vv Paraat, Hvv

Den Haag
19-06-1932 - 30-06-1998

 20140912_103743

De geboorte van H.v.v. Paraat (zondagvereniging)

In de dertiger jaren maakte men veel gebruik van het Zuiderpark voor het spelen van ongeorganiseerd voetbal. Aangezien er echter al snel bij de mannen B. van ‘t Veen, Gerrit van ‘t Veen, Chr. v.d. Hengel en Janus Jasper behoefte ontstond om tot meer georganiseerd voetbal besloot men op 19 juni 1932 een voetbalvereniging op te richten. De naam van deze voetbalvereniging werd H.v.v. Paraat.
Het eerste bestuur van H.v.v.Paraat werd gevormd door; voorzitter Vastenburg, secretaris Gerrit van ‘t Veen, penningmeester Van der Hengel en 2e penningmeester Janus Jasper.

Met de zoektocht naar een geschikt terrein bleek dat de heer Van der Lans bereid was om voor een schappelijke prijs (f.125,= per jaar) een stuk land aan de Leyweg aan Paraat te willen verhuren. Op dit stuk weiland moesten wel eerst steeds de koeien van de velden worden gehaald en de mest worden opgeruimd voordat men werkelijk kon gaan voetballen.
Door de geweldige inzet van secretaris Van ‘t Veen kwam er op het terrein een mooie kleedtent. Deze kleedtent werd gekocht aan de Vliet bij Voorburg en vervolgens met vereende krachten overgebracht naar de Leyweg. Echt soepel ging deze verplaatsing echter niet gezien de toenmalige toestand van de weg, maar de kleedtent kwam er.
In het begin moest iedereen zich nog buiten wassen bij de waterpomp maar later sloot de vader van Janus Jasper in de kleedgelegenheid een echte waterleiding aan. Het eerste begin van Paraat was erg moeilijk maar iedereen deed erg veel voor de vereniging zodat de club kon blijven bestaan. Donateur Wagner zorgde er zelfs voor dat er netten in de doelen kwamen.

Voor het clubkostuum waarin H.v.v. Paraat kwam te voetballen werd gekozen uit een rood zwarte shirt, een zwarte broek en rood zwart geringde voetbalsokken, een unieke schitterende combinatie natuurlijk.

20161005_094923

De beginjaren van H.v.v. Paraat

De eerste vriendschappelijke wedstrijd van Paraat was tegen v.v. Maasstraat, dat later jaren lang de naaste buur was. Paraat trad aan met de volgende elf spelers: K.Jasper, H.Vucht, B.C.Jasper, Chr. v.d. Hengel, J.Keuvelaar, B.v.’t Veen, A. Verwouw, G.Senalbroeck, K.Kaffa, J.Roland en J.Jasper. Deze wedstrijd werd door Paraat gewonnen en dit was het officiële begin van een heuse club.

De vereniging groeide snel maar het vriendschappelijke voetbal bevredigde niet geheel en daarom werd besloten om in competitieverband te gaan spelen. Paraat schreef zich zodoende bij de H.K.V.B.-afdeling Bedrijfsvoetbal in.
Het eerste seizoen in de H.K.V.B. eindigde het eerste elftal van Paraat op een keurige tweede plaats met één punt achterstand op kampioen S.D.S.
In de zomer van 1933 werd er bij Paraat een groot toernooi georganiseerd met als deelnemers o.a. G.Z.B., GONA, De Adelaars, O.D.S., S.N.A. en D.E.S. Er werd in twee groepen van zes gespeeld. Paraat eindigde als eerste en kwam zodoende in de finale uit tegen S.N.A., welke wedstrijd ook eveneens gewonnen werd. Dit toernooi beviel Paraat uitstekend en in de loop der jaren organiseerde de club diversen sportdagen met o.a. als deelnemers Scheveningen, Celeritas, BMT en De Postduiven.

In de eerste jaren van Paraat bleek het stichten van een junioren-afdeling toch wel wenselijk. Dit gelukte ook enkele malen maar steeds kwamen er weer tegenslagen zodat er voorlopig van een goed georganiseerde junioren-afdeling moest worden afgezien.
De Bedrijfs-afdeling waarin Paraat voetbalde bleek uiteindelijk niet de geschikte te zijn zodat door het bestuur van Paraat, bestaande uit voorzitter W.Smal, secretaris C.Boin, penningmeester G. van ‘t Veen en de commissarissen G.Schalbroeck en N.Vastenburg besloten werd over te stappen naar de K.N.V.B. afdeling Den Haag.
Aan de competitie werd deelgenomen door drie seniorenelftallen en een junior-team. Het wilde de eerste jaren niet best lukken wat betreft de prestaties op het veld. Wat wel positief was was dat, mede dankzij penningmeester Van ‘t Veen, de vereniging financieel kerngezond was.

