Ec-So

Rijswijk
02-11-1934 - 30-06-1995

De oprichting van Ec-So

In een fietsenstalling van het Ministerie van Economische zaken aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag werd op 2 november 1934 een voetbalvereniging met de naam Ec-So opgericht. De naam Ec-So ontstond omdat in het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg twee ministeries waren gevestigd; Economische Zaken en Sociale Zaken. Beide departementen leverde een aantal leden. Aan de wieg van deze oprichting stonden de heren; Sloots, Keessen, Hendriks, de gebroeders Cregoor, K.Wortes en de werkelijke oprichter de heer S.C.Bronwasser

Het eerste bestuur

Drie van deze heren namen de dagelijkse zorg van Ec-So voor hun rekening. De heer Bronwasser werd voorzitter en de heren Sloots en Wortes commissarissen. Zij werden bijgestaan door de heer H.J.v.d.Kooy (secretaris) en Ch.v.d.Haagen (penningmeester).

In de eerste jaren was de vereniging alleen toegankelijk voor ambtenaren, dit was zo bepaald in de statuten van voetbalvereniging Ec-So. Deze bepaling belemmerde de groei van de club die in die tijd nooit meer dan twee a  drie elftallen had.
Toen in een latere periode de ministeries werden gesplitst verslapten de onderlinge banden en het einde van de vereniging leek nabij!
Inmiddels waren er toch al zogenaamde “buitenleden” bij Ec-So komen voetballen en die kregen op een gegeven moment toch een flinke stem in het kapittel. Toch duurde het nog tot de jaren zeventig tot pas de statuten bij Ec-So werden veranderd en zo konden ook officieel niet ambtenaren “gewoon” lid worden van de club.

Seizoen 1934-1935

Zoals het in die tijd bij vele verenigingen voorkwam kreeg ook Ec-So in haar eerste seizoen te kampen met diverse moeilijkheden. Echter dankzij de leden van het eerste uur en de ontstane prettige clubgeest die er heerste wist men die allemaal te overwinnen. Er waren al verschillende pogingen ondernomen om een geschikt voetbalterrein te krijgen. Uiteindelijk lukte dit dan want na goed overleg met het bestuur van de voetbalvereniging Staatsmijnen mocht Ec-So als onderhuurder gebruik maken van het prachtig gelegen terrein aan de Leidsestraatweg.

Op de ledenvergadering van 7 december 1934 werd besloten een verzoek te richten tot de HVB afdeling zaterdagmiddagcompetitie, tot toelating van de voetbalvereniging Ec-So. Omdat de oprichtingsdatum van 2 november 1934 juist halverwege het seizoen was bleek het echter voor Ec-So niet meer mogelijk om alsnog aan de competitie deel te nemen. De zaterdagmiddagen werden dit seizoen dus benut om alleen maar vriendschappelijke wedstrijden te spelen.

Bovendien begon Ec-So in 1934 met slechts tien spelers en had men nog geen keeper. Na lang zoeken vond men iemand die wel wilde keepen maar dan wel voor een pakje sigaretten (kostte toen 20 cent) per wedstrijd. Bovendien werd deze keeper vrijgesteld van contributie (25 cent per maand).

Ec-So speelde dus haar thuiswedstrijden op het terrein van de Staatsmijnen te Clingendael. De kantinehouder van het Ministerie van Financiën was in die tijd niet alleen consumptiehouder, maar ook terreinknecht. Hij verzorgde niet alleen de “krijtlijnen” maar leverde ook de thee in de rust.

Seizoen 1935-1936

Na een jaar van oefenwedstrijden werd voor aanvang van het seizoen 1935-1936 dan eindelijk het besluit genomen tot toetreding tot de zaterdagmiddag-competitie. Ec-So zou uitkomen in de 2e Klasse van de HVB met daarin als tegenstanders: Beers Boys, Dodge SV, Esveha, Hoek van Holland, Nillmij, OLVEH, PTT, RVD, SV’35 en The Hunters.

Op 23 september 1935, op het terrein van het ter ziele gegane V.V.F. aan de Buurtweg, werd op feestelijk vertoon de eerste officiële competitiewedstrijd gespeeld. De aftrap van de wedstrijd Ec-So tegen Hoek van Holland geschiedde door de heer R.G. Wolf, destijds chef van de Afdeling Algemene Secretariaat van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Helaas ging de wedstrijd met 1-4 verloren maar het begin was er.

