Toofan, Ssv

Den Haag
20-07-1962 - Heden

 

 

Toofan vlag - kopie

 

Het ontstaan van de Surinaamse sportvereniging Toofan

Begin jaren zestig kwam de studentenstroom vanuit Suriname naar Nederland op gang. Zij stichtten een culturele vereniging genaamd Manan (wat betekent “bezinning”) op. In de zomer van 1961 maakten een aantal van deze Surinaamse studenten in Den Haag de afspraak om hun populaire voetbalsport te gaan beoefenen. Daar de groep niet al te groot was en zij niet over een voetbalveld beschikte werd gekozen voor het openbare grasveld nabij de Segbroeklaan in Den Haag om voor de lol een balletje te trappen. Men beleefde hieraan heel veel plezier en deze sportactiviteit kreeg in de zomer een wekelijkse frequentie.
Bovendien hadden deze sport-ontmoetingen ook een sociaal-maatschappelijk karakter. Alle nieuwtjes van het thuisfront Suriname werden hier uitgewisseld. Naar mate de zomer verstreek sloten ook andere hier verblijvende jongeren zich bij de groep aan. De groep was aan het einde van de zomer 1961 groot genoeg om stappen te ondernemen om in verenigingsverband te gaan voetballen.

De initiatiefnemers t.w. de heren: S.Badrising, S.Lakhi, R.W. Ramtahalsing, R.W. Soerdjoesing en J.Ramesar deden het voorstel een vereniging op te richten en in competitie-verband te voetballen. Bij de KNVB werd informatie ingewonnen aan welke voorwaarden voldaan moest worden om aan de KNVB competitie te mogen deelnemen. En bij de gemeente Den Haag  werd geïnformeerd  aan welke formaliteiten voldaan moest worden om een vereniging op te richten.
Nadat aan alle formaliteiten waren voldaan werd op 20 juli 1962 de S.S.V. Toofan opgericht en de ingediende Statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 23 februari 1965 nr 94.
De Heer Swamipersaud Lakhi werd op de eerste algemene ledenvergadering in 1962 gekozen tot voorzitter. Hij heeft slechts één jaar leiding aan Toofan gegeven.

De jaren zestig

Toofan had bij de oprichting in 1962 nog geen terrein dus trok men niet veel leden aan zodat men twijfelde aan een lang bestaan van de club. Met de hulp van de H.V.B. en de gemeente Den Haag kon het bestuur van Toofan uiteindelijk één van de 17 velden op het Sportpark Ockenburgh huren voor haar thuiswedstrijden.

Over de sportprestaties is in het eerste jaar nagenoeg niets op schrift gesteld. Zodoende kan hierover niet veel worden vermeld. Vast staat wel dat Toofan werd ingedeeld in de 3e Klasse A van de H.V.B. en in de maanden september tot en met oktober veel wedstrijden werden gewonnen en in de wintermaanden veel wedstrijden werden verloren.

In het tweede seizoen 1963 – 1964 werd de voorzittershamer overgedragen aan de heer Soerdjpersad Badrising.
Van een aanwas van leden was bij Toofan nog geen sprake. Derhalve moest ook in het seizoen 1963-1964 met dispensatie aan de competitie van de KNVB worden deel genomen. Het bestuur was in deze periode zoekende naar structuren om een aantal zaken op de rails te zetten. Wegens gebrek aan tijd (studie) kwamen heel wat voornemens in de knel met als gevolg dat de doelstellingen niet werden gehaald. Ook over deze periode zijn er geen informaties over de sportprestaties terug te vinden.

20160501_191137S.s.v. Toofan 1 begin jaren zestig met helemaal links staande Ranjiet Malhoe Mishre. Wie heeft er voor ons de andere namen op deze foto? Staand geheel rechts ziet u de heer R.R.R. Soerdjoesing, één van de oprichters van S.S.V. Toofan.

Bij de start van het seizoen 1964- 1965 hadden een aantal nieuwe leden zich aangemeld maar niet voldoende om aan de reglementaire eis van KNVB te voldoen n.l. met 3 elftallen deel te nemen aan de competitie en zodoende werd er wederom met dispensatie aan de competitie deelgenomen.

In oktober 1964 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in het clubgebouw “De Haard” aan de Daguerrestraat in Den Haag. Na een lange zitting werd een nieuw bestuur gekozen: J.C. Gangadajal (voorzitter), G.Mohamedradja (secretaris), C.M.S. Hassankhan (penningmeester), R.W. Ramtahalsing (lid) en A.H. Mohamedajoeb (lid).
Dit bestuur had het voornemen een aantal fundamentele zaken goed aan te pakken. Er werd een vijf jarenplan gemaakt om o.a de hieronder aangehaalde doelstellingen te verwezelijken.

– voorlopig met twee elftallen voetballen en jaarlijks uitbreiding van het aantal elftallen

– streven naar sportieve prestaties.

– beheersen van de kosten en vergroting van middelen

– aanhalen van externe contacten; KNVB – Gemeente Den Haag en sponsoren

– structurele archivering van schriftelijk materiaal

Aan het eind van het seizoen werd op vier van de vijf doelstellingen redelijk gescoord.
Toofan kreeg steeds meer leden en zodoende kon men een nieuw elftal ingeschrijven.

Seizoen 1970-1971

In het seizoen 1970-1971 namen vier elftallen van Toofan deel aan de KNVB competitie. De leden aanwas bij Toofan werd in de jaren zeventig alsmaar groter en bereikte in het seizoen 1977-1978 haar hoogtepunt toen er met maar liefst 10 senioren elftallen aan de KNVB competitie deelgenomen werd.

Seizoen 1971-1972

>

De zondag 2e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1971-1972 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, FC Den Haag’65, DUNO, HWS, sv De Jagers, GDCPH, NLS Bremah, Quintus, Toofan, VOGEL en WVS.

<

Seizoen 1972-1973

>

De zondag-2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, DHBRK, De Jagers, GDCPH, GRVC, SVH, SVS’70, TAMUVONA, TOOFAN, VOGEL en VVOG’62

In begin jaren zeventig had de gemeente plannen om het sportpark Ockenburgh te herstructuren. De kale vlakte met zeventien voetbalvelden zou een andere opzet  moeten krijgen. Nadat de voetbalverenigingen Die Haghe en De Zwarte Schapen in het plan waren opgenomen en de bouw reeds gestart was, bleek dat Toofan bij de gemeente niet in beeld was.

Seizoen 1975-1976

>

Na vele onderhandelingen met de gemeente heeft het bestuur van Toofan de gemeente kunnen overtuigen dat Toofan in staat was een clubgebouw  te laten bouwen en twee velden te huren. Uiteindelijk gaf de gemeente  Toofan in 1976 dan ook toestemming om te gaan bouwen. Het voorwerk om de bouw van het clubhuis te realiseren was in ver gevorderd stadium. De bouw en oplevering van het clubgebouw vond zodoende in 1976 plaats.

Seizoen 1976-1977

Halverwege het seizoen 1976-1977 kwam de heer A.Bhagwanbali met het voorstel om met een jeugdelftal in competitie verband te gaan voetballen. Hij had meer dan veertien spelers bij elkaar weten te brengen die allen bereid waren te gaan voetballen. Op 6 januari 1978 was het zover en het eerste jeugdelftal van Toofan moest het opnemen tegen een jeugdelftal van Rava. Na een korte periode van experimenteren met jeugdvoetbal bleek spoedig dat het jeugdvoetbal bij Toofan een kans van slagen had. De progressie was duidelijk zichtbaar.

