Die Haghe, sv

De oorsprong van sv Die Haghe

Het “Die Haghe” van vandaag heeft een interessante geschiedenis doorgemaakt. De vereniging draagt sinds 16 juni 1944 de naam “Sportvereniging Die Haghe” en is op 1 november 1923 opgericht als “Sportvereniging Buitenlandse Zaken”, afgekort tot “B.Z.”, welke laatste op 16 juli 1931 een fusie is aangegaan met de voetbalvereniging “Waterstaat” (die was opgericht op 1 maart 1930), waarna de naam van de nieuwe fusieclub luidde “Sportvereniging Buitenlandse Zaken-Waterstaat”, afgekort tot “B.Z.W.”

Op 1 mei 1943 werd opnieuw een fusie aangegaan en wel met de op 1 mei 1930 als “H.V.V. Excelsior” opgerichte Haagse Voetbalvereniging “Die Haghe”. Na deze fusie werd de verenigingsnaam gewijzigd in “Die Haghe-B.Z.W.”, dat later (16 juni 1944) werd afgekort tot “s.v. Die Haghe”.
Het samengaan van al die verenigingen werd steeds gestimuleerd door het teruglopen van het ledental, waardoor zelfstandig verdergaan niet meer haalbaar bleek. De clubkleuren van sv Die Haghe werden wit (shirt) en zwart (broek en sokken).

Terrein aan de Buurtweg te Wassenaar

Vaak onder de meest primitieve omstandigheden werd met veel enthousiasme de voetbalsport beoefend. Velden moesten door de leden zelf bespeelbaar worden gemaakt, de doelen zelf in elkaar gezet en het kalken van de lijnen behoorde ook bij het normale voetbalgebeuren. Veel problemen gaf dit niet want de vereniging was een hechte vriendenclub, waarvan de leden er veel voor over hadden hun vereniging op te bouwen.
Het gemis aan een eigen terrein werd steeds meer als een gemis gevoeld. Bij toeval werd een stuk grond bij “Duindigt” bij de Buurtweg te Wassenaar ontdekt, waar tussen de metershoge distels en onkruid, twee doelen verscholen stonden.
Ondanks bezwaren van een aantal leden om deze velden te verkrijgen omdat ze te ver buiten de stad lagen, werd toch besloten om hier te gaan voetballen. Met man en macht werd gewerkt om de velden bespeelbaar te maken en het resultaat was een gezellig terrein gelegen in de fraaie natuur.

In de beginjaren is er nogal eens gediscussieerd over het in eigen beheer voeren van een kantine. Toen zich echter een “kantinebeheerder” aanbood werd besloten hem te belasten met het wel en wee op eet-en drinkgebied. Wel werd bepaald dat verkoop van bier niet zou worden toegestaan.
De vereniging Die Haghe heeft zich steeds gekenmerkt door de inzet van haar leden om een gezond verenigingsleven mogelijk te maken. De clubtent werd een aantal keren herbouwd en het speelveld werd door eigen “plagenleggers” in conditie gehouden.

Het zaterdagvoetbal

Het zaterdagvoetbal ondervond in de beginjaren weinig steun van de “grote” bond. Echter dankzij de pioniers van het zaterdagvoetbal, onder wie ook de eerste voorzitter van Die Haghe, de heer Van Voorst van Beest, heeft het tenslotte een volwaardige plaats gekregen in het nationale voetbalgebeuren.
Inmiddels was bij sv Die Haghe ook gestart met een jeugdelftal onder de bezielende leiding van de heren A. Hoeks en P.J. Snoek, terwijl de heer C.J. Miebies de techniek van de jeugdige spelers trachtte op een hoger peil te brengen. Met een groeiend aantal senioren en juniorenelftallen werd sv Die Haghe een belangrijke keten van zaterdagmiddagclubs in Den Haag.

Seizoen 1928-1929

>

In seizoen 1928-1929 zien we B.Z. uitkomen in de 1e Klasse van de Haagse Kantoor Voetbal Bond met daarin als tegenstanders; ALBA Tam, Defensie, D.V.S, Electrolux, H.D.B, Hercules, Inc. Bank, L.V.C. en S.D.S.

>

Seizoen 1929-1930

>

Seizoen 1930-1931

>

>

Seizoen 1931-1932

Op 16 juli 1931 ging B.Z. een fusie aan met de voetbalvereniging “Waterstaat” (die was opgericht op 1 maart 1930), waarna de naam van de nieuwe fusieclub luidde “Sportvereniging Buitenlandse Zaken-Waterstaat”, afgekort tot “B.Z.W.”

<

Seizoen 1932-1933

>

<

>

<

Seizoen 1940-1941

>

In verband met de Tweede Wereldoorlog had het voetballen om begrijpelijke redenen niet de hoogste prioriteit. Toch ging het voetbalwereldje, ondanks alles, gewoon verder. Tot 1940 speelden de Haagse zaterdagclubs in de Haagse Kantoorvoetbalbond, echter in juli 1940 werd door de Duitsers alle bestaande voetbalbonden in Nederland samengevoegd tot één grote bond, de N.V.B. (de K. van Koninklijke kwam er pas later voor).

Seizoen 1941-1942

In 1941 besloot de Nederlandse Voetbal Bond om ook voor de zaterdagverenigingen een landelijke competitie te starten. Begonnen werd in het westen, waar twee vierde klassen werden opgericht nl een vierde klasse A met verenigingen uit Rotterdam en Dordrecht en een vierde klasse B met verenigingen Den Haag en Leiden.
Vanuit Den Haag namen SVGEB, Die Haghe, Ornas, Semper Altius en BZW deel en uit de omgeving van Leiden Quick Boys, Noordwijk en ARC.

Het eerste jaar kon Die Haghe zich ternauwernood handhaven in deze klasse. Van de 14 competitiewedstrijden werden er 2 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 8 punten, en een doelsaldo van 48 voor en 49 tegen, eindigde Die Haghe op de zevende (en voorlaatste) positie van de ranglijst. Quick Boys werd met 26 punten de eerste zaterdagmiddagkampioen in de NVB. BZW eindigde met 7 punten op de laatste plaats.

Seizoen 1942-1943

Toch waren er in de laatste periode aan de Buurtweg vele moeilijkheden die overwonnen moesten worden om te kunnen blijven voetballen. Vervoersproblemen, terreinproblemen en vooral de angst om persoonlijke veiligheid tijdens de bezettingsjaren.

De indeling van sv Die Haghe 1 voor het seizoen 1942-1943 in de zaterdag 4e Klasse B van de NVB luidde als volgt; Die Haghe, Noordwijk, Ornas, Quick Boys, Scheveningen, Semper Altius, SVGEB en Ter Leede.

<

Op zaterdag 17 april 1943 werd er in café “Emma” een gecombineerde vergadering gehouden voor de leden van de op 1 mei 1930 als “H.V.V. Excelsior” opgerichte Haagse Voetbalvereniging “Die Haghe” en de  op 1 november 1923 opgerichte v.v. B.Z.W. Met algemene stemmen werd besloten dat beide verenigingen m.i.v. 1 mei 1943 samen zouden gaan. Na deze fusie werd de verenigingsnaam gewijzigd in “Die Haghe-B.Z.W.”, dat later (16 juni 1944) werd afgekort tot “s.v. Die Haghe”.

Het terrein op Duindigt werd het hoofdterrein terwijl er ook nog een veld aan de Fruitweg in Den Haag werd aangehouden. De voorlopige samenstelling van het bestuur van de voetbalvereniging Die Haghe-B.Z.W. zag er na deze vergadering als volgt uit; A.L. Lambrechtse (voorzitter), C.J. Miebies (algemeen secretaris), Chr. van Rijzen (wedstrijdsecretaris), A. Zegers (1e penningmeester) en G.H.C. Goedma (2e penningmeester).

Echter vlak na de fusievergadering kon Die Haghe-B.Z.W. ineens niet meer op haar terrein aan de Buurtweg (Duindigt) terecht. Op het terrein waren door de Duitsers namelijk enorme palen neergezet zodat de geallieerden daar eventueel niet konden landen. Zodoende moest de nieuwe fusieclub op zoek naar een nieuw speelterrein.

Seizoen 1943-1944

>

Het eerste elftal van sv Die Haghe kwam in het seizoen 1943-1944 uit in de zaterdag 4e Klasse B met daarin als tegenstanders: JAC, Noordwijk, Ornas, Quick Boys, Rijnsburgse Boys, Semper Altius, SVGEB en Ter Leede.

Het eerste elftal kende een zeer matig seizoen want van de 16 competitiewedstrijden werden er slechts 2 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 11 verloren. Het was dus niet zo verwonderlijk dat Die Haghe/BZW met 7 punten en een doelsaldo van 20 voor en 71 tegen op de laatste positie van de ranglijst eindigde.

Seizoen 1944-1945

Na de gebeurtenissen in Nederland op 6 september 1944, beter bekend als “Dolle Dinsdag”, kon ondermeer de voetbalcompetitie wel worden vergeten. De “Dolle Dinsdag” luidde weliswaar het begin van het einde van de oorlog in, voor Nederland kwam eerst nog de ellendige periode van de bezettingstijd, gekenmerkt door enorme schaarste, vreselijke honger en bittere kou.

Op 5 mei 1945 kwam dan eindelijk de onvergetelijke Bevrijdingsdag, de dag die voor allen, die hem bewust beleefden, nimmer zal worden vergeten. Zo kwam er dan een einde aan de vijf lange bezettingsjaren.

Op 25 juni 1945 riep het bestuur van de vierde klasser N.V.B./Z.M.C. sv Die Haghe haar leden weer op om op zaterdag 30 juni weer te komen trainen op het Cromvliet veld.

Seizoen 1945-1946

>

Na alle ellende van de Tweede Wereldoorlog werd er in het seizoen 1945-1946 weer “gewoon” begonnen met het voetballen. Het eerste elftal van Die Haghe werd in het seizoen 1945-1946 ingedeeld in de zaterdag 4e Klasse C van de KNVB met daarin als tegenstanders: CSVD, JAC, Ornas, PTT en Semper Altius.

Een poule met slechts 6 verenigingen dus dat betekende maar 10 competitiewedstrijden. Op zaterdag 13 oktober 1945 werd eindelijk weer het startschot gegeven voor de competitiewedstrijden van de 4e Klassers van de N.V.B. in de zaterdagmiddag competitie. Het eerste elftal van Die Haghe vierde haar terugkeer aan de Buurtweg met een spannende wedstrijd tegen de voetbalvereniging PTT. In de laatste minuut scoorde Die Haghe de 4-3 en won hiermee de allereerste competitiewedstrijd na de Tweede ereldoorlog.

Van de uiteindelijk 10 wedstrijden wist Die Haghe er 5 te winnen, 3 gelijk te spelen en 2 te verliezen. Met 13 punten en een doelsaldo van 29 voor en 26 tegen op een keurige derde positie van de ranglijst. CSVD en JAC behaalde gezamenlijk 15 punten.

Bij sv Die Haghe streefde het bestuur naar internationaal contact en zodoende werd er op 29 juni 1946 gevoetbald tegen het Brusselse CSAF.

Seizoen 1946-1947

>

De indeling van sv Die Haghe 1 voor het seizoen 1946-1947 in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB luidde als volgt; ARC, CNV, Die Haghe, Katwijk, Noordwijk, Ornas, PTT en Ter Leede.

Met 14 punten (6x winst, 2x gelijk en 6x verlies) uit 14 wedstrijden en een doelsaldo van 23 voor en 30 tegen eindigde Die Haghe in de middenmoot op een vijfde positie.

De wedstrijd vorig jaar tegen het Belgische CSAF was prima bevallen en zodoende bracht sv Die Haghe 1 aan het einde van dit seizoen een bezoek aan Brussel.

Seizoen 1947-1948

Bij aanvang van het seizoen 1947-1948 werd er door sv Die Haghe met 3 jeugdelftallen aan de juniorencompetitie deelgenomen.

Die Haghe 1 mocht het dit seizoen in de zaterdag 4e Klasse B opnemen tegen: DOTO’33, Excelsior M, Monster, RSM, RVA, SHO, Sunlight, Zwart-Wit’28 en ZWSH.

Die Haghe kende een matig seizoen want van de 18 competitiewedstrijden  wist men er slechts 5 te winnen, 3 gelijk te spelen en 10 te verliezen. Met 13 punten en de doelcijfers 36 voor en 52 tegen eindigde de Haagse club op een achtste positie. Gelukkig hield men RSM (7 punten) en RVA (6 punten) nog ruim achter zich.

Seizoen 1948-1949

Op 1 november 1948 bestond sv Die Haghe exact 25 jaar. Ooit werd de club in 1923 opgericht onder de naam Binnenlandse Zaken (B.Z.). Na eerst een fusie te zijn aangegaan met “Waterstaat” volgde er op 1 mei 1943 een fusie met de v.v. Die Haghe, dat uitkwam in de 4e Klasse van de KNVB. Die nieuwe naam luidde in eerste instantie Die Haghe/Bzw maar ietsje later werd dit ingekort tot sv Die Haghe.
Op 6 november werd het 25-jarig jubileum gevierd met een wedstrijd tussen twee veteranenelftallen op het knusse terrein Duindigt en ‘s-avonds werd in de Rotonde van Houtrust het zilveren feest op grootse wijze gevierd met een gezellig samenzijn.

Die Haghe nam dit seizoen met 5 seniorenelftallen en 4 juniorenteams deel aan de competitie.

In het seizoen 1948-1949 mocht het vlaggenschip van sv Die Haghe het gaan proberen in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB, met daarin als tegenstanders: ‘s-Gravenzandse SV, Katwijk, Leiden, Lisser Boys, PTT, RCL, Semper Altius en Ter Leede.

Het werd uiteindelijk een zeer succesvol seizoen voor sv Die Haghe 1 want van de 16 competitiewedstrijden wist men er maar liefst 14 te winnen en 2 gelijk te spelen. Maar 30 punten en een doelsaldo van 71 voor en 21 tegen was het dan ook niet zo verwonderlijk dat Die Haghe hiermee kampioen van de 4e Klasse A werd. De nummer 2 van de eindranglijst (Lisser Boys) behaalde maar liefst 7 punten minder.

Seizoen 1949-1950

Bij aanvang van het seizoen 1949-1950 was het sv Die Haghe bestuur als volgt samengesteld; G. Visser (voorzitter), J. van Loon (secretaris) en de commissarissen J. Baardolf, G.M. Bod, A. Hoeks, J. Neijenhuis en P.J. Snoek.

Na het kampioenschap in het vorige seizoen werd sv Die Haghe in seizoen 1949-1950, samen met ARC, CSVD, Excelsior Maassluis, Lisser Boys, Noordwijk, Quick Boys, Rijnsburgse Boys en Zwaluwen Vlaardingen, ingedeeld in de 3e Klasse A van de KNVB.

Die Haghe had het moeilijk tegen al deze gerenommeerde clubs maar wist zich uiteindelijk toch staande te houden in de 3e Klasse. Van de 16 competitiewedstrijden werden er 6 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 14 punten en een doelsaldo van 33 voor en 43 tegen, eindigde men op de zevende positie. Hiermee hield men Rijnsburgse Boys (13 punten) en Lisser Boys (4 punten) onder zich.

Seizoen 1950-1951

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni 1950 nam Jan van Loon de functie van voorzitter van sv Die Haghe van G. Visser over.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1950-1951 uit de volgende clubs samengesteld; ARC, CSVD, Die Haghe, Excelsior Maassluis, JAC, Monster, Noordwijk, Quick Boys, Rijnsburgse Boys en Sunlight.

Het eerste elftal van Die Haghe kende een moeizaam seizoen want van de 18 competitiewedstrijden werden er 6 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 15 punten en een doelsaldo van 32 voor en 47 tegen eindigde men op de achtste positie van de ranglijst en hield hiermee alleen Sunlight (14 punten) en JAC (1 punt) onder zich.

Seizoen 1951-1952

>

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB bestond in het seizoen 1951-1952 uit de volgende clubs: ARC, CSVD, Die Haghe, Excelsior Pernis, Monster, Noordwijk, Quick Boys, Rijnsburgse Boys, Ter Leede en Zwaluwen Vlaardingen.

Helaas was voor sv Die Haghe dit seizoen de 3e Klasse te hoog gegrepen. Van de 18 wedstrijden werden er slechts 4 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 11 verloren. Met 11 punten en een doelsaldo van 32 voor en 65 tegen eindigde men op de laatste positie van de ranglijst en degradeerde hiermee naar de 4e Klasse.

Seizoen 1952-1953

<

In competitieverband zien we in dit seizoen slechts één derby want sv Die Haghe werd ingedeeld in de 4e Klasse B met daarin als tegenstanders; ‘s-Gravenzande, HBSS, HTSV, Jodan Boys, Sportlust’46, Sunlight, Woerden, Zwart Wit’28 en ZWSH.

HBSS was dit seizoen oppermachtig en werd met 33 punten kampioen. Het vlaggenschip van sv Die Haghe kwam dit seizoen ook redelijk voor de dag en eindigde uiteindelijk op een mooie derde positie van de ranglijst. Van de 18 wedstrijden werden er 10 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 5 verloren. Hiermee behaalde men 23 punten en een doelsaldo van 54 voor en 35 tegen.

Seizoen 1953-1954

>

In het seizoen 1953-1954 was de zaterdag 4e Klasse B van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Die Haghe, HTSV, Ornas, PPSC, RAS, RSM, Scheveningen, Semper Altius, SV’35, TOGR en Unicum.

Die Haghe kende een onopvallend seizoen. Van de 20 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 18 punten (doelsaldo 40-43) eindigde men in de middenmoot op de zesde positie. Scheveningen werd met 32 punten kampioen.

