Duindorp SV

Den Haag
15-08-1950 - Heden

Duindorp SV vlag-001

De oprichting van Duindorp SV

In 1948 riepen de initiatiefnemers “den bevolking van de wijk Duindorp” op om hun steun te geven tot het stichten van de Voetbal Vereniging Duindorp.” Het zou uiteindelijk nog twee jaar duren, voordat Duindorp S.V. daadwerkelijk het levenslicht zag. Niet dat er geen animo was bij de Duindorpers om te gaan voetballen, maar er ging steeds iets mis. SDS fuseerde met Scheveningen in de jaren dertig en ook Voetbal Vereniging Duindorp werd door de grote broer opgeslokt. Het leek er dus niet van te komen. Maar een ledenstop bij voetbalvereniging Scheveningen en de destijds bestaande rivaliteit tussen Duindorp en de overige Scheveningers, maakten het verlangen naar een eigen club alleen maar groter. Een club dichtbij huis en voor de burger met de kleine beurs. Vandaar dat Jan IJzendoorn, eigenaar van het cafe Duinzicht in de Duivelandsestraat een oproep deed in de wijkkrant: Wie wil voetballen, meldt zich aan in het cafe. En zo zaten IJzendoorn, voorzitter De Roo van de wijkvereniging en de ondernemers Wessels, Kees de Bruin en Toon Bijl rond de tafel.

In maart 1949 schreef Jan IJzendoorn een ingezonden brief in de krant met als noodkreet dat de wijk Duindorp nu toch echt wel behoefte had aan een eigen voetbalvereniging. De wijk Duindorp, met op dat moment ruim 20.000 inwoners, werd vergeleken met anderen wijken in Den Haag flink benadeeld. Er was geen wijkgebouw, geen badhuis en ook geen recreatiezalen voor de jeugd. Kortom, o.a. de jeugd verveelde zich rot en zodoende was het een uiterste noodzaak dat er in de wijk een sportvereniging moest komen.

Op 15 augustus 1950 werd dan toch eindelijk de Duindorp Sport Vereniging opgericht. De club was dus een sportvereniging, omdat er naast het voetbal ook aandacht besteed werd aan dameshandbal, korfbal, wandelen en volleybal. Overigens schreef de club zich eerst in bij de KNVB als S.V.D. (Sport Vereniging Duindorp), maar onder deze naam kon men niet tot de Bond toetreden aangezien er al een club bestond onder deze naam. Ook de verwisseling van de letter “D”, als D.S.V. werd door de KNVB niet geaccepteerd. Duindorp SV werd dus uiteindelijk wel goedgekeurd.
Het eerste bestuur van Duindorp SV bestond dus uit: Jan IJzendoorn (voorzitter), Kees de Bruin (secretaris) en Toon Bijl (penningmeester).

Het kostte de club wel heel veel pijn en moeite om het hoofd boven water te houden want de animo voor deze nieuwe vereniging was niet zo bijster groot en daardoor hadden de genoemde heren, die ook het eerste bestuur vormden, te kampen met geld- en spelersgebrek.
Het eerste (en enige) voetbalelftal van Duindorp SV bestond dan ook voornamelijk uit leden die de dertig reeds ruim waren gepasseerd.

Het oprichten van een club was een leuk idee, maar hoe hield je deze draaiende?  Duindorp S.V. had dus te maken met allerlei problemen. Allereerst moest er een veld gevonden worden. Als het aan de Duindorpers lag, moest dat in de wijk zelf gerealiseerd worden. Aan het einde van de Pluvierstraat lag een mooi stukje grond, vonden de initiatiefnemers. De gemeente dacht hier anders over, een veld in Duindorp kwam er niet en de sportclub week uit naar de Goudenregenstraat (hoek Sportlaan), waar niet bepaald een mooie grasmat lag. Het hobbelige veld droeg nog alle sporen van de oorlog met zich mee. Eerst moesten de bomtrechters van dit stuk Atlantikwall gedicht worden. Toen dat was gebeurd, mocht er nog niet gespeeld worden, De bond eiste deugdelijke doelen en een goede afrastering. Maar waar haalde de club zo snel het geld (fl. 125,-) vandaan? Secretaris Cees de Bruin vond uiteindelijk een oplossing. Hij wilde het voorschieten, maar dan moest hij het geld binnen 14 dagen terughebben. Dan ging De Bruin namelijk trouwen en dat geld kon hij daarvoor best gebruiken. Zo gezegd, zo gedaan. Binnen 2 weken had de Bruin zijn geld terug. Toch vond de Bond de accommodatie nog steeds niet in orde en Duindorp SV moest zondags tijdelijk zijn intrek nemen bij V.O.G. aan de Fruitweg en de junioren bij S.V.T. aan de Buurtweg. Niet ideaal natuurlijk maar eindelijk kon men gaan voetballen!

Seizoen 1950-1951

In het seizoen 1950-1951 werd het 1e elftal van Duindorp SV in de 4e Klasse van de HVB ingedeeld. Deze 4e Klasse werd meteen het domein van Duindorp SV want in haar eerste seizoen van bestaan werd men ongeslagen kampioen.
Het 1e elftal van Duindorp SV in seizoen 1950-1951. Staand v.l.n.r: J.W.Onink (grensrechter), M.Haring, M.Vrolijk, P.v.Berkel, Abr.Taal, L.Keus, W.Dijkhuizen, W.Harteveld en P.v.d.Zwan (leider). Gebukt: J.Taal. Zittend v.l.n.r: J.Dijkhuizen, H.v.Ravenzwaay (aanvoerder), J.Kops en G.v.d.Zwan.

>

Seizoen 1951-1952

In het seizoen 1951-1952 bestond de voetbalafdeling van Duindorp SV uit 126 leden en de afdeling handbal voor meisjes uit 51 leden. De voetballers namen in dit seizoen aan de competitie deel met 2 seniorenelftallen, 2 juniorenteams en 1 pupillenelftal.

De seizoenen daarop kwamen de Duindorpers niet verder dan de 3e Klasse HVB.
Lang kon Duindorp S.V. niet genieten van de velden aan de Goudenregenstraat. Na twee jaar moest men, i.v.m. de bouw van huizen, dit terrein verlaten en verhuisde de club nog verder weg van het geliefde Duindorp. Sportpark Ockenburgh heette de nieuwe locatie waar in ieder geval wel goede velden lagen.

Seizoen 1952-1953

In het seizoen 1952-1953 kreeg Duindorp SV de ene na de andere domper te verwerken want bij aanvang van dit seizoen kreeg het bestuur het bericht dat de junioren van Duindorp SV niet meer bij voetbalvereniging S.V.T. konden spelen. Nu hadden alleen nog maar de senioren onderdak bij V.O.G. en de rest van de jeugd en de handbalsters hoopte men op de bereidwilligheid van andere verenigingen om de z.g. thuiswedstrijd dan “uit” te spelen.

Seizoen 1953-1954

De Sportvereniging breidde zich, ondanks talrijke bestuursmutaties, toch heel snel uit. In het seizoen 1953-1954 nam Duindorp SV met maar liefst 5 senioren- en 4 junioren-elftallen mee aan de voetbalcompetitie. Ook de handbalafdeling was gegroeid met 2 dames-teams en werd er in april 1954 een afdeling volleybal opgericht bij Duindorp SV.
Duindorp SV had bovendien in deze periode een bijzonder actieve feestcommissie. contactavonden, feestavonden en jaarlijkse jeugduitstapjes werden door de commissieleden steeds weer succesvol op de agenda geplaatst. Ook de vriendschappelijke wedstrijden tegen Boeimeer (uit Breda) en de Panterboys (uit Rotterdam) waren jaarlijks prachtig om mee te maken.
De organisatie binnen het bestuur verliep ook steeds beter en zodoende werd het mogelijk de verschillende afdelingen binnen Duindorp SV krachtiger te besturen. Dit werkte zeer gunstig want in 1954 was de club met 210 leden en 125 donateurs een krachtige vereniging geworden. Het enige nadeel was dat Duindorp SV nog steeds niet over een eigen terrein dicht bij de wijk Duindorp kon beschikken.
De voetballers bedreven hun sport op Ockenburgh en de handbalafdeling was, na wat omzwervingen, terecht gekomen op het nieuwe terreinencomplex aan de Kijkduinsestraat.

Duindorp SV 1 , seizoen 1953-1954 (wie kan ons helpen met de namen op deze foto?)

>

Seizoen 1954-1955

De organisatie binnen het bestuur verliep ook steeds beter en zodoende werd het mogelijk de verschillende afdelingen binnen Duindorp SV krachtiger te besturen. Dit werkte zeer gunstig want in 1954 was de club met 210 leden en 125 donateurs een krachtige vereniging geworden. Het enige nadeel was dat Duindorp SV nog steeds niet over een eigen terrein dicht bij de wijk Duindorp kon beschikken.
De voetballers bedreven hun sport op Ockenburgh en de handbalafdeling was, na wat omzwervingen, terecht gekomen op het nieuwe terreinencomplex aan de Kijkduinsestraat.

Zoals gezegd, Duindorp SV had een groot en daadkrachtig bestuur in 1954. Voorzitter, de heer Anton van der Bijl, had om zich heen G.v.d.Zwan (secretaris), A.Kruize (penningmeester) ook de leidster van de handbalafdeling (mevrouw De Jager) en de heer M.Haring van de volleybalafdeling. Zij allen werkten hard voor de nog piepjonge vereniging.
Het verspreid spelen van de diversen afdelingen binnen Duindorp SV eiste op een gegeven moment toch zijn tol. Nadat de club eerst zijn afdeling handballers kwijt raakte bleef er na de verhuizing van de Kijkduinsestraat naar Ockenburgh niet zoveel meer over voor de Duindorp SV jeugd.
Voor het seizoen 1954-1955 kwam Duindorp SV een veld-huurovereenkomst overeen op Sportpark Ockenburgh die luidde als volgt; van veld 2 mocht men op zondag gebruik maken van 12.00 t/m 16.00 uur, veld 7 op zaterdag om de veertien dagen van 13.00 t/m 17.00 uur en van veld 9 op zaterdag om de veertien dagen van 13.00 t/m 15.00 uur, tegen de huur van 260 gulden.
In oktober 1955 werd de volleybal-afdeling van Duindorp SV geroyeerd door de Nederlandse Volleybal Bond wegens een te grote contributieachterstand. Dit was dus dan ook meteen het einde van de volleybalafdeling van Duindorp SV.

>

Later hier meer historie over Duindorp SV…………

Na enkele hoogtepunten kende het seizoen 1957-1958 ook verschillende teleurstellingen. Het eerste elftal voerde samen met Hsv Marathon een nek-aan- nek-race om het kampioenschap in de 2e Klasse B van de HVB. Nadat men precies gelijk waren geëindigd  volgde er op 11 mei 1958 op het terrein van VCS aan de Steenwijklaan een beslissingswedstrijd voor het kampioenschap. Duindorp SV, dat Marathon in de competitie nog tweemaal had verslagen, verloor helaas deze beslissingswedstrijd, waardoor Marathon zich kampioen mocht noemen en zodoende promoveerde naar de 1e Klasse.
Het tweede elftal van Duindorp SV werd dit seizoen wel kampioen en promoveerde hiermee naar de 3e Klasse.
Door een dringend gebrek aan leiders en bestuursleden moest Duindorp SV in het seizoen 1957-1958 verschillende activiteiten afblazen. De financiële toestand binnen de club bleek ook niet echt gunstig waardoor de trip naar Duitsland ook geen doorgang kon vinden.

Bij aanvang van het seizoen 1958-1959 bestond het Duindorp SV bestuur uit de volgende personen; A.v.d.Bijl (voorzitter), H.Timme (vice-voorzitter), J.Koomen (secretaris-penningmeester), P.v.d.Zwan (jeugdvoorzitter) en W.Dijkhuizen (materiaal-commissaris).
Dankzij de heer Questro, hoofdconsul van de KNVB, kreeg Duindorp SV vanaf 8 september 1958 veld 15 van het complex Ockenburgh toegewezen i.p.v. veld 10. Dit was een enorme verbetering, niet alleen omdat dit veld de vereiste KNVB-afmetingen bezat, maar vooral de gunstige ligging bij de “consumptietent”.
Duindorp SV begon dit seizoen met vier senioren-elftallen maar vanwege de grote aanwas van nieuwe leden moest er in oktober een vijfde elftal worden ingeschreven.
Door het bedanken van trainer Bos moest worden uitgezien naar een andere trainer. Deze werd gevonden in de persoon van de heer G. van Gelderen, die dit seizoen op bijzonder bekwame wijze de conditietraining verzorgde.
Het eerste elftal van Duindorp SV eindigde in seizoen 1958-1959 uiteindelijk op een vierde plaats in de 2e Klasse B van de HVB, ietwat tegenvallend omdat het spelpeil een kampioenschap wel rechtvaardigde.
O.l.v. jeugdvoorzitter Peter van der Zwan werden ook bij de jeugd verheugende resultaten geboekt. Duindorp SV begon seizoen 1958-1959 met vier junioren- en twee pupillen-elftallen. Het 3e- en 4e-jeugdelftal werden zelfs glansrijk kampioen.

Later zouden deze sporten binnen de vereniging verdwijnen.

Seizoen 1960-1961

>

De zondag 2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1960-1961 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, CWP, Den Hoorn, Duindorp SV, GONA, Juventas, NLS, Ooievaars, Oranje Blauw en RKSVM.

Het eerste elftal van Duindorp SV was dit seizoen oppermachtig in de 2e Klasse B want van de 18 competitiewedstrijden werden er maar liefst 17 gewonnen en slechts eenmaal verloren. Met 34 punten, en een doelsaldo van 96 voor en 26 tegen, werd Duindorp SV dan ook kampioen van de zondag 2e Klasse B HVB.

Seizoen 1961-1962

>

Het vlaggenschip van Duindorp SV was dus gepromoveerd en kwam zodoende in het seizoen 1961-1961 uit in de zondag 1e Klasse A van de HVB met daarin als tegenstanders; Concordia, DHBRK, DVC, HDV, De Flamingo’s, HPSV, sv De Jagers, Postalia, SOA en De Valkeniers.

De volgende spelers vormden dit seizoen het eerste elftal van Duindorp SV; Dijkstra (keeper), Van der Toorn, Kuijper, Dijkhuizen, Toet, De Mos, De Roode, John van der Zwan, Jan van der Zwan, Spaans en Vrolijk.

<

Seizoen 1962-1963

>

<

Seizoen 1963-1964

>


Duindorp-krantje uit 1963 

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1963-1964 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, DSO, Duindorp SV, LenS, Moordrecht, Oliveo, RKDEO, Rijswijk, Spoorwijk, Te Werve en Wippolder.

>

Seizoen 1964-1965

>

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1964-1965 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, Duindorp SV, Graaf Willem II VAC, GSC, De Ooievaars, Oranje Groen, RKDEO, RKWIK, Te Werve, TONEGIDO en sv Wassenaar.

De mannen van trainer Van Ravenszwaaij kende een niet al te best seizoen. Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 11 verloren. Met 17 punten, en de doelcijfers 33-44, eindigde Duindorp SV op de negende positie van de ranglijst van de 4e Klasse C. Dit was nog net voor GSC (14 punten) en Oranje Groen (11 punten).

Seizoen 1965-1966

In 1965 werd er opnieuw verkast, ditmaal naar de Alberdastraat, waar Duindorp S.V. een complex deelde met R.A.S. en O.D.B., maar niet alle Duindorpers verlieten Ockenburgh. De jeugd bleef daar spelen, zodat Duindorp S.V. een gedeelde vereniging werd. Aan deze onprettige situatie kwam pas in 1970 een einde, toen het onderkomen in de Alberdastraat te klein werd.

In het seizoen 1965-1966 was de zondag 4e Klasse C van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Duindorp SV, GSC, HDV, Hoek van Holland, LenS, ODB, PDK, Progress, Rijswijk, Scheveningen, Schoonhoven en Te Werve.

Een onopvallend seizoen ditmaal voor Duindorp SV 1 waarin men uiteindelijk in de middenmoot eindigde. Van de 22 competitiewedstrijden won men er 9, speelde 4 keer gelijk en werd er 9 maal verloren. Met 22 punten, en de doelcijfers 39-37, eindigde Duindorp SV op een keurige zesde positie van de 4e Klasse C.

>

Seizoen 1966-1967

Ook dit seizoen was de jeugd- en de seniorenafdeling van Duindorp SV gescheiden door op twee ver van elkaar verwijderde complexen (Ockenburgh en Albardastraat) te voetballen. Dit belemmerde de activiteiten van de beide afdelingen. Deze situatie zou maar liefst 10 jaar blijven bestaan.

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1966-1967 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, Duindorp SV, GSC, De Hollandiaan, LenS, Oliveo, Paraat, De Postduiven, Rijswijk, Vredenburch en Wippolder.

