H.s.v. Kranenburg, Hsv

Den Haag
28-08-1919 - 30-06-2005

Kranenburg vlag - kopie

Het ontstaan van Hsv Kranenburg

Op 28 augustus 1919 kwamen een aantal jongens, voornamelijk uit de omgeving van de Loosduinseweg, bijeen om een voetbalvereniging op te richten. Als naam van deze nieuwe voetbalvereniging werd voor Roda gekozen en men ging voetballen op een stuk grond aan de Rijswijkseweg bij de Waldorpstraat. Deze locatie was de bakermat van velen voetbalverenigingen uit Den Haag uit deze periode. Kleedkamers waren er niet maar er werd omgekleed in café de Neuf.
Meningsverschillen leidden er echter toe dat enkele leden uit de jonge club Roda traden en zelf een voetbalvereniging oprichtte met de naam “De Valk”.
Maar Roda hield toch stand en ondanks een slechte kastoestand (het totale saldo bedroeg 47 cent) werd er met voetballen begonnen.

Er kwam zelfs een bestuur waarin de gebroeders Henk en Bep Osnabrug (de oprichters van Roda), C. de Lange (secretaris) en G. Rensen (penningmeester) zitting namen. Dit waren overigens ook de echte oprichters van de club.
Met enkele elftallen trad de club toe tot de voormalige Haagse Voetbal Bond alleen moest de naam Roda van deze bond gewijzigd worden omdat er al een club met de naam Roda bestond.

Omdat de club een nieuw terrein kreeg aangewezen aan de Kranenburgweg werd de naam Roda gewijzigd in Kranenburg.


Een Kranenburg-elftal in de twintiger jaren op het oude Kranenburg-veld aan de Kranenburgweg. Staand achter v.l.n.r.: Toon Weber (met pet), Cas Osnabrug, Tinus Cornelisse, Frans Niehof.
Midden: Siep van Dam, … Knijf, Frans Kuipers, Bertus Kuipers, George de Boer, Dennis Karpers, Tinus van Dam, Bram Osnaburg en liggend Jaap Daniels.

Seizoen 1921-1922

De zondag 3e Klasse C van de HVB was in het seizoen 1921-1922 uit de volgende clubs samengesteld: B.S.A, D. Boys, D.O.C, Kranenburg, Rademakers, VOGEL en V.U.D.
Van de 12 competitiewedstrijden wist Kranenburg er maar liefst 9 te winnen, speelde men 2 keer gelijk en werd er 1 keer verloren. Met 20 punten, en een doelsaldo van 39 voor en slechts 7 tegen, behaalde men het kampioenschap in de 3e Klasse C.

Seizoen 1922-1923

>

<

Seizoen 1923-1924

In de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 september 1923 komen we de namen tegen van G. Rensen, L. van Wijngaarden, C. de Lange en P. Huisman.

>

Seizoen 1924-1925

>

DSC00025

Krantenartikel uit de Haagsche Courant van maandag 8 juni 1925

Seizoen 1925-1926

Bij aanvang van het seizoen 1925-1926 trad in het bestuur van Hsv Kranenburg de heer L. Grijzelman aan als nieuwe secretaris. De heer Kranenburg sr. werd gekozen tot 2e secretaris. Ook zien we voor het eerst de naam van de heer H. Tebbenhoff sr opduiken en wel bij de verkiezing als elftal-commissielid. De heer Tebbenhoff zou later dit seizoen ook optreden als 2e voorzitter.

Gemakkelijk ging het in die tijd niet met de Hsv Kranenburg in die tijd en de heren H. Tebbenhoff sr. en P.A. de Laat hebben zich vele offers moeten brengen om de vereniging te laten voort bestaan. Het grootste probleem was in die tijd dat Kranenburg niet echt “honkvast” was en de leden als ware globetrotters door de jaren heen van het ene naar het andere terrein moesten verhuizen.

>

Seizoen 1926-1927

Op de Algemene Ledenvergadering bij aanvang van dit seizoen werd de heer Kranenburg sr. benoemd tot voorzitter van de club en benoemde de leden L. van Wijngaarden tot secretaris. In deze zelfde vergadering werd besloten om de elftalcommissie op te heffen en de elftallen door het bestuur te laten opstellen. Er was namelijk teveel kritiek op de elftalcommissie. Waarschijnlijk deed het bestuur dit dus ook niet goed want op een vergadering van 27 april 1927 werd er toch weer voor een elftalcommissie gekozen. Tevens werd de heer Tebbenhoff sr. benoemd tot commissaris van materiaal en deze functie zou hij tot midden jaren vijftig behouden.

>

Seizoen 1927-1928

Bij aanvang van het seizoen 1927-1928 zien we bij de Hsv Kranenburg wederom een bestuurswisseling. De heer P. de Laat werd gekozen tot voorzitter en volgde hiermee de heer Kranenburg sr. op.

>

Seizoen 1928-1929

>

<

Seizoen 1929-1930

In 1929 kreeg Kranenburg weer de beschikking over één der Bondsvelden aan het einde van de Valkenboskade. Deze velden bestonden maar liefst uit 16 terreinen en strekten zich helemaal uit tot aan de duinen. Het was erg gezellig op deze locatie en iedereen kon iedereen. Er werd toen in die tijd zelfs een gezamenlijk sportblad genaamd “Het Residentie Sportblad” of ook wel in de volksmond “Het Geeltje” uitgegeven en op deze wijze las je van alle verenigingen het nieuws.
Maar in deze periode ging de stad Den Haag zich flink uit breiden en zo kwam er ook weer een einde aan de Bondsvelden. Wederom moest Kranenburg verhuizen, ditmaal iets verderop naar een terrein waar nu zeg maar de Savornin Lohmanlaan ligt. Kranenburg kwam terecht naast voetbalvereniging Oranje Blauw. Omdat er al was verteld dat ook deze locatie tijdelijk zou zijn besloot de club geen kleedtent op te zetten. Het kleedlokaal werd de schuur van boer van der Made dicht bij het strand.

Nog een opvallend feitje in het seizoen 1929-1930; In november 1929 werd de wedstrijd Texas-Kranenburg 2 gespeeld. Texas scoorde in deze wedstrijd slechts tweemaal en de Hsv Kranenburg maar liefst zevenmaal. Toch won Texas deze wedstrijd want Kranenburg 2 scoorde maar liefst zesmaal in eigen doel.

De jaren 1930 t/m 1939

Bestuurlijk ging het in de begin jaren dertig nog niet best met de club. Op 6 januari 1930 was voorzitter de Laat genoodzaakt om secretaris L.van Wijngaarden uit de vereniging te zetten. De heer de Laat werd toen secretaris en de heer Riem werd de nieuwe voorzitter van Kranenburg. Niet lang heeft de heer Riem echter deze functie bekleed want op de volgende ledenvergadering op 27 maart 1930 trad hij alweer af in kwam de heer H. Koster voor hem in de plaats.

De armoedige kleedruimte wat Kranenburg in die tijd had was de club onwaardig en er werd dus druk gezocht naar wederom een nieuw terrein en dat lukte!
Een stuk grond liggende langs de duinstrook van Den Haag richting Monster werd door de eigenaar (de heer Zonneveld) aan Kranenburg verhuurd. Er was echter op dit terrein nog helemaal geen voetbalveld en kleedtent te herkennen maar door de medewerking van vele leden kwam dit allemaal keurig in orde.

Kranenburg 3 op 3 augustus 1930 bij de opening van het nieuwe terrein tussen Den Haag en Monster. Staand v.l.n.r. Pa Verhoef (met hoed), ??, Joop Nieuwpoort, …Verhoef, ??, Frans Kuipers, ??, ??, … De Laat, ?? Zittend: ??, ??, Hannie Brusse, … Knijf, ??, Bram van der Slag met twee kinderen, ??

Zeer verdienstelijk hadden zich hier vooral gemaakt de heren H. Riem, H. Tebbenhoff sr, Roel van Dam en B. v.d. Slagt. Kranenburg had eindelijk een eigen terrein en bloeide gelijk helemaal op.
Voetbalvereniging Duno kreeg naast de velden van Kranenburg ook een eigen terrein en zo werden de twee clubs buren. De beide clubs konden het erg goed met elkaar vinden en organiseerde vaak gezamenlijke serie wedstrijden.

De gezonde kracht van de club werd getoond in dat zelfde jaar 1930 toen er een jeugdafdeling werd opgericht die onder leiding kwam te staan van de heren E. Kranenburg en P. Schouten.
Bovendien werd in het seizoen 1930-1931 Kranenburg 1 kampioen van de H.V.B Klasse. Om het algehele kampioenschap van die HVB klasse moest de club tegen Scheveningen 2. Ondanks dat er bij Kranenburg maar liefst 5 spelers voor het HVB elftal uitkwamen verloor men geheel onverwacht en teleurstellend deze wedstrijd met 6-2. Nietemin promoveerde Kranenburg naar de KNVB en dat betekende weer dat de velden vergroot moesten worden en dat er wasgelegenheid moest komen. Alle leden staken wederom de handen uit de mouwen en dit alles werd snel gerealiseerd zodat Kranenburg tot de KNVB competitie werd toegelaten.

Seizoen 1933-1934

In 1933 heerste er een grote werkloosheid in Nederland waaronder ook vele Kranenburg leden werden getroffen. Tijdelijk werd in dit jaar het cluborgaan opgeheven i.v.m. de slechte financiële situatie bij de vereniging. Echter werd dit cluborgaan al snel hierna weer in ere hersteld want hoe moesten de leden anders hun informatie krijgen.

De indeling van Kranenburg 1 voor het seizoen 1933-1934 in de zondag 4e Klasse B van de NVB luidde als volgt; BTC, Cromvliet, DSO, HDV, Kranenburg, TONEGIDO, VCST, VDS, VOGEL en WIK.

Van de 18 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 7 te winnen, speelde 2 keer gelijk en werd er 9 maal verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 66-61, eindigde men keurig op een zesde positie van de ranglijst.

Seizoen 1934-1935

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1934-1935 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Cromvliet, HDV, Kranenburg, TONEGIDO, VCST, VDS, VOGEL, WIK en Zwart Blauw.
Van de 18 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 10 in winst om te zetten, speelde 2x gelijk en werd er 6x verloren. Zodoende eindigde men met 22 punten (doelsaldo 70-50) op de 3e plaats van de 4e klasse B.

Seizoen 1935-1936

>

In het seizoen 1935-1936 was de zondag 4e Klasse C van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, HDV, Kranenburg, Te Werve, VDS, VOGEL, WIK en Zwart Blauw.
Van de 16 competitiewedstrijden wist Kranenburg er ditmaal 7 in winst om te zetten, speelde 1x gelijk en werd er 8x verloren. Hiermee eindigde men met 15 punten (doelsaldo 54-54) op de 5e plaats van de 4e klasse C.

Seizoen 1936-1937

In 1936 volgde de heer H.v.d.Vlugt voorzitter H.Koster op. Deze keuze bleek geen slechte te zijn want onder zijn leiding kwam de toneelafdeling, die bij Kranenburg al jaren bestond, tot grote bloei. Menig feestavond door H.v.d.Vlugt georganiseerd had een succesvol verloop.

In seizoen 1936-1937 kwam Kranenburg wederom uit in de 4e Klasse C van de KNVB en ontmoette daarin nu LDWS, Oranje Blauw, OB, De Ooievaars, DSO, De Jagers, VC ST, Te Werve en Zwart Blauw. Van de 18 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 13 in winst om te zetten, speelde 2x gelijk en werd er 3x verloren. Zodoende eindigde men met 28 punten (doelsaldo 66-28) op de 2e plaats van de 4e klasse C.

>

Seizoen 1937-1938

>
De indeling van de 4e klasse B KNVB zag er in seizoen 1937-1938 als volgt uit: VDS, LDWS, Archipel, Alphia, Kranenburg, Oranje Blauw, Zwart Blauw, SEP, Duno en Vogel. Van de 18 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 11 in winst om te zetten, speelde 3x gelijk en werd er 4x verloren. Met 25 punten (doelsaldo 49-25) eindigde men op een keurige 3e plaats van de 4e klasse B.

>

Seizoen 1938-1939

>
Het 1e elftal van Kranenburg kwam ook in dit seizoen uit in de 4e klasse B, met ditmaal als tegenstanders; De Ooievaars, Alphia, Oranje Blauw, Delfia, Rouwkoop, VC ST, SSDS, Postalia en VVD Den Haag. Van de 18 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 11 in winst om te zetten, en werd er 7x verloren. Zodoende eindigde men met 22 punten (doelsaldo 72-49) op de 3e plaats in de 4e klasse B.

In het seizoen 1938-1939 had het 2e elftal van Kranenburg het gebracht tot de 1e Klasse van de HVB en speelde daarin een vast niet bescheiden rol. Het 3e elftal speelde in de 2e Klasse van de HVB en behoorde eveneens tot een gevreesde tegenstander. Het ging goed met de club en door de uitbreiding van het aantal leden moest er zelfs een tweede veld aangelegd worden.

.

Seizoen 1939-1940

Het seizoen 1939-1940 wierp al een schaduw vooruit van de komende, voor ons land en volk, ellendige periode. Talrijk waren de jongens van Kranenburg die betrokken waren bij de mobilisatie. Dit had verzwakking der elftallen ten gevolge. Desondanks werd het tweede elftal van Kranenburg dit seizoen kampioen van de 1e Klasse HVB maar de Bond besliste geen promotie en geen degradatie toe te passen. Bovendien kwam kwam de competitie wreed ten einde op 10 mei 1940. Op deze dag sneuvelden twee trouwe leden van Kranenburg te weten Jan van der Voort en Evert Versteeg.

