teen pussy
xxx asian curvy sweethearts have a wild party with men at the club.
xxnx pussy fucked euro tastes hot jizz.

vv Marine, vv

Den Haag
17-04-1946 - 30-06-2013

v.v. Marine

Oude Waalsdorperweg/Hoek Landscheidingsweg
2597 AK ‘s-Gravenhage
Telefoon: 070-3244253
Site: http://www.vvmarine.nl/ (off-line nu)

De oprichting van M.V.M.

Op 17 April 1946 werd de voetbalvereniging M.V.M. (Ministerie Van Marine) in het leven geroepen door een aantal mensen van de Postkamer en de Huishoudelijke Dienst.

Men stak de koppen bij elkaar op de 1e etage in de portiersloge / bodekamer nr.44 aan het Lange Voorhout nr.7. Deze totstandkoming ging in samenwerking met de Secretaris Generaal J.J. van Houten, welke op 16 November 1945 weer in Nederland was, en wiens hulp werd ingeroepen voor het verkrijgen van kleding en het benodigde materiaal. Dit materiaal kon namelijk op bruikleen basis worden verstrekt. De spelers konden schoenen, nieuwe shirts, broeken, ballen etc. op iedere vrijdag voor de wedstrijd tussen 12:30 – 13:30 uur ophalen in de Hoge Nieuwstraat 6a. De maandag daar aan volgend moest dit materiaal om dezelfde tijd weer worden ingeleverd. De oprichtingsvergadering vond plaats op het Lange Voorhout nr.8 op het zogeheten “Rode Plein” en wel in de groene salon. Men noemde het  “Het Rode Plein” omdat er voorheen de Duitse Ambassade was gevestigd (Scheepsbel December 1965).

Daarna werd de 1e Algemene Ledenvergadering uitgeroepen op vrijdag 28 Juni 1946 in het gebouw “Amicitia” alwaar een definitief bestuur werd gekozen. Dit bestuur werd als volgt samengesteld: voorzitter: A. Jongmans, penningmeester: F. v. Dijk en de commissieleden: A. Lawende en G. Kraayeveld Sr.
Dit bestuur stelde de contributie vast op fl 0,25 per maand.
Andere mannen van het eerste uur bij M.V.M. waren o.a. de heren Blom, Looijestein, Helsdingen, Gijsbertsen, Bals, Keizers, De Kooter, Guldemeester, Mekking, Haazer en Van Maanen.

Men begon met het zogenaamde bedrijfsvoetbal. Aangezien men nog geen beschikking had over een voetbalveld, werd er op de speelweide van het Zuiderpark gevoetbald.

In september 1947 werd er voor het eerst ingeschreven voor de Zaterdagmiddag-competitie, te weten met 2 seniorenelftallen die werden ingedeeld in de 3e- en 4e- Klasse. Op 1 november 1947 kreeg M.V.M. de beschikking over een speelveld aan de Hoekwaterstraat voor de zaterdagmiddag van 12:00-14:00 tegen een huurprijs van fl 30,- per seizoen.


De voetbalvereniging M.V.M. besloot om te gaan voetballen in een blauw-wit gestreept shirt, blauwe broek en rode kousen.

De beginjaren van M.V.M.

Ongeveer twee jaar na de oprichting kreeg de voetbalvereniging M.V.M. de beschikking over een ander sportveld, gelegen aan de van Vredenburchweg te Rijswijk. Het werd een succesvol jaar, want beide elftallen werden kampioen en het 1e elftal als klap op de vuurpijl ook nog wel ongeslagen.

Het gebeurde in het begin vaak, dat mensen die in het 1e elftal speelde, nogmaals een wedstrijd speelden voor het 2e elftal omdat er verschillende mensen niet kwamen opdagen. Ook gebeurde het dat de chauffeur van de Admiraal, de Admiraal op zaterdagochtend thuis bracht, daarna al de jongens van het 1e elftal in de auto propte en ze vervolgens naar het betreffende voetbalveld bracht.

In het seizoen 48/49 gooide het 1e elftal wederom hoge ogen in de 2e klasse, maar werd in de eind fase toch van het kampioenschap afgehouden. Ook werd in dat seizoen aan verschillende toernooien deelgenomen waaronder aan de MAVI-beker. Als 2e klasser werden achtereenvolgens de 1ste klassers C.W.P,  RAS en Maasdijk gewipt. In de finale op het H.T.S.V. terrein moest worden aangetreden tegen Duinoord. Dit werd voor M.v.M. een verdiende 3-0 overwinning.

MvM 1 kampioen 1948-1949 - kopie

                                               1e elftal 1948-49

Er werd ook deelgenomen aan het  “Zilveren Doel” tournooi. Hier werd de strijd aangebonden tegen diverse 1ste klassers onder andere ORNAS. Dit tournooi werd ook gewonnen. Aanvoerder Schenk mocht het prachtige “Zilveren Doel” in ontvangst nemen.

Seizoen 1949-1950

In het seizoen 1949-1950 bereikte M.v.M de 1e Klasse.

In het toernooi om de MAVI-beker bracht M.v.M. het tot de eindstrijd. In deze finale werd sv Duinoord met 3-0 verslagen en hiermee veroverde M.v.M. de MAVI-beker. 

Door het succes van M.v.M. was de vereniging inmiddels alweer uitgebreid naar 5 elftallen.

Seizoen 1950-1951

>

Het seizoen 1950-1951 bracht het 1e elftal dicht bij de streep voor promotie naar de KNVB, maar helaas lukte dit net niet.


Het 1e elftal van M.v.M. in 1951 op het terrein aan de Hoekwaterstraat

>

Seizoen 1951-1952

>

<

Seizoen 1952-1953

>

<

Een aantal seizoenen lang bleef het 1e elftal met wisselend succes in de 1e Klasse spelen. Dit bleef zo tot het seizoen 1954-1955, want in dit seizoen kwam voor de M.V.M. de tegenslag. Eén van de oorzaken was het grote verloop van het aantal leden. Hierdoor kon men nog maar met 2 elftallen aan de competitie deelnemen. Het resultaat was er dan ook naar en beide elftallen degradeerden dit seizoen.

