RKSV Wit Blauw

Den Haag
24-08-1925 - 30-06-1986

 

TTTT 007 - kopie

Ontstaan en ontwikkeling

24 augustus 1925 is de officiële oprichtingsdatum van de RKSV Wit Blauw. Vanuit het Alphonsus Patronaat (jongens van 12 t/m 17 jaar) en later uit leden van de Sint Joseph Gezellen werden verschillende afdelingen opgericht waarvan V.A.P. (Voetbal Alphonsus Patronaat) er een van was. Naast V.A.P bestond er ook nog een andere vereniging F.V.V. (Fransiscus Voetbal Vereniging) voortkomend uit de St.Franciscus Liefdewerk. Van beiden verenigingen was Pater Hubertus Braun S.J. de oprichter.

F.V.V. was geen lang leven beschoren en werd als zelfstandige vereniging met V.A.P. gefuseerd.
Een van de opvallendste figuren in deze beginjaren was Karel van de Lans. Vooral aanvankelijk toen V.A.P. uit jeugdleden bestond nam hij alle functies waar.

V.A.P.1 (de oorspronkelijke naam van Wit Blauw) in 1928 op het terrein Hoornpark

F.V.V. was geen lang leven beschoren en werd als zelfstandige vereniging met V.A.P. gefuseerd. Een van de opvallendste figuren in deze beginjaren was Karel van de Lans. Vooral aanvankelijk toen V.A.P. uit jeugdleden bestond nam hij alle functies waar. Hij beheerde penningen, was incasseerder, verzorgde het schrijfwerk, was leider die de jongens op de fiets (een voorop en een achterop) naar het voetbalveld bracht, maakte alles speelklaar en trakteerde zijn jongen na afloop op zijn kosten. Dit alles deed de heer Van de Lans met veel liefde.

Een andere elftalfoto van V.A.P. in het Hoornpark met staand derde van links Karel van de Lans.                  

V.A.P. nam deel aan de competitie in de toenmalige D.H.V.B. (Diocessaan Haarlemsche Voetbal Bond), onderdeel van de landelijke Rooms Katholieke Federatie van Sportverenigingen. Hoewel er ook seniorenelftallen waren ingeschreven, was de doelstelling toch de opvoeding van de jeugd en zodoende waren het aantal jeugdleden altijd groter. Speltechnisch waren de successen in de V.A.P. jaren wisselvallig en een promotie naar de R.K.F. is nooit gelukt.

Interessant is het misschien wel de namen van de 1e elftal spelers in deze periode te vermelden. Dit waren J.v.d.Linden, H.Koolmees, A.de Vries, J.v.d.Waart, C.Rooymans, L.Smits, A. Hoornweg, J. Scholten, A. Smits, Th.v.d.Lans en G. Kipp.

Vanaf het begin tot 1937 speelde men op het Hoornpark te Rijswijk, waar omgekleed moest worden in oude dierenstallen.

<

 
Wit Blauw RK 1 kampioenselftal dertiger jaren aan de Van Tuyllstraat (later bekend als Hoekwaterstraat)  v.l.n.r.(staand): ?????? , Jan Gerritsen,  Dick van Oeveren,  Bernard Quick, Arie van Westing, Toon van Schilt  (midden): Frans v.d.Voort,  Roel van Putten, Leen v.d.Goorbergh (zittend): Koos v.d. Goorbergh,  Henk Balster en Leen van Oeveren sr.

>

Onverbrekelijk verbonden met V.A.P. was Jan Maas die in 1935 Karel van de Lans opvolgde.
Jan Maas zat in de oorlogsjaren ondergedoken, deed verzetswerk, werd gevangen genomen en verbleef in concentratiekampen.
In één adem moet in die tijd ook de naam Dirk van Oeveren genoemd worden. Hij heeft altijd geploeterd en gezwoegd voor de vereniging.

Voor de jeugd en eigenlijk voor heel Wit Blauw was broeder Salesius ruim 25 jaar een heel bijzonder figuur. Door zijn toedoen ontstond een enorme toestroming van jeugd. Naast algehele regeling van het jeugdwerk was hem de samenstelling en vervaardiging van het clubblad een groot aantal jaren toevertrouwd. Jongens zonder voetbaltenue werden door hem van spullen voorzien zelfs contributie en eventuele uitstapjes wist hij voor de minder daadkrachtige te regelen. Ook organiseerde hij de zomerkampen in de omgeving van Breda waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. En dit allemaal voor niets.

Met de Duitse bezetting kwam een einde aan de Katholieke en Neutrale bond en volgde een samenwerking. Tijdens de oorlog werd de naam V.A.P. omgezet in Wit Blauw R.K. In 1944 waren er nog maar 9 leden over en men vreesde voor het bestaan van de club.
Chris van der Weert zette de vereniging na de oorlog als voorzitter weer met succes op.

