SEV

Leidschendam, Voorburg
01-10-1962 - Heden

De oprichting van S.E.V.

In 1960 werd in Leidschendam de sportvereniging “Sport en Vriendschap” opgericht. Een zaterdagvereniging die zich in de begin jaren alleen bezighield met korfbal, judo en gymnastiek. De naam “Sport en Vriendschap” (SEV dus), kwam op een bijzondere manier tot stand. De toenmalige voorzitter Piet van Huizen was eerst, voordat hij in Leidschendam kwam wonen, lid van de Haagse korfbalvereniging V.E.S. (“Vermaak en Sport”). Hij stelde toen voor om de naam om te draaien. De overige leden konden zich wel vinden in dit voorstel maar al pratende werd het woord “Vermaak” vervangen door “Vriendschap” en zo werd het dus SEV.
Niet alleen de naam werd omgedraaid, ook de clubkleuren! Om te korfballen en te gymnastieken had men in 1960 een sporttenue nodig. Dit werd een wit shirt met een groene broek. Een paar jaar later, toen de voetbalvereniging werd opgericht, traden de spelers van het eerste jeugdteam hun tegenstanders tegemoet in een tenue dat bestond uit een groen shirt, witte broek en groene kousen!

In die periode waren er echter genoeg Leidschendammers die op zaterdag voetbalden maar dit noodgedwongen buiten Leidschendam moesten doen. In die tijd werden christenen geen lid van een Katholieke club en andersom ook niet. Daarom was het initiatief om een Christelijke voetbalvereniging in Leidschendam meer dan welkom.
Dat veel voetballers buiten Leidschendam moesten voetballen was voor enkele leden van het overkoepelend bestuur te gortig en zij stelden voor een afdeling voetbal bij “Sport en Vriendschap” op te richten. Dit was echter tegen het zere been van de overige bestuursleden, zij meenden dat dit wel eens ten koste kon gaan van de al bestaande afdelingen. Een eerste stemming viel dan ook negatief uit. De voorstanders lieten het er niet bij zitten en overlegde met andere geïnteresseerden. Op een volgende vergadering van het overkoepelend bestuur werd dit onderwerp opnieuw besproken en toen ging het bestuur uiteindelijk toch door de knieën.

En zo geschiedde, op 1 oktober 1962 werd de voetbalvereniging SEV opgericht. De vereniging heeft zich volgens de oprichtingsstatuten ten doel gesteld het laten beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in al haar verschijningsvormen, de beroepsvoetbalsport hierbij uitgezonderd. Alle teams van de vereniging nemen in dit verband deel aan wedstrijden in competitieverband op de zaterdag. De wedstrijden van de zaalafdeling, vinden evenwel op doordeweekse avonden plaats.

Het voorlopige bestuur bestond uit de heren M. Groenevelt, C.H. Rijnvis, R.D. Thierry, G.J. de Weerd en T. van Wijgerden.

In zeer korte tijd moest er echter nog van alles gebeuren. Geld was er niet, evenmin een veld en leiders. Er was ook nog eens een voorlopig bestuur, bestaande uit 5 leden, die ieder 10 gulden schonken om de belangrijkste dingen aan te schaffen. De eerste bal die de jonge club kreeg was een geschenk van de voetbalvereniging RKAVV, waar men ook onderdak hadden gevonden.

Seizoen 1962-1963

De Christelijke voetbalvereniging SEV telde in haar eerste seizoen slechts 1 jeugdelftal, dat onder de bezielende leiding stond van “Pa” Bierens en Gerard Slootweg. Het jeugdteam van SEV moest het hebben van vriendschappelijke wedstrijden en deelnemen aan toernooien, meer zat er in het begin voor de spelertjes niet in. Dat lag niet aan hen, want zowel de spelers als hun begeleiders stonden te trappelen van ongeduld om hun krachten te meten met andere teams in competitieverband. Dit mocht echter nog niet want de vereniging was nog niet officieel erkend.

De personen die in die tijd leiding moesten geven aan de nog zeer kleine vereniging hadden nog veel te doen. Er moest worden getraind, en men moest als leider mee….. op de fiets. Ook de contributie moest worden opgehaald op de fiets en de telefoondichtheid was toen nog heel gering.

Seizoen 1963-1964

Met de snelle toename van het aantal inwoners van Leidschendam nam ook het aantal sportbeoefenaars toe, zo ook bij de christelijke voetbalvereniging SEV. Echter de jeugd die zich aanmeldde was niet allemaal even oud. De vraag aan vriendjes “kom ook voetballen bij” had resultaat want er kon een tweede en derde team worden samengesteld.
Het wachten op erkenning, zodat de jeugdteams officieel tot de jeugdcompetitie werden toegelaten leek een eeuwigheid te duren. Daarom bleef het ook bij seizoen 1963-1964 tot het spelen van van oefenpartijtjes of trainen. De vriendschappelijke wedstrijden werden dan altijd gespeeld tegen teams die op dat moment geen competitieverplichtingen hadden op zaterdag. Behalve dat er tegen teams van RKAVV (Leidschendam) en DEVJO (Voorburg) werd gespeeld kon SEV heel wat keren terecht bij de vele clubs die bij de Buurtweg (op de grens van Den Haag en Wassenaar) voetbalden.

Seizoen 1964-1965

In seizoen 1964-1965 was het dan eindelijk zover! Nadat de vereniging officieel was erkend door de KNVB stapten de eerste jeugdteams van, zoals het toen nog heette “de Christelijke Sportgenootschap “SEV” afdeling Voetbal” de competitie binnen.
De elftallen werden opnieuw samengesteld, want men onderscheidde bij de KNVB een indeling naar leeftijd in de vorm van pupillen en junioren. Aan het einde van het seizoen 1964-1965 waren er inmiddels 4 elftallen actief die de kleuren groen-wit met verve verdedigden.
Eind mei 1965 naderde het aantal leden van de voetbalafdeling de vijftig, en maakte het sportgenootschap SEV zich op om het eerste lustrum (5 jaar) te gaan vieren.

Omdat er in Leidschendam nog geen vereniging was die met senioren uitkwam in het zaterdagvoetbal van de KNVB afdeling ‘s Gravenhage, besloot het bestuur van de voetbalvereniging Sport en Vriendschap in april 1966 een poging te ondernemen om in het seizoen 1966-1967 met een seniorenelftal uit te gaan komen in de competitie. Zowel in het mededelingenblad als in diversen kranten kwam een oproep te staan met de volgende tekst: “Het bestuur van SEV wil nu komen tot het samenstellen van een senioren-elftal. Mogen wij alle leden verzoeken om bij familie en kennissen te vragen of er nog voetballers zijn, die bij SEV willen komen. Leeftijd van 16 jaar tot plusminus 40 jaar. Indien wij slagen dan is Leidschendam een voetbalvereniging rijker geworden, dus jongens doe je best!”

Seizoen 1965-1966

De afdeling van voetbal bij SEV verliep voorspoedig. Niet alleen jeugdleden melden zich aan als lid, na de oproep aan het einde van het seizoen 1964-1965 hadden zich nu ook de eerste senioren aangemeld. De volgende seniorenleden hadden zich in de zomer van 1965 aangemeld bij SEV; H. Bokje, J.R. Bokje, C. v.d. Berg, W. Waasdorp, J. Waasdorp, G.J. Waasdorp, G. Ydema, J.J. Linders, H. Roos en J.R. Hulst.

Besloten werd dat het seniorenelftal van SEV dit seizoen nog niet voor de competitie werd ingeschreven en dat de heren op vrijdagavond lekker een balletje gingen trappen. Enkele van deze seniorenspelers namen, in afwachting van het starten van een seniorenelftal, een aantal taken van de bestuurders / begeleiders van het eerste uur over. In het begin werd de afdeling voetbal van SEV met enige scepsis bekeken, maar deze “terughoudendheid” verdween naar mate SEV als voetbalvereniging meer en meer gezicht kreeg. Sterker nog, er was met dorpsgenoot RKAVV, net zoals dat met de meeste verenigingen uit de directe omgeving het geval was, een prettig contact ontstaan.

Bij de competitiestart van het seizoen 1965-1966 speelde de jeugd van SEV niet langer alleen maar uitwedstrijden, want de vereniging kreeg op 7 augustus 1965 de beschikking over een “eigen”veld op het nieuwe sportcomplex “De Heuvel”.

20150404_121312 - kopieOp 7 augustus 1965 kreeg SEV de beschikking over een speelveld op het nieuwe sportcomplex “De Heuvel” te Leidschendam.

Op dit complex ging SEV met respectievelijk twee pupillen- en twee juniorenteams hun thuiswedstrijden spelen. Eindelijk dus, de jongens van SEV hoefde niet meer iedere week een eind fietsen om een uitwedstrijd te spelen. Men kon overigens niet alleen van een eigen veld gebruik maken, maar ook van kleedkamers waarin gedoucht kon worden.
Behalve de afdeling voetbal vond SEV-korfbal op dit nieuwe complex een plekje, evenals handbalvereniging EHC. Hoofdbewoner van het nieuwe complex was natuurlijk RKAVV.

Het aantal jeugdleden bleef maar groeien. Wanneer  er in die tijd ook nog eens de mogelijkheid er bij kwam dat 8- en 9-jarigen in competitieverband konden gaan voetballen, werd de organisatie van de jeugd binnen SEV steeds omvangrijker.

Omdat het nog niet zo wilde vlotten met de aanmelding van nieuwe seniorenleden, besloten Jan Koster en Jan van den Bogert, respectievelijk secretaris en penningmeester, om zelf maar eens actief te gaan werven onder kennissen en collega’s van het werk. En dat had succes!

Seizoen 1966-1967

Inmiddels was de korfbalafdeling van SEV verkast naar een terrein aan de Mauvelaan. Ook de handbalvereniging EHC was weer verhuist, zij gingen spelen op het sportcomplex Westvliet aan de Westvlietweg. Zodoende bleven RKAVV en SEV (voetbal) alleen over als gebruiker van Sportpark De Heuvel.

De oproep tot het formeren van een seniorenelftal bij SEV had dus succes opgeleverd. Nog voor de start van de seniorencompetitie, in september 1966, stond er bij SEV een elftal als een huis. De eerste officiële wedstrijd van SEV 1 was op zaterdag 10 september 1966 en meteen een derby, want het Voorburgse TONEGIDO was de tegenstander. SEV won uiteindelijk met 0-1.
SEV 1 voor het eerst in haar bestaan. Staand vlnr: H.Roos, J. Linders, H. Duthler, K. Rietsema, T. Warmerdam en G. Slootweg. Geknield vlnr: J. Koole, G. Waasdorp, J. Waasdorp, H. Bokje en C. Bouwman.

Ondertussen bleven er zich seniorenleden aanmelden waardoor er in oktober, amper na één competitiemaand, het bestuur van SEV een verzoek indiende bij de Haagse voetbalbond om een tweede seniorenteam voor de competitie in te delen. Niet alleen voetballers melden zich aan, ook mensen die het leuk vonden om te begeleiden, zoals in november 1966 de heer C.G. Rosenbrand. Op dat moment was hij het 100e lid!

In het bestuur van SEV vond er dit seizoen een mutatie plaats. Jan Koster nam de taken van secretaris G.J. v.d. Weerd over.

Het eerste seizoen dat de senioren de groen-witte kleuren van SEV met verve verdedigden verliep buitengewoon voorspoedig. SEV 1 kwam uit in de 3e- en laagste Klasse van de Haagse Voetbal Bond (HVB). Zoals iedere jonge vereniging kreeg SEV met onervarenheid en tegenslagen te maken. Het eerste seizoen was al aardig gevorderd toen er bij de secretaris een brief van de voetbalbond op de mat viel. In deze brief stond vermeld dat de voetbalbond ter ore was gekomen dat er in het eerste seniorenteam, dat op dat moment fier bovenaan stond, enkele spelers speelden die hiervoor niet speelgerechtigd waren. Secretaris Jan Koster sprong op zijn fiets richting Bondsbureau en overhandigde daar de brief dat de betrokken spelers en de voetbalvereniging SEV niets onreglementairs hadden gedaan. De bond bleef echter bij haar standpunt dat de betrokken spelers dit seizoen niet meer mochten spelen. SEV had niet zomaar de mogelijkheid om de betrokken spelers te vervangen en was hierdoor genoodzaakt om het tweede team terug te trekken uit de competitie. Deze onverkwikkelijke gang van zaken kostte SEV 1 uiteindelijk wel het kampioenschap.

De allereerste trainer van SEV, Ton Sluyter, besloot begin 1967 onmiddellijk te stoppen en werd opgevolgd door Frans Betz

Seizoen 1967-1968

In het seizoen 1967-1968 vond er binnen SEV een bestuursverandering plaats. De heer G.S. Ossevoort had de taken van voorzitter T. van Wingerden overgenomen, Jan Koster (secretaris) en J. v.d. Bogert (penningmeester) bleven wel aan als bestuursleden.

Net voor aanvang van de competitie seizoen 1967-1968 werd er door het bestuur van SEV een drietal teams voor de zaterdagcompetitie ingeschreven. Door het actieve wervingsbeleid van SEV kon er in november 1967 zelfs een vierde elftal ingeschreven worden voor de competitie. Niemand had gedacht dat amper twee jaar na de start van senioren-voetbal bij SEV vier teams zouden zijn.

Vier teams in de competitie, maar wie stond er in het eerste en op basis waarvan? Er werd al snel besloten om een elftal-commissie bij SEV in het leven te roepen. Frans Betz, de trainer van alle senioren, ging in het vervolg wekelijks om de tafel zitten met Teun van Wijgerden en Cees Bieren. Gedrieën besloten zij, op basis van wat zij zaterdags langs de lijn hadden gezien, wie in welk team zaterdags zou spelen.

<

Het tweede elftal van SEV werd in het seizoen 1967-1968 kampioen.

Seizoen 1968-1969

Het stijgende aantal inwoners binnen de gemeente Leidschendam leverde zowel SEV als RKAVV vele nieuwe leden op. De beide voetbalverenigingen groeiden zo snel dat bleek dat het sportcomplex De Heuvel te klein werd.