Ook werd in die tijd door M.V.M. ook deelgenomen aan het bekende Departementaal Tournooi. De resultaten waren erg wisselend. Eenmaal werd de finale bereikt maar deze werd verloren.
In 1957 volgde er de zoveelste tegenslag voor de club. Het terrein aan de van Vredenburchweg moest worden verlaten. Na grote inzet van diverse bestuursleden kon in het seizoen 1957-1958 toch nog aan de competitie worden deelgenomen. Er werd M.V.M. n.l. een veld beschikbaar gesteld op sportpark Ockenburgh, bij Kijkduin. Dit veld was echter in zo’n slechte staat dat drie leden van M.V.M. enkele dagen verlof opnamen, om het bespeelbaar te maken.

De jaren 1960 t/m 1969

>
Ondanks zijn ernstige aandoening kon Harry van Maanen het niet laten om in 1960 de voorzittershamer over te nemen van de heer Muller. Dit geweldige gebaar was voor M.V.M. de kracht van een bruisende vereniging. Helaas hield Van Maanen deze functie slechts een jaar vol en werd in 1961 opgevolgd door de heer Van Amerongen.
M.V.M. maakte gebruik van dit veld op Ockenburgh t/m het seizoen 1961-1962. In dit seizoen kon er in eerste instantie door M.V.M. zelfs niet meer worden deelgenomen aan de competitie omdat er simpelweg te weinig leden nog animo hadden om te voetballen. Gelukkig kon er uiteindelijk alsnog worden gevoetbald omdat het aantal leden tot 17 was opgelopen.

In de jaren 60 werden diverse trips gemaakt naar Den Helder, waar dan gevoetbald werd tegen “Zeemacht”.

Voor aanvang van het seizoen 1962-1963 werd het garnizoenssportveld bij de Waalsdorpervlakte ter beschikking gesteld en zodoende trok M.V.M. als gast in bij K.S.D. (Koninklijke Stallen Departement) dat reeds van deze velden gebruik maakte.

In het seizoen 1964-1965 kwam M.V.M. weer met vier senioren-elftallen uit in de competitie. Het 1e elftal kwam dit seizoen uit in de 3e Klasse van de HVB, met ditmaal als tegenstanders ALTO, ESC, Escher Boys, GONA, Oliveo, Provincie Z.H., Quick Steps en TONEGIDO.
We moeten teruggaan tot het seizoen 1950-1951 om bij M.V.M. weer een voetbalkampioen aan te treffen maar na zoveel jaren lukte het eindelijk weer eens! Nadat M.V.M. in april 1965 GONA met maar liefst 6-1 versloeg kon de kampioensvlag na zoveel jaren eindelijk weer eens in top. Speciaal voor deze wedstrijd was plaats vervangend secretaris-generaal B.D.J. Dekker bij deze wedstrijd aanwezig om alle jongens te feliciteren.

MvM 1 seizoen 1964-1965. MvM werd op 13 maart kampioen van de 3e klasse C na een 1-6 overwinning bij GONA en promoveerde op 1 mei na 2-0 overwinning op CWP, kampioen van 3B.
Staand v.l.n.r -Rob Scherff -?-Arie Bouwman -Siem Muller- Rob Bouwman -Wim van der Bijl- Wim Verhagen -Henk Hille.  Zittend Ap van Ooien- Henk Zuiderwijk-Hans Scherff- Carrel Disma- Santie Roma ; leider Jan Cruziewee , voorzitter Ruck , met vlag Aad van Zalen.

>

>

>

Seizoen 1965-1966

Van de inwoning bij K.S.D. werd dankbaar gebruik gemaakt tot het seizoen 1965-1966. Toen brak het tijdstip aan dat M.V.M. een eigen club accommodatie mocht gaan bouwen. Om wat geld hiervoor te sparen nam het bestuur een besluit dat voor de thee die in de rust werd verstrekt fl 0,10 betaald moest worden. Dit bedrag diende te worden geïnd door de aanvoerder. Deze maatregel is niet lang van kracht geweest, want diverse spelers vergaten regelmatig aan deze betaling te voldoen.

Op zaterdag 4 september 1965 werd de nieuwe kleedgelegenheid en de kantine van v.v. Marine officieel geopend. Deze opening werd verricht door de heer P. Dregmans, raad-adviseur in algemene dienst, toegevoegd aan de secretaris-generaal van defensie. Met het commando “Vallen anker” en met het hijsen van de driekleur en clubvlag werd op klokslag 14.30 uur werd de nieuwbouw op de garnizoen-sportvelden aan de Oude Waalsdorperweg geopend. Op dit commando viel uit een hoge mast een groot scheepsanker op het mulle duinzand.
Het nieuwe houten kleedgebouw was zeer modern ingericht en bestond uit twee kleedlokalen, een waslokaal met warme en koude douche en een smaakvol ingerichte kantine met aan één wand foto’s van de marine-vloot.

Na deze officiële opening overhandigde de heer M. Bliemer namens het hoofdbestuur van de personeelsvereniging van het Ministerie van Defensie de v.v. Marine een herinneringsvaantje en een wisselbeker, bestemd voor wedstrijden tussen M.V.M. en O.S.Z., de voetbalvereniging van het departement van Defensie.
Na dit officiële gedeelte verrichte de plaatsvervangend secretaris-generaal van de marine, de heer Dekker, de aftrap voor de Ere-wedstrijd tussen M.V.M. en O.S.Z. De mannen van de marine wonnen uiteindelijk met 3-2 en kwamen dus in het bezit van de nieuwe wisselbeker.


De elftallen van MvM en OSZ ter gelegenheid van de opening van de kantine in 1965.

