Quick

Den Haag
01-03-1896 - Heden

Hv en cv Quick

Sportpark Nieuw Hanenburg
De Savornin Lohmanlaan 215
Postbus 64611, 2506 CA
2566 BZ Den Haag ZH
Kleur shirt: Marineblauw
Telefoon: 070-3680323
Site: http://voetbal.quick.nl/

20140809_153419 - kopie (2)

Het ontstaan van voetbalvereniging Quick

In 1896 was Den Haag nog een provinciestadje met amper 100.000 inwoners. In Nederland had de trein inmiddels zijn intrede gedaan en in de grote steden was een bescheiden begin gemaakt met de aanleg van een tramnet. Er werd in die tijd al wel gevoetbald. Nederland kende in die tijd al 27 voetbalverenigingen. In Den Haag speelden H.V.V. (1883) en H.B.S. (1894) competitiewedstrijden in de hoogste klasse van de N.V.B.

In Den Haag waren een aantal knapen van ongeveer 14 jaar oud die hun vrije tijd meestal in de duinen doorbrachten. Hun duinclubje noemden ze “Volharding” en ieder lid droeg een klein koperen V-tje als clubinsigne. Enkele namen van deze knapen waren; Thie, Bos, Stok, Freijdanck, Keppler, Nout en Bob Stempels, Wiet van Breemen, Nachenius en Harry Goedhart allen woonachtig in de wijk Duinoord.
De oudste broer van Nout en Bob Stempeld speelde in het eerste elftal van H.B.S. en zodoende werd er thuis vaak over voetbal gesproken. Nout en Bob gingen vaak een wedstrijd van H.B.S. bekijken en raakte zo enthousiast over het voetballen dat ze dit met hun duinmakkertjes bespraken. Voor f.1,50 lukte het de knapen om een oude bal van H.B.S te kopen en men ging voetballen op een stukje land tussen de 3e Obrechtstraat en de Schuytstraat. Eén van de gebroeders Stempels opperde het plan om een eigen voetbalclub op te richten en op diezelfde avond (1 maart 1896) vond de oprichtingsvergadering plaats in een tramhuisje op de hoek van de Laan van Meerdervoort en Reinkenstraat. Na diepgaande beraadslagingen werd tot oprichting van een heuse voetbalclub besloten.

In de keuze van de naam Quick bleken de oprichters niet bijster origineel. In Nederland werd in die tijd al gevoetbald door Be Quick uit Groningen (1887), Quick Nijmegen (1888) en Quick Amersfoort (1890). De keuze van de clubkleuren was echter wel uniek. Het prachtige marineblauw (de kleur van de trouw) en het frisse wit (van het onbezoedeld zijn) wordt op de door Quick gedragen wijze zelfs tot heden ten dage zelden op de Nederlandse voetbalvelden getoond.

Seizoen 1896-1897

In feite hadden de Quickers nog helemaal niets! Geen veld en dus uiteraard ook nog geen clubhuis, geen clubtenue dus men speelde in “gewone” kleren en er waren zelfs nog geen Statuten opgemaakt. Wat de jongens wel bezaten was een bijzondere hechte vriendschap, een enorme geestdrift en ….. een bal.

In het eerste seizoen speelden de Quickers op de diverse bouwterreinen die Den Haag toen rijk was. Vooral de veldjes  achter de nog pas aan één zijde bebouwde Obrechtstraat waren bij de jongens zeer in trek. Door een bijzonder zuinig beheer van de clubpenningen kon de jeugdige voorzitter Bob Stempels op zekere dag trots aankondigen dat er een echte nieuwe bal kon worden gekocht. Tot 1897 zou Quick voetballen op één van de landjes tussen de Obrechtstraat en de Schuytstraat, vlakbij het stationnetje.

Seizoen 1897-1898

Niet al te lang na de eerste nieuwe bal kreeg Quick zelfs de beschikking over een veld. Dit veld lag nog meer westelijker dan de eerder beschreven bouwterreinen, zo tussen het Verversingskanaal en Zorgvliet (zeg maar waar nu de President Kennedylaan loopt) lag een strook schitterend vlak stuk grasland. De jongens van Quick kregen welwillend toestemming om kosteloos een gedeelte van dit terrein te bespelen.

Op dit veld, dat overigens ook nog geen clubtent had, gingen de Quickers zich voor het eerst echt meten met andere clubjes die in deze contreien als paddenstoelen uit de grond schoten. Hierdoor kreeg de kersverse nieuwe voetbalclub enige toeloop van nieuwe leden, waaronder goede spelers zoals o.a. Louis Aernout, Eddy en Gilles de Neve en Teddy Kam.

Quick was in de jaren 1897 en 1898 enorm op vooruit gegaan. De vriendschappelijke wedstrijdjes tegen een veelheid van Duinoordse teams werden allemaal met grote overmacht gewonnen. Trots noemde de Quickers zich dan ook kampioen van Duinoord.

Seizoen 1898-1899

De vrienden van Quick hadden ondertussen na 2,5 jaar veel ervaring opgedaan en waren inmiddels redelijk beoefend in het voetbalspel. Na vele discussies onderling werd er daarom besloten om lid te worden van de (sedert 1894 bestaande) Haagsche Voetbal Bond.

Het bestuur van Quick, bestaande uit Gilles de Neve (voorzitter), Bob Stempels (secretaris), Andries Rompies (penningmeester) en Jan Willems (commissaris) hadden echter een moeilijk probleem dat eerst moest worden opgelost. Het mooie veld aan de Stadhouderslaan moest men alweer verlaten in verband de bouw van huizen. Na enig overleg werd er besloten dat Quick op de Maliebaan (Malieveld) zijn wedstrijden ging spelen. Echter de huur van de Maliebaan kostte de club vijf gulden per maand waardoor de contributie drastisch verhoogd moest worden naar 30 cent.

Op de Maliebaan kwam Quick dus in het seizoen 1898-1899 voor het eerst in de competitie uit en wel in de 2e Klasse B van de HVB. Het eerste elftal bestond uit de volgende spelers: Blok, Weissenborn, Gerlach, Rompies, Kamperdijk, R. Stempels, Klicks, E. de Neve, G. de Neve en Van der Leeuw.

Al meteen zorgde Quick voor een fraai resultaat want ze behaalden evenveel punten als de nummer één van de eindranglijst Ajax (uit Leiden). Slechts door een iets minder doelgemiddelde (Quick 21 voor en 11 tegen en Ajax 18 voor en 6 tegen) werd het kampioenschap door Quick gemist. In de nacompetitie tussen de nummers 1 en 2 van de beide afdelingen werd Xerxes algeheel kampioen der tweede klassen, maar het jeugdige Quick eindigde prachtig als tweede door overwinningen op Swift II met 8-1 en op Ajax (Leiden) met 4-1.

Seizoen 1899-1900

Bij aanvang van het seizoen 1899-1900 diende het bestuur van Quick namelijk het verzoek in bij de HVB om bij keuze alsnog bevorderd te worden tot de eerste Klasse. Dit verzoek werd ingewilligd en niet ten onrechte! Quick werd namelijk prompt kampioen.

Seizoen 1900-1901

Voor aanvang van het seizoen 1900-1901 liep Quick tegen grote problemen op. De gemeente Den Haag verbood namelijk het voetballen op de Maliebaan omdat dit gedeelte voor militaire doeleinden gebruikt ging worden. Na veel zoeken kwam de club terecht bij reder Pronk die een schitterend gras-gazon bezat bestemd voor het drogen van de visnetten bij de zeesluis van het Ververschingskanaal. Na de eerste wedstrijd moest Quick onmiddellijk weer dit mooie terrein verlaten omdat het gras dermate was afgetrapt dat het ongeschikt werd voor het droge van de netten. Gelukkig kon de club terecht bij H.B.S. en daar werkte men z’n wedstrijden af.

Na deze successen trad Quick dus in 1900 toe tot de grote bond (de N.V.B.). De volgende 29 spelers werden als lid opgegeven: L. Aernout, P. Baerendse, J. Bakhuis, R. Beeukes, L. den Berger, J. Blok, W. van Breemen, W. Dobbe, J. Godefroy, H. Goedhart, A. Grootenboer, E. Grootenboer, J. Herman, J. Houtzager, K. Kamperdijk, C.W. Klicks, L.M. van Kooten, V. van Leeuwen, E. de Neve, G. de Neve, J. v.d. Putten, A. Rompies, B.G. Stempels, R. Stempels, L. Thomas, J. Volten, Th. Weissenborn, J. Willems en J. de Wit.

Ondanks de twee noodgedwongen verhuizingen en ernstige financiële zorgen werd het eerste jaar voor Quick in de N.V.B. een enorm succes.  Zonder ook maar één verliespunt werd het kampioenschap in de 2e Klasse B veroverd. Helaas werd dit kampioenschap niet direct gevolgd door promotie naar de hoogste klasse want in de nacompetitie tegen de kampioenen van de 2e Klasse C (Quick A.) en 2e Klasse D (Olympia) en de hekkensluiter van de 2e Klasse A (AVV) eindigde Quick helaas op de derde positie.

Seizoen 1901-1902

In het seizoen 1901-1902 ging Quick een fusie aan met de vereniging Gymnasium. Na het terrein aan de huidige Stadhouderslaan, de Maliebaan, een nettenveld van reder Pronk bij de zeesluis in het Verversingskanaal en het tweede veld van HBS huisde Quick dit seizoen op het achterste gedeelte van een terreinencomplex in de buurt van de boerderij Hanenburg, het voormalige veld van de v.v. Mercurius. Op dit terrein werd door de Quickers een kleine houten tent gebouwd, waarvoor men een lening van 100 gulden had gesloten. Het was weliswaar geen magnifieke grond maar Quick had in ieder geval toch weer een eigen veld.De eerste clubtent van Hv en cv Quick

In 1902 kon de vereniging Swift wegens gebrek aan spelers het hoofd niet meer boven water houden en zodoende ging deze voetbalclub ten gronde. Swift bespeelde toen een terrein achter de boerderij “Hanenburg” en het Quick-bestuur was er zodoende snel bij om te trachten het veld en de clubtent van Swift over te nemen. De Algemene Ledenvergadering hierover werd op 18 april 1902 gehouden in “Het Hof van Berlijn” in de Papestraat te Den Haag. Tijdens deze ALV werd er besloten tot aankoop en hiermee werd dit complex door Quick over genomen.

Seizoen 1902-1903

Na vele omzwervingen was Quick er dan eindelijk in geslaagd om een eigen “home” te vinden. Met enige trots noemde Quick haar nieuwe terrein “Hanenburg”, naar de gelijknamige boerderij van boer Buitenlaar. Overigens was het nieuwe veld van Quick niet zo geweldig want er kwam zelfs een heuveltje in voor. Op dit veld bevond zich dus ook de van Swift overgenomen clubtent, waar eigenlijk weinig meer van over was. Het was dus allemaal nog niet zo denderend maar voor de blauw-witten was het een paradijs.

In het seizoen 1902-1903 was de Westelijke 2e Klasse in twee delen gesplitst. Quick werd wederom kampioen van de 2e Klasse B en wist ook de kampioen van de 2e Klasse A (Olympia) aan de zegekar te binden. Echter in de promotiewedstrijden voor een plek in de 1e Klasse sneuvelde Quick wederom.

Seizoen 1903-1904

Ook in het seizoen 1903-1904 realiseerde Quick, zonder enig verliespunt, het kampioenschap van de 2e Klasse B. Uit de 8 competitiewedstrijden werden dus 16 punten behaald en kende men een doelsaldo van 31 voor en 10 tegen.

Wederom moest Quick dus promotiewedstrijden spelen. Omdat Quick (Amersfoort) uit de 1e Klasse was gezet door tweemaal niet op komen dagen in de competitie, waren er twee plaatsen beschikbaar voor vier clubs in de nacompetitie en dit waren; DFC, Volharding, EDO en Quick. Van de drie wedstrijden won Quick er twee en verloor eenmaal. Dit was het zelfde resultaat als EDO en zodoende promoveerde zowel Quick als EDO naar de 1e Klasse, het hoogste niveau van Nederland.

Seizoen 1904-1905

Bij het intreden van de 1e Klasse werd er door Quick weer een lening gesloten, ditmaal van 750 gulden. Dit geld was nodig voor het bouwen van een nieuw clubgebouw, dat ontworpen door architect (en tevens Quick-lid) H. Fels.

In het seizoen 1904-1905 werd er door Quik voor de eerste maal met een vijfde seniorenelftal aan de competitie deelgenomen.

Quick 1 kwam dus uit in de 1e Klasse A District West met daarin de volgende tegenstanders: Ajax (Leiden), DFC (Dordrecht), Haarlem, HBS (Den Haag), Hercules (Utrecht), HFC Haarlem, HVV (Den Haag), RAP (Amsterdam), Rapiditas (Rotterdam), Sparta (Rotterdam) en Velocitas (Breda).

Het vlaggenschip van Quick had het zwaar in de competitie en eindigde uiteindelijk op de 10e positie. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 8 verloren. Hiermee behaalde men 22 punten en een doelsaldo van 53 voor en 46 tegen. RAP (11 punten) en Papditas (8 punten) hield Quick gelukkig onder zich. Echter door een versterkte degradatieregeling moest Quick toch een degradatie competitie spelen maar gelukkig wist men zich te handhaven in de 1e Klasse.

Seizoen 1905-1906

>

De 1e Klasse A van de N.V.B. bestond dit seizoen uit 10 verenigingen en dit waren; Ajax (Leiden), DFC (Dordrecht), Haarlem, HBS (Den Haag), Hercules (Utrecht), HFC Haarlem, HVV (Den Haag), Quick (Den Haag), Sparta (Rotterdam) en Velocitas (Breda).

Quick kende een uiterst moeizaam seizoen want van de 18 competitiewedstrijden werden er slechts 5 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 10 verloren. Met 13 punten en een doelsaldo van 29 voor en 45 tegen eindigde men, samen met Haarlem, op de laatste positie van de ranglijst. Wederom volgde er dus een degradatie competitie en wederom wist Quick zich gelukkig te handhaven op het hoogste voetbalniveau van Nederland.

Seizoen 1906-1907

>

In het seizoen 1906-1907 was de 1e Klasse N.V.B. uit de volgende clubs samengesteld: Ajax (Leiden), DFC (Dordrecht), Haarlem, HBS (Den Haag), Hercules (Utrecht), HFC Haarlem, HVV (Den Haag), Quick (Den Haag), Sparta (Rotterdam) en Velocitas (Breda).

In seizoen 1906/1907 kwam de ommekeer en eindigde Quick op de 5e plaats in de competitie en er werd voor meer dan f.1000,= aan recettes geïncasseerd. Uit de 18 competitiewedstrijden werden 17 punten (7x winst, 3x gelijk en 8x verlies) behaald en een doelsaldo van 43 voor en 32 tegen. HVV werd met 31 punten kampioen.

Seizoen 1907-1908

>

De samenstelling van de 1e Klasse N.V.B. was precies hetzelfde als in het vorige seizoen, dus met: Ajax, DFC, Haarlem, HBS, Hercules, HFC Haarlem, HVV, Quick, Sparta en Velocitas.