Seizoen 1940-1941

>

<

Seizoen 1941-1942

Zoals bij alle voetbalverenigingen tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond er ook bij Paraat veel moeilijkheden. Tijdens de oorlog werd er “gewoon” door gevoetbald maar werden het aantal leden bij Paraat steeds kleiner. Toen de Duitsers in 1941 zowel de kantine als het veld van Paraat vorderde week men uit naar het ‘tweede gedeelte’ van het Zuiderpark.

>

Op 19 juni 1942 was het precies 10 jaar geleden dat de voetbalvereniging Paraat door de heren G. van ‘t Veen, H. van de Hengel en B.C. Jaspers werd opgericht. De club begon ooit met 40 leden bij bij het 10-jarig bestaan was het aantal leden toegenomen met 90 man.

Seizoen 1942-1943

 

<

Seizoen 1943-1944

>

<

Seizoen 1944-1945

In het seizoen 1944-1945 kwam het verenigingsleven helemaal stil te liggen en het was in deze periode dat Paraat op gebied van terreinen klappen kreeg te incasseren. De barre oorlogswinter liet ook zijn sporen na want de houten kantine van Paraat werd als kachelhout verstookt.
Na de bevrijding bleek dan ook dat het terrein van Paraat door de Duitsers helemaal was omgeploegd, terwijl ook de kleedtent ten offer was gevallen. Er bleek helemaal niets meer van over en hierdoor moest Paraat helemaal weer opnieuw beginnen. Dit was overigens niet het zwaarste verlies voor de vereniging want er bleken maar liefst een tiental leden door oorlogshandelingen te zijn ontvallen.

Seizoen 1945-1946

Na de bevrijding werd er dus door de heren G.Schalbroeck, Gerrit v.’t Veen, Chr. Toet en Jan Roland helemaal opnieuw begonnen. De schade werd opgenomen en met medewerking van de heer Van der Lans aan de herstelwerkzaamheden begonnen. Deze werkzaamheden namen echter heel veel tijd in beslag waardoor de gezamenlijke verenigingen van Het Zuiderpark aan Paraat gastvrijheid verleende. Dit betekende dus dat Paraat in het eerste seizoen na de oorlog haar competitiewedstrijden in Het Zuiderpark (2e gedeelte) speelde. In dit seizoen 1945-1946 werd het eerste elftal van Paraat direct kampioen van de 3e Klasse B HVB.

Seizoen 1946-1947

Voor aanvang van het seizoen 1946-1947 werd het oude “nieuwe” terrein van Paraat aan de Leyweg weer heropend. Het veld en de kleedgelegenheid waren door de leden weer keurig opgeknapt en verzorgd.
Bij de opening van het terrein beloofde het bestuur van de afdeling Den Haag van de KNVB voor Paraat in de bres te springen. Met het Bondsbestuur, met zeker niet te vergeten de heer Jac. Questroo in zijn functie, werden de hoge financiën  door de KNVB bekostigd.

>

Seizoen 1947-1948

>

<

Seizoen 1948-1949

>

Paraat 1 seizoen 1948-1949. Staand 3e van links Huib Slegt en staand uiterst rechts Rinus Slegt.

Het ging steeds beter met Paraat en alles liep naar wens. De prestaties op de groene mat gingen steeds beter en ieder seizoen viel er wel door een Paraat-elftal een kampioenschap te vieren.

Seizoen 1949-1950

>

Indeling 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1949-1950 als volgt: ADO 5, ADS 1, CWP 1, GONA 1, HMSH 1, Paraat 1, Postalia 1, TEDO 1, VDS 1 en Wippolder 1.

<

Seizoen 1950-1951

>

<

Seizoen 1951-1952

>

<

Seizoen 1952-1953

>

<

Seizoen 1953-1954

>

<

Seizoen 1954-1955

>

Het eerste elftal van Paraat kwam in het seizoen 1954-1955 uit in de zondag 1e Klasse C van de HVB en moest het hierin opnemen tegen: De Adelaars, Delfia, DHBV, GONA, HMSH, Marathon, Oranjeplein, Paraat en De Valkeniers.

Een poule met 9 clubs dus dat betekende slechts 16 competitiewedstrijden. Van die 16 wedstrijden wist Paraat er 6 in winst om te zetten, speelde 1x gelijk en er werd 9x verloren. Met 13 punten, en de doelcijfers van 34 voor en 50 tegen, eindigde men op een zevende positie van de ranglijst.

Seizoen 1955-1956

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1955-1956 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Delfia, GONA, HDV, Kranenburg, Marathon, Oliveo, Paraat, RKDEO, SOA, VELO en VOGEL.