De indeling van MvM 1 voor het seizoen 1965-1966 in de zaterdag 2e Klasse A van de HVB luidde als volgt; AVA’45, DORR, Ec-So, sv De Jagers, Klokken Toren Boys, KSD, MvM, sv Nootdorp, PGS, SVGEB, Te Werve en Wilsonmeters.

Het eerste elftal van MvM kende een redelijk seizoen want van de 22 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 8 keer verloren. Met 23 punten, en de doelcijfers 45-51, eindigde men op een keurige vierde plaats van de ranglijst.

>

Seizoen 1966-1967

>


Het eerste van Marine in 1966 met trainer Miel Hollard, staand 2e van links.

Seizoen 1967-1968

>

<

Seizoen 1968-1969

>

De indeling van MvM 1 voor het seizoen 1968-1969 in de zaterdag 2e Klasse A van de HVB luidde als volgt; DORR, Ec-So, Escher Boys, Honselersdijk, M.v.M., Quick Steps, SVGEB, TONEGIDO, VCS en Wilsonmeters.


Het 1e elftal van Marine in 1968

Het werd een matig seizoen voor M.v.M. 1 want van de 18 competitiewedstrijden wist men er 7 in winst om te zetten, werd er 2x gelijk gespeeld en 9x verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 33-31, eindigde men  op de zevende positie van de ranglijst.

>

Seizoen 1969-1970

>

<

Seizoen 1970-1971

Het ging goed met de v.v. Marine want bij aanvang van het seizoen 1970-1971 was het ledenaantal van de club opgelopen tot 100 en moest er zelfs een ledenstop worden ingevoerd. In 1970 werd de naam van de voetbalvereniging gewijzigd van Ministerie van Marine (M.V.M.) in Voetbal Vereniging Marine, of te wel v.v. Marine.

>

Seizoen 1971-1972

>

De zaterdag 1e Klasse van de HVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: ASSO, BSC’68, DORR, Ec-So, ESC, Marine, PGS, SVGEB, Te Werve, VCS, Wassenaar en Wilsonmeters.

<

Doordat vv Marine in 1971 twee buitenlandse spelers kon aantrekken (van de Duitse ambassade) werden de contacten van de voetbalclub tot zelfs over de grenzen gelegd. Zo kon het gebeuren dat vv Marine met drie elftallen in 1973 een reis ondernam naar Bad Bruchenau (West Duitsland). Deze reis duurde 4 dagen en de kosten waren fl. 53,00 p.p. all in. Dat dit een fijne trip was, konden vele leden zich later nog goed herinneren. Een jaar later vond de return plaats en dit werd een groot feest. De vv Marine had ook Engelse contacten en wel in de naam van de Old Bury Grammer School Boys welke club altijd omstreeks Pasen op bezoek kwamen.

Na 24 jaar M.V.M. en 1 jaar v.v. Marine bestond de vereniging in 1971 .precies 25 jaar. Dit betekende dus dat al 25 jaar lang de leden van de Personeelsvereniging van de Marine, tezamen met diversen “gastarbeiders”,  veel genoegen beleefde aan het rollen van de bal op zaterdag. Dit 25-jarig jubileum ging natuurlijk niet onopgemerkt voorbij want op 1 mei 1971 werd dit op grootse wijze gevierd. De elftalcommissie van v.v. Marine had een groot toernooi georganiseerd en de jubileumcommissie een receptie (voor genodigden) en een feestavond.
Aan het toernooi werden door 12 elftallen deelgenomen. De receptie volgde in de Alexanderkazerne in de Onderofficierszaal waar ook een koud buffet werd aangeboden. De feestavond vond vanaf 20.00 uur plaats in de daarnaast gelegen Manschappenzaal.

>

Seizoen 1972-1973

>

De zaterdag 2e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, CWP, GDA, GONA, Marine, MVO’72, sv Nootdorp, Quick Steps, SML’46, Taurus, Texas en VELO.

<

Zoals reeds vermeld kon onze vereniging in 1965 voor het eerst over een eigen accommodatie beschikken. Nadat deze door eigen leden was opgebouwd, is deze accommodatie na verschillende periodes uitgebreid tot aan de nieuwbouw in 1986.

>

Seizoen 1976-1977

>

Het eerste elftal van v.v. Marine kwam dit seizoen uit in de zaterdag 1e Klasse HVB met daarin als tegenstanders; ASSO, Ec-So. ESC, GONA, HTSV, KSD, v.v. Nationale Nederlanden, sv Nootdorp, PVS, Verburch en sv Wassenaar.

De formatie van trainer Jan Sherrif bestond dit seizoen o.a. uit; Karel Oskamp (keeper), Freek Boonstoppel (aanvoerder), van Wijk, Woensdreg, Dick Silvius, De Moedt, Gerritsen, Klop, Van der Weyde, Van Spronsen, Lous, Vrolijk en Doyen.

Al met al werd het een slecht seizoen voor het vlaggenschip van de v.v. Marine want uit de 22 competitieduels werden slechts 13 punten bij elkaar gesprokkeld. Hiermee eindigde men op de laatste positie van de ranglijst en degradeerde hiermee naar de 2e Klasse van de Haagse Voetbalbond.

Seizoen 1977-1978

>

De zaterdag 2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: BSC’68. CWP, Graaf Wiilem II VAC, Hoek van Holland, Marine, MVO’72, NSEM, PGS, PZH, Quick Steps en Tonegido.

<

Seizoen 1978-1979.

>

De zaterdag 2e Klasse A van de H.V.B. was in het seizoen 1978-1979 uit de volgende clubs samengesteld: ANWB, DHL, DvJ, Escher Boys, Marine, MVO’72, NSEM, PVS, PZH, SVGW en TONEGIDO.

<

Seizoen 1979-1980

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BSC’68, Ec-So, ESC, HTSV, KSD, Marine, Ornas, VCS, VELO, Verburch en FC Waasdorp.