Gevestigde namen uit deze tijd van het eerste elftal waren o.a. Henk van der Kooij, Leo Veldhoven, Nico Klopper, Koos Roos, Henk Ancher en Klaas Wories.

Seizoen 1936-1937

>

<

Seizoen 1937-1938

>

<

Seizoen 1938-1939

>

<

De jaren 1940 t/m 1949

In 1941 nam Johan M. Ancher de voorzittershamer over van de heer Bronwasser. Tijdens de Tweede Wereldoorlog volgde er een moeilijke periode bij Ec-So. In seizoen 1944-1945 werd er zelfs helemaal niet gevoetbald, maar na de oorlog kwam de hele zaak bij Ec-So weer op gang.
Dat Ec-So zijn tijd al ver vooruit was bleek al snel na de oorlog. Als gevolg van het feit dat veel voetbalshirts van het eerste (en enige) elftal tot op de naad versleten waren ging de zaterdag-vereniging op zoek naar een sponsor voor nieuwe shirts. Het bestuur deed een beroep op de Twekafabrieken in Geldrop en schreef het volgende aan de directie;
“Als gevolg van de precaire shirtpositie is het zeer waarschijnlijk dat wij het aanstaande seizoen niet in de competitie kunnen uitkomen. Aan uitbreiding van shirts, hoe urgent ook, kan niet worden gedacht. Wij stellen het op prijs te vernemen of van uwe fabriek 15 a 16 rood-wit gebaande, of, indien niet voorradig, oranje shirts verkregen kunnen worden”.

In 1946 kwam er bij Ec-So een tweede elftal bij en de club verhuisde naar het terrein van S.V.T. aan de Buurtweg.
Destijds had men ook te maken met de personeelsvereniging van Economische- en Sociale Zaken. De Ec-So leden werden tevens lid van de personeelsvereniging van Sociale Zaken. Dit gaf toch financiële voordelen, want je mocht als lid meedoen aan de activiteiten van zo’n personeelsvereniging en dat was zeker in de na-oorlogse jaren erg belangrijk.
Zo had men bij Ec-So bijvoorbeeld haar jaarlijkse uitstapje naar een zustervereniging in Brussel. Met de bus ging men dan naar Brussel toe en daar verbleven de leden met vrouw of verloofde dan twee dagen. Uiteraard werd er daar eerst gevoetbald en vervolgens kreeg men dan een schitterend diner met aansluitend een feestavond. Deze jaarlijkse activiteit gaf het verenigingsleven bij Ec-So een enorme stimulans.

ECSO 1 in 1948. Staand v.l.n.r. G Heyerman, A vd Zwan, D Klinkenberg, A Verkijk, J de Bruyn, H Ancher, ??, ??, H Wories, J vd Weerd, JM Ancher en SC Bronwasser. Zittend D de Korte, L Veldhoven, R vd Weerd, A van Baardwijk, H vd Kooy, N Klopper, J Ancher en PH Witmus

Ec-So in de jaren vijftig

De verhuizing naar de Buurtweg te Wassenaar deed de club niet goed. Steeds meer leden verlieten de club omdat de afstand veel te ver was. In 1950 bereikte de periode van achteruitgang zijn dieptepunt want Ec-So telde nog slechts 14 spelers die lid waren.
De heer S.C. Bronwasser, die al enorm veel voor de vereniging had gedaan, trad weer op om de vereniging te redden van haar ondergang. Hij kwam in contact met voetbalvereniging So-Za (Sociale Zaken), die ook met dezelfde problemen kampte. In 1951 kwam zodoende de opneming van Ec-So in de So-Za gelederen tot stand, maar Ec-So bleef wel onder haar eigen naam voortbestaan.

>

>

Eind jaren vijftig zette Dick Hagoort de toto op bij Ec-So. Met deze toto werden zeer goede opbrengsten opgehaald dat bijna allemaal ten goede kwam aan de vereniging. Er werd in die tijd enorm gespaard en hoofdzakelijk dankzij de toto-opbrengsten kon Ec-So zonder schulden te maken jaren later een clubgebouw laten bouwen.

.

.

Seizoen 1958-1959

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1958-1959 als volgt samengesteld: Bizon, DSVP, Duinoord, Ec-So, s.c. ESSO, KMD, sv Loosduinen, Naaldwijk en OSZ.

