sv Loosduinen

Den Haag
01-09-1936 - Heden

Sv Loosduinen

Sportpark Madestein
Madesteinweg 17
2553 EC Den Haag ZH (is geen postadres)
Tel. 070-3978920
Site: http://svloosduinen.com/
Email: info@svloosduinen.nl

Kleur shirt: blauw
Kleur broek: wit
Kleur kousen: blauw

De geboorte van sv Loosduinen

De wieg van de Sportvereniging Loosduinen stond in de zomer van 1936 op de Psychiatrische inrichting “Bloemendaal”. Medewerkers van dat ziekenhuis vermaakten zich met onderlinge partijtjes voetbal. Er was daar voldoende ruimte voor.
In zo’n toen nog kleine leefgemeenschap kon het niet anders dan steeds met of tegen dezelfde jongens te spelen, om nog maar niet te spreken over het gemis aan complete elftallen. Het bleef dus wat improviseren. Wat doe je dan? De meest voor de hand liggende mogelijkheid was natuurlijk bekenden uit het dorp Loosduinen te vragen om de krachten met elkaar te meten. Dat waren in feite ook buiten verenigingsverband voetballende christelijke jongeren. Die ontmoetingen sloegen dermate aan, dat een zodanig onderling contact ontstond, waaruit van lieverlede de gedachte opkwam om een echte club op te richten, waardoor in competitieverband echte wedstrijden gespeeld konden worden.

Een andere mogelijkheid was er niet, want als lid van een hervormd of gereformeerd gezin – waaruit veruit de meesten afkomstig waren – mocht of kon je geen lid worden van de reeds bestaande zondagclub “De Postduiven” en ook niet van de “roomse vereniging” G.D.A. Nog afgezien van het feit, dat deze clubs op zondagen speelden, wat in protestantse kringen als schennis van de zondagsheiliging werd – en hier en daar nog – wordt ervaren, werd daar ook nog bier geschonken.’

Lid worden van de bestaande clubs was dus uitgesloten en bleef er maar mogelijkheid over: zelf een club oprichten. Wie waren dat nou die daartoe het initiatief namen? Welnu, het was een groep van jongeren – en al wat ouderen – bestaande uit de gebroeders Miskotte, Kelfkens, Terpstra, van der Veen, van de Ende, van Spronsen, Houweling, van der Heyde, Kooyman, Groothuis, Storm, Brandsen en nog vele anderen. Uit die groep werd een bestuur samengesteld, bestaande uit Wim Houweling, bij de ouderen onder u nog bekend als de melkboer uit de Rembrandtstraat, verder Jan Miskotte, zoon van de huismeester van “Bloemendaal”en Cees van Spronsen, wiens vader eerst een bodedienst, later een tabakswinkel dreef -genaamd “Emma”in de Emmastraat, thans Loosduinse Hoofdstraat tegenover wat nu als supermarkt “Aldi” bekend staat. Eerstgenoemde was voorzitter, Jan Miskotte secretaris en Cees van Spronsen penningmeester.

In de beginperiode bestond het ledenbestand voor 75% uit “Bloemendalers” en de overigen waren dus Loosduinse dorpsjongens. In beginsel strekten de plannen tot sportbeoefening zich verder uit dan voetballen alleen; ook handballen en korfballen zouden tot de mogelijkheden moeten gaan behoren. Vandaar dat gekozen werd voor de naam Sportvereniging Loosduinen. Plannen genoeg dus, maar wat richt je uit als er geen geld is en een speelveld ontbreekt?
De heer Groothuis – destijds handelaar in aardappelen e. d. – woonachtig in de Ockenburghstraat, was lid van het Oranjecommité Loosduinen en had uit dien hoofde enige gemeentelijke relaties. Dit leidde in toewijzing door de gemeente Den Haag van een stuk duinterrein aan de Monsterseweg, even voor de watertoren van Monster, recht tegenover de Orberlaan tegen een huurprijs van f 25, – per jaar.

Maar wat moest je nou met een terrein waarop zich een zandheuvel met struikgewas begroeid van ongeveer 15 meter lang en breed en oplopend tot 2 meter hoog? De gemeente zelf deed er niets aan en dus diende men zelf de handen uit de mouwen te steken om het veld te egaliseren. Er moesten dus ettelijke meters zand afgevoerd worden en dat allemaal met de schop. Wie zich daarbij onderscheidden waren Toon de Beus, Geer van der Heyde -ook thans nog donateur en vaste bezoeker van “Madestein” en de heer G. van der Tang, vader van Nel en schoonvader van Tjip Dotinga. Maandenlang hard werken – ook met de bijl – heeft het geduurd om een aanvaardbaar veld gereed te maken. Maar er moesten uiteraard ook nog doelen, ballen en kleedruimten komen. Welnu, eerstgenoemde attributen werden betaald uit een kas van f 75, – die uit eigen zak was gevormd.
Maar hoe kwam je aan kleedruimte? Daarvoor ontbraken de geldmiddelen. De heer Terpstra van “Bloemendaal” wist van het busbedrijf de HTM, een afgekeurde bus los te peuteren die op het terrein afgeleverd werd. In het midden van deze bus werd een schot geplaatst zodat een tweedeling plaats vond. Het voorste gedeelte was “cantine”, op de chauffeursplaats was een bankje geplaatst met daarop een petroleumstel om thee te kunnen zetten; het andere deel was kleedruimte maar natuurlijk geen gelegenheid om te wassen en “natuurlijke behoeften” kwijt te raken.

Bij de oprichting werd de contributie op 15 cent per week gesteld, door de penningmeester maandelijks bij de leden op te halen. Verder besloot sv Loosduinen zich aan te melden bij de Christelijke Nederlandse Voetbalbond met 2 seniorenelftallen plus een jeugdteam.

De eerste jaren van sv Loosduinen

Eén van de eerste wedstrijden van sv Loosduinen was tegen “Enkes” en zowel de senioren als de junioren verloren met grote cijfers (0-10 en 0-18). Bekende eerste elftalspelers uit de beginperiode van sv Loosduinen waren o.a; Maup Polak (door de nazi’s tijdens de oorlog naar een vernietigingskamp getransporteerd en nimmer teruggekomen), Piet Evers, Geer van der Heijde en Henk van der Veen.
Tegenstanders uit de beginperiode van sv Loosduinen waren o.a; Enkes, Heenweg, W.A.C. (weesjongens van het Hervormde Weeshuis aan de Hooftskade), DEVJO, Steeds Hoger en Semper Altius.

De club besloot op een gegeven moment over te stappen van de C.N.V.B. naar de Haagse Kantoorvoetbalbond want de aangesloten verenigingen bij de C.N.V.B. waren te ver van Loosduinen gelegen waardoor er te lange reizen per bus of fiets gemaakt moesten worden.


Staand v.l.n.r. Scheidsrechter, Thijs v.d.Ende, Toon Kempf, Wim van Spronsen, Ab Brandsen, Henk v.d.Veen, Piet Noest en Geer van Eendenburg.
Zittend Arend Kuijper, Daan Boers, Jan Miskotte, Loek Koelman, Joop Miskotte en Dirk v.d.Heijde.

Seizoen 1938-1939

Sv Loosduinen is niet lang aan de Monsterseweg “gehuisvest” geweest want in 1938 werd de huur door de gemeente Den Haag opgezegd zodat er naar een ander terrein moest worden uitgezien.
Eerst vond Loosduinen een stukje land bij boer Kees Vreugdenhil achter de Stichting wat gebruikt mocht worden. De houten keet ging mee en werd weer opgezet. Op dit veld stond inderdaad echt gras maar dit was wel bestemd voor koeien en dat betekende dus, alvorens er gevoetbald kon worden, de koeienvlaaien verwijderd moesten worden.

Seizoen 1939-1940

In 1939 moest Loosduinen alweer van haar terrein vertrekken want boer Vreugdenhil vroeg 100 gulden staangeld voor de keet en dit was er niet.
Uitgeweken werd er naar land van boer Teun Vreugdenhil. Kleedgelegenheid werd gevonden op het voormalige terrein bij de voetbalclub “de Volharding” die ook op het land van Kees Vreugdenhil speelde. Op dit terrein heeft de club tot 1942 kunnen blijven voetballen.

Seizoen 1940-1941

In de oorlogstijd werd er nog twee seizoenen door sv Loosduinen gevoetbald. Veel leden moesten op een gegeven moment onderduiken om aan de arbeidsinzet in Duitsland te ontkomen. Een aantal leden slaagden daar niet in en werden dus naar de “Heimat” afgevoerd. Van een normaal verenigingsleven was derhalve geen sprake en dat zou duren tot augustus 1945.

Seizoen 1941-1942

De 1e Klasse B van de zaterdagmiddagcompetitie was in het seizoen 1941-1942 uit de volgende voetbalverenigingen samengesteld: DEVJO, Laurens, Loosduinen, MAVI, PTT, RAS, Scheveningen en VVOG.

Van de 14 wedestrijden wist sv Loosduinen er 7 te winnen, 3 gelijk te spelen en 4 te verliezen. Met dus 17 punten en een doelsaldo van 57 voor en 41 tegen eindigde men op de derde positie van de ranglijst. Scheveningen en AVA’45 eindigden met 20 punten op een gedeelde eerste plaats.

In augustus 1945 ontwaakte Nederland weer een beetje uit de roes der bevrijding en werd de draad weer opgepakt van het gehele maatschappelijke leven.

Van het terrein van sv Loosduinen was weinig fraais van overgebleven zodat de club in feite weer helemaal opnieuw moest beginnen.
Er werd een commissie gevormd uit vooroorlogse leden met het doel om de club weer nieuw leven in te blazen. Inmiddels was er ook een Hervormde Jeugdraad opgericht onder wiens vlag diverse jeugdverenigingen ontstonden zoals korfbal, toneel en padvinderij. Na samenspraak met het bestuur besloot voornoemde commissie dat ook sv Loosduinen zich zou aansluiten bij die Jeugdraad.
De heer Weimar van deze Jeugdraad wist gedaan te krijgen dat het voetbalveld van de toen ter ziele gegane voetbalclub S.V.G.E.B. op “Madestein” aan de Hervormde Jeugdraad werd verhuurd waardoor sv Loosduinen toen onderhuurder kon worden. Dit terrein lag overigens tegenover de ingang van het latere kampeerterrein van de N.T.K.C. aan de Laan van Madestein.

Seizoen 1945-1946

Op 15 augustus 1945 werd er o.l.v. voorzitter Arend Kuijpers de eerste bestuursvergadering gehouden. Er hadden zich na de oorlog 26 leden (allen senioren) aangemeld dus sv Loosduinen kon voor seizoen 1945-1946 twee elftallen inschrijven. Later dit seizoen werd er dankzij de heer van Eendenburg ook een juniorenelftal ingeschreven. Dankzij de Jeugdraad kon sv Loosduinen direct aansluiting zoeken bij de KNVB afd. ‘s Gravenhage en ook werden er doelpalen, netten en een bal verstrekt. Er was alleen geen clubhuis op het terrein aanwezig maar de Jeugdraad wist hier weer een mouw aan te passen door boer Thijs Vreugdenhil te vragen of de club een stal als kleedruimte mocht gebruiken. Een ander probleem in die tijd was dat voetbalschoenen op de bon waren zodat vele leden op gewone schoenen moesten voetballen.
De Jeugdraad kocht voor zowel sv Loosduinen als voor korfbalclub “de Zwaluwen” een zogenaamde nissenhut of anders gezegd een legertent bestaande uit een houten voor en achterwand met als overkapping ronde zinken golfplaten. De “clubgebouwen” van sv Loosduinen en de Zwaluwen werden vlak naast elkaar neergezet en helemaal opgeknapt.

Seizoen 1946-1947

Na heel wat werk van de nieuwe pioniers van de club werd het verenigingsgebouw voor aanvang van de competitie 1946-1947 in gebruik genomen. Tevens werd er een afgekeurde autobus op de kop getikt die kon worden gebruikt als kantine.

In 1946 droeg Arend Kuijpers de voorzittershamer over aan Jan van Aartrijk.

Seizoen 1947-1948

In het seizoen 1947-1948 nodigde het bestuur van sv Loosduinen uit om te vergaderen om het werkelijke doel van de vereniging onder de loep te nemen, dat wilde zeggen de sport als middel te gebruiken om het Christelijke jeugdwerk te bedrijven. In dit zelfde verenigingsjaar werd met behulp van een elektrische pompinstallatie de watervoorziening in de kleedbarak aanzienlijk verbeterd. Achter de barak werd op een stel hoge palen een 1000 liter tank geplaatst waarin het opgepompte water kon worden opgeslagen. Zelf de autobus-consumptietent pikte een kraantje mee. De kosten hiervan bedroeg 500 gulden dat wederom door de Jeugdraad ter beschikking werd gesteld.

Seizoen 1948-1949

In oktober 1948 dreigde het veld van sv Loosduinen door de KNVB te worden afgekeurd gezien de slechte staat van onderhoud. Oorzaak was dat er in die tijd het onderhoud en herstelwerkzaamheden aan het veld door de eigen leden gedaan moest worden. Wegens gebrek aan animo onder de Loosduinen leden was dit te laat opgepakt. Door snel 200 m2 graszoden te kopen werd het onheil op het nippertje afgewend.
Omdat het financieel niet goed ging met de club werd in 1948 de viering van het 12,5 jaar bestaan van sv Loosduinen overgeslagen.

Seizoen 1949-1950

>

<

Seizoen 1950-1951

In het begin van het seizoen 1950-1951 was het ledental bij sv Loosduinen opgelopen tot 103. Op sportief gebied wist het eerste elftal van Loosduinen bovenaan gelijk te eindigen met SV’35. De beslissingswedstrijd in deze 1e Klasse HVB werd helaas verloren door Loosduinen.
Het bestuur smeedde plannen om tot de bouw van een echt clubgebouw inclusief kantine te geraken. Er werd sloophout voor een prikkie uit Rotterdam gehaald en stenen werden gebikt uit puin afkomstig uit de in de oorlog gesloopte huizen op het Stokroosplein.
De geringe belangstelling onder de sv Loosduinen leden om te helpen noopte het bestuur om hierover een bestuursvergadering te beleggen om zo alle leden op te wekken om naar “Madestein” te komen en te helpen. Terreinknecht de heer Blok werd belast met de leiding.

Tijdens het seizoen 1950-1951 moest Jan van Aartrijk om gezondheidsredenen als voorzitter van sv Loosduinen bedanken. De heer G.J. Slootweg sr. bleek bereid te zijn het voorzitterschap op zich te nemen.
Van trainen kwam overigens ‘s winters niet veel terecht. De G.E.B. mensen (tevens Loosduinen leden) ten Kate, van Spronsen en Slootweg jr. hadden wel voor veldverlichting gezorgd echter zodra deze verlichting werd ontstoken viel de stroom bij boer Vreugdenhil en de fam. Bos uit omdat hun stroomkabel waarop ook de veldverlichting op was aangesloten die grote stroomafname niet kon verwerken.

Seizoen 1951-1952

In de jaarvergadering van seizoen 1951-1952 werd de van ziekte herstelde Jan van Aartrijk weer met overgrote meerderheid tot voorzitter van de club gekozen. De heer Slootweg sr. werd tijdens deze vergadering op voorstel van van Aartrijk benoemd tot Ere-voorzitter van sv Loosduinen.

Seizoen 1952-1953

In het seizoen 1952-1953 werd Loosduinen 1 kampioen in zijn afdeling. De club had in dit seizoen vier seniorenelftallen, twee juniorenelftallen en één pupillenelftal. Overigens bevolkte niet alleen de spelers in die tijd de velden, er liep een koppel schapen die eigendom waren van schaapherder-secretaris van ‘t Kruys om zodoende de maaikosten in de kas te kunnen houden.

Seizoen 1953-1954

>

<

Seizoen 1954-1955

Op 6 september 1954 was er weer een jaarvergadering in de “Schuilhoek” in de Willem III straat. Eén van de agendapunten was de huldiging van de kampioenselftallen. Gebruikelijk in die tijd was dat de spelers van het desbetreffende elftal een foto in lijst van het kampioenselftal kregen aangeboden. Die lijsten werden niet gekocht maar gemaakt door Gerrit van der Berg want geld was er nog steeds niet bij sv Loosduinen.

Seizoen 1955-1956

Begin van het seizoen 1955-1956 telde sv Loosduinen 58 senioren en 55 juniorenleden die wekelijks van thee en limonade werden voorzien door Piet van Dien. Het echtpaar van Dien woonde in die tijd als gevolg van grote woningnood in een tot woning getransformeerde aanhanger welke naast het clubgebouw stond.
In dit seizoen werd het eerste elftal van sv Loosduinen alweer kampioen van zijn afdeling. Teneinde in de grote K.N.V.B. moest men eerst nog tegen de andere kampioen van de H.V.B. klasse DEVJO worden aangetreden voor het algeheel kampioenschap van de afdeling. Als die wedstrijd zou worden gewonnen dan was je er nog niet want dan moesten er nook nog promotiewedstrijden tegen de kampioenen van de afdelingen Gouda en Leiden gespeeld worden. Uit die drie gegadigden mocht er vaak maar één soms twee promoveren.

Had sv Loosduinen in 1953 de kans al een keer laten liggen door van SVV Scheveningen te verliezen ook in 1956 lukte het niet omdat beide wedstrijden tegen DEVJO met 2-3 en 2-1 verloren werden.
Overigens wat nog leuk is om te vermelden is dat in seizoen 1955-1956 alle aanvoerders van sv Loosduinen persoonlijk de uitslag van een gespeelde wedstrijd bij Ere-voorzitter Slootweg in de Willem III straat moesten vermelden. Op Madestein had de club in die tijd nog geen telefoon. Er bestond als gevolg van de oorlog nog steeds een zeer lange wachtlijst bij de PTT.

Seizoen 1956-1957

In 1956 werd het 20 jarige bestaan van sv Loosduinen gevierd met een feestavond in zaal “Varia” van de “Roskam”.
1956 was ook het jaar dat de wet op kansspelen met betrekking tot de voetbalpool door de Tweede Kamer werd goedgekeurd, wat betekende dat alle sportverenigingen konden deelnemen aan dat door de KNVB georganiseerde kansspel.
Er ontstonden in het bestuur meningsverschillen of sv Loosduinen, deel uitmakend van de Hervormde Jeugdraad, zich in principe kon veroorloven met die ontwikkeling mee te gaan want dit betekende toch dat de club de deur openzette om onbelemmerd te gaan gokken waarvan dit een slechte invloed zou uitgaan op de jeugdleden. Uiteindelijk leidde het ertoe dat ook de sv Loosduinen zich als totodeelnemer liet inschrijven i.v.m. de vele financiële voordelen voor de vereniging.

In 1956 hield korfbalclub “de Zwaluwen” op te bestaan en dit bood sv Loosduinen perspectieven tot uitbreiding van de accommodatie. De Zwaluwen had de boel wel erg verwaarloosd achtergelaten en het bestuur van sv Loosduinen voelde er niets voor de opknapkosten voor eigen rekening te nemen. Het bestuur van de Jeugdraad besloot het boeltje op te knappen om het daarna in gebruik aan sv Loosduinen te geven.
Eén ding stond wel vast, de oude bus die diende als consumptietent moest verdwijnen. De bus lekte als een mand en de vloer was verrot en elke reparatie was geldverspilling.

De jaarvergadering 1956-1957 stond ook dit keer weer in het teken van afscheid nemen van enkele bestuursleden. Cees van Spronsen vond het na 21 jaar als mede-oprichter van de club wel welletjes. Voorzitter van Aartrijk zwaaide hem veel lof toe, uiteraard voor het in 1936 genomen initiatief alsmede voor het zeer vele dat hij gedurende al die jaren voor sv Loosduinen had gedaan.

Seizoen 1957-1958

>

In het seizoen 1957-1958 was de zaterdag 1e Klasse A van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Bizon, sv Duinoord, Hsv DUNO, Hoekse Boys, HTSV, Klokken Toren Boys, sv Loosduinen, Maasdijk, SVGEB en sv Wassenaar.

Uiteindelijk presteerde het vlaggenschip van de vereniging dit seizoen uitstekend want van de 18 wedstrijden werden er 11 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 5 verloren. Met 24 punten, en een doelsaldo van 54 voor en 37 tegen, eindigde sv Loosduinen 1 op de tweede positie van de ranglijst. Men had dus de pech dat Hoekse Boys dit seizoen net wat beter presteerde en met 28 kampioen werd.

<

Seizoen 1958-1959

In seizoen 1958-1959 was vooral de jeugdafdeling flink toegenomen tot 69 leden. Deze jeugdafdeling werd geleid door Gerrit van der Berg, Jan Toet, Ab Balk en de heer G. van Eendenburg.

De inkomsten uit de toto werd aan een bijzondere bestemming gegeven. Er ging een gedeelte naar de reparaties en vernieuwingen van de accommodatie op “Madestein” en een gedeelte naar de junioren en pupillen van sv Loosduinen. De toto leverde in dit seizoen f.432,98 op.

In het seizoen 1958-1959 kreeg dan eindelijk het clubblad van sv Loosduinen meer gestalte dan voorheen. Het clubblad ging vanaf dit seizoen wekelijks verschijnen met wedstrijdprogramma’s, uitslagen en korte verslagen. Aad Farla was de redacteur en tevens technisch verzorger waarbij hij dankbare hulp kreeg van broer Oscar, die het clubblad elke week lardeerde met de fraaiste tekeningen.
Dit seizoen zou ook geheel in het teken staan van de reeds begonnen verbouwing van het clubgebouw waarin tevens een echte kantine was gepland en de scheidsrechters een behoorlijke kleedkamer kregen.

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1958-1959 uit de volgende clubs samengesteld: Bizon, DSVP, Duinoord, Ec-So, s.c. ESSO, KMD, sv Loosduinen, Naaldwijk en OSZ.

Op 11 april 1959 werd Cees Knoppert voor zijn 250 wedstrijden als grensrechter bij wedstrijden van sv Loosduinen 1 gehuldigd. Speciaal voor deze huldiging was een vriendschappelijke wedstrijd tegen H.G.A. 1 vastgesteld.

Op 23 mei 1959 wist sv Loosduinen 1 in de uitwedstrijd tegen Naaldwijk 1 met 0-1 te winnen door een doelpunt van Koos Groenevelt en werd de club kampioen in de 1e Klasse B HVB. Van de 16 competitiewedstrijden wist sv Loosduinen er maar liefst 15 te winnen en werd er 1 keer verloren. De kampioen behaalde hiermee 30 punten en een doelsaldo van 87 voor en 20 tegen.

