Texas

Den Haag
01-09-1929 - 30-06-1973

Het ontstaan van v.v. Texas

Oorspronkelijk werd de voetbalvereniging Texas in 1920 opgericht onder de naam S.D.S. (Sterk Door Samenspel). Er woonde in de Twentstraat en omgeving 5 jongens van ongeveer 14 jaar, die een echte voetbalvereniging wilden oprichten. Als aanmoediging schonk “Ome Koos Kok” hen alvast de eerste bal.

De oprichtingsvergadering werd belegd op de Maliebaan te Den Haag want om een zaal te huren was nog geen geld. De vergadering werd redelijk bezocht en 13 voetballers schreven zich in als lid. Er werd een bestuur gekozen, bestaande uit de volgende heren: Jac. Bes, C. van Rosmalen, M. v.d. Sluijs, J. Olierook, W. Hijmans en natuurlijk Ome Koos Kok.

Er werd besloten om zondags te gaan trainen. Een stemming wees uit dat Texas eerst een veldje moest gaan zoeken. Zo werden vier stevige jongens uitgekozen om zondagmorgen al om 6 uur in de Waldorpstraat aanwezig te zijn om voor een doel te zorgen door middel van jassen en petten en vooral er voor te zorgen dat geen ander het terrein in gebruik kon nemen, want ook toen luidde de regel “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. De contributie bedroeg 2 cent en je mocht niet eerder de bal aanraken, voordat je die 2 cent betaald had. Ome Koos Kok zorgde ervoor dat er dan ook werd betaald.

En zo werd in 1920 de fundering gelegd van de voetbalvereniging S.D.S., wat dus later Texas werd.
Gevoetbald werd er dus op een terrein aan de Waldorpstraat en omkleden gebeurde gewoon onder de blote hemel.

Texas, toen nog spelend onder de naam S.D.S in 1926

>

Het officiële aanmelden van Texas

In 1929, na ‘n periode van 10 jaar van wel of niet erkend voetbal, werd in september van dat jaar dan eindelijk de knoop doorgehakt en meldden de club zich aan bij de Haagse Voetbalbond onder de naam “Texas” wat “vriendschap” betekent. Eén van de oprichters was de landelijk zeer bekende componist Jacques Bes, die vermoedelijk uit gevoelens van sympathie voor de Amerikaanse staat voor de naam “Texas” koos.
Texas werd ingedeeld in de 2e klasse van deze bond. Dit eerste officiële jaar werd meteen een succesvol jaar voor de vereniging. Door het behalen van het kampioenschap in de beslissingswedstrijd Texas-Tonegido op het veld van De Ooievaars promoveerde Texas voor het eerst in het bestaan naar de 1e klasse H.V.B.
Hoeveel leden erop dat moment werden geteld of hoe hoog de wekelijkse contributie wel was, is nauwelijks meer te achterhalen. Wel is bekend dat Texas met 3 elftallen in de bond vertegenwoordigd was.

Het bestuur uit deze succesvolle tijd bestond uit de volgende heren: W. Hijmans (voorzitter), H. Blokdijk (secretaris), J. Tetteroo (penningmeester), P. Foks, P. Huizer en C. J. Pronk (commissarissen).

Seizoen 1930-1931

>

<

Seizoen 1931-1932

>

<

Seizoen 1932-1933

>

De leden van Texas in 1932

Seizoen 1933-1934

>

<

Seizoen 1934-1935

>

<

Seizoen 1935-1936

>
Het seizoen 1935/1936 werd door Texas besloten met een kampioenschap van het KNVB eerste elftal, maar van het daaraan verbonden recht op promotie naar de KNVB werd geen gebruik gemaakt omdat de 25 gulden (nodig als inschrijfgeld) niet bij elkaar gebracht kon worden.

Seizoen 1936-1937

>

<

Seizoen 1937-1938

>

<

Seizoen 1938-1939

>

Uitstel betekent echter niet altijd afstel, want aan het eind van het seizoen 1938/1939, behaalde Texas het kampioenschap van 1A in de wedstrijd tegen Monster, uitslag 1-1 . Door dit resultaat promoveerde Texas naar de KNVB. Tevens werd het algemeen kampioenschap van de H.V.B. behaald in de wedstrijden tegen VUC 5, ESDO en RVC 3, waarvan de uitslagen resp. 6-3, 3-1 en 1-1 waren.

Qua prestaties ging het uitstekend dit seizoen want ook het tweede elftal van Texas werd dit jaar kampioen, en wel van de 2e Klasse HVB.

Seizoen 1939-1940

Voor aanvang van het seizoen 1939-1940 telde de v.v. Texas rondom de 300 leden.

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd er overal in Europa de algehele mobilisatie afgekondigd, zo ook in Nederland. Dit had natuurlijk ook zijn weerslag op het reilen en zeilen in de sportwereld. Praktisch alle clubs zagen veel leden naar kazernes vertrekken, waardoor zij met incomplete teams zaten. De KNVB besloot daarom een noodcompetitie in te stellen waarin geen promotie of degradatie aan waren verbonden. Om nodeloos reizen te voorkomen werden lagere teams zoveel mogelijk plaatselijk ingedeeld.

Hoewel de wereld in brand stond en iedereen in Nederland de ontwikkelingen dagelijks met grote zorg gadesloeg, ging het leven vooralsnog gewoon door, ook in de sport.

De indeling van Texas 1 voor het seizoen 1939-1940 in de zondag 4e Klasse J luidde als volgt; Archipel, BTC, Cromvliet, CVS, HDV, sv De Jagers, Maasstraat, Texas, VCST, VOGEL, Wassenaar en Zwart Blauw.

