Nootdorpse Boys

Nootdorp
10-06-1946 - 30-06-1951

De geboorte van v.v. Nootdorpse Boys

In het voorjaar van 1946 kwamen oud-bestuursleden van het vroegere Vogel bijeen om de mogelijkheden te bekijken tot oprichting van een sportvereniging.
Interesse was er meer dan voldoende maar de mogelijkheden tot uitvoering van het plan waren, mede door de nog heersende distributie van schoeisel en kleding en de problemen met het vinden van een terrein, ­gering.
Toch vond de oprichtingsvergadering op 10 juni 1946 plaats en de grote belangstelling was verheugend.

Inmiddels was gebleken dat er wel een stuk weiland gehuurd zou kunnen worden maar dat er heel wat werk zou moeten worden verzet om dat land geschikt te maken als voetbalterrein. Maar het enthousiasme was groot en bezwaren werden vlot weggewerkt. Gelukkig beschikte men nog over de oude kleedgelegenheid van Vogel en daar zou met timmermanshanden en veel andere hulp orde in geschapen kunnen worden. Dat was al weer een groot pak van het hart en niets zou een start meer in de weg kunnen staan.

Het eerste bestuur

Bij de verkiezing kwam het volgende bestuur te voorschijn :
Voorzitter: G. Kneppers ; Secretaris P .v.d. Zon (vanaf 31-1-47 Th. v.d. Sande); Penningmeester: Fr. van Schie ; Lid C. v.d. Kraan en J.R. v.d. Sande (vanaf 30-9-47: B. Muussers)

Als naam wilde men men graag weer het oude bekende V.O.G.E.L. gaan voeren maar de KNVB gaf hiervoor geen toestemming, omdat er in de afdeling al een vereniging was met deze naam.
Op de eerstvolgende vergadering kwam “Nootdorpse Boys” uit de bus, bedacht  door de heer J. Wansink, een later bestuurslid. Vijf jaar bleef deze naam gehandhaafd tot de verhuizing naar het gemeentelijk sportpark in 1951. Toen werd een afdeling dameshandbal opgericht en was deze naam hierdoor niet meer geschikt.

Men had het graag anders gewild , maar de KNVB besloot alle elftalen in de laagste klasse in te delen. In het eerste seizoen werd het eerste elftal gelijk kampioen en het tweede promoveerde ook na het behalen van een tweede plaats. In het tweede seizoen werd het eerste opnieuw kampioen, maar de promotie werd gemist na wedstrijden tegen een andere kampioen, HGA. Zodoende bleef Nootdorpse Boys tot de naamswijziging in de 3e klasse van de HVB spelen.

In 1946 startte Nootdorpse Boys met drie senioren- en twee jeugdelftallen. In 1950 was het aantal junioren-elftallen tot vier opgelopen. Bij de jeugd viel het niet mee om de zaak draaiende te houden. Het aantal spelers was maar net voldoende en de uitwedstrijden waren vaak een hele expeditie. Alles moest nog op de fiets en voor een wedstrijd op Ockenburg of bij Blauw Zwart was men vele uren onderweg.

Op het eerste terrein werd maar één seizoen gespeeld. Toen kon men een aanzienlijk beter terrein, gelegen bij de A12, huren. Dat leverde weer veel werk op. De keet moest worden verhuisd en het veld moest van draineerbuizen worden voorzien. Omdat er geen waterleiding in de buurt was, werd een pomp geslagen, waarmee water uit de grond gepompt kon worden.

 

    Het eerste junioren-elftal van Nootdorpse Boys, kampioen in 1950.

Het eerste elftal van Nootdorpse Boys in het voorjaar van 1951.

 

In 1951 kon Nootdorpse Boys verhuizen naar het gunstig gelegen gemeentelijk sportpark. Dit was een enorme verbetering : men kreeg één groot veld en twee kleinere velden ter beschikking, had geen last meer van schapen en van ballen in de sloot ; er was een aansluiting op de reguliere waterleiding en zo waren er nog meer pluspunten. Dit alles zou het mogelijk maken om flink te gaan groeien. Dat zou dan wel met een nieuwe naam gaan gebeuren. De naam Nootdorpse Boys kwam te vervallen en men ging verder als RKDEO.

 

Palmares Nootdorpse Boys
Kampioenschappen
1946-1947 4e klasse D HVB
1947-1948 3e klasse A HVB *
* = geen promotie

 

 

 

Palmares Nootdorpse Boys

Kampioenschappen:
1946-1947 4e klasse D HVB
1947-1948 3e klasse A HVB *
* = geen promotie

Andere prestatie’s:

Parade der trainers Nootdorpse Boys:

1946-1947 ?
1947-1948 ?
1948-1949 ?
1949-1950 ?
1950-1951 ?

Parade der voorzitters Nootdorpse Boys:

1946-???? G. Kneppers
???? -???? ?

*

Zijn wij nog naar op zoek