Hsv SOA, Hsv

Den Haag
14-04-1919 - 30-06-2006

De oprichting van H.s.v. S.O.A.

Een paar buurtjongens uit de Van Ostadestraat in de Schilderswijk te Den Haag richtten op 14 april 1919 een voetbalclub op. Het is niet zo algemeen bekend dat de oorspronkelijke naam D.S.S. was, hetgeen betekende “Door Samenwerking Sterk”.
De naam D.S.S. werd al snel veranderd in “Samenspel Overwint Alles”, oftewel S.O.A.

Als terrein bespeelde S.O.A. in die dagen een stukje gemeentegrond aan de Waldorpstraat. Dit veld werd overigens niet gehuurd, er werd gewoon ‘s ochtends rond 08.00 uur beslag op gelegd. Indien de spelers dit niet deden of iets later waren, was er een ander elftal voor en kon de wedstrijd van die dag niet doorgaan.
Wanneer we hier over een terrein spreken dan bedoelen we daarmee een stukje grond, zonder gras, hobbelig en bultig, zonder lijnen en van geringe afmeting. De doelpalen werden ‘s morgens meegebracht en na de wedstrijd weer mee naar huis genomen. Als bovenlat fungeerde een stukje touw, waarvan door een keeper tactisch gebruik van werd gemaakt. Tijdens de wedstrijd werden de palen iets naar elkaar geduwd, waardoor het touw iets slapper ging hangen en de kansen om te scoren kleiner werden. Voeg daar nog bij dat de club in die dagen niet over netten beschikte, zodat  de doelpunten meestal voldoende stof opleverden voor veel conversatie (aldus 2e secretaris K. de Leeuw in 1939).

In die tijd was er geen kleedgelegenheid, maar dat was ook niet echt nodig want men kwam in clubkleding naar het veld.

Al snel groeide het aantal leden bij S.O.A. en onder aanvoering van Kees de Ruiter werd aansluiting gezocht bij de H.V.B.

S.O.A. in de jaren 1920 t/m 1929

Het eerste “echte” terrein kreeg S.O.A. samen met v.v. VOGEL. De heer Zwaan sr. was de eerste “tentbaas” van de club. Enkele bekende namen uit die beginperiode van S.O.A. waren: Bakker, Groenheid, Zwaart en Muis.

In 1924 werd het 5-jarige bestaan van S.O.A. gevierd in de Mille de Coulonne, een bekend etablissement in de Boekhorststraat.  Het clublied, Jongens van Waldorp, werd door aspiranten ten gehore gebracht.

In het seizoen 1924-1925 werd S.O.A.2 kampioen van de 3e Klasse D.

 

 

Het ging SOA toen in alle opzichten voor de wind. De club verhuisde spoedig naar een terrein aan de Rodelaan te Voorburg. Op dit terrein maakte SOA een hele beste periode mee.

In het seizoen 1926-1927 werd S.O.A.1 kampioen in de 2e Klasse H van de H.V.B.

en in seizoen 1928-1929 werd het 1e elftal wederom kampioen, ditmaal in de 1e Klasse A van de H.V.B. Hierdoor volgde promotie naar het grote N.V.B.
Bekende namen uit deze periode van het 1e elftal waren: Meilof Schreijbeler, Jan v.d. Steen, Henk de Bruijn, Nardus Zwaard, Gerrit v.d.Plas, Piet Muis, Henk Mansveld, Nelis de Ruijter, Cor v.d. Arkel, Jan Pauw, Karel de Leeuw, Nico Heskes en Jan Hemmes. Er waren ook bekende spelers die het 1e elftal net niet haalden: Frans Vuyk, Bram Beck, Jan IJzerloo, Jan Grondman en Arie van Haastrecht.

Seizoen 1929-1930

In 1929 werd er door S.O.A. een terrein betrokken aan de Veurse Achterweg. Daar moesten eerst de koeien afgejaagd worden. En alvorens de club kon beginnen met voetballen, moesten de lijnen getrokken en de doelpalen geplaatst worden. Ook toen was er nauwelijks kleedgelegenheid, maar dat was ook niet zo noodzakelijk want “de boys” kwamen voor zover mogelijk in clubkleding naar het terrein toe. Op dit terrein werd er goed pingelen geleerd want naast de tegenstanders moest men ook de koeienvlaaien ontwijken.

Voor het seizoen 1929-1930 werd SOA 1 ingedeeld in de zondag 4e Klasse B van de NVB en hierin moest men het opnemen tegen; Celeritas, Delfia, Moordrecht, Schiedam, SFC, Terlaak en VOGEL.

Het vlaggenschip van SOA kende een slecht seizoen. Van de 14 competitiewedstrijden wist men er slechts 3  en 11 te verliezen. Met 6 punten, en een doelsaldo van 29 voor en 72 tegen, eindigde men op de laatste positie van de ranglijst en degradeerde hiermee naar de HVB.

In die periode werd er een heel straatelftal door S.O.A. ingelijfd en zo groeide de club meer en meer. Op deze locatie vierde S.O.A. haar eerste lustrum en het 12,5-jarige bestaan. De contributie die betaald moest worden, bedroeg wel vijf cent per week, een fors bedrag voor die tijd.

Seizoen 1930-1931

In het seizoen 1930-1931 was de zondag 4e Klasse A van de NVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Bodegraven, Celeritas, DVS, HDV, Leidsche Boys, De Postduiven, RCL, SOA en Waddinxveen.

De 4e Klasse van de NVB was voor het vlaggenschip van SOA dit seizoen duidelijk te hoog gegrepen. Van de uiteindelijk 18 competitiewedstrijden wist men er namelijk slechts 2 in winst om te zetten, speelde 2x gelijk en werd er maar liefst 14x verloren. Met slechts 6 punten, en een doelsaldo van 34 voor en 84 tegen, eindigde SOA dan ook op de laatste positie van de 4e klasse A.

Seizoen 1931-1932

>

<

Seizoen 1932-1933

>

<

Seizoen 1933-1934

>

In het seizoen 1934-1935 werd S.O.A.1 wederom kampioen, ditmaal in de 1e Klasse B. Het elftal promoveerde zodoende weer naar de K.N.V.B. Ook S.O.A.2 werd dit seizoen kampioen (in de 3e Klasse H).

De promotie naar de KNVB in 1935 bracht zeer hoge kosten met zich mee, en de club had moeite zich staande te houden. Mede door enige wandaden van enkele bestuursleden, kwam S.O.A. zonder terrein te zitten en de club moest weer terug naar de HVB. Er volgden enige benauwde jaren en het was de oude kern die S.O.A. ternauwernood in stand hield.

1935-1939 periode terrein Wielerbaan aan de Delftweg te Rijswijk

Na een zwerversbestaan als onderhuurder bij diverse verenigingen, kreeg H.s.v. S.O.A. in seizoen 1935-1936 de beschikking over het middenveld van de Rijswijkse Wielerbaan aan de Delftweg te Rijswijk.

Op deze foto van een SOA-elftal zijn de enorme tribunes van de Rijswijkse wielerbaan goed te zien.

Dit was voor een 4e Klasser KNVB een uitzonderlijke, prachtige accommodatie. Het stadion was voorzien met tribunes voor 10.000 toeschouwers, wasgelegenheid, trainingsruimte, een groot aantal kleedkamers en een grote kantine. De club moest wel zelf het gras maaien.
Het ging goed met de voetbalvereniging S.O.A. en de club groeide in die periode van 4 naar 7 seniorenelftallen.

                    De H.s.v. S.O.A.-kantine bij de Rijswijkse Wielerbaan in 1935

Seizoen 1937-1938

Het bestuur van de Hsv SOA was in dit seizoen als volgt samengesteld: S. Hokke (voorzitter), J. Willkom (2e voorzitter), L.J. van der Steen (secretaris), F. Vuik (2e secretaris), J. IJzerloo (penningmeester), J. Smit (2e penningmeester) en J. de Zwaan sr. (commissaris).

Voor de zondagcompetitie werden 4 seniorenelftallen ingeschreven.

In het seizoen 1937-1938 werd S.O.A.2 kampioen in de 2e Klasse E. Een leuke anekdote van die periode is dat het 2e, 3e en 4e elftal o.a.  tegen voetbalvereniging HUS speelde, een toen bekend bakkers bedrijf.
In die tijd werd er voor de wedstrijden verzameld bij café Buchly in de Ruijsdaelstraat 15 te Rijswijk, om gezamenlijk op de fiets naar sportvelden te gaan.
Ook S.O.A. had in deze jaren spelers geleverd voor het HVB-elftal, dit waren Herry de Vos en Henk de Vos. K.de Leeuw en Kees de Ruiter kwamen toen nog voor de zaterdag middag HVB-elftal uit.
Iedere middag na 14.00 uur werd de wielerbaan geopend om het veld te rollen en te maaien, de consul had gezegd dat dit altijd per se moest gebeuren.

Seizoen 1938-1939

Bij aanvang van het seizoen 1938-1939 Er werd een cluborgaan uitgegeven, genaamd GROEN-WIT en dat blad verscheen iedere woensdag. Door de hoge kosten moest de club volstaan met een zeer bescheiden uitgave. De wens werd uitgesproken om met het 25-jarig bestaan een groter formaat met foto’s uit te brengen. Echter in verband met de toen uitgebroken oorlog kwam daar echter niets van terecht.

Door leden en donateurs werd aan het bestuur een schitterende eiken bekerkast aangeboden die tot 2002 in het clubgebouw dienst deed. De feestcommissie stelde voor om een cabaret groep op te richten. Er werden ook leden gevraagd voor het oprichten van een mannenkoor.
Ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan werd een feestlied ingestudeerd met 27 jeugdleden, onder leiding van de zeer muzikale L.v.d Steen.

Op zaterdag 25 april 1939 werd het 20-jarige bestaan officieel gevierd in “Musica” aan de Delftselaan te Rijswijk. Het werd een zeer geslaagde cabaret-avond met medewerking van Albert de Booy als pianist, Rodi Roeters als sneltekenaar, The Two Cavelly’s harmonica, Excentriquo met acrobatiek en de band “De Melody Makers” die dansmuziek speelde. De toegangskaarten waren vijftig cent per stuk.