De sv Loosduinen was dit gehele seizoen oppermachtig en werd dan ook uiteindelijk met 30 punten uit 16 duels de terechte kampioen. De mannen van Ec-So wisten van de 16 competitieduels er 8 te winnen, 2 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Met 18 punten en een doelsaldo van 56 voor en 40 tegen eindigde men op een verdienstelijke vierde positie van de ranglijst.

Seizoen 1959-1960

>

<

Seizoen 1960-1961

>

Ec-So 1 werd dit seizoen ingedeeld in de zaterdag 1e Klasse A van de HVB en ontmoette hierin de volgende tegenstanders: AVA 1845, sv Duinoord, DUNO, ‘s-Gravenzande, HTSV, Maasdijk, Naaldwijk, SVGEB, SVGT, VCS, VOG en sv Wassenaar.

Van de 24 competitiewedstrijden wist Ec-So er 8 in winst om te zetten, 4 gelijk te spelen en werd er 12 keer verloren. Met 20 punten en een doelsaldo van 63 voor en 69 tegen eindigde men keurig op een negende positie van de ranglijst.

Seizoen 1961-1962

>

Bij het derde seniorenelftal van Ec-So kon na afloop van dit seizoen de kampioensvlag in top want met 26 punten uit 18 wedstrijden werd men kampioen van de 3e Klasse C van de HVB.

<

Seizoen 1962-1963

>

<

Seizoen 1963-1964

>

<

Seizoen 1964-1965

>


ECSO 1 in 1964.  Staand v.l.n.r. J Geense, J Ruivenkamp, J van Rooyen, J Taal en D de Jager. Zittend D Zoutenbier, G IJspelder, J Anjema, W Remmerswaal en R van Wijk

>

<

>

Seizoen 1968-1969

<

De indeling van Ec-So 1 voor het seizoen 1968-1969 in de zaterdag 2e Klasse A van de HVB luidde als volgt; DORR, Ec-So, Escher Boys, Honselersdijk, M.v.M., Quick Steps, SVGEB, TONEGIDO, VCS en Wilsonmeters.

Het eerste elftal van Ec-So kende een uitstekend seizoen waarin men uiteindelijk het kampioenschap wist te behalen. Van de 18 competitiewedstrijden werden er maar liefst 14 in winst omgezet, speelde men 3 keer gelijk en werd er 1 maal verloren. Met 31 punten, en de doelcijfers 45-22, haalde Ec-Sohet kampioenschap van de 2e Klasse A binnen en promoveerde hiermee naar de zaterdag 1e Klasse van de HVB.

>

Ec-So in de jaren zeventig

Op zaterdag 9 mei 1970 opende het bestuur van Ec-So, o.l.v. voorzitter P.H.Witmus, haar fraaie nieuwe kantine op Spotpark Prinses Irene te Rijswijk. Ter gelegenheid van de ingebruikstelling van deze kantine nam de club, tijdens een druk bezochte receptie, o.a. velen bloemen in ontvangst.
De nieuwe kantine van Ec-So bestond uit één grote zaal met daarin een bar, magazijn en toiletruimte. De leden van Ec-So hadden zelf alles betimmerd en geschilderd. De club had zelf f.19.000,= gefinancierd en het overige bedrag ontving men als subsidie van de gemeente ‘s-Gravenhage en van de Nederlandse Sport Federatie.

Seizoen 1971-1972

>

De zaterdag 1e Klasse van de HVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: ASSO, BSC’68, DORR, Ec-So, ESC, Marine, PGS, SVGEB, Te Werve, VCS, Wassenaar en Wilsonmeters.

<

Seizoen 1972-1973

>

In het seizoen 1972-1973 was de zaterdag 1e Klasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: ASSO, BSC’68, DVC, DVJ, Ec-So, ESC, KSD, PGS, SVGEB, Te Werve, Verburch en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1973-1974

De groei van Ec-So zette zich zo voort dat Arjen van Rhijn en Ron Wetters het in 1973 aandurfde een jeugdafdeling op te richten.

.

Seizoen 1974-1975

>

Het eerste elftal van Ec-So kwam in het seizoen 1974-1975 uit in de zaterdag 1e Klasse A van de HVB met ditmaal als tegenstanders: ASSO, Escher Boys, HPSV, sv De Jagers, KSD, sv Nootdorp, PGS, PVS, SVGEB, SVGW en sv Wassenaar.

