vv JAC

Den Haag
29-09-1923 - 30-06-2008

A.V.V. de oorsprong van JAC

Een aantal jaren na de Eerste Wereldoorlog kregen een viertal vrienden de Rooy, Dubbeldam, Duitemeijer en Jansen een verlangen om zich aan te sluiten bij een voetbalvereniging genaamd Rijks Ambtenaren Sportvereniging (R.A.S.). Binnen deze club was er echter veel “herrie” en de secretaris van deze club was niet meer in staat om wedstrijden te regelen. Dit was het sein voor het viertal vrienden om tezamen met 7 andere leden van R.A.S. op te stappen en zelf een voetbalvereniging met als naam Ambtenaren Voetbal Vereniging (A.V.V.) op te richten. De oprichtingsdatum van A.V.V. (de kiem van wat later zou uitgroeien tot J.A.C.) was 29 september 1923. R.A.S. werd overigens vlak hierna opgeheven en heropgericht in 1928.
Het vinden van een speelveld was niet moeilijk, achter de legendarische boerderij van Pex (de naam leeft nu nog steeds voort in de bosjes van Pex) was een zandveldje waarop men altijd kon voetballen. De stallen en schuren van de boerderij leverden kleedgelegenheid en in de rust kon je verse melk kopen.
Nadat een in 1924 opgerichte Kantoor Zaterdagmiddag Competitie Bond geen lang leven was beschoren leverde een in 1925 ondernomen poging meer succes op. Op 1 september 1925 werd de oprichting van de Residentie Voetbal Combinatie een feit. Op 25 januari 1927 werd deze naam veranderd in Haagsche Kantoor Voetbal Bond (H.K.V.B.).
A.V.V. behoorde met nog 12 andere verenigingen (waaronder Petrolea) in 1925 tot de oprichters van deze nieuwe organisatie. Toen de H.K.V.B. eenmaal leiding ging geven kwam er gaandeweg georganiseerd voetbal op de zaterdagmiddag tot stand. Uit deze periode stamt ook de benaming zaterdagmiddagvoetbal omdat het heel gewoon was dat je in die tijd op zaterdag tot 13.00 uur moest werken.
Het ledenaantal van A.V.V nam flink toe. Vooral ambtenaren van Rijks Belastingen kwamen bij A.V.V voetballen. Toen er eenmaal zoveel medewerkers van Rijks Belasting zich als lid hadden aangemeld besloten deze medewerkers toch weer om een eigen voetbalvereniging op te richten. En zo geschiede, op 1 juli 1928 werd Rijks Ambtenaren Sportvereniging (RAS) opnieuw opgericht. Na deze afscheiding heeft A.V.V. tot aan de fusie in 1940 een rustig en bescheiden bestaan gehad. Meestal werd er met 1 elftal (sommige jaren twee elftallen) aan de competitie deelgenomen. Prestaties waren er nooit, genoegelijk voetbal was en bleef de hoofdzaak.
Ergens in de dertiger jaren (de juiste datum is niet meer bekend) betrok A.V.V. het veld aan de Buurtweg (Duinhorst) en bleef daar als zelfstandige vereniging gevestigd tot 1940. A.V.V. verleende wel inwoning aan voetbalvereniging J.W.X. waarmee een hechte relatie mee werd opgebouwd.

J.W.X. de oorsprong van JAC

De naam J.W.X. werd hier al genoemd en we zullen de geschiedenis van deze club ook uitlichten omdat na de fusie van A.V.V. en J.W.X. in 1940 J.A.C. is ontstaan.
In 1925, de na-oorlogse periode die ook wel de “roary twenty’s” werden genoemd kwam in de Archipelwijk (toen ook wel Indische buurt genoemd) de Jeugdkring Wijk X tot leven. Onder leiding van de heer J.J.Engelsman werd aan de jeugd van deze Nederlandse Hervormde Gemeente een zinvolle vrijetijds besteding geboden. Deze vereniging regelde activiteiten zoals handenarbeid, zang, toneel, taal, wandelsport e.d.
J.W.X stond overigens voor Jeugdkring Wijk X, waarbij de X voor het Romeinse getal 10 stond.
Het jeugdvoetbal kreeg gaandeweg steeds meer grip op de jeugd bij J.W.X en zodoende begon men in seizoen 1934/1935 met de afdeling voetbal. Het voetbalbestuur bij J.W.X bestond o.a. uit Wim Innemee als secretaris en Jan Bach als penningmeester.
Veel stelde het voetbal bij J.W.X nog niet voor. Gespeeld werd op een stukje braakliggend terrein aan de van Zaeckstraat. De toetreding tot de H.K.V.B. eind 1934 dwong J.W.X echter om te zoeken naar een echt voetbalveld. De club vond een terrein bij bedrijfsvoetbalclub v.d.Heem&Bloemsma (wat later Erres werd) aan het Groenendaal bij Buurtweg op de grens van Den Haag en Wassenaar. Op deze lokatie speelde later Archipel.

Men heeft daar niet lang gevoetbald want vanaf seizoen 1937-1938 koos J.W.X voor inwoning bij A.V.V. aan de Buurtweg. J.W.X bleef de moederclub trouw maar op een gegeven moment ging de voetbalafdeling toch wel een eigen leven leiden. Op het hoogtepunt van de bloei bezat de club 2 senioren en 2 juniorenelftallen.

Seizoen 1938-1939

>

Het ontstaan van J.A.C.

We schrijven 1940 en de oorlog in Nederland dreigt. A.V.V. en J.W.X kunnen rustig blijven voetballen voor zover tenminste de militaire verloven weer eens niet werden ingetrokken want dan hadden wel A.V.V. en J.W.X de grootste moeite om een elftal compleet te krijgen. Na de verpletterende meidagen van 1940 herstelde het openbare leven in Nederland zich gaandeweg. Men begreep dat men zich sterk moest maken tegenover de bezettende macht en daardoor kwamen er vele fusies in de sportwereld tot stand, vooral in de voetbalwereld. Voor Den Haag betekende dit dat de Haagsche Kantoor Voetbal Bond zich aansloot bij de Haagsche Voetbal Bond die op zijn beurt weer opging in de Nederlandsche Voetbal Bond (de K van Koninklijke moest eraf van de Duitsers).
Voor A.V.V. en J.W.X die na de mobilisatie een enorme leegloop onder de leden hadden was een fusie geen ingewikkelde zaak, er was n.l al een gezamenlijk veld met een eenvoudige kleedlokaal. Op 1 september 1940 werd de fusie tussen A.V.V. en J.W.X officieel een feit en ging de nieuwe fusieclub verder onder de naam J.A.C (Jeugdkring Ambtenaren Combinatie).
Er was echter nog een stille fusiepartner in het spel n.l. Blauw Zwart een personeelsvereniging van de Uitgeversmaatschappij Martinus Nijhoff die altijd een graag geziene gast was bij de jaarlijkse georganiseerde zomerfeesten bij J.W.X. Een aantal spelers van deze personeelsvereniging stopte ermee en toen besloot de rest zich aan te sluiten bij J.A.C.

Voetbal in de oorlogjaren

J.A.C. ging met 2 elftallen deelnemen aan de competitie, het eerste elftal in de 2e Klasse B en het tweede elftal in de reserve 2e Klas. In die periode bestond een Klasse maar uit 8 teams. De speelruimte die ontstond door de geringe grootte van de competities werd in het seizoen 1940-1941 opgevuld door toen al populaire bekerwedstrijden. Na overwinningen op SV’35 (5-1), R.A.S.(5-0), Die Haghe (3-0) en Semper Altius (2-1 n.v.) kwam J.A.C. in de finale terecht. De finale speelde J.A.C. tegen Minerva Boys en de uitslag eindigde na de verlenging in 3-3. Nu mocht er in de oorlogsjaren binnen 3 dagen geen tweede wedstrijd gespeeld worden. Ook mocht er niet buiten het seizoen gevoetbald worden dus beide clubs besloten om de tweede wedstrijd vlak voor het begin van het nieuwe seizoen te voetballen. In deze finale zette J.A.C. de kroon op haar eerste seizoen door de finale met 4-2 te winnen.JAC 1 in 1941 , kampioen 2e klasse HVB. V.l.n.r. Scheidsrechter Hakkenbroek, Piet de Goede, Hans v.d. Brugge, Pauwels, Gerard Erdbrink, Leen Nijhuis, Wim de Jel, Hendriks, v.d.Lans, Albert Samuels de Wilde, Jan Advocaat en Roos.

In seizoen 1941-1942 begon J.A.C. maar liefst met 3 seniorenelftallen en 1 adspiranten (jeugd)elftal. Door de verplichte arbeid in Duitsland moest er 1 elftal worden terug getrokken. J.A.C. 1 speelde maar 10 competitiewedstrijden maar werd wel kampioen in de 2e Klasse A met 17 punten en met een doelsaldo van 44-15.
Met de kampioen van de andere 1e Klasse V.O.G. moest J.A.C. spelen om het algeheel kampioenschap en voor promotie naar de N.V.B. De eerste wedstrijd won J.A.C.  met 7-1 maar de terugwedstrijd werd met 4-3 verloren waardoor er een beslissingswedstrijd volgde en deze werd met 4-1 door J.A.C. gewonnen zodat J.A.C. naar de N.V.B. promoveerde. Grote man bij J.A.C. in de wedstrijd was Leen Nijhuis die 3 doelpunten voor zijn rekening nam.
In het voorjaar van 1943 speelde J.A.C. 1 een wedstrijd tegen DEVJO 1. Dit was de laatste wedstrijd van DEVJO 1 want door veel ledenverlies werd DEVJO opgeheven. Een aantal spelers van DEVJO, waaronder de later bekende sportjournalist Herman Kuiphof, besloten zodoende om bij J.A.C. te gaan voetballen.

JAC 1 seizoen 1943-1944 met Herman Kuiphof en keeper Huib Vrijenhoek, die na de oorlog 3 keer in het Nederlands zaterdagelftal zou spelen.

In dat zelfde voorjaar kon J.A.C. ineens niet meer op haar eigen terrein aan de Buurtweg terecht. Op het terrein waren door de Duitsers enorme palen neergezet zodat de geallieerden daar niet konden landen. J.A.C. moest op zoek naar een nieuw speelterrein en kon terecht bij Wilhelmus toen spelend aan de Oosteinde 283.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van JAC werd op zaterdag 24 juni 1944 gehouden in gebouw “Diligentia” aan de Lange Voorhout 5 te Den Haag. Het bestuur van JAC werd tijdens deze vergadering als volgt samengesteld; J. de Rooy (voorzitter), J.J. Roos jr. (secretaris), H.W. Coenders (penningmeester), J.J. Semeijn (2e penningmeester) en de commissarissen H. Th. Kuiphof en H. Vrijenhoek sr.

Seizoen 1944-1945

Na de eerste wedstrijd van seizoen 1944-1945 (uit tegen Ter Leede) nog gespeeld te hebben hield het voetbal dit seizoen definitief op. Na de gebeurtenissen in Nederland op 6 september 1944, beter bekend als “Dolle Dinsdag”, kon ondermeer de voetbalcompetitie wel worden vergeten. Elke clubactiviteit werd namenlijk door de Duitsers verboden. De “Dolle Dinsdag” luidde weliswaar het begin van het einde van de oorlog in, voor Nederland kwam eerst nog de ellendige periode van de bezettingstijd, gekenmerkt door enorme schaarste, vreselijke honger en bittere kou.

Op 5 mei 1945 kwam dan eindelijk de onvergetelijke Bevrijdingsdag, de dag die voor allen, die hem bewust beleefden, nimmer zal worden vergeten. Zo kwam er dan ook een einde aan de vijf lange bezettingsjaren. Vrijwel alle (oud)leden van JAC hadden weer honger naar de bal en meldde zich weer direct aan als lid. De vereniging kon alweer in de zomer van 1945 trainen omdat wonder boven wonder het Wilhelmus terrein geheel niet ten offer was gevallen voor de “hongerwinter”.
A.V.V. en J.W.X. hielden zich voor 1940 bezig met recreatievoetbal maar J.A.C. richtte zich vanaf 1940 op het prestatievoetbal. Vol ambitie ging de club hiermee na de bevrijding verder.

Seizoen 1945-1946

In het eerste seizoen na de oorlog werden bij het zaterdagvoetbal vier Afdelingen geformeerd waarbij zoveel mogelijk elftallen uit stad of naaste omgeving bij elkaar waren ondergebracht. De kampioenen van de 4e Klasse A, B, C en D zouden dan tot slot een competitie om het Kampioenschap der N.V.B./Z.M.C.(Zaterdag Middag Competitie) gaan spelen.

Na de Tweede Wereldoorlog had J.A.C. niet meer de beschikking over oorspronkelijke terrein aan de Buurtweg. Als onderhuurder kon het eerste elftal terecht bij v.v. Wilhelmus aan het Oosteinde te Voorburg en de overige seniorenelftallen bij de v.v. Spoorwegen te Rijswijk.

Het eerste elftal van JAC werd ingedeeld in de 4e Klasse C van de N.V.B. met daarin als tegenstanders: C.S.V.D. (Delft), sv Die Haghe, Ornas, PTT en Semper Altius.
Op zaterdag 13 oktober 1945 begon voor JAC 1 de competitie met een thuiswedstrijd tegen Ornas (uitslag nog onbekend).

>

Seizoen 1946-1947

Eén van de doelen van de voetbalvereniging JAC was een eigen accommodatie met voldoende speelvelden en een clubgebouw want in het seizoen 1946-1947 kon alleen nog maar het eerste elftal van JAC bij Wilhelmus terecht. De lagere elftallen vonden onderdak bij voetbalvereniging Spoorwegen aan de Rotterdamseweg in Rijswijk.

>

Seizoen 1947-1948

In seizoen 1947-1948 kon alleen J.A.C.1 bij Spoorwegen terecht en konden de lagere elftallen bij A.V.V. aan de Fruitweg voetballen.

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1947-1948 uit de volgende clubs samengesteld: CNV, ‘s-Gravenzandse SV, JAC, Katwijk, Leiden, Noordwijk, Ornas, PTT, Semper Altius en Ter Leede.

JAC 1 presteerde deze competitie naar behoren. Van de 18 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 5 verloren. Met 20 punten, en een doelgemiddelde van 46 voor en 30 tegen, eindigde men op de derde positie van de ranglijst van de 4e Klasse A. Kampioen werd Noordwijk met 25 punten en tweede eindigde CNV met 21 punten.

Seizoen 1948-1949

In seizoen 1948-1949 kon ook het eerste elftal van JAC op de, overigens slechte, velden van A.V.V. aan de Fruitweg te Den Haag terecht. Die Haghe was daar trouwens de buurman van JAC.

Jubileumnummer van het clubblad.

Het eerste elftal van JAC werd voor dit seizoen ingedeeld in de zaterdag 4e Klasse B met ditmaal als tegenstanders: Excelsior Maassluis, GEB, Monster, Ornas, Sunlight, Unicum, VOG en VVOR.

Het vlaggenschip van de vereniging kende een matig seizoen. Van de 16 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 12 punten, en een doelgemiddelde van 34 voor en 36 tegen, eindigde men op de zevende positie van de ranglijst van de 4e Klasse B en hield hiermee alleen Unicum (9 punten) en VOG (7 punten) onder zich.

Seizoen 1949-1950

Na het aflopen van de Tweede Wereldoorlog had JAC niet meer de beschikking over haar oorspronkelijke terrein. Als onderhuurder was men dus afhankelijk van Wilhelmus, v.v. Spoorwegen en A.V.V. Ondanks alle gastvrijheid die de club aan de Fruitweg genoot, bleef men weemoedig verlangen naar een veld bij omgeving Clingendael. Eén van de vele nieuwe voetbalverenigingen die na de oorlog werden opgericht, SVT genaamd, had beslag weten te leggen op enkele velden op de hoek van de Buurtweg/Landscheidingsweg. Vanaf seizoen 1949-1950 kon J.A.C. als onderhuurder bij S.V.T. terecht.