Als voorbereiding voor het seizoen 1907/1908 werd in de zomer al enthousiast getraind. Collectieve conditietraining en individuele bal-oefeningen maakte van Quick een zeer sterk team. Door op 22 maart 1908 thuis met 2-0 te winnen van D.F.C. werd het kampioenschap  in de Westelijke 1e Klasse behaald. Van de uiteindelijk 18 competitiewedstrijden werden er maar liefst 14 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 3 verloren. Hiermee behaalde kampioen Quick 29 punten en een doelsaldo van 58 voor en 28 tegen.

Met de kampioen van de Oostelijke Klasse, het Deventerse U.D. werd de strijd aangebonden om het kampioenschap van Nederland. De eerste wedstrijd was op 12 april 1908 in Deventer en eindigde in 1-1. Op 26 april 1908 was de thuiswedstrijd op een bomvol Hanenburg. Deze wedstrijd eindigde in een 3-3 gelijkspel dus volgde er nog een beslissingswedstrijd. Deze beslissingswedstrijd werd gespeeld op 17 mei 1908 op het uitverkochte R.A.P. terrein in Amsterdam. Met schitterend voetbal wist Quick deze wedstrijd met maar liefst 4-1 te winnen door doelpunten van Jops Reeman, Ka Klicks (2x) en Edu Snethlage. Door dit resultaat was Quick op zijn 12 jarige bestaan al kampioen van Nederland.
Quick kampioen van Nederland 1908. Achterste rij v.l.n.r; Leo Bosschart, Verry Ferzenaar en Lou Otten. Midden v.l.n.r; Joop van de Vossen, Noud Stempels (aanvoerder) en Harry Kollmann. Voorste rij v.l.n.r; Caius Welcker, Edu Snethlage, Jops Reeman, Ka Kicks en Henk Visser.

Seizoen 1908-1909

Het kampioenschap van Nederland had Quick niet alleen aanzien en een handje vol internationals opgeleverd maar ook een schitterende accommodatie onder meer bestaande uit een overdekte tribune, twee open tribunes en een prachtig clublokaal voor een destijds gigantisch bedrag van 10.000 gulden. Ook het ledenaantal bleef maar groeien tot maar liefst boven de tweehonderd.

In seizoen 1908-1909 zien we qua verenigingen wederom geen verandering in de 1e Klasse N.V.B.

>

Seizoen 1909-1910

In 1909 werd het symbool van Quick de Haan ontworpen. De Haan werd ontworpen door toenmalig penningmeester van Quick de bekende kunstschilder C.L. de Wild.

>

In het seizoen 1909-1910 was de 1e Klasse N.V.B. uit de volgende clubs samengesteld: Ajax (Leiden), DFC (Dordrecht), Haarlem, HBS (Den Haag), Hercules (Utrecht), HFC Haarlem, HVV (Den Haag), Quick (Den Haag), Sparta (Rotterdam) en Velocitas (Breda).

>

In 1910 veroverde Quick de “Zilveren Bal” (de Nederlandse voetbalbeker).

Seizoen 1910-1911

>

DFC (Dordrecht), Haarlem, HBS (Den Haag), Hercules (Utrecht), HFC (Haarlem), HVV (Den Haag), Quick (Den Haag), Sparta (Rotterdam), VELOCITAS (Breda), VOC (Rotterdam) en ‘t-Zesde (Breda) vormde in seizoen 1910-1911 de 1e Klasse West.

In een zeer matig seizoen van Quick eindigde het eerste elftal op een dreigende negende positie. Van de 20 competitiewedstrijden werden er slechts 5 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 8 verloren. Hiermee behaalde Quick 17 punten en een doelsaldo van 32 voor en 42 tegen. Hiermee hield men alleen Hercules en ‘t-Zesde onder zich.

Seizoen 1911-1912

>

<

Seizoen 1912-1913

>

<

Seizoen 1913-1914

>

<

Seizoen 1914-1915

>

<

Seizoen 1915-1916

>

<

Nederlands elftal

In de eerste officiële interland van het Nederlands-elftal was op 30 april 1905 tegen België. Hierin speelden maar liefst 4 ex Quickers mee n.l. Karel Kamperdijk, Reinier Beeuwkes, Willy de Vos en Eddy de Neve.
De eerste echte Quicker die het Oranje shirt mocht aantrekken was rechtsbinnen Henk Muller op 29 april 1906 uit tegen Belgie.
Op 21 december 1907 speelde maar liefst drie Quick spelers (Caius Welcker, Edu Snethlage en Lou Otten) mee in het Nederlands elftal uit tegen Engeland.
De kracht van Quick moge in deze tijd wel blijken want tussen 1907 en 1911 speelde er altijd wel een speler van Quick mee in het Nederlands elftal. Noud Stempels in 1908 (3x), Jops Reeman in 1908 (2x), Wim Groskamp in 1908 (1x) en maar liefst van 1909 t/m 1920 Leo Bosschaart (19x) waren de Quick spelers die voor Oranje mochten uitkomen. De laatste Quick speler die ooit voor het Nederland elftal werd opgeroepen was Arend Schoemaker in 1933.

 

In 1911 werd door een 1-0 winst op Haarlem voor de derde maal achter elkaar de Nederlandse voetbalbeker gewonnen.
De jaren hier opvolgend liepen qua resultaten iets moeizamer mede door het vertrek van enkele topspelers naar Indië.  Toen in seizoen 1914/1915 ook nog eens de beste achterhoede spelers die Quick ooit heeft gehad Ka Klicks naar Indië vertrok eindigde Quick op de laatste plaats van de competitie en moest eigenlijk degraderen maar omdat de 1e Wereld Oorlog was uitgebroken was de lopende competitie als noodcompetitie uitgeroepen en daarin was degradatie uitgesloten.
In 1915 wist Quick na een zinderende finale tegen HBS (1-0) voor de vierde keer de Nederlandse beker te winnen.
Op 30 augustus 1917 blies een enorme storm de prachtige staantribune compleet tegen de vlakte, de chaos was enorm. Tot overmaat van ramp kreeg de club het bericht dat er niet meer aan de herbouw begonnen kon worden omdat de gemeente plannen had om het Rode Kruis ziekenhuis op het Quick complex te bouwen zodoende moest de club weer gaan verhuizen. Dit zou overigens nog vier jaar gaan duren.
Voor seizoen 1918/1919 waren de verwachtingen hoog gespannen. De eerste twee thuiswedstrijden tegen Ajax en H.V.V waren volledig uitverkocht. De resultaten vielen echter zwaar tegen en Quick stond bij de laatste wedstrijdronde op de laatste plaats. Op 13 april 1919 speelde Quick de laatste competitiewedstrijd thuis tegen Haarlem voor wederom een uitverkocht huis. Quick speelde z’n beste wedstrijd van het seizoen en door een doelpunt van Guus Heim wist men de wedstrijd te winnen. Nu was men afhankelijk van de wedstrijd tussen U.V.V. en Hercules. U.V.S. deed totaal onverwacht zijn sportieve plicht en wist van Hercules te winnen en zodoende degradeerde Quick niet. Op het Quick terrein was één golvende zee van feestvierders.

De jaren 1920 – 1930

Seizoen 1919/1920 kwam dan toch de terugval en Quick eindigde op de laatste plaats en degradeerde naar de overgangsklasse.
Inmiddels was de bouw van het Rode Kruis Ziekenhuis op het terrein van Quick begonnen en de verhuizing naar Nieuw Hanenburg I was bijna een feit. Het nieuwe terrein lag aan de Savornin Lohmanlaan aan de kant van de Machiel Vrijenhoeklaan. Het terrein was per auto of fiets slecht bereikbaar omdat er een verharde weg ontbrak. Bovendien lag dit terrein op 30 minuten lopen van de bebouwde kom.
Eind 1921 werd de officiële opening van het terrein gedaan door de burgemeester van Den Haag Mr. J.A.N.Patijn.
Seizoen 1920/1921 pakte Quick de draad weer op en deed lang mee voor het kampioenschap. Uiteindelijk kwam men 1 punt te kort voor het kampioenschap. Dat ene punt dat Quick de promotie kostte was volledig te wijten aan een enorme blunder van scheidsrechter Tromp tijdens de uitwedstrijd tegen Feijenoord. Een kogel van Quick speler Arie Schot was een glaszuiver doelpunt maar scheidrechter Tromp bleef voor de protestcommissie volhouden dat de bal langs het doel vloog terwijl de bal dwars door het net was gegaan.
In seizoen 1921/1922 eindigde Quick op de 2e plaats in de competitie waardoor er weer een promotie werd bereikt. Het seizoen 1922/1923 speelde Quick weer niet goed in de Eerste klasse. Pas op de allerlaatste wedstrijddag wist men het 1e klasse schap te behouden door een 4-0 overwinning op het Utrechtse U.V.V. Opvallend dit seizoen was dat na 8 jaar Indie de 39 jarige Lou Otten zijn rentree maakte in de wedstrijd tegen H.V.V.
Vier wedstrijden voor het einde van het seizoen 1923/1924 stond Quick 5 punten voor op hekkensluiter O.D.S. uit Dordrecht maar deze club eindigde alsnog gelijk met Quick zodat er een beslissingswedstrijd volgde. Op het neutrale V.O.C. terrein werd deze wedstrijd met 3-1 door Quick gewonnen zodat de club weer bespaard bleef voor degradatie.
Seizoen 1924/1925 was eigenlijk het einde  van een glorieus tijdperk. Quick moest weer meedoen in de degradatiepoule en de laatste wedstrijd hiervan tegen De Spartaan moest de beslissing brengen. Quick verloor deze wedstrijd en het doek was gevallen en degradeerde.
Zonder de kanjers Leo Bosschart (gestopt), Fred Claasz en Ben Visman (beiden naar Indie) begon Quick het seizoen 1925/1926 in de 2e klasse waar de club bijna 30 jaar in zou blijven voetballen.
De clubsfeer was niet best en toen op 25 november 1925 een orkaan beide overdekte tribunes met de grond gelijk maakte was het aantal vrolijke gezichten op Nieuw Hanenburg op één hand te tellen.
De belangrijkste inkomstenbron, de recettes droogde snel op waardoor de financiële problemen in hoog tempo nijpend werden.
Onder bekwame leiding van voorzitter Jan van Crevel, penningmeester Willem Stutterheim en A.C.voorzitter Barend Verel werden de Quick schulden weggewerkt, de dalende trend in het ledenaantal omgebogen en de sfeer belangrijk verbeterd.

De jaren 1930 – 1940

De snelle uitbreiding van Den Haag ging ook richting zuid-west en vanaf 1930 stond al vast dat de zoveelste verhuizing van Quick onvermijdelijk was.
Begin jaren dertig waren er maar een paar schaarse hoogtepunten. In seizoen 1931-1932 werd het 3e elftal kampioen waarmee bereikt dat voor het eerst in de geschiedenis van Quick 3 elftallen in de KNVB competitie kwamen te spelen. Quick speler Arend Schoemaker werd op 10 december 1933 opgeroepen voor het Nederlandse elftal uit tegen Oostenrijk.
Het was voor het bestuur van Quick zeer moeilijk om in deze crisistijd de uitgaven binnen de begroting te houden en centen over te houden voor de naderende verhuizing. De thuiswedstrijden tegen HVV, waarbij de entreeprijzen werden verdubbeld, werden op Houtrust gespeeld en dit spekte jaarlijks de clubkas met ca. 3000 gulden.
In 1936 was er toch genoeg geld om van het 40 jarige jubileum een waar spektakelfeest te maken. Er was o.a. een erewedstrijd tegen HBS en een historische optocht door Den Haag.

Vol trots tonen v.l.n.r. Kees Wieffering, Barend Verel, Fr. Kuijpers en N.J. de Groot rond 1934 de maquette van het nieuwe terrein van Quick.

Na jarenlang onderhandelen met de gemeente, waarbij vooral de verdiensten van Barend Verel en Joop Ligtvoet dienen te worden gememoreerd, vond op zaterdag 26 september 1936 door wethouder Machiel Vrijenhoek de officiële opening plaats van “Nieuw Hanenburg II”. De clubtent was gebouwd op de plaats waar zich nu de cricketkooien bevinden, het eerste veld was het huidige derde veld met de tribune bij de bosjes.

De opening van Nieuw Hanenburg II op 26 september 1936

In 1937 overleed vadertje Wierstra. Deze populaire terreinknecht trad op 1 februari 1917 in dienst van Quick en viel altijd op door zijn schitterende “Atjeh” kostuum, een prachtig uniform compleet met eretekens.
De voetbalprestaties bleven matig tot slecht. In het seizoen 1938/1939 dreigde zelfs degradatie uit de 2e klasse. De spelers van het eerste elftal werden door het bestuur uitgenodigd en gewezen op de rampspoed als Quick naar de 3e klasse zou degraderen.
Er moest voortaan twee keer per week getraind worden. Door de laatste wedstrijd tegen Gouda met 3-0 te winnen werd een beslissingswedstrijd tegen B.E.C. afgedwongen. Op een bomvol Houtrust werd deze keiharde confrontatie met 3-0 gewonnen en zodoende het verblijf in de 2e klasse veilig gesteld.
Op de Algemene Leden Vergadering op 29 juni 1939 werd voorzitter N.J de Groot benoemd tot erevoorzitter en opgevolgd door Willem Goudriaan.

De jaren 1940 – 1950

Op Quick was er de eerste oorlogsjaren nog niet zo veel van de oorlog te merken.
Quick 1 presteerde in seizoen 1940/1941 uitstekend en eindigde na U.V.S. op een tweede plaats.
Op 14 november 1942 kwamen plotseling twee ambtenaren van de Evacuatiedienst op bezoek met de mededeling dat Quick Nieuw Hanenburg moest verlaten onder achterlating van alle opstallen. Een tankgracht” als onderdeel van de Atlantikwall door het prachtige Quick terrein komen en zodoende heeft de club maar 6 jaar kunnen genieten van het prachtige en eigen unieke complex. Dankbaar maakte Quick gebruik van het aanbod van HBS en ADO om bij deze clubs de competitiewedstrijden te spelen. Het eerste elftal speelde bij HBS op Houtrust en alle andere elftal bij ADO in het Zuiderpark.
Seizoen 1943-1944 was een succesvol seizoen. Aanvoerder Arend Schoemaker en trainer Jan Heyliggers vormde de basis voor een succesvol seizoen en Quick 1 werd eindelijk weer eens kampioen. De promotiewedstrijden daarna werden helaas verloren van H.V.V. Seizoen 1944-1945 lag de competitie stil.
Quick leden die de club ontvielen tijdens de oorlog waren John Bekink, Piet Brederode, Frits Heijligers, Hans Hovius, Victor Makatita, Henk Minderman, Ad van Seventer, Han Sinke, Paul Weber en Marinus Westerbeek.
De eerste gang na de oorlog naar het complex van Quick was deprimerend. Afgezien van de fundamenten van het clubgebouw was er van het ooit schitterende Nieuw Hanenburg II niets meer over.
Het eerste elftal mocht zijn wedstrijden bij ADO in het Zuiderpark spelen terwijl de lagere elftallen en de jeugd bij Westerkwartier, LenS en Ockenburgh werden ondergebracht.
Nadat het troosteloze Nieuw Hanenburg II “mijnenvrij” was gemaakt bleek dat de club op hetzelfde terrein mocht blijven en maar liefst vier velden van de gemeente kreeg toebedeeld. Op 4 april 1946 ging de eerste spade in de grond en gingen de restauratiewerkzaamheden beginnen. In 1947 werd Nieuw Hanenburg opnieuw geopend maar dat was weer van korte duur. Door al het puin wat werd gebruikt om de tankgracht te dichten en de zeer lange en droge zomer groeide het gras niet. De velden waren bruin van kleur en absoluut voetbalongeschikt. Dit allemaal zou tot de zomer van 1950 duren. De prestaties van Quick 1 waren zeer matig en men moest elk seizoen vechten voor het behoud van de 2e klasse.

