GSC


12-08-1931 - 30-06-1995

De oorspronkelijke oprichting van G.S.C.

We draaien de klok terug om te belanden in het jaar 1931. Het was een moeilijke tijd begin jaren dertig. Een tijd ook waarin het begrip “recreatie” nog niet in woordenboeken te vinden was, een tijd met veel werkloosheid en sociale misstanden, maar waarin toch naarstig gezocht werd naar alles wat de mens ontspanning kon bieden in zijn dagelijkse beslommeringen.

Eén van die middelen tot ontspanning was de sport! De keuze van een sport was in die tijd zeer beperkt en concentreerde zich hoofdzakelijk op voetbal. Typerend van het begin van de jaren dertig is dan ook dat het de bakermat is geworden voor vele voetbalverenigingen.

Het zal een ieder duidelijk zijn dat die begintijd nu niet direct florissant te noemen was en vele voetbalverenigingen  verdwenen dan ook even snel als zij waren opgericht. In vele gevallen kwam men ook tot de conclusie dat een redding van een voetbalclub alleen maar mogelijk was om een fusie aan te gaan met een andere voetbalvereniging om zodoende het bestaansrecht te verzekeren. Ook G.S.C. had later aan zo’n fusie zijn leven te danken….

Goed dan, de naam G.A. van Veeren staat met gouden letters geschreven in het historische boek van voetbalvereniging G.S.C. Hij was immers op 12 augustus 1931 de initiatienemer van de club, waartoe hij zich wendde tot enkele acteurs van de Koninklijke Schouwburg. Vijf van deze acteurs, Henk van Buuren, Jan Kelling, Wim van Duijn, Bert van der Linden en Willy Ruys, besloten uiteindelijk om wekelijks in clubverband te gaan voetballen. Acteur Willy Ruys genoot later nog landelijke bekendheid in zijn creatie als “Dikke deur” in de populaire televisieserie Pipo de Clown. Een nieuwe voetbalvereniging werd zodoende opgericht en ingeschreven met de toepasselijke naam “Speeltoneel”
Het eerste bestuur van Speeltoneel werd als volgt samengesteld; H. van Buuren (voorzitter), G.A. van Veeren (secretaris) en W.A. van Duijn (penningmeester).

Het eerste seizoen van v.v. Speeltoneel / S.S.C.

Vijf leden waren echter te weinig om een elftal te kunnen formeren, hetgeen voor de heer Veeren aanleiding was om zich telefonisch in verbinding te stellen met de heer P. Guinee (lid van EDOHRK) met de vraag of deze soms voor de nodige “aanvulling” kon zorgen. Dit bleek inderdaad mogelijk en zodoende kon men een elftal voor de competitie inschrijven. Speeltoneel 1 werd ingedeeld in de 2e Klasse van de H.K.V.B., de Bedrijfsvoetbal Bond.
Al snel (begin 1932) werd er op verzoek van deze toenmalige Bedrijfvoetbal Bond de naam “Speeltoneel” gewijzigd worden in S.S.C. (Speeltoneel Sport Combinatie).

Het eerste seizoen (1931-1932) werd voor Speeltoneel / S.S.C. gelijk een groot succes! De allereerste competitiewedstrijd tegen Blauwe Vogels 2 werd met maar liefst 7-0 gewonnen. Dit resultaat kwam echter later te vervallen omdat Blauwe Vogels 2 zich later uit de competitie terugtrok.
Op zondag 21 februari 1932, door een 1-0 overwinning op P.V.C.2. wist Speeltoneel / S.S.C. ongeslagen beslag te leggen op het kampioenschap. Slechts één puntje moest men in deze gehele competitie afstaan en wel aan Victoria 2 (3-3) in de laatste competitiewedstrijd.

Het kampioens-elftal van Speeltoneel / S.S.C. bestond uit de volgende spelers; B.v.d.Linden, G.v.Veeren, J.Nolden, S.Palstra, A. Appeman, J. Kelling, H.v.Buuren, W.v.Duijn, W. Ruys, P.Guinée, St. van de Laan en H.Stoelinga.

Seizoen 1932-1933

Na in eerste instantie gespeeld te hebben op een terrein aan de Hoek van Hollandlaan te Kijkduin, ging S.S.C. vanaf 7 januari 1933 haar thuiswedstrijden spelen op het terrein van Wilsonmeters aan de Kijkduinsestraat.
Kennelijk beinvloed door de prestaties van de Engelse voetbalclub Arsenal, die in ons land grote bewondering afdwongen, lanceerde de toenmalige penningmeester, de heer H. Stoelinga, het idee om de naam S.S.C. te wijzigen in Arsenal, welk voorstel op 1 februari 1933 de algehele goedkeuring van de leden kreeg.