<

Seizoen 1980-1981

<

>

Seizoen 1981-1982

In 1981 besloot het Bestuur met toestemming van de leden, over te gaan tot het bouwen van een nieuw clubhuis. Dit was nodig omdat het huidige gebouw rottingsverschijnselen te zien gaf en het niet meer aan de gestelde normen voldeed. Nadat alle officiële wegen waren bewandeld, de benodigde vergunningen binnen waren, en het ook financieel was geregeld kwam de grootste domper. Omdat Koningin Beatrix had besloten om naar Den Haag te verhuizen, bracht ze een grote staf marechaussee mee. Hierdoor zou er in eerste instantie op de garnizoensvelden aan de Waalsdorpervlakte een Koninklijke Marechaussee Kazerne gebouwd gaan worden. Echter de bouw van deze kazerne werd verplaatst naar de Van Alkemadelaan zodat de garnizoensvelden en dus v.v.Marine en K.S.D. konden blijven op hun huidige locatie. Eindelijk kreeg v.v. Marine hierdoor de goedkeuring om o.a. een fraai nieuw clubgebouw neer te gaan zetten op het eigen, goed tussen het volop aanwezige natuurschoon verstopte, terrein.

De indeling van de Marine 1 voor het seizoen 1981-1982 in de zaterdag 1e Klasse A van de HVB luidde als volgt; Blauw Zwart, BSC´68, Ec/So, ESC, GDA, sv De Jagers, KSD, Marine, sv Nootdorp, NSEM, VCS, Verburch en sv Wassenaar.

Vijf zeges, acht wedstrijden een gelijk spel en elf nederlagen, 44 treffers gescoord en 64 tegendoelpunten. Het was de slechte balans van het seizoen 1981-1982 waarmee v.v. Marine met 18 punten, samen met Blauw Zwart op de elfde positie van de ranglijst eindigde. Dit was nog net voor sv De Jagers (16 punten) en Ec-So (12 punten), die degradeerden naar de 2e Klasse van de HVB.

Seizoen 1982-1983

>

Wederom kwam het vlaggenschip van v.v. Marine dus uit in de 1e Klasse A van de HVB met ditmaal de tegenstanders: Blauw Zwart, BSC’68, ESC, Escher Boys, GDA, KSD, LenS, sv Nootdorp, NSEM, VCS en sv Wassenaar.

Dit seizoen leek wel op een kopie van seizoen 1981-1982 want wederom eindigde de v.v. Marine op de elfde positie van de ranglijst. Ditmaal  werden er van de 22 wedstrijden slechts 3 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en maar liefst 14 keer verloren. Hiermee behaalde men 11 punten en een doelsaldo van 23 voor en 78 tegen. Alleen ESC deed het dit seizoen met 9 punten slechter.

<

Seizoen 1983-1984

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BSC’68, Escher Boys, GDA, sv De Jagers, KSD, LenS, Marine, Nationale Nederlanden, NSEM, Takdier Boys en sv Wassenaar.

Qua resultaten waren er dit seizoen weinig hoogtepunten te vermelden. Wel werd in de vijfde speelronde de derby tegen KSD een spektakelstuk. Het op de ranglijst veel hoger genoteerde KSD nam al snel een 2-0 voorsprong maar door drie doelpunten van Harold Bosch nam Marine brutaal de leiding in deze wedstrijd. Uiteindelijk eindigde deze wedstrijd alsnog in 3-3. In speelronde 15 stond de return van deze derby op het programma en ditmaal wist KSD met 1-2 te winnen van v.v. Marine.
Van de 22 competitiewedstrijden werden er door Marine 5 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en gingen er 11 verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 35-47, eindigde men op de negende positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1984-1985

De vv Marine kende al vele jaren nauwelijks verloop van het ledenaantal. Alleen bij overplaatsingen en verhuizingen moesten een aantal leden wel eens noodgedwongen de club verlaten. Wedstrijdsecretaris Govert Blokdijk ging in deze functie alweer zijn 22 seizoen in en ook voorzitter Henk van Oort hanteerde ook alweer voor het tiende jaar de voorzittershamer.

Het 1e elftal van vv Marine kende geen goed seizoen en stond daarom lange tijd troosteloos onderaan. Op zaterdag 17 maart 1985, voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen SVGW, zette de club twee jubilarissen in de bloemen. Aanvoerder Jan Klop speelde deze middag zijn 300ste officiële wedstrijd in Marine 1 en Aad van Spronsen maar liefst zijn 500ste bindende wedstrijd. Deze wedstrijd eindigde overigens in 0-0 en stond o.l.v. de talentvolle scheidsrechter Dick Jol!

>

Seizoen 1985-1986

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: DVJ, Ec-So, GDA, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Schipluiden, SVGW, Takdier Boys, VELO en sv Wassenaar.
Aan het einde van seizoen 1985-1986 vierde de v.v. Marine alweer haar 40-jarig jubileum.

>

Seizoen 1986-1987

Gezien het feit dat de nieuwbouw op het complex van vv Marine een jaar ging duren werd er in het seizoen 1986-1987 onderdak gevonden bij de v.v. Robin Hood op de Buurtweg te Wassenaar. Niet alleen werd er een nieuw clubhuis gebouwd ook de voetbalvelden werden wegens groot onderhoud volledig verwijderd en opnieuw aangelegd inclusief een omringende sintelbaan.

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1986-1987 uit de volgende clubs samengesteld: Bizon, BSC’68, DVC, DVJ, Ec-So, Escher Boys, Graaf Willem II VAC, HTSV, sv De Jagers, Marine, Schipluiden en FC Zoetermeer.

>

Zonder zelf in actie te komen werd vv Marine 1 op zaterdag 18 april 1987 kampioen van de 1e Klasse B HVB. Concurrent Escher Boys leed op die dag n.l. in een inhaalwedstrijd tegen Schipluiden en verrassende 5-3 nederlaag.