Seizoen 1949-1950

>

In het seizoen 1949-1950 was de zondag 2e Klasse B in District West 2 uit de volgende clubs samengesteld: Coal, DHC, Emma, Excelsior, Fortuna, Gouda, HVV, Quick, RFC en Sliedrecht.

<

De jaren 1950 – 1960

In de zomer van 1950 waren alle velden uiteindelijk klaar en de Quick leden keerden terug naar Nieuw Hanenburg, Quick was weer thuis!! Met de officiële opening van de tribune op 14 oktober 1950 kwam eindelijk een langdurige periode van ellende achter de rug. De Quickers waren trots op het nieuwe terreinencomplex met de unieke overdekte zittribune.
De supporters, die Quick jarenlang de thuiswedstrijden op Houtrust hadden zien spelen, wisten de weg naar Nieuw Hanenburg weer te vinden. Op 26 november 1950 speelde Quick 1 voor maar liefst 11.000 toeschouwers zijn eerste thuiswedstrijd tegen Scheveningen.
In de competitie ging het ook weer goed met Quick. Bijna het hele seizoen stond men bovenaan maar uiteindelijk ging toch E.B.O.H. met het kampioenschap er vandoor.
De introductie in september 1954 van het betaalde voetbal in Nederland werd door Quick principieel verafschuwd. Door die introductie van het betaalde voetbal volgde aan het einde van het seizoen 1954/1955 een herstructurering van de amateurcompetitie. Dat een derde plaats ook promotiegevolgen zou hebben gaf Quick de vereiste inspiratie, Quick promoveerde voor het eerst in 30 jaar weer naar het allerhoogste niveau.

Quick – HVV op 21 maart 1954 voor volle tribunes. Op de foto de HVV-ers Fred Naudin ten Cate, Piet van Heeswijk en Dick Abarbanel en de Quick-ers Herman van Veen en Thijs Duran

Seizoen 1956-1957

De zondag 1e Klasse A van de KNVB was voor het seizoen 1956-1957 uit de volgende clubs samengesteld: CVV, DWV, Gouda, HRC, Quick, Rapiditas, RFC, Unitas, UVV, VCS, Velox en Zeeburgia.
In dit seizoen wist het vlaggenschip van Quick zich maar ternauwernood te handhaven in de Eerste Klasse. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er 7 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er 10 maal verloren. Met 19 punten, en een doelsaldo van 27-38, eindigde Quick op de negende plaats in de eindrangschikking van de 1e Klasse A.

Wel wist Quick 1 dit seizoen de Zilveren Bal te winnen.

Op de A.L.V. van 28 februari 1958 kwam het voorstel om de tijdelijke houten clubtent te laten vervangen voor een echt clubgebouw. De door architect J.F.Heyligers jr getoonde bouwtekening brachten de leden razend enthousiast.

Seizoen 1957-1958

>

Quick 1 kwam in het seizoen 1957-1958 wederom uit in de zondag 1e Klasse A van de KNVB met ditmaal als tegenstanders: CVV, DCG, DWV, Gouda, OSV, RFC, Unitas, UVV, VCS, Velox en Zeeburgia.

In een seizoen waarin Velox oppermachtig was en uiteindelijk dan ook met 37 punten kampioen werd, kwam Quick ook goed voor de dag. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 9 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 6 maal verloren. Met 25 punten, en een doelsaldo van 33-25, eindigde Quick op een keurige vierde positie van de ranglijst van de 1e Klasse A.

<

Seizoen 1958-1959

Exact 9 maanden na de lancering van het idee werd het nieuwe clubgebouw van Quick op 29 november 1958 geopend.

In het seizoen 1958-1959 was de zondag 1e Klasse A van de KNVB als volgt samengesteld: CVV, DCG, DWV, Emma, Gouda, Laakkwartier, OSV, Quick (H), De Spartaan, Unitas, UVV en VCS.

In eerste instantie ging het dit seizoen niet goed met zowel het eerste-, tweede en derde elftal van Quick. Oud Quick 1 spelers die al in de veteranen speelden werden terug gehaald en zo werd de degradatie ontlopen. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist Quick 1 er 8 te winnen, 4 gelijk te spelen en werd er 10 maal verloren. Met 20 punten, en een doelsaldo van 27-28, eindigde men toch nog op een zevende positie van de ranglijst van de 1e Klasse A.

>

De jaren 1960 – 1970

In seizoen 1960/1961 eindigde Quick op de voorlaatste plaats waardoor degradatie werd voorkomen. Ook seizoen 1961/1962, gekenmerkt door een langdurige en strenge winter, verliep niet voorspoedig. Op de allerlaatste wedstrijddag werd op wederom een bomvol Nieuw Hanenburg Laakkwartier met 3-0 verslagen. In seizoen 1962/1963 viel dan toch uiteindelijk het doek voor Quick in de hoogste klasse en gegradeerde naar de 2e klasse.
Seizoen 1963/1964 eindigde Quick op de 5e plaats in die 2e klasse. Opvallend feit in dit seizoen was dat er op 20 oktober 1963 na maar liefst 40 jaar weer eens een competitiewedstrijd tegen HBS plaats vond.  Seizoen 1964/1965 stond Quick samen met Gouda bovenaan echter de laatste twee wedstrijden werden verloren zodat Gouda kampioen werd. Het volgende seizoen 1965/1966 zou Quick degraderen en dit betekende dat de club in 4 seizoen was afgedwaald van de 1e naar de 3e klasse KNVB. In seizoen 1966/1967 werd Quick weer kampioen en promoveerde zo weer naar de 2e klasse waar uit men seizoen 1967/1968 weer degradeerde. De club zou vanaf dit seizoen maar liefst  17 jaar lang aaneen gesloten in de 3e Klasse uitkomen.

De jaren 1970 – 1980

Op 9 maart 1970 stond er op de agenda van de Algemene Leden Vergadering de naamsverandering van H.V.V. Quick naar H.V.& C.V.Quick maar de vereiste 2/3 meerderheid werd niet gehaald.
Op 1 maart 1971 bestond Quick 75 jaar en dit werd groots gevierd in het Scheveningse Kurhaus. Een jeugdige profcabaretier, ene Paul van Vliet, was ingehuurd en hij gaf een indrukwekkende voorstelling aan meer dan 1000 Quickers.
Begin jaren zeventig wordt de maatschappij ook harder en grover. Het gezag stond der discussie en bij het bestuur van Quick wordt om meer wijsheid en incasseringsvermogen gevraagd. Er wordt een strenge ballotagecommissie bij Quick gekozen die discipline hoog in het vaandel had staan.
Op 28 augustus 1972 wordt nu wel op de Algemene Leden Vergadering met meerderheid voor de naam H.V& C.V.Quick gekozen dus de club ging vanaf dit jaar verder onder de naam Haagse Voetbal en Cricket Vereniging Quick.
Hoewel de prestatiesport bij Quick hoog in het vaandel stond onderschrijft een vergadering dat Quick geen spelers zal betalen en geen spelers bij andere club zullen worden geronseld.
In seizoen 1972-1973 wordt er bij de jeugd zeer bewust voor selectie elftallen gekozen waardoor het hoogste A elftal klinkend kampioen werd. Over de prestaties van Quick 1 valt er in de jaren zeventig bijzonder weinig spectaculairs te melden.

Seizoen 1978-1979

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1978-1979 uit de volgende clubs samengesteld: Celeritas, Groeneweg, Haastrecht, De Hollandiaan, PDK, Quick, RFC, RKAVV, Scheveningen, VELO, Waddinxveen en Woerden.

<

Seizoen 1979-1980

>

De indeling in het seizoen 1979-1980 van de zondag 3e Klasse A van de KNVB luidde als volgt; BEC, Delfia, Fortuna Vlaardingen, HBS, Hillegom, PDK, Quick, RKDEO, SJC, Teylingen, Van Nispen en VVSB.

Quick begon slecht aan de competitie en dit leidde tot het vertrek van trainer Ferry Groeneweg. Het drietal Jan ten Hoopen, Ger ter Horst en Ed Knol namen vervolgens de technische touwtjes over. Vooral in de tweede seizoenshelft haalde Quick de nodige punten binnen en deed het uiteindelijk met een vijfde positie op de eindranglijst prima. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 7 verloren. Hiermee behaalde men 22 punten en een doelsaldo van 23 voor en 24 tegen. Kampioen werd RKDEO met 35 punten.

<

Seizoen 1980-1981

>

De zondag 3e Klasse A van de KNVB bestond in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs; sv Den Hoorn, Delfia, DSO, HBS, Hillegom, LFC, Quick, Rijswijk, SJC, Teylingen, TONEGIDO en VVSB.

Quick 1 presteerde dit seizoen naar behoren. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 24 punten en een doelsaldo van 27 voor en 29 tegen eindigde men op de vijfde positie van de ranglijst. SJC werd met 31 punten kampioen.

De A regionale jeugd van Quick werd dit seizoen kampioen van de regionale jeugdcompetitie. Het team van de trainers Rob van Zutphen en Fred Lonzieme promoveerde hierdoor naar de hoogste regionale afdeling. Bekende namen uit dit talentvolle Quick team waren o.a. Henk Gruter (topscorer met maar liefst 27 doelpunten) en Jos Vercauteren.

Hoewel 85 jaar geen officieel jubileum is viert Quick op 9 mei 1981 toch een daverend feest in het Congresgebouw.

Seizoen 1981-1982

>

Met wederom trainer Jan van de Akker voor voor de groep, mocht het eerste elftal van Quick dit seizoen in de zondag 3e klasse A de degens kruisen met; ADO, Celeritas, HBS, LDWS, LFC, Oranjeplein, Rijswijk, TONEGIDO, UDO, Vredenburch en VVSB.

Quick 1 zat dit seizoen eindelijk weer in de lift! Onder trainer Jan van de Akker eindigde het vlaggenschip achter het oppermachtige ADO (35 punten) op de tweede plaats van de ranglijst. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 12 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 7 verloren. Hiermee behaalde Quick 27 punten en een doelsaldo van 43 voor en 25 tegen.

Zowel het derde als het vierde elftal werden kampioen en keerden daarmee terug in de KNVB.

Op 11 april 1982 levert een felle brand in de keuken een schadepost van maar liefst 150.000 gulden op.

Seizoen 1982-1983

>

Met wederom trainer Jan van de Akker voor de groep, mocht het eerste elftal van Quick dit seizoen in de zondag 3e klasse A de degens kruisen met; Celeritas, HBS, HMSH, HVV, LFC, RKAVV, Rijswijk, TONEGIDO, UDO, Vredenburch en VVSB.

RKAVV was dit gehele seizoen in de 3e Klasse A oppermachtig en werd zodoende dan ook met 32 punten kampioen. Quick kende een verdienstelijk seizoen waarmee men op een vierde positie eindigde. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 8 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 7x verloren. Hiermee behaalde “De Haantjes” 23 punten en een doelsaldo van 41 voor en 37 tegen.

<

Seizoen 1983-1984

>

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs District West II seizoen 1983-1984 in de zondag 3e Klasse A zag er als volgt uit: BTC, Celeritas, DoCoS, GDS, HVV, LFC, Quick, RKDEO, Schipluiden, TONEGIDO, UDO en VVSB.

De start van seizoen 1983-1984 begon voor Quick 1 niet best maar geleidelijk volgde er herstel en kroop het elftal naar de bovenste regionen. Het elftal wordt ook bij uitwedstrijden gesteund door een grote schare supporters. Op de voorlaatste wedstrijddag op 6 mei 1984 werd Quick kampioen na een 2-1 overwinning op VVSB. Na 17 jaar 3e Klasse frustratie promoveert het vlaggenschip eindelijk weer naar de 2e Klasse.

Kampioen Quick wist van de 22 competitiewedstrijden er 13 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er 4x verloren. Hiermee behaalde men 31 punten en een doelsaldo van 56 voor en 24 tegen.

Seizoen 1984-1985

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld: Alphense Boys, Blauw Zwart, Gouda, GSV, HMSH, LenS, Olympia, Quick (H), RKAVV, SJC, Verburch, VIOS en Westlandia.

Voor het eerst sinds 17 jaar kwam het eerste elftal van Quick weer in de 2e Klasse uit. O.l.v. trainer Rob van Zutphen debuteerde Quick uitstekend dit seizoen want van de 24 competitiewedstrijden werden er 10 in winst omgezet, 11 gelijk gespeeld en slechts driemaal werd er verloren. Met 31 punten, en de doelcijfers 43 voor en 27 tegen, eindigde Quick op een keurige derde plaats in de eindrangschikking van de 2e Klasse A. Dit waren slechts 3 punten minder dan kampioen Blauw Zwart.

Seizoen 1985-1986

Met het seizoen 1985-1986 ging bij Quick het 90 jarige jubileumjaar in.

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Alphense Boys, Den Hoorn, HMSH, LenS, Lugdunum, Quick (H), RKAVV, Roodenburg, TONEGIDO, Verburch, VIOS en Westlandia.

Lange tijd mengde Quick zich in de strijd om de koppositie maar uiteindelijk bleek HMSH ongenaakbaar en werd dan ook met 35 punten kampioen. Quick eindigde met 30 punten (12x winst, 6x gelijk en 6 nederlagen) uit 24 duels en een doelsaldso van48 voor en 36 tegen op een keurige tweede positie.

Op 7 juni 1986 vieren jong en oud het 90 jarige jubileum van Quick in een bomvol Congresgebouw.

Seizoen 1986-1987

Veel Haagse clubs zijn in deze periode in verval en krijgen steeds minder leden. Bij Quick was dit echter niet het geval. De club telde bij aanvang van het seizoen 1986-1987 maar liefst 1100 leden, onderverdeeld in 16 seniorenelftallen, 26 jeugdteams en 2 dameselftallen.

Op 19 augustus 1986 volgde nog een jubileumwedstrijd tegen Feijenoord 1. Voor 3000 toeschouwers wist Feijenoord nog enigszins geflatteerd met 5-1 te winnen.

Wederom kwam het eerste elftal van Quick uit in de zondag 2e Klasse A van de KNVB, met daarin als tegenstanders: Alphense Boys, Den Hoorn, Fortuna Vlaardingen, LenS, Lugdunum, Olympia, RKAVV, Roodenburg, TONEGIDO, VCS, Verburch en Westlandia.

In seizoen 1986-1987 bakte Quick 1 er niet veel van en wist het elftal zich pas aan het eind van het seizoen veilig te spelen. Van de 24 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 23 punten en een doelsaldo van 33 voor en 36 tegen eindigde Quick op de achtste positie van de ranglijst.

Seizoen 1987-1988

>

In het seizoen 1987-1988 was de zondag 2e Klasse A van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Alphense Boys, Den Hoorn, HOV, Lugdunum, Neptunus, Quick, Roodenburg, Rijswijk, TONEGIDO, VCS, Verburch, sv Voorburg en Westlandia.