Kranenburg en VELO staken dit seizoen met kop en schouders uit boven alle andere clubs in de 1e Klasse B. Kranenburg werd uiteindelijk met 36 punten kampioen, met een punt voorsprong op VELO. De mannen van Paraat presteerden ook goed dit seizoen want van de 22 competitiewedstrijden wist men er 10 in winst om te zetten, speelde 3x gelijk en er werd 9x verloren. Met 23 punten, en de doelcijfers van 59 voor en 45 tegen, eindigde men op een keurige vierde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1956-1957

>

In het seizoen 1956-1957 was de zondag 1e Klasse A van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, BTC, DWO, De Flamingo’s, GONA, HMSH, Paraat, TEDO, Texas, De Valkeniers, VELO en Wippolder.

VELO en DWO waren dit seizoen met 36 punten uit 22 wedstrijden oppermachtig en eindigde gezamenlijk op de eerste positie van de ranglijst. Er volgde dus een beslissingswedstrijd om het kampioenschap die door VELO met 4-1 gewonnen werd. De mannen van Paraat speelden een redelijk seizoen want van 22 competitiewedstrijden werden er 12 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 28 punten, en de doelcijfers van 55 voor en 39 tegen, eindigde men op een keurige vijfde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1957-1958

>

De HVB had voor het seizoen 1957-1958 de indeling van de zondag 1e Klasse B als volgt samengesteld: De Adelaars, Concordia, De Flamingo’s, GDS, GONA, De Jagers, Oliveo, Paraat, Postalia, RKDEO, SOA, TEDO en VOGEL.

>

Seizoen 1958-1959

>

>

Seizoen 1959-1960

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1959-1960 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, DoCoS, DSO, Foreholte, Hoornwijck, Lugdunum, Oranjeplein, Paraat, SJC, VDS en Warmunda.

Van de 2o competitiewedstrijden wist Paraat er 6 in winst om te zetten, werd er 3x gelijk gespeeld en 11x verloren. Met 15 punten, en de doelcijfers 36-57, eindigde men op de achtste positie van de ranglijst van de 4e Klasse B. Dit was nog net voor VDS (14 punten), DSO (11) en Hoornwijck (7).

Seizoen 1960-1961

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1960-1961 uit de volgende clubs samengesteld: DSO, DUNO, EDS, Graaf Willem II VAC, HPSV, LenS, Maasstraat, Paraat, Pretoria, Rijswijk, Schoonhoven en VDS.

Het werd een teleurstellend seizoen voor de mannen van Paraat dat uiteindelijk tot degradatie naar de HVB leidde. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 14 verloren. Met 15 punten, en de doelcijfers 40-65, eindigde de rood-zwarte formatie op de elfde- en voorlaatste positie van de ranglijst van de 4e Klasse B.

Seizoen 1961-1962

>

Ditmaal werd het eerste elftal van Paraat in de zondag 4e Klasse D ingedeeld met daarin als tegenstanders: Aeolus, Bergambacht, FSV Pretoria, Quick Steps, Rijswijk, Stolwijk, Te Werve, VDS en VEP.

<

Seizoen 1962-1963

>

<

Seizoen 1963-1964

>

Het vlaggenschip van Paraat kwam in het seizoen 1963-1964 uit in de zondag 4e Klasse B van de KNVB en moest het hierin opnemen tegen; ADS (Loosduinen), ASC (Leiden), Boskoop, Haastrecht, LDWS (Leiden), Hsv Marathon (Den Haag), TONEGIDO (Voorburg), VEP (Woerden) en Woerden.

De zondag 4e Klasse van de KNVB was dit seizoen voor Paraat 1 helaas duidelijk te hoog gegrepen. Van de uiteindelijk 18 competitiewedstrijden wist men er namelijk slechts 2 in winst om te zetten, speelde 4x gelijk en werd er maar liefst 12x verloren. Met slechts 8 punten, en een doelsaldo van 22 voor en 50 tegen, eindigde Paraat dan ook op de laatste positie van de ranglijst en degradeerde hiermee weer naar de HVB.


Een wedstrijd tussen lagere elftallen van Paraat en Oranjeplein op het tweede veld aan de van Brienenlaan in 1963. Op de foto is het oude houten clubgebouw van v.v. Paraat goed te zien.

Seizoen 1964-1965

>


Paraat 1, kampioen 1e klasse HVB seizoen 1964-1965. Staande v.l.n.r. J. Roest (voorzitter), F. Gorter, M’ t Hart, F. Toet, F. Blokland. H. v. Leeuwen, C. Ravensbergen(trainer/speler) en C. Toet(grensrechter). Zittend J. Simonis, B. Matla, J. Roland, Ph. v/d Bosch, A.de Ridder en B. Vink.


Paraat 2 kampioen 1964-1965 1e klasse G na een met 2-1 gewonnen beslissingswedstrijd tegen Full Speed 2 op het VIOS-veld.. Staand v.l.n.r. W.Langerak, C.v.Viersen, J.Roest, H.Raaphorst, H.Brandsma, J.Roest, W.Schrijvers en G.de Bruin. Zittend R.v.Dijk, A.de Ridder, J.Macco, P.Raimond, J.Hoogerheide en P.de Jong.

