KSD

Den Haag
01-05-1931 - 30-06-2013

v.v. KSD (zaterdagvereniging)

Terrein: Militaire Sportterreinen
Oude Waalsdorperweg 5
2597 AK Den Haag
Telefoon: 070-3240328
Site: http://www.vvksd.nl/ (offline)

 

De afkorting K.S.D. staat voor Koninklijke Stallen Departement. Voetbalvereniging K.S.D. was vroeger de club van de Koninklijke hofhouding. De voetballers werkten als lakei of beveiliger op paleis Noordeinde of waren werkzaam in de paardenstallen, het “reisbureau” van de Oranjes! Ja, ook de koetsier van de gouden koets trapte wel eens een balletje. Lange tijd mocht K.S.D. zich het enige echte “Oranje” noemen want de Koningin was immers de hoofdsponsor van de club. De band met de Koninklijke familie is tegenwoordig wat verwaterd en het oranje-shirt is ingeruild voor het even symbolische rood-wit-blauw.

De oprichting van K.S.D.

De geboortewieg van K.S.D. stond eigenlijk op paleis Soestdijk. Het paleis had een eigen voetbalclub, genaamd K.P.S, waarbij nogal wat “stallenjongens” uit Den Haag speelden.  Onder deze “stallenjongens” ontstond in de winter van 1930, in de eetzaal van het Koninklijke Departement te ‘s-Gravenhage, het idee om met het personeel van de Koninklijke Stallen zelf een voetbalwedstrijd te organiseren. De drie initiatiefnemers B. Hoogeveen, B. Koderritsch en H. van der Touw meenden dat het mogelijk moest zijn om onder de personeelsleden een elftal te formeren. Naarstig werd er dus bij verschillende collega’s gepolst of er interesse was om te voetballen echter, vooral de oudere collega’s, waren niet heel erg enthousiast.

Ondertussen werd er na de diensttijd met een kleine bal flink gevoetbald in de binnen manege en binnenplaats en daardoor sneuvelde regelmatig een ruit. B. Hoogeveen en P. Veenhuizen besloten toen om de eerste originele voetbal te schenken.
Toen echter in het voorjaar van 1931 de meeste van de jongeren “stallenjongens’ naar Paleis “Het Loo” bij Apeldoorn werden overgeplaatst werd de animo om te gaan voetballen alleen maar groter omdat daar veel meer gelegenheid voor was. Deze animo had tot gevolg dat eind april, in de zogenaamde “Pijpenla” aan de Koninklijke Stallen door hetzelfde drietal B. Hoogeveen, B. Koderritsch en H. van der Touw een bespreking volgde met de poging om een eigen voetbalvereniging op te richten. In een mum van tijd hadden maar liefst 15 jongens zich opgegeven en zodoende werd op 1 mei 1931 een voetbalvereniging opgericht die de naam zou dragen van het Koninklijke Stal Departement, of te wel K.S.D.

Als eerste bestuur van de v.v. K.S.D. werd als volgt samengesteld; Voorzitter: K. Veerman, Secretaris: W. Beekman, Penningmeester: H.P. van der Touw en de Commissarissen H. Bresser en C. Groen. De clubkleuren van v.v. K.S.D. werden in eerste instantie zwart-wit.

Al spoedig kreeg het bestuur van v.v. K.S.D. toestemming van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina om de fraai gelegen afrijbaan als voetbalveld te gebruiken. De donatielijst groeide aan en H.M. Koningin Wilhelmina, Z.K.H. Prins Hendrik en H.K.H. Prinses Juliana stonden ook op deze lijst vermeld, evenals alle dames en heren der Hofhouding. Hiermee was de v.v. K.S.D. uitgegroeid tot een echte erkende vereniging.
Bijna iedere avond kon, indien de dienst het toeliet, de K.S.D.-ers op eigen veld zien oefenen. Het fraaie speelveld was afgebakend en al het materiaal was aangeschaft om er een echt voetbalveld van te maken.

Eind mei 1931 waagde het team van v.v. K.S.D. om voor het eerst een wedstrijd aan te gaan en wel tegen de veteranen van A.G.O.V.V. De volgende spelers vormde het eerste elftal dat ooit voor K.S.D. in het veld kwam; A. Hoogeveen, B. Hoogeveen, W. Slijkhuis, H. Bresser, W. Beekman, C. Groen, P. Veenhuizen, H. van der Touw, B. Kolderitsch, H. Giljamsen en A. van Beek.
Een zware nederlaag was voorspeld maar K.S.D. hield zich prima staande en uiteindelijk werd de uitslag 1-1. Van deze wedstrijd stond er zelfs nog een verslag in de Apeldoornse Courant.

Veel thuiswedstrijden van K.S.D. werden bijgewoond door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana en de dames en heren van de Hofhouding.

Seizoen 1931-1932

Het probleem bij de leden van v.v. K.S.D. was dat ze voor hun werk de ene keer op het paleis Het Loo in Apeldoorn moesten werken en de andere keer bij de Koninklijke Stallen in Den Haag. In de winter waren de meeste leden altijd in Den Haag gestationeerd en daarom werd er besloten om toe te treden tot de Haagse Kantoor Voetbal Bond (H.K.V.B.).

In de eerste periode van K.S.D. trainden en voetbalde de voetballers in het Zuiderpark en werden de gehuurde voetbalshirts voor iedere wedstrijd “met de brik” opgehaald want het was ook voor de leden van de hofhouding een armoedige tijd. Op een gegeven moment kwam er beetje bij beetje toch wat geld los voor K.S.D. want de Koninklijke Stallen zag het voetballen toch steeds meer als een sociaal gebeuren. Wel moest er eerst nog een oranje embleem met de letters KSD op het shirt worden aangebracht.

Vervolgens werd er via “hogere kringen” een voetbalveld geregeld. Als thuisbasis van de v.v. K.S.D. werd er in onderhuur een terrein van de voetbalvereniging B.Z.W. aan de Buurtweg te Wassenaar aangewezen.

In verband met de dienst konden de spelers van K.S.D. in competitieverband alleen op zondagochtend voetballen. Echter voorzitter K. Veerman had bezwaren tegen het voetballen op zondag en zodoende lag hij in 1932 zijn functie neer. De heer Duiser sr. nam de functie van voorzitter over. Ondertussen had secretaris W. Beekman ook zijn functie neergelegd en werd opgevolgd door H. Bresser.

Seizoen 1932-1933

>

Op 17 maart 1933 vond er voor het eerst in het bestaan van de v.v. K.S.D. een feestavond plaats, welke plaats vond in Café Restaurant Hof van Berlijn in de Papestraat te Den Haag.

Seizoen 1933-1934

Ieder jaar werden er bij de v.v. K.S.D. beurtelings in Den Haag en in Apeldoorn feestavonden gehouden.

>

Seizoen 1934-1935

>

Met wisselend succes was er al een aantal seizoenen aan de competitie deelgenomen maar in het seizoen 1934-1935 wist KSD 1 kampioen te worden van de 2e Klasse HKVB en hiermee te promoveren naar de 1e Klasse.

<

Seizoen 1935-1936

Op 1 mei 1936 bestond de v.v. K.S.D. exact 5 jaar en dat eerste lustrum werd op waardige wijze gevierd in het gebouw “De Vereniging” in de Willemstraat te Den Haag.

>

Seizoen 1936-1937

>

<

Seizoen 1937-1938

>

<

Seizoen 1938-1939

Bij aanvang van het seizoen 1938-1939 vond er bij de v.v. K.S.D. een bestuurswisseling plaats. De heer Duiser sr. had zijn functie van voorzitter neergelegd en werd opgevolgd door de heer H. van der Touw. De heer G. Loman werd 1e secretaris en dhr. L. van Eijsbergen bleef penningmeester terwijl de heren P. Veenhuizen en B. Hoogeveen als commissarissen optraden.
De heren Duiser en Bresser werden als dank voor alle bewezen diensten tot Erelid van de v.v. K.S.D. benoemd. 

