Oosterboys

Den Haag
01-07-1945 - 13-12-1959

Oosterboys ontstaan uit P.A.T.S.

In feite is Oosterboys een voortzetting van het voor de Tweede Wereldoorlog bestaande P.A.T.S. In 1945 werd de naam P.A.T.S. n.l. veranderd in Oosterboys en begon het bestuur het verloren terrein te herwinnen.

Bij de bevrijding in 1945 was er namelijk nog maar één elftal “oudjes” en één juniorenteam over.
Dankzij de grote inspanning van de heren Van de Poort, Geenen, Rietveld en Moesman maakte Oosterboys in korte tijd sprongen vooruit.

Het B-elftal van Oosterboys in het seizoen 1945/1946 , vlak na de oorlog toen kleding nog nauwelijks te koop was. Het is dus het niet vreemd, dat de uitrusting van de spelers niet bepaald uniform is. Deze foto is genomen aan de Hoekwaterstraat met op de achtergrond de sporthal, waarover het complex beschikte.

Met de komst van Kees de Groot als Hoofd-juniorenleider was niet alleen spoedig de teruggang bij de jeugd weggewerkt maar hij bracht de jeugdafdeling van Oosterboys ook nog eens tot grote bloei.
Ook de toenmalige geestelijke adviseur, kapelaan Van Zijl heeft veel bijgedragen tot de groei en bloei van de jeugdafdeling. Door zijn stuwende werk kwamen de zo succesvolle wekelijkse contactavonden tot stand.

Naast de reeds genoemde personen uit de na-oorlogse tijd waren ook de heren Perquin, Kasbergen (“de eeuwige grensrechter”), Meloen en de junioren-voorman Jan Holierhoek zeer belangrijk voor het voortbestaan vab Oosterboys.

Clubhuis en cluborgaan

Het clubhuis van Oosterboys was gelegen aan de Amalia van Solmsstraat, een parochiehuis waar het echtpaar Van Denderen de scepter zwaaide. Hier was soms zelfs wel een borreltje “te versieren”.

Natuurlijk had Oosterboys ook een eigen cluborgaan en dat verscheen onder de naam “Anima Sana In Corpore Sano” oftewel “Een gezonde ziel in een gezond lichaam”.

Kapelaan de Rooy

Pal na de Tweede Wereldoorlog speelde in het eerste elftal van Oosterboys de kapelaan de Rooy (toen heel oneerbiedig Ome Gerrit genoemd) linksbuiten.

Als priester volledig vermomd was hij op het veld een orkaan van enthousiasme met nogal schrijnende gevolgen voor zijn tegenstanders.
Menig tegenstander vluchtte na de wedstrijd verlegen weg en vergat zijn belofte, onder de wedstrijd gedaan, aan de linksbuiten die weer gewoon als priester weer was omgekleed. Op den duur maakte de Bisschop bezwaar tegen het meespelen van kapelaan de Rooy. Ook het verkleden met de jongens gaf aanleidingen tot opmerkingen…

Gymnasiekafdeling bij Oosterboys

Omstreeks 1939 werd bij P.A.T.S. alsnog besloten om naast het voetbal, ook een zwem- en gymnastiekafdeling bij P.A.T.S. op te richten.

Aan beide afdelingen werd echter in de Tweede Wereldoorlog een funeste klap toegebracht. Door het bombardement van “Het Bosbad” verloor de zwemafdeling haar oefengelegenheid terwijl de gymnastiekafdeling gebrek had aan oefenruimte en door de “Arbeitseinsatz” ook genoodzaakt werd haar lessen te staken.

Direct na de oorlog werd, nu bij Oosterboys, de gymnastiekafdeling weer op “poten” gezet en weldra werd met een seniorenafdeling, onder technische leiding van Dr. F.v.’t Klooster, en een juniorenafdeling onder die van Dhr. C.Holleman begonnen.
Het bleek echter dat een goede ondergrond voor de senioren gymnastiekafdeling ontbrak en daarom was deze gedoemd ten onder te gaan en werd zodoende opgeheven.
De juniorenafdeling daarentegen nam gestaag in grootte toe. In samenwerking met de zustervereniging R.K.S.V. Blauw Wit werden na de oorlog twee uitvoeringen gegeven in de toenmalige Haagsche Dierentuin aan de Benoordenhoutseweg.

