Hvv Cromvliet

Den Haag
01-05-1921 - 30-06-2005

Hvv Cromvliet 1921-2005

De oprichting van Hvv Cromvliet

Op een stuk weiland aan de Rijswijkseweg te Den Haag waren beginjaren twintig van de vorige eeuw de jongens H. Tijsen, F. Bosman, F. Koolhof en Ferry Peers bezig op hun manier de voetbalsport te beoefenen. Al spoedig bleek, dat ook bij andere jongelui uit de omgeving de animo hiervoor groot was, met gevolg dat er een elftal gevormd kon worden. Weldra werden er “wedstrijden” gespeeld tegen andere “verenigingen”. De doelpalen werden eerst even van een of ander bouwwerk gehaald en in plaats van de bovenlat werd een touw gespannen, wat erg praktisch was ten opzichte van de keeper, naarmate hij groot was werd het touw gespannen, zodat hij altijd bij de ‘lat’ kon. Op zondagsavond vond men elkaar altijd terug op de brug van de Noordpolderkade. Als er verloren hadden werd, werd de “vereniging” meestal ontbonden, de doelpalen verkocht en de contributiecenten omgezet in pinda’s en zure worstjes. Maar een dag later werd zde zogenaamde club weer opgericht, werden er nieuwe doelpalen geregeld en konden de jongens weer voetballen.

Al spoedig bleek, dat er eigenlijk leiding ontbrak. Die juiste leiding kregen men in de persoon van de heer Eduard Born, later de feitelijke grondlegger van Hvv Cromvliet. Er kon nu echt vergaderd worden en dat deed men dan in een keuken van het gebouw Ruijsdaelstraat. Op één van die vergaderingen werd besloten om op 1 mei 1921 een echte voetbalvereniging op te richten. Als naam werd er gekozen: de Haagsche Voetbalvereniging S.D.W. (Samenspel Doet Winnen).

Ten gevolge van de grote toeloop van nieuwe leden, was de eerste vereiste een eigen speelveld te bezitten. In de zomer van 1921 slaagden men erin beslag te leggen op een schitterend gelegen terrein aan de Haagweg te Rijswijk (tegenover Hotel Kuys-Witsenburg). Omdat S.D.W. nog maar kort bestond, beschikte men niet over voldoende geld voor een dergelijk terrein. Hierin bracht één van de donateurs uitkomst, door aan de vereniging een lening van een jaar terreinhuur te verstrekken, welke geste dankbaar werd geaccepteerd.
Nu moest er nog voor de accommodatie worden gezorgd. Gelukkig beschikten S.D.W. toen al over leden als A. van der Linden, J.M. Groffen en J.P. Groffen, die met enige assistenten, een kleedtent in elkaar konden zetten. Avond aan avond waren zij nog in het donker met petroleumlampen op het veld bezig.

Inmiddels was er besloten om tot de Haagsche Voetbal Bond (H.V.B.) toe te treden. Omdat er in Amsterdam al een voetbalclub met de naam S.D.W. bestond werd men niet tot de Bond toegelaten. Zodoende werd in 1922 besloten de verenigingsnaam te veranderen in “Cromvliet”, genaamd naar het landgoed waarop het speelveld was gelegen. Zo werd de Hvv Cromvliet wel in het seizoen 1922/1923 toegelaten tot de H.V.B. en met twee elftallen ingedeeld in de derde klasse.


Huize “Cromvliet” op het gelijknamige landgoed.

Seizoen 1922-1923

Zoals gezegd begon de Hvv Cromvliet aan het seizoen 1922-1923 met 2 seniorenelftallen.

Het eerste elftal, met o.a. de spelers J.P. Groffen, J. Gunneweg, A. van der Linden en H. Tijsen, eindigde uiteindelijk op een keurige derde plaats en werd bij keuze gepromoveerd.
Cromvliet 2 speelde dit seizoen geen rol van betekenis.

Seizoen 1923-1924

Vele prettige herinneringen had men over gehouden aan het eerste seizoen op landgoed “Cromvliet”. Heel wat ballen vielen ten offer aan de stoomtram, die op zijn route van Delft naar Den Haag langs het Cromvliet veld reed. Vele ruiten van deze tram werden ingetrapt, maar ook betaald! Door het uitbreidingsplan van de gemeente Rijswijk was Cromvliet helaas genoodzaakt om naar een ander speelveld uit te kijken. Men kreeg een veld aan de Julialaantje te Rijswijk, later beter bekend als de Schimmelweg.

Seizoen 1924-1925

>

In 1925 promoveerde Cromvliet naar de eerste klasse van de HVB.

Seizoen 1925-1926

>

<

Seizoen 1926-1927

>

<

Seizoen 1927-1928

Het jaar 1927 was voor Cromvliet een rampjaar. Niet alleen door het feit dat enige prominente spelers de vereniging hadden verlaten, met als gevolg dat het eerste elftal naar de 2e Klasse HVB degradeerde, maar ook omdat de Gemeente Den Haag beslag legde op het terrein waarop Cromvliet speelde. Mede door deze omstandigheden zag het bestuur zich helaas genoodzaakt om de adspiranten-afdeling op te heffen. Vooral dit laatste was een grote slag voor de vereniging omdat hierdoor de toekomst van Cromvliet op een onzekere basis kwam te staan.

Ondanks deze tegenslagen bleef de geest binnen de vereniging goed en wist het bestuur beslag te leggen op een nieuw speelveld, gelegen aan de Vredenburchweg te Rijswijk.

<

Seizoen 1928-1929

>

<

Seizoen 1929-1930

Ook het bestuur van Cromvliet had niet stil gezeten en boekte eveneens een fraai succes. Het wist namelijk met ingang van het jaar 1930, door tussenkomst van de Stichting Haagse Sport en Speelterreinen, een nieuw veld te verkrijgen. Dit veld was gelegen aan de Schimmelweg te Rijswijk. Hier beschikte men over gemeentelijke kleedlokalen (op achtergrond en had Cromvliet, voor het verstrekken van een kop koffie en/of thee, de beschikking over een klein hokje dat ook als materialen-bergplaats diende. Meer was het niet! Onder een luikje kon je bij regen net droog staan om een flesje limonade te drinken, een reep chocolade of een pakje kauwgum te kopen.

Zowel in kwaliteit als in kwantiteit nam Cromvliet weer in sterkte toe.
Van hieruit begon weer de victorie met als belangrijkste punt dat Cromvliet weer kon gaan beschikken over een aspirantenafdeling. In latere jaren konden maar liefst 7 spelers van het eerste jeugdteam de Cromvlietkleuren in het eerste elftal gaan verdedigen.

<

Seizoen 1930-1931

Zo ging de Hvv Cromvliet met drie seniorenelftallen en één juniorenelftal vol vertrouwen het seizoen 1930-1931 in.

Het vertrouwen werd niet beschaamd want het eerste elftal van Cromvliet werd dit seizoen kampioen van de 2e klasse B van de HVB en promoveerde hiermee naar de 1e Klasse. De herovering van het eerste-klasseschap bracht een dubbele vreugde voor het Cromvliet-kamp omdat dit samenviel met het 10-jarig bestaan (op 1 mei 1930) van de club.
De Cromvliet-familie viert het 10-jarig bestaan van de club.

Het tweede lustrum werd gevierd met de opvoering van de revue “Cromvliet houdt je taai”. Het succes was enorm en dergelijke revues, met een prachtig bal na afloop, werden bij latere jubilea telkens weer georganiseerd in de Dierentuinzaal (er waren dan ruim 1300 aanwezigen!) aan de Benoordenhoutseweg te Den Haag.

Seizoen 1931-1932

De jeugd van Cromvliet heeft door de historie heen een belangrijke plaats ingenomen. Zoals gezegd startte Cromvliet bij aanvang van het seizoen 1930-1931 startte Cromvliet weer met juniorenvoetbal. Met één elftal werd begonnen, en in dit seizoen (1931-1932) kwam er nog een elftal bij. Met het eerste jeugdelftal werd gelijk raak geschoten. Elf geboren straatvoetballertjes. Als junior moest je toen 12 jaar zijn om in verenigingsverband te worden toegelaten. Tot 16 jaar kon je junior blijven, op 17-jarige leeftijd werd je senior.

>

Seizoen 1932-1933

>

Ook op dit seizoen kon Cromvliet terugkijken op een jaar van goede prestaties. Het was namelijk wederom het eerste elftal dat zijn zegetocht voortzette en zodoende kampioen werd van de 1e klasse A van de HVB.

Cromvliet 1 kampioen in seizoen 1932-1933. Staand van links naar rechts: J. Boot, W. Kuiten, H. Westbroek, H. v.d. Laan, J. van Es, H. Bruggemans, J. Lievaart en C. v.d. Broek. Knielend van links naar rechts: F. Peers, H. Ballegooien, H. Kementner, J. Freeke en L. Peers.

Naast het voetbal is van alles gedaan om de jeugd creatief bezig te houden. Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor de allerjongsten waren de Sint Nicolaasavonden waar altijd ook spannende films werden vertoond. Ook de zomertrips naar binnen- en buitenland waren hoogtepunten, waar bijna iedereen nog met veel genoegen aan terugdenkt.

Seizoen 1933-1934

Vroeger speelden de competities zich op twee verschillende niveaus af. De minder begaafde teams speelden hun wedstrijden onder auspiciën van de afdelingen (in ons geval de Haagsche Voetbal Bond = HVB) en de sterkste teams onder de vlag van de KNVB. In het seizoen 1933-1934 was het dan eindelijk zover: Het eerste elftal van Cromvliet was in het vorige seizoen kampioen geworden van de 1e klasse van de HVB en was hierdoor gepromoveerd naar de zondag 4e klasse van de KNVB.

De indeling van Cromvliet 1 voor het seizoen 1933-1934 in de zondag 4e Klasse B luidde als volgt; BTC, Cromvliet, DSO, HDV, Kranenburg, TONEGIDO, VCST, VDS, VOGEL en WIK.

Cromvliet debuteerde matig in de KNVB want van de 18 competitiewedstrijden werden er 4 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en gingen er 11 verloren. Met 11 punten, en de doelcijfers 36-59, eindigde men op de achtste positie van de 4e Klasse B. Dit was nog net voor VCST en VOGEL, die beiden 10 punten behaalden.

>

Seizoen 1934-1935

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1934-1935 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Cromvliet, HDV, Kranenburg, TONEGIDO, VCST, VDS, VOGEL, WIK en Zwart Blauw.

Dit seizoen presteerden de mannen van Cromvliet 1 stukken beter. Van de uiteindelijk 18 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers 47 voor en 40 tegen, eindigde Cromvliet keurig op de vijfde plaats van de ranglijst. Kampioen werd TONEGIDO met maar liefst 31 punten.

Seizoen 1935-1936

In de beginjaren van Cromvliet speelde de club jaren lang in een blauw shirt en een zwarte broek en dit werd later veranderd in een rood-wit-blauw gestreept shirt, zoals het Willem II shirt. Bij aanvang van het seizoen 1935-1936 werd het witte shirt met de rode V-vorm ingevoerd.

In het seizoen 1935-1936 was de zondag 4e Klasse C van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, HDV, Kranenburg, Te Werve, VDS, VOGEL, WIK en Zwart Blauw.

Het vlaggenschip van Cromvliet kende moeizaam seizoen. Van de 16 competitiewedstrijden wist men er 5 te winnen, speelde men 3 keer gelijk en werd er 8 maal verloren. Met 13 punten, en de doelcijfers 43-41, eindigde men samen met Zwart Blauw op de voorlaatste positie van de ranglijst. VOGEL eindigde met slechts 2 punten op de laatste plaats.


Bestuur en feestcommissie in het jubileumjaar 1936.

De op deze foto afgebeelde personen zijn van grote betekenis geweest voor de geschiedenis van Cromvliet.
Zij hebben zich gedurende vele jaren met hart en ziel voor onze club ingezet in een bijzonder moeilijke periode: crisistijd, 2e wereldoorlog en daarna de wederopbouw.

Seizoen 1936-1937

Als er ooit op iedere uitgave gelet moest worden dan was dat wel in de jaren dertig, ook wel de crisisjaren in Nederland genoemd. De contributie bedroeg voor de senioren 30 cent per week en voor de junioren 15 cent. Van kantine opbrengsten was in die tijd bijna geen sprake want een flesje cider en een mikado (een soort koek) was het enige wat geconsumeerd kon worden. Bovendien werd de kantine van Cromvliet ook nog eens verpacht met als tegenprestatie het verzorgen en zuinig bewaren van het materiaal zoals de ballen. Extra inkomsten kwamen voornamelijk uit de entreegelden bij de wedstrijden van het eerste elftal. De entree bedroeg 25 cent.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1936-1937 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, BTC, Cromvliet, DUNO, ‘s-Gravenzande, HDV, Rijswijk, SOA, VOGEL en WIK.

Een onopvallend seizoen ditmaal voor Cromvliet 1 waarin men uiteindelijk in de middenmoot eindigde. Van de 18 competitiewedstrijden won men er 9, speelde 3 keer gelijk en werd er 6 maal verloren. Met 21 punten, en de doelcijfers 44 voor en 34 tegen, eindigde Cromvliet op de vijfde positie van de ranglijst.

Seizoen 1937-1938

Het seizoen 1937-1938 werd één van de hoogtepunten in het bestaan van Cromvliet. De club verhuisde van de Schimmelweg naar een nieuw compex aan de Anna Bijnslaan (De Brinckerinckstraat bestond toen nog niet!) te Den Haag. Op 1 januari 1938 werd onder zeer grote belangstelling het Sportpark “Cromvliet” officieel geopend. De openingsrede werd gehouden door de voorzitter van de Stichting Haagsche Sport- en Speelterreinen , de heer Mr. F.L. Kleyn, die na het hijsen van de clubvlag het Sportpark officieel voor geopend verklaarde. De openingswedstrijd werd gespeeld tegen Hsv VUC, dat in die tijd uitkwam in de hoogste Klasse van de KNVB. Cromvliet verloor deze wedstrijd slechts met 2-3. Bij VUC speelde toen o.a. de legendarische linksbuiten Bertus de Harder. In eerste instantie beschikte Cromvliet nu over één speelveld en voor het eerst over een eigen clubgebouw (3 kleedkamers) en een bescheiden kantine. Het clubgebouw was geheel opgetrokken van hout en voorzien van een kostbaar schuin dak. De bouw van het nieuwe clubhuis kostte in totaal 1900 gulden. Penningmeester Jan Boot bracht wekelijks per fiets 100 gulden naar het Wassenaarse timmerbedrijf.

In het seizoen 1937-1938 kwam het vlaggenschip van Cromvliet uit in de zondag 4e Klasse D van de KNVB. Cromvliet moest in deze Klasse strijden tegen;Ammerstolsche SV, Gouderak, Haasstrecht, Lekkerkerk, Moordrecht, Schoonhoven, Waddinxveen en Zwervers.
Foto Cromvliet 1 van links naar rechts: G. v. Ree, W. Askamp, J. Paul, M. den Exter, W. Zonneveld, E. Lindhout, A. Boon, J. v.d. Bergh, J. Lindhout, F. Peers, J. Bovelander, K. Kraak. Gehurkt het toen jongste juniorlid: C. Verkijk jr.

Qua tegenstanders een zeer onaantrekkelijke klasse natuurlijk met het overgrote merendeel  van clubs uit de regio Gouda. Achteraf was die 4e Klasse D nog niet eens zo erg want aan het einde van het seizoen wist Cromvliet namelijk het kampioenschap te veroveren. Cromvliet was oppermachtig dit seizoen want van de 16 competitiewedstrijden werden er 14 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 1 verloren. Met 29 punten en de doelcijfers 54 voor en 22 tegen eindige men dus op plek 1, ruim voor Gouderak (22 punten) en Lekkerkerk (19 punten).
Door de promotiewedstrijden tegen LFC (Leiden) en Dvv Delft te winnen promoveerde Cromvliet naar de 3e Klasse van de KNVB.