Omdat vv Marine inmiddels al kampioen was, was eigenlijk de laatste competitiewedstrijd bij BSC’68 niet meer van belang. Toch wilde de mannen van trainer Hans Sheriff met alle geweld tegen BSC’68 een goed resultaat neerzetten om het seizoen in stijl af te sluiten. Dit gebeurde dan ook want uit een voorzet van Adrie Toetenel schoot Harold ten Bos vv Marine naar een 0-1 zege.

Uit de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden behaalde kampioen Marine 34 punten en hiermee eindigde men ruim voor BSC’68 (28 punten), Escher Boys (28), Ec-SO (23) en DVJ (23).

Na het kampioenschap kon er in het nieuwe seizoen afgetrapt gaan worden op een nieuw speelveld, met een nieuw clubhuis in de Hoofdklasse van de HVB.

Seizoen 1987-1988

Het was bij aanvang van het seizoen 1987-1988 weer goed vertoeven bij de vv Marine. Na een jaar bij v.v. Robin Hood te hebben gespeeld keerde v.v. Marine weer terug op het eigen geheel gerenoveerde complex.
De inmiddels al vijftien jaar als voorzitter dienende Henk van Oort was apetrots met de nieuwe velden, een nieuwe kantine en met het 1e elftal dat dit seizoen ging debuteren in de Hoofdklasse van de zaterdag HVB.

Zoals dus gezegd, door de promotie van afgelopen seizoen kwam Marine in seizoen 1987-1988 uit in de Hoofdklasse van de H.V.B. Deze Hoofdklasse bestond verder uit Semper Altius, HPSV, Dorr, Duinoord, Naaldwijk, Takdier Boys, Te Werve, SVGW, VCS, LenS en RAS.
Debutant Marine begon verrassend sterk aan de competitie door de eerste wedstrijd thuis met 3-2 te winnen van vv Naaldwijk. John Oostdam en Harold ten Bosch zette Marine in deze wedstrijd op een 2-0 voorsprong maar in de tweede helft kwam vv Naaldwijk weer langszij (2-2). Harold ten Bosch wist echter vlak voor tijd Marine naar een 3-2 overwinning te schieten. Ook de tweede wedstrijd behaalde Marine een goed resultaat door met 2-2 gelijk te spelen bij sv Duinoord. In de derde competitie leed Marine haar eerste nederlaag (1-3 tegen Takdier Boys). Toen vervolgens RAS in eigen huis met 0-2 werd verslagen, door doelpunten van Richard Tollenaars en Harold ten Bosch, stond Marine op een keurige vierde plaats in de Hoofdklasse met 5 punten uit vier wedstrijden.
Op zaterdag 26 september 1987 volgde thuis de topper tegen de nummer twee uit de competitie DORR. DORR verpletterde v.v.Marine met maar liefst 0-7. Na deze “zeperd” ging het snel bergafwaarts met de prestaties van het eerste elftal. Van de resterende negen wedstrijden tot de winterstop werden er liefst zes verloren, twee gelijk gespeeld en één keer gewonnen. Hierdoor was de stand onderaan de Hoofdklasse tijdens de winterstop: 08. SVGW 14-15, 09. VCS 14-12, RAS 13-8, Marine 14-7 en LenS 15-7.
Na een lange winterstop begon op zaterdag 13 februari eindelijk weer de competitie. In de eerste wedstrijd van de tweede competitiehelft moest Marine gelijk naar koploper HPSV. Men wist de schade beperkt te houden en verloor slechts met 1-0. Omdat LenS in deze competitieronde won van VCS kwam Marine op de laatste plaats in de Hoofdklasse terecht. Ook de daarop volgende wedstrijd, thuis tegen SVGW, ging verloren. Het zag er allemaal niet rooskleurig uit bij Marine maar gelukkig volgde er na de wedstrijd tegen SVGW de ommekeer. Uit bij DORR werd er, door een doelpunt van Marcel van Vetten, met 1-0 gewonnen en ook in de wedstrijd tegen concurrent LenS werd een 2-1 overwinning behaald. Op zaterdag 25 april 1988 speelde Marine zich zo goed als “veilig” door thuis Te Werve met 4-2 te verslaan. Uiteindelijk eindigde Marine dit seizoen op een tiende plaats met 15 punten uit 22 wedstrijden en de doelcijfers 33-54. LenS en RAS degradeerden uiteindelijk uit de Hoofdklasse HVB.

Seizoen 1988-1989

>

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1988-1989 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, DORR, sv Loosduinen, Marine, Naaldwijk, Rijswijk, Semper Altius, SVGW, Takdier Boys, Te Werve en VCS.

Het werd een dramatisch seizoen voor het vlaggenschip van de voetbalvereniging Marine want van de 20 competitiewedstrijden werden er slechts 2 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en maar liefst 14 keer verloren. Het zal dus niemand verbazen dat men met slechts 8 punten, en een doelsaldo van 23 voor en 51 tegen, op de laatste plaats van de ranglijst eindigde en hiermee degradeerde naar de 1e Klasse van de HVB.

<

Seizoen 1989-1990

>

<

Seizoen 1990-1991

Na 2 succesvolle jaren in de hoofdklasse van de HVB degradeert v.v.Marine 1 in het seizoen 1990/1991 naar de 1e klasse van de HVB, terwijl de overige 3 elftallen met wisselend succes in de competitie presteren. De algemene maatschappelijke tendens over de verminderde populariteit van het voetbal in de jaren 90 heeft ook effect op de v.v. Marine. Langzaamaan wordt het steeds moeilijker om met 4 elftallen in competitieverband uit te komen. In de jaren 90 neemt het aantal elftallen dan ook in der loop der tijd af.

Seizoen 1991-1992

>

In verband met het opheffen van de 3e Klasse had de HVB (Haagse Voetbal Bond) dit seizoen de vier overgebleven teams ondergebracht in de 2e Klasse. Dit had het gevolg dat de zaterdag 2e Klasse HVB bestond uit 13 teams, te weten: Blauw Zwart, CWP, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, Marine, MVO’72, ORNAS, PZH, RAS, Westerkwartier en FC Zoetermeer.