Seizoen 1987-1988 werd wederom een allerbelabberdst seizoen voor Quick 1. Halverwege het seizoen gooide trainer Rob van Zutphen zelfs de handdoek in de ring en vertrok. Jan ten Hoopen en Fred van der Pol namen de taken van trainer Van Zutphen tot het einde van het seizoen waar.
Uiteindelijk wist Quick van de 24 competitiewedstrijden er 7 te winnen, 7 gelijk te spelen en werd er 10 keer verloren. Met 21 punten en een doelsaldo van 42 voor en 41 tegen wist men ternauwernood de negende positie van de eindranglijst te bereiken.

Quick-spits Henk Gruter schreef dit seizoen wel historie door in de competitiewedstrijd VCS-Quick (1-7) alle zeven de doelpunten van Quick op zich te nemen.

Seizoen 1988-1989

>

De indeling van het amateurvoetbal in de zondag 2e Klasse B van de KNVB zag er in seizoen 1988-1989 als volgt uit; Altior, Lugdunum, Roodenburg, Rijswijk, SFC, TONEGIDO, Velo, Verburch, Voorburg, VUC, Westlandia en Woerden.

Trainer Jan ten Hoopen moest hemel en aarde bewegen om spits Jos Vercauteren, die lager was gaan voetballen omdat hij het selectievoetbal helemaal beu was, op zijn besluit te doen terugkomen. Na vier competitiewedstrijden lukte dit hem uiteindelijk en zodoende keerde Vercauteren terug in de hoofdmacht van Quick. Lange tijd streed Quick in de onderste regionen van de 2e Klasse A maar in de tweede seizoenshelft maakte de formatie van trainer Jan ten Hoopen veel indruk door de ene na de andere overwinning te boeken met als gevolg een zinderend slot van de competitie waarbij ook Quick kans maakte op het kampioenschap. Helaas kwam Quick net 1 puntje te kort voor het kampioenschap, dat met 32 punten naar sv Voorburg ging.
Van de 26 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 11 gelijk gespeeld en 5 verloren. Met 31 punten en een doelsaldo van 49 voor en 36 tegen eindigde men dus op de tweede positie van de ranglijst.

Seizoen 1988-1989 leverden Theo Bakker en Henk de Kler een unieke prestatie met Quick 2. Met een mix van jong en oud werd dit elftal eerst kampioen in de  reserve 1e klasse van de KNVB, vervolgens algeheel zondag kampioen van 2e elftallen en vervolgens algeheel kampioen van Nederland.

Seizoen 1989-1990

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1989-1990 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart,De Musschen, Oliveo, Overmaas, Quick (H), Rijswijk, Roodenburg, Spartaan’20, TONEGIDO, VELO, Verburch en VUC.

In dit seizoen werd bij de amateurs het fenomeen periodekampioenschappen geïntroduceerd. Een periodetitel gaf aan het einde van het seizoen recht op deelname aan een nacompetitie met als inzet één extra promotieplaats. Echter de keerzijde hiervan was dat er een versterkte degradatie werd ingevoerd.

O.l.v. trainer Cees Tempelaar draaide het vlaggenschip van Quick een redelijk constant seizoen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 8 in winst omgezet, 6 gelijk gespeeld en achtmaal werd er verloren. Met 22 punten, en de doelcijfers 37 voor en 30 tegen, eindigde Quick dan ook keurig in de middenmoot op de zesde plaats in de eindrangschikking van de 2e Klasse A.

<

Seizoen 1990-1991

In de seizoenen 1989-1990 en 1990-1991 speelde Quick o.l.v. nieuwe trainer Cees Tempelaar geen rol van betekenis in de competitie.

>

Seizoen 1991-1992

>

De zondag 2e Klasse A van de KNVB District West II was in het seizoen 1991-1992 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, Blauw Zwart, Hermes DVS, Oliveo, Olympia, Quick, RKAVV, Roodenburg, VCS, VELO, Verburch en VIOS.

In dit seizoen werd Rob van Zutphen toegevoegd aan de technische staf. Na een veel belovende start van de competitie waar Quick voor een aanvallende strategie a la het systeem van Ajax in deze periode koos haakte de club pas aan het einde van de competitie af voor het kampioenschap. Uit de uiteindelijke 22 competitiewedstrijden werden in totaal 23 behaald en was het doelsaldo 50 voor en 28 tegen. Hiermee eindigde Quick op vijfde positie van de ranglijst van de 2e Klasse A.

>

Seizoen 1992-1993

>

De A-selectie van Quick was voor het seizoen 1992-1993 als volgt samengesteld: Andre Hoogstad (keeper), Hans Verkaart, Fischer, Rob Teeuwisse, Ferry van Heusden, Sacha de Most van Speijk, Albert Spaans, Wijnand Bakker, Onck, Jos Vercauteren, Alex Rambaldo, Dave Jongejan en Erik de Jonge.

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 1992-1993 in de zondag 2e Klasse A zag er als volgt uit: DVS, Foreholte, Fortuna Vlaardingen, Gouda, Hermes DVS, HMSH, Oliveo, Quick, RKAVV, Roodenburg, VELO en VIOS.

Het team van trainer Cees Tempelaar werd al voor aanvang van de competitie bestempeld  als de gedoodverfde kampioen van de 2e Klasse A maar dit liep aan het begin van de competitie toch wel even heel anders. Quick opende de competitie in Pijnacker met een 2-2 gelijkspel bij Oliveo en vervolgens werden VELO (5-2) en Foreholte (0-3) verslagen. Op zondag 27 september liepen de mannen van trainer Tempelaar tegen hun eerste nederlaag aan. In de derby thuis tegen VIOS werd het 2-3. Een week later leed Quick wederom een (onnodige) nederlaag toen er bij Fortuna Vlaardingen met 2-0 werd verloren. Door deze slechte serie verloor Quick terrein op de koplopers van de 2e Klasse A. Trainer Tempelaar raakte echter niet in paniek en Quick ging door met zijn aanvallende (3-4-3) systeem en pakte vervolgens de ene na de andere overwinning. Opvallende man aan Quick-zijde was spits Dave Jongejan die na 7 competitiewedstrijden al 11 doelpunten voor zijn rekening had genomen. Na de 2-5 overwinning (3x Dave Jongejan en 2x Jos Vercauteren) bij Westlandia veroverde Quick voor het eerst dit seizoen de koppositie van de 2e Klasse A.
Het was ongekend spannend aan kop van de 2e Klasse A, zeker na het 2-2 gelijke spel thuis tegen Hermes DVS en de 5-3 nederlaag van Quick bij RKAVV. Na de tiende speelronde was de stand nu als volgt: 1. HMSH 9-13, 2. RKAVV 9-12, 3. VIOS 9-12, 4. Quick 10-12, 5. Hermes DVS 10-12 en 6. VELO 10-11. Van de drie wedstrijden tot aan de winterstop wist Quick er twee te winnen en een gelijk te spelen zodat de formatie van trainer Tempelaar met 17 punten uit 13 duels op een tweede positie, achter VIOS (18 punten), de winterstop inging.

Quick kwam uitstekend uit de winterstop door Foreholte met 3-0 te verslaan. Op zondag 31 januari 1993 stond de kraker VIOS-Quick op het programma. In een ronduit aantrekkelijke wedstrijd gaf Quick VIOS vooral les in doelmatigheid en won uiteindelijk met 2-5. Een week later kwam Quick “los” van de concurrentie want door een 3-1 zege op Fortuna Vlaardingen waren de “Haantjes” nu met 23 punten alleen koploper van de 2e Klasse A, gevolgd door HMSH (22 punten). Overigens was in deze wedstrijd het super-duo Dave Jongejan en Jos Vercauteren wederom verantwoordelijk voor de winst. Met een gemiddelde van twee doelpunten per wedstrijd had Jongejan zijn seizoentotaal al opgeschroefd naar maar liefst 24 treffers.
Quick gaf de koppositie niet meer uit handen, sterker nog, na overwinningen op o.a. Gouda (1-5), Westlandia (1-0), Hermes DVS (1-4) werd de voorsprong op de nog enige concurrent HMSH alleen maar uitgebouwd.

Op 18 april 1993 was het dan zover, Quick kon thuis tegen RKAVV kampioen worden. In de stromende regen werd RKAVV met maar liefst 5-1 verslagen. Nog nooit eerder was Quick 1 op eigen terrein kampioen geworden en dit werd dus gevierd ook!

Wie heeft er aub voor ons de kampioensfoto van Quick van dit seizoen zodat wij hem hier kunnen plaatsen!

Seizoen 1993-1994

>

Handhaven in de 1e klasse KNVB was het parool voor seizoen 1993-1994. De start was zeer slecht. Omdat er in deze periode maar liefst 3 clubs uit die 1e klasse degradeerde zag het er naar uit dat Quick na een verblijf van één seizoen weer zou degraderen naar de 2e klasse. Na echter een fantastische eindsprint wist Quick zich op de laatste wedstrijddag toch te handhaven in deze 1e Klasse.

Seizoen 1994-1995

>

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 1994-1995 in de zondag 1e Klasse B zag er als volgt uit: Argon, DCV, EBOH, Elinkwijk, Feyenoord (AV), HMSH, Nieuwenhoorn, Quick (H), Unitas, VCS, VELO en Zwijndrecht.

In dit seizoen was trainer Boudewijn de Geer opvolger geworden van Cees Tempelaar en Quicks verblijf in de 1e Klasse werd geprolongeerd. Met 26 punten uit 22 duels eindigde Quick op de vierde positie van de ranglijst. Hoogtepunt dit seizoen was de 2-1 overwinning tegen de vriendschappelijke wedstrijd thuis tegen Feijenoord en het bereiken van de finale van de Haagsche Courant Cup die helaas werd verloren tegen ADO.

Seizoen 1995-1996

De indeling van de zondag 1e Klasse B KNVB zag er in het seizoen 1995-1996 als volgt uit: Aalsmeer, Alphense Boys, Hekelingen, HMSH, Neptunus, Nieuwenhoorn, Quick, Unitas, UVS, VCS, VELO en VIOS.

Quick behaalde in de eerste vier wedstrijden 5 punten. Dit deden overigens ook vijf andere elftallen in de 1e Klasse B, waardoor er een grote middenmoot was ontstaan. Toen Quick in de vijfde competitieronde Unitas met een 5-1 nederlaag naar huis stuurde klommen de mannen van trainer Cees Tempelaar naar de tweede positie van de ranglijst. Quick leek zich te gaan mengen in een kampioenstrijd met VCS maar na nederlagen tegen Neptunus (4-3), VCS (1-3) en Aalsmeer (3-1) zakte men een aantal plaatsen op de ranglijst. Quick ging uiteindelijk, met 17 punten uit 12 wedstrijden, op een vierde positie de winterstop in.

Vervolgens trad Koning Winter aan in Nederland en kon er gedurende twee maanden niet gevoetbald worden. Pas op zondag 3 maart 1996 kwam Quick in competitieverband weer in actie en won met 0-2 bij Unitas. De lange winterstop had Quick echter toch niet echt goed gedaan want na de overwinning op Unitas kwam er een verval met een 3-1 nederlaag bij Hekelingen en gelijke spelen tegen VIOS (1-1), UVS (1-1) en Nieuwenhoorn (2-2). Toch kwam na deze mindere periode bij Quick het zelfvertrouwen weer terug en volgde de ene na de andere overwinning. Op de allerlaatste wedstrijddag behaalde het 100-jarige Quick toen nog een succesje door zich via een 2-1 zege op Aalsmeer, en de nederlagen van VIOS en VELO, als beste in de eindstand (achter kampioen VCS, UVS en Neptunus)alsnog te plaatsen voor de nacompetitie.

Van de 22 competitiewedstrijden wist Quick 9 wedstrijden te winnen, 5 gelijk te spelen en 8 te verliezen. Met 32 punten, en de doelcijfers 46-39, eindigde Quick dus zoals gezegd op de vierde plaats van de zondag 1e Klasse B. Quick kreeg dus nog een mogelijkheid om via de nacompetitie te promoveren naar de Hoofdklasse maar maakte daar geen gebruik van.

Quick 100 jarige jubileum

Op donderdagavond 29 februari 1996 begon de stijlvolle opening van het 100 jarige jubileumjaar van Quick.
In een schitterende versierde feesttent ging een recordaantal, veelal met prachtige jubileumdas uitgeruste, Quickers gezamenlijk dineren. Hoogtepunt van deze avond was de benoeming tot Ere-lid Henk Holtmans en Arie van Eck.
Op vrijdag 1 maart 1996 volgde er onder ceremoniemeester Fred Racké een druk bezochte receptie. Wethouder Luyten bood de Ere-penning van de stad Den Haag aan.
Op zaterdag 25 mei 1996 werden alle Haagsche Courant en dames en jeugdfinales op Nieuw Hanenburg gehouden. Voor maar liefst 5000 toeschouwers zag men SVV Scheveningen van RVC winnen. Er was een hulde aan Hans Beindorff, Henk Holtmans, Cees Orré en hun mannen voor de perfectie organisatie van die dag.
OP zaterdag 29 juni 1996 werd een feestdiner gehouden in een tot Quick tempel omgebouwde Atrium stadhuis, een unieke sfeer met meer dan 1000 Quick leden gezamenlijk aan het dineren.

Seizoen 1996-1997

In augustus 1996 volgde er nog een jubileumtoernooi met Oud Internationals en de Oude Haagse Glorie. Ook speelde Jos Vercauteren dan zijn afscheidswedstrijd voor het eerste elftal met een jubileumwedstrijd tegen Sheffield Wednesday. Jos speelde maar liefst 346 wedstrijden in Quick 1 en was hiermee in deze periode de recordhouder van de vereniging. Rob Teeuwisse (340), Leo Bosschart (306), Tonnie Smits (306), Albert Spaans (304) en Jan ten Hoopen speelden ook meer dan 300 wedstrijden voor Quick 1.

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was voor het seizoen 1996-1997 als volgt samengesteld: ADO Den Haag, Alphense Boys, KBV, Neptunus, Quick, RVC, SMC, Unitas, VELO, VIOS, Wilhelmus en ZFC.

De mannen van trainer Boudewijn de Geer kende en vrij anoniem seizoen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 31 punten, en de doelcijfers 39-42, eindigde Quick dan ook keurig in de middenmoot op de zevende positie van de 1e Klasse B.

<

Seizoen 1997-1998

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1997-1998 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, Lugdunum, Nieuwenhoorn, Nijenrodes, sv Osdorp, Papendrecht, Quick, SMC, Unitas, VELO, VIOS en Wilhelmus.

<

Seizoen 1998-1999

>

Het eerste elftal van Quick kwam in seizoen 1998-1999 uit in de zondag 1e Klasse B van de KNVB en ontmoette daarin: ADO Den Haag, sc Gastel, HMSH, Leonidas, Lugdunum, Neptunus, Nieuwenhoorn, Papendrecht, SVV/SMC, VCS en Wilhelmus.

In seizoen 1998-1999 werd er na het behalen van een periodetitel promotiewedstrijden gespeeld. Na het nemen van strafschoppen wist Quick 1 te promoveren naar de Hoofdklasse KNVB.

<

Seizoen 1999-2000

>

De zondag Hoofdklasse A van de KNVB was in het seizoen 1999-2000 uit de volgende clubs samengesteld: ADO’20, AFC’34, Argon, Elinkwijk, sc Feijenoord, FC Hilversum, Holland, Hollandia, Nieuwenhoorn, Quick, S.O.Soest, Sporting Flevoland, TONEGIDO en UVS.

