RVA Anadolu

Den Haag
01-07-2002 - 30-06-2014

vv R.V.A. Anadolu  (zondagvereniging)

De oprichting van R.V.A.

Na lange tijd van voorbereiding werd op 31 mei 2002 Voetbalvereniging R.V.A. (Respect Voor Allen) opgericht en werd op 1 juni 2003 een officieel lidmaatschapsverzoek bij de KNVB neergelegd. Aardig feit is dat van de vijf potentiële nieuwe verenigingen in dat jaar, het alleen RVA gelukt is om aan alle criteria gesteld door de KNVB te voldoen en dus lid te worden van deze voetbalbond.
Het enthousiasme was bij de potentiële leden was groot. Dat sterkte de “pioniers” in de overtuiging dat de nieuwe club aan een behoefte zal voldoen. Ook waren er genoeg personen die bereid waren een gedeelte van hun kostbare tijd te stoppen in de organisatie om: leden aan te trekken, officieel in te schrijven en van de nodige informatie te voorzien, kaderleden aan te trekken voor bezetten van de cruciale functies, trainers te zoeken, geldmiddelen te verkrijgen via sponsors en sympathisanten , de contacten met de gemeente op te bouwen voor o.a. financiële en morele ondersteuning, onderhandelingen te voeren met GONA voor onderhuur,  promotie van de vereniging te verzorgen, formele zaken rond de oprichting (statuten) en inschrijving (ledental, begroting) bij de KNVB te regelen.

Het RVA-bestuur in het oprichtingsjaar bestond uit: Elvis Biekman (voorzitter), Glenn Reemnet (vice-voorzitter), Jules Riedewald (penningmeester), Euridice Stuger (secretaris), Gerard Gilds, Gino Macnack, Wilgo Hardewijk (technische zaken), Hero St.Maarten (wedstrijd-secretaris), Waldo Halfhuid (financiële zaken) en Joop van Beek (Algemene en Technische zaken).

Seizoen 2002-2003

Voetbalvereniging R.V.A. begon in het seizoen 2002-2003 inwonend bij GONA aan de Beresteinlaan. De club werd ingedeeld in de 5e Klasse B van het zondagvoetbal, die verder bestond uit; BMT, DUNO, GSC-ESDO, JAC, Jai Hanuman, HDV, RTT’99, TAC’90, Triomph, Toofan en Spoorwijk.
De belangrijkste doelstelling van het eerste seizoen werd met vlag en wimpel gehaald. O.l.v. trainer Romeo Elbers werd het kampioenschap van het eerste team in de 5e Klasse B van het zondagvoetbal, met 11 punten verschil op nummer 2, behaald. Ook genoemd mag worden dat R.V.A. zonder excessen deze moeilijke 5e Klasse was doorgekomen. Daarmee was R.V.A. één van de weinige verenigingen in deze Klasse waarvan alle wedstrijden “gewoon” werden afgewerkt.

Seizoen 2003-2004

R.V.A. trok dit seizoen in bij voetbalvereniging Triomph op ‘het tweede gedeelte’ van het Zuiderpark.
Het succes van het eerste seizoen had zijn vruchten afgeworpen, in de vorm van een groter aantal leden aan het begin van seizoen 2003-2004. Daarmee kon de selectie aanzienlijk worden uitgebreid; zowel in kwantiteit als kwaliteit. Mede ook daardoor kon R.V.A. starten met vier teams. Ondanks kaderproblemen in de organisatie draaide de club toch een goed. Het kampioenschap in de competitie en van de West II beker van het 2de team werd een uitzonderlijke prestatie. Daarnaast draaide het eerste team constant bovenin mee en behaalde een periodetitel.

RVA selectie
Op 14 december 2003 ontving R.V.A. als eerste vereniging het Waarden&Normen-certificaatvan de KNVB. Op basis van wat R.V.A. reeds had gedaan, kreeg de club van de beoordelingscommissie drie sterren toegekend (max=4-sterren). De certificering werd bijgewoond door o.a. Gerard van Rijk (voorzitterdistrict West II), Wim van den Berg (mentor), Peter Broekhof (mentor), Ton Beije (clubondersteuning) van de KNVB en de heer Sterkenburg, directeur sport van de gemeente Den Haag. Ook de pers (Haagse Courant en DenHaag Zuid-West) was aanwezig.Zowel gemeente en KNVB spraken hun waardering uit over de prestaties die R.V.A. in haar prille bestaan had neergezet en zeiden RVA nadrukkelijk te zullen volgen.