RAS was dit gehele seizoen oppermachtig en werd dan ook met 39 punten uit 24 duels kampioen. Het vlaggenschip van de v.v. Marine speelde een anoniem seizoen en eindigde in de middenmoot op de achtste positie. Van de 24 wedstrijden werden er 8 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 12 verloren. Hiermee behaalde men 20 punten en een doelsaldo van 48 voor en 54 tegen.

<

Seizoen 1992-1993

>

De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BMT, Cromvliet, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Vredenburch en Westerkwartier.

<

Seizoen 1993-1994

>

<

v.v.Marine 1 heeft wisselend succes in de jaren 90. Degradatie naar de 2e klasse HVB en promotie naar de 1e klasse HVB wisselen zich af. Door de afname van een groot aantal verenigingen en de samenvoeging tussen de districten West II en West III wordt de HVB afgeschaft en besluit de KNVB de klassen uit te breiden tot aan de 5e klasse KNVB waarin v.v.Marine in uitkwam.

De v.v.Marine ontwikkelt zich in de loop der jaren tot een echte familievereniging. De oude generatie wordt opgevolgd door de nieuwe. Het is in de jaren 90 wel eens voorgekomen dat een elftal van de v.v.Marine bestond uit louter vaders en zonen (de familie van der Zwan (2x), Verhagen (2x), van Wijk (3x), van Spronsen (3x).

Seizoen 1994-1995

>

<

Seizoen 1995-1996

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: Ariston’80, BSC’68, Cromvliet, Marine, Neta Dall, PGS, RAS, RVC, VCS en Vredenburch.

<

Seizoen 1996-1997

>

Toen in 1996 de Haagse Voetbal Bond (HVB) werd opgeheven, “promoveerde” Marine 1 van de Hoofdklasse HVB naar 5e Klasse (de laagste klasse) van de KNVB.

De zaterdag 5e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1996-1997 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, GDA, HPSV, Jai Hanuman, LenS, Marine, RFC’95, RVC, Schipluiden, Semper Altius, Te Werve en WIK.

<

De jaren 2000 t/m 2010

Het seizoen 1999/2000 is waarschijnlijk het moeilijkste seizoen in het bestaan van de v.v.Marine geweest. Door de grote uitstroom van het aantal leden is er een minimale bezetting van het aantal spelende leden. v.v.Marine wordt dat jaar ook nog eens geteisterd door een blessuregolf en kan maar ternauwernood de 2 elftallen op de been krijgen. Vaak moeten er 2 wedstrijden worden gespeeld door een aantal leden.

Gelukkig doorstaat de v.v.Marine dit moeilijke seizoen en wordt de “harde kern” gevormd die ook vandaag de dag de vereniging nog draagt. Na dit seizoen keren een aantal leden weer terug op het oude nest en komt er wat nieuwe aanwas bij en groeit de vereniging weer uit naar een gezonde (qua aantal beschikbare spelers) vereniging. Tussen 2003 en 2007 bestond Marine uit drie elftallen.

Seizoen 2005-2006

Bij aanvang van seizoen 2005-2006 telde vv Marine nog 50 spelende leden die waren onderverdeeld in 3 seniorenteams. Het 1e elftal kwam uit in de 5e Klasse C van het zaterdagvoetbal.

>

Seizoen 2006-2007

In het seizoen 2006/2007 werd de nacompetitie voor promotie naar de 4e klasse gehaald, waarin Marine uitgeschakeld werd door SPV’81.

>

Seizoen 2009-2010

In het seizoen 2009-2010 bestond V.V.Marine wederom uit 3 elftallen waarvan het eerste elftal uitkwam in de 4e klasse C van de KNVB, district West II, het tweede in de reserve 8e klasse KNVB, district West II en het derde in de Veteranenklasse.
Het 1e elftal van Marine kwam dit seizoen dus uit in de 4e Klasse C, samen met; Celeritas, Haagse Hout, HMC, Hoek van Holland, Hoekse Boys, Honselersdijk, KSD, Maasdijk, MSV’71, Vredenburch, VUC, Westlandia en Wilhelmus.
Helaas ging het dit seizoen niet goed genoeg wat betreft de prestatie’s van het 1e elftal! Na 10 opeenvolgende nederlagen werd pas op zaterdag 23 januari 2010 de eerste overwinning behaald. Wilhelmus werd (uit nogal) met 1-2 aan de zegekar gebonden door doelpunten van Niek Duursma en Serge Moesman. Eigenlijk was dit al de tweede overwinning maar omdat HMC, door de KNVB, uit de competitie was genomen werd deze overwinning van Marine uit de boeken geschrapt.

>

Seizoen 2010-2011

Vanaf dit seizoen was Johan de Bruin aangesteld als de nieuwe trainer van v.v.Marine. De Bruin nam het “stokje” over van Ron Koene, die op zijn beurt assistent-trainer werd. Het eerste elftal van Marine werd in seizoen 2010-2011 ingedeeld in de 4e Klasse C van het district West II met als tegenstanders HDV, Neta Dall, sv Houtwijk, Quick Steps, Wanica Star, VCS, Te Werve, BMT, SVLY, HPSV, Vredenburch, Wilhelmus en Duindorp SV.

<

Later hier meer over seizoen 2010-2011

>

Seizoen 2011-2012

Het eerste elftal van Marine werd dit seizoen ingedeeld in de 4e klasse D, samen met; Ariston ’80, DVC, DVO’32, Hargasport, HBSS, KSD, Haagse Hout, Semper Altius, Verburch, VUC, Wassenaar en Wilhelmus.
Het werd een dramatisch seizoen voor het eerste elftal van Marine want in het gehele seizoen werd er maar één keer gewonnen (3-2 tegen sv Wassenaar) en één keer gelijk gespeeld (2-2 tegen DVC) zodat het elftal met slechts 4 punten uit 20 duels op de laatste plaats van de 4e Klasse D eindigde.