In seizoen 1999-2000 volgde er echter weer degradatie naar de 1e Klasse KNVB

Seizoen 2000-2001

>

De zondag 1e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2000-2001 uit de volgende clubs samengesteld: DHC, DCV, Feyenoord (am), Halsteren, HMSH, Kranenburg, Leonidas, De Meern, Quick(H), VVSB, Westlandia en Wilhelmus.

<

Seizoen 2001-2002

>

In seizoen 2001-2002 volgde er degradatie naar de 2e Klasse KNVB

<

Seizoen 2002-2003

>

In seizoen 2002-2003 volgde er degradatie naar de 3e Klasse KNVB

<

Seizoen 2003-2004

>

In seizoen 2003-2004 werd Quick 1 kampioen in de 3e Klasse C en promoveerde weer naar de 2e Klasse onder leiding van nieuwe trainer Frans Danen

<

Seizoen 2004-2005

Op 5 september 2004 volgde er een spectaculaire opening van het geheel gerenoveerde en verruimde tribunecomplex. Voorzitter Erik van Vliet komt per parachute uit de hemel vallen en overhandigt de sleutel aan wethouder W.J.Stolte die de officiële opening verricht.

De in 2004 gerenoveerde overdekte tribune en de in de zomer van 2008 aangelegde kunstgrasmat.

Seizoen 2005-2006

>

<

Seizoen 2006-2007

>

<

Seizoen 2007-2008

>

<

Seizoen 2008-2009

In seizoen 2008-2009 won Quick de eerste periode in de 2e Klasse C en plaatste zich zodoende voor de nacompetitie. Lang stond de club bovenaan in die 2e Klasse maar Alphense Boys ging er met de titel vandoor en Quick eindigde op een tweede positie.
Op zondag 24 mei 2009 promoveerde Quick 1 naar de 1e Klasse door de finale van de nacompetitie met 2-1 te winnen van HVV.
Op een afgeladen (meer dan 3000 toeschouwers) en zonovergoten Houtrust (neutraal terrein) kwam de ploeg van Frans Danen al snel met 1-0 achter. Vlak voor rust werd het verdiend gelijk door wel een eigendoelpunt van HVV-er Oliver Zwolsman.
In de 81e minuut leek de wedstrijd gespeeld toen Quick speler Sijbren Bartlema zijn tweede gele van scheidsrechter van Meeuwenoord ontving. Toch maakte Quick speler Chris Goedschalk in de 88e minuut de winnende treffer. De ontlading bij alles en iedereen van Quick was enorm, de club promoveerde naar de 1e Klasse.
Opstelling Quick in deze promotiewedstrijd was als volgt; van Kasteren, Ampong, Mbambi, Goedschalk, Bartlema, de Brito, Oosterwijk (Hynes), Buikema, Jungschlager (Rooda) (Smits), de Gelder en Steemers.

Seizoen 2009-2010

Het eerste elftal van promovendus Quick werd in seizoen 2009-2010 ingedeeld in de 1e Klasse B met als tegenstanders DHC, Nieuwenhoorn, VUC, Leonidas, Neptunus, Alphense Boys, HVV, JHR, TOGB, SJC en RKAVV.
Door de vorming van de Topklasse komen er in het seizoen 2010-2011 extra plaatsen vrij in de Hoofdklasse. Dit betekende dus dat in dit voetbalseizoen 2009-2010 een verzwaarde promotie regeling gold in de 1e Klasse B.

Later hier meer over het seizoen 2009-2010…….

De selectie van Quick ging in de eerste week van 2010 op trainingskamp naar Mombasa in Kenia. Het initiatief was afkomstig van hoofdsponsor Verkaart Groep, dat daar onder de naam Verkaart Development Team projecten had opzet ten behoeve van de Keniaanse kinderen. Op zondag 3 januari zette het gezelschap vanaf Schiphol koers naar Mombasa. Het toestel landde rond een uur of één ‘s nachts op de luchthaven in Kenia, waarna de Quick-selectie van trainer Frans Danen het Diani Reef Beach Resort opzocht.
De maandag was voor ontspanning en een training laat in de middag. Op dinsdag werd de gehele dag een bezoek gebracht aan projecten van hoofdsponsor Verkaart. Op woensdag werd een bezoek gebracht aan Mombasa, waarna er later in de middag weer een training op het programma stond. Op donderdag en vrijdag wachtte de groep een safari. ’s Morgens vroeg werd vanaf het Resort vertrokken en was er ‘s middag een rondrit door het park ‘Big Five’. Het verblijf van donderdag op vrijdag was ook in het Safaripark. Op vrijdagochtend was er dan weer een rondrit door het enorme safaripark en in de middag werd weer terug gereden naar het Resort.
Op zaterdag 9 januari stonden er twee trainingen gepland en ook op de zondagmorgen werd nog een training afgewerkt. In de middag gaf het programma aan snorkelen tussen de koraalriffen. Laat in de avond moest het Quick-gezelschap zich weer melden op het vliegveld voor de terugreis. Op maandag 11 januari om kwart over elf kwamen de ‘Haantjes’ terug op Schiphol.
>

Seizoen 2011-2012

Bij aanvang van het seizoen 2011-2012 konden de leden van Quick in het vervolg zonder contant geld betalen voor de consumpties in het clubgebouw. Men kon n.l. gebruik maken van de Quick Clubcard. Dit nieuwe betaalsysteem was in de plaats gekomen van het ‘BAMmetje’, het eerdere betaalmiddel bij Quick.

De afgelopen jaren was er door een grote groep Quickers intensief gewerkt om de plannen voor de nieuwbouw te verwezenlijken. Naast de bouwcommissie die ervoor had gezorgd dat er een prachtig ontwerp lag, was er een grote inspanning geleverd om de financiering veilig te stellen. De financiële steun van de leden die ruim 1,5 miljoen bij elkaar hadden gebracht en de vernieuwende insteek om het clubgebouw een multifunctioneel karakter te geven, had zowel de gemeente als een aantal fondsen overtuigd om dit bijzondere project financieel te ondersteunen.
Maandag 28 november 2011 beloofde dan ook een historische avond te gaan worden voor de hele vereniging Quick. In de aanwezigheid van ruim 120 leden lag het bestuur van Quick onder leiding van Kees Ekelmans haar plannen voor de nieuwbouw van het clubgebouw van de toekomst aan haar leden voor. Aan het eind van de avond besloten de leden unaniem om deze nieuwbouwplannen te steunen en kan 28 november 2011 worden bijgeschreven als een zeer bijzonder moment in de 115 jarige historie van Quick.
Als vereniging ging Quick in 2012 een hele spannende periode tegemoet. Op 5 maart ging de opbouw van de tijdelijke huisvesting van start en op 12 maart werd het ontruimen en verhuizen van de inboedel uit het bestaande clubgebouw in gang gezet. Op dinsdag 24 april 2012 werd begonnen met de sloop van het 50 jaar oude clubgebouw van HV&CV Quick. Op maandag 21 mei 2012 werd de eerste paal van het clubhuis van de toekomst geslagen door wethouder Karsten Klein. Dit deed de wethouder samen met Kasimir Rispens, jeugdlid van Quick en degene die twee jaar geleden op eigen initiatief  36 euro inzamelde tijdens Koninginnedag voor “zijn nieuwe clubhuis”. Wethouder Klein overhandigde namens de Gemeente H.V. & S.V. Quick hierbij nog een cheque van een half miljoen euro voor de realisatie van het nieuwe buurthuis van de toekomst.

>

>
Het eerste elftal van Quick werd dit seizoen wederom ingedeeld in de 1e Klasse B, ditmaal samen met ADO Den Haag, SJC, Boshuizen, Pancratius, Schiebroek, VUC, Papendrecht, Nieuwerkerk, UVS, Excelsior’20, GDA, HVV en VELO.
De A-selectie van trainer Frans Danen onderging voor dit seizoen weinig veranderingen, alleen Jergo Leijdekkers (Westlandia zon.) en Kai van Hese (terug van zijn avontuur bij ADO Den Haag) waren de nieuwe gezichten.
Quick begon op zondag 4 september 2011 aan de competitie met een 4-2 thuiszege op Excelsior’20, gevolgd door een gelijkspel (2-2) bij Pancratius, wederom een thuiszege (2-0) tegen VELO en een 2-1 nederlaag bij UVS. Opvallend was dat nieuweling Jergo Leijdekkers in al deze vier wedstrijden wist te scoren, tegen Excelsior’20 en Pancratius zelfs twee keer. Op zondag 2 oktober stond voor de 96ste keer in competitieverband de derby tussen de twee traditionele voetbalclubs Quick en HVV op het programma. Quick was in deze wedstrijd oppermachtig en won verdiend met 2-0. Qua resultaten ging het redelijk goed met het team van trainer Frans Danen want ook bij SJC (1-2), thuis tegen Papendrecht (2-1) en GDA (4-1) werd er gewonnen en bij VUC 1-1 gelijk gespeeld. Op 13 november volgde de topper tegen koploper FC Boshuizen. Helaas keerde Quick terugwaarts uit Leiden met een 5-1 nederlaag. Tegen Neptunus/Schiebroek werd nog wel met 2-1 verloren maar de laatste twee wedstrijden tot aan de winterstop leed Quick duur puntenverlies door te verliezen van ADO Den Haag (2-1) en Nieuwerkerk (1-2). Hierdoor ging Quick 1 met 23 punten uit 13 wedstrijden de winterstop in op een vierde positie in de 1e Klasse B. Dit waren 7 punten minder dan koploper FC Boshuizen.
Het team van trainer Danen begon slecht aan de tweede seizoenshelft. Nadat Quick op 18 maart 1-1 gelijk speelde bij Papendrecht was na 18 competitierondes het verschil tussen de nummer 1 FC Boshuizen (45 punten) en nummer 2 Quick opgelopen tot maar liefst 14 punten. Vanaf 25 maart begon echter de victorie bij het vlaggenschip van Quick met overwinningen op achtereenvolgens VUC (1-0), GDA (0-3), Excelsior’20 (1-2) en UVS (4-1) terwijl koploper FC Boshuizen hier en daar dure punten verspeelde.
Op zondag 15 april stond de kraker Quick-FC Boshuizen op het programma. Aangezien er nog steeds 8 punten verschil was op de koploper kon de ploeg uit Leiden bij een overwinning op Quick de titel in de 1e Klasse B gaan vieren. Quick liet het echter niet zover komen en won deze topper met 4-3. Hierdoor was het verschil op FC Boshuizen teruggebracht tot 5 punten.

>

Op acht wedstrijden voor het einde stond Quick dus nog 14 punten achter koploper FC Boshuizen, dus het kampioenschap werd niet reëel geacht voor de Haantjes. Maar in de laatste wedstrijd van het seizoen, op zondag 13 mei 2012, klom Quick op tot de bovenste plek op de ranglijst door de 0-2 overwinning op Nieuwerkerk en het 2-1 verlies van FC Boshuizen.
Het eerste half uur in en tegen Nieuwerkerk was de wedstrijd nog vermakelijk, maar hierna nog slechts spannend, met de tussenstand in Leiden in het achterhoofd. Beide teams lieten verzorgd voetbal zien en het spel golfde over en weer. Beide teams kregen ook kansen, maar Quick was toch gevaarlijker voor het doel. Na enkele kansen gemist te hebben, was het na een klein half uur eindelijk raak. Kai van Hese was doorgekomen in het vijandelijk strafschopgebied en draaide onverwacht weg van zijn tegenspeler. Die trok hem onderuit, waarna arbiter Rampersat niets anders restte dan de bal op de stip te leggen. Roel Buikema liet zich niet gek maken en schoot de bal onberispelijk binnen: 0-1.
In de tweede helft zakte het niveau zienderogen, maar nam de spanning toe. UVS had met 2-0 de leiding genomen bij rust tegen de gedoodverfde kampioenskandidaat FC Boshuizen. Zou het dan toch mogelijk zin…..? Zouden ze dan echt de volle 14 punten nog verspelen? Al snel kwam het nieuws dat het FC Boshuizen de aansluitingstreffer had gemaakt en nam de spanning alleen maar toe. Nieuwerkerk kreeg nog enkele grote kansen en Quick werd nauwelijks nog gevaarlijk. Keeper Hegie hield ook de tweede helft, samen met de uitstekend spelende verdediging, de dreiging buiten de deur. Enkele minuten voor tijd leek dan toch de gelijkmaker te komen. Hegie was al omspeeld bij een diepe bal, maar Ngoma Mbambi kon toch nog op de valreep redding brengen en de bal uit het lege doel halen. In de blessuretijd counterde Quick naar de bevrijdende 0-2. Invaller Youssef el Baouchi ging goed door, omspeelde de doelman en legde de bal breed op de inlopende Nick Sleeking, die aan alle onzekerheid een einde maakte.

Na het laatste fluitsignaal zocht iedereen elkaar op in de middencirkel, terwijl de leider aan de telefoon was met iemand bij FC Boshuizen-UVS. Nadat hij het teken gaf dat het daar geeindigd was in 2-1 voor UVS, brak een onverwacht, maar zeer groot feest los. De champagnekurken knalden en de Houdini act van Quick was voltooid. Het blijkt dus dat je pas na afloop van de laatste speeldag op de eerste plek hoeft te staan.

>

´s Avonds kwam het feest met o.a. John Medley goed op gang op Nieuw Hanenburg en Quick mocht het volgende seizoen dan toch in de Hoofdklasse haar kunsten laten zien. Na dit kampioenschap restte nog de halve finale van het Haaglanden Voetbal Toernooi (op 22 mei tegen Vitesse Delft). Quick kan dan de derde prijs van het seizoen pakken, na de Marco Böcker Bokaal en het kampioenschap. Hoe dan ook, dit seizoen kan niet meer stuk voor de mannen van Frans Danen, die zijn tweede kampioenschap op Quick viert.
>
Quick lag uiteindelijk dit seizoen ook nog beslag op ‘Sir Winston Cup’ van het Haaglanden Voetbal Toernooi  Op het hoofdveld van Haaglandia werd op zaterdag 2 juni 2012 de finale afgewerkt en pakte Quick pakte, zoals verwacht, de cup door RAS met 3-1 terug te wijzen.

Op zaterdag 21 juni 2012 sloten de selecties van Quick 1 en 2 het bijzonder succesvolle seizoen af bij sponsor La Liguria aan het Noordeinde. Tijdens deze avond werd afscheid genomen van begeleiders en werden er diverse prijzen uitgereikt. Peter te Slaa en Jos Vercauteren namen afscheid als leider van Quick 1. Tevens luidde Quick 2 Marc Breuer, hij werd trainer van A1, uit en de leiders Gert van den Brink en Ruud Smits. Daarnaast werden de prijzen uitgereikt voor de spelers van het jaar van het eerste en tweede en de ‘beruchte’ Wisseltrofee. Bij Quick 2 werd Joppe Poederbach gekozen tot ‘speler van het jaar’, mede door zijn tomeloze inzet.

Als ‘speler van het jaar’ bij Quick 1 werd Steven de Kruijf verkozen boven Roel Buikema en Samir Oulhani, de andere twee spelers uit de top drie. Ondanks dat het kampioenschap als teamprestatie gezien kon worden, stak Steven de Kruijf er net iets bovenuit en is tevens het afgelopen seizoen enorm gegroeid. Nick Sleeking kreeg een eervolle vermelding, omdat hij zich zeer sterk in de basis van Quick 1 wist te vechten als eerstejaars senior. Tenslotte werd doelman Vincent Marshall de winnaar van de Wisseltrofee.