Seizoen 1940-1941

Deze Tweede Wereldoorlog had voor Kranenburg nog meer vervelende gevolgen! Het Kranenburg veld lag in de nabijheid van vliegveld Ockenburgh en zodoende werd dit gehele gebied door de Duitsers in beslag genomen. Secretaris de Laat probeerde nog een bezoek aan het terrein te wagen maar dit kostte hem bijna het leven omdat hij gesnapt werd door de Duitsers.
Dit betekende dus dat Kranenburg weer zonder terrein en kleedtent zat en men wederom op zoek moest. Er werd een hoekje aangeboden aan de Fruitweg maar daar trapte de club niet in. Het lukte Kranenburg om een terrein en kleedtent gelegen aan de Leyweg over te nemen. Echt ideaal was dit terrein nou ook weer niet omdat het veld vaak onbespeelbaar was vanwege de modder.

Ondanks de Tweede Wereldoorlog ging het (voetbal)leven gewoon door. Het 1e elftal van Kranenburg werd in het seizoen 1940-1941 ingedeeld in de 4e klasse D, samen met Wassenaar, Ursus, Spoorwijk, Rijswijk, VDS, Schoonhoven, BTC, Quick Steps, Zwart Blauw en Delfia.
Van de 20 wedstrijden wist Kranenburg er 6 in winst om te zetten, speelde 3x gelijk en werd er 11x verloren. Hiermee eindigde men met 15 punten (doelsaldo 74-72) uiteindelijk op de 9e plaats in de 4e klasse D.

Seizoen 1941-1942

In het jaar 1941 verliet secretaris P. de Laat de vereniging en werd hij opgevolgd door de heer B. Oudshoorn. Hoezeer de heer Oudshoorn ook zijn best deed, de tijdsomstandigheden werkte in zijn nadeel. Velen Kranenburg leden moesten naar Duitsland of doken onder zodat men tot geen geordende elftallen meer kon komen.

Samen met Archipel, Quick Steps, BTC, HDV, RAVA, Oranje Blauw, WIK en SOA kwam het eerste elftal van Kranenburg dit seizoen uit in de 4e Klasse D.
Van de 16 wedstrijden wist Kranenburg er 10 in winst om te zetten, en werd er 6x verloren. Zodoende eindigde men met 20 punten (doelsaldo 78-54) op een keurige 3e plaats in deze 4e klasse D.

Seizoen 1942-1943

>
In het seizoen 1942-1943 werd Kranenburg 1 ditmaal ingedeeld in de 4e klasse B, met als tegenstanders Archipel, Naaldwijk, Celeritas, RKAVV, HDV, Rouwkoop, De Jagers, VDS en VVLV.
Van de 18 wedstrijden wist Kranenburg er nu 9 in winst om te zetten, speelde 2x gelijk en werd er 7x verloren. Met 20 punten, en een doelsaldo van 70 voor en 64 tegen, eindigde men op de 4e plaats in de 4e klasse B.

Seizoen 1943-1944

Zoals eerder gezegd, velen Kranenburg leden moesten in deze oorlogs-periode werken in Duitsland en andere leden waren ondergedoken zodat men tot steeds minder geordende elftallen kon komen.  De club modderde zo tot het seizoen 1943-1944. Bij aanvang van dit seizoen had de club nog maar zo weinig leden dat er werd besloten om de club stop te zetten.
Hiermee leek de Hsv Kranenburg voorgoed verloren te zijn.

Seizoen 1944-1945

In het seizoen 1944-1945 bestond er dus geen Hsv Kranenburg meer!
Op 19 september 1944 verscheen er sowieso de mededeling dat er in dit seizoen, door de verschrikkelijke oorlogsomstandigheden, in heel Nederland niet meer gevoetbald zal worden.

Seizoen 1945-1946

Na de oorlog, in augustus 1945, ging men weer proberen om de voetbalvereniging Kranenburg nieuw leven in te blazen. Er werd een vergadering uitgeschreven in het Amicitia gebouw, echter de opkomst was zo slecht dat men ging vrezen voor het voortbestaan van de club.
Toch gaf men het nog niet op en een tweede vergadering werd belegd, en nu was er gelukkig meer animo en volgde er gelukkig een doorstart van de Hsv Kranenburg. De heer van der Vlugt werd wederom voorzitter, B. Oudshoorn secretaris en P. Huisman penningmeester.
De Hsv Kranenburg kreeg een terrein aangewezen aan de Fruitweg en kwam als onderhuurder bij B.T.C. en er werd weer aan de competitie deelgenomen. Deze eerste competitie na de oorlog was een noodcompetitie dus zonder promotie en degradatie. Hiertoe was door de bond besloten zodat elke vereniging zijn elftallen weer rustig konden opbouwen.

In deze noodcompetitie werd Kranenburg 1 ingedeeld in de 4e klasse D, samen met HDV, Naaldwijk, Delft, Te Werve, DUNO, VVP, Quick Steps, BTC, FZC en ’s Gravenzande. Van de 20 wedstrijden wist Kranenburg er 5 in winst om te zetten, speelde 1x gelijk en werd er 14x verloren. Zodoende eindigde men met 11 punten (doelsaldo42-55) op de 9e plaats in de 4e klasse D.

Seizoen 1946-1947

In 1946 kwam plotseling penningmeester P. Huisman te overlijden en zijn opvolger werd de heer A. Vuyk die deze functie velen jaren zou vervullen.

Samen met HPSV, SMV, DSO, Gouderak, Quick Steps, RAVA, Vogel, Voorburg en Waddinxveen kwam het 1e elftal van Kranenburg in het seizoen 1946-1947 uit in de 4e Klasse C.
Het werd qua prestaties een niet al te best seizoen want van de 18 wedstrijden wist Kranenburg er slechts 3 in winst om te zetten en werd er maar liefst 15x verloren. Hiermee eindigde men met 6 punten (doelsaldo 18-69) op de laatste plaats in de 4e klasse C. Toch bleef Kranenburg behouden voor de 4e Klasse omdat er in dit seizoen nog geen degradatie was ingesteld.

Seizoen 1947-1948

>
Zoals gezegd, geen degradatie dus voor Kranenburg in het voorgaande seizoen en zodoende werd de club gewoon weer ingedeeld in de 4e klasse.

Het eerste elftal van Hsv Kranenburg werd in het seizoen 1947-1948 ingedeeld in de zondag 4e Klasse A KNVB met daarin als tegenstanders: Alphia, Archipel, DHL, DUNO, ‘s-Gravenzande, sv De Jagers, LenS, Oliveo en Westlandia.
Kranenburg deed het iets beter dan in het voorgaande seizoen want van de 18 wedstrijden wist men er ditmaal 6 in winst om te zetten, speelde 4x gelijk en werd er 8x verloren. Zodoende eindigde men met 16 punten (doelsaldo 31-35) op de 8e plaats in de 4e klasse A.

Seizoen 1948-1949

Omdat zowel de voetbalvereniging B.T.C. als Kranenburg qua ledenaantal enorm groeide was het niet meer mogelijk voor beide verenigingen om op één veld aan de Fruitweg te blijven spelen. Bovendien was Kranenburg in 1947 tot een oprichting van een eigen afdeling dameshandbal overgegaan en ook deze dames moesten op een eigen terrein kunnen spelen.
De Hsv Kranenburg kreeg daarom in 1948 dan ook de kans om te gaan spelen op het weer in gebruik genomen terrein bij sportpark Ockenburgh bij Kijkduin. Beide afdelingen (handbal en voetbal) speelden nu op hetzelfde terrein en dat was nou precies waar de club in die tijd naar streefde.
Ook werd er in 1948 overgegaan tot het drukken door eigen leden van een weekblad en dit was voor Kranenburg een enorme besparing. De nieuwe secretaris de heer J.Neuteboom belasste zich met het typen van het weekblad en de heer B.Kranenburg jr. droeg zorg voor het afdrukken.

Het vlaggenschip van de vereniging werd voor seizoen 1948-1949 ingedeeld in de 4e klasse F, en ontmoette daarin RAVA, Ammerstolse SV, Oudewater, Quick Steps, GDS, DVC, VDS, Saturnus (06).
Van de 16 wedstrijden wist Kranenburg er 6 in winst om te zetten, speelde 3x gelijk en werd er 7x verloren. Zodoende eindigde men met 15 punten (doelsaldo 26-31) op de 5e plaats in de 4e klasse F.

Seizoen 1949-1950

Leek alles in die periode bij Kranenburg op rozen te gaan kwam er ineens weer een mededeling dat dameshandbal niet meer op het sportpark werd toegestaan. Zo geschiedde dat in het jaar 1949 de dameshandbal-club van Kranenburg naar een veldje aan het Stokroosplein verhuisde.
In dit zelfde jaar trad de heer H. v.d.Vlugt af als voorzitter van Kranenburg en de heer J. Hubert werd zijn opvolger.

Het 1e elftal van Kranenburg kwam dit seizoen uit in de 4e klasse C. samen met DSO, Naaldwijk, Te Werve, RAVA, Gouderak, DHL, Donk, Vogel, Spoorwegen, LENS.
Van de 20 wedstrijden wist Kranenburg er 8 in winst om te zetten, speelde 3x gelijk, en werd er 9x verloren. Zodoende eindigde men met 19 punten (doelsaldo 44-43) op de 7e plaats in de 4e klasse C.

 

Seizoen 1950-1951

Er verstreken bij Kranenburg enige jaren waarin niets geschiedde wat de moeite van het memoreren waard was. Alleen het vierde elftal van Kranenburg werd in seizoen 1950-1951 kampioen

 

Seizoen 1951-1952

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1951-1952 uit de volgende clubs samengesteld: Belvedere, Concordia, DRL, DVC, GSV, HDV, Kranenburg, LenS, PDK, Steeds Volharden, Te Werve en TONEGIDO.

In seizoen 1951-1952 leverde een teleurstelling op want het eerste elftal, dat op een voorlaatste plaats in de 4e Klasse was geëindigd, moest samen met Oliveo, THB en SIOD degradatiewedstrijden spelen. Deze serie wedstrijden werden door Kranenburg verloren en zodoende degradeerde de club na 21 jaar uit de KNVB terug naar de HVB klasse.

Op een vergadering op 18 februari 1952 trad de heer J. Hubert af als voorzitter. Tot zijn opvolger werd gekozen de heer P. de Laat die pas weer bij de club was teruggekeerd na zijn drukke werkzaamheden.
P.de Laat werd op deze vergadering voorzitter als het bestuur werd uitgebreid naar 9 man en de club ging hiermee akkoord.
Eén van de eerste (zware) opdrachten van dit nieuwe bestuur was om er voor te zorgen dat de ene helft van de vereniging (handbal) weer bij de andere helft (voetbal) te voegen op één sportcomplex. Allereerst trachtte men om weer het voor oorlogse terrein waar Kranenburg toen voetbalde te bemachtigen maar de huidige eigenaar bleek niet dit terrein weer als voetbalveld te verhuren. “Een paar koeien erop laten grazen levert mij meer op” was zijn commentaar!

Het bestuur kreeg ineens een aanbod van de Belangen Commissie Duindigt om daar op het complex te komen voetballen. Omdat de voorwaarden waarop het terrein op Ockenburgh aanvankelijk was gehuurd aanmerkelijk slechter werden werd dit aanbod het het bestuur in overweging genomen. Na uitvoerig vergaderen besloot het bestuur voor deze optie te kiezen en zo belandde Kranenburg begin jaren vijftig op Duindigt.

Seizoen 1952-1953

>
Het 1e elftal van de Hsv Kranenburg kwam in seizoen 1952-1953 uit in de 1e Klasse A van de HVB en ontmoette daarin ADS , Delfia , C.W.P. , Esdo , Vogel , Paraat , Adelaars en Postalia. Van de 16 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 8 in winst om te zetten , werd er 4x gelijk gespeeld en 4x verloren, Zodoende eindigde men met 20 punten (doelsaldo 36-28) op de 3e plaats in 1A.

>

Seizoen 1953-1954

>
Ditmaal werd het vlaggenschip van Kranenburg ingedeeld in de 1e Klasse C van de HVB met als tegenstanders: K.R.V.C. , Verburch , G.D.S. , Paraat , Texas , Wippolder , Gona en V.D.V. ,

Van de 16 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 6 in winst om te zetten , werd er 5x gelijk gespeeld en 5x verloren. Zodoende eindigde men met 17 punten (doelsaldo 34-28) op de 4e plaats in 1C.

>

Seizoen 1954-1955

Op 28 augustus 1954 bestond Kranenburg alweer 35 jaar. Het bestuur in dit jubileumjaar bestond o.a. uit; P. de Laat (voorzitter), J. Neuteboom (secretaris) en de heer A. Vuyk (penningmeester).

Een terugblik in die 35 jaar zien we dat Kranenburg tot nu toe één Ere-voorzitter heeft n.l. de heer P. de Laat en twee Ereleden in de personen van E. Kranenburg sr. en P.J.Schouten sr.

Het eerste elftal van Kranenburg startte in seizoen 1954-1955 in de zondag 1e Klasse B van de HVB en moest het hierin opnemen tegen: CWP, ESDO, Oosterboys, SOA, Terlaak, Verburch, VOGEL en Wippolder.