H.s.v. S.O.A. in de Tweede Wereldoorlog

Een prachtige tijd had S.O.A. bij de Rijswijkse Wielerbaan, maar hieraan kwam abrupt een einde. De Tweede Wereldoorlog dreigde en S.O.A. moest om militaire redenen het complex verlaten (de wielerbaan lag namelijk pal tegen het militaire vliegveld Ypenburg baan). Het vliegveld zou namelijk een gemakkelijk richtpunt kunnen zijn voor de Duitse luchtaanvallen vanwege zijn kenmerkende vorm.
En daar stond SOA weer, weg veld en weg mooie accommodatie. In het seizoen 1939-1940 werd er daarom gespeeld aan de Duinlaan op het veld van C.V.S.

Op 30 augustus 1939 moesten vele leden van S.O.A. onder de wapenen n.a.v. de militaire maatregelen van de regering. Daardoor kwam er een aantal wedstrijden te vervallen. De oorlog  was uitgebroken en had een sterke invloed op de sport, er werden noodcompetities ingevoerd. Het 1e elftal was grondig gewijzigd en bestond uit: Van de Steen, De Leeuw, Mansveld, Jiles, Duijvestein, C.Vuik, Sherif, Tidde, H de Vos, Lorsheyd en Herry.
Ook de lichting van 1940 moest onder de wapenen. De samenstelling van de elftallen werd daardoor steeds moeilijker. Vele leden waren werkeloos en dat leverde aan de financiele kant grote problemen op. Door al deze problemen werd het steeds meer een chaos.

In 1940 was er een schitterende aanbieding van SOA speldjes geweest die 20 cent per stuk moesten opleveren. Door de oorlog werd de club “platzak” en werd er een oproep gedaan om elke week de contributie te voldoen. Ook moest er 3 cent voor het clubblaadje betaald worden.
Er werd één voetbalbond ingesteld en dat werd de N.V.B. (Nederlandsche Voetbal Bond). In september 1940 werd door H.s.v. S.O.A. het VDS-terrein (en iets later het VVM-terrein) aan de Fruitweg in gebruik genomen. Het ledental was toen sterk verminderd en S.O.A had in die periode ongeveer 18 spelers. Om het bestaansrecht niet te verliezen, moesten er 2 elftallen ingeschreven blijven. Gelukkig was er een aantal spelers die wel 2 wedstrijden wilden spelen, en met wat gerommel met de namen kwam de club ook deze periode doorheen. Omdat na 22.00 uur niemand meer naar buiten mocht, werd de bestuursvergadering naar zondagmorgen verplaatst. In oktober 1940 werd de heer IJzerloo benoemd tot de nieuwe voorzitter van S.O.A.. Het bondsgeld werd per week betaald, 3 cent bij de contributie.

Na de mobilisatie kwamen de S.O.A. jongens behouden terug. De eerste clubavond werd gehouden in “Hootsmans” Westeinde 95 te Den Haag, met het S.O.A.-harmonica wonder Marinus de Jong. De consumpties waren niet verplicht en brachten verder geen kosten met zich mee.
De bedoeling was om toneel, zang, biljart en klaverjas avonden te houden. Ook de dames van de leden waren welkom. Opnieuw werd er gesproken over het oprichten van een toneel of cabaretvereniging om deze avonden op te luisteren.
Er moesten aanvragen worden ingediend voor het verkrijgen van voetbalschoenen, want deze waren in die tijd op de bon.

Seizoen 1941-1942

Het clubblad verscheen steeds onregelmatiger en moest nu door een verordening van hogerhand geheel stopgezet worden. Het laatste cluborgaan van S.O.A. werd op 27 augustus 1941 uitgegeven. Na dit laatste clubblad is er nog maar weinig informatie uit de oorlog bekend.

>

Seizoen 1942-1943

>

<

Seizoen 1943-1944

Op vrijdag 14 april 1944 bestond de Hsv S.O.A. precies 25 jaar. Vooral omdat er zoveel jongeren in het buitenland vertoefden, was het bestaan van de vereniging wederom in handen gelegd van de oudere leden. Het was voor iedereen begrijpelijk dat de destijds moeilijke omstandigheden het niet toe lieten, om een jubileum te vieren. Op zondag 16 april 1944 werden er wel twee jubilea wedstrijden tegen Archipel gespeeld. Tevens werd aan alle werkende spelers een herinneringsmedaille uitgereikt.

Seizoen 1944-1945

>

H.s.v. S.O.A. na de Tweede Wereldoorlog
Op 20 juni 1945 was bij S.O.A. de eerste kennismaking na de oorlog, deze clubavond werd gehouden bij Van Oosten. In september kon nog niet iedereen spelen in verband met voetbalschoenen gebrek. Zodra de sportkleding los kwam, werd dit allemaal verzorgd door Jan Bey.

Nadat de vv Overvoorde in 1946 werd opgeheven, werden er een aantal spelers naar S.O.A. gehaald en kwam S.O.A. langzaam over het dieptepunt heen.
In dit jaar 1946 droeg voorzitter IJzerloo de voorzittershamer over aan J.Vroonen. De heer Vroonen had zijn sporen in de vereniging Overvoorde ruimschoots verdiend. Degradatie naar de HVB kon echter niet voorkomen worden, toch groeide de club weer uit naar 4 elftallen.
De heer Splinter werd trainer bij S.O.A., maar hij haakte al snel af in verband met de geringe belangstelling voor de training. In Krimpen aan de Lek werd om de Buchly-cup gespeeld.

Na de oorlog moest er een geheel nieuwe jeugdafdeling opgezet worden, hierien had H.Rens een groot aandeel in.  Toen de terreinen aan de Fruitweg moesten wijken voor bebouwing, kreeg S.O.A. in 1948 een veld toegewezen op Ockenburgh (een oud vliegveld waar zo’n 24 velden op waren uitgezet). Om geld bij elkaar te krijgen, organiseerde S.O.A. een speciale revue avond met als titel “OP NAAR OCKENBURGH”. De revue werd door eigen medewerkers gespeeld en gedanst, met een revue orkest o.l.v. de heer Voerman sr. in de bak. Deze revue werd gegeven in de uitverkochte zaal (600 man) van “Custodia” in de  Brandstraat en was een enorm succes.

Eenmaal op sportpark “Ockenburgh”, was S.O.A. eerst in het begin eigen baas in huis, maar later werd alles door de gemeente overgenomen.
Het bestuur zocht andere mogelijkheden en week uit naar Oranje Blauw aan de Schimmelweg.
Clubavonden werden elders georganiseerd, en de leven werden van Ooievaars , HDV en WIK graag ontvangen.

In 1947 werd de pantalon van Koos Arkenbout gestolen en S.O.A. droeg bij in de ontstane kosten.
Er werd een officiële  aspiranten commissie (Haastrecht, Houtman, v.Putten) samengesteld.

In 1948 verscheen een nieuwe versie van het clubblad, ontworpen door Nico Poulisse. De donderavond training vond plaats op het terrein Maastraat. Op zondag 22 augustus vond de sportdag bij Postalia plaats met vijf senior elftallen.

1949 werd het 30-jarige bestaan gevierd met een groots feest in het feestgebouw Willemstraat, met als hoofdschotel de WAMA’S.

                                     Plaquette t.g.v. het 30-jarig bestaan.

H.s.v. S.O.A. in de jaren 1950 t/m 1959

In het seizoen 1950-1951 werd er bij S.O.A. aan afdeling handbal opgericht welke stand heeft gehouden tot 1957. Toch wel jammer dat deze afdeling niet doorging, want ook dit waren gezellige tijden.
In het seizoen 1950-1951 degradeerde S.O.A.1 uit de 4e Klasse KNVB. Hierna werd S.O.A. in seizoen 1951-1952 en 1952-1953 tweemaal achtereen kampioen. De promotiewedstrijden werden gespeeld bij Laakkwartier en BMT (Fruitweg) en brachten meer dan 4000 toeschouwers op de been. Beide wedstrijden werden verloren en dat betekende geen promotie.

                            Een S.O.A.-krantje uit het begin van de vijftiger jaren.

In 1954 hield S.O.A. een groot toernooi op Ockenburgh, waaraan 80 elftallen deelnamen. Er werd in 5 klassen ingedeeld, t.w. 4e klas KNVB, 1e, 2e, 3e en 4e klasse HVB. Heel Ockenburgh werd aan S.O.A. beschikbaar gesteld, met de medewerking van de daar spelende verenigingen en de gemeentelijke plantsoenendienst. Het was een enorme organisatie om alles goed te laten verlopen. Het toernooi was een geweldig succes, en er werd nog lang over nagepraat.

Toen werd het 1958, en dat was voor S.O.A. toch wel een rampjaar. Een groep spelers, waaronder veelbelovende jongeren, voelde zich genoodzaakt, om zich onder aanvoering van een paar raddraaiers van SOA af te scheiden en een nieuwe vereniging op te richten, Groen Wit’58. Daarbij was toch wel het hele toenmalige eerste elftal betrokken. Het gevolg daarvan was dat de club het eerste elftal terug moest trekken en zodoende met 4 elftallen verder ging. Maar zoals altijd komen er na dieptepunten ook hoogtepunten. Door inzet van velen kwamen er weer meer leden en SOA groeide naar 7 elftallen.

In 1959 stond het 40 jarige bestaan van de H.s.v. S.O.A. alweer op de stoep. Deze feestdag viel op een Pinksterdag een bracht gelegenheid tot feestvieren. S.O.A. had connecties met de Duitse voetbal vereniging F.C. Kemminghausen. Deze sportbroeders werden uitgenodigd om samen met S.O.A. het 40-jarige jubileum te vieren. Op zaterdag voor de pinkster werden de gasten ontvangen in de bovenzaal van de Wasserij Giezeman aan de Loosduinseweg. Daarna werden zij bij SOA-pleegouders onder gebracht. Op de 1e Pinksterdag speelden de clubs tegen elkaar op het HDV-veld en het werd 4-4. Hierna volgde de feestavond in Amacitia, met een keur van artiesten van o.a. Willy Alberti, de Spelbrekers, Wily Vervoort en Joe Andy met bal na. Tweede Pinksterdag werden de sportmakkers uit Duitsland uitgeleid en SOA had een geweldig 40 jaar bestaan gevierd.