Seizoen 2012-2013

>
Na het kampioenschap van afgelopen seizoen kwam het 1e elftal van Quick dit seizoen uit in de Zondag Hoofdklasse A van de KNVB met als tegenstanders Alphense Boys, Argon, DHC, HFC EDO, Elinkwijk, FC Hilversum, SC Feyenoord, Koninklijke HFC, Leonidas, Nieuwenhoorn, RKAVV, Westlandia en De Zouaven.

>

Op zondag 17 maart 2013, na afloop van de wedstrijd Quick-Westlandia, kreeg Quick-verdediger Ngoma Mbambi de ‘Bronzen Haan’ uitgereikt door voetbalvoorzitter Pieter Fischer voor het spelen van 200 officiële competitie- en KNVB bekerwedstrijden voor het eerste team van Quick. De 27-jarige Mbambi speelde zijn hele voetballeven al op Quick en was dit seizoen al 21 jaar lid van de ‘Haantjes’ en kwam als 18 jarige A1-speler voor het eerst uit voor het keurkorps. Dit zelfde gold ook voor Max Smits. Voorzitter Kees Ekelmans overhandigde op zondag 15 mei Max Smits de ‘Bronzen Haan’. Smits speelde al vanaf de F-pupillen op Quick en was jarenlang actief voor de jeugd, als leider van een jeugdteam, maar ook als leider van het Quick-kamp. Met recht werd hiermee een rasechte Quicker gehuldigd.

>

Op vrijdag 8 maart 2013 opende de Haagse wethouder Karsten Klein van Jeugd, Welzijn en Sport het nieuwe ‘Clubgebouw van de toekomst’ van de toen 117 jaar oude Haagse Voetbal- en Cricket Vereniging Quick. Het nieuwe clubgebouw (het woord ‘paviljoen’ of ‘sociëteit’ dekt de lading wellicht beter binnen de club) van Quick was duurzaam gebouwd en volledig toegerust voor multifunctioneel gebruik. Het bevatte onder meer 12 kleedkamers, twee grote ontvangstruimtes, een viertal vergaderruimtes, een professionele horecakeuken, een gedeeltelijk overdekt buitenterras, en moderne communicatietechnologie waaronder WiFi. Het was bovendien toegankelijk voor mensen met een motorische beperking. Quick bood in het nieuwe clubgebouw ook onderdak aan een organisatie voor huiswerkbegeleiding (Haags Studiepunt) en voor buitenschoolse opvang (Triodus).

Aansluitend werd het gebouw dit hele weekend feestelijk in gebruik genomen door de 1250 leden tellende vereniging. Quick wilde het nieuwe onderkomen benutten om het aanbod van sport en recreatie uit te breiden en te vernieuwen, in combinatie met maatschappelijke activiteiten voor de omliggende wijken. Om deze ambitie in de club te verankeren, was inmiddels een nieuw bestuurslid ‘sportinnovatie en buurtfunctie’ aangesteld.
De totale investering van bijna € 3 miljoen was voor het grootste deel opgebracht door de eigen leden, net zoals de club dit deed bij haar eerste clubgebouw in 1902. Meer dan 300 leden doneerden – als Bouwhaan of Founding Father – geld uit eigen zak, waarmee de club uit eigen middelen meer dan de helft financierde. Na donaties van onder meer Fonds 1818, Oranjefonds, Zabawas, NSGK en subsidie van de gemeente Den Haag, werd met Rabobank de financiering uiteindelijk rond gemaakt.
Voor de hele week stonden er nog festiviteiten op het programma zoals:  op zaterdag 9 maart: groot openingsfeest, zondag 10 maart: jeugddag Benjamin t/m D-pupillen, maandag 11 maart: bridge Actie, dinsdag 12 maart : buren inloop tot 20.00 uur, woensdag 13 maart: jeugdmiddag, donderdag 14 maart: clubavond met cricket, vrijdag 15 maart: Herendiner, zaterdag 16 maart: ABC-feest en op zondag 17 maart: Quick1 thuis tegen Westlandia, gevolgd door T-dansant.

>

>

 Seizoen 2013-2014

>

Volgt later….

Tijdens de winterstop vertrok Quick naar Turkije voor een trainingskamp. De Haantjes wonnen daar de Trainingskampen.nl Corendon. In de finale werd Docos in de laatste minuut met 2-1 verslagen. In de poule had Quick al afgerekend met BLC (4-1) en OVC ’85 (1-1).

<

Seizoen 2014-2015

Op de Algemene Vergadering van 25 september 2014 werd Dick Vierling verkozen tot voorzitter van Quick. Hij nam hiermee de voorzittershamer na 8 jaar over van Kees Ekelmans. De heer Ekelmans bleef wel bestuurslid en werd commissaris Sportinnovatie en Buurtfunctie binnen de club.

Het voetbalbestuur van Quick schreef voor het seizoen 2014-2015 12 seniorenelftallen en 2 veteranenteams in voor de zondagcompetitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 4 A-elftallen, 6 B, 8 C, 7 D, 11 E en 13 F-teams.

De Hoofdklasse A van het zondagvoetbal bestond in het seizoen 2014-2015 uit de volgende clubs: AFC’34, Chabab, DHC, De Dijk, Haaglandia, Hollandia, JOS/Watergraafsmeer, Magreb’90, OFC, Quick, Vlissingen, VOC, Westlandia, De Zouaven.

Voor het elfde seizoen stond trainer Frans Danen aan het roer op Nieuw Hanenburg en zijn team begon, met overwinningen op Westlandia (1-2) en VOC (3-1), uitstekend aan de competitie. Overigens werd op zondag 14 september, kort voor aanvang van de wedstrijd van Quick 1 tegen VOC, het nieuwe Quickshirt gelanceerd. Op het shirt prijkte de naam van de nieuwe shirtsponsor Rabobank op de voorkant en het vertrouwde GMW advocaten aan de achterkant. Op de mouwen stonden nog twee grote Quick namen: Vercauteren Administraties en Verkaart Groep. In de 30 jarige geschiedenis dat Quick met shirtsponsors speelde, was dit pas de derde maal dat de sponsor op de voorkant aangepast moest worden. In de jaren 80 begon de BAM als shirtsponsor, die na 14 jaar het stokje overdroeg op de Verkaart Groep. Nu 16 jaar later maakte zij dus plaats voor de Rabobank. De shirts werden gepresenteerd door Quick 1 speler Kai van Hese en door F1 speler Max de Kler. Jong en oud kwamen zo samen en de reacties waren louter positief. Anders dan het vorige was dit shirt voorzien van een kraagje met knoopjes, zoals oudere leden nog wel gewend waren.

Op 21 september volgde het eerste puntenverlies door bij OFC 1-1 gelijk te spelen maar daarna volgde er weer overwinningen op De Dijk (4-0), AFC’34 (2-1), De Zouaven (2-3) en DHC (4-3). Met 19 punten uit 7 wedstrijden was Quick dan ook koploper in de Hoofdklasse A en kon men op zondag 2 november, uit bij Magreb’90, de 1e Periodetitel binnenhalen. Na een 3-0 achterstand leek dit in eerste instantie niet te gaan lukken maar na een ongekende inhaalrace werd het uiteindelijk alsnog 3-3 en door dit gelijke spel veroverde Quick de 1e Periode. Helaas kreeg Quick hierna een lichte terugval. Na de eerste seizoenshelft had Quick van de 13 competitiewedstrijden er 8 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 3 verloren. Met 26 punten, en de doelcijfers 30-21, ging men op een derde positie van de Hoofdklasse A de winterstop in. Vlissingen was koploper met 29 punten, gevolgd door FC Chabab (27).

Evenals vorig jaar sloeg zondaghoofdklasser Quick tijdens de winterstop, van donderdag 8 januari t/m dinsdag 13 januari 2015 haar tenten voor een trainingskamp op in het Turkse Belek. Daar werd volop getraind en ook een oefenwedstrijd gespeeld. Vorig jaar had Quick in Turkije de eerste editie van het Corendon-toernooi dus gewonnen. Naast een beker bestond de prijs uit een cheque, die de ploeg dit seizoen goed kon gebruiken bij de realisatie van wederom het trainingskamp in Belek. In de Turkse plaats speelde Quick ook een oefenduel tegen tweedeklasser Quick uit Amersfoort. Trainer Frans Danen besloot tijdens de winterstop dat hij aan het eind van het seizoen zou gaan vertrekken bij Quick.

Met twee gelijke spelen en twee nederlagen kwam Quick 1 niet al te best uit de winterstop. Het kampioenschap konden de mannen van trainer Danen nu wel vergeten en met de nacompetitie in het achterhoofd speelde men vakkundig de competitie uit.
Van de 24 competitiewedstrijden (Haaglandia had zich halverwege het seizoen uit de competitie teruggetrokken) won Quick er uiteindelijk 10, speelde 6 keer gelijk en werd er 8 maal verloren. Met 36 punten, en de doelcijfers 50-51, eindigde men op de zesde positie van de Hoofdklasse A.

In de nacompetitie kon Quick geen potten breken. Op zondag 17 mei werd Quick-De Dijk 1-3 en op donderdag 21 mei werd Vlissingen-Quick 2-1. Jevon Blijd werd dit seizoen, met 10 doelpunten, topscorer bij Quick, gevolgd door Joost de Gelder met 9 goals.

Later hier meer….

>

Seizoen 2015-2016

In haar 120ste levensjaar was Quick (H) kerngezond en het ledental bleef maar groeien. Quick, opgericht dus in 1896, was bij aanvang van het seizoen 2015-2016 met ruim 1400 leden een van de grootste amateur sportverenigingen in de Haagse regio. De twee hoofdsporten waren voetbal en cricket, waardoor de club het gehele jaar open was.

>

Op dinsdag 1 maart 2016 bestond Quick precies 120 jaar en dit heugelijke feit werd het weekend daarop volgens groots gevierd. Op vrijdag 4 maart 2016 was er, voor alle seniorenleden en tweede jaars A-junioren, het Herendiner op Quick georganiseerd. Op zondag 6 maart 2016, na afloop van de competitiewedstrijd Quick–OFC, werd officieel het boek Hanendaden gepresenteerd. Om 16.30 uur wordt het eerste exemplaar uitgereikt. Daarna volgde er muziek en eten.

>

<

Op zondag 12 juni 2016 volgde de seizoensafsluiting van de A-selectie in restaurant “Bilbao” op Kijkduin. Zowel bij het eerste als tweede team werd de ‘speler van het seizoen’ 2015-2016 gekozen. Bij de hoofdmacht van Quick was de beslissing unaniem. Centrale verdediger Kai van Hese had een sterk seizoen achter de rug en werd daarmee verkozen tot speler van het jaar. Bij Quick 2 ging uiteindelijk Gino Mulder er met de prijs vandoor.

>

Seizoen 2016-2017

Ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van Quick, organiseerde de club voor alle leden, ouders van leden en verdere vrienden van de club op zaterdag 3 september 2016 een lustrumfestival. Op dit spetterend festival traden verschillende acts op zoals DJ’s, Bands, Foodtrucks en meer entertainment. Dit alles zorgde voor een unieke viering van het 120 jarig bestaan van de H.V. & C.V. Quick.

De jeugdopleiding van Quick stond in het seizoen 2016-2017 op de gedeeld 6e plaats in het overzicht van de hoogstspelende jeugdopleidingen van Nederland en was hiermee koploper in de Haagse regio. De voetbalcommissie was dan ook zeer trots op deze plek. De kleine stijging vergeleken met vorig jaar liet zich verklaren door de promoties van de B1 en C2 van afgelopen seizoen. Het was (is) ook de basis van het beleid van Quick, waarin jeugdspelers opgeleid worden om in het eerste elftal te komen. Dat het eerste en tweede team de laatse jaren dan ook voor het overgrote deel bestond uit zelf opgeleide spelers bewees dan ook het succes van de jeugdopleiding.

Voor het seizoen 2016-2017 had de KNVB voor een nieuw competitiemodel gekozen, die ging bestaan uit een Eredivisie, een Eerste Divisie, de Tweede Divisie, twee Derde Divisies (zaterdag en zondag) en vier Hoofdklassen (zaterdag en zondag). In deze competities kwam er ook ruimte voor de beloftenteams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. De naam Topklasse bestond dus vanaf dit seizoen niet meer omdat deze was veranderd in Derde Divisie. Voor het vlaggenschip van Quick veranderde er eigenlijk dit seizoen niet veel want ook in dit seizoen kwam de club uit in de zondag Hoofdklasse.

Er waren echter nog meer veranderingen vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al geldde, Onder 19 tot en met onder 9.
De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen.  De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

Het bestuur van Quick schreef voor de zondagcompetitie 11 seniorenelftallen en 2 veteranenteams in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 5x JO-19, 7x JO-17, 6x JO-15, 7x JO-13, 10x JO-11 en 13 JO-9 teams. De meisjesafdeling bestond ditmaal uit 1 MO-13 en 2 MO-11-elftallen.

De zondag Hoofdklasse B van de KNVB was in het seizoen 2016-2017 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Geel’38 (Veghel), Chevremont (Kerkrade), DESO (Oss), DHC (Delft), DOSKO (Bergen op Zoom) Groene Ster (Heerlerheide), EHC/Heuts (Hoensbroek), Gemert (Gemert), Gestel (Eindhoven), Halsteren (Halsteren), IFC (Hendrik Ido Ambacht), Nuenen (Nuenen), OSS’20 (Oss), Quick (Den Haag), RKAVV (Leidschendam) en Vlissingen (Vlissingen).

Door de aanpassing van de voetbalpiramide in het amateurvoetbal bestond de Hoofdklasse B dit seizoen dus uit 16 teams. Het eerste elftal van Quick was nu dus ingedeeld in ‘Zuid’, wat inhield dat Quick in de hoofdklasse B tegen clubs uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg moesten spelen. Dat betekende dus lange en dure busreizen, weinig supporters die meegingen en thuisduels tegen weinig aansprekende opponenten.

Van de selectie uit het seizoen 2015-2016 zouden er dit seizoen maar liefst dertien spelers niet meer uitkomen in het Quick-tenue. De selectie van Quick, wederom onder leiding van trainer Paul van der Zwaan, werd dit seizoen hoofdzakelijk opgevuld met talentvolle spelers uit de eigen jeugd. Hans Verheij was aangesteld als de nieuwe assistent trainer bij Quick 1. Hierdoor trad Verheij af als bestuurslid voetbalzaken. De afgelopen 5 jaren was Hans Verheij namelijk actief in de voetbalcommissie voor de Quick seniorenselectie en daarnaast was hij het afgelopen jaar toegetreden tot het bestuur. Hans had zo een uitstekend beeld van het beleid van Quick en kende hij de spelers ook goed.
Ondanks het vertrek van een aantal bepalende spelers kende het vlaggenschip van Quick wederom een uitstekende eerste seizoenshelft waarin de ‘haantjes’ serieus meededen om de koppositie in de Hoofdklasse B. Helaas duurde de eerste seizoenshelft net iets te lang voor Quick want met slechts twee punten uit de laatste drie duels leek men af te haken om de toppositie. Van de 15 competitiewedstrijden wist Quick er uiteindelijk 7 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er 3 keer verloren. Met 26 punten, en het doelsaldo van 33 voor en 20 tegen ging Quick op een derde positie van de ranglijst de winterstop in. Dit was ruim achter koploper Blauw Geel’38 (34 punten) en Nuenen (32).
Overigens werd Joost de Gelder op zondag 18 september 2016, in de thuiswedstrijd tegen Halsteren (2-1), gehuldigd voor zijn 350e officiële wedstrijd in Quick 1. Dit jubileum gaf De Gelder extra kleur door tegen Halsteren het winnende doelpunt te scoren. Overigens speelde De Gelder op zondag 15 januari 2018 zijn 359e officiële wedstrijd in Quick 1 en werd hij hiermee recordhouder. Hiermee passeerde hij Rob Teeuwisse, die van 1985-2005 als speler actief was voor Quick 1. Jos Vercauteren besloot op dat moment de top 3, met 349 wedstrijden tussen 1982-1996 en zelfs in 2001 nog eenmaal.