Op de Algemene Leden Vergadering van 22 november 1968 werd het wenselijk geacht om binnen SEV een jeugdcommissie  in het leven te roepen. Deze was nodig om de jeugdzaken te coördineren. Men kwam tot deze beslissing omdat de jeugdafdeling van SEV steeds groter werd. Oorzaak hiervan was ook dat vanaf dit seizoen ook de 8- en 9-jarige aan de competitie mochten deelnemen.
Er kwam tijdens deze vergadering ook ter sprake dat de verzorging van het spelmateriaal beter moest. Een spelend lid moest deze verzorging thuis doen aangezien SEV nog niet over een eigen accommodatie beschikte. Vastgesteld werd dat er per elftal twee wedstrijdballen in handen van de aanvoerder werd gegeven.

Over de samenstelling van het eerste elftal bestond er binnen SEV nog een verschil van mening. Moest het vlaggenschip van de vereniging uit 11 of 12 spelers bestaan, of misschien nog wel uit meer en dan rouleren.

>

Aan het einde van het seizoen 1968-1969 kon de kampioensvlag bij SEV 1 gehesen worden want de mannen van trainer Frans Betz eindigde bovenaan van de 3e Klasse B HVB.
20150903_112217
SEV 1 kampioen seizoen 1968-1969. Staand v.l.n.r: H. de Boer, R. v.d. Voort en echtgenote, W. v.d. Lubbe, J. van Driel, H. Roos en echtgenote, L. Bolleboom, A. v.d. Helm, T. van Wijgerden en trainer Frans Betz. Zittend v.l.n.r: W. PLoegman, P. Pannen, T. Rinsema, Th. Beek en C. Bouwman.

Op een bestuursvergadering van 11 februari 1969 werd er bij SEV voor het eerst gesproken over een te houden jeugdtoernooi. Ook werd het tekort aan jeugdleiders behandeld. Ondanks deze moeilijke situatie werd toch besloten om geen ledenstop in te voeren.

Seizoen 1969-1970

Tijdens het seizoen 1969-1970 vond er bij SEV weer een bestuurswisseling plaats. J.M. Kranenburg werd de nieuwe voorzitter, J. Koster (secretaris) en H. van Dijk bleven wel gewoon hun functie voortzetten.

Het eerste elftal van v.v. SEV kwam dit seizoen uit in de 2e Klasse B van de HVB met daarin als tegenstanders: Alto, ASSO, AVA’45, Bizon, CWP, Escher Boys, Honselersdijk, Marine, PGS, SVGEB en VCS.

In het seizoen 1969-1970 was het bij het eerste elftal van SEV opnieuw feest want het kampioenschap van de 2e Klasse B HVB, en de daarbij horende promotie naar de 1e Klasse van de HVB was een feit. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er door SEV maar liefst 18x gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 1 verloren. Hiermee behaalde de kampioen 39 punten en een doelsaldo van 68 voor en 25 tegen. AVA’45 eindigde op de tweede met 32 punten.

Door de groei van het aantal jeugdleden was het nodig om te kijken naar meer sportvelden. Kleine velden (voor kleine jongens), die werden gevonden op een grasveld dat nu is omgetoverd in een groot parkeerterrein van het Winkelcentrum Leidsenhage.
Echter meer velden betekende ook meer kosten. Het werd dan ook noodzakelijk de maandelijkse contributie van verschillende groepen te herzien. De contributie ging dus omhoog, van 1 gulden naar f. 1,50 (tot 10 jaar) en de f. 3,50 voor senioren werd gebracht op f. 4,50 per maand.

>

Seizoen 1970-1971

Na één jaar de functie als voorzitter te hebben bekleed nam de heer Kranenburg alweer afscheid. J.H. van Wijk werd zijn opvolger. Ook J. Koster en H. van Dijk deden een stapje terug en werden opgevolgd door H. de Kok (secretaris) en P. Scheenaard (penningmeester).

SEV begon het seizoen 1970-1971 met 8 seniorenelftallen en 17 jeugdelftallen aan de competitie.

Hoewel het vlaggenschip van SEV een, wat resultaten betreft, wisselend seizoen 1970-1971 doormaakte, bleek men aan het einde toch genoeg punten bij elkaar gesprokkeld te hebben om in aanmerking te komen voor promotie naar de nieuw te vormen zaterdag Hoofdklasse van de HVB. Dit betekende dus ook de derde opeenvolgende promotie op rij voor trainer Frans Betz en zijn mannen. Deze derde opeenvolgende promotie betekende meteen dat trainer Betz het “trainersstokje” diende over te geven aan, zo schreven de regels van de KNVB voor, een trainer die het vereiste trainersdiploma op zak had.

Op de Buitengewone Ledenvergadering van 6 mei 1971 werd bekend gemaakt dat er een nieuwe trainer gevonden was die in het bezit was van dit vereiste trainersdiploma. Het betrof de oud SEV-speler Joop van Sas.

Na het afsluiten van het verenigingsjaar 1970-1971 bleek uit de ledenadministratie van 1 juli 1971 dat het aantal leden van SEV het afgelopen jaar weer was gestegen. Bijna negen jaar na de oprichting telde de voetbalvereniging SEV maar liefst 307 leden.

Seizoen 1971-1972

Op de Algemene ledenvergadering van 5 oktober 1971 kwam de wens naar voren voor een eigen clubhuis. Om dit te onderzoeken werd er een werkgroep samengesteld maar deze werkgroep heeft nooit iets van zich laten horen.
De voetbalvereniging SEV had dit seizoen dus moeten overgaan naar een betaalde trainer. Ook de jeugdafdeling, op dat moment al sterk uitgegroeid, ontplooide steeds meer activiteiten, en dat alles kostte geld, veel geld. Om aan meer geld te komen was er op een Algemene Ledenvergadering besloten om vanaf het seizoen 1971-1972 deel te gaan nemen aan de sporttoto.

De jeugdcommissie van SEV zat ook niet stil. Zij besloten één keer per maand oud papier te gaan ophalen om zo meer geld op te halen voor jeugdactiviteiten. In het seizoen 1971-1972 werd in totaal maar liefst 101.926 kg oud papier opgehaald. Helaas viel de prijs die men er voor terugkreeg erg tegen (f. 3.375,73).

Op voorstel van trainer Van Sas werd besloten dat hij met de spelers, waaruit het eerste en tweede team werden samengesteld apart ging trainen. Het bestuur verzocht vervolgens oud trainer Frans Betz of hij de training van de overige senioren voor zijn rekening wilde nemen.

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: Hoekse Boys, Honselersdijk, HPSV, De Jagers, KMD, Klokken Toren Boys, NNPV, RAS, Semper Altius, SEV en SVPTT.

De eerste taak van trainer Joop van Sas was om zich te handhaven in de Hoofdklasse HVB. Iedereen binnen SEV was het er wel over eens dat het voetballen in de Hoofdklasse toch wel wat anders was dan in de lagere Klasse van de HVB. Voetballend was SEV 1 dit seizoen zeker niet de mindere maar het team van Van Sas had weinig geluk en het niet verzilveren van de kansen leverde nogal wat onnodige verliespartijen op. Hierdoor eindigde SEV dan ook in de onderste regionen maar bleef wel Hoofdklasser.

Seizoen 1972-1973

>

De zaterdag-Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: DORR, Holland Sport’32, Honselersdijk, HPSV, sv De Jagers, KMD, NNPV, RAS, Semper Altius, SEV, SVPTT en VCS.

<

Seizoen 1973-1974

>

<

Seizoen 1974-1975

>

<

Seizoen 1975-1976

>

Na het betrekken van het, in de toenmalige gemeente Leidschendam, bekende terrein aan de Heuvelweg werd de behoefte aan een eigen clubgebouw steeds groter. Op 20 maart 1976 werd deze wens bewaarheid: een eigen kantine. RKAVV werd bedankt voor de gastvrijheid en de tijdelijke “inwoning”. Omdat SEV maar bleef groeien werd op 6 november 1986 de uitbreiding van het clubgebouw gevierd.

20150903_112325Het clubgebouw van SEV aan de Heuvelweg (tegenover winkelcentrum Leidsenhage) na de uitbreiding.

Seizoen 1976-1977

>

<

Seizoen 1977-1978

>

Het bestuur van SEV schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 9 seniorenelftallen in. De jeugdafdeling van SEV bestond ditmaal uit 217 jeugdspelers, verdeeld over 3 A-, 2 B-, 4 C-, 5 Pupillen- en 3 Welpen-elftallen.

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, DSVP, Hazerwoudse Boys, JAC, Rohda’76, Semper Altius, SEV, De Sleutels, SVOW, SVPTT, Unicum en Zevenhoven.

Het eerste elftal van SEV deed het buitengewoon goed voor het eerste jaar in de KNVB klasse. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 22 punten en een doelsaldo van 26 voor en 31 tegen eindigde men keurig op de vijfde positie van de ranglijst.

Bij de jeugd werd zowel de C1, C3 en C4 kampioen.

In de loop der jaren waren er bij SEV al heel wat maandbladen geboren en daarna weer ter ziele gegaan. In maart 1978 volgde er weer een nieuwe poging er kwam het maandblad van SEV, met de titel “De Heuvelkoerier”, opnieuw uit. De redactie van dit blad bestond uit: Ria IJmkers, Johan Lindhout, Thijd de Back en Rene de Ruyter. Zodoende kwam er bij SEV vanaf die tijd naast het wekelijkse voetbalkrantje dus ook nog een maandblad uit.

Seizoen 1978-1979

>

De jeugdafdeling van SEV bestond in het seizoen 1978-1979 uit 2 A-elftallen, 4 B-, 4 C-, 4 D-, 3 E-teams. Vanaf dit seizoen startte SEV ook met F-junioren. In de volksmond werden deze 6- en 7-jarige spelers ook wel “mini’s” genoemd. Er werden 2 F-teams ingeschreven.

<

Seizoen 1979-1980

>

In competitieverband ging SEV dit seizoen met 9 seniorenelftallen op zaterdag voetballen. De jeugdafdeling bestond in het seizoen 1979-1980 uit een A1, A2, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, F1, F2 en een F3-team.

Het eerste elftal van SEV kwam dit seizoen uit in de zaterdag 4e Klasse B met daarin de volgende tegenstanders: DEVJO, DORR, ‘s-Gravenzande, Hazerswoudse Boys, KMD, sc Lisse, Monster, Oegstgeest, Rohda’76, Scheveningen en De Sleutels.

Het werd een slecht seizoen voor de Leidschendammers want van de 22 competitiewedstrijden wist men er slechts 3 te winnen, 7 gelijk te spelen en 12 te verliezen. Met 13 punten en een doelsaldo van 22 voor en 38 tegen eindigde SEV dan ook op de laatste positie van de 4e Klasse B en degradeerde hiermee naar de Haagse Voetbal Bond. Na vijf jaar verliet trainer Aad Warmerdam SEV en werd trainer van Naaldwijk.

In het seizoen 1979-1980 gebeurde er veel want niet alleen het eerste elftal degradeerde maar ook SEV 3. SEV 4 en SEV 7 werden dan weer kampioen, evenals de A1 en de B1.

Seizoen 1980-1981

In het afgelopen seizoen was gebleken dat SEV aan twee velden aan de Heuvelweg absoluut te weinig had. Zodoende kreeg men voor het seizoen 1980-1981 de beschikking over 2,5 veld. Op zaterdag kon men namelijk het achterste veld (veld 4) in de ochtend bespelen.

Op 9 oktober 1980 stond de Algemene Ledenvergadering bij SEV gepland. Tijdens deze vergadering werd het bestuur als volgt samengesteld: Sjoerd Koster (voorzitter), Sjaak van de Wiel (secretaris), Rene de Ruijter (penningmeester), Jan Baltes (jeugdvoorzitter) en Andre van der Helm (jeugdbestuur).
Tijdens deze ALV werd er nog even stil gestaan bij het aftreden van Henk de Kok (bestuurslid) en het terugtreden van Jan van Driel (kantinecommissie). Beide heren hadden bij SEV een lange staat van dienst achter de rug.

Op 21 januari 1981 vond er een tweede ALV plaats met als belangrijkste agendapunt de toekomst, oftewel een geheel nieuw organisatie beleidsplan. Hierbij verkondigden zowel voorzitter Sjoerd Koster als secretaris Sjaak van der Wiel na heel wat jaren hun functie neer te leggen. Hierna volgde er een moeilijke taak om deze vrijkomen plaatsen weer goed te laten bezetten. Uiteindelijk lukte SEV dit toch en zag het dagelijks nieuwe bestuur er als volgt uit: Jan Baltus (voorzitter), Andre van der Helm (secretaris) en Rene de Ruijter (penningmeester).

Het bestuur van SEV schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 9 seniorenelftallen in. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 2 A-elftallen, 4 B-, 5 C-, 4 D-, 4 E- en 2 F-teams.

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: sv Duinoord, DVC, GONA, Holland Sport’32, Honselersdijk, v.v. Nationale Nederlanden, sv Nootdorp, Ornas, RAS, Semper Altius, SEV en sv Wassenaar.

Jan Baak was aangetrokken als nieuwe trainer van de A-selectie. Het eerste elftal van SEV kende een uitstekend seizoen waarin men uiteindelijk het kampioenschap wist te behalen. Van de 22 competitiewedstrijden werden er maar liefst 12 in winst omgezet, speelde men 8 keer gelijk en werd er 2 maal verloren. Met 32 punten, en de doelcijfers 48-25, haalde de mannen van trainer Jan Baak het kampioenschap van de Hoofdklasse HVB binnen en promoveerde naar de zaterdag KNVB.

<

Seizoen 1981-1982

>

Terug in de KNVB werd het eerste elftal van SEV in het seizoen 1981-1982 ingedeeld in de 4e Klasse A en moest men het hierin opnemen tegen: DORR, DSO, DSVP, Hoekse Boys, HPSV, KMD, sv Loosduinen, Monster, Naaldwijk, SV’35 en Te Werve.

