jeugdafdeling “draaide” ook een uitstekend seizoen. Zo werd bijvoorbeeld de A1 met overmacht kampioen want van de 22 officiële wedstrijden werden er maar liefst 20 gewonnen en 2 gelijkgespeeld. Verder werden de D1 (promotie naar Hoofdklasse), E2, F1, F10 en de F15 ook kampioen.

>

Seizoen 2012-2013

>

Volgt nog………

>

Seizoen 2013-2014

>

Op vrijdagavond 30 augustus 2013 hield Wilhelmus een feestelijke receptie in het kader van haar 100-jarig bestaan. Veel zusterverenigingen hadden de moeite genomen om naar het clubgebouw aan de Groene Zoom te komen. Ook de KNVB en de gemeente Leidschendan-Voorburg gaven acte de présence. Ook diverse oud-trainers uit het verleden wisten Wilhelmus weer te vinden, zoals Cees Hage, Chiel Jansen, Harold Tjaden en Aad de Mos.
Paul Kools, lid van het Bestuur Amateurvoetbal, voerde namens de KNVB het woord. Hij prees de club voor de wijze waarop het uit een dal is gekropen en nu weer een bloeiende club is met een zaterdag- en zondagafdeling, vrouwenvoetbal en veel jeugdteams. Ook haalde hij het belang van de vele vrijwilligers aan. ,,Het cement van de vereniging”, noemde Kools het. De heer Kools was niet met lege handen gekomen. Twee cadeaus mocht hij namens de KNVB aanbieden, waaronder een KNVB-vlag met tekst over het honderdjarig bestaan.

Op 8 september volgde de volgende festiviteit van het 100-jarig jubileum, een jubileumwedstrijd tussen Wilhelmus en ous-PSV. Op een goed gevuld Westvliet werden de 600 aanwezige toeschouwers getrakteerd op een amusante wedstrijd tussen twee honderd jarigen. Niet alleen Wilhelmus vierde dit seizoen haar 100-jarig bestaan, maar ook PSV uit Eindhoven.
De vele toeschouwers genoten van deze nostalgische wedstrijd met bij PSV o.a. Arnold Bruggink, John de Jong, Jan Vennegoor of Hesselink, Gerald Sibon, André Ooijer, Benny van Aerle, Theo Lucius en Luc Nilis. Aan Wilhelmus zijde streden o.a. Ton Boting, Marijn Mokveld, Marcel Commers, Harry de Jong, Ferdy van Brussel, Marco Veltman, Jacco van de Kasteele en Felix Ruiterman.
Na een 1 -5 ruststand met een prachtige lob van Luc Nilis (0-2) werd het uiteindelijk 3-9 voor legendary PSV.  Het scoreverloop: 0-1 John de Jong, 0-2 Luc Nilis, 0-3 Arnold Bruggink, 1-3 Kris Delfos, 1-4 Arnold Bruggink, 1-5 Gerald Sibon, 1-6 John de Jong, 2-6 Marco Veltman, 2-7 Jan Vennegoor of Hesselink, 2-8 Youri Petrov, 3-8 Kris Delfos en 3-9 Arnold Bruggink.

Na afloop werd op feestelijke wijze afscheid genomen van Ferdy van Brussel, die als Mr. Wilhelmus, 361 wedstrijden in competitieverband voor de Voorburgers uitkwam.

>

De indeling van West II zaterdag 4e klasse C was in seizoen 2013-2014 uit de volgende clubs samengesteld; BMT, Duindorp sv, HDV, HVV Hercules Den Haag, KSD-Marine, sv Loosduinen, PGS/VOGEL, RAS, Vredenburch, VUC, Wanica Star, Te Werve, en Wilhelmus.

Seizoen 2014-2015

>

Zes van de 14 clubs in poule 2C waren, net als zondag tweedeklasser Wilhelmus, in seizoen 2014-1015 in de 2e Klasse C van de zondagcompetitie gebleven. Nieuw voor de Voorburgers waren BMT (Den Haag), Den Hoorn, FC Lisse, GSC ESDO, HVV (beiden Den Haag), RRKDEO (Nootdorp) en TAC’90 (Den Haag). Van vorig seizoen herkende Wilhelmus nog DVV Delft, Schipluiden, VUC (Den Haag), ROAC’79 (Roelofarendsveen), Concordia (Delft) en Foreholte (Voorhout). Voor de beker werd Wilhelmus bij Quick 2 en Die Haghe in groep 1 poule 16 gedeeld. Er zou in deze bekerpoule slechts een uitwedstrijd en een thuiswedstrijd gespeeld worden.

<

>

De indeling van West II, zaterdag 4e klasse A was in seizoen 2014-2015 als volgt samengesteld: Blauw-Zwart, Boshuizen, Haagse Hout, Hazerswoudse Boys, KSD/Marine, Leiden, Leidse Boys, Lugdunum, Football Factory, Oosterheem, VVSB, Warmunda, Wassenaar en Wilhelmus.

>

Op de levendige bijzondere algemene ledenvergadering van dinsdag 9 juni 2015 kozen de leden van Voetbalvereniging Wilhelmus unaniem een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur, dat deels voortkwam uit de eerder opgerichte denktank die de afgelopen drie maanden actief was, bestond nu uit Jean-Jacques Budé (voorzitter), Arno Hartogh (secretaris), Wim van Leeuwen (penningmeester), Marcel Commers (voetbalzaken) en Gerco Stassen (jeugdzaken, tevens voorzitter Jeugdcommissie).
Behalve een nieuw bestuur kozen de leden ook een kascommissie, die moest gaan toezien op een deugdelijk financieel beheer. Een overgrote meerderheid koos daarnaast voor een eenmalige eigen bijdrage van 50 euro en de mogelijkheid vrijwilligerswerk af te kopen voor 50 euro. Daarmee wordt de nieuwe koers van de club ruimhartig omarmd door de leden waarvan er bijna 250 naar deze BALV waren gekomen.