Toch was sv Loosduinen hiermee nog niet automatisch gepromoveerd naar de grote KNVB want in die tijd moest er nog tegen de kampioen van de andere 1e Klasse gevoetbald worden voor het algeheel kampioenschap van de HVB. Op 20 juni 1959 werd “thuis” Wassenaar verslagen met maar liefst 7-2 en de uitwedstrijd eindigde in 1-1. Hierna volgde er nog een competitie tussen vv Alphen en Be-Fair. Na deze onderlinge competitie wisten sv Loosduinen en Be-Fair te promoveren, eindelijk was sv Loosduinen weer “KNVB-er”. Als teken van waardering kreeg trainer Jan van der Lelie een waterzak aangeboden.

Seizoen 1959-1960

En zo kon het verenigingsjaar 1959-1960 het eerste echte KNVB seizoen aanvang nemen. Helaas was de kantine nog niet gereed gekomen. Waar je als echte KNVB club natuurlijk niet aan ontkwam waren echte raambiljetten en die kwamen er dan ook. Er moesten immers meer toeschouwers naar “Madestein” worden gelokt om de uit de KNVB status voortvloeiende hogere kosten te kunnen bestrijden.
Teneinde de trainingsfaciliteiten te bevorderen werd het voormalige korfbalveld van “De Zwaluwen”, die immers waren geliquideerd, als trainingsveld in gebruik genomen en werden er voorbereidingen getroffen de bestaande verlichting van het kleine veld over te brengen naar het “Zwaluwenveld”. Op 11 maart 1960 werd de nieuwe veldverlichting officieel ontstoken dankzij de pro deo electriciëns Cees van Spronsen, Gerard Sllotweg en Wim Weber.

De eerste twee wedstrijden van sv Loosduinen 1 gingen verloren echter de derde wedstrijd leverde een 3-1 overwinning tegen Spirit op.
Op 22 oktober 1959 kwam trainer Jan van der lelie bij het bestuur zijn ontslag indienen omdat er te weinig selectiespelers op de training verschenen. Hoe men dit seizoen de training zonder trainer is doorgekomen valt niet meer te achterhalen. Het eerste elftal eindigde wel op een verdienstelijke 6e plaatst in deze 4e Klasse.

Seizoen 1960-1961

Op de Algemene Ledenvergadering van 1 juli 1960 maakte voorzitter van Aartrijk bekend zijn functie te beëindigen. De heer P.C. Tazelaar werd zijn opvolger. Verder werd de relatie tussen de Hervormde Jeugdraad en sv Loosduinen juridisch verbroken zodat de club nu zelf overeenkomsten mocht sluiten en verplichtingen aangaan.

In dit seizoen had sv Loosduinen voor het eerst in haar bestaan een betaalde trainer in dienst genomen. De heer Frans van der Nolck van Gogh, oud speler van VIOS en hiervoor trainer van de grootste amateurclub uit de regio, RVC, werd de nieuwe trainer van sv Loosduinen.
Frans van der Nolck van Gogh bleek niet alleen over goede trainerscapaciteiten te beschikken maar bleek ook een voortreffelijk entertainer te zijn. Frans bracht sfeer op “Madestein” dat ten gevolge had dat de trainingen  weer druk bezocht werden en men na afloop van de training nog lang in de kantine bleef hangen.

Het ging goed met het eerste elftal van sv Loosduinen. Door de velen afkeuringen moest men op 22 april 1961 een inhaalwedstrijd spelen bij Die Haghe aan de Melis Stokelaan (oude terrein VIOS). Bij winst zou sv Loosduinen kampioen van de 4e Klasse worden. Onder toeziend oog van concurrent RCL, dat met een volle bus naar Den Haag was gekomen om Loosduinen te zien verliezen wist sv Loosduinen deze wedstrijd met 3-1 te winnen en werd zodoende kampioen. Grote man in deze wedstrijd was Jaap Kuiper sr. met een hattrick. ‘s-Avonds volgde uiteraard een grote feestavond in de Gereformeerde Wilhelminaschool, naast de Gereformeerde kerk (beide inmiddels afgebroken) in de Wilhelminastraat, thans Loosduinse Hoofdstraat.
Om voor altijd vast te leggen bestond dit kampioenselftal uit; Aad Farla, Gerrit van Steenbergen,Piet Groot, Wim Oosterlee, Wim Weber, Tjip Dotinga, Jaap Kuiper sr, Arie Weijsenfeld, Piet de Zoete, Arie Molenkamp, Koos Groenevelt en Kees Addicks.
In het voorjaar van 1961 werd in het bestuur voor het eerst gesproken over de mogelijkheid de bestaande accommodatie te vervangen door een geheel nieuw clubgebouw maar vanwege de te hoge kosten werd dit nog niet haalbaar geacht. Echter nu sv Loosduinen 1 3e Klasser was geworden voldeed de bestaande accommodatie niet meer aan de redelijke eisen. Voorgesteld werd om een grote financiële actie onder de leden en “derden” te houden.
Succes trainer Frans van der Nolck van Gogh liet Loosduinen met een flinke kater zitten. Na het kampioenschap en promotie naar de 3e Klasse KNVB besloot hij sv Loosduinen te verlaten en koos voor RVC. De heer van der Broek, afkomstig van Celeritas, werd aangetrokken als de nieuwe trainer van sv Loosduinen.

Seizoen 1961-1962

Op 7 juli 1961 kreeg het bestuur op de Algemene Ledenvergadering toestemming om een lening van 10.000 gulden aan te gaan voor de bouw van een nieuwe kantine. Daarnaast moest er ook nog eens 5.000 gulden door de club zelf opgehoest worden.
In oktober 1961 werd de club benaderd door de Eredivisie-club A.D.O. voor een eventuele overschrijving van de talentvolle jeugdspeler Piet de Zoete met het verzoek toe te staan dat Piet in het vervolg bij A.D.O. ging trainen. Piet zou nog wel het hele seizoen voor Loosduinen 1 blijven spelen en verrichte ook veel werk aan het nieuw te bouwen clubgebouw.
In april 1962 kreeg sv Loosduinen de bouwvergunning binnen. Alvorens men met de bouw kon gaan beginnen moest eerst de helft van de bestaande bebouwing worden afgebroken. Op 14 mei 1962 werd het startsein gegeven voor de sloop. Toen werd nog eens duidelijk wat een oerkracht er in sommige leden schuil ging! Op 23 mei 1962 was het karwei al geklaard zodat met de nieuwbouw aanvang kon worden gemaakt. In dit seizoen degradeerde zowel het 1e elftal (uit 3e Klasse KNVB) als het 2e elftal van sv Loosduinen.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1961-1962 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, CSVD, Excelsior Maassluis, Excelsior Pernis, HBSS, Hoogvliet, Loosduinen, Monster, Scheveningen Holland Sport (S.H.S.)en De Zwervers.
In deze 3e Klasse A eindigde werd de v.v. Hoogvliet kampioen, ARC eindigde als nummer twee gevolgd door De Zwerver, Excelsior Pernis, Excelsior Maassluis, CSVD, HBSS, Monster, Loosduinen. S.H.S. (Scheveningen Holland Sport) eindigde  met 9 punten als laatste met een punt achterstand op Loosduinen en twee op Monster en degradeerde hiermee uit de 3e Klasse.

Seizoen 1962-1963

Men schoot aardig op met de nieuwbouw. Dat kon ook wel want de romp van het gebouw was in de werkplaats reeds in delen klaar gemaakt. Reeds op 17 juni 1962 kon het clubgebouw al worden opgeleverd.
Onder leiding van Gerrit van der Berg en Jan Toet werd er door een aantal leden heel hard gewerkt voor wat betreft de houtbewerking. Deze hulp van de vele leden droeg er toe bij dat het nieuwe clubgebouw op 23 augustus 1962 door Ere-voorzitter G.J. Slootweg sr. geopend kon worden.
Bij de opening van het nieuwe clubgebouw van sv Loosduinen met van links naar rechts: Bondsbestuurder KNVB, G. Eendenburg, J. Kuiper, P. Brak, P. Tazelaar, G. van der Berg, A. Farla en J. Toet.

Op 25 augustus behoorde de wedstrijd sv Loosduinen- De Postduiven tot sluitstuk van dit feestelijke gebeuren. Deze wedstrijd stond o.l.v. scheidsrechter W. Krouwel, die daarmee z’n laatste wedstrijd floot na een briljante carrière in de K.N.V.B.
In seizoen 1962-1963 ging vv De Postduiven voortaan op zondag gebruik maken van de velden van sv Loosduinen. Dit i.v.m. veldengebrek had de gemeente Den Haag hiertoe besloten. Het bestuur van sv Loosduinen was hier niet gelukkig mee. Sinds die tijd was het geen zeldzaamheid dat de consul de velden moest afkeuren als gevolg van te intensieve bespeling.
De winter 1962-1963 was zeer streng waardoor er veel wedstrijden gedurende lange tijd moesten worden uitgesteld. Het eerste elftal o.l.v. de nieuwe trainer van Pijlen handhaafde zich in de 4e Klasse KNVB.

Seizoen 1963-1964

In het seizoen 1963-1964 besloot het bestuur dat alle leden bij toerbeurt zaterdagochtend 4 man per week opgeroepen werden de velden voor bespeling gereed te maken, dat wilde zeggen netten ophangen, vlaggen uitzetten, kleedkamers uitvegen en lijnen kalken.
S.v. Loosduinen bleef maar groeien en in oktober 1963 werd een 6e seniorenelftal ingeschreven.
En verzoek aan de gemeente om het toegangspad naar het clubgebouw te asfalteren werd door de gemeente ook uitgevoerd. Wat verder bijdroeg aan de verfraaiing van de accommodatie was de nieuwe entree aan het begin van de toegangsweg naar de velden. Deze entree bestond uit twee lokethokjes, onderling met elkaar verbonden door een groot bord met de naam sv Loosduinen daarop, allemaal in de clubkleuren prachtig geschilderd.
Het clubgebouw van s.v. Loosduinen was in die tijd nog niet aangesloten op het Gemeentelijk waterleidingnet. Voorzitter Tazelaar probeerde het gemeentebestuur over te halen om dit alsnog voor elkaar te krijgen. De gemeente was wel bereid dit te doen maar dan moest de club wel zelf f.3000,= op tafel leggen en dat had men toen niet.
Aan het einde van dit seizoen wist het eerste elftal o.l.v. trainer van Pijlen na een 2-0 overwinning op “Maasdam” zich te behouden voor de 4e Klasse. Wel werden in dit seizoen het 3e, 4e en 5e elftal kampioen.

Seizoen 1964-1965

Ook in seizoen 1964-1965 zwaaide trainer van Pijlen de scepter over de selectie. Op de Jaarsvergadering werd het voorstel van Jaap Kuiper sr. om het tenue van sv Loosduinen te veranderen gehonoreerd. Aangekondigd werd dat er in het volgende seizoen per 15 augustus 1965 de zwarte broek vervangen zou worden door een witte broek.
Op 20 augustus 1964 bedroeg het ledental bij sv Loosduinen 204, dat betekende 18 leden meer dan vorige seizoen. De bevriende winkelier, firma van der Kolk, schonk de club een nieuwe oliekachel, welke de temperatuur in de kantine zeer veraangenaamde. Voor die tijd stond er ook wel een kachel met zo’n groot zwart scherm er omheen, maar die verschafte slechts in de buurt van de kachel enige warmte.

De lange weg van promotie naar 3e Klasse K.N.V.B.

Intussen waren de successen van het 1e elftal niet van de lucht. Op 22 maart 1965 moest sv Loosduinen “uit” tegen Excelsior Pernis en in deze wedstrijd had sv Loosduinen genoeg aan een gelijkspel om kampioen te worden. Er waren 4 bussen voor supporters besteld en alle elftallen van de club hadden van de K.N.V.B. vrijaf gekregen om de wedstrijd te kunnen bijwonen. Onder bar natte omstandigheden verloor helaas sv Loosduinen in Pernis met maar liefst 4-1.
Door die nederlaag eindigden beide clubs met 25 punten uit 18 wedstrijden gelijk op een 1e plaats dus moest wederom tegen Excelsior Pernis worden aangetreden. Ditmaal werd deze wedstrijd op het neutrale terrein van C.S.V.D. in Delft aangewezen en wel op 29 maart 1965.
Voor 1200 toeschouwers werd toen in de officiële speeltijd geen beslissing verkregen zodat er verlengd moest worden. In deze verlenging scoorde Excelsior Pernis en was sv Loosduinen voor de tweede keer een illusie armer.
Maar….. de 2e plaats in de competitie gaf recht op deelname aan de promotiecompetitie. In die promotiecompetitie zouden drie van de vier ploegen promoveren en sv Loosduinen was ingedeeld in de poule met A.S.W.H., Oranje Wit en J.A.C. J.A.C. en sv Loosduinene eindigde precies gelijk op de 3e plaats en daardoor moest er wederom een beslissingswedstrijd gespeeld worden.
Deze wedstrijd werd op 22 mei 1965 op het toenmalige Die Haghe terrein aan de Dedemsvaartweg gespeels en door sv Loosduinen met 1-0 (doelpunt van toen nog junior zijnde John Zwaanswijk) gewonnen.
Eindelijk na 26 wedstrijden was sv Loosduinen alsnog gepromoveerd.
In mei 1965 ging Jaap Kuiper jr. niet in op een aanbieding van Sparta uit Rotterdam. Daarmee werd, volgens velen, de beste laatste man die sv Loosduinen ooit heeft gehad voor de club behouden.

Seizoen 1965-1966

De plannen van het bestuur tot vernieuwing van de trainingsverlichting hadden inmiddels gestalte gekregen door bestelling van drie nieuwe lichtmasten van 10 meter lang. In augustus 1965 werden door de leden een sleuf gegraven voor het leggen van een nieuwe kabel. Bij aanvang van seizoen 1965-1966 kon de nieuwe lichtinstallatie in gebruik worden genomen.
Met 188 leden ging sv Loosduinen dit seizoen in. De jeugdafdeling bestond uit 5 junioren- en 2 pupilenteams.

Het eerste elftal van sv Loosduinen, nog steeds o.l.v. trainer Van Pijlen, werd ingedeeld in de zaterdag 3e Klasse A KNVB en die was verder samengesteld uit: ARC, CSVD, sv Die Haghe, DOTO, DUNO, Monster, Oranje Wit, PPSC, RCL, SVOW en De Zwerver.

In november 1965 had het eerste elftal slechts 4 punten uit 8 wedstrijden vergaard. Echter in de loop van het seizoen ging het team van Van Pijlen steeds beter “draaien” en wist alsnog het 3e Klasseschap voor minimaal één seizoen veilig te stellen.  Van de 22 competitiewedstrijden werden er dit seizoen 10 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 9 keer verloren. Met 23 punten, en de doelcijfers 43-41, eindigde sv Loosduinen op een keurige vijfde positie van de ranglijst van de zaterdag 3e Klasse A.

Op 3 juni 1966 werd in aanwezigheid van de selectie, bestuur en commissies in restaurant “Ockenburgh” afscheid genomen van de heer Van Pijlen, die 4 jaar achtereen als trainer van sv Loosduinen in dienst was geweest en de promotie naar de 3e Klasse KNVB had bewerkstelligd.

Seizoen 1966-1967

Voor seizoen 1966-1967 werd oud-Sparta prof Koos Verbeek aangesteld als trainer van de selectie van sv Loosduinen. Overeengekomen werd dat men vanaf dit seizoen tweemaal per week getraind ging worden. Bovendien nam trainer Verbeek ook de geselecteerde jeugd van sv Loosduinen voor zijn rekening.
Voorzitter Tazelaar nam om persoonlijke redenen en Gerrit van der Berg verving hem tijdelijk. Op de jaarvergadering werd Joop Kuiper gekozen tot de nieuwe voorzitter van sv Loosduinen.
Het bestuur had de voornemens om de keuken uit te breiden en hiervoor diende de publieke toilet aan de westkant van het gebouw opgeofferd te worden. Verder werd er ook eindelijk eens een waterleiding aangelegd.
Aan het einde van het seizoen eindigde het 1e elftal op een verdienstelijke 3e plaats in de 3e Klasse KNVB. Het 2e elftal presteerde het voor de vierde keer in successie op de 2e plaats te eindigen, waardoor evenveel keer de boot naar de res. 3e Klasse KNVB werd gemist. Het 3e elftal werd overigens wel kampioen dit seizoen.

Seizoen 1967-1968

Sv Loosduinen had inmiddels een belangrijke plaats in de gemeenschap Loosduinen ingenomen. Gegroeid als ze was, van een klein zaterdagmiddag clubje naar een volwassen sterke 3e Klasse KNVB vereniging. Bovendien maakte de jeugdafdeling met maar liefst 120 leden dit seizoen een enorme groei door.

De indeling van de zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in seizoen 1967-1968 als volgt; CSVD, Die Haghe, HVO, JAC, Loosduinen, Monster, Oranje Wit, PPSC, RCL, Scheveningen, TOGR en VVGZ.

Met het eerste elftal ging het qua prestaties in eerste instantie niet zo best in de competitie. In november 1967 had men maar 5 punten uit 10 wedstrijden bijeengesprokkeld. Echter in maart 1968 was dit puntenaantal opgelopen tot 18 punten. Uiteindelijk wist sv Loosduinen 1 van de 22 competitiewedstrijden er 8 te winnen, 6 gelijk te spelen en 8 te verliezen. Met 22 punten en een doelsaldo van 32 voor en 32 tegen eindigde men op een zeer knappe vijfde positie van de ranglijst en was daarmee de prolongatie van weer een seizoen 3e Klasseschap verzekerd.

Na afloop van dit seizoen had trainer Verbeek te kennen gegeven zijn contract met de club niet te verlengen, er moest dus naar een andere trainer worden uitgezien. Na vele gesprekken met kandidaten bleef de heer Tempelaar (voorheen trainer van v.v. Monster) over.

Seizoen 1968-1969

Voor dit seizoen schreef sv Loosduinen 8 senioren en 9 jeugdelftallen in. Het bestuur opperde met de gedachten om het clubgebouw van centrale verwarming te voorzien. Alleen de kantine werd tot die tijd verwarmd met een oliekachel en elke winter moesten veel voorzorgmaatregelen genomen worden tegen bevriezing van de leidingen in de kleedkamers.

De indeling van sv Loosduinen 1 voor het seizoen 1968-1969 in de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB luidde als volgt; Barendrecht, Capelle, Die Haghe, Excelsior Pernis, JAC, Loosduinen, Monster, Naaldwijk, Pelikaan, RCL, Scheveningen en Unicum.

Het eerste elftal begon de competitie dramatisch maar in de loop van het seizoen herstelde men zich goed. Op 19 april 1969 eindigde sv Loosduinen 1 op een keurige vierde positie achter kampioen Barendrecht (37 punten), JAC (32) en Die Haghe (30). Van de 22 competitiewedstrijden werden er 13 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 6 verloren. Hiermee behaalde men 29 punten en een doelsaldo van 43 voor en 28 tegen. Een goed debuut dus voor trainer Tempelaar. Merkwaardig was het dan ook dat de heer Tempelaar, ondanks zijn goede prestatie bij sv Loosduinen, al na één seizoen de club verruilde voor een andere club.

Het allervroegste kampioenselftal dat sv Loosduinen ooit heeft voortgebracht was het 3e senioren elftal in dit seizoen. Reeds op 25 januari 1969 had dit elftal zoveel punten behaald (26 uit 15 wedstrijden) dat het voor de concurrenten onbereikbaar was geworden.
Op 1 februari 1969 verbrak het 2e elftal eindelijk de ban door! Na een overwinning van 2-0 op Duinoord 2 promoveerde men naar de reserve 3e Klasse KNVB. Hiermee maakte het 2e elftal een eind aan de traditionele 2e plaats van de laatste jaren.

Seizoen 1969-1970

In juli 1969 was het een drukte van belang op “het landgoed Madestein”. Vele leden spanden zich in om de accommodatie van sv Loosduinen weer wat aanzien te geven.

Het bestuur van sv Loosduinen schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 8 seniorenelftallen in. De jeugdafdeling bestond uit 6 junioren-, 3 pupillen- en 2 welpen-teams.

In het seizoen 1969-1970 kwam sv Loosduinen uit in de zaterdag 3e Klasse A van de KNVB met ditmaal als tegenstanders; Die Haghe, ‘s-Gravenzandse SV, Melissant, Monster, Naaldwijk, Nieuw Lekkerland, NSVV, Oranje-Wit, Pelikaan, SSS, Vlaardingen en Zuidland.

De heer J. de Leeuw uit Leiden, voorheen jeugdtrainer bij v.v. Katwijk, werd aangesteld als de nieuwe trainer van sv Loosduinen. De keuze van trainer De Leeuw was een weinig gelukkige verbintenis geworden. Het boterde niet tussen trainer en spelers van het 1e elftal en van de één op de andere dag bleef De Leeuw weg en was hij met de Noorderzon vertrokken. De bekende Haagse trainer Frans van der Nolck van Gogh nam de taken tijdelijk over. Hiervoor kreeg hij van Hsv Laakkwartier, waar hij zondags onder contract stond, toestemming. Ondanks het gedoe met trainer De Leeuw eindigde het 1e elftal toch nog in de middenmoot van de 3e Klasse. Van de 24 competitiewedstrijden werden er 11 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en  verloren. Met 26 punten (doelcijfers 27-30) eindigde sv Loosduinen achter kampioen NSVV (36 punten), Vlaardingen (35), SSS (31) en Die Haghe (26) op een prima vijfde positie van de ranglijst.

Op 14 maart 1970 werd het 300e lid (de 9 jarige J.Krens) ingeschreven bij sv Loosduinen.