Programma van de feestavond bij het 40-jarige bestaan met bekende sterren als Willy Alberti, Willy Vervoort, de Spelbrekers en RCDH-voetballer en jongleur Joe Andy

Seizoen 1959-1960

In het seizoen 1959-1960 degradeerde S.O.A. van de 1e Klasse naar de 2e Klasse. De club ging op zoek naar een snel herstel en het succes moest uit de jeugd voortkomen met spelers uit eigen kweek. Spelers als Bandel, gebroeders de Weerd, en Schermer, Zegeling, Chang , Lorsheyd en vele andere brachten S.O.A. in twee kampioenschappen weer in de Hoofdklasse terug. De club was niet meer tevreden met het complex, er was geen clubhuis en dus ook geen gezelligheid. Door het netwerken van Cor Brus lukte het een heel nieuw elftal te presenteren, dat bijna geheel bestond uit de familie Kraats en aanverwanten. Een aantal namen waren: Piet v.d. Vooren (secr.), Leo Kraats (bestuur), Arie Kraats (jeugdleider), Broer Kraats (elftalleider), Heinz Kraats, B.Kooi en Han v. Berkel(spelers). De dames van de familie gaven weer een nieuwe impuls aan de vereniging.

Op 13 april 1960 werd S.O.A. Koninklijk goedgekeurd en vanaf 15 augustus 1960 verscheen het clubblad wekelijks.

Seizoen 1960-1961

>

Het eerste elftal van Hsv SOA werd voor het seizoen 1960-1961 ingedeeld in de zondag 1e Klasse B van de HVB met daarin als tegenstanders; ADS, DVC, Full Speed, GDS, HDV, Hoornwijck, ODB, Postalia, De Valkeniers en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1961-1962

>

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1961-1962 uit de volgende voetbalverenigingen samengesteld: Concordia, DHBRK, Duindorp SV, DVC, HDV, De Flamingo’s, HPSV, sv De Jagers, Postalia, SOA en De Valkeniers.

<

Seizoen 1962-1963

>

<

Seizoen 1963-1964

>

<

Seizoen 1964-1965

>

<

Seizoen 1965-1966

>

<


Een (lager ?) S.O.A.-elftal omstreeks 1968. Staand v.l.n.r. Piet Lorsheyd, Leo vd Kraats, Bart Poulisse, Dick Houtman, Gerard Borsje en Arie vd Kraats (leider).
Zittend Ton Roel , Willem Rill, Henk Houtman, Wim Schrevelius en Piet van Vooren.

Seizoen 1966-1967

>

Het vlaggenschip van Hsv SOA kwam in het seizoen 1966-1967 uit in de zondag 2e Klasse A van de HVB met daarin als tegenstanders: De Adelaars, sv Den Hoorn, sv De Jagers, Oranje Blauw, Steeds Voorwaarts, SVH, TEDO, Triomph en VOGEL.

SOA 1 presteerde dit seizoen naar behoren en eindigde bovenin de middenmoot. Van de 18 competitiewedstrijden wist men er 9 in winst om te zetten, 4 gelijk te spelen en werd er 5 keer verloren. Met 22 punten en een doelsaldo van 39 voor en 32 tegen eindigde men op een keurige vierde positie van de ranglijst. Oranje Blauw was dit seizoen oppermachtig en werd met 30 punten kampioen.

<

Seizoen 1967-1968

>

<

Seizoen 1968-1969

>

<

Seizoen 1969-1970

In 1969 vierde de Hsv SOA het 50-jarige bestaan in paviljoen ‘t Zuiderpark.

De tien clubs die in seizoen 1969-1970 in de zondag 2e Klasse B van de HVB werden ingedeeld waren; De Adelaars, FC Den Haag’65, GDCPH, Jong Antillen, LVSJ, NLS, Robin Hood, SOA, WIK en WVS.

Van de uiteindelijk 18 competitiewedstrijden wist het eerste elftal van SOA er 10 in winst om te zetten, speelde 3x gelijk en er werd 5x verloren. Zodoende eindigde men met 23 punten, en doelsaldo van 79 voor en 32 tegen, op een vierde positie van de 2e klasse B.

Seizoen 1970-1971

>

De zondag-2e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1970-1971 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, BBW, CWP, DUNO, GDCPH, GRVC, HWS, SOA, SVH en WVS.

>

Op de 16e speeldag werd Hsv SOA thuis kampioen door GDCPH met 5-1 te verslaan. SOA’s topscorer Huisman opende al na vijf minuten de score (1-0) maar na een kwartier voetballen kwam GDCPH weer op gelijke hoogte (1-1). Het was wederom Huisman die met twee treffers SOA op een 3-1 voorsprong zette. Uiteindelijk zorgde De Weerd en Zegeling voor de 5-1 eindstand. Door dit resultaat was het kampioenschap en de promotie een feit!

De opstelling van Hsv SOA in deze kampioenswedstrijd was als volgt; Bandel, A. de Weerd, Zegeling, R. de Weerd, Kanes, John ter Borg, Van der Mark, Huisman, Schermer, Smit en Chang.

S.O.A. 1, kampioen 2e klasse A(HVB) seizoen 1970-1971 Staand v.l.n.r. Dirk Lorsheyd(leider), Ben Schermer, Bep Kraats, Gerard Kames, Robbie Wenkenbach, Cor Bor, Rob Smid, Eef Privé, van Embden ?, Nico Beck en Jan IJzerloo(bestuur). Zittend Marina Tijssen, Waloik Chang, Nas Kames, Ton Planken, Gerard Batenburg en Leen Zegeling. Liggend Sikke Smit.

Seizoen 1971-1972

>

De zondag 1e Klasse B was in het seizoen 1971-1972 uit de volgende clubs samengesteld: DHBRK, GSC, NIVO, Robin Hood, SEP, SOA, Steeds Voorwaarts, Taurus, Triomph, Valkeniers, Voorburg en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1972-1973

Het bestuur van Hsv SOA bestond dit seizoen uit; J. Bey (voorzitter), J.H.B. van IJzerloo (secretaris) en J. van Weerd (penningmeester).

<

Seizoen 1973-1974

In 1973 werd de behoefde aan een eigen stek steeds groter.  Toen de gemeente aan diverse verenigingen de kans bood, de nog aan te leggen velden aan de Wijndaelerweg te gaan bespelen, was S.O.A. er als de kippen bij om zich hiervoor kandidaat te stellen. Het duurde enige tijd, met tal van vergaderingen, voordat SOA het terrein mocht gaan bespelen.
Er was nu wel definitief een eigen veld, en daar moest ook een clubgebouw op komen. Er waren weinig financiën; met de contributie konden alle lasten betaald worden. Maar dit was niet genoeg om een clubgebouw te bouwen. Vooral met eigen geld van mensen binnen de vereniging, het ophalen van oude kranten, statiegeld, bietsen op verjaardagen en de verkoop van de nu nog in de kantine aanwezige tegeltjes kon de kantine gebouwd worden. De veldverlichting kwam er ook al spoedig, in samenwerking met Nationale Nederlanden die de velden met S.O.A. deelde.

Het complex aan de Wijndaelerweg in het begin. Op de voorgrond het 1e veld.

In 1974 was het terrein en het clubgebouw op sportpark Ockenburgh klaar en op zaterdag 12 oktober 1974 vond de officiële opening plaats. Het clubgebouw had ongeveer 200.000 gulden gekost en het unieke hiervan was dat S.O.A. dit gehele bedrag uit eigen zak had betaald. Binnen drie jaar was S.O.A. schuldenvrij, zonder dat daar een lening bij een bank voor nodig was. Dit was iets, wat maar weinige verenigingen in Den Haag na konden zeggen. In deze periode kwam ook de jeugdafdeling tot bloei. Er waren diverse kampioenschappen, de kantine was ook op de zaterdag vol en de leiders trokken die de halve stad door om op zaterdagochtend de spelers op te pikken.

V.l.n.r. de heren Leo v.d.Kraats, Frans Vuyk (penningmeester), Jan Beij (voorzitter), Ruud v.d.Weerd, Tjoeman Chang, Hans Middeldorp, Jan Ijzerloo en Joop v.d.Weerd voor de nieuwe kantine aan de Machiel Vrijenhoeklaan in 1974

Seizoen 1975-1976

Het bestuur van Hsv SOA was in het seizoen 1975-1976 als volgt samengesteld: J. Bey (voorzitter), J.H.B. van IJzerloo (secretaris), F.A. Ph. Vuyk (penningmeester), K. Arkenbout (bouwfonds) en A. v.d. Kraats (jeugd-redactie).

Op maandagavond 25 augustus 1975 werd onder grote belangstelling de nieuwe lichtinstallatie rondom het hoofdveld van Hsv SOA in gebruik genomen met een wedstrijdje tussen de besturen van Hsv SOA en v.v. Nationale Nederlanden. De wedstrijd eindigde in 2-2.

Bij aanvang van het seizoen 1975-1976 werden er voor de zondagcompetitie 7 seniorenelftallen bij de KNVB ingeschreven. De jeugdafdeling van SOA bestond uit een A1, B1, B2, B3, C1, Pupillen 1 en 2 en een Welpen 1.

De indeling van de zondag Hoofdklasse van de HVB voor het seizoen 1975-1976 luidde als volgt; Cromvliet, Duindorp SV, DWO, De Flamingo’s, GSC, Oliveo, OSC, Paraat, Quick Steps, SOA, WIK en Wippolder.

De selectie van de nieuwe trainer Ben Wareman bestond uit: J. Bandel, S. Smit, M. v.d. Loo, R. Brullemans, T. Chang, K. van Neijhof, K. Tijsen, R. van Weerd, J. Schermer, M. de Wit, J. Lorsheid, L. Zegeling, A. Flipsen, E. Prive, M. Kipp, H. Hanique, R. Smit, R. Baptiste, W. Chang, E. Holstein, B. Schermer, M. Lopes, A. Timmers, R. van Gelder, G. Batenburg en K. Wiekamp.