De zondag 2e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1976-1977 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, BBW, CWP, GDCPH, NLS, Robin Hood, SVS’70, De Ster, TAMUVONA, Toofan, Triomph, Vliethage, VOGEL en WVS.

Het 1e elftal van Toofan draaide een redelijk seizoen. Van de 26 competitiewedstrijden werden er 12 in winst omgezet, speelde men 6x gelijk en werd er 8 maal verloren. Met een totaal van 30 punten en een doelsaldo van 56-35 eindigde men uiteindelijk op een keurige zevende positie van de 2e Klasse HVB.

>

Seizoen 1977-1978

De leden aanwas bij Toofan was in de jaren zeventig alleen maar groter geworden en bereikte in het seizoen 1977-1978 haar hoogtepunt toen er met maar liefst 10 senioren elftallen aan de KNVB competitie deelnamen.

>

<

Seizoen 1978-1979

>

In het seizoen 1978-1979 was de zaterdag 2e Klasse B van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: BWS, Dynamo’67, GDCPH, SVS’70, TAMUVONA, Taurus, TEDO, Toofan, Triomph, WVS en FC Zoetermeer.

<

Seizoen 1979-1980

>

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, BTC, Duindorp SV, HDV, Marathon, OSC, Te Werve, Toofan, VDS, VVM, Wippolder en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1980-1981

>

De zondag 2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, CWP, Dynamo’67, GDCPH, sv International, De Ooievaars, SVH, SVS’70, Taurus, Toofan en VOGEL.

<

Seizoen 1981-1982

<

De 2e Klasse A van de HVB-zondag was voor het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, GDCPH, Groen Wit’58, De Jagers, LYRA, NIVO, De OOievaars, Toofan, Triomph, Vliethaghe en WVS.

<
Op 30 oktober 1987 werd Waldo Idoe gekozen als bestuurslid van Toofan en hij kreeg de jeugdafdeling in zijn portefeuille. De jeugdafdeling heeft wat aantal elftallen betreft een wisselend bestaan gekend.
Toofan heeft gedurende vijf seizoenen een meisjes-elftal gehad. Op 15 oktober 1988 speelden zij hun eerste wedstrijd en wel tegen Lyra . Na een gewennigsperiode van ruim een jaar, onderleiding van Carolien Brus, werden de jonge dames heel serieus en zij wilden graag een “professionele” aanpak. De heer D. Badal werd als  trainer/coach benoemd en hij werd bijgestaan door Ragni Budhan als leidster. Deze fanatieke dames presteerden goed en hadden bovendien ook heel veel voetbalplezier. In het laatste jaar wisten zij drie prijzen in de wacht te slepen t.w. 1. het kampioenschap, 2. de KNVB beker en 3. kampioen zwaluwentoernooi.

Seizoen 1982-1983

>

De elf clubs in de zondag 2e Klasse A van de HVB waren in seizoen 1982-1983; De Adelaars, Dynamo’67, GDCPH, De Ooievaars, Robin Hood, SVDHB, SVH, SVS’70, Taurus, Toofan en Triomph.

In een competitie waarin SVDHB het gehele seizoen oppermachtig was (en uiteindelijk dan ook met 32 punten kampioen van de 2e Klasse A werd), speelde het vlaggenschip van Toofan een anonieme rol in de kelder van het zondagvoetbal. Omdat de allerlaatste competitieronde voor alle clubs “om des keizers baard” ging werd deze niet meer gespeeld dus dat betekende dat alle clubs uiteindelijk maar 19 competitiewedstrijden hadden afgewerkt. Van die 19 wedstrijden wist Toofan er 5 te winnen, 7 gelijk te spelen en 7 te verliezen. Met 17 punten en een doelsaldo van 16 voor en 20 tegen eindigde de Ockenburgh-bewoners op de achtste positie van de ranglijst. Hiermee hield men alleen SVS’70 (15 punten), Robin Hood (10) en GDCPH (10) onder zich.

<

Seizoen 1983-1984

>

De zondag 2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: Adelaars, Dynamo’67, HDV, International, De Jagers, De Ooievaars, Robin Hood, De Ster, Toofan, VOGEL en WVS.

<

Seizoen 1984-1985

>

<

Seizoen 1985-1986

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, GONA, Graaf Willem II VAC, Marathon, Oranje Blauw, Paraat, Robind Hood, TAMUVONA, TOOFAN, VDS, Wit Blauw en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1986-1987

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1986-1987 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, HDV, Juventas, Oranje Blauw, OSC, PDK, Robin Hood, SOA, SVDHB, TAMUVONA, Toofan en VDS.

<

Seizoen 1987-1988

>

<

Seizoen 1988-1989

>

<

Seizoen 1989-1990

Toofan 1 kwam dit seizoen uit in de zondag 1e Klasse B van de HVB en ontmoette daarin: De Adelaars, Azzurri, DUNO, DVC, DZS (De Zwarte Schapen), GDCPH, HDV, Marathon, De Ster en FC Zoetermeer.

Het werd een uiterst spannende competitie met een zinderend slot waarbij ook Toofan tot de laatste wedstrijddag meestreed om het kampioenschap. Uiteindelijk eindigden zowel Toofan, De Zwarte Schapen, DUNO en Azzurri  met 24 punten uit 20 wedstrijden op een gedeelde eerste plaats van de ranglijst. Toofan won deze competitie 9 keer, speelde 6 keer gelijk en er werd 5 maal verloren. Het doelsaldo was 33 doelpunten voor en 20 tegen.

Er volgde dus een extra competitie voor wie zich kampioen mocht gaan noemen. We zijn nog op zoek naar de gegevens van deze extra competitie.

Nu Toofan dus geen kampioen was geworden kon men nog promotie via de nacompetitie bewerkstelligen. In deze nacompetitie moest men aantreden tegen De Zwarte Schapen, DUNO en Marathon. Door alle drie deze wedstrijden te winnen promoveerde DUNO naar de Hoofdklasse van de HVB. Omdat Toofan een wedstrijd gelijk speelde en de andere wedstrijd verloor was een derde wedstrijd niet meer nodig en moest men zodoende ook volgend seizoen weer uitkomen in de 1e Klasse HVB.

<

Seizoen 1990-1991

<

>

Seizoen 1991-1992

>

<

Seizoen 1992-1993

<

De zondag 1e Klasse B van de HVB was voor het seizoen 1992-1993 als volgt samengesteld: De Adelaars, ADS, Azzurri, DVC, Dynamo’67, JuVentas, NIVO, SVH, TAC’90, Taurus, Tempo, Toofan en Triomph.

>

Seizoen 1993-1994

>

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Azzurri, Dynamo’67, DZS (De Zwarte Schapen), GDCPH, Jai Hanuman, TAC’90, Tempo, Te Werve, Toofan, Triomph en VDS.

<

Seizoen 1994-1995

>

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1994-1995 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, DUNO, GDCPH, HMC, sv De Jagers, NIVO, Oranjeplein, TAC’90, Taurus, Toofan, Triomph en FC Zoetermeer.