Tijdens de winterstop vertrok Quick van donderdag 5 januari t/m maandag 9 januari 2017 voor een trainingskamp richting Valencia in Spanje en verbleef de A-selectie in het prachtige hotel Barcelo. Onder de Spaanse zon werd er driemaal getraind en op zaterdag een oefenwedstrijd gespeeld tegen derde divisionist FC Rijnvogels, die in 2-2 eindigde.

Vielen de laatste jaren de prestaties van Quick 1 in de tweede seizoenshelft ietwat terug, dit seizoen was dit niet het geval. Blauw Geel’38 stak het hele seizoen met kop en schouders boven iedereen uit en werd uiteindelijk ook, met 65 punten, kampioen. Van de maar liefst 30 competitiewedstrijden werden er door Quick in totaal 16 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 54 punten, en de doelcijfers 62 voor en 35 tegen, eindigde het team van trainer Paul van der Zwaan op een uitstekende tweede positie van de ranglijst van de Hoofdklasse B. Door de 3e Periodetitel in de wacht te slepen had Quick zich sowieso al geplaatst voor de nacompetitie.

In de eerste ronde van de nacompetitie moest Quick aantreden tegen SJC. De eerste wedstrijd in Noordwijk eindigde in 1-1 en de return op Nieuw Hanenburg won Quick overtuigend met 4-1. In de finaleronde moest Quick het opnemen tegen Vlissingen. Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) wist Quick thuis met miniem verschil (1-0) Vlissingen te verslaan. Op zondag 28 mei 2017 volgde de alles beslissende return in Zeeland. De strijd om een ticket voor de Derde Divisie was Quick oppermachtig want na een 0-2 (doelpunten Virgil Tjin Asjoe en Marc Boshoff) werd het uiteindelijk 1-4 (Rachid Bouyaouzan en wederom Marc Boshoff). Na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter kon het feest losbarsten voor Quick. De Derde Divisie was behaald en hiermee zette trainer Paul van der Zwaan en zijn mannen een kroon op een geweldig seizoen.

Frank van der heiden werd dit seizoen met 22 doelpunten topscorer bij Quick 1.

Bij vier teams van Quick mocht aan het einde van het seizoen 2016-2017 de kampioensvlag in top. De zondag 10 werd met 61 punten uit 22 duels kampioen van de 7e Klasse 4. De JO13-7 met 46 uit 18 kampioen van de 9e Klasse 7. De JO9-12 met 36 uit 14 kampioen van de 10e Klasse 24 en de MO13-1 met 51 uit 17 kampioen van de 2e Klasse 5.

Seizoen 2017-2018

Op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 11 oktober 2017 stond, naast de gebruikelijke agendapunten, vooral de veldenproblematiek op sportpark ‘Nieuw Hanenburg’ ter discussie. Het bestuur van Quick had in gedachten om de huidige grasvelden te vervangen door kunstgras. Het bestuur kreeg mandaat van de ALV om in gesprek te gaan over de knelpunten met de gemeente. De voorbereidingen voor het aanleggen van het kunstgras op velden 2 en 3 konden dus beginnen. Wanneer de grasvelden vervangen zouden kunnen worden door kunstgras, was geheel afhankelijk van de gemeente. Die bepaalde immers wie er wanneer nieuwe velden mag krijgen.

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van maandag 12 februari 2018 gingen de leden van Quick akkoord met de komst van twee nieuwe kunstgrasvelden. Deze waren volgens het bestuur nodig omdat het voetbalseizoen tegenwoordig met zeven weken was verlengd. Omdat het cricketseizoen altijd in dat van de voetbaljaargang overloopt, bleef er te weinig tijd over voor het inzaaien van de velden. Hierdoor zullen dus de grasvelden 2 en 3 in de zomer van 2018 in kunstgras veranderen. Na gesprekken met de Gemeente werd Quick 2 kunstgrasvelden gegund, onder de voorwaarde dat Quick een bijdrage leverde van 350.000 Euro aan deze velden. Hiervoor moest een lening worden afgesloten en ging zodoende ook de contributie met 12% omhoog. Tevens zou dan ook gelijk de gehele verlichting worden aangepakt.

Het bestuur van Quick schreef voor het seizoen 2017-2018 in totaal 10 seniorenelftallen en 2 veteranenteams in bij de KNVB voor de zondagcompetitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 5x JO-19 teams, 6x JO-17, 7x JO-15, 7x JO-13, 5x JO-11, 5x JO-10 en 8x JO-9 en 7 JO8- teams. De meisjesafdeling bestond  uit 1 MO15, 1 MO13 en 2 MO11-teams De zaalvoetbalafdeling van Quick bestond dit seizoen uit 1 herenteam.

Quick debuteerde dit seizoen dus in de Derde Divisie zondag en moest hierin optreden tegen: ADO’20, Be Quick 1887, Blauw Geel’38/JUMBO, De Meern, Dongen, EVV, HBS, Hercules, HSC’21, Jong De Graafschap, JVC Cuijk, Magreb’90, OFC, OJC Rosmalen, Quick’20, UNA en Westlandia.

Op een niveau hoger presteerden de mannen van trainer Paul van der Zwaan wederom uitstekend met goed en aantrekkelijk voetbal. Wordt vervolgd. In een competitie waarin Jong Vitesse (75 punten) en UNA (71 punten) veel te sterk waren voor de andere teams eindigde Quick uiteindelijk op een uitstekende derde positie van de ranglijst. Quick wist van de 34 wedstrijden er 18 te winnen, 9 gelijk te spelen en 7 te verliezen. Hiermee behaalde men 63 punten en een doelgemiddelde van 74 voor en 58 tegen.
Het absolute hoogtepunt voor Quick 1 was dit seizoen natuurlijk de ‘clash’ met buurman HBS. Na maar liefst 14 jaar stond deze derby in competitieverband weer op het programma. Ondanks de 1-3 nederlaag en het regenachtige weer werd het op een met 3.500 toeschouwers afgeladen Sportpark Craeyenhout één groot voetbalfeest. Op zaterdagavond 4 november 2017 stond de eerste ‘Haegsche Derby’ HBS – Quick op het programma. Voor ruim 3.500 toeschouwers won Quick dit voetbalfeest met 1-3 door doelpunten van Nabil Hadui (2x) en Frank van der Heiden. Op zaterdagavond 10 maart 2018 volgde de thuiswedstrijd tegen HBS. Op een bomvol Sportpark Nieuw Hanenburg wist Quick wederom HBS te verslaan. Ditmaal werd het 2-1 door twee doelpunten van Marc Boshoff.
Oude voetbaltijden herleefden op zaterdag 10 maart 2018 op een bomvol Sportpark Nieuw Hanenburg bij ‘Dé Haegsche Derby’ Quick tegen HBS.

Omdat Quick op zondag 20 mei 2018 ook nog eens de derde Periodetitel in de wacht wist te slepen kon trainer Paul van der Zwaan zich met Quick gaan opmaken voor de nacompetitie voor promotie naar de 2e Divisie. Op 30 mei volgde eerst de thuiswedstrijd tegen streekgenoot Svv Scheveningen. Op een wederom druk bevolkt Sportpark Nieuw Hanenburg werd de uitslag 1-1. Op 2 juni volgde de return op Sportpark Houtrust waar Svv Scheveningen uiteindelijk met 1-0 won en kwam er aan het prachtige seizoen van Quick een einde.

Topscorer dit seizoen bij Quick 1 in de competitie werd Frank van der Heiden met 16 doelpunten, gevolgd door Marc Boshoff (11), Rachid Bouyaouzan (9) en Joost de Gelder (8).
Aan het einde van dit seizoen nam Quick 1 afscheid van o.a. Joost de Gelder. De Gelder was op dat moment de clubrecordhouder wat betreft het aantal officiële wedstrijden in Quick 1.

Als ´kers op de taart´ van dit geweldige seizoen werd trainer Paul van der Zwaan op 11 mei 2018 uitgeroepen tot de beste amateurvoetbaltrainer van Nederland en won hij hiermee de Rinus Michels Award.

Dit seizoen kon er bij drie (jeugd)teams vanQuick de kampioensvlag in top. De JO19-3 werd kampioen van de 2e Klasse 1 (VJ), de JO17-4 van de 4e Klasse 06 (VJ) en de JO11-4 van de 4e Klasse 07 (VJ). Bij de competitie’s vanaf JO9 en lager werden vanaf dit seizoen geen uitslagen en standen meer weergegeven. De KNVB vond dat die spelers in deze leeftijdscategorieën zich in een ontwikkelfase bevonden, waarbij de competitie geen doel maar een middel was dat bijdroeg aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.

Seizoen 2018-2019

>

De indeling derde divisie zondag in seizoen 2018-2019 was als volgt: ADO’20 (Heemskerk), Blauw Geel’38 (Veghel), Dongen (Dongen), EVV (Echt), Goes (Goes), HBS (Den Haag), USV Hercules (Utrecht), HSC’21 (Haaksbergen), JVC Cuijk (Cuijk), OFC (Oostzaan), OJC Rosmalen (Rosmalen), OSS’20 (OSS), Quick (Den Haag), Quick’20 (Oldenzaal), TEC (Tiel), UNA (Veldhoven), Jong FC Volendam (Volendam) en Westlandia (Naaldwijk).

Het jonge elftal van trainer Paul van der Zwaan begon slecht aan de competitie want van de eerste zeven wedstrijden werden er zes verloren. De ommekeer van de prestaties begon op 20 oktober toen Quick op Sportpark Nieuw Hanenburg buurman HBS met 2-0 versloeg. Na de valse start eindigde Quick uiteindelijk op een keurige zevende positie van de ranglijst. Van de 34 wedstrijden werden er 15 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 14 verloren. Hiermee behaalde men 50 punten en een doelgemiddelde van 67 voor en 66 tegen.
Marc Boshoff werd met 24 doelpunten niet alleen topscorer bij Quick maar ook van de Derde Divisie zondag. Frank van der Heiden wist dit seizoen 14 keer te scoren. Overigens werd Frank van der Heiden op zondag 7 oktober gehuldigd vanwege zijn 200ste wedstrijd in het keurkorps van de ‘Haantjes’.

>

Bij de jeugdafdeling van Quick werden aan het einde van het seizoen de volgende kampioenen gehuldigd; De JO19-3, MO11-1, JO11-6, JO11-4, MO15-1, JO13-3, JO15-2, JO13-4 en de JO12-1. Iedereen kreeg een mooie beker die zij voor altijd op hun nachtkastje konden zetten.

Seizoen 2019-2020

>

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van dinsdag 11 februari 2020 stond vooral in het teken van de overdracht van de voorzittershamer, alsmede de installatie van enkele nieuwe bestuursleden. Dick Vierling trok zich terug als voorzitter en bestuurslid en zittend bestuurslid Willem van Nieuwkerk werd door de leden gekozen als nieuwe voorzitter. Pieter Wijnstra lag zijn commissaris Sponsoring functie neer, maar bleef wel vice-voorzitter.
Verder werden als nieuwe bestuursleden gekozen: Nicki Albers (commissaris Jeugdvoetbal), Sander Rooda (commissaris Sponsoring), Gerben-Jan Gerbandy (commissaris Buurtfunctie, innovatie en duurzaamheid) en Lex Peppelenbosch (commissaris Communicatie en toekomstvisie).
De terugtredende Dick Vierling werd voor zijn vele activiteiten in de loop der jaren voor de club benoemd tot Lid van Verdienste. Janny van Rijn kreeg de Zilveren Haan uitgereikt.

Op de zondag namen dit seizoen namens Quick 12 seniorenelftallen en 1 veteranenteam deel aan de competitie. De jeugdafdeling telde ditmaal 57 jeugdteams, onderverdeeld in: 4 JO19, 3 JO17, 3 JO16, 3 JO15, 4 JO14, 6 JO13, 2 JO12, 7 JO11, 4 JO10, 8 JO9, 7 JO8, 1 MO17, 1 MO15, 2 MO13 en 2 MO11-teams. In de zaalvoetbalcompetitie kwam Quick met 1 herenteam uit.

De afgelopen seizoenen wilde het in het Bekertoernooi in de voorronde steeds maar niet lukken, maar nu in de editie 2019-2020 eindelijk wel. Plaatsing voor de 1e ronde van de TOTO KNVB-beker. In de eerste voorronde werd DVS ’33 Ermelo na verlenging en strafschoppen verslagen. In de tweede ronde moest DUNO Doorwerth eraan geloven. In een spectaculaire wedstrijd trok Quick met 2-3 aan het langste eind en was plaatsing voor de 1e ronde van het hoofdtoernooi een feit. Bij de loting kwam Willem II uit de koker. Een heel mooi affiche uiteraard en zo beleefden ruim 2500 toeschouwers op woensdagavond 30 oktober 2020 een mooie avond. Het verschil in kwaliteit tussen Quick en Willem II was bij vlagen duidelijk te zien en de 0-4 nederlaag op Sportpark Nieuw Hanenburg was dan ook een logische afspiegeling hiervan.

De indeling van de zondag 3e Divisie in het seizoen 2019-2020 was als volgt; ADO’20, ADO Den Haag 2, Blauw Geel’38/JUMBO, DEM, Dongen, EVV, Gemert, Groene Ster, HSC’21, Hercules, Hoogland, Lienden, OFC, Quick, UNA, Westlandia en OSS’20.

Quick begon met vijf nederlagen op rij niet al te best aan de competitie echter reden voor paniek was er bij zowel het bestuur als bij trainer Paul van der Zwaan totaal niet. Het was een kwestie van tijd voordat de ommekeer kwam en Quick sloot hierdoor de eerste seizoenshelft af met 17 punten uit 15 duels.

Tijdens het trainingskamp van 2 t/m 9 januari 2020 in Portugal bereidde Quick zich voor op een uiterst belangrijke tweede seizoenshelft. Het seizoen zou echter nooit worden afgemaakt want na de uitbraak van het coronavirus (begin maart 2020) lag een groot deel van het dagelijks leven in Nederland plat. Vanaf donderdag 12 maart 2020 werden ook alle activiteiten bij o.a. voetbalverenigingen, zowel in het betaalde voetbal als bij de amateurs, met onmiddellijke ingang gestopt. Dit betekende dus in Nederland geen voetbalwedstrijden, geen trainingen en en ook geen andere clubactiviteiten. Een week later werd door de Nederlandse regering deze maatregelen zelfs aangescherpt en moesten alle accommodaties in Nederland op slot. Na deze maatregel besloot de KNVB dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer hervat zouden worden omdat het sowieso niet meer was toegestaan om tot de zomer toe te voetballen. Dit gold voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. De KNVB besloot hierdoor ook dat er voor het seizoen 2019-2020 geen eindstanden zouden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten waren. Ook werden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen zou dan iedere club, dus ook Quick, in dezelfde klasse uitkomen als bij de start van dit seizoen.