Seizoen 1954-1955

>

Het seizoen 1954-1955 was vooral het seizoen waarin er in het Nederlandse voetbal een “aardverschuiving” plaatsvond in de vorm van de invoering van het betaalde voetbal. Eind 1953 werd de N.B.V.B. (Nederlandse Beroeps Voetbal Bond) opgericht. Deze Bond had de intentie om per seizoen 1954-1955 een profcompetitie op te gaan zetten naast de bestaande amateurcompetities. Vervolgens kwam er een fusie tussen de 60-jarige KNVB en de piepjonge Nederlandse Beroeps Voetbal Bond. Aangezien in het seizoen 1954-1955 het betaalde voetbal zijn intrede deed, kwamen er extra plaatsen in de hogere Klassen beschikbaar.

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1954-1955 uit de volgende clubs samengesteld: Die Haghe, Koudekerk, Leiden, Lisser Boys, Noordwijk, ORNAS, RAS, Rouwkoop, Semper Altius, De Sleutels, SVOW en VWS.

Die Haghe zou dit seizoen op een knappe derde positie op de eindranglijst eindigen. Van de 21 competitiewedstrijden (de laatste competitiewedstrijd tegen degradant De Sleutels werd niet meer gespeeld) werden er 11 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 6 verloren. Hiermee behaalde de Haagse club 26 punten en een doelsaldo van 57 voor en 39 tegen. Koudekerk werd met 34 punten kampioen en Noordwijk eindigde met 30 punten op de tweede plaats.

Seizoen 1955-1956

Hoewel sv Die Haghe niet de beschikking zou krijgen over een eigen complex, was toch wel een ieder bij aanvang van seizoen 1955-1956 dolgelukkig met het besluit tot inwoning bij de voetbalvereniging VIOS op Sportpark Escamp II aan de Dedemsvaartweg. In deze periode zou de vereniging een aanzienlijke groei meemaken waardoor het later opnieuw noodzakelijk werd om naar een andere speelruimte uit te kijken voor het spelen van de thuiswedstrijden.

I.v.m. het 32-jarig bestaan hield de voetbalvereniging Die Haghe op woensdag 2 november 1955 in het Laarmanshuis aan de Apeldoornselaan, onder flinke belangstelling, een contactavond. Voorzitter Jan van Loon hield op vlotte wijze een herdenkingsrede over het wel en wee van sv Die Haghe in de voorbije jaren.

Dankzij een gezonde jeugdafdeling startte sv Die Haghe dit seizoen met 4 juniorenelftallen en 1 pupillenteam. Het streven was om in de toekomst met eigen kweek de seniorenelftallen aan te gaan vullen.

Dit seizoen kwam het vlaggenschip van sv Die Haghe uit in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB met ditmaal als tegenstanders: sv Duinoord, Excelsior Maassluis, HTSV, Katwijk, Koudekerk, Leiden, Ornas, PPSC, Sportlust’46, SVOW en VWS.

Het eerste elftal van sv Die Haghe kende dit seizoen veel geblesseerde spelers.

<

Seizoen 1956-1957

>

De eerste periode op Sportpark Ockenburgh heeft zich bij sv Die Haghe vooral gekenmerkt door de grote vooruitgang van de Jeugdafdeling, resulterend in een kampioenschap in 1952. Toch was de accommodatie op “Ockenburgh” niet optimaal om het verenigingsleven tot bloei te brengen. Het ontbreken van een eigen clubtent en de koude en altijd winderige omgeving belemmerden een gezellige “eigen” sfeer. Een behoefte aan een eigen complex voor sv Die Haghe werd dus steeds groter.

In het seizoen 1956-1957 was de zaterdag 4e Klasse B van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, Die Haghe, sv Duinoord, HBSS, HVO, PPSC, RAS, Semper Altius, Spirit en SV’35.

>

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van sv Die Haghe op 20 juni 1957 werd het bestuur als volgt samengesteld: J. van Loon (voorzitter), P.J. Snoek (algemeen secretaris), J. van der Beek (penningmeester), J. Baardolf (2e voorzitter), G.M. Bod (wedstrijdsecretaris), A.W. de Cocq (secretaris jeugdafdeling) en C.J. Colijn (commissaris).

Seizoen 1957-1958

In 1957 trok sv Die Haghe bij de voetbalvereniging VIOS op Sportpark Escamp II aan de Dedemsvaartweg te Den Haag in.

In het seizoen 1957-1958 was de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, sv Die Haghe, Koudekerk, De Lier, Noordwijk, Oegstgeest, RAS, RCL, Rouwkoop, Semper Altius en VWS.

>

Seizoen 1958-1959

>

Het 1e elftal van sv Die Haghe werd in het seizoen 1958-1959 ingedeeld in de 4e Klasse A van de KNVB met daarin als tegenstanders Alphia, De Lier, Hoekse Boys, JAC, Katwijk, Koudekerk, RAS, SHS, SVOW en VWS.

Die Haghe was dit seizoen oppermachtig want van de 20 competitiewedstrijden werden er maar liefst 18 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 1 verloren. Met maar liefst 37 punten en een doelsaldo van 77 voor en 20 tegen was het dus wel vrij duidelijk dat het kampioenschap werd binnengehaald.

De kampioenswedstrijd vond op zaterdag 16 mei 1959 plaats tegen Alphia in Alphen aan de Rijn. Die Haghe liet er geen twijfel over bestaan dat het kampioenschap bij hun thuis hoorde want Alphia werd met maar liefst 2-7 verslagen. Na 8 minuten voetballen kwam Die Haghe al op een 1-0 voorsprong door rechtsbuiten Groenenberg. Na een half uur spelen was de stand inmiddels uitgelopen naar 0-3 door twee doelpunten van middenvoor Kortenbroek. Alphia maakte nog wel de 1-3 maar nog voor de rust zette rechtsbinnen Van Van Oostrum Die Haghe op een veilige 1-4 voorsprong.
In de tweede helft zakte het spelpeil sterk want Die Haghe geloofde het allemaal wel maar toen Alphia de 2-4 scoorde ontwaakte Die Haghe vrij direct. Vooral linkshalf Rietkerk kreeg het op zijn heupen en wist tot driemaal toe de Alphia-keeper te passeren en hiermee de eindstand van 2-7 op het scorebord te zetten.

Seizoen 1959-1960

>

Het vlaggenschip van sv Die Haghe was dus teruggekeerd in de 3e Klasse van de KNVB. De 3e Klasse A was in het seizoen 1959-1960 samengesteld uit de volgende clubs; Capelle, Die Haghe, Excelsior Maassluis, Excelsior Pernis, Groote Lindt, HBSS, Monster, Noordwijk, Rijnsburgse Boys en Sportlust’46.

Helaas was de 3e Klasse dit seizoen te hoog gegrepen voor Die Haghe en volgde er na één seizoen weer degradatie naar de 4e Klasse. Van de 18 wedstrijden werden er slechts 4 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 11 verloren. Hiermee eindigde Die Haghe met 11 punten en een doelsaldo van 23 voor en 54 tegen op de laatste positie van de ranglijst.

Seizoen 1960-1961

>

Na de degradatie in het seizoen 1959-1960 kwam het eerste elftal van Die Haghe dit seizoen uit in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB, die verder uit de volgde clubs bestond: Alphen, GWS, Katwijk, Leiden, Loosduinen, RAS, RCL, Semper Altius en SVOW.

Die Haghe speelde dit seizoen geen rol van betekenis in de competitie want van de 18 competitiewedstrijden wist men er 6 in winst om te zetten, werd er 3x gelijk gespeeld en 9x verloren. Met 15 punten, en de doelcijfers 34-41, hadden de Hagenaars het geluk dat Semper Altius (10 punten), Leiden (9 punten) en Alphen (8 punten) dit seizoen minder presteerden. Die Haghe eindigde dus op de zevende positie van de ranglijst van de 4e Klasse A.

Seizoen 1961-1962

De zaterdag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1961-1962 uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, Die Haghe, De Lier, Maasdijk, ORNAS, RAS, Rozenburg, Semper Altius, SV’35 en TSB.
In een poule dus met slechts tien clubs begon de sv Die Haghe uitstekend aan de competitie met overwinningen op DEVJO (2-3), Semper Altius (4-0), Maasdijk (3-0), Rozenburg (0-3) en De Lier (2-0). Zoals gezegd een geweldige start van het seizoen met 10 punten uit 5 wedstrijden en een doelsaldo van 15 voor en 2 tegen gaf de sv Die Haghe hiermee meteen haar visitekaartje op een eventueel kampioenschap af. Echter op 14 oktober leed men dan toch het eerste puntverlies, toen er tegen het laag geklasseerde Ornas (slechts 2 punten) 3-3 werd gespeeld. Die Haghe pakte hierna de draad weer op en won de topper tegen TSB (ook 11 punten) met maar liefst 4-1. Vervolgens werd hierna ook nog eens RAS met 1-2 aan de zegekar gebonden. Op 4 november eindigde de wedstrijd Die Haghe-SV’35 in 1-1 en in de laatste wedstrijd van het jaar 1961 won met met maar liefst 5-0 van DEVJO.
De stand bovenin de 4e Klasse B was nu tijdens de winterstop: 1. Die Haghe 10-18, 2. De Lier 10-17, 3. TSB 10-14 en 4. Rozenburg 10-10.
In de eerste competitiewedstrijd van het jaar 1962 wist Die Haghe Rozenburg met 5-2 te verslaan, echter op 27 januari verloor men voor het eerst in deze competitie toen concurrent De Lier met 3-1 te sterk was. Door deze nederlaag verdreef De Lier sv Die Haghe van de eerste plaats van de 4e Klasse B. Toen Die Haghe hierna van de nummer drie op de ranglijst (TSB) met 2-4 won, werd het dus duidelijk dat de titelstrijd tussen De Lier en sv Die Haghe zou gaan.
In de 14e speelronde werd de wedstrijd van Die Haghe afgekeurd. De Lier kwam wel in actie en won met 2-1. In speelronde 15 won Die Haghe simpel met 4-0 bij Semper Altius en eindigde de wedstrijd SV’35-De Lier in een 0-0 gelijkspel. Terwijl de sv Die Haghe haar wedstrijden tegen RAS (4-3) en SV’35 (1-3) gewoon bleef winnen zat er bij concurrent De Lier er aardig de klad in want de Westlanders verloren achtereenvolgens van Ornas (1-4) en TSB (3-1).
Het kampioenschap kon de sv Die Haghe nu bijna niet meer ontgaan want de stand bovenin de 4e Klasse B was nu als volgt: 1. Die Haghe 16-28 (55-20), 2. De Lier 17-26 (37-21) en 3. TSB 17-24 (49-25). Kortom, De Lier had slechts nog één wedstrijd voor de boeg en kon dus hoogstens nog gelijk komen.
Op zaterdag 24 maart 1962 moest het dan gaan gebeuren! Op het programma stond Rozenburg-De Lier en Die Haghe-Ornas. Die Haghe speelde uiteindelijk 1-1 gelijk tegen Ornas en kon met deze puntendeling de kampioensvlag in top hijsen. De Lier verloor overigens ook nog met 1-0.
Blijft natuurlijk vreemd dat de sv Die Haghe in deze fase van de competitie nog een wedstrijd moest inhalen maar daar deed men in de jaren zestig blijkbaar niet moeilijk over. Een week na het kampioenschap, op zaterdag 31 maart, moest men dus nog een wedstrijd inhalen in en tegen Maasdijk. Een ongeïnspireerd Die Haghe verloor de ze wedstrijd met 2-1, maar daar lag niemand wakker van.
Van de 18 competitiewedstrijden wist de sv Die Haghe er dus 13 te winnen, speelde men 3x gelijk en werd er 2x verloren. Dit bracht het aantal punten dus op 29 en een doelsaldo van 54 voor en 23 tegen.

>

Seizoen 1962-1963

>

Sv Die Haghe werd in het seizoen 1962-1963 ingedeeld in de 3e Klasse A met daarin als tegenstanders; DOTO, Excelsior Maassluis, HBSS, Jodan Boys, Nieuw Lekkerland, RVVH, Woudrichem, Zwaluwen en De Zwerver.

De terugkeer van Die Haghe in de 3e Klasse KNVB verliep uitstekend. Onder leiding van trainer Rinus Loof (Hsv ADO-icoon) streed Die Haghe tot het einde van een spannende competitie mee om het kampioenschap. Helaas voor de Haagse club ging uiteindelijk Zwaluwen met 23 punten met de titel er vandoor. De formatie van trainer Loof wist van de 18 competitiewedstrijden er 8 te winnen, 5 gelijk te spelen en 5 te verliezen. Met 21 punten en een doelsaldo van 48 voor en 39 tegen eindigde Die Haghe op de derde positie van de ranglijst.

Seizoen 1963-1964

Bij aanvang van het seizoen 1963-1964 telde sv Die Haghe 263 spelende leden.

De standaardelftallen van ARC, Die Haghe, DOTO, DUNO, Jodan Boys, Monster, Rijnsburgse Boys, RCL, SVOW en De Zwerver vormden in seizoen 1963-1964 de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB.

Zowel De Zwerver als Rijnsburgse Boys waren dit seizoen veel te sterk voor alle andere clubs in de 3e Klasse B en eindigde gezamenlijk met 31 punten bovenaan de ranglijst. Uiteindelijk won Rijnsburgse Boys de beslissingswedstrijd en werd dus kampioen. Die Haghe eindigde dit seizoen wederom op de derde plaats. Van de 18 wedstrijden werden er 8 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 7 verloren. Hiermee behaalde men 19 punten en een doelsaldo van 57 voor en 49 tegen.

Seizoen 1964-1965

>

In het seizoen 1964-1965 mocht het vlaggenschip van sv Die Haghe het gaan proberen in de 3e Klasse A van de KNVB met ditmaal als tegenstanders; ARC, Barendrecht, CSVD, Excelsior Maassluis, Groote Lindt, HBSS, MFB, SVOW en Zuidland.

De formatie van de nieuwe trainer Piet Oostrum kwam dit seizoen uitstekend voor de dag en was tot aan de laatste wedstrijddag samen met Excelsior Maassluis in een felle strijd verwikkeld om het kampioenschap. Helaas kwam Die Haghe slechts 1 punt te kort om Excelsior Maassluis van het kampioenschap af te houden. Van de 18 competitiewedstrijden werden er 12 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 3 verloren. Met 27 punten (doelsaldo 54 voor en 21 tegen) eindigde Die Haghe dus op de tweede positie van de ranglijst. Excelsior M. werd dus met 28 punten kampioen en op de derde plaats eindigde HBSS met 22 punten.

Seizoen 1965-1966

>

Het eerste elftal van sv Die Haghe, nog steeds o.l.v. trainer Piet Oostrum, werd dit seizoen wederom ingedeeld in de zaterdag 3e Klasse A KNVB, die was verder samengesteld uit: ARC, CSVD, DOTO, DUNO, sv Loosduinen, Monster, Oranje Wit, PPSC, RCL, SVOW en De Zwerver.

Die Haghe kende een uitstekend seizoen en was de gehele competitie in een felle strijd om het kampioenschap verwikkeld met De Zwerver. Zowel Die Haghe als De Zwerver eindigde met 33 punten uit 22 duels op een gedeelde eerste positie van de ranglijst. Die Haghe had overigens dit seizoen 16 wedstrijden gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 5 verloren. Zoals gezegd behaalde men hiermee 33 punten en een doelsaldo van 60 voor en 24 tegen.

Een beslissingswedstrijd tussen Die Haghe en De Zwerver moest dus op neutraal terrein (veld van Neptunus) duidelijk maken wie zich kampioen van de 3e Klasse A mocht gaan noemen. Deze wedstrijd eindigde in 2-2 en dus volgde er nog een beslissingswedstrijd.
Op …… volgde de tweede beslissingswedstrijd, wederom op het veld van Neptunus in Rotterdam. Helaas delfde Die Haghe het onderspit in deze wedstrijd en verloor uiteindelijk zowel de wedstrijd (0-2) als zo ook de promotie naar de 2e Klasse.

Seizoen 1966-1967

>

In het seizoen 1966-1967 was de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Ameide, Barendrecht, Die Haghe, DOTO, Groote Lindt, HVO, Monster, NSVV, Pelikaan, PPSC, Rijsoord en Scheveningen.

Het eerste elftal van sv Die Haghe kwam dit seizoen wederom prima voor de dag. Lange tijd had men de titel van de 3e Klasse B in zicht maar moest uiteindelijk in DOTO zijn meerdere erkennen. Van de 22 competitiewedstrijden wist Die Haghe er 12 winnend af te sluiten, speelde men 6 keer gelijk en werd en 4 maal verloren. Met 30 punten en een doelgemiddelde van 63 voor en 36 tegen eindigde Die Haghe, gelijk met Rijsoord en Scheveningen, op een tweede positie van de ranglijst. Kampioen DOTO behaalde 33 punten.

<

Seizoen 1967-1968

>

De indeling van de zaterdag 3e Klasse A was in seizoen 1967-1968 als volgt; CSVD, Die Haghe, HVO, JAC, Loosduinen, Monster, Oranje Wit, PPSC, RCL, Scheveningen, TOGR en VVGZ.

In de competitie, waarin CSVD (het latere Vitesse Delft) oppermachtig was en uiteindelijk ook met 35 punten kampioen werd, draaide sv Die Haghe 1 wederom een uitstekend seizoen. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 10 te winnen,5 gelijk te spelen en werd er 7 keer verloren. Met 25 punten en een doelsaldo van 52 voor en 41 tegen eindigde Die Haghe, achter kampioen CSVD en PPSC (28 punten) op een uitstekende derde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1968-1969

>

De indeling van sv Die Haghe 1 voor het seizoen 1968-1969 in de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB luidde als volgt; Barendrecht, Capelle, Die Haghe, Excelsior Pernis, JAC, Loosduinen, Monster, Naaldwijk, Pelikaan, RCL, Scheveningen en Unicum.