Ook in het seizoen 2003-2004 had RVA een aantal activiteiten georganiseerd die er mochten zijn. Het waren Jane Biekman en Justice Schmidt weer gelukt een aantal mooie en bijzondere activiteiten te organiseren. Waren het, het vorige seizoen de VIPS Orlando Engelaar, Sigi Lens en Burleson, nu kwamen niemand minder dan Regie Blinker en Henk Fräser bij RVA op bezoek kwamen.In een zeer open gesprek werd met de heren gesproken over verschil tussen falen en slagen, discriminatie en weerbaarheid.

Net als vorig jaar werd er ook dit jaar massaal ingeschreven voor een bezoek aan de wedstrijd van de Suriprofs. Daarmee bood RVA de leden een gezellige activiteit en steunde de club tevens een goed doel in Suriname.

Seizoen 2004-2005

Het seizoen 2004-2005 werd gekenmerkt door een “down” in de eerste helft van het jaar en een “UP” in de tweede helft. Na de teleurstelling van het niet promoveren van het eerste elftal in het seizoen 2003-2004 moest R.V.A. afscheid nemen van een belangrijk deel van de toenmalige selectie. Toch bleef er nog een behoorlijke selectie over. Ondanks het aantrekken van een geroutineerde  hoofdtrainer (John Bodmann) moest R.V.A.1 toch veel punten laten liggen en leek het team op degradatie af te stevenen. Aangezien het beleid van RVA gebaseerde was op sportief succes was dit een zeer ongewenste situatie. De slechte resultaten leidde tot verwijdering tussen spelers en trainers, met als uiteindelijk gevolg een breuk tussen trainer en R.V.A. Door de slechte resultaten kwam er minder publiek en bleven kantine-inkomsten achter en samen met de hoge (trainers)kosten en slechte contributiebetaling ging het financieel slecht met de club. Het Waarden&Normen beleid werd ernstig op de proef gesteld met een exces die zich tijdens een uitwedstrijd voordeed, waardoor twee spelers langdurig werden geschorst en een bestuurslid bij de ALV werd voorgedragen voor schorsing c.q. ontslag. Ondanks de tegenslagen bleef het bestuur en kader erin geloven en kond men blijven rekenen op een goede organisatie.
Na de breuk met de trainer nam de toenmalige assistent Allen Ramroach de leiding van de selectie op zich. Ter verbreding en versterking van de selectie werden een aantal “oude” bekende spelers teruggehaald. Met verenigde krachten werkten bestuur, trainer, spelers en supporters aan het voorkomen van degradatie. De wil voor handhaven was sterk en uiteindelijk werd bewezen dat dit de basis was voor realisatie van de doelstellingen. In de laatste directe confrontatie met mededegradant Spoorwijk werd uiteindelijk degradatie voorkomen.

rva_1_seizoen_2004_2005Staande v.l.n.r: ?
Zittend v.l.n.r: ?
Op 7 maart 2005 werd R.V.A. geïnformeerd  over het voornemen van Triomph te stoppen met haar voetbalactiviteiten. Voor R.V.A. betekende dit een versnelde mogelijkheid om een eigen accommodatie betrekken. Echter tegelijkertijd vormde dit een bedreiging van het voortbestaan van R.V.A. De RVA-organisatie was n.l. nog niet klaar voor deze stap. Op zaterdag 12 maart lag het bestuur deze nieuwe situatie voor aan haar kaderleden. De conclusie van die kadervergadering was dat, hoewel deze mogelijkheid vroeger kwam dan gepland, men deze kans optimaal moesten benutten door met verenigde krachten en nog meer inzet deze mogelijkheid te onderzoeken. Uit een eerste overleg met de gemeente bleek dat de gemeente positief stond ten opzichte van R.V.A. als gebruiker/eigenaar van deze accommodatie. Oriënterende gesprekken met KNVB en diverse andere organisaties gaf een positief beeld. Het bestuur werkte met de goedkeuring van de leden aan een beleidsplan, waaruit moest blijken dat RVA de accommodatie rendabel zou kunnen exploiteren. Het beleidsplan werd zowel door gemeente (Sport Support) als de KNVB positief ontvangen en RVA kreeg groen licht voor het betrekken van de accommodatie. In het traject daar naartoe werd de samenwerking met Triomph op dezelfde goede manier voortgezet als in de voorgaande periode.