Het Texas krantje van 31 augustus 1939

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers ook Nederland binnen en zouden er nog vijf verschrikkelijke jaren volgen.

Seizoen 1940-1941

In verband met de Tweede Wereldoorlog had het voetballen om begrijpelijke redenen niet de hoogste prioriteit. Toch ging het voetbalwereldje, na de capitulatie van Nederland, gewoon weer verder. In juli 1940 werden door de Duitsers alle bestaande voetbalbonden in Nederland samengevoegd tot één grote bond, de N.V.B. (het predicaat “Koninklijk” was door de bezetter ontnomen). Omdat dus ook ineens de Rooms Katholieke Voetbal Bond werd ondergebracht in de N.V.B. maakte de elftallen van v.v. Texas ineens kennis met andere clubs zoals VVP, RAVA en Wilhelmus.

<

Seizoen 1941-1942

>

<

Seizoen 1942-1943

>

<

Seizoen 1943-1944

>

<

Seizoen 1944-1945

Na de gebeurtenissen in Nederland op 6 september 1944, beter bekend als “Dolle Dinsdag”, kon onder meer de voetbalcompetitie (die op 10 september zou beginnen) wel worden vergeten omdat deze in zijn geheel door de bezettende macht werd verboden. Ook de jaarvergaderingen werden op het laatste moment door de nazi-politiepresident verboden. Daarmee werd het gehele voetballeven lamgelegd! 

De “Dolle Dinsdag” luidde weliswaar het begin van het einde van de oorlog in maar voor Nederland kwam eerst nog de ellendige periode van de bezettingstijd, gekenmerkt door enorme schaarste, vreselijke honger en bittere kou. Tijdens deze “Hongerwinter” bestond de voetbalvereniging Texas slechts statutair.

Op 5 mei 1945 kwam dan eindelijk de onvergetelijke Bevrijdingsdag, de dag die voor allen, die hem bewust beleefden, nimmer zal worden vergeten. Zo kwam er dan een einde aan de vijf lange bezettingsjaren.

Seizoen 1945-1946

Door de oorlogsomstandigheden ging er veel van de glorie van v.v. Texas verloren maar toen de vredesklokken eindelijk weer luidde waren het o.a. de heren P. Sluiters en J. Tetteroo hun schouders er onder gingen zetten om de vereniging weer geheel nieuw leven in te blazen.

<

Seizoen 1946-1947

Vele successen werden door Texas in deze geheel nieuwe omgeving (4e klasse K.N.V.B.) behaald, met als sluitstuk in het seizoen 1946-1947, na de gespeelde promotie wedstrijden tegen Roodenburg en HPSV, promotie naar de 3e Klasse van de K.N.V.B. Vele spelers zijn in die jaren uitverkoren geweest voor vertegenwoordigende elftallen. Men denken hierbij aan de Gebr. Wim, Gerard, Jan en Bram Zwarts.

>

Seizoen 1947-1948

>

Na het behaalde kampioenschap in het seizoen 1946-1947 mocht het eerste elftal van Texas dit seizoen dus uitkomen in de 3e Klasse van de KNVB. De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1947-1948 uit de volgende clubs samengesteld: Cromvliet, DHZ, GDA, De Hollandiaan, Leerdam, Slikkerveer, Texas, The Rising Hope en VND.

Texas 1 kende een moeizaam debuut in de 3e Klasse. Van de uiteindelijk 16 competitiewedstrijden wist men er 5 in winst om te zetten, speelde 3 x gelijk en er werd 8 x verloren. Met 13 punten, en de doelcijfers 28-44, eindigde Texas, samen met V.N.D. op de laatste positie van de 3e Klasse B. Omdat er in die tijd slechts een club degradeerde moest een beslissingswedstrijd uit gaan maken wie er zou degraderen. De wedstrijd Texas – V.N.D. eindigde uiteindelijk in een 2-1 overwinning voor de Texanen, waardoor de Haagse club ook volgend seizoen gewoon in de 3e Klasse kon uitkomen.

Seizoen 1948-1949

>

<

Seizoen 1949-1950

>

In het seizoen 1949-1950 werd Texas ingedeeld in de 3e Klasse B samen met Blauw-Zwart, Cromvliet, GDA, de Hollandiaan, HPSV, FSV Pretoria, BMT, VDL en VCS.
Texas draaide een goed seizoen en zou uiteindelijk met 19 punten uit 18 wedstrijden (8x winst, 3x gelijk en 7x verlies) en de doelcijfers 32-50, op een vierde plaats eindigen.

Seizoen 1950-1951

>

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was voor het seizoen 1950-1951 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, BMT, GDA, Gouda, Hoek van Holland, De Hollandiaan, RKAVV, Roodenburg, Texas, VIOS, Wassenaar en Westerkwartier.

Het kon niet mooier, maar ook Texas zou aan den lijve ondervinden dat interne moeilijkheden in de vereniging tot teruggang zouden leiden. In 1951 moest ten gevolge hiervan de 3e Klasse van de KNVB worden verlaten want van de 22 competitiewedstrijden wisten de Texanen er slechts 1 te winnen en 1 gelijk te spelen. Alle andere 20 wedstrijden gingen verloren. Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat Texas 1 met slechts 3 punten, en een doelgemiddelde van 30 voor en maar liefst 119 tegen, stijf onderaan de ranglijst eindigde en dus degradeerde naar de zondag 4e Klasse KNVB.