>

Seizoen 1976-1977

>

<

Seizoen 1977-1978

>

SOA 1, kampioen Hoofdklasse HVB (seizoen 1977-1978) en gepromoveerd naar de 4e klasse KNVB. Staand v.l.n.r. Jan Lorsheijd, Albert v/d Weerd, Cees Thijssen, Peter Lorsheijd, Eef Privé, Hans Bandel, Rob Smit en Emiel Gans. Zittend Ben Schermer, Ruud v/d Weerd, Sikke Smid, Fred Pennings, Kees Nijhof, John Schermer en trainer Henk de Boer (oud-speler van Sparta).

Seizoen 1978-1979

>

Na het kampioenschap in het seizoen 1977-1978 kwam S.O.A. dit seizoen dus weer uit in de KNVB Klasse. De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1978-1979 uit de volgende clubs samengesteld: Den Hoorn, sc Feyenoord, St. Lodewijk, ODB, Oliveo, Paraat, SOA, RKDEO, Schiebroek, SFC, SOA, TOGB en VOC.

Het vlaggenschip van S.O.A. kende dit seizoen een moeizaam debuut in de 4e Klasse maar wist zich gelukkig te handhaven. Van de 22 competitiewedstrijden wist de groen-witte formatie er 6 te winnen, 6 gelijk te spelen en werd er 10 keer verloren. Met 18 punten, en de doelcijfers 36-45 eindigde S.O.A. op de tiende positie van de ranglijst van de 4e Klasse D. Dit was nog net voor Schiebroek (16 punten) en Paraat (11 punten).

Seizoen 1979-1980

De Hsv SOA begon aan deze competitie met maar liefst negen senioren elftallen. Ook de jeugd had geoefend in de zaal en behaalde daar een eervolle eerste plaats.

Op de vrijdagavond zetelde in de bestuurskamer altijd een belangrijk duo: de heren Troost en v. Raalte. Met grote vaardigheid en ernst werden daar de voetbaltoto formulieren behandeld. De Toto was zo’n 23 jaar geleden (1957) gestart ten huize van de familie Houtman. Daarna in het zaaltje in de v.d.Veldestraat. Toen dit uit zijn jasje groeide, werd men te gast bij de Ooievaars, zodat dit contactavonden werden. De lunchroom Zuiderpark volgde en dit werden feestavonden. En feesten is S.O.A. goed in.

De zondag 4e Klasse B van deze KNVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Alphen, Bernardus, DOSR, DSO, Graaf Willem II VAC, Laakkwartier, Meerburg, Randstad Sport, ROAC, SJC en SOA.

De goede prestaties die S.O.A. 1 in haar oefenperiode van seizoen 1979-1980 had laten zien, beloofde veel goeds voor de competitie maar helaas de schijn bedroog. In maart 1980 vond er zelfs een bespreking plaats tussen bestuur en selectie. Het ging er heet aan toe, maar na afloop was het gesprek toch positief verlopen. De uitkomst van dit gesprek waren meer prestaties en een goede teamgeest. Na afloop van dit gesprek werd spontaan het clublied ingezet door bestuur en spelers.

Van de uiteindelijk 22 wedstrijden werden 0 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en alle overige duels werden verloren. Hiermee behaalde SOA met slechts 6 punten, en een doelgemiddelde van 20 voor en 68 tegen, de laatste plaats van de ranglijst en degradeerde hiermee naar de afdeling HVB.

De voetbal prestaties van de andere teams waren:  SOA 2 behaalde de tweede plaats, SOA 3 werd kampioen, SOA 4 eindigde op de vierde plaats, SOA 5 op de vierde plaats, SOA 6 en 7 en 8 werden middenmoters.

Het jaar 1980 was begonnen, na de verplichte winterstop moest S.O.A. zich weer opmaken voor Koning Winter, waardoor er in de amateursectie geen balletje kon rollen. De meeste sporters gingen schaatsen. Maar gelukkig gingen veel andere naar de S.O.A. kantine, want daar gingen de balletjes wel rollen. Bingo en Klaverjassen waren in die tijd behoorlijk populair. Twintig kaart tafels waren geen uitzondering.
Er volgden nog vele leuke evenementen, zoals een paas toernooi klaverjassen, dia avond en filmavond, gevolgd door een spetterende carnaval. Een bekende fabriek schonk prachtige vergaderstoelen voor de bestuurskamer.

S.O.A. speelde 15 maart voor controlepost en vertrekpunt voor de fietsclub “de Kampioen”. Dinsdag 18 maart 1980 speelde het KIJKDUIN elftal de nederlaag wedstrijden tegen diversen verenigingen. De  Paasdagen werden gevuld met een toernooi voor  de pups , mini’s, welpen, C, B en A-klasse. Vrijdag 9 mei vond er in de gouden Leeuw een diner dansant plaats voor de “stille” medewerkers. Zondag 18 mei werd het veteranen toernooi “I.M.Dirk Houtman” gespeeld voor de wisselbeker. Zondag 28 april ging de jeugd op reis naar Walibu. Zondag 4 mei wist SOA 3 door een 5-1 zege op Postalia het Kampioenschap te behalen in haar afdeling. Zij waren ook uitgenodigd voor het diner dansant. Voor de derde maal ging SOA 8  op 14 mei het seizoen uitluiden, met partners in het sfeervolle restaurant Tropisch Paradiso. Na afloop werd de avond afgesloten in de New Orleans Jazz Club.

Trainer Tjoeman Chang werd vervangen door H.de Haas. Tijdens de jaarvergadering nam de voorzitter Jan Bey na 31 jaar afscheid van zijn bestuursfunctie. Jan Bey werd lid van S.O.A. op 25 april 1940. Op 10 oktober 1963 werd hij lid van verdiensten en op 10 juni 1975 werd hij erelid. Zijn mooiste moment was de opening van het nieuwe complex. Hij bedankte alle leden en fans voor de fijne samenwerking. De voorzitter werd vervangen door Hans Middeldorp die reeds diverse jaren allerlei functies vervulde binnen het bestuur.

Seizoen 1980-1981

In het seizoen 1980-1981 werd de contributie verhoogd naar 140,00 gulden per lid. Jan Wareman verliet S.O.A. om bokstrainer te worden. Het complex op Kijkduin had een opknapbeurt gehad en was uitgebreid met een massagekamer, ook waren er zitbanken langs het veld aangebracht. De selectie was breed en van een gelijkwaardig niveau, trainer De Haas had het moeilijk om twee sterke elftallen samen te stellen. De jeugd ging in mei 1981 (tijdens de Pinksterdagen) naar een jeugdhotel in Ellekom. Bij een feestavond werd het gezelschap gecompleteerd door het bezoek van Sint Nicolas. Na afloop werd de oude baas naar zijn hotel gebracht. Daarbij kneusde hij enige ribben.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, Esdo, De Flamingo’s, GDA, GONA, Kranenburg, Oranje Blauw,
Postalia, SEP, SOA en VVP.
De voetbal prestaties waren niet groots, maar vertoonden een stijgende lijn. De trainer kon het met selectie, leider en elftal commissie prima vinden. De enige kampioen werd S.O.A. 5. De jeugd groeide dit seizoen gestaag.

Seizoen 1981-1982

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, DWO, de Flamingo’s, Full Speed, GDA, GONA, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Oranje Blauw, SEP, SOA, Westerkwartier, Wippolder en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1982-1983

In het seizoen 1982-1983 werd de ledenvergadering slechts bezocht door dertig leden. Dit was niet veel, na de vele op- en aanmerkingen van alle kanten.
Lid van verdiensten werden L.v.d.Kraats, H. Middeldorp en R.Troost. De heer F.Vuyk  had S.O.A. vijftig jaar lang bestuurlijk gediend en ontving daarvoor de gouden KNVB speld uit handen van de vice- voorzitter van de KNVB.

In het seizoen 1982-1983 was de zondag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Cromvliet, De Flamingo’s, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje Blauw, SEP, SOA, VVM, Westerkwartier, WIK, Wippolder en Zwart Blauw.

>

Op 23 mei 1983 ging er een bus vol spelers en supporters naar Oosterhout voor een veteranen wedstrijd. Onderweg naar Het Haasje werd er voor de wedstrijd een Brabantse koffietafel geserveerd. Er werd met 6-4 verloren. Daarna werd er in het plaatsje Dorst gegeten, gedronken, naar de disco gegaan, gedanst en er was een geweldige stemming.
Vrijdag 17 december was er een contact avond met trainer, grensrechter ,leider. Deze avond werd georganiseerd door de selectie met een diner in Lion D’Or in de Wapserveenstraat. Kleedkamers kregen middenbanken, het clubhuis buffet werd vergroot en er werd een koelcel aangebouwd. Alles kreeg weer een verfje. Jeugdleider W. Schrevelius hield er mee op. Het aantal leden werd weer groter. De tafeltennis wedstrijden waren een succes en de wisselbeker werd gewonnen door Ronald Kubitza. De voorzitter J.Lorsheijd opende de vergadering met een door J.IJzerloo afgestane houten hamer, hij werd bijgestaan door nog 4 bestuursleden. De vergadering werd bezocht door 45 leden. Er werden 3 bestuursleden aangevuld nl. Brus, Zuiderwijk en Bandel, zodat het bestuur nu uit 8 man bestond. Tijdens de laatste bestuur vergadering meldden zich nog twee man, H. Middeldorp en J .Oosterwijk, waarmee de taken over 10 man verdeeld werden. Voor vele clubs dreigde het voortbestaan door financiële problemen. Daardoor werd er bij S.O.A. bijzonder gelet op onnodige uitgave. De redactie werd het afgelopen jaar verzorgd door A. Krul die tevens de uitvoering van Sint Nicolaas in zijn schoenen kreeg. Hij hield dit 25 jaar lang vol, tot en met 2008.

Seizoen 1983-1984

S.O.A. startte het nieuwe seizoen 1983-1984 met een spetterende “Nieuwjaarsbal”. Iets nieuws voor S.O.A. was het Rad van Avontuur met mooie prijzen.

De 1e Klasse B van de HVB-zondag was voor het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: CWP, DUNO, DVC, DZS (De Zwarte Schapen), Full Speed, GONA, GSC, Juventas, Marathon, Paraat, SOA en Valkeniers.
S.O.A.1 speelde in de middenmoot van de 1e Klasse HVB en de andere 7 elftallen brachten een redelijk seizoen door. Ook de jeugd bleef constant. Bij afkeuringen werden er “Superstar” rondes georganiseerd waarbij de volgende sporten voor kwamen: zwemmen , schaatsen, darten, tafeltennis, schieten met pistool en geweer en diversen bal sporten.