Seizoen 1938-1939

Na het kampioenschap in het seizoen 1937-1938 debuteerde het eerste elftal van Cromvliet dit seizoen in de zondag 3e Klasse van de KNVB. Cromvliet werd ingedeeld in de 3e Klasse B en moest het hierin opnemen tegen: DDC, EDS, Hoek van Holland, ‘t Noorden, ONA, RVC, The Rising Hope, TONEGIDO en VIOS.

Dat het eerste elftal van Cromvliet in het seizoen 1938-1939 wederom zou degraderen hadden zelfs de grootste pessimisten niet durven te voorspellen. Helaas werd dit wel een feit. Het enige lichtpuntje was echter dat dit niet het gevolg was van het te zwak zijn van dit elftal voor de derde klasse maar puur mocht worden toegeschreven aan een zeer ongelukkig seizoen. Herhaaldelijke blessures en het verblijf onder de wapenen van enkele spelers waardoor Cromvliet 1 vaak met een incompleet elftal moest aantreden.
Van de uiteindelijk 18 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 10 verloren. Met 13 punten, en de doelcijfers 38 voor en 56 tegen, eindigde Cromvliet dus op de laatste plaats van de ranglijst.

Het vijfde elftal van Cromvliet deed het beter dit jaar en wist uiteindelijk het afdelingskampioenschap binnen te halen. Van de 12 competitiewedstrijden wist men er 11 te winnen.

Een belangrijke gebeurtenis in dit jaar (1939) was de internationale wedstrijd tegen het Zwitserse FC Red Star uit Zurich. Deze wedstrijd werd door Cromvliet met 4-1 gewonnen.

Seizoen 1939-1940

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd er overal in Europa de algehele mobilisatie afgekondigd, zo ook in Nederland. Dit had natuurlijk ook zijn weerslag op het reilen en zeilen in de sportwereld. Praktisch alle clubs zagen veel leden naar kazernes vertrekken, waardoor zij met incomplete teams zaten. De KNVB besloot daarom een noodcompetitie in te stellen waarin geen promotie of degradatie aan waren verbonden. Om nodeloos reizen te voorkomen werden lagere teams zoveel mogelijk plaatselijk ingedeeld.

Hoewel de wereld in brand stond en iedereen in Nederland de ontwikkelingen dagelijks met grote zorg gadesloeg, ging het leven vooralsnog gewoon door, ook in de sport. De elftallen van Hvv Cromvliet waren verzwakt en het bestuur ontwricht maar desondanks wist de club zich door de moeilijkheden heen te slaan.

Het bestuur van Cromvliet was voor het seizoen 1939-1940 als volgt samengesteld: A. de Roo (voorzitter), J.C. Janssen (2e voorzitter), J.M. Groffen (penningmeester), H. Kool (2e penningmeester), G.A. Borsboom (waarnemend secretaris) en N. Schouten (2e secretaris).

Voor de zondagcompetitie werden 4 seniorenelftallen en 1 veteranenteam ingeschreven. De jeugdafdeling bestond uit een A1 en C1.

De indeling van Cromvliet 1 voor het seizoen 1939-1940 in de zondag 4e Klasse J luidde als volgt; Archipel, BTC, Cromvliet, CVS, HDV, sv De Jagers, Maasstraat, Texas, VCST, VOGEL, Wassenaar en Zwart Blauw.

Het eerste elftal van Cromvliet presteerde dit seizoen naar behoren want van de 17 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 20 punten en de doelcijfers 49 voor en 43 tegen eindige men op de vierde positie van de ranglijst. Omdat het een noodcompetitie betrof was het armoe troef tijdens de competitie want zo zien we bijvoorbeeld Cromvliet in de eindstand 17 wedstrijden hebben gespeeld maar v.v. Texas speelde dit seizoen slechts 10 competitiewedstrijden.

Op 1 maart 1940 verscheen het allereerste clubblad van Cromvliet.

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers ook Nederland binnen en zouden er nog vijf verschrikkelijke jaren volgen.

Seizoen 1940-1941

Na de capitulatie van Nederland ging het “gewone” leven weer verder, zo ook bij de Hvv Cromvliet. Het bestuur van Cromvliet schreef voor de zondagcompetitie 5 seniorenelftallen in. De jeugdafdeling bestond uit 3 juniorenteams.

De competitie-indeling  van het eerste elftal in de zondag 4e Klasse van de NVB was als volgt: Cromvliet, DUNO, ESDO, HDV, sv De Jagers, LDWS, Oranje Blauw, Postalia, Roodenburg, Te Werve, VCST en VVP.

Zo bleek aan het eind van dit seizoen dat de vereniging, ondanks alle ellende van de Tweede Wereldoorlog, in groei was toegenomen. Het eerste elftal van Cromvliet, dat nu weer in dezelfde sterkte kon uitkomen als voor de mobilisatie, behaalde weer het afdelingskampioenschap en wist door het winnen van de promotiewedstrijden tegen GSV en DOSR, wederom terug te keren in de 3e Klasse.
Dit kampioenselftal van Cromvliet was uit de volgende spelers samengesteld: R.L. Boerman (keeper), J. Ph. P. Paul, Aart Boon, W. de Jonge, W.F. Zonneveld, W. Askamp, G. v.d. Ree, J.N. v.d. Bergh, F. E. Peers, E. Lindhout en H.W. Ballegooijen.

Ook het tweede elftal van Cromvliet deed van zich spreken en behaalde met de v.v. Enkes het hoogste aantal punten in haar afdeling. Er volgde dus een beslissingswedstrijd die door Cromvliet met 4-3 werd verloren maar door keuze promoveerde Cromvliet 2 alsnog naar de 1e Klasse van de HVB.

Op donderdag 5 juni 1941 werd bij Cromvliet de Algemene Ledenvergadering gehouden in café Neuf Rijswijkseweg 119 te Den Haag. Voorzitter De Roo en secretaris Van der Linden werden door de aanwezige leden herkozen. Tot nieuwe penningmeester werd de heer J.P. Boot gekozen.
Tijdens deze ALV werd de heer J.M. Groffen, die ruim 17 jaar als 1e penningmeester had gefungeerd, benoemd tot Erelid van Cromvliet.

Seizoen 1941-1942

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1941-1942 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, GDA, Olympia, ONA, De Postduiven, RVC, Scheveningen en Terlaak. Een poule dus uit 8 verenigingen dus dat betekende dit seizoen slechts 14 competitiewedstrijden. Van de 14 wedstrijden wist Cromvliet er 3 te winnen, 6 gelijk te spelen en 5 te verliezen. Met 12 punten en een doelsaldo van 29 voor en 37 tegen, eindigde Cromvliet op een zesde positie van de ranglijst en hield hiermee Terlaak (9 punten) en RVC (8 punten) onder zich.

Het seizoen 1941-1942 bracht Cromvliet drie kampioenen, te weten het derde-, het vierde- en het zevende-elftal. De verrichtingen van de overige elftallen waren over het algemeen bevredigend te noemen.

<

Seizoen 1942-1943

De toestanden werden, ten gevolgde van de naziterreur, voor iedereen steeds moeilijker, zo ook voor de voetbalvereniging Cromvliet. Daarvan getuige het seizoen 1942-1943. Aangezien vele leden elders werden te werk gesteld of moesten onderduiken, moest reeds bij aanvang van de competitie het zevende elftal worden teruggetrokken, spoedig gevolgd door het zesde-elftal.
De A-adspiranten (jeugd) werden vanwege de moeilijke tijdsomstandigheden uit de competitie teruggetrokken en de jeugdige spelers completeerden zoveel mogelijk de overige seniorenelftallen.

De resultaten mochten, gezien de moeilijke omstandigheden, niet onbevredigend genoemd worden.

Het tweede elftal van Cromvliet werd zelfs, na een nek-aan-nek-race met Westerkwartier 2, kampioen van haar afdeling. Omdat de competitie wederom een noodcompetitie was bleef de promotie voor Cromvliet 2 achterwege.

<

Seizoen 1943-1944

Het bestuur van Cromvliet werd in deze periode voor een zeer moeilijk probleem gesteld, doordat de secretaris, de heer A. v.d. Linden, door verraad in handen van de Gestapo was gevallen en naar het “Oranjehotel” was overgebracht. Gelukkig keerde de heer Van der Linden, na ongeveer zes maanden daar te hebben vertoefd, weer bij Cromvliet terug.

In het seizoen 1943-1944 deden vier seniorenelftallen van Cromvliet mee aan de zondagcompetitie. Bij de jeugd speelde op zaterdag een A- en B-juniorenelftal.

Het eerste elftal kwam uit in de 3e Klasse B met daarin als tegenstanders: GDA, GSV, Laakkwartier, Olympia, ONA, De Postduiven, Scheveningen, Terlaak en VCS.

De heren die dit jaar uitkwamen voor Cromvliet 1 waren C. Luijendijk (keeper), P. Schipper, I. Boxhoorn, J.N. van der Bergh, W. de Jonge, W.F. Zonneveld, E. Lindhout, J.J. Groenewege, W. Askamp, W.G.F. Groenewold, J.C. Bovelander en J.C. Bakker.

Over het seizoen 1943-1944 valt ten opzichte van de prestaties der elftallen weinig te vermelden. Meer en meer werd het sportleven ongunstig beïnvloed door de maatregelen van de bezetters.

Seizoen 1944-1945

De competitie, die aanvankelijk op 10 september 1944 zou moeten beginnen, vond geen doorgang, omdat deze in zijn geheel door de bezettende macht werd verboden. Ook de jaarvergadering werd op het laatste moment door de nazi-politiepresident verboden. Daarmee werd het gehele voetballeven lamgelegd! Voor Cromvliet was het toen een belangrijke zaak, om de verenigingseigendommen te beschermen, want door de heersende brandstoffennood was er geen paaltje op het terrein meer veilig. In oktober 1944 ging het bestuur tot drastische maatregelen over door zelf alles af te breken en een en ander in de clubtent op te bergen en vervolgens het terrein onder water te zetten. Niettemin heeft men er blijkbaar een paar natte voeten voor over gehad, want talrijke spulletjes zijn toch nog verdwenen en zullen wel in één of meerdere majo-tjes (=kacheltjes) hun einde hebben gevonden. Gelukkig voor Cromvliet hadden deze majo-bezitters met kennis van zaken gehandeld, want juist datgene wat voor een voetbalwedstrijd onontbeerlijk is, n.l. de clubtent en de doelpalen, is behouden gebleven.

Seizoen 1945-1946

Op 5 mei 1945 kwam dan eindelijk de onvergetelijke Bevrijdingsdag, de dag die voor allen, die hem bewust beleefden, nimmer zal worden vergeten. Zo kwam er dan een einde aan de vijf lange bezettingsjaren waarin de Cromvlieters Eduard Born, P. Spierenburg, J.W.L. Molleman en J.H. Verwoerd om waren gekomen door oorlogshandelingen. Na de verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog bloeide het verenigingsleven alweer enigszins op. De naoorlogse wederopbouw vorderde dit seizoen gestadig, ondanks dat er nog vele moeilijkheden waren. Zo was er bijvoorbeeld een groot gebrek zoals ballen en voetbalschoenen. Deze artikelen waren toen zelfs nog op de bon.

Het bestuur van het 25-jarige Cromvliet was dit seizoen uit de volgende personen samengesteld: A. de Roo (voorzitter), A. v.d. Linden (secretaris), J.P. Boot(penningmeester), J.C. Jansse (2e voorzitter), G.A. Borsboom (2e secretaris) en C.J. Th. Verkijk (commissaris).

Gelijk na de oorlog besloot men om een adspiranten-commissie te gaan vormen om weer met de opbouw van een juniorenafdeling te gaan beginnen. Bij het eerste appel door deze commissie gehouden bleek er een gigantisch gebrek aan schoeisel te zijn zodat er slechts twee jeugdelftallen konden worden samengesteld.

<

Op 1 mei 1946 bestond Cromvliet exact 25 jaar en mocht de club zich verheugen op een prima speelveld, een fraaie clubtent, een actief bestuur en een alsmaar toenemend aantal leden en donateurs. Met andere woorden, er heerste een goede clubgeest binnen Cromvliet.
Het zilveren jubileum werd volop gevierd. In Hotel Kruys Witsenburg hield men een oudejaarsavondviering met o.a. de plechtige huldiging van de oudste leden van Cromvliet de heren Jan Boot, Jan Gunneweg en Ferry Peers en de benoeming van de heer J.H. Goeneveld als Lid van Verdienste en A. van der Linden tot Erelid. Een receptie waarbij bijna de gehele Haagse voetbalwereld acte de presence gaf en een reeks jubileumwedstrijden met als hoofdschotel de erewedstrijd Cromvliet 1- VUC 1.

Ter afsluiting van het 25-jarig jubileum volgde nog de opvoering van de grote Sport- en Jubileumrevue “Hoe was het ook alweer” in de Dierentuinzaal met een prachtig feestavond na afloop. De maar liefst 1300 aanwezigen hadden een onvergetelijke avond.

Seizoen 1946-1947

De wekelijkse clubavonden, zoals deze voor de oorlog werden gehouden, werden weer in ere hersteld. Ook werd er een terreinfonds en even later een jeugdfonds in het leven geroepen waarvan natuurlijk de schatbewaarder van toen, de heer Jan Boot, de geestelijke vader was. Wel was er direct na de oorlog een serre bij de kantine aangebouwd waardoor deze iets ruimer werd.

Bij aanvang van het seizoen 1946-1947 was nog steeds het probleem dat nog niet alle elftallen van Cromvliet aan de competitie konden deelnemen wegens het gebrek aan voetbalschoenen. Een prachtige aanwinst voor het verenigingsleven was de uitgifte van een gedrukt wekelijks clubblad waarvan de heer Duc Zwarts de grondlegger van was. Bij Cromvliet heerste dit seizoen weer een hoera-stemming want de stroom nieuwe leden was haast niet bij te houden en tijdens het seizoen boekten de drie hoogste seniorenelftallen haast week na week overwinningen.

De zondag 3e Klasse F van de KNVB was in het seizoen 1946-1947 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Cromvliet, DHZ, GDA, GSV, Olympia, Spartaan’20, The Rising Hope en Westerkwartier.

Het eerste elftal van Cromvliet kende een uitstekend seizoen waarin men uiteindelijk op 4 mei 1947 het kampioenschap wist te behalen. Van de (slechts) 16 competitiewedstrijden werden er 11 in winst omgezet, speelde men 3 keer gelijk en werd er 2 maal verloren. Met 25 punten, en de doelcijfers 43-18, haalde Cromvliet het kampioenschap van de 3e Klasse F binnen.
In een extra competitie met VIOS (laatste plaats 2e Klasse B), EBOH (kampioen 3e Klasse D) en Fluks (kampioen 3e Klasse E) moest Cromvliet nu strijden voor één plaats in de 2e Klasse. Helaas wisten de mannen van Cromvliet in deze nacompetitie de promotie niet te bewerkstelligen zodat men 3e Klasser zou blijven.

Het eerste elftal van Cromvliet kampioen in seizoen 1946-1947 van de 3e Klasse F. Staand v.l.n.r. I. Boxhoorn, J. Brandse, A. Baas, J. v.d. Bergh, C. Kraak, A. Lem, J. Boot (elftalleider). Knielend v.l.n.r. G. van Ree, W. de Jonge, J. van Geen, E. Lindhout, J. Bovelander.

Het elftal dat in 1947 kampioen werd van de 3e klasse KNVB mag zonder meer het sterkste elftal uit de geschiedenis van Cromvliet genoemd worden. Immers, er bestond nog geen betaald voetbal en er was ook geen hoofdklasse amateurs. De 1e klasse was dus het hoogst bereikbare voor de Nederlandse voetbalclubs. Jan van Geen zou later betaald voetbal in het buitenland gaan spelen. Hij speelde ook mee in de befaamde watersnoodwedstrijd in Parijs tegen Frankrijk, die met 2-1 door Nederland werd gewonnen. Die wedstrijd was indirect oorzaak van de invoering van betaald voetbal in Nederland.

De uitbundige vreugde in het Cromvlietkamp was nog maar nauwelijks geluwd toen ook het tweede elftal afdelingskampioen werd.

Seizoen 1947-1948

Met 17 elftallen, te weten 8 senioren, 7 junioren en 2 pupillen-elftallen nam Cromvliet in het seizoen 1947-1948 aan de competitie deel.