Het eerste elftal van SEV ontsnapte ternauwernood aan degradatie. SEV wist van de 22 competitiewedstrijden er 6 te winnen, 7 gelijk te spelen en 9 te verliezen. Met 19 punten en een doelsaldo van 29 voor en 44 tegen eindigde de formatie van trainer Baak op de negende positie van de ranglijst. Hiermee wist SEV de degradatie naar de HVB ternauwernood te ontlopen want de nummers 10 en 11 van de ranglijst (Te Werve en Loosduinen) behaalden 18 punten en DSO 13 punten.

<

Seizoen 1982-1983

>

De zaterdag voetbalcompetitie in de 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1982-1983 als volgt ingedeeld: Die Haghe, DORR, Honselersdijk, HPSV, KMD, Loosduinen, Mosters, Naaldwijk, Semper Altius, SEV en SV’35.

Ook in dit seizoen startte SEV niet echt overtuigend aan de competitie want na zes competitiewedstrijden stond het team van trainer Jan Baak met slechts 3 punten onderaan de ranglijst. Gelukkig won men hierna wel van de concurrenten HPSV (2-0) en DORR (3-0) waardoor de clubs Loosduinen, DORR, KMD, HPSV en SEV met 7 punten op de gedeelde laatste positie de winterstop ingingen.
In de tweede seizoenshelft moest SEV dus wederom tegen degradatie knokken. Mede door twee verassende zeges tegen koploper Monster (1-0) en Honselersdijk (1-0) wisten de Leidschendammers hun plaats in de 4e Klasse van de KNVB wederom veilig te stellen.
Van de uiteindelijk 21 competitiewedstrijden (de laatste wedstrijd DORR – SEV was op verzoek van degradant DORR door de KNVB als vervallen verklaard, wist met er 7 te winnen, 5 gelijk te spelen en 9 te verliezen. Met 19 punten en een doelsaldo van 27 voor en 30 tegen eindigde men op de negende positie. Dit was nog voor sv Loosduinen (ook 19 punten) en de degradanten DORR (16) en HPSV (9).

Trainer Jan Baak besloot na een driejarig verblijf bij SEV de club te verlaten en werd trainer van Postalia.

<

Seizoen 1983-1984

>

Als opvolger van trainer Jan Baak had het bestuur van SEV Pim Westgeest weten te contracteren. Westgeest had als seniorentrainer nog geen ervaring want vorig seizoen was hij nog actief als voetballer van VUC. Daarvoor speelde hij bij Blauw-Zwart in het eerste elftal en was op dat moment bezig met de cursus oefenmeester 1.

SEV werd wederom ingedeeld in de zaterdag 4e Klasse A, samen met: DEVJO, DSO, Honselersdijk, KMD, Loosduinen, Monster, Naaldwijk, Semper Altius, SV’35, Te Werve en HS Texas DHB.

In dit seizoen waren de v.v. Monster en sv Loosduinen oppermachtig in de 4e Klasse A. Monster werd uiteindelijk met 32 punten kampioen, gevolgd door sv Loosduinen met 29 punten.

<

Seizoen 1984-1985

>

<

Seizoen 1985-1986

>

De zaterdag Hoofdklasse HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DORR, sv Duinoord, DVC, HS texas DHB, LenS, Naaldwijk, RAS, SEV, SVGEB, VCS en Verburch.

<

Nadat SEV op 19 april 1986 het kampioenschap in de allerlaatste minuut tegen SVGEB de mist in zag gaan stelde de formatie van trainer Pim Westgeest een week later (op zaterdag 26 april 1986) het kampioenschap van de Hoofdklasse HVB wel veilig door met 1-1 gelijk te spelen tegen sv Duinoord. Hiermee hield voor SEV het verblijf in de HVB beperkt tot één jaar.

Seizoen 1986-1987

>

Na het kampioenschap in het seizoen 1985-1986 werd het eerste elftal van SEV dit seizoen ingedeeld in de 4e Klasse A van het zaterdagvoetbal met daarin als tegenstanders DORR, Hoekse Boys, HPSV, Honselersdijk, KMD, Loosduinen, MVV’27, sv Nootdorp, Scheveningen, SV’35 en Vlaardingen.

<

Seizoen 1987-1988

>

De zaterdag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1987-1988 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DEVJO, DSO, Hoekse Boys, Honselersdijk, KMD, sv Loosduinen, Maasdijk, sv Nootdorp, PDK, SEV en SV’35.

<

>

<

Toen de gemeente het terrein aan de Heuvelweg verkocht voor de realisering van een beoogd kantorencomplex verhuisde SEV in 1991 naar het huidige complex aan de Kastelenring. Een werkelijk schitterend complex voorzien van alle faciliteiten die de groei van de vereniging verder heeft versterkt. Met name het bezit van een eigen prachtig clubgebouw en de aanwezigheid van een sporthal op het complex hebben voor de nodige impulsen gezorgd. Medio 2007 is dat nog versterkt door de aanleg van twee kunstgrasvelden.

 

  Het SEV-clubgebouw op sportpark Kastelenring, waar SEV sinds 1991 speelt.

>

Onder leiding van trainer Wim de Kruijff werd SEV in het seizoen 1991-1992 kampioen van de zaterdag vierde klasse na een zinderende nacompetitie met S.V. Honselersdijk, Loosduinen en Voorschoten, die allen in de eindranglijst volgens de oude telling op 27 punten waren geëindigd.

 

Het SEV Clubgebouw en sportpark “Kastelenring” behoren tot de mooiste in onze regio
SEV heeft in haar nu 45-jarige bestaan kunnen uitgroeien tot een vereniging waar bijna alle varianten van de voetbalsport worden beoefend. Natuurlijk het veldvoetbal, maar daarnaast ook zaalvoetbal en het G-voetbal (voetbal voor mensen met een verstandelijke handicap) en dat allemaal verzameld in één vereniging. Een unieke combinatie waar SEV terecht trots op is.

Seizoen 1994-1995

>

Het eerste elftal van SEV werd voor het seizoen 1994-1995 in de zaterdag 4e Klasse A van de KNVB ingedeeld met ditmaal als tegenstanders: CION, DUNO, Hoekse Boys, Honselersdijk, JAC, KMD, Lyra, Maasdijk, MVV’27, Nootdorp en TAC’90.

<

Seizoen 1995-1996

Het algemeen bestuur van SEV was bij aanvang van het seizoen 1995-1996 als volgt samengesteld: N.F.J. Hooijmans (voorzitter), G. Mooiman (secretaris), H. Berg (penningmeester).

Voor het seizoen 1995-1996 werden er voor de zaterdagcompetitie maar liefst 12 seniorenelftallen ingeschreven.De jeugdafdeling bestond ditmaal uit: 2 A-elftallen, 2x B, 3x C, 3x D, 4x E en 3 F-teams. Bij het G-voetbal werden er 2 teams ingeschreven en voor de zaalvoetbalcompetitie maar liefst 10 teams.

Het eerste elftal van SEV kwam dit seizoen uit in de zaterdag Hoofdklasse van de HVB, die verder bestond uit; BMT, DORR, DSO, DUNO, DWO, HPSV, Nationale Nederlanden, Postalia, HS Texas DHB, Loosduinen en TAC’90.

Omdat er geen spelers van buitenaf waren gekomen bestond de selectie van trainer Wim Ploegman vrijwel alleen uit eigen SEV-spelers. Na de degradatie in het vorige seizoen waren de belangen groot voor het eerste elftal van SEV. De doelstelling was dan ook minimaal een periodetitel te behalen en zich zodoende te plaatsen voor de nacompetitie. De eerste paar weken van de competitie waren de prestaties nog matig maar na de winterstop werd de basis gelegd voor een succesvol seizoen.

<

Seizoen 1996-1997

Qua bestuurssamenstelling zagen we dit seizoen bij SEV geen veranderingen. Verder was er ook weinig verloop van leden dus werden er wederom 12 seniorenelftallen voor de zaterdagcompetitie ingeschreven. De jeugdafdeling was ditmaal uit de volgende teams samengesteld: 1x A, 2x B, 3x C, 3x D, 5x E en 2 F-teams. Ook dit seizoen werden er 2 G-teams ingeschreven en voor de zaalvoetbalcompetitie 9 herenteams en 1 damesteam.

>

<

Seizoen 1997-1998

Bij aanvang van het seizoen 1997-1998 was het bestuur van SEV uit de volgende personen samengesteld: N.F.J. Hooijmans (algemeen voorzitter), A. van Oosterom (secretaris), H. Berg (penningmeester), F.J.M. Hederik (voorzitter seniorenbestuur), G.A. de Groot (jeugdvoorzitter), L.G. de Jong (voorzitter G-bestuur) en J.A. van Grootel (voorzitter zaalvoetbalafdeling).

Vergeleken met vorig seizoen werd er voor dit seizoen een seniorenelftal voor de zaterdagcompetitie minder ingeschreven. De jeugdafdeling van SEV bestond in het seizoen 1997-1998 uit 1 A-elftal, 3 B-, 3 C-, 3 D-, 3 E- en # F-teams. Zowel bij het G-voetbal (2 teams) als bij de zaalvoetbalafdeling (9 heren en 1 damesteam) zagen we weinig verloop.

De zaterdag 3e Klasse A van de KNVB was voor het seizoen 1997-1998 als volgt ingedeeld; Alphia, DSO, Hazerwoudse Boys, Kagia, Leiden, Lugdunum, Oegstgeest, SEV, de Sleutels, TAVV, UVS en Valken’68.

Rondom het eerste elftal was er deels een geheel nieuwe begeleiding gevormd. Theo Kok was aangesteld als trainer/coach, Marco Bouten als assistent-trainer, Rob Schut als leider en Frans van der Veer als verzorger.

>

Seizoen 1998-1999

>

Voor dit seizoen schreef het bestuur van SEV weer 12 seniorenelftallen in voor de zaterdagcompetitie.De jeugdafdeling bestond uit een A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2, E3, F1, F2 en een F3-team. De G-afdeling bestond wederom uit 2 teams en voor de zaalvoetbalcompetitie werden er ditmaal 8 heren- en 2 damesteams ingeschreven.

Het vlaggenschip van SEV kwam in het seizoen 1998-1999 uit in de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB en ontmoette daarin de volgende tegenstanders: BMT, Die Haghe, DZB/Zevenkamp, ‘s-Gravenzande VV, HBSS, Loosduinen, Maasdijk, Naaldwijk, PPSC, TAC’90 en Vitesse Delft.

<

Seizoen 1999-2000

>

<

Seizoen 2000-2001

>

<

Seizoen 2001-2002

>

Het eerste elftal van SEV kwam in het seizoen 2001-2002 uit in de zaterdag 3e Klasse A van de KNVB, met daarin als tegenstanders vv Alphia, BSC’68, Hazerwoudse Boys, HPSV, Leiden, Lugdunum, MVKV, Oegstgeest, SV’35, De Sleutels en Valken’68.

Het vlaggenschip van SEV startte met trainer Wim Meutstege maar halverwege het seizoen verliet hij de club en werd opgevolgd door Frank Dobbe. Uiteindelijk werd door SEV het seizoen afgesloten met een vijfde positie van de ranglijst. Dit was vooral te danken aan een eindspurt in de derde periode, waarin SEV als tweede eindigde.

<

Seizoen 2002-2003

Bij aanvang van het seizoen 2002-2003 was het bestuur van SEV als volgt samengesteld: F.J. Hederik (algemeen voorzitter), W. van Dijk (secretaris), J.A. van Grootel (penningmeester), R.J. Bruggeman (voorzitter seniorencommissie), T.W. Tetteroo (voorzitter jeugdcommissie), L.G. de Jong (voorzitter G-commissie) en V.N. Jansen (voorzitter zaalcommissie).

Voor de zaterdagcompetitie werden 13 seniorenelftallen ingeschreven en bij de jeugd 1 A-elftal, 2x B, 2x C, 4x D, 5x E en 5 F-teams. De G-afdeling bestond uit 2 teams en de zaalvoetbalafdeling uit maar liefst 11 herenteams en 2 damesteams.

In het seizoen 2002-2003 was de zaterdag 3e Klasse A van de KNVB als volgt samengesteld: Blauw Zwart, BSC’68, DSVP, Forum Sport, Leiden, Lugdunum, MVKV, Oegstgeest, SEV, de Sleutels, Valken’68 en Woubrugge.

De selectie werd getraind door Frank Dobbe met als assistent John Bakhuis. SEV kende een prima seizoen want van de 22 competitiewedstrijden werden er 12 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 40 punten en een doelgemiddelde van 45 voor en 27 tegen, eindigde men op de vierde positie van de ranglijst. Kampioen werd DSVP met 52 punten.

<

Seizoen 2003-2004

>

<

Seizoen 2004-2005

>

<

Seizoen 2005-2006

>

Het trainingskamp in Zeeland was tijdens de winterstop zeer geslaagd en dat kreeg op zaterdag 14 februari 2006 een mooi vervolg toen SEV in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop met 1-3 bij Koudekerk won en dit meteen de tweede Periodetitel opleverde. Kortom, het team van trainer Frank Dobbe was hiermee sowieso verzekerd van de nacompetitie om zo mogelijk via de achterdeur naar de 2e Klasse te kunnen promoveren.

<

Seizoen 2006-2007

Bij aanvang van het seizoen 2006-2007 was het SEV-bestuur uit de volgende personen samengesteld: F.J. Hoderik (algemeen voorzitter), G.J. Boot (secretaris), J.A. van Grootel (penningmeester) en R.J. Bruggeman (voorzitter seniorencommissie).

<

Seizoen 2007-2008

Op 1 september 2007 lanceerde de voetbalvereniging SEV de Vriendenpas. Alle leden, medewerkers en sponsors van de club konden met deze Vriendenpas in de vorm van een creditcard 10% korting krijgen bij 26 deelnemende bedrijven. Van die 10% korting ontvangen zijzelf direct 5% korting, de andere 5% gaat naar de clubkas van SEV.