Seizoen 1984-1985

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, DVC, ESDO, GONA, Groen Wit’58, Marathon, Oranje Blauw, OSC, Paraat, SOA, SVDHB en SVH.

Het eerste elftal van S.O.A. kende een niet al te best seizoen want van de 22 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en werd er 11 keer verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 33-44, eindigde S.O.A. op de negende positie van de 1e Klasse A.

Het 65e levensjaar van S.O.A. verliep verder rustig. Geen kampioenen maar ook geen degradatie, helaas werd het 8e elftal teruggetrokken uit de competitie. De jeugdafdeling had een prima jaar met het kampioenschap van het A elftal. Mevr.Stork, Sikke Smid en ome Arie v.d. Kraats hadden hier veel invloed op. Het veteranen “In memoriam D.Houtman toernooi” werd door S.O.A. gewonnen. De feestavonden “nieuwe stijl” waren een behoorlijk succes.

Op 11 mei 1985 vond er een medewerkersavond plaats Er was weer een voortreffelijk koud buffet met alles er op en aan, afgesloten met een ijs heerlijkheid in de kleuren groen-wit. Dit alles bereid door Ed Keizer en bijgestaan door Alex Jacobs en Harm v.Raalte. Op 12 mei 1985 werd de ledenvergadering druk bezocht. Op de vergadering werd besloten een aparte vergadering te houden om de moeilijkheden tussen de trainers en selectie te bespreken. Het bekende “gevoel” was dit jaar bij S.O.A. behoorlijk ingezakt, er werd een oproep gedaan om het verenigingsleven een tamelijke oppepper te geven. Ook vond er een bestuurswisseling plaats, B.Arkenbout werd de nieuwe voorzitter van S.O.A..
Trainer B.Wareman overleefde gelukkig een val van 13 meter en herstelde daarna weer goed.

Seizoen 1985-1986

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, DUNO, Groen Wit’58, GSC, Juventas, OSC, REMO, SOA, SVDHB, SVH, de Valkeniers en Westerkwartier.

De nieuwjaarsreceptie werd door ruim honderd leden bezocht. Verder werd er steeds meer georganiseerd bij S.O.A., zoals: op 7 februari 1986 Klaverjasdrive, 15 februari Chinees eten voor de A, en de C met daarna een bowlingavond, 1 maart een feestavond, 30 maart het veteranentoernooi bij v.v. Ripperda in Haarlem, 1 april H.C. cup, 6 april WIK toernooi , 26 april het Jaarfeest van het 67-jarige bestaan van SOA met de uitreiking van nieuwe club insignes voor ereleden en leden van verdiensten, 15 jaar en 25 jaar lid. De medewerkersavond werd gehouden op 7 juni 1986 en op 8 juni 1986 werd een rommelmarkt gehouden t.b.v. het 70-jarige bestaan.
Erelid Dirk Lorsheyd was al 50 jaar S.O.A.-lid en kreeg een gouden speld met briljant. Oud spelend lid W. Rill kreeg de gouden speld. De gewone clubspeldjes waren weer te koop sinds lange tijd. In augustus, september en oktober volgden nog vele toernooien. De  feestcommissie met Corry Poulisse en Inas Zuiderwijk hadden een druk jaar achter de rug.

S.O.A. A 1 werd kampioen en de C-klassers bleven ongeslagen kampioen. Tjeu La Ling proefde op een trainingsavond de sfeer rond S.O.A. en dat viel in goede aarde bij de spelers. Na de Sinterklaas viering ging de jeugd naar Holiday one Ice, dat een geslaagde afsluiting van het jaar werd.

Seizoen 1986-1987

Het nieuwe seizoen werd gevierd met een drankje, salades en haringen. De bekende winterstop en de afkeuringen werden opgevangen door de feestcommissie. Op 31 januari vond de veteranen feestavond plaats.

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1986-1987 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, HDV, Juventas, Oranje Blauw, OSC, PDK, Robin Hood, SOA, SVDHB, TAMUVONA, Toofan en VDS.

Het eerste elftal werd, o.l.v. trainer Ben Wareman, op 12 april 1987 kampioen van de 1e Klasse B van de H.V.B. door met 1-1 (treffer Madjo Dewus) gelijk te spelen bij TAMUVONA. Met dit kampioenschap keerde SOA weer terug in de zondag Hoofdklasse. Benny Schermer speelde overigens die dag zijn 500e competitie wedstrijd voor SOA 1.

Een dag eerder werd de A1 van Hsv SOA kampioen. De Binnenhofbal was gewonnen voor het meest schotvaardige elftal in een bepaald weekend, deze bal werd opgehaald door Aat Krul en Cor Brus op 7 mei. SOA kreeg een uitnodiging van de Haagse Scheidsrechters Vereniging voor een toernooi op 17 mei. De sponsor Fitshop Coene organiseerde een toernooi van SOA spelers tegen een aantal sportscholen. Het  koude buffet voor 200 man werd weer door de S.O.A. dames verzorgd. Voor de muziek zorgde de band Happy Four.

De A-klasse speelde een toernooi  in Nantes (Frankrijk). Na 20 jaar bestuurswerk te hebben verricht werd P.v.d.Vooren  Lid van verdienste. Er vonden diverse bestuurswisselingen plaats. Het recreatief damesvoetbal elftal werd opgericht.
Vanwege het aanschaffen van een nieuwe kassa en de controle op de inkomsten van de kantine mocht er niet meer gepoft worden. De familie Spaans stelde een tafeltennis beschikbaar. Alex Jacobs  werd kampioen Backgammon. Voor het eerst in 68 jaar was er een vrouwelijke secretaris, Sylvia v.d. Spek.
Ook het afgelopen jaar waren er weer volop toernooien bij diverse verenigingen, met wissellende resultaten. De elftal commissie had haar handen vol om alles rond te krijgen. We keken terug op een goed jaar.

Seizoen 1987-1988

In het seizoen 1987-1988 werd het idee geopperd om een softbalafdeling op te gaan richten. Het toenmalige bestuur zag het ook wel zitten en zodoende werd de softbal-afdeling een feit. Twee dames en een herenteam kwamen van de grond met de nodige aanwas van buitenaf. Dit kwam ook het voetbal ten goede, want veel dames sleurden hun vrienden of echtgenoten mee naar S.O.A.

Na het behaalde kampioenschap in het seizoen 1986-1987 kwam de Hsv SOA dit seizoen uit in de Hoofdklasse HVB van het zondagvoetbal. De zondag Hoofdklasse van de HVB was voor het seizoen 1987-1988 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Archipel, Concordia, ESDO, Full Speed, GONA, HS Texas DHB, Kranenburg, REMO, RKSVM, SEP, SOA, VVM en WIK.

Kees van Etten was dit seizoen de opvolger van succesvol trainer Ben Wareman.

>

Seizoen 1988-1989

In het seizoen 1988-1989 was de zondag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: ADS, BMT, ESDO, Full Speed, GONA, HS Texas DHB, HVV, Juventas/Valkeniers, Kranenburg, REMO, RKSVM, SEP, SOA en VDS.

Jan Eversdijk was aangesteld als nieuwe hoofdtrainer bij de Hsv SOA. Qua prestaties een slecht seizoen van de zondag 1 van Hsv SOA want van de 26 competitiewedstrijden wist men er slechts 5 te winnen, 5 gelijk te spelen en maar liefst 16 te verliezen. Omdat SOA ook nog eens van de KNVB 2 punten in minder kreeg eindigde men met 13 punten, en de doelcijfers 28 voor en 65 tegen, op de laatste positie van de ranglijst.

In 1989 werd het 70-jarige bestaan in de kantine van FC Den Haag onder het Zuiderpark stadion gevierd.

Seizoen 1989-1990

Met de nieuwe voorzitter Willem Coene had de Hsv SOA een ambitieuze beleidsmaker in huis gehaald. Coene maakte o.a. ook deel uit van de businessclub van FC Den Haag en bevriend met oud-prof Tsjeu la Ling. Aan het eind van vorig seizoen had hij Tsjeu la Ling al weten te strikken voor SOA 1 en voorkwam hij hiermee de degradatie naar de 1e Klasse. Dit seizoen was Ling, samen met Alex Jacobs als trainer de eindverantwoordelijke van de A-selectie van SOA. De overige bestuursleden van Hsv SOA dit seizoen waren Mw. S. van der Spek (secretaris), S. Grondman (penningmeester), J. Middeldorp (2e voorzitter) en J. Bandel (2e penningmeester).

De indeling van Hsv SOA 1 voor het seizoen 1989-1990 in de zondag Hoofdklasse A van de HVB luidde als volgt; ADS, BMT, Duindorp SV, sv EOC, ESDO, GONA, HS Texas DHB, Paraat, REMO, SOA en Westerkwartier.

De selectie van Hsv SOA bestond dit seizoen o.a. uit. Ronald Kubitza (keeper), Frans Kubitza, Timmermans, Tol, Kip, Ronald Reijaard, Tsjeu la Ling, Madjo Dewus, Ludwig, Jan Moerland, van Heijningen en Basili.

Het was een uiterst spannende competitie waarbij SOA lang meestreed om het kampioenschap. Uiteindelijk werd GONA met 32 punten uit 20 wedstrijden kampioen. Het vlaggenschip van SOA wist van de 20 competitiewedstrijden er 11 te winnen, 7 gelijk te spelen en 2 te verliezen. Met 29 punten, en de doelcijfers 65-37, eindigde het team van trainer Tsjeu La Ling op een uitstekende tweede positie van de ranglijst, met dus slechts 3 punten achterstand op de kampioen.

<

Seizoen 1990-1991

Het bestuur van Hsv SOA was dit seizoen als volgt samengesteld: Willem Coene (voorzitter), Frans Kubitza (secretaris), R. van Weerd (penningmeester), J. Middeldorp (2e voorzitter), J. Bandel (2e Penningmeester), E. Privé (sponsorzaken) en H. van Raalte, H. Bandel en A. van Viersen (kantinebeheer).

Hsv SOA schreef dit seizoen voor de zondagcompetitie 5 seniorenelftallen in. De jeugdafdeling bestond t een D1 en E1.