De voetbalvereniging Verburch was dit seizoen met 28 punten uit 16 wedstrijden oppermachtig en werd uiteindelijk dan ook met een straatlengte voorsprong op de concurrentie kampioen. Het vlaggenschip van Kranenburg speelde een prima seizoen want van de (slechts) 16 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 5 verloren. Met 21 punten, en de doelcijfers van 40 voor en 24 tegen, eindigde men samen met ESDO op een gedeelde tweede positie van de ranglijst.

>

Seizoen 1955-1956

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1955-1956 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Delfia, GONA, HDV, Kranenburg, Marathon, Oliveo, Paraat, RKDEO, SOA, VELO en VOGEL.

Van de 22 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 16 in winst om te zetten , werd er 4x gelijk gespeeld en 2x verloren. Zodoende eindigde men met 36 punten (doelsaldo 69-24) op de 1e plaats in 1B dus Kampioen en promoveerde men weer naar de K.N.V.B.

Ook het 2e elftal werd in dit seizoen kampioen in de 2e klasse H: met 16 wedstrijden (doelsaldo 60-17) en 26 punten.

>

Seizoen 1956-1957

>

Na het kampioenschap van het afgelopen seizoen werd het 1e elftal van Kranenburg voor dit seizoen ingedeeld in de zondag 4e Klasse C van de KNVB. Deze Klasse bestond verder uit; BMT, DUNO, Graaf Willem II VAC, HION, HWD, Maasstraat, Oranjeplein, Quick Steps, Rijswijk en TONEGIDO.

Het vlaggenschip van de Hsv Kranenburg keerde uitstekend terug in de 4e Klasse maar had alleen de pech dat de Rvv Rijswijk dit seizoen oppermachtig was en met een straatlengte voorsprong kampioen werd. Kranenburg wist van de 20 competitiewedstrijden er dit seizoen 10 in winst om te zetten, 4 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Met 24 punten, en een doelsaldo van 62 voor en 47 tegen, eindigde Kranenburg samen met DUNO op een keurige gedeelde tweede positie van de 4e Klasse C.

Seizoen 1957-1958

>

In het seizoen 1957-1958 was de zondag 4e Klasse D van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Bodegraven, DSO, Kranenburg, Maasstraat, Oudewater, PDK, Stolwijk, TONEGIDO, VEP en Woerden.

Het werd een niet al te best seizoen voor de Kijkduin-bewoners en toen ook nog eens de laatste wedstrijd, thuis tegen Bodegraven, met 4-0 werd verloren, volgde er weer degradatie naar de HVB
Van de 20 competitiewedstrijden wist Kranenburg er slechts 5 in winst om te zetten , 3 x gelijk te spelen en werd er 12x verloren doelsaldo. Met 13 punten, en een doelsaldo van 37-51, eindigde men dus op de laatste plaats van de ranglijst en volgde er na twee seizoenen weer degradatie naar de HVB.

Seizoen 1958-1959

>

De indeling van Kranenburg 1 voor het seizoen 1958-1959 in de zondag 1e Klasse B van de HVB luidde als volgt; DVC, DWO, ESDO, De Flamingo’s, HDV, sv De Jagers, Kranenburg, Oliveo, RKDEO, SOA, SVH, De Valkeniers en Zwart Blauw.

Het werd uiteindelijk een fantastisch seizoen voor de mannen van trainer Wim Tap want van de 24 wedstrijden werden er maar liefst 19 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en slechts 3 keer verloren. Met 40 punten, en een doelsaldo van 55 voor en 25 tegen, werd Kranenburg dan ook kampioen van de 1e Klasse B.

Op zondagavond 14 juni 1959 veroverde Kranenburg ook nog het officiële voetbalkampioenschap van de afdeling Den Haag door mede kampioen BMT met maar liefst 5-2 te kloppen. Deze extra competitiewedstrijd, gespeeld op het Kranenburgveld, werd voorafgegaan door korte toespraken en bloemenuitwisseling op het middenveld omdat BMT kampioen was geworden van 1e Klasse A en Kranenburg van de 1e Klasse B. De Kranenburg doelpunten werden gemaakt door Kees Beyersbergen, Gerrit Kapel, Dik Plateel, van der Laar en Toon Fens (die zijn laatste wedstrijd voor Kranenburg speelde). In dit kampioenselftal voetbalde verder ook nog de jeugdige Corrie Coster, Nico de Bruin, Koos van Kauderer en Rinus van der Laar.

Seizoen 1959-1960

>

De Hsv Kranenburg keerde, na een zeer kort verblijf in de HVB, dit seizoen dus weer terug in de KNVB. De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1959-1960 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, DUNO, ‘s-Gravenzande, Hoek van Holland, Kranenburg, Martinit, Quick Steps, RAVA, Rijswijk, SVDPW en VELO.

Het eerste elftal van Kranenburg presteerde dit seizoen uitstekend. Van de 20 wedstrijden wist men er maar liefst 13 in winst om te zetten, speelde 4x gelijk en er werd 3 x verloren. Met 30 punten, en de doelcijfers 54-30, kon de kampioensvlag in Kijkduin wederom in top.

Kranenburg 1, seizoen 1959-1960, kampioen van de 4e klasse D en gepromoveerd naar de 3e klasse. Staand 4e van links Toon Fens (de vader van Ger Fens),zittend geheel rechts Frans Fens (de vader van Albert Fens) en staand 3e van rechts Zier Tebbenhof sr.

>

Later meer historie over Kranenburg……………….

>

>

Seizoen 1960-1961

Na het kampioenschap van het afgelopen seizoen werd het eerste elftal van Kranenburg ingedeeld in de 3e klasse B, samen met: Leonidas, Westlandia, DHZ, VOC, RCD, Wilhelmus, Vredenburch, RDM, Naaldwijk, De Postduiven.

Van de 22 wedstrijden wist Kranenburg er 11 in winst om te zetten, speelde 5x gelijk en er werd 6x verloren. Zodoende eindigde men met 27 punten doelsaldo (59-45) op de 5e plaats in de 3e klasse B.

>

>

Seizoen 1961-1962

>

Indeling 3e klasse C. samen met HOV, ODI, DHS, Alphia, RAVA, UNIO, GSV Gouda, CKC, Archipel, Westerkwartier, Transvalia ZW.
Van de 22 wedstrijden wist Kranenburg er 17 in winst om te zetten, speelde 3x gelijk en werd er 2x verloren. Zodoende eindigde men met 37 punten doelsaldo (60-28) als kampioen in de 3e klasse C.
Met VCS, ODS en VIOS gespeeld om promotie naar de 2e klasse.
Maar helaas slaagde deze missie niet.

Kranenburg 1 kampioen 3e klasse C seizoen 1961/1962 Staand v.l.n.r. Willem Tap, Nico de Bruin, Leen v.d.Oever, Kees Beijersbergen, Hans Bleijs, Harry van Dijk, Frank Verhoeve, Henk Martinius, Joop Groos(leider(, Arie v.d.Berg, G.Bentz(bestuurslid) en Goof van Rijswijk. Zittend v.l.n.r. Geer Blom, Piet Fens, Jan Vreeswijk, Rinus v.d.Laar en Dick PlatteelDeze foto is gemaakt op het oude Kranenburg-veld, ook in Kijkduin, maar 200 meter dichter bij zee.

Kranenburg moest met VCS, ODS en VIOS om promotie naar de 2e klasse spelen, maar slaagde daarin niet. 

>

Seizoen 1962-1963

>
Indeling 3e klasse B. samen met Velo, Westlandia, Quick Steps, Vredenburch, Westerkwartier, GDA, RAVA, ’s Gravenzande, Archipel, Delft, Voorburg.
Van de 22 wedstrijden wist Kranenburg er 8 in winst om te zetten, speelde 6x gelijk en werd er 8x verloren. Zodoende eindigde men met 22 punten doelsaldo (51-45) op de 4e plaats in de 3e klasse B.

Seizoen 1963-1964

>
Indeling 3e klasse C. samen met COAL, Leonidas, Quick Steps, DHS, DHL, VDL, Westerkwartier, CKC, RAVA, Vredenburch, HMSH.
Van de 22 wedstrijden wist Kranenburg er 12 in winst om te zetten, speelde 3x gelijk en werd er 7x verloren. Zodoende eindigde men met 27 punten doelsaldo (41-3 ) op de 3e plaats in de 3e klasse C.

Seizoen 1964-1965

>

De zondag 3e Klasse C West II van de KNVB was in het seizoen 1964-1965 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Bergambacht, DHS, EDS, Flakkee, Kranenburg, Oudewater, RVC, SFC, UNIO, VCS en VIOS.
Van de 22 wedstrijden wist Kranenburg er 6 in winst om te zetten, speelde 7x gelijk en werd er 9x verloren. Zodoende eindigde men met 19 punten doelsaldo (37-42) op de 10e plaats in de 3e klasse C.

>

Seizoen 1965-1966

Indeling 3e klasse C. samen met Leonidas, RAVA, OVV, VDL, Oranjeplein, TOGB, Westerkwartier, LMO, Germinal, VOC, Quick Steps.
Van de 22 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 9 in winst om te zetten, speelde 3x gelijk en werd er 10x verloren. Zodoende eindigde men met 21 punten (doelsaldo 36-42) op de 6e positie van de 3e klasse C.

Seizoen 1966-1967

Het vlaggenschip van Kranenburg kwam dit seizoen uit in de 3e Klasse A, samen met Olympia, Lugdunum, ADS, Van Nispen, Lisse, Wilhelmus, Oranjeplein, Bodegraven, RKDEO, Alphia en VIOS.
In dit seizoen werd Rob van der Vegt begroet als nieuw lid van de Hsv Kranenburg , volgens ome Toontje Fens de grootste club van Nederland. Van der Vegt kwam van de betaalde jeugdafdeling van Holland-Sport en begon in 1958 zijn actieve loopbaan bij R.A.S.

Van de 22 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 5 in winst om te zetten, speelde 9x gelijk en werd er 8x verloren. Zodoende eindigde men met 19 punten (doelsaldo 32-49) op de 9e positie van de 3e klasse A.

Seizoen 1967-1968

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1967-1968 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Celeritas, CKC, Delft, ESDO, HION, De Hollandiaan, Kranenburg, VCS, VDL, Wassenaar en Wilhelmus.

Van de 22 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 6 in winst om te zetten, speelde 5x gelijk en werd er 11x verloren. Zodoende eindigde men met 17 punten (doelsaldo 29-42) op de 11e plaats van de 3e klasse B.

Seizoen 1968-1969

Trainer Chris Jans, bogend op een meer dan 25-jarig trainerschap, was dit seizoen van BEC overgestapt naar de Hsv Kranenburg. De Kijkduin-bewoners  begroette voor aanvang van dit seizoen ook de gewezen semi-prof Piet van Wouw (sv ‘s Gravenzande), Van List (sv Voorburg) en Wildenberg (Duindorp SV). Keeper Jan Vreeswijk had de club verlaten en voor de v.v. Triomph gekozen.

Kranenburg 1 werd ingedeeld in de 4e Klasse E KNVB van de zondagcompetitie, samen met Texas, RKWIK, Vios, Excelsior 20, Oranjeplein, Paraat, Gona, De Flamingo’s, Spoorwijk en Zwart Blauw.
Onder de bekwame trainer Jans had men gehoopt om eens het 3e Klasseschap te veroveren maar helaas werd dit niet het geval. Van de 20 competitiewedstrijden wist Kranenburg er n.l. 7 in winst om te zetten, speelde 7x gelijk en er werd 6x verloren. Hiermee eindigde men met 21 punten (doelsaldo 37-28) op de 4e plaats van de 4e klasse E.

Seizoen 1969-1970

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1969-1970 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, DONK, Hillegersberg, Het Noorden, Kranenburg, Moerkapelle, Paraat, SMV, SVDPW, VIOS en Westerkwartier.

Van de 20 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 10 in winst om te zetten, speelde 5x gelijk en er werd 5x verloren. Zodoende eindigde men met 25 punten (doelsaldo 36-24) op de 3e plaats van de 4e klasse D.

Seizoen 1970-1971

>

In het seizoen 1970-1971 was de zondag 4e Klasse B van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Altior, BMT, ESDO, De Flamingo’s, GDA, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Rijpwetering, Spoorwijk, VTL en VVP.
Van de 20 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 9 in winst om te zetten, speelde men 3x gelijk en werd er 8x verloren. Zodoende eindigde men met 21 punten (doelsaldo 27-35) op de 5e plaats van de 4e klasse B.

Seizoen 1971-1972

In het seizoen 1971-1972 werd Martin Kloor (ex ADO-  en Holland Sport-prof) verwelkomd als (oud-nieuw) lid verwelkomd. Kloor was n.l. al als jeugdspeler jaren actief geweest voor Kranenburg , waarna hij zijn carrière als prof voortzette bij ADO en later dus Holland Sport. De terugkomst van Martin Kloor was een verrijking voor de vereniging als speler en zeker als mens.

Het eerste elftal van Kranenburg werd voor het seizoen 1971-1972 ingedeeld in de zondag 4e Klasse C van de KNVB, samen met: Alphia, BEC, BMT, DONK, ESDO, ESTO, HMSH, Paraat, RKSVM, Stolwijk en Wassenaar.
Van de 22 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 9 in winst om te zetten, speelde men 5x gelijk en werd er 8x verloren. Zodoende eindigde men met 23 punten (doelsaldo 23-22) op de 7e plaats van de 4e klasse C.

>

Seizoen 1972-1973

In het seizoen 1972-1973 volgde er een openingswedstrijd op het nieuwe complex Kranenburg 1 tegen oud Feijenoord.