Seizoen 2008-2009

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor zaterdagclub SEV naderde haar ontknoping. Sjoerd Koster nam destijds de voorzittershamer over van Hederik aan de Kastelenring. De bedoeling was om als een soort ‘tussenpaus’ te fungeren. Het werd toch een langere periode. Het bestuur droeg op de ledenvergadering in november 2008 Willem van Dijk voor als opvolger van Sjoerd Koster. Willem van Dijk maakte eerder al (tot 2004) deel uit van het SEV-bestuur, toen in de functie van secretaris.
In 2008-2009 bestond SEV maar liefst uit uit 26 jeugdteams, 13 seniorenteams, 5 zaalteams en 2 elftallen van de G-afdeling. Al met al een bloeiende vereniging met ca. 700 leden en daarmee is SEV één van de grotere verenigingen uit de regio. De vereniging groeit nog steeds en heeft te maken met een behoorlijke aanwas van vooral jeugdleden. Een bewijs dat SEV een vereniging is waar het goed toeven is.
Kortom SEV leeft.

>

>

Tijdens de selectieafsluiting van het seizoen zette SEV een aantal personen in het zonnetje. Tito Castejon was tien jaar leider van het eerste van SEV geweest en ging vanaf het komende seizoen een andere functie binnen de technische staf gaan vervullen. Ruud van Steenes en Ben de Haan namen zijn plaats in op de bank in. Verzorger Gerard van der Laan gaf na zeven jaar het stokje over aan Martin de Knegt en assistent-trainer Kenneth Soechit, verlaat na vier jaar SEV. Hij werd het komende voetbaljaargang hoofdtrainer van Moerkapelle.
Diederik de Ruiter werd uitgeroepen tot ‘winnaar van het spelersklassement’ van de tweede helft van het seizoen. Hij ontving uit handen van sponsor Jos Raaijmakers van het gelijknamige adviesbureau een cheque ter waarde van € 250.

Seizoen 2009-2010

Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 24 november 2009 werd medegedeeld dat de Leidschendamse voetbalvereniging SEV vanaf dit seizoen met een nieuwe zogenaamde “Club van 50”, ook wel de “inVESTEring” genoemd, ging werken. Het bijeengebrachte bedrag kwam ten goede aan de leden en vrijwilligers die zich op wat voor manier dan ook altijd inzetten voor de vereniging. De keuze naar wie het geld zou gaan zou worden bepaald door een speciale commissie.

>

Seizoen 2010-2011

Bij aanvang van seizoen 2010-2011 telde de voetbalvereniging SEV ruim 700 leden, onderverdeeld in 26 jeugdteams, 12 seniorenteams, 1 damesteam, 3 zaalteams en 2 elftallen van de G-afdeling. Hiermee was de club één van de grotere verenigingen in de regio.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van dinsdag 23 november 2010 werden door het bestuur van SEV diverse leden gehuldigd voor hun jarenlange activiteiten voor de club. Wim de la Rie en Chris van der Sman werden benoemd tot Lid van Verdienste als dank voor hun jarenlange inzet voor SEV in diverse functies, met name ook bij de jeugd. Zij kregen van voorzitter Willem van Dijk een oorkonde, het bijbehorende speldje en een bos bloemen.
Tijdens diezelfde vergadering zette Ton Speelberg namens de InVESTEring (een “50 euro club”) op zijn geheel eigen wijze erelid Nico de Kleijn in de schijnwerpers. Met een attentie en bloemen onderstreepte hij, dat Nico de Kleijn in de afgelopen jaren vele duizenden tenues, hesjes en andere kledingstukken door zijn handen heeft laten gaan. Speelberg rekende de aanwezigen voor hoeveel uur hiermee wel niet gemoeid was geweest. Een astronomisch aantal.

>

Het eerste elftal van SEV werd dit seizoen ingedeeld in de 3e Klasse C met daarin als tegenstanders; Die Haghe, GDA, Honselersdijk, HVC’10, KMD, sv Loosduinen, Monster, MSV’71, Naaldwijk, PGS/Vogel, Semper Altius, VDL en Westlandia.

De 3e Klasse C bestond dit seizoen uit veertien clubs en dit betekende dan ook versterkte degradatie. De nummers 13 en 14 op de eindranglijst zouden rechtstreeks degraderen en de nummers 11 en 12 moesten p/d-wedstrijden gaan spelen. Echter SEV wist zich prima staande te houden in de 3e Klasse want van de 26 competitiewedstrijden wist men er 10 te winnen, 7 gelijk te spelen en 9 te verliezen. Met 37 punten en een doelsaldo van 44 voor en 39 tegen eindigde de formatie van trainer Frank Dobbe op de vijfde positie van de ranglijst.

Later meer….

>

Seizoen 2011-2012

Met ingang van seizoen 2011-2012 verscheen er bij SEV geen papieren krantje meer. In het vervolg werd er alleen nog maar een digitale Editie gemaakt waarin je veel relevante informatie aantrof over team/groepindelingen, trainingstijden, contactpersonen, programma’s etc, etc.
De SEV Vriendenpas had bij de achtste tussenstand in haar bestaan al weer een groot succes geboekt! In zes maanden tijd hadden de leden ruim 1200 euro met elkaar bij de deelnemende bedrijven voor de Leidschendamse club binnen gehaald. De Vriendenpas bleek daarmee zeer succesvol te zijn. Het had SEV in vier jaar tijd al negenduizend euro opgeleverd. De afgelopen periode werd bij Mystyco Woonsfeer aan de Damlaan het hoogste bedrag binnen gehaald. De sponsorcommissie van SEV was uiteraard bijzonder ingenomen met dit succes en rekende op een groei van in het aantal deelnemende bedrijven en start binnenkort met de Vriendenpas Online.

Op de Algemene Ledenvergadering van 29 november 2011 werden maar liefst drie leden in het zonnetje gezet en benoemd tot lid van Verdienste. De leden gingen akkoord met de voordracht om Fred Zonneveld, Marcel Koot en Ruud van Steenes te benoemen tot lid van Verdienste van SEV omdat alle drie de leden de afgelopen tientallen jaren heel veel voor de vereniging hebben betekend.

>

>
Het eerste elftal van SEV stond ook dit seizoen o.l.v. trainer Frank Dobbe en werd ingedeeld in de zaterdag 3e Klasse B, samen met; Die Haghe, Duindorp, sv Houtwijk, sv KMD, Leiden, Loosduinen, LSVV 70, Lugdunum, Monster, Naaldwijk, sv Polanen, VCS en Westlandia.
De A-selectie van trainer Dobbe kende dit seizoen zeven nieuwe gezichten, waaronder o.a. de teruggekeerde Jan Henk Willemse van Voorschoten’97.
SEV begon op zaterdag 3 september knap aan de competitie met een 3-1 thuisoverwinning op promovendus Duindorp SV. Jan Henk Willemse was meteen de grote man in deze wedstrijd met drie doelpunten. Na het gewonnen openingsduel werd er achtereenvolgens gelijk gespeeld tegen sv Loosduinen (2-2) en sv Houtwijk (3-3). Op 24 september behaalde SEV bij, het nog puntloze, VCS een monsteroverwinning van maar liefst 1-10. De eerste nederlaag van het seizoen leed SEV een week later in het thuisduel tegen vv Monster (0-2). Hierna volgde er weer overwinningen op achtereenvolgens Westlandia (4-0), Lugdunun (1-4) en Leiden (2-5) waardoor SEV met 17 punten uit 8 wedstrijden was opgeklommem naar een derde positie in de 3e Klasse B. In de resterende wedstrijden tot aan de winterstop werden er tegen Naaldwijk (0-0) en sv Polanen (1-1) gelijk gespeeld, gewonnen van sv Die Haghe (0-1) en helaas verloren van KMD (3-2) en het laaggeklasseerde LSVV’70 (1-0). Hiermee ging SEV met 22 punten uit 13 wedstrijden op een vijfde positie in de 3e Klasse B de winterstop in. Dit waren 6 punten minder dan koploper vv Monster.
Bij de nieuwjaarsreceptie blikte voorzitter Van Dijk even terug, roemde het goede spel en stelde dat SEV voor niemand in deze Klasse bang hoefde te zijn. Voorzichtig merkte de voorzitter op dat seizoen 2012-2013 een jubileumjaar zou worden en dat het misschien toch wel erg leuk zou zijn om een keertje nacompetitie te gaan halen.
Na de winterstop bleek dat vv Naaldwijk wel een hele stabiele ploeg was en de punten maar bleef verzamelen maar daaronder veranderde de ranglijst voortdurend. Een nederlaag of overwinning betekende een verschuiving van twee tot drie plaatsen omdat, achter vv Naaldwijk, maar liefst zeven ploegen wel heel dicht bij elkaar stonden.
De laatste vijf competitiewedstrijden tegen VCS (12-0), KMD (1-0), sv Die Haghe (3-0), sv Polanen (0-4) en LSVV’70 (3-1) werden allen in winst omgezet waardoor de teller na 26 wedstrijden op 49 punten stond en SEV hierdoor een stevige derde plaats in handen had gekregen met een ruime voorsprong op nummer vier. SEV had zich hiermee geplaatst voor de nacompetitie.

Het team van trainer Dobbe begon de nacompetitie op 19 mei met een 0-1 overwinning bij Soccer Boys door een doelpunt van Jan Henk Willemse. Een week later ontving SEV in Leidschendam Soccer Boys in de returnwedstrijd van de nacompetitie voor promotie naar de 2e klas. SEV, dat een fel en ontketend Soccer Boys verwachtte, ontmoette een team zonder enig zelfvertrouwen en won uiteindelijk vrij eenvoudig met 3-0 door doelpunten van Henk Jan Willemse (2x) en Erik van Dijk, en plaatste de club zich hiermee voor de volgende ronde.
SEV zette een goede stap in de richting van de tweede klasse. Het team van trainer Frank Dobbe pakte n.l. op zaterdag 2 juni de volle buit mee uit Leiden, waar Lugdunum met 1-2 werd geklopt. De gastheren namen aanvankelijk een 1-0 voorsprong, maar vlak voor rust bracht Henk Jan Willemse SEV langszij: 1-1. Dezelfde speler zorgde er die in de blessuretijd ook voor dat zijn ploeg juichend terug kon naar de Kastelenring: 1-2. SEV moet het nu komende zaterdag voor eigen publiek zien af te maken.
Op zaterdag 9 juni volgde de grote dag! In de thuiswedstrijd tegen Lugdunum kon SEV de promotie naar de 2e Klasse bewerkstelligen en dat deden de mannen van trainer Dobbe dan ook. Het werd uiteindelijk 1-1 (doelpunt Nick Rapmund) en het feest barstte los. De ploeg uit Leidschendam promoveerde hiermee uiteindelijk naar de tweede klas en gaf hiermee het 50 jarig jubileum een extra tintje.

Een uiterst succesvol jaar natuurlijk voor SEV 1 waarbij Henk Jan Willemse met maar liefst 25 doelpunten clubtopscorer werd en Marvin Pieneman werd uitgeroepen tot speler van het jaar bij SEV 1.

Seizoen 2012-2013

>

Voetbalvereniging SEV uit Leidschendam bestond dit seizoen 50 jaar. Op zaterdag 29 september ging dit jubileumjaar van start met tal van activiteiten op de Kastelenring. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum was een speciaal logo ontworpen.
Op zaterdagochtend 29 september werd gestart met de onthulling van het jubileumspandoek op de buitenmuur van De Veste op het Sportpark Kastelenring. Daarna was er een onderling toernooi voor alle teams van de jeugd en ‘s middags kwamen de senioren en veteranen tegen elkaar in actie. Om 13.30 uur speelde op het hoofdveld de G-teams van SEV tegen een team van de Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg en om 15.00 uur begon dan de jubileum(competitie)wedstrijd tussen SEV en het Zoetermeerse DSO. In deze wedstrijd speelde SEV dan voor het eerst in het speciaal ontworpen jubileumshirt.
Na afloop van deze wedstrijd ontving SEV-voorzitter Willem van Dijk  het jubileummagazine uit handen van Frank Hederik, de voorzitter van de jubileumcommissie. Hierna volgde er nog een gezellig samen zijn met muziek van Robert Udilwa en zijn brassband en waren er hapjes en uiteraard ook drankjes.

Op maandag 1 oktober, de échte oprichtingsdatum van SEV, hield het SEV-bestuur vanaf 20.00 uur in De Veste een officiële receptie voor genodigden. Tijdens deze druk bezochte receptie overhandigde KNVB/bestuurslid Arthur Paulides voorzitter Willem van Dijk de KNVB Jubileumvlag.Van Dijk stond in zijn openingstoespraak stil bij de prachtige start de zaterdag daarvoor van het jubileumseizoen. Ook ging hij terug in de tijd vanaf het moment dat SEV in oktober 1962 werd opgericht. Extra leuk was het dat een van de initiatiefneemsters van destijds, mevrouw Thierry-Keukenmeester, op de receptie aanwezig was. Tot slot onderstreepte hij de eigen identiteit van SEV en bracht hij een toost uit op de jarige vereniging.

Op dinsdag 27 november 2012 hield SEV haar Algemene Ledenvergadering in ‘De Veste’, het clubgebouw op de Kastelenring. Voorzitter Willem van Dijk was aftredend, maar stelde zich weer beschikbaar voor een nieuwe periode als voorzitter van de jubilerende vereniging. Verder benoemde het bestuur  Robert van der Zwan  tot bestuurslid Technische Zaken en Frans van Wissen tot bestuurslid Facilitaire Zaken.

>

 

Het 1e elftal van SEV promoveerde afgelopen seizoen voor de eerste maal in haar bestaan naar de 2e Klasse. De club uit Leidschendam pakte hierdoor de zaken voortvarend aan en werd er een nieuwe Technische Commissie geïnstalleerd. Deze commissie bestond uit Robert van der Zwan, Frans Struijk, Theo Knijnenburg en Jack Orta. Doelstelling van de commissie was om de randvoorwaarden te scheppen waarmee SEV haar sportieve doelstellingen kon gaan realiseren.
>
Promovendus SEV kwam dit seizoen, voor het eerst in haar 50-jarig bestaan, uit in de 2e Klasse van het zaterdagvoetbal en werd ingedeeld in de 2e Klasse C met als tegenstanders DSO, DUNO, Forum Sport, Gouda, Haaglandia/ Winston, HVC’10, Kagia, Lyra, Monster, Naaldwijk, SVC’08, TAVV en Valken’68.
De aftrap van het jubileumjaar begon voor SEV veelbelovend. Op 29 september 2012 werd het debuut in de tweede klasse gevierd met een 3-2 winst op (de latere kampioen) DSO. Het feestje na die wedstrijd was tevens de aftrap van allerlei activiteiten in het kader van het 50 jarig bestaan op 1 oktober 2012.