Seizoen 1933-1934

De 1e Klasse van de H.K.V.B was duidelijk te hoog gegrepen voor het 1e elftal van Arsenal en de club leed de ene na de andere grote nederlaag. Het bestuur deed dan ook een verzoek aan de H.K.V.B. om lager te kunnen worden ingedeeld. Dit verzoek werd echter door de Bond afgewezen.

Seizoen 1934-1935

De jaren dertig waren economisch slechte jaren en al snel bleek dat “Arsenal” veel moeite had om het hoofd boven water te houden. Bovendien werd het steeds moeilijker om een elftal op de been te brengen omdat de acteurs meestal zondags “op de planken” stonden.
Eveneens in 1931 was er door personeelsleden van het, in die periode zeer bekende, variété-theater “Scala”, een voetbalvereniging opgericht met de gelijknamige naam. Bij de vv Scala, uitkomend in dit seizoen met twee senioren-elftallen een junioren-team, deden zich echter ernstige interne moeilijkheden voor, waardoor er op een gegeven moment een scheuring in de Scala-gelederen tot gevolg had.

Seizoen 1935-1936

Omdat de H.K.V.B. wederom het verzoek van Arsenal, om lager ingedeeld te kunnen worden, had afgewezen besloot de club in juli 1935 zelf maar toe te treden tot de H.V.B. van de afdeling Bedrijfsvoetbal.
Arsenal moest overigens weer verhuizen en ditmaal kon men vanaf 1 augustus 1935 gebruik gaan maken van de sportvelden aan de Loolaan te Voorburg.

Op 1 september 1935 werden de problemen bij de vv Scala en Arsenal in één klap opgelost toen er tussen beide voetbalverenigingen een fusie werd aangegaan. De nieuwe fusieclub ging nu verder onder de naam S.A.C. (Scala Arsenal Combinatie). Het kas-saldo van S.A.C. bedroeg overigens in deze slechte economische tijden slechts f.8,20! Op de bank stond maar f.1,40 en de waarde van de inventaris bedroeg f.70,=
Het bestuur van de nieuwe fusievereniging zag er als volgt uit; M. Badoux (voorzitter), N. Titulaer (secretaris), J. de Lijster (penningmeester) en de commissarissen B. Fladderak en L. van Welt.

Voor het seizoen 1935-1936 werden twee elftallen voor de competitie ingeschreven en met succes. Aan het eind van de competitie troonde het 1e elftal van S.A.C., tesamen met S.H.C., aan kop van de ranglijst van de 2e Klasse A. Op het terrein van de voetbalvereniging Paraat vond de beslissingswedstrijd plaats en hoewel S.H.C. acht minuten voor tijd nog 2-1 voorstond, slaagde S.A.C. er alsnog in om met 2-3 te winnen en daarmee beslag legde op de titel in de 2e Klasse HVB. Dit kampioens-elftal van S.A.C. was als volgt samengesteld: N. Bruin (keeper), A. van Dreumel, H. de Lijster, W. Hubel, M. Badoux, J. de Lijster (aanvoerder), H. Tegelaar, W. Bogaards, L. van Welt, B. Fladderak en N. Titulaer.

Seizoen 1936-1937

Ondertussen was het terrein aan de Loolaan in zo’n deplorabele toestand geraakt dat het al spoedig een doorn in het oog werd. Door gebrek aan financieën kon er dus ook geen sprake van zijn dat men aan herstelwerkzaamheden kon gaan beginnen.

Seizoen 1937-1938

Het terrein aan de Loolaan was inmiddels in zo’n slechte staat dat S.A.C. wel moest gaan verhuizen. Op 1 oktober 1937 kreeg men gelukkig een terrein bij de voetbalvereniging Archipel in onderhuur.