Een greep uit de voetbalresultaten bij Oosterboys

In het seizoen 1946-1947 eindigde het 1e elftal van Oosterboys op een tweede plaats en werd het 2e elftal kampioen. Beide elftallen werden afgevaardigd naar het G.D.A.-toernooi, waar de eerste twee bekers voor de nieuwe prijzenkast (de oude werd door het bombardement vernietigd) in ontvangst werden genomen.

De opstelling, uitslagen en eindstand van dat seizoen, alle afkomstig uit het archief van Ted Bol.

In het seizoen 1947-1948 waren het zelfs twee junioren-elftallen  die de competitie met een kampioenschap besloten.

De prachtige “In memoriam H.Verdonk-beker” werd tot drie maal toe door Oosterboys gewonnen.

Na enkele jaren telde Oosterboys weer mee in de voetbal en gymnastiekwereld. Vooral het juniorenwerk in Rooms Katholiek verband trok de aandacht.

Seizoen 1948-1949

Het bestuur van Oosterboys was bij aanvang van dit seizoen uit de volgende personen samengesteld; A.F. Moerman (voorzitter), C. de Groot (secretaris) en H. van der Poort (penningmeester).

>

Op 29 mei 1949 vierde de R.k.s.v. Oosterboys haar koperen (12,5 jaar) jubileum. De jubileumviering werd om 07.00 uur ingezet met een Heilige Mis in de St. Liduinakerk. Om 12.00 uur werd er begonnen met een voetbaltoernooi waaraan deelnamen; DHBRK, Graaf Willem II VAC, RAVA en SVT. Vervolgens vond er om 20.00 uur een feestavond plaats in “Die Haghe”.

Seizoen 1949-1950

>

<

Seizoen 1950-1951

>

Oosterboys 1 kampioen 3e klas HVB 1950-1951 op het terein aan de Hoekwaterstraat.
Achter v.l.n.r. Simon Belt, Phinus Marselus, Lex van Ooyen, Guus de Graaf, Gerard Verzijl, Theo Beijersbergen.
Voor Adri Duyvestein, Huub van der Putten, Ben Derksen, Joop Geenen en Ted Bol.

                              En dit was de eindstand in seizoen 1950-1951

In seizoen 1952-1953 moest Oosterboys in een promotiewedstrijd de meerdere erkennen in P.D.K. maar in het seizoen 1953-1954 haalde het eerste elftal het kampioenschap van de 2e Klasse HVB binnen.

Oosterboys was meer dan voetbal

Oosterboys had dus de beschikking over een afdeling voetbal, zwemmen, atlethiek en gymnastiek. Vooral bij de gymnastiekoefeningen stonden de vrouwen hun “mannetje”. Maar omdat de dames ook wel eens wat anders wilden dan de radslag, handstand enz. enz. werd er besloten om van tijd tot tijd een spelletje handbal te spelen. Bijna het hele handbalteam bestond uit vrouwen van wie de “boys” op zondag aan het voetbalspel deelnamen.

>

Heeft u de historie, foto’s of andere informatie over Oosterboys mail dan aub naar haagse.voetbalhistorie@gmail.com

 

Palmares Oosterboys

Kampioenschappen:
1947-1948 4e Klasse B HVB
1950-1951 3e Klasse A HVB
1953-1954 2e Klasse A HVB

Andere prestatie’s:

Parade der trainers Oosterboys:

1945-1946 ?
1946-1947 ?
1947-1948 ?
1948-1949 ?
1949-1950 ?
1950-1951 ?
1951-1952 ?
1952-1953 ?
1953-1954 ?
1954-1955 ?
1955-1956 ?
1956-1957 ?
1957-1958 ?
1958-1959 ?

Parade der voorzitters Oosterboys:

1945-1946 Dhr. R. Louwerens
1946-1947 Vinus Marselis
1947-1949 Dhr. Koos Geenen
1949-1955 Dhr. Anton Moesman

?

Ereleden bij Oosterboys:

>

Zijn we nog naar op zoek