Seizoen 1948-1949

In 1948 werd het standaardelftal kampioen en promoveerde naar de 2e klasse H.V.B.


v.l.n.r. Huib Netten , “Arie v.d.Hoogenband , Dolf van Weert , v.d.Linden,  David van Viersen, Bertus van Veen, Piet de Bruin, Ton van Laar,  Bernard Quick, Toon Schilt, Herman Netten en Chris van Weert.

Seizoen 1949-1950

Op 27 september 1949 kon Wit Blauw RK officieel een veld aan de Westvlietweg in gebruik nemen. Hier was een grote tent gebouwd met 8 kleedkamers annex kantine, vervaardigd van hout. Dit alles was aangeschafd met geleend geld en neergezet door vele vrijwilligers. De kantine werd verzorgd en draaiende gehouden door ‘Ome’ Dirk en zijn vrouw en later door Pa Bruyn en eega.

>

Seizoen 1950-1951

>

<

Seizoen 1951-1952

>

<

Seizoen 1952-1953

>

<

Seizoen 1953-1954

>

De zondag 2e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1953-1954 uit de volgende clubs samengesteld: DHBRK, ODB, De Ooievaars, Oranje Blauw, Oranjeplein, Postalia, RKSVM, TEDO en Wit Blauw RK.

<

In 1965 kwam de glorietijd voor Wit Blauw. Na een slopende race met Oranje Blauw wist men door te stoten naar de 1e klasse.


Wit Blauw 1, kampioen 1964/1965: V.l.n.r.(staand): Piet de Raad(leider), Arie Ditmars(trainer), Toon v.d.Graaf , Bertus van Wees- Jan v.d.Graaf , Cees Ooyendijk, Henk v.d.Graaf , Aad van Kleef , Toon van Schilt(verzorger)  (zittend): Henk Oudshoorn, Toon Netten, Jac. De Raad,  Gerrie v.d.Graaf  en  Siep v.d.Laan

Het jaar daarop wist Wit Blauw na een 3-0 overwinning op Marathon door te stoten naar de K.N.V.B.


1e elftal kampioen 1965/1966. V..l.n.r.(staand): Vic van Lijf , Bertus van Wees, Toon v.d.Graaf , Jan v.d.Graaf,  Jac. De Raad, Cees Ooyendijk, Gerrie Oudshoorn, Aad van Kleef           (zittend): Henk Oudshoorn, Aya v.d.Graaf , Henk v.d.Graaf,  Toon Netten en Gerrie v.d.Graaf  

Het 2e en 3e elftal van Wit Blauw werden in 1967 kampioen.


Wit Blauw 2, kampioen 1966/1967. V.l.n.r. (staand): A.Ditmars-P.de Bruin-Meulenkamp-W.Kok sr-H.Berkel-W. de Roo-C.Pijl-F.Simonis-v.d.Togt-W.Kok jr- P. de Zoete-J.Aarden-Ome Freek v.d.Graaf. Zittend: W.Stiefelhagen-G.Oudshoorn-M.v.Oeveren- V.v.Lijf

Jaren lang voetbalde Wit Blauw in de K.N.V.B waarna men later in 1977 degradeerde naar de toen ingestelde Hoofdklasse HVB. Nog weer later degradeerden Wit Blauw in 1980 naar de 1e Klasse H.V.B.

Huisvesting

In de loop van de geschiedenis van Wit Blauw R.K. heeft de huisvesting een zeer belangrijke rol gespeeld.
Begonnen werd op het Hoornpark tot 1937 waar omgekleed moest worden in oude dierenstallen. Toen vertrok de club naar de velden aan de van Tuyllstraat (in latere tijden bekend als Hoekwaterstraat).
Vlak voor de oorlog vertrok Wit Blauw naar een stuk weiland aan de Bezuidenhoutseweg. Hard is hier gezwoegd en werd er een eigen kantine en kleedkamers neer gezet.
Tijdens de oorlog kreeg Wit Blauw inwoning van handbalclub Clingendael die aan de overkant huisde maar daar weg moesten van de Duitsers.
Tijdens de oorlog werd Bezuidenhout oorlogsgebied en Wit Blauw moest verdwijnen en men vertrok weer naar de van Tuyllstraat.
Op 27 september 1949 kon echter een ander veld officieel in gebruik genomen worden aan de Westvlietweg.

 


Luchtfoto van het terrein van Wit Blauw aan de Vliet in Leidschendam, waar de vereniging van 1949 t/m 1980 gehuisvest was.

Hier was een grote tent gebouwd met 8 kleedkamers en kantine. Dit alles werd geleend met geld van vrijwilligers. Dit alles werd gerund en onderhouden door Ome Dirk met vrouw en Pa Bruyn met vrouw.