<

Seizoen 1939-1940

In augustus 1939 werd in Nederland de algehele mobilisatie afgekondigd. Op 1 september 1939 brak de Tweede Wereldoorlog uit. De KNVB/HVB besloot wel een competitie te laten verspelen, maar deze werd aangemerkt als “noodcompetitie”. Er kwam een indeling waarbij het reizen van clubs zoveel mogelijk beperkt werd en er zou aan het einde van het seizoen 1939-1940 geen sprake zijn van degradatie of promotie.

>

Seizoen 1940-1941

In september 1940 werd besloten om alle activiteiten binnen v.v. K.S.D. stop te zetten en betere tijden af te wachten. Sporadisch werden er door K.S.D. nog enkele vriendschappelijke wedstrijden gespeeld maar die hadden niet veel om het lijf.

Door de Tweede Wereldoorlog werd het er in Nederland en de rest van Europa niet beter op en zodoende besloot het bestuur van K.S.D. tot aan het einde van de oorlog alles volkomen stil te liggen. Hiermee bestond de v.v. K.S.D. dus slechts statutair.

Seizoen 1945-1946

Op 5 mei 1945 kwam voor Nederland dan eindelijk de onvergetelijke Bevrijdingsdag, de dag die voor allen, die hem bewust beleefden, nimmer zal worden vergeten. Zo kwam er dan ook een einde aan de vijf lange bezettingsjaren door de Duitsers. De grote steun van de v.v. K.S.D, eerste stalmeester Dhr. Verheijen die altijd een warme belangstelling had voor de voetbalvereniging, was de club ontvallen. Hij was door de Duitse bezetter weggevoerd en keerde vanuit het kamp Buchenwalde niet meer terug.

>

Seizoen 1946-1947

In oktober 1946 volgde de eerste Algemene Ledenvergadering na de oorlog en waren er binnen de Koninklijke Stallen plannen om een Personeelsvereniging op te richten met als onderafdeling voetbal. Hiermee zou dan een einde komen aan het bestaan van de voetbalvereniging K.S.D. Echter de gehele aanhang van v.v. K.S.D. nam stelling tegen dit voorstel en zodoende werd gelukkig het voortbestaan van de voetbalclub K.S.D. gewaarborgd. 

Inmiddels zag de heer L. van Eijsbergen zich genoodzaakt zijn functie van penningmeester, wegens verandering van werkkring, neer te leggen. Voor al zijn bewezen diensten werd L. van Eijsbergen benoemd tot Erelid van de v.v. K.S.D.
Het bestuur van v.v. K.S.D. vervolgde na de oorlog de werkzaamheden in de volgende samenstelling: H. van der Touw (voorzitter), G. Loman (secretaris en penningmeester) en de commissarissen P. Veenhuizen, J. Kant en B. Koderitsch.

Door bemiddeling van de nieuwe Eerste Stalmeester Ritmeester Bisschoff werden de spelers van voetbalschoenen voorzien.

>

Seizoen 1947-1948

Bij aanvang van het seizoen 1947-1948 vond er binnen de v.v. K.S.D, door het aftreden van de heer Loman, wederom een bestuurswisseling plaats. Het nieuwe bestuur werd nu gevormd door; H. van der Touw (voorzitter), L. Baaij (secretaris), W. Passchier (penningmeester) en de commissarissen P. Veenhuizen, J. Lammers en G. Post.

Er werd door het bestuur van K.S.D. getracht om een veld op het Landgoed Raaphorst te vinden maar dit mislukte. Echter kon men wel als onderhuurder terecht in “Het Hoornpark” te Rijswijk. Zodoende kon de v.v. K.S.D. weer aan de competitie deelnemen, echter niet meer in de Haagse Kantoor Voetbal Bond (ogeheven) maar in de KNVB / HVB.

Door bemiddeling van de Eerste Stalmeester werden de spelers van K.S.D. van voetbalschoenen voorzien en werd er getracht op het landgoed Raaphorst een speelveld te bemachtigen. Dit lukte helaas niet maar spoedig daarna kon er een terrein in onderhuur worden genomen op Het Hoornpark te Rijswijk. Zodoende kon K.S.D. weer met veel animo aan de competitie van de KNVB deelnemen aangezien de H.K.V.B. in 1940 was opgeheven.

>

Seizoen 1948-1949

>

In mei 1949 zag de heer Van der Touw zich genoodzaakt zijn functie als voorzitter, wegens gezondheid redenen, neer te leggen. Henk Pieter van der Touw was vanaf de oprichting van v.v. K.S.D. onafgebroken bestuurslid geweest waarvoor hem als dank het Erelidmaatschap van K.S.D. werd aangeboden. De heer J. Lammers nam tijdelijk het voorzitterschap over.

Seizoen 1949-1950

Voor aanvang van het seizoen 1949-1950 werd de heer Baaij gekozen tot de nieuwe voorzitter van v.v. K.S.D. De heer De Groot was afgetreden als secretaris en zijn functie werd overgenomen door de heer Loman. Ook de bestuursleden Kant en Post waren afgetreden en zij werden opgevolgd door B. van Zoest en J. Luijten. Echter enkele maanden later werd voorzitter Baaij aan het ziekbed gekluisterd en nam de heer J. Lammers zijn functie waar.

<

Seizoen 1950-1951

Al met al bleek dat al die bestuurswisseling binnen K.S.D. het verenigingsleven geen goed te hebben gedaan. Zodoende werd er weer een beroep gedaan op de inmiddels geheel herstelde Henk Pieter van der Touw om het voorzitterschap weer op zich te nemen. De overige bestuursleden waren; de heer Bol (secretaris), de heer Pesschier (penningmeester) en de commissarissen Lammers, Koderitsch, Van Zoest en Kant.

<

Op 1 mei 1951 bestond de v.v. K.S.D. exact 20 jaar en dit vierde lustrum werd uiteraard gevierd. K.S.D. mocht op het feest zich zelf verheugen op de aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Juliana en de dames en heren van de Hofhouding. Uniek dus en een hele eer voor een Haagse voetbalclub.

Seizoen 1951-1952

Allemaal hosanna dus bij de v.v. K.S.D. maar op het voetbalveld ging het minder goed want ondertussen hadden veel oudere spelers hun voetbalschoenen aan de wilgen gehangen en zodoende werd het voor de club steeds moeilijker om met een volledig elftal uit te komen. Vele wedstrijden moesten worden afgezegd en zodoende volgde de ene na de andere boete door de KNVB.

<

Seizoen 1952-1953

Het bestuur van K.S.D. was teruggebracht naar vijf personen. Omdat K.S.D. geen volledig eerste elftal op de been kon brengen besloot de vereniging om zich terug te trekken uit de competitie. Sterker nog, het bestuur zat zelfs te denken om de club te bedanken als lid van de KNVB en zo te trachten om op een andere wijze de vereniging levensvatbaarheid te geven.
Omdat verschillende oudere K.S.D.-leden zich niet konden vinden met dit idee van het bestuur gingen deze plannen gelukkig niet door, hoewel er eigenlijk geen andere weg mogelijk was. Als gevolg hiervan lag het verenigingsleven bij v.v. K.S.D. enkele maanden stil en waren er met de heren Van der Touw (voorzitter) en Pesschier (secretaris en penningmeester) nog slechts twee bestuursleden over.

Beide heren bleven voor het voortbestaan van K.S.D. vechten en na wat onderlinge gesprekken lukte het om de heer D. van Florestein voor de taak van secretaris te strikken. En hoewel de heer Florestein totaal geen verstand van bestuursaangelegenheden had, zette het drietal de schouders er onder met als resultaat dat de v.v. K.S.D. toch bleef bestaan.