De indeling van JAC 1 voor het seizoen 1949-1950 in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB luidde als volgt; HTSV, JAC, Jodan Boys, Katwijk, Leiden, RCL, Ter Leede, VOG en VWS.

Het eerste elftal van JAC kende een uitstekend seizoen waarin men uiteindelijk het kampioenschap wist te behalen. Van de 16 competitiewedstrijden werden er 11 in winst omgezet, speelde men 2 keer gelijk en werd er 3 maal verloren. Met 24 punten, en een doelgemiddelde van 37 voor en 18 tegen, haalde JAC het kampioenschap van de 4e Klasse A binnen en promoveerde hiermee naar de 3e Klasse KNVB. Ter Leede en HTSV eindigde op een gedeelde tweede plaats met slechts 1 punt minder dan JAC.

Seizoen 1950-1951

J.A.C. was voorheen ook in onderhandeling met de zaakwaarnemer van de oude heer Jochems die eigenaar was van heel veel grond in Wassenaar. Na lange onderhandelingen bleek de heer Jochems bereid om een stuk van zijn uitgestrekte bezittingen te verhuren om als voetbalvelden in te richten. Dat stuk grond lag ingeklemd tussen de van Brienenlaan, de Waalsdorperlaan en de Tankgracht later beter bekend als het Oostersportpark. Dit was een enorm lap woeste grond omdat er veel zand was over verspreid na het graven van de Tankgracht door de Duitsers. Het grootste probleem was echter dat door deze woeste grond het gras maar niet wilde groeien. J.A.C. haalde deskundige dhr.Lisput (de groundman van de Roggewoning) erbij om zodoende de zandvlakte weer om te toveren tot een mooie groene vlakte. Deze “grassprietenactie” heeft de club J.A.C. veel centen gekost. Het was dan ook zeer spijtig dat alle onderhandelingen met de heer Jochems werden stopgezet omdat er geen enkele garantie kon worden gegeven omtrent het tijdstip van in gebruikneming van de velden.

Ook dit seizoen had J.A.C. de beschikking over twee velden van de voetbalvereniging S.V.T. aan de Buurtweg te Wassenaar.

Het bestuur was dit seizoen uit de volgende personen samengesteld; J. de Rooy (voorzitter), P. van Esen (2e voorzitter), C. Timmermans (secretaris), A. Muller (2e secretaris), G. Goudkamp (penningmeester), J. Stuyfzand (2e penningmeester) en J. Semeyn (wedstrijdsecretaris).
Bij aanvang van dit seizoen telde J.A.C. 97 leden waaronder ook eindelijk weer een aantal jeugdleden.

In seizoen 1950-1951 begon J.A.C. na acht jaar zonder jeugdvoetbal gespeeld te hebben wederom een juniorenelftal in te schrijven wat een groot succes werd. Er werden steeds meer jongens lid van J.A.C. zodat de jeugdafdeling enorm groeide. In dit zelfde seizoen 1950-1951 degradeerde het eerste elftal naar de 4e Klasse KNVB.

>

Seizoen 1951-1952

In het seizoen 1950-1951 kwam J.A.C. dan toch terecht op het Oostersportpark. Echter niet als eigenaar maar als onderhuurder bij v.v. Duindigt en sv de Jagers. Dit deed de club wel pijn want immers J.A.C. had alle kosten betaald om het Oostersportpark van een mooie grasvoorziening te voorzien.

Bij aanvang van het seizoen telde J.A.C. 72 voetballende seniorenleden, een 17-tal junioren en tevens 14 pupillen. Hierdoor werden er 6 seniorenelftallen, 1 juniorenelftal en 1 pupillenteam ingeschreven voor de zaterdagcompetitie.

<

Seizoen 1952-1953

>

 

Zes seizoenen lang heeft J.A.C. van Oostersportpark gebruik kunnen maken.

Seizoen 1953-1954

Op 29 september 1953 bestond JAC exact 30 jaar en dit moest natuurlijk gevierd worden. Op zaterdag 3 oktober volgde er een grote feestavond in het gebouw “Padro” aan de Juriaan Kokstraat te Scheveningen.

>

Seizoen 1954-1955

Al hoewel de prestaties minder werden groeide de club enorm. Het aantal elftallen verdubbelde in zes jaar tijd van 7 naar 14. In seizoen 1954-1955 telde J.A.C. maar liefst 6 jeugdelftallen waaronder 2 A elftallen.

In 1955 kreeg toenmalig secretaris van J.A.C. Ad Verstraten te horen dat de velden van AVA 1845 (later Nationale Nederlanden) weer vrij zouden komen omdat de directie van Nationale Nederlanden bezwaren had tegen het voorgelegde contract van de velden. Onmiddellijk kwam het J.A.C. bestuur in actie en er werd een commissie gevormd bestaande uit de heren Innemee, Verstraten, Goudkamp en Bol die de onderhandelingen verder zouden voeren en rapport zou uitbrengen.

Seizoen 1955-1956

Op 25 januari 1956 deelde de trotse voorzitter W.Innemee in de J.A.C.koerier mede dat J.A.C. eindelijk een eigen terrein aan de Buurtweg, dicht tegen de toen nog niet bestaande Landscheidingsweg (eigenlijk de restanten van de spoorbaan richting Scheveningen) heeft met 3 voetbalvelden waarvan één veld aan de KNVB afmetingen voldeed met daarbij een fraai paviljoen met consumptietent en drie schitterende aangelegde tennisbanen.
Na die publicatie van 25 januari kwam de hele zaak in een stroomversnelling. Op 1 maart 1956 werd via een contract met grondeigenaresse mevrouw M.Burgerhout-Jochems de huur van voetbalvereniging A.V.A.1845 door JAC overgenomen. In dit contract werden wel een aantal belangrijke zaken overeengekomen zoals;
1. JAC was aan A.V.A.1845 een koopsom verschuldigd voor de overname van het op het sportpark geplaatste paviljoen met de daarin bevindende inventaris. Dit bedrag werd vastgesteld op f.5.125,=
2. JAC moest tot 1 juli 1956 iedere zaterdag het hoofdveld aan A.V.A.1845 afstaan.
3. Tot het einde van het tennisseizoen (16 oktober 1956) mocht A.V.A.1845 op dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag de hele dag gebruik maken van de 3 tennisbanen op het sportpark.
4. JAC nam de huurovereenkomsten die A.V.A.1845 met onderhuurders VOGEL, Texas en Insulinde over en dat betekende de volgende voorwaarden:
a. Voetbalvereniging VOGEL had iedere dag recht op één veld.
b. Voetbalvereniging Texas had iedere zondag recht op één veld.
c. Voetbalvereniging Insulinde had om de veertien dagen op zaterdag recht op één veld.

De contributie voor de J.A.C. leden werd wel verhoogd. De senioren moesten voortaan 50 cent per week en junioren f.1,10 per maand betalen. Op het nieuwe sportpark behoefden men echter niet meer de fietsenstalling te betalen en dat gaf toch weer een besparing van 20 cent per maand.
Op 30 april 1956 ging de J.A.C. vlag boven het eigen complex officieel in top. Dit gebeurde bij het jaarlijkse Jac.de Rooytoernooi waarvoor de Haagse burgemeester Mr. W.F.Schokking de aftrap deed. J.A.C. had eindelijk een eigen terrein waar de club tot het jaar 2001 heeft gevoetbald.
De tennisbanen werden door JAC gebruikt voor een interne competitie. Vele toenmalige eerste elftal spelers studeerden, of hadden dat gedaan, aan de HSLO (Haagse -hoge- school voor lichamelijke opvoeding) en combineerden voetbal en tennis.
In de eerste jaren na de aankoop werden de bestaande opstallen verbeterd, werd een bestuurskamer gemaakt en uiteindelijk werd de kantine, eigenlijk een grote kleedkamer met een uitgifteluik, omgevormd tot een echte kantine.

 

J.A.C. kwam een beetje in een verval want twee seizoen later bleek ook die 4e Klasse te hoog gegrepen en degradeerde J.A.C.1 naar de H.V.B. klasse.Door de enorme geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog profiteerde ook JAC want in seizoen 1958-1959 had de club maar liefst 134 jeugdleden.

Seizoen 1958-1959

Bij aanvang van het seizoen 1958-1959 telde de v.v. JAC zo’n 250 leden, waarvan zo’n 150 jongeren.

In februari 1959 kreeg JAC van de heer J.H. van Rooyen van Hotel des Indes een lichtinstallatie aangeboden. Hierdoor kon de club nu ook gewoon het hele jaar door op de velden trainen.

<

Seizoen 1959-1960

>

<

Seizoen 1960-1961

Na de opkomst van de geboortegolf kreeg J.A.C. midden in de jaren zestig met haar jeugd een diepe inzinking te verwerken. Veel jongeren richtten zich op hun toekomst gerichte studie zodat men stopte met voetballen. In het seizoen 1960-1961 was daar nog weinig van te merken. J.A.C. telde in dit seizoen 194 jeugdleden waaronder maar liefst 8 C elftallen.

De zaterdag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1960-1961 uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, DSO, Hoekse Boys, JAC, Jodan Boys, De Lier, Oegstgeest, Scheveningen Holland Sport (S.H.S.), Spirit en VWS.

J.A.C. begon uitstekend aan de competitie met o.a. grote overwinningen op Oegstgeest (1-6), DEVJO (5-0), De Lier (0-8) en Spirit (7-3). Behalve J.A.C. won ook S.H.S. al haar wedstrijden zodat beide clubs al vroeg in de competitie afstand namen van de overige clubs van de 4e Klasse B.
Op 12 november volgde dan de topper J.A.C.-S.H.S. Scheveningen Holland Sport trok uiteindelijk aan het langste eind (1-2) en bezorgde J.A.C. hiermee het eerste puntenverlies. Ook na deze wedstrijd bleven J.A.C. en S.H.S. maar gewoon doorgaan met winnen zodat de stand tijdens de winterstop bovenin de 4e Klasse B als volgt er uit zag: 1. S.H.S. 10-20, 2. J.A.C. 8-14 en 3. DEVJO 10-9.

Het was dus vrij duidelijk dat de strijd om het kampioenschap tussen S.H.S. en J.A.C. zou gaan. J.A.C. verzwakte niet na de winterstop en ging zodoende gewoon verder met overwinningen op De Lier (5-2), Spirit (1-2), Oegstgeest (5-0), Jodan Boys (4-0) en Hoekse Boys (1-4). Helaas voor J.A.C. bleef S.H.S. ook maar steeds haar zegereeks voortzetten.
Echter op 11 maart 1961 liepen de “Oranje-hemden” in Gouda tegen hun tweede nederlaag aan. Jodan Boys was met 2-1 te sterk. Frappant was dat S.H.S., dat op dat moment al 13 wedstrijden op rij had gewonnen, in deze speelronde ook tegen haar (eerste) nederlaag aanliep.
J.A.C. kwam na deze nederlaag in een mindere fase terecht met een gelijkspel (0-0) tegen DSO en verlies (1-3) tegen SV’35. Na 16 wedstrijden was het verschil met koploper S.H.S. hierdoor opgelopen tot 5 punten.
In de 17e speelronde won J.A.C. met 3-2 van VWS en speelde S.H.S. 1-1 gelijk bij SV’35. Op 8 april stond de alles beslissende topper S.H.S.-J.A.C. op het programma. Bij winst van Scheveningen Holland Sport kon de kampioensvlag in top. J.A.C. liet dit echter niet gebeuren en won uiteindelijk zeer knap met 0-1.
Met nog twee competitiewedstrijden te gaan had koploper S.H.S. nu 31 punten, dat waren nu nog maar 2 punten meer dan concurrent J.A.C. In de voorlaatste speelronde wisten zowel S.H.S. als J.A.C. hun wedstrijd te winnen. S.H.S. deed dit met 2-1 van DSO en J.A.C. haalde genadeloos uit bij SV’35 (1-7).

In de laatste competitieronde stonden de wedstrijden J.A.C.-Hoekse Boys en Jodan Boys-S.H.S. op het programma. S.H.S. had dus aan een gelijkspel voldoende om het kampioenschap te kunnen gaan vieren. Het liep echter allemaal anders want S.H.S. verloor in Gouda met 3-1. En omdat J.A.C. wel gewoon Hoekse Boys met 3-1 versloeg eindigde beide clubs met 33 punten uit 20 duels op de gedeelde eerste plaats van de 4e Klasse B. Er moest dus een beslissingswedstrijd gespeeld gaan worden tussen J.A.C. en S.H.S. met de titel van de 4e Klasse B als inzet.


Seizoen 1960/1961. SHS had in de laatste wedstrijd tegen Jodan Boys aan één punt genoeg, maar verloor met 3-1. Daardoor eindigden JAC en SHS gelijk in de 4e klasse B. SHS won de beslissingswedstrijd na verlenging en JAC moest nog 5 jaar wachten op promotie.

Seizoen 1961-1962

In het seizoen 1961-1962 kondigde zich heel schuchter een teruggang aan in het aantal leden. Ditmaal had J.A.C. 181 jeugdleden. Nieuwkomers in dit seizoen waren o.a. Krijn Korbee, Joop en Arno v.d.Stroom, Cock Jol en Rob v.d.Maas.

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1961-1962 uit de volgende clubs samengesteld: GWS, Hoekse Boys, JAC, Katwijk, Koudekerk, Leiden, Lisser Boys, Oegstgeest, RCL en SVOW.

>

<

Seizoen 1962-1963

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1962-1963 uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, GWS, JAC, Katwijk, Lisser Boys, Rouwkoop, Semper Altius, Scheveningen Holland Sport (S.H.S.), Sportlust’46, SVOW en SV’35.

JAC draaide een uitstekend seizoen. Sterker nog, op de laatste speeldag van de competitie won JAC op zaterdag 18 mei 1963 met 3-1 van GWS en stonden de “Oranjehemden” met 31 punten op de eerste plaats. Het vreemde in deze begin jaren zestig was echter dat de nummer twee (Lisser Boys) met 30 punten nog een wedstrijd moest inhalen en dat zelfs de nummers drie (SHS) en vier (SVOW) nog slechts 17 wedstrijden hadden gespeeld. Kortom, van competitievervalsing had de KNVB in de jaren zestig blijkbaar nog niet van gehoord.
Uiteindelijk eindigde SVOW en Lisser Boys met 32 punten gezamenlijk op de eerste plaats van de 4e Klasse en moest er een beslissingswedstrijd komen tussen deze twee teams wie zich uiteindelijk kampioen mocht gaan noemen.
JAC eindigde uiteindelijk op de derde plaats. Van de 20 wedstrijden wist men er 15 in winst om te zetten, speelde men 1 keer gelijk en werd er 4 maal verloren. Het doelsaldo van JAC 1 was dit seizoen 67 voor en 36 tegen.
SVOW werd uiteindelijk de kampioen.

<

Seizoen 1963-1964

>

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1963-1964 uit de volgende clubs samengesteld: Be Fair, Bodegraven, Insulinde, JAC, Lisser Boys, MFB, Oegstgeest, ORNAS, SV’35 en Unicum.

Dit seizoen bestond de 4e Klasse A slechts uit tien clubs. Van de uiteindelijke 18 competitiewedstrijden wist JAC er 9 in winst om te zetten, speelde men 3 keer gelijk en werd er 6 maal verloren. Hierdoor eindigde JAC, met 21 punten en een doelsaldo van 47 voor en 30 tegen, op een keurige gedeelde derde plaats samen met Ornas. Kampioen MFB (30 punten) en nummer twee Lisser Boys (28 punten) waren dit seizoen duidelijk sterker.

