Graaf Willem II VAC

Den Haag
10-03-1912 - Heden

Graaf Willem II VAC

Sportpark De Roggewoning:
Buurtweg 124
2244 AJ Wassenaar ZH
Tel. 070-5179083
E-mail: info@graafwillem.nl
Site: http://www.graafwillem.nl/

 

Graaf Willem II VAC vlag - kopie

 

De oprichting van R.K. Sportvereniging Graaf Willem II

We schrijven 10 maart 1912. Op een initiatief van een aantal leden van de parochie van de Onze Lieve Vrouwe van Goeden Raad-kerk uit het Bezuidenhout, dat in navolging van Rooms Katholieke gemeenschappen in andere grote steden een voetbalvereniging oprichtte op “Roomse grondslag”.
De eerste voorzitter werd F. Nieuwenhuizen en de eerste in Katholieke verenigingen onontbeerlijke geestelijk adviseur J.de Vlieger, de grote voorvechter van de Rooms-Katholieke sport in Den Haag.
Het gelukte de vereniging om toegelaten te worden tot de Haagsche Voetbalbond. Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Een Katholieke vereniging, die in haar statuten had opgenomen dat zij zich zou aansluiten bij een eventueel te vormen Rooms-Katholieke voetbalbond, zag men als indringer. Na een aantal rumoerige vergaderingen zwichtte de Algemene Vergadering echter. Graaf Willem II mocht met haar twee elftallen aan de competitie gaan deelnemen.
De spelers van Graaf Willem II kregen wel een dubbele taak mee. Als eerste moesten zij natuurlijk een goede prestatie op de grasmat neerleggen, al was dat alleen maar om aan te tonen dat de club terecht tot de Bond was toegelaten. De tweede taak was echter zorg te dragen geen gemengde verkering aan te gaan omdat dat volgens de statuten onherroepelijk het einde van het lidmaatschap van de vereniging zou betekenen.

Het eerste terrein op “Duindigt”

In 1912 slaagde Graaf Willem II erin van de heer W. Jochems het welbekende Duindigt te huren. De heer Jochems had oorspronkelijk de “Paddocks” bij de grote tribune aangewezen als kleedruimte doch deze bij uitstek geschikte ruimte werd Graaf Willem II door onbehoorlijk gedrag ontnomen. Graaf Willem II kreeg nu een houten tentje dat voorheen werd gebruikt voor totalisator bij wedrennen, die overigens in die tijd verboden waren. Het was een zeer primitieve ruimte verstoken van alle comfort (wasgelegenheid ontbrak volledig).

In het seizoen 1913-1914 beschikte Graaf Willem II reeds over drie elftallen omdat het ledenaantal werd uitgebreid door een fusie met B.V.V., een kleine club afkomstig van de Elandstraatparochie.
De prestaties van het eerste elftal waren in de eerste jaren van de competitie niet opzienbarend. Wellicht werd dit mede veroorzaakt doordat er op zondag op Duindigt pas vanaf 14.30 uur gevoetbald mocht worden en de HVB Graaf Willem II met 5-0 tot verliezer verklaarde in de gevallen de wedstrijden moesten worden afgebroken vanwege de invallende duisternis.

Lidmaatschapskaart uit 1915 van Graaf Willem II (nog zonder VAC)

In 1916 kreeg Graaf Willem II haar eerste eigen (stenen) clubgebouw waarin mevrouw en meneer Maas en de heer v.d. Heuvel (uiterst bekende figuren bij de club in die dagen) hun buffetdiensten konden aanbieden.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel spelers van Graaf Willem II “onder de wapenen geroepen” zodat er in seizoen 1916-1917 van de 5 elftallen die aan de competitie begonnen er twee moesten worden teruggetrokken.

Graaf Willem II naar de Rooms Katholieke Voetbalbond

Het jaar 1920 was een rumoerig jaar in de Haagsche voetbalwereld. Kort daarvoor was de D.H.V.B. opgericht. De “H” stond niet voor “Haag” doch voor “Haarlem”. De afkorting betekende Diocesaan Haarlemsche Voetbalbond, een Rooms-Katholieke voetbalbond derhalve. Het gevolg hiervan was dat Graaf Willem II, trouw aan zijn statuten, met zijn selectie-elftallen uit de Haagsche Voetbalbond om toe te treden tot de nieuwe Roomse bond. De lagere elftallen alsmede de jeugdelftallen bleven nog tot seizoen 1922-1923 in de neutrale bond meedraaien, waarna alle elftallen naar het R.K. verband werden overgeheveld.

Tevens werd er bij Graaf Willem II een afdeling korfbal toegevoegd doch deze tak van sport heeft maar enkele jaren bij de club mogen bloeien. De leiding van de club had n.l. al snel in de gaten dat deze sport gemengd werd bedreven en dat was de reden dat men weer razendsnel deze sport bij de vereniging afschafte.
De gymnastiekafdeling bij Graaf Willem II overtrof echter na een aantal jaren de afdeling voetbal in het aantal leden. In 1921 waren maar liefst 250 leden bij de gymnastiekafdeling geregistreerd.

De oprichting van voetbalvereniging VAC

Deze club werd opgericht in 1922, eigenlijk als een direct gevolg van de oprichting van de D.H.V.B. Wat was het geval? Tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van Graaf Willem II in 1921 waarbij het besluit werd genomen om tot deze R.K. Bond toe te treden, verlieten een aantal jeugdleden uit protest de vergadering. Zij wilde een Rooms-Katholieke vereniging oprichten die wel tegen “neutrale clubs” mocht spelen omdat zij van mening waren dat dit anders de ondergang zou worden van alle Rooms-Katholieke verenigingen.
Om dit te bewerkstelligen zochten zij contact op met de paters van het Aloysiuscollege, van wie zij terecht aannamen dat deze hun duidelijke standpunt zouden overnemen. Toentertijd was er immers al sprake van een duidelijk verschil in opvatting tussen reguliere en seculiere geestelijkheid.
Met name pater Jansen (een leraar frans) was enthousiast en binnen de kortste keren was er een nieuwe voetbalvereniging opgericht. De naam was geen probleem want het Ignatiuscollege in Amsterdam had met VIC reeds een goed voorbeeld gegeven en zodoende koos met voor VAC. De eerste voorzitter werd de heer de Beij (leraar lichamelijke oefening). Op het Aloysiuscollege werd verplicht gesteld om als voetballende leerling voor VAC te voetballen. Een andere mogelijkheid was er niet omdat voetballen in een andere vereniging domweg verboden werd. Deze regel bleef trouwens zeer lang gehandhaafd, pas in de beginjaren zestig werd deze regel op het Aloysiuscollege geschrapt.

VAC had geen eigen veld en speelde nog niet eens in competitieverband. Men speelde waar een veld gehuurd kon worden, eers op Waalsdorp en de Haagsche Volksspeelterreinen aan de Beyersstraat, daarna aan de Loosduinseweg en ergens achter het Belgisch Park. vervolgens kon er een veld gehuurd worden bij BTC in Voorburg en als laatste bij Wilhelmus.

De fusie tussen Graaf Willem II en VAC

Voor Graaf Willem II zowel als voor VAC was dus een fusie min of meer een noodzaak. Eerstgenoemde kon dan eindelijk weer wat vrijer ademhalen en VAC kon dan over eigen velden beschikken en aan de competitie meedoen. Bij Graaf Willem II speelden senioren en bij VAC junioren. Werd een junior senior dan kon hij doorstromen naar één der elftallen van grote broer Graaf Willem II.
De fusie in 1927 tussen Graaf Willem II en VAC bleek een gouden greep. De nieuwe vereniging kende een grote bloei en het eerste elftal werd gelijk kampioen.
Het eerste elftal van Graaf Willem II VAC dat op zondag 3 april 1927 kampioen werd. Staand v.l.n.r: P.A. v.d. Heuvel (voorzitter), Salfischenbergen (scheidsrechter), A. Wolf, L. van Heumen, H. v.d. Loos, A. Bouwens en E. Pronk (Kapelaan). Knielend (middelste rij) v.l.n.r: J. van Rijn en W. Goorse. Voorste rij v.l.n.r: W. van Rijn, S. Leeuwens, G. Kemperman, A. v.d. Waarden en H. v.d. Heuvel.

Seizoen 1927-1928

Het vreemde was echter dat, ondanks de fusie, Graaf Willem II en VAC twee aparte verenigingen bleven met ieder een eigen bestuur.

>

Seizoen 1928-1929

>

<

Seizoen 1929-1930

>

Van Duindigt naar de Roggewoning

Een paar jaar na de fusie, in 1930, werd de huur van Duindigt door de heer Jochems opgezegd. Dit was een enorme slag voor Graaf Willem II VAC die men niet dacht te boven te komen.

Het bonte gezelschap van Graaf Willem II VAC nam in 1930 afscheid van sportpark Duindigt.

Dankzij de bijzondere inspanningen van Pater van Voorts tot Voorst kon voor f.400,= per jaar twee hectares grond worden gehuurd op de “Roggewoning”
Voorheen werd er op dit stuk land rogge verbouwd doch door de aanleg van de spoorlijn Den Haag-Scheveningen, die door dit land was heen gelegd, was dit stuk grond voor landbouw niet meer rendabel. Op 19 oktober 1930 werd Sportpark “De Roggewoning” officieel geopend.

Succesvolle jaren eerste elftal in jaren dertig

De jaren die hierop volgde verliepen vrij rustig vergeleken met de daaraan voorafgaande. De voetbalprestaties in de jaren tot 1938 waren overigens uitstekend. Waarschijnlijk als gevolg dat de training onder leiding van B. Donker in het parochiehuis van de Agnesparochie plaatsvond. Door een aantal promoties achter elkaar speelde het eerste elftal van Graaf Willem II VAC op een gegeven moment in de I.V.B.C.( de Interdiocesane Voetbal Competitiebond).
De publiciteit werd hierbij niet geschuwd, het kwam wel eens voor dat er voor een belangrijke thuiswedstrijd 2000 aanplakbiljetten werden gedrukt en in de stad verspreid. Bekende selectiespelers uit deze periode waren; Frans Teunissen, Jan Koekebakker en Kees van Luxemburg van wie het verhaal ging dat hij in het Nederlands elftal zou hebben gezeten als hij niet Katholiek was.

Seizoen 1938-1939

Het ging niet best met Graaf Willem II. Het ledenaantal kwam op een dramatisch dieptepunt en regelmatig moest VAC ervoor zorgen dat er zondag’s met elf man kon worden gespeeld.

>

Seizoen 1939-1940

>

<

Samenvoeging tot één grote bond de N.V.B.

In de jaren 1940-1945 had het voetballen om begrijpelijke redenen niet de hoogste prioriteit. Toch ging het voetbalwereldje ondanks alles gewoon verder. In juli 1940 werden alle bestaande voetbalbonden in Nederland samengevoegd tot één grote bond, de N.V.B. (de K. kwam er pas later voor). De D.H.V.B. had echter voor de Katholieke verenigingen kunnen regelen dat zij op zondagochtend niet behoefte te spelen en dat de lagere elftallen in de competitie zouden worden ondergebracht in speciale afdelingen van de R.K. voetbalverenigingen.

Bij Graaf Willem vond in 1941 een belangwekkende gebeurtenis plaats. Op 27 juni werd besloten om de fusievorm, die vanaf 1927 had bestaan tussen Graag Willem II en VAC op te heffen en tot een volledige integratie over te gaan. En dat niet alleen want tevens werd besloten om de tot dan toe bestaande clubkleuren van groen en zwart te veranderen in groen en geel.

Seizoen 1944-1945

Na de gebeurtenissen in Nederland op 6 september 1944, beter bekend als “Dolle Dinsdag”, kon ondermeer de voetbalcompetitie wel worden vergeten. De “Dolle Dinsdag” luidde weliswaar het begin van het einde van de oorlog in, voor Nederland kwam eerst nog de ellendige periode van de bezettingstijd, gekenmerkt door enorme schaarste, vreselijke honger en bittere kou. De Duitsers vonden het nodig om de gehele Roggewoning vol met palen te heien om zo eventuele luchtlandingen te verhinderen.

Op 5 mei 1945 kwam dan eindelijk de onvergetelijke Bevrijdingsdag, de dag die voor allen, die hem bewust beleefden, nimmer zal worden vergeten. Hiermee kwam een einde aan vijf lange bezettingsjaren.
Vlak na de oorlog begonnen de herstelwerkzaamheden. Niet alleen van de velden doch ook van de clubtent, die veel schade had geleden.

Seizoen 1945-1946

Na de tweede Wereldoorlog in 1945 bevonden de opstallen op ‘de Roggewoning’ zich in een zorgwekkende toestand. Het hout van zowel de tribune als de consumptietent  waren opgebrand in de Majokacheltjes, die toen werden gebruikt om te koken toen gas en elektra waren afgesloten.
Het bouwen van een nieuwe tent was een kostbare zaak  en VAC had hiervoor niet de middelen. Graaf Willem II wel, althans in potentie. Twee enthousiaste Graaf Willemmers zagen in deze omstandigheid om zowel VAC als Graaf Willem II met hun problemen te helpen, namelijk door een volledige fusie! VAC kon dan gebruik maken van een nieuwe tent die zij niet zelf konden betalen en Graag Willem II zou zo de noodzakelijke aanwas van spelers krijgen. De twee Graaf Willemmers die dit initiatief  namen waren Eep Nieuwenhuis en Wim van Rijn.

De officiële fusiebesprekingen werden gevoerd in café Victoria op het Prins Hendrikplein te Den Haag. Tijdens deze besprekingen stonden de Graaf Willemmers erop dat hun naam gehandhaafd bleef. Eventueel zou er VAC aan kunnen worden toegevoegd. Jan van Oorschot van VAC stelde hier tegenover dat het shirt van VAC (groen-geel) gehandhaafd zou blijven en niet het groen-zwarte shirt van Graaf Willem II.
De heren kwamen tot overeenstemming op twee voorwaarden. De junioren bleven onder verantwoording van het Aloysiuscollege en Jan van Oorschot moest de nieuwe voorzitter worden. Zo gezegd, zo gedaan en zo werd Graaf Willem II VAC officieel geboren.
Het eerste bestuur van Graaf Willem II VAC bestond uit: Jan van Oorschot (voorzitter), Frans Pot (secretaris), Eep Nieuwenhuis (penningmeester) en Wim van Rijn (commissaris).

Direct na de oorlog moesten vele potentiële eerste elftalspelers als militair naar het toenmalige Nederlands Indië en zodoende startte Graaf Willem II VAC met een gebrek aan eerste elftalspelers het eerste seizoen na de oorlog in de 1e Klasse HVB.

Het bestuur met één der grootste stuwende krachten N. van Wijk, W. Goorse en E. Nieuwenhuis stelde zich als taak het verenigingsleven op “De Roggewoning” weer op gang te krijgen. Dit was wel een moeilijke opgave omdat bijna niemand meer na de oorlog over een fiets beschikte en De Roggewoning niet met het openbaar vervoer bereikt kon worden.

>

In mei 1946 verscheen voor het eerst na de oorlog het clubblad van Graaf Willem II VAC. Vader Eep Nieuwenhuis had de taak van redacteur op zich genomen. ‘De Ridder’, deze naamgeving kwam van moeder Nieuwenhuis, zou tweemaal per maand verschijnen in een oplage van zo’n  200 exemplaren. Eep schreef eigenhandig elk adres zijn zonen Frans en Jos waren goed voor het vouwwerk, de postzegel en de stempel achterop.

Seizoen 1946-1947

Niettemin hadden de pogingen van het bestuur succes. Om te beginnen vond op 19 oktober 1946 de opening van de gloednieuwe clubtent plaats en binnen een paar jaar was Graaf Willem II VAC weer een krachtige en bloeiende vereniging.

Het volgende probleem deed zich op een gegeven moment bij Graaf Willem voor. In totaal zo’n bijna twintig man werden opgeroepen voor militaire dienst om naar Nederlands Indië te vertrekken waardoor er twee elftallen uit de competitie moesten worden teruggetrokken. De Indië-gangers kregen wel wekelijks “Het Herautje” (het krantje van Graaf Willem II VAC) toegestuurd zodat men op te hoogte kon blijven van hun club.

Alhoewel voor het eerste elftal handhaving in de 1e Klasse in deze moeilijke periode mogelijk bleek was promotie naar de “echte” bond nauwelijks haalbaar. Het wachten was eigenlijk op het doorstromen van talentvolle jeugd uit de onstuimig groeiende jeugdafdeling. De aanzet werd gegeven toen een zeer sterk A-elftal in z’n geheel als tweede elftal ging spelen.

Seizoen 1947-1948

>

<

Seizoen 1948-1949

>

<

Seizoen 1949-1950

>

In het seizoen 1949-1950 zagen we de ommekeer in de prestaties van Graaf Willem II VAC 1. De meeste militairen waren terug uit het voormalige Nederlands Indie en werden niet meer uitgezonden. Reden genoeg voor bestuur en spelers te trachten het verloren terrein te herwinnen. Het leek ook te gaan lukken want gedurende het seizoen deelde men de eerste plaats samen met ESDO.
In de allesbeslissende kampioenswedstrijd moest Graaf Willem II VAC uit bij ESDO voetballen. Het terrein van ESDO was destijds gelegen aan de andere zijde van de spoorrails van de Hofpleintrein naar Scheveningen (thans Landscheidingsweg). De spelers van Graaf Willem II VAC kleedden zich in hun eigen kleedkamers om en klommen in voetbalkleding over een hek en spoorbaan naar het ESDO-terrein.
De mannen van Graaf Willem II VAC hadden geen verweer tegen de intimidaties van de ESDO-spelers en publiek en verloren met 2-1. Het alleszins verdiende kampioenschap ging zodoende aan de neus van Graaf Willem II VAC voorbij.

Toch wist het vlaggenschip van Graaf Willem II VAC dit seizoen nog een hoofdprijs te pakken door de HVB-beker te winnen. In de finale, op een met plusminus 5.000 toeschouwers omzoomd Laakkwartier veld, werd RAVA met 5-2 verslagen. Vooral het ‘gouden binnentrio’ bestaande uit Ben Morshuis, Wim Vogel en Anton Uleman speelden de RAVA-verdedigers helemaal gek.

<

Seizoen 1950-1951

>

Na het gemiste kampioenschap moest het in seizoen 1950-1951 dan gebeuren. Graaf Willem II VAC 1 moest gewoon naar de ‘grote’ KNVB. Welnu, dat gebeurde ook! Met vlag en wimpel werd het kampioenschap van de zondag 1e klasse B HVB binnengehaald. Het eerste elftal, met de bekende namen als Ben Morshuis, Loet Smeele en Anton Uleman promoveerde dus naar de 4e Klasse van de KNVB.