Hier staat Sien de Zoete aan de eerste eigen toonbank in de kantine aan de Westvlietweg in het jaar 1949.

Veertien jaar lang heeft Wit Blauw in dit oude houten bouwsel vertoeft totdat een behoorlijk verenigingsleven onmogelijk werd.

Seizoen 1962-1963

Een bouwcommissie met enthousiaste figuren zoals Koos van de Goorbergh, Piet de Zoete en Joop van Schilt werd gevormd en deze slaagde erin door allerlei acties geld bij elkaar te krijgen voor het realiseren van de plannen. Na veel wikken en wegen werd in mei 1963 aan de bouw begonnen van de kantine die toen maar liefst 17.000 gulden koste.

>

Ingang van het Wit Blauw terrein. Rechts de kleedkamers en in het midden de stenen kantine.

Seizoen 1963-1964

Toen eenmaal de nieuwe kantine gereed was volgde er een grote opleving binnen Wit Blauw.

>

Seizoen 1964-1965

>

De zondag 2e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1964-1965 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Den Hoorn. De Jagers, Juventas, MOA, Oranje Blauw, RCDH, RKSVM, SOA en Wit Blauw.

Het eerste elftal van Wit Blauw kende een uitstekend seizoen in de 2e Klasse A want van de 18 competitiewedstrijden werden er maar liefst 13 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en werd er 2 maal verloren. Met 29 punten, en een doelsaldo van 66 voor en 19 tegen, werd Wit Blauw uiteindelijk kampioen van de zondag 2e Klasse A HVB.

<

Seizoen 1965-1966

Het 40-jarig jubileum van Wit Blauw RK werd op 28 september 1965 gevierd met een grote receptie in de Broederschool aan het Westeinde te Den Haag. Op 28 januari 1966 volgde nog een grote feestavond in de feestzaal van Amicitia aan het Westeinde.

>

In het seizoen 1965-1966 werd het eerste elftal van Wit Blauw wederom kampioen, ditmaal van de 1e Klasse B van de HVB. Door dit behaalde kampioenschap promoveerde Wit Blauw naar ‘de grote’ KNVB.

Seizoen 1966-1967

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1966-1967 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, BEC, DHC, DoCos, HDV, Quick Steps, VTL, Warmunda, sv Wassenaar, Wit Blauw en ZLC.

>

 
Rechts op de foto staat mevrouw K.J. de Zoete- van Oeveren, bij elke Wit Blauwer beter bekend als tante Sien, die zich speciaal in het tenue van Wit Blauw had gekleed voor het verrichten van een aftrap. Vanaf 1949, het jaar dat Wit Blauw aan de Westvlietweg ging spelen, heeft zij meegewerkt aan het kantine-gebeuren. Iedere zaterdag, zondag, alle trainingsavonden was zij aanwezig. Na 25 jaar kantinewerk werd ze gehuldigd en kreeg van Wit Blauw een kleurentelevisie. Tante Sien stond later ook nog enige tijd bij de fusieclub SV Kijkduin in de kantine. Op 13 april 2009 overleed ze op 87-jarige leeftijd. Links Wit Blauw-icoon Piet de Zoete eenmalig in voetbalkleding.

 

Seizoen 1967-1968

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1967-1968 uit de volgende clubs samengesteld: Bergambacht, Duindorp SV, ESTO, Flamingo’s, Groeneweg, LenS, Moerkapelle, Oliveo, Texas, Wit Blauw RK, Wippolder en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1968-1969

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1968-1969 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, Concordia, DSO, HDV, Oliveo, Rijswijk, TONEGIDO, VVSB, sv Wassenaar, Westerkwartier en Wit Blauw.

<

Seizoen 1969-1970

>

De zondag 4e Klasse F van de KNVB was in het seizoen 1969-1970 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Excelsior’20, GONA, De Hollandiaan, ODI, RKWIK, Rijswijk, Schiedam, Spoorwijk, Vredenburch en Wit Blauw.

Het eerste elftal van Wit Blauw kon het helaas niet meer bolwerken in de 4e Klasse van de KNVB. Van de 20 competitiewedstrijden wist men er slechts 3 te winnen, 6 gelijk te spelen en werd er 11 keer verloren. Met 12 punten, en de doelcijfers 20-41, eindigde Wit Blauw dan ook op de laatste plaats en degradeerde hierdoor weer terug naar de Haagse Voetbal Bond.

<

Seizoen 1970-1971

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1970-1971 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, Duindorp SV, GDS, Groen Wit’58, Hoek van Holland, Juventas, Oranjeplein, Postalia, RKSVM, VDS, Wit Blauw en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1971-1972

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1971-1972 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, GONA, Graaf Willem II VAC, Hoek van Holland, Juventas, Oliveo, Oranje Blauw, Oranjeplein, Postalia, RCDH, VDS en Wit Blauw.