>

Seizoen 2015-2016

>

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 2015-2016 in de zaterdag 4e Klasse A zag er als volgt uit: Blauw-Zwart, FC Boshuizen, Football Factory, Haagse Hout, vv Leiden, Leidsche Boys, LSVV ’70, Oosterheem, UDO, VUC (trok zich in oktober terug uit de competitie), VVSB, Wilhelmus en sv Wassenaar.

Over de eerste competitiehelft van de zaterdag 1 van Wilhelmus kunnen we kort zijn want alle twaalf de wedstrijden gingen verloren. Zodoende ging Wilhelmus met 0 punten uit 12 wedstrijden, en de doelcijfers 11-59, op de laatste plaats van de ranglijst de winterstop in.

De zondag 2e Klasse C van de KNVB West II was in het seizoen 2015-2016 uit de volgende clubs samengesteld; BMT, Delft, DOSR, FC Lisse, Foreholte, GSC ESDO, Hillegom sv, HVV, Laakkwartier, RKDEO, ROAC, Voorschoten ’97, VUC en Wilhelmus.

<

Op vrijdag 8 januari 2016 vertrok de zondagselectie van Wilhelmus naar Barcelona voor een zeer geslaagd trainingskamp van 4 dagen.

 

<

Seizoen 2016-2017

>

Voor het seizoen 2016-2017 had de KNVB voor een nieuw competitiemodel gekozen. Dit nieuwe competitiemodel ging in de top bestaan uit een Eredivisie, een Eerste divisie, de Tweede divisie, twee Derde divisies en vier Hoofdklassen. In de competities kwam er ruimte voor de beloften-teams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. Sportief gezien was dit een optimale voetbalpiramide. Zoveel mogelijk goede voetballers treffen elkaar in dezelfde competitiestructuur, en clubs kunnen nu bij wijze van spreken doorstoten van de vijfde klasse naar de Eredivisie. De top werd dus in theorie haalbaar voor iedereen en voor elke club. Met andere woorden, voor het eerst sinds de intrede van het betaald voetbal in 1954 werd promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal mogelijk. Voor het eerste elftal van Wilhelmus veranderde er eigenlijk weinig want ook in dit seizoen kwamen de Voorburgers gewoon uit in de zondag 2e Klasse van de KNVB.

Er was echter nog een verandering vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al geldde, Onder 19 tot en met onder 9.
De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen. De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

Het bestuur van Wilhelmus schreef voor de zaterdagcompetitie 8 seniorenelftallen en 1 damesteam in en voor de zondagcompetitie 8 seniorenelftallen en 1 veteranenteam in de bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 2x JO-19, 5x JO-17, 10x JO-15, 10x JO-13, 15x JO-11, 13x JO-9 en 5x JO-7 teams.
Bij de zaterdag senioren werd er ditmaal geen standaardteam ingeschreven voor de competitie.

In februari 2017 werd door Wilhelmus Boudewijn de Geer aangetrokken als hoofd jeugdopleidingen. De 61 jarige Hagenaar speelde als prof voor FC Den Haag, Haarlem en De Graafschap en diverse clubs in het buitenland. Als trainer was hij succesvol bij diverse clubs in de regio waaronder HBS en Quick waar hij ook de jeugdopleiding opzette. Boudewijn de Geer tekende voor één jaar bij met een optie voor nog een jaar.

De zondag 2e Klasse D van de KNVB West II was in het seizoen 2016-2017 uit de volgende clubs samengesteld: Antibarbari, BMT, sv Charlois, Excelsior’20, GDA, GLZ/Delfshaven, HVV, Kocatepe, OHVV, Spartaan;20, VFC, VUC, Wateringse Veld/GONA, Wilhelmus en Xerxes/DZB. Een poule dus met maar liefst 15 verenigingen!

De technische staf van Wilhelmus was dit seizoen behoorlijke getransformeerd. Twee nieuwe verzorgers (Wim Luijkx en Tom Delnoye), een nieuwe leider (Willem de Zwart), een nieuwe keeperstrainer (Chiel Lenz) en een fysiotherapeut (Michiel Witteveen). Maar de doelstelling van hoofdtrainer Haico Herbert was onveranderd. Wilhelmus moest bij de eerste vijf eindigen en hopelijk een periode pakken. Eind oktober leek deze doelstelling al gedoemd te mislukken want Wilhelmus had uit 7 wedstrijden slechts 7 punten behaald, maar toen kwam de ommekeer in de prestaties en boekten ‘de wespen’ de ene na de andere overwinning. Uiteindelijk wist Wilhelmus in de eerste seizoenshelft van de 14 wedstrijden er 6 te winnen, 4 gelijk te spelen en 4 te verliezen. Met 22 punten, en de doelcijfers 22-17, ging men op een vijfde positie van de ranglijst de winterstop in.

De A-selectie van Wilhelmus verbleef tijdens de winterstop van vrijdag 13 januari t/m maandag 16 januari 2017 wederom in het Spaanse Barcelona. Tijdens de winterstop maakte trainer Haico Herbert bekend om na dit seizoen niet verder te gaan als hoofdtrainer van Wilhelmus.