De Tweede Wereldoorlog
Toen in september 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak was het ledenbestand van S.A.C. dermate geslonken, dat er nog slechts met één elftal aan de competitie kon worden deelgenomen. Nadat de oorlog in mei 1940 ook over ons land trok werd de situatie er niet beter op. Mede als gevolg van diverse maatregelen van de Duitse bezetter kon er van een echt verenigingsleven nauwelijks nog sprake zijn. Desalnietemin bleef S.A.C. “doordraaien” en wilde men van geen capitulatie weten.
In verband met de opheffing van de Bedrijfsvoetbalbond kwam S.A.C. in het seizoen 1941-1942 uit in de H.V.B. en wel in de 3e Klasse C. Na een competitie van slechts 10 wedstrijden (de elftallen van van Dinkhuysen en Nieuw Voorburg trokken zich uit de competitie terug, waardoor de wedstrijden S.A.C.-Nieuw Voorburg 11-0 en Dinkhuysen-S.A.C. 2-4 kwamen te vervallen) moest men alsnog genoegen nemen met de tweede plaats in de eindrangschikking, omdat mede-koploper G.Z.B. zich in het beslissende treffen met 5-1 de meerdere van S.A.C. toonde.
Het was dit zelfde G.Z.B. dat in “het leven” van S.A.C. een belangrijke rol zou gaan spelen. Deze in 1931 door personeel van de Gemeente Ziekenhuizen (G.Z.) opgerichte vereniging, en op verzoek van de Bond in 1932 zijn naam moest wijzigen in G.Z.B. (Geel Zwart Boys) kende in deze moeilijke periode dezelfde problemen als S.A.C.

>

>

Later volgt er hier meer historie…………..

>

>

>

De werkelijke oprichting van G.S.C.
De oorlogsjaren waren funest voor vele voetbalverenigingen. Ook S.A.C. had het erg moeilijk en men ging wederom op zoek naar een fusiepartner. In café “Stuiver” aan het Cromvlietplein werd in oktober 1943 het samengaan met G.Z.B. (Geel Zwart Boys) beklonken. Ditmaal ging de club verder onder de naam G.S.C. (Geel Zwart Boys/Scala Arsenal Combinatie) maar omdat deze afkorting een weinig functionele naam bleek werd de afkorting veranderd in ‘s-Gravenhaagse Sport Club.
Een enorme schok ging er door de vereniging heen toen bekend werd dat voorzitter Henk Verdonk, vanwege zijn werkzaamheden voor het verzet, in maart 1945 door de Duitsers was gefusilleerd.

De opbouw na de Tweede Wereldoorlog
Kort na de oorlog kwam G.S.C. terecht op het terrein aan de Voorburgse Hoekwaterstraat. Men had nog maar de beschikking over één elftal dat uitkwam in de 4e Klasse A van de H.V.B. Toch kende G.S.C. ineens een enorme groei want reeds in het seizoen 1948-1949 kon de voetbalvereniging maar liefst vijf seniorenteams inschrijven bij de KNVB.

Seizoen 1949-1950

<

Een onbetwist hoogtepunt van het seizoen 1949-1950 vormde ongetwijfeld het feit van het behaalde kampioenschap van het eerste elftal.

>

Seizoen 1950-1951

In het seizoen 1950-1951 kwam men bij GSC tot de oprichting van een jeugdafdeling, zij het op bescheiden voet. Met één jeugdelftal, dat zijn thuiswedstrijden op het AVV-terrein aan de Fruitweg moest spelen, werd aan de competitie deelgenomen. Verder schreef het bestuur van GSC dit seizoen 6 seniorenelftallen in voor de zondagcompetitie. Hiermee werd toch duidelijk dat de verdere uitgroei van GSC zich voortzette.

>

De jaren 1960 t/m 1969
Door de aanleg van de Utrechtsebaan verdwenen de velden aan de Hoekwaterstraat en diende G.S.C. wederom te verkassen. Nadat ESDO voor enige tijd als gastheer op had getreden kon op 11 september 1965 het eigen complex aan de Erasmusweg op feestelijke wijze worden geopend.
Op sportief gebied beleefde het eerste elftal van G.S.C. in het seizoen 1963-1964 een hoogtepunt, door samen met kampioen Postalia te promoveren naar de KNVB.

Seizoen 1964-1965

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1964-1965 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, Duindorp SV, Graaf Willem II VAC, GSC, De Ooievaars, Oranje Groen, RKDEO, RKWIK, Te Werve, TONEGIDO en sv Wassenaar.

Het verschil tussen de HVB en de KNVB bleek voor G.S.C. toch wel erg groot want van de 20 competitiewedstrijden wist men er slechts 5 te winnen, 4 gelijk te spelen en werd er maar liefst 11 keer verloren. Met 14 punten, en de doelcijfers 29-43, eindigde G.S.C.  nog net op de tiende en voorlaatste plaats van de ranglijst en wist daardoor het vierdeklasseschap te behouden.

