Oranje Blauw

Den Haag, Rijswijk
22-03-1922 - 31-08-1989

De oorsprong van H.s.v. Oranje Blauw

Op 22 maart 1922 werd door een clubje jongelui (Halling Hazejager, Jan Hazejager, Cor Jue en Karel Jue), die samen altijd voetbalden op het “Veentje” (Mijtensstraat, tussen de Vaillantlaan en de Parallelweg) een voetbalvereniging opgericht onder de naam D.O.S. Iets later werd deze naam veranderd in D.O.S.-Boys en weer wat later ontstond de naam Oranje Blauw.
De kennismaking met competitievoetbal in de Haagse Voetbal Bond dateert echter vanaf het seizoen 1923-1924.


DOS-Boys in 1922

Als speelveld werd een veld bij de Westduinen gevonden, ongeveer waar nu de Tortellaan in de Vogelwijk is. Het was een voetbalveld dat ‘s zomers de vergelijking met een woestijn glansrijk kon doorstaan en ‘s winters was bedekt met onkruid en heidegewas. Als kleedkamer fungeerde de stal van boer van der Made waar de wasgelegenheid onder de pomp verre van goed was. De huur bedroeg 60 gulden per jaar, maar dat was meer dan het totale bedrag, dat aan contributies binnenkwam. Voor doelnetten was geen geld en ballen waren vaak “gevonden” in de omringende sloten, waar ze door VIOS of VDS in waren geschopt. Bij de Westduinen lagen zo’n 10 velden, waar veel clubs op speelden. In de loop der tijd moesten ze er allemaal weg door de woningbouw, zo ook Oranje Blauw in 1930.

 

 


Een Oranje Blauw – elftal in de twintiger jaren, toen gespeeld werd bij de Westduinen. Staand 4e van links keeper Jan Hazejager, rechts van hem Halling Hazejager. Uiterst rechts ome Arie.

Heel Oranje Blauw was zeer gelukkig dat men een terrein aan de Vredenburchweg 75 te Rijswijk konden betrekken. Dit terrein kreeg men in de zomer aangeboden en het zag er prachtig uit. Met sloophout en puin van de firma van Eck werd een clubhuis gebouwd en een toegangsweg aangelegd. Het leek er allemaal mooi uit te zien, maar de slechte gesteldheid van het terrein gooide roet in het eten. Aan de lopende band werd het veld afgekeurd. De KNVB was al deze afkeuringen meer dan zat en dwong Oranje Blauw al zijn thuiswedstrijden op het veld van de tegenstander te laten spelen.

De “kas” van Oranje Blauw was leeg en de kantine was voor niets gebouwd, al het werk was dus voor niets! Als gevolg hiervan werd besloten een veld van S.O.A. in onderhuur te nemen.
Hierna kwam er weer meer uitkomst voor de club door de toewijzing van een veld aan de Leyweg, dat onder de naam “Bleekie” de geschiedenis zou ingaan. Dit terrein was niet bepaald een geschikte accommodatie voor Oranje Blauw omdat er slechts ruimte was voor 3 elftallen.
Door deze verhuizing was de financiële positie van Oranje Blauw zeer slecht geworden. Dit waren niet de enige moeilijkheden. Het terrein aan de Leyweg was via het toenmalige openbaar vervoer slecht bereikbaar. De toevoerweg naar Oranje Blauw was een kool-aspad, dat bij regenval wel eens in een beekje veranderde.
De afkeuringen werden vroeger meer aan de scheidsrechters overgelaten, helaas werden het veld van Oranje Blauw aan de Leyweg wederom dikwijls afgekeurd.

Na een langdurig verblijf in de HVB lukt het Oranje Blauw 1 om op 25 februari 1934 na een 3-4 overwinning bij SOA kampioen van de 1e klasse te worden en naar de KNVB te promoveren.


                       Oranje Blauw in 1935

In de 4e klasse van de KNVB kan Oranje Blauw geen vooraanstaande rol spelen. De hoogste klassering is een 3e plaats in 1936/1937. In 1946 degradeert men naar de HVB, na een na verlenging met 3-4 verloren beslissingswedstrijd tegen KRVC.

>

Seizoen 1938-1939

In 1938 brak er voor Oranje Blauw weer een hoopvolle tijd aan want de club kreeg een nieuw terrein aan de Schimmelweg op de grens van Den Haag en Rijwijk in haar bezit. Een prima veld met goede kleedkamers al waren er geen douches, clubgebouw en veldverlichting. Men was dan ook uitermate gelukkig met dit nieuwe terrein. Oranje Blauw zou hier 39 jaar (met een onderbreking in seizoen 1960/1961 toen wegens de restauratie van het veld naar Ockenburgh moest worden uitgeweken) spelen en een voorspoedig bestaan leiden.

Seizoen 1939-1940

In het seizoen 1939-1940 veranderde het dagelijks leven ingrijpend. De internationale verhoudingen wijzigden zich zodanig dat een algemene mobilisatie werd afgekondigd, waardoor ook een aantal Oranje-Blauwers hun militaire verplichtingen moesten gaan vervullen. De Tweede Wereldoorlog was dan ook de oorzaak van dat sportieve activiteiten vrijwel niet meer mogelijk waren. Wel werd er op allerlei manieren geprobeerd de bal aan het rollen te houden. De normale competitie werd zodoende stil gelegd, een noodcompetitie kwam ervoor in de plaats.

<

Seizoen 1940-1941

In verband met de Tweede Wereldoorlog had het voetballen om begrijpelijke redenen niet de hoogste prioriteit. Toch ging het voetbalwereldje, na de capitulatie van Nederland, gewoon weer verder. In juli 1940 werden door de Duitsers alle bestaande voetbalbonden in Nederland samengevoegd tot één grote bond, de N.V.B. (de K. kwam er pas veel later in voor).

De competitie-indeling van het eerste elftal in de zondag 4e Klasse B van de NVB was in het seizoen 1940-1941 als volgt: Alphia, Cromvliet, DUNO, ESDO, HDV, sv De Jagers, Maasstraat, Oranje Blauw, Postalia, Roodenburg, Te Werve en VVP.

Cromvliet en ESDO waren veel sterker dan alle andere clubs in deze klasse en waren zodoende het gehele seizoen in een nek-aan-nek-race verwikkeld in de strijd om het kampioenschap. Cromvliet wist uiteindelijk met 33 punten het kampioenschap binnen te halen met 1 punt voorsprong op ESDO. Het eerste elftal van Oranje Blauw wist beslag te leggen op elfde plaats van de 4e Klasse B. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 6 te winnen, 4 gelijk te spelen en werd er 12 keer verloren. Hiermee behaalde men 16 punten en de doelcijfers 38 voor en 66 tegen.