<

Seizoen 1953-1954

De intense arbeid van de drie bestuursleden boekte in de jaren vijftig meteen binnen K.S.D. resultaat want er werd ook een Toneel- en Klaverjasafdeling opgericht. Vooral de Toneelafdeling verliep grandioos en zodoende kreeg men van de Eerste Stalmeester van het Koninklijke Stallen Departement aan het Noordeinde een lokaal ter beschikking. Hiermee werd officieel het eerste eigen clublokaal voor K.S.D. een feit.

<

Seizoen 1954-1955

>

<

Seizoen 1955-1956

>

<

Seizoen 1956-1957

>

<

Seizoen 1957-1958

>

<

Seizoen 1958-1959

In 1958 kwam het eerste clubblad uit, hetgeen één keer in de maand verscheen. Omdat er inmiddels weer een aantal jonge personeelsleden bij het Koninklijke Stallen Departement in dienst waren getreden, gingen de gedachten vanzelf ook weer naar de voetbalsport. Eén van de nieuwe personeelsleden, de heer Leen Wolswijk, probeerde zoveel mogelijk jonge mensen te interesseren voor de voetbalsport. Intussen begon men bij K.S.D. ook met enkele zonen van oudere leden met voetbal te oefenen op de speelweide in het Zuiderpark.

<

Seizoen 1959-1960

Ondertussen lukte het men, met medewerking van de Eerste Stalmeester, om in contact te komen met de Garnizoen Commandant om een vergunning te krijgen op het Militaire sportveld (het garnizoenssportveld) aan de Oude Waalsdorperweg (achter de Alexander Kazerne bij het begin van de Landscheidingsweg). In eerste instantie was dit puur om op dit militaire sportveld met elf spelers te oefenen maar achteraf was dit dus de eerste stap naar een eigen complex.

<

Seizoen 1960-1961

Door de voetballers van K.S.D. werd er inmiddels volop getraind op het militaire sportveld, bovendien had men besloten om ook aan de zomeravond competitie deel te nemen. Boven ieders verwachting behaalde K.S.D. zelfs het kampioenschap van deze zomeravondcompetitie.

Het bestuur van K.S.D. had besloten om weer een eerste elftal in te schrijven voor de zaterdagcompetitie. K.S.D. 1 werd zodoende ingedeeld in de 3e Klasse A van de HVB en trof hierin de volgende tegenstanders; Alto, Blauw-Zwart, CWP, GDA, GONA, HGA, sv De Jagers, MvM, OSZ, PVS en TONEGIDO.

Omdat dit seizoen de strijd om het kampioenschap de gehele tijd tussen GONA en GDA ging en uiteindelijk door GONA met 37 punten werd beslist werden een aantal wedstrijden aan het einde van de competitie niet meer gespeeld. Zo speelde K.S.D. i.p.v. 22 competitiewedstrijden er slechts 19. Van die 19 wedstrijden wist men er 9 te winnen, 2 gelijk te spelen en 8 te verliezen. Met 20 punten en een doelsaldo van 65 voor en 58 tegen eindigde men op een keurige zevende positie van de ranglijst.

Dit alles gaf de burger moed en na heel veel besprekingen met de militaire instanties kreeg K.S.D. toestemming om op het militaire terrein een clubtent te bouwen. Echter eer die clubtent er stond moest men tijdens het bouwen nog zoveel moeilijkheden uit de weg ruimen, eer die er eenmaal stond.

In het voorjaar van 1961 kon de nieuwe clubtent van K.S.D. eindelijk officieel worden geopend en begon voor de voetbalafdeling van K.S.D. een geheel nieuwe periode op het complex aan de Waalsdorpervlakte op het garnizoenssportveld aan de Oude Waalsdorperweg, achter de Alexander Kazerne bij het begin van de Landscheidingsweg. Echter een gulle gever was het Koninklijke huis nog niet want het eerste clubgebouw was een van tweedehands hout getimmerde hut zonder wc.

Op de Algemene Ledenvergadering van 29 mei 1961 werd de Eerste Stalmeester, Luitenant Kolonel Bisschoff van Heemskerk het Erevoorzitterschap aangeboden en als zodanig geïnstalleerd. 

Seizoen 1961-1962

<

>

Seizoen 1962-1963

Vanaf seizoen 1962-1963 kwam ook de voetbalvereniging Marine op het garnizoenssportveld aan de Oude Waalsdorperweg voetballen.

De indeling van KSD 1 voor het seizoen 1962-1963 in de zaterdag 3e Klasse B van de HVB luidde als volgt; Arentsburg, ASSO, Bizon, GDA, KSD, PVS, PZH, SVGW, Te Werve en TONEGIDO.

Een onopvallend seizoen ditmaal voor KSD 1 waarin men uiteindelijk in de middenmoot eindigde. Van de 18 competitiewedstrijden won men er 9, speelde 1 keer gelijk en werd er 8 maal verloren. Met 17 punten, en een doelgemiddelde van 47 voor en 48 tegen, eindigde KSD op de vijfde positie van de ranglijst.

Seizoen 1963-1964

>

Ditmaal werd KSD 1 ingedeeld in de zaterdag 3e Klasse A van de HVB met daarin de volgende tegenstanders: Alto, ASSO, Blauw Zwart, CWP, DVJ, Escher Boys, ESC, GONA, MvM, PZH en Tonegido.

Op zaterdag 9 mei 1964 werd KSD kampioen van de 3e Klasse B van de HVB door GONA te verslaan.

In 1964 speelde het eerste elftal van K.S.D. een voorwedstrijd in het Feyenoord stadion tegen een combinatie van het derde= en vierde elftal van Feyenoord. Bij rust stond K.S.D. met 4-0 achter maar in de tweede helft was men telkens in de meerderheid en scoorde E. Muiser het enige tegendoelpunt (4-1). Na afloop van deze wedstrijd ontving K.S.D. applaus van het volle stadion.

Seizoen 1964-1965

Vooral in Oranje-gezinde gebieden was K.S.D. een club van grote aanzien. Uitwedstrijden in Zeeland of een toernooi op de Veluwe waren evenementen waarvoor hele dorpen uitliepen. K.S.D. werd als prins onthaald want het personeel van het Koninklijke huis kwam “op visite” en dat maakte indruk. Besturen stonden plechtig opgesteld en stelden zichzelf en de spelers beleefd voor. Ook het ontzag tijdens de wedstrijd nam nauwelijks af! De tegenstanders gingen nog net niet opzij, maar ze waren heel voorzichtig en pasten er voor op dat er een K.S.D.-speler werd geraakt.

<

Seizoen 1965-1966

De voetbalvereniging K.S.D. had ondertussen twee elftallen in de competitie spelen, een fraai voetbalveld, een mooie clubtent en een flinke klaverjasafdeling en zodoende meende voorzitter H.P. van der Touw om een stapje terug te treden. De heer Van der Touw zat immers al vanaf de oprichting van K.S.D. bijna onafgebroken, maar liefst vierendertig jaar lang in het bestuur, waarvan 28 jaar als voorzitter. Zijn taak als voorzitter werd overgedragen aan een jonger personeelslid en wel de heer J. Westerhoud.

Op de feestavond van 30 oktober 1965 vond de huldiging plaats voor de vele verdiensten van de heer Van der Touw waarbij de voorzitter Afdeling Den Haag van de KNVB hem de Zilveren Bondspeld opspeldde.

<

Seizoen 1966-1967

>

<

Seizoen 1967-1968

>

<

Seizoen 1968-1969

>

De indeling van KSD 1 voor het seizoen 1968-1969 in de 2e Klasse B van de HVB luidde als volgt; AVA’45, CWP, DVJ, GDA, GGB, KSD, sv Nootdorp, PGS, Te Werve en sv Voorburg.