De indeling van de zondag Hoofdklasse A van de HVB was in het seizoen 1990-1991 als volgt: ADS, Duindorp SV, DUNO, sv EOC, De Postduiven, REMO, SOA, SVH, VDS, VVM en Westerkwartier.

Puck Hofland was dit seizoen aangesteld als de nieuwe trainer van Hsv SOA waarbij de A-selectie bestond o.a. uit: Willem Moerland, Rene van Langen, Roel Zandvliet, Madjo Dewus, Joop Ludwig, Rinus van Dam, Ronald Reyaard, Kees Toorenburg, John van Tol, Frans Kubitza ………

De aspiraties van trainer Hofland waren voor aanvang van de competitie al vrij duidelijk; Hsv SOA moest promoveren! Toch ging het in de eerste competitiehelft nog niet helemaal volgens plan. Tijdens de winterstop was namelijk REMO met 15 punten uit 10 duels koploper. SOA had echter wel twee wedstrijden minder gespeeld en stond met 14 punten op de tweede positie.
In de tweede seizoenshelft was SOA echter oppermachtig en boekte de formatie van trainer Hofland de ene na de andere overwinning. Toen SOA in de zestiende speelronde ook nog eens concurrent REMO met maar liefst 5-1 versloeg leek de strijd om het kampioenschap van de Hoofdklasse A zo goed als gestreden. Dat bleek dan ook in de volgende speelronde toen SOA met 2-4 bij REMO won en hiermee definitief kampioen werd.

(we zijn nog op zoek naar de kampioensfoto van Hsv SOA)

Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist SOA er 15 in winst om te zetten, 4 gelijk te spelen en werd er slechts eenmaal verloren. Hiermee behaalde de kampioen 34 punten en een doelsaldo van 85 voor en 28 tegen. De Postduiven en REMO eindigden met 25 punten op een gedeelde tweede positie.

Seizoen 1991-1992

>

In het seizoen 1991-1992 was de zondag 4e Klasse D van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Den Hoorn, DHL, DWO, Full Speed, Naaldwijk, RKDEO, Scheveningen, Schipluiden, SOA, TEDO en VDS.

<

Seizoen 1992-1993

Het bestuur van Hsv SOA was dit seizoen als volgt samengesteld: H. Middeldorp (voorzitter), F. Kubitza (secretaris), R. van Weerd (penningmeester), J. Bandel (2e penningmeester) en de commissarissen E. Keijzer, G. Simonis en J. Brunings.

Hsv SOA schreef voor het seizoen 1992-1993 voor de zondagcompetitie 5 seniorenelftallen in. Bij de jeugd  was er inmiddels nog maar 1 C-elftal actief voor de club.

<

Het eerste elftal van SOA moest dus nacompetitie spelen voor behoud in de 4e Klasse KNVB. Op maandag 31 mei 1993 moest men het op het VIOS-terrein aan de Melis Stokelaan opnemen tegen Cromvliet. SOA startte de nacompetitie zeer teleurstellend en verloor met maar liefst 7-1 van Cromvliet. In de tweede wedstrijd tegen Randstad Sport won men met 3-2 en was er zodoende nog een kleine kans om zich te handhaven. Die hoop verdween snel want in de laatste wedstrijd van deze nacompetitie werd er met 3-2 verloren van Groeneweg en hiermee degradeerde de Hsv SOA naar de Afdeling Den Haag.

Nog meer negatief nieuws dit seizoen want helaas trokken de goede spelers langzamerhand weer weg uit de jeugd, waarvan er toen al een aantal in de selectie speelde. En zo kromp de jeugd door diverse oorzaken ineen en zodoende was er in het seizoen 1992-1993 voor het laatst een jeugdelftal bij SOA actief.

Seizoen 1993-1994

De jaarlijkse ledenvergadering van Hsv SOA werd gehouden op maandag 13 september 1993. De voorzittersstoel was al enige tijd vacant maar op verzoek van het bestuur werd Siegfried Grondman bereid gevonden om de taak als voorzitter op zich te gaan nemen. De andere bestuursleden waren Frank Kubitza (secretaris), R. van Weerd (penningmeester), H. Bandel (2e penningmeester) en de commissarissen E. Keyzer en G. Simonis.

Het seizoen 1993-1994 stond in het teken van het 75-jarig bestaan van de Hsv SOA en zou gevierd gaan worden met een aantal evenementen.

Slechts vier seniorenelftallen werden er dit seizoen door SOA ingeschreven voor de zondagcompetitie.

De zondag Hoofdklasse A van de HVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, DVC, Flamingo’s, HDV, JuVentas, Lyra, Oranjeplein, Postalia, REMO, SOA, TEDO en VVM.

<

Aan het eind van seizoen 1993-1994 volgde er in de kantine de viering van het 75-jarige bestaan van de Hsv S.O.A.

Seizoen 1994-1995

Begin negentiger jaren werd de financiële situatie binnen S.O.A. slechter en liep het ledenaantal flink terug. Het snijden in de uitgaven had in 1994 resultaat opgeleverd. De club van honderd was bijgesprongen en het ledenaantal was weer stabiel geworden. Toch kwam er voor het eerst ter sprake over een eventuele fusie en ontstond de vraag of S.O.A. nog wel op haar huidige terrein bij Kijkduin moest blijven.

Na het kampioenschap van vorig seizoen werd het vlaggenschip van SOA in het seizoen 1994-1995 ingedeeld in de zondag 4e Klasse C van de KNVB. In deze klasse moest men het opnemen tegen; BTC, Celeritas, GDA, Groen Wit’58, ODB, OSC, Quick Steps, REMO, Scheveningen, Wassenaar en WIK.

Ondanks de namen van o.a. Joop Ludwig (met 20 doelpunten topscorer bij SOA), Mario Moerland, Madjo Dewus en Robbie Vrolijk in het eerste elftal had SOA het moeilijk in de 4e Klasse van de KNVB. Met 20 punten uit 22 duels eindigde de formatie van trainer Tjoeman Chang op de tiende positie van de ranglijst.

Seizoen 1995-1996

Het bestuur van Hsv SOA was in het seizoen 1995-1996 als volgt samengesteld: S. Grondman (voorzitter), H. Middeldorp (vice-voorzitter), F. Kubitza (secretaris), R. van Weerd (penningmeester) en H. Bandel (2e penningmeester).

Het bestuur van SOA schreef voor dit seizoen voor de zondagcompetitie 6 seniorenelftallen in. In de zaalvoetbalcompetitie kwam SOA met 1 herenteam uit.

De zondag 1 van hsv SOA werd in het seizoen 1995-1996 ingedeeld in de 4e Klasse B van de KNVB en trof hierin de volgende tegenstanders; BTC, Cromvliet, HS Texas DHB, Laakkwartier, ODB, OSC, Paraat, Scheveningen, VVP, sv Wassenaar en WIK.

Vanaf dit seizoen werd er door de KNVB een nieuwe puntentelling ingevoerd. Een overwinning leverde tegenwoordig drie punten op i.p.v. twee.

Scheveningen was dit seizoen oppermachtig in de 4e Klasse B en werd zodoende dan ook met 53 punten kampioen. SOA, o.l.v. van trainer Tjoeman Chang, presteerde prima en wist zelfs tot tweemaal toe Scheveningen in de competitie te verslaan. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er door SOA 11 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 5 verloren. Met 38 punten (1 punt aftrek door de KNVB) en een doelsaldo van 55 voor en 37 tegen, eindigde men op een keurige vierde positie van de ranglijst.

Na drie seizoenen nam trainer Tjoeman Chang en zijn assistent-trainer Andre Klees afscheid van Hsv SOA.

Seizoen 1996-1997

In competitieverband kwam de Hsv SOA dit seizoen uit met 6 seniorenelftallen. In de zaalvoetbalcompetitie kwam de club met 2 herenteams uit.

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1996-1997 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, DZS (De Zwarte Schapen), GDA, GONA, HS Texas DHB, Kranenburg, Laakkwartier, De Postduiven, SOA, SVH en WIK.

Trainer Kees Toorenburg had dit seizoen de beschikking over; Ronald Kubitza (keeper), R. Perigault, Eric Douw, Martin Kipp, Madjo Dewus, Sander Jansen, J. Hagendijk, Richard Kipp, Willem Moerland, Ed Heesbeen, D. Uijtewaal, Frans Kubitza, Rene Sinke, P. Mulder, Robbie Vrolijk, en Joop Ludwig.

Al voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd werd Kranenburg, met nieuwe spelers als Bert Dusbaba, Ramon Pavon, Zier Tebbenhoff, Richard Linnenbank, Martin Abbenhuis en keeper Ricardo Darsan, als de toekomstige kampioen van de 4e Klasse C bestempeld. Verzorger was L. v.d. Dijkgraaf, leiders E. Keyzer en W. Beijersbergen en grensrechter L. van Veen.

Met een 2-3 overwinning bij BTC en een 7-2 zege op WIK begon het eerste elftal van SOA uitstekend aan de competitie maar toen de derde competitie met 3-3 gelijk gespeeld werd tegen De Postduiven en vervolgens thuis met 1-2 werd verloren van GONA zakte de formatie naar de middenmoot van de 4e Klasse C. Het vervolg van de eerste competitiehelft verliep wisselend. Zo werd er met 1-3 gewonnen bij koploper Cromvliet maar een week later liep SOA thuis tegen de nummer laatst van de ranglijst (BTC 10 gespeeld en 2 punten) tegen een onnodige 0-2 nederlaag aan.

Met 20 punten uit 11 duels en een doelsaldo van 33 voor en 21 tegen sloot de Hsv SOA met een vijfde positie op de ranglijst de eerste competitiehelft af. Koploper was Kranenburg met 32 punten uit 12 duels.