Graaf Willem II VAC 1 kampioen van de zondag 1e Klasse B van de HVB. Staand v.l.n.r: J. Zonneveld, L. Smeele, ?, Ben Morshuis, L. Gruiters, ……

>

Seizoen 1951-1952

De jeugdafdeling stond overigens in die jaren steevast onder leiding van een geestelijke elftalsecretaris in de persoon van een jonge pater van het Aloysiuscollege. Meestal bekleedde deze paters dan hun post twee of drie jaar en dan werden ze weer opgevolgd door een jongere collega. Onder de enthousiaste leiding van die paters Jeuken, van Kempen, Boelens en Schonk groeide de jeugdafdeling naar maar liefst 12 elftallen. Ook een belangrijk impuls voor de aanwas van de jeugd bleek in 1952 de inzegening door Pater Jeuken van het nieuwe eerste veld op de Roggewoning.

De promotie naar de 4e Klasse van de KNVB was een verademing.Op verzoek werd Graaf Willem II VAC ingedeeld in de 4e Klasse A, de zogenaamde ‘Bollenstreekklasse’, met daarin als tegenstanders; ASC, Concordia H, DCO, Lisse, Lugdunum, Rouwkoop, SJC, Teijlingen, THB, VVSB, Warmunda en Wilhelmus. Een poule met allemaal verenigingen met prachtige accommodaties, prima velden en veel publiek.

Van de uiteindelijk 24 competitiewedstrijden werden er door Graaf Willem II VAC 9 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 13 verloren. Met 20 punten, en een doelgemiddelde van 55 voor en 64 tegen, eindigde men op een keurige negende positie van de ranglijst.

Seizoen 1952-1953

>

Mede door de promotie naar de KNVB was de publieke belangstelling bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal groter dan heden ten dage. Er kwam zelfs een oproep aan seniorenleden om de penningmeester bij thuiswedstrijden te assisteren bij entreegelden.
Ondanks de inkomsten van de entreegelden bleek het voor het bestuur financieel onmogelijk om een trainer van buitenaf aan te trekken. Vooral na toetreding tot de gelederen van de KNVB werd daar veelvuldig over gediscussieerd doch het bestuur zag geen mogelijkheden.

Seizoen 1953-1954

>

<

Seizoen 1954-1955

>

In het seizoen 1954-1955 werd het eerste elftal van Graaf Willem II VAC ingedeeld in de zondag 4e Klasse E van de KNVB en moest men het daarin opnemen tegen ADS, ATVV, Cromvliet, KRVC, LenS, Olympia, PDK, RAVA, Stolwijk, VDS en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1955-1956

>

<

Seizoen 1956-1957

>

In het seizoen 1956-1957 werd het vlaggenschip van Graaf Willem II VAC ingedeeld in de zondag 4e Klasse C van de KNVB. Deze Klasse bestond verder uit; BMT, DUNO, HION, HWD, Kranenburg, Maasstraat, Oranjeplein, Quick Steps, Rijswijk en TONEGIDO.

<

Seizoen 1957-1958

In het seizoen 1957-1958 vond er weer iets unieks binnen de vereniging plaats. De selectie ging voor het eerst in haar bestaan trainen bij kunstlicht. Weliswaar niet op De Roggewoning, dat zou nog enige jaren op zich laten wachten, maar op een veld van Quick. Graaf Willem kwam met het bestuur van deze vereniging overeen om 2 uur per week gebruik te mogen maken van de felle lampen.
Tevens werd er voor het eerst in de geschiedenis van de club een trainer voor het hele seizoen vastgesteld. De trainer, de heer van Pijlen, zou niet alleen de veldtrainingen (bij Quick) en de zaaltrainingen (op het Aloysiuscollege) maar ook het eerste elftal samenstellen en op zondag als coach optreden.
Bovendien mochten vanaf dit seizoen bij wedstrijden van het eerste elftal alleen de heer Pijlen en de bestuursleden nog in de kleedkamer ophouden. Het resultaat van dit alles leverde een sportieve opleving op bij Graaf Willem II VAC.
Het eerste elftal bestaande uit o.a. de bekende spelers Jan en Kees van Rijn, Peter Palstra, Theo van Bladeren, Piet en Paul Smeele, Ton en Cees van Rooijen,Alex, Emiel en Theo Borsboom, Baren, Morshuis en Wanders beleefde enige succesvolle jaren. Graaf Willem II VAC eindigde twee maal achter elkaar om de tweede positie in de 4e Klasse KNVB. Daarna was het kruit verschoten maar kon de club zich soms met hangen en wurgen ternauwernood handhaven in deze 4e Klasse.

>

Seizoen 1958-1959

In 1958 werd de spoorlijn Den Haag-Scheveningen opgeheven en kwamen er plannen voor een autoweg (de Landscheidingsweg) die dwars over de velden van Graaf Willem zouden komen. Ook was er sprake van een aanleg van een grote camping.

<

Seizoen 1959-1960

Op zaterdagavond 5 september 1959 vond de Algemene Ledenvergadering plaats op het Aloysius College. Van het oude bestuur stelden de heren Bierens, Nieuwenhuis, Hermsen en Zonneveld zich niet meer verkiesbaar. Het nieuwe bestuur werd als volgt samengesteld: Th. van Zwieteren (voorzitter), M. Castenmiller (secretaris), J. van Rijn (penningmeester), A. Borsboom (materialen), Rene Smeets (Ridder-redactie en elftal-secretaris), P. van Zwieteren (2e penningmeester) en Th. Snelders (2e secretaris). Met een totaal begroting van 4000 ouderwetse guldens was het in die tijd dus nodig om twee penningmeesters aan te stellen.
Voor contributie betaalde de senioren 22 gulden per seizoen, de junioren 17 gulden en de pupillen 10 gulden.

Voor het seizoen 1959-1960 werden 5 seniorenelftallen ingeschreven. Halverwege het seizoen wilde Graaf Willem II VAC een zesde elftal inschrijven maar dit verzoek werd door de KNVB geweigerd. De jeugdafdeling was dit seizoen met 11 jeugdteams en 2 pupillenteams fors gegroeid. De jeugdafdeling van Graaf Willem II VAC werd geleid door Pater Heldens, die bij de start van dit seizoen Pater Linthorst had opgevolgd. Het jeugdvoetbal werd in die tijd volledig beheerst door de paters van het Aloysius College.

Op de velden van Quick werd op iedere woensdagavond om 21.00 uur de wekelijkse trainingen verzorgd door De heer Van Pijlen. Van de 75 senioren kwan er wekelijks niet meer dan 15 man trainen.

De zondag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1959-1960 uit de volgende clubs samengesteld: Altior, Concordia H, DOSR, Geel Wit, Graaf Willem II VAC, Hillegom, LenS, Onze Gezellen (uit Haarlem), Te Werve, THB en TONEGIDO.

Graaf Willem II VAC kende een prima competitiestart maar die werd gevolgd door een diepe inzinking maar richting het slot van de competitie werd er niet meer verloren.

Het tweede elftal voerde dit seizoen met DSO en DWO een spannende strijd om het kampioenschap. Uiteindelijk wist de zondag 2 het kampioenschap binnen te halen.


Het tweede elftal kampioen seizoen 1959/1960 Staand v.l.n.r; Vincent Smeets, Bas van der Zijden, Rene Smeets, Willem Stierum, Niek Schepman, Emiel Borsboom en Ben Hendriks. Zittend Gerard Lammers, Aad van Dijck, Tjebbe Westendorp en Mans de Rooy. Foto Aad van Dijck

De inkomsten van de vereniging bestonden destijds voornamelijk uit contributies en de opbrengsten van de voetbalpool. De opbrengsten van de bar, gerund door de heer en mevrouw Hofman, waren nog gering omdat destijds slechts in de pauze en tot 15 minuten na een wedstrijd flesjes limonade verkocht mochten worden.

Seizoen 1960-1961

Waren de resultaten van het eerste elftal in het begin van de jaren zestig niet geweldig, de accommodatie op de Roggewoning gaf ook weinig tot juichen. Wanneer je eenmaal de clubtent via het toegangspad bereikt had dan moest je constateren dat de zaken als elektrisch licht en drinkwater eenvoudig ontbraken. Een kacheltje, destijds gekocht voor mevrouw Hofman was zo’n beetje de enige luxe in de door gebroeders Borsboomgerunde kantine.
Natuurlijk waren er plannen tot verbetering van de accommodatie maar deze werden in de kiem gesmoord door de onzekere toekomst van het Roggewoningcomplex.

>

Seizoen 1961-1962

>

<

Seizoen 1962-1963

>

<

Seizoen 1963-1964

>

<

Seizoen 1964-1965

Bij aanvang van het seizoen 1964-1965 was het Graaf Willem II VAC bestuur als volgt samengesteld: Gerard Uleman (voorzitter), Jos Eijsackers (secretaris), Pierre van Zwieteren (penningmeester), Ben Morshuis (wedstrijdsecretaris), Rene Smeets (jeugdsecretaris), Hans van gent (materialen) en Frans Nieuwenhuis (commissaris).

Op het veld diende zich op een gegeven moment een nieuwe generatie aan met spelers als L. Borsboom, P.en H. Vos, A.vd. Wiel en M. de Bruijn en mede daardoor begonnen vanaf het seizoen 1964-1965 de resultaten van het eerste elftal te verbeteren.

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1964-1965 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, Duindorp SV, Graaf Willem II VAC, GSC, De Ooievaars, Oranje Groen, RKDEO, RKWIK, Te Werve, TONEGIDO en sv Wassenaar.

Het vlaggenschip van Graaf Willem II VAC presteerde dit seizoen naar behoren. Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist men er 7 te winnen, speelde 6 keer gelijk en werd er 7 keer verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers 35-34, eindigde Graaf Willem II VAC keurig in de middenmoot op de zesde positie van de ranglijst.

Seizoen 1965-1966

In deze tijd had Graaf Willem II VAC zelf nog steeds geen trainingsaccommodatie. Er werd getraind bij kunstlicht van andere verenigingen zoals op de velden van Quick, sv Wassenaar en HVV. Ook werd er in die tijd getraind op het sportveld van het Aloysius College.

<

Seizoen 1966-1967

Cees Schulten, die in het begin van de jaren zestig ook al twee seizoenen voorzitter van Graaf Willem II VAC was geweest, had ondertussen voorzitter Frans Nieuwenhuis opgevolgd. De heer Nieuwenhuis moest namelijk zijn functie na 1 jaar alweer neerleggen vanwege privé-omstandigheden. De overige bestuursleden waren dit seizoen; Pierre van Zwieteren (penningmeester), Jos Eijsackers (secretaris) en de commissarissen Jim Muizelaar, Rene Smeets (jeugd), Hans van Gent (materialen), Cees van Rijn (redacteur Ridder) en Ben Morshuis en Hans Goemans (wedstrijden).

Het bestuur schreef voor dit seizoen 6 seniorenelftallen en 10 jeugdteams in voor de competitie. Onder de seniorenelftallen was er ook een zaterdagmiddagteam.

Na twee seizoenen een meer dan redelijke middenmoter geweest te zijn in de 4e Klasse van de KNVB zou het seizoen 1966-1967 het (voetbaltechnisch bekeken) hoogtepunt uit de na-oorlogse geschiedenis van Graaf Willem II VAC worden.

De zondag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1966-1967 uit de volgende clubs samengesteld: Altior, Archipel, Concordia H, DOSR, Foreholte, Graaf Willem II VAC, Scheveningen, SJC, Teijlingen, TONEGIDO en VVSB.

Het eerste elftal van Graaf Willem II VAC speelde al vanaf begin jaren vijftig in de 4e Klasse KNVB. Soms eindigde men in het linker rijtje maar toch wel meer in het rechter rijtje en werd regelmatig met een goede eindsprint degradatie voorkomen. Voorafgaande aan het seizoen 1966-1967 was er al een ontwikkeling te zien geweest dat er bij het eerste elftal een aanlevering kwam van getalenteerde jeugdspelers. Trainer-coach Ben Morshuis, die zelf jarenlang in de zondag 1 van Graaf Willem II VAC had gespeeld, had dit seizoen een elftal onder zich van een gemiddelde leeftijd van nog geen 21 jaar.

In de competitie ging Graaf Willem II VAC uitermate goed van start en kwam voor de winterstop via het oude puntensysteem op 13 punten uit 8 wedstrijden. De tweede seizoenshelft ging het toch wel wat moeilijker met het team van trainer Morshuis. De krachtsverhoudingen in deze klasse waren bijzonder gering. Vooral de slotfase van de competitie was sensationeel. Na de 3-1 uitoverwinning op concurrent Scheveningen was die club in ieder geval uitgespeeld. De mannen van trainer Ben Morshuis hadden nu op 30 april 1967, in de laatste thuiswedstrijd tegen DOSR, aan een gelijkspel voldoende om kampioen te worden. In een zenuwslopende wedstrijd bleef het uiteindelijk 0-0 en haalde Graaf Willem II VAC met één punt voorsprong op Scheveningen, Archipel en TONEGIDO het kampioenschap in de 4e Klasse A binnen.
Graaf Willem II/VAC 1 kampioen van de 4e klasse A op 30 april 1967 met o.a de spelers; B. Donker, A.Dullaart, L. Borsboom, P.Vos, H.Vos, P.de Kok, M.de Bruijn, P.Castenmiller, J.v.d.Lugt. I.Hendriks, A.v.d.Wiel en trainer B.Morshuis

Het kampioensfeest kon meteen in het nieuwe clubgebouw van Graaf Willem II VAC gevierd gaan worden. Van de 20 competitiewedstrijden wist Graaf Willem II VAC er dit seizoen 9 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 4 keer verloren. Zoals gezegd werd men met 25 punten, en een doelgemiddelde van 39 voor en 26 tegen, kampioen van de 4e Klasse A, met slechts 1 punt achterstand op de kampioen.

De promotie naar de 3e Klasse van de KNVB was niet het enige hoogtepunt in het seizoen 1966-1967. In dit seizoen verrees er namelijk eindelijk een nieuwe clubtent bij Graaf Willem II VAC. De in 1945 als noodaccommodatie gebouwde clubtent stond er immers nog steeds en was nodig aan vervanging toe. Nadat er eindelijk zekerheid was dat Graaf Willem II VAC op de Roggewoning kon blijven zitten kon de club gaan werken aan de accommodatie. In 1966 kocht Graaf Willem de houten clubtent van de Poeldijkse voetbalvereniging Verburch. Pas in februari 1967 kon met de bouw worden begonnen want het toekennen van een bouwvergunning had nogal wat problemen gegeven. Graaf Willem had eindelijk zijn accommodatie kunnen aanpassen aan de eisen van de tijd. Het bestuur, sinds 1967 onder voorzitterschap van J.Lancée besloot na de bouw van de clubtent nu ook tot de aanleg van veldverlichting en een douchegelegenheid. De eerste veldverlichting was zeer eenvoudig, een paar sterken lampen die hingen aan hoge houten dennenpalen langs het toenmalige tweede veld. De enige die deze lampen durfde te vervangen was Jos Eijsackers. Later zouden er langs het vierde veld drie meer professionele masten worden geplaatst.

De accommodatie in de zeventiger jaren. Op de achtergrond de inmiddels verdwenen voetbalvelden aan de Buurtweg.

Op de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 23 juni 1967 in de Sobo van het Aloysius College werd Jan Lancée tot nieuwe voorzitter van Graaf Willem II VAC gekozen.

Seizoen 1967-1968

>

Trainer Ben Morshuis had het dus met zijn team voor elkaar gekregen dat Graaf Willem II VAC na zestien jaar vierdeklasse-voetbal dit seizoen kon starten in de 3e Klasse van de KNVB. De zondag 3e Klasse A van de KNVB was voor het seizoen 1967-1968 uit de volgende clubs samengesteld: Bodegraven, Graaf Willem II VAC, HMSH, Lisse, Lugdunum, ONA, Oranjeplein, RKDEO, Stolwijk, TOGB, Unio en Van Nispen.

Het eerste seizoen in de 3e Klasse draaide het eerste elftal van Graaf Willem II VAC nog goed mee en eindigde op een vijfde positie. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er 8 van in winst om te zetten, speelde men 7x gelijk en werd er 7x verloren. Hiermee behaalde het team van trainer Morshuis in totaal 23 punten en een doelsaldo van 31 voor en 24 tegen. Kampioen werd TOGB met 34 punten, gevolgd door ONA (33), Lugdunum (33) en HMSH (24).

Seizoen 1968-1969

>

Voor het seizoen 1968-1969 werd het vlaggenschip van Graaf Willem II VAC ingedeeld in de zondag 3e Klasse B met daarin als tegenstanders: Delft, DHC, Hillegersberg, HVV, LenS, Quick (H), RAVA, RKDEO, Slikkerveer, VCS en VOC.

Ondanks de jeugdige leeftijd van de spelersgroep stopten veel spelers met de zondag 1 en zelfs helemaal met voetballen. Dit kwam vooral vanwege de maatschappelijke omstandigheden van de spelers. Dit luidde weer de magere jaren in voor het eerste team van Graaf Willem II VAC, te beginnen met de degradatie in het seizoen 1968-1969 naar de 4e Klasse. Van de 22 wedstrijden werden er slechts 4 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 12 verloren. Met 14 punten, en een doelsaldo van 20 voor en 38 tegen, eindigde men dus op de laatste positie van de 3e Klasse B.

>

Seizoen 1970-1971

>

In het seizoen 1970-1971 degradeerde het eerste elftal wederom, ditmaal uit de 4e Klasse KNVB. Na precies twintig jaar was Graaf Willem II VAC weer terug in de HVB. Het opmerkelijke was dat deze twee degradaties met praktisch dezelfde spelersgroep plaatsvond als waarmee in 1967 het kampioenschap werd behaald.

Seizoen 1971-1972

De zaterdagafdeling kende vanaf seizoen 1971-1972 geen standaardelftal meer omdat de kern van “zaterdag 1” weer op zondag was gaan spelen. Het zaterdag 2 team was daardoor nog het enige zaterdag seniorenteam bij Graaf Willem II VAC.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1971-1972 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, GONA, Graaf Willem II VAC, Hoek van Holland, Juventas, Oliveo, Oranje Blauw, Oranjeplein, Postalia, RCDH, VDS en Wit Blauw.