Seizoen 1951-1952

>

De klad zat er goed in, want in de 4e klasse van de KNVB kon Texas geen vaste grond meer “onder de voetbalschoenen”krijgen en helaas in 1952 doemde wederom het degradatiespook op en nam Texas zijn plaats in de afdeling ‘s-Gravenhage in. Texas heeft in de loop der jaren zijn handen vol gehad aan terreinmoeilijkheden.
Begonnen werd op een terrein in Scheveningen, vanwaar men na een paar jaar verhuisde naar de Leyweg. Ook hier kon Texas de zo verdiende rust niet vinden want na verloop van tijd moest alweer naar een ander terrein worden uitgezien, waarin men na enig zoeken slaagde. Men nam zijn intrek op een terrein aan de Kleijweg bij Overvoorde, maar de moeilijkheden waren hiermede niet opgelost want na een fikse regenbui stond het veld weken nadien nog blank. De afwatering ontbrak met alle nare gevolgen daaraan verbonden. Het veld is nooit bespeeld geworden maar de verhuurder van dit terrein eiste niettemin zijn geld op.

>

Seizoen 1952-1953

>

<

Seizoen 1953-1954

>

<

Seizoen 1954-1955

>

Het eerste elftal van Texas kwam in het seizoen 1954-1955 uit in de zondag 1e Klasse van de HVB en moest het hierin opnemen tegen DVC, De Flamingo’s, GDS, HDV, sv De Jagers, Oliveo, SVH, en VELO.

GDS was dit seizoen met 27 punten uit (slechts) 16 wedstrijden oppermachtig en werd uiteindelijk dan ook met een straatlengte voorsprong kampioen. De mannen van Texas speelden een onopvallende rol in de competitie want van de 16 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen en 8 verloren. Met 16 punten, en de doelcijfers van 37 voor en 43 tegen, eindigde men in de middenmoot op een zesde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1955-1956

>

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1955-1956 uit de volgende clubs samengesteld: CWP, DWO, ESDO, De Flamingo’s, HMSH, sv De Jagers, Oosterboys, Oranjeplein, SVH, Texas en Wippolder.

Het werd een zeer moeizaam seizoen voor Texas 1 want van de 20 competitiewedstrijden wist men slechts 4 in winst om te zetten, werd er 3x gelijk gespeeld en maar liefst 13x verloren. Met 11 punten, en de doelcijfers van 40 voor en 77 tegen , eindigde de Texanen op de tiende (en voorlaatste) positie van de ranglijst. Dit was nog net voor CWP, dat 8 punten behaalde.

<

Seizoen 1956-1957

>

In het seizoen 1956-1957 was de zondag 1e Klasse A van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, BTC, DWO, De Flamingo’s, GONA, HMSH, Paraat, TEDO, Texas, De Valkeniers, VELO en Wippolder.

Ditmaal een poule met 12 clubs dus dat betekende 22 competitiewedstrijden. Omdat echter de laatste competitiewedstrijd Wippolder-Texas om des keizers baard ging werd deze niet meer gespeeld. Van de dus 21 competitiewedstrijden wist Texas er 5 in winst om te zetten, speelde 4x gelijk en er werd 12x verloren. Met 14 punten, en de doelcijfers 40-69, eindigde men ditmaal op een negende positie van de ranglijst. Dit was nog voor Valkeniers (13 punten), GONA (11) en degradant BTC (9).

<

Seizoen 1957-1958

>

Een (lager ??) Texas-elftal omstreeks 1957 Staand v.l.n.r: de voorzitter Nelis Pronk, ?, Frans Rietbroek, Dirk Prosman, Koos Endlich, Jan Zwarts, Berry Prins en ?.
Zittend v.l.n.r: Huub Pronk, Rinus Ploeg, Henk Verboom, Toon Koegler en Nelis Romijn.

>

Seizoen 1958-1959

>

De indeling van Texas 1 voor het seizoen 1958-1959 in de zondag 1e Klasse A van de HVB was als volgt; BMT, Concordia, GDS, GONA, HMSH, Marathon, Oranje Blauw, OSC, Postalia, TEDO, Texas en Verburch.

Texas 1 seizoen 1958-1959. Staand v.l.n.r: Bennie Huntink, Wim Brederode, Gerrit Pronk, Bram Zwarts, Wim Voogd, Appie Houweling, Nees Pronk, Ben Herk en verzorger Jan Tetteroo.
Zittend v.l.n.r: Aad Vijn, Jan Zwarts, Rinus de Hoed, Jan Sluiters, Koos Doorschot en Tonny Hijmans.

BMT was dit seizoen met 34 punten oppermachtig en werd uiteindelijk dan ook met een straatlengte voorsprong kampioen. Ook de mannen van Texas kende een goed seizoen want van 22 competitiewedstrijden werden er 11 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 27 punten, en de doelcijfers van 53 voor en 47 tegen, eindigde men samen met GDS op een uitstekende tweede positie van de ranglijst van de 1e Klasse A.

>

Na vele omzwervingen verhuisde Texas dan uiteindelijk naar de Buurtweg. De clubtent, die nog steeds aan de Leyweg stond en niet vrij werd gegeven, moest in de nachtelijke duister naar de nieuwe omgeving worden overgebracht. Met vereende krachten slaagde men erin om op het juist gekozen moment de clubtent in 2 uur tijd van haar fundamenten los te werken en toen ijlings naar Wassenaar over te brengen. Het bestuur van Texas uit deze periode bestond o.a. uit de heren A. Roos, C.J. Pronk, P. Sluiters, J. Tetteroo en A. Kouwenhoven. Helaas konden deze bestuursleden en hun opvolgers niet voorkomen dat er afstand gedaan moest worden van het eigen knusse houten clubgebouwtje en daardoor werd het verenigingsleven wederom zwaar op de proef gesteld.