De tweede seizoenshelft verliep dramatisch voor het vlaggenschip van Wilhelmus want van de uiteindelijk 28 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 11 verloren. Met 37 punten, en de doelcijfers 44 voor en 42 tegen, eindigde Wilhelmus op de elfde plaats van de ranglijst van de 2e Klasse D. Aangezien de 2e Klasse D dit seizoen uit 15 teams bestond betekende dat de nummers 11, 12 en 13 veroordeeld werden tot het spelen van promotie/degradatie-duels.

In de eerste ronde van de nacompetitie moest Wilhelmus het opnemen tegen PVC. De uitwedstrijd speelde men nog 2-2 gelijk maar op 25 mei 2017 werd er aan de Westvlietweg met 1-2 verloren waardoor het doek definitief viel voor Wilhelmus 1 en zodoende in het volgende seizoen moest uitkomen in de 3e Klasse.

Gelukkig was er in het seizoen 2016-2017 ook nog positief nieuws te melden want bij maar liefst zes teams van Wilhelmus mocht aan het einde van het seizoen de kampioensvlag in top. De JO15-8 werd met 46 punten uit 18 duels kampioen van de 6e Klasse 16. De JO13-5 met 46 uit 18 kampioen van de 4e Klasse 11. De JO11-12 met 45 uit 18 kampioen van de 8e Klasse 15. De JO9-1 met 46 uit 18 kampioen van de Hoofdklasse 2. De JO9-8 met 38 uit 16 kampioen van de 9e Klasse 01 en het eerste zaalvoetbalteam met 57 punten uit 24 duels kampioen van de 4e Klasse 3.

Seizoen 2017-2018

<

Op de Nieuwjaarsreceptie van 12 januari 2018 maakte een deel van het bestuur bekend om binnenkort af te treden. De Voorburgse club zat financieel weer in rustig vaarwater, de schulden ziouden aan het einde van dit seizoen dusdanig afgebouwd zijn dat er geen gevaar voor discontinuïteit meer was en de focus bij Wilhelmus inmiddels weer volledig op voetbal gericht kon zijn. Voorzitter Jean-Jacques Budé, secretaris Arno Hartogh en jeugdvoorzitter Paul Kramer meende daarom dan ook om hierdoor hun functie over te willen geven. Jean-Jacques was sinds 2015 voorzitter van Wilhelmus, en in de 3 jaar die daar op volgde heeft hij met de rest van het bestuur ervoor gezorgd de club weer een gezonde club werd met de ogen op de toekomst.

Vanaf zaterdag 13 januari 2018 kon er in de kantine van Wilhelmus alleen nog maar per Pin of per Club Card betaald worden. Het Bestuur had daarvoor besloten, mede op verzoek van de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur van Wilhelmus schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 7 seniorenelftallen en 1 vrouwenteam en voor de zondagcompetitie 6 seniorenelftallen in bij de KNVB. De jeugdafdeling was in het seizoen 2017-2018 uit de volgende teams samengesteld: 23x JO19, 6x JO17, 9x JO15, 6x JO13, 5x JO12, 8x JO11, 8x JO10, 7x JO9, 7x JO8 en 4x JO7. De zaalvoetbalafdeling van Wilhelmus bestond uit 1 herenteam.

De indeling van Wilhelmus 1 voor het seizoen 2017-2018 in de zondag 3e Klasse B luidde als volgt; DHL, Full Speed, GSC ESDO, Graaf WillemII VAC, ODB, REMO, SEP, SVV, De Ster, Taurus, VCS, Voorschoten’97, WIK en Wilhelmus.

Onder leiding van de nieuwe trainer Oscar Laguna Burgos kende Wilhelmus een uitstekend seizoen maar had alleen de pech dat het sterke en ambitieuze Schiedamse SVV ook bij hun in de poule zaten. Iedereen zag SVV als topfavoriet voor de titel in de zaterdag 3e Klasse B en dat werden ze ook door van de 26 competitiewedstrijden er 24 te winnen en 2 gelijk te spelen.
De eerste seizoenshelft ging het nog wel wat moeizaam met Wilhelmus 1 want tijdens de winterstop stond men met 19 punten uit 11 wedstrijden op de zesde positie van de ranglijst. Na het trainingskamp in Barcelona (Hotel Front Maritiem) en dat zowel spelers als trainers aan elkaar gewend waren kende Wilhelmus een uitstekende tweede seizoenshelft. Van de uiteindelijk 26 wedstrijden werden er 16 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 52 punten, en een doelgemiddelde van 59 voor en 34 tegen, eindigde de Voorburgers op de tweede positie van de ranglijst en nam hiermee automatisch de Periodetitel van kampioen SVV over.

Wilhelmus moest het dus via de nacompetitie gaan proberen om naar de 2e Klasse te promoveren. De eerste ronde van de nacompetitie bestond dit seizoen uit slechts uit één wedstrijd waarbij de winnaar zich zou plaatsen voor de volgende ronde. Op donderdag 7 juni 2018 moest Vredenburch in eigen huis aantreden tegen Stompwijk’92. Het werd een ongelukkige 1-2 nederlaag voor de Voorburgers en zodoende kwam aan het goede seizoen abrupt een einde en moest men ook in het volgende seizoen uitkomen in de 3e Klasse van het zondagvoetbal.
Jake Smart werd dit seizoen, met 22 doelpunten, topscorer bij v.v. Wilhelmus 1.