Na de gemiste promotie in het seizoen 1946-1947 moest het eerste elftal van Cromvliet dit seizoen dus gewoon uitkomen in de 3e Klasse van de KNVB. De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1947-1948 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, DHZ, GDA, De Hollandiaan, Leerdam, Slikkerveer, Texas, The Rising Hope en VND.

Cromvliet 1 wist dit seizoen geen potten te breken in de 3e Klasse, sterker nog men hanteerde regelmatig de rode lantaarn. Pas aan het einde van de competitie kwam er in het Cromvlietkamp een zucht van opluchting dat men voor de 3e Klasse behouden bleef. Van de uiteindelijk 16 competitiewedstrijden wist men er 7 in winst om te zetten, speelde 2 x gelijk en er werd 7 x verloren. Met 16 punten, en een doelgemiddelde van 35 voor en 43 tegen, eindigde Cromvliet op de vierde positie van de ranglijst. Kampioen werd Leerdam met 23 punten.

<

Seizoen 1948-1949

In augustus 1948 werd van voorzitter Adriaan de Roo en zijn gezin hartelijk afscheid genomen wegens vertrek naar Indië. Voor zijn grote verdienste aan de vereniging werd hij bij deze gelegenheid benoemd tot Ere-voorzitter van de Hvv Cromvliet. Ook de heer J.M. Groffen werd benoemd tot Ere-lid van Cromvliet. De heer Groffen werd in 1923 lid en had in zijn jonge jaren al heel veel voor de vereniging gedaan, waaronder de bestuursfunctie penningmeester.

De zondag 3e Klasse C van de KNVB was voor het seizoen 1948-1949 uit de volgende clubs samengesteld: BEC, Blauw Zwart, BMT, Cromvliet, GDA, GSV, ONA, VCS en Westerkwartier.

ONA was dit seizoen met 30 punten uit 16 wedstrijden oppermachtig en werd uiteindelijk dan ook met een straatlengte voorsprong kampioen. De mannen van Cromvliet speelden een onopvallende rol in de competitie want van de 16 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 13 punten, en de doelcijfers van 29 voor en 39 tegen, eindigde men onderaan de middenmoot op een zesde positie van de ranglijst.

Een belangrijke aangelegenheid was dit seizoen de wedstrijd HBS 1 tegen Cromvliet 1 op sportpark Houtrust in het kader van de KNVB-bekerwedstrijden. De penningmeester van Cromvliet was hiermee wel in zijn schik maar de spelers van het eerste elftal moesten wel ervaren dat er zowel op technisch opzicht als op het gebied van tempo en uithoudingsvermogen nog wel wat te leren was van het grote HBS (red. helaas is bij ons de uitslag van deze wedstrijd nog niet bekend).

Verder was er in het seizoen 1948-1949, dat zeer vlot verliep door weinig vorst en regen, geen seniorenkampioen binnen de Hvv Cromvliet te begroeten. Het 4e- en 5e-elftal eindigde wel op 1 punt verschil van de kampioen.

Al waren de successen over de gehele linie op de grasmat maar matig, de andere activiteiten binnen Cromvliet waren dat zeker niet. Door zelfwerkzaamheid was er door een groep leden de kantine zodanig gerestaureerd dat daarin regelmatig clubavonden konden worden gehouden. Door die avonden werd de latere zeer populaire klaverjas-afdeling geboren.
Ook de bekende vooroorlogse clubvaantjes werden weer in ere hersteld. Zo werd voor het eerst in 1949 weer de reeks vaantjes uitgereikt aan leden en donateurs die 12,5 jaar onafgebroken lid van de vereniging waren.

Seizoen 1949-1950

Toen einde 1949 de textielschaarste tot het verleden behoorde konden ook de “echte” Cromvlietshirts weer geleverd worden. De penningmeester van Cromvliet had er zijn handel vol aan!

Het clubblad verscheen in een uitgebreider vorm waardoor er meer ruimte kwam voor de schrijvers. Dankzij de goede zorgen van de heer Piet van Rossen, en later van Aart Boon, met zijn trouwe medewerkers vielen de clubbladen iedere week stipt op tijd bij de leden in de brievenbus.

Het bestuur van Cromvliet schreef voor de zondagcompetitie 8 seniorenelftallen in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 6 teams.

In het seizoen 1949-1950 was de zondag 3e Klasse B van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BMT, Cromvliet, GDA, De Hollandiaan, HPSV, Pretoria, Texas, VCS en VDL.

De competitie resultaten van Cromvliet 1 waren dit seizoen over het algemeen verre van rooskleurig te noemen. Van de uiteindelijk 18 competitiewedstrijden wist men er 3 in winst om te zetten, speelde 6x gelijk en werd er 9x verloren. Met 12 punten, en de doelcijfers 30-45, eindigde Cromvliet, samen met GDA op de voorlaatste positie van de ranglijst van de 3e Klasse B. Dit was met slechts 1 punt voorsprong op nummer laatst F.S.V. Pretoria.
In een beslissingswedstrijd tegen GDA, op sportpark Houtrust gespeeld, kreeg Cromvliet een gevoelige (6-0) nederlaag te verwerken maar de mannen van Cromvliet kregen nog een kans om in de 3e Klasse te blijven door een extra competitie te spelen tegen: BEC, DSO en Pretoria.
Ook deze wedstrijden, waarvan de thuiswedstrijden wegens restauratiewerkzaamheden op het Laakkwartier-terrein werden gespeeld, brachten de mannen van Cromvliet 1 geen geluk en zodoende ging het derdeklasseschap, na 11 jaar in deze klasse gespeeld te hebben, verloren.

Het zevende elftal van Cromvliet, ook wel binnen de club “old-timers” genoemd, werd met 27 punten uit 16 duels afdelingskampioen en promoveerde hiermee naar de afdelings 3e Klasse.

Seizoen 1950-1951

De Koninklijke goedkeuring, waartoe in een Buitengewone Algemene ledenvergadering was besloten deze aan te vragen, werd per 16 augustus 1950 aan de vereniging verleend.

Op 17 september 1950 volgde een historische dag voor de Hvv Cromvliet want op die dag werd, met enig ceremonieel, het gehele gerestaureerde terrein officieel geopend door de heer W. Boer (inspecteur voor Onderwijs en Lichamelijke opvoeding).Cromvliet had vanaf nu de beschikking over twee speelvelden, voorzien van hoge ballenvangers. Toen enkele maanden later daarbij ook nog eens enkele trainingslampen werden geplaatst beschikte Cromvliet  over en luxe- en ruime speelgelegenheid.

In het seizoen 1950-1951 was de zondag 4e Klasse C van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, BTC, Cromvliet, DONK, DSO, Gouderak, HDV, Kranenburg, Rijswijk, Steeds Volhraden, VOGEL en Waddinxveen.

Het eerste elftal van Cromvliet kende een uitstekend seizoen maar had alleen de pech dat Rvv Rijswijk nog beter presteerde en met 33 punten kampioen werd. Cromvliet wist van de 22 competitiewedstrijden er 12 te winnen, 4 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Met 28 punten, en een doelgemiddelde van 55 voor en 34 tegen, eindigde Cromvliet op een keurige tweede positie van de ranglijst.

Het zesde lustrum van Cromvliet werd door de club op luisterrijke wijze gevierd. Voorafgaan met een gezellige feestavond in de feestzaal “Die Haghe” kwam Cromvliet daarna met haar genodigden weer bijeen in de grote Dierentuinzaal om getuige te zijn van de mooie, door de heer J.H. Groeneveld geschreven revue genaamd OZO 1951.

Seizoen 1951-1952

Het ledental bij Cromvliet bleef maar een stijgende tendens vertonen want aan de competities van het seizoen 1951-1952 werd door de club met 20 elftallen (10 senioren, 8 junioren en 2 pupillen elftallen) deelgenomen. De successen waren hiermede echter niet in overeenstemming want geen enkel seniorenteam zag kan een kampioenstitel te behalen.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1951-1952 uit de volgende clubs samengesteld: Celeritas, Cromvliet, Delft, DUNO, ‘s-Gravenzande, Hillegersberg’32, Maasstraat, Naaldwijk, RAVA, SIOD, Spoorwijk en SVH.

Celeritas was dit seizoen met 36 punten uit 22 wedstrijden oppermachtig en werd uiteindelijk dan ook met een straatlengte voorsprong kampioen. Ook de mannen van Cromvliet kende een redelijk goed seizoen want van 22 competitiewedstrijden werden er 10 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 25 punten, en de doelcijfers 49-39, eindigde Cromvliet 1 keurig op de vierde positie van de ranglijst van de 4e Klasse B.

Ondertussen kwamen er financiële zorgen, onder meer door de grotere terreinaccommodatie. Naast het onderhoud van de twee velden bleek ook de kantine te klein geworden en moesten er dringend herstelwerkzaamheden aan de kleedkamers worden verricht. De schatkist was echter leeg zodat er naar middelen werd gezocht om het gestelde doel te bereiken. Een prachtig voorbeeld stelde het achtste elftal van Cromvliet door wekelijks bij haar wedstrijden geld in te zamelen ten bate van het inmiddels in het leven geroepen Kantinefonds. Later werd dit een doelpuntenaktie genoemd die geleidelijk door alle elftallen werd overgenomen.

In overleg met de voetbalverenigingen BMT, VCS en VVP werd besloten  de “Bout”-bekerwedstrijden op het complex van Cromvliet te spelen. het batig saldo van deze wedstrijden werd onder de vier deelnemende clubs verdeeld.

Seizoen 1952-1953

Een zeer belangrijke stap van Cromvliet was het in eigen beheer nemen van de kantine. De animator hiervan was de heer Wim Zonneveld.Samen met zijn trouwe werksters hebben zij hiermee de vereniging in de moeilijke jaren financieel gered.

Het vlaggenschip van Cromvliet werd in het seizoen 1952-1953 ingedeeld in de 4e Klasse B KNVB van het zondagvoetbal en ontmoette daarin; Alphia, DONK, DSO, GSV, De Jagers, Maasstraat, Meerburg, Olympia, RAVA, Rijswijk en sv Voorburg.

Een onopvallend seizoen ditmaal voor Cromvliet 1, waarin men uiteindelijk onderin de middenmoot eindigde. Van de 22 competitiewedstrijden won men er 7, speelde 6 keer gelijk en werd er 9 maal verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers 32-39, eindigde men op de achtste positie van de 4e Klasse B. Alphia werd met 33 punten kampioen en met 12 punten degradeerde sv De Jagers.

Dit seizoen waren er bij Cromvliet wel weer een tweetal kampioenen te noteren. Het vierde elftal werd met 32 punten uit 18 wedstrijden kampioen en promoveerde hiermee naar de 1e Klasse HVB. Ook het achtste elftal werd met 24 punten uit 16 duels kampioen.

Seizoen 1953-1954

Om het interne clubleven beter te dienen kwam er een grotere kantine tot stand. Even later werd er zelfs een complete nieuwe inventaris, een nieuwe medaillekast en een standenbord aangeschaft.

De functie van “schatbewaarder” Jan Boot was in deze periode alles behalve benijdenswaardig. Aan het eind van het jaar 1953 werd de heer Boot letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet voor het feit dat hij gedurende 12,5 jaar op zo’n voortreffelijke wijze de verenigings-financiën had beheerd.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1953-1954 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Celeritas, Concordia, Cromvliet, Delft, ‘s-Gravenzande, Naaldwijk, Oliveo, Rijswijk, Tonegido, Voorburg en Westlandia.

Dit seizoen bracht het eerste elftal van Cromvliet het tot een zevende positie in de 4e Klasse B. Van die 22 competitiewedstrijden wist Cromvliet er 8 in winst om te zetten, speelde 3 x gelijk en er werd 11 x verloren. Hiermee behaalde men 19 punten, en een doelgemiddelde van 43 voor en 51 tegen. Westlandia (36 punten) werd dit seizoen kampioen en Oliveo (9 punten) degradeerde.

Voor de getroffen landgenoten bij de februari watersnoodramp werd de wedstrijd Cromvliet 1 – Laakkwartier 1 gespeeld, waarvan de gehele opbrengst werd gestort in het Rampenfonds.

Het seizoen 1953-1954 werd afgesloten  met een zorgelijke financiële positie. Zo waren bijvoorbeeld alle ballen in zeer slechte staat bij Cromvliet maar waren er geen financiële mogelijkheden om nieuwe ballen aan te schaffen. Verder moest er  een grote zuinigheid worden betracht met water- en stroomverbruik binnen de vereniging.

De heer A. van der Linden werd op de grote contactavond in Amicitia aan het Westeinde te Den Haag in de bloemetjes gezet vanwege zijn 25-jarig bestuursjubileum.

Seizoen 1954-1955

Het seizoen 1954-1955 was vooral het seizoen waarin er in het Nederlandse voetbal een “aardverschuiving” plaatsvond in de vorm van de invoering van het betaalde voetbal. Eind 1953 werd de N.B.V.B. (Nederlandse Beroeps Voetbal Bond) opgericht. Deze Bond had de intentie om per seizoen 1954-1955 een prof-competitie op te gaan zetten naast de bestaande amateurcompetities.

In het seizoen 1954-1955 was de zondag 4e Klasse E van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: ADS, ATVV, Cromvliet, Graaf Willem II VAC, KRVC, LenS, Olympia, PDK, RAVA, Stolwijk, VDS en Zwart Blauw.

In het seizoen 1954-1955 presteerde het eerste elftal van Cromvliet uitstekend in de 4e Klasse E en bleef lang in de race voor het kampioenschap. Helaas kon men, aan het slot van de competitie, de strijd om de bovenste plaats net niet volhouden en ging het kampioenschap naar LenS.
Van de 22 competitiewedstrijden werden er door Cromvliet 13 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en gingen er 4 verloren. Met 31 punten, en de doelcijfers 46-23, eindigde men op de tweede positie van de ranglijst, achter kampioen LenS (34 punten).

Aangezien in 1954 het betaalde voetbal zijn intrede deed, kwamen er extra plaatsen in de hogere Klassen beschikbaar. Omdat Cromvliet dus dit seizoen als tweede eindigde in de 4e Klasse promoveerde men automatisch naar de zondag 3e Klasse van de KNVB.
Van de 18 competitiewedstrijden werden er 12 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 4 verloren. Cromvliet 1 behaalde hiermee 26 punten en een doelsaldo van 64 voor en 50 tegen.

Seizoen 1955-1956

In een Buitengewone Algemene Ledenvergadering kwam maar weer eens de slechte financiële situatie waarin Cromvliet in verkeerde ter sprake. Naast een algehele contributieverhoging kwam er een actie-comité tot stand onder leiding van de Ere-voorzitter de heer Adriaan de Roo. In dit kader kwam de klaverjas-afdeling met een verrassende aanbieding om de kantine van een nieuwe vloer te voorzien. Een ondersteunend lid schonk de vereniging drie nieuwe ballen, zomaar uit vreugde omdat het eerste elftal een bepaalde wedstrijd had gewonnen.

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1955-1956 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, BEC, Celeritas, Cromvliet, DHL, Excelsior’20, De Hollandiaan, De Postduiven, VIOS, sv Voorburg, Westerkwartier en Westlandia.

Het werd een moeilijk seizoen voor Cromvliet in de 3e Klasse waarin men nog maar net degradatie kon ontlopen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en gingen er 12 verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers 36-65, eindigde men op de tiende positie van de 3e Klasse A. Dit was nog net voor Westlandia (16 punten) en BEC (14 punten). BEC werd dus het kind van de rekening en degradeerde naar de 4e Klasse KNVB.

De viering van Cromvliet’s zevende lustrum werd samengevat in een volledige feestweek. De gehele week wapperden de vlaggen op het complex van Cromvliet want voor alle elftallen waren jubileum-wedstrijden vastgesteld. Zelfs de klaverjassers kwamen aan hun tafel in actie. De Hsv VUC fungeerde als tegenstander en was daartoe de gehele week de gast.