Het vlaggenschip van Ec-So speelde een zeer matig seizoen. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er 4 in winst om te zetten, 6 gelijk te spelen en werd er 12 keer verloren. Met 14 punten, en een doelsaldo van 30 voor en 48 tegen, eindigde men, samen met PGS, op de laatste positie van de ranglijst. De beslissingswedstrijd voor degradatie uit de 1e Klasse A werd echter door Ec-So met 2-0 gewonnen van PGS.

<

Seizoen 1975-1976

>

Het vlaggenschip van Ec-So kwam ook in dit seizoen uit in de zaterdag 1e Klasse A van de HVB met ditmaal als tegenstanders; ASSO, Escher Boys, HTSV, KSD, vv Marine, vv Nationale Nederlanden, sv Nootdorp, PVS, SVGEB, SVGW en sv Wassenaar.

De zaterdag 1e Klasse HVB was dit seizoen bijna te hoog gegrepen voor het eerste elftal van Ec-So want van de 22 competitiewedstrijden werden er slechts 6 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 12 keer verloren. Met 16 punten, en een doelsaldo van 28 voor en 33 tegen, eindigde men dan ook op de voorlaatste positie van de ranglijst. Alleen Escher Boys deed het dit seizoen met 13 punten nog slechter.

.

Seizoen 1976-1977

Het eerste elftal van Ec-So kwam dit seizoen uit in de zaterdag 1e Klasse HVB met daarin als tegenstanders; ASSO, ESC, GONA, HTSV, KSD, v.v. Marine, v.v. Nationale Nederlanden, sv Nootdorp, PVS, Verburch en sv Wassenaar.

Dit seizoen was de sv Wassenaar oppermachtig in de competitie en werd dan ook met maar liefst 40 punten kampioen. Ec-So 1 speelden met 22 punten uit 22 competitiewedstrijden een onopvallend seizoen en eindigde hiermee op de vijfde positie van de ranglijst.

Seizoen 1977-1978

>

De zaterdag 1e Klasse van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, Ec-SO, ESC, GONA, HTSV, KSD, vv Nationale Nederlanden, Nootdorp, PVS, SVGW, VELO en Verburch.

<

Seizoen 1978-1979

>

In het seizoen 1978-1979 was de zaterdag 1e Klasse A van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, CWP, Ec-So, ESC, HTSV, KSD, Nationale Nederlanden, Nootdorp, VCS, VELO, Verburch en FC Waasdorp.

<

Seizoen 1979-1980

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BSC’68, Ec-So, ESC, HTSV, KSD, Marine, Ornas, VCS, VELO, Verburch en FC Waasdorp.

<

Seizoen 1980-1981

>

<

Seizoen 1981-1982

>

De indeling van Ec-So 1 voor het seizoen 1981-1982 in de zaterdag 1e Klasse A van de HVB luidde als volgt; Blauw Zwart, BSC´68, Ec-So, ESC, GDA, sv De Jagers, KSD, Marine, sv Nootdorp, NSEM, VCS, Verburch en sv Wassenaar.

Vier zeges, vier wedstrijden een gelijk spel en maar liefst 16 nederlagen, 34 treffers gescoord en 73 tegendoelpunten. Het was de trieste balans van het seizoen 1981-1982 waarmee Ec-S0 met 12 punten op de dertiende en laatste positie van de ranglijst eindigde. Hiermee degradeerde men naar de kelder (2e Klasse) van de HVB.

<

Seizoen 1982-1983

>

In het seizoen 1982-1983 was de zaterdag 2e Klasse B van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Ariston’80, DVJ, Ec-So, GONA, HTSV, International, MVO’72, PGS, PZH, Quick Steps, Schipluiden en Takdier Boys.

Het werd een matig seizoen voor de mannen van Escher Boys want van de uiteindelijk 21 competitiewedstrijden (het laatste competitieduel werd niet eens meer gespeeld) werden er 7 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 11 verloren. Omdat Ec-So 1 tijdens de competitie ook nog eens werd bestraft met 2 punten in mindering eindigde men met 15 punten, en de doelcijfers 36-37, op een negende positie van de ranglijst. Hiermee bleef men PZH (10 punten), GONA (5 punten) en International (4 punten) nog voor op de eindranglijst.

<

Seizoen 1983-1984

>

In het seizoen 1983-1984 kwam het eerste elftal van Ec-So uit in de zaterdag 2e Klasse A van de HVB. Deze klasse was uit de volgende clubs samengesteld: v.v. ANWB, Ariston’80, DHL, DVJ, Ec-So, ESC, Graaf Willem II VAC, Hsv Marathon, Schipluiden, SVGW en VELO.