Barendrecht stak er dit seizoen met kop en schouders boven alle andere clubs uit en werd zodoende dan ook met 37 punten kampioen. Die Haghe wist wederom in de kop van de ranglijst op een derde positie te eindigen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 12 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 4 verloren. Hiermee behaalde de wit-zwarte formatie 30 punten en een doelsaldo van 54 voor en 39 tegen.

Seizoen 1969-1970

>

In het seizoen 1969-1970 kwam sv Die Haghe uit in de zaterdag 3e Klasse A van de KNVB met ditmaal als tegenstanders; ‘s-Gravenzandse SV, sv Loosduinen, Melissant, Monster, Naaldwijk, Nieuw Lekkerland, NSVV, Oranje-Wit, Pelikaan, SSS, Vlaardingen en Zuidland.

Veel clubs dus uit de regio Rotterdam en een aantal uit het Westland. Ook dit seizoen hield de formatie van trainer Cor Kroon zich prima staande in de 3e Klasse want van de 24 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 26 punten (doelcijfers 31-18) eindigde sv Die Haghe achter kampioen NSVV (36 punten), Vlaardingen (35) en SSS (31) op een prima vierde positie van de ranglijst.

Seizoen 1970-1971

>

Sv Die Haghe 1 kwam in het seizoen 1970-1971 uit in de 3e Klasse B van de KNVB met daarin als tegenstanders: Barendrecht, Capelle, Jodan Boys, Loosduinen, Melissant, Scheveningen, Spirit, SSS, Vlaardingen, VVGZ en De Zwervers.

Wederom kende het vlaggenschip van sv Die Haghe een uitstekend seizoen, alleen had de Haagse voetbalclub de pech dat De Jodan Boys dit seizoen veel te sterk was voor alle andere teams. Van de 22 competitieduels wist Die Haghe er 13 te winnen, 2 gelijk te spelen en 7 te verliezen. Met 28 punten en een doelsaldo van 34 voor en 30 tegen, eindigde  men samen met De Zwervers op een gedeelde tweede positie van de ranglijst. De Jodan Boys werd met 34 punten kampioen.

Seizoen 1971-1972

>

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB bestond in het seizoen 1971-1972 uit de volgende clubs; ARC, Die Haghe, DUNO, ‘s-Gravenzande, Loosduinen, Maasdijk, Naaldwijk, PPSC, Spirit, Vlaardingen, sc Voorne en De Zwervers.

Al jaren speelde sv Die Haghe 1 in de top van de 3e Klasse mee en dat was dit seizoen niet anders. De formatie van trainer Cor Kroon was dit seizoen in felle strijd verwikkeld met s.c. Voorne om het kampioenschap. Helaas mocht het ook dit seizoen niet lukken om het fel begeerde kampioenschap binnen te halen want met slechts 1 punt voorsprong op Die Haghe ging de titel dus naar s.c. Voorne. De 22 wedstrijden leverde Die Haghe 30 punten (13x winst, 4x gelijk en 5x verlies) op en een doelsaldo van 28 voor en 20 tegen. S.c. Voorne werd dus met 31 punten kampioen en op de derde plaats eindigde Vlaardingen met 27 punten.

Seizoen 1972-1973

>

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Die Haghe, DUNO, ‘s-Gravenzande, JAC, Koudekerk, Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, PPSC, Rozenburg en Vlaardingen.

Na tien seizoenen zeer succesvol in de 3e Klasse te hebben gevoetbald viel toch wel enigszins verrassend dit seizoen het doek voor sv Die Haghe. Van de 20 competitiewedstrijden wist men er slechts 2 in winst om te zetten, werd er 6x gelijk gespeeld en 12 verloren. Met 10 punten en een doelsaldo van 13 voor en 33 tegen, zien we Die Haghe op de laatste plaats van de eindranglijst terug en dit betekende dus automatisch degradatie naar de 4e Klasse KNVB.

Seizoen 1973-1974

Op de eerste november van het jaar 1923 werd sv Die Haghe (toen nog “Sportvereniging Buitenlandse Zaken”, afgekort tot “B.Z.” geheten) opgericht dus dat betekende dat de club dit seizoen haar 50-jarig jubileum vierde. Op 2 november 1973 werd dit heugelijke feit gevierd met een “open huis” in de kantine van de Haagse korfbalvereniging H.K.V. aan de Steenwijklaan 8 te Den Haag.

Juist in het jubileumjaar van sv Die Haghe moest de Haagse club dus een treetje lager uitkomen. De zaterdag 4e Klasse A zag er in seizoen 1973-1974 als volgt uit: ARC, Die Haghe, Katwijk, Lisser Boys, Naaldwijk, Oegstgeest, ORNAS, Scheveningen, SVOW, TAVV, Unicum en Woubrugge.

Ondanks de degradatie was Cor Kroon gewoon aangebleven als hoofdtrainer van Die Haghe. Katwijk werd dit seizoen ongenaakbaar kampioen met maar liefst 37 punten en op de tweede positie eindigde Lisser Boys met 28 punten. ARC, Scheveningen en Die Haghe volgden daarachter met 27 punten.
Die Haghe wist dit seizoen 10 wedstrijden te winnen, 7 gelijk te spelen en 5 te verliezen. Verder wist men 27 keer te scoren en werd er 20 keer tegen gescoord.

Seizoen 1974-1975

De zaterdag 4e Klasse B was in het seizoen 1974-1975 als volgt samengesteld: Die Haghe, DSO, DSVP, Hillegersberg, Hoekse Boys, Naaldwijk, Ornas, Reeuwijk, Scheveningen, Semper Altius, SVPTT en Unicum.

Een matig seizoen voor het vlaggenschip van sv Die Haghe waarbij men met 18 punten (7x winst, 4x gelijk en 11x verlies en doelcijfers 22-36) uit 22 wedstrijden samen met Reeuwijk op de voorlaatste plaats van de ranglijst eindigde. Op de laatste plaats eindigde Ornas, dat dus met slechts 7 punten degradeerde naar de HVB.

Seizoen 1975-1976

Aan de toch wel enerverende periode aan de Dedemsvaartweg kwam nog vrij plotseling een einde, toen zich de mogelijkheid voordeed om op het gerenoveerde, en nu veel gezelliger, Sportpark Ockenburgh een eigen complex te verwerven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de samenwerking tussen VIOS en sv Die Haghe altijd prima is verlopen. Nadeel was wel dat de jeugdelftallen van s.v. Die Haghe in die periode op vele andere velden, zoals die aan de Steenwijklaan, Genemuidenstraat en op Escamp I, moesten spelen.

In de periode op “Escamp II” kende Die Haghe een aantal hoogtepunten, bijvoorbeeld de promotie van het 1e elftal naar de 3e Klasse KNVB en de bijna promotie naar de 2e Klasse KNVB. Pas in de laatste promotiewedstrijd tegen v.v. De Zwerver werd de boot gemist.

Moedig was het bestuursbesluit om de geboden mogelijkheid met beide handen aan te grijpen, rekening houdend met leden die de verantwoordelijkheid van deze beslissing gezamenlijk zouden willen dragen. Door middel van een bliksemactie onder de leden werd in korte tijd geld bijeengebracht om een eigen clubgebouw op te zetten.

Eén van de grootste mijlpalen in de geschiedenis van sv Die Haghe is ongetwijfeld de verhuizing naar Sportpark Ockenburgh. Bij aanvang van het seizoen 1975-1976 mocht Die Haghe haar eigen complex betrekken en één van de eerste handelingen werd verricht door voorzitter Jan van Loon, die met een shovel de eerste grond verplaatste.

De zaterdag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1975-1976 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, DEVJO, Die Haghe, DUNO, DVC, Hoekse Boys, Monster, MVV’27, Naaldwijk, Semper Altius, TOGR en TSB.

In het (achteraf) laatste seizoen van trainer Cor Kroon speelde sv Die Haghe een anoniem seizoen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 10 verloren. Met 19 punten en een doelsaldo van 18 voor en 25 tegen eindigde men op de achtste positie van de ranglijst.

Seizoen 1976-1977

>

De zaterdag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1976-1977 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, DEVJO, sv Die Haghe, Hermandad, Holland Sport’32, sv Loosduinen, Maasdijk, Monster, MVV’27, RAS, Scheveningen, Semper Altius en Unicum.

Het voordeel van in de 4e Klasse te spelen waren de vele derby’s die uiteraard dus ook meer publiek aantrokken. Gerrie ter Horst was door het bestuur aangesteld als de nieuwe trainer bij sv Die Haghe. Onder zijn leiding speelde Die Haghe een redelijk goed seizoen maar was men niet opgewassen tegen kampioen ARC (41 punten), Maasdijk (35) en DEVJO (35). Van de 24 competitiewedstrijden werden er uiteindelijk 12 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 29 punten en een doelsaldo van 40 voor en 31 tegen was een vierde positie op de eindranglijst het hoogst haalbare voor Die Haghe.

Seizoen 1977-1978

Jan van Loon trad op de Algemene Ledenvergadering van 1 september 1977 terug als bestuurslid van sv Die Haghe. De heer Van Loon sloot hiermee een periode van dertig jaar lang, waarvan een groot gedeelte als voorzitter, af. Het bestuur van sv Die Haghe bood Jan van Loon op 7 september een afscheidsreceptie aan in het clubhuis op het Sportpark Ockenburgh.

In de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB nam het eerste elftal van Die Haghe het dit seizoen op tegen; Hillegersberg’32, Hoekse Boys, HPSV, Loosduinen, Monster, Naaldwijk, Randstad Sport, Scheveningen, Te Werve, TSB en Vlaardingen.

Op zaterdag 29 april 1978, tijdens de laatste speelronde, besliste Die Haghe de competitie door bij concurrent Naaldwijk 2-2 gelijk te spelen en pakte hiermee de titel van de 4e Klasse A. In de 35e minuut van deze wedstrijd kwam Die Haghe op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Bert Stiemsma. Toen Jan van de Veer er in de 55e minuut 0-2 van maakte zaten de mannen van trainer Ger ter Horst in eerste instantie op rozen. Echter in de 74e minuut maakte Naaldwijk de aansluitingstreffer en toen de Westlanders er in de 89e minuut ook nog eens 2-2 van maakten werd het nog even billen knijpen voor iedereen die Die Haghe lief had. Toen scheidsrechter Tetro, voor maar liefst 1.200 toeschouwers, voor het einde van de wedstrijd floot kon de feestvreugde bij Die Haghe beginnen.
Het kampioensteam dat deze dag het kampioenschap wist te veroveren bestond uit: Albert Zwart (keeper), Ruud van Steveninck, Wim de Jong, Dick Maalsen, Leo Huisman, Kees de Groot, Hans van Belle, Richard Walther, Jan Spaans, Jan van de Veer en Bert Stiemsma.

Die Haghe wist van de 22 competitiewedstrijden er 12 te winnen, 7 gelijk te spelen en 3 te verliezen. Hiermee behaalde men 31 punten en een doelsaldo van 41 voor en 22 tegen. Naaldwijk eindigde met 30 punten op de tweede positie en Vlaardingen (29 punten) werd derde.

<

Seizoen 1978-1979

>

Na het kampioenschap van vorig seizoen kwam sv Die Haghe 1 dit seizoen uit in de zaterdag 3e klasse A van de KNVB en moest het hierin opnemen tegen; ARC, Capelle, DOTO, DSO, DUNO, Koudekerk, Rozenburg, Schoonhoven, SVPTT, Unicum en Zuidland.Die Haghe 1 in seizoen 1978-1979. Staande v.l.n.r: Paul Falkenburg, Albert Zwart, Richard Walther, Jan Groenenberg, Wim de Jong, Hans van Belle, Hans van der Wissel, Jan van de Veen, Jan de Graaf en Jan de Jonge. Zittend v.l.n.r: Ger ter Horst (trainer), Gerard van der Meer, Peter Groesbeek, Ruud van Steveninck, Kees de Groot, Leo Huisman, Jan Spaans, Dick Maalsen en Bert Stiemsma.

Na zes seizoenen keerde sv Die Haghe 1 weer teug in de 3e Klasse KNVB waarin men dit seizoen geen rol van betekenis zou spelen en hierdoor in de middenmoot zou eindigen. Met 9 overwinningen, 5 gelijke spelen en 8 nederlagen werden in totaal 23 punten en een doelsaldo van 48 voor en 37 tegen behaald. Hiermee eindigde Die Haghe op de zesde positie.

Seizoen 1979-1980

>

De zaterdag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, Die Haghe, DUNO, ‘s-Gravenzande SV, JAC, Katwijk, Koudekerk, DSS’26, SVPTT, SV’35, sc Voorne en Xerxes.

Met de clubs DUNO, JAC, SVPTT , SV’35 en uiteraard sv Die Haghe in de 3e Klasse van de KNVB zien spelen mag het wel duidelijk zijn dat het Haagse zaterdagvoetbal flink in de lift zat. Van de 22 competitiewedstrijden werden er door Die Haghe in totaal 8 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 21 punten, en de doelcijfers 32 voor en 38 tegen, eindigde men op een veilige achtse positie van de ranglijst. Dit was nog voor SVPTT (20 punten), DUNO (20), SV’35 (15) en DSS’25 (15).

Seizoen 1980-1981

>

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, Die Haghe, DUNO, Excelsior Maassluis, ‘s-Gravenzande SV, JAC, Katwijk, Koudekerk, Maasdijk, Monster, SVPTT en Unicum.

Na een bedenkelijke eerste seizoenshelft wist Die Haghe zich aan het einde van de competitie ternauwernood te handhaven voor de 3e Klasse. Van de 22 competitiewedstrijd wist men er namelijk 6 te winnen, 6 gelijk te spelen en werd er 10 keer verloren. Met 18 punten (doelsaldo 32 voor en 36 tegen) eindigde sv Die Haghe op de tiende positie van de ranglijst. Dit was nog net voor Monster en Koudekerk, die beide 17 punten hadden vergaard.

Seizoen 1981-1982

>

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, Capelle, sv Die Haghe, DUNO, Excelsior Maassluis, ‘s-Gravenzande SV, JAC, Jodan Boys, Katwijk, MVV’27, SVPTT en FC Vlaardingen.

Dit seizoen waren de rollen bij sv Die Haghe, vergeleken met het vorige seizoen, precies omgedraaid. Na een hoopvolle start van de competitie werden de punten in de tweede seizoenshelft heel moeizaam bij elkaar gesprokkeld. Halverwege het seizoen volgde er bij sv Die Haghe een trainerswissel, Bert Rijfkogel nam de taken van Bert van der Meer over. Het mocht echter niet baten want op de slotdag van de competitie viel dan toch de beslissing. Op Sportpark Ockenburgh stond de wedstrijd tussen de twee mede degradatiekandidaten Die Haghe-SVPTT op het programma. Spanning en sensatie maar na afloop van de wedstrijd een enorme teleurstelling aan de kant van sv Die Haghe omdat er met 0-1 was verloren. Door de 0-1 overwinning van SVPTT en de 0-0 eindstand bij Capelle-MVV’27 werd sv Die Haghe het kind van de rekening en degradeerde naar de 4e Klasse.Van de 22 wedstrijden wist sv Die Haghe er slecht 4 in winst om te zetten, 9 x gelijk gespeeld en 9 keer verloren. Met 17 punten en een doelsaldo van 22-28 eindigde men op de voorlaatste positie van de ranglijst.

Seizoen 1982-1983

>

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1982-1983 uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, Die Haghe, DORR, Honselersdijk, HPSV, KMD, Loosduinen, Monster, Naaldwijk, Semper Altius, SEV en SV’35.

Dick van der Toorn was voor dit seizoen aangesteld als de nieuwe trainer bij sv Die Haghe en in zijn eerste seizoen bij de wit-zwarte formatie presteerde hij meteen uitstekend. Samen met v.v. Monster en SV’35 was Die Haghe in een felle strijd gewikkeld om het kampioenschap. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist Die Haghe er 11 te winnen, 8 gelijk te spelen en werd er 3 keer verloren. Met 30 punten, en de doelcijfers 51 voor en 26 tegen, eindigde men samen met SV’35 en Monster op een gedeelde eerste positie van de ranglijst in de 4e Klasse A. Het team van trainer Dick van der Toorn moest dus, in een halve kampioenspoule, met SV’35 en Monster, gaan uitmaken wie er als overwinnaar zou doorstromen naar de 3e Klasse van de KNVB.

Op dinsdag 10 mei 1983 stond de eerste wedstrijd in de kampioenspoule Monster-SV’35 op het programma. De uitslag (1-1) viel ten gunste van Die Haghe uit.

Op zaterdag 14 mei 1983 stond de tweede wedstrijd SV’35-Die Haghe op het programma. Ruim 1.700 toeschouwers omzoomden het veld. Spandoeken (ruim 20 in getal), toeters, papiersnippers, de haringtent, waar ook de nodige drankjes werden verkocht, en luidkeelse samenzangen zorgden voor een prima sfeer op het Oostersportpark. Al in de 7e minuut kwam Die Haghe op een 0-1 voorsprong via een schitterend schot van spits Richard Walther. Dit was overigens alweer het 27e doelpunt van Richard dit seizoen. Echter nog voor rust scoorde SV’35 de gelijkmaker. In de tweede helft was het snel gebeurd met SV’35 toen Hans van Belle via een strafschop de 1-2 aantekende. Die Haghe liep zelfs uit naar 1-4 door doelpunten van Ruud Bijkerk en Bert Stiemsma.