Een onopvallend seizoen ditmaal voor KSD 1 waarin men uiteindelijk in de middenmoot eindigde. Van de 18 competitiewedstrijden won men er 6, speelde 5 keer gelijk en werd er 7 maal verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers 41-46, eindigde KSD op de zesde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1969-1970

>

De indeling van KSD 1 voor het seizoen 1969-1970 in de zaterdag 2e Klasse A van de HVB luidde als volgt; DORR, ESC, GDA, KSD, sv Nootdorp, PVS, Quick Steps, SML’46, Te Werve, VELO en Wilsonmeters.

Een matig seizoen voor het vlaggenschip van KSD waarin men ook nog eens 2 punten in mindering kreeg wegens schuld van het staken bij de wedstrijd KSD  -Quick Steps. Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist men er 6 te winnen, 4 gelijk te spelen en werd er 10 keer verloren. Met 14 punten, en een doelgemiddelde van 29 voor en 52 tegen, eindigde KSD op de negende positie van de ranglijst. Alleen Quick Steps (13 punten) en GDA (8) deden het dit seizoen nog slechter.

Seizoen 1970-1971

>

<

Seizoen 1971-1972

>

<

Seizoen 1972-1973

>

In het seizoen 1972-1973 was de zaterdag 1e Klasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: ASSO, BSC’68, DVC, DVJ, Ec-So, ESC, KSD, PGS, SVGEB, Te Werve, Verburch en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1973-1974

>

<

Seizoen 1974-1975

>

Het eerste elftal van KSD kwam in het seizoen 1974-1975 uit in de zaterdag 1e Klasse A van de HVB met ditmaal als tegenstanders: ASSO, Ec-So, Escher Boys, HPSV, sv De Jagers, sv Nootdorp, PGS, PVS, SVGEB, SVGW en sv Wassenaar.

Het vlaggenschip van KSD speelde een onopvallend seizoen. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er 9 in winst om te zetten, 3 gelijk te spelen en werd er 10 keer verloren. Met 21 punten, en een doelsaldo van 31 voor en 40 tegen, eindigde men op de zevende positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1975-1976

>

Het eerste elftal van KSD kwam ook in dit seizoen uit in de zaterdag 1e Klasse A van de HVB met ditmaal als tegenstanders; ASSO, Ec-So, Escher Boys, HTSV, vv Marine, vv Nationale Nederlanden, sv Nootdorp, PVS, SVGEB, SVGW en sv Wassenaar.

KSD 1 had het dit seizoen moeilijk in de zaterdag 1e Klasse HVB want van de 22 competitiewedstrijden werden er slechts 6 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 11 keer verloren. Met 17 punten, en een doelsaldo van 26 voor en 40 tegen, eindigde men dan ook op de tiende positie van de ranglijst. Ec-So (16 punten) en Escher Boys (13) deden het dit seizoen nog slechter.

<

Seizoen 1976-1977

>

Het eerste elftal van KSD kwam dit seizoen uit in de zaterdag 1e Klasse HVB met daarin als tegenstanders; ASSO, Ec-So, ESC, GONA, HTSV, v.v. Marine, v.v. Nationale Nederlanden, sv Nootdorp, PVS, Verburch en sv Wassenaar.

Dit seizoen was de sv Wassenaar oppermachtig in de competitie en werd dan ook met maar liefst 40 punten kampioen. KSD 1 speelden met 23 punten uit 22 competitiewedstrijden een prima seizoen en eindigde hiermee op de vierde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1977-1978

<

De zaterdag 1e Klasse van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, Ec-SO, ESC, GONA, HTSV, KSD, vv Nationale Nederlanden, Nootdorp, PVS, SVGW, VELO en Verburch.

>

Seizoen 1978-1979

>

In het seizoen 1978-1979 was de zaterdag 1e Klasse A van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, CWP, Ec-So, ESC, HTSV, KSD, Nationale Nederlanden, Nootdorp, VCS, VELO, Verburch en FC Waasdorp.

<

Seizoen 1979-1980

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BSC’68, Ec-So, ESC, HTSV, KSD, Marine, Ornas, VCS, VELO, Verburch en FC Waasdorp.

Het eerste elftal van KSD speelde een onopvallend seizoen. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er 7 te winnen, 6 gelijk te spelen en 9 te verliezen. Met 20 punten, en een doelsaldo van 41 voor en 39 tegen eindigde men op een negende positie van de ranglijst. Zowel FC Waasdorp (6 punten) als v.v. Marine (13 punten), die ook op het complex van KSD speelden, degradeerden naar de 2e Klasse HVB.

In de nacht van zondag 6 januari op maandag 7 januari 1980 voltrok zich een grote ramp voor KSD toen het gehele clubgebouw en tevens heel veel materieel in vlammen opging.

Gelukkig bood buurman v.v. Marine hun gastvrijheid en zodoende kon KSD tijdelijk gebruik maken van de v.v. Marine kantine, kleedkamers en trainingsmateriaal.

Seizoen 1980-1981

Aan het einde van het seizoen 1979-1980 had het bestuur van het inwonende FC Waasdorp besloten om definitief de stekker uit de club te trekken. Met andere woorden, het naar de tweede klasse HVB gedegradeerde FC Waasdorp hield op te bestaan. Op dat moment telde FC Waasdorp nog slechts één seniorenelftal en de overgebleven spelers, onder wie nogal wat Engelsen, stapten over naar v.v. K.S.D.

<

Op 1 mei 1981 bestond K.S.D. exact 50 jaar

Seizoen 1981-1982

Een van de hoogtepunten in het bestaan van de club was de realisatie van een nieuw clubgebouw, waarvoor Prins Claus op 28 oktober 1981 de eerste paal had geslagen en dat op 31 augustus 1982 door de koningin officieel werd geopend.

De indeling van de KSD 1 voor het seizoen 1981-1982 in de zaterdag 1e Klasse A van de HVB luidde als volgt; Blauw Zwart, BSC´68, Ec/So, ESC, GDA, sv De Jagers, KSD, Marine, sv Nootdorp, NSEM, VCS, Verburch en sv Wassenaar.

Het eerste elftal van KSD kende een goed seizoen waarin men helaas net iets tekort kwam voor het kampioenschap. Van de in totaal 24 competitiewedstrijden werden er 13 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 30 punten, en een doelgemiddelde van 51 voor en 29 tegen, eindigde men op de vierde positie van de ranglijst. Dit was dus net achter kampioen Verburch (35 punten), sv Nootdorp en NSEM (beide 31 punten).

<

Seizoen 1982-1983

>

Wederom kwam het vlaggenschip van KSD dus uit in de 1e Klasse A van de HVB met ditmaal de tegenstanders: Blauw Zwart, BSC’68, ESC, Escher Boys, GDA, LenS, Marine, sv Nootdorp, NSEM, VCS en sv Wassenaar.

KSD speelde een constant seizoen en eindigde hiermee dan ook in de middenmoot. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 9 te winnen, 6 gelijk te spelen en werd er 7 keer verloren. Met 24 punten, en de doelcijfers 41-30, eindigde KSD op een zesde positie van de ranglijst.
Altijd wel leuk om te vermelden hoe de “burenruzie” tussen KSD en v.v. Marine dit seizoen afliep. In de negende speelronde eindigde KSD-Marine in 2-1 door een benutte strafschop van Lex Gaspers en een eigen doelpunt van een Marine-verdediger. Van de terugwedstrijd hebben we helaas het resultaat nog niet kunnen achterhalen.

<

Seizoen 1983-1984

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BSC’68, Escher Boys, GDA, sv De Jagers, KSD, LenS, Marine, Nationale Nederlanden, NSEM, Takdier Boys en sv Wassenaar.