Vanuit de Hoofdklasse van de HVB zouden er in het seizoen 1971-1972 twee teams rechtstreeks promoveren naar de KNVB. Het was vrij snel duidelijk dat de eerste promotie voor Delfia was weggelegd. De tweede promotieplaats werd vrijwel het hele seizoen bezet door Graaf Willem II VAC. Met nog vier wedstrijden te spelen bedroeg de voorsprong op de enige concurrent Oranje Blauw nog vier punten, echter deze voorsprong verdween volledig en Graaf Willem en Oranje Blauw eindigde beiden met evenveel punten gelijk op de tweede positie.

Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist Graaf Willem II VAC er 11 in winst om te zetten, speelde 6x gelijk en werd er 5x verloren. Met 28 punten, en een doelgemiddelde van 27 voor en 20 tegen, eindigde men dus, zoals gezegd samen met Oranje Blauw, op de tweede positie van de Hoofdklasse HVB.

De eerste beslissingswedstrijd tussen Graaf Willem II VAC en Oanje Blauw vond plaats op 7 mei 1972 op het terrein van Laakkwartier en eindigde, voor 2500 toeschouwers, in 0-0. Dus volgde er nog een beslissingswedstrijd en deze werd, op zondag 14 mei 1972, wederom op het Laakkwartier-complex gespeeld. De mannen van Graaf Willem II VAC verzamelde bij Paul Vos, en kleedde zich om in zijn slaapkamer en kreeg vervolgens een geweldige pep-talk van Cor de Jong: wat heeft een team nog meer nodig! Ongeveer 3000 toeschouwers waren getuige van deze tweede wedstrijd tegen Oranje Blauw. En het lukte! Graaf Willem II VAC won uiteindelijk met 1-0 door een doelpunt van Joop van der Lugt en promoveerde zodoende na 210 minuten voetballen weer naar de KNVB. Oranje Blauw moest zijn al bestelde feestelijke diner afzeggen en Graaf Willem kon gaan feesten op de Roggewoning. Beide wedstrijden en het daarop volgende promotiefeest vormde het absolute hoogtepunt van deze periode.
Leuk is het om de oude krantenverslagen nog eens door te nemen en te lezen over de geslepen Ton Bunnik, de buitengewoon onplezierige mandekker van Luxemburg en de meer dan bekwame doelman Borsboom. Volgens de kranten was Graaf Willem technisch beter en tactisch slimmer dan Oranje Blauw. Joop van der Lugt mocht zich dus matchwinner noemen. Hijzelf bleef er nuchter onder: ik stond toevallig op de goede plek!

GW II VAC 1 promotie 71-71Graaf Willem II VAC 1 in het seizoen 1971-1972 dat promotie naar de 4e Klasse KNVB bewerkstelligde. Staand v.l.n.r; Cor de Jong (trainer/coach), Louk Borsboom, Ton Borsboom, Paul Castenmiller, Ton Dullaart, Paul Vos, Jan van den Bos, Peter de Kok. Voorste rij v.l.n.r; Hans Willers, Eddie salters, Jacques Keizer, Hans Vos, Aad van Koot en Richard Middeldorp.

Twee maanden voor dit promotiefeest had Graaf Willem II VAC al op grootse wijze haar 60 jarige jubileum gevierd in het Palladium te Scheveningen.

Terug in de KNVB werd Graaf Willem II VAC in de verdere jaren een gedegen middenmoter. Wel opvallend tijdens deze periode was de vele aandacht voor Graaf Willem in de lokale pers. Per seizoen stond er wel tussen de tien en vijftien grote verslagen c.q. foto’s van wedstrijden van het eerste elftal in de krant. Het feit dat Graaf Willem II VAC lid J.Heijmans destijds sportjournalist was bij “Het Binnenhof” zal hier zeker niet vreemd aan zijn geweest.

Weekorgaan “De Ridder”

Het weekorgaan van Graaf Willem II VAC “De Ridder” groeide in deze periode verder uit tot een zeer lezenswaardig clubblad. Zonder anderen tekort te willen doen was dit toch wel de verdiensten van redacteuren zoals Hans Vos (1968-1972) en Cees van Rooijen (1973-1977). “De Ridder” werd een belangrijk bindend element binnen de vereniging.

Seizoen 1972-1973

>

<

Het jaar 1973 was ook het jaar van de oliecrisis in Nederland met als gevolg een aantal autoloze zondagen.

Seizoen 1973-1974

De ALV van Graaf Willem II VAC werd op vrijdagavond 13 augustus 1973 gehouden en hierbij waren 71 van de 186 stemgerechtigde leden aanwezig. Op deze vergadering werd het jaarlijkse bestuur als volgt samengesteld; Jan Lancée (voorzitter), Jos Eijsackers (secretaris), Peter de Kok (penningmeester) en de commissarissen Nico Vos (wedstrijd-secretaris), Ferry Dietz (jeugd-secretaris), Hans Vos (buffet), Cees van Rooijen (redactie) en Hans Olsthoorn (feesten e.d.). Pierre van Zwieteren nam de taken van Hans van Leeuwen (materiaalzaken) en van ‘Ome Joop’ (terreinman) over.
De contributiegelden werd voor dit seizoen als volgt vastgesteld: senioren 50 gulden, junioren 32 gulden, pupillen 22,50 en welpen 20 gulden voor een heel seizoen.

Graaf Willem II VAC nam in het seizoen 1973-1974 met 10 zondagelftallen en 1 zaterdagteam deel aan de competitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 10 juniorenelftallen, 2 pupillen- en 2 welpen-teams.

Het vlaggenschip van Graaf Willem II VAC kwam in het seizoen 1973-1974 uit in de zondag 4e Klasse ? en moest het hierin opnemen tegen de navolgende tegenstanders: BMT, Delfia, GDS, Moerkapelle, PDK, Quick Steps, RKSVM, VFC, Vredenburch, VTL en sv Wassenaar.

Trainer/coach Cor de Jong vergde het uiterste van zijn manschappen maar slaagde er toch niet in om ook maar een ogenblik in de top mee te kunnen draaien. Uiteindelijk eindigde Graaf Willem II VAC met 21 punten uit 22 duels op een gedeelde vierde positie van de ranglijst.

Met het inzamelen van oud papier haalde Graaf Willem II VAC dit seizoen ruim 1000 gulden op.

Seizoen 1974-1975

>

In het seizoen 1974-1975 kwam Graaf Willem II VAC 1 uit in de zondag 4e Klasse D van de KNVB met daarin de volgende tegenstanders: Cromvliet, Den Hoorn, Full Speed, GDS, HMSH, Kranenburg, Oranjeplein, de Postduiven, Schiebroek, Tediro en VVP.

Graaf Willem II VAC heeft nooit gegrossierd in kampioenschappen maar evenmin in degradaties. Dat gold ook voor deze periode in de jaren zeventig.

Seizoen 1975-1976

De jeugdafdeling beleefde met 150 jeugdleden in deze tijd een periode van grote bloei. Het bestuur schreef voor het seizoen 1975-1976 maar liefst 9 juniorenelftallen (waarvan er 2 op zondag gingen voetballen), 2 pupillenteams en 1 welpenteam in voor de competitie.

De zondag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1975-1976 uit de volgende clubs samengesteld: Altior, Archipel, Bernardus, Graaf Willem II VAC, MMO, ODB, Rijpwetering, SJZ, SVLV, UDO, VVP en sv Wassenaar.

Toch stroomde er weinig jeugdspelers door naar de hogere selectie-elftallen. Er is hier destijds veel over te doen geweest. Van de kant van de jeugd en begeleidingscommissie werd betoogd dat de jeugd niet goed werd opgevangen in de senioren en daar te weinig begeleiding kreeg. In hun ogen had trainer Cor de Jong een vrij vaste en hechte groep spelers om zich heen verzameld en zou hij daardoor de jeugd geen kans gegeven hebben. Van de kant van de senioren werd hier tegenover gesteld dat talentvolle jeugd nauwelijks aanwezig was. Echte talenten zoals Ton Bunnik en Rob Willers waren immers wel moeiteloos doorgebroken.
Het was moeilijk aan te geven welke opvatting nou de juiste was. Feit was wel dat deze kwestie de vereniging niet onberoerd liet en dit leidde op een gegeven moment tot het vertrek van trainer Cor de Jong. Zijn vertrek werd zeker door de selectiespelers ten zeerste betreurd. Een afscheidswedstrijd tussen het promotie-elftal van 1972 en de overige spelers, die tijdens zijn coachschap in het eerste gespeeld hadden en een afscheidsreceptie konden zijn vertrek maar nauwelijks goed maken.

Seizoen 1976-1977

>

Opvolger van Cor de Jong werd de oud ADO-voetballer Ton Lobel. Ton Lobel was de eerste gediplomeerde trainer (C-diploma) van Graaf Willem II VAC.
Trainer Lobel behield de goede sfeer binnen de selectie en zijn wedstrijdbesprekingen waren werkelijk een belevenis (mannen, we gaan er zondag weer hurru-up tegenaan!) en zijn tactische vondsten verrassend (op het middenveld als ruit cq “schuine drop”!). Graaf Willem VAC 1 eindigde in dit seizoen (1976-1977) weer net boven de middenmoot.

Belangrijke mensen bij Graaf Willem II VAC

De inkomsten uit de contributies waren al lang niet meer voldoende om de club financieel draaiende te houden. Twee belangrijke andere inkomsten waren de “voetbalpoule” (later lotto-toto) en de bar. Zonder iemand te kort te doen krijgen J.Muizelaar, Joh. en Th. den Blanken, J.v.d.Wee, F.Bolsius (lotto-toto) en J.en N.Vos en de familie Baptiste (buffetcommissie) een extra woordje van waardering voor al dit vrijwilligerswerk.
De verzorging van het terrein en alle materialen vormde natuurlijk ook een belangrijk onderdeel binnen de vereniging. Terreinchefs als J. Marcussen (Ome Joop) en T. Baptiste (Ome Ton) zijn hier voor de vereniging van groot belang geweest.

Inmiddels zette de geringe aanwas van jeugdleden zich voort. Als belangrijkste oorzaken hiervan konden worden genoemd: het lagere geboortecijfer, het afkeuringsbeleid van de KNVB, de groeiende belangstelling voor zaalsporten en de voor jonge kinderen levensgevaarlijke weg naar de Roggewoning.
Graaf Willem II VAC dreigde een pure seniorenvereniging te worden en werd hiermee met opheffing bedreigd.
Om meer jeugdleden aan te trekken werd in 1977 een plan ontwikkeld om een internationaal E.E.G.-jeugdtoernooi te organiseren.

Seizoen 1977-1978

In dit seizoen werd het bestuur van Graaf Willem II VAC gevormd door; Jan Lancée, J. Eijsackers, J. Willers sr, W. Muizelaar, J. Olsthoorn, C. van Rooyen, P. Smeele, N. Vos en H. Vos.

De zaterdag 2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: BSC’68, CWP, Graaf Willem II VAC, Hoek van Holland, Marine, MVO’72, NSEM, PGS, PZH, Quick Steps en TONEGIDO.

<

In seizoen 1977-1978 kwam de zondag 1, wederom o.l.v. trainer Ton Lobel, nog steeds in de 4e Klasse zondag uit. In het seizoen 1977-1978 kwam men uit in de zondag 4e Klasse D met daarin als tegenstanders: Den Hoorn, Full Speed, GDS, Hillegersberg, Hoek van Holland, OSC, RKWIK, SCR, Steeds Voorwaarts, VDL en De Zwervers.

De vaste kern spelers van de zondag 1 bestond uit: Louk Borsboom, Miel de Bruyn, Ton Borsboom, Frans Veldhuis, Rob Willers, Hans Willers, Ton Bunnik, Rob Hulst, Gerd van de Hulst, Jacques Keizer, Frans Vorst en Richard Middeldorp. De mannen van trainer-coach Ton Lobel draaiden een redelijk seizoen want van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 7 verloren. met 22 punten en een doelgemiddelde van 32 voor en 29 tegen, eindigde Graaf Willem II VAC op de zesde positie van de ranglijst.

Seizoen 1978-1979

De herstructurering van de velden van Graaf Willem II VAC was al eerder aangekondigd. Er werd een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld waarin minimale bebouwing, ontsluiting van het duingebied en de waarde als “waterwingebied” de belangrijkste elementen vormde. In het seizoen 1978-1979 werden de eerste stappen in het kader van dit bestemmingsplan gezet. Het vierde veld van Graaf Willem II VAC ging verloren, veld 2 werd 90 graden gedraaid en veld 3 kwam daar parallel aan te liggen.

>

Trainer-coach dit seizoen was Richard Bakker, die hiermee de opvolger was van Ton Lobel.

Seizoen 1978-1979 ging de geschiedenisboeken in als het seizoen met de extreme regenval. Er werden in dit seizoen zoveel wedstrijden afgekeurd dat er werd besloten om de competitie voor de lagere elftallen niet af te maken. De competitie voor de standaard-elftallen werd wel gewoon uitgespeeld.
Aan het einde van dit natte seizoen werd er afscheid genomen van de bekwame en sympathieke trainer Ton Lobel.

Seizoen 1979-1980

Tijdens de zomerstop werd er door de Gemeente Den Haag de huidige velden 3 en 4 aangelegd, die toen nog 2 en 3 waren. Het aanleggen van de velden liep nogal uit en moest Graaf Willem II VAC tot eind oktober 1979 wachten alvorens de velden bespeeld konden worden. Gedurende twee maanden moesten hierdoor veel teams hun geplande thuiswedstrijden uit spelen.

De nieuwbouw van de accommodatie was toen al een hot item maar al snel werd duidelijk dat een geheel nieuw clubgebouw voor Graaf Willem II VAC financieel niet haalbaar was. Uiteindelijk beperkte men zich tot nieuwbouw van de kleedruimtes en de entreehal en werd het clubgebouw opgeknapt met o.a. een tegelvloer.

Het bestuur van Graaf Willem II VAC was nu als volgt samengesteld: Jan Lancée (voorzitter), Jos heijmans (secretaris), Jan Willers (penningmeester), Ton Zaat (elftal-secretaris), Ted van Lomwel (materialen), Miel de Bruijn (2e secretaris), Hans van Leeuwen (algemene zaken) en Hans Vos (redacteur).

In vergelijking met andere verenigingen kenmerkte Graaf Willem zich in deze periode door een abnormaal laag spelersverloop. Dit was enerzijds te danken aan de bescheiden sportieve rol van de vereniging en anderzijds aan het unieke karakter van “de Graaf”. In het seizoen 1979-1980 zien we ook de oprichting van de miniwelpen (F-jes) bij Graaf Willem II VAC.

Graaf Willem II VAC telde dit seizoen 10 zondag-elftallen, 3 zaterdagteams en telde ongeveer 90 jeugdleden, verdeeld over 6 elftallen en 1 F-team.

De zondag 4e Klasse B van deze KNVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Alphen, Bernardus, DOSR, DSO, Graaf Willem II VAC, Laakkwartier, Meerburg, Randstad Sport, ROAC, SJC en SOA.

Trainer Richard Bakker had de duidelijke opdracht gekregen om te kiezen voor de jeugd bij Graaf Willem II VAC 1. De visie van het bestuur was namelijk dat als de jeugd bij Graaf Willem II VAC geen kans zou krijgen dan liep de club het gevaar dat de talenten voor een andere club zouden kiezen. Kortom, Graaf Willem II VAC had dit seizoen dus een zeer jeugdig elftal waarbij handhaving in de 4e Klasse het belangrijkste was. Coach Richard Bakker had hierdoor geen makkelijk seizoen en eindigde uiteindelijk op de voorlaatste plaats van de ranglijst. Van de 22 wedstrijden werden er 4 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 11 verloren. Hiermee behaalde Graaf Willem II VAC 15 punten en een doelgemiddelde van 29 voor en 47 tegen. Gelukkig waren dit nog 9 punten meer dan degradant SOA.

Het contract van trainer Bakker werd aan het einde van dit seizoen niet verlengd. In de sfeer van de verjonging werd Jacques Prins als nieuwe trainer een eenjarig contract aangeboden.

Seizoen 1980-1981

Bij aanvang van het seizoen 1980-1981 zagen we dat Jan Lancee na 13 jaar aftrad als voorzitter van Graaf Willem II VAC en dat Jos Eijsackers na 17 jaar niet terugkeerde als secretaris van de club.

De zaterdag 1 van Graaf Willem II VAC kwam dit seizoen uit in de 2e Klasse A van de HVB en hierin trof men de volgende tegenstanders: Ariston’80, DHL, DVJ, Hoek van Holland, vv Marine, MVO’72, PGS, Schipluiden en SVGW.

Graaf Willem II VAC presteerde dit seizoen niet al te best. Van de slechts 18 competitiewedstrijden wist men er 5 te winnen, 3 gelijk te spelen en 10 te verliezen. Met 13 punten (doelsaldo 30 voor en 40 tegen) eindigde men op de zevende positie van de ranglijst. Ook Hoek van Holland en MVO’72 behaalde dit seizoen 13 punten terwijl DHL met slechts 2 punten op de laatste plaats eindigde.

In het seizoen 1980-1981 was de zondag 4e Klasse B van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Bernardus, Celeritas, GDS, Graaf Willem II VAC, Meerburg, RKAVV, SJZ, SVLV, VCS, sv Voorburg en sv Wassenaar.

De voormalige jeugdtrainer J. Prins werd trainer van de selectie in het seizoen 1980-1981. Ondanks alle hoopvolle verwachtingen degradeerde het eerste elftal aan het einde van dit seizoen naar de HVB. Vanaf maart 1981 werden overigens de trainingen overgenomen door de teruggekeerde trainer Cor de Jong maar ondanks een fantastische serie wedstrijden wist men het KNVB-schap niet te behouden.

<

Seizoen 1981-1982

In 1981 werden er drie lichtmasten extra geplaatst rond het trainingsveld waardoor er optimale trainingsmogelijkheden ontstonden. In de ledenvergadering van 1981 werd een commissie “nieuwbouw” opgericht. Aanvankelijk waren er plannen om zowel de kantine als de kleedkamers te vervangen doch dit bleek onbetaalbaar. De gemeente Den Haag bleek woord te houden en in 1982 was de gemeente bereid een niet onaanzienlijke subsidie te verstrekken voor de nieuwbouw van de kleedkamers. Het oude “Chez Nous” gebouw ging tegen de vlakte en er verrees een prachtige nieuwe kleedgelegenheid. Deze werd middels een door Graaf Willem te betalen entreehal verbonden met de kantine. Ook de keuken werd ingrijpend gerenoveerd en de kantine kreeg een cv-installatie.