Het hoogtepunt was zoals gewoonlijk de grote feestavond met bal in gebouw Amicitia aan het Westeinde te Den Haag, waarbij het gezelschap The Storks en een pupillenelftal o.l.v. Cees Pater de Cromvlieters met hun gasten wel wisten te vermaken. Op deze avond werden de heren Jan C. Jansse en Cees J. Th. Verkijk benoemd tot Lid van Verdienste van Cromvliet.

Seizoen 1956-1957

>

In het seizoen 1956-1957 was de zondag 3e Klasse A van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Ammerstolse SV, Archipel, Celeritas, Cromvliet, Delft, DHL, De Postduiven, RVC, VVP, Westerkwartier en Westlandia.

De competitie’s 1955-1956 en 1956-1957 kunnen we wat prestatie’s betreft gelijktijdig worden benoemd. In beide seizoenen waren deze slecht het stelde vooral het eerste elftal teleur. Slechts met de allergrootste krachtsinspanning bleef het vlaggenschip van de vereniging op het laatste moment voor de 3e Klasse behouden. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 7 in winst om te zetten, werd er 1 x gelijk gespeeld en 14 x verloren. Met 15 punten, en de doelcijfers 39-69, eindigde Cromvliet op de voorlaatste positie van de 3e Klasse A. Dit was gelukkig nog net voor Ammerstolse SV, dat met 10 punten degradeerde naar de 4e Klasse.

Cromvliet 2 wist het in dit seizoen nog wel tot een tweede plaats te brengen, maar had echter geen succes in de promotiewedstrijden tegen LFC 2. Het vierde- en vijfde-elftal degradeerden naar de 2e Klasse in de Afdeling ‘s-Gravenhage.

Een zeer belangrijke datum voor alle voetbalverenigingen in Nederland was 24 februari 1957. Nadat tevoren diverse clubvoetbalpools hadden gedraaid werd op vernoemde datum de KNVB-toto een feit. Vanzelfsprekend ging ook Cromvliet daaraan meedoen. Hoewel er van tijd tot tijd nog wel enkele onderbrekingen waren, was het toch deze Toto die de financiën van bijna alle clubs, zeker die van de amateurclubs, heeft gered.

Seizoen 1957-1958

Op 14 juni 1957 volgde er bij Cromvliet een bewogen jaarvergadering en enkele maanden later een daarop aansluitende Buitengewone Algemene ledenvergadering. Hierin werd het bestuur van Cromvliet zeer belangrijk gewijzigd en als volgt samengesteld: W.A. Askamp (voorzitter), C.J. Borst (secretaris), J.N. van der Bergh (penningmeester), A.P. Baas (vice-voorzitter), N. Schouten (2e secretaris), F.H. Boymans (2e penningmeester) en de commissarissen Aart Boon, C.P. Stuyfzand en M.A. Teunissen.

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1957-1958 uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Archipel, Cromvliet, Delft, DHL, GDA, GSV, HPSV, De Postduiven, RVC, Voorburg en Westlandia.

Na twee moeizame seizoenen in de 3e Klasse waren de prestaties van Cromvliet 1 dit seizoen gelukkig beter. Van die 22 competitiewedstrijden wist Cromvliet er 7 in winst om te zetten, speelde 5 x gelijk en er werd 10 x verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers 42-53, eindigde men ditmaal keurig in de middenmoot op een zevende positie van de ranglijst.

Seizoen 1958-1959

Ondertussen waren de financiële zorgen bij Cromvliet verleden tijd geworden. De grote post “Toto-opbrengst” had hiervoor gezorgd.

Begin 1959 werd de belangrijkste post binnen Cromvliet, het secretariaat, ingenomen door de heer Wim de Jonge. Jammer was dat in april 1959 het clubblad in gedrukte vorm wegens omstandigheden niet meer kon worden uitgegeven. Enige tijd later kreeg het daarvoor in de plaats gekomen gestencilde blad een wat beter aanzien door een gedrukte omslag.

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1958-1959 uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Archipel, Cromvliet, Delft, DHL, Excelsior’20, GDA, De Postduiven, Rijswijk, VIOS, Westerkwartier en Westlandia.

Het eerste elftal van Cromvliet bestond dit seizoen uit: A.P. Simmers, A.A. de Bode, K. Vlak, H. van Heese, A. Spaargaren (aanvoerder), J. Jansen, R. Weenink, H.D. Bautz, L. Picavet, A. de Rijk, C.P. Stuijfzand, H.R. Westerhout, A.C. Witkamp, J. van Heese en N. Jansse.

Seizoen 1958-1959 was wederom een uiterst moeizaam seizoen voor de mannen van Cromvliet 1, maar gelukkig kon men wederom ternauwernood degradatie ontlopen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er door Cromvliet 5 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en gingen er 11 verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers 39-56, eindigde men op de elfde en voorlaatste positie van de 3e Klasse B. Dit was net 2 punten meer dan degradant Rijswijk.

Seizoen 1959-1960

Dat de post “Toto-opbrengsten” nog groter zou worden bleek aan het begin van het seizoen 1959-1960, toen een stroom Toto-donateurs tot de vereniging toetraden. De heer Cees Pater was hierin de grote animator.

De clubblad-redactie met haar staf van medewerkers waren op 31 maart 1960 in feeststemming toen “Clubnieuws nummer 1000” aan de de leden kon worden toegezonden. 

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1959-1960 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Archipel, Bodegraven, Celeritas, Cromvliet, GDA, GSV, Olympia, RVC, VIOS, VVP en Westerkwartier.

Het werd een uiterst moeizaam seizoen voor Cromvliet 1 wat uiteindelijk resulteerde in degradatie naar de 4e Klasse. Van de 22 competitiewedstrijden wist Cromvliet er slechts 1 in winst om te zetten, werd er 9x gelijk gespeeld en 12x verloren. Met 11 punten, en de doelcijfers 21-39, was het dan ook niet zo verwonderlijk dat Cromvliet 1 op de laatste positie van de ranglijst van de 3e Klasse B eindigde.

Het heeft lang geduurd alvorens de Cromvlieters ervan overtuigd waren dat honkbal de ideale zomersport was voor een voetballer. Na een gehouden Informatie-, Instructie- en Spelregelavond in februari 1960 ging men over tot de oprichting van een Honkbalafdeling en werd besloten toe te treden tot de KNHB. Op 7 mei 1960 werd met 2 negentallen gestart. En dat het eerste optreden aan het einde van de competitie geslaagd mocht heten, blijkt overduidelijk toen werd besloten ook een juniorenafdeling op te richten. De wat oudere Cromvlieters zullen aan de foto zien dat het grootste gedeelte van de honkballers ook als voetballer actief was (een hoop bekende gezichten, al is de foto 47 jaar oud!). De eerste jaren vonden de wedstrijden op ons complex plaats en dat heeft heel wat kapotte ruiten in de buurt opgeleverd. De kantine draaide gedurende de zomermaanden leuk door, want de wedstrijden werden ook nog eens door veel supporters bekeken. Toen aan het eind van de jaren ’70 het onderhoud van de velden tijdens de zomermaanden in de knel kwam en de wedstrijden op het complex van ADO-honkbal plaatsvonden ging de band met de honkbalafdeling langzaam maar zeker verloren. Toen de statuten van de vereniging moesten worden aangepast aan het verenigingsrecht en bleek dat dit tot extra complicaties zou leiden, werd besloten de afdeling honkbal op te heffen.

Een aantal honkballeden heeft toen “Red Lions” opgericht, een zelfstandige honk- en softbalvereniging die nog altijd bestaat en nu speelt op Sportpark Hoekpolder aan de Weidedreef te Rijswijk. Dat de naam “Red Lions” is gebaseerd op de rode leeuw van het Cromvliet-logo geeft de verbinding tussen beide verenigingen goed aan.

Seizoen 1960-1961

Op de bijzondere algemene ledenvergadering van 21 september 1960 werd de heer Jan Boot, voor zijn zeer grote verdiensten in alle mogelijke functies binnen de club, het Erelidmaatschap van Cromvliet aangeboden. De heer Nico Schouten, die eveneens op een belangrijke staat van dienst in Cromvliet kon terugkijken, werd benoemd tot Lid van Verdienste van Cromvliet.

In het seizoen 1960-1961 begon men bij Cromvliet eindelijk met de kostbare bouw van de nieuwe kleedkamers.

Hvv Cromvliet begon het seizoen 1960-1961 met 8 senioren-, 6 junioren- en 2 pupillenelftallen.

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1960-1961 uit de volgende clubs samengesteld: BEC, Cromvliet, DRL, ‘s-Gravenzande, Hoek van Holland, Martinit, Oliveo, PDK, RKDEO, VELO en Verburch.

Het eerste elftal van Cromvliet presteerde erg matig dit seizoen. Van de 20 competitiewedstrijden wist men er 4 in winst om te zetten, werd er 6x gelijk gespeeld en 10x verloren. Met 14 punten, en de doelcijfers 32-46, eindigde men, samen met Martinit, op een gedeelde laatste positie van de 4e Klasse D. Er moest dus een beslissingswedstrijd komen tussen Martinit en Cromvliet om te kijken wie er nu zou degraderen en wie er 4e Klasser mocht blijven. Op het complex van BEC in Delft werd het uiteindelijk 2-2 en moest er wederom een beslissingswedstrijd komen. Ditmaal won Martinit, wederom op het veld van BEC, met 2-1 en dat betekende dus dat Cromvliet degradeerde naar de HVB.

Op zondag 7 mei 1961 hield het bestuur van Cromvliet een receptie in café Moerwijk om daar het glas te heffen op het 40-jarig bestaan van de club.

Seizoen 1961-1962

<

Na een reeks van degradaties was Cromvliet 1 dus in de afdeling (HVB) terecht gekomen en zodoende kwam men in het seizoen 1961-1961 uit in de 1e Klasse A van de HVB. Hierin trof Cromvliet de volgende tegenstanders; DWO, Full Speed, GDS, HMSH, Marathon, ODB, OSC, SVH, Wippolder en Zwart Blauw.

De volgende spelers vormden dit seizoen het eerste elftal van Cromvliet; Westerhout (keeper), De Bode, Vlak, Van Heese, Bruijn, Janssen, Witkamp, De Hooghe, Weenink, Zonneveld en De Reyer.

Cromvliet 1 kende een onopvallend seizoen want van de 20 competitiewedstrijden wist men er 8 in winst om te zetten, 5 gelijk te spelen en 7 te verliezen. Met 21 punten en een doelsaldo van 38 voor en 40 tegen eindigde men op de vierde positie van de ranglijst. HMSH werd overigens kampioen met 32 punten.

>

Seizoen 1962-1963

In 1962 werden er zes nieuwe kleedkamers naast de kantine aangebouwd waardoor, met het wegvallen van de kleedkamers in het hoofdgebouw, de ruimten voor keuken en opslag veel groter werden. Inmiddels was Cromvliet, voor gedeeltelijk eigen rekening, voorzien van gas, elektra en stromend water. Naast de kleedkamers waren er ook doucheruimtes aanwezig met gasgeisers.

<

Seizoen 1963-1964

Het bestuur van Cromvliet was bij aanvang van het seizoen 1963-1964 als volgt samengesteld: W. Askamp (voorzitter), J.N. v.d. Bergh (penningmeester), W. de Jonge (secretaris), N. Schouten (2e voorzitter), C.P. Stuijfzand (2e penningmeester), H. van Heese (2e secretaris) en de commissarissen J.C. Bovelander, Aart Boon en Jacq. Leemans.

Piet van Anraad was aangesteld als de nieuwe trainer van Cromvliet. Het eerste elftal van Cromvliet werd in het seizoen 1963-1964 ingedeeld in de zondag 1e Klasse A van de HVB met daarin als tegenstanders; BTC, DUNO, DVC, De Flamingo’s, GDS, ODB, De Ooievaars, De Valkeniers, VDS en VVP.

Een onopvallend seizoen ditmaal voor Cromvliet 1 waarin men uiteindelijk in de middenmoot eindigde. Van de 20 competitiewedstrijden won men er 8, speelde 3 keer gelijk en werd er 9 maal verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers van 43 voor en 38 tegen, eindigde Cromvliet op de zesde positie van de ranglijst. De Ooievaars werd met 27 punten kampioen.

<

Seizoen 1964-1965

De Algemene Ledenvergadering van woensdag 15 juli 1964 werd door 47 leden bezocht. Het bestuur werd in zijn geheel herkozen, alleen had commissaris P. Bijersbergen de functie van J.C. Bovelander overgenomen.

Cromvliet nam dit seizoen met 9 seniorenelftallen deel aan de zondagcompetitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 2 A-elftallen, 2 B-, 1 C- en 1 Pupillenteam.

In het seizoen 1964-1965 was de zondag 1e Klasse B van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, DVC, DWO, Maasstraat, Paraat, Taurus, sv Voorburg, VVP en Zwart Blauw.

Van de 18 competitiewedstrijden wist Cromvliet er uiteindelijk 8 te winnen, 2 gelijk te spelen en werd er 8 keer verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers van 39 voor en 39 tegen, eindigde men op een vijfde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1965-1966

>

De indeling van Cromvliet 1 voor het seizoen 1965-1966 in de zondag 1e Klasse A van de HVB luidde als volgt; Concordia, Cromvliet, DWO, GDS, GONA, Taurus, Texas, De Valkeniers, VDS en sv Voorburg.

Ook in het seizoen 1965-1966 draaide Cromvliet 1 moeiteloos mee in de 1e Klasse. Van de 17 competitiewedstrijden (de laatste competitiewedstrijd Cromvliet-VDS om des keizers baard werd niet meer gespeeld) wist men er namelijk 9 in winst om te zetten en werd er 8x verloren. Met 18 punten, en het doelgemiddelde van 51 voor en 33 tegen, eindigde Cromvliet wederom in de middenmoot op een zesde positie van de ranglijst. Kampioen werd Texas met 26 punten.

<

Seizoen 1966-1967

>

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1966-1967 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Concordia, Cromvliet, DHBRK, DWO, De Flamingo’s, Full Speed, GONA, Te Werve en sv Voorburg.

Het vlaggenschip van Cromvliet kende een onopvallend seizoen. Van de 18 competitiewedstrijden wist men er 6 te winnen, 6 gelijk te spelen en werd er 6 keer verloren. Met 18 punten, en een doelgemiddelde van 32 voor en 31 tegen, eindigde men keurig in de middenmoot op een zesde positie van de ranglijst.

<

Op de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 7 juni 1967, werd het bestuur van Cromvliet als volgt samengesteld: W.A. Askamp (voorzitter), N. Schouten (2e voorzitter), P. Eikendal (penningmeester), C.P. Stuijfzand (2e penningmeester), W. de Jonge (secretaris), Chr. Steens (2e secretaris) en de commissarissen Aart Boon, Jac. Leemans en P. Bijjersbergen.
De heer J.N. v.d. Bergh trad na tien jaar optreden als eerste penningmeester af en hiermee werd aan hem het Lidmaatschap van Verdienste aangeboden.

Seizoen 1967-1968

De ledenwerfactie die vorig jaar werd gevoerd werkte dit seizoen door met vooral een grote toeloop bij de pupillen. Het aantal jeugdleden (65 junioren en 92 pupillen) wat Cromvliet bij aanvang van het seizoen 1967-1968 telde was het hoogste wat de club ooit.

<

Het seizoen 1967-1968 werd voor Cromvliet een historisch seizoen. Na vele jaren met het eerste elftal in de onderafdeling (HVB) vertoeft te hebben promoveerde het elftal (met een mix van jeugdig talent en ervaring) uiteindelijk naar de 4e klasse KNVB.

Op 12 mei 1968 versloeg Cromvliet thuis VDS met 1-0 door een doelpunt van Muyser. Deze zege was voldoende voor het kampioenschap en de promotie naar de KNVB.
Cromvliet 1 in seizoen 1967-1968 kampioen van de zondag Hoofdklasse HVB. Staand v.l.n.r: Herwijn van Elswijk, John Muijser, Ab Bauw, Ed Schild, Theo Zonneveld en René Straatman. Gehurkt v.l.n.r: Piet Bruijn, Peter Lakwijk, Cees Pater, Wim Bakx en Rob Bruijn.

Naast het eerste elftal wisten ook het 4e- en 8e-elftal kampioen te worden.