Seizoen 1941-1942

>

<

Seizoen 1942-1943

>

<

Seizoen 1943-1944

>

<

Seizoen 1944-1945

Na de gebeurtenissen in Nederland op 6 september 1944, beter bekend als “Dolle Dinsdag”, kon onder meer de voetbalcompetitie wel worden vergeten. De “Dolle Dinsdag” luidde weliswaar het begin van het einde van de oorlog in maar voor Nederland kwam eerst nog de ellendige periode van de bezettingstijd, gekenmerkt door enorme schaarste, vreselijke honger en bittere kou. Tijdens deze “Hongerwinter” bestond de voetbalvereniging Oranje Blauw slechts statutair.

Op 5 mei 1945 kwam dan eindelijk de onvergetelijke Bevrijdingsdag, de dag die voor allen, die hem bewust beleefden, nimmer zal worden vergeten. Zo kwam er dan een einde aan de vijf lange bezettingsjaren.

Seizoen 1945-1946

Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 was het een bijzonder moeilijke taak Oranje Blauw in stand te houden. Het lukte achteraf wel, al valt over deze tijd de schaduw van hen die het slachtoffer werden van de bezetting en oorlogshandelingen. Met eerbied herdacht de v.v. Oranje Blauw haar leden: C. JUe, D. Bakvis, C. Haleber, W. Kettenis en C. Seitzinger.

Na de oorlog krabbelde, tegelijk met heel Nederland, Oranje Blauw weer overeind. Gedragen door enthousiasme en grote vriendschap werd de schaarste aan diversen materialen overwonnen en ondanks dat Oranje Blauw in de jaren vijftig van de 4e Klasse KNVB terugviel naar de 2e Klasse HVB, bleef in al die jaren de clubgeest altijd gehandhaafd.

Seizoen 1949-1950

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1949-1950 uit de volgende clubs samengesteld: ATVV 1, DHC 5, Dodge SV 1, Full Speed 1, HBS 5, sv De Jagers 1, De Ooievaars 1, Oranje Blauw 1, SVH 1 en WIK 1.

Van de 18 competitiewedstrijden wist Oranje Blauw er 6 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er 7 keer verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers 40-31, eindigde het eerste elftal keurig in de middenmoot op de vijfde positie van de 1e Klasse B HVB.

Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 22 juni 1950 werden de bestuursleden H. Hazejager (voorzitter), D.C. Lukker (1e secretaris), J. Hazejager ( 1e penningmeester) en N. Buijs (2e voorzitter) herkozen. Als 2e secretaris werd in de plaats van J. Warnaar, die zich niet herkiesbaar had gesteld, gekozen voor M. v.d. Gaag. G. Isbrucker werd opvolger van F. v.d. Hoorn in de functie van 2e penningmeester. Als zevende bestuurslid werd tenslotte toegevoegd L. van der Kroft.

Een zeer belangrijk punt tijdens deze ALV vormde de inning van de contributie. Deze liet nogal te wensen over en zodoende kreeg men de verenigingsgelden zeer moeilijk binnen. Er werd een dringend beroep gedaan aan de leden om zich op te geven als contributie-inner om de contributie geregeld aan huis op te halen. Dit beroep was niet vergeefs want naast de twee penningmeesters meldden zich maar liefst zes Oranje Blauw leden die voortaan ook mee gingen helpen met het ophalen van de contributie.

Seizoen 1950-1951

Voor het seizoen 1950-1951 schreef het bestuur van Oranje Blauw 7 seniorenelftallen in voor de zondagcompetitie.

De zondag 1e Klasse C van de HVB was in het seizoen 1950-1951 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars 1, ADO 5, ATVV 1, GONA 1, Oranje Blauw 1, Postalia 1, SOA 1, SVH 1, Ter Laak 1 en Wippolder 1.

Het team van trainer Frans van der Nolck van Gogh kende een matig seizoen want van de 18 competitiewedstrijden wist men er slechts 4 te winnen, 4 gelijk te spelen en werd er 10 keer verloren. Met 12 punten, en de doelcijfers 44-64, eindigde men op de achtste positie van de 1e Klasse C HVB.

<

Seizoen 1951-1952

Het bestuur van Oranje Blauw schreef voor het seizoen 1951-1952 in totaal 6 seniorenelftallen in voor de zondagcompetitie.

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1951-1952 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, ADO 5, DHBV, Duindigt, ESDO, GDS, Oranje Blauw, VDS, VELO en Wippolder.

 


Een Oranje Blauw-elftal uit lang vervlogen tijden . Enkele namen : staande als 3e van links Karel Jue, als 5e Freek Olthof, als 6e Halling Hazejager en als 7e Nardus Hendriks

Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 30 juni 1952 kwamen in totaal 36 werkende leden en 3 donateurs bijeen als blijk van belangstelling. In zijn voorwoord heette de voorzitter in het bijzonder welkom aan de Ereleden A.A. van Kampen en P. van Egmond.
De bestuursverkiezing had tijdens deze ALV een vlot verloop want H. Hazejager (voorzitter), D.C. Lukker (secretaris), J. Hazejager (penningmeester) en A. Waslander (2e voorzitter), werden bij acclamatie herkozen. Tot 2e secretaris en 2e penningmeester werden, na stemming, gekozen respectievelijk J. Schuijt en N. de Wijs. Ch. Kouters werd als commissielid benoemd.

Tijdens de ALV volgde er nog mooie woorden van de algemeen juniorenleider, die verslag gaf over de nog zo kort bestaande, maar bloeiende, jeugdafdeling van Oranje Blauw. Aan het eind van het seizoen 1951-1952 telde de jeugdafdeling van Oranje Blauw al 71 leden.

Seizoen 1952-1953

>

<

Seizoen 1953-1954

>

De zondag 2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1953-1954 uit de volgende clubs samengesteld: DHBRK, ODB, De Ooievaars, Oranje Blauw, Oranjeplein, Postalia, RKSVM, TEDO en Wit Blauw RK.

<

Seizoen 1954-1955

Aan het seizoen 1954-1955 zien we v.v. Oranje Blauw met 6 seniorenelftallen, 3 juniorenteams en 1 pupillenteam deelnemen aan de competitie.

