HTSV

Den Haag
15-05-1946 - 30-06-2003

De oprichting van H.T.S.V.

Op 15 mei 1946 werd er in één der vergaderlokalen van de autobusgarage H.T.M aan de Fruitweg te ‘s-Gravenhage een bespreking gehouden over een nieuw op te richten sportvereniging H.T.S.V. (Haagse Tramweg maatschappij Sport Vereniging).
Op deze vergadering waren aanwezig de heren Kranenburg, van Wijk, de Vries, Hogenes, ‘s-Gravendijk en van Voorst.
De heer Kranenburg voerde het woord en vertelde over  de plannen van de oprichting van H.T.S.V. Als eerste werd er een tijdelijk  bestuur samengesteld. C.P.van Wijk werd voorzitter, E.van Voorst secretaris en W.de Vries penningmeester en Jan Jerusalem als bestuurslid. De heer Kranenburg werd aangewezen als sportleider.

De volgende punten werden op deze vergadering uiteengezet;

Punt 1: Door de directie wordt er een veld gehuurd (f.250,= per jaar) aan de Vredenburchweg te Rijswijk.
Punt 2: Ieder lid van het personeel van de H.T.M. kan op dit veld onder leiding van de heer Kranenburg de sport gaan beoefenen.
Punt 3: Doordat de voetbalvereniging BMT nog tot zondag 26 mei 1946 gebruik maakt van dit veld en het daarna nog 3 weken duurt eer de noodzakelijke veldwerkzaamheden zijn verricht is zal pas de tweede helft van juni voor een ieder de gelegenheid zijn om dagelijks te gaan trainen.
Punt 4: Na voldoende training en een behoorlijk ledental zal pas worden overgegaan tot het samenstellen der elftallen voor diversen competities zoals de Bedrijfscompetitie.
Punt 5: Er wordt besloten bij toetreding tot de vereniging een contributie te heffen van 25 cent per week.
Punt 6: Tot de vereniging kunnen alleen toetreden leden van het personeel van de H.T.M. met hun moeders en kinderen. Bij kinderen wordt de leeftijdsgrens vastgesteld van 12 tot 18 jaar.
Punt 7: Er wordt besloten om in alle remises en garages van de H.T.M. een oproep voor leden voor H.T.S.V. te plaatsen.
Punt 8: Na voldoende training en na samenstellen der elftallen zal er een onderhoud met het bestuur plaats vinden.
Punt 9: De feestelijke opening van het eerste terrein van H.T.S.V. zal plaats vinden met een grote sportdag. De plannen daarvoor zullen nog nader worden besproken.

Op 6 juli 1946 werd er besloten om de contributie per maand i.p.v. per week te innen.
Op 5 augustus 1946 kwam het besluit dat als een lid wegbleef bij een wedstrijd er een boete volgt van f.2,50.

Op zondag 25 augustus 1946 werd het nieuwe terrein van H.T.S.V. aan de Vredenburgweg feestelijk geopend door de Tram Harmonie met een grote sportdag. De sportdag bestond uit tennis, handbal, turnen en een voetbalwedstrijd tussen H.T.S.V en A.G.T. (Amsterdamsche Gemeente Tram).
Op 16 december 1946 overleed plotseling bestuurslid Jan Jerusalem aan een hartaanval. Jan Jerusalem was net druk bezig met de organisatie van een weekendje weg met H.T.S.V. naar Antwerpen in Belgie.

Verder kende H.T.S.V. in december 1946 125 leden echter veel van deze leden hadden zich wel opgegeven maar voetbalden bijna nooit. Zo kwam er een plan om voetballende leden en niet voetballende leden te scheiden. Op 30 juni 1947 had H.T.S.V. zodoende 81 voetballende leden en maar liefst 78 donateurs.
Het door wijlen Jan Jerusalem georganiseerde weekendje weg naar Antwerpen ging gewoon door en wel op 3, 4 en 5 mei 1947. Met maar liefst 67 leden vertrok men met twee gehuurde bussen met totaal 60 man richting Antwerpen. Omdat er niet meer mensen in de bus meekonden vertrokken de overigen per trein richting Antwerpen.
Het eerste seizoen 1946-1947 was gelijk al succesvol want H.T.S.V.1 werd afdelingskampioen.

Het diploma voor HTSV 1 dat kampioen werd in het seizoen 1946-1947.