Seizoen 1965-1966

>

In het seizoen 1965-1966 kwam het eerste elftal van Paraat uit in de zondag 4e Klasse B van de KNVB, met daarin als tegenstanders: Archipel, DONK, ‘s-Gravenzande, LDWS, Oliveo, De Ooievaars, De Postduiven, RKDEO, Spoorwijk en sv Wassenaar. Een leuke poule dus met een aantal aantrekkelijke clubs uit de Haagse regio.

RKDEO was dit seizoen met 35 punten uit 20 wedstrijden oppermachtig en werd uiteindelijk dan ook met een straatlengte voorsprong kampioen. Echter ook de mannen van Paraat kende een uitstekend seizoen want van 20 competitiewedstrijden werden er 11 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 4 verloren. Met 27 punten, en de doelcijfers 51-33, eindigde Paraat dan ook keurig op de derde positie van de ranglijst van de 4e Klasse B.

Seizoen 1966-1967

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1966-1967 uit de volgende clubs samengesteld: Delfia, Duindorp SV, GSC, De Hollandiaan, LenS, Oliveo, Paraat, De Postduiven, Rijswijk, Vredenburch en Wippolder.

Het vlaggenschip van Paraat kende wederom een uitstekend seizoen waarin men tot de laatste wedstrijddag meestreed om het kampioenschap. Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist de rood-zwarte formatie er 12 te winnen, 4 gelijk te spelen en gingen er 4 verloren. Met 28 punten, en de doelcijfers 43-28, greep Paraat net naast het kampioenschap en eindigde zodoende, samen met De Postduiven, op een gedeelde tweede positie. De Hollandiaan werd met slechts een punt meer kampioen van de zondag 4e Klasse D.

Seizoen 1967-1968

Begin 1968 begonnen enige leden van Paraat aan de uitbreiding van het oude clubhuis. Men kwam echter al spoedig tot de conclusie dat dit oude “beestje” afgedaan was en toen ontstond er een idee om een geheel nieuw clubhuis te gaan bouwen. De heer Blokland, secretaris op dat moment van Paraat, maakte een ontwerp. De gemeente werd ingeschakeld en er werd een globale berekening gemaakt van de totale kosten. Men kwam uit op 120.000 gulden. Dit vond men wel wat te gortig en zodoende werd er besloten alles in eigen beheer te gaan doen.
De gemeente leverde de kozijnen en een subsidie van 21.000 gulden en de N.S.F. deed hier nog eens 7.500 gulden bij. Door middel van loterijen, totogelden, buffetinkomsten en dergelijke, lukte het de vereniging het overige geld bijeen te brengen.

<

Seizoen 1968-1969

Het 1e elftal van Paraat kwam dit seizoen uit in de 4e Klasse E van de KNVB, en ontmoette daarin Excelsior’20, Flamingo’s, GONA, Kranenburg, Oranjeplein, RKWIK, Spoorwijk, Texas, VIOS en Zwart Blauw.

>

Op zaterdag 3 mei 1969 opende de wethouder van Wassenaar officieel het nieuwe clubhuis van Paraat. Na de opening volgde er nog een receptie waarbij de genodigden met eigen konden zien wat een dertigtal leden hadden afgeleverd. Hiermee was de gammele clubkeet officieel vervangen door een juweel van een clubhuis.
Het nieuwe clubgebouw van Paraat was ongeveer vier keer zo groot als het oude. Het bevatte 6 prachtige kleedkamers en 1 scheidsrechterskamer. Alle kleedkamers waren voorzien van cetrale verwarming, douches en toiletten. Het clubgebouw had verder een bestuurskamer en een grote bar met keuken.

Seizoen 1969-1970

Met de nieuwe accommodatie hoopte voorzitter Roest dat het aantal leden van Hvv Paraat zou gaan stijgen. Bij aanvang van het seizoen 1969-1970 telde de Hvv Paraat 150 werkende leden en 60 junioren.

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1969-1970 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, DONK, Hillegersberg, Het Noorden, Kranenburg, Moerkapelle, Paraat, SMV, SVDPW, VIOS en Westerkwartier.

Van de 20 competitiewedstrijden wist Paraat er 7 in winst om te zetten, speelde 5x gelijk en er werd 8x verloren. Zodoende eindigde men met 19 punten (doelsaldo 24-28) op de zevende positie van de 4e klasse D.

<

Seizoen 1970-1971

>

In het seizoen 1970-1971 was de zondag 4e Klasse E van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Aeolus, Cromvliet, Den Hoorn, DSO, Excelsior’20, Het Noorden, De Hollandiaan, Oliveo, Paraat, VIOS en Westerkwartier.