Seizoen 1970-1971

Trainer Frans van der Nolck van Gogh bleef dit seizoen aan als trainer van sv Loosduinen. In die tijd kon het nog zo zijn dat je als trainer een zaterdag- en zondagvereniging trainde.
Enkele bestuursleden kregen een uitnodiging op het stadhuis voor een bespreking over de komende verplaatsing van sv Loosduinen naar een nieuwe accommodatie.
In elke vergadering van het bestuur stond telkens “de verhuizing” weer op de agenda met de belangrijkste vraag; ‘hoe komt men aan het geld’?
In maart 1971 waren arbeiders al bezig de tuinderijen op de Monsterseweg te ontmantelen om deze bouwrijp te maken voor de huidige accommodatie en wegenaanleg door dat gebied. Er werd binnen de club een bouwcommissie gevormd en de eerste vraag luidde; moest er nu een stenen of een houten clubgebouw komen? Een stenen clubgebouw was veel duurder en sv Loosduinen kon deze lasten niet inplannen.

Seizoen 1971-1972

De jaarvergadering op 21 augustus 1971 verliep in alle rust. Eén van de agendapunten was dat de contributie “flink” werd verhoogd. I.p.v. f.5,= moest men nu f.7,50= per maand betalen, dit met het oog op de fondsvorming ten behoeve van de aanstaande verhuizing naar het nieuwe complex.
Trainer Frans van der Nolck van Gogh kwam met het verzoek naar het bestuur of, vor het scheppen van wat sfeer, er na de training een pilsje in de kantine verkocht mocht worden. Dit verzoek werd in eerste instantie met 4 stemmen tegen, 1 voor en 1 blanco stem afgewezen. De druk van de selectie werd hierdoor enorm en 4 maanden later ging het bestuur alsnog overstag. Bij wijze van proef mocht er tot het einde van dit seizoen na de training bier worden verkocht in de kantine.
Op 19 februari 1972 werd er voor het eerst bij sv Loosduinen een carnavalsavond georganiseerd.
Sinds maart 1972 was het clubgebouw eindelijk ook telefonisch te bereiken. Het telefoonnummer werd 070-259606 en dit nummer heeft sv Loosduinen heel lang behouden.
het 1e elftal kon het dit seizoen hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. Er werden maar 19 punten uit 22 wedstrijden behaald.

Seizoen 1972-1973

Sv Loosduinen bleef maar groeien. Voor dit seizoen werden maar liefst 9 senioren en 13 jeugdteams ingeschreven.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Die Haghe, DUNO, ‘s-Gravenzande, JAC, Koudekerk, Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, PPSC, Rozenburg en Vlaardingen.

Na een slechte seizoenstart wist het 1e elftal in mei 1973 toch nog een 3e plaats te bereiken met 25 punten uit 20 wedstrijden. Onder deze omstandigheden kon trainer Frans van der Nolck van Gogh sv Loosduinen met een gerust hart verlaten om het eens een poosje rustig aan te gaan doen.

Op 19 maart 1973 werd er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden met het oog op “het bestemmingsplan Madestein”. Het bleek dat de eerder geraamde kosten van f.100.000,= met maar liefst f.45.000,= werd overschreden. Na de aftrek van subsidies en eigen beschikbare middelen bleef er een te lenen bedrag van f.66,250,= over.

Door het vertrek van trainer Frans van der Nolck van Gogh diende derhalve te worden uitgezien naar een waardig plaatsvervanger. Voor het eerst kreeg de selectie van sv Loosduinen inspraakmogelijkheden in een benoeming uit de velen kandidaten. Gekozen werd uiteindelijk voor de heer P. van Anraad, oud keeper van Holland Sport.

Seizoen 1973-1974

Dit seizoen zou een belangrijk jaar worden met het oog op de realisering van de plannen tot herhuisvesting op het nieuwe sportcomplex. Dit vroeg niet alleen veel geld maar ook een gedegen planning en uitvoering van allerlei initiatieven die tot effectuering van de bouw moesten leiden.
Met de door de bouwfondscommissie georganiseerde financiële acties liep het goed want in 2 maanden tijd werd er al meer dan f.10.000,= opgehaald.
Jan Molenkamp kreeg van het bestuur het groene licht om initiatieven te ontwikkelen tot het doen van plaatsen van reclameborden langs het veld.
Op 5 april 1974 werd op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering alsnog besloten tot de bouw van een stenen bouwplan, met andere woorden, de kantine werd alsnog van steen i.p.v. hout. Dit betekende wel een extra kostenplaatje van rond de f.40.000,=

Ook werd er op deze vergadering het voorstel om over te gaan tot de verkoop van bier in de kantine met overgrote meerderheid aangenomen.
Het 1e elftal had een matig seizoen achter de rug en eindigde op een 3e plaats van onderen.

Seizoen 1974-1975

Bij de aanvang van het seizoen 1974-1975 moest er reeds gebruik gemaakt gaan worden van de nieuwe velden. Omdat het clubgebouw nog lang niet klaar was moest er in sporttenue een lang traject afgelegen worden. In de rust van de wedstrijden werd er thee per volkswagenbus van de fa. Kuiper aangevoerd. Het was allemaal wel behelpen en het vergde een hele organisatie met 8 seniorenteams en 13 jeugdelftallen.
Voor het seizoen 1974-1975 had de KNVB een versterkte degradatieregeling afgekondigd. Dit hield in dat er maar liefst 4 clubs zouden kunnen degraderen, waarvan er 3 afhankelijk zijn van de (wan)prestaties van elftallen uit de 2e Klasse KNVB.
In dit seizoen diende zich ook voor het eerst een sponsor aan voor het 1e elftal. Ron van Haalen voorzag het 1e elftal en de A1 van trainingspakken en sporttassen met de inmiddels vertrouwd geraakte afbeeldingen van zijn tekkels.
Het eerste elftal bakte er, bijna traditiegetrouw, niet veel van in de eerste helft van de competitie. Begin december had het team van trainer Piet de Zoete slechts 4 punten behaald.
Na 7 maanden bouwen stond in januari 1975 het nieuwe clubgebouw van sv Loosduinen er maar vergde nog veel werk op het gebied van afwerking.
Trainer Piet de Zoete had echter andere zorgen en dat was sv Loosduinen te behoeden voor degradatie. Hij leek daarin ook aardig te slagen want eind februari had zijn team ineens 15 punten uit 15 wedstrijden. In deze maand werd het contract met Piet de Zoete met één jaar verlengd, waaruit vertrouwen sprak voor zijn vakmanschap.
Na februari behaalde het 1e elftal nog maar 2 punten uit 7 wedstrijden waardoor men als 3e van onderen eindigde. Hierdoor moest er een beslissingswedstrijd tegen Piershil voor degradatie gespeeld worden.

In diversen bestuursvergaderingen werden inmiddels een geheel scala van voorbereidingen getroffen voor de festiviteiten rondom de opening van de nieuwe clubaccommodatie.
Op 23 mei 1975 was er een gezellige avond voor alle medewerkers die aan de bouw hadden meegeholpen. Op 27 mei werd er voor alle leden en donateurs van sv Loosduinen een “Open huis” gehouden in de nieuwe kantine en op 30 mei was er een receptie voor alle genodigden. Op zaterdag 31 mei 1975 volgde het klapstuk met een groots (sportief) gebeuren bij sv Loosduinen.
In samenwerking met 2 drumbands vertrok men met alle pupillen- en welpenelftallen achter zich vanaf het Mecklenburgplein, door het dorp, naar “Nieuw Madestein”. ‘s-Middags was de Ere-wedstrijd tegen de oud profs van A.D.O. o.l.v. internationaal topscheidsrechter Charles Corver.

De nieuwe kantine van sv Loosduinen op Sportpark Madestein.

Omdat sv Loosduinen 1, precies op deze dag de beslissingswedstrijd tegen Piershil moest voetballen en hiervoor geen uitstel kreeg van de KNVB, besloot men maar om met een “Loosduinselftal” bestaande uit spelers van De Postduiven, G.D.A. en enkele vrijgestelde spelers van sv Loosduinen tegen A.D.O. aan te treden.
Tijdens deze feestelijke wedstrijd overviel sv Loosduinen een groot gevoel van teleurstelling bij het vernemen van de 4-0 nederlaag van het 1e elftal in Vlaardingen. Door deze nederlaag was sv Loosduinen gedegradeerd.

Seizoen 1975-1976

En toen brak seizoen 1975-1976 aan, een seizoen waarin het 40-jarige jubileum gevierd ging worden en dat vroeg de club derhalve weer nieuwe voorbereidingen voor festiviteiten die zouden gaan plaatsnemen.
In dit seizoen werden er 8 senioren- en 12 jeugdelftallen bij de KNVB ingeschreven. In september 1097 werd er bij sv Loosduinen een jubileumcommissie samen gesteld.

District West II zaterdag 4e Klasse A van de KNVB bestond in het seizoen 1975-1976 uit: DSVP, Holland Sport’32, Lisser Boys, sv Loosduinen, Randstad Sport, Scheveningen, Schoonhoven, De Sleutels, SVPTT, TAVV, Zevenhoven en Zwammerdam.

Het 1e elftal wist zich pas in april 1976 “veilig” te spelen in de 4e Klasse. In een matig seizoen behaalde men slechts 16 punten uit 22 wedstrijden.
Op 17 april begonnen de eerste 40-jarige jubileumfestiviteiten met een groot internationaal toernooi voor de A-, B- en C klassers.
Op 30 april werd weer de traditionele voetbalwedstrijd van het Loosduinse elftal gespeeld, ditmaal tegen “oud” FC Den Haag. In het kader van het 40-jarige jubileum werd er ook een familietoernooi georganiseerd. Hierna zullen nog vele familietoernooien volgen bij sv Loosduinen.

Seizoen 1976-1977

Op 18 augustus 1976 werd er voor de jeugd van sv Loosduinen een grote Tienkamp georganiseerd en op 21 augustus stond een fietspuzzeltocht op het programma. Op 1 september 1977, precies op de dag dat sv Loosduinen 40 jaar geleden werd opgericht, was er een receptie waar meer dan 150 genodigden het bestuur de hand kwamen drukken. Namens de HVB bood de heer H.A. ter Hoeven een vlag aan, een geschenk dat sv Loosduinen ook van de heer Remmers namens de KNVB ontving. Sponsor Ron van Halen overhandigde het bestuur maar liefst 24 sporttassen en een bedrag van 1000 gulden.
Het feestgedruis werd op zaterdagavond 4 september 1976 afgesloten met een grote feestavond voor alle leden en donateurs in “De Brink Inn” van Bloemendaal.
De club groeide maar door want voor seizoen 1976-1977 werden maar liefst 10 senioren-, 7 junioren-, 3 pupillen-,  en 3 welpenteams ingeschreven. Later in het seizoen werd er nog een 8e juniorenelftal aan toegevoegd. Ook was sv Loosduinen dit seizoen 2 zaalvoetbalteams rijker. Tijdens dit seizoen werd er voor het eerst in de historie van de club een scorebord langs het 1e veld geplaatst.

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1976-1977 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, DEVJO, sv Die Haghe, Hermandad, Holland Sport’32, sv Loosduinen, Maasdijk, Monster, MVV’27, RAS, Scheveningen, Semper Altius en Unicum.

Het 1e elftal behaalde in dit seizoen een bescheiden resultaat door op een 8e plaats te eindigen met 22 punten. Van de 24 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 9 verloren. Het doelsaldo was 28 voor en 32 tegen.
Aan het einde van het seizoen werd er afscheid genomen van trainer Piet de Zoete. Het 3e-, 8e-, 10e-elftal van sv Loosduinen werden wel kampioen evenals de welpen 1.

Seizoen 1977-1978

In dit seizoen hoefde je als jongetje nog maar 6 jaar te wachten alvorens je lid kon worden van een voetbalvereniging want de z.g. “miniwelpen” werden door de KNVB in het leven geroepen.

De indeling van sv Loosduinen 1 voor het seizoen 1977-1978 in de zaterdag 4e Klasse B luidde als volgt; Die Haghe, Hillegersberg’32, Hoekse Boys, HPSV, sv Loosduinen, Maasdijk, Naaldwijk, Randstad Sport, Scheveningen, Te Werve, TSB en Vlaardingen.

De A-selectie stond dit seizoen voor het eerst o.l.v. trainer Jan Niemeijer, voorheen jeugdtrainer bij sv Loosduinen. Het werd een onopvallend seizoen ditmaal voor sv Loosduinen 1 waarin men uiteindelijk keurig in de middenmoot eindigde. Van de 22 competitiewedstrijden won men er 12, speelde maar liefst 12 keer gelijk en werd er 5 maal verloren. Met 22 punten, en de doelcijfers 24-23, eindigde Loosduinen op de zesde positie van de 4e Klasse A. Die Haghe werd met 31 punten kampioen.
Tijdens dit seizoen werd er afscheid genomen van 4 eerste elftalspelers. In oktober 1977 werd er eerst tijdens een georganiseerde wedstrijd tussen “Oud Loosduinen1” en sv Loosduinen 1 afscheid genomen van Aad Farla. Aad had sinds eind jaren vijftig deel uitgemaakt van de A-selectie.
Op 27 mei 1978 werd er afscheid genomen van de 1e elftalspelers Freek Bakker, Karel le Grand en Jan Molenkamp. Jan Molenkamp had maar liefst 400 wedstrijd in het 1e elftal van sv Loosduinen gespeeld.
Het 1e elftal behaalde dit seizoen een 5e plaats in de 4e Klasse met 22 punten uit evenzoveel wedstrijden.

Seizoen 1978-1979

In dit seizoen ging “de ballenaktie” van start. Een initiatief van Jan Tazelaar waar sponsoren wedstrijdballen konden schenken. Als tegenprestatie stond hier tegenover dat de naam van die wedstrijdbalsponsor voor de wedstrijd werd omgeroepen. Deze actie wierp zoveel resultaat op dat deze tot de dag van vandaag in ere wordt gehouden.
Tijdens dit seizoen werd er zelfs een 11e seniorenelftal bij de KNVB ingeschreven, de club groeide nog steeds.

Het vlaggenschip van sv Loosduinen kwam in het seizoen 1978-1979 uit in de zaterdag 4e Klasse B van de KNVB en moest hierin strijden tegen: DSVP, Hazerwoudse Boys, JAC, KMD, sc Lisse, Randstad Sport, SEV, de Sleutels, SVGEB en SVOW.

De selectie van trainer Jan Niemeijer had een aardige verjonging ondergaan met o.a. de spelers Wybe Boersma, Dick Hartman, Philip Oosterhout, John de Vree en Ton de Bruyn, die allemaal rond de 20 jaar oud waren. Dit waren spelers waar in de toekomst veel verwacht van werden. Voor de rest zagen we in sv Loosduinen de bekende namen zoals Jan Tazelaar, Jaap Kuiper, Dick Beckschebe, Hans de Kleyn en Richard Kerkhoven.

Het werd wederom het seizoen van de gelijke spelen voor sv Loosduinen want van de 20 wedstrijden werden er maar liefst 11 gelijk gespeeld. Verder wonnen de mannen van trainer Niemeijer er vier en werd er vijf keer verloren. Met 19 punten, en een doelgemiddelde van 27 voor en 32 tegen, eindigde men op de zevende positie van de ranglijst. JAC werd kampioen met 29 punten.

Seizoen 1979-1980

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: DSVP, Duinoord, HBSS, Hoekse Boys, HVO, Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, Naaldwijk, Randstad Sport, SVGEB en TOGR.

Jan Niemeijer was ook voor dit seizoen de trainer van sv Loosduinen 1, waarmee hij aan het einde van de competitie een 5e positie op de ranglijst van de 4e Klasse A bereikte. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 7 verloren. Hiermee behaalde sv Loosduinen 22 punten en een doelsaldo van 24 voor en 25 tegen. Maasdijk was in deze competitie oppermachtig en werd dan ook uiteindelijk met 35 punten kampioen.

In januari 1980 had trainer Niemeijer per 1 juli zijn vertrek aangekondigd maar de spelersgroep gaf er de voorkeur aan dat hij moest blijven. Dit deed trainer Niemeijer dan alsnog en zodoende kwam hij op zijn besluit terug en tekende voor een jaar bij.

Seizoen 1980-1981

In dit seizoen loofde het jeugdbestuur van sv Loosduinen een cadeaubon van f.25,= uit voor dat jeugdlid dat de meeste nieuwe leden zou aanbrengen. Dit was een goed initiatief want medio februari 1981 had deze ledenwerfactie onder de jeugd 20 nieuwe leden aangebracht.

In het seizoen 1980-1981 was de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Devjo, DORR, Hoekse Boys, HPSV, KMD, Lisse, sv Loosduinen, MVV’27, Naaldwijk, Satelliet, Scheveningen, SVGEB en SV’35.

Het 1e elftal eindigde dit seizoen op een vierde positie in de 4e Klasse KNVB. Van de 24 competitiewedstrijden wist sv Loosduinen er ditmaal 10 te winnen, speelde men 6 keer gelijk en werd er 8 maal verloren. Hiermee werden 26 punten en een doelgemiddelde van 39 voor en 31 tegen gehaald.

Op 23 mei 1981 werd er d.m.v. een grote receptie afscheid genomen van trainer Jan Niemeijer.

Het 2e elftal werd op 28 april 1981 kampioen door in Rotterdam met 1-2 van Unicum te winnen en promoveerde zodoende naar de res. 2e Klasse KNVB. Hierdoor was er nog nauwelijks verschil tussen het 1e en 2e elftal van sv Loosduinen.

Seizoen 1981-1982

De jaarsvergadering van 31 augustus 1981 stond in het teken van het afscheid van voorzitter Joop Kuiper. Na 15 jaar lang voorzitter van sv Loosduinen te zijn geweest vond de heer Kuiper het zo wel welletjes.
Namens de gehele vereniging werd Joop Kuiper tijdens deze vergadering direct benoemd tot Ere-voorzitter van sv Loosduinen en ontving hiermee een gouden speld. Koos Pronk werd gekozen tot opvolger van Joop Kuiper en was dus vanaf dat moment de nieuwe voorzitter van sv Loosduinen.

Gezien de beperkte mogelijkheden welke de bestaande trainingsaccommodatie bood werd in overleg met “buurman” L.v.v. De Postduiven plannen ontwikkeld om tot een gewijzigde veldindeling te komen. De plannen hielden in de bestaande trainingsruimte uit te breiden met het bijtrekken van een 3e speelveld dat tevens een bestemming tot trainingsveld zou krijgen. Dit voorstel vond ook gehoor bij de gemeentelijke instanties waarna, in later stadium, tot realisering daarvan werd overgegaan.

Het eerste elftal van sv Loosduinen kwam dit seizoen uit in de 4e Klasse A KNVB van het zaterdagvoetbal en ontmoette ditmaal daarin: DORR, DSO, DSVP, Hoekse Boys, HPSV, KMD, Monster, Naaldwijk, SEV, SV’35 en Te Werve.

Met het eerste elftal ging het dit seizoen niet zo best. Van de 22 competitiewedstrijden wisten de Loosduiners er 5 te winnen, 8 gelijk te spelen en werd er 9 keer verloren. Met 18 punten, en een doelgemiddelde van 26 voor en 36 tegen, eindigde het team van trainer Ed Roos samem met Te Werve op de voorlaatste plaats van de ranglijst.
Dit betekende dus dat er aan het einde van het seizoen (op 13 mei 1982) een beslissingswedstrijd tegen Te Werve gespeeld moest worden, wie er zou gaan degraderen. Loosduinen verloor deze wedstrijd met 4-1 tegen “de Shell-mensen” en dat betekende in eerste instantie dat men, na 23 jaar lang KNVB-club te zijn geweest, naar de Afdeling Den Haag degradeerde. Echter vlak na deze wedstrijd kreeg sv Loosduinen te horen dat Te Werve in de tweede helft haar beste speler van het zondagelftal had ingezet en met dat gegeven tekende sv Loosduinen protest aan bij de KNVB.

Dit protest leidde ertoe dat de wedstrijd in zijn geheel moest worden overgespeeld en dat gebeurde op 22 mei 1982 op het veld van SVV Scheveningen. Na 90 minuten en 2 x 15 minuten verlenging bleef de stand 0-0 waardoor er een 3e beslissingswedstrijd volgde.
Deze 3e beslissingswedstrijd werd op 25 mei 1982 gespeeld op het terrein van De Zwarte Schapen op Sportpark Ockenburgh. Een kwartier voor tijd  stond sv Loosduinen met 2-0 achter tegen Te Werve maar toen kwamen de momenten van invaller Arjen Knoester die de 2-1 en de 2-2 aantekende. Vlak voor tijd schoot een Te Werve-verdediger in een paniekreactie de bal pardoes in eigen doel en zo wist sv Loosduinen zich alsnog te handhaven in de 4e Klasse van de KNVB.

Het 2e elftal degradeerde helaas wel, na een versterkte degradatieregeling van de KNVB (maar liefst 6 clubs moesten dit seizoen degraderen), uit de res. 2e Klasse KNVB.

Seizoen 1982-1983

Aan seizoen 1982-1983 werd deel genomen door 10 senioren- en 10 juniorenelftallen bij sv Loosduinen en ook door 2 zaalvoetbalteams. Trainer Frans Peeters debuteerde bij de A-selectie van de club.

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1982-1983 uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, Die Haghe, DORR, Honselersdijk, HPSV, KMD, Loosduinen, Monster, Naaldwijk, Semper Altius, SEV en SV’35.

Wederom draaide het 1e elftal geen goed seizoen. Eind oktober 1982 werd pas de eerste overwinning (1-2 bij SEV) binnen gehaald en pas op 23 april 1983 speelde de club zich “veilig” in de 4e Klasse door uit bij v.v.Monster te winnen (0-1). Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen, 9 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers 26 voor en 28 tegen, eindigde sv Loosduinen op de tiende positie van de ranglijst. 

Seizoen 1983-1984

Tijdens de “zomerstop” werden weer volop onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie verricht. Ook werd de douche- en warmwater intallatie vernieuwd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 september 1983 werd Hans Koningen gekozen tot de nieuwe voorzitter van sv Loosduinen.

In dit seizoen zagen we helaas ineens een enorme terugloop van het aantal jeugdleden, namelijk van 125 naar 91. Er moest dus nog meer aandacht aan de jeugd besteed gaan worden. In november 1983 verscheen de eerste jeugdkrant van sv Loosduinen. Deze jeugdkrant was 20 pagina’s dik, stond vol met allerlei rubrieken en zag er keurig verzorgd uit. De redactie van deze jeugdkrant was in handen van Philip Oosterhout, Jan de Zoete en Jan Niemeijer.

Ook in het seizoen 1983-1984 kwam het eerste elftal van sv Loosduinen uit in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB met ditmaal als tegenstanders: DEVJO, DSO, Honselersdijk, HS Texas DHB, KMD, Monster, Naaldwijk, Semper Altius, SEV, SV’35 en Te Werve.