>

Degradatiekandidaat Wit Blauw verraste tijdens de laatste competitieronde door kampioen Delfia met 1-0 te verslaan. Fornari maakte het enige en zo belangrijke doelpunt voor Wit Blauw want door deze zege wist de club zich alsnog te handhaven in de zondag Hoofdklasse van de H.V.B.

Trainer Lex Rijnvis nam na dit seizoen afscheid van Wit Blauw RK.

Seizoen 1972-1973

>

De zondag-Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: GONA, Hoek van Holland, Juventas, Oliveo, Oranje Blauw, Oranjeplein, OSC, Postalia, VDS, Voorburg en Wit Blauw.

Samen met VDS bungelde Wit Blauw bijna het gehele seizoen onderaan de ranglijst. Voor aanvang van de laatste speelronde van dit seizoen stond Wit Blauw met 10 punten uit 19 duels op de laatste plaats op 1 punt achterstand op concurrent VDS. Aangezien er dit seizoen slechts één team degradeerde uit de Hoofdklasse HVB en dan ook nog op zondag 15 april 1973 de wedstrijd Wit Blauw – VDS op het programma stond, hadden de Westvlietweg bewoners nog alles in eigen hand.
Het mocht echter niet baten want bij rust stond VDS al op een 0-2 voorsprong. In de tweede helft kwam Wit Blauw door doelpunten van Van der Veer en De Jel nog sterk terug maar verder dan de 2-2 eindstand kwam men niet. Wit Blauw degradeerde hiermee dus naar de 1e Klasse HVB.

<

Seizoen 1973-1974

>

De zondag-Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1973-1974 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Duindorp SV, De Flamingo’s, GONA, Hoek van Holland, Juventas, Oliveo, De Ooievaars, Oranje Blauw, Postalia, Steeds Voorwaarts, VDS, sv Voorburg en Wit Blauw.

In dit seizoen zouden de nummers 1 t/m 5 van de eindranglijst van de Hoofdklasse rechtstreeks promoveren naar de KNVB. Een geweldige kans dus voor Wit Blauw 1 om door te kunnen stoten naar de KNVB-klasse. Helaas was deze missie voor de mannen van trainer Cor Beuk te hoog gegrepen en eindigde men op de elfde positie van de ranglijst. Van de uiteindelijk 26 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen, speelde men 10 keer gelijk en werd er 11 maal verloren. Hiermee behaalde Wit Blauw 20 punten, en de doelcijfers van 24 voor en 28 tegen.

<

Seizoen 1974-1975

>

In het seizoen 1974-1975 was de zondag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Duindorp SV, DWO, Flamingo’s, GSC, Oliveo, Oranje Blauw, OSC, Quick Steps, VDS, Westerkwartier en Wit Blauw RK.

<

Seizoen 1975-1976

Het 50 jarige bestaan van Wit Blauw RK werd met grote feestelijkheden gevierd. Het gouden jubileum werd voor de jeugd een pracht van een herinnering aan de Westvlietweg met een Feijenoord-dag voor de jeugd, die met veel luister werd opgesierd door majorettes en een drumband.
Voor de senioren was er als grand finale een grandioze feestavond met bekende artiesten in feestzaal Reinvoorde te Rijswijk georganiseerd.

Overigens telde Wit Blauw RK bij het 50-jarige bestaan 260 leden. In september 1975 werd er bij Blauw Wit zelfs een dames trimclub opgericht die twee jaar lang heel actief meedraaide in de vereniging.

Op de receptie ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan beloofde overigens de heer Lindhout (wethouder Vink was verhinderd) namens de gemeente ‘s-Gravenhage dat Wit Blauw een complex toegewezen zou krijgen in de Duivenvoordsepolder.

Om toch aan de huidige accommodatie aan de Westvlietweg wat uit de breiden en te verbeteren werd er in februari 1976 een noodgebouw aangekocht. Dit noodgebouw werd onder zeer koude en bizarre omstandigheden door enkele leden opgehaald in de plaats Noordhoek.

>

Het vlaggenschip van Wit Blauw RK 1 in seizoen 1975-1976 met staande v.l.n.r: Willem Wieser, Gerrit de Boer (verzorger), Hans van Zetten, Ben Kuyper (grensrechter), Wim de Roo, Peter de Lange, Henk Oudshoorn, Hans de Vreede, Freek Simonis, Jan Dillewaard, Gerry Blijleven, Martin Paalvast (voorzitter) en A. Colletti (trainer). Zittend v.l.n.r; Roel van Putten, Daan van Etten, Puck v.d. Graaf, Fred v.d. Graaf, Gerard Hoogduin en Peter Straatman.