Het vlaggenschip van Duindorp SV kende een matig seizoen want van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist de wit-blauwe formatie er 4 te winnen, 7 gelijk te spelen en gingen er 9 verloren. Met 15 punten, en de doelcijfers 32-34, eindigde Duindorp SV op een achtste positie van de ranglijst van de 4e Klasse D.

Seizoen 1967-1968

Op 1 januari 1968 werd de heer Anton van der Bijl op 73-jarige leeftijd in het clubgebouw aan de Alberdastraat benoemd tot Ere-voorzitter van Duindorp SV. De heer Van der Bijl was één van de oprichters van Duindorp SV en had maar liefst 16 jaar lang de voorzittershamer gehanteerd.

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1967-1968 uit de volgende clubs samengesteld: Bergambacht, Duindorp SV, ESTO, Flamingo’s, Groeneweg, LenS, Moerkapelle, Oliveo, Texas, Wit Blauw RK, Wippolder en Zwart Blauw.

Het vlaggenschip kon zich dit seizoen niet handhaven in de 4e Klasse want van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er slechts 5 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en maar liefst 13 keer verloren. Met 14 punten, en de doelcijfers 28-55, eindigde Duindorp SV op de laatste positie van de ranglijst van de 4e Klasse D en degradeerde hiermee naar de HVB.

Seizoen 1968-1969

>

De zondag Hoofdklasse HVB was in het seizoen 1968-1969 als volgt samengesteld: BTC, sv Den Hoorn, Duindorp SV, Full Speed, GDS, GSC, Juventas, de Ooievaars, Oranje Blauw, Postalia, VDS en VVP.

Het werd een matig seizoen voor de mannen van Duindorp SV. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 8 te winnen, 2 gelijk te spelen en 12 te verliezen. Met 18 punten, en een doelgemiddelde van 39 voor en 51 tegen, eindigde men op de negende positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1969-1970

>

In het seizoen 1969-1970 was de zondag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende voetbalverenigingen samengesteld: Delfia, Den Hoorn, Duindorp SV, Full Speed, GDS, Groen Wit’58, GSC, HDV, Juventas, Postalia, De Valkeniers en Zwart Blauw.

Het werd een moeizaam seizoen voor de Scheveningers waarin men ternauwernood degradatie naar de 1e Klasse HVB kon ontwijken. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 12 verloren. Met 18 punten, en een doelsaldo van 28 voor en 34 tegen, eindigde men samen met Zwart Blauw en De Valkeniers op de tiende positie van de ranglijst. GSC (15 punten) en HDV (13 punten) waren al gedegradeerd maar omdat ook de nummer 10 op de eindranglijst zou degraderen volgde er een extra (halve) competitie tussen Duindorp SV, De Valkeniers en Zwart Blauw. In de eerste wedstrijd wist Duindorp SV met 3-1 te winnen van De Valkeniers. Vervolgens eindigde De Valkeniers tegen Zwart Blauw in 1-1 en was het lot voor De Valkeniers bezegeld. De wedstrijd Zwart Blauw tegen Duindorp eindigde nog in 4-3, maar deze wedstrijd was puur voor de statistieken. Duindorp SV bleef dus behouden voor de Hoofdklasse HVB.

<

Seizoen 1970-1971

Op 10 april 1970 verhuisde de S.V.V. Scheveningen van Duindigt naar het complex Houtrust, naast het veld van Holland Sport. Echter na het seizoen 1970-1971 volgde de ongelofelijke fusie van ADO met Holland Sport en het veld op Houtrust kwam er verloren bij te liggen. Vele voetbalverenigingen richtten hun aandacht op het vrijgekomen gedeelte van Houtrust, maar de E.M.S.-procedure vormde een struikelblok voor hen.
Sinds de oprichting van Duindorp SV in 1950, was de club al bezig met de gemeente om een sportpark te realiseren in het Westduinenpark want men had gewoon behoefte aan een “eigen tehuis” zo dicht mogelijk in de wijk Duindorp.

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1970-1971 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, Duindorp SV, GDS, Groen Wit’58, Hoek van Holland, Juventas, Oranjeplein, Postalia, RKSVM, VDS, Wit Blauw en Zwart Blauw.

>

Seizoen 1971-1972

>

De zondag 1e Klasse A was in het seizoen 1971-1972 uit de volgende clubs samengesteld: Duindorp SV, DVC, DWO, Dynamo’67, Groen Wit’58, HDV, Maasstraat, Marathon, OSC, TEDO, Te Werve en WIK.

<

Seizoen 1972-1973

Het eerste elftal van Duindorp SV kwam in het seizoen 1972-1973 uit in de zondag 1e Klasse B van de HVB en moest men het daarin ditmaal opnemen tegen: DWO, Groen Wit’58, GSC, HDV, Maasstraat, NIVO, Quintus, SEP, Triomph en Zwart Blauw.

O.l.v. trainer Sicco Kuiper speelde Duindorp SV een uitstekend seizoen dat uiteindelijk bekroond werd met een kampioenschap. Op zondag 15 april 1973, op de laatste wedstrijddag van de competitie, was het zover want door een 5-3 thuisoverwinning op Quintus konden de Duindorpers de kampioensvlag uithangen. In dit doelpuntrijke duel waren overigens Ger Oosterveen (2x), Martin van Bemmel, Wim den Heijer en Jan Pronk voor de goals van Duindorp SV.

Duindorp SV 1, seizoen 1972-1973. Staand v.l.n.r. Henk van Ravenzwaaij (leider) , Leo v/d Vegt , Arie Kuiper , Jan Spaans , Job de Graaf , Simon Krijgsman , Martin van de Rassel , Wim den Heijer  en Sicco Kuiper (trainer). Zittend  Jan de Bruin , Martin van Bemmel , Jan Pronk , Ger Oosterveen , Mieg de Graaf en Hans Hageman.

In het clubgebouw aan de Alberdastraat werd n.a.v. dit kampioenschap een feestelijke receptie gehouden, waarvoor grote belangstelling werd getoond. Afgevaardigden van andere voetbalverenigingen boden voorzitter Harmen Timme en zijn medebestuursleden hun gelukwensen aan. Namens de Haagse Afdeling van de KNVB werd deze receptie bezocht door de bestuursleden H. ter Hoeven en C. van Herp.

Duindorp SV 1 wist van de 20 competitiewedstrijden er 12 te winnen, 6 gelijk te spelen en 2 te verliezen. Hiermee behaalde de kampioen 31 punten en een doelsaldo van 49 voor en 27 tegen. Topscorer bij Duindorp SV was Ger Oosterveen met 12 doelpunten.

Seizoen 1973-1974

Twee jaar na het verdwijnen van Holland Sport op Houtrust lag het veld en tribunes er nog steeds verwaarloosd bij. De groep “Vrienden van Houtrust” probeerde al twee jaar lang het betaalde voetbal naar Houtrust terug te halen, maar tevergeefs. In juni 1973 maakte voorzitter Nico de Doelder van de Haagse Voetbal Bond zich sterk om van het vervallen Houtrust weer een mooi sportcomplex van te maken voor een Haagse amateurclub. Er werd gekeken naar voetbalverenigingen die grote behoefte hadden aan een eigen complex en al kwam Duindorp SV hiervoor in aanmerking. De senioren van Duindorp SV speelde immers bij RAS en ODB aan de Alberdastraat terwijl de jeugd zelfs helemaal op Ockenburgh voetbalde. De Gemeente gaf haar goedkeuring en er kon begonnen worden aan de sloop van de nostalgische HBS- en Holland Sport-tribunes en het veld zou in tweeën gesplits worden. Al deze werkzaamheden zouden nog wel even duren maar Duindorp SV had eindelijk goede vooruitzichten.

De zondag-Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1973-1974 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Duindorp SV, De Flamingo’s, GONA, Hoek van Holland, Juventas, Oliveo, De Ooievaars, Oranje Blauw, Postalia, Steeds Voorwaarts, VDS, sv Voorburg en Wit Blauw.

In dit seizoen zouden de nummers 1 t/m 5 van de eindranglijst van de Hoofdklasse rechtstreeks promoveren naar de KNVB. Een geweldige kans dus voor promovendus Duindorp SV om gelijk door te kunnen stoten naar de KNVB-klasse. Helaas was deze missie voor de mannen van trainer Sicco Kuiper te hoog gegrepen en eindigde men als achtste op te ranglijst. Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, speelde men 8 keer gelijk en werd er 10 maal verloren. Hiermee behaalde men 24 punten, en de doelcijfers 32-38.

Overigens speelde Jan Spaans aan het einde van het seizoen 1973-1974 zijn 500e wedstrijd voor het eerste elftal vanDuindorp SV. Uit handen van Ere-voorzitter Anton van der Bijl ontving Jan een mooie trofee en cadeaubon. In zijn 500e wedstrijd versloeg Duindorp SV thuis GSC en deze overwinning betekende het behoud voor Duindorp SV in de Hoofdklasse.

Seizoen 1974-1975

Op de Algemene Ledenvergadering van 3 september 1974 werd bekend dat Duindorp SV zelfs een derde dameselftal heeft ingeschreven voor de competitie. Hierdoor werd er ook een dames elftalcommissie samengesteld die bestond uit Inge Hartog, Irene Zoutenbier en mevrouw Snabel.

Op 27 januari 1975 begon de HABO met de bouw van de kantine en kleedkamers van Duindorp SV langs de Sportlaan. Met een keurige beweging metselde Ere-voorzitter A.van der Bijl de eerste steen van het nieuwe clubgebouw.

Duindorp SV naar Houtrust

Eindelijk was het dan zover, op zaterdag 8 augustus 1975 opende de Haagse wethouder van Jeugd- Sport en Recreatie, de heer Pieter Vink, het nieuwe veldencomplex en het fraaie clubhuis van Duindorp SV op Houtrust. Dichter bij Duindorp zal de club wel nooit komen!
Vlak voor de feestelijke opening maakte Duindorp SV echter al kennis met vandalisme. Er was in de kantine ingebroken en uit balorigheid werd door de inbrekers een pot zuur en wat eieren tegen de muur gegooid. Het zuur beet zich zo in dat, ondanks alle reinigingspogingen, het niet te verwijderen was.
In alle opzichten was spelen op Houtrust voor Duindorp SV attractief. Niet alleen lag de wijk Duindorp om de hoek, de club speelde ook nog eens op historische grond. Op de plek waar ooit het roemruchte Scheveningen Holland Sport furore maakte, mochten nu de elftallen van Duindorp S.V. iedere week hun wedstrijden afwerken. Waar nu de kantine van de club staat, bevond zich vroeger de tribune van SHS de huidige grasmat was het vroegere speelveld.
De overgang van de jeugdafdeling naar Houtrust was ook een enorme verbetering. Immers de jeugd van Duindorp SV speelde tot 1975, 10 jaar lang, moederziel alleen op het toen nog saaie Ockenburgh. Op “sportpark” Ockenburgh was het altijd winderig en koud en er was niet meer dan een stenen kleedgebouw met koude douches en ergens ver weg een uitgiftehuisje voor een gevulde koek. Voor de jeugdleiders was het jarenlang een ondankbare taak om de jeugd zo te moeten begeleiden.

Seizoen 1975-1976

Op 15 augustus 1975 was het precies 25 jaar geleden dat Duindorp SV werd opgericht.

De indeling van Duindorp SV 1 voor het seizoen 1975-1976 in de zondag Hoofdklasse van de HVB luidde als volgt; Cromvliet, Duindorp SV, DWO, De Flamingo’s, GSC, Oliveo, OSC, Paraat, Quick Steps, SOA, WIK en Wippolder.

O.l.v. de nieuwe trainer Frans Kaffa werd het een uiterst moeizaam seizoen voor het vlaggenschip van Duindorp SV.

Voor het behoud van een plaats in de Hoofdklasse van de HVB gold voor Duindorp SV als allerlaatste stro-halm de beslissingswedstrijd op 2e Paasdag tegen De Flamingo’s.

Het tweede elftal van Duindorp SV werd o.l.v. leider/coach Piet Snabel (van de bekende sigarenwinkel uit de Pluvierstraat), net als vorig seizoen, dit seizoen kampioen.

Seizoen 1976-1977

Op de ALV van 29 september 1976 werd het bestuur van Duindorp SV als volgt samengesteld: H. Timme (voorzitter), H. van Ravenzwaay (vice-voorzitter), P. Boer (secretaris), R. Janssen (2e secretaris), J.J. de Graaf (penningmeester), A. Harteveld (2e penningmeester), Mevrouw N. Snabel-Kraayeveld (secretaris damesvoetbal), C.J. Vooys (secretaris jeugd) en de heer W. Dijkhuizen sr. (wedstrijdsecretaris).

Na de degradatie van het 1e elftal in het seizoen 1975-1976 besloot het bestuur van Duindorp SV het “gezelligheids-voetbal” bij het 1e elftal in te gaan ruilen voor “prestatie-voetbal”. Hierdoor werd dus voortaan van haar selectie-spelers meer discipline geëist.
Een belangrijke stap in deze richting was het aantrekken van trainer Piet van Anraad, o.a. oud keeper uit de amateurtijd van ADO en later in het betaalde voetbal van Holland Sport. Trainer Van Anraad was ambitieus en wilde er met Duindorp SV iets moois van gaan maken, maar daar stelde hij wel twee belangrijke eisen tegenover: opkomstplicht (qua training) en inzet!
Piet van Anraad nam zodoende de trainingen van het vroeger zo rustige ontspanningsclubje op zich, met de steun van het bestuur. Bij de coaching / organisatie werd hij terzijde gestaan door Piet Snabel, ook geen onbekende man in Scheveningen. De strakke aanpak vroeg dus meer van de individuele inzet van de selectiespelers en dit resulteerde meteen in successen.

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1976-1977 uit de volgende clubs samengesteld: Adelaars, Duindorp SV, DUNO, Dynamo’67, GONA, Groen Wit’58, De Jagers, Maasstraat, Marathon, NIVO, SEP, VDS en Westerkwartier.
Het 1e elftal nestelde zich meteen vanaf het begin van de competitie op de bovenste plaats in de 1e Klasse HVB. Na de winterstop had Duindorp SV liefst 5 punten voorsprong op de nummer twee GONA en leek het kampioenschap binnen handbereik, maar vanaf dat moment ging het weer fout met de selectiespelers. De concentratie ontbrak ineens en met de karakterloze instelling van de 1e elftalspelers werd het zeker lijkende kampioenschap uit handen gegeven.
Uiteindelijk wist Duindorp SV van de 24 competitiewedstrijden er 11 in winst om te zetten, speelde men 7x gelijk en werd er 6 maal verloren. Met 29 punten, en een doelsaldo van 47 voor en 24 tegen, eindigde men op de 4e plaats van de 1e Klasse B van de HVB. GONA werd kampioen met 35 punten, gevolgd door Westerkwartier (33 punten) en SEP (30 punten).
Volkomen gedesillusioneerd besloot trainer Van Anraad hierdoor, na één seizoen van hard werken, Duindorp SV de rug toe te keren.

Op 30 april 1977 werd er op Duindorp SV door de jeugd van diverse clubs om de Anton van de Bijl wisseltrofee gestreden. In totaliteit was dit alweer voor de 21ste keer dat de inmiddels 73-jarige Erevoorzitter zijn wisselbeker aan de winnaar mocht uitreiken.

Seizoen 1977-1978

Twee trainers waren de afgelopen twee seizoenen niet goed genoeg voor klinkende resultaten. Secretaris Piet Boer besloot zodoende om voor het seizoen 1977-1978 de oude bekende Sicco Kuiper als trainer binnen te halen. Trainer Kuiper bracht, in de tijd dat Duindorp SV nog aan de Albardastraat met een grote “D” op het clubshirt speelde, al eens een kampioenschap binnen.

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Cromvliet, Duindorp SV, De Zwarte Schapen, De jagers, Juventas, LYRA, NIVO, Robin Hood, Taurus, TEDO, VDS, Westerkwartier en Wippolder.

>

Seizoen 1978-1979

Duindorp SV speelde alweer heel wat jaartjes op de historische grond van Houtrust op de hoek van de Sportlaan en de Houtrustlkaan. De verhuizing naar Sportpark Houtrust had ook veel verandering in het ledenbestand gegeven want zo kwamen er niet alleen veel leden uit de wijk Duindorp maar ook uit de omgeving Thomsonlaan. Het bestuur van Duindorp SV schreef voor het seizoen 1978-1979 maar liefst 12 seniorenelftallen en 2 damesteams voor de zondagcompetitie in. Gijs Plugge, verantwoordelijk voor de jeugdafdeling, zag het aantal jeugdleden dit seizoen uitgroeien tot zo’n 250 voetballertjes. Duindorp SV deed namelijk heel veel voor de jeugd. Kortom, voorzitter H. Timme en penningmeester J. de Graaf waren trotse bestuursleden van de alsmaar groeiende club.

