HGA

Den Haag
07-01-1919 - 30-06-1962

 

De geboorte van H.G.A.

In het jaar 1919 besloten de heren Van Wijk, Akkerman en Fraenkel, belastingambtenaren van de gemeente ‘s-Gravenhage, een ontspanningsvereniging op te gaan richten genaamd; H.G.A (Haagse Gemeente Ambtenaren).
Deze ontspanningsvereniging bestond in het begin uit de afdelingen zwemmen, tennis, voetbal en toneel.
In de beginperiode van H.G.A. traden onder meer de heren J. van Hoegee, H. van Hoegee (lid van verdienste van de KNVB afdeling ‘s-Gravenhage) en J. Debije als bestuurleden op.

De jaren 1920 t/m 1929

Omdat de belangstelling voor een lidmaatschap bij H.G.A. steeds minder werd besloot het bestuur na verloop van tijd om ook niet-ambtenaren toe te laten treden tot de vereniging. Hoewel de letters H.G.A. in stand bleven maakte op een gegeven moment nog maar weinig gemeenteambtenaren deel uit van de vereniging.

Toen op 7 januari 1928 de eerste zaterdagcompetitie in Nederland startte, besloot H.G.A. zich ook officieel aan te melden bij de KNVB voor deze competitie. Deze eerste zaterdagcompetitie bestond uit slechts 6 elftallen van 5 clubs. Het eerste elftal van H.G.A. behaalde meteen een succes door in het seizoen 1928-1929 officieus winnaar te worden van de eerste zaterdagcompetitie van de HVB.

De jaren 1930 t/m 1939

Ook in het seizoen 1929-1930 haalde H.G.A. het kampioenschap binnen door in een beslissingswedstrijd “de Nederlandsche Handels Maatschappij” (N.H.M.) met 5-1 te kloppen.

Op de ledenvergaderin van 16 november 1933 werd besloten om bij H.G.A. naast de voetbal-, tennis-, toneel- en zwem-afdeling ook een turnafdeling in het leven te roepen. De nieuwe H.G.A.-turnafdeling kreeg haar oefenplaats in een gymnastieklokaal aan de Van Damstraat te Den Haag.
Echter na verloop van tijd hielden de afdelingen zwemmen, tennis, turnen en toneel binnen H.G.A. het niet langer meer vol en werden opgeheven. Hierdoor bleef dus alleen nog de voetbal-afdeling over.

In 1938 werd onder de bezielende leiding van de heer D.Bordewijk, die zich voor de vereniging zeer verdienstelijk heeft gemaakt, een adspiranten (jeugd)-afdeling opgericht.

De jaren 1940 t/m 1949

Tijdens de Tweede Wereldoorlog legde het tweede elftal van H.G.A. in het seizoen 1940-1941 beslag op de titel in de reserve 2e Klasse HVB van de zaterdagmiddagcompetitie (Z.M.C.).
In 1947 ging helaas de jeugdafdeling bij H.G.A. ter ziele, een onontbeerlijk verlies voor de club. In het seizoen 1947-1948 was er goed nieuws te vermelden over het derde elftal van H.G.A. Dit team, waarvan de spelers gezamelijk bijna 500 jaar telden, wist het kampioenschap in de res. 4e Klasse D van de z.m.c. te behalen.

Arie van Gelder - Voetbal - HGA (Haagse Gemeente Ambtenaren) - maart 1948

>

De jaren 1950 t/m 1959

>

In de loop der jaren werd er door het eerste elftal van H.G.A. vele prijzen in de wacht gesleept. Zo prijkte o.m. in de prijzenkast “de Dirk Mulder”-wisselbeker, die veroverd werd op het Arnhemse “Vesta”.
Bekende eerste elftalspelers bij H.G.A. door de jaren heen waren o.a. T.Haazer, D.Haazer, L. van Roon, J. van Hoegee, H. van Hoegee, J. Debije, Th. Kwak, O. de Vaal, H. de Vaal, B. Leene, D. Bordewijk en J. van Exel.

>
Eind jaren vijftig liep het ledenaantal sterk terug bij H.G.A. In het seizoen 1958-1959 telde de club nog maar 30 voetballende leden en 40 donateurs. Het eerste elftal eindigde in dit seizoen als goede middenmoter in de 2e Klasse HVB van de z.m.c. Het tweede elftal had het erg moeilijk en eindigde in de onderste regionen van de res. 4e Klasse A.
Toch werd het 40-jarig bestaan van H.G.A. op grote wijze gevierd met een feestavond op 13 juni 1959 in Amicitia, waaraan medewerking werd verleend door het cabaretgezelschap “Schots en Scheef” en het dansorkest “Les Ostinatos”.
Het bestuur van H.G.A. tijdens het 40-jarig jubileum bestond uit; P.C. Leene (voorzitter), W.J. Melsert (penningmeester), J.L. Smits (secretaris), J. Verdoorn (commissaris) en J. Ripperda (wedstrijdsecretaris).

Het einde van voetbalvereniging H.G.A.

Na het seizoen 1961-1962 ging het echt niet meer met H.G.A. De club was op sterven na dood en uiteindelijk ging de voetbalafdeling van H.G.A. op in voetbalvereniging S.V.G.T.

 

Wie kan ons nog meer helpen aan historie van H.G.A? Ook zijn wij nog op zoek naar foto’s van H.G.A.
Mail dan aub naar haagse.voetbalhistorie@gmail.com

 

 

Palmares H.G.A.

Kampioenschappen:
1928-1929 Officieus winnaar van de eerste zaterdagcompetitie van de HVB
1929-1930 Officieus winnaar van de zaterdagcompetitie van de HVB

Andere prestatie’s:

Parade der trainers H.G.A.

1934-1935 ?
1935-1936 ?
1936-1937 ?
1937-1938 ?
1938-1939 ?
1939-1940 ?
1940-1941 ?
1941-1942 ?
1942-1943 ?
1943-1944 ?
1944-1945 ?
1945-1946 ?
1946-1947 ?
1947-1948 ?
1948-1949 ?
1949-1950 ?
1950-1951 ?
1951-1952 ?
1952-1953 ?
1953-1954 ?
1954-1955 ?
1955-1956 ?
1956-1957 ?
1957-1958 ?
1958-1959 ?
1959-1960 ?
1960-1961 ?
1961-1962 ?

Parade der voorzitters bij H.G.A.

1919- ???? ?
???? – ???? ?
1933-1962 P.C. Leene

Nog niet bekend

Ereleden H.G.A.

?
?
?
?

Lid van Verdienste bij H.G.A.

?
?
?

Zijn we allemaalnog naar op zoek..