Paraat kende een moeizaam seizoen in de 4e Klasse. Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist men er 7 in winst om te zetten, speelde 4 x gelijk en er werd 9 x verloren. Met 18 punten, en de doelcijfers 25-31, eindigde Paraat, samen met Westerkwartier, op een gedeelde achtste positie van de 4e Klasse E. Dit was nog net voor DSO (17 punten) en Oliveo (14 punten).

Seizoen 1971-1972

>
Het eerste elftal van Paraat werd voor het seizoen 1971-1972 ingedeeld in de 4e Klasse C, samen met: Alphia, BEC, BMT, DONK, ESDO, ESTO, HMSH, Kranenburg, RKSVM, Stolwijk en Wassenaar.

>

Seizoen 1972-1973

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1972-1973 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, BEC, BMT, Cromvliet, Excelsior’20, De Flamingo’s, Graaf Willem II VAC, Groeneweg, Kranenburg, Paraat, Rijswijk en sv Wassenaar.

Het vlaggenschip van Paraat speelde een anoniem seizoen want met 20 punten uit 22 wedstrijden vinden we de formatie van trainer Jan van Leeuwen op de achtste positie van de eindranglijst terug. Henny van Leeuwen eindigde met 13 doelpunten op een tweede positie van de Haagse topscorerslijst.

Seizoen 1973-1974

>
Het 1e elftal van Paraat kwam dit seizoen uit in de 4e Klasse B KNVB, dat verder bestond uit: Alphen, Archipel, Delft, Excelsior’20, HMSH, Oranjeplein, Postduiven, Spoorwijk, TONEGIDO, VVP en Westerkwartier.
Het werd een moeizaam seizoen voor vv Paraat want met slechts 5 overwinningen, 9x een gelijkspel en 8 nederlagen eindigde men met 19 punten (doelsaldo 24-31) als 10e in deze 4e Klasse.

>

Seizoen 1974-1975

>

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was voor het seizoen 1974-1975 uit de volgende clubs samengesteld: BEC, Delft, GDA, Hoek van Holland, ODB, Ooievaars, Paraat, Postalia, RKSVM, Rijswijk, SVDP en Wassenaar.

John ter Borg was voor dit seizoen aangetrokken als trainer van Hvv Paraat 1.

<

Seizoen 1975-1976

>

De indeling van Paraat 1 voor het seizoen 1975-1976 in de zondag Hoofdklasse van de HVB luidde als volgt; Cromvliet, Duindorp SV, DWO, De Flamingo’s, GSC, Oliveo, OSC, Paraat, Quick Steps, SOA, WIK en Wippolder.

Ondanks de goede resultaten van het vlaggenschip in de competitie barstte in maart 1976 de bom bij Hvv Paraat 1. Een aantal spelers had het bestuur duidelijk gemaakt dat men niet weer wenste samen te werken met rainer John ter Borg. De trainer trok hieruit meteen zijn consequenties en diende onmiddellijk bij voorzitter Jan Roest zijn ontslag in.
Frans Sakkee bleek binnen Paraat de reddende engel en was bereid tot het einde van dit seizoen de trainingen over te nemen. Op dat moment was de heer Sakkee bij Hvv Paraat al bestuurslid, leider en verzorger en dit werd dus uitgebreid met trainer en coach op de zondag. 

O.l.v. van speler Karel Zuidema als de grote stimulator ging Paraat vervolgens voor promotie.

Aan het einde van de competitie moest het 1e elftal van Paraat samen met OLIVEO strijden voor nog 1 plaats in de “grote” KNVB-competitie. Twee uur lang zwoegden beide teams in de hitte. Uiteindelijk gelukte het Paraat in de tweede helft van de verlenging om via een, door Peter van Kesteren, geproduceerd doelpunt de promotie naar de 4e Klasse KNVB te bewerkstelligen.

Hvv Paraat 1973 - kopieHvv Paraat 1 in seizoen 1975-1976, promotie naar de KNVB na een beslissingswedstrijd tegen Oliveo. Op de foto zien we van links naar rechts staan. Ben v. Zweden, Mels ‘t Hart, Hans v. Poorten, Frans Kuling, Karel Zuidema, Jan Roland, Frans Sakkee, Jan Roest, John Wolff en Peter van Kesteren. Zittend van links naar rechts; Jan Simonis, Henneke v.Leeuwen, Harrie v.Toorn, Leo Schellevis, Robert Burky, Kees Vrolijk, Hennie Rotteveel, Isaak Sloos en Dries de Ridder.

Seizoen 1976-1977

>

Het gepromoveerde Paraat had voor dit seizoen trainer Aad van Rooijen ingelijfd alsmede de spelers Wim Zonneveld (Vlaardingen) en Van der Zalm (RCDH).

<

Seizoen 1977-1978

>

Het eerste elftal, dit seizoen wederom o.l.v. trainer Aad van Rooyen, werd ingedeeld in de 4e Klasse B met daarin als tegenstanders; Alphen, ASC, Bernardus, BMT, De Flamingo’s, Postalia, Randstad Sport, SVLV, Tonegido, UDO en De Valkeniers.