Tijdens de winterstop stond het team van de nieuwe trainer Nol Olsthoorn ongeslagen bovenaan in de 4e Klasse KNVB. Ook na de winterstop bleef het “Vlaggenschip” winnen en was het samen met v.v. Monster in de race om het kampioenschap. Echter op 12 mei 1984 verloor men in Zoetermeer van DSO met 2-0 en dat betekende direct het kampioenschap voor v.v.Monster, dat net iets meer adem bleek te hebben dan sv Loosduinen.
Van de 22 competitiewedstrijden wist sv Loosduinen er 11 te winnen, 7 gelijk te spelen er werd er slechts 4 keer verloren. Met 29 punten, en de doelcijfers 36-26, eindigde sv Loosduinen op de tweede positie van de ranglijst achter kampioen Monster (32 punten).

Het 3e-, 4e- en 7e- elftal van sv Loosduinen werden dit seizoen wel kampioen.

Seizoen 1984-1985

In het seizoen 1984-1985 kreeg sv Loosduinen voor het eerst in haar bestaan de beschikking over een meisjeselftal die werden getraind door Peter den Hartog. De eerste wedstrijd van dit meidenteam werd op 27 augustus 1984 tegen v.v. Monster gespeeld.

Op 26 november 1984 werd op een Buitengewone Ledenvergadering Jan Niemeijer gekozen tot de nieuwe voorzitter van sv Loosduinen.

De indeling van sv Loosduinen 1 voor het seizoen 1984-1985 in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB luidde als volgt; DEVJO, Honselersdijk, KMD, Loosduinen, Maasdijk, Naaldwijk, Nootdorp, Scheveningen, Semper Altius, SEV, SV’35 en Te Werve.

Het 1e elftal van sv Loosduinen draaide een uitermate goed seizoen. Rond de Pasen (6 april 1985) stond “het Vlaggenschip” op de 1e plaats met 6 punten voorsprong op achtervolger SV’35, dat echter wel twee wedstrijden minder had gespeeld. Op 20 april 1985 had het 1e elftal van Loosduinen tegen dat SV’35 kampioen kunnen worden maar vreugde en verdriet lagen dicht bij elkaar. sv Loosduinen verloor de wedstrijd met 2-1 en zo werd de competitie weer spannend.

De laatste competitiewedstrijd moest sv Loosduinen op 4 mei 1985 naar DEVJO toe. Met een “Dubbeldekker” vol supporters werd er naar Voorburg afgereisd. “Loosduinen” had in deze wedstrijd aan een gelijkspel voldoende om het kampioenschap binnen te halen. Loosduinen kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Gert Hofman maar na rust maakte DEVJO gelijk. De spanning liep hoog op naarmate de wedstrijd vorderde maar gelukkig bleef het 1-1. Toen de scheidsrechter voor de laatste maal blies, barstte het feest los want sv Loosduinen was kampioen van de 4e Klasse A !!!

(we zijn nog op zoek naar de kampioensfoto)

Om 17.30 uur werden de spelers en trainer op grootse wijze door alle leden in de kantine van sv Loosduinen onthaald.

Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er door sv Loosduinen 11 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 3 verloren. Met 30 punten, en de doelcijfers 34 voor en 27 tegen, werd men dus zoals gezegd kampioen van de 4e Klasse A.

Seizoen 1985-1986

Sv Loosduinen begon dit seizoen met 252 leden (exclusief de ondersteunende leden). De club schreef bij de K.N.V.B. 10 seniorenelftallen, 6 junioren- en 2 dames/meisjesteams en een zaalvoetbalteam in.

Na het kampioenschap in het seizoen 1984-1985 kwam het vlaggenschip van sv Loosduinen dit seizoen uit in de zaterdag 3e Klasse A van de KNVB en ontmoette daarin: Die Haghe, DVO’32, ‘s-Gravenzandse SV, HVO, JAC, Katwijk, Lyra, Monster, Rijsoord, SVPTT en Ter Leede.

Helaas was de vreugde van de promotie naar de 3e Klasse van korte duur want al snel bleek dat de derde klasse iets te hoog was gegrepen voor de sv Loosduinen. Na zeven wedstrijden stond men op een voorlaatste plaats met 5 punten en aan het einde van het seizoen had het eerste elftal slechts 15 punten (4x winst, 7x gelijk en 11x verloren) behaald uit 22 wedstrijden, en dat was met een laatste plaats op de ranglijst net niet genoeg voor een langer verblijf in deze 3e Klasse.

De degradatie van sv Loosduinen 1 was uiteraard wel een kleine domper in het jaar dat de club haar 50 jarige jubileum vierde.
Op 12 april 1986 herleefde de fiftty’s and sixty’s op “Madestein” door een denderende Rock and Roll avond in de kantine van sv Loosduinen.

Seizoen 1986-1987

Op vrijdag 29 augustus 1986 ontving de sv Loosduinen van de gemeente Den Haag een sportpenning ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Loosduinse club. Bovendien werd Gerard van Eendenburg op deze receptie, vanwege zijn vele verdiensten, benoemd tot Ere-lid van sv Loosduinen. Gerard van Eendenburg was één van de oprichters van sv Loosduinen en naast het voetbal bekleedde hij in de loop der jaren vele functies binnen de vereniging zoals; leider, scheidsrechter en jarenlang lid van de onderhoudsploeg. Ook beheerde hij nog op het oude complex de fietsenstalling, waar je fiets dan voor een paar stuivers bewaakt werd, en behoede hij het oude complex ook voor mollen.

Als hoogtepunt van de jubileumvieringen speelde het eerste elftal van het 50-jarige sv Loosduinen op zaterdag 9 augustus 1986 tegen de oud-internationals. Deze ploeg bestond o.a. uit Heinz Stuy, Hugo Hovenkamp, Rob Rensenbrink, Johnny Rep, Lex Schoenmaker, Ruud Geels en Frans Bouwmeester. De wedstrijd eindigde in 2-5 voor de oud-internationals, waarbij de Loosduinse doelpunten werden gemaakt door: Jan Thoen en Arjan Knoester.

Bij aanvang van het seizoen 1986-1987 leek de terugloop van het aantal leden bij sv Loosduinen tot stilstand te zijn gekomen. De Loosduinse club telde op dat moment 320 leden en zagen we vooral bij de jeugd weer een stijging van het aantal leden.

In het seizoen 1986-1987 was de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB als volgt ingedeeld:  DORR, Hoekse Boys, HPSV, Honselersdijk, KMD, Loosduinen, MVV’27, sv Nootdorp, Scheveningen, SEV, SV’35 en Vlaardingen.

Het hele seizoen werd het een nek-aan-nek-race om het kampioenschap tussen SV’35 en Scheveningen. Deze tweestrijd tussen de eeuwige rivalen raakte onbeslist want beide teams eindigde met 35 punten uit 22 wedstrijden op een gedeelde eerste plaats. Na twee beslissingswedstrijden werd Scheveningen uiteindelijk kampioen van de 4e Klasse A. Het vlaggenschip van sv Loosduinen kende ook een uitstekend seizoen maar had dus de pech dat zowel SV’35 als Scheveningen in deze Klasse oppermachtig waren.
O.l.v. de nieuwe trainer Wim Sleijster wist sv Loosduinen van de 22 competitiewedstrijden er 11 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 4 keer verloren. Met 29 punten, en een doelsaldo van 43 voor en 30 tegen, eindigde men keurig op de derde positie van de ranglijst.

Seizoen 1987-1988

>

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1987-1988 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DEVJO, DSO, Hoekse Boys, Honselersdijk, KMD, sv Loosduinen, Maasdijk, sv Nootdorp, PDK, SEV en SV’35.

Grote teleurstelling bij de spelers en het bestuur van sv Loosduinen aan het einde van dit seizoen want na een verblijf van 29 seizoenen in de KNVB degradeerden de Loosduiners naar de HVB. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist sv Loosduinen er 6 te winnen, speelde men 5 keer gelijk en zodoende werd er maar liefst 11 maal verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers 18-25, eindigde de Loosduiners dan ook op de voorlaatste plaats van de 4e klasse A en degradeerde hiermee dus naar de HVB.

<

Seizoen 1988-1989

>

Op 15 november 1988 ontving Ere-lid Gerard van Eendenburg uit handen van oud-wethouder Pieter Vink de zogenaamde Goudvink award voor zijn vele activiteiten voor sv Loosduinen.
Gerard van Eendenburg ontvangt van Pieter Vink de “Goudvink”. Op het moment van de uitreiking was Gerard 87 jaar en maakte hij nog altijd deel uit van de Schoonmaak- en onderhoudsploeg van sv Loosduinen.

Het eerste elftal van sv Loosduinen kwam dit seizoen dus weer uit in de Haagse Voetbal Bond (HVB). De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1988-1989 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, DORR, sv Loosduinen, Marine, Naaldwijk, Rijswijk, Semper Altius, SVGW, Takdier Boys, Te Werve en VCS.

O.l.v. trainer Jan Tazelaar kende sv Loosduinen een prima seizoen waarin men lang meestreed om het kampioenschap. In de competitie behaalde men van de 20 wedstrijden 10 overwinningen, 8 gelijke spelen en werd er slechts 2 maal verloren. Met 28 punten, en het doelsaldo van  38 voor en 14 tegen, eindigde sv Loosduinen 1 op de derde positie van de ranglijst. Dit was net achter kampioen ADO (30 punten) en DORR (29 punten).

De mannen van trainer Tazelaar wisten in dit seizoen echter wel de 3e Periodetitel te winnen en plaatste zich hiermee voor de nacompetitie. Samen met DORR, Naaldwijk en Takdier Boys moest men nu gaan strijden voor promotie naar de 4e Klasse van de KNVB. De sv Loosduinen kwam in deze nacompetitie uitstekend voor de dag want van de 6 wedstrijden wist men er 4 te winnen en 2 gelijk te spelen. Met 10 punten, en een doelsaldo van 15 voor en 3 tegen, won men dan ook vrij gemakkelijk de nacompetitie.
De grote dag was op zaterdag 29 april 1989, want toen hadden de mannen van trainer Jan Tazelaar voldoende aan een gelijkspel in de uitwedstrijd tegen DORR om de promotie te bewerkstelligen. De ruim 500 toeschouwers zagen een duel die bol stond van de spanning. Ronald de Bruin zette sv Loosduinen nog op een 0-1 voorsprong maar uiteindelijk stond het na 90 minuten gelijk (1-1) en dit betekende dus dat, na slechts een verblijf van één seizoen in de HVB, de sv Loosduinen weer terugkeerde naar de KNVB.

(we zijn nog op zoek naar de promotiefoto van sv Loosduinen)

De opsteling van sv Loosduinen in deze promotiewedstrijd was als volgt: Frans Classener, Maasland, Ton de Bruin, Hofman, Hans de Korte, Wiebe Boersma (De Beus), Eric van Westrenen, Ronald de Bruin, Molenkamp, Jan Leendert Boersma (Timmermans) en Sjaak Koekoek.

<

Seizoen 1989-1990

>

Terug in de KNVB klasse werd sv Loosduinen 1 dit seizoen ingedeeld in de zaterdag 4e Klasse A met als tegenstanders: ADO, DEVJO, Die Haghe, DSO, sv Duinoord, HPSV, JAC, Maasdijk, MVV’27, SEV en SV’35.

Ditmaal zien we weer een teleurstellend seizoen van het vlaggenschip van sv Loosduinen. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er 6 te winnen, speelde 8 keer gelijk en werd er 8 keer verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers 22-28, eindigde sv Loosduinen, samen met sv Die Haghe op de voorlaatste plaats van de 4e klasse A. Er moest dus een beslissingswedstrijd komen tussen sv Loosduinen en sv Die Haghe wie er alsnog moest gaan degraderen naar de HVB.

<

Seizoen 1990-1991

>

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1990-1991 uit de volgende clubs samengesteld: sv Bohemen, DHL, DORR, sv Duinoord, Ec-So, sv De Jagers, sv KMD, sv Loosduinen, v.v. Nationale Nederlanden, Takdier Boys, Te Werve en VELO.

De ploeg van trainer Nico van der Meer deed tijdens de competitie lange tijd mee voor het kampioenschap maar uiteindelijk toonde sv KMD (met 33 punten) zich net iets sterker en werd dus kampioen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er door sv Loosduinen 14 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 4 verloren. Met 32 punten, en de doelcijfers van 60 voor en 31, eindigde men op de tweede plaats van de ranglijst.

Het eerste elftal van sv Loosduinen kon zich dus gaan opmaken voor een zeer zwaar vervolg van de competitie 1990-1991 met in de nacompetitie zes wedstrijden tegen de mede-periodekampioenen DORR, sv Duinoord en Takdier Boys.

De nacompetitie verliep voortvarend voor de Loosduiners en uiteindelijk in de thuiswedstrijd tegen sv Duinoord (2-1 winst door doelpunten van Arie Molendijk en van Westrenen) kon sv Loosduinen de promotie naar de 4e Klasse KNVB gaan vieren. Van de 6 nacompetitie-wedstrijden werden er 3 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en ging er 1 wedstrijd verloren. Met 8 punten (doelsaldo 8-5) bleef men nipt DORR met 1 punt voor. Hiermee keerde sv Loosduinen na één jaar afwezigheid weer terug in de KNVB.
De opstelling van sv Loosduinen 1 in deze promotiewedstrijd was als volgt: Frans Clasener, De Korte, Ton de Bruin, Hofman, Maquelin, De Beus, Ronald de Bruin, Erik van Westrenen, Jan Thoen, Arie Molenkamp en Jan Leendert Boers.

<

Seizoen 1991-1992

>

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB District West II was in het seizoen 1991-1992 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, Hazerswoudse Boys, Honselersdijk, JAC, KMD, Loosduinen, Maasdijk, Naaldwijk, Nootdorp, SEV, SVPTT en Voorschoten.

Het vlaggenschip van sv Loosduinen kende een uitstekend seizoen met een zinderend slot van de competitie. Met 27 punten uit 22 wedstrijden eindigde zowel sv Loosduinen als SEV, Voorschoten en Honselersdijk op de eerste plaats van de ranglijst en zodoende volgde er een extra competitie tussen deze vier clubs om te bepalen wie er kampioen zal gaan worden.

<

Seizoen 1992-1993

>

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB District West II was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, DSO, Duinoord, DUNO, Hoekse Boys, Honselersdijk, KMD, Loosduinen, LYRA, Maasdijk, MVV’27 en Naaldwijk.

Ging het vorig seizoen qua prestaties nog zo goed met het eerste elftal van sv Loosduinen, in dit seizoen zien we helaas weer slechte resultaten. In het laatste seizoen van trainer Nico van de Meer behaalden de Loosduiners slechts 12 punten uit 22 wedstrijden met een doelgemiddelde van 27 voor en 49 tegen. Hiermee eindigde men op de 11e (en voorlaatste) plaats van de ranglijst en dit betekende wederom degradatie naar de HVB.

<

Seizoen 1993-1994

>

De jeugdafdeling van sv Loosduinen bestond in het seizoen 1993-1994 uit: 1x A, 1x B, 2x C, 2x D, 4x E en 4 F-teams.

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: DSO, Ec-So, Hoekse Boys, HPSV, sv Loosduinen, Neta Dall, Postalia, RVC, Semper Altius, SVPTT, TAC’90 en Te Werve.

>

Seizoen 1994-1995

>

De indeling van sv Loosduinen 1 voor het seizoen 1994-1995 in de zaterdag Hoofdklasse HVB luidde als volgt; BMT, sv Bohemen, DSO, sv Duinoord, Ec-So, HPSV, sv Loosduinen, v.v. Nationale Nederlanden, Postalia, RVC en SVPTT.

Een matig seizoen voor trainer Wout Visscher en zijn mammem want van de 20 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 9 keer verloren. De sv Loosduinen eindigde hiermee met 16 punten, en de doelcijfers 32-48, op een teleurstellende achtste positie van de ranglijst van de Hoofdklasse HVB.

<

Seizoen 1995-1996

>

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, DORR, DSO, DUNO, HPSV, HS Texas DHB, sv Loosduinen, vv Nationale Nederlanden, Postalia, SEV en TAC’90.

<

Seizoen 1996-1997

Op zaterdag 31 augustus 1996 werd op grootse wijze het 60-jarig bestaan van sv Loosduinen gevierd. Overdag waren er vele activiteiten voor de jeugd Muhren kwamen over uit Volendam voor een demonstratie en in de middag werden er twee jubileumwedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd was tegen het Veronica-sterrenteam en de tweede wedstrijd tegen de Westlandse buren.
´s-Avonds volgde er, in een bomvolle zaal in Poeldijk, een spetterende feestavond. De ruim 500 leden, sponsoren, donateurs en hun aanhang zagen optredens van That’s Cool, Ben & Tamara, Timeless en Ruth Jacott. De hele avond werd gepresenteerd door Hans Kraaij jr..

Tijdens de feestavond werden nog een aantal leden in het zonnetje gezet. Zo werd oud-voorzitter Jan Molenkamp en oud vice-voorzitter Jan Tazelaar benoemd tot Ere-lid van sv Loosduinen. Tot Lid van Verdienste werd benoemd de stoppende jeugdpenningmeester Theo van der Kleij en de eveneens stoppende jeugdsecretaris Riekelt Thierry.

Het bestuur van sv Loosduinen was in dit jubileumjaar als volgt samengesteld: P. Choufoer (voorzitter), D. Hartman (secretaris) en K. Kornaat (wedstrijdsecretaris).

Het bestuur van sv Loosduinen schreef voor dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 10 seniorenelftallen en 1 damesteam in bij de KNVB. De jeugdafdeling van sv Loosduinen bestond dit seizoen uit 2 A-elftallen, 2x B, 2x C, 4x D, 3x E en 3 F-teams.

De zaterdag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1996-1997 als volgt samengesteld: BMT, sv Die Haghe, ‘s-Gravenzandse SV, Hoekse Boys, Honselersdijk, JAC, sv Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, sv Nootdorp, PEC Den Haag en SV’35.

<

Op 6 mei 1997 overleed, op een respectabele leeftijd van 95 jaar, Ere-lid Gerard van Eendenburg. De heer Van Eendenburg was in 1936 één van de oprichters van sv Loosduinen en bekleedde in de loop der jaren vele functies binnen zijn vereniging.

Seizoen 1997-1998

Bij aanvang van het seizoen 1997-1998 telde sv Loosduinen ruim 500 leden waarvan er zo’n 200 in de jeugdafdeling actief waren. Het was nog steeds de club van de families zoals de familie Molenkamp, Hartman en de Develingen. Kortom sv Loosduinen was een zeer sociale vereniging waarbij de leden onderling een zeer hechte band met elkaar hadden. Soms leek het wel of voetbal bijzaak was en het bestuur van sv Loosduinen, o.l.v. voorzitter Piet Choufoer, wilde daar toch wel verandering in brengen. Er werd een plan in werking gesteld met als doel de prestaties van het eerste elftal op te waarderen. Op termijn weliswaar want zoiets kreeg je natuurlijk niet zomaar voor elkaar. Er moest begonnen met de jeugd en een strakkere discipline opgesteld worden, allemaal in het belang van de club. Er moest dus beter gepresteerd worden maar het moest allemaal wel leuk blijven bij de Loosduinse club. Elk team, van hoog tot laag, werd keurig van top tot teen in nieuwe voetbalkleding gestoken. Een Technische Commissie, zes betaalde trainers en een professionele begeleiding bij de jeugd, veelal door ex-eerste elftalspelers, moesten sv Loosduinen in de lift omhoog brengen.

Het eerste elftal van sv Loosduinen werd in het seizoen 1997-1998 ingedeeld in de 3e Klasse B met daarin als tegenstanders: BMT, CION, Die Haghe, DVO’32, ‘s-Gravenzandse SV, Hoekse Boys, JAC, Maasdijk, MVV’27, Naaldwijk en PEC Den Haag.

<

Seizoen 1998-1999

>

De indeling van de zaterdag 3e klasse B was in het seizoen 2007-2008 als volgt samengesteld: BMT, Die Haghe, DZB/Zevenkamp, ‘s-Gravenzande VV, HBSS, sv Loosduinen, Maasdijk, Naaldwijk, PPSC, SEC, TAC’90 en Vitesse Delft.

<

Seizoen 1999-2000

Voor het seizoen 1999-2000 schreef de sv Loosduinen voor de zaterdagcompetitie 9 seniorenelftallen in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit; 1 A-, 2 B-, 3 C-, 2 D-,3 E- en 3 F-teams.

De zaterdag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1999-2000 uit de volgende clubs samengesteld: Berkel, Die Haghe, DSVP, ‘s-Gravenzande, Hoekse Boys, KMD, sv Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, Naaldwijk, sv Nootdorp en SV’35.

<

Een primeur bij sv Loosduinen volgde op zaterdag 11 maart 2000 toen er voor de eerste keer live beelden van de wedstrijd sv Loosduinen 1 tegen sv Die Haghe 1 op het internet te zien waren. Via een webcam in het raamkozijn van de bestuurskamer kon de hele wereld meekijken naar de wedstrijd. Het ging hier om een proef maar de reacties waren hierop veelbelovend.

.Seizoen 2000-2001

Wederom werden er 9 seniorenteams voor de competitie ingeschreven. Ook bij de jeugdafdeling zien we in het seizoen 2000-2001 weinig verloop met 1 A-elftal, 4 B-, 1 C-, 2 D, 3 E- en 3 F-teams.

West 3 Zaterdag 3e Klasse B in seizoen 2000-2001 bestond uit: Alexandria’66, Die Haghe, DSVP, ‘s-Gravenzande VV, Hoekse Boys, HPSV, KMD, Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, Naaldwijk en PPSC.

.<

Op 11 februari 2001 kwam Ere/voorzitter Joop Kuiper te overlijden. Zijn eerste functie binnen sv Loosduinen was in het seizoen 1958-1959, toen hem gevraagd werd om in de elftalcommissie plaats te nemen. Echter de heer Kuiper zal binnen sv Loosduinen vooral herinnerd worden als de man die van 1966 t/m 1981 de club leidde als voorzitter.