Seizoen 1959-1960

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1959-1960 uit de volgende clubs samengesteld: DWO, Full Speed, HMSH, sv De Jagers, ODB, OLIVEO, Oranje Blauw, Postalia, RKDEO, SVH, Texas en De Valkeniers.

RKDEO was dit seizoen met 41 punten uit 22 wedstrijden oppermachtig en werd uiteindelijk dan ook met een straatlengte voorsprong kampioen. De mannen van Texas 1 kende een matig seizoen want van 22 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 12 verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers van 45 voor en 62 tegen, eindigde men op de achtste positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1960-1961

Een zware aderlating voor de voetbalvereniging Texas was de afscheiding van een groot aantal leden aan het einde van het seizoen 1959-1960, die zelf besloten om een nieuwe voetbalvereniging (Rood Wit ’60) op te richtten.

In het seizoen 1960-1961 was de zondag 1e Klasse A van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Delfia, DHBRK, DWO, De Flamingo’s, HMSH, sv De Jagers, Marathon, OSC, SVH en Texas.

Een indirect gevolg van het groot aantal leden dat de club had verlaten was dat het eerste elftal van Texas het in de competitie niet kon bolwerken en dus degradeerde naar de 2e Klasse van HVB. Uiteindelijk wist Texas 1 van de 20 competitiewedstrijden er slechts 5 te winnen, speelde men 3 keer gelijk en werd er 12 maal verloren. Met 13 punten, en de doelcijfers van 39 voor en 65 tegen,, eindigde men op de laatste positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1961-1962

Het seizoen 1961-1962 was voor Texas een cruciaal seizoen, mede door het verlaten van spelers naar Rood Wit’60 en het wegvallen van Ome Bram Zwarts. De vereniging moest zich herpakken met de spelers en bestuurders die nog over waren. Er konden nog net drie elftallen op de been worden gebracht, waarvan een veteranen team. Het was elke zondag een probleem om de elftallen compleet te krijgen en menig speler moest zelfs twee keer aan de bak. In die periode heeft de voetbalvereniging JAC, waar Texas onderverhuurder was, een grote rol gespeeld om Texas te helpen.

Na de degradatie kwam Texas 1 in het seizoen 1961-1962 uit in de zondag 2e Klasse B van de HVB en ontmoette daarin: CWP, Groen Wit’58, GSC, LVSJ, Oranje Blauw, RKSVM, TEDO en Wit Blauw RK.

De zondag 2e Klasse B van de HVB bestond dit seizoen uit slechts 9 clubs dus werden er dit seizoen slechts 16 competitiewedstrijden gespeeld. Van die 16 wedstrijden won Texas 1 er 8, speelde 3x gelijk en werd er 5x verloren. Hiermee eindigde de Texanen, met 19 punten en een doelsaldo van 37 voor en 31 tegen, op een keurige derde positie van de ranglijst. GSC werd dit seizoen kampioen met in totaal 26 punten en als nummer 2 eindigde Wit Blauw RK met 21 punten.

<

Seizoen 1962-1963

De zondag 2e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1962-1963 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Den Hoorn, GONA, Groen Wit’58, LVSJ, Oranje Blauw, RCDH, SEP, Texas, Triomph en WVS.

Voor dit seizoen begon waren er een aantal nieuwe spelers overgehaald om bij Texas te komen voetballen. Namen als Eddy en Sander Boot, Freddie Prosman, Kees Zwarts, Wim van der Kroft, Bas Reedijk en Daan Ettinger, waren allemaal aanwinsten voor het eerste elftal van Texas.
Het werd een uitstekend seizoen voor Texas, waarin men in een nek-aan-nek-race met Groen Wit’58 om het kampioenschap streed. Op 2e Pinksterdag 1963 werd het uitstekende seizoen beloond want op deze dag werd het vlaggenschip van de vereniging namelijk ongeslagen kampioen door in het Zuiderpark Triomph met maar liefst 8-0 te verslaan. Doelpuntenmakers in de wedstrijd waren Koos Doorschodt (3x), Jan Sluiters (2x), Gerard den Hoed (2x) en Fred Prosman.
Het kampioenselftal van seizoen 1962-1963 in het Zuiderpark staand v.l.n.r; Eduard Boot, Kees Zwarts, Bram Zwarts, Daan van Ettinger, Sander Boot(sr), Willem v.d. Kroft en ‘dr’ Tetteroo (verzorger). Zittend v.l.n.r; Koos Doorschodt, Gerard den Hoed, Jan Sluiters, Fred Prosman en Jan Zwarts Veel spelers uit dit elftal maakten ook de latere kampioenschappen mee.

Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist Texas 1 er maar liefst 16 in winst om te zetten en speelde men 4x gelijk. Met 36 punten, en een doelsaldo van 90 voor en 14 tegen, werd men dus kampioen van de zondag 2e Klasse A. Groen Wit’58 bleef dit seizoen ook ongeslagen en eindigde met 33 punten op de tweede plaats.

>

Seizoen 1963-1964

>

Na het kampioenschap en de promotie werd het eerste elftal van Texas in seizoen 1963-1964 ingedeeld in de zondag 1e Klasse B van de HVB met daarin als tegenstanders; Concordia, DHBRK, DWO, GSC, HDV, Maasstraat, OSC, Postalia en Zwart Blauw.