Seizoen 1947-1948 schreef H.T.S.V. maar liefst 4 elftallen voor de competitie in. Omdat veel voetballers op zaterdagmiddag moesten werken bij de H.T.M. stonden sommigen elftallen wel eens incompleet. De club had een verzoek bij de directie van de H.T.M. ingediend om spelers van H.T.S.V. voor de zaterdagmiddag vrijaf te geven maar bij de Autobusdienst leverde dit velen bezwaren op.
Op 1 februari 1948 moest op last van de directeur van de H.T.M. sportleider Kranenburg zijn plaats als monteur in de H.T.M. remise weer innemen. Gebrek aan geschoold personeel was hiervan de reden. Hierdoor kon de heer Kranenburg niet meer zijn activiteiten voor H.T.S.V. uitvoeren en zegde zijn lidmaatschap op.
In dit seizoen werd H.T.S.V.2 met vlag en wimpel kampioen.

In seizoen 1948-1949 werden zowel het H.T.S.V. 1 en 2 kampioen. Het eerste elftal werd na het spelen in de kampioenscompetitie zelfs algeheel kampioen van de 2e Klasse. De uitslagen in deze kampioenscompetitie waren:
Die Haghe – AVA 1845 0-2
H.T.S.V. – Die Haghe 6-0
AVA 1845 – H.T.S.V. 1-3

Seizoen 1949-1950

>

De indeling van HTSV 1 voor het seizoen 1949-1950 in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB luidde als volgt; HTSV, JAC, Jodan Boys, Katwijk, Leiden, RCL, Ter Leede, VOG en VWS.

Het werd een uiterst spannende competitie met een zinderend slot waarbij ook HTSV tot de laatste wedstrijddag meestreed om het kampioenschap. Uiteindelijk werd JAC met 24 punten uit 16 wedstrijden kampioen, gevolgd door Ter Leede en HTSV ( beiden 23 punten).
HTSV wist van de 16 competitiewedstrijden er 11 te winnen, 1 gelijk te spelen en 4 te verliezen. Zoals gezegd eindigde HTSV met 23 punten, en een doelsaldo van 55 voor en 24 tegen, op een gedeelde tweede positie van de ranglijst van de 4e Klasse A, met dus slechts 1 punt achterstand op de kampioen.

<

De jaren 1950 – 1959

In 1950 werd voor het eerst bij H.T.S.V. de H.T.M. Wisselbeker Nederlaagserie gehouden. Deze serie wedstrijden gingen tussen H.T.M. verenigingen uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en natuurlijk H.T.S.V. De eerste nederlaagserie werd gewonnen door “Amsterdam”.
Tijdens een ledenvergadering in juni 1951 werd de heer Hogenes gekozen als nieuwe voorzitter van H.T.S.V. en volgde hiermee voorzitter C.P.van Wijk op.

In deze tijd werden voor uitwedstrijden tegen 25% korting bussen van de H.T.M. gehuurd. In september 1952 kwam er echter tijdens een bestuursvergadering ter sprake dat de kosten van het huren van die bussen veel te hoog waren en besloot men de contributie van f.0,75 naar f.1,50 per maand te verhogen om zodoende de kosten te kunnen dekken.

HTSV 2 in 1951; Staand v.l.n.r; D.Reichard, G.v.d.Meer, A.van Rijn, J.Oldejuninck, J.v.Wijk, Men.van Delft, Knor, F.Borghardt en D.Schouten.
Zittend v.l.n.r; H.Meijerink, K.van Gaalen, Teun Piet, G.Naut en A.Kalsler.

Op 24 januari 1953 werd oud voorzitter C.P. van Wijk benoemd tot Erelid van H.T.S.V.

Tijdens een ledenvergadering op 24 juni 1954 werd de heer van der Burg gekozen tot de nieuwe voorzitter van H.T.S.V.
In deze periode werd er op maandagavond en donderdagavond getraind. De trainers waren Teun Piet en de Rover.

Op 14 juni 1957 werd er op een ledenvergadering wederom een nieuwe voorzitter gekozen. Ditmaal volgde B. Vreeswijk voorzitter van der Burg op. Het overige nieuwe bestuur bestond uit; D. Schouten (secretaris), A. de Neef (penningmeester), J. Ravenhorst (2e penningmeester) en J.A. Paauw (2e secretaris).

Seizoen 1957-1958

In juli 1957 kreeg het bestuur van H.T.S.V. van de gemeente Rijswijk te horen dat het contract van de velden aan de Vredenburchweg niet verlengd zou worden en moest de club op zoek naar een nieuw terrein. Clubs als VUC, Cromvliet, Laakkwartier, BMT, RVC en Postalia werden aangeschreven met het verzoek om H.T.S.V. als onderhuurder onderdak te bieden maar helaas zonder resultaat.