Die Haghe had zodoende op dinsdag 17 mei 1983, in de thuiswedstrijd tegen Monster, voldoende aan een gelijkspel om zich kampioen van de 4e Klasse A te mogen noemen. Maar liefst 2.000 toeschouwers zagen op Sportpark Ockenburgh een zinderende wedstrijd. Al na 5 minuten kwam sv Die Haghe op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Kees de Groot maar 8 minuten later stond het alweer 1-1 gelijk. In de tweede helft kwam Die Haghe wederom op voorsprong door een benutte penalty van Hans van Belle. Wederom was de vreugde bij Die Haghe van korte duur toen Monster de 2-2 wist te scoren. Het werd een zinderend slot van de wedstrijd waarbij iedereen verwachtte dat Monster de 2-3 zou gaan scoren maar met kunst en vliegwerk bleef het na negentig minuten 2-2 en kon bij sv Die Haghe de kampioensvlag in top.
Dolle vreugde bij het eerste elftal van sv Die Haghe op dinsdag 17 mei 1983 nadat het kampioenschap van de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB is binnengehaald. (Foto van dagblad Het Binnenhof en uit de privécollectie van Kees de Groot)

Seizoen 1983-1984

>

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: ARC, sv Die Haghe, DVO’32, ‘s-Gravenzande SV, Hoekse Boys, JAC, Katwijk, Maasdijk, MVV’27, Sportlust’46, SVPTT en Ter Leede.

<

Seizoen 1984-1985

>

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld: DVO ’32, sv Die Haghe, ‘s-Gravenzande SV, Hoekse Boys, HVO, JAC, Katwijk, Monster, Sportlust’46, Ter Leede, TSB en Zevenhoven.

<

Seizoen 1985-1986

>

Het vlaggenschip van sv Die Haghe kwam in het seizoen 1985-1986 uit in de zaterdag 3e Klasse A van de KNVB met daarin als tegenstanders; DVO’32, ‘s-Gravenzandse SV, HVO, JAC, Katwijk, sv Loosduinen, Lyra, Monster, Rijsoord, SVPTT en Ter Leede.

<

Seizoen 1986-1987

>

In de zaterdag 3e Klasse A van de KNVB nam het eerste elftal van Die Haghe het in het seizoen 1986-1987 op tegen; ‘s-Gravenzande, HBSS, HVO, JAC, Katwijk, Lyra, Maasdijk, SVPTT, Ter Leede, Zevenhoven en Zwaluwen Vlaardingen.

<

Seizoen 1987-1988

>

Sv Die Haghe 1 werd dit seizoen ingedeeld in de 3e Klasse A, samen met Be Fair, ‘s-Gravenzande, HBSS, HVO, JAC, Katwijk, Leiden, Scheveningen, SVPTT, Xerxes en Zevenhoven.

>

Seizoen 1988-1989

>

Na de degradatie in seizoen 1987-1988 werd Die Haghe in het seizoen 1988-1989 ingedeeld in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB met ditmaal als tegenstanders: Berkel, BVCB, DSO, sv Duinoord, Hoekse Boys, HPSV, KMD, PDK, SEV, SV’35 en Vlaardingen.

>

Seizoen 1989-1990

>

Ook in seizoen 1989-1990 zie we sv Die Haghe 1 terug in de zaterdag 4e Klasse A met ditmaal als tegenstanders: ADO, DEVJO, DSO, sv Duinoord, HPSV, JAC, sv Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, SEV. en SV’35.

>

Tijdens de tweede beslissingswedstrijd Die Haghe-Loosduinen, op zaterdag 12 mei 1990, vond er een unieke gebeurtenis plaats. Basisspeler Kees de Groot (39 jaar) beleefde een prachtig moment toen zoon Marcel (18 jaar) als wisselspeler debuteerde in het eerste elftal van Die Haghe. Vader en zoon versloegen sv Loosduinen met 2-0.

Seizoen 1990-1991

>

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1990-1991 uit de volgende clubs samengesteld: ADO, Devjo, Die Haghe, DSO, HPSV, Honselersdijk, JAC, Maasdijk, Naaldwijk, Semper Altius, SEV en SVPTT.

O.l.v. de nieuwe hoofdtrainer Wim de Jong kende sv Die Haghe een uitstekende seizoenstart want uit de eerste 8 wedstrijden werden 12 punten behaald en hiermee veroverde Die Haghe de eerste Periodetitel. Echter in de loop van de competitie bleek DEVJO oppermachtig te zijn en werd zodoende met een straatlengte voorsprong (31 punten uit 22 wedstrijden) kampioen van de 4e Klasse A. Van de 22 competitiewedstrijden wist Die Haghe er 7 in winst om te zetten, speelde men 11 x gelijk en werd er 4 maal verloren. Met 25 punten, en een doelsaldo van 29 voor en 22 tegen, eindigde men op een prachtige tweede positie van de ranglijst.

Door het winnen van de eerste Periodetitel was Die Haghe sowieso al verzekerd van nacompetitie-voetbal. Samen met SVPTT en Honselersdijk moest Die Haghe nu gaan strijden om een finale-plaats met de algemeen periodekampioen van de 4e Klasse B om één plaats in de 3e Klasse. De nacompetitie was na twee wedstrijden, ten gunste van Die Haghe, al beslist. In de thuiswedstrijd tegen Honselersdijk speelde Die Haghe gelijk en vervolgens won men bij SVPTT met 0-1 (doelpunt John van der Helm). Als Honselersdijk zou winnen van SVPTT konden de Westlanders nog wel qua punten gelijk komen met Die Haghe maar de reglementen schreven voor dat het team van trainer De Jong, op grond van het in reguliere competitie behaalde aantal punten als winnaar wordt aangemerkt. Al met al werd Honselersdijk-SVPTT 1-5 en kwam sv Die Haghe sowieso als winnaar uit de bus en plaatste zich hiermee voor de finale. Tegenstander werd v.v. Kagia, de winnaar van de nacompetitie in de 4e Klasse B.

Op zaterdag 25 mei vond de finale Die Haghe – Kagia plaats op het terrein van K.R.V. (het huidige FC Rijnvogels) vlakbij het voormalige vliegveld Valkenburg. In een duel dat meer spannend dan mooi was wist Die Haghe, door doelpunten van Paul Sybesma (2x) en Jean Paul Brand, uiteindelijk met 3-2 te winnen en promoveerde zodoende naar de 3e Klasse.
De komst van trainer Wim de Jong werd zodoende nieuw leven in de club geblazen want in het vorige seizoen kon Die Haghe nog maar net de degradatie naar de H.V.B. voorkomen en amper een jaar later volgde dus promotie naar de 3e Klasse KNVB.

De opstelling van Die Haghe in de finale tegen v.v. Kagia was als volgt: Fred van ‘t Hof, John van der Helm, Cor Spruijt, Dirk van der Harst, Erik Rietkerk, Paul Sybesma, Cees Tempelaar, Casper Sterk, Jan van Laar (Hans van der Starre), Rob Korpel en Jean Paul Brand (Stiemersma). Trainer: Wim de Jong, leider: Raymond Wittmaekers en verzorgster; Lea van der Stap.

<

Seizoen 1991-1992

>

De indeling van sv Die Haghe 1 voor het seizoen 1991-1992 in de zaterdag 3e Klasse A luidde als volgt; BVCB, DEVJO, Die Haghe, DUNO, ‘s-Gravanzande, Hoekse Boys, Leiden, LYRA, Monster, VVOR, Zevenhoven en Zwaluwen Vlaardingen.

>

Seizoen 1992-1993

>

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 1992-1993 in de zaterdag 3e Klasse A zag er als volgt uit: BVCB, Die Haghe, DVO’32, ‘s-Gravenzandse SV, Jodan Boys, Leiden, Monster, RCL, SEV, Spirit, Ter Leede en Zwaluwen Vlaardingen.

<

Seizoen 1993-1994

>

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: ‘s-Gravenzande, Die Haghe, Jodan Boys, Leiden, Monster, MVV’27, Naaldwijk, Oegstgeest, SEV, Spirit, SV’35 en Xerxes.

>

Seizoen 1994-1995

>

Het eerste elftal van sv Die Haghe vinden we ook dit seizoen terug in de 3e Klasse A met ditmaal als tegenstanders: Jodan Boys, ‘s-Gravenzande SV, ‘s-Gravenzande VV, Monster, Oegstgeest, ROHDA’76, Spirit, Sportlust’46, SV’35, Xerxes en sv Voorschoten.

>

Seizoen 1995-1996

>

Na vier seizoenen in de 3e Klasse te hebben gevoetbald moest Die Haghe het in dit seizoen weer een treetje lager gaan proberen. Het eerste elftal van Die Haghe werd in seizoen 1995-1996 ingedeeld in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB met daarin als tegenstanders; sv Duinoord, ‘s-Gravenzandse SV, Hoekse Boys, Honselersdijk, JAC, KMD, Leiden, Maasdijk, sv Nootdorp, PEC Den Haag en De Sleutels.

>

Seizoen 1996-1997

>

De zaterdag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1996-1997 als volgt samengesteld: BMT, sv Die Haghe, ‘s-Gravenzandse SV, Hoekse Boys, Honselersdijk, JAC, sv Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, sv Nootdorp, PEC Den Haag en SV’35.

>

Seizoen 1997-1998

>

Het eerste elftal van Die Haghe werd in het seizoen 1997-1998 ingedeeld in de 3e Klasse B met daarin als tegenstanders: BMT, CION, DVO’32, ‘s-Gravenzande SV, Hoekse Boys, JAC, Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, Naaldwijk en PEC Den Haag.

<

Seizoen 1998-1999

>

Het vlaggenschip van Die Haghe kwam in het seizoen 1998-1999 uit in de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB en ontmoette daarin de volgende tegenstanders: BMT, DZB/Zevenkamp, ‘s-Gravenzande VV, HBSS, Loosduinen, Maasdijk, Naaldwijk, PPSC, SEV, TAC’90 en Vitesse Delft.

<

Seizoen 1999-2000

>

De zaterdag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1999-2000 uit de volgende clubs samengesteld: Berkel, Die Haghe, DSVP, ‘s-Gravenzande, Hoekse Boys, KMD, sv Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, Naaldwijk, sv Nootdorp en SV’35.

<

Seizoen 2000-2001

>

West 3 Zaterdag 3e Klasse B in seizoen 2000-2001 bestond uit: Alexandria’66, Die Haghe, DSVP, ‘s-Gravenzande VV, Hoekse Boys, HPSV, KMD, Loosduinen, Maasdijk, MVV’27, Naaldwijk en PPSC.

Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist het elftal van trainer René Pas er 12 te winnen, 2 gelijk te spelen en werd er 8 keer verloren. Met 38 punten en een doelsaldo van 44 voor en 35 tegen eindigde Die Haghe op de vierde positie van de ranglijst.Door die vierde positie positie op de eindranglijst kreeg Die Haghe de vervangende Periodetitel van kampioen Naaldwijk en mocht zodoende meedoen aan de nacompetitie voor promotie naar de 2e Klasse. Hiermee wist Die Haghe zich zelfs te plaatsen voor de finale.

Op zaterdag 2 juni 2001 vond, op het veld van de v.v. Maasdijk, de finale van de nacompetitie plaats tussen Vitesse Delft (voor handhaving in de 2e Klasse) en Die Haghe ( voor promotie naar de 2e Klasse). Het werd een ware thriller die uiteindelijk door Die Haghe met 3-2 werd gewonnen. Al na 4 minuten voetballen zette Lammrt Danhof Die Haghe op een 1-0 voorsprong en 8 minuten later werd het zelfs 2-0 door Michel Vink. De vreugde bij Die Haghe kende geen grenzen toen opnieuw Danhof nog voor de pauze de 3-0 aantekende. Echter in de 44e minuut scoorde Vitesse Delft de 3-1. In de tweede helft moest Die Haghe flink aan de bak maar toch scoorde Vitesse Delft een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer (3-2). Die Haghe liep vanaf dat moment op hun laatste tenen en de Ockenburghers hielden zich met kunst- en vliegwerk staande. In de laatste minuut kreeg Vitesse Delft dan toch een penalty en hiermee de kans om een verlenging er uit te slepen. Echter Die Haghe keeper Alex Verbeek maakte zich onsterfelijk door de strafschop tegen te houden en zodoende promoveerde de formatie van trainer René Pas naar de 2e Klasse.

Het eerste elftal van de s.v. Die Haghe heeft vanaf 1945 tot en met het seizoen 2000-2001 afwisselend gespeeld in 3e en 4e klasse zaterdag van de K.N.V.B. en promoveerde dus in het seizoen 2000-2001 naar de 2e klasse zaterdag van de K.N.V.B.

<

Seizoen 2001-2002

>

Het eerste elftal van Die Haghe werd voor het seizoen 2001-2002 ingedeeld in de zaterdag 2e Klasse C van de KNVB en moest het hierin opnemen tegen: BMT, DSO, Forum Sport, Honselersdijk, JAC, KRV, Monster, Naaldwijk, Nootdorp, PEC Den Haag en RCL.

<

Seizoen 2002-2003

>

De zaterdag 2e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 2002-2003 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Die Haghe, DSO, Jodan Boys, KRV, Nootdorp, RCL, Sportlust’46, SV’35, Vitesse Delft, WDS en Zevenhoven.

Dit seizoen werd een regelrechte ramp voor sv Die Haghe want alles wat maar tegen kon zitten, zat ook tegen bij het 1e elftal. Blessures, schorsingen, spelers die noodgedwongen moesten stoppen, een puntje te kort komen om de nacompetitie te kunnen ontlopen en in deze nacompetie ook nog eens je directe concurrent met 8-1 zien winnen van een reeds gehandhaaft team. Het gevolg van dit allemaal was dat Die Haghe weer degradeerde naar de 3e Klasse van de KNVB.

<

Seizoen 2003-2004

>

Sv Die Haghe startte het seizoen 2003-2004 met nog maar 5 senioren-elftallen. Het eerste elftal werd na de degradatie van het afgelopen seizoen ingedeeld in de 3e Klasse C met als tegenstanders Alexandria’66, DUNO, ‘s-Gravenzande VV, Hoekse Boys, Loosduinen, Maasdijk, PGS/Vogel, PPSC, RVC/Rijswijk, Semper Altius en SEV.

Na een geweldige eindsprint en na een spannende apotheose wist Die Haghe zich in de laatste wedstrijden van het seizoen zich toch nog te plaatsen voor de nacompetitie voor promotie naar de 2e Klasse.
Van de 22 competitiewedstrijden wist de formatie van trainer Corné van Doorn er 10 te winnen, 8 gelijk te spelen en 4 te verliezen. Met 38 punten en een doelsaldo van 32 voor en 25 tegen eindigde Die Haghe op de derde positie van de ranglijst. Semper Altius werd overtigens met 47 punten kampioen, gevolgd door ‘s-Gravenzande VV met 39 punten.

Ook in de nacompetitie kwam Die Haghe uitstekend voor de dag en wist het team van trainer Van Doorn, na overwinningen op Zuidland en Heinenoord, op overtuigende wijze de finale te halen. De allesbeslissende finale voor promotie naar de 2e Klasse tegen De Zwervers werd vervolgens op het neutrale veld van Excelsior Maassluis gespeeld.
Na zes minuten voetballen kwam Die Haghe al op een 1-0 voorsprong toen Lammert Danhof de inkomende Bob Joop van der Woude wist te bereiken en hij de keeper van De Zwervers vervolgens volledig kansloos liet. In de 31e minuut kwam De Zwervers weer op gelijk hoogte door een strafschop te benutten (1-1). Echter direct vanaf de aftrap was het Lammert Danhof die de meegereisde supporters weer liet juichen door Die Haghe weer op een 2-1 voorsprong te zetten.
De tweede helft verliep wat rommelig door de vele blessurebehandelingen en zodoende was er van goed voetbal geen sprake meer van. Naarmate de tijd verstreek werd hoe nerveuser die werd. Die Haghe speelde veelal op de counter. In blessuretijd ging Steven Gravenberch alleen op de keeper van De Zwervers af, kapte hem uit en vervolgens werd zijn standbeen aangetikt. Penalt voor sv Die Haghe dus! Jeroen Brand nam deze taak op zich en legde de bal, ondanks alle druk, perfect in het hoekje, 3-1. Na de degradatie van vorig jaar was sv Die Haghe dus hiermee weer direct terug in de 2e Klasse. Een groot succes van de technische staf o.l.v. hoofdtrainer Corné van Doorn.

<

Seizoen 2004-2005

Na een kleine dip twee jaar geleden bleek bij aanvang van dit seizoen dat het aantal leden bij sv Die Haghe weer flink was toegenomen, vooral bij de jeugdafdeling. Dit was mede te danken aan de grote impuls die het nieuwe kader van de jeugdafdeling heeft gegeven. Daarnaast hadden bijna alle jeugdtrainers van Die Haghe met succes de KNVB cursus jeugdtrainer doorlopen, wat de jeugd dus alleen maar ten goede kwam.

Die Haghe was ook ontzettend blij met de aanwas van veel nieuwe meiden en dames. Hierdoor kon men voor dit seizoen al twee volledige dames/meiden teams voor de competitie inschrijven.

Het eerste elftal van Die Haghe, dat ook dit seizoen onder leiding stond van trainer Corné van Doorn, werd ingedeeld in de 2e Klasse D samen met BMT, Honselersdijk, HVO, Maasdam, Monster, NSVV, NTVV, Smitshoek, Stelendam, Strijen en  IJVV De Zwervers.