<

Seizoen 1964-1965

Een harde klap kreeg J.A.C. in seizoen 1964-1965 want toen telde de club nog maar 121 jeugdleden. Wel meldden de nieuwe jeugdleden Martin Jol, Cock Jol, Jaap Lolkema, Hans Taal, Kees van Eck, Rijk Polman en Rijk Evers zich aan.
In 1965 was het vooral aan Bas van de Wetering te danken dat J.A.C. onder toeziend oog van vele autoriteiten een nieuwe lichtinstallatie kon presenteren. Zodoende konden de J.A.C-ers eindelijk verlicht trainen.

Het eerste elftal van JAC kwam uit in de zaterdag 4e Klasse B van de KNVB met ditmaal als tegenstanders: Bodegraven, ‘s-Gravanzande, Hazerswoudse Boys, De Lier, Oegstgeest, PPSC, Rouwkoop, Scheveningen en TSB.

Het eerste elftal van JAC presteerde dit seizoen goed in de zaterdag 4e Klasse B van de KNVB. Van de 18 competitiewedstrijden werden er 13 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 3 verloren. Met 28 punten en een doelsaldo van 60 voor en 21 tegen eindigde het team van trainer Valentijn op de tweede positie van de ranglijst. Dit was slechts 2 punten minder dan kampioen PPSC.

Deze tweede plaats in de competitie gaf echter recht op deelname aan de promotiecompetitie. In die promotiecompetitie zouden drie van de vier ploegen promoveren en JAC was ingedeeld in de poule met A.S.W.H, Oranje Wit en sv Loosduinen.
JAC en sv Loosduinen eindigde precies gelijk op de 3e plaats in deze nacompetitie en daardoor moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden.
Op zaterdag 22 mei 1965 speelde JAC 1 de beslissingswedstrijd tegen sv Loosduinen op het sportveldencomplex “Escamp II”. Op het toenmalige Die Haghe terrein aan de Dedemsvaartweg won sv Loosduinen uiteindelijk met 1-0 waardoor JAC ook in het volgende seizoen gewoon in de 4e Klasse moest uitkomen.

Seizoen 1965-1966

Het bestuur van JAC was tijdens dit seizoen als volgt samengesteld; W. Innemee (voorzitter), A. Verstraten (secretaris), G. Goudkamp (penningmeester), J. Semeijn (wedstrijdsecretaris) en de commissarissen Van Roon, H. Hertsberg en A. v.d. Stroom.

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1965-1966 uit de volgende clubs samengesteld: Hazerswoudse Boys, JAC, Katwijk, Koudekerk, Lisser Boys, Maasdijk, Oegstgeest, Rouwkoop, Rijnstreek en TAVV.

Het eerste elftal van JAC presteerde uitstekend dit seizoen en na een lange nek-aan-nek-race met de v.v. Katwijk werd uiteindelijk op de allerlaatste speeldag het kampioenschap van de 4e Klasse A veroverd. In die kampioenswedstrijd werd aan de Buurtweg v.v. Rijnstreek met maar liefst 4-0 verslagen door doelpunten van Piet Nieuwenhuizen, Wim Sleyster (2x) en Rob van Dullemen.
Na vijf jaar vergeefs aan de poort van de derde klasse te hebben geklopt was het JAC dan nu wel eindelijk gelukt daarin door te dringen.

Van de slechts 18 competitiewedstrijden werden er door JAC 13 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en slechts 2 verloren. Met 29 punten, en de doelcijfers 55-17, eindigde JAC dus zoals gezegd op de eerste positie van de ranglijst en kon zodoende de kampioensvlag in top. Katwijk eindigde als tweede met 28 punten.

Kampioenschap 1965-1966 (1) - kopie JAC 1 kampioen van de zaterdag 4e Klasse A KNVB in seizoen 1965-1966. V.ln.r: Henk Tegelaar,Hans Tuyt, Rob van Dullemen, Piet Nieuwenhuizen, Dick van der Waal, Teun van Oosten, Piet Duiker (leider), Lolke Lolkema, Wim Sleyster, Jos Schulte, Aad van de Wetering, Bram vd Kooij, dhr Rolfes (trainer) en Wim Dominicus.

Seizoen 1966-1967

<

Na het kampioenschap in het vorige seizoen werd JAC in het seizoen 1966-1967 ingedeeld in de zaterdag 3e Klasse A van de KNVB.

>

Seizoen 1967-1968

Het bestuur schreef voor dit seizoen 10 seniorenelftallen in voor de zaterdagcompetitie. Echter het dieptepunt qua jeugdleden beleefde JAC in het seizoen 1967-1968 want toen telde de club nog maar 96 jeugdleden. Echter na dit seizoen kwam er weer een flinke opleving bij de jeugd van JAC.

De indeling van de zaterdag 3e Klasse A was in seizoen 1967-1968 als volgt; CSVD, Die Haghe, HVO, JAC, Loosduinen, Monster, Oranje Wit, PPSC, RCL, Scheveningen, TOGR en VVGZ.

In een competitie waarin uiteindelijk CSVD oppermachtig kampioen werd maakte het eerste elftal van JAC ook een goede indruk. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 9 te winnen,6 gelijk te spelen en werd er 7 keer verloren. Met 24 punten en een doelsaldo van 39 voor en 39 tegen eindigde JAC op een keurige vierde positie van de ranglijst. Dit was achter kampioen CSVD (35 punten), PPSC (28) en sv Die Haghe (25).

>

Seizoen 1968-1969

Bij aanvang van het seizoen 1968-1969 zien we ineens een bekende Nederlander bij JAC. Holland Sport trainer Cor van der Hart had zijn voetbalwerkzaamheden uitgebreid door iedere woensdagmiddag, geheel belangeloos, de jeugd van JAC te gaan trainen. Dit kwam overigens omdat Cor zijn zoontjes Roy en Cor lid waren geworden van JAC waardoor het bestuur hier prachtig gebruik van maakte.

Wederom deed JAC dit seizoen met 10 seniorenelftallen mee aan de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling van JAC bestond dit seizoen uit; 3 A-, 3 B- en 3 C-elftallen.

De indeling van JAC 1 voor het seizoen 1968-1969 in de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB luidde als volgt; Barendrecht, Capelle, Die Haghe, Excelsior Pernis, JAC, Loosduinen, Monster, Naaldwijk, Pelikaan, RCL, Scheveningen en Unicum.

Sinds enige tijd keerde Jaap van der Zwan terug bij zijn oude geliefde club JAC. Van der Zwan maakte in zijn jongere jaren als doelman furore bij JAC en werd nu de trainer van de Haagse derdeklasser. Jaap van der Zwan was inmiddels een bekende Nederlander want hij was jaren lang perschef bij de KNVB en reporter van AVRO’s Televizier.

O.l.v. de nieuwe trainer Jaap van der Zwan speelde JAC een uitstekende competitie maar had het alleen de pech dat Barendrecht net iets beter presteerde. Barendrecht werd dan ook uiteindelijk met 37 punten kampioen. JAC wist van de 22 competitiewedstrijden er 15 te winnen, 2 gelijk te spelen en 5 te verliezen. Met 32 punten, en een doelsaldo van 58 voor en 26 tegen, eindigde JAC dan ook op een prachtige tweede positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1969-1970

In het seizoen 1969-1970 was er een ware explosie van jeugdleden bij J.A.C. want de magische grens van 200 junioren werd overschreden. Eén van de oorzaken hiervan was de invoering van de welpenvoetbalcompetitie van de KNVB. Hierdoor werd de grens van de minimale leeftijd dat de jeugd mocht gaan voetballen van 10 naar 8 jaar verlaagd. Veel nieuwe leden van J.A.C. kwamen uit de wijk het Belgisch Park. In sommigen straten in deze wijk woonde J.A.C. leden zelfs huis aan huis naast elkaar.

>

Seizoen 1970-1971

In het seizoen 1970-1971 had J.A.C. maar liefst 222 jeugdleden en schreef de club hiermee maar liefst 18 jeugdelftallen bij de KNVB voor de competitie in.

De indeling van de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1970-1971 als volgt; Die Haghe, DUNO, ‘s-Gravenzande, JAC, Koudekerk, Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, PPSC, Rozenburg en Vlaardingen.

Het eerste elftal van JAC wist zich dit seizoen ternauwernood te handhaven in de 3e Klasse KNVB. In de eerste seizoenshelft wis JAC van de 11 gespeelde wedstrijden er 3 te winnen, 2 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Na de winterstop waren de prestaties ietsje beter maar tot aan de laatste competitiewedstrijd bleef het degradatiespook om de hoek kijken.  Echter in de allerlaatste competitiewedstrijd wist JAC zeer knap bij ARC met 1-5 te winnen en speelde men zich hiermee veilig. Uiteindelijk wist het team van trainer Herbert Zuma van de 22 competitiewedstrijden er 6 te winnen, 7 gelijk te spelen en 9 te verliezen. Hiermee behaalde men 19 punten en een doelsaldo van 31 voor en 30 tegen.

Seizoen 1971-1972

Het eerste elftal van JAC kwam dit seizoen uit in de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB en ontmoette daarin de volgende tegenstanders; Ameide, Barendrecht, Groote Lindt, Haaften, Melissant, MVV’27, Oranje Wit, Rijsoord, SSS en VVGZ.

De selectie van JAC bestond dit seizoen uit de volgende spelers; Lolke Lolkema (keeper), Piet v.d. Maas, Eddy Welling, Martin Toer, Dick de Waal, Martin Jol, Cock Jol, Joan Gordijn, Frits de Jong, Hans Polman, Wim Sleyster, R. v.d. Maas, Anton de Lang, Cees Suykens en Eddy van der Heyden.

O.l.v. de nieuwe trainer W. de Zwart speelde JAC een uitstekend seizoen. In het begin van de competitie was trainer De Zwart nog zoekende en had hij maar liefst 20 verschillende spelers gebruikt om uiteindelijk tot de juiste opstelling te komen. Dit had wel als resultaat dat JAC in de tweede seizoenshelft erg goed voor de dag kwam en zelfs uit de laatste acht competitieduels 15 punten behaalde. Hierdoor werd het een uiterst spannend competitieslot waarbij uiteindelijk zowel v.v. Rijsoord, SSS en JAC bovenaan de ranglijst van de 3e Klasse B eindigden. In een halve competitie, waarin iedere club een thuis- en een uitwedstrijd speelde, moest dus uitgemaakt gaan worden wie zich kampioen mocht gaan noemen. De eerste wedstrijd die op het programma stond was JAC-SSS. JAC had dit seizoen op eigen terrein nog geen wedstrijd verloren maar juist in deze nacompetitie gebeurde dit dus wel want de uitslag werd 0-3. Juist door deze ene “offday” kwamen de kampioenskansen voor JAC zo goed als zeker te vervallen.
Op 20 mei 1972 volgde Rijsoord-JAC. De mannen van trainer W. de Zwart. In deze laatste wedstrijd deed JAC haar sportieve plicht en verkocht de huid duur maar verloor uiteindelijk met 1-0. Hierdoor moest JAC het in het volgende seizoen gewoon weer in de derde klasse gaan proberen.

Saillant detail; tijdens dit seizoen debuteerde in een wedstrijd tegen Haaften de zeer jeugdige Martin Jol in het eerste elftal van JAC. Al na 10 minuten na zijn debuut zette Martin Jol JAC op een 1-0 voorsprong. Hoe het verder met de prachtige voetbalcarrière van Martin Jol afliep weten we allemaal wel.

Topscorer dit seizoen bij JAC 1 werd Hans Polman met 10 doelpunten, gevolgd door Piet van der Maas (8), Rob van der Maas (6) en Cock Jol (5). Martin Jol scoorde in deze competitie tweemaal.

Seizoen 1972-1973

>

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Die Haghe, DUNO, ‘s-Gravenzande, JAC, Koudekerk, Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, PPSC, Rozenburg en Vlaardingen.

Een onopvallend seizoen voor JAC 1 waarmee men uiteindelijk in de middenmoot eindigde. Van de 20 competitiewedstrijden wist JAC er 7 in winst om te zetten, 5 gelijk te spelen en werd er 8 keer verloren. Met 19 punten en een doelsaldo van 27 voor en 30 tegen eindigde het team van trainer Jan Rolfes op de zevende positie van de ranglijst.

>

Seizoen 1973-1974

In 1973 verdween het fraaie paviljoen met consumptietent en de drie schitterende aangelegen tennisbanen van het terrein van J.A.C. Voor de mensen die het niet (meer) weten, dit paviljoen was ooit eigendom van voetbalvereniging AVA 1845 en lag tegen de Landscheidingsweg aan. Voor de ruimte die hierdoor ontstond kreeg J.A.C. drie nieuwe velden en een trainingsveld terug. Bovendien kreeg de club een schitterend nieuwe kantine en moderne kleedkamers aan de kant van de Buurtweg aangeboden. Dit hele vernieuwde complex werd in 1973 officieel geopend.

Opening nieuwe kantine van JAC aan de Buurtweg in 1973 V.l.n.r: B. van der Stroom (penningmeester), G. Rog (2e penningmeester), G. Welling (2e voorzitter), H. Weweveling (secretaris), Piet Vink (wethouder van sportzaken), J. Schottelndreier (commissaris), Mr. K. Staab (burgemeester van Wassenaar), J. Hulshof (Commissaris), B. Bol (loco burgemeester Den Haag) en P. Kremer (voorzitter).

In het jaar 1973 vierde J.A.C. overigens zijn vijftigjarige jubileum. Er werden velen festiviteiten georganiseerd en één van de hoogtepunten was de wedstrijd van J.A.C. 1 versterkt met de profvoetballers Harry Heijnen, Theo van der Burch en Paul Roodnat tegen het Nederlands Militair Elftal. Deze wedstrijd werd op woensdagavond 29 augustus 1973 gespeeld in het Zuiderpark. Door het slechte weer viel de publieke belangstelling helaas wat tegen maar ondanks de verwachte nederlaag kreeg J.A.C. vele complimenten voor het vertoonde spel.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1973-1974 uit de volgende clubs samengesteld: DSVP, DUNO, Excelsior Pernis, Hoogvliet, JAC, Koudekerk, Loosduinen, Rozenburg, Rijnsburgse Boys, Spirit, SV’35 en De Zwervers.

Met Jan Rolfes stond er bij JAC wederom een nieuwe trainer voor de groep. Al vrij vroeg in de competitie werd al duidelijk dat JAC 1 dit seizoen geen hoge ogen zou gaan gooien. De oude glorierijke ploeg  brokkelde steeds verder af en de vervangers bezaten nog niet die klasse als hun voorgangers. Good-old keeper Martin den Otter was dit seizoen wel weer teruggekeerd onder de lat. Verder bestond het team van trainer Rolfes uit; Eddy Welling, Eddy van der Heyden, Frits de Jong, Joan Gordijn, Cees de Jong (aanvoerder), Dick de Waal, Andre Westenbrugge, Wim Slootweg, Hans Taal, Jan Bor, Rijk Evers, George Bot en Hans Polman.

UIt de eerste 7 wedstrijden behaalde JAC 6 punten met de doelpuntencijfers 2 voor en 4 tegen. Uiteindelijk eindigde JAC in de middenmoot van de ranglijst op de zevende plaats. Het resultaat; 22 gespeeld, 7 gewonnen, 6 gelijk en 9 verloren. Hiermee behaalde men 20 punten en een doelsaldo van 21 voor en 21 tegen.

Onderhuurders

J.A.C. kende al een aantal jaren diversen onderhuurders op hun terrein. Dit waren o.a. de voetbalverenigingen Texas, V.O.G.E.L., Robin Hood, Vliethage en RCDH. Begin jaren zeventig had de overheid geld beschikbaar gesteld voor de Surinaamse samenleving en heeft Robin Hood een eigen clubgebouw en kleedkamers gekregen. Veel plezier heeft men daar niet van gehad. Het aantal inbraken was legio en regelmatig werden ook de ruiten ingegooid. Texas vertrok in 1973 bij J.A.C , V.O.G.E.L. vertrok op 1 april 1976 naar een eigen terrein aan de Genemuidenstraat en RCDH had in 1976 geen bestaansrecht meer en werd opgeheven.