Op 2 september 1957 werd er bij H.T.S.V. definitief besloten om naast het voetbal ook een tafeltennisvereniging voor H.T.M-ers op te richten. De contributie voor het tafeltennis bedroeg f,1,= per maand. Voor voetbal en tafeltennis bij H.T.S.V. betaalde je echter maar resp. f.0,35 + f.0,15 = f.0,50 per maand.

In het seizoen 1957-1958 was de zaterdag 1e Klasse A van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Bizon, sv Duinoord, Hsv DUNO, Hoekse Boys, HTSV, Klokken Toren Boys, sv Loosduinen, Maasdijk, SVGEB en sv Wassenaar.

Uiteindelijk presteerde het vlaggenschip van de vereniging dit seizoen redelijk want van de 18 wedstrijden werden er slechts 10 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 21 punten, en een doelsaldo van 65 voor en 52 tegen, eindigde HTSV in de middenmoot op de vijfde positie van de ranglijst.

Omdat het H.T.S.V. maar niet lukte om onderdak bij een andere voetbalvereniging te vinden werd in maart 1958 uitvoerig gesproken over een eigen voetbalterrein met als uitgangspunt het veld achter de H.T.M. remise bij Wassenaar. De eventuele kosten voor dit speelveld met de nodige accommodatie werd nauwkeurig bekeken en berekend.

In juni 1958 werd door de heer Ravenhorst de bekende Nederlandse voetbal international Mick Clavan uitgenodigd voor een bespreking tijdens een bestuursvergadering. Het resultaat na deze bespreking was dat de grote voetballer Mick Clavan trainer zal worden bij H.T.S.V. Mick zou de H.T.S.V. leden die voor hun werk overdag vrij waren gaan trainen. In het weekend zou hij uiteraard niet aanwezig zijn omdat hij dan zelf moest voetballen.

In seizoen 1958-1959 schreef H.T.S.V. voor het eerst in haar bestaan 5 elftallen voor de competitie in. Wel werd er afgesproken dat er niet meer dan 4 wedstrijden per week op het veld van H.T.S.V. gespeeld mochten worden.

Op 27 juni 1958 werd de heer O.Stempfoort door het bestuur tot Erelid van H.T.S.V. benoemd.

In augustus 1958 stopte Mick Clavan alweer als trainer bij H.T.S.V. Mick trainde n.l. “stiekem” H.T.S.V. maar ADO kwam hier achter en zo werd hij verraden!

In 1959 werd tijdens een bestuursvergadering vastgelegd dat de spelers van het eerste en tweede elftal van H.T.S.V. voortaan verplicht waren om te trainen. Een speler die dit niet deed werd teruggezet naar een lager elftal.
Ook werd er vastgelegd dat leden f.1,70 en donateurs f.0,50 per maand aan contributie moesten betalen.

>

<

>

Seizoen 1970-1971

>

<

Seizoen 1971-1972

>

<

Seizoen 1972-1973

>

De zaterdag 2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: ANWB, Arentsburg, Bizon, DHL, Escher Boys, HTSV, NSEM, PVS, PZH, SVGW en FC Waalsdorp.

<

Seizoen 1973-1974

>


Een krantje uit 1974

Seizoen 1974-1975

Bij aanvang van het seizoen 1974-1975 telde HTSV ruim honderd voetballende leden die onderverdeeld werden in 7 seniorenelftallen. Vrijwel alle leden van HTSV waren werkzaam bij de Haagsche Tram Maatschappij. In tegenstelling tot velen dachten kreeg de voetbalclub HTSV geen subsidie van de HTM. De club hield zich geheel zelfstandig samen. Een eigen veld of clubhuis had HTSV niet maar samen met Toofan bespeelde men een veld op Sportpark Ockenburgh. Bij de voetbalvereniging De Zwarte Schapen (ook op Ockenburgh) kon men regelmatig gebruik maken van het clubhuis. Geen geldelijke steun dus door de HTM maar wel allerlei andere hulp zoals het ruilen van je dienst als er gevoetbald moest worden. Moest HTSV buiten de stad voetballen dan werd er wel een HTM-bus geregeld. De club moest dan wel zelf voor een chauffeur zorgen maar dat was uiteraard geen probleem.