De Hsv Kranenburg 1 staande vlnr. J.Brochard (grensrechter), K. Groos, M.v.d.Oever, J. Nieuwenhuizen, F. Verhoeve, J.de Graaf, K.de Graaf, T. Nieuwenhuizen, Jan van Geen (trainer) en Jan Bos. Zittend v.l.n.r; M.Groos, F. van Swinderen, J. Nieuwpoort, F. Petersen, W.v.d.Hout, Rob van der Vegt en Martin Kloor.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, BEC, BMT, Cromvliet, Excelsior’20, De Flamingo’s, Graaf Willem II VAC, Groeneweg, Kranenburg, Paraat, Rijswijk en sv Wassenaar.

Het Delftse BEC was dit seizoen oppermachtig en werd dan ook uiteindelijk met 33 punten kampioen. Het team van trainer Jan van Geen deed het tijdens de competitie ook niet slecht want van de 22 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 8 in winst om te zetten, speelde 5x gelijk en er werd 9x verloren. Zodoende eindigde men met 21 punten (doelsaldo 33-36) op de vijfde positie van de 4e klasse B.

Seizoen 1973-1974

Op vrijdag 9 november 1973 werd het fraaie nieuwe clubgebouw van de Hsv Kranenburg officieel geopend.

Indeling 4e klasse D, samen met Rava, GDA, Rijswijk, Den Hoorn, Groeneweg, Full Speed, Cromvliet, Wippolder, Eurosport en Haagse Hout.
Van de 20 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 9 in winst om te zetten, speelde 4x gelijk en er werd 7x verloren. Zodoende eindigde men met 22 punten (doelsaldo 21-20) op de5e positie van de 4e klasse D.

Seizoen 1974-1975

>

In het seizoen 1974-1975 kwam Kranenburg 1 uit in de zondag 4e Klasse D van de KNVB met daarin de volgende tegenstanders: Cromvliet, Den Hoorn, Full Speed, GDS, Graaf Willem II VAC, HMSH, Oranjeplein, de Postduiven, Schiebroek, Tediro en VVP.

Van de 22 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 4 in winst om te zetten, speelde 6x gelijk en er werd 12x verloren. Zodoende eindigde men met 14 punten (doelsaldo 27-43) op de 10e positie van de 4e klasse D.

Seizoen 1975-1976

Bij aanvang van het seizoen 1975-1976 was het bestuur van Hsv Kranenburg als volgt samengesteld: Jan Geuzebroek (voorzitter), J. Groos (penningmeester) en C.J. Groos (secretaris).

Aan de zondagcompetitie namen namens Hsv Kranenburg 9 seniorenelftallen aan deel. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit 4 juniorenteams, 2 pupillenelftallen en 1 welpenteam.

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1975-1976 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Concordia, Delfia, GDS, Hoek van Holland, Kranenburg, Oranje Blauw, RKSVM, Rijswijk, Schiebroek, Steeds Voorwaarts en SVDP.
Van de 22 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 9 in winst om te zetten, speelde 6x gelijk en er werd 7x verloren. Zodoende eindigde men met 24 punten (doelsaldo 33-32) op de 3e positie van de 4e klasse C.

Seizoen 1976-1977

>

Indeling 4e Klasse B, samen met Oranjeplein, Rijswijk, Rijpwetering, Altior, Archipel, DOSR, Graaf Willem II VAC, SVLV, Alphen, Wassenaar, MMO.

Trainer Peter Esveld zou het dit seizoen niet gemakkelijk krijgen want hij was Gerard Durand (naar De Valkeniers), Mart Groos (Laakkwartier), Cees Cluistra (KSD) en Maarten van den Oever (Naaldwijk) kwijt geraakt en hiervoor niemand voor terug gekregen.
Hsv Kranenburg 1 seizoen 1976-1977. Staand v.l.n.r: Guus van Dijk (leider), Peet Verbrugge (verzorger), Ben Klok, Rieneke Ludwig, Dik van Wanrooy, Wim van der Hout, Joop Nieuwenhuizen, Paul Korver, Peter Esveld (trainer) en Sjef Brochard (grensrechter). Zittend v.l.n.r: Krijn de Graaf, Martin Kloor, Zier Tebbenhof, Joop Nieuwpoort, Bertus Heijsteeg, Rob van der Vegt en Peter Hage.

Van de 22 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 3 in winst om te zetten, speelde 6x gelijk en er werd 13x verloren. Zodoende eindigde men met 12 punten (doelsaldo 20-43) op de laatste positie van de 4e klasse B.

Seizoen 1977-1978

>

Het seizoen 1977-1978 was het begin van een lange periode van Hsv Kranenburg 1 in de Haagse Voetbal Bond (H.V.B.).  Het 1e elftal van Kranenburg kwam uit in de Hoofdklasse HVB, samen met B.T.C. , Cromvliet , DWO , Esdo , de Flamingo’s , GDA , Gona , Oranje Blauw , Postalia , SEP , SOA en VVP

Van de 26 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 13 in winst om te zetten , speelde 7x gelijk en er werd 6x verloren. Zodoende eindigde men met 33 punten (doelsaldo 41-25) op de 3e plaats.

>

Seizoen 1978-1979

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: ADS, DWO, ESDO, De Flamingo’s, GDA, Kranenburg, Oranje Blauw, OSC, Quick Steps, SVDHB, Steeds Voorwaarts en Westerkwartier.
Van de 24 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 12 in winst om te zetten , speelde 6x gelijk en werd er 6x verloren en hiermee eindigde men met 30 punten op de 3e plaats van de Hoofdklasse HVB.

 

>

Seizoen 1979-1980

In het weekend van 17-, 18- en 19 augustus 1979 vierde de Hsv Kranenburg haar 60-jarig bestaan. Op vrijdag 17 augustus was er in de kantine een filmavond voor de jeugd. Op 18 augustus volgde er een spetterende sportdag voor de jeugd en ‘s-avonds was er een gezellig samenzijn met de medewerking van de muziekgroep “Memory Lane”. Op zondag was er een groot mix-toernooi voor alle Kranenburg leden onderling.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Cromvliet, DWO, ESDO, De Flamingo’s, GDA, GONA, Kranenburg, Oranje Blauw, Paraat, Steeds Voorwaarts, De Valkeniers en Westerkwartier.

In dit seizoen zouden de bovenste twee clubs in de eindranglijst promoveren naar de 4e Klasse KNVB. Helaas was dit echter niet weggelegd voor de Hsv Kranenburg want het elftal van de nieuwe trainer René Pas wist van de 24 competitiewedstrijden er 7 te winnen, 10 gelijk te spelen en 7 te verliezen. Met 24 punten en een doelsaldo van 26 voor en 24 tegen eindigde men op een zesde positie van de ranglijst. Kampioen Steeds Voorwaarts (36 punten) en nummer 2 Westerkwartier (32 punten) promoveerden naar de KNVB.

Voor de eerste maal in de historie van het Haagse voetbal werd er tijdens dit seizoen in de regio Den Haag het Voetbal West toernooi om de Haagsche Courant Cup georganiseerd. Dit toernooi werd in die tijd gezien als het officieuze kampioenschap van groot Den Haag. het H.C.Cup-toernooi begon aan het einde van dit seizoen nog met 80 deelnemende teams, maar zou gaande de jaren steeds meer deelnemers aantrekken.

Kranenburg bleek tijdens dit toernooi een echte “Cupfighter” te zijn want na overwinningen op WIK, Paraat, VCS en Hsv Marathon schakelde de club in de kwartfinale ‘s-Gravenzande met 1-0 (doelpunt Jan van der Kleij) uit.
Op 20 mei moest het team van trainer René Pas vervolgens in de halve finale aantreden bij GDS.  Na een zeer spannende wedstrijd, die in een gelijkspel eindigde, werd Kranenburg na strafschoppen de eerste finalist voor de HC Cup finale.

In de finale van de eerste Haagsche Courant Cup moest Kranenburg (Hoofdklasse HVB) aantreden tegen Texas DHB (2e Klasse KNVB). De beslissing wie deze finale zou gaan winnen liet echter nog even op zich wachten want de finale bestond in een uit- en thuiswedstrijd.

Op dinsdagavond 27 mei 1980 stond de eerste wedstrijd op het Hsv Kranenburg veld op het programma. Bij rust leidde Texas DHB met 0-1 door een doelpunt van Wim Prosman maar in de tweede helft zorgde Bert Heijsteeg namens Kranenburg voor een 1-1 eindstand.

De tweede finale wedstrijd, een week later op 3 juni 1980) bij Texas DHB aan de Duinlaan was een enorme belevenis voor Kranenburg. met zeer veel publiek (1.400 toeschouwers). Het was sowieso een enorme prestatie dat het “afdelingsclubje” de finale wist te behalen. Voor maar liefst 1.400 toeschouwers kwam Kranenburg vlak voor het einde van de reguliere speeltijd zelfs bijna nog op een 1-0 voorsprong maar de Texas DHB-keeper (Aad Buitendijk) ranselde echter een enorme pegel van Bert Heysteeg uit zijn doel. Het bleef dus 0-0, verlenging dus. Kranenburg nam in deze verlenging teveel risico’s waardoor Texas DHB naar 4-0 (4x Wim Prosman) uitliep. Texas DHB won dus uiteindelijk met 4-0 en won zodoende ook de allereerste Haagsche Courant Cup.

Al met al een geweldige happening deze HC Cup , die door Texas DHB verdiend werd gewonnen, maar met de HVB hoofdklasser Kranenburg als een geweldige Cupfighter, tweede in de opening van na later zou blijken een ontzettend mooi en traditioneel toernooi.

Seizoen 1980-1981

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, Esdo, De Flamingo’s, GDA, GONA, Kranenburg, Oranje Blauw, Postalia, SEP, SOA en VVP.
Van de 24 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 8 in winst om te zetten , speelde 4x gelijk en werd er 12x verloren. Zodoende eindigde men met 20 punten op de 10e plaats van de hoofdklasse.

Overigens werden in januari de eerste elftalspelers Rob van der Vegt, Jan Nieuwenhuizen (300 duels in het eerste elftal) en Paul Korver (250 duels) in de bloemetjes gezet. Voor aanvang van de wedstrijd tegen De Flamingo’s ontvingen de jubilarissen uit handen van voorzitter Geuzenbroek naast een bos bloemen ook een enveloppe met inhoud.

Seizoen 1981-1982

>

De zondag-Hoofdklasser Kranenburg begroette veel nieuwe spelers binnen de A-selectie. Van de v.v. Oranjeplein kwamen Leo Vis, Herman Nieuwenburg, Theo Polak (terug van weggeweest) en Bart Proeme naar Kijkduin toe. Verder had trainer Rene Pas o.a. de beschikking over: Joop Nieuwenhuizen, Remo Oudshoorn, Paul Korver, Ger Fens, Rob van der Vegt, Nieuwpoort, Schoemaker en Klei.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, DWO, de Flamingo’s, Full Speed, GDA, GONA, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Oranje Blauw, SEP, SOA, Westerkwartier, Wippolder en Zwart Blauw.

Kranenburg kende vooral een uitstekende tweede seizoenshelft want uit 10 wedstrijden werden maar liefst 18 punten behaald. Helaas was deze eindsprint net iets te laat ingezet waardoor de uiteindelijke kampioen DWO onbereikbaar werd.

Van de 26 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 12 in winst om te zetten , speelde 7x gelijk en werd er 7x verloren. Zodoende eindigde men met 31 punten op de 4e plaats van de Hoofdklasse.

Seizoen 1982-1983

>

In het seizoen 1982-1983 was de zondag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Cromvliet, De Flamingo’s, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje Blauw, SEP, SOA, VVM, Westerkwartier, WIK, Wippolder en Zwart Blauw.

 

Van de 26 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 10 in winst om te zetten , speelde 5 x gelijk en werd er 11 verloren. Zodoende eindigde men met 25 punten op de 5e plaats van de hoofdklasse.

Seizoen 1983-1984

>

Dit seizoen werd de topscorer van Oranjeplein Herman Nieuwenburg verwelkomd als nieuw lid.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Archipel, Duindorp SV, De Flamingo’s, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje Blauw, SEP, TEDO, VVM, Wassenaar, WIK en Westerkwartier.

In eerste instantie had Hsv Kranenburg oor dit afscheid genomen van trainer René Pas vanwege de te hoge financiële lasten. Echter toen trainer Pas besloot om wat water bij de wijn te doen ging hij dit seizoen zijn vijfde jaar in als hoofdtrainer van de Kijkduinse club.

Van de 26 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 12 in winst om te zetten , speelde 5x gelijk en werd er 9x verloren. Zodoende eindigde men met 29 punten op de 5e plaats van de hoofdklasse.

Seizoen 1984-1985

>
Dit seizoen werd de spits van ESDO , ODB , Willem Steenwijk verwelkomd als nieuw lid.

Indeling Hoofdklasse HVB , samen met ADS , Archipel , Delft , Full Speed , Naaldwijk , Oranjeplein , Quintus , TEDO , VVM , Wassenaar , Westerkwartier , WIK en Zwart Blauw.
Van de 26 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 11 in winst om te zetten , speelde 8x gelijk en werd er 7x verloren. Zodoende eindigde men met 30 punten op de 4e plaats van de hoofdklasse.

Seizoen 1985-1986

>
Indeling Hoofdklasse HVB , samen met Naaldwijk , Oranjeplein , TEDO , ADS , WIK , Full Speed , Quintus , SEP , ESDO , PDK en Archipel.
Van de 22 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 9 in winst om te zetten , speelde 7x gelijk en werd er 6x verloren. Zodoende eindigde men met 25 punten op de 4e plaats van de hoofdklasse.