In het seizoen 1978-1979 was de zondag 1e Klasse B van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, Duindorp SV, GSC, HDV, Quintus, Robin Hood, SEP, VDS, Wippolder en Wit Blauw.

<

Op 9 maart 1979 kwam Ere-voorzitter en medeoprichter van Duindorp SV, Anton van der Bijl te overlijden.
In augustus 1979 organiseerde Duindorp SV een groot jeugdtoernooi waaraan ook een Amerikaans jeugdteam uit Dover aan mee deed. De Amerikaanse voetballertjes bivakkeerde in de kleedkamers bij Duindorp SV op stapelbedden. De Amerikanen hadden het enorm naar hun zin en bood Duindorp SV een tegenbezoek in Amerika aan.
Eind jaren zeventig had Duindorp SV ook een zeer succesvolle damesafdeling. Deze damesafdeling stond o.l.v. mevrouw Snabel, die ook de leidster was van het eerste dameselftal. Het tweede dameselftal stond o.l.v. Jaap v.d.Berg en wist na vier seizoenen, in juni 1979, kampioen te worden in de 2e klasse.

Seizoen 1979-1980

Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 2 oktober 1979 werd het bestuur van Duindorp SV als volgt samengesteld: H. Timme (voorzitter), P. Boer (secretaris), J.J. de Graaf (penningmeester), R. Janssen (2e secretaris), A. Harteveld (2e penningmeester), mevr. N. Snabel (secretaris damesvoetbal), J. Korving (jeugdvoorzitter), G. Plugge (jeugd secretaris) en J. Taal (materiaal commissaris).
Verder werd er op deze ALV aan de leden toestemming gevraagd van een voorgenomen uitbreiding van de bestaande clubaccommodatie met kader-vergaderruimte en een ruimere opslagruimte. De leden gingen hiermee akkoord en vervolgens werd er een bouwcommissie geïnstalleerd.

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, BTC, Duindorp SV, HDV, Marathon, OSC, Te Werve, Toofan, VDS, VVM, Wippolder en Zwart Blauw.

Peter Hoet was aangetrokken als nieuwe trainer voor de A-selectie van Duindorp SV.

Seizoen 1980-1981

Eind juli 1980 vertrok Duindorp SV met drie jeugdelftallen naar Amerika. In Tom’s River, een plaats die ongeveer zeventig mijl ten zuiden van New York is gelegen, zou men een aantal wedstrijden spelen. Naast het spelen van wedstrijden stonden ook diversen uitstapjes op het programma. Het bestuur van Duindorp SV heeft van te voren wel lang moeten dubben over deze reis want financieel was dit, met 82 man, bijna niet te doen. Met acties als een lotto, verkoop van ballpoints en aanstekers en een eigen bijdrage is het toch allemaal goed gekomen en schreef Duindorp SV in deze periode met deze trip toch weer een uniek stukje historie.

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: Duindorp SV, DVC, GSC, Lyra, NLS, OSC, Robin Hood, Tamuvona, TEDO, De Valkeniers, VVM en Zwart Blauw.

Op dinsdag 5 mei 1981 (Bevrijdingsdag) organiseerde Duindorp SV voor het eerst “Sterrenslag” op Houtrust. Krijn Turfboer nam de organisatie voor zijn rekening. Als hoofdnummer wist hij een bekend NCRV TV-team en oud Holland Sport te paaien voor een wedstrijd. Sterrenslag trok die dag maar liefst 2000 toeschouwers.
Na het succes van vorig jaar besloot Duindorp SV op woensdag 5 mei 1982 wederom “Sterrenslag” te organiseren. De organisatoren Krijn Turfboer, Jan Plugge, Ferry de Zeeuw en Hans Hagersma pakte het nog grootser aan. Wederom kwamen vele duizenden bezoekers, dankzij de gunstige weersomstandigheden en het aantrekkelijke programma, aan hun trekken. Na in de ochtend allerlei festiviteiten geregeld te hebben voor de jeugd, werd er ‘s middags een halve competitie gespeeld tussen bekende TV-artiesten, oud Holland Sport en Duindorp SV. Bij het TV-team deden o.a. mee: Ron Brandsteder, Hans Kraaij (sr), Kees Jansma, Willem van Hanegem, Willebrord Frequin, Maarten Spanjer en Frits Bom. Holland Sport, o.l.v. oud trainer Cor van der Hart, trad aan met o.a. Joop van Maurik, Martin Kloor, Jaap Advocaat, Wim Andriessen, Theo Valkenhoff en Martin van Vianen en het team van Duindorp SV kreeg versterking van Dick Advocaat en Rene van der Gijp. De aftrap werd verricht door de 84-jarige legendarische sportjournalist Ir. A. van Emmenes. Onder toezicht van duizenden bezoekers werd het een zeer geslaagde dag. Op zaterdag 18 december 1982 nam, onder zeer grote belangstelling, de heer H.Timme afscheid als voorzitter van Duindorp SV. Namens de KNVB afdeling Den Haag spelde de heer H.A. ter Hoeven de heer Timme de zilveren erespeld op.
Ook op Bevrijdingsdag 1983 volgde, voor de derde keer in successie, “Sterrenslag” bij Duindorp SV. Wederom was er een groot spektakel van gemaakt. Onder een stralende zon startte de dag al om 09.00 uur met o.a. een vierkamp tussen de besturen van SV’35, Scheveningen en Duindorp SV. De jeugd van Duindorp SV streed om de Sterrenslag-penaltybokaal.
Om 13.15 uur werd gespeeld de wedstrijd Duindorp SV-Oud Holland Sport. Holland Sport, met o.a. Martin van Vianen, Martin Kloor, Sjaak Roggeveen, Theo Valkenhoff, Jan Teske en Hans Dorjee won uiteindelijk met 2-1. Klapstuk op deze fantastische dag was om 15.15 uur de wedstrijd tussen het Schevenings-elftal en FC Utrecht. FC Utrecht, met o.a. Jan Wouters, Gert Kruijs, Robbie de Wit, Frans Adelaar, Dick Advocaat en Ton du Chatenier, won uiteindelijk vrij eenvoudig met 9-0. Met dit enorme evenement verwierf de “kleine” amateurclub inmiddels landelijke bekendheid.
In totaal zou Duindorp SV zeven maal “Sterrenslag” organiseren totdat dit evenement financieel niet meer haalbaar bleek.

Seizoen 1982-1983

Na 32 jaar was Duindorp SV niet meer weg te denken in het Haagse voetbal want de Scheveningse vereniging, met 9 seniorenelftallen, 15 jeugdteams en 2 dameselftallen, had zijn reputatie in de voetbalsport ruimschoots verdiend. Naast het voetbal waren er voor de jeugd en ouderen vele nevenactiviteiten binnen de vereniging zoals: klaverjassen, bingo, dansavonden en natuurlijk het jaarlijks terugkerende “Sterrenslag”.
De familie Verheij (van de firma C & A Verheij) besloot hierdoor dan ook om hoofdsponsor van Duindorp SV te gaan worden.

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1982-1983 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, CWP, Duindorp SV, DVC, DZS (De Zwarte Schapen), ESDO, GONA, Groen Wit’58, GSC, Postalia en Quintus.

>

Uiteindelijk promoveerde de formatie van trainer Jaap Advocaat, na een afwezigheid van zes seizoenen, weer naar de Hoofdklasse HVB. Op zondag 24 april 1983 werd Duindorp SV namelijk onbereikbaar voor zijn achtervolgers door uit bij Quintus met 3-0 te winnen. Alle drie de doelpunten werden overigens gemaakt door Ben Pronk en omdat concurrent GONA zo vriendelijk was om tegen DZS te verliezen werd Duindorp SV zodoende kampioen van de 1e Klasse A HVB.

Seizoen 1983-1984

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Archipel, Duindorp SV, De Flamingo’s, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje Blauw, SEP, TEDO, VVM, Wassenaar, WIK en Westerkwartier.

De clubs in deze Hoofdklasse HVB stonden dit seizoen voor een loodzware opgave want de 14 verenigingen moesten in totaal maar liefst 26 competitiewedstrijden afwerken.
Trainer Jaap Advocaat was voor aanvang van de competitie zelfverzekerd en liet de Haagsche Courant weten om ook nu weer voor het kampioenschap te gaan. Het eerste elftal van Duindorp SV was immers niemand kwijt geraakt er had er zelfs de nodige spelers bij gekregen. Zo hadden o.a. Theo Vuyk (Groen Wit’58), Henk Zoutenbier (Scheveningen) en Han Peeters (Juventas) de overstap naar Duindorp SV gemaakt.

>

<

Het lukte trainer Jaap Advocaat met Duindorp SV, na slechts één seizoen in de Hoofdklasse HVB, door te stomen naar de 4e Klasse van de KNVB. Duindorp SV werd dit seizoen weliswaar geen kampioen geworden maar eindigde wel op een promotieplaats door als tweede te eindigen in deze Hoofdklasse. Op zondag 6 mei 1984 versloeg men op Houtrust VVM met 4-2 en door dat resultaat promoveerde Duindorp SV na velen jaren weer tot KNVB-club. Theo Vuyk liet de Duindorp-aanhang al snel juichen nadat hij zijn club aan een 1-0 voorsprong hielp. Topscorer Ben Pronk zorgde voor de 2-0 en aanvoerder Mario Piek zette Duindorp SV nog voor de rust op een riante 3-0 voorsprong. Vlak voor het rustsignaal verkleinde VVM de achterstand tot 3-1. Het duel in de tweede helft was nog geen twee minuten oud toen Ben Pronk zijn tweede treffer produceerde. VVM kwam nog wel op 4-2 maar het promotiefeest was al een feit. Heel Duindorp stond op zijn kop en het verenigingsgebouw trilde op zijn grondvesten.
Duindorp SV 1 promoveert naar de zondag KNVB. Staand v.l.n.r. Hanny Peeters, Jaap Advocaat, Wout Bruin, Krijn Turfboer, Leen Spaans, Willem de Graaf, Ricardo Piek, Dennis v.d. Toorn, Mario Piek, Sjaak den Dulk, Daan Verbaan, Gijs de Jong, Jaap Spaans, Bert Verhey en Martin van Bemmel. Zittend v.l.r; Johan van Wijngaarden, Henkie Bautz, Wim Kuyt, Piet Jol, Hans Hageman, Ben Pronk, Theo Vuyk, Peter Spaans en Rene van Loon.

De formatie van trainer Jaap Advocaat wist van de 26 competitiewedstrijden er 15 te winnen, 4 gelijk te spelen en 7 te verliezen. Met 34 punten en een doelsaldo van 52 voor en 32 tegen eindigde Duindorp SV dus achter kampioen De Flamingo’s op de tweede positie.

Overigens werd dit seizoen ook nog eens het 2e elftal kampioen, het ging goed met Duindorp SV.

>

Seizoen 1984-1985

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1984-1985 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Cromvliet, Duindorp SV, DWO, GDA, HBS, Meerburg, Quick Steps, RKSVM, SJZ, Unitas (L) en Vredenburch.

<

Seizoen 1985-1986

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Cromvliet, Duindorp SV, DWO, HS Texas DHB, Quick Steps, Randstad Sport, RAVA, SVLV, Voorburg, Vredenburch en sv Wassenaar.

De mannen van trainer Jaap Advocaat kende een matig seizoen. In de eerste seizoenshelft vielen de resultaten nog mee want met 12 punten uit 12 wedstrijden ging Duindorp SV op een zevende positie van de ranglijst de winterstop in. In de tweede seizoenshelft werden daar slechts 3 punten aan toegevoegd. Dit betekende dat Duindorp SV van de 22 competitiewedstrijden er 5 wist te winnen, 7 gelijk te spelen 10 keer werd verloren. Met 15 punten (2 punten in mindering door de KNVB) en een doelsaldo van 31 voor en 38 tegen eindigde men op de negende positie.

Seizoen 1986-1987

>

In het seizoen 1986-1987 was de zondag 4e Klasse B van de KNVB als volgt samengesteld: ASC, Cromvliet, Duindorp SV, DWO, GDA, HVV, Naaldwijk, Quick Steps, RAVA, UDO, Vredenburch en sv Wassenaar.

Na twee minder geslaagde, zeg maar mislukte, pogingen in de 4e Klasse, begon Duindorp SV met een op zes plaatsen vernieuwde ploeg fris en vrolijk aan het seizoen 1986-1987. Met andere woorden, het team van trainer Jaap Advocaat begon aan een nieuw leven.

>

Duindorp SV mocht zich gelukkig prijzen met een goed georganiseerde jeugdafdeling. Buiten het competitiegebeuren werden er ieder seizoen activiteiten verzorgd die speciaal met het verenigingsleven te maken hadden zoals jeugd ouderavonden, filmavonden, bingo en sportreizen.
In de maand juni bezochten bijvoorbeeld de A-junioren Greath Yarmouth in Engeland. Zij werden daar geweldig ontvangen door het voltallige gemeentebestuur en speelde daar een aantal wedstrijden.

Seizoen 1987-1988

Duindorp SV startte het seizoen 1987-1988 met 7 seniorenelftallen en 14 jeugdteams.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1987-1988 uit de volgende clubs samengesteld: Celeritas, Cromvliet, DSO, Duindorp SV, GDS, HVV, ODB, Quick Steps, RAVA, VTL, Vredenburch en sv Wassenaar.

>

Seizoen 1988-1989

Het bestuur van Duindorp SV bestond dit seizoen uit: J.C. Spaans (voorzitter), J.J. de Graaf (penningmeester), P. Boer (secretaris) en J. Breed (elftalcommissie secretaris).

Het eerste elftal van Duindorp SV werd in het seizoen 1988-1989 ingedeeld in de zondag 4e Klasse B met ditmaal als tegenstanders: Celeritas, Cromvliet, Delft, GDA, ODB, Quick Steps, RAVA, Scheveningen, Vredenburch, VVP en sv Wassenaar.

In mei 1989 werd Martin van Bemmel, voor aanvang van de competitiewedstrijd Duindorp SV – Celeritas, gehuldigd voor zijn 500e wedstrijd in Duindorp SV 1.
Met nog twee wedstrijden te gaan en 4 punten achterstand op de concurrentie was het behoud in de 4e Klasse voor Duindorp SV minimaal. De wonderen waren echter de wereld nog niet uit want de Scheveningers wonnen de voorlaatste wedstrijd met 2-3 bij Delft en in de laatste competitiewedstrijd met 2-1 van sv Wassenaar.
Duindorp SV moest nu samen met sv Wassenaar gaan uitmaken wie er zou gaan degraderen. De beslissingswedstrijd werd op het VUC-terrein aan het Kleine Loo gespeeld en helaas werd er door Duindrp SV in de verlenging met 1-0 verloren en zodoende moest de club het in het volgende seizoen een stapje lager (HVB) moeten gaan voetballen.

>

Seizoen 1989-1990

>

In het seizoen 1988-1989 was Duindorp SV dus weer gedegradeerd van de “KNVB-kelder” naar de betrekkelijke top van het Haagse afdelingsvoetbal, de HVB dus.

De indeling van Duindorp SV 1 voor het seizoen 1989-1990 in de zondag Hoofdklasse A van de HVB luidde als volgt; ADS, BMT, Duindorp SV, sv EOC, ESDO, GONA, HS Texas DHB, Paraat, REMO, SOA en Westerkwartier.

Met een nieuwe trainer (Nol Olsthoorn) en een kwalitatief goede groep wilde Duindorp SV dit seizoen weer een vooraanstaande rol in de competitie gaan spelen. Helaas lukte dat dit seizoen nog niet want van de 20 competitiewedstrijden werden er 6 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 20 punten, en de doelcijfers van 38 voor en 34 tegen, eindigde Duindorp SV in de middenmoot op een vijfde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1990-1991

Op vrijdag 7 september 1990 hield Duindorp SV, in het eigen clubhuis, een receptie ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan. Vele verenigingen lieten blijken dat Duindorp SV een gezellige en sportieve club was om tegen te voetballen. Wethouder Nico Dijkhuizen hield een toespraak en zette in het bijzonder Bert Verheij in het zonnetje. Bert Verheij was n.l. met zijn bedrijf C&A Verheij al 10 jaar hoofdsponsor van Duindorp SV. De heer J.v.Eck bood namens de KNVB een fraaie vlag aan het bestuur.

De indeling van de zondag Hoofdklasse A van de HVB was in het seizoen 1990-1991 als volgt: ADS, Duindorp SV, DUNO, sv EOC, De Postduiven, REMO, SOA, SVH, VDS, VVM en Westerkwartier.