<

Seizoen 1955-1956

Het bestuur van Oranje Blauw schreef voor het seizoen 1955-1956 voor de zondagcompetitie 5 seniorenelftallen in. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 3 juniorenelftallen en 1 pupillenteam.

<

Op de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 1956 werden alle zittende bestuursleden herkozen.

Seizoen 1956-1957

>

De zondag 2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1956-1957 uit de volgende clubs samengesteld: DHB, DHBRK, Hsv Marathon, Oranje Blauw, RKSVM, SVRB, WIK en Wit Blauw RK.

Een poule bestaande uit slechts acht verenigingen dus dit betekende dat er maar 14 competitiewedstrijden gespeeld werden. Desondanks kende het vlaggenschip van Oranje Blauw een ongekend succesvol seizoen. Van die 14 wedstrijden wist men er namelijk 10 in winst om te zetten, speelde 3x gelijk en werd er slechts 1x verloren. Met 23 punten, en de doelcijfers 39-20, werd men zodoende kampioen van de 2e Klasse B.

Seizoen 1957-1958

>

Na het kampioenschap van vorig seizoen kwam het eerste elftal van Oranje Blauw dit seizoen uit in de zondag 1e Klasse ? van de HVB met daarin als tegenstanders: BMT, Delfia, DWO, ESDO, HDV, HMSH, OSC, SVH, Texas, De Valkeniers en Wippolder.

Omdat het eerste elftal van Oranje Blauw samen met VOGEL op de laatste plaats van de 1e Klasse . was geëindigd moest er een beslissingswedstrijd plaats vinden tussen beide elftallen wie er zou gaan degraderen. In de heenwedstrijd deed Oranje Blauw bij VOGEL goede zaken door met liefst met 0-5 te winnen. Hiermee was de eerste hindernis uitstekend genomen en zag Oranje Blauw de terugwedstrijd op eigen terrein met volle vertrouwen tegemoet. Wederom was Oranje Blauw de veel betere ploeg maar men wist voor rust slechts één keer te scoren. In de tweede helft liep alles veel vlotter en werd VOGEL met maar liefst 6-0 verslagen.
Hiermee kwam een einde aan een zenuwslopende competitie en mocht Oranje Blauw in het volgende seizoen wederom in de zondag 1e Klasse HVB uitkomen.

<

Seizoen 1958-1959

>

De zondag 1e Klasse ? van de HVB was in het seizoen 1958-1959 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Concordia, GDS, GONA, HMSH, Marathon, Oranje Blauw, OSC, Postalia, TEDO, Texas en Verburch.

<


Oranje Blauw 4 (veteranen-elftal) , als we ons niet vergissen op 5 april 1959 bij de wedstrijd SOA 4 – OB 4 op Ockenburg voor de 4e klasse F van de HVB. Zelfs in deze laagste klasse werden nog neutrale scheidsrechters aangesteld !!. Staand v.l.n.r. scheidsrechter W. Lamers, Halling Hazejager(leider), Piet van Egmond(grensrechter), Jan Pex, Piet de Haan, Rob de Haan (zoon van Luuk de Haan), Koos Azier. Knielend Han Olthof, Arnold Hagedoorn, Han Seitzinger, Jan Groenestein, Luuk de Haan, Frans van Dijk, Bertus Kila en Gerard Isbrucker.

Seizoen 1959-1960

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1959-1960 uit de volgende clubs samengesteld: DWO, Full Speed, HMSH, sv De Jagers, ODB, Oliveo, Oranje Blauw, Postalia, RKDEO, SVH, Texas en De Valkeniers.

>

Seizoen 1960-1961

Langzamerhand werd er bij Oranje Blauw, door onvermoeid vrijwillig werk op elk gebied bij o.a. de start van de sporttoto, het financiële klimaat wat gunstiger.
In het seizoen 1960-1961 kwamen er  nieuwe terreinmoeilijkheden. Het veld op de Schimmelweg moest worden afgegraven en werd daarna voorzien van een nieuwe grasmat. Dit had voor Oranje Blauw wel het gevolg dat de club voor één seizoen naar Sportpark Ockenburgh moest verhuizen.
Dit seizoen werd gelijk benut voor het bouwen van een clubgebouw, dat dankzij de “gemeente”, de opbrengst van de Toto en de bereidheid van veel Oranje Blauw-leden in één seizoen opgeleverd. Zonder iemand te kort te doen moeten we hier toch wel even G.Triep (voor al het schilderwerk), C.Blonk (die de gehele electriciteitsvoorziening verzorgde), J.de Koning (die het betonvlechtwerk verzorgde) en de vakmanschap en werklust van P.van Egmond en N.de Wijs vermelden.

De zondag 2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1960-1961 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, CWP, Den Hoorn, Duindorp SV, GONA, Juventas, NLS, Ooievaars, Oranje Blauw en RKSVM.

Het eerste elftal van Oranje Blauw wist van de 22 competitiewedstrijden er 6 te winnen, 6 gelijk te spelen en werd er 10 keer verloren. Met 18 punten en een doelsaldo van 30 voor en 49 tegen eindigde men in de onderste regionen van de ranglijst.

Seizoen 1961-1962

>

De zondag 2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1961-1962 uit de volgende clubs samengesteld: CWP, Groen Wit’58, GSC, LVSJ, Oranje Blauw, RKSVM, TEDO, Texas en Wit Blauw RK.

Het eerste elftal van Oranje Blauw was dit seizoen uit de volgende spelers samengesteld; Vijn (keeper), Waslander, Visser, Sheriff, Kila, Rensenbrink, Smits, Versteeg, Blonk, Baak en De Haan.

<

Seizoen 1962-1963

>

De selectie van Oranje Blauw op het terrein aan de Schimmelweg in de winter van 1963, die erg lang duurde. De competitie lag 3½ maand stil en werd pas op 23 maart hervat.
Staand Wim Raimond, Gerrie Vos, Wim Versteeg, Koos ?, Kees Assendelft, trainer Elie Fresco, Wim Verhagen, Hans Sheriff, Arie Kila, Barry Rensenbrink, Gerard Moes, ?? , Rob Sheriff, ? Visser en Toon Smits. Zittend Cees Sheriff, Ronnie vd Heijden, ?? en Waslander.