Seizoen 1965-1966

Na vele voorbereidende werkzaamheden kon dan eindelijk het nieuwe terrein aan de Erasmusweg te Den Haag in gebruik worden genomen. Dit geschiedde met een feestelijke opening op 11 september 1965.

De opening van het nieuwe complex betekende tevens dat alle elftallen van GSC, na een korte zwerfperiode, weer verenigd werden.

<

Seizoen 1966-1967

>

De indeling van GSC 1 voor het seizoen 1966-1967 in de zondag 4e Klasse D luidde als volgt; Delfia, Duindorp SV, GSC, De Hollandiaan, LenS, Oliveo, Paraat, De Postduiven, Rijswijk, Vredenburch en Wippolder.

Het seizoen 1966-1967 zou uiteindelijk over het lot van het eerste elftal beslissen. Had men twee seizoenen het vege lijf alsnog kunnen redden, het derde seizoen in de grote Bond zou tevens het afscheid betekenen want bij het opmaken van de balans bleef men net één puntje achter op Delfia, zodat de degradatie naar de Afdeling Den Haag een feit werd.
Van 20 competitiewedstrijden werden er slechts 3 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 12 verloren. Met 11 punten, en de doelcijfers 21-54, eindigde GSC zoals gezegd op de laatste positie van de ranglijst van de 4e Klasse D.

Een lichtpuntje dit seizoen was het kampioenschap van het vijfde elftal, dat door een duidelijke zege van 6-0 op RAVA op 30 april 1967 de titel in de 5e Klasse D veroverde.

Seizoen 1967-1968

>

Het seizoen 1967-1968 gaf een nieuwe structuur van het competitie-systeem van de Afdeling Den Haag te zien. Er was namelijk een Hoofdklasse HVB ingesteld, waarin het eerste elftal van GSC, na zijn degradatie uit de KNVB, een plaats kreeg toegewezen.

<

Seizoen 1968-1969

>

Dit seizoen mocht GSC weer een kampioen begroeten en wel het tweede elftal in de 1e Klasse F. Na een lange nek-aan-nek-race met Wippolder 2 slaagde men erin als eerste te eindigen door in de laatste wedstrijd (op 1 juni 1969) het op bezoek zijnde Quick Steps met 7-1 te verslaan.

GSC 1 omstreeks 1970 met staand vierde van rechts Wim Nijenhuis en staand uiterst rechts trainer Joop Braster, oud-speler van Holland Sport

Seizoen 1969-1970

>

In het seizoen 1969-1970 was de zondag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende voetbalverenigingen samengesteld: Delfia, Den Hoorn, Duindorp SV, Full Speed, GDS, Groen Wit’58, GSC, HDV, Juventas, Postalia, De Valkeniers en Zwart Blauw.

Aan het einde van het seizoen bleek het eerste elftal van GSC één van de drie degradatieplaatsen in de Hoofdklasse kreeg toebedeeld en werd hiermee de trieste gang naar de zondag 1e Klasse HVB gezet. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 6 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 11 verloren. Omdat GSC 1 schuldig werd bevonden van het staken van de wedstrijd GSC-Delfia kreeg men door de KNVB ook nog eens 2 punten in mindering. Zodoende eindigde GSC met 15 punten, en een doelsaldo van 21 voor en 35 tegen op de voorlaatste positie van de ranglijst. HDV (13 punten) en De Valkeniers (18 punten) waren de andere degradanten.

Ook het tweede elftal van GSC zagen we, na een éénjarig verblijf in de Hoofdklasse, weer naar de eerste Klasse terugkeren. Degradatie viel ook ten deel aan de twee in de derde klasse uitkomende elftallen, t.w. het vierde en vijfde elftal van GSC.

Seizoen 1970-1971

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1970-1971 uit de volgende clubs samengesteld: DHBRK, GSC, Maasstraat, Marathon, Oranje Blauw, OSC, Robin Hood, SEP, Taurus, TEDO, Te Werve en VOGEL.

<

Seizoen 1971-1972

>

De zondag 1e Klasse B was in het seizoen 1971-1972 uit de volgende clubs samengesteld: DHBRK, GSC, NIVO, Robin Hood, SEP, SOA, Steeds Voorwaarts, Taurus, Triomph, Valkeniers, Voorburg en Zwart Blauw.

<

Seizoen 1972-1973

Het bestuur van GSC schreef voor het seizoen 1972-1973 3 seniorenelftallen in voor de competitie. De jeugdafdeling van GSC bestond dit seizoen uit een B1, C1, Pupillen 1 en Welpen 1.