Seizoen 1968-1969

Op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 3 juli 1968 zagen we weinig mutaties in het bestuur. Alleen commissaris P. Beijjersbergen had zich niet herkiesbaar gesteld en werd opgevolgd door de heer H.R. Westerhout.
Het ledental bij aanvang van dit seizoen was in totaal 315 personen. Het aantal donateurs bedroeg 301 personen.

Voor het seizoen 1968-1969 werden er 10 seniorenelftallen voor de zondagcompetitie ingeschreven. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 6 juniorenelftallen en 5 pupillenteams.

Na het kampioenschap van vorig seizoen kwam Cromvliet 1 in het seizoen 1968-1969 uit in de zondag 4e Klasse D van de KNVB met daarin als tegenstanders: BEC, Delfia, GDA, Hoek van Holland, PDK, De Postduiven, Quick Steps, Scheveningen, Vredenburch en Wippolder.

Na de terugkeer in de KNVB wist het eerste elftal van Cromvliet op een eervolle vierde positie van de ranglijst te eindigen.

<

Seizoen 1969-1970

Op woensdag 9 juli 1969 vond in de kantine van Cromvliet de Algemene Ledenvergadering plaats. Voorzitter W. Askamp en penningmeester P. Eikendal waren herkiesbaar maar secretaris W. de Jonge niet. Hij werd opgevolgd door de heer A.J. Nijenhuis.

Nadat de KNVB in februari 1969 na langdurig overleg had besloten te starten met welpenvoetbal zag Cromvliet bij aanvang van het seizoen 1969-1970 haar jeugdafdeling ineens enorm groeien. Voor dit seizoen werden er namelijk 76 juniorenleden en 115 pupillen en welpen voetballertjes ingeschreven.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1969-1970 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, Cromvliet, DSO, De Flamingo’s, GDA, HMSH, Hoek van Holland, De Postduiven, VVP, VVSB en sv Wassenaar

Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist Cromvliet er 7 in winst om te zetten, speelde 4x gelijk en er werd 9x verloren. Zodoende eindigde men met 18 punten (doelsaldo 28-30) op een achtste positie van de 4e klasse B.

<

Seizoen 1970-1971

>

In het seizoen 1970-1971 was de zondag 4e Klasse E van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Aeolus, Cromvliet, Den Hoorn, DSO, Excelsior’20, Het Noorden, De Hollandiaan, Oliveo, Paraat, VIOS en Westerkwartier.

In dit seizoen eindigde het eerste elftal van Cromvliet op een verdienstelijke derde plaats in de 4e Klasse E, met slechts 5 punten achterstand op kampioen De Hollandiaan en 1 punt op nummer twee Het Noorden.  Van de 20 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 7 verloren. Hiermee behaalde Cromvliet 22 punten en een doelsaldo van 23 voor en 22 tegen.

Seizoen 1971-1972

>

Het vlaggenschip van Cromvliet werd in het seizoen 1971-1972 ingedeeld in de 4e Klasse D van de KNVB van het zondagvoetbal en ontmoette daarin; Aeolus, sv Den Hoorn, DSO, Excelsior’20, GDS, De Ooievaars, Schiedam, SMV, TONEGIDO, VFC en Wippolder.

>

Seizoen 1972-1973

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, BEC, BMT, Cromvliet, Excelsior’20, De Flamingo’s, Graaf Willem II VAC, Groeneweg, Kranenburg, Paraat, Rijswijk en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1973-1974

Op woensdag 26 september 1973 werd het fraaie nieuwe clubgebouw van Cromvliet aan de Brinckerinckstraat te Den Haag door wethouder Vink officieel geopend.

<

Seizoen 1974-1975

>

In het seizoen 1974-1975 kwam Cromvliet 1 uit in de zondag 4e Klasse D van de KNVB met daarin de volgende tegenstanders: Den Hoorn, Full Speed, GDS, Graaf Willem II VAC, HMSH, Kranenburg, Oranjeplein, de Postduiven, Schiebroek, Tediro en VVP.

<

Seizoen 1975-1976

>

De zondag Hoofdklasse HVB was in het seizoen 1975-1976 uit de volgende clubs samengesteld; Cromvliet, Duindorp SV, DWO, De Flamingo’s, GSC, Oliveo, Paraat, Quick Steps, SOA, WIK en Wippolder.

<

Seizoen 1976-1977

>

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1976-1977 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, DVC, DZS (De Zwarte Schapen), Juventas, Lyra, Quintus, SVDHB, SVH, Taurus, TEDO, Te Werve, Wit Blauw RK en Zwart Blauw.
Cromvliet 1 kende een uitstekend seizoen 1976-1977, waarbij de mannen van trainer Achino Coletti lang uitzicht hadden op het kampioenschap. Helaas kwam Cromvliet aan het einde van de rit slechts twee punten te kort op de naaste concurrenten Zwart Blauw en Te Werve, die met 40 punten gelijk eindigde op de eerste plaats. Zwart Blauw won de beslissingswedstrijd uiteindelijk met 2-3 en mocht zich kampioen van de 1e Klasse A HVB noemen.
Cromvliet 1 wist van de 26 wedstrijden er 15 te winnen, speelde 8 keer gelijk en verloor slechts driemaal. Met een puntentotaal van dus 38 en een doelsaldo van 43-20 eindigde men op de derde positie van de 1e Klasse A.

<

Seizoen 1977-1978

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Cromvliet, Duindorp SV, De Zwarte Schapen, De jagers, Juventas, LYRA, NIVO, Robin Hood, Taurus, TEDO, VDS, Westerkwartier en Wippolder.
Cromvliet 1 in het seizoen 1977-1978. Staand v.l.n.r: Wim Askamp (voorzitter), Rob Bruijn (verzorger), Jaap Donkervoort, Cock Schaap, Herman Mars,
Ton Kraamwinkel, Adri Toet, André Dekker, Jan Gelderblom (materiaal) en Achino Colletti (trainer). Gehurkt v.l.n.r: Aldo Rossit, Luuk Vrolijk, Jan Keus, Wim van Wouw, Rico Salomons, Rinus den Exter, Hans Donkervoort en Loek Koning.

<

Seizoen 1978-1979

>

Cromvliet 1 kwam in het seizoen 1978-1979 uit in de zondag 1e Klasse B van de Haagse Voetbal Bond met daarin als tegenstanders: BTC, Duindorp SV, GSC, HDV, Quintus, Robin Hood, SEP, VDS, Wippolder en Wit Blauw.

Cromvliet en BTC vormden het hele seizoen onbedreigd het leidende duo in de 1e Klasse B maar omdat er dit seizoen slechts één ploeg kon promoveren bleken de onderlinge duels tussen beide ploegen van doorslaggevende betekenis. Cromvliet wist BTC dit seizoen tweemaal te verslaan, uit werd het 0-4 en thuis aan de Rederijkerstraat 1-0.
Op dinsdagavond 15 mei 1979 won de formatie van trainer Peter Esveld met 0-1 bij VDS en hiermee werd Cromvliet officieus kampioen van de zondag 1e Klasse B van de HVB. Officieel was dit nog niet het geval want Cromvliet moest nog, met een 3-0 voorsprong, een half uurtje  voetballen tegen het destijds gestaakte duel tegen v.v. Robin Hood.

<

Seizoen 1979-1980

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Cromvliet, DWO, ESDO, De Flamingo’s, GDA, GONA, Kranenburg, Oranje Blauw, Paraat, Steeds Voorwaarts, De Valkeniers en Westerkwartier.

In dit seizoen zouden de bovenste twee clubs in de eindranglijst promoveren naar de 4e Klasse KNVB. Helaas was dit net niet weggelegd voor Cromvliet want het elftal van trainer Peter Esveld wist van de 24 competitiewedstrijden er 12 te winnen, 4 gelijk te spelen en 8 te verliezen. Met 28 punten en een doelsaldo van 48 voor en 30 tegen eindigde de promovendus op de vierde positie van de ranglijst. Kampioen Steeds Voorwaarts (36 punten) en nummer twee Westerkwartier (32 punten) promoveerden naar de KNVB.

<

Aan het einde van het seizoen 1979-1980 werd voor het eerst het Voetbal West-toernooi of te wel “de Haagsche Courant Cup georganiseerd. Aan dit toernooi konden alle clubs in Den Haag en omgeving meedoen. Cromvliet presteerde optimaal in deze eerste editie en behaalde zelfs de kwartfinale.

Seizoen 1980-1981

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van woensdag 27 augustus 1980 werd het bestuur van Cromvliet als volgt samengesteld: Wim Askamp (voorzitter), Rinus Bergenhenegouwen (vice voorzitter en jeugdzaken), Peter Eikendal (penningmeester), Alice Groffen-Boer (2e penningmeester en 2e secretaris), Cok Bruin (secretaris), Henk Westerhout (kantinezaken) en Gerard van Nierop (accommodatiezaken).

Voor aanvang van de competitie bleek dat alle 10 de seniorenelftallen over ruim voldoende spelers beschikten dus werd er een voorlopige ledenstop ingesteld. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 15 teams, ondervedeeld in een A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2, F1 en een F2.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, Esdo, De Flamingo’s, GDA, GONA, Kranenburg, Oranje Blauw, Postalia, SEP, SOA en VVP.

De trainingen en coaching stonden dit seizoen onder leiding van Bert van der Meer.

In 1981 bestond Cromvliet 60 jaar en dat ging niet ongemerkt voorbij. Er werden maar liefst duizend kaarten verkocht voor de sublieme feestavond in het Congresgebouw. Tal van bekende Nederlandse artiesten traden op zoals bv. Nico Haak, Hans Kazan, Robert Paul en de winnaars van het Nationale Songfestival “The Familee”. De avond werd gepresenteerd door Hans van Willigenburg.
Tijdens de druk bezochte jubileumreceptie (open huis, zie foto) ontving Wim Askamp de Stadspenning van de gemeente ‘s-Gravenhage.


Cromvliet’s bestuur in 1981: v.l.n.r. Rinus Bergenhenegouwen (jeugdzaken en vice voorzitter), Henk Westerhout (kantinezaken), Cok Bruin (secretaris), Wim Askamp (voorzitter), Peter Eikendal (penningmeester), Alice Groffen-Boer (2e penn./2e secr.) en Gerard van Nierop (accommodatiezaken).

De honk- en softballeden hadden overigens op vrijdag 13 februari 1981 besloten om zich af te scheiden van Cromvliet. Zij gingen verder spelen onder de naam “Red Lions”.

Seizoen 1981-1982

Bij aanvang van het seizoen 1981-1982 telde Cromvliet 344 leden, die als volgt waren onderverdeeld; 3 Ereleden, 141 spelende seniorenleden, 52 niet spelende leden en 148 jeugdleden. In vergelijking met vorig jaar waren dit maar liefst 32 leden minder. Voorts telde Cromvliet 198 donateurs.

Op de ALV van 2 september 1981 bleef het bestuur ongewijzigd. Wel kondigde voorzitter Askamp aan dat dit voor hem hoogstwaarschijnlijk zijn laatste bestuursperiode zou gaan worden.

Het bestuur van Cromvliet schreef dit seizoen voor de zondagcompetitie 10 seniorenelftallen in. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 2 A-elftallen, 3 B-, 3 C-, 2 D-, 2 E- en 1 F-teams.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, DWO, de Flamingo’s, Full Speed, GDA, GONA, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Oranje Blauw, SEP, SOA, Westerkwartier, Wippolder en Zwart Blauw.

Achino Colletti, de trainer van Italiaanse afkomst, was dit seizoen teruggekeerd bij Cromvliet. Ondanks de terugkeer van Colletti kende Cromvliet een matige eerste seizoenshelft want van de slechts 9 competitiewedstrijden (heel veel afkeuringen) had men er 4 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 4 verloren. Met 9 punten en een doelsaldo van 19 voor en 16 tegen, ging Cromvliet op een negende positie van de ranglijst de winterstop in.
Door de strenge winter volgde er ook nog eens een langdurige winterstop waardoor het competitieverloop aardig in de knel raakte. De HVB moest daarom maatregelen treffen. Bij de standaardelftallen veranderde er in principe niets, zij mochten de competitie wel afmaken maar dat betekende wel dat er heel veel doordeweeks gevoetbald moest worden. De lagere seniorenelftallen en de jeugd konden de competitie helaas niet afmaken.

De tweede seizoenshelft ging het niet veel beter wat de prestaties van het eerste elftal betreft. Pas op zondag 25 april 1982 wist Cromvliet 1 zich pas ‘veilig’ te spelen door bij GONA 0-0 te spelen. Omdat concurrent Westerkwartier in deze speelronde verloor mocht het team van trainer Colletti dus ook volgend seizoen in de zondag Hoofdklasse HVB uitkomen.
Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden wist Cromvliet er 6 te winnen, 11 gelijk te spelen en 9 te verliezen. Met 23 punten en een doelsaldo van 50 voor en 47 tegen eindigde men op de achtste positie van de ranglijst.

Het tweede elftal van Cromvliet deed het dit seizoen stukken beter en werd op zondag 9 mei 1982 zelfs kampioen van de Res. Hoofdklasse B van de HVB en promoveerde hiermee naar de reserve 4e Klasse KNVB.

Seizoen 1982-1983

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij Cromvliet werd ditmaal op woensdag 8 september 1982 gehouden. Voorzitter Wim Askamp ging niet akkoord met het door de jeugdcommissie gevoerde beleid en kondigde zodoende, geheel onverwacht, zijn aftreden aan. Omdat er hierdoor ineens een vacature voor een nieuwe voorzitter ontstond werd er besloten om op 13 oktober 1982 een Buitengewone Algemene Ledenvergadering te houden.
Men kan wel spreken over een crisis bij Cromvliet want op de BALV wordt duidelijk dat wanneer de heer W.A. Askamp geen afstand doet van zijn voorzitterschap de overige bestuursleden en de jeugdcommissie meteen aftreden. En zo geschiede! Na stemming behaalde voorzitter W. Askamp 42 stemmen en kandidaat voorzitter P. Eikendal 38 stemmen dus dit betekende dat het gehele bestuur aftrad. Het tijdelijke bestuur van Cromvliet bestond nu uit: W. Askamp (voorzitter), P. Eikendal (penningmeester) en P. Brand (secretaris).

Op de volgende BALV van woensdag 19 januari 1983 werd er eindelijk weer een nieuw bestuur gekozen. W. Askamp bleef voorzitter, N. Jansse (secretaris), P. Eikendal (penningmeester), A. Bovenlander (2e secretaris), J.H. van Wanrooy (2e penningmeester), P. Bruin (jeugdzaken) en R. Peeters (kantinezaken).

Dit seizoen schreef Cromvliet 9 seniorenelftallen in voor de zondagcompetitie. De jeugdafdeling was in het seizoen 1982-1983 uit 2 A-elftallen, 3 B-, 3 C-, 2 D-, 1 E- en 1 F-teams samengesteld.

In het seizoen 1982-1983 was de zondag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Cromvliet, De Flamingo’s, Graaf Willem II VAC, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje Blauw, SEP, SOA, VVM, Westerkwartier, WIK, Wippolder en Zwart Blauw.

De selectie van trainer Anchino Colletti bestond dit seizoen uit: John van Duijne (keeper), Henk de Rijk, R. van Wanrooij, Jan Keus, L. Vrolijk, Wim van Wouw, Ton van Poelgeest, Ton de Rijk, Jaap Donkervoort, Hans Donkervoort, B. van Giessel, R. den Exter, Imre Keki en H. Mars. leider was Karel Kuipers en verzorger Rob Bruin

Het seizoen 1982-1983 werd voor Cromvliet een historisch seizoen want na een verblijf van ettelijke jaren in de HVB, behaalde het eerste elftal de promotie naar de KNVB. De kampioen en de nummer twee van de eindranglijst zouden dit seizoen rechtstreeks promoveren en aangezien Wippolder dit seizoen oppermachtig was, en uiteindelijk ook met 44 punten uit 26 wedstrijden kampioen werd, gokte Cromvliet op de tweede positie.
Op zondag 10 april 1983 konden de manschappen van trainer Colletti definitief beslag leggen op die tweede positie van de ranglijst door in de thuiswedstrijd tegen Kranenburg minimaal gelijk te spelen. Na de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht want Cromvliet stond met 2-0 voor door doelpunten van Hans Donkervoort en Ton de Rijk. Echter in de tweede helft zagen we een erg nerveus spelend Cromvliet en toen Kranenburg zelfs op gelijke hoogte (2-2) kwam was de spanning om te snijden. Gelukkig voor Cromvliet kwam er in deze stand geen wijziging meer. Toen de scheidsrechter voor het eindsignaal floot barstte het feest los, Cromvliet promoveerde naar de KNVB!