Seizoen 2001-2002

>

<

Seizoen 2002-2003

In het seizoen 2002-2003 zagen we vele verandringen bij sv Loosduinen. De vereniging was namelijk flink gegroeid en schreef voor dit seizoen 9 seniorenelftallen en 14 jeugdelftallen in bij de KNVB. Naast de groei van de club deed men er ook alles aan om het terrein te verbeteren. Zo wilde men graag een lichtinstallatie rond het hoofdveld. Er werden gesprekken gevoerd met geïnteresseerde sponsoren die dan voor de kosten van de installatie moesten opdraaien. Uiteindelijk werden deze sponsoren gevonden en zodoende kon op dinsdagavond 14 januari 2003 de nieuwe lichtinstallatie rondom het hoofdveld van sv Loosduinen officieel in gebruik worden genomen door wethouder Stolte. Na het officiële gedeelte speelde het eerste team van sv Loosduinen tegen buurman GDA. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-3.

Voor het seizoen 2002-2003 werden 9 seniorenelftallen ingeschreven bij de KNVB. De jeugdafdeling van sv Loosduinen bestond ditmaal uit een A1, B1, C1, C2, D1, D2, E1, E2, E3, E4, F1, F2 en een F3-team.

Het eerste elftal van sv Loosduinen werd voor het seizoen 2002-2003 ingedeeld in de zaterdag 3e Klasse B met ditmaal als tegenstanders: ‘s-Gravenzande VV, Hoekse Boys, KMD, Leonidas, Maasdijk, MVV’27, PEC Den Haag, PGS-Vogel, RVC/Rijswijk, Semper Altius en Zwaluwen Vlaardingen.

Met de hakken over de sloot wist het eerste elftal van sv Loosduinen dit seizoen zijn plaats in de 3e Klasse van de KNVB te behouden. Op zaterdag 26 april 2003 moesten de mannen van trainer Hans van Heteren het in de laatste competitieronde opnemen tegen MVV’27. In Maasland zou sv Loosduinen genoeg hebben aan een gelijkspel om zich te handhaven voor de 3e Klasse terwijl MVV’27 moest winnen om rechtstreekse degradatie nog te kunnen ontlopen. Op een druk bevolkt sportpark “De Commandeur” zette de jonge Sam van Poorten sv Loosduinen op een 0-1 voorsprong maar in de 70ste minuut scoorde MVV’27 de gelijkmaker. In een bloedstollende eindfase wankelde sv Loosduinen en leek zelfs het onderspit te gaan delven toen MVV’27 een strafschop kreeg toebedeeld. Echter doelman Arno van der Hoeven keerde de strafschop en werd hiermee de held van sv Loosduinen.

Van de 22 competitiewedstrijden wist sv Loosduinen er 6 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er 11 keer verloren. Met 23 punten, en een doelgemiddelde van 28 voor en 43 tegen, eindigde men op de negende positie van de ranglijst. Dit was nog net voor PEC Den Haag (22 punten en p/d wedstrijden) en de degradanten MVV’27 (19 punten) en KMD (12).

Seizoen 2003-2004

Voor seizoen 2003-2004 werden in totaal 20 elftallen bij sv Loosduinen voor de competitie ingeschreven. Dit waren drie elftallen minder ten opzichte van het vorige seizoen.

Het eerste elftal draaide een goed seizoen en stond het grootste deel van het seizoen in het “linker rijtje” van de 3e KLasse KNVB. Door enkele wisselvallige resultaten van het jonge team kon er net geen plaats in de nacompetitie worden afgedwongen. Men eindigde uiteindelijk op een 7e plaats met 33 punten uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van 51-41.

Na jaren van prima samenwerken werd er na afloop van dit seizoen in een uitstekende sfeer afscheid genomen van trainer Hans van Heteren. Hans was toe aan een nieuwe uitdaging en had deze gevonden bij de zondagvereniging FC Zoetermeer. Pierre Schultz, komend van DUNO, werd door het bestuur van sv Loosduinen gecontracteerd als nieuwe hoofdtrainer voor seizoen 2004-2005.

Tijdens dit seizoen kwamen er concrete plannen om weer een damesteam bij sv Loosduinen op te richten. Na 16 ontvangen aanmeldingen en enige aanloopproblemen werd er besloten om voor het seizoen 2004-2005 een damesteam in te schrijven. In het kader van het aantrekken van nieuwe leden werd er bij sv Loosduinen ook gestart met “kaboutervoetbal”. Dit hield in dat voetballertjes, die nog geen 6 jaar oud waren, iedere woensdagmiddag gratis mochten komen voetballen onder leiding van jeugdtrainer Wil Dorland

De prachtige website van sv Loosduinen trok veel belangstelling en men startte dit seizoen ook met het verzenden van het diditale clubblad, wat een flinke kostenbesparing opleverde.

Seizoen 2004-2005

In dit seizoen kwamen er 21 elftallen (9 senioren, 11 jeugd en 1 damesteam) uit voor sv Loosduinen.

Het “vlaggenschip” van sv Loosduinen werd in het seizoen 2004-2005 ingedeeld in de zaterdag 3e Klasse C samen met: Alexandria’66, Berkel, CION, DUNO, ‘s-Gravenzande VV, Hoekse Boys, KMD, Maasdijk, MVV’27, SSS en S.c. Zuiderpark.

Het eerste elftal van sv Loosduinen kende een moeilijk seizoen onder de nieuwe hoofdtrainer Pierre Schultz. Men eindigde op een 10e plaats in de 3e KLasse C en dat betekende dat er beslissingswedstrijden nodig waren. In de eerste twee beslissingswedstrijden werd voetbalvereniging Zwarte Pijl met overmacht aan de kant gezet met een 3-1 thuis- en een 0-7 uit-overwinning.
Na deze wedstrijd mocht sv Loosduinen, op het veld van Excelsior Maassluis, de uiteindelijke beslissende wedstrijd spelen tegen SC Botlek. Onder toeziend oog van vele meegereisde Loosduinen-supporters werd SC Botlek met 2-1 verslagen en daarmee continueerde men het 3e Klasseschap.


Loosduinen 1 , seizoen 2004-2005 (voor alle namen op deze foto mail ons even)

Seizoen 2005-2006

>

Naast het voetballen werd er bij sv Loosduinen op 7 november 2005 gestart met de sportieve activiteit “Nordic Walking”. De doelgroep voor dit project waren de 55 plussers met als doelstelling mensen in deze leeftijdsgroep actief te krijgen en te behouden.

In seizoen 2005-2006 werd het eerste elftal van sv Loosduinen in de 3e Klasse C (de zogenaamde “Leidse poule”) ingedeeld samen met Kouderkerk, Wassenaar, Lugdunum, Blauw Zwart, TAVV, Leiden, GHC, SV’35, Alphia, SEV en RCL.

Na een goede voorbereiding en een zeer geslaagd “trainingskamp” in Fryslan Bobbe viel de eerste kennismaking in de nieuwe “Leidse poule” zeer slecht want sv Loosduinen verloor met maar liefst 6-0 bij RCL. Na deze fikse nederlaag herstelde het team van trainer Pierre Schultz zich enigsinds door de twee volgende competitiewedstrijden in winst om te zetten (TAVV-Loosduinen 0-1 en Loosduinen-SEV 1-0). Voor de thuiswedstrijd tegen SEV werd overigens Ere-lid van de club en al jarenlang ontvangstmanager “Ome” Jan Breukhoven i.v.m. zijn 85e verjaardag in het zonnetje gezet.
Halverwege de competitie stond sv Loosduinen op een 5e plaats met 14 punten uit 11 wedstrijden. Na de winterstop verloor sv Loosduinen vier wedstrijden oprij waardoor de club ineens in de gevarenzone was beland. Het bestuur van Sv Loosduinen besloot op een gegeven moment de samenwerking met trainer Pierre Schultz, die overigens al aan zijn laatste seizoen bezig was op Madestein, met onmiddellijke ingang te beëindigen. Speler Arie van der Padt was bereid om het seizoen als speler/trainer af te maken. Er volgde een mooi einde van een spannend competitieslot en “het vlaggenschip” wist zich uiteindelijk te handhaven in de 3e Klasse C. Arie van der Padt nam afscheid van een lange voetbalcarrière en werd jeugdtrainer bij sv Loosduinen. Marco Lange was aangetrokken door het bestuur als nieuwe hoofdtrainer voor seizoen 2006-2007.

Later hier meer historie van sv Loosduinen…

Seizoen 2006-2007

Het bestuur van sv Loosduinen was dit seizoen als volgt samengesteld; R. Kooistra (voorzitter), Dick Hartman (secretaris, wedstrijdsecretaris A-selectie en redactie clubblad), P. van Bree (penningmeester), Frank Hartman (jeugdvoorzitter) en Leo Hartman (sponsoring).

Op zaterdag 30 september 2006 vierde de sv Loosduinen haar 70-jarig bestaan. Overdag volgde er voor de jeugd en senioren gewoon een competitieprogramma. Na afloop van de wedstrijd van sv Loosduinen 1 trad tot 19.00 uur zanger Ed Bernardo op. Het bereiken van de 70-jarige leeftijd in goede gezondheid was mogelijk gemaakt door de vele mensen die in de afgelopen 70 jaar hun vrije tijd beschikbaar hadden gesteld voor de sv Loosduinen. Op deze bijzondere dag werden om 17.30 uur een aantal leden, die een groot deel van die 70 jaar zich verdienstelijk hadden gemaakt voor sv Loosduinen, in het zonnetje gezet. Zo werden Arie Molenkamp sr. en Jan Nieuwehuize benoemd tot Erelid van sv Loosduinen.
Om 19.00 uur volgde er een buffet, gevolgd door een grandioze feestavond in de grote partytent die op het complex was geplaatst.

In het 70ste levensjaar van sv Loosduinen schreef de club 9 seniorenelftallen en 1 damesteam in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit een A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, F1 en F2.

In het seizoen 2006-2007 kwam het eerste elftal van sv Loosduinen uit in de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB West II met ditmaal als tegenstanders: BSC’68, DSVP, DUNO, DWO, Haaglandia, PEC Den Haag, PGS-Vogel, RAS, SV’35 en Victoria’04.

Na slechts twee maanden als hoofdtrainer aan de slag te zijn geweest besloot Marco Lange zijn ontslag in te dienen bij het bestuur van sv Loosduinen. Als reden voor dit onverwachte besluit gaf hij aan dat er teveel jongens binnen de spelersgroep waren die niet de juiste mentaliteit hadden om te winnen. Arie van der Padt werd bereid gevonden om de taken van Marco Lange over te nemen. Het mocht allemaal niet baten want van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er slechts 1 te winnen, 6 gelijk te spelen en werd er maar liefst 15 keer verloren. Met 9 punten, en de doelcijfers 26 voor en 59 tegen, was het dus niet zo verwonderlijk dat sv Loosduinen hiermee op de laatste plaats eindigde en dus degradeerde naar de 4e Klasse.

>

Seizoen 2007-2008

Het bestuur van sv Loosduinen was voor het seizoen 2007-2008 als volgt samengesteld: R. Koolstra (voorzitter), D. Hartman (secretaris), P. van Bree (penningmeester) en Mw. A. Molenkamp-van der Harst (jeugd-voorzitter).

De indeling van West II zaterdag 4e klasse C was in seizoen 2007-2008 uit de volgende clubs samengesteld: GDA, HMSH. Hoekse Boys, HPSV, HSTexasDZS, Loosduinen, PGS/Vogel, Schipluiden, VCS, VVK, Wanica Star en Westlandia.

Na 8 competitiewedstrijden had sv Loosduinen al een periodetitel op zak en was het team van trainer Arie van der Padt hiermee al verzekerd van deelname aan de nacompetitie. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 36 punten, en een doelgemiddelde van 42 voor en 41 tegen, eindigde men op de vijfde positie van de ranglijst.

In de nacompetitie voor promotie naar de 3e Klasse moest sv Loosduinen het in de eerste ronde opnemen tegen Rijnmond Hoogvliet Sport. In de eerste wedstrijd, uit, werd een verdienstelijke met 3-3 gelijk gespeeld maar op Madestein werd er helaas door sv Loosduinen met 0-1 verloren waardoor het seizoen meteen ten einde kwam.

Op de druk bezochte Bijzondere Algemene Ledenvergadering van maandag 23 juni 2008 lag het voltallige bestuur van sv Loosduinen haar taken neer. Het doel van de vergadering was om met de leden te komen tot een plan waarmee de (her)opbouw van de vereniging zo snel mogelijk zou worden ingezet. Hierbij kwam terecht aan de orde dat het gebrek aan vrijwilligers enorm was bij de sv Loosduinen en dat al over een langere periode steeds alles neerkwam op de weinig overgebleven vrijwilligers en bestuur. Door de nu ook weer geringe bereidwilligheid op deze BALV besloot het bestuur dus om de handdoek in de ring te gooien. Hiermee werd de weg vrij gemaakt voor een groep die mogelijk wel kon gaan zorgen voor de toekomst van sv Loosduinen.

De plannen van sv Loosduinen en woningcorporatie Vestia, om het sportcomplex op Madestein gezamenlijk te renoveren werden hiermee ook vertraagd.

Op 30 juni 2008 verscheen ook het laatste papieren clubblad van sv Loosduinen. Vanaf het seizoen 2008-2009 zou de “Blauw-Witter” voortaan wekelijks op de website van sv Loosduinen verschijnen. Voor de leden die nog geen internet tot hun beschikking hadden waren er nog een klein aantal “krantjes” in de kantine van sv Loosduinen terug te vinden.

Seizoen 2008-2009

Per 1 juli 2008 werd er een rookverbod ingevoerd in alle openbare gelegenheden, dat betekende dus dat ook in de kantine (en bestuurs-, commissiekamer en entreehal) van sv Loosduinen roken voortaan verboden was.

Op de Algemene Leden Vergadering van woensdag 8 oktober 2008 werd Edwin van der Heiden gepresenteerd als de nieuwe voorzitter van sv Loosduinen. Dick Hartman, die deze functie tijdelijk had overgenomen keerde weer terug op zijn post als secretaris. De heer Develing werd benoemd tot penningmeester.

Nadat sv Loosduinen aan het einde van het seizoen 2007-2008 had besloten i.v.m. financiële overwegingen te stoppen met het uitbrengen van de papieren versie van de ‘Blauw-Witter’ bleek dit toch wel veel bezwaren en ongemakken op te leveren binnen de club. Ondanks de druk bezochte website verliep de communicatie naar de leden toe niet meer naar wens. Het bestuur besloot daarom om met ingang van 26 januari 2009 het clubblad onder de leden weer te gaan uitgeven. De ‘Blauw-Witter’ kwam op een kleiner en goedkoper formaat uit en werd ditmaal tweewekelijks via de post verspreid.

De sv Loosduinen kwam dit seizoen met 8 seniorenelftallen uit in de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit een A1, B1, C1, 4 E-teams, 2 F-teams en 1 meisjes F-team.

De indeling van sv Loosduinen 1 voor het seizoen 2008-2009 in de zaterdag 4e Klasse C luidde als volgt; Berkel, CION, DRL, GDA, HION, Hoekse Boys, sv Loosduinen, Maasdijk, sv Polanen, Real Parbo, VDL en Westlandia.

<

Seizoen 2009-2010

Tijdens de zomerstop was de gemeente Den Haag volop bezig het complex van SV Loosduinen op Madestein op te knappen. Rondom het hoofdveld kwam een nieuw afwateringssysteem en op diverse plekken werden er afvoerputten geplaatst. Direct langs het hoofdveld werd een goot geplaatst om het regenwater beter te kunnen afvoeren. Het complex werd in zijn geheel ge-asfalteerd en rondom het clubgebouw was nieuwe bestrating aangelegd.Ook kreeg het hoofdveld een flinke opknapbeurt en werd er een nieuw scorebord geplaatst. Vervolgens werden er ook een nieuw toegangshek en een nieuw hekwerk met deels ook nieuwe reclameborden, banken en dug-outs rond het hoofdveld geplaatst.
Verder waren er ook werkzaamheden geweest in de kleedkamers, waar her en der de plafonds waren vervangen en de watervoorziening in alle kleedkamers aangepast. De onderhoudsploeg van Loosduinen was ook driftig in de weer geweest met onder andere de verfkwast. Al met al had het sportpark van SV Loosduinen hiermee een ware metamorfose voor het begin van het nieuwe voetbalseizoen ondergaan.

Op donderdag 23 juli 2009 gaven het bestuur en de trainers van de club het startsein van het seizoen tijdens een gezellig samenzijn, waarbij tevens de handtekeningen werden geplaatst onder de overeengekomen contracten. De A-selectie van Loosduinen stond het komende seizoen onder leiding van Jan van der Sar en assitent Wybe Boersma. Bij de jeugdafdeling stond de bovenbouw, de A- en de C jeugd, het komende seizoen onder leiding van Cock de Graaf. De onderbouw (D-E-F-mini F-jeugd en de kabouters) werden getraind door de jeugdtrainers Stefan en Raymond Krens, Linda en Pieter Blanken, Raymond Krens, Wim Roeleveld, Colin Eckhardt en Peter Develing.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in oktober 2009 werd Dick Hartman benoemd tot Erelid van sv Loosduinen. Hartman was al sinds 1966 lid van de club uit Sportpark Madestein en op dat moment al 17 jaar algemeen secretaris. Bert Molenkamp, lid sinds 1955, werd benoemd tot Lid van verdienste. Het vijfkoppige bestuur van sv Loosduinen bleef overigens in de zelfde samenstelling.

De sv Loosduinen kwam dit seizoen met 7 seniorenelftallen en 1 veteranenteam uit in de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling bestond uit: 2 A-junioren, 1 C-, 2 D-, 1 E-, 3 F- en 1 meisjes pupillenteam. De zaalvoetbalafdeling bestond dit seizoen uit 1 herenteam.

De zaterdag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 2009-2010 uit de volgende clubs samengesteld: Duindorp SV, GDA, GSC-ESDO, HDV, HPSV, sv Loosduinen, PGS-VOGEL, Quick Steps, RAVA-PEC, TAC’90, Te Werve, VCS en Wanica Star.

Het werd een uiterst spannende competitie met een zinderend slot waarbij zowel sv Loosduinen als concurrent en rivaal GDA tot de laatste wedstrijddag streden om het kampioenschap. Op zaterdag 1 mei 2010, tijdens de laatste competitieronde, wist het vlaggenschip van sv Loosduinen, sinds 25 jaar, weer eens een kampioenschap binnen te halen. Op deze historische dag versloegen de mannen van trainer Jan van der Sar, op Sportpark Madestein, GSC-ESDO met 5-0 en hiermee werd een fraai seizoen afgesloten en kon de vlag in top op het zonnige sportpark.
het eerste elftal van Loosduinen bleef zodoende de gehele competitie ongeslagen want van de 24 competitiewedstrijden werden er 19 gewonnen en 5 gelijk gespeeld. Hiermee behaalde men 62 punten en een doelsaldo van 83 voor en 22 tegen. GDA eindigde met 60 punten op de tweede positie van de ranglijst. Overigens promoveerden ook GDA en PGS-VOGEL naar de 3e Klasse.

Seizoen 2010-2011

Tijdens de jaarlijkse Ledenvergadering van 30 november 2010 kwam uit  financiële verslagen naar voren dat Loosduinen er gezond voor stond. Dit mede dankzij de komst van Triodus (bso Snelle Jelle) en de Losdun Lakers, maar ook door het afsluiten van sponsorcontracten. Uit de verslagen kwam ook naar voren dat vooral de jongste jeugd van de vereniging flink groeit en het ledenaantal van sv Loosduinen inmiddels 450 bedroeg.
Bij de bestuursverkiezing werd Leo Hartman door het bestuur gepresenteerd en benoemd door de leden als vice-voorzitter. In het verleden maakte hij ook al deed uit van het bestuur. De aftredende bestuursleden Andre van Andel (Facilitairmanager) en Stefan Develing (penningmeester) werden herkozen. Samen met Edwin van der Heiden (voorzitter), Aart Blanken (jeugdvoorzitter) en Dick Hartman (secretaris) vormde zij vanaf heden het bestuur van de club op Madestein.

Sinds 2004 was sv Loosduinen al in het bezit van een KNVB certificaat Waarden & Normen. Op 3 november 2010 werd het nieuwe certificaat uitgereikt aan de club tijdens een bijeenkomst bij de KNVB in Rotterdam. De Waarden & Normen-commissie van Loosduinen had hiervoor het afgelopen jaar veel voorwerk verricht. Na een presentatie ontving het Loosduinen-bestuur uit handen van de voorzitter van deze commissie, Hans Koningen, met trots dit nieuwe certificaat, waarbij de sterren tot verrassing van Loosduinen sinds kort waren afgeschaft.
Verder werden Koos Kornaat en Arie Weijsenfeld voor hun verdiensten binnen de vereniging benoemd door de vergadering als leden van verdienste. Jessica van der Heiden ontving de dank en de bloemen voor haar inzet op de voorlichtingsavonden van de AED, die S.V. Loosduinen sinds kort in het bezit had. Bloemen waren er ook voor Frans Clasener voor zijn inzet bij de vele activiteiten van activiteitencommissie het afgelopen seizoen. Twee barmedewerkers Goof van Vliet en Peter Develing ontvingen als eersten de nieuwe blauwe polo’s voor achter de bar.

Tot slot werd door de jubileumcommissie het feestprogramma voor het jaar 2011 gepresenteerd. In september 2011 zou sv Loosduinen namelijk 75 jaar bestaan.

Op zaterdag 11 september 2010 werd, voor de aftrap van de wedstrijd Loosduinen 1 tegen MSV’71, het plein voor het clubgebouw van sv Loosduinen benoemd naar Jan Breukhoven, het Ere-lid dat op 3 september 2009 overleed. Om zijn naam op het complex in Madestein zichtbaar te houden, werd er een straatnaambordje met Jan Breukhovenplein onthuld.

Het eerste elftal van sv Loosduinen werd dit seizoen ingedeeld in de 3e Klasse C met daarin als tegenstanders; Die Haghe, GDA, Honselersdijk, HVC’10, KMD, Monster, MSV’71, Naaldwijk, PGS/Vogel, Semper Altius, SEV, VDL en Westlandia.