Postalia was dit hele seizoen oppermachtig in de competitie en werd uiteindelijk met 34 punten uit 20 wedstrijden kampioen van de 1e Klasse B. Texas wist van de 20 competitiewedstrijden er 11 in winst om te zetten, speelde 3x gelijk en verloor 6 maal. Omdat op 2 februari 1964 de wedstrijd Texas – Postalia gestaakt werd en achteraf Texas hiervan de schuld kreeg met 2 punten in mindering, eindigde men met 23 punten, en de doelcijfers 42-32, op een derde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1964-1965

>

In het seizoen 1964-1965 was de zondag 1e Klasse A van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, DHBRK, DSO, DUNO, Full Speed, GDS, HDV, OSC, Texas, De Valkeniers en VDS.

In dit seizoen zien we een matig presterend Texas 1 in de competitie want van de 20 wedstrijden werden er 6 gewonnen, 6 gelijk gespeeld en gingen er 10 verloren. Met 18 punten, en het doelgemiddelde van 44 voor en 40 tegen, eindigde de Texanen op een achtste positie van de ranglijst. Dit was nog net voor Full Speed (17 punten), Concordia (14) en OSC (13).

<

Seizoen 1965-1966

De zondag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1965-1966 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Cromvliet, DWO, GDS, GONA, Taurus, Texas, Valkeniers, VDS en sv Voorburg.

Texas 1 kende een uiterst succesvol seizoen en wist uiteindelijk door een 1-2 overwinning (doelpunten Jan Zwarts en Jan Weber) het kampioenschap in de 1e Klasse A van de HVB binnen te halen. Van de in totaal 18 gespeelde competitiewedstrijden werd er door Texas 11 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 3 verloren. In totaal behaalde Texas dus 26 punten.
Texas 1, op 8 mei 1966 gefotografeerd op het oude GDS-veld, nadat een week eerder het kampioenschap werd behaald na een 1-2 overwinning bij ConcordiaStaand v.l.n.r. W de Bruin, N Romijn, G Hofstede, P Sluiters, C Zwarts, S Boot sr, T Scholten, J Sluiters, L vd Berg, E Boot, C de Graaf en P Heemskerk. Zittend L Verhijen, T de Graaf, D  Geerlings, W Prosman, T Hijmans, J Weber en J Zwarts.

Seizoen 1966-1967

>

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1966-1967 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Coal, DONK, GDA, Gouderak, De Ooievaars, PDK, Postalia, Spoorwijk, Texas en Waddinxveen.

De formatie van trainer Wim Zwarts kende een redelijk goed seizoen maar men had alleen de pech dat de Rotterdamse voetbalvereniging Coal dit seizoen oppermachtig was en uiteindelijk met een straatlengte voorsprong kampioen werd. Texas wist van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden er 10 te winnen, 4 gelijk te spelen en gingen er 6 verloren. Met 24 punten, en de doelcijfers 45-34, eindigde men op de vierde positie van de ranglijst van de 4e Klasse C. Dit was dus achter kampioen Coal met 35 punten, DONK (29) en PDK (25).

Seizoen 1967-1968

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1967-1968 uit de volgende clubs samengesteld: Bergambacht, Duindorp SV, ESTO, Flamingo’s, Groeneweg, LenS, Moerkapelle, Oliveo, Texas, Wit Blauw RK, Wippolder en Zwart Blauw.

<

Veteranenelftal Texas eind jaren 60 met op de achtergrond de houten kantine aan de Buurtweg. Staand v.l.n.r: A de Bruin, C Stalecker, A vd Stoep, D.van Viersen sr, J.Boot, S.Boot sr, Thijmans en B.Bronstijn., Geknield v.l.n.r: C.Verhijen, P.Heemskerk, N.Romijn, W.Zwarts en W.Vugt.

Ook waagde Texas zich in die tijd op het internationale vlak, contacten werden gezocht en gevonden met verenigingen uit Engeland en Duitsland, hetgeen in 1968 resulteerden in een bezoek van een jeugdelftal aan Cottingham.

Seizoen 1968-1969

Inmiddels had Texas wederom van veld gewisseld. Geruisloos verhuisde men in 1968 van het JAC naar het Archipel complex. Ook de wacht werd gewisseld, een jong bestuur bestaande uit o.a. de heren J. Flendrie. W.Waasdorp, W. Voogd, G. Pronk en A. Boot meldde zich in 1968 aan en energiek werd het slepende probleem van de huisvesting aangepakt. Via het veelvuldig benaderen van diverse instanties alsmede de plaatselijke pers kreeg men dan uiteindelijk toestemming om op de Verlengde Waalsdorperweg een eigen houten kantine neer te zetten.

Het bestuur van Texas, o.l.v. voorzitter Nelis Romijn, Jan Flendrie (2e voorzitter) en F. Geerlings (secretaris), had besloten om een nieuwe weg te gaan inslaan. De naam Texas was de voorgaande jaren vele malen negatief voorgekomen in het “kladboekje” van menig scheidsrechter, en dit moest dus veranderd worden.
De meeste leden van Texas kwamen uit de omgeving van de Veenkade, uit de Twentstraat en het Kortenbos en moesten eigenlijk een beetje begeleiding krijgen. Het bestuur had dan ook besloten om enkele leden op te geven bij de KNVB voor de cursus jeugdleider. De taak van jeugdleider bij Texas zou dus voortaan omvangrijker worden.

Het probleem bij de v.v. Texas was alleen dat het de club maar niet lukte om er een gezellige familievereniging van te maken. Het eerste elftal speelde bij Archipel op Groenendaal (bij Buurtweg) en de jeugd voetbalde bij de Hsv Marathon op het Oostersportpark te Wassenaar. Een eigen clubhuis had Texas nog steeds niet en zodoende was er dus van een eigen clubleven geen sprake.