Seizoen 1986-1987

>

De zondag 1 van Kranenburg kwam dus in het seizoen 1986-1987 uit in de zondag Hoofdklasse van de HVB en moest men het ditmaal opnemen tegen: ADS, ESDO, Full Speed, GONA, Oranjeplein, Quintus, REMO, RKSVM, SEP, Texas DHB en WIK.

Van de 22 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 6 in winst om te zetten , speelde 6x gelijk en werd er 10x verloren. Zodoende eindigde men 18 punten op de 7e plaats van de hoofdklasse.

Seizoen 1987-1988

>
De zondag Hoofdklasse van de HVB was voor het seizoen 1987-1988 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Archipel, Concordia, ESDO, Full Speed, GONA, HS Texas DHB, Kranenburg, REMO, RKSVM, SEP, SOA, VVM en WIK.
De eerste twee clubs in de eindranglijst zouden dit seizoen rechtstreeks promoveren naar de zondag 4e Klasse KNVB. Het eerste elftal van Kranenburg streed heel lang mee om deze bovenste twee posities.
Van de 26 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 12 in winst om te zetten , speelde 8x gelijk en werd er 6 x verloren. Zodoende eindigde men met 32 punten, helaas, op de 3e plaats van de Hoofdklasse.

Seizoen 1988-1989

>
Indeling Hoofdklasse HVB , samen met VDS , RKSVM , HVV , Texas DHB , Gona , Full Speed , SEP , Remo , BMT , ADS , Esdo , Juventas en SOA.
Van de 26 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 15 in winst om te zetten , speelde 9x gelijk en werd er 2x verloren. Zodoende eindigde men 39 punten op de 2e plaats van de hoofdklasse met het recht op het spelen van een nacompetitie voor promotie naar de KNVB.

De Hsv Kranenburg moest het in de nacompetitie, voor één plaats in de 4e Klasse KNVB, opnemen tegen HVV, REMO en RKSVM uit Monster. De eerste ronde van de loterij, die nacompetitie genoemd wordt, eindigde onbeslist. Alle ploegen kwamen namelijk een 1-1 deling overeen. Kranenburg, dat overigens voor aanvang van deze nacompetitie trainer Wim Groote op staande voet had ontslagen, moest het in deze eerste ronde in Monster opnemen tegen RKSVM. Het team van ad-interim trainer Rob van der Vegt kwam in eerste instantie met 1-0 achter maar Remo Oudshoorn wist uit een corner de 1-1 binnen te koppen, wat tevens de eindstand was.
In de tweede ronde van de nacompetitie moest Kranenburg het thuis opnemen tegen REMO. Na een 1-0 achterstand bij rust stelde Kranenburg in de tweede helft orde op zaken. Door treffers van Ron Kools, Paul Korver, Jan de Wijs en Nico Verhoog won Kranenburg uiteindelijk met 4-1. HVV-RKSVM eindigde in 2-3.

In de derde ronde van de nacompetitie in de zondag HVB keerde de spanning weer helemaal terug door het verlies van Kranenburg bij HVV (3-2) en door de puntendeling (1-1) tussen RKSVM en REMO. Kranenburg kwam bij HVV nog wel met 1-0 voor door een doelpunt van Paul Korver. De vreugde was echter van korte duur want nog voor rust scoorde HVV de 1-1 en 2-1. De tweede helft was nog maar net begonnen en Kranenburg kwam weer langszij. John van Spronsen bracht de bal uit een vrije trap hoog voor in het strafschopgebied van HVV, waar Gerard Durand de bal met het hoofd verlengde naar Ger Fens, die zwaar gehinderd de 2-2 binnen kopte. Zoals gezegd, HVV trok uiteindelijk aan het langste eind en won met 3-2.
In de vierde ronde namen RKSVM en Kranenburg afstand van HVV en REMO. De ploeg uit monster klopte REMO met 5-1 en Kranenburg won op Kijkduin met 3-1 van HVV, door doelpunten van Paul Korver, Rinus van der Polder en Gerry Fens.

In de voorlaatste ronde verspeelde RKSVM de koppositie door de 2-2 puntendeling tegen HVV. Kranenburg had geen enkele moeite met REMO en won met maar liefst 8-1. Rinus van der Polder (2x), Guus van Dijk (2x), Ron Kools, Gerry Fens, Bertus Heysteeg en Paul Korver waren de doelpuntenmakers van Kranenburg.

Op zondag 7 mei 1989 moest het dan gaan gebeuren! RKSVM en Kranenburg stonden, met nog één wedstrijd te gaan, op gelijke hoogte en op die dag stond dus de kraker Kranenburg-RKSVM op het programma.

De opstelling van Hsv Kranenburg was als volgt: Leo Vis, Nico Verhoog, van Spronsen, van der Lem, Paul Korver sr, Remo Oudshoorn, Rinus van der Polder, Ron Kools, Paul Korver jr, Ger Fens en Jan de Wijs.

Voor ruim 1.500 toeschouwers kwam Kranenburg in de 34e minuut op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Paul Korver jr. Vervolgens liet Kranenburg haar aanhang lange tijd in spanning of men tot de negentigste minuut de 1-0 voorsprong kon behouden. Na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter stond de 1-0 nog steeds op het scorebord en speelde zich vervolgens emotionele taferelen op het veld af. Bestuursleden en toeschouwers konden hun tranen nauwelijks de baas want Kranenburg keerde na 15 jaar HVB-voetbal weer terug in de zondag 4e Klasse KNVB.

Kranenburg 1 kampioen 88-89

>

Seizoen 1989-1990

Bij aanvang van het seizoen 1989-1990 bestond de Hsv Kranenburg zeventig jaar. Geen officieel jubileum maar natuurlijk wel een behoorlijke leeftijd. Naar buiten uit werd er geen ruchtbaarheid aan gegeven maar intern werd er aan de zeventig jarige leeftijd toch aandacht aan besteed door de gehele jeugdafdeling in nieuwe tenues te steken. Men was wel zo handig om op de shirts Hsv Kranenburg te laten drukken want wie de club verliet moest de spullen weer inleveren.

Nadat het een tijd minder ging met de jeugd van Hsv Kranenburg, trok het ledenaantal dit seizoen weer toe en konden er vier jeugdteams worden ingeschreven.

Na het behaalde kampioenschap in het vorige seizoen werd Kranenburg voor dit seizoen ingedeeld in de zondag 4e klasse C van de KNVB met daarin als tegenstanders; Concordia, Delfia, Delft, Naaldwijk, Oranjeplein, Quintus, RKDEO, Schipluiden, TEDO, VDS en WIK.

Nico Zuiderwijk was voor dit seizoen aangesteld als hoofdtrainer bij Hsv Kranenburg. Zijn selectie bestond uit; Michel Bakker, Tonnie Bloemhard, Ron Brochard, Carlo Damme, Guus van Dijk, Gerard Durand, Ger Fens, Peter Hage, Wim van der Hout, Raymond de Jong, John Kauderer, John Knoester, Ron Kools, Paul Korver sr, Paul Korver jr, Frank van der Lem, Ton van der Luytgaarden, Remo Oudshoorn, Michael Riebroek, Michel van Rooy, Alfo Sergie, John van Spronsen, Robert Stahlecker, Ronald Verhoog, Martin van Voorst, Koos Walraven, Rick Walraven, Gilbert Watla en Jan de Wijs.

Van de 22 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 8 in winst om te zetten 7x gelijk te spelen en werd er 7x verloren. Zodoende eindigde men met 23 punten (doelsaldo 38-31) op de 7e plaats.

Seizoen 1990-1991

>

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1990-1991 uit de volgende clubs samengesteld: BEC, Concordia, Den Hoorn, Full Speed, GONA, Kranenburg, Naaldwijk, Paraat, Quintus, RKDEO, Schipluiden en TEDO.

Wederom zien we bij Kranenburg een nieuwe trainer voor de groep staan. Trainer Henk Spaan was de opvolger geworden van Nico Zuiderwijk. De selectie bestond o.a. uit: Koos Walraven (keeper), Ron Kools, John Knoester, Werkhoven, Ronald Verhoog, Rick Walraven, Paul Korver sr, Paul Korver jr, Gerard Durand, L. Meeuwisse, van Vooist, R. van Spronsen, John van Spronsen en Gilbert Watla.

In de laatste speelronde van de competitie won Kranenburg op zondag 5 mei 1991 nipt met 2-1 van Full Speed. De Delftenaren namen in deze wedstrijd nog wel de leiding maar in de slotfase van de tweede helft waren twee treffers van Raymond van Spronsen voldoende om Kranenburg nog een jaartje voor de vierde klasse te behouden.

Van de 22 wedstrijden wist Kranenburg er 6 in winst om te zetten 9x gelijk te spelen en werd er 7x verloren. Hiermee eindigde men met 21 punten (doelsaldo 25-38) op de 8e plaats.

Paul Korver sr. werd voor aanvang van de wedstrijd tegen Full Speed, door voorzitter Geuzenbrek, gehuldigd i.v.m. zijn 500e wedstrijd in het keurkorps van Kranenburg.

Seizoen 1991-1992

>

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1991-1992 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, DSO, HBS, HVV, Kranenburg, LenS, RAVA, SVLV, VVP, Wassenaar en WIK.

Van de 22 wedstrijden wist Kranenburg er 7 in winst om te zetten 4x gelijk te spelen en werd er 11x verloren. Zodoende eindigde men met 18 punten (doelsaldo 39-44) op de 7e plaats.

Seizoen 1992-1993

>

De 4e Klasse C van de KNVB-zondag was voor het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Celeritas, Cromvliet, GDA, GONA, HBS, HVV, Kranenburg, Laakkwartier, RAVA, REMO en WIK.
Van de 22 wedstrijden wist Kranenburg er 8 in winst om te zetten 6x gelijk te spelen en werd er 8x verloren. Zodoende eindigde men met 22 punten (doelsaldo 50-60) op de 7e plaats.

Ondertussen had er dit seizoen bij Hsv Kranenburg weer een bestuursverandering plaats gevonden. Rinus Oosterveer had de taken van voorzitter Wim van Weers overgenomen.

Seizoen 1993-1994

>

De 4e Klasse C van de KNVB-zondag was voor het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: Celeritas, Cromvliet, Duindorp SV, GDA, Groen Wit’58, HBS, Kranenburg, ODB, Postduiven, Quick Steps, Scheveningen en WIK.
Van de 22 wedstrijden wist Kranenburg er 8 in winst om te zetten 8x gelijk te spelen en werd er 6x verloren. Zodoende eindigde men met 24 punten (doelsaldo 35-37) op de 5e plaats.

Seizoen 1994-1995

Het ging niet goed met de Hsv Kranenburg want bij aanvang van dit seizoen telde de Haagse volksclub nog slechts 5 seniorenelftallen op de zondag en had geen jeugdafdeling meer. Het bestuur, o.l.v. voorzitter Rinus Oosterveer zat er over na te denken om op zoek te gaan naar een fusiepartner want op deze manier had het eigenlijk geen zin meer om zo door te modderen. Echter onder de trouwe Hsv Kranenburg leden lag een fusie met een andere voetbalvereniging best wel gevoelig, zeker als men de naam van Hsv Kranenburg hiermee zou kwijtraken.
Een andere optie was om op zoek te gaan naar een zaterdagvereniging als inwoning bij Hsv Kranenburg op het Schapenatjesduin te Kijkduin.

De indeling van de zondag 4e klasse D van de KNVB was in het seizoen 1994-1995 als volgt; BEC, Delft, Den Hoorn, Hoek van Holland, Kranenburg, Laakkwartier, Quintus, RKDEO, Schipluiden, SEP, Vredenburch en Wippolder.

Qua prestaties werd het een dramatisch seizoen voor Kranenburg want van de 22 competitiewedstrijden wist men er slechts 2 in winst om te zetten, 5x gelijk te spelen en werd er maar liefst 15x verloren. Zodoende eindigde Kranenburg met 9 punten (doelsaldo 34-79) op de laatste plaats en degradeerde hiermee naar de HVB.

Met de degradarie naar de Haagse Voetbal Bond was de Hsv Kranenburg op sterven na dood. Enkele geldschieters / bestuursleden zagen dit met leden ogen aan en zodoende besloten John van Kuijeren, Zier Tebbenhoff (sr) en Albert Fens om in te grijpen met als doel Kranenburg te behoeden van de ondergang. Er werd een plan opgesteld waarmee men van het tamelijke anonieme Kranenburg binnen een aantal jaren een spraakmakende topamateurvereniging wilde maken. De droom van de heren van Kuijeren, Tebbenhoff en Fens werd achteraf verwezenlijkt want in zes jaar tijd zou Kranenburg van de toenmalige HVB naar de zondag Hoofdklasse van de KNVB doorstomen.

Seizoen 1995-1996

>

De zondag Hoofdklasse A van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, Celeritas, Duindorp SV, DVC, HDV, JuVentas, Kranenburg, RFC’95, Spoorwijk, De Ster, TEDO en Toofan.

In het seizoen 1995-1996 werd er door de KNVB een nieuwe puntentelling ingevoerd. Een overwinning leverde tegenwoordig drie punten op i.p.v. twee.