De 3e Klasse C bestond dit seizoen uit veertien clubs en dit betekende dan ook versterkte degradatie. De nummers 13 en 14 op de eindranglijst zouden rechtstreeks degraderen en de nummers 11 en 12 moesten p/d-wedstrijden gaan spelen.
Begin februari stond sv Loosduinen op een teleurstellende gedeelde negende plaats in de derde klasse C en besloot het bestuur de samenwerking met hoofdtrainer Jan van der Sar per direct te beëindigen. De combinatie van tegenvallende resultaten en de daardoor niet meer optimale wisselwerking met de spelersgroep vormde de aanleiding tot deze stap. Met deze maatregel telde nu nog maar één ding en dat was het maximale resultaat halen uit de komende twaalf wedstrijden, zodat de club in het laatste deel van de competitie handhaving in de derde klasse kon realiseren. Ron van ’t Veer werd bereid gevonden het seizoen als trainer af te maken. Voor het volgende seizoen had sv Loosduinen al Remco Torken als hoofdtrainer gecontracteerd.

Uiteindelijk wist ad-interim trainer Ron van ‘t Veer zich prima staande te houden in de 3e Klasse want van de 26 competitiewedstrijden wist men er 10 te winnen, 5 gelijk te spelen en 11 te verliezen. Met 35 punten en een doelsaldo van 52 voor en 57 tegen eindigde sv Loosduinen op de achtste positie.

>

Seizoen 2011-2012

Aan het begin van seizoen 2011-2012 werd bij sv Loosduinen op grote schaal het 75-jarig jubileum van de club gevierd. Op vrijdag 2 september werden de festiviteiten ingeluid met een grote receptie waarbij ook gelijk het eerste exemplaar van het jubileumboek “75 jaar sv Loosduinen” aan wethouder Karsten Klein werd overhandigd.

Tijdens deze jubileumreceptie benoemde het bestuur van s.v. Loosduinen zes leden tot Lid van Verdienste van sv Loosduinen. Uit handen van voorzitter Edwin van der Heiden ontvingen Wilco Eckhardt, Ronald Hoste, Frank Helvensteijn, Leo Hartman, Nico Verbree en Nico Hofman de bijhorende oorkonde voor hun jarenlange inzet voor de vereniging.
Op zaterdag 3 september volgde er diversen activiteiten voor de jeugd, senioren en veteranen, gevolgd door de jubileumwedstrijd sv Loosduinen-jong ADO Den Haag (1-11). Deze schitterende dag werd afgesloten met een grote feestavond voor alle leden, vrijwilligers en sponsoren.
Op zaterdagmiddag 8 oktober 2011 vond de opening plaats van de tentoonstelling “75 jaar S.V. Loosduinen”. Om 12.00 uur waren wethouder Karsten Klein (de wethouder voor Jeugd, Welzijn en Sport, alsmede ook de stadsdeelwethouder van Loosduinen), bestuursleden, ereleden en leden van verdienste van de S.V. Loosduinen en vrijwilligers van het Loosduins Museum, op het Jan van der Gaardenplein voor de “Korenschuur” bijeen voor de opening van de tentoonstelling “75 jaar S.V. Loosduinen”.
Op de Algemene Ledenvergadering van 21 oktober 2011 stelde voorzitter Edwin van der Heide zich ook voor het komende jaar beschikbaar. Wilco Eckhardt werd benoemd tot de nieuwe jeugdvoorzitter en volgde hiermee Aart Blanken op. Het overige bestuur van sv Loosduinen bleef bestaan uit Leo Hartman (vice voorzitter), Stefan Develing (penningmeester), Dick Hartman (secretaris) en André van Andel (facilitair manager).

>

Het bestuur en de TC van sv Loosduinen presenteerde voor dit seizoen zeer verheugd de 39-jarige Remco Torken (oud-prof van o.a. ADO Den Haag, Lokeren en Beveren) als de nieuwe trainer voor de A-selectie.
Het 1e elftal van sv Loosduinen werd voor het seizoen 2011-2012 ingedeeld in de 3e Klasse B van district West II met als tegenstanders: Die Haghe, Duindorp SV, sv Houtwijk, K.M.D., Leiden, L.S.V.V. ’70, Lugdunum, Monster, Naaldwijk, sv Polanen, S.E.V., V.C.S. en Westlandia.
Al snel bleek dat het voor trainer Torken dit seizoen in de 3e Klasse zeker geen gemakkelijke opgave zou gaan worden voor zijn jeugdige groep. Naast gebrek aan kwaliteit en routine, bleek ook te vaak de saamhorigheid in het veld te ontbreken in de strijd om behoud tegen de fysiek sterke Westlandse en Leidse tegenstanders.
In de eerste seizoenshelft won sv Loosduinen slechts tweemaal, speelde drie keer gelijk en de overige wedstrijden gingen allen verloren. Hierdoor ging de club met slechts 9 punten uit 13 wedstrijden als 13e (voorlaatste plaats) in de 3e Klasse B de winterstop in.
Tijdens de winterstop werd het contract met trainer Remco Torken en zijn assistent Antoin Hoovers met een jaar verlengd.
In de tweede seizoenshelft behaalde sv Loosduinen slechts overwinningen op LSVV’70 (1-0), Duindorp SV (4-5) en VCS (0-5) en speelde men een keer gelijk tegen Die Haghe. Op zaterdag 5 mei viel definitief het doek voor het Vlaggenschip van sv Loosduinen. Na de 5-8 (!) thuisnederlaag tegen Westlandia degradeerde de club, juist in het seizoen dat de club haar 75-jarig bestaan vierde, naar de 4e Klasse. De club eindigde uiteindelijk met 19 punten uit 26 wedstrijden en een doelsaldo van 35-78 op een voorlaatste plaats in de 3e Klasse B.

Later hier meer………..

De gedreven hoofdtrainer Remco Torken kon helaas in zijn eerste seizoen degradatie naar de 4e klasse niet voorkomen.

>

Seizoen 2012-2013

De ‘stille’ periode was voor veel voetbalclubs in de zomer aangebroken maar dit gold echter niet voor alle leden van sv Loosduinen. De accommodatie werd ook nu weer onder handen genomen met een grote klus op sportpark Madestein. Het clubgebouw was alweer 37 jaar oud en er moest weer eens een nieuw dak op. Het oude dak bevatte asbest en dat betekende tegenwoordig dat je dat minder gemakkelijke mag verwijderen dan dat het er toen op werd gelegd. Mannen in de witte pakken moesten er aan te pas komen en hadden na enkele dagen de klus geklaard. De timing was wat minder, want juist toen het dak volledig van de kantine af was, kwam de regen even met bakken uit de hemel.

Op zaterdag 3 november 2012 werd, voorafgaand aan de wedstrijd van het eerste team van sv Loosduinen tegen Verburch, door Arie Molenkamp, samen met zijn familie, een bord onthuld op het terras met de vernoeming: “Arie Molenkampterras”.
Arie Molenkamp werd in 1952  lid van sv Loosduinen en had 15 jaar in het eerste elftal de vereniging vertegenwoordigd. Sinds 1970 was hij verantwoordelijk als kantinebeheerder van de club voor de (financiële) in -en verkoop van de producten. Arie Molenkamp heeft dit altijd op uitstekende en verantwoordelijke wijze gedaan voor de vereniging. Vanwege deze verdiensten voor de SV Loosduinen, is hij door de vereniging in het verleden onderscheiden met de titels “lid van verdienste” (1990) en “erelid” (2006). Vanwege zijn jarenlange verdiensten als vrijwilliger ontving hij tijdens de receptie ter ere van het 75 jarig bestaan van Loosduinen in 2011 uit handen van de wethouder Karsten Klein de vrijwilligersspeld van de gemeente Den Haag. Inmiddels was bij Arie Molenkamp een ernstige ziekte geconstateerd. Volgens de artsen was zijn levensverwachting niet lang meer. Het bestuur had zodoende besloten, gezien de uitzonderlijke staat van dienst voor de vereniging van Arie Molenkamp, het terras voor het clubgebouw te vernoemen naar hem. Zijn naam zou hierdoor zichtbaar blijven en voort blijven leven bij sv Loosduinen, net als Jan Breukhoven, naar wie al een plein op het complex is vernoemd in 2010.

Tijdens haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 6 december 2012  werd er veelal gesproken over de – door de gemeente genoemde – onderbespeling van de velden. De huidige onderbespeling van de velden van Loosduinen in de ogen van de gemeente, werd vooralsnog gelukkig door de onderlinge samenwerking met de overige Madesteinbespelers opgelost.
Het gehele bestuur van sv Loosduinen werd herkozen en bestond zodoende het komende jaar ook uit de volgende personen: Edwin van der Heiden (voorzitter), Leo Hartman (vicevoorzitter), Dick Hartman (secretaris), Stefan Develing (secretaris), Wilco Eckhardt (jeugdvoorzitter), Aart Blanken (algemeen adjunct en technische zaken) en André van Andel (facilitair manager). Dick Hartman begon hiermee aan zijn 21e seizoen als bestuurslid, waarvan 20 jaar als secretaris. Leo Hartman ging zijn derde seizoen in als vicevoorzitter, in het verleden was hij ook al enige jaren bestuurslid, maar in een andere functie.

>
Na het kampioenschap in 2010 in de 4e klasse en twee jaar 3e klasse voetbal, moesten “de blauwwitten” vanaf dit seizoen weer aan de slag om het verloren terrein snel zien te herwinnen. Het 1e elftal, wederom o.l.v. trainer Remco Torken werd dit seizoen in de 4e Klasse D ingedeeld, samen met DVO’32, GDA, GGK, Hargasport, HBSS, HermesDVS, HPSV, PKC’85, Quintus, Swift Boys, Verburch, Vredenburch en VVK’68. De voetbalvereniging GGK trok zich al bij het begin van de competitie terug uit deze 4e Klasse D.

>

In het weekend van 4 t/m 6 januari 2013 belegde de A-selectie van sv Loosduinen een trainingskamp in het hoge noorden. De selectie van trainer Remco Torken verbleef in Hotel de Heidehof in Heerenveen. Op zaterdagochtend mocht er getraind worden op de velden van Sportpark Skoatterwâld, het trainingscomplex van sc Heerenveen.

Het eerste elftal van sv Loosduinen streed lang mee voor promotie.

Op vrijdagavond 5 april 2013 vierde de sv Loosduinen haar ‘Jubilarissenavond’. Leden die de vereniging al minimaal 25 jaar trouw zijn, waren door het bestuur persoonlijk per brief uitgenodigd voor een gezellige avond met partner. Het bestuur gaf hiermee gehoor aan het feit, dat veel leden aan een langdurig lidmaatschap bij sv Loosduinen toch graag werden herinnerd en het ook op prijs stelden dat hieraan aandacht werd geschonken vanuit de vereniging. Tot op heden werd hieraan bij sv Loosduinen, behoudens eens een speldje voor trouwe leden jaren geleden, niets gedaan. Na lang speurwerk was een lijst met 89 leden opgemaakt.
Het werd een gezellig samenzijn, met ook leden aanwezig die niet vaak meer werden gezien op het complex op Madestein. Oude herinneringen werden opgehaald. Naast een optreden van de ‘sv Loosduiner zanger’ Robert van Reeuwijk, waren er ook speciale medailles voor al de aanwezigen, die namens het bestuur door Edwin van der Heiden en Dick Hartman werden uitgereikt.

Gouden medailles “60” waren er voor Piet Brak (85 jaar en 67 jaar lid), Henk Hartman (83 jaar en 66 jaar lid), Gerard van Steenbergen (77 jaar en 65 jaar lid), Arie van de Linde (86 jaar en 64 jaar lid), Arie Weijsenfeld (70 jaar en 63 jaar lid) en Tjip Dotinga (75 jaar en 62 jaar lid) (zie foto boven)

Gouden medailles “50” gingen naar Bert Molenkamp, Jan Tazelaar, Koos Groenevelt; Jan Molenkamp, Pico van Bree, Peter den Hartog, Cees Krens, Herman Fennema, Jan Nieuwenhuize, Wout Visscher, Hans de Kleijn, Nico Verbree, Riekelt Thierry, Richard Kerkhoven, Nico van Noort en Bas Driece.

Zilveren medailles “40” mochten in ontvangst nemen Ben Molenkamp, André Zomer, John Lekkerkerk, Dick Hartman, Ron Johler, Peter Develing sr., Wybe Boersma, Koos Maquelin, Leo van der Ree, Leo Johler, Henk Maasland, Frans Clasener, Koos Kornaat, Hans Koningen, Henk Flinterman, Gert Hofman, Hans de Korte, Jan Leen Boers, Goof van Vliet, Ronald de Bruijn, Edwin van der Heiden, Marcel Paul, Ron van´t Veer, Hans van ‘t Veld, Koos Pronk, Lau Tazelaar en Marin van Westrenen.

Een tenslotte waren er ook nog bronzen “25” medailles voor Richard van ’t Veer, Bert Bakker, Dick Ruwaard, Eric van Westrenen, Peter Meijer, Wilco Eckhardt, Dick Beckschebe, Arie Molenkamp jr., Piet Meijer sr., Frank Hartman, Leo Hartman, Leon van Vliet, Eric Flinterman, Ernst van der Steenoven, Piet van der Eijk, Wibout Boersma, Thijs Zaat, Dennis Molenkamp, André van Andel, Ronald Hoste, Danny Molenkamp, Ton van Toledo, Hans van Broeckhuijsen, Aart Blanken, Sam Develing, Raymond Krens, Ab van Velzen, Stefan Krens, Raoul Molenkamp, Remco Luisman, Joost Nugteren, Bas Ruwaard, Frank Litzouw, Frans Peeters, Gerrit Kanters, Theo van der KLey, Mark de Vries, Mark Molenkamp en Theo Zonneveld.

SV Loosduinen kreeg dit seizoen ook nog eens de gemeentelijke onderscheiding “Buurthuis van de Toekomst”. Op zaterdag 13 april 2013  kwam Karsten Klein, wethouder van Jeugd, Welzijn & Sport van de gemeente Den Haag, op bezoek bij de club op sportpark Madestein om dit mede te delen. Voorafgaand die dag bij de wedstrijd sv Loosduinen – GDA  bevestigde de wethouder op de gevel van het clubgebouw van SV Loosduinen de plaquette “Buurthuis van de Toekomst “.
In het “Buurthuis van de Toekomst” werkt een sportclub of vereniging nauw samen met welzijnsinstellingen en andere organisaties in de wijk. SV Loosduinen was al een aantal jaren actief als een “Buurthuis van de Toekomst”. Het bestuur was n.l. van mening, dat dit paste bij de ontwikkeling van de vereniging om sociaal- en maatschappelijk betrokken te zijn in het stadsdeel Loosduinen. Bij SV Loosduinen konden senioren (50+) sedert 2009 onder deskundige leiding deelnemen aan Nordic Walking. Het was een sportactiviteit binnen de afdeling Senior Actief van de voetbalvereniging SV Loosduinen. Met Senior Actief wilde de club bereiken dat mensen op een veilige manier (weer) aan sport gingen doen en hieraan bleven deelnemen.

>

Seizoen 2013-2014

Voor het seizoen 2013-2014 schreef het bestuur van sv Loosduinen 5 seniorenelftallen en 1 veteranenteam in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling van sv Loosduinen begon dit voetbalseizoen met  2 B-teams, 1 C-team, 3 D-teams, 3 E-teams, 3 F-teams en een MP team. De zaalvoetbalafdeling bestond dit seizoen uit 2 teams.

Nu dit seizoen alle kruitdampen van die festiviteiten van het 75-jarig bestaan waren opgetrokken, ging de sv Loosduinen verder op het pad van de laatste jaren: groei van de vereniging bereiken met behoud van de belangrijke kernwaarden Respect, Plezier, Sportiviteit en Gezelligheid.

Op vrijdagavond 16 augustus 2013 speelde een Loosduins-elftal op het complex van sv Loosduinen een wedstrijd tegen het Westlands-elftal. Het was een van de activiteiten als aandenken van het feit dat het 90 jaar geleden was dat Loosduinen niet meer zelfstandig was en geen burgemeester meer had na de annexatie in 1923 door de gemeente Den Haag.
Het Loosduins elftal was samengesteld door Kees van der Kolk met geselecteerde spelers van S.V. Loosduinen, SV Houtwijk, GDA en ADS. Zijn collega Johan Voskamp deed dit in het Westland en selecteerde ditmaal spelers van Westlandia, Lyra, HVC’10, Honselersdijk, MVV’27 en Den Hoorn, VV Schipluiden SC Monster. Het sterkere Westlandse elftal won uiteindelijk met 1-6.
Na deze sportieve wedstrijd volgde er, in de kantine van sv Loosduinen, nog een lange en gezellige derde helft waar oude contacten werden aangehaald en nieuwe contacten werden gelegd. Een mooi vaantje werd na afloop aan een aantal genodigden en de deelnemende verenigingen als aandenken uitgereikt. Een oude traditie, die volgens velen een jaarlijks vervolg zou moeten krijgen, werd nieuw leven ingeblazen. Het was een geslaagde en gezellig avond op het terrein van S.V. Loosduinen!

Op de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 29 november 2013 kwamen o.a. de financiële stukken ter sprake. De kascontrolecommissie bracht verslag uit en stelde de leden voor het bestuur decharge te verlenen. Door verschillende financiële tegenvallers (zoals een niet meer inbare bijdrage van de Losdun Lakers, het vertrek van Triodus en een onverwachtse zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor, ivm faillissement hoofdsponsor “Marteel Bouw BV”) moest er door de vereniging flink worden bezuinigd. De kosten van het papieren clubblad waren te hoog, vandaar dat de vergadering akkoord ging met het voorstel van het bestuur per 1 januari 2014 te stoppen met de verspreiding van een papieren clubblad. Vanaf deze datum was het clubblad van sv Loosduinen alleen nog op hun website is te lezen. De voorgestelde begroting werd door de leden goedgekeurd.
Bij de bestuursverkiezing werden Peter Keyzer (jeugdvoorzitter) en Ralph van der Kaa (als 2e secretaris) benoemd. Afscheid werd er genomen van Wilco Eckhardt, André van Andel en Aart Blanken als bestuursleden.
Dankzij de “vrienden van S.V. Loosduinen” werd er tenslotte, door het oudst aanwezig lid Jan Nieuwenhuizen, een fraaie fotowand onthuld, die nog zou worden uitgebreid het clubgebouw van sv Loosduinen nog meer “voetbal uitstraling” te geven.

De A-selectie van sv Loosduinen startte de eerste training op donderdag 25 juli op Kijkduin. Het vlaggenschip van de sv Loosduinen kwam in seizoen 2013-2014 uit in zaterdag standaard 4e Klasse C West II, een “Haagse” poule met als tegenstanders; BMT, Duindorp sv, HDV, HVV Hercules Den Haag, KSD-Marine, sv Loosduinen, PGS/VOGEL, RAS, Vredenburch, VUC, Wanica Star, Te Werve, en Wilhelmus.
Echter voor aanvang van de competitie besloot Vredenburch heeft zich uit de competitie te trekken, omdat zij onvoldoende spelers en geen trainer (meer) hadden. Het aantal teams in de 4e klasse C werd als gevolg van de terugtrekking tot 12 teams gereduceerd. Iedere speelronde waren er dus 2 teams vrij.

Naast de trainers Remco en Torken en Antoin Hoovers, die voor het derde seizoen voor de groep stonden, bestond de begeleiding uit Nico van der Gaarden (keeperstrainer), Alex MaCann en Jori Campfens (verzorging) en Leon van Vliet (leider 1e elftal).

Het 1e elftal van sv Loosduinen kende een uitstekende eerste seizoenshelft. Alleen van Te Werve (1-0) werd er verloren en tegen Duindorp SV (1-1) gelijk gespeeld. Alle overige 8 competitiewedstrijden werden in winst omgezet. Met 25 punten uit 10 wedstrijden, en een doelgemiddelde van 35 voor en 7 tegen, stond Loosduinen, samen met Duindorp SV, op een keurige gedeelde positie van de 4e Klasse C achter koploper Hercules (27 uit 11).

De selectie van sv Loosduinen verbleef van 10 t/m 12 januari 2014 in Brabant. Tijdens een trainingsweekeinde in Mierlo bereidde de Loosduiners zich op voor de belangrijke tweede seizoenshelft, die weer startte op zaterdag 18 januari met de topper tegen en bij Duindorp SV.
Helaas won op Houtrust de thuisploeg met 1-0 en nam daardoor, samen met Hercules, afstand van sv Loosduinen waardoor de mannen van trainer Torken achterop raakte in de strijd om het kampioenschap in de 4e Klasse C.
Na de 6-0 overwinning op VUC volgde op zaterdag 8 februari de volgende topper in 4C tegen Hercules(1). Deze wedstrijd eindigde in 1-1 waardoor Duindorp SV de lachende derde werd. De sv Loosduinen gaf zich echter niet gewonnen en de ene na de andere overwinning volgde. Na een verdiende 1-0 zege op 19 april op naaste concurrent KSD-Marine, won sv Loosduinen de 3e Periodetitel en kon men zich officieel op gaan maken voor de nacompetitie voor een plaats in de 3e klasse het komende seizoen. De competitie werd overigens ineens helemaal op zijn kop gegooid toen VUC uit de competitie werd genomen.

Al met al, van de uiteindelijke 20 competitiewedstrijden wist sv Loosduinen 1 er 15 te winnen, 2 gelijk te spelen en 3 te verliezen. Hiermee eindigde men met 46 punten, en de doelcijfers 80-17, op een keurige tweede plaats in de eindrangschikking van de 4e Klasse C en plaatste zich hiermee voor de nacompetitie. Kampioen werd overigen Duindorp SV met 48 punten.

Op zaterdag 17 mei begon voor sv Loosduinen de nacompetitie (voor promotie naar de 3e Klasse) met een thuiswedstrijd tegen Maasdijk. Deze werd met 2-1 gewonnen dankzij doelpunten van Vincent Hofman en Mark Molenkamp. Helaas ging de uitwedstrijd in Maasdijk met 5-2 verloren waardoor de sv Loosduinen ook in het volgende seizoen moest uitkomen in de 4e Klasse.

Met een gezellige BBQ en een feestavond, met een zanger, nam de A-selectie op zaterdag 7 juni afscheid van de trainers Remco Torken (na 3 seizoenen) en Antoin Hoovers (4 seizoenen). Naast een grote bos bloemen en een fles drank ontvingen zij ook een aandenken van S.V. Loosduinen. Bloemen waren er ook voor Fred en Mary Bik. Fred stopt na jaren als de enige “eerlijkste” grensrechter en Mary als leidster van S.V. Loosduinen 2. Daarnaast werden Bert Molenkamp en Dick Hartman voor de bewezen diensten de afgelopen jaren bij de A-selectie door de trainers bedankt en daarbij ook verrast met een bos bloemen en een attentie.