De Hsv SOA was dit seizoen oppermachtig en werd zodoende met een straatlengte voorsprong op de concurrentie kampioen. Duindorp SV, o.l.v. trainer Nol Olsthoorn speelde een onopvallend seizoen want van de 20 competitiewedstrijden wist Duindorp SV er 7 te winnen, 7 gelijk te spelen en 6 te verliezen. Met 21 punten en een doelsaldo van 38 voor en 34 tegen, eindigde men op de vijfde positie van de ranglijst.

Seizoen 1991-1992

Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 29 oktober 1991 werd de heer L. Voorbergen gekozen tot voorzitter, R. Schaap (kantinecommissie), L. Stikkelorum (elftalcommissie) en G. Plugge (wedstrijdsecretaris). P. Snabel, J. Taal en mevrouw A.Kleijn werden herkozen.
Oud voorzitter J. de Graaf werd benoemd tot Erelid van Duindorp SV en de heer R. Snabel tot Lid van Verdienste. De heren H. Timme en A. Taal kregen een speldje voor hun 40-jarig lidmaatschap van Duindorp SV. De heren J. van Wijngaarden, A. de Jong en P. Razenberg idem voor hun 25-jarig lidmaatschap.

Bij aanvang van het seizoen 1991-1992 telde Duindorp SV in totaal 350 leden.

Het eerste elftal van Duindorp SV werd ingedeeld in de zondag Hoofdklasse van de HVB en ontmoette ditmaal daarin: Azzurri, Celeritas, Groen Wit’58, sv Kijkduin, Lyra, De Postduiven, Quintus, SEP, VOGEL en VVM.

Voor het seizoen 1991-1992 had het bestuur Ger Oosterveen aangetrokken als trainer voor de A-selectie. Oosterveen, voor wie Duindorp SV zijn eerste club was, draaide een prima seizoen in de Hoofdklasse A van de HVB. Na twaalf wedstrijden was Duindorp SV nog steeds ongeslagen en stond de club van trainer Oosterveen met 18 punten op de tweede plaats, twee punten achter op koploper De Postduiven. Al vrij snel in de competitie bleek de strijd om het kampioenschap tussen De Postduiven en Duindorp SV te gaan.
De Postduiven werd uiteindelijk de kampioen van de Hoofdklasse.

Seizoen 1992-1993

De zondag Hoofdklasse B van de HVB was voor het seizoen 1992-1993 als volgt samengesteld: Duindorp SV, Flamingo’s, Groen Wit’58, HS Texas DHB, sv Kijkduin, OSC, Paraat, Postalia, TEDO, VDS, VOGEL en VVM.

In dit seizoen slaagde Duindorp SV wel in zijn missie om te promoveren naar de KNVB. Op 6 mei 1993 zouden de mannen van trainer Ger Oosterveen in de uitwedstrijd tegen sv Kijkduin genoeg hebben aan één punt om rechtstreeks te promoveren. Als sv Kijkduin zou winnen van Duindorp SV dan zouden de Kijkduinbewoners de sprong naar de KNVB-klasse maken. Voor ruim 500 toeschouwers werd het een zeer spannende wedstrijd maar Duindorp SV keeper Koos Pronk wist zijn doel “schoon” te houden. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 0-0 en na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter L. de Vreede was de ontlading groot bij Duindorp SV. Het elftal dat deze promotie bewerkstelligde bestond uit o.a. uit; Koos Pronk, Hacketh, Verbaan, Van der Keyl, Fieret, Patrick den Heijer, Johan van Wijngaarden, Albert Hazebroek, Eugene den Heijer, Duyvestein en Martin Klein.
Duindorp SV 1 seizoen 1992-1993 promotie naar de zondag 4e Klasse van de KNVB.

Seizoen 1993-1994

De 4e Klasse C van de KNVB-zondag was voor het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: Celeritas, Cromvliet, Duindorp SV, GDA, Groen Wit’58, HBS, Kranenburg, ODB, Postduiven, Quick Steps, Scheveningen en WIK.

In het seizoen 1993-1994 keerder Jaap Advocaat weer terug als trainer bij Duindorp SV. Echter in maart 1994 vroeg trainer Advocaat contractontbindring aan. De trainer, die nog een contract had t/m seizoen 1994-1995, kon niet leven met de mentaliteit van de hedendaagse voetballers en verliet zodoende de hekkensluiter van de 4e Klasse C. Daan Verbaan nam zijn taken over.
Het mocht allemaal niet helpen want met slechts 12 punten uit 22 duels (doelsaldo 27-57) eindigde Duindorp SV op de laatste positie van de ranglijst en degradeerde hiermee naar de HVB.

Met de jeugdafdeling ging het in seizoen 1993-1994 uitstekend bij Duindorp SV. De A.1 van trainer Daan Verbaan werd met 29 punten uit 18 wedstrijden (doelsaldo 82-21) kampioen. Ook de B.1, C.2, D.1 en het zaalvoetbalteam werden dit seizoen kampioen.

Seizoen 1994-1995

>

De zondag Hoofdklasse A van de HVB was in het seizoen 1994-1995 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Archipel/Ornas, Azzurri, Duindorp SV, ESDO, Klamingo’s/Bizon, GSC, HS Texas DHB, JuVentas, sv Kijkduin, Spoorwijk en VVP.

<

Seizoen 1995-1996

De zondag Hoofdklasse A van de HVB was in het seizoen 1995-1996 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, Celeritas, Duindorp SV, DVC, HDV, JuVentas, Kranenburg, RFC’95, Spoorwijk, De Ster, TEDO en Toofan.

In het seizoen 1995-1996 werd er door de KNVB een nieuwe puntentelling ingevoerd. Een overwinning leverde tegenwoordig drie punten op i.p.v. twee.

De selectie van Duindorp SV bestond dit seizoen o.a. uit; Johan van der Wijngaarden, Martin Klein, Steve Mercera, Bas Boelhouwer, Ron Duyvestein, Richard Verhulst, Edwin Buis, Dick Pronk, Hans Driessen, Patrick Driessen en Gerrie Gierman.

De formatie van trainer Daan Verbaan begon als een raket aan de competitie want de eerste 8 wedstrijden op rij werden allemaal gewonnen. Op de zevende speeldag veroverde men de 1e Periodetitel door in het Zuiderpark HDV met 2-5 te verslaan. Pas in de negende speelronde, op zondag 5 november 1995, liepen de Duindorpers tegen hun eerste verliespunten aan door bij Azzurri met 3-1 te verliezen. Op dat moment was er nog geen vuiltje aan de lucht want de koploper van de Hoofdklasse A stond nog steeds 6 punten voor op de nummer twee van de ranglijst Kranenburg.
Op zondag 19 november echter verloor Duindorp SV kansloos met 5-0 bij concurrent Kranenburg en begon de formatie van trainer Verbaan toch onzekerder te worden. Toch was er nog steeds geen reden voor paniek want tijdens de winterstop was Duindorp SV met 33 punten uit 13 duels nog steeds koploper, gevolg door Kranenburg (12-30) en Azzurri (12-25). Aangezien de eerste twee posities op de eindranglijst rechtstreeks zouden promoveren naar de 4e Klasse KNVB hoefde Duindorp SV zich nog steeds geen zorgen te maken.

Vervolgens trad Koning Winter aan in Nederland en kon er gedurende twee maanden niet gevoetbald worden. Pas op zondag 10 maart kwam Duindorp SV in competitieverband weer in actie en deed men op die dag hele slechte zaken door op Houtrust tegen de nummer 3 van de ranglijst (Azzurri) met 0-1 te verliezen. Na deze gevoelige nederlaag kreeg het team van trainer Daan Verbaan met de gevreesde inzinking te maken en werden de nodige punten verspeeld. Het dubbele inhaalprogramma tijdens het Paasweekend werd funest voor Duindorp SV want zowel tegen concurrent Kranenburg (0-1) als tegen Azzurri (2-3) gingen verloren en hierdoor kwam men, in de voorlaatste speelronde, op de derde positie van de ranglijst terecht.
In de laatste speelronde wonnen zowel Kranenburg (kampioen en promotie) als Azzurri (promotie) hun wedstrijden en kon Duindorp SV zich voor de nacompetitie gaan opmaken. Eindstand was als volgt; 1. Kranenburg 22-55, 2. Azzurri 22-52, 3. Duindorp SV 22-49 en 4. HDV 22-39.

Een enorme domper natuurlijk voor de Duindorpers maar gelukkig kwam het nog allemaal goed. In de eerste nacompetitiewedstrijd werd HDV met maar liefst 8-0 verslagen. HDV-DCV eindigde in 2-3 dus kwam alles aan op de wedstrijd DCV – Duindorp SV. De formatie van trainer Daan Verbaan won uiteindelijk met 1-2 en promoveerde hiermee alsnog naar de zondag 4e Klasse van de KNVB.
(We zijn nog op zoek naar de promotiefoto van Duindorp SV).

Seizoen 1996-1997

>

<

Seizoen 1997-1998

>

Duindorp SV 1 werd voor seizoen 1997-1998 ingedeeld in de zondag 4e Klasse C, samen met: Azzurri, DZS (De Zwarte Schapen), GSC-ESDO, HS Texas DHB, ODB, OSC, Paraat, Quick Steps, SVH, VVM en WIK.

<

Seizoen 1998-1999

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1998-1999 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, Duindorp SV, Forum Sport, Haagse Hout, LFC, ODB, Roodenburg, FC Rijnland, UDWS, Vredenburch, Warmunda en Wassenaar.

<

Seizoen 1999-2000

>

<

Seizoen  2000-2001

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum hield Duindorp SV op vrijdag 15 september 2000 een receptie in haar clubgebouw op Houtrust.

De zondag 5e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 2000-2001 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel/Ornas, BMT, Celeritas, Duindorp SV, DUNO, De Jagers, Jai Hanuman, JuVentaS, RTT’99, Spoorwijk en Toofan.

O.l.v. de nieuwe trainer Nico Zuiderwijk speelde speelde het eerste elftal van Duindorp een matig seizoen. Omdat Spoorwijk zich op een gegeven moment uit de competitie terugtrok kwamen de twee gelijke spelen tegen die club ook te vervallen. Met 25 punten uit 18 duels en een doelgemiddelde van 32 voor en 34 tegen, eindigde Duindorp SV op de zesde positie van de ranglijst. Jai Hanuman werd met 43 punten kampioen.

Seizoen 2001-2002

>

Het vlaggenschip van Duindorp SV kwam in het seizoen 2001-2002 wederom uit in de zondag 5e Klasse A met ditmaal als tegenstanders: Alphen, sv Erasmus, GOL Sport, JAC, sv De Jagers, Leidse Boys, LFC, Real Zoetermeer, RFC’95, VCL en VNA.

Er werd voor de Scheveningers een onopvallend seizoen want van de 22 competitiewedstrijden wist men er 12 te winnen, 3 gelijk te spelen en 7 te verliezen. Met 39 punten (doelsaldo 55-37) eindigde men op de vijfde positie van de ranglijst. Kampioen werd Leidsche Boys met 51 punten.

<

Seizoen 2002-2003

Duindorp SV beschikte dit seizoen over vijf seniorenelftallen die allemaal op de zondag uitkwamen.

<

Het eerste elftal werd geleid door een trio smaakmakers van vroeger, te weten Sjaak de Bruin, Karel Oosterbaan en Bennie de Roode. Zeg maar drie iconen uit de Scheveningse / Haagse voetbalwereld. Het vlaggenschip van Duindorp SV bestond uit zo’n 80% spelers uit eigen kweek.

Seizoen 2003-2004

>

De indeling van het amateurvoetbal in de zondag 4e Klasse D zag er in seizoen 2003-2004 als volgt uit: Cromvliet, Duindorp SV, Full Speed, JuVentaS, MSV’71, Naaldwijk, De Postduiven, Quintus, RKSVM, SEP, Vredenburch en Wippolder.

<

Seizoen 2004-2005

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 2004-2005 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, BMT, Celeritas, Cromvliet, Duindorp SV, HMC, Marathon/Azzurri, Oranjeplein, Quick Steps, REMO, VIOS en WIK

O.l.v. trainer Sjaak de Bruin en zijn assistenten Bennie de Roode en Karel Oosterbaan kende Duindorp SV een stroeve seizoenstart. Echter na het trainingskamp in Zeeland tijdens de winterstop ontstond er iets moois binnen de spelersgroep en boekte men in de tweede seizoenshelft de ene na de andere overwinning. Op de 14e speeldag verdrong Duindorp SV, na een 1-4 overwinning bij VIOS, zelfs BMT van de koppositie en zou deze gaande de competitie niet meer afstaan.
Op zondag 1 mei 2005 kon Duindorp SV het kampioenschap binnen halen als men in de uitwedstrijd tegen HMC zou winnen. Voor rust schoot Danny Pronk Duindorp SV op een 0-1 voorsprong en in de tweede helft maakte Erwin van der Kruk er zelfs 0-2 van. Duindorp SV zat op rozen maar toen HMC 1-2 scoorde werd het toch nog spannend. Toen er een speler van HMC uit het veld werd gestuurd sloeg de vlam in de pan en werd de wedstrijd ruim twintig minuten onderbroken. Na deze onderbreking wist Duindorp SV stand de houden en werd met deze 1-2 overwinning kampioen van de 4e Klasse D.
Op de kampioensfoto zien we op de achterste rij v.l.n.r: Joop Taal (leider), Rick Grootveld, Dennis Pronk, Marco Finkelnberg, Pieter Taal, Michael Baak, Danny Pronk en Hans Duivenbode. Middelste rij: Jan Plugge, Ben Beekhuizen, Johan Westerduin, Bas Boelhouwer, Marco Harteveld, Erwin van der Kruk, Reno de Ruiter, Leen Spaans en Ron van der Meijde (voorzitter). Voorste rij; Sjors Kool, Rinus Taal, Ben de Roode, Sjaak de Bruin, Karel Oosterbaan, Andrew Zuurmond en Ron Duivenbode.

Wat echter een historische dag had moeten worden (nooit eerder in het bestaan van Duindorp SV bereikte de club de 3e Klasse van de KNVB) bereikte het een treurige ambiance. Geen knallende champagnekurken en spelers die zich met bloemen lieten vastleggen op de kampioensfoto want de Duindorpers moesten op last van de politie voor hun eigen veiligheid het veld aan de Steenwijklaan zo snel mogelijk verlaten.

>

Seizoen 2005-2006

<

De zondag 3e Klasse C was in het seizoen 2005-2006 uit de volgende clubs samengesteld; Duindorp SV, Hsv Escamp, GLZ, HION, HMSH, HS Texas DZS, HWD, ODB, De Postduiven, Scheveningen, SOA en Vredenburch.

>

Het bereiken van de halve finale van de (toen nog) traditionele Haagsche Courant Cup was voor Duindorp SV al een topprestatie. Helaas strandde dit voetbalsprookje voor trainer Sjaak de Bruin en zijn manschappen in deze halve finale toen er op een bomvol Houtrust (1.500 toeschouwers) met 2-4 werd verloren van zondag Hoofdklasser Haaglandia.

Seizoen 2006-2007

>

<

Seizoen 2007-2008

>

<

Seizoen 2008-2009

>

De zondag 3e Klasse C KNVB was voor het seizoen 2008-2009 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Den Hoorn, Duindorp SV, DWO, sv Erasmus, GONA, Laakkwartier, ODB, Rava Houtwijk, Texas DZS, Verburch en sv Wateringse Veld.
Het team van trainer Sjaak de Bruin speelde een onopvallend seizoen. Uit de 22 competitiewedstrijden werden in totaal 25 punten bij elkaar gesprokkeld en hiermee eindigde de zondag 1 van Duindorp SV uiteindelijk onderin de middenmoot op negende positie van de eindranglijst. Alleen ODB (23 punten), sv Erasmus (22) en Rava Houtwijk (16) wist men nog onder zich te houden.

<

Seizoen 2009-2010

Mede door het teruglopen van het ledenbestand en de slechte financiële situatie bij HS Texas DZS ging het steeds slechter met deze club. Hierdoor besloot de zaterdagafdeling van HS Texas DZS aan het einde van seizoen 2008-2009 in zijn geheel overschrijving aan te vragen naar Duindorp SV. Duindorp SV zag al deze nieuwe leden graag komen en maakte hiermee, voor het eerst in het bestaan van de club, een start met een zaterdagafdeling. Duindorp SV startte de zaterdagafdeling met twee selectie- en één veteranenelftal.