Het eerste elftal van Quick speelde dus de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen op 8 maart 2020. Uit bij FC Lienden werd er op die dag met 1-0 verloren. Op dat moment had het team van trainer Van der Zwaan van de 21 wedstrijden er 7 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 26 punten en een doelsaldo van 29 voor en 26 tegen, stond men op de dertiende positie van de ranglijst.

Ondertussen werden de strenge corona-maatregelen beetje voor beetje door de regering versoepeld. Vanaf 29 april 2020 mochten in Nederland kinderen tot 12 jaar zonder anderhalvemeter-restrictie weer trainen. De oudere kinderen (van 12 tot 18) gold deze afstandsregel nog wel. Er mocht sowieso alleen getraind worden, wedstrijden bleven taboe en kantines en kleedkamers moesten dicht blijven. Met ingang van 11 mei mochten ook de senioren weer (anderhalvemeter-restrictie) trainen.

Seizoen 2020-2021

>

Het weekeinde van 10/11 oktober bleek alweer de laatste speelronde van het seizoen 2020-2021. De KNVB besloot namelijk op woensdag 14 oktober 2020, de dag na de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen, een streep door alle competities te zetten. Lange tijd hoopte de voetbalbond dat er nog iets (bijvoorbeeld het uitspelen van één competitiehelft) mogelijk was, maar dat bleek ondanks een aantal versoepellende coronamaatregelen vanaf 3 maart 2021 onhaalbaar. Zo werd de leeftijdsgrens voor buitensporten in teamverband verruimd van 17 tot 27 jaar.
Dit betekende dat voor het tweede seizoen op rij de competities in het amateurvoetbal het einde niet haalden. Bijna een jaar geleden, het weekeinde van 7/8 maart, was de laatste speelronde van seizoen 2019-2020.

Na de aangekondigde versoepelingen op 26 juni 2021 was het meest in het oog springende maatregelen voor het voetbal: trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mochten eindelijk weer volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.

Seizoen 2021-2022

>

In de maand november begon alle ellende met wat betreft corona weer opnieuw. Omdat er iedere dag weer meer besmettingen bijkwamen werd er op vrijdag 12 november 2021 wederom een persconferentie gegeven waarin o.a. werd vermeld dat er vanaf 14 november 2021 geen publiek meer bij sportwedstrijden aanwezig mocht zijn. Bovendien moesten alle voetballers en begeleiding bij aankomst op het sportcompelx hun QR-code tonen. Als je geen geldige QR-code in de corona-app kunt laten zien dan was de kantine of kleedkamer verboden terrein voor je. Voor heel veel amateurclubs, die het al zo moeilijk hadden, was dit een hele heksentoer om dit op een goede manier te regelen want zowel aan de poort en in de kantine moest men vrijwilligers plaatsen die de CoronaCheck App of het recent negatief testbewijs moest controleren.

Op de persconferentie van 29 november werden de maatregelen nog meer aangescherpt. De regering besloot o.a. dat in het kader van de coronamaatregelen trainen na 17.00 uur niet meer was toegestaan. Door deze maatregel besloot de KNVB de competities in het amateurvoetbal voor de standaardteams grotendeels stil te leggen. Vriendschappelijk voetballen mochten de standaardteams uiteraard wel. De lagere seniorenelftallen en jeugd mochten wel gewoon doorgaan met competitievoetbal.
Na de persconferentie van zaterdag 18 december waren we qua coronamaatregelen weer helemaal terug bij af. Sporten mocht alleen nog maar met 1 ander persoon op 1,5 meter afstand, dus voetbalwedstrijden werden verboden en alle sportkantines moesten weer dicht.

>

Seizoen 2022-2023

Het Quick-bestuur had besloten om voor dit seizoen ook een nieuw standaardelftal voor de zaterdag in te schrijven, ofwel Quick 1 Zaterdag. Hiermee achtte het bestuur het wenselijk om te innoveren en mee te gaan in de brede ontwikkelingen in het amateurvoetbal. Belangrijk element hierin is dat er een verschuiving aan het ontstaan is van seniorenvoetbal op de zondag naar de zaterdag (in KNVB jargon: de nieuwe Piramide). De start met Quick 1 zaterdag paste in deze visie. Bij Quick was men zich terdege bewust van de gevolgen die dit besluit had op de bezetting van de velden. Daarom werd er besloten dat het elftal zijn thuiswedstrijden pas om 18.00 uur, na de jeugdwedstrijden, zou gaan spelen.

Zodoende schreef Quick dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 1 seniorenelftal en 1 onder de 23 jaar elftal in. Op zondag kwam men met 10 seniorenelftallen en 1 35+ team uit. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 3 JO19, 1 JO18, 3 JO17, 3 JO16, 4 JO15, 4 JO14, 6 JO13, 3 JO12, 7 JO11, 4 JO10, 6 JO9 en 7 JO8 teams. De meisjesafdeling van Quick was ditmaal uit 1 M20, 1 MO17, 2 MO15, 2 MO13, 3 MO11, 1 MO9 en 1 MO8 teams samengesteld.

De poule-indeling competitie van de zaterdag 5e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2022-2023 als volgt: ASW, DVC, Gouderak, GSC/ESDO, HDV, Moordrecht, ONA, Quick, REMO, SVO Buytenpark, Toofan, De Ster, Wanica Star en WIK.

<

De zondag 1 van Quick bleef dit seizoen uiteraard in de 3e Divisie uitkomen. Deze derde divisie zondag bestond in seizoen 2022-2023 uit: ADO’20, Baronie, Blauw Geel’38, DEM, Dongen, Gemert, Groene Ster, Hercules, HSC’21, JOS Watergraafsmeer, OJC Rosmalen, OSS’20, Quick, TOGB, UDI’19, UNA, Unitas, VVSB.

Vooral door een ijzersterke tweede seizoenshelft eindigde het jeugdige elftal van trainer Paul van der Zwaan op een keurige negende positie. Van de 34 competitiewedstrijden werden er 13 gewonnen, 10 gelijk gespeeld en 11 verloren. Hiermee behaalde Quick 49 punten en een doelsaldo van 59 voor en 47 tegen. Quick liep op de allerlaatste wedstrijddag net de 3e Periodetitel mis.
Op zondag 28 mei 2023 speelden Frank van der Heiden, Steven de Kruijf en Giovanni Linnenbank hun laatste wedstrijd voor de hoofdmacht van Quick.

Seizoen 2023-2024

>

<

Palmares Quick zondag

Kampioenschappen:
1900-1901 2e klasse B *
1902-1903 2e klasse B *
1903-1904 2e klasse B
1907-1908 1e klasse A Landskampioen
1943-1944 2e klasse A *
1966-1967 3e klasse C
1983-1984 3e klasse A
1992-1993 2e klasse A
2003-2004 3e klasse C
2011-2012 1e klasse B
* = geen promotie

Andere prestaties
1909 Winnaar KNVB-beker
1910 Winnaar KNVB-beker
1911 Winnaar KNVB-beker
1916 Winnaar KNVB-beker
1998-1999 Promotie naar de hoofdklasse via de nacompetitie, uiteindelijk beslist door strafschoppen.
2011-2012 Winnaar Haaglanden “Sir Winston” Cup
2014-2015 Winnaar Haaglanden “Sir Winston”Cup
2016-2017 Winnaar nacompetitie Hoofdklasse, promotie naar de zondag 3e Divisie

Parade der trainers bij Quick:

1960-1961 ?
1961-1962 Koos Noordeloos
1962-1963 Koos Noordeloos (degradatie uit 1e Klasse)
1963-1964 Jacques Heyster
1964-1965 Jacques Heyster
1965-1966 Jacques Heyster (degradatie uit 2e Klasse)
1966-1967 Koos Noordeloos (kampioen in 3e Klasse C)
1967-1968 Koos Noordeloos (degradatie uit 2e Klasse)
1968-1969 Koos Noordeloos
1969-1970 Sandor Popovics
1970-1971 Sandor Popovics
1971-1972 John Huguenin
1972-1973 John Huguenin
1973-1974 Jan de Bouter
1974-1975 Bram Panman
1975-1976 Bram Panman
1976-1977 Bram Panman
1977-1978 Sandor Popovics
1978-1979 Ferry Groeneweg
1979-1980 Ferry Groeneweg / Ger ter Horst (a.i.)
1980-1981 Jan van den Akker
1981-1982 Jan van den Akker
1982-1983 Jan van den Akker
1983-1984 Rob van Zutphen (kampioen 3e Klasse A)
1984-1985 Rob van Zutphen
1985-1986 Rob van Zutphen
1986-1987 Rob van Zutphen
1987-1988 Rob van Zutphen / Jan ten Hoopen en Fred van der Pol (a.i.)
1988-1989 Jan ten Hoopen
1989-1990 Cees Tempelaar
1990-1991 Cees Tempelaar
1991-1992 Rob van Zutphen / Cees Tempelaar
1992-1993 Cees Tempelaar (kampioen 2e Klasse)
1993-1994 Cees Tempelaar
1994-1995 Cees Tempelaar / Boudewijn de Geer
1995-1996 Cees Tempelaar / Boudewijn de Geer
1996-1997 Boudewijn de Geer
1997-1998 John Kila
1998-1999 John Kila (winnaar nacompetitie, promotie naar Hoofdklasse)
1999-2000 Marten Glotzbach / Boudewijn de Geer (degradatie naar 1e Klasse)
2000-2001 Marten Glotzbach / Boudewijn de Geer
2001-2002 Marten Glotzbach (degradatie naar 2e Klasse)
2002-2003 Jos Vercauteren / Erwin Metman (degradatie naar 3e Klasse)
2003-2004 Frans Danen (kampioen 3e Klasse C)
2004-2005 Frans Danen
2005-2006 Frans Danen
2006-2007 Cor Schaap
2007-2008 Frans Danen
2008-2009 Frans Danen (winnaar nacompetitie, promotie naar 1e Klasse)
2009-2010 Frans Danen
2010-2011 Frans Danen
2011-2012 Frans Danen
2012-2013 Frans Danen
2013-2014 Frans Danen
2014-2015 Frans Danen
2015-2016 Paul van der Zwaan
2016-2017 Paul van der Zwaan
2017-2018 Paul van der Zwaan
2018-2019 Paul van der Zwaan
2019-2020 Paul van der Zwaan
2020-2021 Paul van der Zwaan
2021-2022 Paul van der Zwaan
2022-2023 Paul van der Zwaan
2023-2024 Paul van der Zwaan
2024-2025 Paul van der Zwaan

Parade der trainers bij Quick zaterdag:

2022-2023 Benny Oosterwijk

Parade der voorzitters bij Quick:

1896 – 1898 B.G. Stempels
1898 – 1899 G. de Neve
1901 – 1902 J.J. Herman
1903 – 1904 B.G. Stempels
1905 – 1906 J.A. Willinge Gratama
1906 – 1915 ??
1915 – 1916 H. Goedhart
1916 – 1917 Jhr. Van der Does de Bije
1917 – 1918 Jhr. A.E. Goldman
1919 – 1923 G.W.J. Zittersteyn
1923 – 1924 P.J.C. Boudier
1924 – 1925 G.W.J. Zittersteyn
1925 – 1926 M.L. Voerman
1926 – 1932 J. van Crevel
1932 – 1937 B.P. Verèl
1937 – 1939 N.J. de Groot
1939 – 1948 W. Goudriaan
1948 – 1958 J.E. Carrière
1958 – 1968 G.B. de Grooth
1968 – 1970 A.J.M. van Ginkel
1970 – 1977 J.G.P. de Gilde
1977 – 1979 H. van Eck
1979 – 1989 H.C. Hebels
1989 – 1994 T.G. Brouwer
1994 – 1998 H.P.Sleeboom
1998 – 2002 T.M.J. Bakker
2002 – 2006 E.W.N. van Vliet
2006 – 2014 C.F.W. Ekelmans
2014 – 2020 D.H. Vierling
2020 – W.H. van Nieuwkerk

Terreinen waar Quick heeft gevoetbald:

Tot 1897 voetbalde Quick op één van de landjes tussen de Obrechtstraat en de Schuytstraat, vlakbij het stationnetje.

Hierna was een verhuizing naar de Maliebaan (nu Malieveld)  noodzakelijk.

wordt vervolgd…

Erevoorzitter(s) Quick

1939: Groot, N.J. de (geroyeerd)
1956: Goudriaan, W.

Ereleden Quick

1905: Bosschart, ir.L.F.G.
1905: Goldman, jhr.ir.A.E.
1905: Herman, Dr.J.J.
1905: Klicks, C.W.
1905: Maasdijk, J.E.van
1905: Otten, prof.dr.L.
1905: Snethlage, E.
1905: Stempels, B.G.
1905: Stempels, R.
1905: Welcker, mr.J.H.
1905: Willinge Gratema, Mr.J.A.
1923: Zittersteyn, G.W.J.
1932: Crevel, J.van
1935: Goedhart, ir.H.
1936: Haas, P.F.de
1936: Groot, N.J. de (geroyeerd)
1938: Verèl, ir.B.P.
1946: Goudriaan, W.
1959: Eck, J.van
1966: Grooth, drs.G.B.de
1981: Schoemaker, A.H.
1996: Eck, A. van
1996: Eck, H. van
1996: Holtmans, H.C.
2001: Hebels, H.C.
2013: Bakker, T.M.J.
2013: Ekelmans, C.W.F.

Lid van Verdienste bij Quick

1946: Heijligers, J.P.
1946: Kuijers, F.
1946: Lang, L.E.Ch.de
1946: Meijer, A.C.
1946: Pronk, G.
1946: Stutterheim, W.K.N.
1946: Schoemaker, A.H.
1946: Eck, J. van
1952: Brouwer, K.L.
1955: Schoemaker, B.G.M.
1956: Groot, C.de
1956: Noord, J.van
1956: Voerman, M.L.
1956: Wiegerink, A.
1961: Claasz, ir.W.N.G.
1966: Kramer, D.W.J.
1966: Weel, A.H.M.van
1976: Holtmans, H.C.
1979: Elgershuizen, H.J.
1979: Eck, H. van
1981: Gardenier, J.
1981: Geijsen, H.J.P.A.
1986: Amons, W.M.C.
1986: Hendrikse, K.
1989: Hebels, H.C.
1989: Hoopen, J.ten
1991: Lomwel, D.van
1991: Eck, A. van
1996: Brouwer, mr.Th.G.
1996: Gigch, H.G.van
1996: Groot, E.de
1996: Verkaart J.K.F.
1996: Zutphen, R.van
2000: Zellerer, E.C.H.
2002: Mooij, mr.E.C. de
2004: Bakker, T.M.J.
2006: Vierling, H.A.
2007: Schiferli, H.
2011: Bruggeman, J.J.
2013: Vliet, E.W.N. van
2013: Vercauteren, J.H.M.
2015: Zutphen, drs. J.A. van
2016: Kramer, H.
2018: Jonge, E.P.H. de
2019: Hilster, E. de
2020: Vierling, D.H.
2020: Kler, M.A. de
2020: Wijnstra, P.