De sv Loosduinen mocht dit seizoen 1 kampioen huldigen. Bij de jeugd werd de F1, met 48 punten uit 18 wedstrijden en de doelcijfers 68-20, kampioen van de 4e Klasse 4.

Seizoen 2014-2015

De sv Loosduinen zat in een positieve flow als club; de jeugdafdeling was weer gegroeid, vrijwilligersfuncties waren allemaal ingevuld, een mooi nieuw trainerskorps was er aangesteld en er was ook nog eens een hoofdsponsor (ING) binnengehaald voor drie jaar.
Het bestuur kon zodoende voor dit seizoen 5 seniorenelftallen en 2 veteranenteams voor de competitie inschrijven bij de KNVB. De jeugdafdeling was dus aanzienlijk gegroeid en bestond in het seizoen 2014-2015 ditmaal uit:  1 A-elftal, 2x B, 2x C, 3x D, 5x E, 3x F en 2 mini-pupillen teams. De zaalvoetbalafdeling van de sv Loosduinen schreef 2 teams en een veteranenteam in.
In verband met personele problemen moest de Loosduinse club, op advies van de Technische Commissie, helaas begin november het 5e seniorenelftal uit de competitie terugtrekken.

Door de vele aanmeldingen van de laatste tijd begroette het bestuur in september het 500e lid van S.V. Loosduinen. Dit 500e lid (Finn van der Spek) was een jongen uit een echte Loosduinse voetbalfamilie, want hij was de kleinzoon van Jo Krul, in het verleden doelman en bestuurslid van S.V. Loosduinen.

Het bestuur van sv Loosduinen was er in geslaagd om voor dit seizoen trainer Richard Douw en assistent-trainer Patrick Puister aan te trekken. Dit duo had eerder zeer succesvol samen gewerkt bij sv HMSH. De A-selectie van S.V. Loosduinen had voor dit seizoen een kleine metamorfose ondergaan. Een aantal spelers stopten om medische redenen of gingen lager spelen, maar ook veel nieuwelingen meldden zich dit jaar met een overschrijvingsformulier op Sportpark Madestein. Daarbij zaten ook een aantal spelers die in het verleden al actief waren bij de Loosduiners, zoals Sam van Poorten en doelman Tom van der Spek. Maar liefst 16 spelers waren nieuw in de selectie van de trainers Richard Douw, Nico van der Gaarden, Patrick Puister en Ramses van Rijn en gingen dit seizoen voor de prijzen strijden met de overige 29 selectiespelers.

De jaarlijkse Ledenvergadering van woensdag 19 november 2014 leverde geen bijzonderheden op. Zonder tegenkandidaten werden de aftredende bestuursleden Stefan Develing (penningmeester) en Aart Blanken (Technische Zaken) herbenoemd. Zij vormden dus samen met voorzitter Edwin van der Heiden, vicevoorzitter Leo Hartman, secretaris Dick Hartman, 2e secretaris Ralph van de Kaa en jeugdvoorzitter Peter Keyzer het bestuur van S.V. Loosduinen.

Voor aanvang van de competitie sloeg Loosduinen 1 erin om in een poule met twee derde klassers (Voorwaarts en Full Speed) en een vierde klasser (V.O.B.), ongeslagen en met zeven punten, de volgende bekerronde te bereiken. In de tweede bekerronde won derdeklasser CION uit Vlaardingen nipt met 2-3 van sv Loosduinen en kwam hiermee dit seizoen een einde aan het bekeravontuur.

De indeling van West II zaterdag 4e klasse B was in seizoen 2014-2015 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, HDV, Hercules, HPSV, Loosduinen, Maasdijk, MSV’71, PGS/Vogel, RAS, Te Werve, Verburch, Vredenburch en Wanica Star.

De verwachtingen bij het vlaggenschip van sv Loosduinen waren voor dit seizoen best wel hoog. Op zaterdag 6 september begon sv Losduinen aan de competitie met een uitduel tegen Vredenburch. Ietwat teleurstellend werd het uiteindelijk 1-1 door een doelpunt van Justin Derlagen.
Op zaterdag 13 september 2014 haalde sv Loosduinen de landelijke en zelfs de internationale pers. De sv Loosduinen had namelijk op die zaterdagmiddag een historische zege van 31-0 op Wanica Star behaal! .Het Loosduinse scorebord kon dit nog bijhouden, tot maar 9-0. Een ongekende score bij een wedstrijd in het amateurvoetbal, waarin de mannen van trainer Douw voor de rust al 16 maal het net wisten te vinden. Sam van Poorten scoorde in deze wedstrijd 10 keer.

De monsterscore van sv Loosduinen ging die zaterdagmiddag heel erg snel over Twitter, Facebook en media uit alle windstreken en zelfs het buitenland. Niet alleen op de zaterdagmiddag stond de telefoon roodgloeiend bij o.a. onze secretaris, de trainer en enkele spelers, ook zondag en maandag ging het mediaspektakel nog vrolijk door met o.a. TV opname en radio interviews. Naast de krantenartikelen en vele websites, werden er telefonische interviews gegeven op Radio 1, 2 en 3, Radio 538 en was de club goed vertegenwoordigd op TV West en SBS6. De berichten die werden geplaatst op de Facebookpagina van S.V. Loosduinen over deze overwinning werden ruim 21.000 keer bekeken en de website van S.V. Loosduinen mocht de dagen daarna ruim 3000 unieke bezoekers per dag ontvangen.

De grote overwinning zorgde er ook voor dat spelers van sv Loosduinen waren doorgedrongen tot het Haagse Voetbalhistorie Topscorersklassement. Zo kwam Sam van Poorten met stip binnen op de eerste plaats met zijn 10 doelpunten, Jeffrey Eckhardt op de derde plaats met 7 doelpunten en Dylan Zoutendijk en Nathan Navarro staan nu op de negende plaats met 4 doelpunten.
Na de 31-0 ging de competitie natuurlijk gewoon weer verder. De sv Loosduinen won zeer moeizaam met 0-2 bij HDV en een week later leed men op Madestein een onverwachte en forse nederlaag (1-5) tegen PGS/Vogel.
Nadat begin oktober Wanica Star zich ook ineens terugtrok uit de 4e Klasse B leek deze Klasse steeds meer op een “Mickey Mouse competitie” te lijken. Met het terugtrekken van Wanica Star kwam dus ook de 31-0 overwinning van sv Loosduinen te vervallen. Met nog slechts 11 clubs in competitie was je om de paar weken vrij en bovendien zaten er een aantal clubs in deze 4e Klasse die het niveau niet aan konden zodat we soms zeer hoge uitslagen zagen.
Tijdens de winterstop stond sv Loosduinen, met 21 punten uit 11 wedstrijden en de doelcijfers 24-15, op de vierde plaats van de ranglijst van de 4e Klasse B, ruim achter de koplopers Verburch en Te Werve (beide 27 punten).

Door de vele blessure’s, vakantiegangers en spelers die waren gestopt, ging de sv Loosduinen in de tweede seizoenshelft zich volledig richten op een nacompetitie plek. Na de verloren wedstrijden tegen, de latere kampioen, Verburch (5-0), MSV’71 (2-1) en Te Werve (1-3) lukte deze doelstelling ook niet en ging het seizoen 2014-2015 voor sv Loosduinen als een nachtkaars uit.
Van de 22 competitiewedstrijden won sv Loosduinen uiteindelijk 9 keer, speelde men 6 keer gelijk en werd er 7 maal verloren. Met 33 punten, en de doelcijfers 43-37, eindigde men op de zevende positie van de eindranglijst van de 4e Klasse B. Sam van Poorten werd dit seizoen, met 15 doelpunten, topscorer bij sv Loosduinen 1. 

Dit seizoen konden bij twee elftallen van sv Loosduinen de kampioensvlag in top. Loosduinen 3 werd met 44 punten uit 20 duels kampioen in de 5e Klasse 09 en bij de jeugd werd de C2 met 43 uit 16 kampioen in de 6e Klasse 19L.

Seizoen 2015-2016

>

De wens binnen sv Loosduinen om op haar complex de beschikking te hebben over een kunstgrasveld bestond al vele jaren, zeker bij de jeugdleden en kader van de club. Vooral bij slecht weer waren de velden twee en drie vaak al snel onbespeelbaar waardoor trainingen, maar regelmatig ook wedstrijden, moesten worden afgelast.
Op dinsdag 3 november 2015, kreeg vicevoorzitter Leo Hartman een historisch telefoontje van wethouder Rabin Baldewsingh. De wethouder deelde hem namelijk mede dat S.V. Loosduinen tot die verenigingen in de gemeente Den Haag behoorde die in de zomer van 2016 de beschikking zou gaan krijgen over een kunstgrasveld. Dit zou dan op veld 1 gaan gebeuren. Een fantastisch bericht natuurlijk voor de gehele vereniging met het oog op onze toekomst!

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij S.V. Loosduinen werd ditmaal op vrijdag 27 november 2015 gehouden. De vergadering duurde slechts 40 minuten en in die tijd werden alle verslagen, ook de financiële, en zonder noemenswaardige vragen, goedgekeurd door de aanwezige leden. Bij de bestuursverkiezing waren geen tegenkandidaten gesteld, dus het huidige bestuur kreeg weer het vertrouwen van de leden.
Een verrassing was er op het einde van de vergadering voor Peter Develing en Goof van Vliet. Zij werden op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering, voor hun jarenlange verdiensten bij de vereniging, benoemd tot Erelid. Een oorkonde, bloemen en het speldje ontvingen zij uit handen van voorzitter Edwin van der Heiden.

Op de drukbezochte en gezellige Nieuwjaarsreceptie van zaterdag 2 januari 2016 werden diversen leden gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap bij de s.v. Loosduinen. Dit waren: Piet Brak (70 jaar), Eric Draak, Dick Hartman en John Lekkerkerk (50 jaar), Dick Beckschebe, Leo Hartman, Frank Hartman, Piet Meijer, Peter Ruwaard (40 jaar); Ralph van der Kaa, Menno Molier en Robert Nulle (25 jaar).

De trainer Richard Douw (hoofdtrainer), Patrick Puister (assistent-trainer) en Ramses van Rijn (trainer 2e elftal) hadden hun contract bij S.V. Loosduinen met één seizoen verlengd.

De zaterdag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2015-2016 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Duindorp SV, Erasmus, GSC ESDO, HPSV, HVV Hercules, KSD-Marine, Laakkwartier, Loosduinen, PGS Vogel, Quick Steps, RAS, VELO en Vredenburch. Een bijna pure “Haagse” competitie dus met leuke derby’s.

<

Prestaties sv Loosduinen 1 volgen nog……

>

Loosduinen 1 promotie 2015-2016Zaterdag 28 mei 2016, sv Loosduinen wint de nacompetitie en promoveert hiermee naar de zaterdag 3e Klasse KNVB

>

Vanaf 17 mei 2016 werd er op Sportpark Madestein begonnen met de werkzaamheden aan het kunstgrasveld dat op het complex van sv Loosduinen zal worden aangelegd. Het kunstgrasveld dat ook door de nieuwe fusievereniging sv Madestein (Oranjeplein-Postduiven en ADS) gebruikt zal gaan worden.
Naast de aanleg van dit kunstgrasveld op het hoofdveld kregen ook de overige twee velden van sv Loosduinen een grondige opknapbeurt.

Seizoen 2016-2017

Tijdens de zomer was er dus flink hard gewerkt op Sportpark Madestein. Toen eenmaal de kunstgrasmat was aangebracht en was goedgekeurd, werden er ook nog twee nieuwe dug-outs geplaatst en konden de reclameborden teruggeplaatst worden.

Op vrijdagavond 26 augustus 2016 werd het kunstgrasveld officieel geopend. Samen met de voorzitters van sv Loosduinen (Edwin van der Heiden) en sv Madestein (Peter Oldenburg) verrichtte de wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport van de gemeente Den Haag, de heer Rabin Baldewsingh, om 19.15 uur de openingshandeling.
Verder werden er op deze bijzondere avond ook veel onderscheidingen uitgedeeld aan vrijwilligers bij S.V. Loosduinen. Zo ontvingen Leo Hartman, Frans Helvensteijn, Ronald Hoste, Leo Johler, Cees Krens en Wilco Eckhardt ‘de Stadsspeld’ van de gemeente Den Haag, werden Wybe Boersma en Hans van der Lee door het bestuur tot ‘lid van verdienste’ benoemd en ontving Dick Hartman van de KNVB ‘de Gouden Speld’.

Op woensdag 16 november 2016 vond bij S.V. Loosduinen de jaarlijkse Ledenvergadering plaats. Ruim veertig leden hadden de moeite genomen om naar het clubgebouw te komen. Jeugdvoorzitter Peter Keyzer had al eerder dit jaar een stapje terug gedaan voor zijn opvolgster Colinda Paauw. Onder applaus van de aanwezige leden werd zij officieel benoemd als jeugdvoorzitter. Aftredend en herkiesbaar waren secretaris Dick Hartman en vice-voorzitter Leo Hartman. Onder applaus werden zij herkozen.
Voorzitter Edwin van der Heiden zette vervolgens uiteen dat de sv Loosduinen als vereniging op de goede weg was met de uitvoering van een technisch beleidsplan. Zo had nu al elk jeugdelftal een leider en een betaalde trainer, had de club een jeugd TC met een coördinator voor iedere leeftijdsgroep, een hoofdtrainer (John Wolff) voor alle elftallen en een hoofdtrainer (Wybe Boersma) voor alle zeventallen en daarboven nog een technisch jeugdcoördinator (Hans Koningen). De organisatie stond dus als een huis en sv Loosduinen was met deze bezetting redelijk uniek. Via mond-op-mondreclame verwachtte men dat de jeugdafdeling gestaag verder zou groeien. Vice-voorzitter Leo Hartman deelde de vergadering verder mede dat het bestuur de mogelijkheden aan het onderzoeken was wat betreft renovatie of nieuwbouw van het clubgebouw. Verheugend nieuws was dat ING al had medegedeeld door te willen met sponsoring van amateurclubs. De sv Loosduinen had hierdoor al een inhoudelijk voorstel voor de komende drie jaar bij ING ingediend. Eind november 2016 kon de Loosduinse club hierover meer nieuws over te verwachten.

Voor het seizoen 2016-2017 had de KNVB voor een nieuw competitiemodel gekozen. Dit nieuwe competitiemodel ging in de top bestaan uit een Eredivisie, een Eerste divisie, de Tweede divisie, twee Derde divisies en vier Hoofdklassen. In de competities kwam er ruimte voor de beloften-teams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. Sportief gezien was dit een optimale voetbalpiramide. Zoveel mogelijk goede voetballers treffen elkaar in dezelfde competitiestructuur, en clubs kunnen nu bij wijze van spreken doorstoten van de vijfde klasse naar de Eredivisie. De top werd dus in theorie haalbaar voor iedereen en voor elke club. Met andere woorden, voor het eerst sinds de intrede van het betaald voetbal in 1954 werd promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal mogelijk. Na de promotie van vorig seizoen had het vlaggenschip van sv Loosduinen de eerste stap gezet en kwam de Loosduinse club ditmaal uit in de Derde Klasse.

Er waren echter nog meer veranderingen vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al geldde, Onder 19 tot en met onder 9.
De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen. De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

Het bestuur van sv Loosduinen schreef voor het seizoen 2016-2017 voor de zaterdagcompetitie 4 seniorenelftallen en 1 veteranenteam in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 1x JO-19, 2x JO-17, 2x JO-15, 3x JO-13, 2x JO-11 en 4x JO-9 teams. De zaalvoetbalafdeling van sv Loosduinen bestond uit 2 herenteams en 1 damesteam.

De indeling van het amateurvoetbal in de zaterdag 3e Klasse B zag er in seizoen 2016-2017 als volgt uit: Ariston’80, Die Haghe, GDA, Houtwijk sv, KMD, Loosduinen sv, Maasdijk, MVV ’27, Naaldwijk, Quick Steps, Schipluiden, SEV, VELO en Verburch.

De rentree van sv Loosduinen in de 3e Klasse was uitstekend toen op 3 september op Madestein SEV met 3-2 werd verslagen. Hierna volgde echter enkele nederlagen op rij en zakte men naar de onderste regionen van de ranglijst. Echter de laatste vier wedstrijden voor de winterstop werden door het team van trainer Richard Douw allemaal gewonnen en steeg sv Loosduinen weer op de ranglijst. Van de 13 competitiewedstrijden werd er in totaal 6 keer gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 6 keer verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers 29-24, ging sv Loosduinen op een keurige zevende positie de winterstop in.

Tijdens de winterstop verbleef de A-selectie van sv Loosduinen van 13 t/m 15 januari 2017 op trainingskamp in Mierlo om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Ondertussen had het bestuur van sv Loosduinen het contract met haar hoofdtrainer Richard Douw met twee jaar verlengd. Trainer Douw was dit seizoen bezig aan zijn derde seizoen bij de Blauwwitten.

De tweede seizoenshelft verliep uiterst spannend maar achteraf ook dramatisch voor het vlaggenschip van sv Loosduinen. Dit kwam vooral omdat alle clubs die tijdens de winterstop onderaan de ranglijst stonden vele punten bij elkaar sprokkelden en zodoende de Loosduiners in degradatiegevaar belandde. Rechtstreekse degradatie kon gelukkig nog door sv Loosduinen 1 voorkomen worden maar via de nacompetitie moest men zich wel proberen te gaan handhaven voor de 3e Klasse.
Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden werden er door sv Loosduinen 9 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 14 verloren. Met 30 punten, en de doelcijfers 47 voor en 57 tegen, eindigde men op de elfde plaats van de ranglijst. Dit was nog voor Quick Steps (27 punten) en de degradanten SEV (26) en sv Houtwijk (18).

In de nacompetitie moest sv Loosduinen gaan strijden tegen buurman sv Madestein en MSV’71 uit Maassluis. sv Madestein-MSV’71 eindigde in 1-1 en sv Loosduinen-sv Madestein in 3-2. De mannen van Richard Douw hadden dus aan een gelijkspel in Maassluis genoeg om zich de 3e Klasse te handhaven. Helaas gebeurde dit niet want MSV’71 won met 3-2 en promoveerde hiermee naar de derde klasse en Loosduinen keerde na één jaar weer terug naar de vierde klasse.

Richard Nieuwdorp werd dit seizoen, met 18 doelpunten, topscorer bij sv Loosduinen 1.

Bij drie teams van sv Loosduinen mocht aan het einde van het seizoen 2016-2017 de kampioensvlag in top. Het 4e elftal werd met 55 punten uit 20 duels kampioen van de 8e Klasse 09. De JO15-1 met 45 uit 18 kampioen van de 4e Klasse 10 en de JO9-4 met 50 uit 18 kampioen van de 9e Klasse 07.

Seizoen 2017-2018

Nadat jarenlang bij sv Loosduinen een papieren, en later ook een digitaal, clubblad verscheen, eerst wekelijks en nadien tweewekelijks, had het bestuur besloten hiermee te stoppen. Redenen hiervoor waren o.a. dat veel berichten en al verslagen al op de website of Facebookpagina van de Loosduinse club waren te lezen. Om de leden wel te blijven informeren over het wel en wee van de club werd het streven om maandelijks een nieuwsbrief te laten verschijnen.

Op vrijdagavond 24 november 2017 vond bij sv Loosduinen de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Op de agenda stond ditmaal het punt ‘de toekomst van het complex’. Een aantal ontwikkelingen waren gaande in Madestein, zoals de parkeerproblematiek door de herstructurering van de Madesteinweg, de bebouwing binnenkort van de twee oude ADS velden en de komst van veel woningen in Vroondaal, met veel gezinnen met kinderen. Na een aantal presentaties en een vragenronde gingen alle aanwezig leden akkoord met het voorstel van het bestuur om een haalbaarheidsstudie te laten verrichten door het architectenbureau Morfis naar de mogelijkheden van de bouw van een nieuw clubgebouw van sv Loosduinen.

Op de Nieuwjaarsreceptie van zaterdag 6 januari 2018 werden de volgende jubilarissen van sv Loosduinen in de bloemetjes gezet: 60 jaar lid; Koos Groenevelt, Peter den Hartog, Kees Krens, Jan Molenkamp en Bert Molenkamp. 50 jaar lid: Wybe Boersma, Pico van Bree, Ron Johler en Koos Maquelin.40 jaar lid: Erik Flinterman en Ernst van Steenhoven en 25 jaar lid: Frans Helvensteijn.

Dit seizoen nam sv Loosduinen met negentien elf- en zeventallen deel aan de competitie. Bij de senioren zijn dit vijf elftallen, een veteranenelftal en sinds dit seizoen ook een vrouwenelftal . De jeugdafdeling bestond uit een JO 17-1 en 2; JO15-1 en 2; JO13-1 en 2: JO11-1,2 en 3: JO9-1 en 2 en  JO-teams.

De indeling van sv Loosduinen 1 voor het seizoen 2017-2018 in de zaterdag 4e Klasse B luidde als volgt; Hsv Celeritas, Hsv DUNO, sv Erasmus, GSC-ESDO, HDV, Hvv Hercules, sv Houtwijk, sv Loosduinen, sv Madestein, PGS-Vogel, Hvv RAS, VCS en Wanica Star.

In de eerste seizoenshelft leken de mannen van trainer Richard Douw de hoge verwachtingen waar te gaan maken want van de 11 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 3 verloren. Met 22 punten, en een doelsaldo van 32 voor en 14 tegen, ging sv Loosduinen als koploper de winterstop in. Dit was echter net voor Hercules (9-21) en sv Houtwijk (10-21).

De tweede seizoenshelft verliep in de 4e Klasse B weer chaotisch, mede veroorzaakt door het terugtrekken van HDV uit de competitie. De titelstrijd werd ongekend spannend en ging uiteindelijk tussen Hercules, DUNO en sv Loosduinen. Het spreekwoordelijke gezegde “als twee honden (sv Loosduinen en Hercules) vechten om een been loopt de derde (DUNO) ermee heen” kwam dus uit voor de Loosduiners. Op de laatste wedstrijddag ging Hsv DUNO (50 punten) met de kampioensschaal er vandoor. Het vlaggenschip van sv Loosduinen wist van de 22 wedstrijden er 15 te winnen, 4 gelijk te spelen en 3 te verliezen. Met 49 punten, en een doelgemiddelde van maar liefst 109 voor en 27 tegen, eindigde men op de tweede positie van de ranglijst.