Seizoen 1974-1975

 

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1974-1975 uit de volgende teams samengesteld; DUNO, ‘s-Gravenzande, JAC, Katwijk, Koudekerk, sv Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, Rijnsburgse Boys, SV’35 en Vlaardingen.

Het team van trainer Jan Rolfes behaalde pas op zaterdag 2 november haar eerste competitieoverwinning. Tegen sv Loosduinen werd het 2-1 door doelpunten van Wim Sleyster en Cock Jol.

<

Seizoen 1975-1976

>

De indeling van JAC 1 voor het seizoen 1975-1976 in de zaterdag 3e Klasse A luidde als volgt; Be Fair, DSO, ‘s-Gravenzande, Groot Ammers, HBSS, HVO, JAC, Koudekerk, Maasdijk, Rijnsburgse Boys, Spirit en SV’35.

Het vlaggenschip van JAC maakte een uiterst moeilijk seizoen door. In de eerste seizoenshelft wist men uit de 12 gespeelde wedstrijden slechts 4 punten (doelsaldo 13-15) bij elkaar te sprokkelen en ging men hiermee op de laatste positie van de ranglijst de winterstop in.

Seizoen 1976-1977

>

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1976-1977 uit de volgende clubs samengesteld: DSVP, Hoekse Boys, JAC, Lisser Boys, Naaldwijk, Randstad Sport, De Sleutels, SVOW, SVPTT, TAVV, Te Werve, WDS en Zevenhoven.

<

Seizoen 1977-1978

>

Ook in het seizoen 1977-1978 kwam het eerste elftal van JAC uit in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB, met ditmaal als tegenstanders: DEVJO, DSVP, Hazerwoudse Boys, Rohda’76, Semper Altius, SEV, De Sleutels, SVOW, SVPTT, Unicum en Zevenhoven.

SVPTT was dit seizoen met 39 punten uit 22 wedstrijden oppermachtig en werd uiteindelijk dan ook met een straatlengte voorsprong kampioen. Ook de mannen van JAC kende een goed seizoen want van 22 competitiewedstrijden werden er 11 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 5 verloren. Met 28 punten, en een doelgemiddelde van 38 voor en 25 tegen, eindigde men op de derde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1978-1979

Het bestuur van JAC schreef voor het seizoen 1978-1979 voor de zaterdagcompetitie maar liefst 14 seniorenelftallen in. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 5 juniorenelftallen, 2 pupillen-, 2 welpen- en 3 miniwelpenteams. In de zaalvoetbalcompetitie kwam JAC met 1 team uit.

De zaterdag 4e Klasse B van de KNVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: DSVP, Hazerwoudse Boys, JAC, KMD, sc Lisse, Loosduinen, Randstad Sport, SEV, de Sleutels, SVGEB en SVOW.

Het werd uiteindelijk een uitstekend seizoen voor de manschappen van trainer Wim Sleijster want na een driejarig verblijf in de 4e Klasse werd het vlaggenschip van JAC dit seizoen kampioen van de 4e Klasse B en keerde hiermee terug naar de 3e Klasse. Dit gebeurde overigens op de laatste speeldag van de competitie, toen JAC aan de Buurtweg voor maar liefst 1200 toeschouwers concurrent DSVP met 1-0 versloeg. Ed van der Heijden werd namens JAC de matchwinner toen hij na een kwartier voetballen een hoekschop van Hans Polman tegen de touwen kopte.

De opstelling van JAC in deze kampioenswedstrijd was als volgt; Rijk Polman, Frits de Jong, Ed van der Heijden, Ed Welling, Joan Gordijn, Piet Vogelezang, Gerrit Bal, Fred Reijnars, Hans Polman, Cock Jol en Freek den Toom.

Seizoen 1979-1980

Bij aanvang van het seizoen 1979-1980 was het bestuur van JAC als volgt samengesteld: J.J. Roos (voorzitter), B. Vrolijk (penningmeester), R. v.d. Broek (secretaris) en de commissarissen A. v.d. Bosch, J.C. Gordijn, P.A. Koomen, A.P. Korbee en A. v.d. Stroom. De heer C. Henzen was voorzitter van de Technische Commissie en J.C. Gordijn voorzitter van de Junioren Commissie.

Het bestuur van JAC schreef voor het seizoen 1979-1980 maar liefst 14 seniorenelftallen in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling bestond uit een A1, B1, B2, B3, C1, C2, D1, E1, E2, F1 en F2.

JAC was met dit aantal teams zeker niet de grootste, maar ook niet de kleinste voetbalvereniging in de Haagse regio, maar van de 160 (veld)voetbalverenigingen, die tezamen  de KNVB Afdeling ‘s-Gravenhage vormden, behoorde JAC met dit aantal elftallen wel tot de eerste vijftig verenigingen.
Dit feit was echter voor JAC eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Belangrijker was namelijk dat het ledenbestand van de club heel weinig verloop kende, JAC nog steeds aantrekkingskracht uitoefende en dat de leden zich thuis voelden aan de Buurtweg te Wassenaar.

Na het kampioenschap van vorig seizoen kwam het eerste elftal van JAC in het seizoen 1979-1980 uit in de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB en ontmoette daarin: ARC, Die Haghe, DUNO, ‘s-Gravenzande SV, Katwijk, Koudekerk, DSS’26, SVPTT, SV’35, sc Voorne en Xerxes.

De A-selectie van trainer Wim Sleijster was voor dit seizoen uit de volgende spelers samengesteld: Wim van Beusekom, Erik van Doeselaar, Peter Dominicus, Martin den Dulk, Hans van Eck, Kees van Eck, Giel Gordijn, Jaan Gordijn, Martin Gruijs, Marien de Haan, Vinus de Haan, Bert Haneveld, Martin van der Harst, Kees Hoddenbagh, Ed v.d. Heijden, Cock Jol, Frits de Jong, Arno Innemee, Ronald Leder, Jaap Lolkema, Rob van Looyestein, Rob v.d. Maas, Dick v.d. Mark, Koos Mulder, Peter Noordeloos, Dick Polman, Hans Polman, Rijk Polman, Freddy Reynaers, Kees Roos, Nick Sickenga, Giel Spaans, Jurgen Stolk, Arno v.d. Stroom, Hans Taal, Freek den Toom, Wim van Toor, Jaap v.d. Toorn, Sjoerd v.d. Vaart, Wim Verheij, Piet Vogelenzang, Eddy Welling en Frits van Wijk.

Uiteindelijk eindigde JAC in de middenmoot van de ranglijst op de zesde plaats. Het resultaat; 22 gespeeld, 8 gewonnen, 6 gelijk en 8 verloren. Hiermee behaalde men 22 punten en een doelsaldo van 35 voor en 36 tegen.

Seizoen 1980-1981

In het bestuur van J(eugdkring X) A(mbtenaren Voetbal Vereniging) C(ombinatie) had er slechts een bestuurswisseling plaats gevonden. De heer J. Langeraar had als commissaris de plek van P. Koomen overgenomen.

Wederom schreef het bestuur voor het seizoen 1980-1981 14 seniorenelftallen in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling van JAC was bij aanvang van dit seizoen enorm gegroeid en bestond ditmaal uit 3 A-elftallen, 2 B-, 3 C-, 2 D-, 3 E- en 2 F-teams.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, Die Haghe, DUNO, Excelsior Maassluis, ‘s-Gravenzande SV, JAC, Katwijk, Koudekerk, Maasdijk, Monster, SVPTT en Unicum.

Als opvolger van trainer Wim Sleijster was Pim van der Maas aangesteld als de nieuwe trainer van de A-selectie van JAC. Helaas presteerde JAC 1 dit seizoen niet al te best en eindigde men op de negende positie van de ranglijst. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en gingen er 9 verloren. Hiermee behaalde JAC 20 punten en kende men een doelsaldo van 28 voor en 35 tegen.

<

Seizoen 1981-1982

Bij aanvang van het seizoen 1981-1982 zien we dezelfde bestuursleden op dezelfde functies terug, alleen de commissarissen A. v.d. Bosch, A.P. Korbee en A. v.d. Stroom hadden hun functie neergelegd waardoor er drie vacatures waren ontstaan.

Voor dit seizoen schreef JAC 13 seniorenelftallen in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling van JAC bestond ditmaal uit 2 A-elftallen, 2 B-, 2 C-, 2 D-, 2 E- en 2 F-teams. Bij JAC waren dit seizoen ook 3 teams actief in het zaalvoetbal.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, Capelle, sv Die Haghe, DUNO, Excelsior Maassluis, ‘s-Gravenzande SV, JAC, Jodan Boys, Katwijk, MVV’27, SVPTT en FC Vlaardingen.

In het tweede seizoen o.l.v. trainer Pim van der Maas speelde JAC in de competitie veel beter. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 26 punten, en de doelcijfers 24 voor en 17 tegen, eindigde JAC op een keurige derde positie van de ranglijst. Dit was nog achter kampioen Excelsior M (32 punten) en nummer de twee DUNO met 28 punten).

Seizoen 1982-1983

Bij aanvang van seizoen 1982-1983 zien we bij JAC een nieuwe voorzitter want Brand Wubs had de voorzittershamer overgenomen van Koos Roos. Het overige bestuur van JAC zag er als volgt uit: B. Vrolijk (penningmeester), J.J. Roos (secretaris) en de commissieleden R. v.d. Broek, J.C. Gordijn, C.N. de Jong, O.G. van Laar en R.A.F. Meier. C. Henzen was nog steeds voorzitter van de Technische Commissie en Johan Gordijn voorzitter van de Jeugd Commissie.

De v.v. JAC schreef wederom 13 seniorenelftallen in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit; 2 A-elftallen, 2 B-, 2 C-, 3 D- en 1 E-team.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1982-1983 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, DUNO, Excelsior Pernis, ‘s-Gravenzande SV, Heinenood, JAC, Katwijk, MVV’27, SVPTT, Ter Leede en Vlaardingen.

<

JAC vlag - kopie

Seizoen 1983-1984

Binnen het bestuur van JAC had bij aanvang van het seizoen nauwelijks een wisseling plaats gevonden, alleen C. Hensen had zijn taak als voorzitter van de T.C. neergelegd en deze functie stond nu vacant.

In het seizoen 1983-1984 telde JAC ongeveer 400 leden. Met 12 seniorenelftallen telde JAC dit seizoen dus wederom een elftal minder dan het seizoen ervoor. De jeugdafdeling van JAC was voor dit seizoen samengesteld uit een A1, B1, C1, C2, D1, E1 en een F1.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, sv Die Haghe, DVO’32, ‘s-Gravenzande SV, Hoekse Boys, JAC, Katwijk, Maasdijk, MVV’27, Sportlust’46, SVPTT en Ter Leede.

<

Seizoen 1984-1985

Bij aanvang van het seizoen 1984-1985 was het bestuur van JAC als volgt samengesteld: Brand Wubs (voorzitter), A. Vrolijk (penningmeester), J.J. Roos (secretaris) en de commissieleden R. v.d. Broek, O.G. van Laar, F.J. Reijnaers, L. de Weerd en J.A. Weverling. De heer J.A. Weverling was tevens voorzitter van de Technische Commissie geworden en L. de weerd voorzitter van de Jeugd Commissie.

De laatste paar seizoenen was bij de voetbalvereniging JAC, qua ledenaantal, helaas een neergaande tendens zichtbaar. Voor het seizoen 1984-1985 schreef het bestuur ditmaal 11 seniorenelftallen in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling van JAC bestond ditmaal uit een A1, B1, B2, C1, D1, E1 en een F1.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld: DVO ’32, sv Die Haghe, ‘s-Gravenzande SV, Hoekse Boys, HVO, JAC, Katwijk, Monster, Sportlust’46, Ter Leede, TSB en Zevenhoven.

<

Seizoen 1985-1986

>

Het vlaggenschip van JAC kwam in het seizoen 1985-1986 wederom uit in de zaterdag 3e Klasse A van de KNVB met ditmaal als tegenstanders; Die Haghe, DVO’32, ‘s-Gravenzandse SV, HVO, Katwijk, sv Loosduinen, Lyra, Monster, Rijsoord, SVPTT en Ter Leede.

>

Op 14 mei 1986 Tiny Roos “De Goudvink”. Dit was een jaarlijkse onderscheiding aan een persoon die met een zeer bijzondere toewijding zich heeft ingezet in het belang van de maatschappij en voor de sport in het bijzonder. Al tientallen jaren zette mevrouw Roos zich als vrijwilliger in voor haar voetbalvereniging JAC.

Seizoen 1986-1987

>

Het vlaggenschip van JAC kwam in het seizoen 1986-1987 uit in de zaterdag 3e Klasse A van de KNVB met daarin als tegenstanders; Die Haghe, ‘s-Gravenzande, HBSS, HVO, Katwijk, Lyra, Maasdijk, SVPTT, Ter Leede, Zevenhoven en Zwaluwen Vlaardingen.

JAC 1 in 1986 , gefotografeerd op het Bankaplein. Achterste rij v.l.n.r: H.Luijkwaal, Jos Knoester, Sjoerd van der Vaart, P.de Ruiter, Marcel Oosterbaan, M.Duijnmeijer, Hans Prins, Wim Hofland en trainer Pim van der Maas. Voorste rij v.l.n.r: Paul Dijkstra, R.v.d.Ark, Martin den Dulk, Dick Tuinenbreijer, John Vermolen, Freek den Toom, M. den Haan en Flip Pronk.

>

Seizoen 1987-1988

Op de Algemene Ledenvergadering in het najaar van 1987 had Brant Wubs te kennen gegeven om per 1 maart 1988 als voorzitter af te treden. Hij was daartoe gedwongen door drukke werkzaamheden. De huidige vice-voorzitter Kees Henzen zou dan per 1 maart het voorzitterschap waarnemen en op de volgende ALV door het bestuur voor deze functie kandidaat worden gesteld.

JAC nam dit seizoen met 8 seniorenelftallen aan de zaterdagcompetitie deel. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit en A1, B1, C1, D1, E1, E2 en een F1.

De zaterdag 3e Klasse A KNVB West II was in het seizoen 1987-1988 uit de volgende clubs samengesteld: Be Fair, Die Haghe, ‘s-Gravenzande, HBSS, HVO, JAC, Katwijk, Leiden, Scheveningen, SVPTT, Xerxes en Zevenhoven.

Er volgde wederom een teleurstellend seizoen voor JAC, dat ook nog eens werd gekenmerkt door de vele afgelastingen en zeer lange winter. Uiteindelijk zou JAC op de tiende plaats van de 3e Klasse A eindigen. Van de 22 wedstrijden werden er 5 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 9 verloren. Hiermee behaalde men 18 punten en een doelsaldo van 19 voor en 32 tegen. Alleen Die Haghe (17 punten) en Xerxes (13) deden het in deze competitie nog slechter.

Aan het eind van dit seizoen zou trainer Kees van der Kolk JAC gaan verlaten en werd trainer bij Honselersdijk. Ook verzorger Meindert Blankenstein verliet JAC nadat hij maar liefst 20 jaar lang verzorger bij de A-selectie is geweest.

Seizoen 1988-1989

Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van JAC werden er op zaterdag 20 augustus 1988 enkele activiteiten georganiseerd. Zo kwamen bijvoorbeeld de kampioenselftallen van JAC 1 uit 1966 en 1978 tegen elkaar uit, was er een penalty bokaal en een gezellig samenzijn in en voor de kantine met een barbecue. Onder genot van een hapje en drankje met live muziek werd het een zeer geslaagde jubileumviering.