Later hier meer………

>

>

Seizoen 2013-2014

>
>
Na de degradatie van het afgelopen seizoen werd SEV1 voor het seizoen 2013-2014 ingedeeld in de zaterdag 3e Klasse A, en ontmoette daarin; BSC ’68 (Benthuizen), DWO (Zoetermeer), DoCoS (Leiden), Kagia (Lisserbroek), Kouderkerk, LSVV’70 (Leiden), Lugdunum (Leiden), Oegstgeest, FC Oosterheem (Zoetermeer), Roodenburg (Leiden), Semper Altius (Rijswijk), Sportief (uit Noorden, bij Woerden) en Zwammerdam.

>

>

<

Het slot van het seizoen 2013-2014 kende voor de SEV-selectie een ongekend spannend slot. Op de laatste competitiedag kon SEV in punten bovenaan de ranglijst komen maar dan moest er wel gewonnen worden bij concurrent Kagia. Dankzij een doelpunt van Jan Henk Willemse en een prachtige vrije trap van aanvoerder Jerry Speelberg wist SEV echter maar ternauwernood een gelijkspel (2-2) uit het vuur te slepen. Gevolg hiervan was dat Kagia, DWO en SEV allemaal met .. punten uit 22 wedstrijden op de eerste plaats van de 3e Klasse A eindigden waardoor er beslissingswedstrijden voor het kampioenschap gespeeld moesten worden.

Drie dagen later, op dinsdagavond 13 mei, stond alweer de eerste beslissingswedstrijd op het programma. SEV moest ditmaal in Leidschendam aantreden tegen Kagia. Dankzij een doelpunt van Andre van Lochem wisten de mannen van trainer Frank Dobbe een zwaar bevochte 1-0 overwinning te behalen.
Op zaterdag 17 mei moest SEV in Zoetermeer minimaal een punt tegen DWO behalen om het kampioenschap definitief binnen te halen. Maar DWO was van begin af aan het sterkere team en bij SEV was zichtbaar dat de spelers al twee zware wedstrijden tegen Kagia in de benen hadden. Het gevolg was dat DWO verdiend met 4-1 won op dinsdag 20 mei tegen Kagia genoeg had aan een punt om kampioen te worden. Aangezien Kagia niets meer te winnen had en dus zijn kaarten op de nacompetitie zette, was de kans wel heel miniem dat het kampioenschap DWO nog zou ontgaan. Dit was dus ook het geval want DWO won met maar liefst 7-0 en werd hiermee kampioen van de 3e Klasse A.

SEV 1 had het aan het eind van het seizoen drukker dan ooit. Na het niet gered te hebben in de beslissingswedstrijden om het kampioenschap volgde er nu de nacompetitie voor promotie naar de 2e Klasse. Op zaterdag 24 mei stond de eerste wedstrijd in de nacompetitie, thuis tegen CVV Berkel, op het programma. Als je net het kampioenschap bent misgelopen, is het maar de vraag of je voldoende wilskracht hebt om je weer op iets anders te richten. Vaak blijkt dat niet makkelijk te zijn, maar staf en spelers van SEV 1 toonden aan dat zij het wel konden. SEV won uiteindelijk met 2-1 door doelpunten van aanvoerder Jerry Speelberg (1-0) en verdediger Dennis Breg (2-1).
Op dinsdag 27 mei volgde bij cvv Berkel het tweede bedrijf.

>

Voor het tweede opeenvolgende jaar werd Pascal Wildenberg speler van het seizoen van SEV 1. Zowel bij de door Ruud van Nunspeet georganiseerde stemming onder de toeschouwers, als bij de puntenverdeling door de technische staf eindigde Pascal met grote voorsprong als eerste in het spelersklassement. Bij SEV 2 was deze prijs voor Diederick de Ruijter. Voor de derde keer in de laatste zes jaar legde Diederick beslag op deze eervolle onderscheiding. Op zondag 8 mei ontvingen beide spelers de felicitaties en een envelop van voorzitter Willem van Dijk.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 17 juni 2014 trad Willem van Dijk terug als voorzitter van SEV. Hij was gedurende twee bestuurstermijnen voorzitter en voor die tijd ook gedurende twee termijnen secretaris. De vereniging eerde hem voor zijn grote verdiensten voor de club met een benoeming tot Erelid.
Willem zijn verdiensten waren ook bij de KNVB niet onbekend gebleven, want de voetbalbond kende hem bij monde van West II-bestuurslid Teo Oortman de zilveren waarderingsspeld toe. Namens de club en de InVESTEring kregen Willem en zijn vrouw Thea als cadeau een voetbalreis binnen Europa voor twee personen. SEV 1-aanvoerder Jerry Speelberg overhandigde Willem een foto van de selectie van SEV met Willem van Dijk, allen gehuld in een t-shirt met als tekst “Willem, bedankt voor alles”.
Tijdens deze ALV werd Rob de Ruijter bij acclamatie benoemd tot nieuwe voorzitter van SEV. De heer De Ruijter was al vele jaren in diverse functies bij SEV actief, dit seizoen nog als leider van SEV 1. Daarnaast benoemden de leden Rob Tetteroo als bestuurslid facilitaire zaken en Theo Tetteroo als penningmeester ad interim. Tevens werd Theo voor een termijn van drie jaar herbenoemd als jeugdvoorzitter van SEV.
Tevens benoemden de leden van SEV Aad van der Lubbe tot Lid van Verdienste. Dit voor het vele werk dat Aad al gedurende een lange reeks van jaren in diverse functies bij SEV heeft verricht. Denk aan het leider- en trainerschap van jeugdteams, denk aan kantinediensten, denk aan het uitvoeren van diverse timmerklussen. En zo is er nog veel meer te noemen. Aad kreeg het Ereteken opgespeld door aftredend voorzitter Willem van Dijk.

>

<

Seizoen 2014-2015

Het bestuur van SEV schreef voor het seizoen 2014-2015 11 seniorenelftallen, 4 veteranenteams, 2 G-teams en een vrouwenelftal voor de competitie in. De jeugdafdeling van SEV bestond ditmaal uit 2x een A-elftal, 3x B, 3x C, 3x D, 5x E, 8x F en 1x een minipupillenteam.
De zaalvoetbalafdeling van SEV bestond dit seizoen uit 4 mannen- en 2 vrouwen-teams.

Op dinsdag 16 september 2014 heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg ingestemd met de aanleg van een kunstgrasveld met verlichting op het hoofdveld van het sportpark Kastelenring. De raad nam unaniem een daartoe strekkende motie aan, ingediend door de fracties van Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg, VVD, PvdA en D66. Alle woordvoerders in de raad omarmden het initiatief en onderstreepten daarmee het belang van de voetbalsport in het algemeen en de jeugdsport in het bijzonder. Wethouder Frank Rozenberg bleef niet achter en gaf te kennen dat het college ernaar streefde om het kunstgrasveld en verlichting in de zomer van 2015 te realiseren, zodat SEV en RKAVV in het nieuwe seizoen 2015-2016 goed van start zou kunnen gaan.
De besturen van SEV en RKAVV waren met de voorzitter van de SSK op de publieke tribune aanwezig en waren uiteraard erg verheugd over dit unanieme raadsbesluit. Zij spreken in dit kader ook hun expliciete dank uit richting de gemeenteraad, het college en het ambtelijk apparaat. Aan het een en ander is immers een langdurig voorbereidingstraject voorafgegaan waarbij goed met de gemeente is samengewerkt. Van niet geringe waarde was daarbij ook de bijdrage van het bestuur van de Stichting Sportpark Kastelenring.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 9 december 2014 kozen de leden van SEV een nieuwe jeugdvoorzitter: Rob van der Veer. Rob zal als zodanig ook deel uitmaken van het algemeen bestuur van SEV. Dit betekende ook dat Theo Tetteroo zich nu geheel kan wijden aan zijn taak als penningmeester. Dit was voor Ton Speelberg van de InVESTEring reden om Theo te bedanken voor zijn inzet gedurende 14 jaar als jeugdvoorzitter van SEV. De InVESTEring onderstreepte dit met een mooie bos bloemen en een dinerbon.

In de algemene ledenvergadering keurden de leden ook de jaarrekening 2013-2014 goed en verleenden zij het bestuur decharge voor het in dat jaar gevoerde financieel beleid. Stefan van Huizen van de kascommissie onderstreepte dat SEV op basis van deze jaarrekening een financieel zeer gezonde vereniging is.
SEV speelde niet alleen in een groen shirt maar werd ook een groene vereniging. Op maandag 8 december 2014 werd gestart met de plaatsing van maar liefst 92 zonnepanelen op het dak van de SEV-kantine op het sportpark Kastelenring in Leidschendam.Op vrijdag 12 december nam SEV als “groene voetbalvereniging” officieel deze 92 zonnepanelen in gebruik. De panelen genereren naar verwachting jaarlijks zo’n kleine 20.000 kWh. Daarmee zou de investering voor SEV al snel worden terugverdiend, mede dankzij de subsidies van het stadsgewest Haaglanden, de gemeente Leidschendam-Voorburg en de leverancier Zonne-Energie Op Maat.

Acht van de 14 tegenstander zouden, net als zaterdag derdeklasser SEV, dit seizoen wederom in de 3e Klasse A uitkomen. De Leidschendammers sloten vorig seizoen dus de competitie in dezelfde poule als winnaar af, maar werden daarmee geen kampioen omdat de latere kampioen DWO en Kagia eenzelfde aantal punten hadden. Kagia zal men, evenals BSC’68 (Benthuizen), LSVV’70 (Leiden), Koudekerk, DoCos (Leiden), Zwammerdam, Oegstgeest, en Roodenburg (Leiden), ook in dit seizoen weer tegenkomen. Nieuw voor SEV in de poule waren CVC Reeuwijk, Floreant (Bodegraven), Gouda, UVS (Leiden) en WDS (Driebruggen).

In de poulefase van de strijd om de districtsbeker komt SEV eerst in een thuiswedstrijd uit tegen DOSR (zo.) (Roelofarendsveen). FC Oosterheem (za.) (Zoetermeer) en Bernardus (zo.) (Hazerswoude) zaten ook in groep 2 poule 12. Tegen DOSR werd het 1-1 en van Bernardus (2-4) en FC Oosterheem (14-1) werd er gewonnen en plaatste SEV zich voor de volgende ronde.
In de volgende ronde werd Verburch met 3-1 verslagen maar in de achtste finales voor de beker ging SEV tegen SVS onderuit. In Capelle aan den IJssel werd het 1-1 en kwam het uiteindelijk aan op strafschoppen. Die nam SVS beter en dus ging de mooie KNVB-cup aan SEV voorbij.

Op zaterdag 6 september begon SEV op de Kastelenring uitstekend aan de competitie. Mede dankzij 4 doelpunten van Michael Nolet werd Kagia met maar liefst 7-1 verslagen. Deze verpletterende seizoensopening werd gevolgd door zeges op DoCos (2-3), WDS (7-0) en BSC’68 (1-3). Op zaterdag 4 oktober volgde tegen UVS (1-1) het eerste puntenverlies, een week later gevolgd door een 2-1 nederlaag bij Floreant. Het ging allemaal niet meer zo soepel bij SEV 1 want tegen o.a. Zwammerdam (2-1), LSVV’70 (3-2) en Gouda (2-1) werd ternauwernood gewonnen en tegen zowel Reeuwijk (4-1) als tegen Koudekerk (3-2) volgde een nederlaag.
Met 28 punten uit 13 wedstrijden (doelsaldo 41-19) ging SEV op een tweede positie van de 3e Klasse A de winterstop in. Koploper was Floreant met 34 punten, een ruime achterstand dus voor de mannen van trainer Frank Dobbe.

Na de winterstop presteerde SEV het onmogelijke want alle 13 overige competitiewedstrijden werden in winst omgezet. Op 4 april, na de 3-0 zege op BSC’68, kwam SEV weer aan kop van de 3e Klasse A en zou deze koppositie niet meer uit handen geven.
Op zaterdag 2 mei 2015 was SEV 1 er helemaal klaar voor: thuis op de Kastelenring kampioen worden tegen Roodenburg! Alles was hiervoor uit de kast gehaald. De wedstrijd werd omlijst met veel muziek. Robert Udilwa, die ‘s ochtends eerst in het tweede zijn talenten liet zien, was met de Legendairs Brassband op en rond het hoofdveld om SEV 1 naar het kampioenschap te trommelen. De F-jes van SEV gingen met de spelers het veld op en er hingen ook een paar mooie spandoeken. Het weer hielp ook mee, want de zon scheen en bleef schijnen voor SEV. En er was publiek, heel veel publiek dat het eerste elftal van SEV enthousiast aanmoedigde en steunde.

Roodenburg was de tegenstander en ging ook nog voor de punten. Makkelijk was het niet. Maar na het laatste fluitsignaal stond een fiere 2-1 (doelpuntenmakers van SEV Jasper Koning en Coen van Santen) op het scorebord en kon het feest losbarsten. De spelers kregen de kampioensmedailles omgehangen. En daarna werden ze toegesproken door SEV-voorzitter Rob de Ruijter, die in zijn eerste voorzittersjaar direct als kampioenenmaker werd betiteld. Sportwethouder Nadine Stemerdink van de gemeente Leidschendam-Voorburg, die bij de wedstrijd aanwezig was, feliciteerde SEV eveneens met deze mooie mijlpaal. Leverancier Heineken was zo aardig om SEV deze middag nog een aantal vaten bier cadeau te doen. Een mooie geste, die ook zeer nuttig was want het kampioensfeest ging nog heel lang door!