De A-selectie van trainer Jaap van der Mark was uit de volgende personen samengesteld: Aad Buitendijk (keeper), Arjen van Rijn, John Visser, Stephan van Wingerden, Martijn Geense, Jan van Batenburg, Cock Honigh, Fred Driel, Rob Geense, Peter Dispa, Rob Pronk, K. Graves, Wim Visser, Ed Pronk, Rob Ruivenkamp en Andre Blaak.

Het team van trainer Van der Mark kende een uitstekend seizoen waarin men lange tijd meestreed om het kampioenschap. Helaas voor Ec-So greep uiteindelijk SVGW (met 35 punten) de titel in de 2e Klasse A. Ec-So wist van de 20 competitiewedstrijden er 14 te winnen, 3 gelijk te spelen en 3 te verliezen. Met 31 punten en een doelsaldo van 57 voor en 23 tegen eindigde men op de derde positie van de ranglijst. Dit was dus achter kampioen SVGW en VELO (32 punten).

<

Seizoen 1984-1985

Het was zeer te betreuren dat juist in het 50 jarige jubileumjaar (1984) de jeugdafdeling van Ec-So moest worden opgeheven.

>

Seizoen 1985-1986

>

Het vlaggenschip van Ec-So werd na de promotie dit seizoen ingedeeld in de zaterdag 1e Klasse A van de HVB en trof hierin de volgende tegenstanders aan; DVJ, GDA, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Schipluiden, SVGW, Takdier Boys, VELO en sv Wassenaar.

Bijna het gehele seizoen staken Takdier Boys en VELO ver boven de andere clubs uit in de 1e Klasse A. In de eerste seizoenshelft behaalde Ec-So uit 11 duels 11 punten (doelsaldo 16-22) en ging men hiermee op een negende positie de winterstop in.
Na de winterstop waren de prestaties van Ec-So 1 ietsje beter. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 23 punten en een doelsaldo van 30 voor en 40 tegen eindigde men keurige in de middenmoot op een zevende positie op de ranglijst. Kampioen werd Takdier Boys met 34 punten. GDA degradeerde met 11 punten.

Seizoen 1986-1987

>

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1986-1987 uit de volgende clubs samengesteld: Bizon, BSC’68, DVC, DVJ, Ec-So, Escher Boys, Graaf Willem II VAC, HTSV, sv De Jagers, Marine, Schipluiden en FC Zoetermeer.

De zaterdag 1 van Ec-So kende een redelijk goed seizoen. Uit de 22 competitiewedstrijden wist men 23 punten te behalen en hiermee eindigde men een op keurige vierde positie van de ranglijst van de 1e Klasse B.

<

Seizoen 1987-1988

>

De zaterdag 1 van Ec-So kwam in het seizoen 1987-1988 uit in de 1e Klasse B van de HVB met daarin als tegenstanders; Amar Deep, Ariston’80, Celeritas, Escher Boys, Graaf Willem II VAC, HS Texas DHB, HTSV, KSD, Ornas, Rijswijk en Schipluiden.

Ec-So deed het in de eerste seizoenshelft prima maar had alleen de pech dat Rvv Rijswijk in de competitie oppermachtig was. Met 18 punten uit 15 wedstrijden en een doelsaldo van 28 voor en 20 tegen ging men op een tweede positie van de ranglijst de winterstop in. Op dat moment was Rvv Rijswijk koploper met maar liefst 24 punten uit 14 duels.

Wordt vervolgd …..

<

Seizoen 1988-1989

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1988-1989 uit de volgende clubs samengesteld: Ariston’80, BSC’68, DHL, DVJ/Bizon, Ec-So, Escher Boys, De Jagers, LenS, Ornas, VELO en Wassenaar.

<

Seizoen 1989-1990

>

<

Seizoen 1990-1991

>

<

Seizoen 1991-1992

>

<

Seizoen 1992-1993

>

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was voor het seizoen 1992-1993 als volgt samengesteld: DORR, Ec-So, HPSV, JAC, Nationale Nederlanden, Nootdorp, Postalia, RVC, Semper Altius, SVGWGEB, SVPTT en TAC’90.

<

Seizoen 1993-1994

>

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: DSO, Ec-So, Hoekse Boys, HPSV, sv Loosduinen, Neta Dall, Postalia, RVC, Semper Altius, SVPTT, TAC’90 en Te Werve.