Het bestuur van de v.v. Texas schreef in het seizoen 1968-1969 voor de zondagcompetitie 6 senioren-elftallen in bij de KNVB. De jeugdafdeling van Texas bestond dit seizoen uit 2 juniorenelftallen en 1 welpenteam. De club had nog veel meer jeugdelftallen kunnen inschrijven maar daar was eenvoudig geen ruimte voor.

Het eerste elftal van Texas kwam in het seizoen 1968-1969 uit in de zondag 4e Klasse E van de KNVB, en ontmoette daarin Excelsior’20, Flamingo’s, GONA, Kranenburg, Oranjeplein, Paraat, RKWIK, Spoorwijk, VIOS en Zwart Blauw.

Texas 1 seizoen 1968-1969 - kopieHet eerste elftal van Texas voor aanvang van het seizoen 1968-1969. Van links naar rechts zien we: Tonny Hijmans, Gerard Hofstede, ? , Dave van Viersen, Ton van de Graaf, Rini de Zeeuw, Leo de Bruin, Freddy Prosman, Kees Zwarts, Jan Zwarts en Eddy Boot.

Freddy Prosman was weer terug gekeerd bij de vv Texas nadat hij zijn draai niet kon vinden bij Holland Sport. De gewezen RVCér en Holland Sporter John ter Borg was dit seizoen speler-trainer bij de Texanen.

In het tweede seizoen van trainer John ter Borg streed Texas 1 al vanaf het begin van de competitie, samen met Kranenburg, VIOS en RKWIK, mee om de koppositie van de 4e Klasse E. Toen Texas eenmaal aan kop van de ranglijst kwam stond men deze koppositie niet meer af.
In de thuiswedstrijd (het Archipelveld aan de Buurtweg) tegen VIOS had Texas aan een gelijkspel voldoende om het kampioenschap in de zondag 4e Klasse E te kunnen gaan vieren. Texas kwam in deze wedstrijd al snel op voorsprong toen Dave van Viersen in de 7e minuut goed voorzette op Wim Prosman, die vervolgens de bal hard tegen de touwen schoot (1-0). Gesteund door deze snelle voorsprong werd Texas gaandeweg de wedstrijd steeds sterker en hing een tweede doelpunt in de lucht. Na 22 minuten voetballen was het dan ook zo ver. De goed spelende Rini de Zeeuw gaf een schitterende pass op Wim Prosman, die op zijn beurt met een simpel tikje broer Fred Prosman alleen voor de VIOS-doelman zette. Fred Prosman had met deze kans geen enkele moeite en zette Texas op een 2-0 voorsprong.
In de tweede helft nam Texas wat gas terug en nam VIOS het initiatief over, maar wist niet tot scoren te komen. Toen Ton van de Graaf in de 80-ste minuut Texas op een 3-0 voorsprong zette was de wedstrijd definitief gespeeld en kon Texas de kampioensvlag gaan hijsen.

De opstelling van Texas in de kampioenswedstrijd tegen VIOS was als volgt: Keeper Ton Hijmans. Achterhoede: Van der Berg, Ed Boot, Karel Zwarts en Gerard Hofstede. Middenveld: Ton van de Graaf, Fred Prosman en Rini de Zeeuw. Voorhoede: Dave van Viersen, Wim Prosman en Geerlings (Jan Zwarts).

Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist Texas er 15 te winnen, speelde 3 keer gelijk en werd er 2 keer verloren. Met 33 punten, en de doelcijfers 58-22, werd men dus kampioen van de zondag 4e Klasse E van de KNVB.

>

>

En dat was zo langzamerhand wel nodig, tenslotte was Texas in 1969 kampioen geworden en gepromoveerd naar de 3e klasse.

Overhandiging van de oorkonde
Menigeen zal zich nog herinneren dat er zondags na afloop van de wedstrijden gezellig een glaasje bier in de houten kantine werd gedronken bij butaangaslicht.
Maar financieel lag het toch wel anders. In die dagen betekende een schuld van circa f.30.000,- voor de aankoop en inrichting van deze houten kantine een niet makkelijk weg te cijferen bedrag.
Maar gelukkig waren de komende jaren zeker vette jaren voor de vereniging, de kantine draaide goed en de penningmeester was tevreden.

Seizoen 1969-1970

De voetbalvereniging Texas bestond inmiddels al bijna 40 jaar maar kreeg van de gemeente Den Haag, om duistere redenen, geen aan de eisen voldoend veld aangewezen. Ook in dit seizoen moest het 1e elftal dus het veld van de Hvv Archipel huren. Met andere woorden, de bloeiende vereniging had nog steeds geen eigen accommodatie.

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1969-1970 uit de volgende clubs samengesteld: Gsv Gouda, HVV, sc Lisse, ONA, PDK, SJC, Stolwijk, Texas, Teylingen, Van Nispen, VCS en VEP.

<

In 1970 zochten drie senioren elftallen hun vertier in Duitsland bij de vereniging VFL Boren.

Seizoen 1970-1971

>

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1970-1971 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Delft, DoCoS, HVV, sc Lisse, Naaldwijk, RKDEO, SJC, Texas, Teylingen, VCS en VEP.