<

Seizoen 2005-2006

>

De indeling van sv Die Haghe 1 voor het seizoen 2005-2006 in de zaterdag 2e Klasse C van de KNVB luidde als volgt; Alexandra’66, BVCB, Die Haghe, DSO, DSVP, Forum Sport, Jodan Boys, sv Nootdorp, Oegstgeest, Rohda’76, Sportlust’46 en Zevenhoven.

<

Seizoen 2006-2007

Door goede wervingscampagnes in de laatste jaren, was het ledental bij de senioren en jeugd flink toegenomen. Voor het seizoen 2006-2007 schreef het bestuur van sv Die Haghe 7 seniorenelftallen, 2 dameselftallen, 17 jeugdteams en 1 gehandicaptenteam in voor de competitie.

Het eerste elftal van sv Die Haghe werd dit seizoen ingedeeld in de 2e Klasse D met daarin als tegenstanders; ‘s-Gravenzande v.v, Honselersdijk, HVO, MVV’27, Naaldwijk, NSVV, Smitshoek, Stellendam, Strijen, YVV De Zwervers en Zwaluwen Vlaardingen.

<

De jeugdafdeling kent al sinds jaren -naast het voetbalgebeuren- een aantal bijzondere activiteiten zoals het traditioneel te houden Jeugdkamp (maandag t/m vrijdag) in de maand mei, waarbij de deelnemers met goedkeuring van de Gemeente Den Haag overnachten in de ruime kleedkamers met vloerverwarming.

Seizoen 2007-2008

>

Sv Die Haghe 1 kwam dit seizoen uit in de zaterdag 2e Klasse C met daarin als tegenstanders: DSO, DUNO, Forum Sport, Gouda, ‘s-Gravenzande v.v, JAC, MVV’27, Semper Altius, Spirit, Valken’68 en Zevenhoven.

<

Seizoen 2008-2009

>

Zaterdag 3e Klasse C seizoen 2008-2009: Die Haghe, DVO’32, KMD, Lombardijen, Monster, PGS-Vogel, PPSC, Schiebroek’94, Victoria’04, VVK’68, YVV De Zwervers en sc Zuiderpark.

<

Seizoen 2009-2010

Voor het seizoen 2009-2010 schreef de sv Die Haghe 8 senioren-elftallen in en bij de jeugd 2 A-, 2 B-, 3 C-, 3 D-, 6 E-, 6 F- en een “Mini”-elftal voor de competitie in. De dames-tak van sv Die Haghe bestond dit seizoen uit 3 elftallen en 1 MZ-elftal.

De zaterdag 3e Klasse C was in het seizoen 2009-2010 uit de volgende clubs samengesteld; CION, Die Haghe, DSVP, DVO’32, Haaglandia, KMD, Naaldwijk, sv Polanen, RAS, Rhoon, SSS en Victoria’04.

<

Tijdens de voorjaarsvergadering van sv Die Haghe werden vijf afscheid nemende leden van de diverse commissies in het zonnetje gezet. Naast al hun werkzaamheden in diverse commissies waren zij ook al tientallen jaren barmedewerker. Met het afscheid van Gijs en Nel de Wit, Riet en Job van der Linde en Riet Rommers nam sv Die Haghe afscheid van zo’n 150 jaar vrijwilligerswerk!
Sportwethouder Karsten Klein van de gemeente Den Haag reikte de Stadsspeld uit aan Nel de Wit, Job en Riet van de Linde Riet Rommers. Daarnaast werd Riet Rommers tot lid van verdienste van de vereniging benoemd . Gijs de Wit was als ere-voorzitter en onder meer reeds bezitter van de stadspenning van de gemeente Den Haag. Hij was dus al voorzien van alle denkbare onderscheidingen, terwijl zijn echtgenote al enige jaren erelid is van de vereniging. Job en Riet van de Linde waren reeds lid van verdienste.
Sv Die Haghe nam met weemoed, maar vooral met veel respect en dankbaarheid afscheid van deze verenigingskanjers. Om hen te eren zijn met ingang werden diverse laantjes en pleintjes op het sportcomplex Ockenburgh naar hen vernoemd.

Seizoen 2010-2011

>

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2010 werden twee leden van sv Die Haghe in het bijzonder in het zonnetje gezet. Voorzitter Klaas Koffeman had lovende woorden voor Leo Roza en Ton van der Starre. Leo Roza werd benoemd tot Erelid vanwege zijn enorme verdiensten, met name voor zijn werk voor en om het clubgebouw en zijn actieve rol in het samenstellen van kleedkamer- en veldindeling, werkzaamheden die hij al meer dan tien jaar verricht. Ton van der Starre werd tot Lid van Verdienste benoemd omdat hij in zeven jaar tijd een enorme bijdrage heeft geleverd aan het op- uitbouwen van de inmiddels zeer grote jeugdafdeling van de vereniging. Daarnaast was hij een zeer actieve verenigingsscheidsrechter.
In dezelfde vergadering werd het dagelijks bestuur van sv Die Haghe herkozen. Klaas Koffeman als voorzitter, Eric Spanjaard als secretaris ad-intetim, Vincent Groen als penningmeester en Hans van der Starre als lid. Als vervangers van Leo Roza en Ton van der Starre werden benoemd Sander Bender namens de clubgebouwcommissie en Stefan Ten Hagen namens de jeugdcommissie.

<

Het eerste elftal van sv Die Haghe werd dit seizoen ingedeeld in de 3e Klasse C met daarin als tegenstanders; GDA, Honselersdijk, HVC’10, KMD, sv Loosduinen, Monster, MSV’71, Naaldwijk, PGS/Vogel, Semper Altius, SEV, VDL en Westlandia.

De 3e Klasse C bestond dit seizoen uit veertien clubs en dit betekende dan ook versterkte degradatie. De nummers 13 en 14 op de eindranglijst zouden rechtstreeks degraderen en de nummers 11 en 12 moesten p/d-wedstrijden gaan spelen. Die Haghe wist zich prima staande te houden in de 3e Klasse want van de 26 competitiewedstrijden wist men er 10 te winnen, 5 gelijk te spelen en 11 te verliezen. Met 35 punten en een doelsaldo van 38 voor en 46 tegen eindigde de formatie van trainer Fred van de Luitgaarden op de negende positie.

Seizoen 2011-2012

>

Het 1e elftal van Die Haghe werd voor het seizoen 2011-2012 ingedeeld in de 3e Klasse B van district West II met als tegenstanders: Duindorp SV, sv Houtwijk, K.M.D., Leiden, Loosduinen, L.S.V.V. ’70, Lugdunum, Monster, Naaldwijk, sv Polanen, S.E.V., V.C.S. en Westlandia.

Voor dit seizoen waren er weinig mutaties in de A-selectie van sv Die Haghe, alleen keeper Robin Schellevis had Die Haghe ingeruild voor Topklasser HBS. Gino Vader (UVS) was de bekendste versterking voor het team van trainer Fred van de Luijtgaarden.
Die Haghe begon uitstekend aan de competitie want de eerste drie wedstrijden op rij, tegen LSVV’70 (4-0), Duindorp SV (0-1) en Loosduinen (6-3), werden allen gewonnen. Op 24 september leed sv Die Haghe zijn eerste nederlaag. Bij sv Houtwijk ging men met 2-0 ten onder. Een week later werd de thuiswedstrijd tegen VCS met 2-0 gewonnen en stond sv Die Haghe met 12 punten uit 5 wedstrijden bovenaan in de 3e Klasse B. Op 8 oktober volgde dan de topper tussen de nummer drie vv en Monster (10 uit 5) en sv Die Haghe. Trainer Van der Luijtgaarden was niet blij want hij miste juist in deze wedstrijd vijf basisspelers i.v.m. vakantieperikelen. Het werd uiteindelijk 3-1 voor vv Monster en hierdoor moest sv Die Haghe afstand doen van de koppositie. Een week later wist Die Haghe thuis weer van Lugdunum met 2-1 te winnen. Na afloop van deze wedstrijd maakte trainer Fred van de Luijtgaarden bekend dat hij na dit seizoen sv Die Haghe zal gaan verlaten.

In de resterende zes wedstrijden tot aan de winterstop waren de prestaties van Die Haghe een stuk minder. Zo werd er verloren van Naaldwijk (5-1), SEV (0-1) en sv Polanen (2-1), zowel gelijk gespeeld tegen Westlandia (0-0) en Leiden (1-1) en alleen op 3 december wist men tegen KMD nog een 2-1 overwinning uit het vuur te slepen. Hierdoor ging sv Die Haghe met 20 punten uit 13 wedstrijden op een zevende positie in de 3e Klasse B, op 8 punten van koploper vv Monster, de winterstop in.

Tijdens de winterstop werd bekend dat trainer Wim de Jong voor het seizoen 2012-2013 was aangetrokken. Vanaf de tweede seizoenshelft preikte het logo van de Richard Krajicek Foundation op de shirts van sv Die Haghe. De club wilde hiermee haar maatschappelijke waarde vergroten door een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van deze Foundation.
het jaar 2012 begon goed voor sv Die Haghe 1 met een 0-2 overwinning op LSVV’70 echter een weel later werd er thuis, met dezelfde cijfers, verloren van Duindorp SV. In de maand maand zette sv Die Haghe een goede reeks wedstrijden neer met overwinningen op VCS (0-1), Westlandia (5-3) en Leiden (0-1) en een gelijkspel (1-1) tegen Lugdunum.
Al met al eindigde sv Die Haghe uiteindelijk met 41 punten uit 26 wedstrijden (doelsaldo 41-43) op een keurige 6e positie in de 3e Klasse B. Gino Vader werd met 13 doelpunten topscorer bij sv Die Haghe gevolgd door Ricky ten Berge (8).
Met bengaals vuurwerk, conventi en een haag van spelers werd tijdens de laatste wedstrijd tegen sv Polanen (2-2) afscheid genomen van de vertrekkende trainer Fred v.d. Luitgaarden.

Op zaterdag 9 juni 2012 promoveerde het tweede elftal van sv Die Haghe, o.l.v. trainer Niels Drabbe, naar de reserve 2e klasse van de KNVB. De alles beslissende wedstrijd tegen SEV 2, op het neutrale terrein van het prachtige sportcomplex Vredenburch te Rijswijk, won het elftal van trainer Niels Drabbe, onder toeziend oog van veel Die Haghe supporters, de vijfde nacompetitiewedstrijd met 2-1 en bewerkstelligde hiermee de promotie. Hiermee zat het seizoen 2011-2012 erop en met een mooie vijfde plaats voor het vlaggenschip van sv Die Haghe en promotie voor Die Haghe 2 kon er toch wel worden gesproken van een succesvol seizoen.

Tijdens de op woensdag 20 juni 2012 gehouden Algemene Ledenvergadering werd er voorgesteld om de contributie, met ingang van het seizoen 2012-2013 (1 juli 2012) met totaal ongeveer 7% te verhogen. Dit om de begroting sluitend te krijgen.

Seizoen 2012-2013

>

Zoals bekend liepen de selectie elftallen van Die Haghe al met het logo van de Richard Krajicek Foundation op het shirt maar vanaf de tweede seizoenshelft ging nu heel Die Haghe met het mooie logo op de borst lopen. Een mooi stuk PR voor de R.K.F. en natuurlijk een enorme uniforme uitstraling van Die Haghe.

<

Het 1e elftal van sv Die Haghe werd ditmaal ingedeeld in de 3e Klasse C samen met CION, Duindorp, Honselersdijk, sv Houtwijk, KMD, Maasdijk, MSV’71, MVV’27, Quick Steps, RAS, Semper Altius, Victoria’04 en Westlandia.

>

Tijdens de winterstop ging de voltallige selectie van Die Haghe als voorbereiding op de 2e seizoenshelft van vrijdag 4 januari t/m woensdag 9 januari 2013 een intensief en gezellig teambuildingsuitje ondernemen in het Oostenrijkse Tirol.

>

Op zaterdag 30 maart 2013 greep Die Haghe, tijdens het inhaalprogramma, de nog openstaande titel in de tweede periode van de competitie. Zelf wonnen de mannen van Wim de Jong de thuiswedstrijd tegen Duindorp SV met 2-0, terwijl concurrent Honselersdijk door een 2-1 nederlaag de punten in Vlaardingen liet liggen bij Victoria 04.

>

Op Goeree Overflakkee vond Die Haghe na een enerverende wedstrijd tegen DBGC met verlenging en strafschoppenreeks op zaterdag 25 mei haar Waterloo. Na de 1-1 heenwedstrijd had Die Haghe aan een (kleine) overwinning genoeg om de finale voor promotie naar de 2e Klasse te halen maar helaas verloor het Haagse elftal van trainer Wim de Jong zoals gezegd na strafschoppen en was het prachtige seizoen in één klap afgelopen.

>

Seizoen 2013-2014

Het bestuur van sv Die Haghe schreef voor dit seizoen 6 seniorenelftallen, 1 veteranenteam en 2 vrouwenteams in voor de competitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 1 A-elftal, 3 B, 2 C, 4 D, 4 E, 4 F, 1 en 1 Mp. De meisjesafdeling bestond uit 1 MB, 2 MC, 2 MD  en 2 ME.

Op zondagavond 13 oktober 2013 werd er door de politie een brand geconstateerd in het clubgebouw van sv Die Haghe, welke brand al snel door de gealarmeerde brandweer tot middelgrote brand werd uitgeroepen. Een deel van het clubgebouw werd zo goed als verloren beschouwd.
Na de brand in het clubgebouw kon sv Die Haghe de leden en bezoekers niet meer in de kantine ontvangen.Vanaf dat moment nam de sv Die Haghe daarom tijdelijk haar intrek in het gebouw van The Hungry Mind (het voormalig clubhuis van HS Texas/DZS).
Dankzij snelle actie van een aantal vrijwilligers en professionals werd de stroom- en gasvoorziening naar het kleedkamergebouw van Die Haghe weer snel hersteld. Ook de veldverlichting van veld 4 (voor de kantine) werkte weer. Hierdoor konden de trainingen volgens het gebruikelijke schema weer snel plaatsvinden.

Na de kantinebrand pakte sv Die Haghe de draad weer op en kon de Algemene Ledenvergadering, die voor woensdagavond 30 oktober gepland stond, gewoon plaatsvinden. Tijdens een redelijk bezochte vergadering werd met een af en toe kritische noot over meer en minder belangrijke zaken gediscussieerd.
Er was ook een wisseling van de wacht. Voor de vergadering had penningmeester Vincent Groen aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Hij werd opgevolgd door Theo de Wit, bij sv Die Haghe geen onbekende. Een hoogtepunt van de avond was ongetwijfeld de benoeming van twee Ereleden en een Lid van Verdienste. Jan Voois kreeg de titel Lid van Verdienste toebedeeld. Jan Voois maakt al gedurende vele jaren deel uit van de VUT-ploeg en heeft de belijning en het uitzetten van de velden als hoofdtaak. Ook is hij jeugdvoorzitter geweest, heeft hij coördinatiediensten gedraaid, was hij lid van de onderhoudscommissie en staat hij nog steeds regelmatig achter de bar.
Tot Erelid werden benoemd Ank van Velzen en Dick Groenenberg. Zonder Ank van Velzen zou er geen goed functionerende jeugdcommissie zijn. Gedurende vele jaren was zij de spil waar de jeugdcommissie op draaide. Loyaal, betrouwbaar, veel inzet en ze houdt iedereen bij de les. Een bindende factor voor de jeugdcommissie en als wedstrijdsecretaris van de jeugd ook nooit te beroerd om een taak voor het (dames/heren)seniorensecretariaat erbij te pakken.
Ook Dick Groenenberg werd benoemd tot Erelid. Dit ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van de onderhoudscommissie en vele andere verdiensten en zijn hondstrouwe uitvoering van taken, die hij gedurende vele jaren heeft gedaan en vaak nog doet voor de club Die Haghe.
Het laatste agendapunt van de ALV wwas de situatie rondom het reilen en zeilen van de vereniging “na de brand”. Wat bracht de toekomst, hoe dacht de club verder te gaan en wat waren de mogelijkheden en kansen? Allemaal vragen waar het bestuur op dat moment nog geen concrete antwoorden kon geven, maar zodra meer duidelijk was, zouden de leden direct ingelicht worden.

Met ingang van zaterdag 8 maart 2014 nam de sv Die Haghe haar intrek in het clubgebouw van de “voetbalburen” van PGS/Vogel, dit voor de duur welke nodig was voor nieuwbouw of herstelbouw van het gedeeltelijk afgebrand eigen onderkomen. Hiermee was het bestuur van Die Haghe voetbalvereniging PGS/Vogel zeer erkentelijk voor de geboden gastvrijheid.

Bij het 1e team van de Ockenburghers had Wim de Jong zijn verblijf als hoofdtrainer verlengd. Ook zijn beide assistenten, Rob Stuut en Edwin Voois, gingen dit seizoen verder. Rob Stuut kreeg bovendien ook de eindverantwoordelijkheid voor het team ‘Onder 23’. Als trainer van het tweede team was Cor Spruijt aangetrokken. Hij werd geassisteerd door Ferry Prikkel, die deze functie ook vorig seizoen al vervulde. Ook de aanstellingen van keeperstrainer Ton Pille en die van technisch manager Dennis Christiaanse waren weer met een jaar verlengd. De elftallen van trainers Wim de Jong en Cor Spruijt wilden graag dit seizoen opnieuw meedoen voor de prijzen en dan wel de promotie afdwingen. De technische staf was dan ook erg blij met het aanblijven van de voltallige selectie en de verkregen aanvulling.

De zaterdag 3e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 2013-2014 uit de volgende clubs samengesteld: Ariston ’80, Cion, Die Haghe, GDA, Honselersdijk, Houtwijk, Kethel – Spaland, KMD, Quick Steps, Tac’ 90, Transvalia ZW, Westlandia, IJvv de Zwervers en sc Zuiderpark.