Tijdens de op dinsdag 24 november 2009 gehouden Algemene Ledenvergadering van Duindorp S.V. maakte Ron van der Meijde bekend dat hij had besloten terug te treden als algeheel voorzitter van de club. Na een negenjarig voorzitterschap ging Ron van der Meijde het wat rustiger aandoen. Van der Meijde gaf wel aan dat hij binnen de vereniging in overleg met het bestuur een aantal ondersteunende activiteiten zal blijven uitvoeren.
De overige leden van het dagelijks (zondag)bestuur, te weten penningmeester Rob Snabel en secretaris Jan Spaans bleven in functie en ook de voorzitter van de zaterdagafdeling, Daan Verbaan, ging door. Tijdens deze vergadering van de Houtrust-bewoners werden nog een zestal jubilarissen in het zonnetje gezet. Wim Roeleveld, Jan Spaans en Bert Verheij (vanwege hun 25-jarig lidmaatschap), Cor Buitenhek (40 jaar) en Piet Boer en Adriaan Pronk (50 jaar).

Omdat vanaf seizoen 2009-2010 de 5e Klasse door de KNVB was opgeheven startte het eerste team van de zaterdagafdeling in de 4e Klasse. Duindorp SV werd ingedeeld in de 4e Klasse D samen met GSC ESDO, Wanica Star, HDV, TAC’90, Te Werve, HPSV, VCS, RAVA-PEC Combinatie, Quick Steps, Loosduinen, PGS-Vogel en GDA.
Omdat de KNVB ook nog eens per seizoen 2010-2011 een nieuwe Topklasse bij het amateurvoetbal ging invoeren, zouden de nummers één en twee van dit seizoen uit de 4e Klasse rechtstreeks promoveren naar de 3e Klasse.
Het elftal van trainer Ben de Roode begon uitstekend aan de competitie en haalde zelfs ongeslagen de 1e periode binnen. Tot aan de winterstop bleef men ook ongeslagen. De eerste wedstrijd na de winterstop was op 23 januari meteen de kraker tegen sv Loosduinen. Duindorp SV verloor deze wedstrijd met 2-0 van de uiteindelijke kampioen sv Loosduinen. GDA werd tweede in de 4e Klasse D en promoveerde zodoende ook naar de 3e Klasse. Duindorp SV eindigde uiteindelijk op een keurige vierde positie met 47 punten uit 24 wedstrijden (13x winst, 8x gelijk en 3x verloren) en de doelcijfers 61-29.
In de eerste ronde van de nacompetitie redde Duindorp SV het niet tegen Maasdijk. De eerste wedstrijd werd thuis met 2-0 verloren en in Maasdijk verloor men met 5-0 waardoor de club volgend seizoen wederom in de 4e Klasse uitkomt.

Het eerste elftal van de zondag bij Duindorp SV werd dit seizoen ingedeeld in de 3e Klasse C samen met Scheveningen, Texas DZS, ODB, GONA, Laakkwartier, VCS, Verburch, Voorschoten’97, Vredenburch, Blauw Zwart en BMT.
Ook voor de 3e Klasse gold dit seizoen dat ook de nummer twee aan het einde van het seizoen rechtstreeks promoveert naar de 2e Klasse.
Voor het achtste seizoen achter elkaar was Sjaak de Bruin de trainer van Duindorp SV, echter vanaf dit seizoen deed hij het samen met trainer Toon Meijer.
Duindorp SV begon voortvarend aan de competitie en was na vier wedstrijden zelfs koploper in de 3e Klasse C met 10 punten. In de vijfde competitiewedstrijd verloor men echter met 2-1 thuis van Verburch en hierna kon tet team van De Bruin/Meijer zich niet meer handhaven rond de bovenste plaatsen. Uiteindelijk eindigde Duindorp SV op een achtste positie met 27 punten uit 22 wedstrijden met de doelcijfers 43-38. GONA werd kampioen en Laakkwartier promoveerde. Texas DZS degradeerde uit de 3e Klasse.

Duindorp SV 1 zondag, in het (laatste) seizoen 2009-2010. Achterste rij v.l.n.r: Carlos Pareira, Marco Finkelnberg, Rick Grootveld, Mark-Wim den Heijer, Reny Brand, Micheal Baak, Pieter Taal en Alex de Jong. Middelste rij v.l.n.r: Danny den Heijer, Andrew Zuurmond, Danny Pronk, Eric Schipper, Leen den Heijer, Normen Meyer, Maurice van der Toorn en Ricardo van Gorsel. Voorste rij v.l.n.r: Jan de Lange(leider), Jan van Seijst(verzorger), Toon Meijer(trainer), Sjaak de Bruin(trainer), Ton Bakhuis(keeperstrainer), Ron van Duijvenbode(leider) en Ronald Kaffa(leider).

Halverwege het seizoen had trainer Sjaak de Bruin aangegeven, nadat hij acht jaar actief was geweest bij de zondagtak van Duindorp SV, om na dit seizoen te gaan stoppen.
Ook Ron van der Meijde maakte in november tijdens de Algemene Ledenvergadering bekend om terug te treden als voorzitter van Duindorp SV. Van der Meijde was in totaal negen jaar voorzitter geweest. Rob Snabel nam tijdelijk de voorzittershamer over.

>

Later hier meer….

Vanaf het seizoen 2010-2011  is prestatief voetbal bij Duindorp SV op zondag voorbij. De leden van Duindorp SV besloten dit op dinsdagavond 8 juni 2010 tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Er werd namelijk gekozen voor het zaterdagvoetbal. In deze vergadering nam overigens penningmeester Rob Snabel het woord omdat hij, na het vertrek van voorzitter Ron van der Meijde, de club leidde.

Seizoen 2010-2011

Het was aan het begin van seizoen 2010-2011 even wennen bij Duindorp SV want na precies 60 jaar was prestatief voetbal bij Duindorp SV op zondag ineens voorbij. Op de zondag bleef er nog wel één (recreatief)elftal actief. De club was een nieuwe weg ingeslagen met vol ambities.
Op zaterdag startte de club nu met vijf teams. Herman Kooyenga, afkomstig van de zondagtak van Scheveningen, was aangesteld als de nieuwe trainer voor de A-selectie en werd daarbij geassisteerd door Ben de Roode. Karel Oosterbaan ging fungeren als verenigingsmanager van Duindorp SV.
De zaterdagselectie van Duindorp SV was nagenoeg intact gebleven. Van de zondagafdeling maakten zes spelers de stap naar de zaterdag, te weten Michael Baak, Kevin Boer, Reny Brand, Marco Finklnberg, Ricardo van Gorsel en Rick Grootveld.
Duindorp SV was in die zaterdag vierde klas van plan om een gooi te doen naar de titel om zodoende weer terug te keren naar de derde klas, het niveau waarop de zondagtak al jaren speelde.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 17 november 2010 werd er bij Duindorp SV een geheel nieuw bestuur gekozen. Dit nieuwe bestuur bestond uit Ronald Kaffa (algeheel voorzitter), Peter van Zanten (penningmeester), Eric de Mos (2e penningmeester), Marina Kaffa-Lagas (secretaris) en Anton Vink (2e secretaris).
Tijdens deze A.L.V. zette Duindorp SV ook nog vijf jubilarissen in het zonnetje. Peter de Mos en Joop de Graaf waren 40 jaar lid, Arie Dijkhuizen 50-jaar en Joop Taal en Jan Spaans al zelfs 60-jaar lid. Jan Heemskerk en Jan Spaans werden tevens benoemd tot Ere-lid van Duindorp SV.

Het eerste elftal van Duindorp SV, o.l.v. dus de nieuwe trainer Herman Kooijenga, werd ingedeeld in de 4e Klasse C met als tegenstanders HDV, Neta Dall, Marine, Quick Steps, Wanica Star, VCS, Te Werve, BMT, SVLY, HPSV, Vredenburch, Wilhelmus en sv Houtwijk.
Met de wetenschap dat de nummers één en twee van de 4e Klasse C rechtstreeks zullen promoveren begon Duindorp SV op zaterdag 4 september aan de competitie met maar liefst een 10-0 overwinning thuis tegen svLY. Pieter Taal scoorde maar liefst vijf maal in deze wedstrijd. Spits Taal schreef geschiedenis want ook in de tweede wedstrijd, uit bij VCS (0-7) scoorde hij vijf maal en in de daarop volgende thuiswedstrijd tegen HPSV (6-0) vier maal! Wedstrijd nummer vier tegen Neta Dall werd uitgesteld ivm strafzaak tegen deze club en toen volgde op Houtrust meteen de topper tegen sv Houtwijk.

>

Later hier meer….

 

>

 

Duindorp SV won ook zijn laatste competitiewedstrijd. Voor rust nam men  een 2-0 voorsprong tegen Marine door doelpunten van Darryl Schaap en Kevin Boer. Na rust kwam Duindorp sv nog beter op dreef en wist nog vijfmaal te scoren. Pieter Taal (2x), Michel Park, Ricardo van Gorsel en aanvoerder Andrew Zuurmond waren trefzeker. Pieter Taal eindigde als topscorer van Duindorp met 39 doelpunten.
Ook sv Houtwijk won haar laatste wedstrijd en zodoende eindigden sv Houtwijk en Duindorp SV samen met 58 punten op de eerste plaats. Een beslissingswedstrijd moest dus bepalen wie kampioen zou worden in 4C. Beide ploegen waren overigens al zeker van promotie.

Deze beslissingswedstrijd werd op zaterdag 21 mei op ‘Nieuw Hanenburg’, het complex van Quick aan de Savornin Lohmanlaan in Den Haag gespeeld.  In de reguliere competitie waren beide teams aan elkaar gewaagd en staken er met kop en schouders boven alle andere clubs van de 4e Klasse C uit.
Vooraf hadden Dundorp SV en sv Houtwijk er zin in en de ongeveer 800 toeschouwers kregen een kleine vuurwerkshow voorgeschoteld van de fans. Na een aftastende fase van een kleine vijf minuten brak de wedstrijd open. Na acht minuten dacht Duindorp-spits Ricardo van Gorsel raak te koppen, maar zijn inzet werd prima gered ten kosten van een hoekschop door Houtwijk-doelman Tomex Wijs. Uit deze hoekschop vloog de bal langs iedereen en kwam uiteindelijk op de pantoffel van Pieter Taal, die hard in het dak van het doel schoot en hiermee Duindorp SV op een 1-0 voorsprong bracht.
Even later was het voor Duindorp SV wederom raak. Pieter Taal kwam op over de linkerflank en legde de bal panklaar voor de inkomende Ricardo van Gorsel die de 2-0 inkopte en hiermee de wedstrijd na 18 minuten in feite al besliste. Sv Houtwijk kon maar geen grip krijgen op het combinatiespel van de Duindorp SV. Sterker nog, de voorsprong werd 12 minuten na rust uitgebreid. Een vrije trap werd voor het doel gebracht en de volledig vrijstaande Van Gorsel kon de bal slim binnen koppen, omdat de uitkomende doelman van Houtwijk te laat was, 3-0.
In het restant van de wedstrijd had Duindorp SV de score nog kunnen uitbreiden, maar dit had weinig zin meer. Houtwijk kon niet meer, gezien ook de vele krampblessures, waardoor de wedstrijd als een nachtkaars uitging. De Duindorp-fans staken vlak voor tijd de fakkels vast aan, waardoor iedereen weer wakker geschud werd. De scheidsrechter floot na exact na 90 minuten af, waarna het kampioensfeest van de Duindorpers kon aanvangen.

>

Seizoen 2011-2012

Bij Duindorp SV was het voor aanvang van deze competitie een drukte van belang qua overschrijvingen. Maar liefst 24 spelers, waarvan velen van de opgeheven zondag-afdeling van buurman Svv Scheveningen, hadden overschrijving naar Duindorp SV aangevraagd.
Een week voor aanvang van de competitie zette het bestuur van Duindorp SV, na wat onenigheid, hoofdtrainer Herman Kooyenga op non-actief.
Het 1e elftal van Duindorp SV werd voor het seizoen 2011-2012 ingedeeld in de 3e Klasse B van district West II met als tegenstanders: Die Haghe, sv Houtwijk, K.M.D., Leiden, Loosduinen, L.S.V.V. ’70, Lugdunum, Monster, Naaldwijk, sv Polanen, S.E.V., V.C.S. en Westlandia.
Op zaterdag 3 september presenteerde Duindorp SV Henna Grünholz als nieuwe trainer voor de A-selectie. Om de hele boel weer op de rit te krijgen duurde nog wel een tijdje want de eerste drie competitiewedstrijden gingen verloren. Op zaterdag 24 september behaalde het eerste elftal haar eerste overwinning van het seizoen door LSVV’70 met 5-2 te kloppen. Toch waren de resultaten van Duindorp SV veels te wisselvallig en bovendien kreeg de club wederom een enorme domper te verwerken. Trainer Henna Grünholz kreeg van de KNVB een schorsing van maar liefst 18 maanden i.v.m. een accefietje met scheidsrechter Ivar Gieles tijdens de vriendschappelijke wedstrijd Haaglandia-Duindorp SV. Door deze zware schorsing kon het bestuur wederom op zoek naar een nieuwe trainer. Duindorp SV ging met slechts 11 punten uit 13 wedstrijden als 12e van de 3e Klasse C de winterstop in.
Inmiddels had het bestuur Toon Meijer aangesteld als de derde hoofdtrainer van de A-selectie van dit seizoen.
Met trainer Meijer “aan het roer” kwam er een ommekeer in de prestaties van Duindorp SV. De eerste wedstrijd van het jaar 2012, thuis tegen SEV (1-2), ging nog wel verloren maar daarna volgde er overwinningen op Die Haghe (0-2), sv Polanan (1-0) en KMD (1-2) en kroop Duindorp SV langzamerhand weg van de onderste plaatsen van de 3e Klasse B. Zeer teleurstellend verloor men echter op 10 maart met 4-5 tegen het laaggeklasseerde Loosduinen, een week later gevolgd door een 3-2 nederlaag bij sv Houtwijk. Na deze nederlagen volgde er weer een prachtige serie wedstrijden met overwinningen op achtereenvolgens VCS (8-0), Monster (0-3), LSVV’70 (0-2), Lugdunum (2-0), Westlandia (1-2) en Leiden (6-1). Met deze zes overwinningen op rij had Duindorp SV zelfs nog kans op een Periodetitel maar helaas ging men op de laatste wedstrijddag met 2-0 onderuit bij kampioen Naaldwijk. Duindorp SV eindigde zodoende met 38 punten uit 26 wedstrijden (doelsaldo 56-46) op een 7e plaats in de 3e Klasse B.
De senioren van Duindorp SV kende sowieso een erg succesvol seizoen. Op zaterdag 31 maart werd het 4e elftal kampioen van de 5e Klasse 07, op 14 april werd het 3e elftal kampioen van de 5e Klasse 06 en op zaterdag 28 april 2012 mocht Duindorp SV wederom een kampioen huldigen! Deze keer was het de beurt aan het 5e elftal, dat voor het 2e jaar in successie, de titel in de 5e Klasse 08 binnen sleepte.

Seizoen 2012-2013

>

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Duindorp SV, op dinsdag 20 november 2012, werden er een viertal nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Deze vier bestuursleden, die het zittende bestuur kwamen versterken, waren: Peter van Zanten, (2e Secretaris), dhr. M. Taal (bestuurslid lagere senioren), dhr. M. Klein (bestuurslid Kantinezaken) en de dhr. R. van Ruitenbeek (bestuurslid Jeugdzaken). Tevens werd de bestuursfunctie van dhr. R. Hoogeweij (Bestuurslid Algemene zaken a.i.) met toestemming van de leden omgezet naar Bestuurslid Algemene Zaken.
Ook werden er een aantal leden van Duindorp SV in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange lidmaatschap bij Duindorp SV, te weten: dhr. R. van Duivebode en dhr. G. Bontekoe voor hun 25-jarig lidmaatschap, dhr. A. Harteveld en dhr. E. de Mos voor hun 40-jarig lidmaatschap en dhr. R. Snabel, die al 50 jaar lid was. Bovendien werd dhr. M. Schaap tot lid van verdienste benoemd, i.v.m. zijn vele vrijwilligerswerk bij Duindorp SV.

Op zaterdag 5 januari 2013 vond de traditionele Nieuwjaarsreceptie plaats bij Duindorp SV. De druk bezochte receptie had deze jaargang een speciaal tintje. Uit handen van wethouder Karsten Klein ontvingen n.l. een zestal vrijwilligers van Duindorp SV de stadsspeld voor hun jarenlange vrijwilligerswerk in de gemeente Den Haag. De vrijwilligers die in het zonnetje gezet zijn door de gemeente Den Haag zijn de heren Adriaan Pronk, Job de Graaf, Evert Vink, Nico Duyvestein, Patrick den Heijer en Jan de Lange. Deze zes heren waren al tussen de 25- en 45 jaar actief als vrijwilliger in de voetbalwereld.

Het bestuur van Duindorp SV schreef voor dit seizoen voor de zaterdag 6 senioren-elftallen en een veteranenteam in bij de KNVB. Voor de “zondag” werd er één seniorenelftal ingeschreven. De jeugdafdeling bestond uit een C1, D1, F1 en “Ukkies”.