<

Seizoen 1995-1996

>

De zondag Hoofdklasse A van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, Celeritas, Duindorp SV, DVC, HDV, JuVentas, Kranenburg, RFC’95, Spoorwijk, De Ster, TEDO en Toofan.

In het seizoen 1995-1996 werd er door de KNVB een nieuwe puntentelling ingevoerd. Een overwinning leverde tegenwoordig drie punten op i.p.v. twee.

Debutant Toofan startte in de Hoofdklasse met twee nederlagen tegen Kranenburg (3-2) en HDV (0-2) echter in de derde speelronde pakte men de eerste driepunter door bij RFC’95 met 2-4 te winnen. In een competitie, waarin de laatste drie clubs op de eindranglijst zouden degraderen, kon Toofan redelijk meekomen. Tijdens de winterstop zien we de club dan ook met 14 punten uit 12 duels op de zevende positie terug.
Vervolgens trad Koning Winter aan in Nederland en kon er gedurende twee maanden niet gevoetbald worden. Pas op zondag 3 maart kwam Toofan in competitieverband weer in actie en speelde men met 1-1 gelijk tegen Celeritas.. Uiteindelijk zou Toofan 1 in totaal 22 punten uit 22 duels halen en eindigde men hiermee op de negende positie van de ranglijst.

Seizoen 1996-1997

>

<

Seizoen 1997-1998

<

>

Seizoen 1998-1999

>

<

Seizoen 1999-2000

>

<

Seizoen 2000-2001

>

De zondag 5e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 2000-2001 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel/Ornas, BMT, Celeritas, Duindorp SV, DUNO, De Jagers, Jai Hanuman, JuVentaS, RTT’99, Spoorwijk en Toofan.

Het eerste elftal van Toofan kende een uitstekend seizoen waarin men zelfs beslag wist te leggen op de 2e Periodetitel. Het gevecht om de bovenste plaats in de 5e Klasse A ging bijna het gehele seizoen tussen Jai Hanuman en JuVentaS. Omdat Spoorwijk zich op de twintigste speeldag ineens terug trok uit de competitie kwamen alle resultaten tegen deze te vervallen. Uiteindelijk werd Jai Hanuman met 43 punten uit 18 duels kampioen, gevolgd door JuVentaS (41 punten) en Celeritas (34). Toofan eindigde met 31 punten en een doelsaldo van 55 voor en 33 tegen op de vierde positie.

Met het behalen van de tweede Periodetitel had Toofan zich dus verzekerd van nacompetitie. Samen met Celeritas en JuVentaS moest men nu gaan strijden voor één plek in de 4e Klasse KNVB. Helaas was deze nacompetitie voor Toofan te hoog gegrepen en verloor men met 4-0 van JuVentaS en met 5-0 van Celeritas.

<

Seizoen 2001-2002

>

<

In het seizoen 2005-2006 promoveerde Toofan 1 naar de 4e Klasse KNVB.

In het seizoen 2007-2008 deed Toofan met 8 senioren-elftallen mee aan de competitie.

Seizoen 2008-2009

Op zaterdag 27 december 2008 viel Toofan-bestuurslid Mohamed-Nazier Habib de eer te beurt om, als trouwe vrijwilliger, de Stadspenning van Den Haag in ontvangst te mogen nemen. Habib, vanaf 1972 tot 1979 ook al actief geweest als KNVB-scheidsrechter, ontving de onderscheiding uit handen van de Haagse wethouder Baldewsingh. Habib was al veertig jaar bestuurslid van Toofan en sinds 1982 tweede penningmeester. Daarnaast fungeerde hij sinds 1994 ook als lid van de belangencommissie Ockenburgh, het sportcomplex waar zijn club Toofan al jaren speelde.
Mohamed-Nazier Habib mocht op dezelfde bijeenkomst tevens de Gouden KNVB Speld ontvangen uit handen van West II-bestuurslid Arthur Paulides.

De zondag 5e Klasse C KNVB was voor het seizoen 2008-2009 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Graaf Willem II VAC, HDV, JuVentaS, Naaldwijk, Neta Dall, Quick Steps, Real Zoetermeer, De Ster, SVH, Taurus, Toofan en Wanica Star.
Toofan 1 speelde een redelijk anoniem seizoen. Uit de 24 competitiewedstrijden werden uiteindelijk 21 punten bij elkaar gesprokkeld en hiermee eindigde Toofan op de negende positie van de eindranglijst.

Seizoen 2009-2010

De 5e Klasse in het zaterdag- en zondagvoetbal van het Zuid-Hollandse KNVB-district West II werd na het seizoen 2008-2009 opgeheven. Het districtsbestuur besloot hiertoe tijdens een districtsvergadering op 19 mei 2009 na een voorstel van een aantal clubs hierover. Dit voorkwam dat de 5e Klassers in het seizoen 2009-2010 in een competitie kwamen te spelen waarin niets meer op het spel zou komen te staan. Het opheffen van 5e Klasse gebeurde vooruitlopend op de uitbreiding van alle poules in het seizoen 2010-2011 van 12 naar 14 ploegen. In seizoen 2009-2010 nam het aantal poules in de 4e Klasse (voor het laatst met 12 clubs) door de opheffing van de 5e Klasse flink toe. Door deze maatregel van de K.N.V.B. speelde Toofan 1 dit seizoen dus automatisch in de 4e Klasse.

Later hier meer over seizoen 2009-2010….

Seizoen 2010-2011

Met ingang van het seizoen 2010-2011 ging de vv Toofan over naar een ander tenue. De kleuren bleven overigens wel wit/zwart. Het bestuur was door tussenkomst van sportwinkel Free Kick sport een overeenkomst aangegaan van 5 jaar met het  kledingmerk HUMMEL. Binnen drie jaar zouden alle elftallen van Toofan een Hummel tenue hebben. Het gaat hier om het tenue London van Hummel met zoals gezegd een wit shirt inclusief Toofan logo, zwarte broek en witte kousen.
Voor de competitie 2010-2011 werden er door Toofan 6 senioren-elftallen en 1 veteranen-team ingeschreven. De jeugdafdeling van Toofan bestond dit seizoen uit een B1, C1, D1, E1 en F1.

Het eerste elftal van Toofan werd in het seizoen 2010-2011 ingedeeld in de zondag 4e Klasse D met als tegenstanders WIK, sv Houtwijk, REMO, sv Erasmus, HDV, TAC’90, SVH, Wanica Star, RVA Anadula, ADS en HMC.
De A-selectie van trainer Charlie Zuidwijk bestond uit: P.Nidhansing, H.Koning, R.v.Polanen, K.Mohammad, E.Beyazdan, K.Turan, A.Coskun, M.Jahangier, A.Poeran, H.Poeran, N.Bholai, R. Ishaak, N.Boedhoe, S. Dadra, M.Sealiti, F.Abdoelgafoer, K.Ozdemir, J.Zuidwijk, O.Musluk, M.El Moumni, J.Bouhotan, J.Ishaak, V.Raghoebarsing, R.Chotoe, D.Balkaran, V.Chedi en E.Evertsz.
Het werd voot Toofan een zeer teleurstellend seizoen want voor de winterstop werd er slechts driemaal gelijk gespeeld (Toofan-SVH 3-3, Toofan-Wanica Star 2-2 en Toofan-WIK 3-3) zodat men aan het einde van het jaar 2010 onderaan stond in de 4e Klasse D.

