Rini Toet; zonder vrijwilligers geen vereniging!

Op zondag 23 augustus 2020 arriveerde ik om 10.30 uur op het prachtige ODB/RAS complex aan de Alberdastraat om een dagje ODB-voetbal te aanschouwen. Immers het jaarlijkse voetbaltoernooi voor standaardelftallen stond op het programma. Alhoewel standaardelftallen, ook...

Rob Pronk; Eindelijk tijd voor iets anders!

Het coronavirus houdt aardig huis, de hele wereld verkeert in een crisis en vooral oudere mensen worden erg onzeker. Het wordt van kwaad tot erger en de mensen met een ‘risicofactor’ zijn inmiddels aan huis gekluisterd. Als het aantal besmettingen in dit rappe tempo...

Govert van Brakel; KOEN VERHOEFF

Een jaar of wat geleden struinde ik over Oud Eik en Duinen, een van de oudste begraafplaatsen van Den Haag, op zoek naar de laatste rustplaats van bekende (oude) Haagse mensen die voorbij waren gegaan en die een belangrijke voetstap hadden achtergelaten in de politiek...

Rob Pronk; “Ouwe Haagse jongens krentenbrood”

Als je op internet de uitdrukking “ouwe jongens krentenbrood” googelt krijg je de volgende beschrijving te lezen; “Deze spreuk vertelt hoe je relatie met iemand is. Als je bijvoorbeeld iemand al jaren niet gezien hebt maar je hebt goede herinneringen aan hem en je...