Dit seizoen kon er bij zeven teams van Wilhelmus de kampioensvlag in top. Bij de senioren werden de zaterdag 3 (7e Klasse 04) en de zaterdag 5 (8e Klasse 04) kampioen. Bij de jeugd waren dat de JO19-2 van de 3e Klasse 01 (VJ), de JO15-6 van de 4e Klasse 08 (VJ), de JO12-3 van de 2e Klasse 01 (VJ), de JO11-2 van de 2e Klasse 7 (VJ) en de JO10-1 van de Hoofdklasse 2 (VJ). Bij de competitie’s vanaf JO9 en lager werden vanaf dit seizoen geen uitslagen en standen meer weergegeven. De KNVB vond dat die spelers in deze leeftijdscategorieën zich in een ontwikkelfase bevonden, waarbij de competitie geen doel maar een middel was dat bijdroeg aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.

Op woensdag 6 juni 2018 namen op de Algemene Ledenvergadering voorzitter Jean Jacques Budé en secretaris Arno Hartogh afscheid van het bestuur. De afzwaaiende bestuursleden werden door Marcel Commers in het zonnetje gezet. Ook Paul Kramer, die eerder dit jaar al was gestopt als jeugdvoorzitter werd bedankt.
Tot nieuwe voorzitter van Wilhelmus werd Bouke Wartna gekozen. Het nieuwe bestuur bestond nu uit de volgende personen: Bouke Wartna (Voorzitter), Christoph van Beers (Secretaris), Henrik-Jan Rinner (Penningmeester), Marcel Commers (Voetbalzaken), Paul Wuite (Vrijwilligerszaken) en Timon Walhain (Jeugvoorzitter).

Seizoen 2018-2019

Tijdens de zomermaanden had een bouwploeg (met allemaal Wilhelmus-vrijwilligers) van de bestuurskamer een ware make-over gerealiseerd. Zeg maar van oubollig naar industrieel, met mooie foto’s op de ramen en een logo op de vernieuwde vergadertafel. Met deze vernieuwde bestuurskamer kon de voetbalvereniging Wilhelmus weer jaren vooruit.

Vanaf het seizoen 2018-2019 richtte de v.v. Wilhelmus zich nog meer op gezondheid. Door kinderen het goede voorbeeld te geven bij het sporten werd er aan een gezonder aanbod in de kantine gewerkt en dit betekende ook dat de Voorburgse club haar sportterrein per 1 januari 2019 rookvrij maakte. Rokers bleven uiteraard welkom bij v.v. Wilhelmus, voor hen werd een rookplek ingericht buiten het zicht van kinderen.

<

Wilhelmus herbergde dit jaar 3 zondag-selectieteams.

Voor aanvang van het seizoen 2018-2019 had de KNVB in District West 2 de derde- en vierde klasse samengevoegd. Het samenvoegen was noodzakelijk omdat er meerdere zondagteams waren gestopt. De KNVB hoopte dat op die manier de scheiding weer op een natuurlijke manier verloopt.
Alle overgebleven zestig standaardteams werden verdeeld over vier kwalificatiepoules van vijftien ploegen. Daarin moest worden gestreden voor een plek in de play-offs. Er werden geen returns gespeeld, maar iedere club speelde even vaak uit als thuis. De beste zes clubs op de ranglijst na de eerste seizoenshelft kwalificeerden zich voor de tweede seizoenshelft voor de “derde klasse hoog”, de overige negen kwamen dan uit in de “derde klasse laag”. In de “derde klasse hoog” kon worden gestreden om promotie naar de tweede klasse. Op die manier probeerde de KNVB om in het seizoen 2019-2020 weer twee derde klassen en twee vierde klassen te krijgen in West 2.

Zodoende werd de zondag 1 van Wilhemus voor de eerste competitiehelft ingedeeld in de 3e klasse Q3, met daarin als tegenstanders: DHL, Full Speed, GSC ESDO, HDV, HMC, HMSH, sv Houtwijk, sv Madestein, ODB, REMO, SVH, Toofan, VCS en WIK.

Trainer Oscar Laguna Burgos en zijn manschappen hadden voor dit seizoen maar één doel en dat is promoveren naar de 2e Klasse. Dit betekende dus dat Wilhelmus zich eerst bij de eerste zes clubs van de 3e Klasse Q3 moest plaatsen. Dit ging ze ook makkelijk af want van de 14 competitiewedstrijden werden er 12 gewonnen en 2 gelijk gespeeld. Met 38 punten, en een doelsaldo van 45 voor en slechts 8 tegen eindigde Wilhelmus dan ook op de eerste positie van de 3e Klasse Q3.