Direct na de winterstop, op zondag 16 januari 2011, behaalde Toofan haar eerste overwinning van het seizoen door thuis met 8-1 te winnen van HMC. Echter daarna volgde wederom enkele nederlagen.
Begin februari 2011 besloot trainer Charlie Zuidwijk, in goed overleg met het bestuur, per direct zijn taken neer te leggen. Wegens gezondheid problemen was de heer Zuidwijk n.l. al een aantal weken niet meer actief op en rond het veld. De trainer was bezig aan zijn vierde seizoen bij Toofan. Penningmeester Hennie Soekhlal, in het bezit van trainersdiploma UEFA C, kreeg van de KNVB dispensatie en namen de taken van Charlie Zuidwijk tijdelijk over.
Op 6 maart wist Toofan toch wel verrassend met 0-4 bij ADS te winnen, een week later gevolgd door een knappe 1-1 thuis tegen REMO. Op 17 april volgde nog één overwinning (4-2 tegen sv Houtwijk) zodat Toofan uiteindelijk met 13 punten uit 22 wedstrijden als 10e eindigde.

Seizoen 2011-2012

Voor het seizoen 2011-2012 schreef het bestuur van Toofan voor de zondagcompetitie 4 senioren-elftallen en 2 veteranenteams in. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit een A1-, C1-, D1-, E1- en F1-team.
Het eerste standaard-team van Toofan werd dit seizoen ingedeeld in de zondag 4e Klasse C met als tegenstanders ADS, Celeritas, Hsv Escamp, Graaf Willem II VAC, HMC. sv Houtwijk, JuVentaS, REMO, De Ster, SVH, WIK en Real Zoetermeer.
Het werd een teleurstellend seizoen voor de mannen van trainer Ramroach want alleen tegen ADS (8-2 en 1-3), WIK (4-1) en Celeritas (3-1) werd er gewonnen en tegen sv Houtwijk 0-0 gelijk gespeeld. De overige 19 wedstrijden werden allen verloren. Hiermee eindigde Toofan met 13 punten uit 24 wedstrijden en een doelsaldo van 38-98 op de laatste plaats in de 4e Klasse C.
De club kende dit seizoen toch nog twee kampioenen. Op zaterdag 28 april werd de C1 kampioen en een dag later volgde het kampioenschap van Toofan VE 2.

Seizoen 2012-2013

Een mijlpaal in de historie van Toofan want bij aanvang van het seizoen 2012-2013 mocht de club haar 50-jarige jubileum vieren.
Op 8 september 2012 vierde Toofan dit heugelijke feit met een gezellige en druk bezochte receptie waarbij alle leden en veel genodigden waren uitgenodigd. Dat de burgemeester van Den Haag, de heer Jozias van Aartsen, hoogst persoonlijk aanwezig was, was voor velen een grote verrassing. Zijn aanwezigheid was niet zomaar want hij verraste de heren Waldo Idoe en Basant Chitan met de stadspenning van de gemeente Den Haag. Hierna mocht de burgemeester  namens Hare Majesteit de Koninging ook nog de heren Nazier Mohamed Habib en Henny Rawindrenath Soekhlal koninklijk onderscheiden. Deze Toofan-leden werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Namens de KNVB was het bestuurslid Theo Oortman en de heer Vischer op de receptie aanwezig om ook nog de heren Waldo Idoe en Basant Chitan te onderscheiden. Deze twee heren kregen de gouden speld van verdiensten van de KNVB voor hun verleende diensten gedurende 25 jaar.Ook het bestuur van Toofan onderscheidde de heren Waldo Idoe en Basant Chitan eveneens met de gouden Toofan-speld van verdiensten voor hun verleende diensten gedurende meer dan 25 jaar. Nog 6 leden van Toofan t.w. I.Jaggi- J.Singh – E.Ramrattan-G.Hussainali-A.Hanuman en D. Ramautar werden onderscheiden met de zilverenspeld van verdiensten . Deze heren waren Toofan meer dan 25 jaar trouw gebleven.
De feeststemmimg zat er goed in en iedereen kon die avond nog lang genieten van de muziekband Lexus.

Op vrijdag 14 december 2012 werd in het clubgebouw de jaarlijkse Algemene leden vergadering gehouden. De opkomst was enorm slecht want slechts 18 leden hadden de moeite genomen om deze vergadering bij te wonen. Na de opening, om ongeveer 21.30 uur, werd de vergadering weer gesloten, omdat er  geen quorum was. Een half uur later , zoals aangekondigd in de uitnoding, werd de vergadering weer geopend en wel met dezelfde aganda. De agenda werd op een efficiente mannier puntsgewijs behandeld.
Het gehele bestuur van Toofan, onder voorzitterschap van de heer J.C. Gangadajal trad per 14 december af, maar alle bestuursleden stelden zich direct weer herkiesbaar.

Voor dit seizoen schreef het bestuur voor “de zondag” 4 senioren-elftallen en 2 veteranenteams in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit een B1, C1, E1 en F1.
Het 1e elftal van Toofan kwam dit seizoen wederom uit in de 4e Klasse C, ditmaal samen met ADS, BMT, Celeritas, Hsv Escamp, HMC, Hoekpolder, Oranjeplein-Postduiven, Real Zoetermeer, REMO, RVA Anadolu en WIK.

Toofan 1 2012-2013 - kopieS.S.V. Toofan 1 seizoen 2012-2013 met staand geheel rechts voorzitter Johan Gangadajal, die al vanaf 1964 voorzitter van Toofan was.

Over de prestaties van het vlaggenschip van Toofan in dit seizoen zien we een zeer trieste balans. Van de 20 wedstrijden (HMC werd n.l. halverwege het seizoen door de KNVB uit de competitie genomen) werd er niet één gewonnen! Slechts tweemaal (tegen REMO 0-0 en ADS 1-1) wist Toofan een gelijkspel uit het vuur te slepen en alle andere 18 wedstrijden gingen verloren. Hierdoor eindigde Toofan met dus 2 punten uit 20 duels en een doelsaldo van 14-88 op de laatste plaats van de 4e Klasse C.
Nog meer slechts nieuws want zowel het 2e- als het 4e-elftal van Toofan werd halverwege de competitie door te weinig spelers door de club uit de competitie genomen.

Gelukkig is er over dit seizoen ook nog positief nieuws te melden want op zondag 21 apil 2013 wist Toofan VE1 1-1 voor de tweede achtereenvolgende keer beslag te leggen op het kampioenschap. Dit seizoen werd men met 43 punten uit 19 duels (doelsaldo 43-19) kampioen van de VE 2e Klasse 02.