Voorzitter dit seizoen was Teun Piet, als secretaris zien we de heer Ravenhorst.

Het eerste elftal van de “tramweg beambten” kwam ook in het seizoen 1974-1975 uit in de zaterdag 2e Klasse B van de HVB met ditmaal als tegenstanders: BSC’68, CWP, DHL, DVJ, GONA, MVO’72, NSEM, Taurus, TONEGIDO en FC Waalsdorp.

Na een voorbereiding met slechte resultaten begon HTSV 1 uitstekend aan de competitie want het team van trainer Arie van Laar wist namelijk de eerste tien competitiewedstrijden op rij te winnen. Dit betekende dus 20 punten en een doelsaldo van maar liefst 47 voor en slechts 8 tegen.

Uiteindelijk werd HTSV 1 dan ook kampioen en dat gebeurde in de uitwedstrijd tegen BSC’68. Spelers, vrouwen, kinderen en uiteraard supporters vertrokken die dag met een aantal HTM-bussen naar Benthuizen. Het werd 1-3 voor HTSV door doelpunten van Teun Lagerwey, Jan Plugge en Leo Derby. Toen eenmaal het eindsignaal van de wedstrijd klonk barstte het feest los, De spelers en begeleiding kregen bloemen aangeboden en de champagneflessen werden opengetrokken.

HTSV 1 kampioen 1974-1975. Staand v.l.n.r. Arie van Laere (trainer), Jaap Roeleveld, Henk Glaudemans, Ties Groen, Jan Plugge, Jaap Groen, Joop de Bruin, Teun Lagerweij en Dick Boelhouwer. Zittend Harry van Galen, Ger van Galen (a), Rinus van Ree, Leo Derby en Rob Alberti.

Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist HTSV er 16 te winnen en 4 gelijk te spelen. Hiermee behaalde de kampioen 36 punten en een doelsaldo van 75 voor en 17 tegen. GONA eindigde met 31 punten op de tweede positie.

Seizoen 1975-1976

>

Het eerste elftal van HTSV werd na het kampioenschap van vorig seizoen ingedeeld in de zaterdag 1e Klasse A van de HVB met ditmaal als tegenstanders; ASSO, Ec-So, Escher Boys, KSD, vv Marine, vv Nationale Nederlanden, sv Nootdorp, PVS, SVGEB, SVGW en sv Wassenaar.

Promovendus HTSV speelde dit seizoen een anonieme rol in de zaterdag 1e Klasse HVB want van de 22 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 9 keer verloren. Met 21 punten, en een doelsaldo van 33 voor en 37 tegen, eindigde men dan ook op de zevende positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1976-1977

Met voorzitter Rinus van der Ree (36 jaar) en secretaris J. Ravenhorst (37 jaar) kende HTSV een betrekkelijk jong bestuur. Nog steeds deelde HTSV, samen met zondagclub SVH, de velden aan de Erasmusweg maar tijdens dit seizoen kreeg men te horen dat beide clubs in augustus 1977 dit complex moest verlaten. De erven van boer Van Vliet moesten namelijk de grond terug hebben om daar zomerhuisjes te gaan bouwen. Dit leverde voor de familie natuurlijk veel meer op.

Het bestuur van HTSV schreef voor de zaterdagcompetitie 6 seniorenelftallen in.

Het eerste elftal van HTSV kwam dit seizoen uit in de zaterdag 1e Klasse HVB met daarin als tegenstanders; ASSO, Ec-So. ESC, GONA, KSD, v.v. Marine, v.v. Nationale Nederlanden, sv Nootdorp, PVS, Verburch en sv Wassenaar.

HTSV 1 1976-1977 - kopieHTSV 1 seizoen 1976/1977  Staand v.l.n.r. André Krens, trainer Ploeg, Ger van Galen, Jaap Roeleveld, Peter Roeleveld, Nico Koning, Harry van Galen en Piet Bleker (leider). Zittend v.l.n.r; Henk Glaudemans, Leo Derby, Teun Lagerweij, Dick Boelhouwer, Rinus van der Ree (tevens voorzitter), Leo Smits en Rinus Flink.

Dit seizoen was de sv Wassenaar oppermachtig in de competitie en werd dan ook met maar liefst 40 punten kampioen. HTSV 1 speelden met 22 punten uit 22 competitiewedstrijden een onopvallend seizoen en eindigde hiermee op de zevende positie van de ranglijst.