Die Haghe begon uitstekend aan de competitie met een 1-4 zege bij IJVV De Zwervers en een 4-1 thuiszege op Quick Steps. In de 3e competitiewedstrijd liep Die Haghe echter tegen een 5-1 nederlaag op tegen Transvalia, maar na deze wonnen de mannen van trainer Wim de Jong weer achtereenvolgens van Zuiderpark (6-1), CION (2-3), Ariston’80 (7-0) en KMD (0-1). Op 2 november volgde de kraker sv Die Haghe-Westlandia. Beide teams konden bij een overwinning de 1e Periodetitel in de wacht slepen maar na 90 minuten spektakel werd het uiteindelijk 3-3 zodat zowel Die Haghe als Westlandia naast de Periodetitel grepen. Na deze wedstrijd werden de resultaten van Die Haghe iets minder zodat men met 24 punten uit 13 wedstrijden, en een doelsaldo van 34-20, op een zesde positie van de ranglijst de winterstop inging.

In eerste instantie kwam de sv Die haghe uitstekend uit de winterstop met vier overwinningen achter elkaar. Helaas werden er daarna dure punten verspeeld tegen Ariston’80 (2-2), de latere kampioen Westlandia (1-0), GDA (1-1) en Honselersdijk (3-1). Op zaterdag 3 mei 2014 pakte Die Haghe vlak voor de eindstreep toch de terechte (vervangende) periodetitel door de 2-0 winst op Kethel Spaland.
Van de 24 competitiewedstrijden wist de sv Die Haghe er uiteindelijk 14 te winnen, 6 gelijk te spelen en 4 te verliezen. Met 48 punten, en de doelcijfers 54-25, eindigde de mannen van trainer Wim de Jong op een keurige vierde positie van de 3e Klasse C en kon men zich gaan opmaken voor de nacompetitie.

In de nacompetitie voor promotie naar de 2e klasse speelde Die Haghe 1 op zaterdag 17 mei op Ockenburgh (op het hoofdveld van Toofan) tegen (de toen nog) 2e Klasser Leonidas 1 (za). Die Haghe won met 3-1 door doelpunten van Robin Laming, Peter de Kleer en Gino Vader. Een week later wist sv Die Haghe zich te plaatsen voor de finaleronde door ook bij Leonidas met 2-3 te winnen.
In een tweekamp met de sv Rijnmond Hoogvliet Sport moest sv Die Haghe nu gaan strijden om een plek in de 2e Klasse. Op zaterdag 31 mei maakten Die Haghe 1 en Rijnmond Hoogvliet Sport 1 er op Sportpark Ockenburgh er een prima wedstrijd van waarbij Gino Vader in de 25e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

Op zaterdag 7 juni wist sv Die Haghe 1, in een zinderend spannende wedstrijd voor zo’n 1000 toeschouwers, de promotie naar de 2e Klasse te bewerkstelligen. Sv Rijnmond Hoogvliet werd in Rotterdam met 2-1 verslagen door doelpunten van Lowi Vervoorn (1-1) en Gino Vader (1-2). De thuiswedstrijd was dus al met 1-0 gewonnen, waardoor de mannen van Wim de Jong de nacompetitie als winnaar afsloten.

IMG_39639489504507Feestvreugde bij sv Die Haghe op zaterdag 7 juni 2014 na de promotie naar de 2e Klasse KNVB.

De opluchting was groot en de ontlading na het laatste fluitsignaal enorm. Op het veld vielen staf, spelers en supporters elkaar in de armen en het hoogtepunt was misschien, met een knipoog naar Wim Snoek en Ronald Teunissen, wel het zingen van You’ll never walk alone, staande in een grote kring. Daarna volgde onder meer een feestelijke busrit een een prachtige ontvangst op Ockenburgh, met speciale promotieshirtjes van sponsor Happy Copy, een erehaag van het meisjeskamp en knallend vuurwerk van een miljoenenklapper. Maar zo’n klapper heeft Die Haghe na een moeilijk jaar met deze lang gehoopte promotie dan ook wel gemaakt. Het bleef nog lang prettig onrustig in en rond het clubhuis van de uitstekende gastheren van PGS/Vogel.

De sv Die Haghe mocht dit seizoen bij de jeugd vier kampioenen huldigen want de D4, E3, F3 en de MD1 werden kampioen.

Op woensdag 21 mei 2014 hield de sv Die Haghe een Buitengewone Algemene Ledenvergadering, die gehouden werd in het clubgebouw van PGS/Vogel. Naast de vaste formele puntjes, kende de vergadering één echt agendapunt en dat was natuurlijk de stand van zaken m.b.t. herbouw/nieuwbouw van het afgebrande clubgebouw. Tijdens de vorige ledenvergadering van eind januari was ter sprake gekomen dat er tot nu toe twee lijnen als mogelijkheid gevolgd worden: 1. Nieuwbouw in samenwerking met andere (maatschappelijke) partners op en om sportpark Ockenburgh als ‘buurthuis van de toekomst’ of herbouw of nieuwbouw door Die Haghe zelf.
Voordat de vergadering kon aanvangen, werd er op gepaste wijze stilgestaan bij het overlijden van clubicoon Wim Snoek. Dat de clubliefde van de heer Snoek onmeetbaar groot was, was al bekend, maar werd nogmaals bevestigd doordat hij de vereniging ook in zijn testament royaal blijkt te hebben bedacht.
Op financieel gebied kon voorzitter Klaas Koffeman tevens melden dat Die Haghe voor de komende drie jaar ING als sponsor aan zich heeft weten te binden. Jaarlijks zou er een flink bedrag door de bank van de Oranje leeuw overgemaakt worden in ruil voor promotie van de financiële instelling middels onder ander shirtreclame en borden langs de lijn.

Na deze mededelingen was het tijd om over het onderwerp te praten waar de leden voor waren gekomen: de stand van zaken met betrekking tot de her- of nieuwbouw van het Die Haghe clubhuis. De leden kregen twee scenario’s gepresenteerd. Het eerste scenario houdt in dat Die Haghe zelfstandig de mogelijkheden benut om het huidige clubhuis te herbouwen of een nieuw clubhuis te bouwen waar alleen door Die Haghe gebruik gemaakt van zal worden. Het tweede scenario behelst dat Die Haghe met partners zal werken aan een zogenaamd ‘Buurthuis van de Toekomst’ waarbij het gebouw door deze partners mede wordt gebruikt. Voor deze optie is potentieel meer geld beschikbaar bij de gemeente.

De leden stelden zich kritisch op en kwamen met goede vragen over bijvoorbeeld de financiering van het tweede scenario. Hans Floor, die samen met Vincent Groen namens het bestuur de mogelijkheden voor het Buurthuis van de Toekomst had verkend, en voorzitter Koffeman wisten de leden er echter van te overtuigen dat deze avond werd gekozen voor een ‘richting’ en vroegen tijd om de geboden kansen verder te onderzoeken. Met een ruime meerderheid stemden de leden daarmee in. Met kinderdagopvang Zein Child Care, de internationaal georiënteerde The Hungry Mind en de Haagse Voetbal Academie zal Die Haghe nu verder de mogelijkheden voor de realisatie van het Buurthuis van de Toekomst verkennen.
Ook heeft Dong Dao, een Chinese onderneming in onder andere promotieartikelen en verpakkingsmateriaal, te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in de mogelijkheden die het nieuwe buurthuis biedt voor hun ambities om activiteiten te ontplooien voor in het bijzonder de Chinese gemeenschap en de ontwikkeling van het Chinese (jeugd)voetbal.

Seizoen 2014-2015

De buitengewone Algemene Ledenvergadering van 3 november 2014 stond in het teken van de start van de beslissende fase met betreft tot de nieuwbouw. De aanwezige leden werden uitvoerig geïnformeerd over de verschillende mogelijke bouwplannen die inmiddels beschikbaar waren. Gijs de Wit kreeg de gelegenheid om de tekeningen voor herbouw van het oude clubgebouw toe te lichten, die hij vorig najaar tijdens de ledenvergadering aan het bestuur en de vereniging aanbood. Destijds werd besloten deze plannen te bewaren tot ook de mogelijkheden voor nieuwbouw onderzocht zouden zijn en dat moment was nu gekomen.
De conclusie van de avond was dat er nog volop mogelijkheden leken te zijn om verder te gaan in de richting waar de ALV in mei in overgrote meerderheid voor gekozen had, nl. “samenwerking met andere sport- en maatschappelijke organisaties in een ‘Buurthuis van de Toekomst’, met nadrukkelijk de mogelijkheid van herstelbouw daarin opgenomen”. Aan de verwezenlijking van deze mogelijkheden werd dan ook verder gewerkt.

Het bestuur van de sv Die Haghe schreef dit seizoen 6 seniorenelftallen, 1 veteranenteam en 1 vrouwenteam in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond dit jaar uit 1 A-elftal, 3 B, 4 C, 2 D, 5 E, 5 F en 1 Minipupillenteam. De meisjesafdeling bestond ditmaal uit 2x MB, 1x MC en 2x MB-team.

De indeling van West II, 2e klasse C was als volgt: Be Fair (gepromoveerd uit 3A), DSVP (gedegradeerd uit 1B), DUNO , HVC’10, LYRA, MVV ’27 (gepromoveerd uit 3C), Naaldwijk, Sportclub Monster, SVC’08, TAVV, Valken’68, VDL uit Maassluis (vorig seizoen 11e plaats in 2D), Vitesse Delft (gedegradeerd uit 1B na nacompetitie) en Zevenhoven (gepromoveerd uit 3B).

Qua prestatie’s werd het een pechseizoen voor sv Die Haghe 1, waarbij aan het begin van het seizoen de ene na de andere zware blessure werd opgelopen. Met de langdurige blessures van Yoran Bos, Ben Bor, Mark Kersten, Gino Vader en aanvoerder Sander de Jong moest Die Haghe veel kwaliteit inleveren en moest men dit maar compenseren met werklust. Helaas liep men hiermee achter de feiten aan en ontbrak het vooral aan scorend vermogen bij het team van trainer Wim de Jong. Met 12 punten uit 13 wedstrijden, en een doelsaldo van 12 voor en 18 tegen ging de sv Die Haghe dan ook op een voorlaatste plaats van de ranglijst de winterstop in.

De eerste zes wedstrijden na de winterstop tegen BVCB (2-1), sc Monster (1-0), LYRA (2-3), Soccer Boys (2-1), SVC’08 (1-3) en MVV’27 (1-2) gingen allen verloren waardoor degradatie uit de 2e Klasse bijna niet meer te ontlopen werd. De sv Die haghe gaf zich echter nog niet gewonnen en trok er nog een enorme eindsprint uit maar, ondanks (ook) winst in de laatste competitiewedstrijd tegen VDL (2-1) redde men het niet en degradeerde Die Haghe na een seizoen in de 2e Klasse weer terug naar de 3e Klasse KNVB zaterdag.
Van de 26 competitiewedstrijden werden er uiteindelijk 6 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 12 verloren. Met 26 punten, en de doelcijfers 25-46, eindigde Die Haghe op de 13e en voorlaatste plaats.

Zaterdag 16 mei 2015 werd de dag van de kampioenen bij sv Die Haghe. Maar liefst vier team van sv Die Haghe werden namelijk kampioen. Die Haghe 5 versloeg in Maasland MVV’27 6 met 1-4, mede kampioenskandidaat HVC’10 7 was zo vriendelijk om gelijk te spelen en zo werd ook Die Haghe 5 KAMPIOEN. Die Haghe MB 1 versloeg thuis KMD MB 1 met 6-0 en werd op Ockenburgh kampioen. Die Haghe C 3 versloeg Duno C 3 in een uitwedstrijd met liefst 0-16 en werd kampioen en ten slotte versloeg Die Haghe F 1 Scheveningen F 1 uit met 0-3 en werd op Houtrust kampioen! Eerder dit seizoen werd ook al de MC 1 kampioen.

De sv Die Haghe had er lange tijd met spanning op gewacht, maar in april 2015 was het zover! De gemeente Den Haag liet weten dat het maatschappelijk plan voor een Buurthuis van de Toekomst aan de voorwaarden voldeed en dat ook het bouwtechnische plan in orde was bevonden! Wanneer aan alle voorwaarden werd voldaan, kon sv Die Haghe een subsidie van € 520.000 van de gemeente verwachten. Dankzij een stimuleringsregeling was dat nog € 20.000 meer dan aanvankelijk werd verwacht. Hiermee werd een zeer belangrijke stap gezet naar de realisering van het Buurthuis, dat tevens clubgebouw van Die Haghe zou gaan worden. Eerder was er al een toezegging van € 75.000 door het Fonds 1818. En daarnaast was er natuurlijk nog het verzekeringsgeld, waarvan een bedrag van € 175.000 gereserveerd was voor de nieuwbouw. Al met al was er nu een stevige basis voor realisering van de plannen gelegd.

Op maandag 22 juni 2015 werd tijdens de Algemene Leden Vergadering, in het clubhuis van PGS-Vogel, afscheid genomen van voorzitter Klaas Koffeman. De spreekwoordelijke voorzittershamer werd overgenomen door Ton van der Starre. Verder stelde het bestuur tijdens deze ALV de leden voor, nadat het dekkingsplan was toegelicht, om over te gaan tot de bouw van een Buurthuis van de Toekomst als nieuw clubhuis. De leden van sv Die Haghe stemden hiermee voor en kwam er hierdoor eindelijk schot in de realisatie van een nieuw clubgebouw.

Seizoen 2015-2016

Bij aanvang van het seizoen 2015-2016 was het bestuur van de sv Die haghe als volgt samengesteld: Ton van der Starre (Voorzitter), Carl van Lobenstein (Algemeen secretaris), Theo de Wit (Penningmeester), Hans van der Starre (Sponsorzaken), Natasja van der Laan (Damescommissie en Jeugdcommissie), Jeffrey Keus (Publiciteit), Wim van de Graaf (Wedstr.secr. selectie), Kees de Groot (Techn. manager) en Hans Honders (Techn. Jeugd coördinator).

Voor de zaterdagcompetitie schreef sv Die Haghe 6 seniorenelftallen, 1 veteranenteam en 1 dameselftal in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond in het seizoen 2015-2016 uit 3 A-elftallen, 3 B, 4 C, 3 D, 7 E, 5 F en 1 Minipupillenteam. De meisjesafdeling bestond ditmaal uit 2 MB’s, 2 MC’s, 1 MD en 1 ME-team.

Op zaterdag 26 september 2015 namen alle leden van sv Die Haghe om 16.30 uur afscheid van de oude kantine d.m.v. een hapje en een drankje. Na maanden van voorbereidingen, vergunning, trajecten doorlopen en het omleggen van infrastructuur was op donderdag 12 november 2015 dan toch het moment gekomen! Het slopen van het oude clubgebouw van de sv Die Haghe was nu echt van start gegaan. Ondanks dat de club er iets moois voor terug ging krijgen was het toch even slikken voor de trouwe sv Die Haghe-leden toen de kraan zijn tanden in het historierijke clubgebouw zette.

Maandag 14 december 2015 ging de boeken in als een historische datum voor de sv Die Haghe. Op deze datum namelijk startte de bouw van het nieuwe Buurthuis van de Toekomst. Onder toeziend oog van personen die ook bij de bouw van het vorig clubhuis betrokken waren werd op deze datum de eerste paal geslagen. Voorzitter Ton van der Starre nam plaats in de heimachine en ramde met verve de (traditionele) eerste paal de grond in.

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 2015-2016 in de zaterdag 3e Klasse B zag er als volgt uit: Berkel, DSVP, DUNO, Die Haghe, GDA, Honselersdijk, Houtwijk, MVV’27, Maasdijk, Naaldwijk, Sempter Altius, TAC’90, Te Werve en Verburch.

Het vlaggenschip van de sv Die Haghe begon met twee nederlagen en twee gelijke spelen niet al te best aan de competitie. Op zaterdag 3 oktober kwam echter de ommekeer toen op Ockenburgh koploper Te Werve met 2-0 werd verslagen. Hierna speelden de mannen van trainer Wim de Jong alleen nog gelijk tegen MVV’27 en alle overige wedstrijden tot aan de winterstop werden in winst omgezet. Van de 13 wedstrijden werden er dus door Die Haghe 8 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 2 verloren. Met 27 punten, en de doelcijfers 27-14, ging men op een tweede positie van de ranglijst de winterstop in. Dat waren 4 punten minder dan koploper Te Werve en 5 punten meer dan de nummer drie Honselersdijk.

>

Seizoen 2016-2017

Om alles op tijd af te hebben was er tijdens de zomermaanden door de aannemer hard gewerkt aan het nieuwe clubhuis van sv Die Haghe. Er moest echter nog zo veel werk verzet worden, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van glasvezel, schilderwerk, vloer, plaatsen van bar en keuken etc, dat bij aanvang van het seizoen 2016-2017 de nieuwbouw nog niet kon worden opgeleverd. Ondertussen was ook hard gewerkt aan een heel ander project: het nieuwe kunstgrasveld (veld 3), dat wel gereed was voor aanvang van het seizoen.

Op zaterdag 26 november 2016 was dan eindelijk de grote en historische dag voor de sv Die Haghe aangebroken. Drie jaar nadat een brand op 13 oktober 2013 een deel van het 40 jaar oude clubgebouw van Die Haghe ernstig had aangetast stond er nu een prachtig, voor de toekomst van Die Haghe, ingericht nieuw clubhuis. Om 13.15 uur vond door Wethouder R. Baldewsingh de officiële opening plaats, gevolgd door de topper tussen de nummer 1 (Die Haghe) en nummer 2 (KMD) van de ranglijst. Hierna volgde er nog een spetterende feestavond, die tot ‘s-nachts 01.00 uur duurde.
20161129_140841Het nieuwe clubhuis (buurthuis van de toekomst) van sv Die Haghe dat op zaterdag 26 november 2016 officieel werd geopend.