Seizoen 2013-2014

De samenstelling van het bestuur van Toofan was dit seizoen als volgt: Voorzitter : J.C. Gangadajal, Secretaris : B. Chitan, Penningmeester : R.Soekhlal en de leden : M.N. Habib Drs W.B. Idoe, S.Mahesh en Ir. I.Soebedar. Jeugdcommissie: Drs.W.B. Idoe -S.Mahesh-H.Ramdas en de redactie bestond uit : J.Gangadajal en Drs.W.Idoe

Voor het seizoen 2013-2014 schreef het bestuur van Toofan 3 seniorenelftallen en 2 veteranenteam in bij de KNVB. De jeugdafdeling van Toofan bestond ditmaal uit een A1, C1 en E1.
De 4e Klasse C van het zondagvoetbal bestond dit seizoen uit: ADS, Delfia, HMC-, FC Mozaik-, Real Zoetermeer, Remo, RVA Anadolu, SVH, Taurus, Toofan, VCS, Wanica Star, WIK en Wippolder. Een poule met de 14 teams, echter nog voor aanvang van de competitie hadden FC Mozaik en RVA Anadolu zich al teruggetrokken zodat er nog 12 clubs overbleven.

De heer Sunil Kalloe was door het bestuur aangesteld als nieuwe trainer voor de A-selectie. Deze selectie bestond uit de volgende spelers: P.Nidhansing, E.Evertsz, A.Hanuman, K.Turan, M.Jahangier, A.Karamalie, D.Ramsoender, V.Raghoebarsing, J.A. Szep, F.Cerqueira Da Cunha, M.Miguel, M.Cali, C.Alberto Antonio, M. Baks, V. Bhoelai, G.Bhoep, M.El Moumni, N.Bhoep, S.Bhoep, S. Sewtahal, A.Chitan en de nieuwe spelers Ronald Giersthove, Yunus Kisa, Amith Debipersad, Jurendy Winklaar, Jerrel Ramdas, Olaf Pedro, Vikash Shrikantoepodhia en Ricrdo Ramrattan.

O.l.v. trainer Sunil Kalloe waren de prestatie’s gelukkig ietsje beter als vorig seizoen. De eerste twee wedstrijden tegen Wippolder (0-4) en Taurus (3-0) gingen nog verloren maar op 22 september werd in een thuisduel Delfia met 2-0 verslagen. Toofan had echter weer de pech dat Delfia zich eind oktober uit de competitie terugtrok zodat deze uitslag weer kwam te vervallen. Na een nederlaag bij SVH volgde er op 6 oktober wederom een overwinning. Ditmaal werd Wanica Star met 1-0 verslagen.
Met 4 punten uit 9 wedstrijden, en de doelcijfers 10-34, ging Toofan op de 10e plaats van de ranglijst de winterstop in.

Zo langzamerhand wist trainer Kalloe zijn team naar zijn hand te zetten en werd er in de tweede seizoenshelft meer punten behaald. Van de uiteindelijke 20 competitiewedstrijden werden er in totaal 3 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en gingen er 11 verloren. Met 12 punten, en de doelcijfers 35-74, eindigde Toofan op de tiende en voorlaatste plaats van de zondag 4e Klasse C.

De S.S.V. Toofan kon dit seizoen helaas geen kampioenen huldigen.

Op vrijdag 13 december 2013 werd bij Toofan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in het clubgebouw aan de Wijndaelerweg 9 te Den Haag. Het bestuur onder voorzitterschap van de heer J.C. Gangadajal trad per 13 december 2013 af, echter alle bestuursleden stelden zich (voorlopig) weer herkiesbaar.

Het S.S.V. Toofan-lid, de heer Waldo B. Idoe, werd op vrijdag 25 april 2014 in het gebouw Diligentia in Den Haag Koninklijk onderscheiden vanwege zijn vele verdiensten als vrijwilliger bij de s.s.v. Toofan en de Evangelische Broedergemeente Haaglanden. De versierselen behorend bij de onderscheiding, Lid in de orde van Oranje Nassau, werd door burgemeester Jozias van Aartsen opgespeld.

Seizoen 2014-2015

Het bestuur van de Surinaamse sportvereniging Toofan was dus bij aanvang van het seizoen 2014-2015 ongewijzigd.
Voor de zondagcompetitie werden er dit seizoen 4 seniorenelftallen en 2 veteranenteams ingeschreven bij de KNVB. De jeugdafdeling van S.S.V. Toofan beston dit seizoen uit een A1- en C1-elftal.

In het seizoen 2014-2015 waren alle clubs uit de Haagse regio, die in de zondag 4e Klasse uitkwamen, bij elkaar ingedeeld. Zodoende bestond de 4e Klasse B uit ADS, HDV, HMC, sv Houtwijk, SVH-Celeritas, Toofan, Wanica Star (alle uit Den Haag dus), Real Zoetermeer en de Delftse clubs DHL en Taurus.
De competitie in de 4e Klasse kreeg dit seizoen een geheel ander verloop dan in de andere Klassen in het amateurvoetbal. Het grote verloop van de zondag- naar de zaterdag-competitie betekende dat er in West 2 nog slechts 34 zondagsclubs in de 4e Klasse uitkwamen. Van deze 34 clubs werden drie afdelingen geformeerd. In deze drie afdelingen kwamen de clubs dit seizoen drie keer tegen elkaar uit i.p.v. twee keer. Er werd dus zeg maar een anderhalve competitie afgewerkt. De nummers één en twee in het eindklassement promoveerde rechtstreeks. De Periodekampioenen plaatsten zich voor de nacompetitie.

Ook dit seizoen was Sunil Kalloe de hoofdtrainer van Toofan en hij en zijn mannen zouden een uitstekend seizoen gaan draaien. De competitiestart van Toofan 1 was sowieso hoopgevend want tegen ADS (4-5) en sv Houtwijk (6-2) werd er gewonnen. Hierna volgde er een kleine dip met nederlagen tegen HDV (3-0), HMC (5-7) en Wanica Star (6-2). Opvallende speler bij Toofan was spits Mykola Volsky, die veelvuldig wist te scoren. Na deze drie nederlagen op rij volgde er weer herstel bij de mannen van trainer Kalloe.
Van de 12 competitiewedstrijden in de eerste seizoenshelft wist Toofan er 6 te winnen, 1 gelijk te spelen en werd er 5 keer verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers 34-36 ging Toofan op de vierde positie van de ranglijst de winterstop in.

Toofan 1 begon het jaar 2015 uitstekend met overwinningen op Wanica Star (2-0), ADS (2-5) en SVH/Celeritas (2-1). Echter na het verlies tegen de kampioenskandidaten DHL (5-2) en HDV (6-0) konden de titelaspiraties in de kast gezet worden en moest Toofan nu gokken op een (vervangende) periodetitel.
Dit lukte dan ook want van de uiteindelijke 24 competitiewedstrijden werden er 12 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 10 verloren. Met 38 punten, en de doelcijfers 59-62, eindigde Toofan op een keurige vierde positie van de ranglijst in de 4e Klasse C. Hiermee kreeg het team van trainer Sunil Kalloe de vervangende Periodetitel van kampioen DHL (56 punten) toebedeeld en kon men zich gaan opmaken voor de nacompetitie voor promotie naar de 3e Klasse.

In de nacompetitie werd Toofan ingedeeld in Poule 2, samen met UDO en Rijnland. Naast de winnaar zou ook de nummer 2 uit deze poule direct naar de derde klasse promoveren. Als eerste eindigde de wedstrijd Rijnland – UDO in 1-0. Op 25 mei eindigde UDO tegen Toofan teleurstellend in een 3-1 zege voor de Leidenaren. Dan moest het maar in de thuiswedstrijd tegen Rijnland gebeuren. Helaas, ook deze wedstrijd verloor Toofan met 1-2 en kwam er hiermee een einde aan toch wel een mooi seizoen.