Seizoen 1977-1978

>

De zaterdag 1e Klasse van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, Ec-SO, ESC, GONA, HTSV, KSD, vv Nationale Nederlanden, Nootdorp, PVS, SVGW, VELO en Verburch.

<

Seizoen 1978-1979

>

In het seizoen 1978-1979 was de zaterdag 1e Klasse A van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, CWP, Ec-So, ESC, HTSV, KSD, Nationale Nederlanden, Nootdorp, VCS, VELO, Verburch en FC Waasdorp.

<

Seizoen 1979-1980

De specifieke zaterdagvereniging H.T.S.V. en zondagclub S.V.H. bespeelde al geruime tijd gezamenlijk het sportcomplex aan de Erasmusweg. Beide clubs moesten echter in 1979 van dit complex verdwijnen omdat de gemeente Den Haag de plannen had gemaakt om op deze locatie een sporthal te gaan bouwen. De gemeente bracht H.T.S.V. en S.V.H. tijdelijk onder aan de Schimmelweg, het voormalige terrein van voetbalvereniging Oranje Blauw, gelegen op de grens van Den Haag en Rijswijk. De clubs kregen wel de garantie dat men binnen enkele jaren konden terugkeren naar een geheel nieuw te realiseren complex aan de Erasmusweg.

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BSC’68, Ec-So, ESC, HTSV, KSD, Marine, Ornas, VCS, VELO, Verburch en FC Waasdorp.

HTSV deed het uitstekend dit seizoen in de 1e Klasse A maar had alleen de pech dat de v.v. Ornas net ietsje beter presteerde. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 12 te winnen, 6 gelijk te spelen en 4 te verliezen. Met 30 punten, en een doelsaldo van 42 voor en 30 tegen, eindigde HTSV op de tweede positie van de ranglijst. Kampioen werd dus Ornas met slechts twee punten meer.

Seizoen 1980-1981

In seizoen 1980-1981 waren de velden van H.T.S.V. aan de Schimmelweg te Rijswijk zo slecht dat er in overleg met de KNVB werd besloten om halverwege dit seizoen de thuiswedstrijden van alle elftallen van H.T.S.V. in het Zuiderpark te gaan spelen. Deze maatregel zou tot de oplevering van het nieuwe complex van H.T.S.V. duren. De trainingen bleven wel gewoon plaats vinden aan de Schimmelweg.
Op 14 oktober 1980 werd de officiële “eerste steenlegging” door Haags sportwethouder Pieter Vink op het nieuwe terrein aan de Erasmusweg gevierd. Hierbij werd hij geassisteerd door de heren Piet en Stapel, ereleden van respectievelijk H.T.S.V. en SVH.
Voor beide clubs kon de verhuizing, die tevens een terugkeer aan de Erasmusweg inhield, niet snel genoeg plaatsvinden.

De eerste steenlegging voor de nieuwe accommodatie op 14 oktober 1980 op het terrein aan de Erasmusweg met wethouder Piet Vink en HTSV-voorzitter Teun Piet.

Op 1 februari 1981 werd het nieuwe clubgebouw van H.T.S.V. en SVH opgeleverd. Op woensdag 11 februari 1981 was de officiele opening van het nieuwe complex aan de Erasmusweg. H.T.S.V. en SVH konden eindelijk het clubgebouw, zes nieuwe kleedkamers en twee velden betrekken.

>

Seizoen 1981-1982

In het seizoen 1981-1982 begon de H.T.S.V. ook met een jeugdafdeling, bestaande uit vijf teams.

De indeling van HTSV 1 voor het seizoen 1981-1982 in de zaterdag 2e Klasse A van de HVB luidde als volgt; Ariston’80, Bizon, CWP, DHL, DVJ, Escher Boys, Hoek van Holland, HTSV, PZH en SVGW.

Een prima seizoen voor trainer Wim de Lange en zijn mannen want van de 18 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 4 verloren. Met 23 punten, en een doelgemiddelde van 60 voor en 31 tegen, eindigde HTSV keurig in de middenmoot op de vijfde positie van de ranglijst. Kampioen werd Escher Boys met slechts 3 punten meer dan HTSV.

>

HTSV 2 kampioen seizoen 81/82.  Staand v.l.n.r. Max Verroen (leider/grensr.), Jaap Boelhouwer, Wim Verbruggen , Wout Wischer, Jan v Dun, Peter Bonsel, Henk Hummeling, Geer Wetemans, Wim de Lange (trainer) en Rinus v Oostrom (voorzitter).  Zittend Fred Bonsel, Bart Eggink. René Develing, Jaap v.d. Burg, Fred v Els en Wil Bentvelzen.