We zijn nog op zoek naar de promotiefoto van Cromvliet 1

Van de 26 competitiewedstrijden wist Cromvliet er uiteindelijk 15 te winnen, 7 gelijk te spelen en 4 te verliezen. Hiermee behaalde men 37 punten en een doelsaldo van 59 voor en 26 tegen).

Na een herhaald tweejarig verband had het bestuur van Cromvliet in februari 1983 besloten om het dienstverband met trainer A. Colletti aan het einde van dit seizoen te beëindigen. Onder leiding van Colletti wist zowel het tweede- als het eerste-elftal naar de KNVB te promoveren.

De prestaties bij Cromvliet waren prima maar bestuurlijk was het een drama want in april 1983 besloten voorzitter Askamp en penningmeester Eikendal alsnog af te treden. Hierdoor werd er wederom een ALV uitgeschreven en wel voor 17 mei 1983. Tijdens deze vergadering werd een geheel nieuw bestuur samengesteld dat bestond uit: Nico Jansse (voorzitter). Piet Makkus (vice voorzitter en secretaris), J.H. van Wanrooy (penningmeester), A. Bovelander (2e secretaris en 2e penningmeester), R. Akkermans (jeugdzaken) en R.H. Peeters (kantinebeheer.
Na respectievelijk 27 en 16 jaar bestuurslidmaatschap namen Wim Askamp en Peter Eikendal afscheid en op voorstel van het bestuur werden beide heren benoemd tot Erelid van de Hvv Cromvliet.

Seizoen 1983-1984

Op de Algemene ledenvergadering van woensdag 28 september 1983 waren er geen bijzonderheden te melden. Het pas zittende bestuur bleef gehandhaafd. Wederom werden er een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Ere-voorzitter A. de Roo was maar liefst 60 jaar lid van Cromvliet en kreeg de bijbehorende gouden speld uitgereikt. De heren H.J. van Haasteren en J. van Dongen waren 50 jaar lid en de heer L.J. van de Haas 40 jaar. Maar liefst dertien Cromvlieters werden gehuldigd i.v.m. hun 25 jaar onafgebroken lidmaatschap. Dit waren: Mevr. A. Teunissen, Mevr. D. Witkamp, R. Bonsema, J.P.L. van Dijk, J. de Fluiter, R.S. Innemee, F.A. Grasmeijer, R. van de henst, C. van de Horst, H. Ploeg, H.R. Westerhout, A. de Wit en W.H. Zwarts.

Voor de zondagcompetitie schreef het bestuur van Cromvliet in totaal 9 seniorenelftallen in. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 2 A-Klasse, 3 B-, 2 C-, een D1, E1 en F1. Verder kwam Cromvliet dit seizoen ook met een heren zaalvoetbalteam in competitieverband uit.

Het eerste elftal van Cromvliet was dus weer teruggekeerd in de KNVB Klassen en werd ingedeeld in de zondag 4e Klasse B met daarin als tegenstanders: Bernardus, DSO, HBS, Meerburg, ODB, PDK, Randstad Sport, RKSVM, SJZ, SVLV en VVP.

Het bestuur was erg verheugd dat, de bij Cromvliet zeer bekende, Jan Mars wederom de technische leiding en training van de selecties op zich ging nemen. Het eerste elftal van Cromvliet kende een turbulent seizoen. Na 7 competitiewedstrijden bezat men slechts 2 punten maar na maar liefst 15 wedstrijden ongeslagen gebleven eindigde Cromvliet uiteindelijk op de vijfde positie van de ranglijst. Van de 22 wedstrijden werden er 7 gewonnen, 9 gelijk gespeeld en 6 verloren. Hiermee behaalde het team van trainer Mars 23 punten en een doelsaldo van 45 voor en 37 tegen. ODB werd overigens kampioen met 33 punten.

In het seizoen 1983-1984 schreef het A1-elftal van Cromvliet, o.l.v. trainer Martin de Kort, historie met het bereiken van de Hoofdklasse. Enkele bekende jeugdspelers uit dit succesvolle elftal waren Maurice Kasius, Patrick Lodder, Ed Emmerik, Harm van Doezum, René van der Wetering en (nog B-speler) René Brochard. Het seizoen daarop speelde Brochard bij Feyenoord.


Cromvliet A1 seizoen 1983-1984. Staand v.l.n.r. Vincent Mars(grensr.), Wim v/d Wetering(verz.), Marcel Constant, Ron Eernisse, Maurice Kasius, Ed Emmerik, Olav Maes, Alex den Heijer, Martin de Kort(trainer) en Peter Lakwijk(leider). Zittend Rene v/d Wetering, Patrick Berloth, Harm van. Doezum, Patrick Lodder, Rene Brochard, Frans Brochard en Dave Zaal.

De A-jeugd van Cromvliet trok dit seizoen veel bekijks en vooral tegen het einde van de competitie stonden regelmatig een paar honderd toeschouwers langs de lijn. Leider Peter Lakwijk kreeg als werknemer van Starlift iedere week f.50,- toegestopt van directeur Dé Stoop om de spelers van een hapje en een drankje te voorzien. Dit bedrag werd vaak nog door de ouders of supporters verhoogd.

Seizoen 1984-1985

Ondertussen waren er nieuwe prachtige planken gemonteerd die als zittingen voor de bescheiden Cromvliet-tribune tussen het eerste en tweede veld dienden.

Op de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober 1984 kwam o.a. te sprake het teruglopende ledenaantal van Cromvliet. Verder het het Cromvliet-bestuur als volgt samengesteld: Nico Jansse (voorzitter), Piet Makkus (secretaris en tevens vice-voorzitter), Hans van Wanrooy (penningmeester), Andre Bovelander (2e secretaris), Peter Brand (2e penningmeester), Rob Akkermans (bestuurslid jeugdzaken) en Rene Peeters (bestuurslid kantinezaken). Tijdens de ALV werd de heer J. Leemans benoemd tot Lid van Verdienste van Cromvliet.

Voor de zondagcompetitie werden ditmaal 8 seniorenelftallen ingeschreven bij de KNVB. De jeugdafdeling van Cromvliet bestond uit een: A1, A2, B1, C1, C2, D1, D2, E1 en F1. In de zaalvoetbalcompetitie kwam Cromvliet ditmaal met 2 herenteams uit.

Het eerste elftal van Cromvliet werd voor het seizoen 1984-1985 wederom ingedeeld in de zondag 4e Klasse B. Hierin kwamen de volgende verenigingen uit: BMT, Cromvliet, Duindorp SV, DWO, GDA, HBS, Meerburg, Quick Steps, RKSVM, SJZ, Unitas (L) en Vredenburch.

Door het behalen van een 0-3 overwinning bij Duindorp SV wist Cromvliet 1 zich pas op de allerlaatste wedstrijddag van de competitie “veilig” te spelen, of te wel te behouden voor de 4e Klasse van de KNVB. Van de 22 wedstrijden wist men er 7 te winnen, 6 gelijk te spelen en 9 te verliezen. Met 20 punten en een doelsaldo van 35 voor en 31 tegen eindigde Cromvliet op de zevende positie van de ranglijst. Dat het tot de laatste wedstrijddag spannend was zien we wel in de eindstand van op de achtste en negende positie eindigde Quick Steps en SJZ (eveneens met 20 punten, op de tiende en elfde positie RKSVM en BMT (beide 19 punten) en op de laatste positie Meerburg met 18 punten.

Seizoen 1984-1985 was sowieso een succesvol seizoen voor Cromvliet want op 12 mei 1985 behaalde het tweede seniorenelftal het kampioenschap in de reserve 4e Klasse KNVB, waardoor men volgend seizoen uit zal komen in de reserve 3e Klasse KNVB. Ook de A 1 en het eerste zaalvoetbalteam werden voor de tweede achtereenvolgende keer kampioen.

De succesvolle jeugdselectie-trainer Martin de Kort had besloten om volgend seizoen seniorentrainer van de B-selectie van Cromvliet te worden.

Seizoen 1985-1986

Het verloop in het ledenbestand was bij aanvang van dit seizoen bij Cromvliet minimaal. Slechts enkele leden bedankten en er kwamen even zoveel nieuwe leden de gelederen versterken.

Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 1 oktober 1985 was voorzitter Nico Jansse aftredend en stelde hij zich niet meer herkiesbaar. Door het bestuur werd de heer Piet Makkus kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter en door de leden ook uiteindelijk gekozen. Het bestuur van Cromvliet was nu als volgt samengesteld: P. Makkus (voorzitter), P. Brand (secretaris tevens technische zaken), J.H. van Waanrooij, (penningmeester), R. Akkermans (jeugdzaken), A. Bovelander (2e secretaris), W. Kunsemuller (materiaal en opstallen) en R.H. Peeters (kantinebeheer).

Voor dit seizoen schreef Cromvliet 7 seniorenelftallen in voor de zondagcompetitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 2 A-elftallen, 1 B-, 1 C-, 2 D-, 1 E- en 2 F-teams. In de zaalvoetbalcompetitie kwam Cromvliet ditmaal uit met 2 herenteams en 1 damesteam.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Cromvliet, Duindorp SV, DWO, HS Texas DHB, Quick Steps, Randstad Sport, RAVA, SVLV, Voorburg, Vredenburch en sv Wassenaar.

Wim van der Zwart was aangesteld als de nieuwe trainer van de Cromvliet-selectie. Het eerste elftal van Cromvliet deed het in de eerste seizoenshelft redelijk want met 14 punten uit 12 wedstrijden (doelsaldo 21-21) ging men op de vijfde positie van de ranglijst de winterstop in. In de tweede seizoenshelft speelde Cromvliet geen rol meer van betekenis en zou men uiteindelijk op de zevende plaats van de ranglijst eindigen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 10 verloren. Hiermee behaalde men 20 punten en een doelgemiddelde van 34 voor en 44 tegen.

Op zondag 25 mei 1986 werd het seizoen afgesloten met de traditionele familiedag. Dit keer werd de familiedag gecombineerd met de viering van het 65-jarig bestaan van Cromvliet, Hoogtepunt van de dag was toch wel de wedstrijd tussen de kampioenselftallen uit 1968 en 1979.

Seizoen 1986-1987

De Algemene Ledenvergadering van Cromvliet werd ditmaal gehouden op woensdag 22 oktober 1986. Op deze ALV werd besloten om het aantal bestuursleden tot negen uit te breiden en kwam er als volgt uit te zien: P. Makkus (voorzitter), R. Akkermans (secretaris), J.H. van Wanrooij (penningmeester), A. Bovelander (2e secretaris), B. Koning (jeugdzaken), S. van Doezum (kantine- en seniorenzaken), B. Landsmeer (kantinezaken en evenementen) en W. Kunsemuller (materiaal en opstallen). De functie van 2e penningmeester bleef nog vacant.
Na 12 jaar wedstrijdsecretariaat en 13 jaar leiderschap werd Bob van Deutekom tijdens deze ALV benoemd tot Lid van Verdienste van Cromvliet. Ook gehuldigd werden Melis Stuyfzand en Chris Jongenelen (40 jaar lid van Cromvliet) en Bert Koning (25 jaar lid).

Ook voor het seizoen 1986-1987 werden er voor de zondagcompetitie 7 seniorenelftallen ingeschreven. Bij de jeugdcompetitie kwam Cromvliet in dit seizoen uit met een A1, B1, B2, C,1, C2, D1, E1, F1, F2 en F3. Voor de zaalvoetbalcompetitie mocht Cromvliet wederom een extra team inschrijven zodat er nu 3 herenteams en 1 damesteam in competitieverband uitkwamen.

In het seizoen 1986-1987 was de zondag 4e Klasse B van de KNVB als volgt samengesteld: ASC, Cromvliet, Duindorp SV, DWO, GDA, HVV, Naaldwijk, Quick Steps, RAVA, UDO, Vredenburch en sv Wassenaar.

De A-selectie van trainer Wim van der Zwart bestond dit seizoen uit: Marty Mars, Henk van Wijk, Jan Keus, Ruud van Wanrooij, Jaap Donkervoort (aanvoerder), Andre Foray, Maurice Kasius, Henk de Rijk, Patrick Lodder, Harm van Doezum, Ton de Rijk, Michel Grasmeyer, Cees Kunsemuller, Aad Lubach, Hans van Wanrooij, Ton van Poelgeest en Emiel Schuiling.

Voor aanvang van de competitie werd er door Cromvliet nog van 22 t/m 24 augustus een trainingskamp belegd op Papendal (bij Arnhem).
Al met al werd het een tegenvallend seizoen voor Cromvliet want met name in de thuiswedstrijden werden er veel te weinig punten gepakt. Met uiteindelijk een magere 19 punten had er veel meer ingezeten.

>

Seizoen 1987-1988

Om woensdag 7 oktober 1987 vond bij Cromvliet de Algemene Ledenvergadering plaats. Op A. Bovelander (2e secretaris) na was het hele bestuur herkiesbaar. De functie van 2e penningmeester was al een tijdje vacant. Het bestuur van Cromvliet ging een onderzoek starten naar de mogelijkheden van realisering van een nieuwe trainings-accommodatie. Hierbij werd gedacht aan de aanleg van een kunstgrasveld en uitbreiding van de accommodatie met twee kleedkamers.
De heer W. Schouten werd op deze ALV gehuldigd met het feit dat hij maar liefst 60 jaar lid van Cromvliet was.

Wederom werden er voor de zondagcompetitie 7 seniorenelftallen ingeschreven. Bij de jeugd van Cromvliet namen ditmaal een A1, B1, B2, C1, D1, E1, F1 en F2-team deel aan de competitie. De zaalvoetbalafdeling van Cromvliet bleef maar groeien want voor dit seizoen werden maar liefst 5 herenteams en 1 damesteam ingeschreven voor de competitie.

Voor het seizoen 1987-1988 werd Martin de Kort als trainer van de A-selectie aangesteld. De Kort was geen onbekende voor de club want hij had jaren bij Cromvliet in het eerste elftal gespeeld en was hiervoor o.a. vier jaar jeugdtrainer en twee jaar trainer van de B-selectie.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1987-1988 uit de volgende clubs samengesteld: Celeritas, Cromvliet, DSO, Duindorp SV, GDS, HVV, ODB, Quick Steps, RAVA, VTL, Vredenburch en sv Wassenaar.

De A-selectie van dit seizoen bestond uit Harm van Doezum, Arno Smit, Olav Maes, Jan Keus, Emiel Schuiling, Aad Lubach, Ruud van Wanrooy, Maurice Kasius, Cees Kunsemuller, Rob Bruijn, Michel Grasmeijer, Patrick Lodder, Jaap Donkervoort en Ron Eernisse. Cromvliet maakte dit seizoen een ontspannen indruk en eindigde tenslotte op een veilige plaats in de middenmoot van de 4e Klasse B.

>

Seizoen 1988-1989

<

Het eerste elftal van Cromvliet werd in het seizoen 1988-1989 ingedeeld in de zondag 4e Klasse B met ditmaal als tegenstanders: Celeritas, Delft, Duindorp SV, GDA, ODB, Quick Steps, RAVA, Scheveningen, Vredenburch, VVP en sv Wassenaar.

>

Seizoen 1989-1990

>

Ook in seizoen 1989-1990 kwam het vlaggenschip van Cromvliet in de zondag 4e Klasse B van de KNVB uit, samen met: Celeritas, sv Den Hoorn, ODB, De Postduiven, Quick Steps, RAVA, Scheveningen, Spoorwijk, VIOS, Vredenburch en VVP.
Cromvliet 1 in seizoen 1989-1990. Staand v.l.n.r: Staand v.l.n.r: Miranda Moerkerk, Coos Hubscher, Jaap Donkervoort, Maurice Kasius , Harm van Doezum, Ruud van Wanrooij, Maurice Timmermans, Sjaak van Doezum, Vincent Mars, Emiel Schuiling en leider Jan Dubbendorfer. Zittend v.l.n.r:André Foray ,Olaf Mars, grensrechter Ronald Beumer, Patrick Lodder, Michel Grasmeijer, Jan Keus en Arno Smits.