Seizoen 2012-2013

Het (achteraf laatste) bestuur van v.v. Marine zag er bij aanvang van het seizoen 2012-2013 als volgt uit; Ron Koene (voorzitter), Hans Dominicus (penningmeester), Patrick Mannaart (secretaris), Jan Buis (commissaris), Rick van den Hoogenband (commissaris) en Wim Verhagen (commissaris materiaal).

In 2012 hadden v.v. KSD en v.v.Marine de handen ineen geslagen en besloten om te investeren in een project om de noodzakelijke veldverlichting te gaan realiseren op de voetbalvelden van de Waalsdorpervlakte.

>

Het bestuur van v.v. Marine schreef voor dit seizoen bij de KNVB 2 senioren-elftallen en 1 veteranenteam in. Gezien het niveau-verschil qua prestaties van het vorige seizoen had men besloten om niet meer met het 1e-elftal in de standaard-Klasse (4e Klasse ) uit te komen.

>

>
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 3 oktober 2012 werden door voorzitter Ron Koene diverse leden in het zonnetje gezet. Zo waren er o.a. speciale Marine speldjes voor leden die al 25-, 40- en zelfs 50- jaar lid waren. Bovendien werd de onlangs verbouwde keuken vernoemd naar de oud-voorzitter Jan Klop,en heette deze voortaan Klop’s Kitchen. Kadobonnen waren er voor de leden die de verbouwing uitgevoerd hebben : Maurice Mijnders, Wim Verhagen en Jan Buis. Speciale onderscheidingen waren er voor Hans Dominicus (Lid van Verdienste) en Rick van de Hoogenband (Lid van Verdienste).
Ook dit seizoen startte vv Marine met drie elftallen (2 seniorenelftallen en een veteranenteam) aan de competitie. Na het dramatische verlopen afgelopen seizoen van het 1e elftal besloot het bestuur om dit seizoen geen standaardteam bij de KNVB in te schrijven. met andere woorden, het 1e elftal”van vv Marine ging “recreatief” voetballen en werd ingedeeld in de 6e klasse 08 met ditmaal als tegenstanders: SEV 7, Ariston’80 6, DSO 13, Blauw-Zwart 6, DSVP 7, Die Haghe 6, Nootdorp 3, TAC’90 3, SVC’08 8, Forum Sport 7 en Oliveo 1.


Het laatste 1e-elftal in het bestaan van vv Marine. Staand v.l.n.r. Manuel van Dijk, Ron Koene (voorzitter), Stef Verhagen, Johannes van den Eerenbeemt, Perry van der Meer, Dennis de Bruin, Niek Duursema, Fouad Annouri en Andre Moesman (scheidsrechter). Zittend Stefan Reibestein, Dimitri van Dijk, Jeroen Breekveld, Kees Mellema, Leroy van der Geest, Serge Moesman en Coen Haveman.

Van de 20 competitiewedstrijden werden er door het 1e elftal 7 keer gewonnen, 5 maal gelijk gespeeld en 8 keer verloren. Hiermee eindigde vv Marine 1 met dus 26 punten (doelsaldo 60-63) op de 6e positie van de 6e Klasse 08.
Het 2e elftal van vv Marine kende een fantastisch seizoen. Ingedeeld in de 8e Klasse 10 was men het gehele seizoen oppermachtig want van de 22 wedstrijden werden er maar liefst 20 gewonnen en slechts 2 keer verloren en kende men een doelsaldo van maar liefst 111 voor en 30 tegen. Op woensdag 29 mei 2013 werd dit 2e elftal, door een 1-4 overwinning bij SEV 11, definitief kampioen. Dit was tevens de allerlaatste officiële wedstrijd in het bestaan van een vv Marine-elftal.
De veteranen van vv Marine kwamen dit seizoen ook uitstekend voor de dag want met 35 punten uit 22 duels (doelsaldo 69-49) eindigde men uiteindelijk op de 4e plaats van de ranglijst in de VE1 3e Klasse 01.

Op woensdagavond 27 maart 2013 werd Wim Verhagen door het bestuur van v.v.Marine in het zonnetje gezet, vanwege zijn 50 jarige lidmaatschap van de vv Marine. Hij werd verrast met speldje en bos bloemen voor zijn vrouw. Een hele bijzondere gebeurtenis natuurlijk als je maar liefst 50 jaar lid bent van een vereniging, zeker in het geval van Wim Verhagen als je bedenkt aan de vele werkzaamheden die hij allemaal in zijn vrije tijd bij v.v.Marine had verricht. Wim is nauw betrokken geweest bij de bouw van de huidige kantine. Hij kende de  accommodatie op zijn duimpje. Meerdere keren behoedde hij de vv Marine om afgesloten te worden van elektriciteit, gas of water door graafwerkzaamheden in de omgeving van de accommodatie. Kortom een man van goud die de vereniging steeds hield en ook nog steeds in 2013 de lijnen wekelijks op de velden aanbracht. Wim had overigens ook jarenlang in het eerste elftal van vv Marine gespeeld. Een echte spits die regelmatig scoorde. Aan het eind van voetbalcarrière werd hij bestuurslid, wat hij tot op de dag van vandaag (2013) nog steeds is.
IMG_2310 - kopieWim Verhagen (links) en Siem Muller, twee iconen van de v.v. Marine.