<

Seizoen 1963-1964

Heel Oranje Blauw was hen, en al die vrijwilligers erg dankbaar. De club was enorm trots op dit zo noodzakelijke bouwwerk. Bovendien was het een injectie voor Oranje Blauw om zich verder in te spannen om de opbrengst van de Toto te vergroten, waardoor de mogelijkheid zou ontstaan andere wensen te vervullen. Wensen zoals goede douches in de kleedkamers, een goede lichtinstallatie rondom het veld en een goede trainer te halen om Oranje Blauw weer naar de 4e Klasse KNVB te brengen waren in die tijd ook broodnodig.
In 1963 kreeg men zelfs de beschikking over een volwaardige lichtinstallatie , die op 3 december door HVB-voorzitter Claassens in gebruik werd gesteld.

 

.

Seizoen 1964-1965

>

De zondag 2e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1964-1965 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Den Hoorn. De Jagers, Juventas, MOA, Oranje Blauw, RCDH, RKSVM, SOA en Wit Blauw.

Het eerste elftal van Oranje Blauw kende een uitstekend seizoen in de 2e Klasse A want van de 18 competitiewedstrijden werden er 13 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en werd er 4 keer verloren. Met 27 punten, en een doelsaldo van 48 voor en 25 tegen, kwam Oranje Blauw echter net 2 punten tekort voor het kampioenschap, dat naar Wit Blauw ging.

<

Seizoen 1965-1966

>

De zondag 2e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1965-1966 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Felicitas, Groen Wit’58, Juventas, Oranje Blauw, OSC, RKSVM, Steeds Voorwaarts, VOGEL en WIK.

Het eerste elftal van Oranje Blauw kende een minder seizoen dan vorig jaar want van de 18 competitiewedstrijden werd er ditmaal 9 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 4 keer verloren. Met 23 punten, en een doelsaldo van 49 voor en 35 tegen, eindigde men op de vierde positie van de ranglijst van de zondag 2e Klasse A HVB eindigde.

<

Seizoen 1966-1967

>

Ook in dit seizoen kwam het vlaggenschip van Oranje Blauw uit in de zondag 2e Klasse A van de HVB met ditmaal als tegenstanders: De Adelaars, sv Den Hoorn, sv De Jagers, Hsv SOA, Steeds Voorwaarts, SVH, TEDO, Triomph en VOGEL.

Het werd een fantastisch seizoen voor trainer Joop van der Hurk en zijn manschappen want aan het eind van de competitie mocht Oranje Blauw zich kampioen noemen van de 2e klasse A HVB en promoveerde hiermee naar de nieuw gevormde zondag Hoofdklasse van de HVB. Van de 18 competitiewedstrijden wist Oranje Blauw er 14 in winst om te zetten, 2 gelijk te spelen en werd er 2 keer verloren. Met 30 punten en een doelsaldo van 76 voor en 18 tegen eindigde men met een straatlengte voorsprong op de nummer twee van de ranglijst TEDO (24 punten).

<

Seizoen 1967-1968

>

<

Seizoen 1968-1969

>

De zondag Hoofdklasse HVB was in het seizoen 1968-1969 als volgt samengesteld: BTC, sv Den Hoorn, Duindorp SV, Full Speed, GDS, GSC, Juventas, de Ooievaars, Oranje Blauw, Postalia, VDS en VVP.

Het werd een matig seizoen voor de mannen van Oranje Blauw. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 5 te winnen, 6 gelijk te spelen en 11 te verliezen. Met 16 punten, en een doelgemiddelde van 29 voor en 45 tegen, eindigde men op de tiende positie van de ranglijst.

<

Jammer was dat in deze periode van snelle opbouw en groei enkele “grote mannen” van Oranje Blauw wegens verschil van inzicht hun werkzaamheden voor Oranje Blauw beëindigen, waardoor jarenlang bestuurservaring voor de vereniging verloren ging, het geen een groot gemis was. Gelukkig is de band nooit verloren gegaan en tot grote vreugde en blijdschap rond het 50 jarige bestaan van Oranje Blauw weer volledig hersteld.

Bij de viering van het 50-jarig jubileum in 1972 heeft Oranje Blauw 6 senioren- en 10 jeugdelftallen, te veel voor zo’n kleine accommodatie van slechts één veld. In het jubileumnummer van de Echo uit 1972 geeft wethouder Vink de club hoop op een andere en grotere accommodatie.

Die hoop komt uit als in 1977 de verhuizing naar het Julianapark plaats vindt. Daar krijgt Oranje Blauw de beschikking over twee velden en een trainingsveldje. Hoewel het nieuwe complex hemelsbreed slechts 500 meter verderop ligt en men meer speelruimte heeft gekregen, kan de verhuizing toch niet echt als een succes worden beschouwd. Het aantal senioren-elftallen blijft voorlopig constant, maar bij de jeugd blijft de verwachte groei uit en neemt neemt het aantal elftallen zelfs af, waarschijnlijk vanwege de niet zo gunstige ligging.

De sportieve prestaties.

 

In 1967 wordt Oranje Blauw kampioen van de 2e klasse HVB en promoveert men naar de nieuw gevormde hoofdklasse, waaruit men na 2 seizoenen degradeert.

Seizoen 1969-1970

Bij aanvang van het seizoen 1969-1970 was het bestuur van Oranje Blauw als volgt samengesteld: Elie Fresco (voorzitter), W. Raimond (2e voorzitter), J. Hazejager jr. (secretaris), C. Waanders (2e secretaris), J. Hazejager sr. (penningmeester) en J. Blonk (2e penningmeester).
Voor dit seizoen werd er door het bestuur voor de zondagcompetitie 8 seniorenelftallen ingeschreven. De jeugdafdeling van Oranje Blauw bestond ditmaal uit een A1, A2, B1, C1, C2, 3 pupillenteams en 2 welpenteams.

In het seizoen 1969-1970 was de zondag 1e Klasse B van de HVB uit de volgende voetbalverenigingen samengesteld: DHBRK, DUNO, DVC, DWO, Dynamo’67, sv De Jagers, Oranje Blauw, OSC, Taurus, TEDO, VDS en sv Voorburg.