20150502_163243 - kopieDoor een 2-1 thuiszege op het Leidse Roodenburg werd SEV op zaterdag 2 mei 2015 (in de voorlaatste competitieronde) kampioen van de derde klasse A.

Hierna volgde nog één competitiewedstrijd en, zoals eerder gezegd, wist SEV ook deze in winst om te zetten. In en tegen Oegstgeest werd het 1-2 voor de kampioen door 2 doelpunten van Milan van der Veer.

Het team van trainer Frank Dobbe werd dus kampioen van de zaterdag 3e Klasse A. Van de 26 competitiewedstrijden werden er maar liefst 22 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 3 verloren. Hiermee werd in totaal 67 punten behaald en had SEV 1 een doelsaldo van 71 voor en 27 tegen.
Rob van Min werd met 18 doelpunten dit seizoen topscorer bij SEV 1, gevolgd door, de in maart zwaar geblesseerd geraakte, Michael Nolet met 16 doelpunten.

Tijdens de traditionele afsluiting van het seizoen maakte SEV-voorzitter Rob de Ruijter bekend welke spelers van de selectie in het mooie jaar 2014-2015 zijn uitverkozen tot Speler van het Jaar. Bij SEV 1 werd Rob van Min de trotse winnaar en bij SEV 2 mocht Bjorn van Haarlem met de eer gaan strijken. Eerder had aanvoerder Jerry Speelberg alle betrokkenen bij en rondom de SEV-selectie bedankt voor hun inzet en steun rondom de selectieteams. De selectie kon sportief inderdaad terugzien op een mooi seizoen: SEV 1 kampioen en SEV 2 een keurige vijfde plek in de competitie.

Op de algemene ledenvergadering van dinsdag 23 juni 2015 stelden de leden de begroting voor 2015-2016 vast. De leden stemden in met het voorstel van het bestuur om de contributie voor het seizoen 2015-2016 niet te verhogen.
Op deze vergadering werden ook Maurits de Jong, Ton Speelberg en Ab van Spronsen benoemd tot Lid van Verdienste van SEV. Dit voor de vele verdiensten die zij voor SEV in het verleden hebben gehad. Verder werden drie jubilarissen in de bloemen gezet: Rinze Koster (40 jaar lid), Aad van der Lubbe (25 jaar lid) en Wim Rensen (25 jaar lid).
Ook werd Tjaard de Vries benoemd tot bestuurslid technische zaken in de vacature die ontstond als gevolg van het aftreden van Robert van der Zwan.

Seizoen 2015-2016

Tijdens de zomerstop veranderde het hoofdveld (veld 1) van de Kastelenring van natuur- in kunstgras. Samen met de gemeente Leidschendam–Voorburg werkten SSK, RKAVV en SEV de plannen verder uit. Op maandag 15 juni 2015 was het zover en ging de aannemer van start. Als alles volgens planning zou verlopen dan zou er acht weken later een fantastisch strak voetbalveld liggen op het hoofdveld. Op en rond het hoofdveld stond er overigens een complete renovatie te wachten. Zo ging de bestaande omheining weg en werden ballenvangers en doelen verwijderd. Ook ging de staantribune volledig op de schop.
Natuurlijk waren de werkzaamheden aan veld 1 deze zomer het meest spectaculair. Maar dat was niet het enige, want de gemeente was ook op de andere (natuurgras)velden gestart met het onderhoud. En daarbij was er bijzondere aandacht voor de velden 8 en 9. Deze E/F veldjes werden opgehoogd en opnieuw ingezaaid zodat ze er fonkelnieuw bij lagen. De kleinste talenten van SEV hadden dan ook een ‘biljartlaken’ tot hun beschikking.

Op vrijdag 18 september 2015 werd het nieuwe kunstgras-hoofdveld van RKAVV en SEV officieel geopend. De beide voorzitters Rob de Ruiter (SEV) en Henry Steffens (RKAVV) liepen hiervoor samen met wethouder Nadine Stemerdink arm in arm richting de middenstip. Wethouder Stemerdink verrichte vervolgens op symbolische wijze de aftrap. Een junior van RKAVV en SEV gingen daarna combinerend richting het doel om vervolgens een doelpunt te maken. Voor beide bewoners van de Kastelenring was dit hoofdveld een aanwinst en zou men er veel gebruik van gaan maken.
20160303_114815-001Het compleet gerenoveerde hoofdveld van SEV en RKAVV op de Kastelenring, voorzien van kunstgras.

<

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 2015-2016 in de zaterdag 2e Klasse C zag er als volgt uit: Be Fair, DSO, GHC, HVC’10, KMD, Lyra, RCL, sc Monster, SEV, SVC’08, TAVV, UVS, VDL en Westlandia.

De formatie van trainer Frank Dobbe was dus teruggekeerd in de zaterdag 2e Klasse. Opvallend in de eerste seizoenshelft was dat SEV in zijn thuiswedstrijden de meeste punten bij elkaar wist te sprokkelen wan op de Kastelenring werd er gewonnen van UVS (2-0), GHC (3-0), KMD (3-2) en LYRA (2-1). Van de uiteindelijk 13 competitiewedstrijden wist SEV er 5 te winnen, 2 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Met 17 punten, en de doelcijfers 16-24, ging SEV op een achtste positie van de ranglijst de winterstop in.

<

Frank Dobbe had inmiddels besloten om na dit seizoen afscheid te nemen als hoofdtrainer van SEV. Dobbe was vanaf 2001, met een onderbreking van twee jaar, bij SEV actief geweest als hoofdtrainer. In die periode heeft hij veel bereikt, bijvoorbeeld de promotie van SEV A1 naar de hoofdklasse in het seizoen 2009-2010. Ook wist hij SEV 1 twee keer naar de tweede klasse zaterdag te brengen, recent via het kampioenschap van het eerste in het seizoen 2014-2015. Een prestatie van formaat! Frank vond het zowel voor zichzelf als voor de selectie wenselijk om na het huidige seizoen het stokje aan een ander over te dragen.
Het bestuur van SEV kondigde aan dat Denis Luhulima in het seizoen 2016-2017 Frank Dobbe zal opvolgen als hoofdtrainer van SEV. Denis was natuurlijk een goede bekende want de laatste twee seizoenen had hij als trainer SEV 2 onder zijn hoede.

<

In het voorjaar van 2016 werden er door vier enthousiaste SEV leden “Walking Football” opgestart. Walking Football is bestemd voor 60 plussers die op een donderdagmiddag een uurtje gaan trainen en/of een wedstrijdje spelen inclusief de bekende derde helft.

Eind juni maakten de besturen van RKAVV en SEV kenbaar om een verdergaande samenwerking tussen beide clubs te gaan verkennen. Beide clubs richtte een Verkennings Commissie op die hiermee aan de slag ging. De opdracht voor de Verkennings Commissie was kort maar bondig: “Verken de mogelijkheden, nut en draagvlak dat er binnen de beide verenigingen is om nauwer samen te werken, waarbij een voorstel tot een toekomstige fusie niet is uitgesloten”.

Seizoen 2016-2017

Na enkele maanden vond er met beide besturen en verkenningscommissies een evaluatiebijeenkomst plaats. Hierin maakte het SEV-bestuur aan het RKAVV-bestuur kenbaar dat er, naar aanleiding van een grondige ledenraadpleging binnen SEV, onvoldoende draagvlak was voor een nauwere samenwerking. Hiermee kwam dus een einde aan het verkenningstraject. SEV en RKAVV hechtte er wel waarde aan dat de goede onderlinge relatie en de huidige manier van samenwerking zou worden voortgezet.

SEV speelde al sinds 1991 op Sportpark Kastelenring, dat was dus inmiddels al 25 jaar. In die 25 jaar is er heel veel veranderd, maar niet aan de “kantine” van SEV. Het werd dus tijd voor modernisering en de nodige aanpassingen. Het idee ontstond om van de kantine uit de jaren ’90 van de vorige eeuw weer een mooi en sfeervol clubhuis van te maken. Dat kostte echter veel geld. Gelukkig hadden de penningmeesters gedurende al die jaren goed op de financiën gelet en was er geld voor investeringen opzij gelegd. Maar om het goed of nog beter aan te pakken was er meer geld nodig. In totaal hoopte SEV via crowdfunding  € 20.000,00 bij elkaar te kunnen krijgen. Iedereen, lid of geen lid, die SEV een warm hart toedroeg hielp mee om dit plan te doen slagen.

Voor het seizoen 2016-2017 had de KNVB voor een nieuw competitiemodel gekozen. Dit nieuwe competitiemodel ging in de top bestaan uit een Eredivisie, een Eerste divisie, de Tweede divisie, twee Derde divisies en vier Hoofdklassen. In de competities kwam er ruimte voor de beloften-teams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. Sportief gezien was dit een optimale voetbalpiramide. Zoveel mogelijk goede voetballers treffen elkaar in dezelfde competitiestructuur, en clubs kunnen nu bij wijze van spreken doorstoten van de vijfde klasse naar de Eredivisie. De top werd dus in theorie haalbaar voor iedereen en voor elke club. Met andere woorden, voor het eerst sinds de intrede van het betaald voetbal in 1954 werd promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal mogelijk. Voor het vlaggenschip van SEV had deze verandering nog totaal geen gevolgen want na de degradatie in het seizoen 2015-2016 kwam de Leidschendamse club dit seizoen uit in de Derde Klasse.

Er waren echter nog meer veranderingen vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al geldde, Onder 19 tot en met onder 9.
De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen. De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

Het bestuur van SEV schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 11 seniorenelftallen, 3 veteranenteams en 1 dameselftal in bij de KNVB. De jeugdafdeling van SEV bestond ditmaal uit: 2x JO-19, 2x JO-17, 2x JO-15, 3x JO-13, 6x JO-11 en 5x JO-9 en 2 JO-7 teams. Ook waren er dit seizoen weer 2 G-teams bij SEV actief. De zaalvoetbalafdeling van SEV bestond ditmaal uit 3 herenteams en 1 damesteam.

De indeling van het amateurvoetbal in de zaterdag 3e Klasse B zag er in seizoen 2016-2017 als volgt uit: Ariston’80, Die Haghe, GDA, Houtwijk sv, KMD, Loosduinen sv, Maasdijk, MVV ’27, Naaldwijk, Quick Steps, Schipluiden, SEV, VELO en Verburch.

Denis Luhulima, de opvolger van Frank Dobbe bij SEV, moest de verwachtingen zien waar te maken dat na de degradatie het verloren terrein herwonnen zou worden. Frank Dobbe bleef echter gelukkig wel aan de club verbonden en diende o.a. als een feedback voor trainer Luhulima. SEV had echter de pech dat een aantal oud gedienden van het eerste elftal waren vertrokken om uiteenlopende redenen. Hierdoor kende de vrij jonge en onervaren selectie van SEV een dramatische eerste seizoenshelft. Van de 13 competitiewedstrijden werden er namelijk slechts 2 wedstrijden gewonnen, speelde men 3 keer gelijk en werd er 8 maal verloren. Met 9 punten, en de doelcijfers 19-33, ging SEV dan ook op de laatste positie van de ranglijst de winterstop in.

In de tweede seizoenshelft zagen we een veel beter presterend SEV alleen hadden de leidschendammers de pech dat alle teams die onderaan de ranglijst stonden vele punten bij elkaar sprokkelden. Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden werden er door SEV 7 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 14 verloren. Met 26 punten, en de doelcijfers 40 voor en 55 tegen, eindigde men op de dertiende positie van de ranglijst en dit betekende dus degradatie naar de 4e Klasse.

Jasper Koning werd dit seizoen, met 10 doelpunten, topscorer bij SEV 1.

Bij vijf teams van SEV mocht aan het einde van het seizoen 2016-2017 de kampioensvlag in top. Het eerste damesteam van SEV werd met 58 punten uit 22 duels kampioen van de 5e Klasse B. De JO13-3 met 47 uit 18 duela kampioen van de 8e Klasse 04. De JO11-1 met 42 uit 18 kampioen van de 2e Klasse 1. De JO11-3 met 47 uit 18 van de 7e Klasse 03 en de JO9-1 met 33 uit 15 van de 3e Klasse 10.

Op de Algemene Ledenvergadering van SEV op 6 juni 2017 steunden de aanwezige leden het voorstel van het Algemeen Bestuur om Henk Tuinman te benoemen tot Lid van Verdienste. Al vanaf de oprichting in 1993 van de SEV G-afdeling maakte Henk zich bijzonder verdienstelijk voor deze afdeling. Al 24 jaar als secretaris van het G-voetbal en de eerste jaren ook nog iedere woensdagmiddag als trainer. Henk Tuinman ontving van voorzitter Rob de Ruijter de oorkonde, het speldje, en bloemen. Rob de Ruijter werd op de ALV met algemene stemmen herbenoemd als voorzitter van SEV voor een periode van drie jaar, waarbij hij aankondigde dat dit ook zijn laatste periode zou worden.

Seizoen 2017-2018

Op zaterdag 23 september was het zover. Na een geslaagde crowdfundingcampagne in 2016 was het financieel mogelijk de SEV-kantine te gaan moderniseren. In de zomermaanden hadden veel vrijwilligers geholpen de werkzaamheden te verlichten. Er waren heel veel uren in gaan zitten, maar het resultaat mocht er zijn want op 23 september 2017 werd om 13.30 uur de opening van de vernieuwde kantine verricht door de wethouder van sport, mevrouw Nadine Stemerdink.

Op dinsdag 19 december 2017 vond bij SEV de Algemene Ledenvergadering plaats. In de SEV-kantine werd Maurice Donath benoemd tot bestuurslid Facilitaire Zaken en Rob ven der Veer (voorzitter Jeugdcommissie) en Theo Tetteroo (secretaris) herbenoemd voor een nieuwe termijn. De functie van seniorenvoorzitter was vacant maar Robin Redeker werd bereid gevonden om de komende periode de Seniorencommissie te vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. Verder was de functie bestuurslid Technische Zaken al langere tijd vacant.
Het bestuur van SEV was dus nu als volgt samengesteld;  Rob de Ruijter (Voorzitter), Theo Tetteroo (Secretaris), Diederick de Ruijter (Penningmeester), Maurice Donath (Facilitaire Zaken), Rob ven der Veer (voorzitter Jeugdcommissie) en Lex Geluk (Seniorencommissie G-afdeling).