Op dinsdag 11 oktober 1988 vond de ALV bij JAC plaats. Hierin werd waarnemend voorzitter Kees Henzen formeel door de leden officieel benoemd tot voorzitter van JAC. De overige bestuursleden waren: T. van Oosten (penningmeester), L. den Dulk (secretaris), R. van de Broek (vice-voorzitter en beheer accommodatie), Mw. A. Rimmelzwaan (jeugdvoorzitter), M. Verstraten (technische commissie) en S. v.d. Vaart (senioren selectie).
Tijdens deze vergadering werden Gijs Rog (meer dan 20 jaar contributie penningmeester) en Cor Zwijnenburg (sinds 1959 Lid van Verdienste en anno 1988 nog steeds actief op het gebied van terreinen en accommodatie) vanwege hun uitzonderlijke verdiensten voor de club benoemd tot Erelid van JAC. De JAC-speld vanwege het 25-jarige lidmaatschap werd uitgereikt aan Ton Boesveld, Theo Fraterman, Ruud van Keppel, Ab Smits, Leen den Dulk, J. v.d. Boon, Leo Landman, Joop van Lijf, Koos Mulder en Wim Roos.

Tiny Roos (Tante Tiny) werd op haar 70ste verjaardag door JAC in de bloemetjes gezet. ‘Tante Tiny’ betekende als vrijwilligster veel voor de voetbalvereniging JAC. Ze was er altijd, vooral in de keuken van de kantine en achter het buffet.

Verheugend voor JAC was dat bij aanvang van het seizoen 1988-1989 dat de seniorenafdeling met twee elftallen was toegenomen. Met andere woorden, er werden 10 elftallen voor de zaterdagcompetitie ingeschreven. Het bestuur moest echter eind september JAC 8 terugtrekken uit de competitie. De jeugdafdeling van JAC bestond dit seizoen uit een A1, B1, C1, D1, D2, E1 en F1.

In het seizoen 1988-1989 was de zaterdag 3e Klasse A van de KNVB West II uit de volgende clubs samengesteld: Be Fair, Floreant, ‘s-Gravenzandse SV, Honselersdijk, JAC, Leiden, Lyra, RCL, Scheveningen, Sportlust’46, SVPTT en Zevenhoven.

Trainer Martin van Vianen, de oud-keeper van zowel ADO als Holland Sport, was voor dit seizoen aangesteld voor de A-selectie. Als nieuwe verzorger was Hans de Jager aangetrokken. Hans had deze functie jarenlang bij SV’35 uitgeoefend.

De 3e Klasse van de KNVB was voor het vlaggenschip van JAC dit seizoen duidelijk te hoog gegrepen. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er namelijk slechts 4 in winst om te zetten, speelde JAC 7x gelijk en werd er maar liefst 11x verloren. Met slechts 15 punten, en een doelsaldo van 22 voor en 33 tegen, eindigde JAC dan ook op de voorlaatste positie van de ranglijst en degradeerde hiermee naar de 4e Klasse.

Seizoen 1989-1990

>

“Duizendpoot” rondom de A-selectie van JAC was Jaap Vrolijk. Naast het leiderschap bij het eerste elftal verzorgde hij ook het eten iedere donderdagavond na de training, richtte hij de Club van 100 op en organiseerde hij ieder jaar wedstrijden van oud-gedienden van JAC tegen oud-voetballers uit het roemruchte Haagse voetbalverleden.

<

Seizoen 1990-1991

>

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1990-1991 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, Devjo, Die Haghe, DSO, HPSV, Honselersdijk, JAC, Maasdijk, Naaldwijk, Semper Altius, SEV en SVPTT.

<

Seizoen 1991-1992

>

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB District West II was in het seizoen 1991-1992 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, Hazerswoudse Boys, Honselersdijk, JAC, KMD, Loosduinen, Maasdijk, Naaldwijk, Nootdorp, SEV, SVPTT en Voorschoten.

Trainer Co de Visser zag bij aanvang van dit seizoen de selectiespelers Jos Knoester en Martin den Dulk bij de lagere senioren gingen voetballen. De jeugdspelers Mark van den Berg, Jacco Rog en Richard Gelauff traden toe tot de A-selectie. Maurice Oosterbaan keerde terug van weggeweest.

<

Seizoen 1992-1993

>

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was voor het seizoen 1992-1993 als volgt samengesteld: DORR, Ec-So, HPSV, JAC, Nationale Nederlanden, Nootdorp, Postalia, RVC, Semper Altius, SVGWGEB, SVPTT en TAC’90.

Ooit behoorde JAC tot het crème de la crème van het zaterdagvoetbal maar inmiddels was het vlaggenschip gekelderd naar de Haagse Voetbal Bond (HVB). De club vond het nu wel de tijd om die status terug te gaan verdienen. Co de Visser was ook voor dit seizoen als trainer aangesteld, Hans de Jager was verzorger en misschien wel de belangrijkste man rondom de A-selectie van JAC was duizendpoot Jaap Vrolijk.

De eerste elftalspelers Jos Knoester en Martin den Dulk hadden besloten om in dit seizoen in een lager elftal te gaan voetballen. Aan de selectie waren toegevoegd Maurice Oosterbaan (terug van SVPTT) en de jeugdspelers Mark van de Berg, Jacco Rog en Richard Gelauff.

<

Seizoen 1993-1994

Het ging goed met JAC want de club bestond 70 jaar, het eerste elftal was kampioen geworden en bij aanvang van dit seizoen begroette men het honderdste jeugdlid. JAC kende dit seizoen ook een primeur want in december 1993 was men de eerste amateurclub in de Haagse regio met een 06-telefoonnummer.

Na de Algemene Ledenvergadering van 28 september 1993 zag de bestuurssamenstelling van JAC er als volgt uit: Cees de Jong (voorzitter),Teun van Oosten (penningmeester), Freek den Toom (secretaris), Marinus Verstraten (technische commissie), Boet Kruyt (jeugdvoorzitter), Jaap Vrolijk (seniorenselectie), Piet Vogelzang (kantinebeheer) en Jaques van der Harst (beheer accommodatie).

Voor het seizoen 1993-1994 werden 7 seniorenelftallen voor de zaterdagcompetitie ingeschreven. De jeugdafdeling van JAC bestond ditmaal uit een B1, C1, D1, E1, E2, F1, F2, F3 en F4-team.

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, BVCB, sv Duinoord, DUNO, Honselersdijk, JAC, KMD, LYRA, Maasdijk, sv Nootdorp, Soccer Boys en sv Voorschoten.

Bij terugkeer in de KNVB toonde JAC zich in seizoen 1993-1994 een volwaardig 4e Klasser. Het team van trainer Co de Visser was zelfs heel dicht bij een periodetitel en pas in de voorlaatste wedstrijd van het seizoen moest men afhaken voor een plaats in de nacompetitie. Uiteindelijk behaalde JAC 1 in totaal 24 punten uit 22 wedstrijden en eindigde hiermee in de bovenste helft van de ranglijst. De doelpuntenproductie van JAC kwam voor het meerendeel voor rekening van de gebroeders Oosterbaan. Marcel was dit seizoen goed voor 14 doelpunten en Maurice kwam tot een totaal van 9.
Aan het einde van dit seizoen werd na vier jaar afscheid genomen van trainer Co de Visser, die na 25 jaar trainerschap besloot om er een punt achter te zetten.

Bij de E1 en de F1 kon aan het einde van dit seizoen de kampioensvlag in top.

Seizoen 1994-1995

Op de ALV van dinsdag 25 oktober 1994 stelde het gehele bestuur van JAC zich herkiesbaar. Tevens werd Henk Uytewaal toegevoegd aan het bestuur als algemeen adjunct. Tijdens deze ALV werden de heren C. de Joode, P. Duiker en J.C. Delsink benoemd tot Erelid van JAC.

Voor dit seizoen werden er bij JAC 8 seniorenelftallen voor de zaterdagcompetitie ingeschreven. Bij de jeugdafdeling werden er ditmaal een A1, B1, C1, D1, D2, E1, E2, E3, F1 en F3-team ingeschreven.

Het eerste elftal van JAC werd voor het seizoen 1994-1995 wederom in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB ingedeeld met ditmaal als tegenstanders: CION, DUNO, Hoekse Boys, Honselersdijk, KMD, Lyra, Maasdijk, MVV’27, Nootdorp, SEV en TAC’90.

Evenals het vorig seizoen trad Groente- en Fruithandel Louis Gelauff ook nu weer op als hoofdsponsor. Het bestuur van JAC had voor dit seizoen trainer Jan Linkerhof aangesteld als opvolger van Co de Visser.
JAC startte het seizoen 1994-1995 belabberd in de 4e Klasse A met slechts twee punten uit vijf wedstrijden. Maar na een ongeslagen reeks van maar liefst veertien duels was de voorlaatste plaats ingeruild voor de eerste plaats. De formatie van trainer Jan Linkerhof wachtte nog slechts één duel, uitgerekend uit tegen concurrent KMD.
Helaas duurde de reguliere competitie van deze 4e Klasse A voor JAC, dat dus de ranglijst aanvoerde, juist één wedstrijd te lang. Aan de zeldzame reeks van veertien ongeslagen duels kwam juist tegen concurrent KMD, via een 3-1 nederlaag, abrupt een einde. Zelfs de derde periode ging JAC aan de neus voorbij en stond de formatie van Jan Linkerhof met lege handen.
Wel was JAC nog doorgedrongen tot de achtste finales in het 15e toernooi om de Haagsche Courant Cup maar hierin verloor men thuis met 2-0 van Westlandia.  JAC kon terugkijken op een goed seizoen al waren de druiven aan het einde van dit seizoen wel heel erg zuur.

Seizoen 1995-1996

Organisatorisch draaide het goed met JAC. Onder leiding van voorzitter Kees de Jong fungeerde het voltallige bestuur prima en het enthousiaste jeugdbestuur speelde prima in op de wensen en behoeften van de jeugd. Dat wierp dan ook zijn vruchten af want nog nooit eerder maakte JAC, met name met de jongste jeugd, zo’n explosieve groei mee al dit seizoen.
Na vorig seizoen de promotie naar de 3e Klasse op de laatste wedstrijddag verspeeld te hebben, moest JAC 1 het dit seizoen opnieuw in de 4e Klasse A gaan proberen. De begeleiding van het eerste elftal behield dezelfde gezichten. Jan Linkerhof fungeerde opnieuw als trainer, Jaap Vrolijk als leider en Hans de Jager als verzorger.

Zoals gezegd kwam de formatie van trainer Jan Linkerhof dit seizoen uit in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB met daarin als tegenstanders; Die Haghe, sv Duinoord, ‘s-Gravenzandse SV, Hoekse Boys, Honselersdijk, KMD, Leiden, Maasdijk, sv Nootdorp, PEC Den Haag en De Sleutels.

In de competitie waren KMD (48 punten) en sv Honselersdijk (47 punten) dit seizoen oppermachtig maar JAC kwam dit seizoen ook aardig voor de dag. Van de 22 wedstrijden wist men er namelijk 10 te winnen, 5 gelijk te spelen en 7 te verliezen. Met 35 punten, en een doelsaldo van 51 voor en 40 tegen eindigde de formatie van trainer Linkerhof op een uitstekende vierde positie. Door dit resultaat nam JAC de Periodetitel van kampioen KMD over en mocht hierdoor meedoen aan de nacompetitie voor promotie naar de 3e Klasse.

Later hier meer……

Seizoen 1996-1997

<

De zaterdag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1996-1997 als volgt samengesteld: BMT, sv Die Haghe, ‘s-Gravenzandse SV, Hoekse Boys, Honselersdijk, JAC, sv Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, sv Nootdorp, PEC Den Haag en SV’35.

>

Seizoen 1997-1998

In het vierde seizoen van Jan Linkerhof kon de trainer beschikken uit de volgende spelers van de A-selectie: Lennart Steenbergen, Mike van Gool, Martijn Baak, Bert van der Berg, Mark van der Berg, Meino Boon, Jean Paul Buijs, Carlo Cantino, Bob Eeken, Alex Groen, Dennis Kappé, Job Knoester, Robin van der Laan, Dennis Luhulima, Ardy Mos, Marcel Oosterbaan, Dave van der Plas, Jaco Rog, Leen Rog, Peter Schouman, Dick Tuinebreier, Cor Turfboer, Ronald Vrolijk, Erik Willems, Gilbert de Zeeuw en René de Zeeuw.
JAC werd in het seizoen 1997-1998 ingedeeld in de 3e Klasse B met als tegenstanders: MVV’27, Die Haghe, ‘s-Gravenzande SV, Hoekse Boys, PEC Den Haag, Naaldwijk, CION, BMT, Loosduinen, Maasdijk en DVO’32.
De strijd om de titel ging bijna het gehele seizoen tussen JAC en PEC Den Haag. PEC Den Haag verspeelde direct na de winterstop de koppositie door geheel onverwacht bij Loosduinen en Die Haghe te verliezen. Met nog vijf wedstrijden te gaan voerde JAC de ranglijst aan met 36 punten uit 17 wedstrijden met als enige belager PEC Den Haag met 34 punten. De onderlinge confrontatie tegen elkaar eindigde in de achttiende wedstrijd in 3-3. Voor PEC Den Haag betekende dit resultaat de 3e Periodetitel en JAC kon zich gaan opmaken voor het kampioenschap.
Zaterdag 4 april 1998 zou de geschiedenisboeken ingaan van het 75-jarige J.A.C. als één van succesvolste dagen uit de historie van de club.
Als eerste werd het 2e elftal van J.A.C. thuis kampioen door Scheveningen 3 met 2-0 te verslaan. Na het kampioenschap van J.A.C.2 kon het 1e elftal ook thuis kampioen worden tegen vv Naaldwijk. J.A.C. stond echter de gehele wedstrijd stijf onder de zenuwen en verloor uiteindelijk deze kampioenswedstrijd met 1-2. Vlak na deze wedstrijd kwam het verlossende bericht uit ‘s-Gravenzande dat concurrent PEC Den Haag met 6-2 had verloren en zodoende was voor J.A.C. alsnog het kampioenschap een feit. J.A.C. zette hiermee dan ook de kroon op het fantastische seizoen en pakte men hiermee het kampioenschap in de 3e Klasse B. De ontlading was dan ook enorm bij de spelers en begeleiding en het talrijk opgekomen publiek. Het feest duurde uiteraard tot in de late uurtjes in de afgeladen J.A.C.-kantine.
Uit 22 wedstrijden behaalde J.A.C. maar liefst 44 punten met een doelsaldo van 53 voor en 26 tegen. Bert van der Berg werd topscorer met 23 doelpunten. Het was deze dag dubbel feest bij JAC want ook het tweede elftal werd kampioen.
In het volgende seizoen zou J.A.C. dus in de 2e Klasse uitkomen en met deze huidige groep zag men dit met veel vertrouwen tegemoet.

>

Seizoen 1998-1999

Op 29 september 1998 bestond de voetbalvereniging JAC exact 75 jaar en dat werd uiteraard groots gevierd. Op dinsdag 29 september vond er een receptie plaats waarvoor zo’n 600 man was uitgenodigd. Verder vonden er op de club tal van activiteiten plaats en werd er een groot feest in de kantine aan de Buurtweg gehouden.
Een grote domper op de feestvreugde was dat het bestuur van JAC te horen had gekregen dat de club in het jaar 2000 gedwongen moest vertrekken van haar complex aan de Buurtweg. De Haagse club moest namelijk wijken voor de aanleg van een golfterrein. Het bestuur van JAC, o.l.v. voorzitter Jaap Lolkema, wilde het liefst in de omgeving van de Buurtweg blijven voetballen en ging zodoende een gesprek aan met de fusiecub Archipel/Ornas om te kijken of men daar terecht kon.

Waar andere voetbalverenigingen in de Haagse regio het qua ledenaantal zwaar hadden ging het met JAC juist de goede kant op. Het aantal seniorenteams was ten opzichte van het afgelopen seizoen gegroeid van 8 naar 10 en er werden 13 jeugdteams voor de competitie ingeschreven. Sinds jaren kon er dan ook weer een A-juniorenteam worden ingeschreven.

Na de promotie van het afgelopen seizoen werd JAC voor het seizoen 1998-1999 ingedeeld in de 2e Klasse C en ontmoette daarin: DSVP, Forum Sport,  Honselersdijk, Hoofddorp, HVO, KMD, Leiden, LYRA, Monster, PEC Den Haag en Voorschoten’97.