Na de degradatie van vorig seizoen had het bestuur van Oranje Blauw in Henny den Engelse een nieuwe trainer aangetrokken. Den Engelse was, met zijn prachtige voetbalcarrière bij o.a. ADO, Holland Sport en RVC, natuurlijk geen onbekende in de Haagse voetbalwereld. Doelstelling van Oranje Blauw en trainer Den Engelse voor dit seizoen was een opbouwperiode met een jong team en zich proberen te handhaven in de 1e Klasse van de HVB. Het liep echter allemaal anders want het werd een uitstekend seizoen voor het vlaggenschip van Oranje Blauw met aan het einde van het seizoen een nek-aan-nek-race om het kampioenschap tussen VDS en het team van de trainer Den Engelse.
Bij aanvang van de laatste speelronde stond VDS aan kop van de 1e Klasse B en volgde Oranje Blauw op 1 punt achterstand. In die laatste speelronde, op maandag 18 mei 1970 (2e Pinksterdag), stond toevallig de wedstrijd VDS-Oranje Blauw op het programma. Met andere woorden, Oranje Blauw moest winnen om de kampioensvlag in top te kunnen hangen.
Helaas voor Oranje Blauw ging het feest niet door want de wedstrijd eindigde in 0-0, maar wat waren de mannen van Den Engelse er dicht bij, zeker toen Egbert Scholten de bal op de lat schoot. Slechts één onnozel doelpuntje kwam Oranje Blauw tekort en dat hakte er bij de spelers en supporters aardig in.

Van de 22 competitiewedstrijden wist Oranje Blauw er overigens er 9 te winnen,11 gelijk te spelen en werd er slechts 2 keer verloren. Hiermee behaalde men 29 punten en een doelsaldo van 28 voor en 16 tegen.

Seizoen 1970-1971

In 1970 vond een grote uitbreiding van de kantine en bestuursaccommodatie plaats. De opening hiervan, door wethouder Vink, vond plaats op 19 september.

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1970-1971 uit de volgende clubs samengesteld: DHBRK, GSC, Maasstraat, Marathon, Oranje Blauw, OSC, Robin Hood, SEP, Taurus, TEDO, Te Werve en VOGEL.

De mannen van trainer Henny den Engelse kende een uitstekend seizoen. Tot aan de winterstop wist Oranje Blauw van de 11 competitiewedstrijden er 10 te winnen en werd er eenmaal gelijk gespeeld. Met 21 punten ging men, ruim voor OSC (18 uit 12), Maasstraat (14 uit 11) en Taurus (14 uit 13), als koploper de winterstop in.

Oranje Blauw ging ook na de winterstop gewoon door met winnen en er werd geen wedstrijd verloren. Het kampioenschap kwam dus steeds dichter bij!
Op zondag 4 april 1971 was de grote dag want als Oranje Blauw thuis tegen GSC zou winnen kon de vlag in top!  Het was een drukte van belang op het terrein aan de Schimmelweg waar de vele supporters een nerveus Oranje Blauw zien spelen. Bij rust was de stand nog steeds 0-0.
In de tweede helft maakte een GSC-verdediger ‘hands’ in zijn strafschopgebied en zette Herbert Schaap uit de toegekende strafschop Oranje Blauw op een 1-0 voorsprong. Dolle vreugde in en om het veld natuurlijk en ook trainer Den Engelse stond te glunderen. Enkele minuten voor tijd viel de definitieve beslissing toen (wederom) Schaap in een scrimmage de 2-0 binnen de palen schoot. Een warboel van spelers en supporters doken over elkaar heen in het strafschopgebied van GSC want het kampioenschap kon Oranje Blauw nu niet meer ontgaan.

Toen de scheidsrechter voor de laatste maal floot kwam bij iedereen alle opgekropte spanning er uit. De ene speler huilt, de ander lacht maat iedereen is blij want na de tegenvaller van het vorig seizoen stapte Oranje Blauw nu toch wel definitief de Hoofdklasse HVB in.

20161016_120626

Aansluitend op deze spannende wedstrijd kreeg het eerste elftal, met begeleiders en hun vrouwen, een gezellig diner aangeboden in restaurant ‘Windsor’. Voorzitter Elie Fresco zette de spelers één voor één in het zonnetje en deelde namens de vereniging complimenten en geschenken uit. Ook werd bekend gemaakt dat trainer Henny den Engelse in ieder geval nog twee jaar aan Oranje Blauw verbonden zal blijven.

Omstreeks 20.30 uur werd het eerste elftal van Oranje Blauw, onder luid applaus en onder het zingen van het clublied, feestelijk ingehaald in de kantine aan de Schimmelweg te Rijswijk en volgde er nog een spetterende feestavond die tot ‘s-nachts 2 uur duurde.

Seizoen 1971-1972

Omdat de Hsv Oranje Blauw op 22 maart 1922 was opgericht vierde de club tijdens het seizoen 1971-1972 dus haar 50-jarig bestaan. Oranje Blauw verkeerde in dit 50ste jaar in blakende welstand maar had dan toch ook weer één echt probleem en dat was dat de club van voorzitter Fresco maar niet door kon groeien. Met 18 elftallen zou men dit dolgraag willen maar dat kon eenvoudig niet omdat Oranje Blauw beschikte over slechts één speelveld (met verlichting) waarop alle teams dus moesten voetballen en trainen. Vandaar dat er al enkele jaren een gedwongen ledenstop was ingesteld. Sneu voor de oudere voetballers die er maar mee stopten om zodoende plaats te maken voor de jeugd.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1971-1972 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, GONA, Graaf Willem II VAC, Hoek van Holland, Juventas, Oliveo, Oranje Blauw, Oranjeplein, Postalia, RCDH, VDS en Wit Blauw.

De KNVB had bepaald dat in het seizoen 1971-1972 de nummers 1 en 2 in de eindrangschikking rechtstreeks uit de Hoofdklasse HVB naar de 4e Klasse KNVB zou promoveren.

Team onbekend H.de Engelse - kopieOranje Blauw 1 seizoen 1971-1972. Staande v.l.n.r: Henny den Engelse (trainer), Dries van der Bosch, Dick Mikkers, ??? , Robbie Sheriff, George Meurs, Cas Dijkhuizen en Henk Hazewinkel (grensrechter). Gehurkt v.l.n.r. Tonnie van der Voorn, Henk Heijsteeg, Gerard Bot, Herbert Schaap, Jan Advocaat (broer van Dick Advocaat) en Jesse Kooy.

<

Samen met Graaf Willem II VAC eindigde Oranje Blauw op de 2e plaats van de zondag Hoofdklasse HVB en moest er een beslissingswedstrijd komen.

Op zondag 7 mei 1972 moesten Oranje Blauw en Graaf Willem II VAC op het Laakkwartier terrein dus gaan uitmaken wie kampioen Delfia zou gaan volgen naar de 4e Klasse KNVB. Voor ongeveer 2.500 toeschouwers bleken beide ploegen aan elkaar gewaagd en bleef het zelfs na 120 minuten 0-0.
Door dit gelijke spel was er dus een tweede beslissingswedstrijd noodzakelijk. Deze vond plaats op zondag 14 mei, wederom op het Laakkwartier-terrein. Als er in deze wedstrijd, na een eventuele verlenging, de stand nog steeds gelijk was dan werd het doelsaldo van de competitie beslissend en in dat geval zou Oranje Blauw dan promoveren.