Topscorer dit seizoen bij Toofan werd met 18 doelpunten Mykola Volsky, gevolgd door Quinten Eelst en Annas Fadlaoui (beide 9 goals).
Helaas waren er dit seizoen geen kampioenschappen te melden bij de S.S.V. Toofan.

Seizoen 2015-2016

De S.s.v. Toofan schreef voor het seizoen 2015-2016 4 seniorenelftallen en 3 veteranenteams in voor de zondagcompetitie. De jeugdafdeling van Toofan bestond ditmaal uit een A1, D1 en F1-team.

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 2015-2016 in de zondag 4e Klasse A zag er als volgt uit: Delfia, Hsv Escamp, sv Houtwijk, Kickers ’69, Leidsche Boys, Oosterheem, Oranjeplein/Postduiven, Roodenburg, SVH/Celeritas, Toofan, WIK, Warmunda, Wanica Stars en sv Wassenaar.

Een flinke aderlating voor Toofan-trainer Sunil Kalloe was het vertrek van zijn topscorer Mykola Volsky naar zondag eersteklasser TAC’90. Mede hierdoor speelde Toofan 1 in de eerste seizoenshelft een mindere competitie dat een jaar ervoor. Van de 11 wedstrijden (sv Wassenaar had zich uit de competitie teruggetrokken) wist Toofan er 4 te winnen, 2 gelijk te spelen en werd er 5 keer verloren. Met 14 punten, en de doelcijfers 22-25, gingen de mannen van trainer Kalloe op een achtste positie van de ranglijst de winterstop in.

<

Op vrijdag 18 december 2015 werd bij de S.s.v. Toofan de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in het clubgebouw aan de Wijndaelerweg 9 te Den Haag. Het bestuur onder voorzitterschap van de heer J.C. Gangadajal trad per 18 december 2015 af. Niet alle bestuursleden stelden zich herkiesbaar. De heren R.Soekhlal (penningmeester) en M.N. Habib (2e penningmeester) traden per 18 december 2015 definitief af. De overige bestuursleden stelden zich herkiesbaar.

>

Seizoen 2016-2017

De KNVB had voor het seizoen 2016-2017 voor een nieuw competitiemodel gekozen. Dit nieuwe competitiemodel ging in de top bestaan uit een Eredivisie, een Eerste divisie, de Tweede divisie, twee Derde divisies en vier Hoofdklassen. In de competities kwam er ruimte voor de beloften-teams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. Sportief gezien was dit een optimale voetbalpiramide. Zoveel mogelijk goede voetballers treffen elkaar in dezelfde competitiestructuur, en clubs kunnen nu bij wijze van spreken doorstoten van de vijfde klasse naar de Eredivisie. De top werd dus in theorie haalbaar voor iedereen en voor elke club. Met andere woorden, voor het eerst sinds de intrede van het betaald voetbal in 1954 werd promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal mogelijk. Het eerste elftal van Toofan merkte daar overigens nog weinig van want ook in dit seizoen kwamen de Hagenezen gewoon uit in de zondag 4e Klasse van de KNVB. Mocht Toofan dus ooit het betaalde voetbal in willen dan had men nog een hele lange weg te gaan!

Er was echter nog een verandering vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al geldde, Onder 19 tot en met onder 9.
De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen. De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

Het bestuur van Toofan schreef voor het seizoen 2016-2017 voor de zondagcompetitie 4 seniorenelftallen en voor de zaterdag 1 seniorenteam in bij de KNVB. De jeugdafdeling van Toofan bestond dit seizoen uit slechts: 1 JO-15- en 1 JO-9 team.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB West II was in het seizoen 2016-2017 uit de volgende clubs samengesteld: FC Blankenburg, COAL, Hsv Escamp, HDV, HWD, Sv Madestein, Pretoria, Steeds Hooger, SVV, Toofan, Victoria’04, Wanica Star en WIK.

De selectie van S.S.V. Toofan 1 was dit zijn als volgt samengesteld: V. Akan, M. Wanga, K.Turan, S.Goeptar, V. Shrikantoepadhia, R.Cristina, Y. Pikhovych, I.Busse, A. Fadlaoui, A. Somai, K. van Gelder, S.Kharagjitsing, A.Debipersad, R.Bahadoersing, D.Binesari en E. Evertsz.

Prestatief gezien ging het niet goed in de eerste seizoenshelft met het eerste elftal van Toofan. Oorzaak was veel langdurig geblesseerde spelers en een aantal geschorste spelers en dit alles maakte het voor de trainer Sunil Kalloe niet eenvoudig om wekelijks een representatief elftal op de been te brengen. Met veel kunst en vlieg werk, en met medewerking van een aantal spelers uit andere elftallen, lukte het maar ternauwernood om 13 a 14 man aan de wedstrijden deel te nemen. Dit resulteerde dan ook in de eerste seizoenshelft dat Toofan van de 12 wedstrijden er slechts 3 won, 1 gelijk speelde en maar liefst 8 keer verloor. Met 10 punten, en de doelcijfers 15-42, ging men dan ook op een elfde positie van de ranglijst de winterstop in.

In de tweede seizoenshelft werden de prestaties van Toofan 1 er niet beter op. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 15 verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers 34 voor en 78 tegen, eindigde men op een elfde (en voorlaatste) positie van de ranglijst van de 4e Klasse B.

Na vier seizoenen hoofdtrainer te zijn geweest besloot Sunil Kalloe na het seizoen 2016-2017 te stoppen bij de S.S.V. Toofan.

Gelukkig, qua prestaties, nog positief nieuws aan het einde van het seizoen 2016-2017 want bij de JO9-1 kon de kampioensvlag in top. Met 45 punten uit 18 duels, en de doelcijfers 101-31, werd de JO9-1 kampioen van de 7e Klasse 01.

Op vrijdag 3 februari 2017 werd weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in het clubgebouw aan de Wijndaelerweg 9 te Den Haag. Het bestuur onder
voorzitterschap van de heer J.C. Gangadajal trad per 3 februari 2017 af. De heer I Soebedar trad per 3 februari 2017 af en stelde zich niet meer herkiesbaar. De overige bestuursleden stelden zich wel herkiesbaar.
De kascommissie, bestaande uit de heren D. Pherai , S. Kalloe en A.K. Jhauw had de jaarrekening met de bijhorende begroting van het boekjaar 2015/2016 van Toofan gecontroleerd. Naast een aantal adviezen, met name over de achterstand van de contributie, gaf men een goedkeurende verklaring af. De kascommissie adviseerde de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen.

Seizoen 2017-2018

Het bestuur van S.S.V. Toofan was bij aanvang van het seizoen 2017-2018 als volgt samengesteld:  J.C. Gangadajal (voorzitter), B. Chitan (secretaris),  R.Soekhlal (penningmeester ad interim) en de commissarissen  Drs W.B. Idoe, S.Mahesh en Ir. I.Soebedar.

Voor het seizoen 2017-2018 schreef het bestuur van S.S.V. Toofan voor de zondagcompetitie 3 seniorenelftallen en 1 veteranenteam in bij de KNVB. Voor de zaterdag werd er 1 seniorenteam ingeschreven. De jeugdafdeling bestond uit 1 JO17, 1 JO11, 1 JO10, 1 JO8 en 1 JO7-team.