Het eerder gememoreerde bestemmingsplan had nog een aantal gevolgen voor Graaf Willem II VAC. Het oude toegang-pad mocht alleen nog maar door leveranciers en (brom)fietsers gebruikt worden en er werd een nieuw parkeerterrein aangelegd aan het begin van het Roggewoning-complex. Hier moest men voortaan de auto parkeren en vervolgens per voet het nieuwe aangelegde voetpad richting clubgebouw volgen.
Hierdoor verdween het aan het clubgebouw aangrenzende parkeerterrein en de ergernis die bestond rond het parkeren op of langs de oude toegangsweg met name door hockeyers. Het nieuwe parkeerterrein was qua capaciteit helaas vanaf achter de tekentafel begroot want bij thuiswedstrijden van de top hockeyclub HGC was het een groot probleem om nog een parkeerplekje op de Roggewoning te vinden.

In 1981 besloot voorzitter Lancée na 13 jaar zijn voorzitterschap neer te leggen. De welhaast professionele wijze waarop de heer Lancée de club had bestuurd leidde in dit jaar terecht tot zijn benoeming als “Erelid”. Het bestuur schoof een nieuwe kandidaat naar voren in de persoon van Hans Vos die unaniem tot nieuwe voorziter werd gekozen.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, DWO, de Flamingo’s, Full Speed, GDA, GONA, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Oranje Blauw, SEP, SOA, Westerkwartier, Wippolder en Zwart Blauw.

Voor het seizoen 1981-1982 werd trainer C.van Stigt aangetrokken. Het al eerder gememoreerde verval van de vereniging in voetbaltechnisch opzicht werd bekrachtigd door wederom een degradatie van het eerste elftal, ditmaal naar de 1e Klasse HVB.

>

Seizoen 1982-1983

>

De zaterdag 2e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1982-1983 uit de volgende clubs samengesteld: ANWB, Bizon, CWP, DHL, Graaf Willem II VAC, sv De Jagers, PDK, SVGW, VELO, FC Zoetermeer en Zwart Blauw.

Officieel moesten er dit seizoen dus 20 competitiewedstrijden gespeeld worden maar omdat de zaterdag 1 van Graaf Willem II VAC vlak voor het einde van de competitie geen rol van betekenis meer speelde werd er besloten om de afgekeurde wedstrijden niet in te halen. Zodoende werden er slechts 17 wedstrijden gespeeld waarvan er 8 werden gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 19 punten, en een doelgemiddelde van 39 voor en 32 tegen, eindigde Graaf Willem II VAC op een keurige zesde positie van de ranglijst.

In het seizoen 1982-1983 was de zondag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Cromvliet, De Flamingo’s, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje Blauw, SEP, SOA, VVM, Westerkwartier, WIK, Wippolder en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1983-1984

Ook in het seizoen 1983-1984 kwam de zaterdag 1 van Graaf Willem II VAC uit in de 2e Klasse A van de HVB. Deze klasse was ditmaal uit de volgende clubs samengesteld: v.v. ANWB, Ariston’80, DHL, DVJ, Ec-So, ESC, Graaf Willem II VAC, Hsv Marathon, Schipluiden, SVGW en VELO.

Wederom een onopvallend seizoen voor Graaf Willem II VAC waarin men uiteindelijk onderin de middenmoot eindigde. Van de 20 competitiewedstrijden won men er 8 en werd er 12 keer verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 47-44, eindigdemen op de zevende positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1984-1985

In 1984 kwam er weer stukje geschiedenis bij n.l. de shirtsponsoring deed bij het amateurvoetbal zijn intrede. Het eerste elftal van Graaf Willem II VAC kreeg als eerste shirtsponsor “van Diemen Saab” en het tweede elftal “IJssalon Marinello”

Het bestuur van Graaf Willem II VAC kwam in 1984 met een revolutionair voorstel. De jeugdleden zouden het symbolische bedrag van 1 gulden aan contributie moeten gaan betalen. Iedere andere poging tot het winnen van jeugdleden was mislukt en het bestuur meende daardoor iets bijzonders te moeten doen. Graaf Willem bezat op dat moment slechts vier jeugdelftallen en ruim eenderde van alle seniorleden was ouder dan 35 jaar.

In de Algemene Ledenvergadering werd dit voorstel met 58 stemmen voor en 31 tegen goedgekeurd onder één voorwaarde, dat er na één seizoen opnieuw zou worden bekeken of de verlenging wenselijk zou zijn. Als belangrijkste tegenargumenten werden genoemd: Het tekort aan kader om de jeugdafdeling te ondersteunen, oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere verenigingen en het gevaar dat vrijstelling van contributie kon leiden tot vrijblijvendheid van de leden. Ook de term “ballotagecommissie” kwam ter sprake.

In het seizoen 1984-1985 was de zondag 1e Klasse B van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, DUNO, DZS (De Zwarte Schapen), Graaf Willem II VAC, GSC, Juventas, Robin Hood, SEP, TAMUVONA, Valkeniers, VDS en Wit Blauw.

Seizoen 1985-1986

In het seizoen 1985-1986 werd de contributie voor de B en C junioren verhoogd van 1 gulden naar 50 gulden en de D t/m F bleven 1 gulden betalen.
Deze aktie heeft bij Graaf Willem II VAC een groot succes gehad waardoor de jeugdafdeling enorm is gegroeid. De inspanningen van o.a. T.Ammerlaan, E.Nieuwenhuis, Th.Wanders, R.Nas, B.Overwijn en W.Bitter verdienen in dit kader een bijzondere vermelding.
Door al deze inspanningen was de groei van de jeugdafdeling, zoals hier eerder vastgesteld, een feit en de toekomst van Graaf Willem II VAC voorlopig gewaarborgd.

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Amar Deep, Bizon, CWP, Escher Boys, Graaf Willem II VAC, sv De Jagers, KSD, Nationale Nederlanden, PDK, PGS, Westerkwartier en FC Zoetermeer.

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, GONA, Graaf Willem II VAC, Marathon, Oranje Blauw, Paraat, Robin Hood, TAMUVONA, TOOFAN, VDS, Wit Blauw en Zwart Blauw.

Het werd een onopvallend seizoen voor de zondag 1 van Graaf Willem II VAC. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 11 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 25 punten, en een doelgemiddelde van 41 voor en 27 tegen, eindigde men in de middenmoot op de vijfde positie van de ranglijst. GONA was dit seizoen oppermachtig en werd met 40 punten kampioen van de 1e Klasse B.

Seizoen 1986-1987

Het bestuur  van Graaf Willem II VAC werd dit seizoen gevormd door: Oscar Demesmaeker (voorzitter), Herman Noordman (penningmeester), Paul Snuverink (secretaris) en de commissarissen Ted van Lomwel, Theo Wanders, Nico Vos, V. van Kalleveen, W. Bitter en niet te vergeten Jos Heijmans (vice-voorzitter).

In het seizoen 1986-1987 telde Graaf Willem II VAC omstreeks 275 spelende leden. De seniorenafdeling bestond op de zondag uit 10 elftallen en op de zaterdag uit 2 teams. Bij iedere categorie van de jeugd werd slecht één team ingeschreven.

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1986-1987 uit de volgende clubs samengesteld: Bizon, BSC’68, DVC, DVJ, Ec-So, Escher Boys, Graaf Willem II VAC, HTSV, sv De Jagers, Marine, Schipluiden en FC Zoetermeer.
De zaterdag 1 van Graaf Willem II VAC kende een matig seizoen. Uit de 22 competitiewedstrijden wist men 19 punten te behalen en hiermee eindigde men een op de voorlaatste positie van de ranglijst van de 1e Klasse B.

Het eerste zondagelftal kwam wederom uit in de 1e Klasse van de afdeling Den Haag en was ditmaal ingedeeld bij: Archipel, Azzurri, DUNO, GSC, sv Kijkduin, Hsv Marathon, Paraat, SVH, De Valkeniers, VOGEL en Westerkwartier.

De seizoenstart van de zondag 1 was nog hoopgevend maar uiteindelijk was een vijfde plaats op de eindrangschikking het hoogst haalbare. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 11 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en werd er 6 keer verloren. Hiermee behaalde de mannen van trainer Cees van Stigt 27 punten en een doelsaldo van 57 voor en 23 tegen.
Trainer Cees van Stigt nam na zes seizoenen afscheid als trainer van Graaf Willem II VAC.

Tot verdriet van velen besloot coach Piet Smeele om er na 14 jaar afscheid te nemen van het 2e elftal.

Het seizoen 1986-1987 stond verder in het teken van de viering van het 75-jarig bestaan van Graaf Willem II VAC.

>

Seizoen 1987-1988

>

Ook in het seizoen 1987-1988 kwam de zaterdag 1 van Graaf Willem II VAC uit in 1e Klasse B van de HVB met ditmaal als tegenstanders; Amar Deep, Ariston’80, Celeritas, Ec-So, Escher Boys, HS Texas DHB, HTSV, KSD, Ornas, Rijswijk en Schipluiden.

Graaf Willem II VAC kende een matige eerste seizoenshelft want met 11 punten uit 13 wedstrijden en een doelsaldo van 23 voor en 28 tegen ging men op een tiende positie van de ranglijst de winterstop in. Dat was nog voor Ariston’80 en Celeritas die beide met slechts 4 punten op een gedeelde laatste positie stonden.

Later hier meer ….

<

Seizoen 1988-1989

>

De twaalf clubs die in het seizoen 1988-1989 in de zaterdag 1e Klasse B van de HVB uitkwamen waren; Amar Deep, DVC, Graaf Willem II VAC, HS Texas DHB, HTSV, KSD, vv Nationale Nederlanden, PGS, RAS, RAVA, Schipluiden en SVGEB.

Het niveau van de zaterdag voetballers van Graaf Willem II VAC was dit seizoen duidelijk te hoog gegrepen en zodoende eindigde men helaas op een laatste positie van de ranglijst. Van de 21 competitiewedstrijden (de laatste competitiewedstrijd werd niet eens meer gespeeld) werden er slechts 2 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 13 verloren. Hiermee behaalde Graaf Willem II VAC 1 in totaal 10 punten en een doelsaldo van 36 voor en 58 tegen.

De 1e Klasse B van de zondag HVB bestond naast Graag Willem II VAC uit de volgende teams: De Adelaars, GSC, sv Kijkduin, Marathon, Oranje Blauw, Paraat, Te Werve, Triomph, VTC’88 en VVM.

Naast de kampioen zouden dit seizoen ook de nummers twee, drie en vier van de eindranglijst promoveren naar de Hoofdklasse. Het team van de nieuwe trainer Peter Meefout wist uiteindelijk dan ook promotie te bewerkstelligen. Van de 20 wedstrijden werden er 11 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 5 verloren. Met 26 punten en een doelsaldo van 58 voor en 34 tegen eindigde Graaf Willem II VAC op de derde positie dat dus promotie naar de Hoofdklasse HVB betekende. Paraat werd overigen met 29 punten kampioen en VTC’88 degradeerde met 11 punten.

<

Seizoen 1989-1990

>

De indeling van Graaf Willem II VAC 1 voor het seizoen 1989-1990 in de zondag Hoofdklasse B van de HVB luidde als volgt; De Flamingo’s, Full Speed, Graaf Willem II VAC, HVV, JuVentas, Lyra, OSC, RKSVM, SEP, SVH, Te Werve en sv Wassenaar.

Het eerste elftal van Graaf Willem II VAC eindigde dit seizoen bijna onderaan de ranglijst. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 7 te winnen, 2 gelijk te spelen en werd er maar liefst 13 keer verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 30 voor en 43 tegen, eindigde men op een elfde (en voorlaatste) positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1990-1991

>

<

Seizoen 1991-1992

In 1991 bleek Louk Borsboom bereid om als voorzitter te spreekwoordelijke verenigingskar te gaan trekken. De heer Borsboom werd in 1956 lid van Graaf Willem II VAC en keepte ruim 20 jaar in de zondag 1 van de club.

In verband met het opheffen van de 3e Klasse had de HVB (Haagse Voetbal Bond) dit seizoen de vier overgebleven teams ondergebracht in de 2e Klasse. Dit had het gevolg dat de zaterdag 2e Klasse HVB bestond uit 13 teams, te weten: Blauw Zwart, CWP, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, Marine, MVO’72, ORNAS, PZH, RAS, Westerkwartier en FC Zoetermeer.

RAS was dit gehele seizoen oppermachtig en werd dan ook met 39 punten uit 24 duels kampioen. De zaterdag 1 van Graaf Willem II VAC speelde een onopvallend seizoen en eindigde uiteindelijk in de middenmoot van de 2e Klasse. Van de 24 wedstrijden werden er 9 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 25 punten en een doelsaldo van 49 voor en 49 tegen eindigde men op de zesde positie van de ranglijst.

In het seizoen 1991-1992 was de zondag 1e Klasse B van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, DZS (De Zwarte Schapen), Graaf Willem II VAC, GSC, JuVentas, Postalia, Robin Hood, Toofan, Westerkwartier en WVS.

Henk Keus was opnieuw trainer/coach van de zondagselectie. Graaf Willem II VAC startte goed aan de competitie maar rondom de winterperiode zakte men qua prestatie’s terug. Daarna volgde er nog een goede eindspurt. Postalia werd uiteindelijk met 27 punten kampioen. Graaf Willem II VAC wist van de 20 competitiewedstrijden er 12 te winnen, 2 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Met 26 punten, en een doelsaldo ban 42 voor en 27 tegen, eindigde men op de tweede positie op de ranglijst.

Graaf Willem II VAC mocht samen met WVS, JuVentas en GSC wederom in de nacompetitie gaan strijden om een plekje in de Hoofdklasse van de HVB. Nadat vijf van de zes wedstrijden in de nacompetitie waren gespeeld stonden JuVentas en WVS elk op 7 punten en Graaf Willem II VAC op 6 punten. JuVentas en WVS leken uit te gaan maken in een onderlinge laatste wedstrijd wie zou gaan promoveren. Alleen een gelijkspel bij JuVentas-WVS zou Graaf Willem II VAC bij winst de kans bieden om op doelsaldo te promoveren.
Welnu, JuVentas en WVS speelden gelijk en Graaf Willem II VAC won haar laatste wedstrijd met maar liefst 17-0 van GSC. Logisch dus dat je dan op doelsaldo promoveert!

<

Seizoen 1992-1993

>

De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BMT, Cromvliet, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Vredenburch en Westerkwartier.

>

De zondag Hoofdklasse A van de HVB was voor het seizoen 1992-1993 als volgt samengesteld: BMT, DUNO, EOC, Graaf Willem II VAC, HDV, LYRA, Oranjeplein, SEP, Spoorwijk, Te Werve, VVP en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1993-1994

>

De zondag Hoofdklasse B van de HVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel/Ornas, DUNO, ESDO, Graaf Willem II VAC, GSC, HS Texas DHB, sv Kijkduin, OSC, Paraat, VOGEL, VVP en sv Wassenaar.

>

Seizoen 1994-1995

>

Aan het einde van het seizoen 1994-1995 werd het besluit genomen om de zaterdag 1 van Graaf Willem II VAC op te heffen. Er waren domweg gewoon niet voldoende capabele spelers meer beschikbaar.

<

Seizoen 1995-1996

Het bestuur van Graaf Willem II VAC was in het seizoen 1995-1996 als volgt samengesteld: Louk Borsboom (voorzitter), Pierre van Zwieteren (penningmeester), Hans Vos (secretaris), Theo Wanders (sponsoring en reclame-commissie), Cees Buurman (wedstrijdsecretaris), Aad Arkenhout (jeugdbestuur) en Dick van Diemen (materiaalcommissaris).

Bij aanvang van het seizoen  1995-1996 telde Graaf Willem II VAC ongeveer 180 senioren- en 170 jeugd-leden. De jeugd was verdeeld over 15 elf- en zeventallen.

De zondag Hoofdklasse B van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, BMT, DZS (De Zwarte Schapen), Full Speed, Graaf Willem II VAC, GSC ESDO, HMC, Lyra, Postalia, SEP en SVH.

In het seizoen 1995-1996 werd er door de KNVB een nieuwe puntentelling ingevoerd. Een overwinning leverde tegenwoordig drie punten op i.p.v. twee.

<

Seizoen 1996-1997

Het bestuur van Graaf Willem II VAC was dit seizoen uit de volgende personen samengesteld: Louk Borsboom (voorzitter), Theo Wanders (secretaris), Pierre van Zwieteren (penningmeester), Aad Arkenbout en Hans Vos (jeugdcommissarissen), Cees Buurman (elftal-secretaris), Dick van Diemen (materialen) en Remi Smeets (sponsoring en activiteiten).

De HVB (Haagse Voetbal Bond) was vanaf het seizoen 1996-1997 opgeheven en zodoende kwam de zondag 1 dit seizoen uit in de 5e Klasse van de KNVB, door velen afgeschilderd als de kelder van het amateurvoetbal.

Het vlaggenschip van Graaf Willem II VAC werd in het seizoen 1996-1997 ingedeeld in de zondag 5e Klasse A van de KNVB met daarin als tegenstanders; BMT, HDV, Meerburg, Rijnland, De Ster, Stompwijk, TAC’90, Teijlingen, VVM en Warmunda.

Vooral na de winterstop kwamen de resultaten van de zondagselectie in een neerwaartse spiraal terecht. Dat kwam vooral omdat er nauwelijks meer spelers ter beschikking waren om het team compleet te krijgen.

Overigens kon er dit seizoen door de strenge winter meer dan twee maanden niet gevoetbald worden. De jongste jeugd kon in die tijd gelukkig gebruik maken van de zalen van het Aloysius College en vele senioren- en jeugdteams van de kunstgrasvelden van de hockeyverenigingen Groen Geel en HGC. Kortom, de samenwerking tussen Groen Geel, HGC en het Aloysius College was werkelijk een verademing.

Seizoen 1997-1998

Op de Algemene Ledenvergadering van 2 september 1997 werd Miel de Bruijn tot Erelid van Graaf Willem II VAC benoemd vanwege 17 jaar bestuurs- en/of buffetcommissiezaken. Verder werd de mogelijkheid besproken om het meisjesvoetbal binnen de vereniging te introduceren, maar dit plan werd voorlopig in de ijskast gezet vanwege gebrek aan extra omkleedruimte voor de dames.