In de eerste competitiewedstrijd versloeg KSD tegenstander GDA met 3-1 door drie treffers van Martin Rutten. KSD begon sowieso uitstekend aan de competitie want hierna werd ook Escher Boys met 2-1 (treffers van Martin Rutten en Arnold Bergman) verslagen. Tot en met de zesde speelronde stond KSD met 9 punten bovenaan de ranglijst maar daarna werd men door sv De Jagers van de koppositie verdrongen.
Overigens stond er in de vijfde speelronde de derby KSD-Marine op het programma. In een spannende wedstrijd werd het uiteindelijk 3-3. Martin Rutten (2x) en Arnold Bergman waren de doelpuntenmakers voor KSD. In speelronde 15 stond de return van deze derby op het programma en ditmaal wist KSD met 1-2 te winnen van v.v. Marine.
Lange tijd bleef KSD nog in de strijd om het kampioenschap maar uiteindelijk viel men aan het slot van de competitie alsnog ver terug. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 26 punten, en de doelcijfers 50 voor en 49 tegen, eindigde men op een gedeelde vijfde positie van de ranglijst. LenS werd kampioen met 35 punten.

<

Seizoen 1984-1985

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld; Blauw-Zwart, BSC’68, Escher Boys, sv De Jagers, KSD, Marine, Nationale Nederlanden, Ornas, PGS, SVGW, Takdier Boys en sv Wassenaar.

Blauw-Zwart was dit seizoen oppermachtig in de 1e Klasse A en werd dan ook met 34 punten kampioen. Het eerste elftal van KSD speelde een een redelijk seizoen in de 1e Klasse HVB want van de 22 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 10 verloren. Met 23 punten en een doelsaldo van 38 voor en 31 tegen eindigde men op een vijfde positie.

<

Seizoen 1985-1986

>

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Amar Deep, Bizon, CWP, Escher Boys, Graaf Willem II VAC, sv De Jagers, KSD, Nationale Nederlanden, PDK, PGS, Westerkwartier en FC Zoetermeer.

<

Seizoen 1986-1987

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1986-1987 uit de volgende clubs samengesteld: Amar Deep, CWP, KSD, Nationale Nederlanden, Ornas, PGS, PZH, Rijswijk, SVGW, VELO, Verburch en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1987-1988

>

Het vlaggenschip van KSD kwam in het seizoen 1987-1988 uit in de zaterdag 1e Klasse B van de HVB met daarin als tegenstanders; Amar Deep, Ariston’80, Celeritas, Ec-So, Escher Boys, Graaf Willem II VAC, HS Texas DHB, HTSV, Ornas, Rijswijk en Schipluiden.

KSD 1 deed het in de eerste seizoenshelft prima maar had alleen de pech dat Rvv Rijswijk in deze competitie oppermachtig was. Met 16 punten uit 14 wedstrijden en een doelsaldo van 31 voor en 26 tegen ging men op een vijfde positie van de ranglijst de winterstop in. Op dat moment was Rvv Rijswijk koploper met maar liefst 24 punten uit 14 duels.

Later hier meer …..

<

Seizoen 1988-1989

>

De twaalf clubs die in het seizoen 1988-1989 in de zaterdag 1e Klasse B van de HVB uitkwamen waren; Amar Deep, DVC, Graaf Willem II VAC, HS Texas DHB, HTSV, KSD, vv Nationale Nederlanden, PGS, RAS, RAVA, Schipluiden en SVGEB.

De prestaties van het vlaggenschip van KSD waren dit seizoen niet om over naar huis te schrijven. Van de 21 competitiewedstrijden (de laatste competitiewedstrijd om den keizers baard werd niet meer gespeeld) wist KSD er slechts 5 te winnen, 6 gelijk te spelen en werd er 10 keer verloren. Met 16 punten en een doelsaldo van 28 voor en 39 tegen eindigde men op een tiende positie van de ranglijst. Alleen HTSV (14 punten) en Graaf Willem II VAC (10) deden het dit seizoen nog slechter.

<

Seizoen 1989-1990

>

<

Seizoen 1990-1991

Het bestuur van de v.v. KSD was in het seizoen 1990-1991 als volgt samengesteld: Voorzitter: Evert Muijser, Secretaris: Jan Schoneveld, Penningmeester: A.A. Kuiper, Vice Voorzitter: H.A. de Beus en Wedstrijdsecretaris: Dick Zwartepoorte.

KSD was, mede door de strenge ballotage commissie, met zo’n honderd spelende leden nog immer een kleine voetbalclub. De helft van die leden bestond nog steeds uit het personeel van de hofhouding van het Koninklijk huis. Bovendien mocht van het Ministerie van Defensie niet meer dan twee wedstrijden per weekend op het KSD-complex gespeeld worden. Hierdoor had KSD maximaal vier seniorenelftallen. Hoe graag de club het ook zou willen maar hierdoor kon men dus niet starten met jeugdvoetbal.

De 1e Klasse B van de zaterdag HVB bestond dit seizoen: BSC’68, DVJ-Bizon, HS Texas DHB, KSD, LenS, Ornas, Postalia, RAVA, RVC, Rijswijk, Vredenburch en sv Wassenaar.

De formatie van trainer Joop Jochems begon uitstekend aan de competitie want van de eerste 8 competitiewedstrijden werden er 6 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 1 verloren. Hiermee haalde KSD de 1e Periodetitel binnen en was men dus al verzekerd van nacompetitievoetbal. Echter KSD ging voor de titel en na een spannende tweestrijd met Postalia werd op zaterdag 27 april 1991 het kampioenschap van de 1e Klasse B een feit.

We zijn nog op zoek naar de kampioensfoto van KSD!

Het kampioenselftal van trainer Joop Jochems bestond o.a. uit: Hans Blije (keeper), Visser, De Wolf, Hauser, Van der Hulst, Peter Blije, Raymond Trouwborst, Roy Hambrook, Blooke, Martin Rutten, De Roode, Dilano Stenhuijs en T. Dlorey.

Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist KSD er 16 te winnen, 3 gelijk te spelen en 3 te verliezen. De kampioen behaalde hiermee 35 punten en een doelsaldo van 41 voor en 19 tegen. Een uniek seizoen dus voor KSD begrippen want het laatste kampioenschap van de club dateerde alweer uit het seizoen 1963-1964.

Op vrijdag 10- en zaterdag 11 juni 1991 vierde KSD haar 60-jarig bestaan. Op vrijdagmiddag speelde de veteranen een jubileumwedstrijd tegen een team van Leidse Studenten. Het bestuur van KSD had vor deze wedstrijd alles tot in de puntjes geregeld want er waren sterke aanwijzingen dat Prins Willem Alexander ook langs zou komen. Het hele terrein van KSD stond vol met pers maar de fotografen en cameralieden bleven lusteloos op het veld wachten want er kwam niemand van het Koningshuis opdagen.

Na deze wedstrijd volgde er een receptie in het clubhuis. Tijdens deze receptie werd door HVB-voorzitter Wingelaar aan Eef Muiser de Zilveren speld van Verdienste uitgereikt wegens zijn 50-jarig lidmaatschap van de KNVB en het feit dat hij al 13 jaar voorzitter van KSD was.

Op zaterdagmiddag speelde het eerste elftal van KSD een wedstrijd tegen een artiestenelftal van Veronica, gevolgd door een spetterende feestavond in het bekende etablissement “De Gouden Leeuw” in Voorschoten met optredens van Lee Towers en Gerard Joling.

Seizoen 1991-1992

Het vlaggenschip van KSD was dus gepromoveerd naar de Hoofdklasse HVB van het zaterdagvoetbal. Voor KSD begrippen was dit wel de top wat de club kon bereiken want door nog steeds een streng ballotage beleid en omdat de helft van de leden nog steeds bestond uit personeel van de Hofhouding van het Koninklijk huis telde men niet meer dan honderd leden. De voetbalvereniging telde dit seizoen dus vier seniorenelftallen.