Op maandag 7 januari 2013 werd definitief het startsein gegeven voor het onderzoeken van de fusieplannen tussen VV Marine en VV KSD. Het bestuur en een aantal leden van zowel Marine en KSD kwamen bij elkaar om de aftrap te geven voor de start van de werkgroepen met als doel de fusie van beide verenigingen per 1 juli 2013 te realiseren. De volgende werkgroepen werden geïnstalleerd met een gelijk aantal leden van beide clubs: Gebouwen en terrein, Marketing, Financiën en Technische zaken. Doel was om te beslissen welk clubgebouw als kantine moest gaan fungeren en ook de mogelijkheden van een eventuele uitbreiding van kleedkamers werden hierin meegenomen. Tevens moest er een keuze gemaakt worden wat de nieuwe naam, het logo en de clubkleuren ging worden. Op voetbaltechnisch vlak werd gedacht om een tweede selectie team te gaan vormen, dit zou dan moeten gebeuren onder leiding van een tweede trainer.

Na de presentatie van de stuurgroep, gevormd uit bestuursleden van zowel KSD (Leo Hauser) als Marine (Ron Coene), waarin alle onderdelen, voor en nadelen en handvatten waren besproken, gingen de enthousiaste leden van de werkgroepen per direct van start om met elkaar ideeën en oplossingen te bespreken. Ook werden er vervolgafspraken gemaakt, wat uiteindelijk voor beide partijen moest gaan leiden tot het vormen van een stabiele vereniging met in totaal 8 tot 10 seniorenelftallen. Ook werd er op deze avond een nieuwe gezamenlijke website geïntroduceerd, waarop leden van zowel Marine als KSD konden inloggen en het traject van de fusie kunnen volgen door middel van documenten en gespreksverslagen.

Op donderdagavond 25 april 2013, tijdens een door zowel Marine en KSD tegelijkertijd gehouden Bijzondere Algemene Ledenvergadering, werd er uiteindelijk met honderd procent stemmen voor, door de leden besloten, om als één club onder de naam vv. KSD-Marine in het nieuwe seizoen 2013/2014 verder te gaan.
De maanden hiervoor was er door de leden van Marine en KSD in diverse werkgroepen hard gewerkt om de geplande fusie gestalte te geven. In het nieuwe seizoen zal gestart worden met de verbouwing van de huidige Marine kantine tot het realiseren van vier nieuwe/extra kleedkamers, ook wordt er momenteel een nieuwe website ontwikkeld.
In een eerder stadium werd er al een besluit genomen over de nieuwe clubkleuren en een prachtig nieuw logo.

>

 

 

 

Palmares v.v. Marine

Kampioenschappen:
1949-1950 2e klasse A HVB
1964-1965 3e klasse C HVB
1974-1975 2e klasse A HVB
1978-1979 2e klasse A HVB
1980-1981 2e klasse A HVB
1986-1987 1e klasse B HVB

Andere prestatie’s:
1949-1950 Winnaar MAVI-beker (finale M.v.M.- sv Duinoord 3-0)

Parade der trainers bij v.v. Marine:

1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 K.W. Caron
1964-1965 A. Vol
1965-1966 ?
1966-1967 Miel Hollard
1967-1968 Miel Hollard
1968-1969 Rob Baan (de bekende Rob Baan is bij vv Marine begonnen!)
1969-1970 Rob Baan
1970-1971 Galjaart
1971-1972 Galjaart
1972-1973 ?
1973-1974 ?
1974-1975 ?
1975-1976 ?
1976-1977 Jan Sherrif
1977-1978 Bram Huis
1978-1979 Hans Sheriff
1979-1980 Hans Sheriff
1980-1981 Hans Sheriff
1981-1982 Hans Sheriff
1982-1983 Bram Huis
1983-1984 Bram Huis
1984-1985 Bram Huis
1985-1986 Bram Huis
1986-1987 Hans Sheriff
1987-1988 Hans Sheriff
1988-1989 Eelco Vilemon
1989-1990 Eelco Vilemon
1990-1991 Eelco Vilemon
1991-1992 Jaap Colpa
1992-1993 W.Lansmeer
1993-1994 Jaap Colpa
1994-1995 Jaap Colpa
1995-1996 Jaap Colpa
1996-1997 Ron Koene
1997-1998 Freek Boonstoppel
1998-1999 Jan Jouvenaar
1999-2000 Ron Koene
2000-2001 Ron Koene
2001-2002 Ron Koene
2002-2003 Ron Koene
2003-2004 Jan Jouvenaar
2004-2005 Jan Jouvenaar
2005-2006 Marco Bisschop en Dennis Sanders
2006-2007 Joop Minnaart
2007-2008 Ron Koene
2008-2009 Ron Koene
2009-2010 Ron Koene
2010-2011 Johan de Bruin
2011-2012 Johan de Bruin/Rick van den Hoogenband

Parade der voorzitters bij v.v. Marine:

1946-1949 A. Jonkmans
1949-1951 P.H. Mekking
1951-1957 D.J. Bals
1957-1960 J.H.M.H. Muller
1960-1961 Harry van Maanen
1961-1962 Van Amerongen
1962-1971 Loek Ruck
1971-1975 Fred van Beek
1975-1991 Henk van Oort
1991-2002 Paul Laus
2002-2011 Jan Klop
2011-2013 Ron Koene

Terreinen waar Marine heeft gespeeld:

Zuiderpark te Den Haag

Hoekwaterstraat te Voorburg

Sportveld aan de Vredenburchweg te Rijswijk

Vanaf seizoen 1957-1958 Sportpark Ockenburgh te Kijkduin

Bij aanvang van seizoen 1962-1963 werd het garnizoenssportveld bij de Waalsdorpervlakte ter beschikking gesteld en zodoende trok M.V.M. als gast in bij K.S.D. (Koninklijke Stallen Departement) dat reeds van deze velden gebruik maakte.

Oude Waalsdorperweg/Hoek Landscheidingsweg
2597 AK ‘s-Gravenhage
Telefoon: 070-3244253

Ereleden v.v. Marine:

S.H.Muller
H.J. van Oort
Th. Haazer
Hans Dominicus
Wim Verhagen
?
?
?

Lid van Verdienste bij v.v. Marine:

J. van der Zwam
W.Verhagen
J.van de Ploeg
P.Dominicus
R.J. van den Hoogenband
P.K. Laus
?
?
?