>

Op zaterdag 6 februari nam JAC, na een 1-1 gelijkspel bij Forum Sport, na 13 wedstrijden de koppositie in de 2e Klasse C over van het verliezende HVO. Al met al een prachtig resultaat in de derby tegen Forum Sport want in het team van trainer Linkerhof ontbraken maar liefst 8 spelers uit het basiselftal door blessures en schorsingen. Helaas kon JAC deze koppositie net niet behouden maar uiteindelijk debuteerde het team van trainer Linkerhof in de 2e Klasse wel uitstekend met een Periodekampioenschap en een verdienstelijke tweede plaats achter kampioen HVO (44 punten).

Van de 22 competitiewedstrijden werden er 13 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en werd er 5 keer verloren. Hiermee behaalde JAC 43 punten en een doelsaldo van 64 voor en 32 tegen. Spits Mark van der Berg werd dit seizoen topscorer met maar liefst 23 doelpunten.

Ook het tweede elftal van JAC debuteerde uitstekend in de reserve 2e Klasse en eindigde uiteindelijk op de derde positie van de ranglijst.

Aan het einde van dit seizoen vertrok trainer Jan Linkerhof naar VCS en werd hij opgevolgd door Wim de Jong.

Seizoen 1999-2000

Bij aanvang van het seizoen 1999-2000 was het bestuur van JAC als volgt samengesteld: Jaap Lolkema (voorzitter), Sjoerd Visser (secretaris), Martin den Dulk (penningmeester), Henk Henzen (wedstrijdsecretaris), Hans Taal (jeugdvoorzitter), Jaap Vrolijk (selectiezaken) en Henk Uytewaal (kantinebeheer).

In het 76-jarig bestaan van de club was JAC inmiddels uitgegroeid tot een gezonde vereniging met zo’n 375 leden. Voor de zaterdagcompetitie werden er dit seizoen 9 seniorenelftallen ingeschreven bij de KNVB. Ondanks de wat geïsoleerde van het JAC sportpark aan de Buurtweg had de club met 14 jeugdteam een redelijk grote jeugdafdeling.

Met gemengde gevoelens begon JAC aan dit seizoen want dit was namelijk het laatste seizoen dat men op de vertrouwde locatie aan de Buurtweg zou spelen. Aan de ene kant was dit natuurlijk een treurige situatie dat JAC haar prachtig gelegen sportpark moest prijsgeven maar aan de andere kant kon men met een nieuw sportpark de kwaliteit van de accommodatie in overeenstemming brengen met de ambities die de club voor ogen had.

Het 1e elftal van JAC kwam in het seizoen 1999-2000 wederom uit in de 2e Klasse C en ontmoette daarin ditmaal: BMT, Floreant, Forum Sport,  Honselerdijk, KRV, Leiden, Lugdunum, Monster, PEC Den Haag, Vitesse Delft en Voorschoten’97.

Voor het seizoen 1999-2000 was Wim de Jong aangesteld als de nieuwe trainer van JAC. Onder zijn leiding zouden nog vele mooie jaren volgen voor de selectie. De A-selectie van JAC was dit seizoen uit de volgende spelers samengesteld: Lennart van Steenbergen (keeper), Wim List (keeper), Meino Boon, Bert van den Berg, Simon Rog, Eric Willems, Alex Groen, Ed Voois, Denis Luhulima, Ferry van Heusden, Fabian Felter, Orpheo  Semwell, Jerrel Strijdhaftig, Jean Paul Buijs en Leen Rog. Een gevoelig verlies voor JAC was echter het vertrek van topscoorder Mark van der Berg naar Svv Scheveningen.

Later hier meer……

<

Seizoen 2000-2001

In juli 2000 moest JAC vertrekken van haar terrein aan de Buurtweg. De verkoop van vele sportvelden en opstallen van o.a. VVM, Paraat, Postalia en J.A.C. in de omgeving van de Buurtweg te Wassenaar leverde de gemeente Den Haag een slordige 1,65 miljoen gulden op. De gemeente Den Haag pachtte sinds jaar en dag deze grond die was gelegen in de gemeente Wassenaar ten behoeve van sportclubs. De pacht van de grond waar J.A.C. zijn velden had liep op 30 juni 2000 af. De grond werd zodoende weer eigendom van de gemeente Wassenaar en er werd besloten om er een negen holes golfbaan aan te leggen. De vele sportvelden die ooit in de omgeving van de Buurtweg lagen en waar door de jaren heen tientallen voetbalverenigingen waren gehuisvest waren totaal verdwenen.

Van de gemeente Den Haag kreeg J.A.C. per 30 september 2000 het sportcomplex van Hsv Marathon, Azzurri en sv De Jagers aan de Waalsdorperlaan 1 te Wassenaar toegewezen. Hierdoor moesten Hsv Marathon en Azzurri wel plaats maken en vertrokken op hun beurt weer naar de sportvelden aan de Guntersteinweg.

De zaterdag 2e Klasse C van de KNVB was voor het seizoen 2000-2001 als volgt ingedeeld: Berkel, BMT, Forum Sport, Honselersdijk, JAC, Monster, sv Nootdorp, PEC Den Haag, RCL, Rohda’76, Vitesse Delft en Voorschoten’97

>

Ondertussen vond tijdens dit seizoen diverse gesprekken plaats gevonden tussen de besturen van de voetbalverenigingen JAC en Archipel-Ornas om de mogelijkheid te onderzoeken tot een eventuele fusie. De voetbalvereniging Archipel-Ornas voldeed namelijk niet meer aan de bespelingsgraad die door de gemeente was opgelegd. Dit wilde dus zeggen dat Archipel-Ornas leefde in een te grote jas op haar complex en moest daarom ook haar complex verlaten. Het bestuur van Archipel-Ornas had al met een aantal voetbalverenigingen om de tafel gezeten maar die gesprekken leverden niet het gewenste resultaat op. De gesprekken met JAC waren wel positief en hier leek toekomst in te zitten. Beide besturen waren voor een fusie en ook de leden van zowel JAC als Archipel-Ornas hadden zich positief uitgesproken. Op 21 april 2001 vond er bij Archipel/Ornas een Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaats. Het enige punt op de agenda was het verzoek van het bestuur aan de leden om verder te gaan met de fusiebesprekingen met de v.v. JAC, met als uiteindelijk doel een fusie. Tijdens deze vergadering bleek wel dat het overgrote deel van de aanwezige leden overtuigd was van de noodzaak tot fusie. Van alle aanwezige leden stemden er slechts twee tegen.

>

Seizoen 2001-2002

Vanaf het seizoen 2001-2002 zagen we een samenwerkingsverband tussen de voetbalverenigingen Archipel/Ornas en JAC. Bij de Klasse-indelingen van de KNVB kwamen de teams van Archipel/Ornas voortaan onder de naam JAC uit. Tevens werden alle oud Archipel/Ornas elftallen voorzien van nieuwe oranje shirts.

Beide clubs hadden bij aanvang van dit seizoen nog wel haar eigen bestuur. Het bestuur van JAC bestond uit: Jaap Lolkema (Voorzitter), Sjoerd Visser (Secretaris), Martin den Dulk (Penningmeester), Henk Drooger (Jeugdvoorzitter), Henk Henzen (Wedstrijdsecretaris) en Henk Uytewaal (Kantinebeheer).
Het Archipel/Ornas-bestuur was uit: Ben Vorwald (Voorzitter), Arie Harteveld (Secretaris), Joop van Zaanen (Penningmeester). Leen de Wijer (Wedstrijdsecretaris), Ron Pondman (Jeugdcoördinator) en Cor Keus (Kantinebeheer) samengesteld.

Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 6 december 2001 volgde Henk Steenbergen Henk Uytewaal (kantinezaken) op. Bert van den Berg volgde Jaap Vrolijk (bestuurslid selectiezaken) op. Een aantal JAC-leden hadden dit jaar een jubileum gevierd en werden zodoende in de bloemetjes gezet. Tim de Jong sr, A. v.d. Stroom en J.A. Weverling waren 40 jaar lid van JAC. De heren Rob v.d. Maas, Frits de Jong, Hugo Gordijn en Rob Looijesteijn waren 25 jaar lid van JAC.

Voor de zaterdagcompetitie werden er dit seizoen maar liefst 10 seniorenelftallen ingeschreven. De oude Archipel/Ornas teams kwamen met 4 seniorenteams in de zondagcompetitie uit, echter nu dus onder de naam JAC.

De zaterdag 1 van JAC werd voor het seizoen 2001-2002 ingedeeld in de 2e Klasse C van de KNVB en moest het hierin opnemen tegen: BMT, Die Haghe, DSO, Forum Sport, Honselersdijk, KRV, Monster, Naaldwijk, Nootdorp, PEC Den Haag en RCL.

Na een dramatisch slechte  start van de competitie (na 6 wedstrijden had JAC welgeteld 5 punten verzameld), werd het voor het vlaggenschip van JAC een ongekend succesvol seizoen die op zaterdag 20 april 2002 bekroond werd met het kampioenschap van de 2e Klasse C. Het scenario op deze dag was sowieso ideaal want JAC moest in zijn kampioenswedstrijd thuis aantreden tegen v.v. Naaldwijk. Het was prachtig weer, JAC 2 was die dag ook thuis kampioen geworden en dus erg druk op het Oostersportpark.
In de 35e minuut scoorde Mark v.d. Berg de bevrijdende openingstreffer. In de tweede helft was het opnieuw spits Van der Berg die voor de feitelijke beslissing zorgde door er 2-0 van te maken. Nadat Daan Verbaan vlak voor tijd de 3-0 eindstand bepaalde kon het feest dus echt gaan beginnen. JAC promoveerde hiermee naar de 1e Klasse van de KNVB, een niveau dat de club nog nooit had behaald. Een reden dus voor een uitbundig feest dat direct na afloop van de wedstrijd begon en tot de kleine uurtjes duurde.Trainer Wim de Jong op de schouders nadat JAC 1 op zaterdag 20 april 2002 historie schreef door naar de zaterdag 1e Klasse van de KNVB te promoveren.

Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist JAC er 15 te winnen, werd er 4x gelijk gespeeld en 3x verloren. Hiermee behaalde men 49 punten en een doelsaldo van 61 voor en 22 tegen. Van de 61 competitiedoelpunten had Mark v.d. Berg er maar liefst 25 gescoord, gevolgd door Daan Verbaan (10), Stefan Pronk (9), Jeroen Heemskerk (3), Jaco Rog (3), Alex Groen (2) en 1 doelpunt door Ronald Vrolijk, Leen Rog, Mark van der Oever, Jean Paul Buijs, Eric Willems en Willem Taal. Er werd driemaal door de tegenstander in eigen doel gescoord.

Zaterdag 20 april 2002 ging ongetwijfeld de geschiedenisboeken in als één van de hoogtepunten in het bestaan van JAC want zoals gezegd werd ook het tweede elftal kampioen en promoveerde hiermee naar de reserve 1e Klasse van de KNVB.

De zondag 1 van JAC kwam in het seizoen 2001-2002 uit in de 5e Klasse A met daarin als tegenstanders: Alphen, Duindorp SV, sv Erasmus, GOL Sport, sv De Jagers, Leidse Boys, LFC, Real Zoetermeer, RFC’95, VCL en VNA.

Het werd een onopvallend seizoen voor de zondag 1 van JAC want van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 28 punten (1 punt in mindering door de KNVB) en een doelsaldo van 81 voor en 46 tegen, eindigde het team van trainer Wil Dorland op de zevende positie van de ranglijst.

Naast het eerste- en tweede-elftal van JAC, wisten ook de B2, B3, C1, D3 en F4 dit seizoen kampioen te worden.

Fusie met Archipel-Ornas

Na een seizoen van samenwerking werd door het vrijwillige vertrek van sv De Jagers van het Oostersportpark de laatste barrière weggenomen voor de juridische fusie tussen JAC en Archipel/Ornas en te komen tot het nieuwe JAC. Alvorens het zover was moesten er nog de nodige onderhandelingen plaats vinden met de Gemeente Den Haag voor de invulling van de randvoorwaarden ten aanzien van de opstallen en velden. Op de Buitengewone Algemene ledenvergadering van 13 juni 2002 besloten de leden van JAC massaal voor een fusie met Hsv Archipel/Ornas te kiezen.
Op 01 juli 2002 was het dan zover want na een jaar van samenwerken ontstond er dan ook officieel een fusie tussen JAC en Archipel/Ornas. De naam JAC betekende voortaan JAC en Archipel Ornas Combinatie. De oud leden van Archipel-Ornas gingen bij JAC voornamelijk op zondag voetballen.

Het oude logo en het vanaf 2002 gebruikte logo.

>

Seizoen 2002-2003

Met ingang van het seizoen 2002-2003 waren JAC en Archipel/Ornas dus officeel gefuseerd. Vanaf dit seizoen kon JAC geen gebruik meer maken van de voormalige velden van Archipel/Ornas want dit terrein was door de Gemeente verkocht en werd gereed gemaakt tot een golfterrein. JAC moest nu dus al zijn wedstrijden op het Oostersportpark spelen en had hier de beschikking over 3,5 veld. Naast de gebruikelijke velden 1 en 2 (wetra-veld) betrok men nu ook definitief het veld dat vorig jaar nog gedeeld moest worden met sv De Jagers en mocht men ook een veld delen van buurman SV’35.
Van de Gemeente had JAC een bedrag uitgekeerd om de verhuizing van het voormalige Archipel/Ornas te bekostigen en om de opstallen van sv De Jagers, die nu dus van JAC waren, op te knappen. Als eerste werden de 6 kleedkamers op de voormalige sv De Jagers accommodatie opgeknapt en op den duur  zou men dan ook beide clubgebouwen gaan renoveren. De hiermee  gepaarde kosten werden voor 1/3 deel door de Gemeente vergoed.

Na de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2002 zag de bestuurssamenstelling van de nieuwe fusievereniging JAC er als volgt uit: Jaap Lolkema (Voorzitter), Ben Vorwald (Vice-voorzitter), Martin den Dulk (Penningmeester), Arie Harteveld (Secretaris), Martin Grootveld (Jeugdvoorzitter), Rene Fennema (Wedstrijdsecretariaat), Bert van den Berg (Seniorenselectie) en Cor Keus (Terreinen en gebouwen).

De ‘nieuwe’ fusievereniging JAC schreef voor de zaterdagcompetitie 11 seniorenelftallen in en voor de zondagcompetitie 2 seniorenteams. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit 2 A-elftallen, 3 B-, 3 C-, 2 D-, 4 E- en 3 F-teams. Hiermee behoorde JAC inmiddels tot de grotere voetbalverenigingen van Den Haag.

Na het kampioenschap van het afgelopen seizoen debuteerde het 1e elftal van JAC dit seizoen in de 1e Klasse (één na hoogste Klasse toendertijd) van de KNVB. De vv JAC werd ingedeeld in de 1e Klasse B met als tegenstanders; Amstelveen, ARC, DOTO, ‘s-Gravenzandse SV, HVO, LYRA, NSVV, RVVH, Rijnmond HS, Voorschoten’97 en VVGZ.
Nieuw dit seizoen bij de A-selectie van trainer Wim de Jong waren Bas Lambooij, Finus de Haan, Peter Kruit en Marco Wijnants.
JAC 1 seizoen 2002-2003 , spelend in de 1e klasse. Staand v.l.n.r. Lennert van Steenbergen,  Alex Groen, Eric Willems,  Maurice Oosterbaan (Verzorger), Dik Dijkhuizen (Leider), Wim de Jong (Trainer), Ton Bakhuis(Keeperstrainer), Peter van der Eijnder(Leider), Meino Boon en Co de Visser (Grensrechter) Zittend v.l.n.r. Quincy Angelista, Marc van der Berg, Bas Lambooij, Samir Oulhani, Carlo Lanza, Nick Grootveld, Tim de Jong,  Jan Paul Buijs en Arjan Latour.