Op 1 januari 2017, tijdens de eerste nieuwjaarsreceptie in het nieuwe clubhuis van sv Die Haghe werden Theo de Wit, Hans van der Starre, Vincent Groen en Hans Floor gekroond tot Lid van Verdienste van sv Die Haghe.

Het ging goed met de sv Die Haghe want bij aanvang van het seizoen 2016-2017 telde de club maar liefst 1050 leden.

Voor het seizoen 2016-2017 had de KNVB voor een nieuw competitiemodel gekozen. Dit nieuwe competitiemodel ging in de top bestaan uit een Eredivisie, een Eerste divisie, de Tweede divisie, twee Derde divisies en vier Hoofdklassen. In de competities kwam er ruimte voor de beloften-teams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. Sportief gezien was dit een optimale voetbalpiramide. Zoveel mogelijk goede voetballers treffen elkaar in dezelfde competitiestructuur, en clubs kunnen nu bij wijze van spreken doorstoten van de vijfde klasse naar de Eredivisie. De top werd dus in theorie haalbaar voor iedereen en voor elke club. Met andere woorden, voor het eerst sinds de intrede van het betaald voetbal in 1954 werd promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal mogelijk. Voor het vlaggenschip van sv Die Haghe veranderde er echter nog niet veel want de Haagse club kwam ook in dit seizoen gewoon uit in de Derde Klasse.

Er waren echter nog meer veranderingen vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al geldde, Onder 19 tot en met onder 9.
De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen. De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

Het bestuur van Die Haghe schreef voor de zaterdagcompetitie 8 seniorenelftallen en 1 veteranenteam in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit: 4x JO-19, 5x JO-17, 3x JO-15, 6x JO-13, 9x JO-11 en 8x JO-9 en 1x JO-7. De meisjesafdeling bij sv Die haghe was alsmaar groeiende en voor dit seizoen werden 1 MO-19, 2x MO-17, 2x MO-15, 1x MO-13 en 1x MO-11 teams ingeschreven voor de competitie.

De indeling van het amateurvoetbal in de zaterdag 3e Klasse B zag er in seizoen 2016-2017 als volgt uit: Ariston’80, Die Haghe, GDA, Houtwijk sv, KMD, Loosduinen sv, Maasdijk, MVV ’27, Naaldwijk, Quick Steps, Schipluiden, SEV, VELO en Verburch.

Het eerste elftal van sv Die Haghe, wederom o.l.v. trainer Wim de Jong, kende een uitstekende eerste seizoenshelft. Van de 13 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen en speelde men 5 keer gelijk. Met 29 punten, en de doelcijfers 23 voor en slechts 5 tegen, ging sv Die Haghe als koploper van de 3e Klasse B de winterstop in. KMD (26 punten), Naaldwijk (23) en Ariston’80 (21) volgden op ruime afstand. Op zaterdag 29 oktober had Die Haghe 1 overigens ook al de eerste Periodetitel op zijn naam geschreven door Schipluiden met 1-0 te verslaan en was hiermee sowieso al verzekerd voor de nacompetitie.

Traditiegetrouw koos trainer Wim de Jong ervoor om met zijn selectie tijdens de winterstop naar de Franse Alpen gaan. De A-selectie van sv Die Haghe verbleef van 6 januari t/m 11 januari 2017 in het altijd gezellige Val Thorens.

Het vlaggenschip van sv Die Haghe begon de tweede seizoenshelft met een misstap door op zaterdag 28 januari 2017 met 3-1 te verliezen bij runner-up GDA. Hierna herstelde de mannen van trainer De Jong zich al snel en liep men gaandeweg de competitie steeds verder weg van haar concurrentie richting kampioenschap. Op zaterdag 22 april 2017 brak de grote dag aan en sleepte sv Die Haghe de titel van de 3e Klasse B binnen. Op een druk en sfeervol Sportpark Ockenburgh werd Quick Steps met 3-1 (3x Arnout Ooijevaar) verslagen en kon het grote kampioensfeest beginnen.

Sv Die Haghe 1 op zaterdag 22 april 2017 na het behalen van het kampioenschap in de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB.

Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden werden er door Die Haghe 16 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 2 verloren. Met 56 punten, en de doelcijfers 51 voor en 22 tegen, werd men dus kampioen van de 3e Klasse B. GDA eindigde met 48 punten op de tweede plaats en Verburch (45 punten) als derde.
Sander de Jong werd dit seizoen met 14 doelpunten topscorer bij sv Die Haghe 1.

Naast het eerste elftal mocht sv Die Haghe dit seizoen nog vier elftallen huldigen met een kampioenschap. Het 3e elftal werd met 50 punten uit 20 duels kampioen van de 4e Klasse 08. De JO19-1 met 33 punten uit 14 duels kampioen van de 2e Klasse 05P. De JO15-2 met 44 punten uit 17 duels van de 5e Klasse 03 en de JO11-1 met 46 punten uit 17 duels kampioen van de 1e Klasse 09.

Seizoen 2017-2018

Dat sv Die Haghe de laatste jaren een spectaculaire groei had doormaakt was natuurlijk al bekend maar het aantal ingeschreven elftallen voor de competitie seizoen 2017-2018 zorgde ditmaal voor een nieuw record in de geschiedenis van de club. Het bestuur van sv Die Haghe schreef namelijk maar liefst 62 teams in bij de KNVB, onderverdeeld in: 10 x Senioren heren, 1 x Senioren vrouwen, 3 x JO19, 4 x JO17, 6 x JO15, 8 x JO13, 10 x JO11, 7 x JO9 , 5 x JO8 , 1 x MO19, 2 x MO17, 2 x MO15, 2 x MO13 en 1 x MO11. Daarnaast waren er nog vele tientallen JO7-spelertjes die niet voor competitievoetbal waren opgegeven maar een onderlinge “Champions League” gingen spelen om zo te wennen aan het voetbalspel.

De indeling van sv Die Haghe 1 voor het seizoen 2017-2018 in de zaterdag 2e Klasse C luidde als volgt: CVC Reeuwijk, DSO, Die Haghe, DoCoS, HVC’10, Honselersdijk, Lugdunum, Nieuwkoop, RCL, SVC’08, TAVV, UVS, Valken’68 en Voorschoten’97.

De trainersstaf van Die Haghe was intact gebleven dus dat betekende dat naast hoofdtrainer Wim de Jong ook zijn assistenten Edwin Voois en Robbert Stuut dit seizoen voor de groep stonden. De succesformatie van trainer Wim de Jong denderde ook dit seizoen gewoon door want in de eerste seizoenshelft wist men van de 12 competitiewedstrijden er 10 te winnen, 1 gelijk te spelen en 1 te verliezen. Met 31 punten, en een doelsaldo van 31 voor en slechts 7 tegen, ging Die Haghe met een straatlengte voorsprong op nummer 2 (Lugdunum 24 punten) de winterstop in.

Toen sv Die Haghe 1 ook nog eens de eerste drie competitiewedstrijden van de tweede seizoenshelft wist te winnen was de vraag niet meer of ze kampioen zouden worden, maar wanneer! Echter of het nu ineens gemakzucht was of concentratieverlies, in de maanden maart en april werden er ineens veel punten verspeeld waardoor de concurrenten Valken’68 en UVS nog akelig dicht bij de koppositie van Die Haghe kwamen. Op zaterdag 21 april wist Die Haghe nog wel de 2e Periodetitel in de wacht te slepen door een 0-1 overwinning bij Lugdunum. Pas op zaterdag 26 mei 2018, tijdens de laatste speelronde van de competitie, wist Die Haghe de kroon te zetten op wederom een zeer succesvol seizoen. Op Sportpark Ockenburgh werd op deze dag DSO met 1-0 verslagen (doelpunt Jesse Bakker) en kon het tweede opeenvolgende kampioenschap gevierd gaan worden.Zaterdag 26 mei 2018 schreef sv Die Haghe wederom geschiedenis door op die dag kampioen van de 2e Klasse C te worden.

Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden wist Die Haghe er 16 te winnen, 5 gelijk te spelen en 5 te verliezen. Hiermee behaalde men 53 punten en een doelgemiddelde van 49 voor en 21 tegen. Valken’68 en UVS eindigden met 49 punten op een gedeelde tweede positie van de ranglijst. Sander de Jong werd binnen de club gekozen tot beste speler van het seizoen. Sebastiaan van der Starre mocht zich, met 13 treffers, kronen als topscorer en Peter de Kleer werd de ‘koning van de assist’.
Ook in de KNVB beker was Die Haghe 1 zeer succesvol en ging men pas in de vijfde ronde bij ROAC onderuit. De wedstrijd eindigde in 0-0 maar ROAC wist de strafschoppenserie beter te nemen.

Dit seizoen konden er bij nog eens vier andere teams van Die Haghe de kampioensvlag in top. Bij de senioren werden de vrouwen 1 kampioen van de 5r Klasse C en bij de jeugd de JO15-1 van de 2e Klasse 01 VJ, de MO15-1 (Hoofdklasse 1 VJ) en de JO11-5 (5e Klasse 05 VJ). Bij de competitie’s vanaf JO9 en lager werden vanaf dit seizoen geen uitslagen en standen meer weergegeven. De KNVB vond dat die spelers in deze leeftijdscategorieën zich in een ontwikkelfase bevonden, waarbij de competitie geen doel maar een middel was dat bijdroeg aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.

Seizoen 2018-2019

>

In het seizoen 2018-2019 kwam Die Haghe met 10 seniorenelftallen, 1 veteranenteam en 3 dameselftallen uit in de competitie. De jeugdafdeling  bestond ditmaal uit: 3x JO19, 3x JO17, 4x JO15, 4x JO13, 5x JO12, 5x JO11, 6x JO10, 6x JO9 en 9x JO8-teams. Voor de meisjescompetitie werden een 1 MO19, 2x MO17, 1x MO15, 2x MO13 en 1x MO11 elftal ingeschreven.

De indeling van de zaterdag 1e Klasse B in het seizoen 2018-2019 was als volgt: Brielle, BVCB (Bergschenhoek), Deltasport (Vlaardingen), Die Haghe (Den Haag), Forum Sport (Voorburg), Heinenoord, Honselersdijk, Kloetinge, De Meeuwen (Zoutelande), Sv Poortugaal, Rijsoord, RVVH (Ridderkerk), SHO (Oud-Beijerland) en Westlandia (Naaldwijk).

De ploeg van coach Wim de Jong begon uitstekend aan de competitie. Sterker nog, na twee opeenvolgende promoties veroverde Die Haghe op zaterdag 13 oktober wederom de koppositie. Ditmaal dus in de 1e Klasse B. Zeer knap als ‘kleinduimpje’ van de eerste klasse want de Ockenburgh bewoners waren de enige club in deze poule zonder tribune, businessclub en entreeprijzen. Logischerwijs kon sv Die Haghe deze prima seizoensstart niet lang volhouden. De selectie bestond al jaren uit bijna dezelfde groep en niemand daarvan kreeg er ‘betaald’. Uiteindelijk zou sv Die Haghe keurig in de middenmoot eindigen. Van de 26 competitiewedstrijden wist men er 9 te winnen, 7 gelijk te spelen en 10 te verliezen. Met 34 punten, en een doelsaldo van 35 voor en 46 tegen, eindigde men op de achtste positie van de ranglijst. Sander de Jong werd dit seizoen bij Die Haghe topscorer met zeven doelpunten.

>

Seizoen 2019-2020

Ruim vijf jaar na het afbranden van het clubhuis stond sv Die Haghe er beter voor dan ooit. Die Haghe was inmiddels een club geworden die niet alleen aandacht had voor het voetbal. De sociale functie van de club was ook heel belangrijk geworden en zodoende werkte men nauw samen met de naast gelegen internationale school, de golfclub en de gemeente Den Haag. Ondertussen werden er flink wat nieuwe huizen in de directe omgeving van Sportpark Ockenburgh gebouwd en de nieuwe bewoners daarvan zouden best wel eens op het sportpark willen gaan sporten.

Ondertussen telde sv Die Haghe bij aanvang van dit seizoen maar liefst 1248 geregistreerde leden. Voor de zaterdagcompetitie werden 10 seniorenelftallen, 1 veteranenteam, 3 vrouwenteams en 4 vrouwen 30+ teams ingeschreven. Bij de jeugd kwamen dit seizoen in het veld: 3 JO19-teams, 4x JO17, 1x JO16, 2x JO15, 4x JO14, 4x JO13, 4x JO12, 6x JO11, 8x JO10, 8x JO9 en 7x JO8-teams. Voor de meisjescompetitie werden 1 MO19, 1 MO17, 3 MO15 en 2 MO13 elftallen ingeschreven.

De indeling van de zaterdag 1e Klasse B van de KNVB voor het seizoen 2019-2020 zag er als volgt uit: v.v. Brielle, BVCB, Die Haghe, Forum Sport, Heinenoord, Honselersdijk, Neptunus-Schiebroek, sv Nootdorp, Poortugaal, RVVH, SHO, VELO, Voorschoten’97 en Xerxes DZB.

Trainer Wim de Jong had aangekondigd dat hij na dit seizoen zou stoppen als trainer. De één van de succesvolste trainers uit de Haagse regio vond het na 37 jaar wel welletjes zo. Genoeg redenen dus voor het vlaggenschip van Die Haghe om dit seizoen optimaal te gaan presteren om hem een passend afscheidscadeau te geven.
Die Haghe speelde een uitstekend seizoen en door het winnen van de 2e Periodetitel plaatste men zich hiermee sowieso voor de nacompetitie. De missie leek dus te gaan slagen want Die Haghe kon dus via deze nacompetitie zomaar naar de Hoofdklasse promoveren. Aan het sprookje van Die Haghe en van Wim de Jong kwam op 13 maart 2020 abrupt een einde door het coronavirus. Een groot deel van het dagelijks leven lag in Nederland plat. Op last van de regering mochten kinderen niet meer naar school en moest het merendeel van de volwassenen thuis werken. Vanaf donderdag 12 maart 2020 werden ook alle activiteiten bij o.a. voetbalverenigingen, zowel in het betaalde voetbal als bij de amateurs, met onmiddellijke ingang gestopt. Dit betekende dus in Nederland geen voetbalwedstrijden, geen trainingen en en ook geen andere clubactiviteiten. Een week later werd door de Nederlandse regering deze maatregelen zelfs aangescherpt en moesten alle accommodaties in Nederland op slot tot 6 april.
Zoals gezegd, het coronavirus lag het openbare leven in Nederland (en in de rest van de wereld) stil en het aantal besmettingen en doden nam met de dag schrikbarend toe. Op dinsdag 31 maart 2020 besloot het kabinet om de periode van de aangekondigde maatregelen, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te verlengen tot 28 april 2020. Na deze maatregel besloot de KNVB dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer hervat zouden worden omdat het sowieso niet meer was toegestaan om tot en met 28 april te voetballen. Dit gold voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland.
De KNVB besloot tevens dat er voor het seizoen 2019-2020 geen eindstanden zouden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten waren. Ook werden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.

Op dat moment had sv Die Haghe 1 van de 17 wedstrijden er 9 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 29 punten en een doelsaldo van 35 voor en 24 tegen stond het team van trainer De Jong op een verdienstelijke derde positie van de ranglijst. Hiermee kwam er niet alleen een abrupt einde van het seizoen maar ook van de trainerscarrière van Wim de Jong.

<

Seizoen 2020-2021

>

Het vlaggenschip van sv Die Haghe kwam dit seizoen uit in de zaterdag 1e Klasse A met daarin als tegenstanders; AFC, Argon, BOL, Forum Sport, Honselersdijk, Monnickendam, sv Nootdorp, Valken’68, VELO, Voorschoten’97, WV-HEDW, ZOB en Zwaluwen’30.

Het officiële seizoen begon eind september onder veel voorwaarden nog wel, maar werd alweer snel stilgelegd. In de landelijke klassen stond de teller van de meeste clubs op zes wedstrijden.

Het weekeinde van 10/11 oktober bleek de laatste speelronde van het seizoen 2020-2021. De KNVB besloot namelijk op woensdag 14 oktober 2020, de dag na de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen, een streep door alle competities te zetten. Lange tijd hoopte de voetbalbond dat er nog iets (bijvoorbeeld het uitspelen van een competitiehelft) mogelijk was, maar dat bleek ondanks een aantal versoepelde coronamaatregelen vanaf 3 maart 2021 onhaalbaar. Zo werd de leeftijdsgrens voor buitensporten in teamverband verruimd van 17 tot 27 jaar.
Dit betekende dat voor het tweede seizoen op rij de competities in het amateurvoetbal het einde niet haalden. Bijna een jaar geleden, het weekeinde van 7 en 8 maart, was de laatste speelronde van seizoen 2019-2020.

Na de aangekondigde versoepelingen op 26 juni 2021 was het meest in het oog springende maatregelen voor het voetbal: trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mochten eindelijk weer volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.

Seizoen 2021-2022

Voor dit seizoen schreef sv Die Haghe voor de zaterdagcompetitie 11 seniorenelftallen en 5 vrouwenelftallen in. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 2 JO19, 3 JO17, 2 JO16, 3 JO15, 2 JO14, 5 JO13, 4 JO12, 7 JO11, 7 JO10, 5 JO9 en 5 JO8-teams. Het meidenvoetbal bij Die Haghe bestond ditmaal uit: 1 MO19, 3 MO17, 2 MO15, 4 MO13, 1 MO11, 2 MO10, 2 MO9 en 1 MO8-teams.