De indeling van S.S.V. Toofan 1 voor het seizoen 2017-2018 in de zondag 4e Klasse A luidde als volgt; Blakenburg, Delfia, sv Erasmus, GOL Sport, HDV, HMC, HMSH, sv Houtwijk, Roodenburg, SVH, Steeds Hooger, Toofan, Wanica Star en sv Madestein.

Trainer Sunil Kalloe had de vereniging verlaten en zijn opvolger was dit seizoen Henny Soekhlal. In dit seizoen zouden in eerste instantie, naast de kampioen en de nummer twee op de eindranglijst van de 4e Klasse A, ook rechtstreeks de drie Periodekampioenen naar de 3e Klasse promoveren. Maar omdat tijdens het seizoen de clubs Gol Sport, Delfia en Roodenburg zich terugtrokken uit de competitie, werden er uiteindelijk maar twee Periodetitels verdeeld.
Helaas viel Toofan 1 dit seizoen weer buiten de prijzen want van de 20 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 33 punten, en een doelgemiddelde van 52 voor en 56 tegen, eindigde men op de zesde plaats van de ranglijst.

<

Seizoen 2018-2019

>

De neergaande lijn qua ledenaantal zette zich helaas voort bij de S.S.V. Toofan want in het seizoen 2018-2019 kwam de club op zondag met 2 seniorenelftallen en 1 veteranenteam uit de voor de competitie en op de zaterdag met 1 seniorenelftal. De jeugdafdeling bestond ditmaal slechts uit 1 JO19- en 1 JO9-team.

Om te komen tot een betere competitie-indeling voor de derde en vierde klasse zondag, werden de derde- en vierde klassen in het seizoen 2018-2019 samengevoegd. Dit betekende dus dat er bij aanvang van dit seizoen geen vierde klasse in district West II bestond. Het samenvoegen werd door de KNVB gedaan omdat er steeds meer zondagteams stopten. De KNVB hoopte dat op deze manier de scheiding weer op een natuurlijke ging verlopen. Alle overgebleven zestig teams werden verdeeld over vier kwalificatiepoules van vijftien ploegen. Daarin moest worden gestreden voor een plek in de play-offs. Er werden geen returns gespeeld, maar wel speelde iedereen even vaak uit als thuis. De beste zes zouden zich dan kwalificeren voor de “derde klasse hoog”, de overige negen gingen dan spelen in de “derde klasse laag”. In de “derde klasse hoog” kon dan worden gestreden om promotie naar de tweede klasse. Op die manier probeerde de KNVB om in het seizoen 2019-2020 weer twee derde klassen en twee vierde klassen te krijgen in West II.

Het eerste elftal van Toofan kwam dit seizoen dus uit in de 3e Klasse Q2 met daarin als tegenstanders: DHL, Full Speed, GSC-ESDO, HDV, HMC, HMSH, sv Houtwijk, sv Madestein, ODB, REMO, SVH, VCS, WIK en Wilhelmus.

>

Seizoen 2019-2020

Net als zovele clubs in de Haagse regio zou de ssv Toofan in eerste instantie ook naar de zaterdagcompetitie overstappen maar toen de KNVB alsnog bekend maakte dat er voor dit seizoen in district West 2 alsnog een zondag 4e Klasse werd aangeboden bleef men de zondagcompetitie trouw.

Het bestuur van Toofan schreef voor het seizoen 2019-2020 voor de zondagcompetitie 3 seniorenelftallen en 1 veteranenteam in en voor de zaterdagcompetitie 1 seniorenelftal. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit een JO12, JO11 en een JO9-team.

De zondag 4e Klasse A van de KNVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: sv Bolnes, FC Dordrecht (am), sv Erasmus, GSC/ODS, sv Houtwijk, sv Madestein, FC Pretoria (R), Steeds Hooger, SVH en Toofan.

<

Seizoen 2020-2021

Het hing al een tijdje in de lucht maar vanaf van het seizoen 2020-2021 maakte ook de Ssv Toofan met haar standaardelftal de overstap van de zondag- naar het zaterdagvoetbal. Daarmee was “Toofan” één van de vele verenigingen die de overstap van (standaard)zondagvoetbal naar zaterdagvoetbal maakte. De andere drie seniorenteams bleven nog wel op sportpark Ockenburgh actief op zondag.

Toofan startte in de vierde klasse van het KNVB-district West-II, het laagste niveau in dit district. De competitie-Indeling van Toofan 1 voor het seizoen 2020-2021 in de zaterdag 4e Klasse E was als volgt: BMT, sv Erasmus, GDA, GSC ESDO, HMSH, sv Houtwijk, PGS/VOGEL, Quintus, RAS, RVC Celeritas, Semper Altius, Toofan en VCS. Een mooie poule dus met vele Haagse derby’s.

Hennie Soekhlal was ook voor dit seizoen aangesteld als hoofdtrainer en hij werd geassisteerd door Rui dos Santos Freitas en Dennis Vos.

Het weekeinde van 10/11 oktober bleek alweer de laatste speelronde van het seizoen 2020-2021. De KNVB besloot namelijk op woensdag 14 oktober 2020, de dag na de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen, een streep door alle competities te zetten. Lange tijd hoopte de voetbalbond dat er nog iets (bijvoorbeeld het uitspelen van één competitiehelft) mogelijk was, maar dat bleek ondanks een aantal versoepellende coronamaatregelen vanaf 3 maart 2021 onhaalbaar. Zo werd de leeftijdsgrens voor buitensporten in teamverband verruimd van 17 tot 27 jaar.
Dit betekende dat voor het tweede seizoen op rij de competities in het amateurvoetbal het einde niet haalden. Bijna een jaar geleden, het weekeinde van 7/8 maart, was de laatste speelronde van seizoen 2019-2020.

Na de aangekondigde versoepelingen op 26 juni 2021 was het meest in het oog springende maatregelen voor het voetbal: trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mochten eindelijk weer volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.

Seizoen 2021-2022

Op vrijdag 30 juli 2021 overleed Ssv Toofan-voorzitter Johan Gangadajal op 82-jarige leeftijd na een noodlottig ongeval in zijn woonplaats Voorburg. Met zijn overlijden verloor niet alleen de Ssv Toofan, maar de gehele Haagse voetbalwereld een geliefd sportbestuurder. In 1962 was Johan Gangadajal één van de Surinaamse studenten die de club oprichtten. Twee jaar later startte hij als voorzitter, wat hij tot zijn dood blijft volhouden. Hiermee was hij de langstzittende voorzitter uit het Haagse (en misschien wel het Nederlandse) voetbal. Naast voorzitter van de club maakt Gangadajal ook naam binnen het Haagse amateurvoetbal. Vele jaren was hij een KNVB-official en actief als scheidsrechter.
Ssv Toofan-icoon Johan Gangadajal, voorzitter van 1964 t/m 2021

Voor het seizoen 2021-2022 schreef het bestuur van Toofan voor de zondagcompetitie 3 seniorenelftallen en voor de zaterdag 2 seniorenelftallen bij de KNVB in. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit: 1 JO12, 1 JO10 en 1 MO10 team.