Eind april stond het eerste elftal van JAC op 32 wedstrijdpunten en had het team van trainer De Jong nog volop perspectief om zich te plaatsen voor de nacompetitie.Echter hierna leed men veel puntenverlies en werd hiermee de kans op een mogelijke promotie vergooid. iteindelijk sloot JAC het seizoen af op een vijfde plaats, wat natuurlijk heel verdienstelijk was voor het eerste seizoen in de 1e Klasse. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 10 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er 7 keer verloren. Hiermee behaalde JAC 35 punten en een doelsaldo van 46 voor en 36 tegen.

De zondag 1 van JAC kwam dit seizoen uit in de 5e Klasse B, met ditmaal als tegenstanders; BMT, DUNO, GSC-ESDO, HDV, Jai Hanuman, RTT’99, RVA, Spoorwijk, TAC’90, Toofan en Triomph.

In een competitie waarin RVA oppermachtig was en met 49 punten kampioen werd, eindigde JAC in de middenmoot. Van de 20 competitiewedstrijden wist men er 9 te winnen, 3 gelijk te spelen en 8 te verliezen. Met 30 punten en een doelsaldo van 55 voor en 41 tegen, eindigde de zondag 1 van JAC op de zesde positie van de ranglijst.

Seizoen 2003-2004

Tijdens de zomerstop was de kantine van JAC volgens plan verbouwd. Naast de uitbreiding van de keuken sprongen vooral de nieuwe toiletgroepen in het oog.

Voor maandag 6 oktober 2003 was er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uitgeschreven om de nieuwe statuten en de fusie tussen JAC en Archipel/Ornas te bekrachtigen. De aanwezige leden gingen overal mee akkoord zodat de notaris, die de fusie begeleidde, de fusie formeel kon laten doorgaan en de benodigde procedures in gang kon gaan zetten.

Op de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2003 trad Ben Vorwald af als vice-voorzitter en als voorzitter van de zondagafdeling. Joop van Mosel nam zijn plaats in het bestuur over. Het betuur van JAC zag er na de ALV als volgt uit: Jaap Lolkema (Voorzitter), Joop van Mosel (Vice-voorzitter), Martin den Dulk (Penningmeester), Arie Harteveld (Secretaris), Martin Grootveld (Jeugdvoorzitter), Rene Fennema (Wedstrijdsecretariaat), Henk van Steenbergen (Kantinebeheer) en Ramon Visser (PR.)
Tot slot van de ALV werden, zoals gebruikelijk, een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet en twee onderscheidingen uitgereikt. Ben Vorwald werd benoemd tot Ere-lid van JAC en Cor Keus tot Lid van Verdienste. Leen den Dulk was 40 jaar lid van JAC en de heren Dick Tuinebreijer, Ewald Valk, Mark Wubs en Rene de Zeeuw 25 jaar lid.

In het seizoen 2003-2004 schreef JAC voor de zaterdagcompetitie 10 seniorenelftallen in en voor de zondag 2 seniorenteams. Eind augustus bleek echter al dat er bij de zondagafdeling personele problemen (oftewel spelers tekort!) waren en zodoende werd de zondag 2 de dupe en door het bestuur teruggetrokken uit de competitie. en 17 jeugdteams in voor de competitie. De jeugdafdeling van JAC bestond dit seizoen uit 16 teams, onderverdeeld in 2x A, 3x B, 3x C, 2x D, 4x E en 2x F).

De 1e Klasse B van het zaterdagvoetbal bestond dit seizoen uit; Barendrecht, DOTO, ‘s-Gravenzandse SV, HVO, JAC, LYRA, NSVV, RVVH, Spijkenisse, Stellendam, Vitesse Delft en Voorschoten’97.

JAC had de laatste jaren sportief gezien een goede naam opgebouwd en ook dit seizoen streed het elftal van trainer Wim de Jong weer mee om het kampioenschap. Echter begin maart 2004 moest JAC maar liefst drie wedstrijden inhalen ten opzichte van koploper Barendrecht. Mochten de mannen van trainer Wim de Jong deze drie wedstrijden in een overwinning omzetten dan zou de club de koploper tot slechts één punt naderen. Bovendien zouden beide clubs elkaar in Barendrecht nog treffen. JAC wist twee wedstrijden in winst om te zetten echter de thuiswedstrijd tegen LYRA ging met 0-1 verloren. Op 17 april 2004 volgde dan de alles beslissende kraker Barendrecht -J.A.C. De “oranje-hemden” hadden echter niets in te brengen tegen de aanstaande kampioen en verloren helaas met 3-0.
Met 14 overwinningen, 3 gelijke spelen en 5 nederlagen eindigde JAC uiteindelijk met 45 punten uit 22 wedstrijden (doelsaldo 45-27) op een keurige tweede positie in de 1e Klasse B. Dit was dus achter kampioen Barendrecht (22-53). De topscorers bij J.A.C. dit seizoen waren Tim de Jong (11x), Dominique Pondman (11x) en Mark van der Berg (10x).

Maar hiermee was het seizoen natuurlijk nog niet afgelopen voor JAC 1 en kon men via de nacompetitie alsnog proberen om te promoveren naar de Hoofdklasse van het zaterdagvoetbal.
De formatie van trainer Wim de Jong startte op 8 mei met deze nacompetitie helaas met een 2-0 nederlaag bij DOTO in Pernis. Dit betekende dat er een week later in eigen huis gewonnen moest worden van Voorschoten’97 om nog enige kans te behouden op promotie. Het liep allemaal echter anders want de bezoekers wonnen met 1-2 en dit betekende voor J.A.C. het einde van een bewogen competitie.

In de Haagsche Courant Cup haalde JAC 1 de halve finale door Kranenburg na een 1-1 eindstand met strafschoppen te verslaan. Op dinsdag 18 mei moest JAC in deze halve finale aantreden tegen VCS. Ook deze wedstrijd eindigde in 1-1 maar ditmaal benutte VCS beter de strafschoppen. JAC werd uitgeschakeld en slaagde er dus wederom niet in om zich te plaatsen voor de finale van de HC-Cup.

Op zaterdag 1 mei 2004 werd er opnieuw een mijlpaal bereikt in de rijke historie van JAC want door een 1-3 overwinning bij Viteese Delft werd het tweede elftal van JAC kampioen in de reserve 1e Klasse en bereikte hiermee  het hoogste amateurniveau van de reserve-elftallen. Nog nooit speelde een JAC-team op dat niveau.
Daarnaast wist het tweede elftal van JAC beslag te leggen op de Amstel Cup voor reserve-elftallen. Op zaterdag 5 juni 2004 speelde de formatie van trainer Hannie van Spronsen, op het terrein van DRL in Rotterdam, tegen Capelle 2 met 1-1 gelijk maar won de strafschoppenserie.

De zondag 5e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 2003-2004 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Duinoord/Jagers, Dynamo’67, sv Erasmus, Forum Sport, GOL Sport, Graaf Willem II VAV, JAC, Oranje Blauw, Quick Steps, Real Zoetermeer, RFC’95, Taurus en Warmunda.

O.l.v. de nieuwe trainer Cor van der Loo speelde de zondag 1 van JAC een redelijk seizoen. Van de 26 competitiewedstrijden wist men er uiteindelijk 7 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 12 keer verloren. Met 27 punten (1 strafpunt), en de doelcijfers 61-54, eindigde JAC onderin de middenmoot op een tiende positie van de ranglijst van de 5e Klasse A.

Seizoen 2004-2005

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2004 werd het bestuur van JAC voor dit seizoen als volgt samengesteld: Jaap Lolkema (Voorzitter), Martin den Dulk (Penningmeester), Arie Harteveld (Secretaris), Cor Keus (Terreinen en Gebouwen), Rene Fennema ((Wedstrijdsecretaris), Henk van Steenbergen (Kantinebeheer). De functie van Jeugdvoorzitter bleef vacant. Jaap Lolkema maakte wel bekend dat hij zijn taak als voorzitter van JAC in het seizoen 2005-2006 neer te zullen gaan leggen. Joop van Mosel stopte met zijn functie als vice-voorzitter omdat zijn belangrijkste taak, leiding geven aan de zondagafdeling van JAC, was komen te vervallen.
Tijdens deze ALV werden weer een aantal jubilarissen in de bloemen gezet. De heer K. Vroon was 50 jaar lid van JAC, de heren Jaap Lolkema en Alfonds Pondman 40 jaar, Mark van den Berg, Bob Leenen jr. en Jaco Rog 25 jaar.

De onderbezetting bij de zondagafdeling was dermate structureel dat er niets anders meer op zat om voor het seizoen 2004-2005 geen zondagelftal meer in te schrijven bij de KNVB.  De seniorenafdeling van JAC bestond in het seizoen 2004-2005 uit 9 elftallen en de jeugdafdeling uit 13 teams, onderverdeeld in een A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. In de zaalvoetbalcompetitie kwam JAC met 1 herenteam uit.

Na het fantastische seizoen van JAC 1 vorig seizoen, waarin de club heel dicht bij de promotie naar de Hoofdklasse kwam, werd het team van trainer Wim de Jong dit seizoen ook weer “gewoon” in de 1e Klasse B ingedeeld. Ditmaal bestond deze 1e Klasse B uit: Achilles Veen, DOTO, ‘s-Gravenzande SV, JAC, LYRA, Naaldwijk, Roda Boys, RVVH, Spijkenisse, Vitesse Delft, Xerxes DZB en Zwaluwen Vlaardingen.

In eerste instantie dacht iedereen dat het vlaggenschip van JAC wederom dit seizoen kon gaan meestrijden om de prijzen maar dat was helaas niet het geval. Sterker nog, pas in de tweede seizoenshelft van de competitie wist men het klasse behoud veilig te stellen. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 29 punten en een doelsaldo van 45 voor en 38 tegen eindigde JAC op de zesde positie van de ranglijst.

Na afloop van dit seizoen werd er bij de selectie van JAC op feestelijke wijze afscheid genomen van beide trainers en een viertal spelers. Hoofdtrainer Wim de Jong vertrok na zes succesvolle jaren naar HBS en zijn assistent-trainer Hannie van Spronsen stopte na 5 jaar actief te zijn geweest bij JAC. Van de spelers Meino Boon (verhuizing naar binnenland), Jean Paul Buijs (lager voetballen), Alex Groen (stopt) en Eric Willems (stopt) werd ook afscheid genomen. De vertrekkende spelers en trainers werden door voorzitter Jaap Lolkema toegesproken en ontvingen na de traditionele bloemen ook een blijvend aandenken aan hun periode bij JAC.

Op zaterdag 11 juni 2005 werd JAC spits en aanvoerder Mark van den Berg op het Haagse Voetbalgala uitgeroepen tot de beste voetballer seizoen 2004-2005 van regio Den Haag. In het Haagse Crowne Plaza Promenade Hotel kreeg Mark uit de handen van trainer André Wetzel de gouden schoen uitgereikt. In Mark van den Berg had JAC naast de topscorer van het seizoen (23 doelpunten), nu dus ook de voetballer van het jaar in huis. Opnieuw een mijlpaal voor de voetbalvereniging JAC.

Het tweede elftal van JAC moest na één seizoen in de Hoofdklasse helaas weer degraderen naar de 1e Klasse KNVB.

Bij één elftal van JAC kon er dit seizoen de vlag in top. Het achtste seniorenelftal werd kampioen van de Reserve 8e Klasse VA.

Seizoen 2005-2006

Op 30 juli 2005 kwam op 86-jarige leeftijd Tiny Roos te overlijden. Tiny was Erelid van JAC en had meer dan zestig jaar de rol van vrijwilligster vervuld, waarbij ze diverse functies zoals gastvrouw, kantinebeheerder en organisator van jeugdevenementen op zich had genomen. Voor haar verdiensten voor de maatschappij mevrouw Roos zelfs benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook werd ze onderscheiden met de Aad Mansveld Trofee (voor mensen die zich inzetten voor het Haagse voetbal) en de Zilveren Vink (voor mensen die zich achter de schermen verdienstelijk maken voor de Haagse sport).

Bij aanvang van het seizoen 2005-2006 volgde er door het bestuur een noodoproep onder de leden om vrijwilligers. Steeds meer vrijwilligers moesten teveel ‘hooi op hun vork’ nemen, met als gevolg dat er meer en meer vrijwilligers afhaakte. Dit was al een trend van de afgelopen jaren en het bestuur van JAC vocht hier al jaren tegen. Er was al van alles geprobeerd zoals oproepen in het clubblad, tijdens de Algemene Ledenvergaderingen, via de Nieuwjaarsspeech en zelfs via persoonlijke benaderingen. De response was echter minimaal waardoor het bij JAC inmiddels één voor twaalf was geworden.

Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 17 november 2005 besloot voorzitter Jaap Lolkema, hoewel aftredend, toch zijn functie (als ad interim) te blijven vervullen totdat er een geschikte opvolger voor hem was gevonden. Het zelfde gold voor Simon Rog, die ad interim invulling bleef geven aan het Technische beleid binnen de vereniging. Ook voor de functie kantinebeheer was nog steeds geen geschikte kandidaat beschikbaar. De overige bestuursleden werden wel benoemd voor een nieuw termijn waardoor het bestuur van JAC er nu als volgt was samengesteld: Jaap Lolkema (Voorzitter a.i.), Arie Harteveld (Secretaris), Martin den Dulk (Penningmeester), Henk Henzen (Wedstrijdsecretaris) en Leo Vredenbregt (Jeugdcoördinatie).
Op voordracht van het bestuur werden onder applaus van de ALV de volgende leden van JAC benoemd tot Lid van Verdienste: Peter van den Eijnden, Sjoerd Visser en Leo Vredenbregt. Voorzitter Jaap Lolkema werd onder luid applaus benoemd tot Erelid van JAC. Ook werden er, zoals gebruikelijk, weer een aantal jubilarissen bij JAC gehuldigd. Dit waren ditmaal: Jacques van der Harst (50 jaar lid), Ton Hamers (40 jaar lid) en Piet de Ruiter en Bob van Eeken (beide 25 jaar lid).

Tijdens deze ALV werd bekend dat met de stand van zaken ten aanzien van de plannen om de Amerikaanse ambassade op het complex van JAC te gaan huisvesten dat de club ernstig rekening moest gaan houden dat deze plannen ook werkelijk gerealiseerd gingen worden. De consequentie daarvan zou betekenen dat JAC hooguit nog maar een paar jaar op haar complex zou kunnen voetballen. Het bestuur van JAC ging hierover in overleg met de Gemeente Den Haag.

Voor de zaterdagcompetitie werden 8 seniorenelftallen ingeschreven bij de KNVB en verder deed JAC met 13 jeugdteams (2x A, 2x B, 2x C, 2x D, 2x E en 3x F) mee aam de jeugdcompetitie. Voor de zaalvoetbalcompetitie werden 2 herenteams ingeschreven.

Het bestuur had trainer Herman Kooyenga gecontracteerd als de opvolger van Wim de Jong. Door onverwacht ruime overwinningen op achtereenvolgens Quick (5-2) en HBS (3-0) plaatste JAC zich voor de finale van het traditionele Harry de Hartog bokaal. In de finale trof men op het veld van Laakkwartier zondag Hoofdklasse Tonegido/HB. Ook in die finale toonde JAC zich de sterkste want mede dankzij drie doelpunten van aanvoerder Mark van der Berg werd er met 3-0 gewonnen. Hiermee veroverde JAC voor het eerst in haar bestaan de Harry de Hartog bokaal. Meteen al een succes dus voor de nieuwe trainer Herman Kooyenga, die na deze finale nog 3 weken de tijd had om zijn selectie klaar te stomen voor de competitie.