Door het coronatijdperk kende de competitie-indeling voor het seizoen 2021-2022 weinig veranderingen vergeleken met vorig jaar. Het eerste elftal van Die Haghe kwam dus wederom uit in de zaterdag 1e Klasse A met daarin als tegenstanders; AFC, Argon, BOL, Forum Sport, Honselersdijk, Monnickendam, sv Nootdorp, Valken’68, VELO, Voorschoten’97, WV-HEDW en ZOB.

O.l.v. trainer Pieter Jongmans een dramatische eerste seizoenshelft. Uit de eerste 10 competitiewedstrijden werden er namelijk slechts 4 punten behaald.

In de maand november begon alle ellende met wat betreft corona weer opnieuw. Omdat er iedere dag weer meer besmettingen bijkwamen werd er op vrijdag 12 november 2021 wederom een persconferentie gegeven waarin o.a. werd vermeld dat er vanaf 14 november 2021 geen publiek meer bij sportwedstrijden aanwezig mocht zijn. Bovendien moesten alle voetballers en begeleiding bij aankomst op het sportcompelx hun QR-code tonen. Als je geen geldige QR-code in de corona-app kunt laten zien dan was de kantine of kleedkamer verboden terrein voor je. Voor heel veel amateurclubs, die het al zo moeilijk hadden, was dit een hele heksentoer om dit op een goede manier te regelen want zowel aan de poort en in de kantine moest men vrijwilligers plaatsen die de CoronaCheck App of het recent negatief testbewijs moest controleren.

Op de persconferentie van 29 november werden de maatregelen nog meer aangescherpt. De regering besloot o.a. dat in het kader van de coronamaatregelen trainen na 17.00 uur niet meer was toegestaan. Door deze maatregel besloot de KNVB de competities in het amateurvoetbal voor de standaardteams grotendeels stil te leggen. Vriendschappelijk voetballen mochten de standaardteams uiteraard wel. De lagere seniorenelftallen en jeugd mochten wel gewoon doorgaan met competitievoetbal.
Na de persconferentie van zaterdag 18 december waren we qua coronamaatregelen weer helemaal terug bij af. Sporten mocht alleen nog maar met 1 ander persoon op 1,5 meter afstand, dus voetbalwedstrijden werden verboden en alle sportkantines moesten weer dicht.

>

Op 29 januari 2022 besloot de Technische Commissie en het bestuur van zaterdag eersteklasser Die Haghe om de samenwerking met hoofdtrainer Jongmans per directe te beëindigen. Good-old Wim de Jong nam de taak van trainer over en opvallend genoeg zette Die Haghe ineens een wonderbaarlijke opmars in.
Op 22 februari kwam sv Die Haghe icoon Kees de Groot op 71-jarige leeftijd te overlijden. Een hele shock voor geheel Die Haghe want met Kees verloor de club een zeer bijzonder mens. Voor de oud eerste elftalspeler was iedereen gelijk en was hij altijd open en eerlijk. Na zijn actieve voetbalcarriere werd Kees langdurig leider van het eerste elftal, trainer van de jeugd. Wie bij Die Haghe had er nou niet voetballen van Kees geleerd. Verder was Kees dagelijks op de club, klusjes doen, een praatje maken, een plooitje gladstrijken. Trainer Wim de Jong De huidige trainer Wim de Jong deed de belofte aan zijn overleden vriend en teammanager Kees de Groot, dat hij sv Die Haghe voor de 1e Klasse zou behouden.

Uiteindelijk lukte het sv Die Haghe knap om rechtstreekse degradatie te ontlopen. Van de 26 competitiewedstrijden werden er 6 gewonnen, 9 gelijk gespeeld en 11 verloren. Met 27 punten en een doelsaldo van 27 voor en 38 tegen eindigde de formatie van trainer De Jong op een 12e positie. Dat was nog net voor AFC (26 punten) en Zwaluwen’30 (24). Met deze 12e positie moest Die Haghe proberen om via de nacompetitie zich te behouden voor de 1e Klasse. Het werd een zenuwslopende nacompetitie waarbij Die Haghe in de eerste ronde FC Aalsmeer uitschakelde, en vervolgens won (via strafschoppen) van ASC Waterwijk (Almere). Op zaterdag 26 juni 2022 speelde Die Haghe, op een drukbezocht complex De Kikkerpolder in Leiden, de finale van de nacompetitie tegen AFC om één plek in de eerste klasse. Na 120 minuten voetballen (0-0) en een strafschoppenserie bleek Die Haghe de gelukkigste en mocht men het ook volgend seizoen uitkomen in de eerste klasse.

Seizoen 2022-2023

Sv Die Haghe schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 7 seniorenelftallen, 1 35+ team, 3 dameselftallen en 3 vrouwenteams (35+) in. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 1 JO19, 2 JO18, 1 JO17, 4 JO16, 2 JO15, 5 JO14, 5 JO13, 6 JO12, 7 JO11, 4 JO10, 6 JO9 en 5 JO8 teams. De meisjesafdeling van Die Haghe was uit 2 MO17, 3 MO15, 2 MO13, 3 MO11, 1 MO10, 2 MO9 en 1 MO8 teams samengesteld en behoorde hiermee tot één van de grootste meisjesafdeling in de Haagse regio.

Omdat heel veel pure “zondagverenigingen” dit seizoen met hun standaardelftal naar de “zaterdag” waren geswitcht was de zaterdag 1e Klasse B in het seizoen 2022-2023 uit de volgende clubs samengesteld: sv Den Hoorn, DHC, Die Haghe, DS0, Forum Sport, Honselersdijk, HVV, Nootdorp, UVS, Valken’68, VELO, Voorschoten’97, VUC en Wippolder. Voor Die Haghe dus een prachtige eerste klasse met heel veel derby’s!

Marcel Koning was voor dit seizoen aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van sv Die Haghe. Vocht Die Haghe vorig seizoen nog tegen degradatie en kon men zich alsnog ternauwerhand handhaven in de 1e Klasse, dit seizoen mengde de Haagse club zich bijna het gehele seizoen in de strijd om het kampioenschap van de 1e Klasse B. In de eerste seizoenshelft wist de formatie van trainer Koning van de 11 wedstrijden er 8 te winnen en 3 te verliezen. Met 24 punten en een doelsaldo van 24 voor en 15 tegen ging Die Haghe op een tweede positie van de ranglijst de winterstop in. VELO was op dat moment met 26 punten koploper en DSO (22 punten) bezette de derde positie.

Na de winterstop ging de strijd om het kampioenschap tussen VELO, sv Die Haghe en DSO onverminderd door en ook Wippolder ging tot één van de kanshebbers behoren. Helaas voor Die Haghe moest men op het beslissende moment afhaken en werd uiteindelijk DSO met 55 punten kampioen, gevolgd door Wippolder (49 punten) en VELO (48). Die Haghe wist van de 26 wedstrijden er 15 te winnen, 2 gelijk te spelen en 9 te verliezen. Met 47 punten (doelsaldo 51-33) eindigde men op een keurige vierde positie en was men hiermee verzekerd van nacompetitie voor promotie naar de 4e Divisie.

Op dinsdag 30 mei speelde Die Haghe in de eerste ronde van de nacompetitie tegen competitiegenoot VELO in Wateringen. Na 90 minuten voetballen was de stand 1-1 en na verlenging stond deze stand nog steeds op het scorebord waarna strafschoppen moesten worden genomen om tot een winnaar te komen. VELO werd de gelukkige in de strafschoppenserie en zodoende kwam er abrupt een einde van een mooi seizoen voor sv Die Haghe.

>

 

Vanaf november 2022 startte sv Die Haghe met de voorbereidingen op het aankomende 100-jarig bestaan van de club.

Seizoen 2023-2024

Op 1 november 2023 bestond Sv Die Haghe exact 100 jaar en deze mijlpaal liet de club natuurlijk niet voorbij gaan zonder feesten en activiteiten. Op donderdagavond 26 oktober 2023 vond officieel de kick-off plaats van het jubileumseizoen toen de auteur van het prachtige jubileumboek “sv Die Haghe 100 jaar”, Paul Poley, het eerste exemplaar aan sv Die Haghe voorzitter Ton van der Starre overhandigde.
Op woensdag 1 november 2023 vond op Sportpark Ockenburgh de receptie plaats waaraan vele prominenten uit de Haagse voetbalwereld en bevriende verenigingen acte de présence gaven. Hoogtepunt tijdens deze receptie was dat burgermeester Jan van Zanen aan scheidend voorzitter Ton van der Starre de Koninklijke Erepenning voor s.v. Die Haghe uitreikte. Voor Ton van der Starre waren er persoonlijk lovende woorden, de Haagse Stadspenning en met instemming van de aanwezige leden werd hij voorgedragen en benoemd tot Erelid van onze vereniging.
Op zaterdag 4 november vonden dan alle festiviteiten van de viering van het 100-jarig bestaan plaats. Door de vele regen op deze dag vielen helaas vele activiteiten voor de jeugd van Die Haghe letterlijk in het water. In de middag stond de wedstrijd sv Die Haghe tegen FC De Rebellen (oud profs) op het programma. Voor het elftal van Die Haghe waren vele bekende uit de clubhistorie geselecteerd. Die Haghe won uiteindelijk met 4-2. De feestcommissie had ook nog voor een avondvullend programma gezorgd zodat er zowel in de feesttenten als in het clubhuis nog lang feest kon worden gevierd.

Op 29 november 2023 vond de najaars-ALV van s.v. Die Haghe plaats. In het bijzonder kregen twee punten de aandacht: De financiële situatie van de club en de bestuurssamenstelling. Door forse tegenvallers in zowel inkomsten als uitgaven in vorig en dit seizoen, moesten er veranderingen doorgevoerd worden. Dit betekende in alle aspecten en voor alle geledingen van het verenigingsleven dat niet altijd alles (meer) kan wat men graag zou willen.

Wat de samenstelling van het bestuur betrof, bleek er helaas sprake van leden die hun functie gingen neerleggen. Naast de al bestaande vacature voor een voorzitter, kwam ook de functie vrij van secretaris. Huidig secretaris Leonard Hogerbrugge verbleef langdurig in het buitenland. Tijdens deze ALV gaven bestuursleden Sylvia Huisman, Casper Sterk en Margreet Drijvers om uiteenlopende redenen aan versneld af te treden. Daar stond tegenover dat Hans Floor zich beschikbaar stelde en tijdens deze ALV benoemd werd als ‘bestuurslid exploitatie’. Naast hem bleven Brenda Steegers, penningmeester sinds juni 2023 en Hans van der Starre (sponsorzaken) betrokken als bestuursleden. Aanvulling binnen het bestuur was dus hoognodig. Tijdens de ALV zijn Natasja van der Laan en Sylvia Huisman benoemd tot ‘Lid van Verdienste’.

Op 2 januari 2024 werd er bij sv Die Haghe een volgende (bijzondere) Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierin werd voorgesteld om Klaas Koffeman als voorzitter ad interim en Wim van de Graaf als algemeen secretaris ad interim te benoemen. De vergadering ging hiermee met een warm applaus geheel akkoord.
Financieel ging het niet zo best bij sv Die Haghe. De onkosten van het Eeuwfeest leverden namelijk een tegenvaller op van 40.000 euro. Daarnaast stegen de onkosten snel, zo ook die van de inkoop van drank- en etenswaren. Slecht weer zorgde voor veel afgelastingen dus minder kantine-omzet tot op heden.

De dertien clubs in de 1e Klasse C in seizoen 2023-2024 waren; Den Hoorn, Die Haghe, Forum Sport, sv Honselersdijk, LFC, sv Nootdorp, RKDEO, FC Skillz, TAC’90, Valken’68, VELO, Voorschoten’97 en Wippolder.

De formatie van trainer Marcel Koning speelde in het vorige seizoen nog lange tijd mee om het kampioenschap maar in dit seizoen waren de rollen geheel omgekeerd. Een te smalle selectie, het missen van een echte spits en door vele blessures waren voornamelijk de reden dat Die Haghe bijna het gehele seizoen in de onderste regionen van de ranglijst was terug te vinden. Tijdens de winterstop zien we de Haagse club met 11 punten uit 10 duels (doelsaldo 10 voor en 22 tegen) op de voorlaatste plaats van de 1e Klasse C staan.
In de tweede seizoenshelft werden de prestaties van sv Die Haghe er niet beter op. Op zaterdag 11 mei 2024 viel definitief het doek voor sv Die Haghe want na het gelijke spel (1-1) bij TAC’90 was degradatie uit de 1e Klasse C een feit. 

Van de uiteindelijk 24 competitiewedstrijden wist Die Haghe er 5 te winnen, 4 gelijk te spelen en werd er maar liefst 15 keer verloren. Met 19 punten en een doelsaldo van 27 voor en 57 tegen eindigde men op de 13e en laatste positie van de ranglijst. 

Seizoen 2024-2025

>

 

 

Kampioenschappen:

1948-1949 4e klasse A
1958-1959 4e klasse A
1961-1962 4e klasse B
1977-1978 4e klasse A
1982-1983 4e klasse A
2016-2017 3e Klasse B
2017-2018 2e Klasse C
* = geen promotie

Andere prestatie’s:

1990-1991 Winnaar nacompetitie van de 4e Klasse, promotie naar de 3e Klasse
2003-2004 Winnaar nacompetitie van de 3e Klasse, promotie naar de 2e Klasse
2013-2014 Winnaar nacompetitie van de 3e Klasse, promotie naar de 2e Klasse

Parade der trainers bij de sv Die Haghe:

1960-1961 van Pijlen
1961-1962 ?
1962-1963 Rinus Loof
1963-1964 Aad de Jong
1964-1965 Piet Oostrum
1965-1966 ?
1966-1967 Piet Oostrom
1967-1968 ?
1968-1969 ?
1969-1970 Cor Kroon
1970-1971 Cor Kroon en/of Wim Andriessen
1971-1972 Cor Kroon
1972-1973 Cor Kroon
1973-1974 Cor Kroon
1974-1975 Cor Kroon
1975-1976 Cor Kroon
1976-1977 Ger ter Horst
1977-1978 Ger ter Horst
1978-1979 Ger ter Horst
1979-1980 Ger ter Horst
1980-1981 Ger ter Horst
1981-1982 Bert van der Meer / Bert Rijfkogel (a.i.)
1982-1983 Dick van der Toorn
1983-1984 Dick van der Toorn
1984-1985 Jan Tazelaar
1985-1986 ?
1986-1987 Ger ter Horst
1987-1988 John Huguenin
1988-1989 John Huguenin
1989-1990 John Huguenin
1990-1991 Wim de Jong
1991-1992 Wim de Jong
1992-1993 Wim de Jong
1993-1994 Wim de Jong
1994-1995 Simon van Vliet
1995-1996 Wim de Jong
1996-1997 Wim de Jong
1997-1998 Wim de Jong
1999-2000 René Pas
2000-2001 René Pas
2001-2002 René Pas
2002-2003 Corné van Doorn
2003-2004 Corné van Doorn
2004-2005 Corné van Doorn
2005-2006 Bert de Best
2006-2007 Hans Verheij
2007-2008 Hans Verheij
2008-2009 Hans Verheij
2009-2010 Fred van de Luitgaarden
2010-2011 Fred van de Luitgaarden
2011-2012 Fred van de Luitgaarden
2012-2013 Wim de Jong
2013-2014 Wim de Jong
2014-2015 Wim de Jong
2015-2016 Wim de Jong
2016-2017 Wim de Jong
2017-2018 Wim de Jong
2018-2019 Wim de Jong
2019-2020 Wim de Jong
2020-2021 Pieter Jongmans
2021-2022 Pieter Jongmans (tot 29-01-2022) / Wim de Jong (a.i.)
2022-2023 Marcel Koning
2023-2024 Marcel Koning
2024-2025 Marcel Koning

Parade der voorzitters bij de sv Die Haghe:

1923-???? van Voorst van Beest
????-???? ?
???? – ???? W.van Teylingen (1938)
????-1950 ?
1950-1976 Jan van Loon
1976-1988 Gijs de Wit
1988-1989 Jan van Loon (a.i.)
1989-1994 Hans Wolters
1994-1999 Albert Zwart
1999-2006 Gijs de Wit
2006-2015 Klaas Koffeman
2015-2023 Ton van der Starre
2024- heden Klaas Koffeman (als ad interim)

Terreinen waar de sv Die Haghe heeft gespeeld:

Duindigt bij Buurtweg te Wassenaar

Sportpark Ockenburgh te Den Haag

Vanaf 1957 Sportpark Escamp II aan de Dedemsvaartweg te Den Haag (bij VIOS)

1975 t/m heden Sportpark Ockenburgh te Den Haag

Sportpark “Ockenburgh”
Wijndaelerweg 9
2554 BZ ‘s-Gravenhage
Tel.: 070 – 323 51 78

Erevoorzitter(s) bij de sv Die Haghe:

?
Gijs de Wit

Ereleden bij de sv Die Haghe:

?
?
?
Gerard Wens
Johan Tierolf
Piet Roos
Nel de Wit
Leo Roza (2010)
Ank van Velzen (2013)
Dick Groenenberg (2013)
>
Theo de Wit
Ton van der Starre (2023)

Lid van Verdienste bij de sv Die Haghe:

?
?
?
?
Ton van der Starre (2010)
Riet Rommers
Job van de Linde
Riet van de Linde
Jan Voois (2013)
Theo de Wit (2017)
Hans van der Starre (2017)
Vincent Groen (2017)
Hans Floor (2017)
>
Natasja van der Laan (2023)
Sylvia Huisman (2023)

Zijn we allemaal nog naar op zoek…