Het werd een uiterst spannend seizoen waarbij Paraat ternauwernood aan degradatie ontsnapte. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 6 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 19 punten en een doelsaldo van 29 voor en 38 tegen eindigde Paraat op de achtste positie. Dit was nog net voor ASC (18 punten), BMT (18), Randstad Sport (18) en De Flamingo’s (17).

Seizoen 1978-1979

>

De zondag 4e Klasse D van de KNVB was in het seizoen 1978-1979 uit de volgende clubs samengesteld: Den Hoorn, sc Feyenoord, St. Lodewijk, ODB, Oliveo, Paraat, SOA, RKDEO, Schiebroek, SFC, SOA, TOGB en VOC.

De 4e Klasse KNVB was ditmaal net iets te hoog gegrepen voor het vlaggenschip van Paraat. Op zondag 13 mei 1979 viel definitief het doek voor de manschappen van trainer Aad van Rooyen, na een 6-0 nederlaag bij St. Lodewijk. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er slechts 3 in winst om te zetten, werd er 5 keer gelijk gespeeld en maar liefst 14 keer verloren. Met 11 punten, en een doelsaldo van 17 voor en 48 tegen, eindigde men dan ook op de laatste positie van de ranglijst. Dit betekende dus dat Paraat in het volgende seizoen weer in de zondag HVB klasse moest gaan uitkomen.

Na de degradatie uit de 4e Klasse keerden diverse eerste elftalspelers Paraat de rug toe.

<

Seizoen 1979-1980

>

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1979-1980 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Cromvliet, DWO, ESDO, De Flamingo’s, GDA, GONA, Kranenburg, Oranje Blauw, Paraat, Steeds Voorwaarts, De Valkeniers en Westerkwartier.

In een nog niet eens zo lang verleden had het eerste elftal van Paraat in de Haagse voetbalwereld een uitstekende reputatie. Helaas zat echter in de laatste jaren, in sportief opzicht, aardig de klad daar in. Na in vorige seizoen al gedegradeerd te zijn uit de zondag 4e Klasse KNVB, bengelde Paraat ook dit seizoen in de onderste regionen van de Hoofdklasse HVB. Sterker nog, van de 24 competitiewedstrijden wist de rood-zwarte Haagse ploeg er slechts 3 te winnen, 2 gelijk te spelen en werd er maar liefst 19 keer verloren. Met 8 punten, en een doelgemiddelde van 17 voor en 71 tegen, eindigde men op de laatste plaats van de ranglijst en degradeerde Paraat weer.

<

Seizoen 1980-1981

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1980-1981 uit de volgende clubs samengesteld: De Adelaars, Concordia, DUNO, DZS (De Zwarte Schapen), HDV, Marathon, Paraat, Quintus, SVDHB, WIK, Wippolder en Wit Blauw.

<

Seizoen 1981-1982

>

De 1e Klasse B van de HVB bestond in het seizoen 1981-1982 uit de volgende clubs; CWP, DVC, Marathon, NLS, Paraat, Postalia, Quintus, SVDHB, TAMUVONA, Valkeniers, VDS en VVM.

Paraat 1 kende een matig seizoen waarin men uiteindelijk onderin de middenmoot eindigde. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 11 verloren. Met 18 punten, en de doelcijfers 26-41, eindigde men op de negende positie van de ranglijst.

I.v.m. het 50-jarig bestaan van de Hvv Paraat op 19 juni 1982 ontving de club uit handen van de Haagse burgemeester Scholz de sportpenning van de gemeente Den Haag overhandigd. De penning viel Paraat ter eer als blijk van de waardering voor haar activiteiten in de voetbalsport en voor haar sportieve ontwikkeling van vooral haar jongeren leden.

Seizoen 1982-1983

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1982-1983 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, Full Speed, sv International, Juventas, Marathon, OSC, Paraat, TAMUVONA, TEDO, Valkeniers, VDS en Wit Blauw RK.

De selectie van Paraat bestond dit seizoen o.a. Jan Simonis, Ron Simonis, John van Kesteren, Peter van Kesteren, Gerrit van Leeuwen, Rob de Wolff, Aad van Soest, Peter van der Pennen, Huub de Bruin, Harry van der Toorn, Henk van Leeuwen en Jan Roland.

<

Seizoen 1983-1984

>

De 1e Klasse B van de HVB-zondag was voor het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: CWP, DUNO, DVC, DZS (De Zwarte Schapen), Full Speed, GONA, GSC, Juventas, Marathon, Paraat, SOA en Valkeniers.

<

Seizoen 1984-1985

>

<

Seizoen 1985-1986

>

De zondag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, GONA, Graaf Willem II VAC, Marathon, Oranje Blauw, Paraat, Robin Hood, TAMUVONA, TOOFAN, VDS, Wit Blauw en Zwart Blauw .