<

Seizoen 1976-1977

Direct na het seizoen 1975-1976 werden de werkzaamheden, wat betrof de uitbreiding van een bestuurskamer en een scheidsrechterslokaal, ter hand genomen en door vele leden persoonlijk geklaard. Hiermee was en Wit Blauw RK in een klap eigenaar van een koelcel, keuken, bestuurskamer en een scheidsrechterskleedkamer.

Maanden achtereen waren de leden onder leiding van Wim Wieser, een speler van het eerste elftal, in actie om het bestaande clubhuis van een nieuw interieur te voorzien. Alle leden die aan de herbouw van het clubhuis meewerkten ziet men hier in de bestuurskamer. Ook aanwezig een afvaardiging van de KNVB afdeling ‘s-Gravenhage.

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1976-1977 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, DVC, DZS (De Zwarte Schapen), Juventas, Lyra, Quintus, SVDHB, SVH, Taurus, TEDO, Te Werve, Wit Blauw RK en Zwart Blauw.

Het werd een niet al te best seizoen voor trainer Achino Colletti en zijn mannen. Van de 26 competitiewedstrijden wist men er slechts 6 in winst om te zetten, speelde Wit Blauw RK 8 gelijk en werd er 12 maal verloren. Met 20 punten, en een doelsaldo van 25-45, eindigde men dan ook onderin op de 12e plaats van de 1e Klasse A van de HVB. Gelukkig hield Wit Blauw RK de v.v. Taurus (18 punten) en SVH (16 punten) nog onder zich zodat het 1e Klasseschap bleef behouden.

<

Seizoen 1977-1978

Door omstandigheden moest de gemeente Den Haag de aanleg van de Duivenvoordsepolder steeds opschuiven en uiteindelijk bleek de aanleg helemaal niet door te gaan. Met andere woorden, de belofte van de Gemeente ‘s Gravenhage dat Wit Blauw RK een nieuw eigen complex zou krijgen werd zo van tafel geveegd.

De zondag 1e Klasse van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: BTC, CWP, DVC, Dynamo’67, GDCPH, Groen Wit’58, Maasstraat, Marathon, de Ooievaars, Quintus, SEP, SVDHB, Te Werve en Wit Blauw.

<

Seizoen 1978-1979

>

In het seizoen 1978-1979 was de zondag 1e Klasse B van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: BTC, Cromvliet, Duindorp SV, GSC, HDV, Quintus, Robin Hood, SEP, VDS, Wippolder en Wit Blauw.

>

Aanvankelijk moest Wit Blauw aan het einde van dit seizoen vertrekken van haar terrein aan de Westvlietweg en zou men tijdelijk verhuizen naar Sportpark Ockenburgh bij Kijkduin. Dit zou voor een periode van drie jaar zijn want daarna zou Wit Blauw dus terecht kunnen op het, nog aan te leggen, sportcomplex in de Duivenvoordse polder.
De overgang naar Ockenburgh vond echter op het laatste moment geen doorgang waardoor het bestuur van Wit Blauw met een groot probleem werd opgezadeld.

Seizoen 1979-1980

De voetbalvereniging Wit Blauw mocht gelukkig alsnog in het seizoen 1979-1980 op haar velden aan de Westvlietweg blijven spelen. Door allerlei omstandigheden werd het contract met de eigenaar van het terrein en Wit Blauw alsnog met een jaar verlengd.

Aad van Rooyen was door het bestuur van Wit Blauw RK voor dit seizoen aangesteld als de nieuwe oefenmeester voor de selectie. De voorbereiding op het seizoen 1979-1980 stond in het teken van de verjonging want Wit Blauw was vorig seizoen immers gedegradeerd en sommige van de wat oudere spelers waren gestopt of waren vertrokken. Met wat routiniers en een van de jeugd overgekomen juniorenelftal begon trainer Van Rooyen met de eerste trainingen.

De zondag 2e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: BWS, CWP, GDCPH, sv De Jagers, Juventas, De Ooievaars, SVH, SVS’70, TAMUVONA, Wit Blauw RK en FC Zoetermeer.

Na hard trainen en een aantal vriendschappelijke wedstrijden bleek al snel dat de mix van routiniers en jeugd uitstekend klikte en zodoende waren de verwachtingen voor dit seizoen optimistisch. De eerste klap bleek een daalder waard want in de eerste competitiewedstrijd won Wit Blauw RK 1 van Juventas. Om kort te zijn, het werd een uitstekend seizoen voor trainer Van Rooyen en zijn mannen.
Op zondag 27 april 1980 wist Wit Blauw promotie naar de 1e Klasse van de HVB te bewerkstelligen door in de laatste competitiewedstrijd sv De Jagers met 4-1 te verslaan. Hans van Zetten, Ben de Graaf en clubtopscorer Michel van der Pot schoten het kwartet vol. Onder leiding van trainer Aad van Rooijen mocht dus de formatie van aanvoerder Fred de Graaf het volgende seizoen in de 1e Klasse van de HVB gaan proberen.