>

Seizoen 1982-1983

>

In het seizoen 1982-1983 was de zaterdag 2e Klasse B van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Ariston’80, DVJ, Ec-So, GONA, HTSV, International, MVO’72, PGS, PZH, Quick Steps, Schipluiden en Takdier Boys.

Van de uiteindelijk 21 competitiewedstrijden (laatste wedstrijd niet meer gespeeld) werden er 10 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en gingen er 6 verloren. Met 25 punten, en de doelcijfers 66-38, eindigde men op een keurige vierde positie van de 2e Klasse B. Dit was achter kampioen Takdier Boys (39 punten), PGS (37) en DVJ (30).

Seizoen 1983-1984

<

De 2e Klasse B van de HVB-zaterdag was voor het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: Bizon, CWP, sv International, HTSV, MVO’72, PDK, PGS, PZH, Quick Steps, FC Zoetermeer en Zwart Blauw. Zwart Blauw trok zich halverwege dit seizoen terug uit de competitie.

Van de uiteindelijk 20 wedstrijden wist de zaterdag 1 van sv International er 7 te winnen, 4 gelijk te spelen en werd er 9 keer verloren. Met 18 punten en een doelsaldo van 44 voor en 44 tegen eindigde men op een keurige vijfde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1984-1985

>

De zaterdag 2e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld: Amar Deep, ANWB, Ariston’80, Bizon, CWP, DHL, DVJ, Ec-So, GDA, HTSV, Marathon en Quick Steps.

In mei 1985 was het groot feest in het clubgebouw van H.T.S.V. aan de Erasmusweg te Den Haag. O.l.v. de immer enthousiaste trainer Wim de Lange, die al zes seizoenen werkzaam was bij H.T.S.V, bewerkstelligde het eerste team de promotie naar de 1e Klasse van de H.V.B.-zaterdag, een status die vier jaar geleden werd prijsgegeven.

IMG_4010 - kopieDe Haagsche Courant fotograaf Piet de Nijs vond in juni 1985 de HTM-remise, nabij de Fruitweg, een geschikte locatie om het team van H.T.S.V. op de gevoelige plaat vast te leggen. Zittend v.l.n.r: Theo Vuyk, Hans Zwalve, Henk Hummeling, Bart Eggink, Jaap van der Burg en Johan van Delden. Staand v.l.n.r: Wim de Lange (trainer), Nico Buys, Paul van de Bosch, Marco Dorlas, Gerard Kottelaar, Peter Straatman, Fred van der Elst, Leo Taalman, Teun Piet (Ere-voorzitter) en Jan Zuijderwijk (secretaris). In de bus staan Henny Baltus (voorzitter) en Max Verroen (grensrechter en wedstrijdsecretaris).

Seizoen 1985-1986

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: DVJ, Ec-So, GDA, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Schipluiden, SVGW, Takdier Boys, VELO en sv Wassenaar.

Het werd een slecht seizoen voor HTSV. In de eerste seizoenshelft behaalde de geelhemden 7 punten uit 13 duels (doelsaldo 17 voor en maar liefst 46 teen) en ging hiermee op een tiende positie de winterstop in. Hiermee hield HTSV nog wel GDA (6 punten) en PZH (3) onder zich.
Na de winterstop waren de prestaties van HTSV zelfs nog minder. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 4 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 15 verloren. Met 11 punten en een doelsaldo van 29 voor en 68 tegen eindigde men samen met GDA op de laatste positie van de 1e Klasse A.

Een beslissingswedstrijd tussen HTSV en GDA moest dus gaan uitmaken welke club er zou gaan degraderen naar de zaterdag 2e Klasse van de HVB. (We hebben nog niet kunnen achterhalen hoe deze beslissingswedstrijd is verlopen. Wel zien we HTSV in het volgende seizoen terug in de 1e Klasse HVB).

Seizoen 1986-1987

>

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1986-1987 uit de volgende clubs samengesteld: Bizon, BSC’68, DVC, DVJ, Ec-So, Escher Boys, Graaf Willem II VAC, HTSV, sv De Jagers, Marine, Schipluiden en FC Zoetermeer.

H.T.S.V. 1 kende een redelijk constant seizoen. Uit de 22 competitiewedstrijden wist men 22 punten te behalen en hiermee eindigde men een op keurige zevende positie van de ranglijst van de 1e Klasse B.