De nummers 1 tot met 6 van de ranglijst van de halve competities in de 3e Klasse C en 3e Klasse D plaatsten zich voor de 3e klasse Hoog B. Deze Klasse was voor de tweede seizoenshelft uit de volgende clubs samengesteld: Charlois, COAL, DHL, Dubbeldam, Full Speed, HMSH, Kethel Spaland, ODB, REMO, SEP, WCR en Wilhelmus.
Deze prima eerste seizoenshelft van Wilhelmus bood dus geen zekerheid voor een eventuele promotie want iedere club in deze Klasse begon gewoon weer met 0 punten. Deze clubs gingen vanaf 10 februari 2019 een halve competitie spelen van 11 wedstrijden tegen elkaar. Ook in deze competitie werden geen returnwedstrijden gespeeld. Na 11 wedstrijden werd dan de eindstand van deze halve competitie opgemaakt en zouden de kampioen en de nummer 2 van de eindranglijst rechtstreeks promoveren.
Wilhelmus moest het dus opnemen tegen sterke clubs en daarom ging het dan ook niet zo makkelijk als in de eerste seizoenshelft. Na het 2-2 gelijke spel tegen Full Speed en de 3-1 nederlaag bij ODB raakten de Voorburgers de koppositie kwijt. Toen het tegen concurrent COAL ook nog 1-1 werd kwam de doelstelling bijna in gevaar. Op 19 mei volgde dan de allesbeslissende wedstrijd HMSH tegen Wilhelmus. HMSH was op dat moment de koploper dus mocht er niet verloren worden. Wilhelmus kwam uitstekend voor de dag en door doelpunten van Billy Duah (2x) en Jacky Adam werd een prachtige 0-3 overwinning behaald. Met deze overwinning nam Wilhelmus de koppositie van de ranglijst weer over en was men sowieso al zeker van promotie naar de 2e Klasse KNVB.Wilhelmus 1 op zondag 19 mei 2019 na de 0-3 overwinning bij HMSH waarbij de promotie naar de 2e Klasse werd bewerkstelligd.

Een week later (op 26 mei) kon door Wilhelmus, in de thuiswedstrijd tegen WCR, ook het kampioenschap binnengehaald worden. Kevin Besamusca, Jacky Adam en Youri Bruno schoten de formatie van Oscar Laguna Burgos naar een 3-1 overwinning en hiermee kon het kampioensfeest op Wilhelmus losbarsten.
Van de 11 wedstrijden wist Wilhelmus er dus 8 te winnen, 2 gelijk te spelen en 1 te verliezen. Hiermee werden 26 punten behaald en een doelsaldo van 32 voor en 11 tegen. Kevin Besamusca werd dit seizoen topscorer bij Wilhelmus met 14 doelpunten, gevolgd door Jacky Adam (13) en Jake Smart (10).

Op de Nieuwjaarsreceptie van zondag 06 januari 2019 benadrukte Wilhelmus voorzitter Bouke Wartna de vooruitgang van v.v. Wilhelmus. De jeugd kroop steeds dichter tegen de divisie niveaus aan en de selectie teams 1 en 2 stonden fier bovenaan. Een leuk nieuwtje was nog dat Wilhelmus vanaf het volgende seizoen een extra kunstgrasveld mocht begroeten op haar terrein. Het hoofdveld zou worden omgebouwd tot kunstgrasveld.

De werkzaamheden starten op 15 juli en het nieuwe kunstgrasveld zal voor de aanvang van het nieuwe seizoen gereed zijn.

Seizoen 2019-2020

>

Op zondag 13 oktober 2019 werd het nieuwe hoofdveld van Wilhelmus officieel in gebruik genomen. Nadine Stemerdink, wethouder Sport van gemeente Leidschendam-Voorburg, verrichte voorafgaand aan de wedstrijd tegen Teylingen de aftrap in een een-tweetje met de pupil van de week Sammy Barbagallo. Stemerdink feliciteerde Wilhelmus met het prachtige kunstgrasveld en onderstreepte dat de club zowel sportief als maatschappelijk in de lift zit. De komst van LED-verlichting en zonnepanelen op het kleedkamergebouw was nabij en tegelijk met de aanleg van het nieuwe hoofdveld werd ook de zittribune opgeknapt. Op de achterwand prijkt nu de beeltenis van Oranje-international Nathan Aké, die zijn eerste voetbalclub nog steeds een warm hart toedraagt. Aan de overzijde, bovenlangs de staantribune, zijn met medewerking van wereldvlaggen.nl 33 landsvlaggen bevestigd om het internationale karakter van VV Wilhelmus te benadrukken. De club herbergde 9 expat-seniorenteams.

Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 10 februari 2020 introduceerde het bestuur van Wilhelmus het nieuwe clublogo. Het ontwerper van Sander van Baalen van Maradona Creative Agency oogstte veel lof want alle elementen van weleer waren in dit logo verwerkt in een modern beeld. Precies zoals Wilhelmus wilde zijn: een club met zin in de toekomst en respect voor het verleden.
Het bestuur van de v.v. Wilhelmus was na deze ALV als volgt samengesteld; Bouke Wartna (voorzitter), Christoph van Beers (Secretaris), Henrik-Jan Rinner (Penningmeester), Marcel Commers (Voetbalzaken), Paul Wuite (Vrijwilligerszaken) en Timon Walhain (Jeugvoorzitter).

Bij de seniorencompetitie kwam Wilhelmus dit seizoen op de zaterdag met 6 seniorenelftallen, 2 veteranenteams en 1 dameselftal in het veld en op de zondag met 5 elftallen. De jeugdafdeling van Wilhelmus telde ditmaal 74 jeugdteams, onderverdeeld in: 4 JO19, 4 JO17, 4 JO16, 5 JO15, 5 JO14, 4 JO13, 7 JO12, 8 JO11, 9 JO10, 8 JO9, 8 JO8 en 8 JO7-teams. In de zaalvoetbalcompetitie kwam men met 1 herenteam uit.

De zondag 2e Klasse C van de KNVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: ASC, Altior, Concordia, DOSR, Foreholte, HMSH, HVV, Hillegom, Laakkwartier, Oliveo, RKDEO, Teylingen, Wilhelmus en Wippolder.