Op deze ALV werden vervolgens, voor de vele verdiensten voor de club, een drietal SEV-ers benoemd tot Lid van Verdienste. Het ging om Hans Loffelt, Hans Schoonlingen en Margriet Asselman.
SEV-lid Theo Tetteroo werd vervolgens volkomen verrast met een onderscheiding van de gouden KNVB-speld. Geen geringe onderscheiding, die hij meer dan verdiende! Sinds 1 november 1969 was Theo al SEV-lid en anno 2017 nog steeds als voetballer op de SEV-velden te vinden. Theo vond al snel zijn draai in het vrijwilligerswerk bij SEV. Vanaf 1995 eerst als leider(dat hij zo’n 20 jaar bleef doen!), maar al na twee jaar nam hij ook plaats in de jeugdcommissie. Op 1 september 2001 trad Theo toe tot het algemeen bestuur en niet in de minste posities! Maar liefst 13 jaar(!!) als jeugdvoorzitter, vervolgens 2 jaar als penningmeester en vanaf juni 2016 tot op heden als secretaris. Het was duidelijk dat SEV heel erg blij mocht zijn met zo’n vrijwilliger en de onderscheiding van de KNVB was dus volkomen verdiend en dat lieten de aanwezige SEV-leden dan ook duidelijk blijken met een stevig applaus.

Het bestuur van SEV schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 10 seniorenelftallen, 2 veteranenteam en 1 vrouwenteam in bij de KNVB. De jeugdafdeling was in het seizoen 2017-2018 uit de volgende teams samengesteld: 2x JO19, 2x JO17, 2x JO15, 3x JO13, 4x JO11, 2x JO10, 3x JO9, 2x JO8 en 3x JO7, Het G-voetbal bij SEV bestond dit seizoen uit 2 teams en voor de zaalvoetbalcompetitie werden 3 herenteams ingeschreven.

De indeling van SEV 1 voor het seizoen 2017-2018 in de zaterdag 4e Klasse A luidde als volgt; Alphia, GOL Sport, Haagse Hout, Hazerswoudse Boys, KSD-Marine, LVV Football Factory, Meerburg, Oegstgeest, Roodenburg, SEV, UDO, VVSB, WVC en sv Wassenaar.

Het vlaggenschip van SEV was dus binnen een jaar van de tweede naar de vierde klasse gezakt. De taak voor dit seizoen was dus om de strijd aan te gaan om aan het einde van het seizoen weer te promoveren naar de 3e Klasse. De ploeg van trainer Dennis Luhulima begon, met vijf overwinningen op rij, prima aan de competitie. Op zaterdag 4 november leed met voor het eerst puntenverlies door bij VVSB 1-1 gelijk te spelen. Door het terugtrekken uit de competitie van GOL Sport kwam er wel een verloop in het aantal wedstrijden. Zo zagen we v.v. Oegstgeest met 31 punten uit 11 wedstrijden als koploper de winterstop ingaan en volgde SEV op een tweede positie met 23 uit 9. SEV wist wel de eerste Periodetitel te winnen dus was sowieso al verzekerd van nacompetitie.

De tweede seizoenshelft werd er niet leuker op toen eind januari 2018 ook nog eens sv Wassenaar zich terugtrok uit de competitie. SEV streed lange tijd mee om het kampioenschap maar liet het steeds op de beslissende momenten net afweten. Dit had tot het gevolg dat VVSB met 50 punten met het kampioenschap aan de haal ging. Van de 22 competitiewedstrijden wist SEV er 13 te winnen, 7 gelijk te spelen en 2 te verliezen. Met 46 punten, en een doelgemiddelde van 59 voor en 25 tegen, eindigde men ietwat teleurstellend op de derde positie van de ranglijst.
SEV mocht het dus via de nacompetitie gaan proberen om naar de 3e Klasse te promoveren. De eerste ronde van de nacompetitie bestond dit seizoen uit slechts uit één wedstrijd waarbij de winnaar zich zou plaatsen voor de volgende ronde. Op zaterdag 2 juni 2018 speelde SEV 1-1 uit bij Aarlanderveen, maar door het beter nemen van de strafschoppen plaatse het team van trainer Luhulima zich voor de volgende ronde. SEV overleefde de tweede ronde van de nacompetitie niet want bij LSVV’70 werd men met 4-1 verslagen. In één klap was hiermee het seizoen afgelopen en bleef men 4e Klasser.

Op de seizoenafsluiting van de SEV-selectie werd er toch nog even stilgestaan bij het net gemiste kampioenschap en de toch wat teleurstellend geëindigde nacompetitie. Evalueren, lessen trekken en dan op naar het volgende seizoen, werd het motto. Tijdens deze bijeenkomst werd Jos van Haarlem door staf en spelers in de bloemen gezet. Jos stopt na 9 jaar leider te zijn geweest van afwisselend SEV 1 en SEV 2. Assistent scheidsrechter Tjaard de Vries deed na vele jaren trouwe en betrouwbare dienst ook een stapje terug maar zou wel betrokken blijven bij de selectie.
Tot de beste speler van het afgelopen seizoen van SEV 1 werd door de jury Paul Jansen gekozen. Naast zijn sterke optreden had Paul géén enkele wedstrijdminuut gemist. Jasper Koning werd dit seizoen met 17 doelpunten topscorer bij SEV 1.

Helaas kon de voetbalvereniging SEV dit seizoen geen kampioenschappen bij de andere elftallen begroeten. Bij de competitie’s vanaf JO9 en lager werden vanaf dit seizoen geen uitslagen en standen meer weergegeven. De KNVB vond dat die spelers in deze leeftijdscategorieën zich in een ontwikkelfase bevonden, waarbij de competitie geen doel maar een middel was dat bijdroeg aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling.

Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 26 juni 2018 kondigde Diederick de Ruijter aan om, wegens drukke werkzaamheden, te stoppen met de functie van penningmeester. Deze functie werd voorlopig waargenomen door secretaris Theo Tetteroo. Ralph Huf werd benoemd tot nieuwe voorzitter van de Seniorencommissie. Het afgelopen jaar was deze functie op prima wijze waargenomen door Robin Redeker.
De ALV ging akkoord met een contributieverhoging van 6%. De afgelopen jaren had SEV de contributie niet verhoogd. Tot slot van de ALV werd Bert Meerman benoemd tot Lid van Verdienste wegens zijn jarenlange inzet voor het G-voetbal. Bert Visser werd in het zonnetje gezet omdat hij, na 33 jaar de ledenadministratie gedaan te hebben, deze taak overdroeg aan René Korving.

Seizoen 2018-2019

Tijdens de op donderdag 13 september 2018 extra gehouden Algemene Ledenvergadering werd René Korving benoemd tot penningmeester van SEV. Hij werd hiermee de opvolger van Theo Tetteroo, die vanaf juni 2018 de functie van penningmeester combineerde met het werk als secretaris van de club.

Een van de hoogtepunten dit seizoen was toch wel de opening van het Nico de Kleijn (overleden op 28 februari 2018) Pannakoeveldje. Op 22 september werd de opening verricht door Nan met Ralph en Erwin met de partners en kinderen. Iedere zaterdag konden er nu kinderen op spelen en dat mocht gezien worden als een mooi eerbetoon aan mister SEV Nico de Kleijn.

Op dinsdagavond 18 december 2018 vond de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SEV plaats. Er werd o.a. gesproken over het vrijwilligersbeleid dat echt z’n vruchten bij SEV had afgewerkt, hoewel er nog wel wat zaken moesten worden geregeld zodat alle taken vervuld konden gaan worden. Voorzitter Rob de Ruijter noemde de inzet van Truke Neuman, Marja Mulder en Sandra Vernes van onschatbare waarde, omdat de kantine zonder hun verantwoordelijkheidsgevoel op meerdere zaterdagen gesloten had moeten blijven. Ook Theo Knijnenburg werd door de voorzitter genoemd en bedankt, omdat hij de finaledag van het Leidschendam-Voorburg Kampioenschap bij de senioren op zaterdag 25 augustus zo uitstekend georganiseerd had.
Herman van der Heiden werd tijdens deze ALV benoemd tot Lid van Verdienste omdat hij, in zijn inmiddels ruim 41-jarig lidmaatschap, zich op veel fronten extra verdienstelijk gemaakt had voor de club op de Kastelenring. Sjoerd Koster werd benoemd tot Erelid van SEV. De heer Koster is tweemaal voorzitter van SEV geweest: tussen 1977 en 1981 en tussen 2006 en 2008. Daarnaast was hij de bedenker, oprichter en eerste voorzitter geweest van de inVESTEring, de ‘club van 100’ van SEV. Ook is Sjoerd Koster degene geweest, die als eerste op een ledenvergadering voorstelde dat Walking Football goed bij SEV zou passen en samen met Jacques Remmerswaal richtte hij een paar jaar later deze jongste afdeling bij SEV op, die inmiddels ongeveer dertig leden telde.

Het eerste elftal van SEV werd voor dit seizoen ingedeeld in de zaterdag 4e klasse C met daarin als tegenstanders: Ariston’80, DVC, Haagse Hout, KSD-Marine, Laakkwartier, Oliveo, Oosterheem, Semper Altius, TOGB, Vredenburch, sv Wassenaar en Fc Zoetermeer.

>

Seizoen 2019-2020

Begon men bij SEV in het voorjaar van 2016 met Walking Football nog met 5 á 6 leden, inmiddels was het ledental bij deze tak van sport gegroeid naar ca. 30 leden, die wekelijks o.l.v. technisch Gerard Heijnen en Johan Veenstra op de donderdagmiddag tegen een balletje aantrapten.

Bij SEV werden er voor dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 8 seniorenelftallen, 1 veteranenteam1 en 2 G-teams bij de KNVB ingeschreven. Bij de jeugd kwamen ditmaal 1 JO19, 1 JO17, 1 JO15, 1 JO14, 2 JO13, 1 JO12, 1 JO11, 3 JO10, 3 JO9, 3 JO8 en 2 JO7-teams in het veld. De zaalvoetbalafdeling bij SEV bestond uit 3 herenteams.

De indeling van deze zaterdag 4e Klasse D was als volgt; D.V.C. (Delft), Graaf Willem ll VAC, GDA,, Haagse Hout, H.P.S.V, K.S.D.-Marine, Laakkwartier, Oosterheem (Zoetermeer), RVC Celeritas, Semper Altius. S.E.V, TAC’90, Vredenburch en FC Zoetermeer.

Kenneth Soechit was aangetrokken als de nieuwe hoofdtrainer van de A-selectie. In de eerste seizoenshelft kon SEV zich in een spannende competitie nog mengen in de kopgroep die bestond uit Vredenburch, GDA, Semper Altius en SEV. Na echter een paar keer duur puntenverlies geleden te hebben sloot SEV de eerste seizoenshelft af met 23 punten uit 12 duels en stond hiermee op de vijfde positie van de ranglijst.

Na de winterstop kwam het team van trainer Soechit heel anders uit de startblokken en wist de eerste drie competitiewedstrijden van het jaar 2020 in winst om te zetten. Het seizoen zou echter nooit worden afgemaakt want na de uitbraak van het coronavirus (begin maart 2020) lag een groot deel van het dagelijks leven in Nederland plat. Vanaf donderdag 12 maart 2020 werden ook alle activiteiten bij o.a. voetbalverenigingen, zowel in het betaalde voetbal als bij de amateurs, met onmiddellijke ingang gestopt. Dit betekende dus in Nederland geen voetbalwedstrijden, geen trainingen en en ook geen andere clubactiviteiten. Een week later werd door de Nederlandse regering deze maatregelen zelfs aangescherpt en moesten alle accommodaties in Nederland op slot. Na deze maatregel besloot de KNVB dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer hervat zouden worden omdat het sowieso niet meer was toegestaan om tot de zomer toe te voetballen. Dit gold voor het gehele voetbal in heel Nederland. De KNVB besloot hierdoor ook dat er voor het seizoen 2019-2020 geen eindstanden zouden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten waren. Ook werden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen zou dan iedere club, dus ook Blauw Zwart, in dezelfde klasse uitkomen als bij de start van dit seizoen.

SEV 1 speelde dus de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen op 7 maart 2020 met een 1-1 gelijkspel tegen GDA. Op dat moment hadden de Leidschendammers van de 17 wedstrijden er 10 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 4 verloren. Met 33 punten en een doelsaldo van 43 voor en 34 tegen, stond men nog steeds op de vijfde positie van de ranglijst.

Ondertussen werden beetje bij beetje de strenge corona-maatregelen door de regering versoepeld. Vanaf 29 april 2020 mochten in Nederland kinderen tot 12 jaar zonder anderhalvemeter-restrictie weer trainen. De oudere kinderen (van 12 tot 18) gold deze afstandsregel nog wel. Er mocht sowieso alleen getraind worden, wedstrijden bleven taboe en kantines en kleedkamers moesten dicht blijven. Met ingang van 11 mei mochten ook de senioren weer (anderhalvemeter-restrictie) trainen.

Nadat de amateurcompetitie al in maart gestopt was en de kantine enkele maanden was gesloten besloot SEV om alle producten die niet meer verkoopbaar waren om aan de voedselbank Leidschendam -Voorburg te schenken. De voedselbank was hier heel erg blij mee en bij SEV heerste een goed gevoel dat deze producten nog een uitstekende bestemming hadden gekregen.

Seizoen 2020-2021

Vanaf 1 juli 2020 werden de coronamaatregelen door het kabinet wederom versoepeld en mochten sinds 19 maart onder meer alle sportkantines vanaf die dag weer open. De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden bleef wel van kracht. Helaas betekende dat wel dat juist in de maand juli de zomer- en vakantieperiode was aangebroken. Na ruim twee maanden totaal geen omzet gedraaid te kunnen hebben bleven daarom bij veel clubs de sportkantines juist wel open zodat de leden in de zomer konden door trainen. Hierdoor kon de club wellicht toch nog iets mee pikken van de zomeromzet.
Overigens mocht er per 1 juli 2020 in het amateurvoetbal ook weer wedstrijden gespeeld worden waarbij tot 250 toeschouwers bij een wedstrijd aanwezig mochten zijn.