De accommodatie van R.V.A. in het Zuiderpark, die op deze foto grondig is gerenoveerd nadat de club getroffen werd door een felle brand in het clubgebouw.

Seizoen 2005-2006

Het vooruitzicht op een eigen accommodatie had een positieve impact op het zittende kader. Bovendien had het een aanzuigende werking op nieuw kader van binnen en buiten de vereniging. Daardoor kon de basis gelegd worden voor de organisatie in het komende seizoen 2005-2006. Er ontstond een nieuwe “drive” die zelfs tot ver buiten de vereniging reikte. Klapstuk was een interview van keeper Ricardo Darsan in de Haagsche Courant, waarin hij in mei 2005 aangaf naar R.V.A. te komen. Dat had ook een aanzuigende werking op spelers, waardoor de club ook kond rekenen op een uitstekende selectie voor het seizoen 2005-2006.

De zondag 4e Klasse D was in het seizoen 2005-2006 uit de volgende clubs samengesteld; BMT, Duinoord/De Jagers, sv Erasmus, GONA, HMC, Marathon/Azzurri, Oranjeplein, Quick Steps, REMO, RVA, SVH en WIK. Marathon/Azzurri trok zich overigens tijdens dit seizoen terug uit de competitie.

>

Seizoen 2006-2007

>

Op maandagmiddag 30 april 2007 sloeg het noodlot toe bij RVA toen er brand uitbrak in de kantine aan de Mr. Droogleever Fortuynweg. Door het vele hout greep het vuur snel om zich heen en zodoende kon de brandweer niet voorkomen dat de kantine verloren ging. Vermoedelijk was de brand begonnen in de keuken. De totale brand- en rookschade was maar liefst rond de 100.000 euro.

.

Seizoen 2008-2009

Vanaf dit seizoen startte RVA ook met een veteranenteam.

.

In het voorjaar van 2009 was het voortbestaan van R.V.A. serieus in gevaar. Financieel en administratief waren de achterstanden bij de club flink opgelopen. Voorzitter Elvis Biekman trad na zeven jaar af en werd opgevolgd door Ruud Kisoen. Deze nieuwe voorzitter ging gelijk aan de slag om orde in de chaos te scheppen.
Er werd een deurwaarder aangesteld om de achterstallige contributiebetalingen te innen en de administratie werd ge-update. Het bleek n.l. dat veel ex-leden die al lang niet meer bij de club voetbalden toch nog steeds stonden ingeschreven.

Hoewel er enkele belangrijke punten op de agenda stonden, moest het bestuur van RVA Anadolu haar Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 1 juli 2009 annuleren. Reden, er waren slechts twee (!) leden present. De voorzitter opende de vergadering niet en liet weten dat deze onder genoemde omstandigheden geen doorgang kon vinden. Op de agenda stonden o.a. punten als huidige stand van zaken, contributiebeleid, herstructurering Zuiderpark en mogelijke fusie. Onderwerpen die toch niet onbelangrijk zijn voor een vereniging.

Seizoen 2009-2010

Het bestuur ging nu de gesprekken aan met de gemeente over eventuele fusieplannen, inwoning op een andere locatie of samenwerking met andere partijen. Tevens werd met ingang van het seizoen 2009-2010 de naam R.V.A. veranderd in de naam R.V.A. Anadolu. Deze naamsverandering was het gevolg van de komst van de Turkse vriendengroep Anadolu naar het Zuiderpark.
Door de aanwas van deze nieuwe Turkse leden kreeg de club ook meer een financiële armslag en maakte de club hiermee een gehele nieuwe start.

Met ingang van dit seizoen stond RVA bij de KNVB ingeschreven als RVA-Anadolu. Het eerste elftal kwam dit seizoen uit in de zondag 4e Klasse F met daarin als tegenstanders: Blijdorp, DRGS, GLZ/Delfshaven, Hargasport, HOV/DJSCR, HWD, Maense, Schiebroek’94, Steeds Hooger, SVDPW, VOB en Voorwaarts.