Charles Matla verzorgde vanaf dit seizoen de trainingen en begeleiding van de A-selectie van Paraat. De A-selectie van Hvv Paraat bestond uit: F.v.d. Bulk, H. van Etten, A. Kanters, R. Simonis, G. van Leeuwen, P. v.d. Pennen, J. van der Knaap, J. Roland, H. Sakkee, Han van Leeuwen, J. Simonis, John v.d. Bovenkamp, J. van Kesteren, Peter van Kesteren, P. Bik, R. Sterker, Huub de Bruin, N. Kwakernaat, E. Oudenaarde, R. van Blijswijk, J. Jehee, ERic Roest, D. Stil en Gerrit van Leeuwen.

GONA was deze competitie oppermachtig en werd uiteindelijk met maar liefst 40 punten uit 22 duels kampioen van de 1e Klasse B. De mannen van trainer Matla presteerden ook naar behoren want van de 22 wedstrijden werden er 13 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 28 punten, en een doelgemiddelde van 44 voor en 37 tegen, eindigde Paraat op de derde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1986-1987

>

In het seizoen 1986-1987 was de zondag 1e Klasse A van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Azzurri, DUNO, Graaf Willem II VAC, GSC, sv Kijkduin, Hsv Marathon, Paraat, SVH, De Valkeniers, VOGEL en Westerkwartier.

<

Seizoen 1987-1988

>

In het seizoen 1987-1988 streed het eerste elftal van Paraat in de zondag 1e Klasse A van de HVB tegen de volgende verenigingen: GSC, HDV, Juventas/Valkeniers, Marathon, PDK, Robin Hood, SVH, Tamuvona, Triomph en Westerkwartier.

Het eerste elftal van Paraat kende een uitstekend seizoen maar had echter de pech dat de nieuwe fusieclub Juventas/Valkeniers oppermacht was en zodoende met 34 punten kampioen werd. Met 28 punten uit 20 competitieduels eindigde Paraat op de tweede positie van de ranglijst.

>

Seizoen 1988-1989

Het seizoen 1988-1989 was een succesvol seizoen voor Paraat. Voor dit seizoen gold n.l. een versterkte promotie-regeling in de 1e Klasse B van de H.V.B. en dat betekende dus dat de eerste drie clubs van de eindstand rechtstreeks zouden promoveren naar de Hoofdklasse van de Haagse Voetbal Bond.
Het team van trainer Jan de Pauw wist zich door deze regeling al ruim voor het einde van de competitie te verzekeren van deze promotie maar “als toetje” ging men natuurlijk voor het kampioenschap.
Deze 1e Klasse B van de zondag HVB bestond naast Paraat uit de volgende teams: De Adelaars, Graaf Willem II VAC, GSC, sv Kijkduin, Marathon, Oranje Blauw, Te Werve, Triomph, VTC’88 en VVM.

>
Op zondag 16 april 1989 was de grote dag voor voetbalvereniging Paraat. In het thuisduel aan de Van Brienenlaan te Wassenaar veroverde het eerste elftal, door een 2-0 zege op Te Werve, het kampioenschap in deze 1e Klasse. Doelpuntenmakers in deze kampioenswedstrijd van Paraat waren Robbie de Wolf en Romeo Bonaparte. Oranje Blauw en Graaf Willem II VAC promoveerde dit seizoen eveneens naar de Hoofdklasse HVB.


Paraat 1 kampioen 1988-1989 1e klasse B HVB. Staand v.l.n.r: trainer Jan de Pauw(trainer), Jan Roest(erevoorzitter), Ron Simonis, Jan vd Knaap , Gerrit v Leeuwen, Henk v Leeuwen, John de Pauw, Jaap Kanters, Henk de Ridder(grensrechter), Peter v Kesteren en Onno Kreffer. Zittend Romeo Bonaparte, Dennis Simonis, John Bovenkamp, Albert Kanters, Harrold Sakkee, Roy Phagoe, Rob de Wolff en John v Kesteren.

Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist Paraat er 12 te winnen, 5 gelijk te spelen en 3 te verliezen. Hiermee behaalde het team van trainer De Pauw 29 punten en een doelsaldo van 48 voor en 25 tegen.

Seizoen 1989-1990

Na het kampioenschap van afgelopen seizoen werd het eerste elftal van Paraat in seizoen 1989-1990 ingedeeld in de zondag Hoofdklasse A van de H.V.B. met daarin als tegenstanders: ADS, BMT, Duindorp SV, sv EOC, ESDO, GONA, HS Texas DHB, REMO, SOA en Westerkwartier.