Wit Blauw RK 1 behaalde in dit seizoen 30 punten uit 20 wedstrijden en eindigde hiermee, achter kampioen TAMUVONA (34 punten), op de 2e plaatst van de zondag 2e Klasse HVB wat dus automatisch promotie betekende naar de 1e Klasse HVB.

Ook het tweede elftal van Wit Blauw RK werd dit seizoen kampioen.

Intussen had de eigenaar van de grond (fam.Lucas) de huur van de velden definitief opgezegd en moest Wit Blauw ingaande het seizoen 1980-1981 ergens anders onder gebracht worden. De volkstuinen aan de Virulylaan in Park Leeuwenburgh zouden dan worden verplaatst naar het terrein waar Wit Blauw RK speelde. De bedoeling zou dus zijn dat de van oorsprong Haagse voetbalclub in de Residentie een nieuwe sportaccommodatie zou krijgen. De grond die dan vrij zou komen door verplaatsing van de volkstuinen was in eerste instantie bestemd voor o.a. de bouw van 40 woningen. Dit bestemmingsplan werd echter in een later stadium door het gemeentebestuur van de hand gewezen i.v.m. de gebrekkige verkeers- en parkeersituatie rondom de Vliet. Voor Wit Blauw RK kwam deze afwijzing echter al te laat.

“Ome” Piet en “tante” Sien de Zoete beseffen dat zij een ander huis nodig hebben. Een moeilijke zaak voor hen, want naar huizen hebben ze nog nooit gekeken. Zij woonden immers op het voetbalveld. Wit Blauw moest in 1980 hun terrein aan de Vlietweg verlaten. Hier sluiten ze voor de laatste maal het hek in bijzijn van Martin Paalvast(voorzitter).

>

Seizoen 1980-1981

Na vele gesprekken met de Haagse begeleidingscommissie werd Wit Blauw in het seizoen 1980-1981 uiteindelijk ondergebracht bij de voetbalvereniging V.D.S. aan het Theo Mann Bouwmeesterpad, op de grens van Den Haag met Wassenaar. Door deze verplichte verhuizing raakte Wit Blauw vele leden kwijt, in het bijzonder jeugdleden. Van de ooit 13 jeugdelftallen begon Wit Blauw dit seizoen met nog slechts 4 jeugdteams aan de competitie.
Bovendien moest Wit Blauw zich bij V.D.S. enorm aanpassen en ontstonden er hierdoor regelmatig conflicten.

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Concordia, DUNO, DZS (De Zwarte Schapen), HDV, Marathon, Paraat, Quintus, SVDHB, WIK, Wippolder en Wit Blauw.

Ook het tweede seizoen van trainer Aad van Rooyen bij Wit Blauw kende een uitstekende voorbereiding. Spelers als Roberto Fornari, Wim de Graaf en Martin van der Zwan maakten hun opwachting in het eerste elftal. In een vriendschappelijke wedstrijd wist men zelfs Wilhelmus te verrassen en ook Hsv S.O.A. werd op een grote nederlaag getrakteerd. Het C-elftal van FC Den Haag was wel duidelijk te sterk voor Wit Blauw, maar om daartegen te voetballen was uiteraard een leuke ervaring.

Helaas bracht de competitie toch niet het verwachte succes want met name Wippolder was wel heel erg sterk.

Seizoen 1981-1982

>

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, Concordia, Duindorp SV, DZS (De Zwarte Schapen), ESDO, GSC, HDV, Juventas, OSC, TEDO, WIK en Wit Blauw.

Mede door het vertrek van een groot aantal spelers binnen de A-selectie verliep het seizoen 1981-1982 moeizaam voor Wit Blauw RK 1. Met veel kunst- en vlieg-werk wist trainer Van Rooyen de selectie-elftallen toch weer rond te krijgen. Wit Blauw was niet klein te krijgen en ondanks de problemen wist men het vlaggenschip van de vereniging toch weer te behouden voor de 1e Klasse HVB. Goede wedstrijden waren er dit seizoen vooral tegen Duindorp SV en GSC. Toen Wit Blauw in de laatste competitiewedstrijd GSC versloeg, en hiermee het eersteklasser-schap veilig stelde, werd dit op uitbundige wijze gevierd. Het leek wel of Wit Blauw RK kampioen was geworden.

Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist Wit Blauw er slechts 3 in winst om te zetten, speelde men 8 x gelijk en werd er 11 maal verloren. Met 14 punten, en een doelsaldo van 28 voor en 46 tegen, eindigde men dan ook op een elfde en voorlaatste plaats van de 1e Klasse A. Dit was nog net voor HDV dat met 13 punten degradeerde naar de 2e Klasse van de HVB.