In de eerste seizoenshelft speelde de promovendus geen rol van betekenis en gingen de Voorburgers uiteindelijk met 13 punten uit 11 duels op een negende positie van de ranglijst de winterstop in.
Van vrijdag 10 t/m maandag 13 januari 2020 verbleef de selectie van Wilhelmus, met maar liefst 48 man, in het Portugese Estoril om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Het team van trainer Oscar Laguna Burgos verbleef dit trainingskamp in Hotel Londres.

Het seizoen zou echter nooit worden afgemaakt want na de uitbraak van het coronavirus (begin maart 2020) lag een groot deel van het dagelijks leven in Nederland plat. Vanaf donderdag 12 maart 2020 werden ook alle activiteiten bij o.a. voetbalverenigingen, zowel in het betaalde voetbal als bij de amateurs, met onmiddellijke ingang gestopt. Dit betekende dus in Nederland geen voetbalwedstrijden, geen trainingen en en ook geen andere clubactiviteiten. Een week later werd door de Nederlandse regering deze maatregelen zelfs aangescherpt en moesten alle accommodaties in Nederland op slot. Na deze maatregel besloot de KNVB dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer hervat zouden worden omdat het sowieso niet meer was toegestaan om tot de zomer toe te voetballen. Dit gold voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. De KNVB besloot hierdoor ook dat er voor het seizoen 2019-2020 geen eindstanden zouden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten waren. Ook werden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen zou dan iedere club, dus ook Wilhelmus, in dezelfde klasse uitkomen als bij de start van dit seizoen.

Het eerste elftal van Wilhelmus speelde dus de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen op 8 maart 2020. Aan de Westvlietweg werd er op die dag met 3-1 gewonnen van ASC. Op dat moment had het team van trainer Laguna Burgos van de 17 wedstrijden er 8 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 25 punten en een doelsaldo van 28 voor en 32 tegen, was men opgeklommen naar de vijfde positie van de ranglijst.

Ondertussen werden de strenge corona-maatregelen beetje voor beetje door de regering versoepeld. Vanaf 29 april 2020 mochten in Nederland kinderen tot 12 jaar zonder anderhalvemeter-restrictie weer trainen. De oudere kinderen (van 12 tot 18) gold deze afstandsregel nog wel. Er mocht sowieso alleen getraind worden, wedstrijden bleven taboe en kantines en kleedkamers moesten dicht blijven. Met ingang van 11 mei mochten ook de senioren weer (anderhalvemeter-restrictie) trainen.

Seizoen 2020-2021

Vanaf 1 juli 2020 werden de coronamaatregelen door het kabinet wederom versoepeld en mochten sinds 19 maart onder meer alle sportkantines vanaf die dag weer open. De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden bleef wel van kracht. Helaas betekende dat wel dat juist in de maand juli de zomer- en vakantieperiode was aangebroken. Na ruim twee maanden totaal geen omzet gedraaid te kunnen hebben bleven bij veel clubs de sportkantines juist wel open zodat de leden in de zomer konden door trainen. Hierdoor kon de club wellicht toch nog iets mee pikken van de zomeromzet.
Overigens mocht er per 1 juli 2020 in het amateurvoetbal ook weer wedstrijden gespeeld worden waarbij tot 250 toeschouwers bij een wedstrijd aanwezig mochten zijn.

<

De zondag 1 van Wilhelmus kwam dit seizoen wederom uit in de 2e-klasse C met ditmaal als tegenstanders: Altior, ASC, Bloemendaal, DIOS, DOSR, Foreholte, HBC, HMSH, HVV, Laakkwartier, RKDEO, Schoten en Teylingen. Een poule dus met een aantal onbekende tegenstanders helemaal uit Noord Holland.

>

Na de aangekondigde versoepelingen op 26 juni 2021 was het meest in het oog springende maatregelen voor het voetbal: trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mochten eindelijk weer volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.

Seizoen 2021-2022

Voor dit seizoen schreef Wilhelmus voor de zondagcompetitie 4 seniorenelftallen in en op zaterdag kwam men met 6 seniorenelftallen, 4 O23-teams en 1 vrouwenelftal uit. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 4 JO19, 2 JO18, 5 JO17, 5 JO16, 3 JO15, 3 JO14, 5 JO13, 6 JO12, 6 JO11, 9 JO10, 7 JO9, 7 JO8 en 6 JO7-teams. Voor de zaalvoetbalcompetitie schreef Wilhelmus 1 herenteam in.

De zondag 2e Klasse D was in het seizoen 2021-2022 uit de volgende clubs samengesteld: Antibarbari, COAL, Concordia, Full Speed, HMSH, HVV, Laakkwartier, Meeuwenplaat, RKDEO, VFC, Wilhelmus, Wippolder en IJsselmonde.

>

In de maand november begon alle ellende met wat betreft corona weer opnieuw. Omdat er iedere dag weer meer besmettingen bijkwamen werd er op vrijdag 12 november 2021 wederom een persconferentie gegeven waarin o.a. werd vermeld dat er vanaf 14 november 2021 geen publiek meer bij sportwedstrijden aanwezig mocht zijn. Bovendien moesten alle voetballers en begeleiding bij aankomst op het sportcomplex hun QR-code tonen. Als je geen geldige QR-code in de corona-app kunt laten zien dan was de kantine of kleedkamer verboden terrein voor je. Voor heel veel amateurclubs, die het al zo moeilijk hadden, was dit een hele heksentoer om dit op een goede manier te regelen want zowel aan de poort en in de kantine moest men vrijwilligers plaatsen die de CoronaCheck App of het recent negatief testbewijs moest controleren.