De indeling van het amateurvoetbal in de zaterdag 1e Klasse B zag er in seizoen 2005-2006 als volgt uit: Barendrecht, ‘s-Gravenzandse SV, JAC, RVVH, Semper Altius, Spijkenisse, Strijen, TOGR, Valken’68, Vitesse Delft, Voorschoten’97 en Xerxes DZB.

Het eerste elftal van JAC eindigde keurig op de vijfde positie van de ranglijst.Van de 22 wedstrijden werden er 10 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 7 verloren. Hiermee behaalde het team van trainer Herman Kooyenga 35 punten en een doelsaldo van 38 voor en 36 tegen. Kampioen werd TOGR met 44 punten, gevolgd door Vitesse Delft (43), Barendrecht (43) en ‘s-Gravenzandse SV (40).

Bij drie jeugdteams van JAC ( de C1, C2 en de D1) konden na afloop van dit seizoen de kampioensvlag in top.

Seizoen 2006-2007

Triest nieuws voor de voetbalvereniging JAC want bij aanvang van dit seizoen kreeg men de vervelende mededeling dat de Amerikaanse Ambassade definitief zou worden gebouwd op de hondenrenbaan en de velden van JAC. Het bestuur van JAC werd voor nadere uitleg op donderdag 31 augustus 2006 uitgenodigd op het Stadhuis van de Gemeente Den Haag.

Op de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2006 werd er aan de leden medegedeeld dat het nog steeds niet duidelijk was naar welke locatie JAC zou moeten verhuizen. Het liefst zag men een samenwerking met buurman SV’35 met een duidelijke intentie tot een fusie binnen afzienbare termijn. Het bestuur (en leden) van SV’35 voelden daar niets voor. Jaap Lolkema was reeds een jaar voorzitter a.i. en bleek nu langer te willen aanblijven. De overige bestuursleden van JAC waren: Arie Harteveld (secretaris), Martin den Dulk (penningmeester), Henk Henzen (wedstrijdsecretaris) en Jaap Vrolijk (wedstrijdzaken A-selectie).

Voorzitter Lolkema verkondigde tijdens deze ALV dat JAC het liefst de samenwerking met buurman SV’35 wilde aangaan met daarna de intentie tot een fusie binnen afzienbare tijd. Helaas kwam na overleg met SV’35 naar voren dat zowel het bestuur van SV’35 en haar leden niet op een fusie zaten te wachten. Hierdoor was nog steeds niet duidelijk naar welke accommodatie JAC moest verhuizen terwijl de datum, 2007 gewenst door burgemeester Deetman, nu wel heel erg dichtbij kwam.

JAC schreef voor dit seizoen 8 seniorenelftallen in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling bestond uit: 2 A-, 2 B-, 2 C-, 1 D-, 3 E- en 2 F-teams. Voor de zaalvoetbalcompetitie werden 2 herenteams ingeschreven. De terugloop in jeugdleden resulteerde tijdens dit seizoen in het terugtrekken van een incompleet B-elftal.

De indeling van JAC 1 in het seizoen 2006-2007 in de zaterdag 1e Klasse B was als volgt: Barendrecht, Deltasport, Gravendeel, ‘s-Gravenzandse SV, JAC, LYRA, RVVH, FC Rijnvogels, Scheveningen, Spijkenisse, Voorschoten’97 en Xerxes DZB.

De sombere vooruitzichten wat betreft de sportieve prestaties van de selectieteams van JAC kwamen uit want zowel het eerste- als 2e-elftal degradeerde dit seizoen naar de 2e Klasse. Het inpassen van jonge talentvolle jeugdspelers kwam te vroeg en moest te geforceerd gebeuren. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist JAC 1 er slechts 3 te winnen, 5 gelijk te spelen en 14 te verliezen. Met 14 punten en een doelsaldo van 21 voor en 44 tegen, eindigde JAC dus op de laatste positie van de ranglijst.

<

Seizoen 2007-2008

Vanwege de komst van de Amerikaanse ambassade aan de Waalsdorperlaan moest JAC dus weg van haar complex. Sterker nog, de voetbalvereniging JAC had in augustus 2007 een brief van de gemeente ontvangen dat het huurcontract van het terrein per 30 juni 2008 per direct afloopt. Het was een eenzijdig besluit van de gemeente terwijl het hier om twee partijen ging. Het bestuur van JAC liet het hierbij niet zitten en nam zodoende een advocaat in de arm om te kijken of deze actie van de gemeente wel kon. JAC had immers nog steeds geen vervangende locatie gevonden. Het laatste voorstel wat de gemeente Den Haag aan JAC had voorgelegd, verhuizing naar Sportpark Escamp, zag de club absoluut niet zitten.

Bij aanvang van het seizoen 2007-2008 was het bestuur van JAC als volgt samengesteld: Jaap Lolkema (Voorzitter en Jeugdvoorzitter (a.i.), Arie Harteveld (Secretaris), Martin den Dulk (Penningmeester), Jaap Vrolijk (Wedstrijdsecretaris selectie), Joan Gordijn (Scheidsrechter coördinator) en Henk van Steenbergen (Kantinebeheer).

Op de Algemene Ledenvergadering van 3 december 2007 bleef het gehele bestuur ad interim aan. Het aanblijven van het bestuur was afhankelijk van het besluit van de leden over de toekomst van JAC. Voorzitter Lolkema deed op deze ALV uitgebreid verslag over de laatste ontwikkelingen wat betreft de situatie rondom de v.v. JAC en de komst van de Amerikaanse ambassade. Na overleg met de KNVB en de Gemeente was er contact opgenomen met buurman SV’35. Aan zowel JAC als SV’35 was er door de gemeente een aanbod gedaan om te komen tot een fusie. De leden van SV’35 hadden op vrijdag 30 november tijdens een Bijzonder Algemene Ledenvergadering ingestemd om verder te praten over een fusie. Na eerst nog een vragenronde volgde er ook onder de JAC-leden een schriftelijke stemming. Alle 145 aanwezige leden kozen unaniem om voor een fusie met SV’35 te stemmen.
Er werd een Fusie Begeleidingscommissie opgericht, bestaande uit in totaal 11 commissies met zo’n 70 leden van JAC en SV’35. Al die commissies moesten de komende maanden veel dingen uitzoeken en alles op papier zetten om een goed fusievoorstel aan de leden van beide clubs te kunnen gaan voorleggen.

Tot slot van deze ALV werden nog een aantal JAC-jubilarissen in de bloemetjes gezet. Jan Delsink (60 jaar lid), Theo van Zeeland (40 jaar lid) en Marion van Hoogerheide (25 jaar lid) werden gehuldigd. Tevens werd Martin den Dulk, vanwege zijn al jarenlange inspanningen voor de v.v. JAC, benoemd tot Lid van Verdienste.

Het bestuur van JAC schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 6 seniorenelftallen en 2 veteranenteams in bij de KNVB.De jeugdafdeling bestond ditmaal uit; 2 A-elftallen, 2 B-, 2 C-, 1 D-, 2 E-  en 2 F-teams. De zaalvoetbalafdeling bestond dit seizoen uit 2 herenteams.

Na de degradatie van vorig seizoen kwam JAC 1 dit seizoen uit in de zaterdag 2e Klasse C met daarin als tegenstanders: Die Haghe, DSO, DUNO, Forum Sport, Gouda, ‘s-Gravenzande v.v, MVV’27, Semper Altius, Spirit, Valken’68 en Zevenhoven.

Het eerste elftal van JAC speelde dit seizoen weliswaar een klasse lager maar had door het wegvallen van de sterspelers Mark van den Berg en Dominic Pondman toch een behoorlijke aderlating ondergaan. Toch wist het team van trainer Marten Glotzbach de eerste seizoenshelft als gedeelde koploper met DUNO af te sluiten. Het was sowieso spannend aan kop want voor aanvang van de winterstop stonden DUNO en JAC met 21 punten uit 12 wedstrijden zoals gezegd bovenaan, gevolgd door DSO (20 punten), ‘s-Gravenzande VV (20), Spirit (19) en Zevenhoven (18).
Helaas moest JAC in de tweede seizoenshelft al snel afhaken in de strijd om het kampioenschap en viel men in de stand ver terug op de ranglijst. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 29 punten en een doelsaldo van 30 voor en 31 tegen, eindigde men op de negende positie van de ranglijst. Spirit werd met 44 punten kampioen.

>

Het einde van v.v. JAC
Begin 2007 werd bekend dat de Amerikaanse ambassade definitief op het Oostersportpark gevestigd zal worden. Omdat deze ambassade precies op de locatie van vv JAC kwam moest er een nieuw complex voor deze grote vereniging gevonden worden. Al snel kwam men tot de conclusie dat er niet echt een geschikte locatie in Den Haag was waar JAC terecht kon.In november 2007 kwam buurman SV’35 in beeld. Er volgden gesprekken tussen de gemeente, KNVB en SV’35 over een mogelijke fusie tussen deze twee grote zaterdagverenigingen.Eind november 2007 besloten de leden van SV’35 akkoord te gaan met de mogelijkheid tot een fusie met JAC.
De gehele fusie moest voor 1 mei 2008 rond zijn, daarom werden er eind november 2007 diverse commissies gevormd door JAC en SV’35. Deze gingen keihard aan het werk om de fusie zo goed mogelijk te bewerkstelligen.
Er volgden maanden van vele vergaderingen door tal van commissies totdat er op vrijdag 18 april 2008 de alles beslissende A.L.V. gehouden werd, bij zowel JAC als bij SV’35. Na de gehele uitleg over nieuwe velden, kantine, kleedkamers en de hele nieuwe structuur op het Oostersportpark, besloot de meerderheid van de leden van JAC om een fusie aan te gaan met SV’35.
De twee grote gezonde verenigingen JAC en SV’35, met ieder rond de 450 leden, waren dus eigenlijk de dupe van de gemeente Den Haag en de Amerikaanse ambassade die op het Oostersportpark gebouwd gaat worden.
Zo kwam er op 30 juni 2008 na 85 jaar een einde van de club JAC met zijn oranje witte tenue en zijn rijke historie. Feit is wel dat op 1 juli 2008 alle leden van JAC samen gaan met de leden van SV’35 onder de naam SVC’08 (Scheveningse Voetbal Combinatie 2008), een grote zaterdagclub met meer dan 800 leden.

.

>

<

Palmares JAC

Kampioenschappen:
1941-1942 2e klasse B HVB
1942-1943 1e klasse A HVB
1949-1950 4e klasse A
1953-1954 1e klasse B HVB
1956-1957 1e klasse A HVB
1965-1966 4e klasse A
1978-1979 4e klasse B
1992-1993 Hoofdklasse HVB
1997-1998 3e klasse B
2001-2002 2e klasse C

Andere prestatie’s:
2005 Winnaar Harry de Hartogbeker

Parade der trainers bij J.A.C. (zaterdag)

1952-1953 K. Vroon
1953-1954 C.J. Matla
1954-1955 Th. Smit
1955-1956 Th. Smit
1956-1957 A.C. Kant
1957-1958 A.C. Kant
1958-1959 Cor de Joode
1959-1960 Cor de Joode
1960-1961 Cor de Joode
1961-1962 Cor de Joode
1962-1963 Cor de Joode
1963-1964 A.W. Valentijn
1964-1965 A.W. Valentijn
1965-1966 J.J. Rolfes
1966-1967 J.J. Rolfes
1967-1968 J.J. Rolfes
1968-1969 Jaap van der Zwan
1969-1970 Jaap van der Zwan
1970-1971 Herbert Zuma
1971-1972 W.de Zwart
1972-1973 M. Blankenstein
1973-1974 Jan Rolfes
1974-1975 Jan Rolfes
1975-1976 Jan Rolfes
1976-1977 Wim Sleijster
1977-1978 Wim Sleijster
1978-1979 Wim Sleijster
1979-1980 Wim Sleijster
1980-1981 Pim van der Maas
1981-1982 Pim van der Maas
1982-1983 Pim van der Maas
1983-1984 Pim van der Maas
1984-1985 Kees van der Kolk
1985-1986 Kees van der Kolk
1986-1987 Kees van der Kolk
1987-1988 Kees van der Kolk
1988-1989 Martin van Vianen
1989-1990 Martin van Vianen
1990-1991 Co de Visser
1991-1992 Co de Visser
1992-1993 Co de Visser
1993-1994 Co de Visser
1994-1995 Jan Linkerhof
1995-1996 Jan Linkerhof
1996-1997 Jan Linkerhof
1997-1998 Jan Linkerhof (kampioen 3e Klasse B)
1998-1999 Jan Linkerhof
1999-2000 Wim de Jong
2000-2001 Wim de Jong
2001-2002 Wim de Jong (kampioen 2e Klasse )
2002-2003 Wim de Jong
2003-2004 Wim de Jong
2004-2005 Wim de Jong
2005-2006 Herman Kooijenga
2006-2007 Marten Glotzbach
2007-2008 Marten Glotzbach

Parade der trainers bij J.A.C. (zondag)

2001-2002 Wil Dorland
2002-2003 .

Parade de voorzitters bij J.A.C.

1923-1940 Jac. de Rooij (A.V.V.)
1940-1954 Jac. de Rooij (Ere-voorzitter)
1954-1964 W.A. Innemee
1964-1966 H. v.d. Starre
1966-1970 W.A. Innemee (Ere-voorzitter)
1970-1974 P.H. Kremer
1974-1975 G. Welling
1975-1979 Hans Weverling
1979-1982 Koos Roos
1982-1988 Brant Wubs
1988-1994 Kees Henzen
1994-1997 Kees de Jong
1997-2008 Jaap Lolkema

Terreinen waar JAC heeft gespeeld:

*

Van 1946 t/m ? JAC 1 bij Wilhelmus aan het Oosteinde Voorburg. Overige elftallen bij v.v. De Spoorwegen te Rijswijk.
Van 1949 t/m 1951 terrein hoek Buurtweg / Landscheidingsweg als onderhuurder bij S.V.T.
Van 1951 t/m 1956 Oostersportpark als onderhuurder bij sv De Jagers en vv Duindigt.
Vanaf 1956 t/m 2000 eigen terrein aan de Buurtweg te Wassenaar

Vanaf seizoen 2000-2001 kreeg JAC van de gemeente Den Haag kreeg het sportcomplex van Hsv Marathon, Azzuri en sc De Jagers aan de Waalsdorperlaan bij de Benoordenhoutseweg toegewezen.

Ere-voorzitters JAC:

Jac. de Rooy (1954)
W.A. Innemee (1970)

Ere-leden JAC:

F.L. Bruins (1942)
J.J. Roos (1946)
H.W. Coenders (1948)
J.J. Engelsman (1961)
A. Verstraten (1966)
J.J. Semeijn (1967)
G. Goudkamp (1970)
J.M. Bach (1973)
B. Bol (1973)
G.H. Welling (1976)
J.A. Weverling (1979)
A. v.d. Stroom (1981)
W.A. Roos- Van Berkel (1982)
C. Henzen (1983)
Gijs Rog (1988)
Cor Zwijnenburg (1988)

?
C. de Joode (1994)
P. Duiker (1994)
Jan Delsink (1994)
Jan Hulshof
Ben Vorwald (2003)
Jaap Lolkema (2005)

Lid van Verdienste bij JAC:

Cor Zwijnenburg (1959)
J.C. Delsink (1959)
A. Muller (1960)
K. Vroon (1972)
J. v.d.Boon (1972)
P. Duiker (1972)
Cor de Joode (1972)
A.P. Korbee (1972)
P.H. Kremer (1975)
J.J. Kroon (1976)
M.A. Smits (1976)
G.J. Verhaaf (1976)
Piet de Goede (1977)
G. Rog (1981)
E.C. v.d. Heijden (1982)
Jan Langeraar (1982)
Dick Turfboer (1984)
Arie Korbee
?
Cor Keus (2003)
Peter van den Eijnden (2005)
Sjoerd Visser (2005)
Leo Vredenbregt (2005)
Martin den Dulk (2007)

Zijn we allemaal nog naar op zoek….. Wie kan ons hiermee helpen?