>

Seizoen 1990-1991

Ter gelegenheid van het feit dat Ere-lid en oud-voorzitter Wim Askamp zestig jaar onafgebroken lid was van Cromvliet werd er op zaterdag 15 september 1990 aan de Brinckerickstraat een receptie gehouden.

In oktober 1990 besloot voorzitter P. Makkus wegens privéomstandigheden zijn functie met onmiddellijke ingang neer te leggen. Zijn taken werden tijdelijk overgenomen door de vice-voorzitter D. Klinkenberg.
Op donderdag 29 november 1990 volgde de Algemene Ledenvergadering met daarin o.a. de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Periodiek aftredend waren de bestuursleden R. Akkermans, M. Mars, A. Kasius en W. Kunsemuller. Zij stelden zich echter weer herkiesbaar. P. Makkus en F. Boes waren dus wel aftredend. De heer Hans van Wanrooij werd bereid gevonden om de functie van voorzitter van Cromvliet te gaan vervullen.

Er namen dit seizoen 7 seniorenelftallen van Cromvliet deel aan de zondagcompetitie en 1 team aan de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 2 A-elftallen, 1 B-, 2 C-, 2 D-, 3 E- en 3 F-teams. Voor de zaalvoetbalcompetitie werden drie herenteams ingeschreven.

De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1990-1991 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, Cromvliet, DWO, GDA, Graaf Willem II VAC, HTSV, MVO’72, Neta Dall, Westerkwartier en FC Zoetermeer.

Het werd een uiterst spannende competitie waarbij ook de zaterdag 1 van Cromvliet lange tijd mee deed in de strijd om het kampioenschap. Toen de concurrenten waren uitgespeeld moest Cromvliet nog één wedstrijd spelen en wel tegen de nummer laatst Westerkwartier. Als er werd gewonnen kwam men op gelijke hoogte met koploper Neta Dall en met een gelijk spel op gelijke hoogte de nummers twee FC Zoetermeer en HTSV. Cromvliet won uiteindelijk vrij simpel met 0-4 en moest zodoende een kampioenswedstrijd tegen Neta Dall spelen.
Van de 18 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 4 verloren. Met 22 punten, en een doelsaldo van 47 voor en 35 tegen eindigde men zoals gezegd op een gedeelde eerste plaatst met Neta Dall.

Op zaterdag 4 mei 1991 volgde dus de kampioenswedstrijd Cromvliet tegen Neta Dall op het terrein van sv KMD. In de stromende regen versloeg het etam van de trainers Jan Keus en Frans Timmermans Neta Dall met 4-2 en hiermee kon de kampioensvlag bij Cromvliet in top.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1990-1991 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Celeritas, Cromvliet, HBS, HVV, ODB, Quick Steps, Randstad Sport, RAVA, Spoorwijk, SVLV en WIK.

Na wat sponsor perikelen kon het bestuur begin januari 1991 een nieuwe sponsor presenteren en zodoende pronkte vanaf 6 januari de naam “Fortunati” op de shirts van het eerste elftal. Het eerste elftal van Cromvliet speelde een onopvallend seizoen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 8 verloren. Met 21 punten en een doelsaldo van 35 voor en 45 tegen eindigde het team van trainer Martin de Kort op de zevende positie van de ranglijst.

>

Seizoen 1991-1992

Op donderdag 31 oktober 1991 vond bij Cromvliet weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Het complete bestuur van Cromvliet was aftredend maar herkiesbaar en zodoende als volgt samengesteld: J.H. van Wanrooij (voorzitter), P. Akkermans (secretaris), R.A. van Wanrooij (penningmeester) en B. Koning (jeugdvoorzitter).

Voor de zondagcompetitie schreef Cromvliet 8 seniorenelftallen in bij de KNVB en bij de zaterdag één team. De jeugdafdeling bestond uit een A1, B1, C1, C2, D1, D2, E1, E2, E3, F1 en een F2-team. Naast de jeugdafdeling Bij de zaalvoetbalcompetitie van Cromvliet met 3 herenteams uit.

De zaterdag 1 van Cromvliet kwam dit seizoen uit in de 1e Klasse B van de HVB met daarin als tegenstanders; LenS, HS Texas DHB, HTSV, Kamraan, PGS, Postalia, Quick Steps, SVGWGEB, VELO en sv Wassenaar.

>

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1991-1992 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, DSO, HBS, HVV, Kranenburg, LenS, RAVA, SVLV, VVP, Wassenaar en WIK.

Tot de laatste wedstrijddag was het onzeker of het eerste elftal van de zondag zich zou kunnen handhaven in de 4e Klasse van de KNVB maar uiteindelijk lukte het op het nippertje.

Seizoen 1992-1993

Voor de viering in 1996 van het 75-jarig bestaan van Cromvliet werd er alvast een jubileumcommissie in het leven geroepen die bestond uit zes personen. Dit waren Mary Kunsemuller, Wim Askamp, Bart Landsmeer, Peter Eikendal, Karel Kuypers, Rob Jager, Bert Koning en Ben Eikendal.

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op donderdag 29 oktober 1992. De huidige bestuursleden H. van Wanrooij (voorzitter), R. Akkermans (secretaris), R.A. van Wanrooij (penningmeester), M. Mars (2e penningmeester), W. Kunsemuller (commerciële zaken en zaalvoetbalafdeling) en B. Koning (jeugdvoorzitter) werden herkozen.

Bij een zware storm in januari 1993 werd het oude scorebord van Cromvliet dusdanig vernield dat vervanging noodzakelijk bleek. Binnen een mum van tijd werd er door de leden een bedrag van 550 gulden opgehaald om een nieuw scorebord aan te schaffen.

Voor het seizoen 1992-1993 schreef het bestuur voor de zondagcompetitie 7 seniorenelftallen in en voor de zaterdagcompetitie 1 seniorenteam. De jeugdafdeling van Cromvliet was ditmaal uit een A1, C1, C2, D1, D2, E1, E2, E3, E4, F1 en F2-team samengesteld. In de zaalvoetbalcompetitie kwam Cromvliet dit seizoen uit met 4 heren- en 2 damesteams.
Met dit aantal teams was het op de twee velden op het complex aan de Anna Bijnslaan te Den Haag dringen geblazen en daarom besloot het bestuur om voor het veldvoetbal een tijdelijke ledenstop in te stellen.

De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BMT, Cromvliet, DWO, ESDO, GDA, Graaf Willem II VAC, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Vredenburch en Westerkwartier.

De zaterdag 1 van Cromvliet kwam dit seizoen uit in nieuwe shirts met als shirtsponsor de firma Fortunati. De zaterdagselectie bestond dit seizoen uit: P. Berloth, F. Vlug, F. Nieuwland, M. Graf, A. Foray, J. Walburg, M. Vollebregt, R. Verheyen, R. Oosterbaan, J. Stade, E. Emmerik, R. Kuyper, B. Nieuwland, R. Landsmeer, D. Slob en D. Warnau. Leiders waren B. Gregoire en R. Beumer.

>

De 4e Klasse C van de KNVB-zondag was voor het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Celeritas, Cromvliet, GDA, GONA, HBS, HVV, Kranenburg, Laakkwartier, RAVA, REMO en WIK.

Bijna traditiegetrouw werd er pas op de laatste wedstrijddag beslist in welke klasse de zondag 1 van Cromvliet volgend seizoen zou gaan spelen. Op zondag 25 mei moest Cromvliet thuis aantreden tegen REMO en bij een overwinning zou het team van trainer Simon Venema zich handhaven in de 4e Klasse. De uitslag werd echter 2-2 waardoor Cromvliet, samen met WIK en HVV (alle drie de clubs 17 punten uit 22 duels), via de nacompetitie moesten gaan uitmaken welke twee ploegen KNVB-er zouden blijven. WIK en HVV beten de spits af en deze wedstrijd eindigde in 2-2. Dit betekende dat als Cromvliet op zondag 9 mei thuis van WIK zou winnen het KNVB-schap al veilig gesteld zou zijn. Het werd echter een enorme domper want WIK ging met de 2-3 winst aan de haal. Ook de wedstrijd tegen HVV  (4-1) ging verloren. Heel Cromvliet in rouw natuurlijk maar de club kreeg gelukkig nog een extra kans om zich te behouden van twee plaatsen in de 4e Klasse door wederom drie wedstrijden te spelen in een nacompetitie. Ditmaal waren de tegenstanders Randstad Sport, Groeneweg en Hsv SOA. Na een volledige competitie en twee slopende na-competities wist Cromvliet zich uiteindelijk te handhaven in de 4e Klasse KNVB. Van Randstad Sport werd nog wel verloren maar vervolgens volgde er overwinningen op Groeneweg en Hsv SOA.

Seizoen 1993-1994

>

De indeling van de zaterdag 1 van Cromvliet voor het seizoen 1993-1994 in de 2e Klasse van de HVB luidde als volgt; Archipel/Ornas, Blauw Zwart, Cromvliet, DVC, GDA, Graaf Willem II VAC, GSC, HTSV, LenS, Marine, MVO’72, PZH, sv Voorburg en Westerkwartier.

>

De 4e Klasse C van de KNVB-zondag was voor het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: Celeritas, Cromvliet, Duindorp SV, GDA, Groen Wit’58, HBS, Kranenburg, ODB, Postduiven, Quick Steps, Scheveningen en WIK.

Met een 0-5 thuisnederlaag tegen ODB begon Cromvliet op zondag 5 september 1993 niet echt hoopvol aan de competitie. Ook in de tweede competitiewedstrijd leek het wel een schiettent toen de formatie van trainer Simon Venema 5-5 speelde bij Groen Wit’58. Echter hierna wist Cromvliet drie wedstrijden op rij te winnen en nestelde zich hiermee in de strijd om de koppositie. Sterker nog, tijdens de winterstop was men zelfs koploper, al was de stand bovenin de 4e Klasse C ongekend spannend gezien de stand: 1. Cromvliet 11-14, 2. ODB 10-13, 3. Kranenburg 10-13, 4. HBS 9-12 en 5. Scheveningen 11-12.

Met overwinningen op De Postduiven (1-5), Duindorp SV (6-1) en GDA (2-3) begon het elftal van trainer Venema ijzersterk aan de tweede competitiehelft. Echter na de geheel onnodige 1-2 thuisnederlaag tegen Quick Steps werd de strijd om het kampioenschap alleen nog maar spannender, al leek Cromvliet op een gegeven moment toch wel over de beste papieren te beschikken.
Op zondag 15 mei 1994 kon Cromvliet, in de thuiswedstrijd tegen De Postduiven, geschiedenis schrijven want de club had aan één punt genoeg om het kampioenschap van de 4e Klasse C te gaan vieren. Na een 0-0 ruststand legde de ploeg van trainer Simon Venema in de tweede helft de basis van de 2-1 overwinning en dus het kampioenschap. Warner Kooima scoorde in de 48e minuut de 1-0 en in de 77e minuut zette Rene Chaudron de 2-0 op het scorebord. Een minuutje later scoorde De Postduiven nog wel de 2-1 maar daar bleef het dan ook bij. Na het laatste fluitsignaal werden de champagneflessen opengetrokken want na een verbeten strijd  tussen de titelkandidaten HBS, ODB en Cromvliet kon bij laatstgenoemde club de kampioensvlag in top!

<

Seizoen 1994-1995

>

De zaterdag 2e Klasse van de HVB was in het seizoen 1994-1995 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel/Ornas, Ariston’80, Blauw Zwart, Cromvliet, DZS (De Zwarte Schapen), DVC, GDA, GDS, Graaf Willem II VAC, KSD, LenS, MVO’72 en FC Zoetermeer.

Zowel de kampioen als de nummer twee op de eindranglijst zouden dit seizoen promoveren naar de zaterdag 1e Klasse van de HVB. De zaterdag 1 van Cromvliet speelde een uitstekend seizoen waarin FC Zoetermeer oppermachtig was en uiteindelijk dan ook met 40 punten kampioen werd. Cromvliet wist van de 24 competitiewedstrijden er 15 te winnen, 4 gelijk te spelen en 5 te verliezen. Met 33 punten, en een doelsaldo van 68 voor en 37 tegen, eindigde men op de vierde positie van de ranglijst. Dit was slechts 1 punt achter Ariston’80 en KSD, die op een gedeelde tweede plaats eindigde.

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1994-1995 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Cromvliet, Delfia, DHL, DSO, DWO, GDS, GONA, Oliveo, RAVA, RKAVV en sv Voorburg.

>

Seizoen 1995-1996

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: Ariston’80, BSC’68, Cromvliet, Marine, Neta Dall, PGS, RAS, RVC, VCS en Vredenburch.

<

De zondag 1 van Hvv Cromvliet werd in het seizoen 1995-1996 ingedeeld in de 4e Klasse B van de KNVB en trof hierin de volgende tegenstanders; BTC, HS Texas DHB, Laakkwartier, ODB, OSC, Paraat, Scheveningen, SOA, VVP, sv Wassenaar en WIK.

Vanaf dit seizoen werd er door de KNVB een nieuwe puntentelling ingevoerd. Een overwinning leverde tegenwoordig drie punten op i.p.v. twee.

Wim Boere was voor dit seizoen aangesteld als de nieuwe trainer bij Cromvliet. De rest van de technische staf bestond uit Jan Dubendorffer (leider), Wim van de Wetering (verzorger), Jeroen Plugge (materiaal) en Ronald Beumer (grensrechter). De selectie van trainer Boere bestond dit seizoen o.a. uit; Arno Smits (keeper), Marco Immers, Andre Weber, Ferry van Riet (aanvoerder), Ronald Velders, Michel Alsemgeest, Michel Grasmeier, Ferdi Macknack, Maurice Kasius, Coen Batelaan, Ashwin Hygenaar en Vincent Mars.

Scheveningen was dit seizoen oppermachtig in de 4e Klasse B en werd zodoende dan ook met 53 punten kampioen. Cromvliet presteerde dit seizoen naar behoren want van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 11 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 37 punten en een doelsaldo van 48 voor en 40 tegen, eindigde men op een keurige vijfde positie van de ranglijst.

Tijdens de periode september 1994 en april 1996 is de “Commissie Cromvliet 75” hard aan de slag geweest om een zo leuk mogelijk feestprogramma samen te stellen voor iedereen die Cromvliet een warm hart toedraagt naar aanleiding van het 75-jarig bestaan in 1996.

Seizoen 1996-1997

>

Toen in 1996 de Haagse Voetbal Bond (HVB) werd opgeheven, “promoveerde” de zaterdag 1 van Cromvliet naar 5e Klasse (de laagste klasse) van de KNVB. De zaterdag 5e Klasse C werd dit seizoen gevormd door; Cromvliet, GDA, HPSV, Jai Hanuman, LenS, Marine, RFC’95, RVC, Schipluiden, Semper Altius, Te Werve en WIK.

De zaterdagvoetballers van Cromvliet speelden dit seizoen geen rol van betekenis want met 18 punten uit 22 duels, doelsaldo 36 voor en 86 tegen, eindigde men op de negende positie van de ranglijst. Dit was nog wel voor GDA (13 punten), LenS (10) en WIK (2).

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1996-1997 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, DZS (De Zwarte Schapen), GDA, GONA, HS Texas DHB, Kranenburg, Laakkwartier, De Postduiven, SOA, SVH en WIK.

De selectie van Cromvliet 1 zag er dit seizoen als volgt uit; Arno Smits, Marcel Huizer, Andre Weber, Jerry Warmerdam, Ronald Velders, Michels Alsemgeest, Tom Wiegman, Maurice Kasius (aanvoerder), Coen Batelaan, Carlos Schippers, Warner Kooima, Raymond Hofstede, Raymond van Rijn, Rb Fortunati en Vincent Mars. Trainer was Wim Boere, leider; Bas Gregoire, verzorger; Ewald Agaton en grensrechter; Rob van Zweden.