Het Ministerie van Defensie, eigenaar van het complex aan de Oude Waalsdorperweg, mocht KSD slechts twee wedstrijden per weekend op haar terrein spelen. Hierdoor kon de club, hoe graag men dat ook wilde, geen jeugdafdeling opstarten. Het mocht dus duidelijk zijn dat het eerste elftal van KSD door al deze omstandigheden niet bepaald kon beschikking op aanvulling van talentvolle spelers.

Aangezien de twee velden van KSD ook diende als landingsplaats voor helikopters, mocht er dus ook geen afrastering rondom de twee velden komen. En dit was volgens de KNVB-eisen eigenlijk wel verplicht.

<

Seizoen 1992-1993

>

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: CWP, DVC, EOC, HS texas DHB, Kamraan, KSD, Neta Dall, PGS, Quick Steps, RAS, VELO en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1993-1994

>

<

Seizoen 1994-1995

>

De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1994-1995 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel/Ornas, Ariston’80, Blauw Zwart, Cromvliet, DZS (De Zwarte Schapen), DVC, GDA, GDS, Graaf Willem II VAC, KSD, LenS, MVO’72 en FC Zoetermeer.

Zowel de kampioen als de nummer twee op de eindranglijst zouden dit seizoen promoveren naar de zaterdag 1e Klasse van de HVB. Het vlaggenschip van KSD speelde een uitstekend seizoen waarin FC Zoetermeer oppermachtig was en uiteindelijk ook met 40 punten kampioen werd. KSD wist van de 24 competitiewedstrijden er 15 te winnen, 5 gelijk te spelen en 4 te verliezen. Met 35 punten, en een doelsaldo van 57 voor en 36 tegen, eindigde men samen met Ariston’80 op een gedeelde tweede plaats. Omdat echter het doelsaldo van Ariston’80 (+43) beter was dan die van KSD (+21), promoveerde de club uit Delft.

Seizoen 1995-1996

>

De zaterdag 2e Klasse van de HVB (op dat moment de laagste Klasse voor standaardteams) was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel/Ornas, Blauw Zwart, DVC, De Zwarte Schapen, GDA, GDS, Jai Hanuman, Kamraan, KSD, LenS, MVO’72, RAVA en WIK.

In het seizoen 1995-1996 werd er door de KNVB een nieuwe puntentelling ingevoerd. Een overwinning leverde voortaan drie punten op in plaats van twee.

Het eerste elftal van KSD was dit seizoen oppermachtig in de competitie en werd zodoende met maar liefst 57 punten uit 22 duels (doelsaldo 95 voor en 15 tegen) kampioen van de 2e Klasse. Op de tweede plaats van de ranglijst eindigde Blauw-Zwart met 49 punten, gevolgd door MVO’72 met 41 punten.

Seizoen 1996-1997

>

Toen in 1996 de Haagse Voetbal Bond (HVB) werd opgeheven, “promoveerde” het vlaggenschip van KSD van de 2e Klasse HVB naar 5e Klasse (de laagste klasse) van de KNVB.

Het eerste elftal van KSD werd in het seizoen 1996-1997 ingedeeld in de zaterdag 5e Klasse A van de KNVB, met daarin als tegenstanders: BSC’68, DoCos, DWO, Foreholte, GWS, HVZ, KSD, Roodenburg, SVLV, SVOW, sv Wassenaar en FC Zoetermeer.

<

Seizoen 1997-1998

>

De zaterdag 5e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1997-1998 uit de volgende clubs samengesteld: DoCoS, DWO, Foreholte, GWS, sv De Jagers, KSD, Marine, Roodenburg, SJC, VCL en FC Zoetermeer.

<

Seizoen 1998-1999

>

De zaterdag 5e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1998-1999 uit de volgende clubs samengesteld: Abbenes, Archipel-Ornas, DoCoS, DWO, Foreholte, GWS, sv De Jagers, KSD, Marine, RAS, Roodenburg en FC Zoetermeer.

<

Seizoen 1999-2000

>
Het 1e elftal van K.S.D. kwam dit seizoen uit in de 5e Klasse B van de KNVB en bestond naast K.S.D. verder uit sv De Jagers, DHL, DVC, Haagse Hout, Marine, MVO’72, RFC’95, Schipluiden, Westlandia en FC Zoetermeer.
Het werd een uitstekend seizoen voor de mannen van trainer Dick Zwartepoorte want met uiteindelijk 31 punten uit 18 duels eindigde K.S.D. achter kampioen Schipluiden en Haagse Hout op een verdienstelijke 3e plaats van de 5e Klasse B.
Door dit resultaat plaatste K.S.D. zich voor de nacompetitie. Samen met Haagse Hout en sv De Jagers moest men nu gaan strijden voor één plaats in de 4e Klasse.

Seizoen 2000-2001

>

>

Seizoen 2001-2002

>
Het 1e elftal van K.S.D. werd voor seizoen 2001-2002 ingedeeld in de 4e Klasse B, die verder bestond uit: sv Duinoord, DUNO, Haagse Hout, GDA, Hoekse Boys, HWD, vv Nationale Nederlanden, PGS, Quick Steps, RVC/Rijswijk, TAC’90, Te Werve en Vredenburch.
De mannen van trainer Dick Zwartepoorte kende dit seizoen een anonieme rol in de 4e Klasse. Met 9 overwinningen, 4 gelijke spelen en 13 nederlagen eindigde men uiteindelijk met 29 punten (2 punten in mindering), en een doelsaldo van 50 voor en 67 tegen, op een keurige 9e positie in de 4e Klasse B.

>

Seizoen 2002-2003

>
Ook in dit seizoen werd het 1e elftal van K.S.D. ingedeeld in de 4e Klasse B, die ditmaal uit de volgende tegenstanders bestond: DUNO, DWO, De Zwarte Schapen, GDA, Haagse Hout, HPSV, HS texas DHB, Postduiven, Quick Steps, Te Werve en Wassenaar.

>

Seizoen 2003-2004

>
Ditmaal werd het “vlaggenschip” van K.S.D. ingedeeld in de 4e Klasse A van het zaterdagvoetbal met daarin de volgende tegenstanders; Ariston’80, Blauw Zwart, GDA, Haagse Hout, HPSV, KMD, LSVV’70, Roodenburg, SJC, TAC’90 en sv Wassenaar.
Qua prestatie’s werd het seizoen 2002-2003 een dieptepunt in de historie van de club. Slechts tegen Roodenburg (1-1) en GDA (3-3) werd er gelijk gespeeld en alle andere competitiewedstrijden gingen verloren. Omdat K.S.D. ook nog eens 2 punten in mindering kreeg van de KNVB eindigde het team van trainer Dick Zwartepoorte, met 0 punten uit 22 duels en een doelsaldo van 26 voor en 101 tegen, troosteloos onderaan in de 4e Klasse A en degradeerde hiermee naar de 5e Klasse.

>

Seizoen 2005-2006

K.S.D. telde aan het begin van dit seizoen 50 spelende leden die waren onderverdeeld in 3 seniorenteams.
Het 1e elftal kwam uit in de 5e Klasse C van het zaterdagvoetbal. 

.

.

.

Seizoen 2009-2010

Het bestuur van KSD was voor het seizoen 2009-2010 als volgt samengesteld: voorzitter: Don Roubos, Penningmeester: Jan Muiser, Secretares: Jan Schoneveld en Coördinator: Wim Kruk

De 5e Klasse in het zaterdag- en zondagvoetbal van het Zuid-Hollandse KNVB-district West II werd na het seizoen 2008-2009 opgeheven. Het districtsbestuur besloot hiertoe tijdens een districtsvergadering op 19 mei 2009 na een voorstel van een aantal clubs hierover. Dit voorkwam dat de 5e Klassers in het seizoen 2009-2010 in een competitie kwamen te spelen waarin niets meer op het spel zou komen te staan. Het opheffen van 5e Klasse gebeurde vooruitlopend op de uitbreiding van alle poules in het seizoen 2010-2011 van 12 naar 14 ploegen. In seizoen 2009-2010 nam het aantal poules in de 4e Klasse (voor het laatst met 12 clubs) door de opheffing van de 5e Klasse flink toe. Door deze maatregel van de K.N.V.B. speelde K.S.D.1 dit seizoen dus automatisch in de 4e Klasse.