<

Door omstandigheden moest de gemeente ‘s-Gravenhage de aanleg van de Duivenvoordsepolder steeds opschuiven en uiteindelijk bleek de aanleg helemaal niet door te gaan. Met andere woorden, de belofte dat Wit Blauw een geheel nieuw complex zou krijgen werd ook van tafel geveegd.
Toen bleek dat Wit Blauw helemaal geen uitzicht meer had op een nieuw complex moest de situatie bij VDS helemaal opnieuw bekeken worden. Het bestuur van Wit Blauw wilde, indien mogelijk, zelfstandig blijven of anders in uiterste noodzaak fuseren.

Seizoen 1982-1983

Wit Blauw wilde, indien mogelijk, zelfstandig blijven of in uiterste noodzaak fuseren. Bij V.D.S. bleek beide mogelijkheden niet haalbaar. Dit had tot gevolg dat Wit Blauw in het seizoen 1982-1983 bij ESDO aan de Waalsdorperlaan ging spelen op basis van gelijkheid en met de afspraak dat alle elftallen van Wit Blauw tegelijk op zondag thuis zouden spelen.

Omdat ook ESDO niet al te ruim zat in jeugdspelers werden de koppen bij elkaar gestoken met als resultaat om met één gezamenlijke jeugdafdeling, onder de naam ESDO/Wit Blauw, uit te komen. Na toestemming van de KNVB waren ESDO en Wit Blauw de eerste in Nederland die deze constructie voor elkaar kregen.

De samenwerking met ESDO bleef verder eerst beperkt tot delen van het complex en een gezamenlijk clubblad.

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1982-1983 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Full Speed, sv International, Juventas, Marathon, OSC, Paraat, TAMUVONA, TEDO, Valkeniers, VDS en Wit Blauw RK.

Het vierde seizoen voor trainer Aad van Rooyen bij Wit Blauw RK verliep wederom moeizaam. Nog voor aanvang van de competitie had trainer Van Rooyen te maken met vele blessures. Wit Blauw miste vooral heel lang Roberto Fornari (herstellende van een operatie aan zijn arm) en Peter Arens (in een vriendschappelijke wedstrijd tegen DUNO zijn knie verdraaid). Dit alles had te maken met een slechte eerste seizoenshelft.
De tweede competitiehelft gaf een heel ander beeld van Wit Blauw 1 te zien. Wit Blauw herstelde zich goed, waardoor men ook dit seizoen de competitie tot een goed einde wist te brengen.

Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden werden er door Wit Blauw 6 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 17 punten, en een doelgemiddelde van 24 voor en 30 tegen, werd men achtste op de eindranglijst. Dat was nog voor Juventas (16 punten), TAMUVONA (13 punten) en Marathon (13 punten).

Seizoen 1983-1984

In september 1983 kwam er op een gezamenlijke Algemene Leden Vergadering het voorstel tot een fusie tussen beiden verenigingen. Wit Blauw wilde er wel over praten maar de leden van ESDO wezen een fusie resoluut af.

Door de overplaatsing van Wit Blauw naar de Waalsdorperlaan waren er veel leden verloren gegaan.

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, Concordia, ESDO, Graaf Willem II VAC, Groen Wit’58, OSC, Postalia, Quintus, SVDHB, TAMUVONA, VDS en Wit Blauw RK.

Wederom vinden we dit seizoen het eerste elftal van Wit Blauw in de onderste regionen van de 1e Klasse HVB terug. Uit 22 competitiewedstrijden behaalde men 18 punten (3x winst, 12x gelijk en 7x verlies) en een doelgemiddelde van 24 voor en 28 tegen. Hiermee eindigde Wit Blauw op een tiende positie van de ranglijst en hield men hiermee Concordia (18 punten) en Postalia (12 punten) nog onder zich.

Seizoen 1984-1985

In september 1984 droeg M. Paalvast, na 15 jaar, de voorzittershamer over aan A. Meeuwisse. Martien Paalvast werd bij deze gelegenheid benoemd tot Lid van Verdienste bij Wit Blauw.

In het seizoen 1984-1985 was de zondag 1e Klasse B van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, DUNO, DZS (De Zwarte Schapen), Graaf Willem II VAC, GSC, Juventas, Robin Hood, SEP, TAMUVONA, Valkeniers, VDS en Wit Blauw.

Het werd een moeizaam seizoen voor het eerste elftal van Wit Blauw want van de 22 competitiewedstrijden werden er 4 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 13 verloren. Met 13 punten, en een doelgemiddelde van 21 voor en 41 tegen, eindigde men op de elfde (voorlaatste) plaats van de ranglijst. Alleen De Zwarte Schapen (6 punten) presteerde dit seizoen nog minder.