De voorzijde van het GSC-krantje in 1973.

De competitie indeling van de zondag 1e Klasse B van de HVB was dit seizoen als volgt; Duindorp SV, DWO, Groen Wit’58, GSC, HDV, Maasstraat, NIVO, Quintus, SEP, Triomph en Zwart Blauw.

GSC 1 seizoen 1972-1973 op het veld van v.v. Zwart Blauw op Kijkduin. Achterste rij v.l.n.r: Piet de Hilster (grensrechter), Ben Borsboom (trainer), Cees van Vliet, Paul Huisman, Gerrie Vermeer, Cees Lorié, Ivy van Reijn, Scheidsrechter en speler onbekend. Voorste rij v.l.n.r: Jan van Rijn, Arie (Dibbes) Geerlings, Fokke Nijenhuis, Harrie van der Berg, Klaas Pen en Chiel van Hijkoop.

<

Overigens werd op zondag 8 april 1973 Rob Beekhuijzen door GSC-voorzitter A. van Andel in de bloemetjes gezet i.v.m. zijn 250ste wedstrijd in GSC 1.

Seizoen 1973-1974

>

<

In het seizoen 1973-1974 kon er weer feest worden gevierd bij G.S.C. omdat het eerste elftal kampioen werd van de 1e Klasse A HVB en hierdoor promoveerde naar de Hoofdklasse.

>

Seizoen 1976-1977

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1976-1977 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, DWO, De Flamingo’s, GDA, GSC, HDV, Oliveo, De Ooievaars, OSC, Quick Steps, De Valkeniers, WIK en Wippolder.

Het 1e elftal van G.S.C. kende een matig seizoen want van de 24 competitiewedstrijden werden er 8 in winst omgezet, 5 gelijk gespeeld en 11 verloren. Met 21 punten, en een doelsaldo van 35 voor en 37 tegen, eindigde G.S.C. in de onderste regionen (11e plaats) van de Hoofdklasse zondag HVB en hield hiermee alleen Wippolder (17 punten) en De Ooievaars (2 punten) onder zich. Kampioen in deze Klasse werd De Flamingo’s (37 punten).

<

Seizoen 1977-1978

>

<

Seizoen 1978-1979

>

In het seizoen 1978-1979 was de zondag 2e Klasse A van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Azzurri, CWP, DUNO, sv International, sv De Jagers, De Ooievaars, De Ster, SVH, VOGEL en Vliethage.

<

>

De jaren 1980 t/m 1989
>

Zijn we nog naar op zoek…

>

Seizoen 1980-1981

>

De zondag 1e Klasse A HVB was voor het seizoen 1980-1981 als volgt samengesteld: Duindorp SV, DVC, GSC, LYRA, NLS, OSC, Robin Hood, TAMUVONA, TEDO, Valkeniers, VVM en Zwart Blauw.

>

Seizoen 1981-1982

>

<

Seizoen 1982-1983

<

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1982-1983 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, CWP, Duindorp SV, DVC, DZS (De Zwarte Schapen), ESDO, GONA, Groen Wit’58, GSC, Postalia en Quintus.

>

Seizoen 1983-1984

<

>

Seizoen 1984-1985

>

<

Seizoen 1985-1986

>

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, DUNO, Groen Wit’58, GSC, Juventas, OSC, REMO, SOA, SVDHB, SVH, de Valkeniers en Westerkwartier.

<

Seizoen 1986-1987

>

<

Seizoen 1987-1988

>

In het seizoen 1987-1988 streed het eerste elftal van GSC in de zondag 1e Klasse A van de HVB tegen de volgende verenigingen: HDV, Juventas, Marathon, Paraat, PDK, Robin Hood, SVH, Tamuvona, Triomph en Westerkwartier.

Het eerste elftal van GSC kende een weinig opwindend seizoen want uit de 20 competitiewedstrijden werden 18 punten behaald. Hiermee eindigde men op de achtste positie van de ranglijst. JuVentas werd met 34 punten kampioen en PDK degradeerde met slechts 3 punten.

<

Seizoen 1988-1989

>

De 1e Klasse B van de zondag HVB bestond naast GSC uit de volgende teams: De Adelaars, Graaf Willem II VAC, sv Kijkduin, Marathon, Oranje Blauw, Paraat, Te Werve, Triomph, VTC’88 en VVM.