Hsv SOA kende een uitstekend slot van de competitie. Op zondag 20 april 1997 speelde de formatie van trainer Kees Toorenburg de belangrijke wedstrijd tegen Cromvliet. Bij winst maakte SOA een grote kans op het winnen van de 3e Periodetitel. Helaas moest SOA het in deze cruciale wedstrijd, om uiteen lopende redenen, stellen zonder Wim Moerland, Eddie Heesbeen, Eric Douw, Madjo dewus en Patrick Mulder. Wel waren gelukkig Frans Kubitza, Rene Sinke en Danny Wijnmalen op tijd hersteld van blessures. Er moest dus gewonnen worden van Cromvliet maar al snel kwam de formatie van trainer Toorenburg op een 0-1 achterstand. Na deze achterstand dicteerde SOA de gehele wedstrijd en nog voor de rust maakte Joop Ludwig uit een schitterend genomen vrije trap de 1-1. Tien minuten voor tijd herhaalde Joop Ludwig nogmaals zijn specialiteit want met veel effect krulde hij een vrije trap precies in de kruising en zette SOA hiermee op een 2-1 voorsprong. Het bleef bij 2-1 en zodoende kon SOA in de allerlaatste competitiewedstrijd de kroon op een geweldige 3e Periode gaan zetten.

Op zondag 4 mei 1997 kon de Hsv SOA 1 dus voor het eerst in haar historie een Periodetitel winnen. In de allerlaatste competitiewedstrijd tegen v.v. De Zwarte Schapen moest dit dan gaan gebeuren. Naast de vele blessures was tot overmaat van ramp ditmaal ook sterspeler en topscorer Joop Ludwig geblesseerd. Trainer Kees Toorenburg moest dus gaan puzzelen in zijn opstelling. De achterhoede van SOA was gelukkig nog wel intact gebleven, d.w.z. Richard Kipp stond weer laatste man en Robbie Vrolijk was doorgeschoven naar de linksbuiten positie. De niet fitte Madjo Dewus moest toch worden opgesteld en Richard de Boer en Danny Wijnmalen waren weer van stal gehaald.
In de eerste helft nam De Zwarte Schapen alsnog een brutale 1-0 voorsprong. Vlak voor rust scoorde Rene Sinke de gelijkmaker. In een zeer matige tweede zette Richard Kipp SOA alsnog op een 2-1 voorsprong en toen Danny Wijnmalen vlak voor tijd er zelfs 3-1 van maakte kon SOA dus voor het eerst in de geschiedenis via de nacompetitie een stap gaan zetten richting de zondag 3e Klasse KNVB.

Hsv SOA 1 op 4 mei 1997 na het winnen van de 3e Periodetitel.

Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist Hsv SOA 1 er 13 te winnen, 4 gelijk te spelen en werd er 5 keer verloren. Met 43 punten en een doelsaldo van 66 voor en 32 tegen eindigde men op een keurige derde plaats van de ranglijst. Dit was achter kampioen Kranenburg (59 punten) en Laakkwartier (47 punten).

In de nacompetitie voor promotie naar de 3e Klasse moest Hsv SOA aantreden tegen Cromvliet en Laakkwartier. Later hier meer …..

Seizoen 1997-1998

Het bestuur van Hsv SOA was in dit seizoen als volgt samengesteld; S. Grondman (voorzitter), H. Middeldorp (vice-voorzitter), Frans Kubitza (secretaris), K. de Weerd (penningmeester), H. Bandel (2e penningmeester) en de commissarissen E. Keyzer, G. Simonis en P. v.d. Vooren.

De Hsv SOA kwam dit seizoen met 6 seniorenelftallen uit in de zondagcompetitie. Aan de zaalvoetbalcompetitie deed men dit seizoen met 1 herenteam mee.

De clubs die in seizoen 1997-1998 werden ingedeeld in de zondag 4e klasse D waren: DRGS, Excelsior’20, GDA, Hermes DVS, HWD, De Postduiven, RAVA, RKWIK, SOA, SVDPW, VDL en VFC.

De A-selectie van S.O.A, o.l.v. trainer Kees Toorenburg, was voor het seizoen 1997-1998 als volgt samengesteld: Ronald Kubitza, Dennis Uytewaal, Nanous Basili, Richard de Boer, Madjo Dewus, Willem Dewus, Eric Douw, Dave Ebben, Jeffrey Hagendijk, Eddie Heesbeen, Sander Jansen, Michael Kipp, Richard Kipp, Frans Kubitza, Joop Ludwig, Willem Moerland, Aldo Osnabrug, Randell Perigault, Dennis de Roode, Rene Sinke en Danny Wijnmalen.

<

Seizoen 1998-1999

>

In dit seizoen was het eerste elftal van Hsv SOA in de zondag 4e Klasse C ingedeeld met daarin als tegenstanders; Delfia, Delft, DUNO, DVC, DZS (De Zwarte Schapen), GDA, HS Texas DHB, De Postduiven, RKDEO, SEP en Toofan. Een poule dus, in vergelijk met vorig seizoen, bestaande uit meer clubs uit de Haagse regio.

<

Seizoen 1999-2000

In 1999 kwam de gemeente Den Haag met plannen om een Chinees park op het terrein van S.O.A. aan te gaan leggen en werd hiermee duidelijk dat de Hsv S.O.A. van haar complex zou moeten gaan vertrekken.

>

Seizoen 2000-2001

Het werd de laatste jaren wel duidelijk dat het steeds moeilijker werd om nieuwe leden te werven. Daarom vestigde de Hsv S.O.A. alle hoop op de verhuizing naar het Wateringse Veld om zodoende dit probleem te kunnen oplossen. Ook het aantal vrijwilligers daalde namelijk. Na de wedstrijden was het ook niet meer druk in de kantine maar dat was bij meerdere verenigingen het geval en daarom werd het steeds moeilijker om de club draaiende te houden. Er werd telkens meer inzet van de leden en donateurs verwacht.

Uiteindelijk kreeg de Hsv S.O.A. de mogelijkheid geboden om in Wateringseveld te gaan spelen op twee velden (een wetraveld en een kunstgrasveld) met een accommodatie met 6 kleedkamers en een kantine. In januari 2001 startte de club met het vormen van allerlei commissies. Al deze commissies dienden nauw met elkaar samen te werken i.v.m. de benodigde vergunningen en de juridische obstakels.

Het bestuur van SOA was dit seizoen uit de volgende personen samengesteld: S. Grondman (voorzitter), H. Middeldorp (vice-voorzitter), F. Kubitza (secretaris), R. van Weerd (penningmeester) en H. Bandel (2e penningmeester).

Voor de zondagcompetitie werden 4 seniorenelftallen ingeschreven bij de KNVB. In de zaalvoetbalcompetitie kwam SOA met 1 herenteam uit.

>

Het vlaggenschip van SOA ging met een vrij jong elftal (o.a. Jeffrey Hop, Martin Kipp, Danny Pronk, Flo Akdim en Danny Brak), aangevuld met de routiniers Willem Moerland, John van Leeuwen, Cees Bakker, Ronald Kubitza, Jeffrey Hagendijk en speler/trainer Joop Ludwig de competitie in.
De strijd om de titel ging dit seizoen tussen TEDO, REMO en SOA. TEDO had uiteindelijk de beste papieren om kampioen te worden want zij stonden op een gegeven moment 5 punten los van SOA. Echter de ommezwaai kwam uit een heel onverwachte hoek. TEDO verloor namelijk drie wedstrijden op rij waardoor SOA, met nog drie wedstrijden te gaan, op 4 punten voorsprong kwam. Van de laatste drie wedstrijden moest SOA er minimaal twee winnen om kampioen te worden. De wedstrijd tegen Oranjeplein werd voor SOA een drama want stijf van de zenuwen verloor het team van trainer Joop Ludwig met 3-2. De voorlaatste competitiewedstrijd wist SOA thuis wel te winnen. Tegen Marathon/Azzurri werd het 3-0. Het kwam dus aan op de laatste wedstrijd van het seizoen en die moest gespeeld worden bij en tegen HMC.
HMC kwam nog wel op een 1-0 voorsprong maar daarna pakte SOA de draad weer op en volgde er een doelpuntenregen. Uiteindelijk werd het 4-9 voor SOA en met deze korfbaluitslag was SOA dus eindelijk kampioen.

Feest, feest en nog eens feest bij SOA want vanaf 18.00 uur hield de club open-huis in de kantine.

Verder zou het seizoen 2000-2001 ingaan als het jaar van de promotie van SOA 1, want voor het eerst slaagde S.O.A. onder leiding van Joop Ludwig en Puck Hofland erin, om naar de 3e Klasse KNVB te promoveren. Bij HMC (4-9) werd S.O.A. kampioen en kon de vlag in de top.

S.O.A. 2 bleef in reserve 3e klasse. S.O.A. 3 speelde in de 5e klas.

Seizoen 2001-2002

Alle commissies binnen Hsv SOA waren nog steeds druk bezig met het realiseren van de verhuizing van Kijkduin naar het Wateringse Veld. Bij het oude complex moesten nog veel zaken geregeld worden met o.a. de “buren” v.v. Nationale Nederlanden en Rood Groen’01.
De promotie van S.O.A. naar de 3e Klasse kreeg in de nieuwe wijk Wateringse Veld veel aandacht. Om nieuwe leden te werven, werden folders op scholen uitgedeeld. Daarnaast werd er een presentatie thema avond georganiseerd, en de club naam deel aan demonstraties van softbal en voetbal op een buurtfeest.

Intussen was de aanleg van de sportvelden en de bouw van het clubhuis met kleedkamers met een waarde van 1,3 miljoen in volle gang. De eerste paal werd geslagen 28 februari 2002.


Plaquette t.g.v. het begin van het aanleggen van de accommodatie in Wateringseveld.

Wederom nam de Hsv SOA met 4 seniorenelftallen deel aan de zondagcompetitie. In de zaal kwam met weer met 1 herenteam uit. Eindelijk zagen we bij aanvang van dit seizoen weer een jeugdelftal (E1) bij SOA.

In het seizoen 2001-2002 werd SOA 1 ingedeeld in de zondag 3e Klasse B van de KNVB. Deze “Haagse poule” bestond dit seizoen uit: ADO Den Haag, GDA, GONA, Haagse Hout, HVV, LenS, Postduiven, Quick Steps, Rood Groen ’01, Scheveningen, SOA en VIOS. Rood Groen’01 werd tijdens dit seizoen door de KNVB uit de competitie genomen.