Helaas mocht het niet zo zijn want de mannen van trainer Henny den Engelse verloren uiteindelijk de tweede beslissingswedstrijd met 1-0.

Slechts 54 leden waren aanwezig op de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 1972. Op deze vergadering werd helaas geconstateerd dat er onder de leden van Oranje Blauw de bereidheid om iets voor de vereniging te doen ver te zoeken was. Een kwalijke en zorgelijke constatering dus.
Vervolgens ging men over tot de keuze van een nieuw bestuur en die werd als volgt samengesteld: J. Hoogendoorn (voorzitter), W. Raimond (2e voorzitter), J. Blonk (secretaris), W. Boes (2e secretaris), R. Hazejager (penningmeester), G. v.d. Drift (2e penningmeester) en L. de Pauw (jeugdcommissie).
Wie zien dus drie nieuwe gezichten in het bestuur van Oranje Blauw, te weten J. Hoogendoorn, R. Hazejager en W. Boes. Alle drie de heren werd echter al lang genoeg lid van Oranje Blauw om te weten hoe de club bestuurd moest worden.

Seizoen 1972-1973

>

De zondag-Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: GONA, Hoek van Holland, Juventas, Oliveo, Oranje Blauw, Oranjeplein, OSC, Postalia, VDS, Voorburg en Wit Blauw.

Wederom zouden dit seizoen de nummers 1 en 2 in de eindrangschikking rechtstreeks uit de Hoofdklasse HVB naar de 4e Klasse KNVB promoveren. Na een spannende strijd werd uiteindelijk OSC met 28 punten uit 20 duels kampioen en eindigde Oranjeplein met 27 punten op de tweede positie. Overigens werd OSC op 15 april 1973 kampioen door met 4-2 van Oranje Blauw te winnen.
Het team van trainer Henny den Engelse eindigde met 21 punten uit 20 wedstrijden op een vijfde positie.

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 juni 1973 werd er wederom een nieuw bestuur gekozen. Elie Fresco keerde weer terug als voorzitter van Oranje Blauw. De overige bestuursleden werden: J. de Joning (secretaris), R. Hazejager (penningmeester), W. Raimond (2e voorzitter), A. Smits (2e secretaris), G. van der Drift (2e penningmeester) en L. de Pauw (jeugdcommissie).

Seizoen 1973-1974

>

De zondag-Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1973-1974 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Duindorp SV, De Flamingo’s, GONA, Hoek van Holland, Juventas, Oliveo, De Ooievaars, Oranje Blauw, Postalia, Steeds Voorwaarts, VDS, sv Voorburg en Wit Blauw.

In dit seizoen zouden de nummers 1 t/m 5 van de eindranglijst van de Hoofdklasse rechtstreeks promoveren naar de KNVB. Een geweldige kans dus voor het vlaggenschip van Oranje Blauw om na mensenheugenis weer eens terug te keren op KNVB-niveau. Helaas was deze missie voor de mannen van trainer Henny den Engelse te hoog gegrepen en eindigde men als zevende op te ranglijst. Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, speelde men 10 keer gelijk en werd er 8 maal verloren. Met 26 punten, en de doelcijfers 34-30, eindigde Oranje Blauw 1 achter kampioen Steeds Voorwaarts (39 punten), Hoek van Holland (35), Postalia (34), De Ooievaars (33), sv Voorburg (32) en De Flamingo’s (29).

<

Seizoen 1974-1975

>

In het seizoen 1974-1975 was de zondag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Duindorp SV, DWO, Flamingo’s, GSC, Oliveo, Oranje Blauw, OSC, Quick Steps, VDS, Westerkwartier en Wit Blauw RK.

O.l.v. de nieuwe trainer Cock Berwers presteerde Oranje Blauw 1 dit seizoen uitstekend. Uit 22 competitiewedstrijden behaalde men 25 punten en eindigde Oranje Blauw hiermee op de tweede positie van de ranglijst, achter kampioen Concordia (29 punten). Omdat dit seizoen de tweede plaats ook rechtstreekse promotie naar de KNVB opleverde mocht Oranje Blauw dus in het seizoen 1975-1976 eindelijk weer eens in de 4e Klasse van de KNVB uitkomen.

>

Vanaf het seizoen 1977/1978 speelt Oranje Blauw gedurende 7 seizoenen in de hoofdklasse van de HVB, maar zelfs Aad Mansveld kan als trainer niet verhinderen dat Oranje Blauw in 1984 naar de 1e klasse HVB degradeert, waar het tot 1989 zal spelen. In 1989 wordt promotie naar de hoofdklasse bewerkstelligd, waar men echter onder de naam EOC zal gaan spelen. In 1989 weten de veteranen het algeheel kampioenschap van de HVB te winnen na een finale tegen de zaterdagkampioen DEVJO.

>

Seizoen 1975-1976

>

In het seizoen 1975-1976 kwam het eerste elftal van Oranje Blauw uit in de zondag 4e Klasse C van de KNVB, met daarin als tegenstanders: ADS, Concordia, Delfia, GDS, Hoek van Holland, Kranenburg, RKSVM, Rijswijk, Schiebroek, Steeds Voorwaarts en SVDP.

Het debuut in de zondag 4e Klasse C leverde het vlaggenschip van Oranje Blauw uiteindelijk een achtste positie op de eindranglijst op. Uit de 22 competitiewedstrijden behaalde men 20 punten en wist zich hiermee keurig te handhaven.

>

Seizoen 1976-1977

>

Het verblijf in de 4e klasse KNVB duurde echter slechts 2 seizoenen.

<

Seizoen 1977-1978

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, DWO, GDA, GONA, GSC, HDV, Kranenburg, OLIVEO, Oranje Blauw, OSC, Quick Steps, SOA, WIK en Zwart Blauw.

Met een 0-5 zege op Zwart Blauw en een 2-1 overwinning op Kranenburg begon ex KNVB-er Oranje Blauw uitstekend aan de competitie. In de derde competitiewedstrijd leed men het eerste puntverlies door bij DWO 0-0 te spelen. Toen de formatie van trainer Cock Berwers zich in de vierde wedstrijd “thuis” liet afbluffen door Quick Steps (1-2) leek een terugkeer naar de KNVB alweer bijna verkeken.
Later hier meer….