Een geheel nieuw bestuur werd bij Toofan samengesteld en die bestond uit; Waldo Idoe (voorzitter), Naseem Habib (secretaris), Radha Poeran (penningmeester), Ragni Budhan (jeugdvoorzitter) en de bestuursleden Ruud Mahesh, Kenneth Habib en Farid Habib.

De clubs die in seizoen 2021-2022 werden ingedeeld in de zaterdag 4e klasse F waren: BMT, sv Erasmus, GDA, GSC ESDO, HMSH, sv Houtwijk, MSV’71, Maasdijk, ODB, PGS/Vogel, Quintus, Toofan, VCS en Wanica Star.

<

In de maand november begon alle ellende met wat betreft corona weer opnieuw. Omdat er iedere dag weer meer besmettingen bijkwamen werd er op vrijdag 12 november 2021 wederom een persconferentie gegeven waarin o.a. werd vermeld dat er vanaf 14 november 2021 geen publiek meer bij sportwedstrijden aanwezig mocht zijn. Bovendien moesten alle voetballers en begeleiding bij aankomst op het sportcomplex hun QR-code tonen. Als je geen geldige QR-code in de corona-app kunt laten zien dan was de kantine of kleedkamer verboden terrein voor je. Voor heel veel amateurclubs, die het al zo moeilijk hadden, was dit een hele heksentoer om dit op een goede manier te regelen want zowel aan de poort en in de kantine moest men vrijwilligers plaatsen die de CoronaCheck App of het recent negatief testbewijs moest controleren.

Op de persconferentie van 29 november werden de maatregelen nog meer aangescherpt. De regering besloot o.a. dat in het kader van de coronamaatregelen trainen na 17.00 uur niet meer was toegestaan. Door deze maatregel besloot de KNVB de competities in het amateurvoetbal voor de standaardteams grotendeels stil te leggen. Vriendschappelijk voetballen mochten de standaardteams uiteraard wel. De lagere seniorenelftallen en jeugd mochten wel gewoon doorgaan met competitievoetbal.
Na de persconferentie van zaterdag 18 december waren we qua coronamaatregelen weer helemaal terug bij af. Sporten mocht alleen nog maar met 1 ander persoon op 1,5 meter afstand, dus voetbalwedstrijden werden verboden en alle sportkantines moesten weer dicht.

Na ruim 90 dagen door corona verplichte winterstop ging de bal in februari 2022 weer officieel rollen.

>

Seizoen 2022-2023

>

Bij aanvang van seizoen 2022-2023 telde de ssv Toofan op zaterdag 3 seniorenelftallen en op zondag 2 veteranen (35+) teams. De jeugdafdeling bestond uit 1 JO11 en 1 MO12 team.

De poule-indeling competitie van de zaterdag 5e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2022-2023 als volgt: ASW, DVC, Gouderak, GSC/ESDO, HDV, Moordrecht, ONA, Quick, REMO, SVO Buytenpark, Toofan, De Ster, Wanica Star en WIK.

Toofan 1 kon ook dit seizoen in de 5e Klasse B geen potten breken en eindigde op een teleurstellende tiende positie van de ranglijst. Van de 24 wedstrijden werden er 6 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 16 verloren. Hiermee behaalde de formatie van trainer Kalloe 20 punten en een doelsaldo van 36 voor en 86 tegen.

Na vier seizoenen, hadden hoofdtrainer Sunil Kalloe en het bestuur van Toofan, in goed overleg, besloten om aan het einde van dit seizoen uit elkaar te gaan. Trainer Kalloe had vier seizoenen lang op zeer kundige (en succesvolle) wijze de ‘transitie’ van Toofan van zondag- naar zaterdagclub begeleid en vormgegeven. Een andere grote verdienste van trainer Kalloe was, dat hij op geheel vrijwillige basis zich heeft ingezet om een grote groep Oekraïense spelers van Toofan te helpen integreren in de Haagse samenleving. Kalloe vervolgde zijn trainersloopbaan bij de Haagse voetbalvereniging Wanica Star.

Seizoen 2023-2024

>

De “slechts” twaalf clubs in de zaterdag 5e Klasse C in seizoen 2023-2024 waren; Haagse Hout, HDV, HPSV, Quick Steps, RAS, REMO, Semper Altius, De Ster, Toofan, VCS, Wanica Star en WIK.

Ali Muradin was als nieuwe trainer aangesteld door het bestuur van Toofan. Samen met zijn assistent Raymond Khedoe namen zij  het eerste elftal van Toofan onder handen.

Seizoen 2024-2025

>

<

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog meer historie of foto’s van Toofan mail dan aub naar haagse.voetbalhistorie@gmail.com

Pamares Toofan (zondag)

Kampioenschappen:
1984-1985 2e klasse B HVB
1989-1990 1e klasse B HVB
1994-1995 1e Klasse A HVB

Andere prestatie’s:

Parade der trainers bij v.v. Toofan zondag:

1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 ?
1965-1966 ?
1966-1967 ?
1967-1968 ?
1968-1969 ?
1970-1971 ?
1971-1972 ?
1972-1973 ?
1973-1974 ?
1974-1975 ?
1975-1976 ?
1976-1977 ?
1977-1978 ?
1978-1979 Ruud van Wijk
1979-1980 Ruud van Wijk
1980-1981 ?
1981-1982 ?
1982-1983 Gerard Veerhuis
1983-1984 Gerard Veerhuis
1984-1985 ?
1985-1986 ?
1986-1987 ?
1987-1988 ?
1988-1989 ?
1989-1990 ?
1990-1991 ?
1991-1992 ?
1992-1993 Reinier Ramsingh
1993-1994 ?
1994-1995 Reinier Ramsingh
1995-1996 ?
1996-1997 ?
1997-1998 ?
1998-1999 ?
1999-2000 Atilla Sabirli
2000-2001 ?
2001-2002 ?
2002-2003 ?
2003-2004 ?
2004-2005 ?
2005-2006 Muhreli Sahin
2006-2007 ?
2007-2008 Charlie Zuidwijk
2008-2009 Charlie Zuidwijk
2009-2010 Charlie Zuidwijk
2010-2011 Charlie Zuidwijk / Henny Soekhlal (a.i.)
2011-2012 Allan Ramroach
2012-2013 Allen Ramroach
2013-2014 Sunil Kalloe
2014-2015 Sunil Kalloe
2015-2016 Sunil Kalloe
2016-2017 Sunil Kalloe
2017-2018 Henny Soekhlal
2018-2019 Henny Soekhlal
2019-2020 Sunil Kalloe
2020-2021 Sunil Kalloe
2021-2022 Sunil Kalloe
2022-2023 Sunil Kalloe
2023-2024 Ali Muradin
2024-2025 Ali Muradin

Parade der voorzitters bij v.v.Toofan:

1962-1963 Swamipersaud Lakhi
1963-1964 Soerdjpersad Badrising
1964-2021 Johan Gangadajal
2021- heden Waldo Idoe

Terreinen waar de S.S.V. Toofan heeft gespeeld:

?

* Sportpark Ockenburgh te Kijkduin
Wijndaelerweg 9
2554 BZ Den Haag

Ere-voorzitter bij S.S.V. Toofan:

?

Ere-leden bij S.S.V. Toofan:

?
?

Lid van Verdienste bij S.S.V. Toofan:

?
?
Kries Pherai