Op de persconferentie van 29 november werden de maatregelen nog meer aangescherpt. De regering besloot o.a. dat in het kader van de coronamaatregelen trainen na 17.00 uur niet meer was toegestaan. Door deze maatregel besloot de KNVB de competities in het amateurvoetbal voor de standaardteams grotendeels stil te leggen. Vriendschappelijk voetballen mochten de standaardteams uiteraard wel. De lagere seniorenelftallen en jeugd mochten wel gewoon doorgaan met competitievoetbal.
Na de persconferentie van zaterdag 18 december waren we qua coronamaatregelen weer helemaal terug bij af. Sporten mocht alleen nog maar met 1 ander persoon op 1,5 meter afstand, dus voetbalwedstrijden werden verboden en alle sportkantines moesten weer dicht.

Na ruim 90 dagen door corona verplichte winterstop ging de bal in februari 2022 weer officieel rollen.

<

Op zaterdag 18 juni 2022 vond er een heuglijk feit plaats bij de v.v. Wilhelmus. Het komt namelijk niet zo vaak voor dat de Voorburgse club iemand benoemd tot Erelid. Dat is in de bijna 110-jarig bestaan van de club op twee handen te tellen. Toch vond men het in dit geval van groot belang om Marcel Commers te benoemen tot ERELID!
Marcel Commers liep al sinds jonge leeftijd rond op Wilhelmus en heeft eigenlijk alles wat je voor onze vereniging kunt doen wel gedaan. Naast een zeer verdienstelijk voetballer van het eerste elftal heeft hij zich jarenlang ingezet in diverse commissies, is hij bestuurslid geweest, en heeft hij de club ook geholpen door altijd klaar te staan als er hulp nodig was, met zijn handen, zijn relatienetwerk of als sponsor of donateur.

Seizoen 2022-2023

Wilhelmus schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 4 seniorenelftallen en 5 onder de 23 jaar teams in. Op zondag kwam men met 1 seniorenelftal en 1 35+ team uit. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 5 JO19, 1 JO18, 5 JO17, 3 JO16, 4 JO15, 4 JO14, 5 JO13, 6 JO12, 9 JO11, 9 JO10, 8 JO9 en 8 JO8 teams.

Het standaardelftal van Wilhelmus is vanaf haar oprichting in 1913 altijd in de zondagcompetitie uitgekomen. Echter omdat steeds meer clubs uit de Haagse regio overstapten naar de zaterdagcompetitie, werd de competitie op zondag voor de Wilhelmus steeds minder aantrekkelijk. Omdat de KNVB de clubs de gelegenheid had gegeven om de overstap ‘parallel’ te maken zou Wilhelmus dus in seizoen 2022-2023 op zaterdag ook in de 2e Klasse mogen uitkomen. Zodoende besloot het bestuur (en uiteraard ook de leden) van Wilhelmus om na 109 jaar met het standaardelftal over te stappen van de zondag- naar de zaterdagcompetitie.
Zodoende zag in het seizoen 2022-2023 de zaterdag 2e Klasse E er als volgt uit; Berkel, CION, Concordia, CWO, Full Speed, HMSH, HVC’10, RKDEO, SVC’08, VFC, Vitesse Delft, Westlandia en Wilhelmus.

De jonge Ramon van Steekelenburg was door Wilhelmus aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer bij Wilhelmus. Echter de overstap naar het zaterdagvoetbal was in de eerste seizoenshelft nog geen succes want na zeven competitiewedstrijden had men slechts één punt weten te behalen.

>

Op de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2023 werden bij de v.v. Wilhelmus nieuwe bestuursleden benoemd. Hiermee kwam voor voorzitter Bouk Wartna en secretaris Christoph van Beers een einde aan hun bestuursperiode van vijf jaar. De samenstelling van het nieuwe bestuur van Wilhelmus zag er nu als volgt uit; Voorzitter: Peter Veldhuizen, Penningmeester: Jasper de Wijn, Secretaris: Pieter Kaltner en Juridische zaken: Timon Walhain.

Seizoen 2023-2024

>

De veertien clubs in de 3e Klasse B van seizoen 2023-2024 waren; Ariston’80, Blauw-Zwart, Concordia, DSVP, Duindorp SV, DWO, Full Speed, Graaf Willem II VAC, HMSH, KMD, Laakkwartier, PGS/Vogel, Schipluiden en Wilhelmus.

De selectie van v.v. Wilhelmus had bij aanvang van dit seizoen een complete metamorfose ondergaan. Als nieuwe hoofdtrainer stond de bekende Jan Linkerhof voor de groep. Piet Gelauff jr. was wel aangebleven als assistent-trainer en Steven Verstraten was aangetrokken als nieuwe keeperstrainer. Het “huwelijk” tussen Jan Linkerhof en de v.v. Wilhelmus duurde echter niet lang want na een akkefietje met de spelersgroep besloot de trainer zijn contract per 5 november te ontbinden. Assistent-trainer Piet Gelauf jr nam voor de rest van het seizoen de taken van trainer Linkerhof over.

<

 

 

 

Palmares Wilhelmus (zondag)

Kampioenschappen
1919-1920 1e klasse B HVB
1948-1949 4e klasse D *
1950-1951 4e klasse B *
1951-1952 4e klasse A
1969-1970 3e klasse B
2018-2019 3e Klasse Hoog B
* = geen promotie

Andere prestaties
1954-1955 Promotie naar 2e Klasse KNVB
1973-1974 Promotie naar de 1e Klasse KNVB
1991 Winnaar HC Cup (finale Wilhelmus-Verburch 4-0)
1999 Winnaar HC Cup (finale Wilhelmus-FC Kranenburg 4-2)
2009-2010 promotie naar 1e Klasse
2010 Winnaar (eerste) Haaglanden “Sir Winston” Cup
2011 Winnaar Haaglanden “Sir Winston” Cup (finale RKAVV-Wilhelmus 1-2 n.v.)