Op de Algemene ledenvergadering van woensdag 28 juni 1978 in het clubgebouw van Oranje Blauw aan de Guntersteinweg stelde voorzitter Fresco (wegens te drukke werkzaamheden), T. Baak (2e voorzitter), R. Hazejager (2e penningmeester) en J. Blonk (jeugdafdeling) zich niet meer herkiesbaar. Met algemene stemmen werd de heer T. Baak benoemd als de nieuwe voorzitter van Oranje Blauw.

Seizoen 1978-1979

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: ADS, DWO, ESDO, De Flamingo’s, GDA, Kranenburg, Oranje Blauw, OSC, Quick Steps, SVDHB, Steeds Voorwaarts, Westerkwartier en WIK.

<

Op zaterdag 2 juni 1979 werd op het PDK-terrein de beslissingswedstrijd tussen Oranje Blauw en SVDHB gespeeld. Oranje Blauw won overtuigend, door doelpunten van Peter de Bruin (2x), Eddie Kroes en Dick Schot, met 4-0 waardoor SVDHB na een jaar weer uit de Hoofdklasse degradeerde.

Seizoen 1979-1980

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Cromvliet, DWO, ESDO, De Flamingo’s, GDA, GONA, Kranenburg, Oranje Blauw, Paraat, Steeds Voorwaarts, De Valkeniers en Westerkwartier.

In dit seizoen zouden de bovenste twee clubs in de eindranglijst promoveren naar de 4e Klasse KNVB. Helaas was dit echter bij lange na niet weggelegd voor Oranje Blauw want het eerste elftal wist van de 24 competitiewedstrijden er 8 te winnen, 6 gelijk te spelen en 10 te verliezen. Met 22 punten en een doelsaldo van 29 voor en 43 tegen eindigde men op een teleurstellende tiende positie van de ranglijst. Halverwege het seizoen moest trainer Rinus Jansen ook plaats maken voor Henk Heijsteeg (a.i.).

<

Seizoen 1980-1981

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, Esdo, De Flamingo’s, GDA, GONA, Kranenburg, Oranje Blauw, Postalia, SEP, SOA en VVP.

<

Seizoen 1981-1982

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, DWO, de Flamingo’s, Full Speed, GDA, GONA, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Oranje Blauw, SEP, SOA, Westerkwartier, Wippolder en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1982-1983

>

In het seizoen 1982-1983 was de zondag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Cromvliet, De Flamingo’s, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje Blauw, SEP, SOA, VVM, Westerkwartier, WIK, Wippolder en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1983-1984

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Archipel, Duindorp SV, De Flamingo’s, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje Blauw, SEP, TEDO, VVM, Wassenaar, WIK en Westerkwartier.

<

De kop van een krantje uit 1984.

Seizoen 1984-1985

>

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, DVC, ESDO, GONA, Groen Wit’58, Marathon, Oranje Blauw, OSC, Paraat, SOA, SVDHB en SVH.

Het eerste elftal van Oranje Blauw draaide een slecht seizoen want van de 22 competitiewedstrijden werden er slechts 4 keer gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 12 maal verloren. Met 15 punten, en de doelcijfers 24-44, eindigde Oranje Blauw op de voorlaatste positie van de 1e Klasse A en werd hiermee degradatie net ontweken.

<

Seizoen 1985-1986

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, GONA, Graaf Willem II VAC, Marathon, Oranje Blauw, Paraat, Robind Hood, TAMUVONA, TOOFAN, VDS, Wit Blauw en Zwart Blauw.

Het team van trainer Jan de Konink kende een goed seizoen maar had alleen de pech dat GONA dit gehele seizoen oppermachtig was en uiteindelijk met 40 punten kampioen werd. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist Oranje Blauw er 12 te winnen, 2 gelijk te spelen en werd er 7 maal verloren. Met 26 punten, en een doelgemiddelde van 50 voor en 31 tegen, eindigde men keurig op de vierde positie van de ranglijst.

Seizoen 1986-1987

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1986-1987 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, HDV, Juventas, Oranje Blauw, OSC, PDK, Robin Hood, SOA, SVDHB, TAMUVONA, Toofan en VDS .

<

Seizoen 1987-1988

>

Het vlaggenschip van Oranje Blauw kwam ook in het seizoen 1987-1988 uit in de zondag 1e Klasse van de HVB met ditmaal als tegenstanders; De Adelaars, Azzurri, DUNO, Graaf Willem II VAC, sv Kijkduin, Lyra, OSC, Toofan, VDS en VOGEL.

<

Seizoen 1988-1989

Voor het seizoen 1988-1989 schreef het bestuur van Oranje Blauw voor de zondagcompetitie 6 seniorenelftallen en 1 damesteam in. De jeugdafdeling bestond slechts nog uit een A1-, C1-, E1- en F1-team. Voor de zaalvoetbalcompetitie werden 3 teams ingeschreven.

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1988-1989 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Graaf Willem II VAC, GSC, sv Kijkduin, Hsv Marathon, Oranje Blauw, Paraat, Te Werve, Triomph, VTC’88 en VVM.

Het werd een succesvol seizoen voor de mannen van trainer Jan de Konink. Helaas kwam Oranje Blauw net 2 punten tekort om kampioen te worden maar omdat ook de nummer twee van de eindranglijst van de 1e Klasse B promoveerde, werd promotie naar de Hoofdklasse HVB een feit.
Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden werden er 12 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 3 verloren. Dit was exact het zelfde resultaat als kampioen Paraat maar omdat Oranje Blauw tijdens deze competitie 2 punten in mindering kreeg werd Paraat dus met 29 punten kampioen. Het doelsaldo was overigens 58 voor en 38 tegen.

Maar er was dit seizoen nog meer te vieren bij Oranje Blauw want het vijfde elftal eindigde op een keurige tweede positie van de ranglijst en mocht hierdoor in het volgende seizoen een klasse hoger uitkomen. Het zesde elftal (de veteranen) werd zelfs kampioen.

Tijdens het seizoen 1988-1989 werd er bij Oranje Blauw een fusie-commissie samengesteld om te zoeken naar een geschikte fusiepartner. Deze commissie vond in buurman Escher Boys een geschikte partner. Er werd besloten om nu met Oranje Blauw (zondagvereniging) en Escher Boys (zaterdagvereniging) een gezamenlijke fusie-commissie samen te stellen en te onderzoeken of een fusie tussen beide clubs een nieuwe toekomst zou kunnen bieden. Op maandag 8 mei 1989 werd er zowel bij Oranje Blauw als bij Escher Boys een Bijzonder Algemene Leden Vergadering gehouden waar bij beide clubs de leden unaniem kozen voor een fusie.