RVA-Anadolu deed het prima in de competitie. Ondanks dat het eerste elftal een punt in mindering kreeg van de KNVB eindigde men op een keurige vierde positie van de ranglijst. Van de 24 wedstrijden werd er 15 keer gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 6 verloren. Hiermee behaalde  RVA-Anadolu 47 punten en een doelsaldo van 66 voor en 44 tegen.

Op dinsdag 16 februari 2010 was er, na intensief overleg, overeenstemming bereikt over de intentie voor de verdere ontwikkeling van het Zuiderpark, o.a. de plaats waar nu nog de resten staan van het oude ADO Den Haag-stadion. Er werden nu standpunten bepaald over beheer, financiën en gebruik. Lang leek het rustig rondom de ontwikkeling van het Zuiderpark. Het overleg met de partijen die mee gaan ontwikkelen, waaronder de Haagse Hogeschool, had echter in de afgelopen periode zeker niet stil gestaan. Nu er eindelijk overeenstemming was bereikt was er voor de bestuurders en wethouders van de gemeente Den Haag, de Haagse Hogeschool en de woningcorporatie Vestia, aanleiding om hierover mededelingen naar buiten te doen.

Dit betekende dat er ook op termijn meer duidelijkheid moest komen voor de nu nog in het Zuiderpark gevestigde verenigingen ADO Den Haag, WIK, RVA Anadolu en HDV. De Gemeente en de KNVB hadden met de drie amateurclubs al in een eerder stadium om de tafel gezeten.

>

Later hier meer over seizoen 2009-2010….

Seizoen 2010-2011

>

Eind september stopte trainer Cetin Cakmak, i.v.m. werk- en prive-omstandigheden, per direct als trainer van de zondag-vierdeklasser RVA Anadolu. De voormalig trainer van LenS (zaterdag) was aan zijn tweede seizoen bezig bij RVA Anadolu. Tweede trainer Yakup Serkerci nam voorlopig de honneurs waar.

Volgt later……..

>

Seizoen 2011-2012

Voor het seizoen 2011-2012 schreef het bestuur van RVA Anadolu 4 senioren-elftallen en 1 veteranenteam in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit een C1 elfat en 3 E-teams.
Het bestuur in deze jaargang bestond uit; Ruud Kisoen (voorzitter), Birol Koca (vice-voorzitter), Steven Graauw (penningmeester), Clyde Haft (secretaris), Mario Smith (voetbalzaken) en Abdullah Sari (technisch coordinator).
Het eerste elftal van RVA Anadolu werd dit seizoen ingedeeld in de zondag 4e Klasse D met als tegenstanders DRGS, FC Zoetermeer, SVDPW, Quintus, Sc Spaland, Wippolder, Naaldwijk, Harga Sport, Taurus, Delfia en MSV’71.
De A-selectie van RVA Anadolu, o.l.v. de trainers Siegfried Panday en Yusuf Sahin,  bestond dit seizoen o.a. uit: Gokhan Sari, Abdullah Sari (a), Ubey Guclu, Ercan Guclu, O. Urmuc, Sedat Yamak, Mehmet Sag, Ersin Ozata, Ahmet Yildiz, Ibrahim Akdeniz, Gokhan Sensoy en Ertugrul Ibis.
Het seizoen 2011-2012 kende voor het eerste elftal een warrig begin. De eerste competitiewedstrijd, op zondag 4 september 2011, ging n.l. op het laatste moment niet door omdat tegenstander MSV’71 zich vlak voor aanvang van de competitie zich had teruggetrokken. In de tweede wedstrijd werd er thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Spaland en een week later werd de wedstrijd Delfia-RVA Anadolu afgekeurd. Ook de tweede thuiswedstrijd speelde RVA Anadolu gelijk, ditmaal 0-0 tegen koploper Quintus.
De eerste competitieoverwinning van dit seizoen behaalde men op 2 oktober door in Delft bij Taurus met 2-3 te winnen. Ook de derde thuiswedstrijd van RVA Anadolu eindigde in een gelijkspel, tegen SVDPW werd het 1-1.
Vanaf zondag 16 oktober kregen de trainers Panday en Sahin hun team pas echt goed op de “rails” en volgde de ene na de andere overwinning. Tot aan de winterstop werd er gewonnen van Harga Sport (3-5), FC Zoetermeer (5-3), Naaldwijk (1-2), DRGS (0-4), Wippolder (5-1) en Delfia (3-4).
De stand tijdens de winterstop bovenin de zondag 4e Klasse D was nu als volgt: 01. Quintus 12-30, 02. SVDPW 12-26, 03. RVA Anadolu 10-24, 04. Delfia 11-22 en 05. Spaland 11-16.
Na de winterstop volgde er voor RVA Anadolu meteen twee hele belangrijke wedstrijden. Op zondag 22 januari moest men eerst thuis tegen de nr.4 uit de competitie, Delfia, aantreden. RVA Anadolu won deze wedstrijde met 4-2 door doelpunten van Mehmet Sag (2x) en Gokhan Sensoy (2x).
Een week later stond de topper tegen koploper Quintus op het programma. In Kwintsheul behaalde RVA Anadolu een schitterende 2-4 overwinning en hierdoor deden de Zuiderpark-bewoners hele goede zaken in de strijd om het kampioenschap in de 4e Klasse D.

