PATS

Den Haag
01-07-1933 - 30-06-1945

Het ontstaan van P.A.T.S (Pittige Aanvallen Treffen Steeds)

P.A.T.S. behoorde begin jaren dertig tot de Parochie van de Sint Luidinakerk gelegen aan de Schenkkade te Den Haag. Deze enorm grote kerk werd overigens rond 1980 vanwege de hoge kosten afgebroken.
De overbuurmannen in de 1e van den Boschstraat Jan v.d.Post en Jo van Lottum hielden een menig buurtpraatje met als onderwerp “voetballen”.
Jan v.d.Post was in die tijd Hoofd van de school genaamd “Gouwe School” en later aan de “Pascalaschool”. Een bevriende relatie van Jan v.d.Post was een zekere Dr. Frans Twaalfhoven. Het bleek al spoedig dat dit trio slechts één “doel” voor ogen had en dat was “de jongens van de straat houden”.
Zowel Frans Twaalfhoven als Jan v.d.Post hadden elk 6 kinderen waarvan de meeste tot het mannelijke geslacht behoorden. Aangevuld met wat jongens uit de v.d.Boschstraat was het aantal rijp voor een partijtje kwajongens voetbal op een braak stukje land gelegen aan de v.d.Boschstraat nabij de Schenkkade.
Deze vorm van jeugdbezigheid vond plaats in de periode 1934-1936. Het aantal liefhebbers steeg zo snel dat er een “echte” trainer moest komen en men ook ging denken aan een echte voetbalvereniging. De training kwam in handen van Jo van Lottum en de voetbalaktieviteiten werden verlegd naar een veldje aan de van Tuylstraat in Voorburg.

Voor de te stichten voetbalvereniging moest een naam worden bedacht en daarvoor werd een ieder verzocht zijn medewerking te verlenen. Op een ledenvergadering werd de vinding van Leo Müller als beste gekozen en zo ontstond de voetbalvereniging P.A.T.S.(Pittige Aanvallen Treffen Steeds).

Het eerste bestuur van P.A.T.S. werd gevormd door;
Frans Twaalfhoven: Voorzitter
Jan v.d.Post: Secretaris
Jo van Lottum: Penningmeester
Leo Müller: 2e Secretaris
Cees van Rietveld: 2e Penningmeester

Deze 5 heren waren ook de oprichters van P.A.T.S. Dit alles  kreeg z’n beslag op 12 oktober 1936. Helaas moest penningmeester Jo van Lottum door zijn benoeming in Groningen in 1937 al afhaken.
Mannen die in de vooroorlogse jaren, welke P.A.T.S. in de DHVB doorbracht, ook van zich deden spreken waren ongetwijfeld de heren Louwerens en van Winden, van wie laatstgenoemde zich met hart en ziel aan het jeugdwerk verpandde.
Oorspronkelijk bestond de voetbalvereniging P.A.T.S. uitsluitend uit junioren. In 1939 begonnen er wat senioren bij te komen.

De terreinen

Medio 1934-1935 waren de velden aan de Hoekwaterstraat (waar nu de Utrechtsebaan loopt) in aanbouw. De jeugd moest op de zaterdagmiddag worden bezig gehouden en daarvoor zorgde het eerder genoemde trio.
Behalve aan de van Tuylstraat werd er ook geoefend op een weiland aan de Broekslootkade en wel op de woensdagmiddag. Daar moesten eerst de schapen en koeien weggejaagd worden en de “koeienvlaaien” verwijderd worden. Dergelijke “werkzaamheden” waren voor die tijd heel gewoon. het voetbalspel kon dus pas gespeeld worden als de koeien op stal stonden. Het enige bezwaar van dit veld was dat er een beekje doorheen liep!

Behalve S.V.T. en P.A.T.S. hadden vele andere verenigingen problemen met terreinen en/of kleedgelegenheden.
P.A.T.S. verhuisde van het ene weiland naar het andere, maar de club nam deze “migratie” nogal gemakkelijk op. Bij aankomst van een boer trok men snel de doelpalen uit de grond, rolde het lint op en zetten de hele zaak weer op een ander weiland neer.
Daar bleef men dan net zo lang tot er weer ruzie ontstond met de pachter van het grasgewas waarna de club wederom naar elders verhuisde.

P.A.T.S. moest weer groot worden en daarom werden er diversen acties gevoerd om nieuwe leden te werven. Op de St. Bavoschool en de St. Jozefschool gingen pamfletten rond, waarin het lidmaatschap van P.A.T.S. werd aanbevolen. Zelfs vanaf de kansel in de kerk werd het lidmaatschap van P.A.T.S. gestimuleerd. Dit was allemaal niet voor niets want de aanmeldingen stroomden binnen.

Toen P.A.T.S. aan de Hoekwaterstraat ging voetballen, waren er drie velden beschikbaar. Eén veld voor P.A.T.S., één voor voetbalvereniging G.S.C. en één voor de rugbyclub H.R.C.
Nu was het voor een Katholieke club hoogst ongebruikelijk om leden poedelnaakt onder een (koude) douche te zien staan, maar nog erger was het, als het personen van een andere vereniging waren. De leden van H.R.C. trokken zich in het geheel niets aan van de boze blikken en poedelden rustig verder, tot groot ongenoegen van de Geestelijke Adviseur.

Zoals gezegd, P.A.T.S. groeide in die tijd en had op een gegeven moment de beschikking over 4 senioren- en 12 jeugdelftallen.

Gymnastiek- en zwemafdeling

Toen P.A.T.S. werd opgericht, was het niet de bedoeling om hier direct een gymnastiekafdeling aan te binden, hoewel het noodzakelijk bleek hiertoe over te gaan om de gehele Katholieke mannelijke jeug in het domein van P.A.T.S. onder te brengen.
Omstreeks 1939 werd alsnog besloten om naast het voetbal, ook een zwem- en gymnastiekafdeling bij P.A.T.S. op te richten.
Aan beide afdelingen werd echter in de Tweede Wereldoorlog een funeste klap toegebracht. Door het bombardement van “Het Bosbad” verloor de zwemafdeling haar oefengelegenheid terwijl de gymnastiekafdeling gebrek had aan oefenruimte en door de “Arbeitseinsatz” ook genoodzaakt werd haar lessen te staken.

Na de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd de naam P.A.T.S. gewijzigd in Oosterboys.
Enkele jaren later kwam er een fusie tussen Oosterboys en S.V.T en zo ontstond O.S.C (Oosterboys SVT Combinatie).

Parade de voorzitters P.A.T.S.

1936-1938 Dhr. Frans Twaalfhoven
1938-1939 Dhr. Postuma
1939-1942 Dhr. Anton Moesman
1942-1945 Dhr. M. Vijftigschild

 

Verder is er nog niet veel bekend van deze voetbalvereniging

Heeft u nog meer historie, foto’s of andere informatie over P.A.T.S mail dan aub naar haagse.voetbalhistorie@gmail.com

 

Parade de voorzitters P.A.T.S.

1936-1938 Dhr. Frans Twaalfhoven
1938-1939 Dhr. Postuma
1939-1942 Dhr. Anton Moesman
1942-1945 Dhr. M. Vijftigschild

Terrein aan de Hoekwaterstraat te Voorburg