>

Februari 1971, Texas 1 op de brug aan de Veenkade te Den Haag (tegenover stamcafé Jan Verheijen). Bovenstaand v.l.n.r: Bert van Diggelen, Gerard Hofstede, Jan Zwarts, Wim Prosman, Henk Hazebroek, Fred Prosman en Loek v.d. Berg. Tussenstaand v.l.n.r; het bestuur: Ton de Graaf, Gerrit Pronk, Jan Flendrie (voorzitter) en Wim Voogd (penningmeester). Onderstaand v.l.n.r: Arie de Zeeuw, Kees Zwarts John Fortman en Aad Buitendijk

 

Seizoen 1971-1972

Historie maakte voetbalvereniging Texas in deze tijd ook in Amerika, want via de Amerikaanse Ambassade in Den Haag ontving de trotse voorzitter Jan Flendrie op 19 november 1971 een oorkonde behorende bij de onderscheiding van het predicaat “Ambassador of Goodwill”. Deze titel kreeg v.v. Texas toegekend van de gouverneur van de gelijknamige Amerikaanse Staat.
De eerste drie jaar in de 3e Klasse van de KNVB waren voor Texas zeker niet succesvol. Integendeel, het eerste elftal eindigde zeer laag op de ranglijst, hetgeen voor het bestuur aanleiding was om de technische leiding aan het begin van het seizoen 1971-1972 toe te vertrouwen aan de heer Adriaan van Huuksloot.
Texas werd voor dit seizoen ingedeeld in de 3e Klasse C met als tegenstanders Delft, Hillegersberg, Hollandiaan, LenS, Olympia, PDK, Scheveningen, Schiebroek, VCS, VVP en R.K.WIK.
De frisse aanpak van de nieuwe trainer Huuksloot leidde al spoedig tot resultaten, want de eerste 3 competitiewedstrijden tegen VCS (1-2), RKWIK (1-0) en De Hollandiaan (0-1) leverden meteen 6 punten op. Aartsrivaal Lenig en Snel bracht Texas via een door tactisch sterker voetbal, toegediende nederlaag (2-4) weer met beide benen op de grond. Maar niet voor lang, want na 12 wedstrijden stond Texas weer op de eerste plaats van de 3e klasse C

Het nieuwe jaar (1972) begon niet hoopgevend, drie nederlagen op een rij, resp. tegen Scheveningen(3-1), wederom Lenig en Snel (1-0) en PDK (3-1) deed Texas weer op de 2e plaats belandde. Na de verloren wedstrijd tegen PDK pakte het team van trainer Huuksloot de draad weer op en de resterende wedstrijden tegen Olympia (5-1), Hillegersberg (2-3), Delft (1-0), Schiebroek (3-1), Scheveningen (1-0) en VVP (0-3) werden allen gewonnen.
Texas eindigde hierdoor met 33 punten uit 22 wedstrijden, samen met Lenig en Snel, op een gedeelde eerste plaats in de 3e Klasse C waardoor een beslissingswedstrijd tussen beide teams uitkomst moest brengen wie zich kampioen mocht gaan noemen en zou promoveren naar de 2e Klasse.

Het ongelofelijke gebeurde op zondag 16 april 1972, nadat eerst circa 4.000 supporters, uitgedost met hoeden en vlaggen, per speciale diensten van de HTM naar het VUC complex in Mariahoeve waren aangevoerd, werd om 14.30 uur het eerste fluitsignaal gegeven. De titanenstrijd was begonnen. Tot tweemaal toe had Texas in de competitie van Lenig en Snel verloren, men was dus duidelijk gewaarschuwd.
LenS begon sterker aan de wedstrijd en kreeg aan het begin al enkele kansen maar keeper Aad Buitendijk hield zijn doen “schoon”, maar toen Texas eenmaal over zijn zenuwen heen was maakte zij de dienst uit. Na twintig minuten voetballen kwam Texas op een 1-0 voorsprong. Een subliem genomen vrije trap van Wim Prosman werd door broer Fred van richting veranderd en de LenS doelman was kansloos. Dit was tevens de ruststand. Na de rust zagen we uiteraard een driftig aanvallend LenS dat op zoek ging naar de gelijkmaker maar Texas streed met man en macht voor iedere meter grond. In de 80e minuut viel de uiteindelijke beslissing. Aanvoerder Wim Hansen van LenS leed onnodig balverlies aan, de op iedere kans loerende, Wim Zwarts die op zijn beurt onmiddelijk naar de op rechts vrijstaande Fred Prosman passte. De Texas-aanvoerder Prosman ging zodoende alleen op keeper Van der Beek af en schoot de bal beheerst in het doel, 2-0!
De Texas-supporters stormde massaal het veld op om de spelers te omhelzen waardoor de wedstrijd even werd stilgelegd door, de overigens voortreffelijke, scheidsrechter Broekman uit Voorburg. Er moesten nog 10 minuten gevoetbald worden maar Texas kwam niet meer in de moeilijkheden, zodat de eindstand 2-0 bleef. Wederom stormde de massaal meegereisde Texas-supporters het veld op en triomfantelijk werden alle spelers en begeleiding op de schouders genomen.

 

Maar Texas klaarde het op deze historische zondag, via een 2-0 overwinning werd promotie naar de 2e klasse van de KNVB een feit.

Texas 1 kampioen van de 3e Klasse C na een op 16 april 1972 door doelpunten van Fred Prosman met 2-0 gewonnen beslissingswedstrijd tegen LenS op het VUC-terrein. Staand v.l.n.r:  Adriaan van Huuksloot (trainer), Henk Bollenbakker, Aad Buitendijk, Bert van Diggelen, Wim Zwarts, Arie de Zeeuw, Henk Hazebroek, Gerard Hofstede, Jan van de Schaft, Kees Zwarts en ??  Zittend Jan Zwarts, Loek van der Berg, Fred Prosman, Wim Prosman, Sander Boot en ?? 

Texas was dus kampioen geworden van de 3e Klasse C en schreef als klein clubje historie met deze promotie naar de 2e Klasse KNVB van het zondagvoetbal.