Bij aanvang van het seizoen 1997-1998 beschikte Graaf Willem II VAC over 9 zondagteams, 2 zaterdagteams en 24 jeugdteams. Met andere woorden, de jeugdafdeling van Graaf Willem II VAC was in de periode tussen 1991 en 1997 van nog geen 50 tot ca. 300 leden uitgegroeid.

<

De zondag 1 kwam uit in de 5e Klasse B en trof daarin de navolgende verenigingen: Bernardus, Celeritas, JuVentaS, Meerburg, FC Rijnland, Stompwijk, TEDO, Teijlingen, VCL, VNA en FC Zoetermeer.

De sterk verjongde selectie werd dit seizoen getraind door Daan Kooimans en was hiermee de opvolger van trainer Fred van der Poll. Na een sterke seizoenstart zakte de zondag 1 in de loop van de competitie ver terug. Door twee nuttige overwinningen aan het einde van het seizoen eindigde Graaf Willem II VAC alsnog met 33 punten uit 22 duels op de vijfde positie van de ranglijst. FC Rinland was dit seizoen oppermachtig en werd met maar liefst 60 punten kampioen.

Seizoen 1998-1999

Eind jaren tachtig kende Graaf Willem II VAC nog nauwelijks jeugdvoetbal maar sindsdien het jeugdvoetbal binnen de club de volle aandacht van het hoofdbestuur had gekregen behoorde de club tien jaar later tot één van de grotere Haagse verenigingen met jeugdvoetbal. Voor het seizoen 1998-1999 werden 22 jeugdelftallen ingeschreven bij de KNVB. Door de groei van de vereniging werd er een onderzoek gepleegd om het aantal velden van 3 naar 4 uit te breiden. Met zoveel leden, en volgens de regels van de KNVB, had Graaf Willem II VAC recht op een accommodatie met 4 speelvelden. In eerste instantie moest het bestuur dit probleem met Country Club Groen Geel zien op te gaan lossen.

Een bijzondere gebeurtenis volgde er op 24 oktober 1998 want op die dag werd Tjebbe Westendorp in het zonnetje gezet vanwege zijn duizendste competitiewedstrijd. Er verscheen zelfs over Tjebbe een groot artikel in de Haagsche Courant met de titel “Tjebbe Westendorp een halve eeuw op de velden”. In dit artikel werd o.a. vermeld dat Tjebbe oorspronkelijk van de v.v. LenS vandaan kwam maar in 1948 door de paters gedwongen werd om voor Graaf Willem te gaan spelen. Tot zijn eigen verbazing speelde hij dit seizoen nog steeds en wilde hij tot in de lengte van dagen in het negende elftal van Graaf Willem II VAC blijven spelen.

De samenstelling van het bestuur van Graaf Willem II VAC was precies gelijk aan dat van het seizoen 1996-1997 en 1997-1998. Daaruit bleek dat het een homogene groep was.

<

Voor het seizoen 1998-1999 had het bestuur van Graaf Willem II VAC de bekende Frank Bijloos aangetrokken als nieuwe trainer van de zondagselectie. Na zijn actieve voetbalperiode bij HVV was Frank als trainer o.a. succesvol geweest bij RAVA, DWO en VUC.

Ondanks een paar keer op de eerste plaats te hebben gestaan volgde er aan het einde van het seizoen helaas weer geen promotie voor het eerste elftal van Graaf Willem II VAC.

Seizoen 1999-2000

Bij aanvang van dit seizoen hadden zich in het bestuur van Graaf Willem II VAC twee veranderingen plaats gevonden. Dick van Diemen was als materiaalman vervangen door John Fray en, na ontelbare jaren penningmeesterschap, was Pierre van Zwieteren vervangen door Herman Noordman.

Met inmiddels zo’n 350 jeugdleden werd dit seizoen het punt bereikt dat er voor de allerjongste jeugd een tijdelijke ledenstop moest worden ingevoerd. Bestuurlijk, organisatorisch en logistiek was het voor Graaf Willem II VAC ook een hele heisa geworden om alles draaiende te houden. Echter door de grote inzet van een (te)kleine groep mensen, die iets voor de club wilde doen, lukte dit echter nog steeds.

De prestaties van het eerste elftal waren dit seizoen nogal wisselvallig zodat uiteindelijk een vijfde plaats hun deel werd. Dat was precies één plaats te laag om deel te mogen nemen aan de nacompetitie voor één plaats in de 4e Klasse.
Van de …

Er kwam echter een plekje vrij zodat Graaf Willem II VAC alsnog aan de nacompetitie mocht deelnemen. De eerste elftalspelers wisten dit buitenkansje zo te waarderen, dat ze met volle inzet aan dit karwei begonnen en prompt alle poulewedstrijden wisten te winnen.
De finalewedstrijd tegen Stompwijk, op het neutrale terrein van RKAVV, werd in het bijzijn van vele Graaf Willemers (vooral jeugd) ook winnend afgesloten en zodoende werd promotie naar de 4e Klasse alsnog gerealiseerd.

Trainer Frank Bijloos had al aangegeven om na dit seizoen te stoppen bij Graaf Willem II VAC.

<

Seizoen 2000-2001

Na tientallen jaren een voortreffelijk penningmeester te zijn geweest nam Pierre van Zwieteren bij aanvang van dit seizoen afstand van deze functie. Het bestuur van Graaf Willem II VAC bestond voor het seizoen 2000-2001 nu uit de heren Louk Borsboom (voorzitter), Th. Wanders (secretaris), H. Noordman (penningmeester) en de commissarissen C. Buurman, J. Fray, C. v.d. Hoop, H. Vos en P. Gillissen.

Bij de jeugdafdeling stonden dit seizoen geregistreerd: 1 A-team, 1 B-team, 4 C-teams, 3 D-teams, 7 E-teams en tenslotte niet minder dan 11 F-teams.

Na de onverwachte promotie kwam de zondag 1 dus dit seizoen uit in de 4e Klasse.

<

Seizoen 2001-2002

In het 90-jarig jubileumseizoen startte Graaf Willem II VAC met 10 seniorenelftallen waarvan er eentje op zaterdag uitkwam. De jeugdafdeling bleef maar groeien want dit seizoen kwam men uit met 1 A-team, 2 B-teams en 3 C-teams. Het aantal D-teams bedroeg 5, het aantal E-teams was 9 en tenslotte waren er niet minder dan 13 F-teams. In totaal dus 33 jeugdteams met een totaal van zo’n 375 spelers tussen de 6- en 18-jaar.

<

Op 9 maart 2002 was de grote dag. Eén dag voor de 90e verjaardag van Graaf Willem II VAC. ‘s-Middags van 16.00 tot 18.00 uur  ontving de jubileumcommissie velen (oud)leden voor een reünie en ‘s-avonds volgde er vanaf 20.00 uur een groot feest in een tent voor het clubhuis.

Seizoen 2002-2003

>

Dit seizoen telde Graaf Willem II VAC ongeveer 390 jeugdleden onderverdeeld in 2 A-elftallen, 1 B, 4 C, 6 D, 9 E en 12 F-teams.

In de maand maart gaf Louk Borsboom aan dat hij na twaalf jaar wilde stoppen met het voorzitterschap van de vereniging. Met andere woorden, Graaf Willem II VAC moest dus op zoek naar een nieuwe voorzitter.

<

Seizoen 2003-2004

Op de Algemene Ledenvergadering van 9 september 2003 werd Tjebbe Westendorp gekozen tot de nieuwe voorzitter van Graaf Willem II VAC. De heer Westendorp volgde hiermee dus Louk Borsboom op, die het na 12 jaar voor gezien hield. Het overige bestuur van Graaf Willem II VAC zag er dit seizoen als volgt uit: Cees Buurman (secretaris), Herman Noordman (penningmeester) en de commissarissen: Phil Cheeseman, Theo Luijten, Jaap Krom, Oscar Demesmaeker, Eppe Nieuwenhuis en Carel van de Hoop.

Graaf Willem II VAC telde inmiddels ruim 600 leden en tijdens dit seizoen mocht de jeugdcommissie zelfs het 400-ste jeugdlid verwelkomen.

Bij Graaf Willem II VAC was er een nieuwe bloeiperiode begonnen en er werd een vijfjarenplan opgesteld met als doelstelling dat het eerste elftal binnen vijf jaar een goede en stabiele derdeklasser moest zijn.

De zondag 5e Klasse van de KNVB was in het seizoen 2003-2004 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Duinoord/Jagers, Dynamo’67, sv Erasmus, Forum Sport, GOL Sport, Graaf Willem II VAV, JAC, Oranje Blauw, Quick Steps, Real Zoetermeer, RFC’95, Taurus en Warmunda.

De zondag 1 van Graaf Willem II VAC voetbalde een redelijk seizoen. Van de 26 competitiewedstrijden wist men er uiteindelijk 13 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er 8 keer verloren. Met 44 punten, en de doelcijfers 84-44, eindigde Graaf Willem II VAC keurige in de middenmoot op een zevende positie van de ranglijst van de 5e Klasse A.

Seizoen 2004-2005

Door de enorme groei van het aantal leden bij Graaf Willem II VAC was er ruimtegebrek ontstaan. Hierdoor werd er besloten om het aantal kleedkamers te gaan verdubbelen. Er waren nieuwe kleedkamers aangebouwd inclusief nieuwe massageruimte, wasmachineruimte en onderhoudsmaterialenruimte. Ook was er tijdens de zomerstop het clubgebouw aan de buitenkant geschilderd, een nieuw terras aan de voorzijde van het clubgebouw aangelegd en de toegangspaden op de Roggewoning geasfalteerd en voorzien van nieuwe verlichting.

De indeling van Graaf Willem II VAC 1 voor het seizoen 2004-2005 in de zondag 5e Klasse A van de KNVB luidde als volgt; Duinoord/De Jagers, Dynamo’67, Forum Sport, GOL Sport, Graaf Willem II VAC, GSC ESDO, Leidsche Boys, Naaldwijk, Real Zoetermeer, RFC’95, TAC’90 en Toofan.

Het werd een merkwaardig seizoen voor trainer Leen de Graaf en zijn mannen. Het vlaggenschip van Graaf Willem II VAC stevende rechtstreeks op het kampioenschap af want met nog vijf wedstrijden voor de boeg had men maar liefst 7 punten voorsprong op de naaste concurrenten Duinoord/De Jagers en TAC’90. Dat kon dus niet meer mis gaan zo je denken maar het ging wel mis! Door twee nederlagen op rij en een gelijkspel werd de voorsprong op de naaste belagers verspeeld. Bovendien werden RFC’95 en Forum Sport uit de competitie genomen door herhaaldelijk niet op komen dagen. Omdat TAC’90 verloren had van Forum Sport kwam die nederlaag te vervallen en stond zodoende het kampioenschap voor TAC’90 niets meer in de weg.
Aangezien ook de tweede plaats in de competitie automatische promotie betekende moest Graaf Willem II VAC in de laatste wedstrijd winnen van Toofan om dit te bewerkstelligen. Voor ruim 400 toeschouwers werd Toofan met 7-1 verpletterd en zodoende kon het promotiefeest op de Roggewoning los barsten.
Graaf Willem II VAC 1 staand v.l.nr: Oscar Demaesmaker, Nick Jonker, Kate Vreeken, Jeroen Wit, Bruis van Driel, Sjoerd van Woggelum, Bas Lut, Gilbert de Geus, Harry Rietveld, Henny de Blok en trainer Leen de Graaf. Zittend v.l.n.r: Mark Wiekamp, Maarten Willers, Daan van Diemen, Marcel Mohabir, Oscar van Diemen, Fabian Borsboom, Bastiaan Bijloos, Jos van Loon en Niels de Blok.

Van de uiteindelijk 18 competitiewedstrijden wist Graaf Willem II VAC er 11 te winnen, 2 gelijk te spelen en werd er 5x verloren. Met 35 punten, en een doelgemiddelde van 54 voor en 29 tegen, eindigde het team van trainer Leen de Graaf, zoals gezegd op de tweede positie van de ranglijst achter kampioen TAC’90 (38 punten). De eerste stap van het vijfjarenplan was hiermee dus al gezet!

TAC’90 was dus kampioen geworden. Echter, vanwege het bij herhaling opstellen van een niet gerechtigde speler besloot de KNVB achteraf TAC’90 te bestraffen met 5 punten in mindering. Zo werd ineens alsnog Graaf Willem II VAC uitgeroepen tot kampioen van de 5e Klasse A. Een beetje mosterd na de maaltijd maar trainer Leen de Graaf kon in ieder geval dit kampioenschap op zijn palmares bijschrijven.

<

Seizoen 2005-2006

De Algemene Ledenvergadering van Graaf Willem II VAC werd gehouden op de tweede dinsdag in september. Hoog op de agenda stond het professionaliseren van de vereniging want met ruim 700 leden (200 senioren en 500 jeugdleden) bleek steeds meer dat de club een familievereniging werd met prestatiedrang. Hierdoor moest in toenemende mate beroep worden gedaan op professionele krachten. Zo werd er bijvoorbeeld gesproken om mogelijk een betaalde verenigingsmanager aan te stellen.
De samenstelling van het bestuur na deze ALV zag er als volgt uit; Tjebbe Westendorp (voorzitter), Ron van der Hulst (penningmeester), Cees Buurman (secretaris), Eppe Nieuwenhuis (voorzitter jeugdbestuur), Phil Cheeseman (wedstrijd-secretaris), John Dullaart (sponsoring), Martijn Covee (materialen) en Oscar Demesmaecker (technische zaken).

Zoals gezegd bestond de jeugdafdeling van Graaf Willem II VAC dit seizoen bijna uit 500 leden, onderverdeeld in 2x A-, 3x B-, 5x C-, 7x D-, 13x E- en 15 F-teams. Dat betekende dus op zaterdag enorme drukte op ‘De Roggewoning’ op dat er op die dag ook nog eens twee zaterdag seniorenteams hun wedstrijdje speelden.
Begin november werd bij Graaf Willem II VAC officieel het 500ste jeugdlid begroet.

In verband met ruimtegebrek op de velden werd de wekelijkse training voor de 5-jarigen naar de zondagochtend verzet.

Na het zogenaamde kampioenschap in het seizoen 2004-2005 mocht het eerste elftal van Graaf Willem II VAC in het seizoen 2005-2006 uitkomen in de zondag 4e Klasse A met daarin als tegenstanders: ASC, Haagse Hout, Leidsche Boys, FC Lisse, Lugdunum, RAVA-Houtwijk, Roodenburg, Rijnland, SJZ, Stompwijk’92 en UDO.

Na een glorieus seizoen 2004-2005 kreeg het vlaggenschip van Graaf Willem II VAC dit seizoen met een enorme terugval te maken. De eerste zeven competitieduels gingen allemaal verloren en zodoende belandde de mannen van trainer Leen de Graaf op de laatste plaats van de 4e Klasse A. De grootste oorzaak was dat de selectie van Graaf Willem II VAC veels te klein was waardoor er spelers moesten worden opgesteld die het niveau van de 4e Klasse nauwelijks aankonden. In de achtste wedstrijd werd eindelijk het eerste puntje binnengehaald en een week later werd er gewonnen van concurrent Leidsche Boys. Met 4 punten uit 10 wedstrijden ging Graaf Willem II VAC 1 op een voorlaatste positie van de ranglijst de winterstop in.

Tijdens de tweede seizoenshelft bleek al snel dat Graaf Willem II VAC degradatie niet meer kon ontlopen. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er slechts 2 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en maar liefst 17 verloren. Met 9 punten, en een doelgemiddelde van 28 voor en 72 tegen, eindigde men op de voorlaatste plaats van de ranglijst.

Trainer Leen de Graaf vond het wel goed zo na vijf seizoenen als trainer en besloot na dit seizoen te stoppen als trainer.

<

Seizoen 2006-2007

>

Na de degradatie van vorig seizoen werd het eerste elftal van Graaf Willem II VAC voor dit seizoen ingedeeld in de zondag 5e Klasse A met daarin als tegenstanders: Ammerstol, DSO, Floreant, Gouderak, Leidsche Boys, NSV’46, Ommoord, Soccer Boys, SVH, Waddinxveen, Warmunda en WSE.

Na het stoppen van Leen de Graaf had het bestuur van Graaf Willem II VAC in Boudewijn de Geer wederom een trainer met naam en faam weten te strikken. Met 19 punten uit 10 wedstrijden ging Graaf Willem II VAC op een derde positie van de ranglijst, achter NSV’46 (27 punten) en DSO (22) de winterstop in.

<

.

 

Kantine en kleedkamers, gefotografeerd in juni 2009. Er waren grote plannen om een geheel nieuwe multi-functionele accommodatie te bouwen. Door het afhaken van Staedion gingen deze plannen voorlopig de ijskast in.

Seizoen 2007-2008

>

Wederom kwam het eerste elftal uit in de zondag 5e Klasse A van de KNVB waarin men het ditmaal moest opnemen tegen: Altior, Leidse Boys, NOC Kralingen, Quick Steps, ROAC’79, Rijnland, Schiebroek’94, SVH, Taurus en Warmunda.

Het werd een beroerd seizoen voor de mannen van trainer Boudewijn de Geer waarin Graaf Willem II VAC uiteindelijk op een twee na laatste plaats eindigde. Van de 20 competitiewedstrijden werden er 6 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 12 verloren. Hiermee behaalde men 20 punten en een doelsaldo van 39 voor en 41 tegen. Alleen Schiebroek’94 (9 punten) en SVH (4 punten) deden het dit seizoen nog slechter.

De groei van Graaf Willem II VAC was ook de gemeente Den Haag niet ontgaan. De groei betekende  een zwaardere belasting van de accommodatie, van de velden, van het clubgebouw en ga zo maar door. Ondertussen het Graaf Willem II VAC een extra veld van buurman Groen-Geel overgenomen waardoor men nu over 4,5 seniorenveld beschikte. Deze uitbreiding werd gevolgd door het bericht dat Graaf Willem II VAC in de zomer van 2008 in aanmerking kwam voor de aanleg van een kunstgrasveld.