Het team van trainer Joop Ludwig debuteerde uitstekend in de 3e Klasse want van de 20 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 32 punten en een doelsaldo van 41 voor en 40 tegen eindigde men op de vierde positie van de ranglijst. Door het krijgen van de vervangende Periodetitel van kampioen GONA plaatste SOA zich zelfs voor de nacompetitie. Trainer Ludwig en zijn mannen waren dus nog volop in de race om een plaats in de 2e Klasse van de KNVB.
In de eerste ronde werd over twee wedstrijden ESTO verslagen. Op Kijkduin werd er nog wel met 0-2 verloren maar in Bodegraven zegevierde SOA met 1-3. In de tweede ronde van de nacompetitie moest SOA het eerst uit opnemen tegen GDA. SOA kon helaas niet op volle sterkte aantreden en verloor zodoende, voor 1500 toeschouwers, met maar liefst 6-0. De thuiswedstrijd tegen GDA was dus slechts een formaliteit en eindigde in 0-4.

Trainer Joop Ludwig nam na dit seizoen afscheid en werd hiermee één van de succesvolste trainers die de Hsv SOA ooit gekend heeft. In zijn eerste seizoen bereikte hij de nacompetitie, in zijn tweede seizoen werd hij kampioen en in zijn derde seizoen behaalde hij wederom de nacompetitie.

Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 11 juni 2002 werd er een nieuw bestuursstructuur bij Hsv SOA ingevoerd. De nieuwe structuur was opgebouwd uit een kleiner bestuur (vijf leden) met daarnaast diverse commissies. De commissies waren bijvoorbeeld voor jeugdzaken en de softbalafdeling. Echter zowel voorzitter Siegfried Grondman als vice-voorzitter Hans Middeldorp hadden te kennen gegeven dat het na al die jaren wel mooi was geweest en dat het nu tijd was voor opvolgers. Er werd dus een geheel nieuw hoofdbestuur gevormd met Gerard Simonis als voorzitter, Jan Lorsheijd als vice-voorzitter, Frans Kubitza (algemeen secretaris), Ruud van Weerd (penningmeester) en de commissarissen Ronald Kubitza en Karel Rotteveel.

Seizoen 2002-2003 Verhuizing van Kijkduin naar Wateringse Veld

In augustus 2002 werd het nieuwe sportcomplex “Zonneveld” met één kunstgrasveld, één wetraveld zes nieuwe kleedkamers en een schitterende kantine opgeleverd. Eindelijk was het dan zover, S.O.A. speelde vanaf seizoen 2002-2003 haar wedstrijden op het nieuwe complex. Zondag 15 september 2002 was de eerste vuurdoop, de eerste kantinedienst op Wateringseveld. Al met al was het nog behelpen want de inrichting van de kantine was nog niet compleet.

De verhuizing naar Wateringse Veld kostte de Hsv SOA ook veel geld want de club en daarom werd er een bouwfonds opgericht. De doelstelling was om 10.000 euro bijeen te vergaren om hiermee het eerste jaar veldhuur te kunnen betalen.

Halverwege het seizoen kwam ADO Den Haag de openingswedstrijd spelen, voorafgegaan door een jeugdwedstrijd tegen TEDO. In oktober was er een ADO Den Haag clinic georganiseerd voor de jeugd. De eerste maanden hield de nieuwe jeugd zich rustig, maar in de loop van het seizoen gebeurden er toch een aantal zaken. Toen werd er door het bestuur besloten om een aantal spelers tussen 13 en 15 jaar voor de rest van het seizoen weg te sturen. Het aanspreken op hun gedrag, normen en waarden had namelijk geen resultaat opgeleverd.

De eerste kinderdisco was een feit. Aan het eind van het seizoen kwamen de toernooien. S.O.A. kreeg van veel verenigingen complimenten en dat deed de club goed.

Dennis Uytewaal was de eerste jeugdtrainer die S.O.A. als kampioen met de D1 konden verwelkomen. Qua sportiviteit was het een goed seizoen, alle vijf de elftallen draaide goed.

De softbal-afdeling kon een jeugdteam inschrijven en de twee dames en een herenteam speelde een perfect seizoen op het kunstgras.

Seizoen 2003-2004

De tegelactie bij S.O.A. leverde de club 7250 euro op. Alle tegels met naam werden opgehangen in de kantine.

S.O.A. nam samen met SVH, WIK en Marathon Azzuri deel aan een cursus normen & waarden. Een werkgroep binnen de club werkte het hele normen en waardenpakket uit en er werd besloten dit standaard statuut van de KNVB te hanteren en de komende jaren om te vormen tot een maatpak voor S.O.A..

De kantine dienst werd een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. De nieuwe aankleding(decoratie) van de kantine en bar moesten meer sfeer geven. Twee jeugd elftallen werden winterkampioen: E1 en F1. De Dames 1 van de softbal werden kampioen en kregen een compliment van de trainer van het Nederlands softbalteam.

De kosten van de energievoorziening waren enorm hoog en het clubgebouw was zo lek als een mandje. Er werd een specialist ingeschakeld om dit op te lossen.

Seizoen 2004-2005

Voor het seizoen 2004-2005 schreef S.O.A. vijf seniorenteams in voor de competitie. Nieuw voor S.O.A. was de start van een dames voetbalteam, alleen was het jammer dat de trainer en animator van dit dameselftal door prive omstandigheden moest afhaken. De Amstel cup was voor S.O.A. geen succes en de HC cup en nederlaag serie waren sportief en van succes verzekerd. De jeugd afdeling was met de vorming van een goed jeugdbestuur een aanvulling voor S.O.A.. Dit seizoen was S.O.A. wederom gastheer voor een KNVB jeugd groep en werden er KNVB open dagen georganiseerd op het complex.
Ondanks herhaalde oproepen in het clubblad meldden zich geen nieuwe vrijwilligers aan en werd een brainstormavond georganiseerd om dat probleem op te vangen. Het aantal jeugdleden en donateurs was dit seizoen gedaald. De advertentie’s en reclameborden namen wel sterk toe. De lotto en loterijen- inkomsten waren dit seizoen wat achter de verwachtingen gebleven.

>

Seizoen 2005-2006

>

De zondag 3e Klasse C was in het seizoen 2005-2006 uit de volgende clubs samengesteld; Duindorp SV, Hsv Escamp, GLZ, HION, HMSH, HS Texas DZS, HWD, ODB, De Postduiven, Scheveningen, SOA en Vredenburch.

<

Bron en toestemming Frans Kubitza, dia’s van Aat Krul

 

 

 

 

Palmares H.s.v. SOA (zondag)

Kampioenschappen:
1926-1927 2e klasse H HVB
1928-1929 1e klasse A HVB
1934-1935 1e klasse B HVB
1951-1952 1e Klasse A HVB *
1952-1953 1e klasse B HVB *
1970-1971 2e klasse A HVB
1974-1975 1e klasse B HVB
1975-1976 Hoofdklasse HVB
1977-1978 Hoofdklasse HVB
1986-1987 1e klasse B HVB
1990-1991 Hoofdklasse A HVB
1993-1994 Hoofdklasse A HVB
2000-2001 4e klasse C
= geen promotie

Andere prestaties:

Parade der trainers bij Hsv SOA

1945-1946 dhr Splinter
1946-1947 H.de Vos
1947-1948 A.Kant

1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 ?
1965-1966 ?
1966-1967 ?
1967-1968 ?
1968-1969 Dick Tijssen
1969-1970 Dick Tijssen
1970-1971 Dick Tijssen
1971-1972 ?
1972-1973 ?
1973-1974 Cees Versteegh
1974-1975 Dhr. de Boer
1975-1976 Ben Wareman
1976-1977 Ben Wareman
1977-1978 Henk de Boer
1978-1979 Henk de Boer / Tjoeman Chang
1979-1980 Tjoeman Chang
1980-1981 Henk den Haas
1981-1982 J.v.d. Schaft
1982-1983 Cock Clavan
1983-1984 Cock Clavan
1984-1985 Ben Wareman
1985-1986 Ben Wareman
1986-1987 Ben Wareman
1987-1988 Kees van Etten
1988-1989 Jan Eversdijk
1989-1990 Tsjeu La Ling en Alex Jacobs
1990-1991 Puck Hofland
1991-1992 Puck Hofland
1992-1993 Puck Hofland
1993-1994 Tjoeman Chang
1994-1995 Tjoeman Chang
1995-1996 Tjoeman Chang
1996-1997 Kees Toorenburg
1997-1998 Kees Toorenburg
1998-1999 Kees Toorenburg
1999-2000 Joop Ludwig
2000-2001 Joop Ludwig
2001-2002 Joop Ludwig
2002-2003 Madjo Dewus
2003-2004 Madjo Dewus
2004-2005 Madjo Dewus
2005-2006 Madjo Dewus

Parade de voorzitters bij Hsv SOA

1919-???? ?????
????-???? ????
1936-???? J. Zwaan
???? -1938 S. Hokke
1938-1939 J.de Zwaan sr.
1939-1941 J. Willkomm
1941-1945 Jan Ijzerloo
1945-1948 Dhr. Vroonen
1948-1980 Jan Beij
1980-1981 Hans Middeldorp
1981-1983 Koos Arkenbout.
1983-1985 Jan Lorsheyd
1985-1988 Koos Arkenbout
1988-1993 Willem Coene
1993-1993 H. Middeldorp (a.i.)
1993-2003 Siegfried Grondman.
2003-2006 Gerard Simonis

Veld op een stukje gemeentegrond aan de Waldorpstraat te Den Haag
Een terrein aan de Veurse Achterweg

>

Wyndaelerduin te Kijkduin

Later hier meer…

Ere-voorzitters bij Hsv S.O.A.

J. Bey
H. Hokke

Ereleden bij de Hsv S.O.A.

B. Arkenbout
J. Beij
J. Grondman
S. Grondman
S. Hokke
K. de Leeuw
D. Lorsheijd
J. Middeldorp
A.C. de Ruiter
F. Vuijk
J.H.B. van IJzerloo.

Lid van Verdienste bij de Hsv S.O.A.

J.C. Bandel
G. de Caluwe
J.S.V. Grondman
H. Houtman
A. Kipp
L. v.d. Kraats
H. van Raalte
W. Rill
L.J. v.d. Steen
C. Timmers
R. Troost
P.A.J. v.d. Vooren
R. v. Weerd
Arie van Viersen
J. Beij