Het eerste elftal van Duindorp SV werd ingedeeld in de 3e Klasse C met als tegenstanders: CION, Die Haghe, Honselersdijk, Houtwijk SV, KMD, Maasdijk, MSV’71, MVV’27, Quick Steps, RAS, Semper Altius, Victoria’04 en Westlandia.

>

In juni 2013 trad Ronald Kaffa af als voorzitter van zaterdag vierdeklasser Duindorp SV. Kaffa had van functie gewisseld met bestuurslid Algemene zaken Remco Hoogerweij, die nu voortaan de voorzittershamer ter hand nam bij de Houtrust-bewoners. Ronald Kaffa wilde dichter opereren bij de selectie en in de functie van voorzitter was dat niet mogelijk.

Seizoen 2013-2014

Het bestuur van Duindorp SV was verheugd om te vermelden, dat er bij aanvang van het seizoen 2013-2014 een nieuwe zondagcommissie actief werd. De heren Job de Graaf, Ferry de Lange en John van Viersen gingen deze commissie vormgeven. Dit hield in, dat deze heren de aanspreekpunten waren voor het zondagvoetbal bij Duindorp SV. De zondag-tak van Duindorp SV bestond dit seizoen uit 1 seniorenteam.

Op donderdag 23 januari 2014 werd weer de jaarlijkse de Algemene Leden Vergadering gehouden. Alle door het bestuur aangedragen stukken, zoals het jaarverslag van de secretaris en het financiële verslag werden door de leden goedgekeurd. Als voorzitter werd Remko Hoogeweij gekozen en als secretaris werd Marina Lagas herkozen. Het voorstel voor contributieverhoging en de wijziging naar maandelijkse incasso werd ook aangenomen. Voorzitter Hoogeweij benadrukte nogmaals dat er een aantal vacatures binnen het bestuur nog open stonden en verzocht dringend om leden die interesse hadden om tot het bestuur toe te treden.

De nieuwe hoofdtrainer van Duindorp SV, Roel Zandbergen, had een contract getekend wat hem voor twee seizoenen verbond aan Duindorp SV. Tevens verbond de huidige hoofdsponsor van Duindorp SV, KOEMANS CATERING, zich voor dezelfde periode aan Duindorp SV.
Met het aantrekken van Roel Zandbergen haalde Duindorp SV, voor de komende twee seizoenen, een zeer ervaren trainer binnen, die al vele aansprekende resultaten had geboekt bij diverse andere verenigingen.

De indeling van West II zaterdag 4e klasse C was in seizoen 2013-2014 uit de volgende clubs samengesteld; BMT, Duindorp sv, HDV, HVV Hercules Den Haag, KSD-Marine, sv Loosduinen, PGS/VOGEL, RAS, Vredenburch, VUC, Wanica Star, Te Werve, en Wilhelmus.

>

Later hier veel meer….

>

Seizoen 2014-2015

In het afgelopen jaar had Duindorp SV het ledenaantal fors zien afnemen. Met als gevolg dat de gevarenzone bijna was bereikt m.b.t. de veldbespeling. Mede hierdoor worden er een paar acties opgezet om voldoende aanwas van nieuwe leden te krijgen.  Om het inschrijven van nieuwe leden aantrekkelijker te maken kreeg het Duindorp SV- lid dat een nieuw lid aanbracht een korting op zijn contributie van € 25,00, met een maximum van 2 nieuwe leden per bestaand lid!
Ook bekeek de club of het dit seizoen mogelijk was om dit seizoen een eigen competitie kon organiseren van 7 tegen 7 teams. Er werd gedacht aan straat- en/of bedrijventeams die op een half veld de strijd met elkaar zouden aangaan. De opzet was om een gehele competitie tussen 8 teams af te werken dus 14 wedstrijdjes van elk 2 x 20 minuten met daarna finalerondes.

Bij aanvang van het seizoen 2014-2015 was het bestuur van Duindorp SV als volgt samengesteld: Remco Hoogerweij (voorzitter), Marina Lagas (secretaris), Wout Pronk en René van Roon (Kantine- en Fin. zaken), Peter van Haarlem (Algemene zaken / adviseur) en Frank de Snoo (Sponsorzaken). De functie van penningmeester en 2e secretaris was nog vacant.

Het bestuur van Duindorp SV schreef voor het seizoen 2014-2015 voor de zondagafdeling 1 seniorenelftal in en voor de zaterdagafdeling slechts 2 seniorenelftallen en 1 veteranenteam. De jeugdafdeling bestond dit seizoen uit een B1, C1, D1 en F1.

De indeling van West II, zaterdag 3e klasse B was in seizoen 2014-2015 als volgt: Ariston’80, Berkel, DSVP, Duindorp, DUNO, GDA, Honselersdijk, Houtwijk, KMD, Naaldwijk, Quick Steps, Quintus, Semper Altius en TAC’90.

Het seizoen in de 3e Klasse B verliep dramatisch voor de Scheveningers. In eerste instantie begonnen de mannen van trainer Roel Zandbergen jr. nog redelijk goed aan de competitie met een 3-3 gelijkspel tegen GDA. Een week later, op zaterdag 13 september stond Duindorp SV ver in blessuretijd nog met 1-2 voor bij het sterke (en latere kampioen) KMD. Toch wist KMD uiteindelijk met 3-2 te winnen en liep het na de wedstrijd helemaal uit de hand tussen supporters van KMD en spelers van Duindorp SV. Hier werd melding van gemaakt bij de KNVB en enkele weken later kreeg Duindorp SV naast een individuele schorsing, 3 punten in mindering en een geldboete. Tevens kreeg de club een voorwaardelijke straf van 1 jaar, mocht er dit seizoen weer wat gebeuren dat zouden de Scheveningers direct uit de competitie worden gehaald.
Op 20 september wist Duindorp SV de eerste overwinning van het seizoen te behalen door op Houtrust TAC’90 met 3-1 te verslaan. Helaas werden de prestatie’s hierna stukken minder, mede door de vele schorsingen en geblesseerde spelers was de selectie veel te smal geworden. Tot aan de winterstop werd er alleen nog van Quintus (1-0) gewonnen en 2 keer gelijk gespeeld en alle overige wedstrijden gingen verloren. Hierdoor stond Duindorp SV tijdens de winterstop met slechts 6 punten uit 13 wedstrijden, en een doelsaldo van 17 voor en 31 tegen, stijf onderaan in de 3e Klasse B.

Na de winterstop volgde eigenlijk het zelfde verhaal. De eerste twee competitiewedstrijden van het jaar 2015 tegen KMD (0-1) en DSVP (7-1) gingen verloren. Tegen concurrent Quick Steps greep Duindorp SV haar laatste kans door met 1-0 te winnen en een week later kreeg men weer hoop toen ook de v.v. Naaldwijk met 1-0 werd verslagen. Helaas volgde hierna tegen TAC’90 (3-0), Quintus (3-1), sv Houtwijk (3-4), DUNO (0-2) en Semper Altius (1-0) weer vijf nederlagen op rij het was degradatie bijna niet meer te ontgaan.
Na de 2-2 tegen Honselersdijk en de verrassende 0-1 overwinning bij GDA viel op zaterdag 2 mei 2015 dan toch definitief het doek voor Duindorp SV. Bij Ariston’80 werd er met 2-1 verloren en hiermee degradeerden de Houtrustbewoners weer naar de kelder (4e Klasse KNVB) van het zaterdagvoetbal.

Van de 26 wedstrijden werden er dit seizoen dus slechts 5 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 17 verloren. Met 16 punten en een doelsaldo van 30-62 eindigde Duindorp SV ver achter op Quick Steps (21 punten), Ariston’80 (24 punten) en Quintus (31 punten).

Er viel dit seizoen toch ook nog wat te vieren bij Duindorp SV want bij de jeugd werd de C1 met 36 punten uit 16 wedstrijden kampioen van de 4e Klasse 07.

Seizoen 2015-2016

Op dinsdag 13 oktober 2015 vond bij Duindorp SV de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Ruim 30 leden hadden de moeite genomen om de ALV 2014–2015 te bezoeken. Na een korte voorstellingsronde van de mensen van Stichting ONS werd het officiële gedeelte eerst afgehandeld. Het verslag van de secretaris en de financiën werden akkoord bevonden onder de voorwaarde dat de kascontrolecommissie nog wel goedkeuring moet verlenen. Bij afkeuring zou er een nieuwe ALV worden uitgeschreven.
Het bestuur werd zoals voorgesteld benoemd. Marina Lagas als Voorzitster, Peter van Zanten als penningmeester, Wout Pronk voor Algemene Zaken, Frank de Snoo voor Commerciële Zaken en Jack du Pon voor Jeugdzaken.

Tenslotte nam Jan Raateland van de Stichting ONS het woord. Hij benadrukte dat de toekomst van Duindorp SV niet alleen in de handen van het huidige bestuur kan liggen en dat er meer hulp nodig is. Na zijn betoog melden zich ± 15 personen aan die tezamen met het bestuur en de Stichting ONS in gesprek zullen gaan.

Het bestuur schreef voor dit seizoen voor het zaterdagvoetbal 3 seniorenelftallen en 1 veteranenteam in voor de competitie. Voor de zondagcompetitie werd er 1 seniorenelftal en een damesteam ingeschreven bij de KNVB. Helaas zagen we bij de jeugdafdeling van Duindorp SV een flinke terugloop van leden want voor dit seizoen werd er slecht één B-elftal ingeschreven.

De zaterdag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2015-2016 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Duindorp SV, Erasmus, GSC ESDO, HPSV, HVV Hercules, KSD-Marine, Laakkwartier, Loosduinen, PGS Vogel, Quick Steps, RAS, VELO en Vredenburch. Een pure “Haagse” competitie dus met leuke derby’s met hopelijk veel publiek en zekers een uitmuntende derde helft!

Trainer Roel Zandbergen verwelkomde een aantal nieuwe gezichten in zijn selectie. Ook waren er een hoop ex spelers van Duindorp SV teruggekomen om de selectiegroep sterker te maken. Tevens begroette de selectie van zaterdag 1 drie nieuwe sponsoren, één voor het uit-tenue, één voor nieuwe trainingspakken en één voor nieuwe voetbaltassen.

Duindorp SV begon met zes overwinningen op rij uitstekend aan de competitie maar men had alleen pech dat het sterke VELO zaterdagteam precies hetzelfde deed. Op zaterdag 17 oktober 2015 stond in de zevende competitieronde dus de kraker VELO-Duindorp SV op het programma. Zoals gezegd, zowel VELO als Duindorp SV zonder puntenverlies, scoorden er wekelijks kwistig op los en hadden defensief nauwelijks ruimte voor tegentreffers. Helaas konden de mannen van Duindorp SV het op het “grote” veld aan de Noordweg tegen het jonge team van VELO niet bolwerken en liep men tegen een geflatteerde 5-0 nederlaag aan. Tot aan de winterstop won Duindorp SV vervolgens weer alle wedstrijden. Met 36 punten uit 13 wedstrijden, en de doelcijfers 47 voor en 11 tegen, gingen de mannen van trainer Zandbergen op een tweede positie van de ranglijst de winterstop in. Dit was slechts 1 punt achter koploper VELO en ruim voor sv Loosduinen (31 punten) en Quick Steps (25 punten).

Het jaar 2016 begon uitstekend voor Duindorp SV want met trots kondigde de club aan dat vanaf 23 januari 2016 weer een nieuw jeugdteam er bij heeft. Vanaf die datum ging namelijk de F1 wedstrijden in competitieverband spelen. Verder had er zich een sponsor aangemeld door het vrouwenteam van Duindorp SV in een geheel nieuw outfit, met prachtige shirts, broekjes en sport kousen, stak. Bovendien kon het bestuur van Duindorp SV verheugd mede delen dat de trainers van de selectie, Roel Zandbergen en Ferry Keus, hun contract voor een jaar werd verlengd.

<

>

Seizoen 2016-2017

In de zomer van 2016 werd Danny Voskuil aangesteld als technisch manager bij Duindorp SV. De oud voetballer van Svv Scheveningen, Ter Leede en Duindorp SV liet er geen gras over groeien want meteen vonden er op Houtrust al diverse veranderingen plaats. De kleedkamers werden aangepast aan de eisen van de huidige tijd, de verzorgingsruimte (die was gevestigd aan de andere kant van de kantine) werd naast de kleedkamers geplaatst en er werd een kamertje speciaal voor de technische staf gecreëerd. Dit allemaal met behulp van de eigen leden. Het moest allemaal nog meer professioneler gaan worden bij Duindorp SV want om het juiste voetbalklimaat te laten ontstaan moest in de toekomst de huidige kantine een flinke opknapbeurt krijgen en de historische toegangspoort een vriendelijker aangezicht krijgen.

Op technisch gebied was er ook een nieuwe weg ingeslagen om de club weer een frisse uitstraling te gaan geven. Duindorp SV moest namelijk weer een echte Scheveningse wijkvereniging worden waar families en buurtgenoten elkaar op zaterdagmiddag gezellig kunnen treffen. Ook de selectie van Duindorp SV was bij aanvang van dit seizoen al redelijk ‘verjongd’ met veelal jongens met een Scheveningse achtergrond.

Het bestuur van Duindorp SV schreef voor het seizoen 2016-2017 drie seniorenelftallen en een veteranenteam in voor de zaterdagcompetitie. De zondagafdeling bestond dit seizoen wederom uit een seniorenteam en een damesteam. Goed nieuws dit seizoen bij de jeugdafdeling van Duindorp SV want die was weer groeiende. Er werden namelijk een JO17, JO11 en een JO09 elftal ingeschreven voor de competitie.

Voor het seizoen 2016-2017 had de KNVB voor een nieuw competitiemodel gekozen. Dit nieuwe competitiemodel ging in de top bestaan uit een Eredivisie, een Eerste divisie, de Tweede divisie, twee Derde divisies en vier Hoofdklassen. In de competities kwam er ruimte voor de beloften-teams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. Sportief gezien was dit een optimale voetbalpiramide. Zoveel mogelijk goede voetballers treffen elkaar in dezelfde competitiestructuur, en clubs kunnen nu bij wijze van spreken doorstoten van de vijfde klasse naar de Eredivisie. De top werd dus in theorie haalbaar voor iedereen en voor elke club. Met andere woorden, voor het eerst sinds de intrede van het betaald voetbal in 1954 werd promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal mogelijk. Voor Duindorp SV veranderde er niet veel want de Scheveningse club kwam na de teleurstelling van vorig seizoen ook dit seizoen gewoon weer uit in de vierde klasse.

Er was echter nog een verandering vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al geldde, Onder 19 tot en met onder 9.
De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen. De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

De indeling van het amateurvoetbal in de zaterdag 4e Klasse B zag er in seizoen 2016-2017 als volgt uit: Duindorp SV, DUNO, sv Erasmus, GSC ESDO, Haagse Hout, Hercules, HPSV, Laakkwartier, sv Madestein, PGS/Vogel, RAS, De Ster, TAC’90 en Vredenburch.

De mannen van trainer Roel Zandbergen begonnen uitstekend aan de competitie door de eerste zes wedstrijden achter elkaar te winnen. Pas in de zevende competitiewedstrijd, uit bij sv Madestein (2-2), leed Duindorp SV het eerste punten verlies. Hierna pakte Duindorp SV de draad weer op en won men weer vier maal oprij. Op 29 oktober werd op Houtrust, door Haagse Hout met 2-0 te verslaan, de 1e Periodetitel in de wacht gesleept.
Met een straatlengte voorsprong leek een aanstaande kampioenschap niets meer in de weg te liggen maar misschien gaf deze gedachte juist concentratieverlies want tegen TAC’90 (1-1) volgde het tweede gelijke spel en in de laatste competitiewedstrijd van het jaar 2016 verloor Duindorp SV met maar liefst 5-1 bij concurrent RAS.
In de eerste seizoenhelft wist Duindorp SV van de 13 competitiewedstrijden er dus 10 te winnen, 2 gelijk te spelen en werd er 1 keer verloren. Met 32 punten, en de doelcijfers 37-16, ging men nog als trotse koploper de winterstop in, gevolgd door RAS (27 punten), DUNO (27 punten) en Hvv Hercules (24 punten).

Tijdens de winterstop verbleef de selectie van Duindorp SV van woensdag 11 januari t/m 15 januari 2017 voor een trainingskamp in het Spaanse Torremolinos. Duindorp SV kon terugkijken op een zeer geslaagd trainingskamp en hiermee werd toch wel de basis gelegd voor ook een goede tweede seizoenshelft.