Seizoen 2008-2009

Het complex van Graaf Willem II VAC onderging een metamorfose. Dit betrof de aanleg van een kunstgrasveld op het hoofdveld en bovendien waren er plannen voor de realisatie van nieuwbouw. Het kunstgrasveld, dat volledig werd gefinancierd door de Gemeente Den Haag, was echter voor de competitiestart nog niet speelklaar. Op dinsdagavond 23 september zou er een feestelijke bijeenkomst plaats vinden, waarbij het kunstgrasveld officieel geopend zou worden en daarnaast zou er worden overgegaan tot ondertekening van een intentieovereenkomst aangaande de nieuwbouw.
Dit feest ging in ieder geval niet door op deze datum want de aannemer moest de aanleg van het kunstgras op het hoofdveld stil leggen. De gemeente Den Haag had namelijk de huidige kwaliteit van het kunstgrasveld afgekeurd en daarvoor de aannemer aansprakelijk gesteld. Wat volgde was een nauw overleg met de gemeente over de mogelijke oplossingen en de consequenties hiervan. Voor Graaf Willem II VAC was dit natuurlijk ook een enorme tegenvaller met grote gevolgen voor met name de zaterdagen. Voor de donderdagavonden werd er gekeken of de selecties vanaf 11 september vroeger met de training konden beginnen, waardoor ruimte voor de niet-selecties wordt geschapen. Voor de zaterdagen lag dit aanzienlijk gecompliceerder.’
De meeste urgentie voor de club was nu het hebben van voldoende veldcapaciteit op donderdagavond en op zaterdag. Hoofdtrainer Boudewijn de Geer had al aangegeven dat de selecties nu alleen op (dinsdag en) vrijdag zullen gaan trainen om daarmee ruimte te maken voor de niet selecties op de donderdag. De gemeente Den Haag besloot op 22 september om op zo kort mogelijke termijn (in ieder geval dit jaar) de volledige mat op het kunstgrasveld van Graaf Willem II/VAC te laten vervangen. De matten zijn reeds besteld, de geplande opleverdatum volgt zo spoedig mogelijk. De gemeente heeft voldoende middelen ingezet om het vertrouwen te hebben dat de planning zo snel mogelijk rond is. De aannemer zal vervolgens alle middelen moeten inzetten om die einddatum dan ook te halen en moet daarbij rekening houden met de mogelijke weersomstandigheden.

De gemeente Den Haag liet het bestuur van Graaf Willem II/VAC eindelijk weten, dat op maandag 29 september begonnen zal worden met het vervangen van de kunstgrasmat. Als alles dan volgens planning zou verlopen, moest de nieuwe mat er in het begin van de week van 17 oktober in liggen. “Buurman” Groen Geel had inmiddels hulp aangeboden om op de zaterdagochtend hun kunstgrasvelden beschikbaar te stellen voor de wedstrijdjes van de jongste jeugd van Graaf Willem II VAC. Het bestuur maakte graag gebruik van dit aanbod.
Alle mooie beloftes ten spijt, het duurde en het duurde maar. De club kon nog maanden het veld  gebruiken, omdat er in het najaar wederom van alles misging bij de aanleg. Pas begin april 2009 was het kunstgrasveld eindelijk klaar en mochten op vrijdag 3 april de eerste trainingen op de nepsprieten gehouden worden. Het weekend daarna mochten verschillende teams ook dan eindelijk hun wedstrijden op dat nieuwe hoofdveld spelen.

Tijdens de nieuwjaarsspeech op 4 januari 2009 reikte voorzitter Eppe Nieuwenhuis aan een aantal jubilarissen een jubileumspeld uit. Zo ontvingen Cees Buurman en Peter van der Geest een zilveren speld ivm het 25-jarig lidmaatschap. Twee gouden spelden waren er voor Paul Vos en Miel de Bruijn. Vervolgens werd er aandacht besteed aan Tjebbe Westendorp, die dit jaar 60 jaar (spelend) lis was en tot slot werd Nico Schepman in de bloemmetjes gezet vanwege zijn ongelofelijke aantal van 70 jaar lidmaatschap.

Op de ledenvergadering in januari 2009 gingen de leden akkoord met het bestuursvoorstel voor de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele accommodatie, onder de voorwaarde dat voldoende financiële middelen kunnen worden verkregen. De nieuwe accommodatie zal in opzet vergelijkbaar worden aan DUNO. Het zou namelijk niet alleen ruimte bieden aan de voetbalclub, maar ook aan ZO Unltd, een organisatie voor kinder- en buitenschoolse opvang. Ook zal een deel worden verhuurd aan een organisatie die zich bezig houdt met huiswerkbegeleiding. Dit plan van Graaf Willem paste in de strategie om meer maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en zich daarbij vooral te richten op de jeugd. Graaf Willem telde immers al meer dan 600 jeugdleden. De nieuwe accommodatie zal worden gebouwd door de Haagse woningbouwvereniging Staedion, die ook eigenaar zal worden. Het gebouw moest uiterlijk 2011 opgeleverd worden.

De zondag 5e Klasse C KNVB was voor het seizoen 2008-2009 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Graaf Willem II VAC, HDV, JuVentaS, Naaldwijk, Neta Dall, Quick Steps, Real Zoetermeer, De Ster, SVH, Taurus, Toofan en Wanica Star.

Na enkele jaren in de 5e Klasse gespeeld te hebben wist het eerste zondagelftal van Graaf Willem II VAC op zondag 26 april 2009, na een overwinning op Wanica Star, te promoveren naar de 4e Klasse.
Het team van trainer Boudewijn de Geer eindigde uiteindelijk met 57 punten uit 24 wedstrijden, achter kampioen De Ster (61 punten), op de tweede plaats wat inhield rechtstreekse promotie naar de 4e Klasse van de KNVB.

Seizoen 2009-2010

Op donderdagavond 11 maart 2010 was de clubavond bij Graaf Willem II VAC geheel gewijd aan de 98-ste verjaardag van de vereniging. Het was een heel gezellige drukke avond, drukker bezocht dan normaal zo leek het, waarbij invulling was gegeven aan de uitnodiging van het bestuur voor deze avond. De voorzitter sprak de aanwezigen toe en memoreerde het toch wel unieke feit dat we als vereniging in een tijd van steeds meer fusies van voetbalverenigingen opgaan voor ons 100-jarig bestaan over 2 jaar. De jubileumcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen van het jubileumprogramma, waarin uiteraard voor iedereen en voor iedere leeftijdscategorie aandacht zal zijn.

Bijzonder moment was de onthulling van het jubileumlogo, dat ook dit keer is ontworpen door Robert Lammerding, onze creatieve geestesvader van de meest recente verenigingsbeeldmerken. De ereleden Louk Borsboom en Hans Vos hebben het hiernaast gepresenteerde logo onthuld, waarna in de aanloop naar het eeuwfeest op de vereniging een dronk werd uitgebracht.

De Jublileum-commissie RKSV Graaf Willem II VAC bestaat uit: Eppe Nieuwenhuizen, Wout Balsma, Frank Soonieus, Remi Smeets en Chris Bierens.

 

Seizoen 2010-2011

Volgt later………

Seizoen 2011-2012

Het eerste standaardelftal van Graaf Willem II VAC werd dit seizoen ingedeeld in de zondag 4e klasse C met als tegenstanders ADS, Celeritas, Hsv Escamp, HMC, svHoutwijk, JuVentaS, REMO, Real Zoetermeer, SVH, de Ster, Toofan en WIK.

>

Later hier meer……..

Op de Roggewoning barstte op zondag 3 juni 2012 het feest los na de 3-1 zege van Graaf Willem II-VAC op SVDPW. In een gelijkopgaande eerste helft scoorde SVDPW in de 42e minuut de openingstreffer. Vlak voor het eindsignaal van de eerste helft trok Pieter van der Meulen de stand weer gelijk. Na rust besliste de Graaf Willem II/VAC het duel in haar voordeel. Invaller Tom Jansen wist het net tweemaal te vinden en bracht de eindstand op 3-1. Trainer Kees Mol had daarmee een passend afscheid voor de club die een week later haar 100-jarig bestaan zou vieren.

>

Seizoen 2012-2013

Graaf Willem II VAC had de laatste jaren, met name in de jeugd, een stormachtige groei doorgemaakt. Ook voor aanvang van het seizoen 2012-2013 waren er niet alleen bij de E/F-junioren weer heel veel nieuwe aanmeldingen, maar ook bij oudere leeftijdsklassen zag men met regelmaat aanmeldingen binnenkomen. Zo hadden er bijvoorbeeld 2 complete A-teams die zich hadden aangemeld.
Met 20 F-, 15 E-, 7 D-, 5 C-, 4 B-, 4A- en 6 Meiden-teams, liep de club op zaterdag, in combinatie met 3 seniorenteams, aan tegen de grenzen van de veldcapaciteit. Hierdoor was het bestuur van Graaf Willem II VAC genoodzaakt om een wachtlijst aan te leggen voor nieuwe leden.

Na de promotie van afgelopen seizoen was er dit seizoen bij de “Zondag 1” bijna alles nieuw! De trainer (Jeroen Hoefnagel) was dus nieuw, de Klasse waarin gevoetbald ging worden ook. De kleding waarin gevoetbald en getraind ging worden was nieuw. De ballen, hesjes en de tassen waren nieuw en ook de meesten van de tegenstanders waren dus nieuw. Ook waren er een aantal nieuwe spelers, waaronder o.a. Irchaad Ishak, Dustin Giel, Olivier Schippers , Scott Willoughby en Rocco Ysselmuiden, Robert van der Linden, Jasper Bolhuis en Raymond Wajwakana aangesloten bij de A-selectie voor dit seizoen.
Het team van trainer Jeroen Hoefnagel werd ingedeeld in de zondag 3e Klasse C van de KNVB, samen met CKC, sv Erasmus, Excelsior Rotterdam, GSC ESDO, Laakkwartier, Mozaiek, ODB, Ommoord, Steeds Hooger, De Ster, SVV, TAC ’90 en Wateringse Veld.

> later hier meer over het eerste elftal van Graaf Willem II VAC

>

 

Vanaf april 2013 vonden er diversen werkzaamheden plaats op het complex van Graaf Willem II VAC. Op veld 3, naast de hockeyvelden, werden nieuwe lichtmasten geplaatst door de firma Strago. De werkzaamheden duurde slechts vijf dagen en toen beschikt Graaf Willem II VAC over maar liefst 4 velden met verlichting.
In de week van 15 april werd er (eindelijk) gestart met de aan- en verbouw van de kantine. Aan de oostkant van de kantine, dus achter de keuken en de open haard, werd ca. 90m2 bijgebouwd. De containers die daar stonden verdwenen en enige bomen moesten worden gekapt. Op die plaats kwam een geheel nieuwe bestuurskamer van ca. 25 m2 met archiefkast van ca. 6 m2, bijkeuken en een bergruimte voor de leveranciers tezamen ca. 25 m2 en een algemene opslagplaats van ca. 29 m2. De toegang tot de bestuurskamer werd gesitueerd tussen de open haard en de keuken.
Op 10 juni werd er begonnen met de binnenwerkzaamheden. Midden aan de voorkant van de kantine kwamen twee openslaande deuren en voor de kantine werd ook een grote waranda gemaakt en het terras geheel vernieuwd en uitgebreid.
Tegelijkertijd werd de huidige bestuurskamer deels afgebroken en bij de kantine getrokken. De oude bestuurskamer werd nu een open commissiekamer, met ramen, en er kwam een deur naar de oude kamer van de Verenigingsmanager alwaar de kasten en de computer kwamen te staan.

Seizoen 2013-2014

>

Het “vlaggenschip” van Graaf Willem II VAC werd in het seizoen 2013-2014 ingedeeld in de zogenaamde “Haagsche” poule van de 3e klasse C van de KNVB. De tegenstanders waren ditmaal: BMT, Celeritas, Erasmus, GSC ESDO, Hoekpolder, HVV, Laakkwartier, ODB, Oranjeplein/Postduiven, De Ster, TAC ’90, Vredenburch en tenslotte Wateringse Veld. Een geweldige poule natuurlijk met veel oude bekende tegenstanders en vele derby’s.

<

Seizoen 2014-2015

Bij aanvang van het seizoen 2014-2015 was Graaf Willem II VAC een bloeiende vereniging, uitgegroeid tot een (zeer) grote vereniging binnen Den Haag. Een voetbalvereniging met bijna 1000 leden die wekelijks trainden en wedstrijden speelden. Bij aanvang van het seizoen 2014-2015 schreef het bestuur van Graaf Willem II VAC  2 seniorenelftallen (veteranen) voor de zaterdagcompetitie, en 8 seniorenelftallen (waarvan 2 veteranen) voor de zondagcompetitie in.
De jeugdafdeling bestond uit maar liefst 59 jeugdteams, onderverdeeld in: 3x A, 4x B, 1x Meiden-B, 6x C, 2x Meiden-C, 7x D, 2x Meiden-D, 16x E, 2x Meiden-E, 16x F en 100 Graaf Willempies (mini’s).

Het bestuur van Graaf Willem II VAC was dit seizoen als volgt samengesteld: Wout Balsma (Voorzitter), Bastiaan Bijloos (Secretaris), Ronald van der Burg (Penningmeester), Remi Smeets (Jeugdvoorzitter)en Patrick Cillessen (Technische Zaken en Sponsor-commissie).

Op de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 9 oktober 2014 in het clubgebouw op de Roggewoning, werd aan de aanwezige leden voorgesteld om dhr. Eppe Nieuwenhuis te benoemen tot Erelid van Graaf Willem II VAC. Dit gezien zijn jarenlange bijzondere actieve inzet voor de vereniging, met als hoogtepunt in zijn periode als voorzitter de succesvolle viering van het honderdjarig bestaan van de vereniging en het daarbij verkrijgen van de koninklijke erepenning, waren vooral de verdienste van dhr. Nieuwenhuis. Applaus vanuit de leden ter goedkeuring van de benoeming van Eppe Nieuwenhuis tot Erelid.

>

Trainer Jeroen Hoefnagel had ook dit seizoen de selectie van Graaf Willem II VAC onder zijn hoede. Het seizoen 2014-2015 werd hiermee het derde jaar dat Hoefnagel trainer was van de club.
De zondag 3e Klasse C van de KNVB West II was in het seizoen 2014-2015 uit de volgende clubs samengesteld; sv Erasmus, Full Speed, Graaf Willem II VAC, Hoekpolder, Laakkwartier, ODB, OLIVEO, Oranjeplein/Postduiven, REMO, SEP, de Ster, VCS, WIK en Wippolder.

<

Begin januari besloot het bestuur van Graaf Willem II VAC hoofdtrainer Jeroen Hoefnagel per direct de wacht aan te zeggen. De rede hiervan was het gevolg van een verschil van inzicht in het te voeren beleid. Ook werd er met onmiddellijke ingang afscheid genomen van assistent-trainer Patrick Cillessen. De zaken op het technische vlak werden nu tot het einde van het seizoen waargenomen door Colin Willoughby, de toenmalige trainer van het tweede team.

>

Seizoen 2015-2016

Bij aanvang van het seizoen 2015-2016 was het bestuur van Graaf Willem II VAC als volgt samengesteld: Wout Balsma (voorzitter), Bastiaan Bijloos (secretaris), Ronald van der Burg (penningmeester), Philip Cheeseman (wedstrijdsecretaris senioren), Remi Smeets (jeugd-commissie), Patrick Cillessen (sponsor-commissie) en Gerard Houwaard (bar-commissie).

Graaf Willem II VAC was inmiddels, met ruim 1100 leden, uitgegroeid tot één van de grotere verenigingen van de regio Haaglanden. Qua ledenaantal paste de club moeiteloos in het rijtje Quick, HBS, Forum Sport, Wihelmus en RKDEO. De club bloeide in alle geledingen, jeugd, senioren en inmiddels ook bij de meisjes.

Voor het seizoen 2015-2016 schreef het bestuur van Graaf Willem II VAC voor de zaterdagcompetitie 1 seniorenelftal en 2 veteranenteams in en voor de zondagcompetitie 5 seniorenelftallen en 1 veteranenteam. De enorme jeugdafdeling van de club bestond dit seizoen uit 5 A-elftallen, 5 B-, 7 C-, 10 D-, 16 E- en 17 F-teams. De vrouwen/meisjes afdeling van Graaf Willem II VAC was voor dit seizoen als volgt samengesteld: 1 vrouwenelftal, 1 MA, 2 MB, 2 MC, 2 MD en 3 ME-teams.

Met zoveel teams had Graaf Willem II VAC al een geruime tijd een tekort aan velden, niet alleen op de zaterdag, maar ook op sommige trainingsmomenten. Daarom was het bestuur al in 2014 onderhandelingen gestart met de overige bewoners van de Roggewoning en de gemeente Den Haag, met als inzet om extra ruimte te krijgen naast veld 3, waar nu grasvelden liggen waarop vroeger gehockeyd werd en tegenwoordig op gegolfd wordt. In eerste instantie leek het tot een akkoord te komen met Groen Geel, de gebruiker van het grasveld, maar op het laatste moment besloot het hoofdbestuur van Groen Geel tegen het bereikte akkoord te stemmen, waardoor het verzoek beantwoord moest worden door de gemeente Den Haag.

Begin 2016 kreeg Graaf Willem II VAC goed en slecht nieuws te verwerken. Het goede nieuws was dat vanaf seizoen 2016-2017 ook veld 2 zou worden voorzien van kunstgras. Het slechte nieuws, de gemeente Den Haag had besloten dat Graaf Willem II VAC volgend seizoen op zaterdag wedstrijden mocht gaan spelen op de driving range van Groen Geel, voor de duur van één seizoen. Voor de gehele vereniging was dit een zeer teleurstellende beslissing. Deze ruimte was namelijk onvoldoende geschikt om te voetballen: het lag helemaal aan de andere kant van de Roggewoning, het terrein had geen drainage, om er te komen moet men door het doolhof en de drukte op zaterdag van de hockeyvelden van HGC, de binding naar ons clubhuis is afwezig, er is een groot risico van golfballen op het terrein, bij calamiteiten is er onvoldoende mogelijkheden om direct te handelen, etc. etc.
Het bestuur ging zich nu beraden hoe men met dit besluit moest omgaan, niet alleen voor het volgend seizoen, maar zeker ook naar de toekomst toe. Omdat het besluit voor één jaar gold én de druk van de trainingsintensiteit hiermee niet opgelost was (de overbelasting op de velden 3 en 4 bleef groot) moest men naar een oplossing zoeken die de garantie zou gaan bieden dat om voor een langere periode ruimte te krijgen die wel aan de wensen en eisen zouden voldoen.

In november 2015 kreeg de voetbalvereniging Graaf Willem II-VAC het verheugende nieuws van de gemeente te horen dat de club er een kunstgrasveld bij kreeg.