Parade der trainers bij Wilhelmus (zondag)

1958-1959 ?
1959-1960 ?
1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 Cees Hage
1965-1966 Cees Hage
1966-1967 Cees Hage
1967-1968 Cees Hage
1968-1969 Cees Hage
1969-1970 Cees Hage
1970-1971 Cees Hage
1971-1972 Cees Hage
1972-1973 Siliakus
1973-1974 Aad de Mos
1974-1975 Aad de Mos
1975-1976 Dick Tempelaar
1976-1977 Chiel Jansen
1977-1978 Chiel Jansen
1978-1979 Chiel Jansen
1979-1980 Chiel Jansen
1980-1981 Chiel Jansen
1981-1982 Chiel Jansen
1982-1983 Ruud de Groot
1983-1984 Ruud de Groot
1984-1985 Ruud de Groot
1985-1986 Ruud de Groot
1986-1987 Ruud de Groot
1987-1988 Ruud de Groot
1988-1989 Cor Pot
1989-1990 André Wetzel
1990-1991 Chiel Jansen / Melbi Raboen (a.i.)
1991-1992 Melbi Raboen
1992-1993 Ruud de Groot
1993-1994 Ruud de Groot
1994-1995 John Karelse
1995-1996 John Karelse
1996-1997 John Karelse
1997-1998 John Karelse
1998-1999 John Karelse
1999-2000 John Karelse
2000-2001 John Karelse
2001-2002 Ben van Dam
2002-2003 Ben van Dam
2003-2004 Ben van Dam
2004-2005 Huib van Oosterum-Soede / Ronald van der Plas (a.i.)
2005-2006 Chris Treling
2006-2007 Chris Treling
2007-2008 Chris Treling
2008-2009 Harold Tjaden
2009-2010 Harold Tjaden
2010-2011 Harold Tjaden
2011-2012 Harold Tjaden
2012-2013 Stefan Luykx
2013-2014 Stefan Luykx
2014-2015 Haico Herbert
2015-2016 Haico Herbert
2016-2017 Haico Herbert
2017-2018 Oscar Laguna Burgos
2018-2019 Oscar Laguna Burgos
2019-2020 Oscar Laguna Burgos
2020-2021 Oscar Laguna Burgos
2021-2022 Oscar Laguna Burgos
2022-2023 Ramon van Steekelenburg

Parade der trainers bij Wilhelmus (zaterdag)

2009-2010 Ruud van Zuijlen
2010-2011 Ruud van Zuijlen
2011-2012 ?
2012-2013 ?
2013-2014 ?
2014-2015 Graham Renshaw
2015-2016 Nikos Zarkadoulas
2016-2017 geen standaardteam

2022-2023 Ramon van Steekelenburg
2023-2024 Jan Linkerhof (tot 5-11-2023) / Piet Gelauf jr (a.i. vanaf 6-11-2023)
2024-2025 Cyrille Wismans

Parade der voorzitters bij Wilhelmus

1913-???? Pastoor Houtman
???? – ???? v. d. Akker
???? -???? F. Thoms
???? -???? Dhr. Wehn
???? -???? J. Verkerk
???? -???? C. de Vette
???? -1933 Dhr. Wehn
1933-1937 F. Krijnen
1937-1943 J. B. Wesseling
1943-1945 F. Krijnen
1945-1948 J. B. Wesseling
1948-1956 H. Duijnstee
1956-1957 J. van Leeuwen
1957-1968 Dhr. Ruiters
???? -???? Sormani
1965-1989 Jan Linders
1989-1995 Ruud Meere
1995-2004 Wim van der Meer
2004-2015 Frank Nihof
2015-2018 Jean-Jacques Budé
2018-2023 Bouke Wartna
2023- heden Peter Veldhuizen

Terreinen waar v.v. Wilhelmus heeft gespeeld:

1913 veldje achter het oude ziekenhuis Antoniushove

Terrein “Vriendschap” aan het Oosteinde te Voorburg

Sinds 1970 op complex aan de Westvlietweg

>

Voor vele nostalgische foto’s van het Wilhelmus-terrein aan het Oosteinde te Voorburg kunt u naar de Facebook-pagina “Wilhelmus op ‘t Oosteinde”.
Klik hier om naar deze Facebook-pagina te gaan (als u tenminste Facebook heeft).

Erevoorzitters:

H. Duijnstee
J.B. Wesseling

Ereleden:

C. van Gerwen
F. v.d. Graaf
J.P.J. van Kleef
L. Kuitems
F. Thoms
L. Sebel
L.C.M. van der Togt
G. Ruijgrok
H. Zaat
L. Zaat
W. van Kleef
J. Linders
J. van der Linden
S.P. van Rijn
J. Lagerberg
B. Meester
E. Louts
C. Louts
F. Nihof
M. Commers

Lid van verdienste:

J. Houdijk
C. Verbeek
C. van der Zalm
J. Verkerk
J. Tolido
J. Hulst
C. v.d. Ham
F.P.J.M. Krijnen
H. van Brussel
R. Lommers
A. Beukers
T. Boting