Een enorme domper dus voor iedereen die sv Loosduinen lief had en nu moest het eerste elftal zich gaan opmaken om via de nacompetitie promotie naar de 3e Klasse zien af te dwingen. De mannen van trainer Douw begonnen goed aan de nacompetitie door in de eerste ronde Semper Altius met 4-0 te verslaan. In de tweede ronde stond de ‘burenruzie’ GDA – sv Loosduinen op het programma. Sv Loosduinen won met 2-3 door o.a. een doelpunt van Kevin Baptiste in de allerlaatste minuut. Sv Loosduinen had zich hiermee geplaatst voor de finale en mocht deze op zaterdag 16 juni 2018 in eigen huis spelen tegen competitiegenoot Hvv Hercules. Wat een groot voetbalfeest had moeten worden eindigde voor de Loosduiners in een enorme deceptie want Hvv Hercules won uiteindelijk met 2-3 en hierdoor bleef sv Loosduinen vierdeklasser.
Topscorer dit seizoen bij sv Loosduinen 1 werd Kadir Narsen met maar liefst 33 doelpunten.

Dit seizoen kon er bij twee teams van sv Loosduinen de kampioensvlag in top. het 5e elftal werd kampioen van de 7e Klasse 09 en de JO17-2 van de 5e Klasse 09 (VJ). Bij de competitie’s vanaf JO9 en lager werden vanaf dit seizoen geen uitslagen en standen meer weergegeven. De KNVB vond dat die spelers in deze leeftijdscategorieën zich in een ontwikkelfase bevonden, waarbij de competitie geen doel maar een middel was dat bijdroeg aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.

Seizoen 2018-2019

Na vele jaren actief te zijn geweest als bestuurslid gaven voorzitter Edwin van der Heiden en vicevoorzitter Leo Hartman bij aanvang van dit seizoen aan dat zij op de eerst volgende jaarlijkse ledenvergadering zullen aftreden als bestuurslid. Het bestuur moest daarom op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Op woensdag 31 oktober 2018 vond dan de jaarlijkse Ledenvergadering plaats bij S.V. Loosduinen. Op deze vergadering traden dus af als bestuurders Edwin van der Heiden (voorzitter) en Leo Hartman (vicevoorzitter). Edwin van der Heiden werd hierbij benoemd als ‘lid van verdienste’.
Ralph van der Kaa (foto) werd gekozen als de nieuw voorzitter en Marc Molenkamp trad toe tot het bestuur. Secretaris Dick Hartman kondigde zijn afscheid aan in 2019.
Een ander belangrijk besluit dat op deze ALV werd genomen door de leden was dat, voorlopig als proef, voor 12:30 uur het roken op zaterdag op het sv Loosduinen complex, dus ook langs het veld, voortaan te verbieden. Dit met name voor de gezondheid van ode jeugd.

Op de Nieuwjaarsreceptie van zaterdag 5 januari 2019 blikte voorzitter Ralph van der Kaa terug op een zeer bewogen jaar 2018 en keek hij tevens vooruit naar 2019. Samen met de omliggende sportverenigingen werd er bij de gemeenteraadscommissie protest aangetekend tegen de woningbouwplannen op de voormalige twee ADS velden. Er moest namelijk ruimte over blijven om de sportverenigingen te laten groeien, zeker met veel nieuwbouw in de omgeving.
Hierna volgde nog een huldiging van de jubilarissen. De volgende leden werden gehuldigd voor het langdurige lidmaatschap, 70 jaar: Arie van der Linde: 60 jaar: Jan Nieuwenhuizen en Wout Visscher; 50 jaar: Frans Clasener, Leo Johler,  Koos Kornaat, Henk Maasland en Leo van der Ree; 40 jaar: Frans Helvensteijn; 25 jaar: Rense Elve, Jos Elve, Antoin Hoovers, Robert-Jan Spijksma en André de Vriend.

Het bestuur van sv Loosduinen schreef voor het seizoen 2018-2019 voor de zaterdagcompetitie 5 seniorenelftallen, 1 veteranenteam en 1 dameselftal in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 1x JO19, 2x JO17, 2x JO15, 1x JO13, 1x JO12, 3x JO11 en 2x JO8-teams. De zaalvoetbalafdeling van sv Loosduinen bestond uit 2 herenteams.

Helaas kon sv Loosduinen dit seizoen geen tweede selectieteam bij de KNVB inschrijven. De rede voor het spelerstekort was de oprichting van een vriendenteam binnen de Loosduinse club met daarin tal van selectiespelers. Pogingen om andere spelers door te laten schuiven naar het tweede elftal liepen op niets uit. De A-selectie van trainer Richard Douw bestond dit seizoen uit slechts 20 spelers en door vakantiegangers en blessures was men bij aanvang van dit seizoen al genoodzaakt om het eerste elftal terug te trekken uit de Districtsbeker. Dit beloofde dus een zwaar seizoen te worden voor het vlaggenschip van de vereniging.

In het seizoen 2018-2019 kwam het eerste elftal van sv Loosduinen uit in de zaterdag 4e Klasse D en moest het daarin opnemen tegen de volgende tegenstanders: BMT, Erasmus, GDA, GSCESDO, HPSV, Houtwijk, MSV’71, PGS-Vogel, Quintus, RAS, RVC-Celeritas, TAC’90 en Wanica Star. Een bijna geheel Haagse poule dus met daarbij Quintus uit Kwintsheul en MSV’71 uit Maassluis.

Ondanks de smalle selectie draaide sv Loosduinen 1 een prima eerste seizoenshelft want van de 12 wedstrijden wist men er 7 te winnen, 4 gelijk te spelen en 1 te verliezen. Met 25 punten, en een doelsaldo van 38 voor en 9 tegen, ging men op een tweede positie van de ranglijst de winterstop in. GDA was op dat moment oppermachtig en stond met 32 punten uit 12 duels bovenaan.

Het team van trainer Douw kende een fabuleuze tweede seizoenshelft want op één wedstrijd na behaalde sv Loosduinen alleen maar overwinningen. Daarbij kwam ook dat concurrent GDA ineens een slechte tweede seizoenshelft meemaakte en nam sv Loosduinen op een gegeven moment de koppositie over. Op zaterdag 25 mei 2019 bekroonde sv Loosduinen het mooie seizoen met een kampioenschap door de uitwedstrijd tegen Wanica Star met maar liefst 0-14 te winnen.

sv Loosduinen 1 op zaterdag 25 mei 2019 bij terugkomst op het eigen complex na het behaalde kampioenschap eerder die dag bij Wanica Star. Op de voorgrond succestrainer Richard Douw en uiterst rechts clubicoon Dick Hartman.

Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden werd en 20 keer gewonnen, 4 keer gelijk gespeeld en 2 verloren. Hiermee behaalde sv Loosduinen 64 punten en een doelsaldo van 99 voor en 25 tegen. GDA eindigde met 61 punten op de tweede positie. Kadir Narsen werd dit seizoen met 26 doelpunten topscorer bij sv Loosduinen 1 gevolgd door Sinan Ocal (16) en Kevin Baptiste (11).

Voor trainer Richard Douw was dit kampioenschap een passend afscheid bij sv Loosduinen want hij had een contract getekend bij sv Houtwijk.

Seizoen 2019-2020

<

Op de zaterdag kwamen namens sv Loosduinen 4 seniorenelftallen, 1 veteranen- en 1 damesteam uit in de competitie. Bij de jeugd werden 1 JO19, 2 JO13, 2 JO11, 2 JO9, 1 JO8 en 1 MO11-teams ingeschreven. In de zaalvoetbalcompetitie kwamen wederom 2 herenteams uit.

Het eerste elftal van sv Loosduinen kwam na het kampioenschap van vorig seizoen in het seizoen 2019-2020 uit in de zaterdag 3e Klasse B. De competitie-indeling in de Klasse was als volgt : Ariston’80, DSVP, DUNO, DWO, Duindorp, KMD, LYRA, Loosduinen, MVV’27, Naaldwijk, Quick Steps, Schipluiden, Sportclub Monster en Verburch.

S.V. Loosduinen stond dit seizoen onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Peter Barendse, en zijn assistent Peter Baptiste. Mede door het vertrek van vele spelers uit het kampioensteam van vorig seizoen naar elders, zagen we dit seizoen veel nieuwe gezichten binnen de A-selectie. Het geheel vernieuwde team van sv Loosduinen had het dan ook in de eerste seizoenshelft behoorlijk moeilijk in de 3e Klasse want met 11 punten uit 12 wedstrijden ging het team van trainer Barendse op de elfde positie van de ranglijst de winterstop in.

Van donderdag 9 t/m zondag 12 januari 2020 verbleef de selectie van sv Loosduinen in het zonnige Spaanse Benidorm om zich voor te bereiden op de uiterst belangrijke tweede seizoenshelft. Helaas werden de eerste vijf wedstrijden na de winterstop door Loosduinen verloren en leek het een erg moeilijk en zwaar seizoen te gaan worden.
“Leek” want het seizoen zou nooit afgemaakt worden, want na de uitbraak van het coronavirus (begin maart 2020) lag een groot deel van het dagelijks leven in Nederland plat. Vanaf donderdag 12 maart 2020 werden ook alle activiteiten bij o.a. voetbalverenigingen, zowel in het betaalde voetbal als bij de amateurs, met onmiddellijke ingang gestopt. Dit betekende dus in Nederland geen voetbalwedstrijden, geen trainingen en en ook geen andere clubactiviteiten. Een week later werd door de Nederlandse regering deze maatregelen zelfs aangescherpt en moesten alle accommodaties in Nederland op slot. Na deze maatregel besloot de KNVB dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer hervat zouden worden omdat het sowieso niet meer was toegestaan om tot de zomer toe te voetballen. Dit gold voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. De KNVB besloot hierdoor dat er voor het seizoen 2019-2020 geen eindstanden zouden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten waren. Ook werden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen zou dan iedere club in dezelfde klasse uitkomen als bij de start van dit seizoen.

Sv Loosduinen speelde dus de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen op 7 maart 2020 en leed op die dag een 3-1 nederlaag bij KMD. Op dat moment had het team van trainer Barendse van de 17 wedstrijden er 3 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 12 verloren. Met 11 punten en een doelsaldo van 26 voor en 56 tegen, was men gezakt naar de 13e en voorlaatste positie van de ranglijst.

Ondertussen werden beetje bij beetje de strenge corona-maatregelen door de regering versoepeld. Vanaf 29 april 2020 mochten in Nederland kinderen tot 12 jaar zonder anderhalvemeter-restrictie weer trainen. De oudere kinderen (van 12 tot 18) gold deze afstandsregel nog wel. Er mocht sowieso alleen getraind worden, wedstrijden bleven taboe en kantines en kleedkamers moesten dicht blijven. Met ingang van 11 mei mochten ook de senioren weer (anderhalvemeter-restrictie) trainen.

Seizoen 2020-2021

Na ruim 30 jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor de inning van de contributies besloot Jan Tazelaar met ingang van dit seizoen te stoppen met deze werkzaamheden. In het afgelopen seizoen was namelijk de proef met het contributie-inningsbureau NIKKI goed verlopen en werd hiermee gecontinueerd. Penningmeester Stefan Develing trad als contactpersoon met betrekking tot de contributies op.

De competitie-Indeling van sv Loosduinen 1 voor het seizoen 2020-2021 in de zaterdag 3e Klasse B was als volgt: Ariston’80, DSVP, Duindorp SV, DUNO, DWO, KMD, Loosduinen, LYRA, Sportclub Monster, MVV ’27, Naaldwijk, Quick Steps, Schipluiden en Verburch.

<

Het weekeinde van 10 en 11 oktober bleek achteraf alweer de laatste speelronde van het seizoen 2020-2021. De KNVB besloot namelijk op woensdag 14 oktober 2020, de dag na de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen, een streep door alle competities te zetten. Lange tijd hoopte de voetbalbond dat er nog iets (bijvoorbeeld het uitspelen van één competitiehelft) mogelijk was, maar dat bleek ondanks een aantal versoepelde coronamaatregelen vanaf 3 maart 2021 onhaalbaar. Zo werd de leeftijdsgrens voor buitensporten in teamverband verruimd van 17 tot 27 jaar.
Dit betekende dat voor het tweede seizoen op rij de competities in het amateurvoetbal het einde niet haalden. Bijna een jaar geleden, het weekeinde van 7 en 8 maart 2020, was namelijk de laatste speelronde van seizoen 2019-2020.

Na de aangekondigde versoepelingen op 26 juni 2021 was het meest in het oog springende maatregelen voor het voetbal: trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mochten eindelijk weer volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.

Seizoen 2021-2022

>

Door het coronatijdperk kende de competitie-indeling voor het seizoen 2021-2022 bijna veranderingen vergeleken met vorig jaar. Het eerste elftal van sv Loosduinen kwam dus wederom uit in de zaterdag 3e Klasse B met daarin als tegenstanders; Ariston’80, DSVP, DUNO, DWO, KMD, Loosduinen, Lyra, sc Monster, Naaldwijk, Quick Steps, Schipluiden, FC Skillz/Wateringse Veld en Verburch.

<

Op zaterdag 30 oktober 2021 besloot het bestuur van sv Loosduinen, naar aanleiding van een vervelende gebeurtenis aan het eind van de wedstrijd sv Loosduinen 1 – DSVP 1 de samenwerking met hoofdtrainer Peter Barendse direct te beëindigen. Tweede trainer Peter Baptiste nam naar aanleiding hiervan ook ontslag. De sv Loosduiners Ron van ’t Veer en Arjan Weijsenfeld verklaarden zich bereid om de functie van hoofdtrainer voor dit seizoen over te nemen.

>

<

Seizoen 2022-2023

<

Sv Loosduinen schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 5 seniorenelftallen en 1 35+ team in. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 2 JO17, 2 JO15, 2 JO13, 2 JO11, 3 JO9, 2 JO8, 1 MO13 en 1 MO 11 teams. In de zaalvoetbalcompetitie kwam de Loosduinse club met 3 herenteams en 1 vrouwenteam uit.

>

Seizoen 2023-2024

>

Wederom nam sv Loosduinen aan de zaterdagcompetitie met 5 seniorenelftallen en 1 veteranen (35+) team deel. De jeugdafdeling bestond in het seizoen 2023-2024 uit 16 teams, onderverdeeld in; 1 JO19, 2 JO17, 2 JO15, 2 JO13, 4 JO11, 1 JO10, 2 JO9, 1 MO15 en 1 MO11 teams. De futsalafdeling bestond dit keer uit 3 herenteams en 1 damesteam.

De “slechts” twaalf clubs in de 4e Klasse C in seizoen 2023-2024 waren; BMT, DUNO, sv Erasmus, GDA, GSC ESDO, sv Houtwijk, sv Loosduinen, sv Madestein, ODB, Quick, SVH en Zuid West DH.

>

Door op zaterdag 18 mei 2024 thuis met 1-0 (doelpunt Bart Ruwaard) van Quick te winnen wist sv Loosduinen de 3e Periodetitel op zijn naam te schrijven en ging het zodoende de nacompetitie in.

<

“De historie van sv Loosduinen van 1936 t/m 1986 uit het jubileumboek s.v.Loosduinen 50 jaar geschreven door P. Brak.
Onze dank aan s.v. Loosduinen en oud-voorzitter Edwin van der Heiden voor de fantastische medewerking en toestemming”.

 

Palmares Loosduinen (zaterdag)

Kampioenschappen:
1952-1953 1e Klasse B HVB *
1955-1956 1e klasse A HVB *
1958-1959 1e Klasse B HVB
1960-1961 4e klasse A
1984-1985 4e klasse A
2009-2010 4e Klasse D
2018-2019 4e Klasse D
* = geen promotie

Andere prestatie’s:
1964-1965 via nacompetitie promotie naar de 3e Klasse KNVB
1988-1989 via nacompetitie promotie naar de 4e Klasse KNVB
1990-1991 via nacompetitie promotie naar de 4e Klasse KNVB
2015-2016 via nacompetitie promotie naar de 3e Klasse KNVB

Parade der trainers bij sv Loosduinen:

1951-1959 Jan van der Lelie
1959-1960 Jan van der Lelie
1960-1961 Frans van der Nolck van Gogh (kampioen 4e Klasse KNVB)
1961-1962 Dick van der Broek
1962-1963 Dick van Pijlen
1963-1964 Dick van Pijlen
1964-1965 Dick van Pijlen
1965-1966 Dick van Pijlen
1966-1967 Koos Verbeek
1967-1968 Koos Verbeek
1968-1969 Dick Tempelaar
1969-1970 Dick Tempelaar
1970-1971 Frans van der Nolck van Gogh
1971-1972 Frans van der Nolck van Gogh
1972-1973 Frans van der Nolck van Gogh
1973-1974 P.van Anraad
1974-1975 Piet de Zoete
1975-1976 Piet de Zoete
1976-1977 Piet de Zoete
1977-1978 Jan Niemeijer
1978-1979 Jan Niemeijer
1979-1980 Jan Niemeijer
1980-1981 Jan Niemeijer
1981-1982 Ed Roos
1982-1983 Frans Peeters
1983-1984 Nol Olsthoorn
1984-1985 Nol Olsthoorn
1985-1986 Nol Olsthoorn
1986-1987 Wim Sleijster
1987-1988 Wim Sleijster
1988-1989 Jan Tazelaar
1989-1990 Jan Tazelaar
1990-1991 Nico van der Meer
1991-1992 Nico van der Meer
1992-1993 Nico van der Meer
1993-1994 Remo Oudshoorn
1994-1995 Wout Visscher
1995-1996 Jaap Klijn
1996-1997 Rob Schalke
1997-1998 Rob Schalke
1998-1999 Ron Baay
1999-2000 Peter van der Deijl / Paul van Oosten
2000-2001 Paul van Oosten
2001-2002 Hans van Heteren
2002-2003 Hans van Heteren
2003-2004 Hans van Heteren
2004-2005 Pierre Schultz
2005-2006 Pierre Schultz – Arie van der Padt (a.i.)
2006-2007 Marco Lange (tot 02-10-2006) / Arie van der Padt (a.i.)
2007-2008 Arie van der Padt
2008-2009 Arie van der Padt
2009-2010 Jan van der Sar
2010-2011 Jan van der Sar / Ron van ‘t Veer (a.i.)
2011-2012 Remco Torken
2012-2013 Remco Torken
2013-2014 Remco Torken
2014-2015 Richard Douw
2015-2016 Richard Douw
2016-2017 Richard Douw
2017-2018 Richard Douw
2018-2019 Richard Douw
2019-2020 Peter Barendse
2020-2021 Peter Barendse
2021-2022 Peter Barendse (tot 31-10-2021) / Ron van ’t Veer en Arjan Weijsenfeld (a.i.)
2022-2023 Ronald Paats

Parade der voorzitters bij sv Loosduinen:

1936-1937 W. Houweling
1937-1942 Dhr. Groothuis
1942-1945 geen
1945-1946 Arend Kuijpers
1946-1950 Jan van Aartrijk
1950-1952 G.J.Slootweg sr.
1952-1960 Jan van Aartrijk
1960-1966 P.C.Tazelaar
1966-1966 Gerrit van der Berg (a.i.)
1966-1981 Joop Kuiper
1981-1983 Koos Pronk
1983-1984 Hans Koningen
1984-1987 Jan Niemeijer
1987-1994 J.Molenkamp
1994-1999 P.Chouffoer
1999-2004 G.Hofman
2004-2008 Rien Koolstra
2008-2018 Edwin van der Heiden
2018- heden Ralph van der Kaa

Terreinen waar sv Loosduinen heeft gespeeld:

Terrein aan de Monsterseweg

*

*

*

Sportpark Madestein
Madesteinweg 17
2553 EC Den Haag ZH
Tel. 070-3978920

Erevoorzitter(s) sv Loosduinen:

?
?

Ereleden sv Loosduinen:

G.J. Slootweg *
12 dec 1952 –  3 mei 1976 ( †)

J.H.L. van Aartrijk
1 juli 1960 – 24 sept. 1990 ( †)

C. van Spronsen
7 juli 1961 – 10 mei 1990 ( †)

J. Toet (sr)
28 aug. 1962 – 4 feb. 2000 ( †)

P. Brak
16 aug. 1968

H. Dittmar
14 aug. 1970 – 26 juni 2001 ( †)

J. Kuiper (sr)
27 aug. 1976 – 5 sept 2005 ( †)

J. de Zoete
27 aug. 1976 – 21 juni 1989 ( †)

A.C. van Geest
26 aug. 1977 – 10 feb.1999 ( †)

G. van Steenbergen
26 aug. 1977

J. Kuiper *
31 aug. 1981 – 11 feb. 2001 ( †)

Gerard van Eendenburg
9 aug. 1986 – 6 mei 1997 ( †)

J. Molenkamp (Jan)
31 aug. 1996

J. Tazelaar
31 aug. 1996

J. Breukhoven
22 sept. 2000 – 3 sept. 2009 ( †)

J. Nieuwenhuize
30 sept. 2006

Arie Molenkamp
30 sept. 2006 – 1 jan. 2013 ( †)

D. Hartman
23 okt. 2009

Peter Develing
27 nov. 2015

Goof van Vliet
27 nov. 2015

Lid van Verdienste bij sv Loosduinen:

G. van Eendenburg
C. Knoppert
L.J. Nieuwenhuize
J.P. Nieuwenhuize
J.J. de Kleijn (sr)
J. Visscher
D. v.d. Heijde
Tj. Dotinga
A. Farla
A. de Korte
J. Breukhoven
M. Knoppert
S.J. Pronk
C. van Zoomeren
W. Hoogduin (sr)
A. de Beus
W. Speekenbrink
H. Fennema
Arie Molenkamp
A. v.d. Linde
R.K. Thierrij
Th. v.d. Kleij
G. Kanters
G. van Vliet
K. Groeneveld
P. Meijer (sr)
R. Johler
P. Develing
S. Baarda
D. Hartman
P. den Hartog
H. Hartman
R. Elve
W. Visscher
H. Koningen
Pico van Bree
L. Molenkamp
Koos Kornaat
Arie Weijsenfeld
Nico Verbree Leo Johler Wybe Boersma Hans van der Lee