In die tweede seizoenshelft verloor het vlaggenschip van Duindorp SV tweemaal en eenmaal werd er gelijk gespeeld. Alle overige wedstrijden werden in winst omgezet en langzamerhand kwam het kampioenschap van de 4e Klasse B dan ook in zicht. Op zaterdag 29 april 2017 was het zover want door een 3-1 zege op Houtrust tegen TAC’90 werd het kampioenschap door de mannen van trainer Roel Zandbergen definitief veroverd. De feestvreugde was groot op Houtrust en werd tot in de kleine uurtjes uitbundig gevierd. Duindorp SV 1 was weer derdeklasser!

>

Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden werden er door Duindorp SV in totaal 20 gewonnen, speelde men 3 keer gelijk en werd er 3 maal verloren. Met 63, en de doelcijfers 82-37, eindigde de Scheveningers met 10 punten voorsprong op RAS op de eerste positie van de ranglijst.

Het succes hield dit seizoen niet op voor Duindorp SV want ook bij de dames 1 van Duindorp SV kon de kampioensvlag in top. Met 50 punten uit 22 duels werd men kampioen van de zondag 5e Klasse B.

Seizoen 2017-2018

Door onderbespeling dreigde de gemeente Den Haag al een paar jaar met huuropzegging voor de velden van Duindorp SV. Door gebruik van o.a. Scheveningen en scholen kon dit worden voorkomen. Nu Svv Scheveningen een nieuw kunstgrasveld had gekregen hing de voornoemde dreiging weer boven het hoofd. Tegelijkertijd begon bij de Leidse studentenvereniging het idee te leven om een Haagse tak op te richten. Mede door toedoen van de gemeente kwam het bestuur van Duindorp SV en Hvv Football Factory  met elkaar in gesprek en werd er besloten dat de Haagse tak van Football Factory vanaf 1 augustus 2017 op de zondag met drie elftallen gebruik kon gaan maken van de velden van Duindorp SV.

Duindorp SV kwam dit seizoen op zaterdag uit met 2 seniorenteams en 1 veteranenelftal. Voor de zondag was dit 1 seniorenelftal en 1 damesteam. Na jaren van achteruitgang zat de jeugdafdeling van Duindorp SV weer aardig in de lift want er werden 1 JO19, 1 JO11, 1 JO9 en 2 JO7-teams ingeschreven voor de competitie. Tevens werden er 2 (een MO17 en MO11) meisjesteams ingeschreven.

De indeling van Duindorp SV 1 voor het seizoen 2017-2018 in de zaterdag 3e Klasse B luidde als volgt; Ariston’80, Duindorp sv, GDA, KMD, LYRA, MSV ’71, MVV ’27, Maasdijk, Naaldwijk, Quick Steps, Schipluiden, Sportclub Monster, VELO en Verburch.

Het eerste elftal van Duindorp SV was dus weer teruggekeerd in de 3e Klasse en om, net als in seizoen 2014-2015,wil gelijk na  één seizoen te degraderen koos trainer Roel Zandbergen voor een behoudende speelwijze. Dit lukte aardig want na de eerste seizoenshelft had Duindorp SV van de 11 wedstrijden er 3 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en slechts 2 verloren. Met een doelgemiddelde van 13 voor en slechts 8 tegen ging men op een uitstekende achtste positie van de ranglijst de winterstop in.

Op woensdagochtend 10 januari 2018 vertrok de selectie van Duindorp SV, met maar liefst 24 spelers, zeven personen van de begeleiding en zes sponsoren, wederom naar Zuid Spanje om zich in de kustplaats Benalmadena voor te bereiden op de tweede helft van de competitie. Iedereen nam zelf de kosten voor dit trainingskamp voor zijn rekening. Duindorp SV verbleef van 10 januari t/m 14 januari in Hotel Siroco om zich optimaal voor te bereiden op de tweede seizoenshelft.

Er volgde een onrustige tweede seizoenshelft waarin trainer Roel Zandbergen kreeg te horen dat dit zijn laatste seizoen zal zijn en van de eerste zes competitiewedstrijden na de winterstop werden er vijf verloren. Hiermee belandde Duindorp SV in de onderste regionen van de 3e Klasse B. Echter door een prima eindsprint wisten de mannen van trainer Zandbergen zich rechtstreeks te behouden voor de 3e Klasse. Van de uiteindelijk 26 wedstrijden werden er 8 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 11 verloren. Met 31 punten, en een doelgemiddelde van 37 voor en 40 tegen, eindigde Duindorp SV op de tiende positie van de ranglijst.

Topscorer dit seizoen bij Duindorp SV 1 werd aanvoerder Robin van Roon met 10 doelpunten, gevolgd door Jamie van der Oever (7) en Mario van Duinen (6).

Bij twee teams van Duindorp SV kon dit seizoen de kampioensvlag in top. Het tweede elftal werd, o.l.v. trainer Danny Voskuil, met 46 punten uit 18 wedstrijden kampioen van de 4e Klasse 08 en bij de jeugd werd de JO11-1 kampioen van de 8e Klasse 03.

In Juni 2018 werd het bestuur vanuit de commissie Stichting ONS samengesteld. Officieel werd dan deze Stichting in september 2018 geïnstalleerd. De vereniging stelde zich ten doel de sportieve belangen van haar leden te behartigen. Belangrijk punt was de accommodatie op niveau te brengen en in stand te houden. Danny Voskuil had de laatste periode binnen Duindorp SV verschillende functie ingevuld. Zo was hij bijvoorbeeld als technisch manager actief binnen de organisatie van de club en was hij zowel trainer van het tweede elftal en van het meidenteam. Na dit seizoen legde hij echter deze functies neer om zich volledig te gaan richten op zijn trainerscarrière.

Seizoen 2018-2019

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van dinsdag 18 september 2018 bleek in het algemene jaarverslag dat het in alle opzichten weer goed ging met Duindorp SV. Leek de jeugdafdeling van de club nog in 2015 op een dood spoor te zijn beland, bij aanvang van dit seizoen telde Duindorp SV ruim 100 jeugdleden. De groei van de jeugdafdeling was mede te danken aan Marco Harteveld en Michel Simonis. Zij begonnen drie jaar geleden met veel enthousiasme om de jeugd van Duindorp SV nieuw leven in te blazen. Ook jeugdvoorzitter Frank de Snoo, Monique Taal (Activiteitencommissie Jeugd) en veel betrokken ouders droegen hun steentje bij. De functies van een nieuwe voorzitter en penningmeester bij Duindorp SV waren nog steeds vacant. Met een groep, bestaande uit 12 leden, werd er wel een bestuurscommissie samengesteld. Deze bestuurscommissie namen met elkaar de verantwoordelijkheid op zich voor de toekomst van de voetbalvereniging.

Op deze ALV werden Cees de Snoo en Kees Dekker benoemd tot Lid van Verdienste van Duindorp SV. Tevens werden er drie jubilarissen gehuldigd, te weten: JOb de Graaf en Eef Vink (beide 60 jaar lid) en Jaap Spaans (50 jaar lid). Onder luid applaus van de aanwezige leden, ontvingen zij van de interim bestuurscommissie een bos bloemen en een wel verdiend presentje.

Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering op 24 april 2019 stemden de leden van Duindorp S.V. in met de voordracht van een nieuw bestuur. De vorming van een nieuw bestuur was nodig omdat Duindorp S.V. bijna een jaar geen vast dagelijks bestuur had gehad. Het was een groep enthousiaste vrijwilligers geweest die de dagelijkse dingen bleven doen en het Jeugdbestuur heeft ervoor gezorgd dat de vereniging bleef groeien en overeind bleef. Met hulp van Stichting ONS had een aangestelde commissie, bestaande uit mensen van de club, een bestuur geformeerd. Er waren commissies opgericht voor alle afdelingen; voor de senioren, de dames en de jeugd. Vanuit elke afdeling zaten er nu mensen in het bestuur. Het nieuwe bestuur van Duindorp SV had nu de volgende samenstelling:
Arie Verbaan (Voorzitter), Lisa van der Zijden (Secretaris), Deirdre Steeman (Algemene Zaken/2e Secretaris), Wouter Vooys (Penningmeester), Frank de Snoo (Jeugdzaken), Monique Taal (Communicatie/PR/Social Media), Michel Kulk (Sponsorzaken), Pascal Stikkelorum (Kantinebeheer/Vrijwilligers) en Louis Keus (Facilitaire zaken/Gebouwenbeheer).

Hiermee waren alle functies binnen het bestuur goed ingevuld en de nieuwe bestuursleden hoopten dat de bestuurlijke rust binnen de club terug zou keren. De gezelligheid en de prestaties waren altijd goed gebleven. Als kleine club was Duindorp S.V. sowieso trots dat de selectie, zowel eerste als tweede elftal, die goed meedraaiden in de competitie en ook de jeugdteams deden het goed. Het nieuwe bestuur ging weer in gesprek met de gemeente voor een kunstgrasveld en verder liep er een mooi kunstproject en er waren plannen om het gebouw en complex aan te pakken.

Duindorp SV schreef voor het seizoen 2018-2019 voor de zondagcompetitie 1 seniorenteam en 1 vrouwenteam in bij de KNVB. Voor de zaterdagcompetitie werden 2 seniorenelftallen en 1 veteranenteam ingeschreven. De jeugdafdeling bestond uit een JO12-1, JO11-1, JO10-1, JO9-1, JO8-1 en JO7-1. De meisjesafdeling bestond ditmaal uit een MO17-1, MO13-1 en een MO11-1-team.

De indeling van de standaardteams voor het seizoen 2018-2019 van de zaterdag 3e Klasse B was als volgt: Hsv DUNO, Duindorp SV, HBSS, HVV Hercules Den Haag, sv KMD, LYRA, MVV’27, Maasdijk, Naaldwijk, Quick Steps, Schipluiden, VDL, Verburch en sv WV/Kranenburg.

O.l.v. het trainersduo Remco Torken en Danny Voskuil hield het eerste elftal zich moeiteloos staande in de 3e Klasse. Van de 26 competitiewedstrijden wist men er 9 in winst om te zetten, werd er 5 keer gelijk gespeeld en 12 maal verloren. Met 32 punten en een doelsaldo van 37 voor en 50 tegen eindigde Duindorp SV op de achtste positie van de ranglijst.

Seizoen 2019-2020

Bij aanvang van het seizoen 2019-2020 was het ledental bij Duindorp SV wederom gegroeid. De Scheveningse club schreef voor de zaterdagcompetitie 3 seniorenelftallen en 1 veteranenteam in. Op de zondag kwam men met 1 seniorenelftal uit. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit een: JO14, JO12, JO11, JO10, 2x JO9 en een JO8-team. De meisjesafdeling schreef een MO19, MO15, MO13 en MO11-elftal in bij de KNVB.

Duindorp SV 1 speelde ook in het seizoen 2019-2020 in de zaterdag 3e Klasse B. De competitie-indeling was ditmaal als volgt : Ariston’80, DSVP, DUNO, DWO, Duindorp, KMD, LYRA, Loosduinen, MVV’27, Naaldwijk, Quick Steps, Schipluiden, Sportclub Monster en Verburch.

Remco Torken was dit seizoen de hoofdtrainer bij Duindorp SV want Danny Voskuil was assistent-trainer bij Ter Leede geworden. Torken had dit seizoen de beschikking over slechts 26 spelers voor twee selectieteams. Bovendien had hij de pech dat spits Benito Bodmann langdurig geblesseerd was. Sportief ging het de eerste helft van de competitie dus niet voor de wind. Van de 12 wedstrijden werd er slechts 1x gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 7 punten en een doelsaldo van 14 voor en 34 tegen ging Duindorp SV op de laatste positie van de ranglijst de winterstop in.

Van woensdag 8 t/m zaterdag 11 januari 2020 verbleef de selectie van Duindorp SV in het zonnige Benidorm om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Het team van trainer Remco Torken verbleef in het MedPlaya Hotel Flamingo Oasis.

Ook na de winterstop waren de resultaten van Duindorp SV nog niet best te noemen. Echter na de uitbraak van het coronavirus in Nederland lag begin maart 2020 een groot deel van het dagelijks leven in Nederland plat. Op last van de regering mochten kinderen niet meer naar school en moest het merendeel van de volwassenen thuis werken. Vanaf donderdag 12 maart 2020 werden ook alle activiteiten bij o.a. voetbalverenigingen, zowel in het betaalde voetbal als bij de amateurs, met onmiddellijke ingang gestopt. Dit betekende dus in heel Nederland geen voetbalwedstrijden, geen trainingen en en ook geen andere clubactiviteiten. Een week later werd door de Nederlandse regering deze maatregelen zelfs aangescherpt en moesten alle sportaccommodaties in Nederland op slot tot 6 april.
Zoals gezegd, het coronavirus lag het openbare leven in Nederland (en in de rest van de wereld) stil en het aantal besmettingen en doden nam met de dag schrikbarend toe. Op dinsdag 31 maart 2020 besloot het kabinet om de periode van de aangekondigde maatregelen, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te verlengen tot 28 april 2020.

Na deze maatregel besloot de KNVB dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer hervat zouden worden omdat het sowieso niet meer was toegestaan om tot en met 28 april te voetballen. Dit gold voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. De KNVB besloot tevens dat er voor het seizoen 2019-2020 geen eindstanden zouden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten waren. Ook werden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Kortom, na het weekend van 7 en 8 maart werd de competitie en het verenigingsleven abrupt afgebroken. Op dat moment had Duindorp SV 1 van de 17 wedstrijden er 1 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 10 verloren en stond men met 9 punten (doelsaldo 20-48) nog steeds op de laatste positie van de ranglijst.

Ondertussen werden beetje bij beetje de strenge corona-maatregelen door de regering versoepeld. Vanaf 29 april 2020 mochten in Nederland kinderen tot 12 jaar zonder anderhalvemeter-restrictie weer trainen. De oudere kinderen (van 12 tot 18) gold deze afstandsregel nog wel. Er mocht sowieso alleen getraind worden, wedstrijden bleven taboe en kantines en kleedkamers moesten dicht blijven. Met ingang van 11 mei mochten ook de senioren weer (anderhalvemeter-restrictie) trainen.

Seizoen 2020-2021

Vanaf 1 juli 2020 werden de coronamaatregelen door het kabinet wederom versoepeld en mochten (sinds 19 maart 2020) eindelijk alle sportkantines vanaf die dag weer open. De regel om anderhalve meter afstand van elkaar te houden bleef wel van kracht. Helaas betekende dat wel dat juist in de maand juli de zomer- en vakantieperiode was aangebroken. Na ruim twee maanden totaal geen omzet gedraaid te kunnen hebben bleven bij veel clubs de sportkantines juist wel open zodat de leden in de zomer konden door trainen. Hierdoor kon de club wellicht toch nog iets mee pikken van de zomeromzet. Overigens mocht er per 1 juli 2020 in het amateurvoetbal ook weer wedstrijden gespeeld worden waarbij tot 250 toeschouwers bij een wedstrijd aanwezig mochten zijn.

>

De competitie-Indeling van Duindorp SV 1 in het seizoen 2020-2021 in de zaterdag 3e Klasse B was als volgt: Ariston’80, DSVP, Duindorp SV, DUNO, DWO, KMD, Loosduinen, LYRA, Sportclub Monster, MVV ’27, Naaldwijk, Quick Steps, Schipluiden en Verburch.

>

Het weekeinde van 10 en 11 oktober bleek de laatste speelronde van het seizoen 2020-2021. De KNVB besloot namelijk op woensdag 14 oktober 2020, de dag na de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen, een streep door alle competities te zetten. Lange tijd hoopte de voetbalbond dat er nog iets (bijvoorbeeld het uitspelen van één competitiehelft) mogelijk was, maar dat bleek ondanks een aantal versoepelde coronamaatregelen vanaf 3 maart 2021 onhaalbaar. Zo werd de leeftijdsgrens voor buitensporten in teamverband verruimd van 17 tot 27 jaar.
Dit betekende dat voor het tweede seizoen op rij de competities in het amateurvoetbal het einde niet haalden. Bijna een jaar geleden, het weekeinde van 7 en 8 maart 2020, was namelijk de laatste speelronde van seizoen 2019-2020.

Na de aangekondigde versoepelingen op 26 juni 2021 was het meest in het oog springende maatregelen voor het voetbal: trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mochten eindelijk weer volledig trainen én wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.

Seizoen 2021-2022

Vooral rondom de wintermaanden waren de velden bij Duindorp SV een groot probleem. Veel trainingen en wedstrijden werden afgekeurd en dat kwam allemaal niet ten goede voor de voetballende leden. Vooral de jeugdafdeling was hiervan zwaar de dupe. Omdat Duindorp SV één van de laatste voetbalverenigingen in de Haagse regio zonder kunstgrasveld werd er In januari 2020 bij de gemeente een verzoek voor een kunstgrasveld ingediend. Helaas liet het stadsbestuur toen nog weten dat er hiervoor geen geld beschikbaar was. De vereniging en de leden voelden zich hiermee enorm in de steek gelaten.
Echter in december 2021 liet het stadsbestuur weten alsnog akkoord te gaan met het aanleggen van een kunstgrasveld bij Duindorp S.V. Het aanleggen van het kunstgrasveld zou dan aan het einde van dit seizoen plaatsvinden.