Op 5 juli 1989 werd tijdens de oprichtingsvergadering van de nieuwe fusieclub de naam sv E.O.C. (sportvereniging Escher Boys Oranje Blauw Combinatie) gekozen. De fusie zou echter niet lang duren en na het seizoen 1994-1995 besloot de voetbalvereniging Oranje Blauw weer onder zijn eigen naam verder te gaan.

Seizoen 1989-1990

In 1989 fuseert Oranje Blauw met de zaterdagclub Escher Boys tot sv EOC.

>

Seizoen 1995-1996

In 1995 komt er een eind aan het voetbal op zaterdag en gaat de club weer verder als Oranje Blauw.

Omdat EOC in de tussentijd uit de hoofdklasse is gedegradeerd speelt Oranje Blauw in 1995 weer in de 1e klasse HVB. Na het opheffen van de HVB speelt Oranje Blauw vanaf 1996 nog 6 seizoenen in de laagste klasse van de KNVB.

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: DUNO, Dynamo’67, GDCPH, NIVO, Oranje Blauw, Oranjeplein, Taurus, Te Werve, Triomph, VVM en WVS.

>

Seizoen 1996-1997

>

<

Seizoen 1997-1998

>

<

Seizoen 1998-1999

In 1999 krijgt men op zondag inwoning van Marathon/Azzurri.

>

Seizoen 1999-2000

>

<

Seizoen 2000-2001

>

<

Seizoen 2001-2002

>

<

Seizoen 2002-2003

>

<

Seizoen 2003-2004

>

<

Seizoen 2003-2004

>

De zondag 5e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 2003-2004 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Duinoord/Jagers, Dynamo’67, sv Erasmus, Forum Sport, GOL Sport, Graaf Willem II VAV, JAC, Oranje Blauw, Quick Steps, Real Zoetermeer, RFC’95, Taurus en Warmunda.

De zondag 1 van Oranje Blauw had dit seizoen helemaal niets in te brengen. Van de 26 competitiewedstrijden wist men er slechts 2 te winnen en werd er maar liefst 24 keer verloren. Met 6 punten, en de doelcijfers 38-131, eindigde Oranje Blauw op een voorlaatste positie van de ranglijst van de 5e Klasse A.

Het einde van Hsv Oranje Blauw

Het ledental loopt langzamerhand terug en in 2004 komt er een eind aan het veldvoetbal. Wel doet er nog steeds een zaalvoetbalteam onder de naam Oranje Blauw aan de competitie mee. Ook het fraaie sportpark, nog 2 jaar bespeeld door Marathon/Azzurri en la Haye TG, ging ten onder.

De dichtgetimmerde kantine en kleedkamers van Hsv Oranje Blauw in september 2008 op het inmiddels verlaten sportpark Julianapark. In december van dit zelfde jaar werden de opstallen van Oranje Blauw definitief gesloopt.

Anekdote over Oranje Blauw:
Kort na de oprichting werd A.A. van Kampen (ome Arie) lid. Tot 1946 vervulde hij alle mogelijke bestuurs- en commissiefuncties. Als je zei ik ben lid van Oranje Blauw dan kreeg je als antwoord “o ja, jij bent er een van ome Arie”. Als je zei “ik ben een van de jongens van Ome Arie” dan hoefde de naam Oranje Blauw er niet aan toegevoegd te worden.

 

 

 

 

 

 

Palmares Oranje Blauw

Kampioenschappen:
1926-1927 2e klasse D HVB
1933-1934 1e klasse A HVB
1956-1957 2e Klasse B HVB
1966-1967 2e klasse A HVB
1970-1971 1e klasse B HVB

Andere prestaties
1974-1975 2e plaats Hoofdklasse HVB, rechtstreekse promotie naar de zondag 4e Klasse KNVB
1988-1989 promotie naar Hoofdklasse HVB

Parade der trainers bij Oranje Blauw

1960-1961 Gerard Triep
1961-1962 ?
1962-1963 Elie Fresco
1963-1964 Elie Fresco
1964-1965 Joop van der Hurk
1965-1966 Joop van der Hurk
1966-1967 Joop van der Hurk
1967-1968 Joop van der Hurk
1968-1969 J.A. Fluit
1969-1970 Henny den Engelse
1970-1971 Henny den Engelse
1971-1972 Henny den Engelse
1972-1973 Henny den Engelse
1973-1974 Henny den Engelse
1974-1975 Cock Berwers
1975-1976 Cock Berwers
1976-1977 Cock Berwers
1977-1978 Cock Berwers
1978-1979 Rinus Jansen
1979-1980 Rinus Jansen / Henk Heijsteeg (a.i.)
1980-1981 Henny den Engelse
1981-1982 Henny den Engelse
1982-1983 Henny den Engelse
1983-1984 Henk Heijsteeg / Aad Mansveld (vanaf oktober 1983)
1984-1985 Jan de Konink
1985-1986 Jan de Konink
1986-1987 Jan de Konink
1987-1988 Jan de Konink
1988-1989 Jan de Konink
Van 1989 t/m 1995 ging de club verder onder de naam E.O.C.
Vanaf seizoen 1995-1996 ging de club weer verder onder de naam Oranje Blauw
1995-1996 ?
1996-1997 ?
1997-1998 ?
1998-1999 ?
1999-2000 Rinus van der Mark
2000-2001 Rinus van der Mark
2001-2002 Rinus van der Mark
2002-2003 Bert Korte
2003-2004 Bert Korte

Parade der voorzitters bij Oranje Blauw

1922-???? ??
???? -???? ??
1945-1963 Halling Hazejager
1963-1965 A. Waslander
1965-1969 W. Raimond
1969-1972 Elie Fresco
1972-1973 J. Hoogendoorn
1973-1978 Elie Fresco
1978- ???? T.Baak
1980-1983 Elie Fresco
1983 -???? C. Dijkhuizen
????-1989 ??
????- ???? Dhr. Heijsteeg

Terreinen waar Oranje Blauw heeft gespeeld:

Een veld bij de Westduinen, ongeveer waar nu de Tortellaan in de Vogelwijk is.

*

Vanaf 1938 Schimmelweg te Rijswijk

*

Erevoorzitter(s) Oranje Blauw

?

Ereleden Oranje Blauw

P. van Egmond
A. van Kampen
?
?
?

Lid van Verdienste bij Oranje Blauw

?
?
?
?

Zijn we allemaal nog naar op zoek…