O.l.v. het trainerstrio Willem v.h.Hout, Gerard Durand en Ger Fens begon de Hsv Kranenburg met drie overwinningen op rij uitstekend aan de competitie. Op de vierde speeldag verloor men de eerste competitiepunten door uit bij het sterke Azzurri 2-2 gelijk te spelen. Concurrent Duindorp SV begon helemaal uitstekend aan de competitie door maar liefst de eerste acht wedstrijden op rij te winnen. Niet alleen pakten de Scheveningers hiermee de 1e Periodetitel maar liepen ze ook, door het nieuwe 3 punten systeem, behoorlijk uit op de concurrentie. Hsv Kranenburg had namelijk na 8 duels 18 punten vergaard en stond hiermee op de tweede positie. Echter na het winnen van de 1e Periodetitel ging Duindorp SV ook punten morsen.
Op zondag 19 november 1995 stond de topper Hsv Kranenburg – Duindorp SV op het programma. Op sportpark Schapenatjesduin te Kijkduin verpletterde Kranenburg koploper Duindorp SV met maar liefst 5-0 en was de strijd om de titel in de Hoofdklasse A van de HVB weer helemaal open.
Tijdens de winterstop was de stand bovenin de Hoofdklasse A als volgt: 1. Duindorp SV 13-33, 2. Kranenburg 12-30 en 3. Azzurri 12-25.

Vervolgens trad Koning Winter aan in Nederland en kon er gedurende twee maanden niet gevoetbald worden. Pas op zondag 10 maart kwam Kranenburg in competitieverband weer in actie en verloor men thuis van Azzurri met 0-1. Een flinke domper zeg maar gezien de stand op de ranglijst. Echter vanaf dat moment leek Kranenburg toch wakker geschud te zijn en pakte men overwinningen op Celeritas (2-3), Spoorwijk (4-2) en TEDO (5-0). Met de overwinning op TEDO op 31 maart 1996 veroverde Kranenburg meteen de 2e Periodetitel. Bovendien morste Duindorp SV weer wat punten en was de achetrstand op de koploper geslonken tot slechts 1 punt. Op 8 april werd ook RFC’95 aan de zegekar gebonden en nam Kranenburg hiermee de koppositie van Duindorp SV over. Op 18 april stond de kraker Duindorp SV – Kranenburg op het programma. Kranenburg won deze topper met 0-1 en zette hiermee een grote stap richting kampioenschap. Op 28 april 1996 was de grote dag want door een 1-2 overwinning bij de Ster werd Kranenburg kampioen van de Hoofdklasse HVB.

In totaal behaalde kampioen Kranenburg dit seizoen 55 punten uit 22 duels. Op de tweede plaats eindigde Azzuri met 52 punten en promoveerde hiermee ook rechtstreeks naar de KNVB. Duindorp SV eindigde met 49 punten op de derde positie.

Seizoen 1996-1997

Kranenburg, dit seizoen goed voor inmiddels 5 seniorenelftallen, wilde hogerop. De laatste kampioen van de inmiddels opgeheven Haagse Voetbal Bond (HVB) had voor aanvang van het seizoen 1996-1997, met behulp van sponsors, flink geïnvesteerd in spelers en accommodatie. Zo verwelkomde de ambitieuze vierdeklasser een handvol toppers uit het hogere amateurvoetbal. De amateurselectie van ADO den Haag was wat dat betreft dit seizoen hofleverancier, want alle spelers die bij ADO Den Haag niet in aanmerking kwamen voor een plaats in de selectie verkaste naar Kranenburg.

Eind september 1996 trok FC Kranenburg trainer Leen de Graaf aan die na 2 jaar assistent-trainer bij FC Den Haag nog geen club onder zijn hoede had.

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1996-1997 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, DZS (De Zwarte Schapen), GDA, GONA, HS Texas DHB, Kranenburg, Laakkwartier, De Postduiven, SOA, SVH en WIK.

Al voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd werd Kranenburg, met spelers als Bert Dusbaba, Ramon Pavon, Zier Tebbenhoff, Richard Linnenbank, Martin Abbenhuis en keeper Ricardo Darsan, als de toekomstige kampioen van de 4e Klasse C bestempeld. De opdracht en uitdaging was dus vrij duidelijk, Kranenburg moest dit seizoen kampioen worden.

De eerste competitieronde was op zondag 8 september en Kranenburg kreeg meteen met een lastige uitwedstrijd tegen De Postduiven te maken. Uiteindelijk won Kranenburg nipt met 2-3 door doelpunten van Ramon Pavon, Zier Tebbenhoff en Martin Abbenhuis. Ook de tweede competitiewedstrijd, thuis tegen GONA, ging moeizaam gezien de 3-3 uitslag maar daarna kwam de sterrenformatie van de trainers Leen de Graaf en Ger Fens pas echt op stoom! In de eerste competitiehelft wist Kranenburg van de 12 wedstrijden er 10 te winnen en 2 gelijk te spelen. Met 32 punten en een doelsaldo van 44 voor en 20 tegen als koploper van de 4e Klasse C de winterstop in. Op de tweede positie stond Cromvliet met 25 punten uit 11 duels en op de derde plaats Laakkwartier (21 uit 10 wedstrijden).

Na een winterstop van maar liefst twee maanden pakte Kranenburg op zondag 16 februari 1997 de draad weer op door thuis HS Texas DHB met 2-1 te verslaan en een week later met maar liefst 9-1 te winnen van De Zwarte Schapen. Op zondag 2 maart liep Kranenburg dan toch tegen zijn eerste nederlaag aan toen er bij Hsv SOA met 3-2 werd verloren. Deze nederlaag was een “incidentje” want daarna volgde er overwinningen op concurrent Cromvliet (3-4), SVH (0-5) en wederom Cromvliet (4-0). De voorsprong op de concurrentie was inmiddels zover opgelopen dat Kranenburg op zondag 6 april 1997, in de uitwedstrijd tegen De Zwarte Schapen, kampioen van de 4e klasse C kon worden.Kranenburg 1, seizoen 1996/1997, kampioen van de 4e klasse C.

Kampioenswedstrijd 6 april 1997 De Zwarte Schapen- Kranenburg 4-7 (1-3)

1-0 Dennis Lispet, 1-1 Martin Abbenhuis, 1-2 René Chaudron, 1-3 Zier Tebbenhoff, 2-3 Ton Segers, 2-4 Danny Driessen, 3-4 Serge van der Horst, 3-5 Martin Abbenhuis, 4-5 Dennis de Roode, 4-6 Martin Abbenhuis, 4-7 Martin Abbenhuis.

Het oppermachtige Kranenburg wist van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden er 19 te winnen, 2 gelijk te spelen en 1 te verliezen. De kampioen behaalde hiermee 59 punten en een doelsaldo van 90 voor en 35 tegen. Als nummer twee van de eindranglijst stond Laakkwartier met 47 punten, gevolgd door Hsv SOA (43).

Seizoen 1997-1998

Na het kampioenschap in het seizoen 1996-1997 kwam het eerste elftal van Kranenburg dit seizoen uit in de 3e Klasse. De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1997-1998 uit de volgende clubs samengesteld: Den Hoorn, DHL, GDS/VVP, Hoek van Holland, Kranenburg, LenS, Oliveo, REMO, Rijswijk, Scheveningen en Schipluiden.

Onder trainer Toon Brakus werd Kranenburg op zondag 5 april 1998 wederom kampioen. Op het Schapenatjesduin te Kijkduin speelde Kranenburg in een matige wedstrijd 1-1 tegen Svv Scheveningen en dit was voldoende voor de toch al lang tegemoet ziende titel in de derde klasse.

Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist men er 13 in winst om te zetten, speelde 5x gelijk en er werd 2x verloren. Met 44 punten, en een doelgemiddelde van 53 voor en 25 tegen, eindigde het ambitieuze Kranenburg met 6 punten voorsprong op Scheveningen bovenaan de ranglijst van de 3e Klasse B

Het seizoen kon maar niet op voor Kranenburg want de club bereikte ook nog eens de finale van de Haagsche Courant Cup door overwinningen op G.D.A. zondag (3-2), Quick Steps zaterdag (6-1), Laakkwartier (5-0), Duinoord (4-0), VIOS (5-0) en Quick (1-0).
Dankzij een late treffer van Michel van Deene won Kranenburg op zaterdag 30 mei 1998 voor ruim 3500 toeschouwers op het complex van VUC de 18e Haagsche Courant Cup. In deze boeiende finale werd ‘s-Gravenzande SV met 3-2 verslagen.
De Haagse sportwethouder Wilbert Scholte reikte, na de door Kranenburg gewonnen finale, de H.C. Cup uit aan aanvoerder Zier Tebbenhof jr.

Later meer…
Na het behaalde kampioenschap werd Kranenburg dit seizoen ook winnaar van de Haagsche Courant Cup. De succesformatie van trainer Toon Brakus bestond dit seizoen o.a. uit: Ricardo Darsan, Patrick Puister, Bas Steffens, Wesley van Veen, Bert Dusbaba, Werner Toet, Albert van Oosten, Martin Abbenhuis, Michel Lier, René van Oosten, Danny Driessen, Zier Tebbenhoff, Michel van Deene, Richard Linnenbank, Kevin Braber, Wesley Rutten, Iwan Lionar, Frank van der Lem, Humphrey van Romswickel, John van Tol en Ramon Pavon.

Seizoen 1998-1999

Bij aanvang van het seizoen 1998-1999 telde Kranenburg 257 leden. Het aantal seniorenteams bedroeg 3 op de zondag en 1 voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling was dit jaar samengesteld uit 1 A-, 1 B-,  1C-, 2 D-, 1 E- en 1 F-team.

Voor het seizoen 1998-1999 verwelkomde Kranenburg de volgende nieuwe spelers; Olaf Walison (Duinoord), Edwin Grunholz (Roda JC), John van Otterloo (RVC), Gerard Gilds (ADO Den Haag), Maurice Kasius (Cromvliet), Richard Tettero (Scheveningen-za.), Michel Adam (ADO Den Haag) en Abou Fofana (SEV).
Kranenburg werd ingedeeld in de 2e Klasse C samen met VIOS, SJC, Olympia, DWO, DSO, RKAVV, Blauw Zwart, Alphense Boys, DoCos, VVSB en ONA.

Het “sterrenteam” van trainer Toon Brakus kende een valse start van de competitie. Welliswaar werd de eerste competitiewedstrijd nog wel gewonnen (2-3 bij VIOS), daarna volgde er twee nederlagen tegen Alphense Boys (0-2) en DoCos (1-2). Nadat Kranenburg “thuis” koploper ONA met een 3-0 nederlaag huiswaarts stuurde stond de club weer bovenaan de ranglijst van de 2e Klasse.
Op de allerlaatste speeldag van de competitie stond Kranenburg met 47 punten uit 21 wedstrijden ‘aan kop”, gevolgd door VVSB met 46 punten.
Om kampioen te worden moest Kranenburg dus winnen in de uitwedstrijd tegen Blauw Zwart in Wassenaar om zo voor de vierde achtereen volgende keer kampioen te worden en zodoende in n keer door te stoten van de HVB Hoofdklasse naar de op één na hoogste Klasse van het zondag-amateurvoetbal.
De kampioenswedstrijd tegen Blauw Zwart liep voor Kranenburg uit tot een deceptie. Blauw Zwart won met 3-2 en omdat VVSB wel wist te winnen werd VVSB kampioen van de 2e Klasse C.

Kranenburg wist van de 22 competitiewedstrijden er 15 in winst om te zetten, 2 gelijk te spelen en 5 te verliezen. Met 47 punten, en een doelsaldo van 76 voor en 34 tegen, eindigde men dus zoals gezegd op de tweede positie van de ranglijst. Kampioen VVSB behaalde 49 punten.

Kranenburg moest dus de eerste klasse zien te bereiken via de nacompetitie.

De laatste maand van dit seizoen was voor Kranenburg sowieso een drama want ook de Districtsfinale en de Haagsche Courant Cup finale werd hierin verspeeld.
Op zaterdag 29 mei 1999 werd deze finale, op het terrein van RKAVV, gespeeld. Tegenstander was v.v. Wilhelmus. Enigszins verrassend wisten de Voorburgers deze finale met 4-2 te winnen en hiermee voor de tweede keer in de historie de “H.C.Cup” te winnen.
Scoreverloop in deze finale was: 1-0 Dennis Meere, 2-0 Ismail Sahin, 2-1 Bas Steffens, 3-1 Eric Fluitman, 3-2 Edwin Grunholz en 4-2 Micha van Berkel.

Seizoen 1999-2000

Vanaf het seizoen 1999-2000 kreeg Kranenburg op zaterdag inwoning erbij van de voetbalvereniging MVO’72.

In het seizoen 1999-2000 was de zondag 2e Klasse C van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Alphense Boys, Blauw zwart, DoCoS, DWO, Kranenburg, Lugdunum, RKAVV, RVC/Rijswijk, VCS, VELO, Verburch en VVM.

Nog voor aanvang van de competitie werd de nieuwe hoofdtrainer Wout Pronk door voorzitter Zier Tebbenhoff sr. weggestuurd. Bij trainer Pronk was het motto “gelijke monniken gelijke kappen” vanzelfsprekend maar toen hij op een dinsdagavond tijdens de oefenwedstrijd tegen VCS een net van vakantie terugkerende speler niet meteen in de basis liet starten schoot dit bij voorzitter Tebbenhoff in het verkeerde keelgat. Het duo John Grünholz en Ger Fens namen de taken van trainer Wout Pronk over.

De strijd om het kampioenschap van de 2e Klasse C bijna het gehele seizoen tussen VVM en Kranenburg. Uiteindelijk trok Kranenburg aan het kortste eind want op 9 april 2000 werd Kranenburg, in de thuiswedstrijd tegen VELO, kampioen van de 2e Klasse na een 3-1 (0-1) overwinning. Scoreverloop 0-1 (van der Kraan), 1-1, 2-1 en 3-1 Edwin Grünholz!