Op de Algemene (virtuele) Ledenvergadering van 18 februari 2021 kozen de leden om het kunstgrasveld op veld 1 te laten leggen. De keuze voor veld 1 zou direct een enorme expansie in de planning voor alle leden worden omdat er dan op beide velden veldverlichting is en dus op beide velden getraind en er wedstijden op kunnen worden gespeeld. De bestaande veldverlichting op veld 2 zou in de toekomst ook in aanmerking moeten komen voor ledverlichting. Dit zou dan enorm schelen in de energiekosten.

Voor het seizoen 2021-2022 schreef het bestuur van Duindorp SV 4 seniorenelftallen en 1 damesteam in. De jeugdafdeling was wederom enorm gegroeid en bestond dit seizoen uit 1 JO17, 1 JO15, 1 JO13, 1 JO12, 2 JO11, 1 JO10, 4 JO9, 1 JO8 en 2 JO7 teams. De meisjesafdeling wat dit seizoen uit een MO15, MO13, MO10, MO9 en MO8-team samengesteld.

Door het coronatijdperk kende de competitie-indeling voor het seizoen 2021-2022 bijna veranderingen vergeleken met vorig jaar. Het eerste elftal Van Duindorp SV kwam dus wederom uit in de zaterdag 3e Klasse B met daarin als tegenstanders; Ariston’80, DSVP, DUNO, DWO, KMD, Loosduinen, Lyra, sc Monster, Naaldwijk, Quick Steps, Schipluiden, FC Skillz/Wateringse Veld en Verburch.

<

In de maand november begon alle ellende met wat betreft corona weer opnieuw. Omdat er iedere dag weer meer besmettingen bijkwamen werd er op vrijdag 12 november 2021 wederom een persconferentie gegeven waarin o.a. werd vermeld dat er vanaf 14 november 2021 geen publiek meer bij sportwedstrijden aanwezig mocht zijn. Bovendien moesten alle voetballers en begeleiding bij aankomst op het sportcompelx hun QR-code tonen. Als je geen geldige QR-code in de corona-app kunt laten zien dan was de kantine of kleedkamer verboden terrein voor je. Voor  heel veel amateurclubs, die het al zo moeilijk hadden, was dit een hele heksentoer om dit op een goede manier te regelen want zowel aan de poort en in de kantine moest men vrijwilligers plaatsen die de CoronaCheck App of het recent negatief testbewijs moest controleren.

Op de persconferentie van 29 november werden de maatregelen nog meer aangescherpt. De regering besloot o.a. dat in het kader van de coronamaatregelen trainen na 17.00 uur niet meer was toegestaan. Door deze maatregel besloot de KNVB de competities in het amateurvoetbal voor de standaardteams grotendeels stil te leggen. Vriendschappelijk voetballen mochten de standaardteams uiteraard wel. De lagere seniorenelftallen en jeugd mochten wel gewoon doorgaan met competitievoetbal.
Na de persconferentie van zaterdag 18 december waren we qua coronamaatregelen weer helemaal terug bij af. Sporten mocht alleen nog maar met 1 ander persoon op 1,5 meter afstand, dus voetbalwedstrijden werden verboden en alle sportkantines moesten weer dicht.

Na ruim 90 dagen door corona verplichte winterstop ging de bal in februari 2022 weer officieel rollen. Uiteindelijk kon er na twee coronajaren weer eindelijk een volledige competitie uitgespeeld worden. Complimenten naar de spelers en de staf van Duindorp SV hoe men vooral de laatste competitiewedstrijden de benodigde punten pakte en zich “veilig” wisten te stellen voor de 3e klasse.
Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijd wist men er 7 te winnen, 6 gelijk te spelen en 13 te verliezen. Met 27 punten en een doelsaldo van 41 voor en 68 tegen eindigde Duindorp SV op een achtste positie.

Aan het einde van dit seizoen werd er afscheid genomen van Pieter Taal, Mike Baak en Marco Harteveld. De drie spelers waren de afgelopen jaren van ongekende waarde geweest voor het eerste elftal van Duindorp SV. Na vier seizoenen werd er ook afscheid genomen van trainer Remco Torken.

Op 07 juni 2022 werd dan eindelijk gestart met de renovatie van beide velden bij Duindorp SV. en de verwachting was dat deze voor aanvang van het nieuwe seizoen volledig afgerond was.

Seizoen 2022-2023

Nadat in september 2018 de commissie Stichting ONS was samengesteld lagen er nogal wat uitdagingen voor het bestuur. Met de enorme enthousiaste hulp van leden, niet leden, sponsors en vrijwilligers had men met z’n allen de schouders er ondergezet om de accommodatie op Sportpark Houtrust weer op niveau te brengen. In 2018 was er namelijk sprake van groot achterstallig onderhoud. De jaren hierop volgend werd er bij Duindorp SV veel gerealiseerd met de renovatie van o.a. de speeltuin, de kleedkamers, ballenhok en een nieuwe overkapping voor het clubhuis. In de kantine werd vervolgens een mooi wandschilderij gemaakt en al het oude meubilair vervangen.
Op zaterdag 24 september 2022 volgde het volgende hoogtepunt in de clubhistorie van Duindorp SV toen voorzitter Arie Verbaan, samen met de wethouders Anne Mulder (stadsdeel Scheveningen) en Hilbert Bredemeijer (Sport), het nieuwe felbegeerde kunstgrasveld van Duindorp S.V. officieel in gebruik namen. Met de aanleg van het kunstgrasveld op veld 1 kwam er voor de Scheveningse vereniging een einde aan afgelaste trainingen en wedstrijden.

Voor de zaterdagcompetitie schreef Duindorp SV 3 seniorenelftallen en 1 veteranenteam (35+) in bij de KNVB. Op zondag kwam er 1 seniorenelftal “in de wei”. De jeugdafdeling bestond in het seizoen 2022-2023 uit 1 JO15, 1 JO14, 1 JO13, 2 JO12, 1 JO11, 3 JO10, 2 JO9, 2 JO8 en 2 JO7-teams. De meisjesafdeling bestond ditmaal uit 1x MO15, 1x MO13, 1x MO11, 1x MO10 en 1x MO9 teams.

Op donderdag 3 november 2022 werden er tijdens de Algemene Leden Vergadering een viertal jubilarissen en een tweetal vertrekkende bestuursleden van Duindorp SV gehuldigd door voorzitter Arie Verbaan. Deirdre Steeman (Algemene zaken) en Lisa van der Zijden (Secretaris) traden af als bestuurslid van Duindorp SV na respectievelijk 4 en 7 jaar hierin actief te zijn geweest. Arie Dijkhuizen, Vincent Dekker, Roy Spaans en Bas Boelhouwer werden gehuldigd vanwege hun respectievelijk 60, 25, 25 en 25 jaren lidmaatschap van de club.

De poule-indeling competitie van de zaterdag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 2022-2023 als volgt: Duindorp SV, sv Houtwijk, KMD, Laakkwartier, LYRA, sv Madestein, sc Monster, MVV’27, Naaldwijk, Schipluiden, Te Werve, Verburch en Zuid West DH.

Trainer Martin Abbenhuis was voor dit seizoen aangetrokken als opvolger van Remco Torken. Met een aantal nieuwe spelers begon trainer Abbenhuis in de eerste seizoenshelft te bouwen aan een nieuw en fris Duindorp SV 1. Dat had even zijn tijd nodig, dat zagen we dan ook na afloop van de eerste seizoenshelft. Duindorp SV wist van de 10 competitieduels er 3 te winnen, 4 gelijk te spelen en 3 te verliezen. Met 13 punten (doelsaldo 23-20) ging men op een achtste positie de winterstop in.

In de tweede seizoenshelft wierp de aanpak van trainer Abbenhuis zijn vruchten af want geen enkele competitiewedstrijd werd na 10 december 2022 meer verloren. Deze prachtige serie wedstrijden leverde Duindorp SV op zaterdag 20 mei 2023 de 2e Periodetitel op en had de Scheveningse club hiermee een ticket voor de nacompetitie voor promotie naar de 2e Klasse bemachtigd. De sc Monster was overigens dit seizoen oppermachtig en werd met 59 punten kampioen. Duindorp SV wist van de uiteindelijk 24 wedstrijden er 12 te winnen, 9 gelijk te spelen en 3 te verliezen. Met 45 punten en een doelsaldo van 63 voor en 35 tegen eindigde men samen met Lyra op een gedeelde derde positie.

Op dinsdag 30 mei begon Duindorp SV de nacompetitie met een uitwedstrijd tegen tweedeklasser CWO in Vlaardingen. Na 90 minuten voetballen was de stand nog steeds 0-0 en dus moest er verlengd worden. Ruim in blessuretijd van deze verlenging verloor Duindorp SV alsnog met 1-0 van CWO en hiermee kwam er abrupt een einde aan de competitie en daarmee de kans op promotie.

Het seizoen was echter nog niet afgelopen voor het vlaggenschip van Duindorp SV want men had zich ook weten te plaatsen voor de finale van de “Halve Maan Cup”. Op zaterdag 17 juni 2023 vond de finale Duindorp SV tegen Te Werve plaats op het Wilhelmus complex. Door twee treffers van Fransesco Fens en een doelpunt van Clay Hoekstra won Duindorp SV uiteindelijk met 3-1 het Haaglanden Voetbal Toernooi.
De succesvolle selectie van Duindorp SV bestond dit seizoen uit; Jack Morauw (keeper), Marco Finkelnberg, Jamie van de Oever, Benito Bodmann, Clay Hoekstra, Fransesco Fens, Michel van Baaren, Jordy Pronk, Jeremy Keus, Nicky Keus, Robin van Roon, Mitchell Verbruggen, Ricardo van Gorsel, Ricky Batenburg, Robin Roos, Timmy Keus, Dylan Verbaan en Wesley de Bruin

Seizoen 2023-2024

Op donderdag 9 november 2023 vond bij Duindorp SV de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering besloot aftredend voorzitter Arie Verbaan, op veler verzoek van o.a. zijn mede-bestuursleden, alsnog wat langer op zijn post te blijven. Zodoende bleef Arie Verbaan voorlopig voorzitter van Duindorp SV tot 1 november 2024. Michel Kulk nam het stokje over van huidige Penningmeester Wouter Vooys.

Tijdens deze ALV werden ook een aantal ereleden en leden van verdienste benoemd. Zo werden Job de Graaf, Louis Keus, Eef Vink, Nico Duivesteijn en Adriaan Pronk benoemd tot Erelid van Duindorp SV. Al deze heren waren al meer dan 50 jaar lid van de Scheveningse club en hadden in al die jaren heel veel betekend voor de club. Hun inzet en loyaliteit werd hiermee zeer gewaardeerd. Ook werden Frank de Snoo en Monique Taal benoemd tot Lid van Verdienste. Zij kregen deze benoeming o.a. voor hun tomeloze inzet voor de jeugdafdeling en hun bijdrage in andere commissies binnen de club.

De veertien clubs in de 3e Klasse B van seizoen 2023-2024 waren; Ariston’80, Blauw-Zwart, Concordia, DSVP, Duindorp SV, DWO, Full Speed, Graaf Willem II VAC, HMSH, KMD, Laakkwartier, PGS/Vogel, Schipluiden en Wilhelmus.

<

 

 

 

 

 

 

 

Palmares Duindorp SV (zondag)

Kampioenschappen:
1954-1955 3e klasse A HVB
1960-1961 2e klasse B HVB
1961-1962 1e klasse A HVB
1972-1973 1e klasse B HVB
1982-1983 1e klasse A HVB
2004-2005 4e klasse D

Andere prestatie’s:
1983-1984 promotie naar 4e Klasse KNVB
1992-1993 promotie naar 4e Klasse KNVB
1995-1996 via de nacompetitie promotie naar de 4e Klasse KNVB
2002-2003 promotie naar 4e Klasse via nacompetitie

Palmares Duindorp SV (zaterdag)

Kampioenschappen:
2010-2011 4e Klasse C
2013-2014 4e Klasse C
2016-2017 4e Klasse B

Andere prestatie’s:

Parade der trainers bij Duindorp SV (zondag)

1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 H. van Ravenszwaaij
1964-1965 H. van Ravenszwaaij
1965-1966 ?
1966-1967 ?
1967-1968 ?
1968-1969 ?
1969-1970 ?
1970-1971 Wim Tolhuisen
1971-1972 ?
1972-1973 Sicco Kuiper
1973-1974 Sicco Kuiper
1974-1975 Willem Tolhuizen
1975-1976 Frans Kaffa
1976-1977 Piet van Anraad
1977-1978 Sicco Kuiper / H. van Ravenzwaaij
1978-1979 H. van Ravenzwaaij
1979-1980 Peter Hoet
1980-1981 Peter Hoet
1981-1982 Jaap Advocaat
1982-1983 Jaap Advocaat
1983-1984 Jaap Advocaat
1984-1985 Jaap Advocaat
1985-1986 Jaap Advocaat
1986-1987 Jaap Advocaat
1987-1988 Jan van der Oever
1988-1989 Jan van der Oever / Peter Marks (a.i.)
1989-1990 Nol Olsthoorn
1990-1991 Nol Olsthoorn
1991-1992 Ger Oosterveen
1992-1993 Ger Oosterveen
1993-1994 Jaap Advocaat / Daan Verbaan (a.i.)
1994-1995 Daan Verbaan
1995-1996 Daan Verbaan
1996-1997 Daan Verbaan
1997-1998 Daan Verbaan
1998-1999 Paul Guyt
1999-2000 Paul Guyt
2000-2001 Nico Zuiderwijk
2001-2002 Nico Zuiderwijk
2002-2003 Sjaak de Bruin
2003-2004 Sjaak de Bruin
2004-2005 Sjaak de Bruin
2005-2006 Sjaak de Bruin en Dick Finkelenberg
2006-2007 Sjaak de Bruin en Dick Finkelenberg
2007-2008 Sjaak de Bruin
2008-2009 Sjaak de Bruin
2009-2010 Sjaak de Bruin en Toon Meijer
*-Per seizoen 2010-2011 zondagafdeling opgeheven.

 

Parade der trainers bij Duindorp SV zaterdag

2009-2010 Bennie de Roode
2010-2011 Herman Kooijenga
2011-2012 Herman Kooijenga / Henna Grünholz / Toon Meijer (a.i.)
2012-2013 Toon Meijer
2013-2014 Roel Zandbergen
2014-2015 Roel Zandbergen
2015-2016 Roel Zandbergen
2016-2017 Roel Zandbergen
2017-2018 Roel Zandbergen
2018-2019 Remco Torken en Danny Voskuil
2019-2020 Remco Torken
2020-2021 Remco Torken
2021-2022 Remco Torken
2022-2023 Martin Abbenhuis
2023-2024 Martin Abbenhuis
2024-2025 Martin Abbenhuis

Parade der voorzitters bij Duindorp SV

1950-1951 Jan IJzendoorn
1951- ???? J.Klok
???? – ???? ?
1954-1966 Anton van der Bijl
1966-1982 Harmen Timme
1982- ???? Jaap Spaans
???? -???? Joop de Graaf
???? -???? ?
1986-1988 Leen Voorbergen
???? -1991 Joop de Graaf
1991 -???? L. Voorbergen
???? – ???? ?
2000-2009 Ron van der Meijde
2009-2010 Rob Snabel (a.i.)
2010-2013 Ronald Kaffa
2013-2014 Remco Hoogerweij
2014-2015 Marina Lagas (a.i.)
2015-2017 Marina Lagas
2017-2019 geen voorzitter
2019- heden Arie Verbaan

Terreinen waar Duindorp SV heeft gespeeld:

Goudenregenstraat te Den Haag

Sportpark Ockenburgh bij Kijkduin

Alberdastraat te Den Haag (bij ODB en RAS)

Sportpark Houtrust, Sportlaan te Den Haag (het oude terrein van Holland Sport)

Ere-voorzitter(s) Duindorp SV

Anton van der Bijl (in 1968)
Harmen Timme

Ere-leden Duindorp SV

W.Onink
Piet Boer
A.Dijkhuizen
J.J.de Graaf
R.Snabel
J.C..Spaans
Jan Spaans
Jan Heemskerk
Joop Taal
Henk van Ravenzwaay
H.Timme
P.v/d Zwan
W.Dijkhuizen
>
Job de Graaf
Louis Keus
Eef Vink
Nico Duivesteijn
Adriaan Pronk

Lid van Verdienste bij Duindorp SV

?
?
R. Snabel (1991)
?
Martin Schaap (2012)
>
>
Frank de Snoo
Monique Taal

>
Zijn we verder nog allemaal naar op zoek..