Seizoen 1985-1986

Telde Wit Blauw RK 10 jaar geleden, bij het 50-jarig bestaan van de club, nog 260 leden, bij aanvang van het seizoen 1985-1986 was het ledenbestand gereduceerd tot slechts 160 leden. Vooral de jeugdafdeling van Wit Blauw RK was hier het kind van de rekening geworden.

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, GONA, Graaf Willem II VAC, Marathon, Oranje Blauw, Paraat, Robind Hood, TAMUVONA, TOOFAN, VDS, Wit Blauw en Zwart Blauw.


Wit Blauw 1 in het laatste seizoen op het ESDO-veld. Jongste team ooit (gemiddelde leeftijd 23). Spelend in de Hoofdklasse HVB,  eindklassering 6e plaats.
Staand v.l.n.r. Herman Rotteveel, Gert Jan Meeuwisse, Aart Aarden, Rob Gleijm, John Elliswijk, Frans Pieters en Cees Dekker. Zittend  Peter Arens, Ton van de Graaf, Rob Streur, Filipe Goncalves Neto en Harry Verhoeven.

In het achteraf laatste seizoen van Wit Blauw presteerde het vlaggenschip van de vereniging naar behoren en eindigde uiteindelijk in de middenmoot van de 1e Klasse B. Van de 22 wedstrijden werden er 8 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 11 verloren. Met 19 punten, en een doelgemiddelde van 30 voor en 32 tegen, sloot men de competitie af op een zevende positie van de ranglijst.

Het einde van Wit Blauw (RK)

In 1986 ging Wit Blauw alsnog een fusie aan, ditmaal met Zwart Blauw en ging men verder onder de naam s.v.Kijkduin. Toon van de Graaf nam nog een laatste poging om de naam Wit Blauw te redden na de beslissing tot fuseren onder het motto “wij houden ons wit en nemen het blauw van hen”.

>

<

Speciale dank aan Toon Netten en Hans van Zetten.

 

 

 

Palmares RKSV Wit Blauw (zondag)

Kampioenschappen:
1936-1937 2e klasse C HVB
1937-1938 1e klasse D HVB
1946-1947 3e klasse B HVB
1964-1965 2e Klasse A HVB
1965-1966 1e Klasse B HVB

Andere prestatie’s:
1979-1980 Als tweede geëindigd in de 2e Klasse A HVB, automatische promotie naar 1e Klasse HVB

Parade der trainers bij Wit Blauw RK:

1960-1961 Nol Vente
1961-1962 Nol Vente
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 Arie Ditmars
1965-1966 Arie Ditmars
1966-1967 Joop Nederpelt
1967-1968 ?
1968-1969 Jan Becker
1969-1970 ?
1970-1971 Lex Rijnvis
1971-1972 Lex Rijnvis
1972-1973 ?
1973-1974 Cor Beuk
1974-1975 Toon v.d.Graaf
1975-1976 Achino Colletti
1976-1977 Achino Colletti
1977-1978 A.Veuger / Cor Rietkerk
1978-1979 Henk de Haas / B.Blijie
1979-1980 Aad van Rooyen
1980-1981 Aad van Rooyen
1981-1982 Aad van Rooyen
1982-1983 Aad van Rooyen
1983-1984 Achino Colletti
1984-1985 Cor v.d.Loo
1985-1986 Cor v.d.Loo/ Toon Netten

Parade der voorzitters bij Wit Blauw RK:

1925-1935 Karel van der Lans
1935-1940 Jan Maas
1940-1945 Anton van Nierop
1945-1950 Frans Selhorst
1950-???? Chris van Weert
???? -???? Dolf van Weert
???? -???? Jan de Zwart
???? -???? Wiet Bertina
???? -1963 Wim van Laar
1963-1966 Jan Maas
1966-1969 Jan de Roo
1969-1984 Martien Paalvast
1984-1986 Ad Meeuwisse

Terreinen waar Wit Blauw RK heeft gespeeld:

1925 – 1937 Hoornpark

1937 – 1943 Bezuidenhoutseweg

1943 – 1949 van Tuyllstraat/Hoekwaterstraat

1949 – 1980 Westvlietweg nabij nr.116 naast Park Leeuwenburg

1980 – 1982 The Mann Bouwmeesterpad(terrein VDS)

1982 – 1986 Waalsdorperlaan(terrein ESDO)

Erevoorzitter(s) Wit Blauw RK:

?

Ereleden Wit Blauw RK:

J. v.d. Goorbergh
D. van Oeveren sr
P. de Zoete
?
?
?
?
?

Lid van Verdienste bij Wit Blauw RK:

C. van Weert
J.Maas
B. van Koert
J.Snellens
Martien Paalvast
J. de Zwart
?
?
?

Zijn we allemaal nog naar op zoek