Seizoen 1972-1973

Het als een raket omhoog gestegen Texas, in nauwelijks zes jaar tijd van de “onderafdeling” naar de 2e Klasse KNVB, kampte nog immer met een accommodatie-miseire  die nu dus als nieuwe 2e Klasser steeds triestere vormen ging aannemen.
Texas was namelijk nog steeds gehuisvestigd op de veel te enge behuizing aan de Buurtweg te Wassenaar en ontving nu dit seizoen verenigingen die al jaren waren gewend aan mooie complexen met meerdere velden en clubhuizen als paleizen. Even waren er de geruchten dat Texas naar Sportpark Houtrust mocht verhuizen maar helaas voor de club bleef dit bij een gerucht. Het plan “Ockenburgh” zat ook al jaren in de pen maar deze plannen waren alweer uitgesteld naar 1976.
Maar de club met voorzitter Jan Flendrie kreeg hierdoor zeker geen minderwaardigheidscomplex en bleef met de Gemeente onderhandelen over een betere huisvesting. Om tegenover bepaalde instanties sterker te kunnen staan werd er ijlings naar een partner gezocht om zodoende het ledental te kunnen uitbreiden. ln 1971 werden de eerste besprekingen met v.v.Alto gehouden, hetgeen op 1 juni 1972 werd bekrachtigd met ‘n fusie tussen beide verenigingen.

Ondanks al deze huisvestigingsproblemen ging Texas in het seizoen 1972-1973 voor de eerste keer in haar bestaan vol goede moed de 2e Klasse KNVB (de op één na hoogste Klasse in die tijd!) in.
Zoals gebruikelijk waren er bij Texas DHB voor aanvang van het seizoen niet al te veel spelerswisselingen. Alleen Leen Rog (Scheveningen) en Puck Hofland (Oranjeplein) waren nieuw bij de selectie van trainer Adriaan van Huuksloot.
Verder bestond de selectie dus o.a. uit; Aad Buitendijk, Gerard Hofstede, Wim Zwarts, Wim Prosman, Loek van de Bergh, Zwarts, Henk Hazebroek, Arie de Zeeuw, Fred Prosman, Bert van Diggelen.

Texas 1 werd dit seizoen ingedeeld in de 2e Klasse A van district West II met als tegenstanders Blauw Zwart, DHC, DHL, Laakkwartier, LFC, Lugdunum, Naaldwijk, RKAVV, TOGB, Wilhelmus en VUC.

Op zondag 10 september 1972 debuteerde Texas ijzersterk in de 2e Klasse door in de thuiswedstrijd aan de Buurtweg, in een waar spektakelstuk, VUC met 4-3 te verslaan. Logischerwijs was het meedoen dit jaar met het kampioenschap te hoog gegrepen voor de promovendus.
Al met al draaide het team van trainer Adriaan van Huuksloot een redelijk constant seizoen want van de 22 competitiewedstrijden werden er 6 gewonnen, 9 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met een puntentotaal van 21, en doelsaldo van 27-35, eindigde Texas keurig onderin de lange middenmoot op de negende positie.

>

Het einde van v.v. Texas

Na de promotie van Texas in het seizoen 1972-1973 begon de kersverse 2e Klasser de fusiebesprekingen met DHB (De Haagse Bakkers), de naaste buren aan de Buurtweg. Met deze mogelijke fusie, met daarbij dan natuurlijk veel meer leden, zou de vv Texas n.l. aanspraak kunnen maken op meer velden en een ruimere kantine!

Texas-voorzitter Jan Flendrie besprak al deze fusieplannen met DHB-penningmeester W.J. Mooyman en al snel werd deze zaak beklonken. De ledenvergaderingen van beide clubs gingen akkoord met de voorgestelde fusie en zodoende was binnen enkele maanden het samengaan tussen beide verenigingen een voldongen feit. Onder de nieuwe naam Texas/DHB stapte de vereniging het seizoen 1973-1974 binnen.

 

 

 

 

 

 

Palmares v.v.Texas

Kampioenschappen:
1925-1926 3e klasse B HVB
1929-1930 2e klasse E HVB
1935-1936 1e klasse B HVB
1938-1939 1e klasse A HVB
1946-1947 4e klasse D
1962-1963 2e Klasse A HVB
1965-1966 1e Klasse A HVB
1968-1969 4e klasse E
1971-1972 3e klasse C

Andere prestatie’s

Parade trainers bij v.v. Texas

1960-1961 geen
1961-1962 geen
1962-1963 geen
1963-1964 geen
1964-1965 geen
1965-1966 geen
1966-1967 Wim Zwarts
1967-1968 John ter Borg
1968-1969 John ter Borg
1969-1970 Huub Scherpenisse
1970-1971 Adriaan van Huuksloot
1971-1972 Adriaan van Huuksloot
1972-1973 Adriaan van Huuksloot

Parade der voorzitters v.v. Texas

1929-???? W. Hijmans
???? -???? Dhr. Roos
???? -???? Jan de Vos
???? -???? +/- 1957 Nelis Pronk
???? -1968 Nelis Romijn
1968-1973 Jan Flendrie

Terreinen waar v.v. Texas heeft gespeeld:

Waldorpstraat te Den Haag

*

*

Bij vv JAC aan de Buurtweg te Wassenaar

Bij Hvv Archipel aan de Buurtweg te Wassenaar

 

Erevoorzitter(s) v.v. Texas:

W. Hijmans

Ereleden v.v. Texas:

Jan Flendrie
?
?
?
?

Lid van Verdienste bij v.v. Texas:

?
?
?
?

Zijn we allemaal nog naar op zoek…