Graaf Willem II VAC zal altijd een familievereniging blijven met prestatiedrang en had sinds kort de sportieve ambitie om met haar eerste team in de 2e klasse zondag te willen gaan voetballen. Binnen het kader van de verdere ontwikkeling van de seniorenselectie én de professionalisering van de technische organisatie, was men dan ook zeer verheugd dat de Technische Commissie trainer Rob Gieben heeft kunnen contracteren. 

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 2015-2016 in de zondag 3e Klasse A zag er als volgt uit: ASC, Alphen, Altior, Bernardus, FC Rijnland, Graaf Willem II/VAC, Meerburg, MMO, Nicolaas Boys, SJZ, Stompwijk ’92, Teylingen, UDO, Van Nispen, sv WVC (Alkmania).

Een poule dus poule uit vijftien clubs want na een indelingsfout van de KNVB werd ASC alsnog toegevoegd aan de 3e klasse A. Graaf Willem II VAC kende een redelijk goede eerste seizoenshelft want van de 14 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 3 verloren. Met 27 punten, en de doelcijfers 25-20, gingen de mannen van trainer Gieben op een vijfde positie van de ranglijst de winterstop in. Meerburg was in deze eerste competitiehelft heer en meester en ging met maar liefst 38 punten uit 15 duels ruimschoots aan de leiding.

De zondagselectie van Graaf Willem II VAC ging voor het eerst sinds het bestaan van de club tijdens de winterstop overwinteren in het buitenland! De selectie verbleef namelijk van 6 t/m 10 januari 2016 in een 3-sterren hotel op basis van all-inclusive in het Portugese Albufeira. Door de gunstige vliegtijden (vroeg heen, laat terug) kon men genieten van 5 volle dagen in Portugal! Tijdens het trainingskamp werden o.a. twee veldtrainingen gegeven en een oefenwedstrijd gespeeld.
Onder perfecte omstandigheden kon Graaf Willem II VAC richting het tweede gedeelte van de competitie werken, waarbij teambuilding en -ontwikkeling hand in hand ging. Door het optimaliseren van de faciliteiten, in dit geval een 5-daags trainingskamp in Zuid-Europa, zou het in de toekomst nog aantrekkelijker worden voor de eigen jongens (en voor spelers van buitenaf) om selectievoetbal te gaan spelen bij Graaf Willem II VAC.

>

Op 10 maart 2016 bestond Graaf Willem II VAC alweer 104 jaar en behoorde de club, met 78 teams ingeschreven bij de KNVB, tot één van de grootste voetbalverenigingen in Den Haag.

Op zondag 12 juni 2016 had Graaf Willem II VAC de jaarlijkse seizoensafsluiting van de seniorenselectie gepland. Voordat een ieder van de BBQ kon genieten werden eerst enkele mensen in het zonnetje gezet door aanvoerder Joeri Visser. Zo werden Bart Caminada, Harrie Rietveld en Gerard Houwaard bedankt voor hun vele werkzaamheden voor de selectie. Vervolgens werden de seizoensprijzen uitgereikt door teammanager Bart Caminada en trainer Rob Gieben. Het betrof de aanmoedigingsprijs, de winnaars van het jaarlijkse Voetvolley Championship, de topscoorder én de speler van het seizoen 2015-2016.

De aanmoedigingsprijs, in de vorm van een beker, ging dit keer naar David vd. Weerdt. David liep een zeer zware knieblessure op en moest geopereerd worden, waarna hij ongeveer negen maanden lang moeten revalideren.
De winnaar van het Voetvolley Championship was het duo Mark van Kippersluis en Joeri Visser. Zij ontvingen een mooie wisselbeker. Martijn Nieuwenhuis werd, met 11 doelpunten, uitgeroepen tot ‘Topscoorder van het seizoen’ en kreeg uit handen van Bart Caminada een grote wisselbokaal en een persoonlijk aandenken. Ook voor de ‘Speler van het jaar’ was een grote wisselbokaal en persoonlijk aandenken te winnen. Trainer Gieben wist te melden dat het een strijd en close finish is geworden tussen twee spelers, aanvaller Joep Breimer en verdediger en tevens aanvoerder Joeri Visser. Uiteindelijk ging Joeri Visser er met de titel vandoor.

>

Seizoen 2016-2017

De sterkste groei van Graaf Willem II VAC zat de laatste jaren in het aantal meiden en vrouwen dat bij de club voetbalde. Het was een ware verrijking voor de vereniging, en met 180 vrouwelijke leden was Graaf Willem ook hier één van de grootste verenigingen van Den Haag. Er werd een actieve meidencommissie gestart die de ambitie had om de meidenafdeling verder te ontwikkelingen tot een gelijkwaardig onderdeel van de vereniging.

Het bestuur van Graaf Willem II VAC was bij aanvang van het seizoen 2016-2017 als volgt samengesteld: Voorzitter: Wout Balsma, Secretaris: Bastiaan Bijloos, Penningmeester: Ronald van der Burg, Accomodatie: Marcel Steeneke, Seniorencommissie: Chris Bierens, Wedstrijd-secretaris senioren: Philip Cheeseman, Jeugd-commissie: Remi Smeets, Algemene Zaken: Carola Bosselaers, Sponsor-commissie: Piet van der Schaar en Bar-commissie: Gerard Houwaard.

Op zaterdag 5 november 2016 werd het tweede kunstgrasveld van Graaf Willem II VAC officieel geopend door wethouder Sport van de gemeente Den Haag Rabin Baldewsingh. Dit gebeurde op een speciale manier want alle jeugdleden van Graaf Willem II VAC vormde een erehaag van het clubgebouw naar het tweede veld. In één van de doelen hing een banner met de tekst “Graaf Willem bedankt de gemeente Den Haag en deze werd vervolgens door de jeugdleden met een bal kapot geschoten en hiermee was het veld officieel in gebruik. Met dit tweede kunstgrasveld konden de trainingen bij Graaf Willem II VAC nu bijna altijd doorgaan en daarom was het bestuur de gemeente Den Haag dankbaar dat zij geïnvesteerd hadden in deze, voor de club, noodzakelijke vernieuwing. Hiermee was er wederom een mooie stap gezet in de toekomst van Graaf Willem II VAC op de Roggewoning, aldus voorzitter Wout Balsma.

Voor het seizoen 2016-2017 had de KNVB voor een nieuw competitiemodel gekozen. Dit nieuwe competitiemodel ging in de top bestaan uit een Eredivisie, een Eerste divisie, de Tweede divisie, twee Derde divisies en vier Hoofdklassen. In de competities kwam er ruimte voor de beloften-teams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. Sportief gezien was dit een optimale voetbalpiramide. Zoveel mogelijk goede voetballers treffen elkaar in dezelfde competitiestructuur, en clubs kunnen nu bij wijze van spreken doorstoten van de vijfde klasse naar de Eredivisie. De top werd dus in theorie haalbaar voor iedereen en voor elke club. Met andere woorden, voor het eerst sinds de intrede van het betaald voetbal in 1954 werd promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal mogelijk. Voor het eerste elftal van Graaf Willem II VAC veranderde er eigenlijk weinig want ook in dit seizoen kwam men gewoon uit in de zondag 3e Klasse van de KNVB.

Er was echter nog een verandering vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al geldde, Onder 19 tot en met onder 9.
De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen. De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

Het bestuur van Graaf Willem II VAC schreef voor de zaterdagcompetitie 1 seniorenelftal en 2 veteranenteams en voor de zondagcompetitie 5 seniorenelftallen en 1 veteranenteam en 1 damesteam in bij de KNVB. De jeugdafdeling van Graaf Willem II VAC bestond ditmaal uit: 4x JO-19, 5x JO-17, 8x JO-15, 10x JO-13, 15x JO-11 en 17x JO-9 teams. De meisjesafdeling bestond ditmaal uit 1 MO-19 , 1 MO-17, 3 MO-15, 2 MO-13 en 3 MO-11-elftallen.

De zondag 3e Klasse B van de KNVB West II was in het seizoen 2016-2017 uit de volgende clubs samengesteld: DHL, Full Speed, GSC ESDO, Graaf Willem II-VAC, HMC, Kethel Spaland, ODB, Oliveo, REMO, SEP, De Ster, VCS en FC Zoetermeer.

De technische staf dit seizoen bij de A-selectie van Graaf Willem II VAC was als volgt samengesteld: Rob Gieben (hoofdtrainer), Martin Abbenhuis (ass.-trainer), Bart Caminada (teammanager), Soerdj Changoer (keeperstrainer), Robert van der Linden (fysiotherapeut/verzorging) en Harry Rietvelt (wedstrijdcoordinator).
Het eerste elftal van Graaf Willem II VAC startte goed aan de competitie maar kon gaandeweg de eerste seizoenshelft de strijd in de top van de 3e Klasse B niet volhouden. Bovendien had het team van trainer Gieben de pech dat HMC door de KNVB uit de competitie werd genomen en hierdoor weer 3 punten moest inleveren. Van de 11 competitiewedstrijden wist men er uiteindelijk 6 te winnen, 3 gelijk te spelen en 2 te verliezen. Met 21 punten, en de doelcijfers 27-10, ging Graaf Willem II VAC op een vierde positie van de ranglijst de winterstop in.

Tijdens de winterstop vertrok de A-selectie van Graaf Willem II VAC wederom een aantal dagen naar het warme zuiden om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Ditmaal verbleef de selectie van 11 t/m 15 januari 2017 in het warme Torremolinos in Spanje.

In de tweede seizoenshelft zagen we een veel minder presterend Graaf Willem II VAC terug want van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 32 punten, en de doelcijfers 47 voor en 29 tegen, eindigde men op een zevende positie van de ranglijst van de 3e Klasse B.

Na twee seizoenen namen aan het einde van dit seizoen Graaf WillemII-VAC en trainer Rob Gieben (foto) afscheid van elkaar.

Bij maar liefst vijf teams van Graaf Willem II VAC mocht aan het einde van het seizoen 2016-2017 de kampioensvlag in top. De vrouwen 1 werd met 59 punten uit 24 duels kampioen van de 5e Klasse A. De JO11-4 met 49 uit 18 kampioen van de 6e Klasse 08. De JO11-9 met 37 uit 18 kampioen van de 7e Klasse 06. De JO11-10 met 43 uit 18 kampioen van de 8e Klasse 14 en de MO11-2 met 46 uit 18 van de 2e Klasse 4.

Op verzoek van het bestuur had de bouwcommissie in de eerste maanden van 2017 een studie gedaan naar de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal kleedkamers en vervanging van de kantine door nieuwbouw. Het doel van de studie was om tot een concept te komen dat zou voldoen aan twee belangrijke eisen:
1. Het voldoet in grote lijnen aan de wensen van de club.
2. Het voldoet in grote lijnen aan de regels van het bestemmingsplan van de gemeente Wassenaar.

Gekozen werd voor een model met nieuwe kleedkamers op het bestaande kleedkamerblok en een nieuw groter clubhuis met een aantal extra bestuurskamers aan de achterzijde. Voor dit model werd gekozen omdat volgens het bestemmingsplan van de gemeente Wassenaar het grondoppervlak van de accommodatie maar beperkt uitgebreid mocht worden. Door de nieuwe kleedkamers op de bestaande te bouwen kon de toegestane uitbreiding van het oppervlak in zijn geheel ten goede komen aan een uitbreiding van de kantine. Daarnaast mocht de goothoogte volgens het bestemmingsplan niet hoger zijn 3 meter. Voor de hoogte van het dak was wel een grotere hoogte toegestaan.
Voor het ontwerp van de nieuwe kantine was een belangrijke voorwaarde het behoud van de sfeer van de huidige kantine. Het dak van de nieuwe kantine moest daarom niet te hoog worden en in de ruimte werd veel hout toegepast. In het ontwerp lagen de nieuwe kantine en de nieuwe ruimtes onder een groot plat dak, dat in het midden een verhoogd gedeelte had.

>

Seizoen 2017-2018

Het bestuur van Graaf Willem II VAC zag er dit seizoen als volgt uit: Wout Balsma (Voorzitter), Marcel Steeneke (Secretaris), Ronald van der Burg (Penningmeester), Thomas Franz (Jeugdvoorzitter), Marcel Steeneke (Voorzitter materiaalcommissie), Chris Bierens (Lid Commissie Voetbal senioren) en Olaf Schauten (Lid Commissie Voetbal junioren).

Graaf Willem II VAC telde in het seizoen 2017-2018; 2 senioren elftallen op zaterdag (waarvan 1 veteranenteam) en 9 senioren elftallen op zondag (waarvan 1 veteranen en 2 vrouwenteams). De jeugdafdeling telde ditmaal 74 jeugdteams, onderverdeeld in: 4xJO19, 6xJO17, 9xJO15, 10xJO13, 1x JO12, 15x JO11, 9xJO9, 8x JO8, 3x MO17, 3x MO15, 3x MO13 en 3x MO11.

De indeling van Graaf Willem II VAC 1 voor het seizoen 2017-2018 in de zondag 3e Klasse B luidde als volgt; DHL, Full Speed, GSC ESDO, Graaf WillemII VAC, ODB, REMO, SEP, SVV, De Ster, Taurus, VCS, Voorschoten’97, WIK en Wilhelmus.

Onder leiding van de nieuwe trainer Martin Abbenhuis kende Graaf Willem II VAC een uitstekende eerste seizoenshelft maar had alleen de pech dat het sterke en ambitieuze Schiedamse SVV ook bij hun in de poule zaten. Iedereen zag SVV als topfavoriet voor de titel in de zondag 3e Klasse B en dat werden ze ook door van de 26 competitiewedstrijden er 24 te winnen en 2 gelijk te spelen.
Graaf Willem II VAC wist in de eerste seizoenshelft van de 11 wedstrijden er 8 te winnen, 1 gelijk te spelen en 2 te verliezen. Met 26 punten ging men keurig op een tweede positie van de ranglijst, met 6 punten achterstand op SVV, de winterstop in.

Door allerlei oorzaken verliep de tweede seizoenshelft helaas stukken minder. Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden werden er 13 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 44 punten, en een doelgemiddelde van 69 voor en 38 tegen, eindigde het team van trainer Abbenhuis op de vierde positie van de ranglijst en greep men hierdoor ook mis naar een ticket voor de nacompetitie.
Martijn Nieuwenhuis werd dit seizoen, met 14 doelpunten, topscorer bij het vlaggenschip van Graaf Willem II VAC. Mark van Kippensluis (12 goals) eindigde als tweede.

Dit seizoen kon er bij vier teams van Graaf Willem II VAC de kampioensvlag in top. De zondag 2 werd met 51 punten uit 22 duels kampioen van de 2e Klasse A, de JO17-6 van de 5e Klasse 05 (VJ), de JO2-2 van de 3e Klasse I (VJ) en de JO11-10 van de 7e Klasse 14 (VJ). Bij de competitie’s vanaf JO9 en lager werden vanaf dit seizoen geen uitslagen en standen meer weergegeven. De KNVB vond dat die spelers in deze leeftijdscategorieën zich in een ontwikkelfase bevonden, waarbij de competitie geen doel maar een middel was dat bijdroeg aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.

Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 8 juli 2018 vertelt Peter van de Putte namens de Nieuwbouwcommissie wat er sinds de vorige ALV was gebeurd, welke planwijzigingen er waren doorgevoerd en wat de huidige status en verwachtingen waren. Op dat moment liepen er gesprekken met de goedkoopste aannemer om de aanbieding in lijn te brengen met de verwachte bouwsom. De omgevingsvergunning was in principe goedgekeurd, maar op verzoek van GW opgeschort. Het ging om 8 nieuwe kleedkamers, een algemene ruimte op de 1e verdieping, verbouwing van twee bestaande kleedkamers tot trainersruimte en een washok/kledingopslag, aanpassing van de wedstrijdcommissiekamer en verplaatsing van de damestoiletten om de verkeersruimtes te verbeteren.
Vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging werd Remi Smeets tijdens deze ALV met unanieme instemming tot Erelid van Graaf Willem II VAC benoemd.

Seizoen 2018-2019

Helaas moest bij Graaf Willem II VAC de nieuwbouw van het clubgebouw en de kleedkamers wederom uitgesteld worden naar het voorjaar van 2019. Dit vanwege de gestegen aannemerskosten. Donateurs hadden sowieso al een bedrag van 50.000 euro bijeengebracht.

Vlak voor de sluiting van de overschrijvingsperiode werden het bestuur van Graaf Willem en de trainers nogal overvallen met het bericht van een groot aantal selectiespelers dat ze wilden stoppen met selectievoetbal. Hierdoor kwam Graaf Willem II VAC in de vervelende situatie terecht omdat er op dat moment nog maar weinig selectiespelers beschikbaar waren om voor dit seizoen twee seniorenselectie teams te vullen.

>

Na 12 jaar in het bestuur te hebben gezeten, waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter, vond Wout Balsma het tijd om zijn bakens te gaan verzetten. Aan het einde van dit seizoen nam hij op de ALV afscheid nemen als voorzitter. Als voorzitter stond Wout Balsma aan de wieg van de vernieuwing van de Roggewoning en de verdere groei van Graaf Willem II VAC. Het bestuur had  Remi Smeets bereid gevonden de functie van voorzitter van Graag Willem II VAC te gaan vervullen.

In eerste instantie had de KNVB besloten om de derde en de vierde klasse van het zondagvoetbal in het district West II (provincie Zuid-Holland, gedeelte provincie Utrecht) vanaf het seizoen 2019-2020 op te heffen omdat steeds meer clubs voor het spelen op de zaterdag kozen. De zondagclubs kregen de keuze om dan op hetzelfde niveau in te stromen in de zaterdagcompetitie. Als men met het standaardteam alsnog op zondag bleef voetballen kon dat ook, maar dan wel in de districten West I (Noord-Holland, Flevoland, gedeelte Utrecht) of Zuid I (Zeeland, Noord-Brabant). Vele zondagclubs zagen dit niet zitten, er was duidelijk veel onduidelijkheid en onvrede over de inschrijfmogelijkheden voor het komende seizoen. Op dinsdag 14 mei 2019 besloot de Belangenvereniging Amateurvoetbal (BAV) en de KNVB dat de verenigingen in district West II zich alsnog voor komend seizoen kon inschrijven voor de derde- en vierde klasse zondag. Dit om de verenigingen voldoende tijd te geven om, samen met hun leden, een weloverwogen inschrijvingskeuze te maken. Het bestuur van Graaf Willem II VAC koos echter eieren voor z’n geld en besloot om met het standaardteam over te stappen naar het zaterdagvoetbal.