Opstelling Kranenburg in deze kampioenswedstrijd: Ricardo Darsan, Wesley van Veen, Richard Linnenbank, John van Otterloo, Albert van Oosten, Ricky van den Bergh (van Spronsen), Bert Aipassa, Bas Steffens (Gerard van Gilst), John Grünholz, Martin Abbenhuis en Edwin Grünholz (Rick Testa la Muta). Trainers; John Grünholz en Ger Fens.

Van de uiteindelijke 22 competitiewedstrijden wist Kranenburg er 15 te winnen, 3 gelijk te spelen en 4 te verliezen. Met 48 punten, en de doelcijfers 70-32, werd men zoals gezegd kampioen van de 2e Klasse C, met 2 punten voorsprong op VVM.

>

Seizoen 2000-2001

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2000-2001 uit de volgende clubs samengesteld: DHC, DCV, Feyenoord (am), Halsteren, HMSH, Kranenburg, Leonidas, De Meern, Quick(H), VVSB, Westlandia en Wilhelmus.

>

Op zondag 8 april 2001 werd Kranenburg o.l.v. de trainers John Grünholz en Gerry Fens in de uitwedstrijd tegen Halsteren kampioen van de 1e Klasse B. De ruim 600 meegereisde Haagse supporters zagen Kranenburg na een 1-0 achterstand bij rust met 1-4 winnen door één doelpunt van Johnny Grünholz en een hattrick van Martin Abbenhuis.
Opstelling van Kranenburg in deze wedstrijd was: Ricardo Darsan, Wesley van Veen (Yonnie Sackman), Martin Abbenhuis, Jordy Blans, Albert van Oosten, Johnny Grünholz, Appie Ahannach, Ricky van der Bergh, Dennis Schroevers (Bas Steffens), Paul van Leeuwen (Jan Lobel) en Edwin Grünholz.

Op 19 mei 2001 werd Kranenburg winnaar van de Districtsbeker na 1-1 (1-0) tegen Ter Leede. Scoreverloop in de wedstrijd; 0-1 (Patrick Kalkema), 1-1 (Edwin Grünholz).
Kranenburg won de penaltyserie en pakte zo de 2e prijs van het seizoen.
Opstelling Kranenburg: Ricardo Darsan; Wesley van Veen, Dennis Jos, Bas Steffens (Jordy Blans), Albert Van Oosten, Ricky van den Bergh, Appie Annahach, John Grünholz, Martin Abbenhuis, Paul van Leeuwen (Dennis Schroevers) en Edwin Grünholz.

Het kon niet op dit seizoen voor Kranenburg want na de overwinningen op VUC, Scheveningen (zat), Wippolder, Tonegido, REMO (kwartfinale) en De Adelaars (halve finale) stond men in de finale van het befaamde Haagsche Courant toernooi.

Op 26 mei 2001 moest FC Kranenburg op het complex van Forum Sport het opnemen tegen de 2e Klasser VCS. Voor maar liefst 3.500 toeschouwers won FC Kranenburg wel uiterst moeizaam de HC Cup. Na 120 minuten was het nog steeds 0-0 en zodoende moest er voor de eerste keer in de 21-jarige geschiedenis van de Haagsche Courant Cup strafschoppen uitsluitsel brengen. Uiteindelijk won Kranenburg de beslissende strafschoppenreeks met 4-3. Edwin Grünholz schoot de beslissende elfmetertrap achter de VCS doelman.

Opstelling Kranenburg in deze HC Cup finale was; Ricardo Darsan, Appie Ahannach, Jordy Blans, Dennis Jos, Yonnie Sackman (Dave Buytelaar), Ricky van den Bergh, Martin Abbenhuis, Jan Lobel (Bas Steffens), Dennis Schroevers (Gerard van Gilds), Paul van Leeuwen en Edwin Grünholz.

Het team van voorzitter Albert Fens en manager John van Kuijeren brak daarmee een record want hiermee veroverde Kranenburg dit seizoen de ‘triple’. Had was namelijk nog niet eerder voorgekomen dat een club in één voetbaljaargang zowel kampioen (van de 1e Klasse) werd, de Districtsbeker (na de gewonnen finale tegen Ter Leede) pakte en de Haagsche Courant Cup won.

Seizoen 2001-2002

Bij aanvang van het seizoen 2001-2001 telde Kranenburg om en bij de 400 leden, onderverdeeld in 6 seniorenelftallen voor de zondag-competitie, 1 seniorenteam voor de zaterdag-competitie en 12 jeugdteams.

Kranenburg had de laatste jaren met succes aan haar reputatie gewerkt. Ook buiten het veld in de organisatie was de vereniging enorm gegroeid. Ger Hup coördineerde de jeugdafdeling, Piet van de Wauw, die heel lang ADO had getraind, trainde de D-jeugd en de 1e elftalspelers Edwin Grünholz en Martin Abbenhuis trainde de C-jeugd van Kranenburg en Ricky van den Bergh had de verantwoording over de F-jes.

Ook was er dus bij de senioren een zaterdagelftal opgericht dat startte in de 5e Klasse. De doelstelling van FC Kranenburg was om over een paar jaar in de zaterdag 3e Klasse KNVB te spelen.

De A-selectie van FC Kranenburg bestond dit seizoen o.a. uit; Ricardo Darsan (keeper), Stephan Verheij (keeper), Henk de Zeeuw (keeper), Wesley van Veen, Geordie Blans, Martin Abbenhuis, Hofman, Johnny Grünholz, Ricky van de Bergh, Edwin Grünholz, John van Otterloo, Abdiman Annahach, Bas Steffens, Dennis Roerade, Yashin Asrih, Koos Boot, Paul van Leeuwen, Keith Frankel en Daniel Koegler.

FC Kranenburg was dit seizoen deelnemer aan de KNVB-beker betaald voetbal en werd in een poule ingedeeld samen met Sparta, ADO Den Haag en Svv Scheveningen. (resultaten volgen nog)……………………………….

Na het kampioenschap van het vorige seizoen kwam het eerste elftal van FC Kranenburg in het seizoen 2001-2002 dus uit op het hoogste niveau van de zondag-amateurs. Kranenburg werd ingedeeld in de zondag Hoofdklasse A met als tegenstanders ADO’20, AFC, AFC’34, Argon, Baronie, Elinkwijk, Hollandia, KBV, FC Omniworld, SO Soest, SVV/SMC, TONEGIDO en Westlandia.

Als kersverse Hoofdklasser ging het team van de trainers John Grünholz en Ger Fens in de competitie uitstekend van start met overwinningen op KBV (0-2), Westlandia (4-0) en SVV/SMC (0-1). Op zondag 23 september leed FC Kranenburg haar eerste puntenverlies door thuis met 1-1 gelijk te spelen tegen AFC. Echter na dit gelijke spel pakte FC Kranenburg weer de draad op en won achtereenvolgens van ADO’20 (0-2) en AFC’34 (3-0).
Kranenburg had dus in een recordtempo de top van het zondag amateurvoetbal bereikt en ging gewoon weer verder met aanvallen, met scoren en met punten verzamelen. Immers, de club uit Kijkduin stond met 16 punten uit 6 wedstrijden, en een doelsaldo van 13 voor en 1 tegen, aan kop van de Hoofdklasse met nu al 5 punten voor op de nummers twee Hollandia en AFC.

Op zondag 14 oktober 2001 volgde dan “de clash” TONEGIDO-Kranenburg. De topper, de kraker, de derby, alle etiketten waren al op dit duel geplakt. TONEGIDO, alweer bezig aan het tiende seizoen in de Hoofdklasse, tegen nieuwkomer Kranenburg. Spelersgroepen die elkaar door en door konden en de technische bazen (Wim van Laar en Cock Jol) die boezemvrienden waren. Kortom, alle ingrediënten voor een fantastische voetbalwedstrijd. Voor maar liefst 2.500 toeschouwers kwam TONEGIDO in de eerste helft op een 1-0 voorsprong maar nog voor rust scoorde Edwin Grünholz de gelijkmaker. Uiteindelijk won TONEGIDO met 3-1 en betekende dit, na een hele lange tijd, weer eens een competitienederlaag voor runner-up Kranenburg.
Kranenburg was zeker ietwat van slag van deze nederlaag want de volgende competitiewedstrijd, thuis tegen Baronie, ging ook verloren (0-2).
Toch wist het team van de trainers John Grünholz en Ger Fens, als debutant in de Hoofdklasse, de 1e Periodetitel binnen te slepen. Vlak voor de winterstop morste de rood-zwarten diversen punten.

Tijdens de jaarwisseling had Kranenburg van de 12 competitiewedstrijden er 6 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 4 verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers 23-14, ging men op een derde positie van de ranglijst de winterstop in. Dit was achter koploper Hollandia (12-22) en nummer twee Tonegido (11-21).

Later hier meer………

Kranenburg werd dit seizoen periodekampioen in de Hoofdklasse. Ook was de club dit seizoen deelnemer aan de KNVB-beker betaald voetbal (in een poule met nederlagen tegen Sparta, Scheveningen en ADO).

Ook in de beroemde en befaamde Haagsche Courant Cup was Kranenburg dit seizoen erg succesvol. Na overwinningen op Quintus (2-16), Forum Sport zondag (10-1), Duindorp SV (11-0), Laakkwartier (4-1) en Cromvliet (4-1) plaatste de formatie van het trainersduo John Grünholz en Ger Fens zich wederom voor de finale. Op het fraaie complex van RVC/Rijswijk was op 25 mei 2002 de finale tegen HBS. In deze wedstrijd wist Kranenburg voor de derde maal de HC Cup te winnen door na de verlenging HBS met 4-1 te verslaan. Scoreverloop van deze finale was als volgt; 0-1 (Kuysten), 1-1 (van Leeuwen), 2-1 (Edwin Grünholz), 3-1 (Koegler) en 4-1 (Edwin Grünholz).
Opstelling Ricardo Darsan, Dennis Roerade, van der Veen (Hofman), Geordie Blans, Ahannach (Yassin Asrih), Ricky van den Bergh, Bas Steffens(Daniel Koegler), Martin Abbenhuis, Edwin Grünholz, Paul van Leeuwen en John Grünholz.

Seizoen 2002-2003

Niet alleen qua prestaties maar ook organisatorisch stond Kranenburg weer helemaal op de kaart. Er was een hoofd- en jeugdbestuur gevormd met zeer capabele mensen. Tot Algemeen voorzitter was Piet Kroon benoemd. Kroon had in de afgelopen dertig jaar zijn sporen als o.a. bestuurder van de KNVB meer dan verdiend. Albert Fens  was benoemd tot voorzitter voetbalzaken en teammanager John van Kuijeren hield zich voornamelijk bezig met het eerste- en tweede elftal en was ook verantwoordelijk voor de accommodatie. Teun Tollenaars was eigenlijk, met zijn administratieve kwaliteiten, de drijvende kracht van de club. Cock Jol was sinds mei 2001 de algemeen adviseur van FC Kranenburg.

De zaterdag 1 van FC Kranenburg kwam dit seizoen uit in de 5e Klasse C met daarin als tegenstanders: sv Erasmus, HMSH, JuVentaS, LenS, vv Nationale Nederlanden, Neta Dall, RAVA, TAC’90, VCS en Wanica Star.

Hoofdtrainer van de zaterdag 1 was dit seizoen Ger Fens (vorig seizoen nog hoofdtrainer bij de zondag).

De Hoofdklasse A van het zondagvoetbal was in het seizoen 2002-2003 uit de volgende clubs samengesteld: ADO’20, AFC, Almere City, Argon, Baronie, Elinkwijk, FC Hilversum, Hollandia, KBV, Kranenburg, Nieuwenhoorn, TONEGIDO, Turkiyemspor en Westlandia.

De selectie van Kranenburg was voor aanvang van seizoen 2002-2003 voor een groot deel uit elkaar gevallen. De vedette Edwin Grünholz was naar het Belgische St. Lenaards overgestapt, Ricky van de Bergh tekende een prof-contract bij Sparta, Bas Steffens ging naar Tonegido, Martin Abbenhuis koos voor het trainersvak, Appie Ahanach moest, i.v.m. heupproblemen, stoppen met voetballen en Geordie Blans ging een wereldreis maken. Met andere woorden, manager John van Kuijeren had drukke tijden beleeft om ook dit seizoen weer een goed FC Kranenburg-team samen te smeden.

Frank Kuyl was voor dit seizoen aangetrokken als nieuwe hoofdtrainer van FC Kranenburg.

In dit seizoen was Kranenburg wederom deelnemer aan de KNVB-beker betaald voetbaltoernooi en zat men in een poule met Excelsior, Excelsior M en Capelle.

>

Het fraai gelegen Kranenburg-complex in 2000, gezien vanaf het naastgelegen duin.

<

Seizoen 2003-2004

>
De Hoofdklasse A van het zondagvoetbal bestond dit seizoen uit; ADO’20, AFC, AFC’34, Argon, Elinkwijk, Hollandia, FC Kranenburg, Nieuwenhoorn, FC Omniworld, SVV/SMC, TEC, TONEGIDO, Turkiyemspor en Westlandia.

Zijn we nog op naar zoek…….