IMG_1189-001

Na de enorme domper moest RVA Anadolu in de nacompetitie spelen in een poule met Hsv Escamp en ESTO om één plaats in de 3e Klasse. Hsv Escamp was op maandag 28 mei de eerste tegenstander.

Veel spanning was er in poule 5 van de nacompetitie. RVA Anadolu versloeg ESTO uit Bodegraven met 2-1, waardoor uiteindelijk zowel RVA Anadolu, HSV Escamp en ESTO met drie punten eindigden. Ook het doelsaldo van alle teams was gelijk. RVA Anadolu en ESTO hadden in de duels met HSV Escamp de strafschoppenserie gewonnen, waardoor de reeks na afloop van de wedstrijd tussen RVA Anadolu en ESTO beslissend werd. ESTO was preciezer met het benutten van de strafschoppen (2-4) en behield daarmee haar plaats in de derde klasse. Voor RVA Anadolu liep dit, in eerste instantie fantastische, seizoen uit op een drama en moest de club het komende seizoen gewoon weer uitkomen in de vierde klasse.

Later hier meer over seizoen 2011-2012…

Het bestuur van RVA Anadolu nam na afloop van dit seizoen afscheid van trainer Sigfried Panday en zijn assistent Yussuf Sahin.

>

Op zaterdag 21 april 2012 werd de C1, dankzij een ruime 8-1 overwinning op TAC ’90, kampioen van de 4e klasse 08 geworden. Ook R.V.A. Anadolu E1 werd deze dag kampioen, en wel van de 3e klasse 07 door zelf met 7-0 te winnen van Westlandia en de nederlaag van Graaf Willem II Vac bij VELO.
Een dag later kon er bij RVA Anadolu weer feest gevierd worden toen het 5e elftal (veteranen)5 kampioen werd van de 7e klasse 08.

Seizoen 2012-2013

Voor het seizoen 2012-2013 had het bestuur een nieuwe trainer aangesteld in de heer Ahmet Guclu. Ahnmet was al ruim 28 jaar actief als voetballer/trainer bij verscheidene clubs in Den Haag. Zijn laatste club was VCS waar hij jeugdtrainer was en bleef. De nieuwe trainer zou worden geassisteerd door Abdullah Sari.
Het 1e elftal van RVA Anadolu kwam in dit seizoen uit in de 4e Klasse C, ditmaal met de clubs; ADS, BMT, Celeritas, Hsv Escamp, HMC, Hoekpolder, Oranjeplein-Postduiven, Real Zoetermeer, REMO, Toofan en WIK

>

Op zondag 26 mei 2013 werden zowel R.V.A. Anadolu 3 als R.V.A. Anadolu VE1 kampioen in hun klasse. Een geweldig rersultaat natuurlijk.
Bij de jeugdafdeling wist de B1 het kampioenschap binnen te halen.

>

Door de herinrichting van het Zuiderpark, met de komst van de Sportcampus, was er na dit seizoen geen plaats meer voor RVA/Anadolu dus zat de club nu zonder complex.

Seizoen 2013-2014

De voetbalvereniging RVA/Anadolu moest dit seizoen haar intrek nemen bij de voetbalvereniging Celeritas aan de Leijweg in Den Haag. RVA/Anadolu zat n.l. zonder complex, omdat het haar locatie in het Zuiderpark moest verlaten. Door de herinrichting van het Zuiderpark, met de komst van de Sportcampus, was er geen plaats meer voor RVA/Anadolu. De club had de blik al eerder gericht op Celeritas, maar de leden van die club wezen in eerste instantie een inwoning van RVA/Anadolu af.