Later hier meer over seizoen 2009-2010….

Bij zaterdagvierdeklasser KSD was er de laatste maanden achter de schermen hard gewerkt om het selectievoetbal voor komend seizoen rond te krijgen, nadat in het begin van dit jaar trainer Wim Dijkhuizen om gezondheidsredenen moest stoppen. Na het afhaken van Wim Dijkhuizen had Leo Hauser als trainer het seizoen afgemaakt en zal voor het seizoen 2010-2011 als teammanager aanblijven, naast de nieuwe hoofdtrainer Sylvio Mansveld. Joop Haas zou als keeperstrainer bij KSD blijven functioneren en Ron Scheepers nam de verzorgingstaken op zich. Voor de begeleiding van het tweede elftal waren de oud-eerste elftalspelers John Wolswijk en Martin Betgen aangesteld.

Seizoen 2010-2011

Het bestuur van KSD had voor het seizoen 2010-2011 Sylvio Mansveld aangesteld als de nieuwe trainer van zaterdag 4e klasser KSD. Mansveld werd daarbij geassisteerd door teammanager Leo Hauser.
De afgelopen jaren had KSD slechts één selectieteam. Door de aanwas van 19 nieuwe spelers dit seizoen, werd er met twee selectieteams gespeeld gaan worden. Er waren spelers overgekomen vanuit de Voorburgse en Leidschendamse regio en ook van voetbalvereniging SVC’08 stapten spelers over naar KSD. Dit had tot resultaat, dat KSD in seizoen 2010-2011 met maar liefst vijf seniorenteams ging spelen.

Later hier meer over seizoen 2010-2011….

>

Seizoen 2011-2012

Het eerste elftal van K.S.D. werd dit seizoen ingedeeld in de 4e klasse D samen met; Ariston ’80, DVC, DVO’32, Hargasport, HBSS, Marine, Haagse Hout, Semper Altius, Verburch, VUC, Wassenaar en Wilhelmus.
Het team van trainer Sylvio Mansveld begon uitstekend aan de competitie met drie overwinningen op rij tegen DVC (3-2), Wilhelmus (2-6) en HBSS (4-3). Een ongekende weelde voor K.S.D. want hierdoor was de club na drie wedstrijden, samen met Semper Altius, koploper in de 4e Klasse D. Helaas leed K.S.D. op 24 september haar eerste puntenverlies door met 4-4 gelijk te spelen bij HBSS. Aan alle euforie kwam een week later een einde toen K.S.D., in de thuiswedstrijd tegen Ariston’80, kansloos met 0-4 verloor. Een week later echter, “verpletterde” K.S.D. VUC met maar liefst 0-10.
Tegen de top 2-ploegen uit de 4e Klasse D kwam K.S.D. helaas net iets te kort want van Haagse Hout werd met 4-0 verloren en tegen koploper Semper Altius werd een 1-0 nederlaag geleden. De “burenruzie” tussen K.S.D. en Marine eindigde op 3 december nog wel in een krappe 3-2 zege voor K.S.D door doelpunten van Walter Zuidijk (2x) en Randy Batenburg. K.S.D. ging uiteindelijk met 20 punten uit 12 wedstrijden als zesde in de 4e Klasse D de winterstop in.
De mannen van De Koninklijke Stallen kwamen slecht uit de winterstop want de eerste twee wedstrijden van 2012 tegen DVC (5-4) en Wilhelmus (2-4) gingen verloren. Door misdragingen van DVO’32 werd dit team ook nog eens door de KNVB uit de competitie gehaald waardoor de stand in de 4e Klasse D er weer heel anders uit kwam te zien. In deze tweede competitiehelft behaalde K.S.D. nog wel overwinningen op HBSS (2-4), VUC (3-1), Wassenaar (5-1) en complex-genoot Marine (0-3). Op 12 mei werd Semper Altius, door een 0-6 zege bij K.S.D. uiteindelijk kampioen van de 4e Klasse D. Het team van Sylvio Mansveld eindigde met 31 punten uit 20 wedstrijden (doelsaldo 57-50) op een zevende positie.

Door de late aankondiging (mei 2012) van het vertrek van trainer Sylvio Mansveld ,was het voor het bestuur van vv K.S.D. zaak om binnen korte termijn een nieuwe trainer aan te stellen. Ondanks dit late tijdstip mocht de club niet klagen over gebrek aan belangstelling, meer dan tien serieuze kandidaten hadden zich aangemeld. Uiteindelijk vond het bestuur in Fred van de Luitgaarden de nieuwe trainer voor haar 1e elftal aangaande het seizoen 2012-2013. Luitgaarden werd daarmee dus de opvolger voor de naar Delfia vertrokken Sylvio Mansveld.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2012 werd door de leden van vv K.S.D. in unanieme stemming een nieuw bestuur gekozen. Dit nieuwe bestuur bestond uit Leo Hauser (voorzitter), Ronald Ruchti (vice-voorzitter/ penningmeester) en Danny de Ruyter (bestuurslid technische zaken). Verder bleef Jan Schoneveld (in 2012 door de KNVB onderscheiden met de Gouden Speld) zijn functie als secretaris uitvoeren. Het nieuwe bestuur werd verder ondersteund, door de nieuwe kaderleden Dick Zwartepoorte en Jeroen Zijl, voor beheer en kantinezaken, Roald Ruchti sponsoring en communicatie en Palva Leihitu algemene zaken. Hiermee hoopte vv K.S.D. een brede basis te hebben neergezet voor de toekomst.
De afgelopen drie maanden werd door het interim bestuur reeds een nieuwe koers ingezet, die door het huidige bestuur verder gecontinueerd moest gaan worden, met meer structuur en als doel om van K.S.D. een gezellige, sociale vereniging, waarbij fatsoensnormen en gedragsregels hoog in het vaandel moest staan en nageleefd diende te worden. Tijdens deze algemene ledenvergadering werd de contributie voor het seizoen 2012 – 2013 vastgesteld op 210 euro. Dit is inclusief wasgeld voor de clubkleding van alle elftallen. Vanaf seizoen 2012-2013 zou de contributie nu ook jaarlijks automatisch geïncasseerd worden.

Seizoen 2012-2013

In 2012 hadden v.v.KSD en v.v.Marine de handen ineen geslagen en besloten om te investeren in een project om de noodzakelijke veldverlichting te gaan realiseren op de voetbalvelden van de Waalsdorpervlakte.

>

Op maandag 7 januari 2013 werd definitief het startsein gegeven voor het onderzoeken van de fusieplannen tussen VV Marine en VV KSD. Het bestuur en een aantal leden van zowel Marine en KSD kwamen bij elkaar om de aftrap te geven voor de start van de werkgroepen met als doel de fusie van beide verenigingen per 1 juli 2013 te realiseren. De volgende werkgroepen werden geïnstalleerd met een gelijk aantal leden van beide clubs: Gebouwen en terrein, Marketing, Financiën en Technische zaken. Doel was om te beslissen welk clubgebouw als kantine moest gaan fungeren en ook de mogelijkheden van een eventuele uitbreiding van kleedkamers werden hierin meegenomen. Tevens moest er een keuze gemaakt worden wat de nieuwe naam, het logo en de clubkleuren ging worden. Op voetbaltechnisch vlak werd gedacht om een tweede selectie team te gaan vormen, dit zou dan moeten gebeuren onder leiding van een tweede trainer.