Al voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd werd Kranenburg, met spelers als Bert Dusbaba, Ramon Pavon, Zier Tebbenhoff, Richard Linnenbank, Martin Abbenhuis en keeper Ricardo Darsan, als de toekomstige kampioen van de 4e Klasse C bestempeld. Toch was het Cromvliet dat met overwinningen op achtereenvolgens SVH (3-0), GDA (0-3), De Zwarte Schapen (3-5), BTC (3-0), WIK (2-5) en De Postduiven (4-3) uitstekend aan de competitie begon en brutaal aan kop stond van de 4e Klasse C. Pas op zondag 20 oktober 1996 liep de formatie van trainer Boere tegen haar eerste verliespunten op toen er 4-4 werd gespeeld bij GONA. Helaas werd een week later de kraker tussen koploper Cromvliet (7 gespeeld en 19 punten) en nummer drie van de ranglijst Kranenburg (7 gespeeld en 17 punten) afgelast. Op de achtste wedstrijddag verloor Cromvliet thuis van Hsv SOA met 1-3 en nam Kranenburg de koppositie van 4 C over. Vanaf dat moment zou Kranenburg het gehele seizoen de koppositie niet meer afstaan. De stand bovenin de 4e Klasse C was tijdens de winterstop als volgt; 01. Kranenburg 12-32, 02. Cromvliet 11-25, 03. Laakkwartier 10-21 en 04. GONA 13-21.

Direct na de winterstop won Cromvliet van BTC (2-5), HS Texas DHB (1-3) en WIK (7-1) terwijl koploper Kranenburg verrassend puntenverlies leed. Cromvliet naderde Kranenburg zodoende op 4 punten en had bovendien nog een wedstrijd te goed. Toen de mannen van trainer Wim Boere totaal onverwacht met 3-1 van De Postduiven verloor en vervolgens de kraker aan de Anna Bijnslaan tegen Kranenburg nipt met 3-4 verloor was de competitie zo goed als beslist.
De voorspelling kwam dan ook uit want het oppermachtige Kranenburg werd met maar liefst 59 punten en een doelsaldo van 90 voor en 35 tegen, de terechte kampioen. Cromvliet wist van de 22 competitiewedstrijden er uiteindelijk 14 te winnen, 1 gelijk te spelen en 7 te verliezen. Met 43 punten en een doelsaldo van 65 voor en 45 tegen eindigde men op een ietwat teleurstellende vierde positie van de ranglijst.

Seizoen 1997-1998

>

De A-selectie van Cromvliet, o.l.v. trainer Wim Boere, was voor het seizoen 1997-1998 als volgt samengesteld: Marcel Verschoot, Rogier Blom, Sander van Brederode, Michel Alsemgeest, Maurice Batelaan, Romeo Bonapart, Richard Bruijn, Rene Chaudron, Michael Dors, Rob Fotunati, Marco Immers, John de Jong, Maurice Kasius, Albert Looyestein, Mario Mansveld, Raymond van Rijn, Carlos Schippers, Marcel Spoor, Jerry Warmerdam en Tom Wiegman.

<

Seizoen 1998-1999

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1998-1999 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, GONA, GSC-ESDO, Hoek van Holland, LenS, Lyra, Naaldwijk, Quick Steps, Quintus, RAVA, RKSVM en SVH.

Het eerste elftal van Cromvliet kende een bewogen jaar. De mannen van trainer Wim Boere begonnen met goed voetbal maar haalde hierbij te weinig punten. Telkens was Cromvliet de betere ploeg maar de goals bleven uit. Daarna werd het voetbal er niet beter op, maar ging men wel scoren en winnen. Dit resulteerde dat er met kunst- en vliegwerk de tweede Periodetitel werd gewonnen.

Met de nacompetitie moest Cromvliet nog een lange weg bewandelen om alsnog promotie promotie naar de 3e Klasse KNVB te bewerkstelligen.

<

Seizoen 1999-2000

>

De indeling van Cromvliet 1 voor het seizoen 1999-2000 in de zondag 3e Klasse B luidde als volgt; Concordia, Cromvliet, Den Hoorn, GONA, Laakkwartier, ODB, Oliveo, Postduiven, Scheveningen, Schipluiden, VIOS en WIK.

De “verkering” tussen Cromvliet en Wim Boere bleek serieus want de Haagse trainer ging zijn vijfde seizoen in aan de Anna Bijnslaan te Den Haag. Al met al waren de prestaties van het vlaggenschip van de vereniging niet al te best want van de 22 competitiewedstrijden wist men er 7 in winst om te zetten, speelde 3x gelijk en werd er maar liefst 12x verloren. Met 24 punten, en een doelgemiddelde van 45 voor en 64 tegen, eindigde Cromvliet op een negende positie van de 3e Klasse B. Dit was nog voor Oliveo (23 punten), WIK (16) en Scheveningen (13).

<

Seizoen 2000-2001

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 augustus 2000 werd het bestuur van Cromvliet als volgt samengesteld; Rob Akkermans (voorzitter), Danny Warnau (penningmeester), Ben Eikendal (2e secretaris en 2e penningmeester), Ronald Beumer (wedstrijdsecretaris), Piet Jung (vice-voorzitter en kantine-zaken) en Carl van Toor (jeugdzaken). Bert Groenewold moest door persoonlijke omstandigheden zijn functie van 1e secretaris neerleggen. Zijn opvolger werd Rebecca van Westing.

Cromvliet startte het seizoen 2000-2001 met zeven senioren, elf jeugd-elftallen en 1 zaalvoetbalteam. Echter het vierde seniorenelftal moest door te weinig spelers al snel uit de competitie worden genomen.

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2000-2001 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, DSO, DWO, GDA, GONA, HBS, HVV, ODB, Postduiven, Quick Steps, VDL en VIOS.

De eerste seizoenshelft verkeerde Cromvliet al in een flinke crisis. Eerst werd na enkele weken hoofdtrainer Wout Pronk ontslagen en zijn opvolger Martin de Kort hield het ook na een paar weken voor gezien. Cromvliet had namelijk een hele smalle selectie en er was volgens De Kort totaal geen beleving bij de eerste elftalspelers. Men kwam trainen als men zin had en zelfs bij competitiewedstrijden bleven er een aantal spelers weg zonder af te schrijven. Het duo Wim Baggerman en Patrick Lodder nam de honneurs waar voor Martin de Kort.

Het mocht echter allemaal niet meer baten want van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist Cromvliet er slechts 2 te winnen, 3 gelijk te spelen en werd er maar liefst 17 keer verloren. Met 9 punten, en de doelcijfers 33-87, was het dan ook niet verwonderlijk dat Cromvliet 1 op de laatste plaats van de ranglijst eindigde en hiermee degradeerde naar de zondag 4e Klasse KNVB.

<
Voor het eerst werd er binnen de vereniging gesproken over een mogelijke fusie met een andere Haagse voetbalvereniging. De namen GONA, VVM en Archipel/Ornas werden veelvuldig genoemd maar dit ging allemaal niet door.

Seizoen 2001-2002

>

Het bestuur van Cromvliet schreef voor de zondagcompetitie 6 seniorenelftallen in. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit een B1, C1, D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, F1, F2 en een F3.

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 2001-2002 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Celeritas, Cromvliet, HS Texas DHB, Jai Hanuman, JuVentaS, Marathon/Azzurri, REMO, De Ster, TEDO, Triomph en WIK.

Het werd een turbulent seizoen want tot en met januari 2002 speelde het eerste elftal van Cromvliet te wisselvallig. Echter in de maanden februari, maart en april werd er een prachtige reeks met overwinningen neergezet.
Omdat zowel concurrent TEDO als De Adelaars van de KNVB 2 punten in mindering hadden gekregen kon Cromvliet op zondag 5 mei 2002, in de thuiswedstrijd tegen De Adelaars, bij winst het kampioenschap binnen halen. Cromvliet was op dat moment met 45 punten uit 21 wedstrijden koploper en zowel De Adelaars en TEDO volgde met 41 punten uit 20 duels.
Het werd een onvergetelijke dag voor Cromvliet, dat met maar liefst 8-1 won van een uitgeblust De Adelaars en zodoende de titel in de 4e Klasse C hiermee binnenhaalde. Voor het team van trainer Wim van Ettinger scoorden in deze kampioenswedstrijd Patrick Lodder (3x), Theo Wildschut (3x), Carlos Schippers en Jeroen Plugge. Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Henk van der Berg ontstond er aan de Rederijkerstraat een ware vuurwerkshow, waren er tal van vreugde uitingen en ontvingen de kampioenen bloemen en champagne.

Van de 22 competitiewedstrijden wist Cromvliet er 15 te winnen, 3 gelijk te spelen en 4 te verliezen. Hiermee behaalde men 48 punten en een doelsaldo van 70 voor en 32 tegen. TEDO eindigde op de tweede positie met 47 punten.

Ook in de Haagsche Courant Cup kwam Cromvliet prima voor de dag. Gerenommeerde verenigingen als DUNO, DWO, Quick en DHC werden aan de kant gezet. Pas in de halve finale werd Cromvliet door Hoofdklasser Kranenburg (4-1) uitgeschakeld.

<

Seizoen 2002-2003

Op donderdag 19 december 2002 vond in de Cromvliet-kantine een Algemene Ledenvergadering plaats. Voorzitter R. Akkermans, secretaris R. van Westing en penningmeester D. Warnau werden herkozen. “Ome” Toon Meijer verklaarde zich bereid om de functie van terreinmeester op zich te nemen.
Gehuldigd werden W. Dekker (60 jaar lid), R. van Osch en R. v.d. Linden (50 jaar lid), D. Wiggers (40 jaar lid) en de heren L. Colantuono en R. Verbeek (25 jaar lid).

>

Werden er vorig seizoen door Cromvliet nog 6 seniorenelftallen ingeschreven voor de competitie, dit seizoen moest men het met één elftal minder doen. De jeugdafdeling bestond uit 11(2x A, 1x B, 1x C, 2x D, 2x E en 3x F) teams.

De indeling van Cromvliet 1 voor het seizoen 2002-2003 in de zondag 3e Klasse B luidde als volgt; Cromvliet, Den Hoorn, Haagse Hout, LenS, ODB, De Postduiven, RKDEO, Scheveningen, Schipluiden, SOA, VIOS en WIK.

Een matig seizoen werd het voor de mannen van trainer Eki Korte. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en gingen er 10 verloren. Met 26 punten, en de doelcijfers 41-37, eindigde Cromvliet op de tiende positie van de ranglijst. Dit was nog voor WIK (19 punten) en De Postduiven (4 punten). Deze tiende positie betekende dus nacompetitie voor het spelen van degradatiewedstrijden.
Cromvliet speelde eerst een heen en terugwedstrijd tegen de winnaar van HS Texas DHB-Vredenburch.

Op maandag 26 mei 2003 werd er bij Cromvliet een Algemene Ledenvergadering gehouden die in het teken stond van een mogelijke fusie met een andere voetbalvereniging.

Seizoen 2003-2004

>

Cromvliet nam dit seizoen met 5 seniorenelftallen deel aan de zondagcompetitie. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 1 A-elftal, 2 C-, 3 D-, 4 E- en 3 F-teams.

<

Seizoen 2004-2005

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 2004-2005 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, BMT, Celeritas, Cromvliet, Duindorp SV, HMC, Marathon/Azzurri, Oranjeplein, Quick Steps, REMO, VIOS en WIK.

In achteraf het laatste seizoen van de Hvv Cromvliet speelde het eerste elftal geen rol van betekenis in de 4e Klasse D. UIt de 22 competitiewedstrijden werden 32 punten behaald en hiermee eindigde Cromvliet op de zesde positie van de ranglijst.
De allerlaatste competitiewedstrijd in het bestaan van Cromvliet speelde het eerste elftal op zondag 8 mei 2005 “thuis” tegen Marathon/Azzurri. Door doelpunten van Richard Bruin (3x), Theo Wildschut (2x) en Ron Ilahi boekte Cromvliet aan de Rederijkerstraat een 6-2 overwinning.
Theo Wildschut ging de geschiedenisboeken in als de laatste officiële doelpuntenmaker van het ooit zo roemruchte Hvv Cromvliet 1.

>

Het einde van Hvv Cromvliet

>

 

 

Palmares Cromvliet (zondag)

Kampioenschappen:
1930-1931 2e klasse B HVB
1932-1933 1e klasse A HVB
1937-1938 4e klasse D
1940-1941 4e klasse B
1946-1947 3e klasse F *
1967-1968 Hoofdklasse HVB
1978-1979 1e klasse B HVB
1981-1982 Hoofdklasse HVB
1993-1994 4e klasse C
2001-2002 4e klasse C
* = geen promotie

Andere prestatie’s:
1954-1955 Tweede positie in 4e Klasse E, automatisch promotie naar de 3e Klasse KNVB
1998-1999 Promotie naar 3e klasse via de nacompetitie

 

Palmares Cromvliet (zaterdag)

Kampioenschappen:
1990-1991 2e klasse A HVB

Parade der trainers bij Cromvliet (zondag):

1960-1961 Koos Krassenburg
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 Piet van Anraad
1964-1965 ?
1965-1966 Piet van Anraad
1966-1967 ?
1967-1968 Joop Brand
1968-1969 Joop Brand
1969-1970 ?
1970-1971 Ben Borsboom
1971-1972 Jan Mars
1972-1973 Jan Mars
1973-1974 Jan Mars
1974-1975 Jan Eversdijk
1975-1976 ?
1976_1977 Achino Coletti
1977-1978 Achino Coletti
1978-1979 Peter Esveld
1979-1980 Peter Esveld
1980-1981 Bert van der Meer / Achino Colletti (a.i.)
1981-1982 Achino Colletti
1982-1983 Achino Colletti
1983-1984 Jan Mars
1984-1985 Jan Mars
1985-1986 Wim van der Zwart
1986-1987 Wim van der Zwart
1987-1988 Martin de Kort
1988-1989 Koos Hübscher
1989-1990 Koos Hübscher
1990-1991 Martin de Kort
1991-1992 Martin de Kort
1992-1993 Simon Venema
1993-1994 Simon Venema
1994-1995 Simon Venema
1995-1996 Wim Boere
1996-1997 Wim Boere
1997-1998 Wim Boere
1998-1999 Wim Boere
1999-2000 Wim Boere / ? (a.i.)
2000-2001 Wout Pronk / Martin de Kort (a.i.) / Wim Baggerman en Patrick Lodder(a.i.)
2001-2002 Wim van Ettinger
2002-2003 Eki Korte
2003-2004 Eki Korte
2004-2005 Eki Korte

Parade der trainers bij Cromvliet (zaterdag):

1995-1996 Wim Landsmeer
1996-1997 ?

 

Parade der voorzitters bij Cromvliet:

1921-???? ?
???? -???? ?
1936-1948 Adriaan de Roo
1948-1957 Ary van der Linden
1957-1983 Wim Askamp
1983-1985 Nico Jansse
1984-1990 Piet Makkus
1990-1990 Dick Klinkenberg (a.i.)
1990-1997 Hans van Wanrooij
1997-2002 Rob Akkermans
2002-2005 Arjan Mout

Terreinen waar Cromvliet heeft gespeeld:

Terrein aan de Haagweg te Rijswijk (tegenover Hotel Kuys-Witsenburg).

Terrein aan de Julialaantjes te Rijswijk, nu beter bekend als de Schimmelweg.

Vanaf 1927 aan de Schimmelweg te Rijswijk

Vanaf 1937 terrein aan de Anna Bijnslaan te Den Haag

Erevoorzitter(s) Cromvliet:

Adriaan de Roo
?

Ereleden Cromvliet:

J.M. Groffen
A. v.d. Linden
Jan Boot
Wim Askamp
Peter Eikendal
Joop Toet
?
?

Lid van Verdienste bij Cromvliet:

Ferry Peers
J.H. Groeneveld
Jan C. Jansse
Cees J. Th. Verkijk
Nico Schouten
Bob van Deutekom
J.N. v.d. Bergh (1967)
?
?

Zijn we allemaal nog naar op zoek…