>

Toch bleef er nog lange tijd onzekerheid of Kranenburg ook in het volgende seizoen op het hoogste niveau van het zondagvoetbal mocht uitkomen. Pas in de laatste wedstrijd van de competitie werd het verblijf in de Hoofdklasse met minimaal een seizoen verlengd. In deze laatste competitiewedstrijd speelde Kranenburg met 0-0 gelijk tegen AFC waardoor de hulp van Nieuwenhoorn tegen Hollandia noodzakelijk bleek. Pas enkele minuten voor het einde van de wedstrijd scoorde Nieuwenhoorn, dat al gedegradeerd was naar de 1e Klasse, de gelijkmaker. Dit bleek een hele dure treffer voor Kranenburg maar ook voor TONEGIDO, want als Hollandia had gewonnen dat hadden Kranenburg, Hollandia en TONEGIDO gedrieën op de twaalfde plaats zijn geëindigd en dan in een extra halve na-competitie voor een promotie/degradatie duel moeten spelen. Nu kwam dus Hollandia in aanmerking voor dit duel.
Trainer Cock Jol zette hiermee een prestatie van formaat neer. Toen de Scheveninger in november 2003 FC Kranenburg bij de hand nam had de ploeg welgeteld 6 punten. De Hagenaars sloten nu de competitie af met 30 punten, voldoende voor de 11e plek en handhaving.

<

De zaterdag 1 van Kranenburg werd in het seizoen 2003-2004 ingedeeld in de 4e Klasse C met daarin als tegenstanders: FC Boszoom, CION, DRGS, HION, HS Texas DZS, MVV’27, PEC Den Haag, PKC’85, De Postduiven, RFC 2000 en Victoria’04.

>

Seizoen 2004-2005

>

Rob van Dullemen was door het bestuur van FC Kranenburg aangetrokken voor de functie van Hoofd Jeugdopleidingen. Hiermee deed de ervaren bestuurder van o.a. Hsv ADO, zijn intrede bij de Haagse Hoofdklasser. Bij de jeugd van Hsv ADO had Van Dullemen een professionele en goede organisatie neergezet waarbij vele spelers doorstroomden naar het eerste elftal en dit waren nu ook de plannen om dit bij de FC Kranenburg te gaan realiseren.

In het allerlaatste seizoen van het bestaan van de roemruchte Haagse voetbalvereniging Kranenburg werd de zaterdag 1 van de Kijkduinse club ingedeeld in de 4e Klasse A met daarin als tegenstanders; Abbenes, Blauw-Zwart, GDA, Hazerswoudse Boys, Kagia, Koudekerk, Leiden, Leidse Boys, Roodenburg, Schipluiden en SJC.

Michel Bakker was voor dit seizoen aangesteld als trainer van de zaterdag 1 en had de beschikking over de volgende spelers: Bob de Graaf, Nicky Beljaars, Jeffrey van den Berg, Mario van den Berg, Shailendra Bholasingh, Robert Goemans, Walter Hato, Marco Horta Lopes, Frank Kauderer, Johan Kipp, Maurice van der Kley, Rachid Mouallen, Boyke Pereira, Maurice Pop, Brian Srurs, Dennis van der Spek, J. terol en Michael van der Zwan.

In een matig seizoen, waarin Roodenburg zich zelf in de competitie had teruggetrokken, eindigde de zaterdag 1 van Kranenburg op een teleurstellende tiende positie. Van de 19 competitiewedstrijden (laatste wedstrijd werd niet eens meer gespeeld) werden er slechts 2 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 11 verloren. Hiermee behaalde men 12 punten en een doelsaldo van 23 voor en 86 tegen.

In het laatste officiële seizoen in het bestaan van Kranenburg kwam de zondag 1 van trainer Cock Jol ook dit seizoen in de Hoofdklasse A van het zondagvoetbal uit met ditmaal als tegenstanders Argon, Turkiyemspor, Elinkwijk, AFC, DWV, Omniworld, Westlandia, ADO’20, TONEGIDO, AFC’34, Blauw Wit, SVVSMC en UVS.
De A-selectie van FC Kranenburg bestond dit seizoen o.a. uit: Ricardo Darsan, Dennis Roerade, Maikel Renfurm, Shiero de Wilde, Michel van Denen, de Brito, Melvin Plet, Paulo Mendoca, Arad, Fouad El Hamdaoui, Maurice Steijn, Lennox Mauris, Alex van den Boogaard, Bert Dusbaba, Yassin Asrih, Kenny Gonzales, Mike Spencer, Erkan Sensoy en Nihany Agirman.

Kranenburg wist in het openingsduel van de Hoofdklasse A in Leiden met 0-0 gelijk te spelen tegen UVS. Een week later, op zondag 5 september was het alweer zover, want toen volgde de enige amateurvoetbalderby op het hoogste niveau die de regio Den Haag rijk was. Aan de Machiel Vrijenhoeklaan in Kijkduin stond namelijk de derby FC Kranenburg – TONEGIDO/HB gepland. De mannen van trainer Jol hadden vooral in de eerste helft weinig in te brengen tegen de Voorburgers zodat de gasten met 0-2 gingen rusten. Toen TONEGIDO er in de 2e helft zelfs de 0-3 scoorden was de wedstrijd definitief gelopen. FC Kranenburg veerde nog wel eenmaal op toen de 1-3 werd gescoord maar daar bleef het dan ook bij.

>

Met nog 5 a 6 wedstrijden te spelen waren er zeven ploegen uit de Hoofdklasse nog niet uit degradatieproblemen verdwenen. TONEGIDO had 25 punten uit 21 duels, ADO’20 24 uit 20, Blauw Wit 20 uit 21, Kranenburg 19 uit 20, SVV/SMC 17 uit 21, AFC’34 15 uit 19 en UVS 14 uit 20.
Voor FC Kranenburg waren er in het Paasweekeinde twee wedstrijden vast gesteld. Op zaterdag 26 maart kwam FC Omniworld naar Kijkduin en op Paasmaandag 28 maart trof de ploeg van Cock Jol ADO’20 in Heemskerk. De eerste cruciale wedstrijd tegen FC Omniworld werd met maar liefst 5-1 gewonnen. Vervolgens werd ADO’20 – FC Kranenburg 0-0.

Drie wedstrijden voor het einde van het seizoen stapte trainer Cock Jol op en namen Ger Fens en John Hoeks de taken over. De hierop volgende zeer belangrijke wedstrijd, thuis tegen AFC, bleef het 0-0. Op zondag 24 april 2005 wist de FC Kranenburg zich definitief veilig te spelen door in Schiedam met 1-3 te winnen van SVV/SMC.
In de (aller)laatste competitiewedstrijd van het seizoen en uit de historie van FC Kranenburg werd in Kijkduin Westlandia met 2-0 verslagen. FC Kranenburg kwam al na 5 minuten voetballen op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Maikel Renfurm. Tien minuten na rust legde Erkan Sensoy de 2-0 eindstand vast.

Door deze zege eindigde FC Kranenburg met 30 punten uit 26 wedstrijden (8 x winst, 6x gelijk en 12x verlies) en een doelsaldo van 39 voor en 53 tegen op de 9e plaats van de Hoofdklasse A.

Het einde van FC Kranenburg

Het bestuur van Kranenburg had al enkele malen vernomen dat de gemeente hele andere plannen (huizenbouw) had met het sportpark in Kijkduin en dat zodoende de FC Kranenburg moest vertrekken. Ook financieel ging het niet zo goed met de club. In oktober 2004 kwam het bestuur van Kranenburg in contact met de Rijswijkse voetbalvereniging RVC/Rijswijk en volgde er vele gesprekken. Een eventuele fusie tussen RVC/Rijswijk en FC Kranenburg leek een ideale combinatie. De jeugd van de Rijswijkse club speelde namelijk op een hoog niveau, terwijl het eerste elftal van FC Kranenburg ook op het hoogste niveau acteerde. Het enige probleem was dat de FC Kranenburg haar knusse terrein in Kijkduin moest verlaten en daarvoor zo’n zeven kilometer hemelsbreed verhuizen naar het prachtige Sportpark Prinses Irene aan de Schaapweg te Rijswijk. Het grootste voordeel was echter dat het voortbestaan van de club wel was gewaarborgd.

De fusie kwam er en onder de naam Haaglandia, spelend in de kleuren van de gemeente Rijswijk, waren de ambitie’s hoog gespannen.

<
De overdekte tribune van Hsv Kranenburg in Kijkduin. Pas op dinsdag 27 september 2011 werd dit “monument” gesloopt en weggehaald.

 

 

 

 

 

Palmares H.s.v. Kranenburg (zondag)

Kampioenschappen:
1921-1922 3e klasse C HVB
1931-1932 1e klasse D HVB
1955-1956 1e klasse B HVB
1958-1959 1e Klasse B HVB
1959-1960 4e klasse C
1961-1962 3e klasse A *
1995-1996 Hoofdklasse A HVB
1996-1997 4e klasse C
1997-1998 3e klasse B
1999-2000 2e klasse C
2000-2001 1e klasse B
* = geen promotie

Andere prestatie’s:
1988-1989 promotie van de H.V.B. naar de K.N.V.B.
1998 Winnaar HC Cup (3-2 overwinning op ‘s-Gravenzandse SV)
2001 Winnaar HC Cup en Districtsbeker
2002 Winnaar HC Cup

 

Palmares Kranenburg (zaterdag)

Kampioenschappen:
2002-2003 5e klasse C

Andere prestatie’s:
?

Parade der trainers bij Hsv Kranenburg (zondag):

1958-1959 Wim Tap
1959-1960 Wim Tap
1960-1961 Wim Tap
1961-1962 Wim Tap
1962-1963 Rudi Steuer
1963-1964 Rudi Steuer
1964-1965 Rudi Steuer
1965-1966 Piet van Anraad / David Westhoven
1966-1967 Wim Tap
1967-1968 Wim Tap
1968-1969 Chris Jans
1969-1970 Chris Jans
1970-1971 Chris Jans
1971-1972 Jan van Geen
1972-1973 Jan van Geen
1973-1974 Jan van Geen
1974-1975 Ben Borsboom
1975-1976 Peter Esveld
1976-1977 Peter Esveld
1977-1978 Peter Esveld
1978-1979 Joop Jochems
1979-1980 René Pas
1980-1981 René Pas
1981-1982 René Pas
1982-1983 René Pas
1983-1984 René Pas
1984-1985 Wout Pronk
1985-1986 Bertus van Spronsen
1986-1987 Bertus van Spronsen
1987-1988 Willem Groote
1988-1989 Willem Groote / Rob van der Vegt (a.i.) promotie van de HVB naar de KNVB
1989-1990 Nico Zuiderwijk
1990-1991 Henk Spaan / Rob van der Vegt (a.i.)
1991-1992 Jacob Brik
1992-1993 Jacob Brik
1993-1994 Jacob Brik
1994-1995 Rinus van Dam
1995-1996 Willem v.h.Hout, Gerard Durand en Ger Fens (kampioen Hoofdklasse HVB)
1996-1997 Leen de Graaf (kampioen 4e Klasse C)
1997-1998 Toon Brakus (kampioen 3e Klasse en winnaar H.C.Cup)
1998-1999 Toon Brakus
1999-2000 Wout Pronk / John Grünholz en Ger Fens (kampioen 2e Klasse)
2000-2001 John Grünholz en Ger Fens (kampioen 1e Klasse B, winnaar HC Cup en winnaar KNVB districts beker)
2001-2002 John Grünholz en Ger Fens (periodewinnaar Hoofdklasse en winnaar van HC.Cup)
2002-2003 Frank Kuyl
2003-2004 Cock Jol
2004-2005 Cock Jol / Ger Fens (a.i.)

Parade der trainers bij Hsv Kranenburg (zaterdag)

2001-2002 ??
2002-2003 Ger Fens
2003-2004 Fred van de Luitgaarden
2004-2005 Michel Bakker

Parade der voorzitters bij Hsv Kranenburg:

1919 – ???? ?
1926-1927 Dhr. Kranenburg sr.
1927-1930 P. de Laat
1930-1930 Dhr. Riem
1930-1936 H. Koster
1936-1943 H.v.d.Vlught
1943-1946 geen ivm opheffing Hsv Kranenburg
1946-1949 H.v.d.Vlught
1949-1952 J.Hubert
1952 -1959 P. de Laat
1959-1961 K. Neuteboom
1961-1990 Jan Geuzebroek
1990-1991 Rob van der Vegt (a.i.)
1991-1993 Wim van Weers
1993-1997 Rinus Oosterveer
1997-2000 Zier Tebbenhof
2000- 2001 Albert Fens
2001-2005 Piet Kroon

Terreinen waar Kranenburg heeft gespeeld:

Terrein Rijswijkseweg hoek Waldorpstraat

Terrein aan de Kranenburgerweg

In 1929 kreeg Kranenburg weer de beschikking over één der Bondsvelden aan het einde van de Valkenboskade. Deze velden bestonden maar liefst uit 16 terreinen en strekten zich helemaal uit tot aan de duinen

Terrein aan de Savornin Lohmanlaan

Terrein liggende langs de duinstrook van Den Haag richting Monster

Tijdens de Tweede Wereldoorlog een terrein aan de Leyweg

 

Wordt vervolgd…………

Ere-voorzitters Hsv Kranenburg:

Jan Geuzebroek
P.de Laat

Ere-leden Hsv Kranenburg:

E.Kranenburg sr.
P.J.Schouten

>

Zijn we verder nog naar op zoek

Leden van Verdienste:

G.J.Bentz
J.Dame
A.C. (Bart) Fens
C.J.Groos
J.Groos
P.Hazenak
J.Kools sr.
W.v.d.Laar
J.Neuteboom
H.v.Oostrom
A.Vuyk
L. Bauw
A.F. (Toon) Fens (1977)