AVV

Den Haag
16-09-1927 - 16-09-1957

A.V.V. (Arbeiders Voetbal Vereniging)

In 1927 werd ook in de afdeling Den Haag de Nederlandse Arbeiders Sport Bond (N.A.S.B) opgericht. Een sportbond van de arbeidersbeweging met de sporten gymnastiek, zwemmen, korfbal en ook voetbal.
In deze bond waren clubs aangesloten van verenigingen waarvan de leden uit “de gewone arbeider” bestond.
Voorwaarts en Transvaal waren twee van deze verenigingen die tot de N.A.S.B behoorde. De junioren van deze verenigingen werden later omgedoopt in Rood-Zwart en Rood-Wit. Enkele jaren later toen de voetbaltak zich steeds meer uitbreidde werd dit respectievelijk Triomph en Eendracht.
Gevoetbald werd er aan de van Tuylstraat in Voorburg, zeg maar waar nu anno 2008 de Spoorstraat / Hoekwaterstraat ligt. Het terrein werd toen per speeltijd betaald.
In de zomer van 1929 verhuisde NASB naar een terrein gelegen aan het einde van de Zuiderparklaan, zeg maar waar nu de Schaarsbergenstraat ligt.
Echt competitievoetbal was er nog niet bij, wel speelde men meestal vriendschappelijke wedstrijden. De later zeer bekende voetballende broers Karel en Bertus de Harder speelde toen die tijd bij de jeugd van Rood-Zwart.
In 1931 moest men weg van het terrein aan de Zuiderparklaan omdat de gemeente Den Haag veel bouwplannen had. In seizoen 1931-1932 beschikte de club over een stukje land aan de Moerweg waar nu anno 2008 de Joan Blasiusstraat ligt. Voetbalvereniging Transvaal was inmiddels ter ziele gegaan en ook Voorwaarts kon amper nog een elftal op de been brengen. Wel stond er in dit jaar een advertentie in de courant “Vooruit” (later Het Vrije Volk) dat Haagse VARA leden een voetbalclub gingen oprichten en zodoende leden zocht. De arbeiders club heette VVC (Vara Voetbal Club). Rood-Zwart was inmiddels Triomph geworden en vanaf seizoen 1933-1934 verhuisde de club alweer, nu naar een complex aan de Fruitweg waar men voor die tijd over ook prachtige kleedlokale kon beschikken. Het meeste leed was geleden en het ledenaantal groeide ineens weer.
Ook de N.A.S.B. in Den Haag beleefde een enorme groei. Steeds meer clubs zoals V.V.C., Eendracht (was ooit Rood-Wit), Vooruit (personeel van deze courant), Volharding (opgericht door bakkers), Arbeiderspers (A.P. personeel) en Branding (kwam uit HVB) voegde zich toe aan deze bond.

De Tweede Wereldoorlog naderde en de werkloosheid werd steeds groter en zodoende kwam er grote onverschilligheid ter aanzien van de “Arbeiderssport”. Na de overal voordoende aarzeling werd besloten om de N.A.S.B. op te heffen en zodoende kwam hiermee het einde van het N.A.S.B. voetbal.
In Den Haag werd door hen die tot dan deel van de één of andere N.A.S.B. club uitmaakte besloten om tot oprichting van de Arbeiders Voetbal Vereniging (A.V.V.) over te gaan.

Met de naam A.V.V. wilde men de “kom af” van de arbeider doen uitkomen. De club Had een groot ledenaantal en kreeg de beschikking over het complex aan de Fruitweg.

De oorlogsjaren 1940 t/m 1945

In de jaren 40 speelde A.V.V. in de competitie van de N.V.B. afdeling ‘s-Gravenhage.
Net als elke club in deze periode liep het ledental erg terug en bleven er nog maar twee elftallen over. Maar A.V.V. bleef intakt en daaraan was zeker niet vreemd het feit dat de inning van de contributie gehandhaafd bleef.

In 1944 kwam de hele competitie stil te liggen. Bovendien hadden de Duitsers alle velden op de Fruitweg onder water laten lopen.
Het oorlogsgeweld had ook bij A.V.V. mensenlevens geëist. Na de oorlog keerde gelukkig veel de naar Duitsland gedeporteerde leden terug en kon de club vanaf seizoen 1945-1946 weer actief gaan voetballen.

Het eerste elftal van A.V.V. (seizoen nog onbekend), met o.a: Ties van Dam (links zittend naast de beker). We zijn nog op zoek naar meer namen en informatie.

Het 25 jarige jubileum werd in 1952 in het inmiddels verdwenen Kuys Witsenburg te Rijswijk gevierd. De club kreeg in dit jaar ook de beschikking over een eigen clubhuis. Weliswaar was dit clubhuis niet groot maar wel een goede binding met de leden omdat men op het complex aan de Fruitweg niet de beschikking had over een eigen clubhuis.
In 1956 ging A.V.V. een aantal wedstrijden spelen in Engeland in de omgeving van Blackpool. Er werd o.a. een wedstrijd gespeeld tegen Blackpool Mechanics, een club waar al vaker in Nederland tegen was gespeeld en een goede vriendenband mee was ontstaan.

Op 16-09-1957 ging A.V.V. verder onder de naam A.V.V. Triomph

 

Palmares AVV (zondag)

kampioenschappen
1948-1949 3e Klasse A HVB

Heeft u de historie, foto’s of andere informatie over A.V.V. mail dan aub naar haagse.voetbalhistorie@gmail.com

 

Palmares AVV (zondag)

kampioenschappen:
1948-1949 3e Klasse A HVB

Andere prestatie’s:

Parade der trainers A.V.V:

?

Parade der voorzitters A.V.V.

1927-???? ?
?
?

Terreinen waar A.V.V. heeft gevoetbald:

Van Tuylstraat in Voorburg, zeg maar waar later de Spoorstraat / Hoekwaterstraat lag
?

?