Na de presentatie van de stuurgroep, gevormd uit bestuursleden van zowel KSD (Leo Hauser) als Marine (Ron Coene), waarin alle onderdelen, voor en nadelen en handvatten waren besproken, gingen de enthousiaste leden van de werkgroepen per direct van start om met elkaar ideeën en oplossingen te bespreken. Ook werden er vervolgafspraken gemaakt, wat uiteindelijk voor beide partijen moest gaan leiden tot het vormen van een stabiele vereniging met in totaal 8 tot 10 seniorenelftallen. Ook werd er op deze avond een nieuwe gezamenlijke website geïntroduceerd, waarop leden van zowel Marine als KSD konden inloggen en het traject van de fusie kunnen volgen door middel van documenten en gespreksverslagen.

Zo gezegd, de werkgroepen van K.S.D. en vv Marine zaten niet stil. De werkgroep Financiën had al snel verslagen van hun bijeenkomsten op de website geplaatst, net als de werkgroep Marketing. Van de werkgroep Technische Zaken plaatste, naast verslagen, ook al een opzet voor het Voetbaltechnisch Beleidsplan en een voorstel voor de indeling van de trainingsavonden. De groep Gebouwen en Terreinen kwam al vrij snel met een complete tekening van de kantine en de verbouwingsplannen. De werkgroep Marketing had 4 mogelijke nieuwe clubnamen bedacht. Ieder lid van K.S.D. en vv Marine kon hiermee een formulier invullen met de gewenste nieuwe clubnaam.

Op donderdagavond 25 april 2013, tijdens een door zowel Marine en KSD tegelijkertijd gehouden Bijzondere Algemene Ledenvergadering, werd er uiteindelijk met honderd procent stemmen voor, door de leden besloten, om als één club onder de naam vv. KSD-Marine in het nieuwe seizoen 2013/2014 verder te gaan.
De maanden hiervoor was er door de leden van Marine en KSD in diverse werkgroepen hard gewerkt om de geplande fusie gestalte te geven. In het nieuwe seizoen zal gestart worden met de verbouwing van de huidige Marine kantine tot het realiseren van vier nieuwe/extra kleedkamers, ook wordt er momenteel een nieuwe website ontwikkeld.
In een eerder stadium werd er al een besluit genomen over de nieuwe clubkleuren en een prachtig nieuw logo.

>

K.S.D. kwam dit seizoen met 5 elftallen uit in de competitie, waarbij het 1e elftal in de 4e klasse zaterdag uitkwam. Fred van de Luitgaarden, overgekomen van Die Haghe, was als nieuwe trainer aangesteld met als doel de jonge spelersgroep verder te ontwikkelen.
Het vlaggenschip van K.S.D. werd voor dit seizoen ingedeeld in de 4e Klasse C met als tegenstanders: BMT, Celeritas, HDV, Hercules, Oosterheem, PGS-Vogel, TAC’90, Te Werve, VUC, Wanica Star en Wilhelmus.

>

Tijdens de winterstop verbleef de selectie van K.S.D. van vrijdag 11 januari t/m zondag 13 januari in Witteveen. Hier werkte de ploeg van Fred van de Luitgaarden een trainingskamp af. Naast het trainen werden er ook nog twee oefenwedstrijden gespeeld en kon het team zich hiermee optimaal voorbereiden op de tweede seizoenshelft.

>

Het 2e elftal van K.S.D. eindigde met 30 punten uit 20 wedstrijden (doelsaldo 50-52) op de zevende positie van de 4e Klasse 07.

In dit laatste seizoen uit het bestaan van K.S.D. is er ontzettend veel gerealiseerd. Naast de fantastische prestatie van het eerste elftal kwam er dus ook eindelijk verlichting rond beide velden, nieuwe dug-outs, reclame doeken rond veld 1 en kon de club weer veel oud-Leden begroeten. Hiermee kwam er bij K.S.D. weliswaar een mooie periode en een mooie club tot een einde, maar gaat de club ook op in een mooie toekomst. Een toekomst waarin het verleden van K.S.D. nooit vergeten zal worden. En een toekomst waarin men een ieder graag weer wil begroeten.

Het einde van v.v. K.S.D.

>

>

Na zaterdag 1 juni 2013 was het voetbalseizoen 2012-2013 definitief ten einde. Hiermee kwam voor de vv K.S.D. een mooie periode en een mooie club weliswaar tot een einde, maar ging wel op in een mooie toekomst. Een toekomst waarin het verleden van K.S.D. nooit vergeten zal worden.

Uit de historie noemen we twee namen : de heer H.P. van der Touw, een van de oprichters en jarenlang voorzitter en Eef Muiser, die tig jaren voorzitter was.

 

>

Palmares vv KSD

Kampioenschappen
1963-1964 3e klasse A HVB
1990-1991 1e klasse B HVB
1995-1996 2e klasse A HVB

 

 

 

 

 

 

Van deze voetbalvereniging hebben wij helaas niet meer historie kunnen achterhalen.  Als u kunt helpen met de historie van deze amateurclub, neem dan a.u.b. contact met ons op via haagse.voetbalhistorie@gmail.com . Ook oude foto’s, namen van spelers en mooie verhalen zijn van harte welkom.

Palmares vv KSD

Kampioenschappen:
1963-1964 3e klasse A HVB
1990-1991 1e klasse B HVB
1995-1996 2e klasse A HVB

Andere prestatie’s:

Parade der trainers bij vv KSD:

1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 ?
1965-1966 ?
1966-1967 ?
1967-1968 ?
1968-1969 ?
1969-1970 ?
1970-1971 ?
1971-1972 ?
1972-1973 ?
1973-1974 ?
1974-1975 ?
1975-1976 ?
1976-1977 ?
1977-1978 ?
1978-1979 ?
1979-1980 ?
1980-1981 ?
1981-1982 ?
1982-1983 …. Colpa
1983-1984 ?
1984-1985 ?
1985-1986 ?
1986-1987 ?
1987-1988 ?
1988-1989 ?
1989-1990 ?
1990-1991 Joop Jochems
1991-1992 Joop Jochems
1992-1993 Joop Jochems
1993-1994 ?
1994-1995 ?
1995-1996 ?
1996-1997 ?
1997-1998 ?
1998-1999 ?
1999-2000 Dick Zwartepoorte
2000-2001 Dick Zwartepoorte
2001-2002 Dick Zwartepoorte
2002-2003 Dick Zwartepoorte
2003-2004 Dick Zwartepoorte
2004-2005 Dick Zwartepoorte
2005-2006 Dick Zwartepoorte
2006-2007 Dick Zwartepoorte
2007-2008 Dick Zwartepoorte
2008-2009 Dick Zwartepoorte
2009-2010 Wim Dijkhuizen / Leo Hauser (a.i.)
2010-2011 Sylvio Mansveld
2011-2012 Sylvio Mansveld
2012-2013 Fred van de Luitgaarden

Parade der voorzitters bij vv KSD:

1931-1932 K. Veerman
1932-1938 Dhr. Duiser
1938- 1947 Henk Pieter van der Touw
1947-
???? -1965 Henk Pieter van der Touw
1965 -???? J. Westerhoud
???? -???? Eef Muiser
???? -???? ??
???? -???? Jan Klop
???? – ???? ?
????- 2012 Don Roubos
2012-2013 Leo Hauser

*

Terrein aan de Hoekwaterstraat in Voorburg.

Terrein: Militaire Sportterreinen
Oude Waalsdorperweg 5
2597 AK Den Haag
Telefoon: 070-3240328

Parade der Erevoorzitters van v.v. K.S.D.

Luitenant Kolonel Bisschoff van Heemskerk

Parade der Ereleden van v.v. K.S.D.

Duiser
L. van Eijsbergen
Bresser
Henk Pieter van der Touw
??
??

 

Zijn we nog naar op zoek…….