Dus vanaf dit seizoen speelde de voetbalvereniging RVA Anadolu haar thuiswedstrijden op het terrein van Celeritas, Leyweg 1630, 2548 AE Den Haag.

Door al deze moeilijke omstandigheden besloten veel leden het voor gezien te houden bij RVA Anadolu zodat er nog maar heel weinig leden overbleven.
Het bestuur van RVA Anadolu bestond dit seizoen uit: Clyde Haft (voorzitter en secretaris), Birol Kocak (vice-voorzitter), Steven Graauw (penningmeester), Harold Ramautar (algemene zaken), Radjes Boedhoe (voetbalzaken), L. Oman (sponsorcommissie) en Kamal Ramkalup (financieel adviseur).

Het bestuur van RVA besloot op 26 augustus 2013 om het eerste elftal terug te trekken uit de strijd om de districtsbeker van de KNVB. Het eerste team was ingedeeld in poule 12 van groep 2. Het voor 27 augustus geplande bekerduel tegen sv Loosduinen ging dan ook niet door.
Enkele dagen later besloot het bestuur ook dat RVA Anadolu 1 niet meer  zal deelnemen aan de standaardcompetitie in de 4e klasse. Zodoende ging de club in eerste instantie met slechts nog maar drie teams verder in de reserve klassen. Maar ook dit werd gaandeweg het seizoen een probleem zodat er uiteindelijk nog maar 1 seniorenelftal, 1 veteranenteam en 1 45+ team overbleven.
RVA Anadolu 1 verdween dus dit seizoen helemaal. Het 2e elftal kwam uit in de 5e Klasse 06 en eindigde daarin met 17 punten uit 18 wedstrijden op de 7e plaats. De VE.1 deden het dit seizoen iets beter en eindigde met 49 punten uit 22 wedstrijden op de 3e plaats van de VE zondag 2e Klasse 2.

 

>

Het einde van RVA Anadolu

Op 1 juni 2014 liep het contract van RVA Anadolu met de Hsv Celeritas af. De club kon de accommodatie nog wel drie maanden extra huren, maar dan liep dat huurcontract dus eind augustus af en schoot men daar niets mee op. Hierdoor kwam er na 12 jaar een einde aan RVA Anadolu.
Heel misschien zal de club in het seizoen 2015-2016 een doorstart gaan maken op een andere locatie. Dat zal dan onder een andere naam worden, maar wel met de statuten van RVA Anadolu.

>

 

 

 

Van RVA (Anadolu) hebben wij helaas nog geen historie kunnen achterhalen of mogen ontvangen. Als u kunt helpen met de historie van deze amateurclub, neem dan a.u.b. contact met ons op via haagse.voetbalhistorie@gmail.com Ook oude foto’s, namen van spelers en mooie verhalen zijn natuurlijk van harte welkom.

 

 

Palmares RVA (zondag)

Kampioenschappen
2002-2003 5e Klasse B

Andere prestatie’s:

Parade der trainers bij RVA:

2002-2003 Romeo Elbers
2003-2004 Romeo Elbers
2004-2005 John Bodmann
2005-2006 Alan Ramroach
2006-2007 Gerard Gilds
2007-2008 ?
2008-2009 ?
2009-2010 Cetin Cakmak
2010-2011 Cetin Cakmak / Yakup Serkerci
2011-2012 Siegfried Panday en Yusuf Sahin
2012-2013 Ahmet Guclu

Parade der voorzitters bij RVA:

2002-2009 Elvis Biekman
2009-2013 Ruud Kisoen
2013-2014  Clyde Haft

Terreinen waar RVA Anadolu heeft gespeeld:

* Inwonend bij de voetbalvereniging GONA
Beresteinlaan te Den Haag

* Zuiderpark, oude Triomph-terrein
Mr P D Fortuynwg 16
2533 SR ‘s-Gravenhage

* In seizoen 2013-2014 op het terrein van Celeritas
Leyweg 1630
2548 AE Den Haag.

Ereleden RVA Anadolu:

?
?
?
?

Lid van Verdienste bij RVA Anadolu:

?
?
?

Zijn we allemaal nog naar op zoek..