>

Seizoen 1994-1995

De voormalige Departementale Voetbalvereniging Ec-So, actief in de zaterdag Hoofdklasse van de Haagse Voetbal Bond, bestond op donderdag 3 november 1994 officieel 60 jaar.
Sv Ec-So vierde dit heugelijke feit twee dagen later op zaterdag 5 november 1994 met een grote feestavond voor leden, sponsors en medewerkers in Motel Hoornwijck.

>

Het einde van sv Ec-So

Anno 1994 tastte Ec-So voor het eerst in haar bestaan een tikkeltje in het duister over de nabije toekomst van de vereniging. Grootscheepse bouwplannen in het kassengebied “De Strijp” maakte het noodzakelijk dat de kantine van Ec-So moest worden afgebroken.
Ec-So is ook nooit een mega-vereniging met veel leden geweest. Ec-So heeft altijd bewezen dat het ook niet per se  noodzakelijk was  om honderden leden te hebben om te kunnen bestaan. Altijd een uitgekiend beleid, niet in het minst op financieel gebied, heeft de club altijd gezond gehouden.

 

Later hier meer….

De terreinen van Ec-So

De club heeft ruim de helft van haar bestaan als een soort “zwerfkat” door Den Haag en omstreken gedwaald.
EcSo begon in Clingendaal bij de Staatsmijnen aan de Waalsdorperweg. Vervolgens;
Waalsdorperlaan (met vv Financiën)
Van Vredenburchweg (Rijswijk)
Leyweg (waar nu Winkelcentrum is)
Buurtweg (Terrein S.V.T.)
Groenendael (onderhuurder bij K.L.M.)
Wateringen (terrein van VELO)
Schaapweg (Prinses Irene Sportpark te Rijswijk)

        De kantine in het sportpark Prinses Irene.

Later meer historie van EcSo……………….

 

 

Verder hebben wij helaas van EC-SO nog geen historie kunnen achterhalen of mogen ontvangen. Als u kunt helpen met de historie van deze amateurclub neem dan a.u.b. contact met ons op via onze contact pagina. Ook oude foto’s, namen van spelers en mooie verhalen zijn van harte welkom.

Palmares Ec-So (zaterdag)

Kampioenschappen:
1945-1946 1e klasse C HVB *
1957-1958 2e klasse A HVB
1968-1969 2e klasse A HVB
1989-1990 1e klasse B HVB
* = geen promotie

Andere prestatie’s:

Parade der trainers bij Ec-So:

1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 ?
1965-1966 ?
1966-1967 ?
1967-1968 ?
1968-1969 ?
1969-1970 ?
1970-1971 ?
1971-1972 Jozeph Keek
1972-1973 ?
1973-1974 ?
1974-1975 ?
1975-1976 ?
1976-1977 ?
1977-1978 ?
1978-1979 ?
1979-1980 Jaap van der Mark
1980-1981 Ruud van Wijk
1981-1982 ?
1982-1983 ?
1983-1984 Jaap van der Mark
1984-1985 Jaap van der Mark
1985-1986 ?
1986-1987 ?
1987-1988 ?
1988-1989 ?
1989-1990 Theo Schaap
1990-1991 Remo Oudshoorn
1991-1992 Remo Oudshoorn
1992-1993 Remo Oudshoorn
1993-1994 Bert Blans
1994-1995 Bert Blans

???? -???? Leo Lelieveld

Parade der voorzitters bij Ec-So:

1934-1941 S.C. Bronwasser
1941-1969 Johan M.Ancher
1969-1975 P.H. Witmus
1975-1981 Jaap van Beek
1981-1982 Bob Bartels
1982-1984 Jan Janssen
1984- ???? C. Honigh
???? – ???? R. van Wijk
???? – ???? ??
???? – ???? Jaap van der Mark

Terreinen waar EC-SO heeft gespeeld:

De club heeft ruim de helft van haar bestaan als een soort “zwerfkat” door Den Haag en omstreken gedwaald.
EcSo begon in Clingendaal bij de Staatsmijnen aan de Waalsdorperweg. Vervolgens;
Waalsdorperlaan (met Financiën)
Van Vredenburchweg (Rijswijk)
Leyweg (waar nu Winkelcentrum is)
Buurtweg (Terrein S.V.T.)
Groenendael (onderhuurder bij K.L.M.)
Wateringen (terrein van VELO)
Schaapweg (Prinses Irene Sportpark te Rijswijk)

Ereleden Ec-So:

>

Zijn we nog naar op zoek………