Naast de kampioen van dit jaar zouden ook de nummers twee, drie en vier van de eindranglijst promoveren naar de Hoofdklasse. Helaas wist GSC uiteindelijk niet bij de eerste vier van de ranglijst te eindigen want van de 20 wedstrijden wist men er 5 te winnen, 7 gelijk te spelen en 8 te verliezen. Met 17 punten en een doelsaldo van 31 voor en 51 tegen werd GSC achtste op de eindranglijst.

<

Seizoen 1989-1990

>

<

Seizoen 1990-1991

>

<

Seizoen 1991-1992

>

<

Seizoen 1992-1993

>

De zondag 1e Klasse A HVB was voor het seizoen 1992-1993 als volgt samengesteld: Archipel, sv Bohemen, De Zwarte Schapen, GDCPH, GSC, Jai Hanuman, De Jagers, Marathon, Robin Hood, De Ster, WVS en FC Zoetermeer.

Door een 4-2 overwinning op sv De Jagers werd GSC 1 op zondag 4 april 1993 kampioen van de 1e Klasse A van de HVB. Roberto Adams, Marthy Anthonissen, Ronald Nieuwenburg en John Baak schoten de rood-hemden in deze wedstrijd naar het kampioenschap en promotie naar de Hoofdklasse HVB.

<

Seizoen 1993-1994

>

De zondag Hoofdklasse B van de HVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel/Ornas, DUNO, ESDO, Graaf Willem II VAC, GSC, HS Texas DHB, sv Kijkduin, OSC, Paraat, VOGEL, VVP en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1994-1995

>

De zondag Hoofdklasse A van de HVB was in het seizoen 1994-1995 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Archipel/Ornas, Azzurri, Duindorp SV, ESDO, Flamingo’s, GSC, HS Texas DHB, JuVentas, sv Kijkduin, Spoorwijk en VVP.

<

Het einde van G.S.C.

Het ging niet goed met voetbalvereniging G.S.C.. Bij ingang van het seizoen 1994-1995 was het ledental sterk teruggelopen. Op papier had de club nog maar zeventig spelende leden en konden er zodoende slechts drie seniorenelftallen worden ingeschreven bij de KNVB. Omdat sommige spelers regelmatig bij wedstrijden niet kwamen opdagen moest er al voor de winterstop een elftal worden teruggetrokken.

Tijdens het seizoen 1994-1995 kwam het bestuur van G.S.C. in contact met voetbalvereniging ESDO, die in een soort gelijke situatie verkeerde en binnen een half jaar was de fusie een feit.

Op 1 juli 1995 werd de fusie tussen G.S.C. en ESDO en officieel beklonken en ging de nieuwe fusieclub verder onder de naam GSC/ESDO

 

 

Palmares GSC

Kampioenschappen:
1936-1937 3e klasse B HVB
1937-1938 2e klasse G HVB
1949-1950 2e klasse A HVB
1961-1962 2e klasse B HVB
1973-1974 1e klasse A HVB
1992-1993 1e klasse A HVB

Andere prestatie’s:
1963-1964 promotie naar 4e Klasse KNVB

Parade der trainers bij GSC:

1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 ?
1965-1966 ?
1966-1967 ?
1967-1968 ?
1968-1969 ?
1969-1970 Joop Braster
1970-1971 ?
1971-1972 ?
1972-1973 ?
1973-1974 Willem Mulder
1974-1975 ?
1975-1976 ?
1976-1977 ?
1977-1978 ?
1978-1979 ?
1979-1980 ?
1980-1981 ?
1981-1982 Jacques Prins
1982-1983 Jacques Prins
1983-1984 Jacques Prins
1984-1985 Jacques Prins
1985-1986 Jan de Pauw
1986-1987 ?
1987-1988 ?
1988-1989 ?
1989-1990 Paul Kouterik
1990-1991 ?
1991-1992 ?
1992-1993 Ton Timmers
1993-1994 Ton Timmers
1994-1995 Puck Hofland

Parade der voorzitters bij GSC:

1931-???? Henk van Buuren
????-???? M. Badoux
1943-1945 Henk Verdonk
1945-1965 Henk Janssen
1965- ???? A. van Ankel
???? ???? ?
????-???? Nico Verhoeve
????-1995 ??

Volgt later……..

Ere-voorzitter(s) G.S.C.

Henk Janssen (op 2-11-1965)

Ere-leden van G.S.C.

Peter Guinée
Henk van Buuren
A. de Lijster
?
?

Lid Van Verdienste van G.S.C.

Henk de Lijster
?
?