Seizoen 2019-2020

Het bestuur van Graaf Willem II VAC kon dit seizoen eindelijk bekendmaken dat de verbouwing van het clubhuis eindelijk doorging. In het voorjaar van 2020 zou dan het oude clubhuis van Graaf Willem II VAC gesloopt gaan worden en plaats maken voor nieuwbouw. Met 1.150 leden, waarvan zo’n 900 jeugd, was het vergroten van de capaciteit broodnodig.

Vanaf dit seizoen zagen we bij Graaf Willem II VAC dus voor het eerst in de historie van de club geen zondag-selectievoetbal meer. Alle ogen waren nu dus gericht op het zaterdag standaardteam dat uitkwam in de 4e Klasse D. De indeling van deze zaterdag 4e Divisie D was als volgt; D.V.C. (Delft), Graaf Willem ll VAC, GDA,, Haagse Hout, H.P.S.V, K.S.D.-Marine, Laakkwartier, Oosterheem (Zoetermeer), RVC Celeritas, Semper Altius. S.E.V, TAC’90, Vredenburch en FC Zoetermeer.

Met het aantrekken van trainer Jan de Jong jr. en technisch manager Ruslan Aways bij de jeugd moest het zaterdagvoetbal bij Graaf Willem II VAC van een flinke impuls worden voorzien.

>

Vanaf 19 maart 2020 begonnen dan eindelijk de voorbereidingen van het nieuwe clubgebouw en kleedkamers van Graaf Willem II VAC. Op deze dag werd er  een tijdelijke kantine-voorziening geplaatst voor veld 3 op de Roggewoning. Deze tijdelijke kantine was zo’n 90 m2 groot. De nieuwbouw kwam op de plaats van de voormalige kantine. De bestaande kleedkamers en het materialengebouw rechts en links daarvan bleven staan en ook de entree bleef op de oude plek.
Het clubgebouw van Graaf Willem II VAC had sinds 1967, dus 53 jaar lang, trouwe dienstgedaan. Het was dus echter tijd voor vernieuwing. Op zaterdag 21 maart had het bestuur met alle Graaf Willem-ers met een groot feest afscheid willen nemen van het vertrouwde clubgebouw. Helaas ging dit vanwege de Corona ontwikkelingen niet door. Op 30 maart 2020 werd de sloophamer in het clubgebouw gezet. Vervolgens werd op 28 april 2020 de eerste paal van het nieuwe clubgebouw geslagen. Hiermee was officieel de start van de werkzaamheden die in totaal 30 weken, inclusief bouwvak, in beslag zouden gaan nemen.

Seizoen 2020-2021

Vele handen maken licht werk en daarom was de club trots op hun vele vrijwilligers die hun steentje bijdroegen. In de hal van het nieuwe gebouw zal een wand worden opgetrokken waar iedereen die een steentje wil bijdragen aan de nieuwbouw zich kan laten vereeuwigen. Door voor 75 euro het kopen van een baksteen, waarin je naam werd gegraveerd, werd je voor altijd verbonden met de club. Interesse?
Met ingang van het seizoen 2020-2021 komt het standaardelftal uit in de zaterdagafdeling van het amateurvoetbal. Hiermee was Graaf Willem II VAC één van de vele verenigingen die de overstap van (standaard)zondagvoetbal naar zaterdagvoetbal hadden gemaakt. Men startte in de Vierde klasse van het KNVB-district West-II, op dat moment het laagste niveau in dit district.
<

Seizoen 2021-2022

Sinds 2016 was er keihard gewerkt aan het nieuwe clubhuis van Graaf Willem II VAC. Mede door de hulp van vele toegewijde vrijwilligers, een onvermoeibare nieuwbouwcommissie maar ook diverse ledenacties, die meer dan 80.000 euro hebben opgeleverd, was het op zaterdag 25 september 2021 dan eindelijk zo ver: het nieuwe clubhuis van Graaf Willem II VAC en de zes nieuwe kleedkamers werden op deze dag door de Haagse wethouder sport Hilbert Bredemeijer, in het bijzijn van de Wassenaarse burgemeester Leendert de Lange en wethouder Inge Zweerts-de Jong, officieel geopend.

Na de officiële opening werd Louk Borsboom (de voorzitter van de bouwcommissie) verrast met de benoeming tot Erevoorzitter van Graaf Willem II VAC. De heer Borsboom was van 1991 t/m 2003 voorzitter van Graaf Willem II VAC en bleef zich daarna onvermoeibaar inzetten om de infrastructuur van de club op de Roggewoning uit te breiden en te verbeteren. Louk Borsboom was al Erelid van de groen-gele club en werd hierrmee de derde Erevoorzitter van Graaf Willem II VAC in haar bijna 110-jarige geschiedenis.
Erevoorzitter van Graaf Willem II VAC Louk Borsboom

Voor dit seizoen schreef Graaf Willem II VAC voor de zondagcompetitie 5 seniorenelftallen 1 O23-team, en 1 dameselftal in en op zaterdag kwam men met 6 seniorenelftallen, 1 O23-team en ook een dameselftal uit. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 4 JO19, 1 JO18, 3 JO17, 3 JO16, 4 JO15, 4 JO14, 4 JO13, 4 JO12, 5 JO11, 5 JO10, 4 JO9 en 6 JO8-teams. De meisjesafdeling bestond ditmaal uit: 2 MO19, 3 MO17, 3 MO15, 3 MO13, 1 MO12, 2 MO11 en 1 MO9.

Na het coronatijdperk hoopte men vanaf dit seizoen weer eens eindelijk een hele competitie te gaan afwerken. Het eerste elftal kwam in het seizoen 2021-2022 uit in de zaterdag 4e Klasse E met daarin als tegenstanders; DVC, Haagse Hout, HDV, HPSV, KSD-Marine, Oliveo, RAS, REMO, RVC Celeritas, Semper Altius, SEV, De Ster en Vredenburch.

>

Seizoen 2022-2023

>

Graaf Willem II VAC schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 5 seniorenelftallen, 2 veteranenteams (35+) en 1 onder de 23 jaar elftal in. Op zondag kwam men met 3 seniorenelftal,1 35+ team, 2 elftallen onder de 23 jaar en 1 dameselftal uit. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 3 JO19, 1 JO18, 2 JO17, 3 JO16, 4 JO15, 4 JO14, 5 JO13, 4 JO12, 5 JO11, 5 JO10, 6 JO9, 4 JO8 en 2 JO7 teams. De meisjesafdeling was ditmaal uit 2 M20, 4 MO17, 2 MO15, 1 MO14,  3 MO13 en 2 MO11 teams samengesteld.

Het bestuur van Graaf Willem II VAC was in eerste instantie niet echt blij met de nieuwe indeling van het eerste elftal. Graaf Willem II VAC werd namelijk ingedeeld in de 4e Klasse D van de zaterdagcompetitie met daarin als tegenstanders: Bolnes, FC Zoetermeer, Floreant (Boskoop), Groeneweg (Zevenhuizen), Haagse Hout (Den Haag), KSD-Marine (Den Haag), Moerkapelle, NOCKralingen (Rotterdam), Ommoord (Rotterdam), RVC Celeritas (Rijswijk), SEV (Leidschendam), Zestienhoven (Rotterdam) en IJVV de Zwervers (Rotterdam). Weinig derby’s (en publiek) dus terwijl de andere 4e Klasse alleen maar uit verenigingen uit de Haagse regio bestond.

De formatie van trainer Jan de Jong jr. kende een uitstekende eerste seizoenshelft want van de 11 competitiewedstrijden werden er maar liefst 10 gewonnen en 1 gelijk gespeeld. Met 31 punten en een doelsaldo van 37 voor en 4 tegen ging Graaf Willem II VAC dan ook als koploper van de 4e Klasse D de winterstop in. De enige concurrenten die nog waren overgebleven waren IJVV De Zwervers (30 punten) en Groeneweg (25).

<

Op zaterdag 20 mei 2023 kon het vlaggenschip van Graaf Willem II VAC, in de thuiswedstrijd tegen RVC Celeritas, de kroon op het werk zetten. Op deze voorlaatste speeldag kwam Graag Willem II VAC al in de 7e minuut op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Brian de Jong. Vervolgens kwam RVC Celeritas in de 20e minuut weer op gelijke hoogte (1-1) maar Laurens Bentvelzen zorgde in de 34e minuut ervoor dat de formatie van trainer Jan de Jong jr. met een 2-1 voorsprong de rust inging. De tweede helft was nog geen vijf minuten oud toen RVC/Celeritas de 2-2 op het scorebord zette. In de 64e minuut schoot Tim Jellema Graaf Willem II VAC wederom op voorsprong (3-2). Het bleef heel spannend tot de laatste seconde maar Graaf Willem II VAC hield stand en kon na maar liefst 56 jaar weer een kampioenschap gaan vieren.

Na de wedstrijd reikte Graaf Willem II VAC voorzitter Remi Smeets, samen met Erevoorzitter Louk Borsboom (ook de oud aanvoerder van het eerste elftal dat 56 jaar geleden kampioen werd) de kampioensschaal uit.

Op zaterdag 20 mei 2023 was het eindelijk zover! Het eerste elftal vcan Graaf Willem II VAC werd voor het eerst sinds 56 jaar weer rechtstreeks kampioen door een 3-2 thuiszege op RVC Celeritas.

Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden wist Graaf Willem II VAC er maar liefst 23 te winnen, 2 gelijk te spelen en slechts één keer te verliezen. Hiermee behaalde de kampioen 71 punten en een doelsaldo van 105 voor en 12 tegen. IJVV De Zwervers eindigde met 66 punten op de tweede positie van de ranglijst.

Seizoen 2023-2024

>

Graaf Willem II VAC kwam in het seizoen 2023-2024 met 4 seniorenelftallen,, 1 35+ team en 1 dameselftal in de zondagcompetitie uit. Voor de zaterdagcompetitie werden 4 seniorenelftallen, 1 O23-team en 2 35+ teams ingeschreven. De jeugdafdeling startte dit seizoen met 3 JO19, 3 JO17, 4 JO16, 3 JO15, 4 JO14, 5 JO13, 4 JO12, 6 JO11, 5 JO10, 6 JO9, 3 JO8 en 1 JO7-teams.
De meisjesafdeling bestond ditmaal uit 3 MO20, 3 MO17, 3 MO15, 1 MO14, 1 MO13, 2 MO12, 2 MO11 en 2 MO10-elftallen.

De veertien clubs in de 3e Klasse B van seizoen 2023-2024 waren; Ariston’80, Blauw-Zwart, Concordia, DSVP, Duindorp SV, DWO, Full Speed, Graaf Willem II VAC, HMSH, KMD, Laakkwartier, PGS/Vogel, Schipluiden en Wilhelmus.

De formatie van trainer Jan de Jong jr. debuteerde uitstekend in de 3e Klasse. Sterker nog, na acht wedstrijden wist Graaf Willem II VAC met 16 punten de 1e Periodetitel te veroveren. Dit gebeurde op zaterdag 18 november toen men thuis DWO met 4-0 versloeg. Maar de successen van Graaf Willem II VAC kende geen grenzen want tijdens de winterstop stond men met 25 punten (8x winst, 1x gelijkspel en 2x verlies) uit 11 wedstrijden en een doelsaldo van 28 voor en 11 tegen fier aan kop in de 3e Klasse B. De concurrenten waren op dat moment Schipluiden (21 punten), Wilhelmus (20) en PGS-Vogel (18).

<

Op zaterdag 12 mei versloeg Graaf Willem II VAC thuis KMD met 3-1 en kreeg men na afloop van die wedstrijd te horen dat concurrent Wilhelmus verrassend met 2-1 bij PGS-Vogel had verloren. De euforie op “De Roggewoning” was na deze mededeling uiteraard heel groot, want met nog twee wedstrijden voor de boeg stond Graaf Willem II VAC nu 5 punten voor op de nummer 2 Wilhelmus. Duur puntenverlies dus voor de concurrent, zeker met het idee dat op zaterdag 18 mei 2024 de kraker Wilhelmus – Graaf Willem II VAC op het programma stond. De formatie van trainer Jan de Jong jr. had dus op Sportpark Westvliet aan één punt genoeg om wederom kampioen te worden.

De formatie van traier Jan de Jong jr. liet er geen gras over groeien want in een prachtige apotheose (mooi zonnig weer en veel publiek) werd concurrent Wilhelmus in de eerste helft volledig overklast. Door  doelpunten van Brian de Jong (2x), Joao Malfitano en Luuk Evenhuis (het ene doelpunt nog mooier dan de ander) sloot Graaf Willem II VAC met een 0-4 voorsprong de eerste helft af. In de tweede helft zette wederom Brian de Jong de 0-5 eindstand op het scorebord. Na het laatste fluitsignaal barstte de feestvreugde los. Graaf Willem II VAC was voor de tweede keer op rij kampioen en stootte hiermee door naar de 2e Klasse.Op zaterdag 18 mei 2024 schreef Graaf Willem II VAC historie door bij Wilhelmus kampioen van de zaterdag 3e Klasse B te worden. Staande 2e van links zien we succestrainer Jan de Jong jr.

Het was ongekend dat Graaf Willem II VAC na het kampioenschap van de 4e Klasse eind vorig seizoen nu vanaf het eind van de eerste periode onafgebroken bovenaan heeft gestaan in de 3e klasse B.

>

Seizoen 2024-2025

>

<

 

 

 

 

 

 

Palmares Graaf Willem II VAC (zondag)

Kampioenschappen:
1915-1916 3e klasse B HVB
1950-1951 1e klasse B HVB
1966-1967 4e klasse A

Andere prestatie’s:
1971-1972 Promotie van Hoofdklasse HVB naar 4e Klasse KNVB
1988-1989 Met derde plaats promotie naar de Hoofdklasse HVB
1991-1992 Winnaar nacompetitie, promotie naar de Hoofdklasse HVB
1999-2000 Winnaar nacompetitie, promotie naar de 4e Klasse KNVB
2008-2009 Tweede plaats 5e Klasse C, directe promotie naar 4e Klasse KNVB
2011-2012 Winnaar nacompetitie, promotie naar 3e Klasse KNVB

Palmares Graaf Willem II VAC (zaterdag)

2022-2023 kampioen 4e Klasse D

Parade der trainers bij Graaf Willem II VAC (zondag):

1957-1958 Pijlen (eerste betaalde trainer bij Graaf Willem II VAC)
1958-1959 ?
1959-1960 ?
1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 Ben Morshuis
1964-1965 Ben Morshuis
1965-1966 Ben Morshuis
1966-1967 Ben Morshuis (kampioen 4e Klasse KNVB)
1967-1968 ?
1968-1969 ? (degradatie uit 3e Klasse)
1969-1970 ?
1970-1971 ? (degradatie uit 4e Klasse)
1971-1972 Cor de Jong (promotie naar 4e Klasse KNVB)
1972-1973 Cor de Jong
1973-1974 Cor de Jong
1974-1975 Cor de Jong
1975-1976 Cor de Jong
1976-1977 Ton Lobel
1977-1978 Ton Lobel
1978-1979 Richard Bakker
1979-1980 Richard Bakker
1980-1981 J. Prins / Cor de Jong (a.i.) (degradatie uit 4e Klasse KNVB)
1981-1982 Cees van Stigt
1982-1983 Cees van Stigt (degradatie uit 1e Klasse HVB)
1983-1984 Cees van Stigt
1984-1985 Cees van Stigt
1985-1986 Cees van Stigt
1986-1987 Cees van Stigt
1987-1988 G. Veerman
1988-1989 Peter Meefout
1989-1990 Peter Meefout
1990-1991 Peter Meefout
1991-1992 Henk Keus
1992-1993 Hennie Nilsson
1993-1994 ?
1994-1995 Hans Ruijgrok
1995-1996 ?
1996-1997 André van der Poll
1997-1998 Daan Kooimans
1998-1999 ?
1999-2000 Frank Bijloos (promotie naar 4e Klasse KNVB)
2000-2001 Gerard Meijer
2001-2002 Gerard Meijer / Leen de Graaf
2002-2003 Leen de Graaf
2003-2004 Leen de Graaf
2004-2005 Leen de Graaf
2005-2006 Leen de Graaf (degradatie naar 5e Klasse)
2006-2007 Boudewijn de Geer
2007-2008 Boudewijn de Geer
2008-2009 Boudewijn de Geer (promotie naar 4e Klasse)
2009-2010 Boudewijn de Geer
2010-2011 Kees Mol
2011-2012 Kees Mol
2012-2013 Jeroen Hoefnagel
2013-2014 Jeroen Hoefnagel
2014-2015 Jeroen Hoefnagel (tot jan. 2015) / Colin Willoughby (a.i.)
2015-2016 Rob Gieben
2016-2017 Rob Gieben
2017-2018 Martin Abbenhuis
2018-2019 Chris Willoughby
2019-2020 ?

Parade der trainers bij Graaf Willem II VAC (zaterdag):

2020-2021 Jan de Jong jr.
2021-2022 Jan de Jong jr.
2022-2023 Jan de Jong jr.
2023-2024 Jan de Jong jr.

Parade der voorzitters bij Graaf Willem II VAC:

1912-???? F. Nieuwenhuizen
???? -???? ?????
???? -???? ?????
???? -???? ?????
1945-1948 W. Goorse
1948-1959 F. Bierens
1959-1961 Th.van Zwieteren
1961-1963 Cees Schulten
1963-1965 G. Uleman
1965-1966 Frans Nieuwenhuis
1966-1967 Cees Schulten
1967-1980 Jan Lancée
1980-1983 Hans Vos
1983-1985 F. Entken
1985-1991 Oscar Demesmaeker
1991-2003 Louk Borsboom
2003-2007  Tjebbe Westendorp
2007-2014  Eppe Nieuwenhuis
2014-2019  Wout Balsma
2019- heden Remi Smeets

In 1912 slaagde Graaf Willem II erin van de heer W. Jochems het welbekende Duindigt te huren.

Vanaf 1930:
Sportpark De Roggewoning:
Buurtweg 124
2244 AJ Wassenaar ZH
Tel. 070-5179083

Erevoorzitters bij Graaf Willem II VAC:

Jan Leewens
Louk Borsboom

Ereleden bij Graaf Willem II VAC:

Jan Lancee
Louk Borsboom
Hans Vos
Jos Eijsackers
Miel de Bruyn
Pierre van Zwieteren
Theo Wanders
Kiek Schepman
Eppe Nieuwenhuis (2014)
Remi Smeets (2018)

Leden van Verdienste bij Graaf Willem II VAC:

Zijn we allemaal  nog naar op zoek……….