<

Seizoen 1987-1988

>

Ook in het seizoen 1987-1988 kwam het eerste elftal van HTSV uit in de zaterdag 1e Klasse B van de HVB met ditmaal als tegenstanders; Amar Deep, Ariston’80, Celeritas, Ec-So, Escher Boys, Graaf Willem II VAC, HS Texas DHB, KSD, Ornas, Rijswijk en Schipluiden.

HTSV 1 kende een matige eerste seizoenshelft want met 11 punten uit 12 wedstrijden en een doelsaldo van 19 voor en 26 tegen ging men op een negende positie van de ranglijst de winterstop in. Dat was nog net voor Graaf Willem II VAC (ook 11 punten) en Ariston’80 en Celeritas met beide slechts 4 punten.

Later hier meer ….

<

Seizoen 1988-1989

>

De twaalf clubs die in het seizoen 1988-1989 in de zaterdag 1e Klasse B van de HVB uitkwamen waren; Amar Deep, DVC, Graaf Willem II VAC, HS Texas DHB, HTSV, KSD, vv Nationale Nederlanden, PGS, RAS, RAVA, Schipluiden en SVGEB.

Was het in het vorige seizoen al niet te best gesteld met de prestaties van het vlaggenschip van HTSV, dit seizoen was het helaas nog slechter! Van de 22 competitiewedstrijden wist HTSV er slechts 5 te winnen, 4 gelijk te spelen en werd er 13 keer verloren. Met 14 punten en een doelsaldo van 32 voor en 50 tegen eindigde men op een voorlaatste positie van de ranglijst.

Seizoen 1989-1990

>

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1989-1990 uit de volgende clubs samengesteld: Amar Deep, DVC, DVJ-Bizon, Ec-So, HTSV, Kamraan, LenS, Ornas, PGS, RAS en RAVA.

<

Seizoen 1990-1991

>

De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1990-1991 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, Cromvliet, DWO, GDA, Graaf Willem II VAC, HTSV, MVO’72, Neta Dall, Westerkwartier en FC Zoetermeer.

<

Seizoen 1991-1992

<

>

Seizoen 1992-1993

>

De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BMT, Cromvliet, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Vredenburch en Westerkwartier.

<

Seizoen 1993-1994

>

<

Seizoen 1994-1995

>

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1994-1995 uit de volgende clubs samengesteld: BSC’68, DHL, DWO, HTSV, Kamraan, Neta dall, PZH, Rijswijk, Te Werve, VCS en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1995-1996

>

Op 15 mei 1996 bestond de Haagse Tram Sport Vereniging precies 50 jaar. Voorzitter B.W.Wieser, tweede voorzitter M.v.d. Ree, penningmeester P. Bleeker en secretaris M.v.d.Coort hadden 11 mei 1996 ingepland voor de festiviteiten ter gelegenheid van het halve eeuwfeest.
Overdag kwam de jeugd aan bod op het veld waar een grote tent was geplaatst en diversen spelletjes waren georganiseerd. Tussen 15.00 en 17.00 uur werd er in de grote H.T.S.V.-kantine een receptie voor genodigden gehouden en daarna volgde er een grote feestavond voor alle leden en oud-leden.

>

Seizoen 1996-1997

<

Na het seizoen 1995-1996 werd de Haagse Voetbal Bond (HVB) opgeheven dus dat betekende dat het eerste elftal van PZH dit seizoen uitkwam in de 5e Klasse (de laagste klasse) van de KNVB. De zaterdag 5e Klasse B was zodoende in het seizoen 1996-1997 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel/Ornas, sv Bohemen, GDS, HS Texas DHB, HTSV, sv De Jagers, Kamraan, MVO’72, Neta Dall, PZH, RAS en VCS.

>

Seizoen 1997-1998

<

>

Seizoen 1998-1999

>

De zaterdag 5e Klasse C van de KNVB (op dat moment de laagste Klasse voor standaardteams) was in het seizoen 1998-1999 uit de volgende clubs samengesteld: HTSV, LenS, MVO’72, PGS, Postalia, PZH, Quick Steps, RAS, VCS, Wanica Star en WIK.

<

Seizoen 1999-2000

>

<

Seizoen 2000-2001

>

De elf clubs in de zaterdag 5e Klasse C van seizoen 2000-2001 waren; DZS (De Zwarte Schapen) GDA, GONA, HTSV, LenS, Neta Dall, De Postduiven, Quick Steps, Te Werve, VCS en Wanica Star.