>

De zaterdag 4e Klasse D was in het seizoen 2020-2021 uit de volgende teams samengesteld: DVC, GR. Willem II, HPSV, Haagse Hout, KSD Marine, Laakkwartier, Oosterheem, RVC Celeritas, SEV, Semper Altius, TAC’90, Vredenburch, FC Zoetermeer.

>

Op dinsdag 22 juni 2021 vond bij SEV een gedenkwaardige ledenvergadering plaats. Gedenkwaardig omdat SEV na zeven jaar afscheid nam van zijn voorzitter Rob de Ruijter. Hij wordt opgevolgd door Harry Oldersma, die door de ledenvergadering bij acclamatie werd benoemd.
Bij die gelegenheid werd Rob voor zijn vele verdiensten voor SEV, niet alleen als voorzitter maar ook in allerlei andere vrijwilligersfuncties in de loop der jaren, door de leden tot Erelid van SEV benoemt. En bij SEV is dat geen onderscheiding die zomaar aan iemand wordt toegekend, want het aantal ereleden is bij wijze van spreken op de vingers van één hand te tellen.

Op deze ALV werden er nog meer leden in het zonnetje gezet. Reinier Smit kreeg het onderscheidingsteken en oorkonde voor Lid van Verdienste als dank voor zijn vele vrijwilligersactiviteiten, onder meer op financieel gebied en ook als elftalleider bij SEV 1. Ook dat was best bijzonder, want het komt niet vaak voor dat iemand van zijn leeftijd bij SEV als zodanig wordt onderscheiden.
En ook werden nog vier jubilarissen in de bloemen gezet, te weten Ruud van Nunspeet, Frank Tetteroo, Nico Hooijmans en Wim de la Rie. Het is altijd mooi om te zien dat er mensen zijn die hun club vele tientallen jaren trouw zijn gebleven!
Op deze vergadering nam Ralph Huf afscheid als lid van het bestuur met de senioren en de G-afdeling in zijn portefeuille. In zijn functie werd Sjako Bikker bij acclamatie benoemd.

Seizoen 2021-2022

>

Na het coronatijdperk hoopte men vanaf dit seizoen weer eens eindelijk een hele competitie te gaan afwerken. Het eerste elftal van SEV kwam in het seizoen 2021-2022 uit in de zaterdag 4e Klasse E met daarin als tegenstanders; DVC, Graaf Willem II VAC, Haagse Hout, HDV, HPSV, KSD-Marine, Oliveo, RAS, REMO, RVC Celeritas, Semper Altius, De Ster en Vredenburch.

Na een daverende overwinning van 0-7 bij HPSV, tijdens de laatste speelronde van de competitie, overheerste bij SEV toch een katterig gevoel. In deze toch bizarre competitie bleef SEV namelijk tot de laatste wedstrijd meedoen om de nacompetitieplaatsen voor promotie. Eigenlijk waren de nummers 1 en 2 van de ranglijst (Oliveo en RVC Celeritas) voordat de eerste wedstrijd in september 2021 werd gespeeld al bekend. Dan weet je dat je met een handvol andere teams moest strijden om slechts 2 nacompetitieplaatsen. Die strijd heeft SEV dus tot de laatste wedstrijd volgehouden en uiteindelijk kwamen de mannen van trainer Kenneth Soechit uiteindelijk slechts één wedstrijdpunt tekort. Met 50 punten (16x winst, 2x gelijk en 6x verlies) uit 24 wedstrijden en een doelsaldo van 75 voor en 39 tegen was er met een vierde positie op de eindranglijst toch sprake van een goed seizoen. Maar wel dus een seizoen met lege handen!

Na 33 jaar vrijwilligerswerk bij SEV, waaronder 8 jaar bij de selectie, stopte teammanager Hans van Grootel na dit seizoen met al zijn taken en ging hij genieten van zijn welverdiende pensioen.

Seizoen 2022-2023

Bij aanvang van het seizoen 2022-2023 telde SEV ongeveer 700 leden. Voor de competitie werden 6 seniorenelftallen en 3 35+ teams ingeschreven. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 1 JO19, 1 JO17, 1 JO16, 2 JO15, 1 JO14, 1 JO13, 1 JO12, 1 JO11, 2 JO9 en 2 JO8 teams. Verder kwamen er bij SEV ook 2 G-teams uit en voor de zaalvoetbalcompetitie werden 3 herenteams ingeschreven.

Het bestuur van SEV was niet echt blij met de nieuwe indeling van het eerste elftal. De Leidschendammers werden namelijk ingedeeld in de 4e Klasse D van de zaterdagcompetitie met daarin als tegenstanders: Bolnes, FC Zoetermeer, Floreant (Boskoop), Graaf Willem II/VAC (Wassenaar), Groeneweg (Zevenhuizen), Haagse Hout (Den Haag), KSD-Marine (Den Haag), Moerkapelle, NOCKralingen (Rotterdam), Ommoord (Rotterdam), RVC Celeritas (Rijswijk), Zestienhoven (Rotterdam) en IJVV de Zwervers (Rotterdam). Weinig derby’s (en publiek) dus terwijl de andere 4e Klasse alleen maar uit verenigingen uit de Haagse regio bestond.

SEV 1, wederom o.l.v. trainer Kenneth Soechit, kende een vrij anoniem seizoen want van de 26 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 15 verloren. Met 27 punten en een doelsaldo van 46 voor en 77 tegen eindigde men op een teleurstellende negende positie van de ranglijst.

Seizoen 2023-2024

SEV nam dit seizoen aan de zaterdagcompetitie deel met 6 seniorenelftallen, 1 O(nder) 23 elftal en 3 35+ teams. De jeugdafdeling bestond in het seizoen 2023-2024 uit 17 teams, onderverdeeld in; 1 JO17, 1 JO16, 1 JO15, 1 JO14, 2 JO12, 3 JO10, 3 JO9 1 JO8, 2 JO7 en 2 G-teams. De zaalvoetbalafdeling bestond uit 3 herenteams.

De “slechts” twaalf clubs in de 4e Klasse D in seizoen 2023-2024 waren; Delta Sport, DHL, Maasdijk, MSV’71, Quintus, RVC Celeritas, SEP, SEV, Te Werve, VDL, Vredenburch en FC Zoetermeer. Omdat halverwege het seizoen ook nog eens Te Werve zich terugtrok uit de competitie zouden er maar 20 competitiewedstrijden worden gespeeld.

Arjan Kortleven was door SEV voor dit seizoen aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer. De technische staf bestond verder uit; Ben de Haan (assistent-trainer}, Björn Henrichs (keeperstrainer), Semi Gungor (tweede trainer) en Frank Dobbe (technisch coördinator).

Door een versterkte degradatieregeling werd het seizoen nog even spannend voor SEV maar uiteindelijk wist de formatie van trainer Arjan Kortleven zich te handhaven voor de 4e Klasse. Van de 20 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 25 punten en een doelsaldo van 33 voor en 45 tegen werd SEV zesde op de eindranglijst.

Op dinsdagavond 18 juni 2024 vond bij SEV de Algemene Ledenvergadering plaats. Voorzitter Harry Oldersma wist tijdens deze ALV te vermelden dat het aantal leden rustig bleef groeien richting 600. De groei was vooral zichtbaar bij de jeugd. Jeugdvoorzitter Remco Frerichs lichtte dat toe en was vooral blij met de actieve jeugdcommissie. 
Aftredend waren voorzitter Harry Oldersma en Kirsten Wijers maar beiden hadden zich weer beschikbaar gesteld en werden door de ALV met applaus herbenoemd. Theo Tetteroo bleef aan als secretaris en hield zich ook bezig met de facilitaire zaken binnen SEV. Het voornaamste agendapunt werd de begroting van het volgende seizoen. Penningmeester Stefan van Huizen gaf vlot tekst en uitleg en de opbouw van de begroting werd toegelicht. Een klein tekort dat onder meer wordt opgevangen door een beperkte contributieaanpassing van 3%.
Stefan Janssen werd tijdens deze ALV voorgedragen als Lid van Verdienste van SEV. Onder dank en met luid applaus werd Stefan dan ook benoemd. Al jarenlang was Stefan Janssen de stuwende en duwende kracht binnen SEV en vooral actief binnen de scheidsrechterscommissie en als leidsman op het veld. Jeugd, senioren, selectie en waar nodig ook een wedstrijd bij de buren, zaterdagochtend om 8.30 of zaterdagmiddag om 17.30 uur het maakte hem niet uit: Stephan floot meerdere wedstrijden per dag.

Seizoen 2024-2025

>

<

 

 

 

Palmares SEV

Kampioenschappen:
1968-1969 3e Klasse B HVB
1969-1970 2e Klasse B HVB
1985-1986 Hoofdklasse HVB
1991-1992 4e Klasse A
2014-2015 3e Klasse A

Andere prestaties:
1970-1971 Promotie naar nieuw gevormde Hoofdklasse HVB
1995-1996 Winnaar nacompetitie, promotie naar 3e Klasse KNVB
2011-2012 Winnaar nacompetitie, promotie naar 2e Klasse KNVB

Parade der trainers bij SEV:

1966-1967 Ton Sluyter (tot december)
1966-1967 Frans Betz (vervolg)
1967-1968 Frans Betz
1968-1969 Frans Betz
1969-1970 Frans Betz
1970-1971 Frans Betz
1971-1972 Joop van Sas
1972-1973 Joop van Sas
1973-1974 Frits van Duyl
1974-1975 Frits van Duyl
1975-1976 Aad Warmerdam
1976-1977 Aad Warmerdam
1977-1978 Aad Warmerdam
1978-1979 Aad Warmerdam
1979-1980 Aad Warmerdam
1980-1981 Jan Baak
1981-1982 Jan Baak
1982-1983 Jan Baak
1983-1984 Pim Westgeest
1984-1985 Pim Westgeest
1985-1986 Pim Westgeest
1986-1987 Pim Westgeest
1987-1988 Jan van Leeuwen
1988-1989 Jan van Leeuwen
1989-1990 Jan van Leeuwen
1990-1991 Wim de Kruif
1991-1992 Wim de Kruif
1992-1993 Nico van der Meer
1993-1994 Nico van der Meer
1994-1995 Wim Ploegman
1995-1996 Wim Ploegman
1996-1997 Wim Ploegman
1997-1998 Theo Kok
1998-1999 Theo Kok
1999-2000 Wim Meutstege
2000-2001 Wim Meutstege
2001-2002 Wim Meutstege (tot jan. 2002) / Frank Dobbe(vanaf jan. 2002)
2001-2002 Frank Dobbe (vanaf jan. 2002)
2002-2003 Frank Dobbe
2003-2004 Frank Dobbe
2004-2005 Frank Dobbe
2005-2006 Frank Dobbe
2006-2007 Fred Eijsberg
2007-2008 Fred Eijsberg
2008-2009 Dick Hooning
2009-2010 Dick Hooning
2010-2011 Frank Dobbe
2011-2012 Frank Dobbe
2012-2013 Frank Dobbe
2013-2014 Frank Dobbe
2014-2015 Frank Dobbe
2015-2016 Frank Dobbe
2016-2017 Denis Luhulima
2017-2018 Denis Luhulima
2018-2019 Denis Luhulima
2019-2020 Kenneth Soechit
2020-2021 Kenneth Soechit
2021-2022 Kenneth Soechit
2022-2023 Kenneth Soechit
2023-2024 Arjan Kortleven
2024-2025 Arjan Kortleven

Parade der voorzitters bij SEV:

1962-1967: T. van Wijgerden
1967-1969: G.S. Ossevoort
1969-1970: J.M. Kranenburg
1970-1971: J.H. van Wijk
1971-1973: A. van Vliet
1973-1977: J.J.A. Greuter
1977-1981: Sjoerd Koster
1981-1984: Jan Greuter
1984-1999: Nico Hooijmans
1999-2006: Frank Hederik
2006-2008: Sjoerd Koster
2008-2014 Willem van Dijk
2014-2021 Rob de Ruijter
2021- heden Harry Oldersma

Terreinen waar SEV heeft gevoetbald:

Heuvelweg te Leidschendam

Kastelenring te Leidschendam

Erevoorzitter(s) S.E.V.

?

Ereleden S.E.V.

Hannes van den Bogert †
Jan Kranenburg †
Teun van Wijgerden †
Hans van Dijk †
Jan Greuter
Frans Betz †
Nico de Kleijn †
Nico Hooijmans
Bert Visser
Theo Knijnenburg †
Jacques Remmerswaal
Willem van Dijk
Sjoerd Koster
Rob de Ruijter

Lid van Verdienste bij S.E.V.

Henk Berg (11 juni 2002)
Albert van Oostrom (22/11/2005)
Hans van Grootel (22-11-2005)
Frank Hederik (28/11/2006)
Hendrik Brouwer Schut (24/11/2009) †
Ruud Bruggeman (18/05/2010)
Wim de la Rie (23/11/2010)
Chris van der Sman (23/11/2010)
Fred Zonneveld (nov 2011)
Marcel Koot (nov 2011)
Ruud van Steenes (nov 2011)
Aad van der Lubbe (17-06-2014)
Maurits de Jong (23-06-2015)
Ton Speelberg (23-06-2015)
Ab van Spronsen (23-06-2015)
Wim Rensen (21-6-2016)
Rik Driessen (21-6-2016)
Henk Tuinman (6-6-2017)
Hans Loffelt (21-12-2017)
Margriet Asselman (21-12-2017)
Hans Schoonlingen (21-12-2017)
Herman van der Heiden (18-12-2018)
Pieter Donath (20-6-2019)
Ruud van Nunspeet (14-9-2020)
Reinier Smit (22-06-2021)
Stefan Janssen (18-06-2024)