De zaterdagvoetballers van HTSV kenden een zeer matig seizoen. Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden werden er slechts 3 gewonnen en maar liefst 17 keer verloren. Met 9 punten en een doelsaldo van 24 voor en 93 tegen eindigde men op een voorlaatste positie in “de kelder” van het Haagse amateurvoetbal. Alleen VCS (met 6 punten) deed het dit seizoen nog slechter.

<

Seizoen 2001-2002

>

De zaterdag 5e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2001-2002 uit de volgende clubs samengesteld: DZS (De Zwarte Schapen), GONA, HMSH, HTSV, Kranenburg, LenS, Neta Dall, De Postduiven, RAS, RAVA, VCS en Wanica Star.

<

Het einde van voetbalvereniging H.T.S.V.

In 2003 werd besloten om de club na 57 jaar te ontbinden. De reden van het opheffen van de voetbalvereniging H.T.S.V. was het gebrek aan leden en een enorme contributie achterstand door wanbetalers.
Het bestuur van H.T.S.V. (dat al langere tijd geen binding meer had met de H.T.M.) moest hierdoor constateren dat er geen toekomst meer was voor de club en moest zodoende het trieste besluit nemen om te vereniging te ontbinden.
H.T.S.V. speelde zijn laatste jaren van haar bestaan bij Oranje Blauw  op het complex aan de Guntersteinweg.

Via Jaap Roeleveld en Henk Meijerink hebben we nu unieke foto’s en informatie over H.T.S.V. binnen gekregen die we z.s.m gaan plaatsen.

 

 

 

Palmares H.T.S.V.

Kampioenschappen:
1946-1947 2e Klasse A H.V.B.
1948-1949 1e Klasse B H.V.B.
1974-1975 2e klasse B H.V.B.
1993-1994 2e klasse A H.V.B.

Andere prestatie’s:
1984-1985 promotie naar de 1e Klasse H.V.B.

Parade der trainers bij H.T.S.V.

1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 ?
1965-1966 ?
1966-1967 ?
1967-1968 ?
1968-1969 ?
1969-1970 ?
1970-1971 ?
1971-1972 ?
1972-1973 ?
1973-1974 ?
1974-1975 Arie van Leare
1975-1976 Arie van Leare
1976-1977 ?
1977-1978 ?
1978-1979 ?
1979-1980 ?
1980-1981 Wim de Lange
1981-1982 Wim de Lange
1982-1983 ?
1983-1984 ?
1984-1985 Wim de Lange
1985-1986 ?
1986-1987 ?
1987-1988 ?
1988-1989 ?
1989-1990 ?
1990-1991 ?
1991-1992 ?
1992-1993 H. Baltus
1993-1994 ?
1994-1995 ?
1995-1996 ?
1996-1997 ?
1997-1998 Joop de Keijzer
1998-1999 Gregory Parto
1999-2000 Gregory Parto
2000-2001 Rob van Ballegooyen
2001-2002 Rob van Ballegooyen
2002-2003 Rinus van Ree

Parade der voorzitters bij H.T.S.V.

1946 t/m 1951 : C.P. van Wijk
1951 t/m 1954 : Hogenes
1954 t/m 1957 : van der Burg
1957 t/m ???? : B. Vreeswijk
???? – ???? B. de Neef
???? – ???? K. Ruitenbeek
???? – ???? ?
???? – ???? ?
???? – ???? Teun Piet
???? – ???? R. van Ree
???? – ???? Piet de Ruiter
???? – ???? M. van Oostrom
???? – ???? D. Verbruggen
???? – ???? J. van Dun (a.i)
???? – ???? Henny Baltus
???? – ???? B.W.Wieser
???? – ???? Hans Zwalve
???? -2000 Rinus van der Voort
2000-2003 Rob van Ballegooyen

Terreinen waar H.T.S.V. heeft gespeeld:

Terrein aan de Vredenburchweg te Rijswijk

Zuiderpark te Den Haag (bij De Ooievaars)

Sportpark Ockenburgh bij Kijkduin

Terrein aan de Schimmelweg te Rijswijk (bij SVH)

Terrein aan de Erasmusweg (bij SVH)

Terrein aan de Guntersteinweg (bij Oranje Blauw)

Ereleden H.T.S.V.

?
?
H. Meijerink
?

Lid van Verdienste bij H.T.S.V.

?
?
?
?
?

Zijn we allemaal nog naar op zoek….