Promovendus Paraat draaide onder trainer Jan de Pauw wederom een uitstekend seizoen en wist uiteindelijk ook de 3e Periodetitel van de Hoofdklasse A te veroveren. Van de uiteindelijk 20 competitiewedstrijden wist Paraat er ditmaal 8 te winnen, speelde men 5 keer gelijk en werd er 7 maal verloren. Met 21 punten, en de doelcijfers 56-49, eindigde men op een uitstekende vierde  positie van de ranglijst.

Omdat Paraat een Periodetitel had veroverd betekende dat de rood-zwarte formatie via de nacompetitie, samen met Duindorp SV, HS Texas DHB en SOA, promotie naar de KNVB kon gaan afdingen.

>

Na het gelijke spel (1-1) tegen Duindorp SV werd Paraat uiteindelijk winnaar van de nacompetitie in de Hoofdklasse A HVB en door dit resultaat promoveerde de club wederom, ditmaal dus naar de 4e Klasse van de zondag KNVB. In eerste instantie had Duindorp SV in deze wedstrijd de beste kansen op promotie, zeker toen de Scheveningers met 1-0 voor kwamen. Echter een kwartier voor tijd maakte Karel Zuidema voor Paraat gelijk en werd dit tevens de eindstand.

Paraat wist in deze nacompetitie van de 6 wedstrijden er 4 te winnen, 1 gelijk te spelen en 1 te verliezen. Met 9 punten, en een doelsaldo van 16 voor en 10 tegen, werden de mannen van trainer Jan de Pauw dus winnaar van de nacompetitie en promoveerde hiermee in twee jaar tijd van de 1e Klasse HVB naar de 4e Klasse KNVB.

Seizoen 1990-1991

Na de promotie van afgelopen seizoen werden de mannen van trainer Jan de Pauw in seizoen 1990-1991 ingedeeld in de 4e Klasse C van de KNVB met als tegenstanders: BEC, Concordia, Den Hoorn, Full Speed, GONA, Kranenburg, Naaldwijk, Quintus, RKDEO, Schipluiden en TEDO.

Helaas kon het eerste elftal van Paraat slechts één seizoen acteren op dit KNVB-niveau. In de eerste acht wedstrijden behaalde het team van Jan de Pauw nog 9 punten en kon men hiermee nog aardig meekomen met de andere teams uit de 4e Klasse C. Echter hierna eiste de te smalle selectie van Paraat zijn tol want uit de volgende twaalf duels werden slechts nog maar drie punten vergaard. Paraat eindigde zodoende met slechts 12 punten uit 22 wedstrijden (doelsaldo 30-74) op de laatste plaats in deze 4e Klasse C, zodat de club weer degradeerde naar de Haagse Voetbal Bond.

>

Seizoen 1991-1992

>

De indeling van Paraat 1 voor het seizoen 1991-1992 in de zondag Hoofdklasse B van de HVB luidde als volgt; BMT, DUNO, sv EOC, ESDO, HS Texas DHB, Oranjeplein, OSC, Paraat, REMO, Spoorwijk en SVH.

O.l.v. de nieuwe trainer Harold Felter draaide het eerste elftal van Paraat dit seizoen redelijk mee in de Hoofdklasse en eindigde men uiteindelijk bovenin de middenmoot. Van de 20 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en werd er 6 keer verloren. Met 23 punten, en een doelgemiddelde van 47 voor en 46 tegen, behaalde Paraat de vijfde positie. REMO werd dit seizoen kampioen met 30 punten.

Seizoen 1992-1993

De Hvv Paraat telde bij aanvang van het seizoen nog slechts 102 leden. Men kwam op de zondag uit met 4 seniorenteams en op de zaterdag met 1 seniorenelftal.

De zondag Hoofdklasse B van de HVB was voor het seizoen 1992-1993 als volgt samengesteld: Duindorp SV, Flamingo’s, Groen Wit’58, HS Texas DHB, sv Kijkduin, OSC, Paraat, Postalia, TEDO, VDS, VOGEL en VVM.

Het seizoen 1992-1993 was in sportief opzicht een matig seizoen voor Hvv Paraat. Het eerste elftal wist zich, ondanks vele blessures en schorsingen, te handhaven in de zondag Hoofdklasse HVB. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist Paraat er 7 te winnen, 4 gelijk te spelen en werd er 11 maal verloren. Met 18 punten, en een doelgemiddelde van 44 voor en 47 tegen, eindigde men op de negende positie van de ranglijst. Na twee seizoenen werd er afscheid genomen van trainer Harold Felter.

Door de vele blessures en schorsingen bij Paraat 1 werd het tweede elftal de dupe. Ondanks de goede inzet degradeerde Paraat 2 naar de 2e Klasse HVB. Het derde- en vierde- elftal van Paraat wisten zich te handhaven in de respectievelijke 3e- en 4e-Klasse van de HVB. De zaterdag 1 van Paraat was met een knappe vierde positie on de eindranglijst dit seizoen nog het beste geklasseerd.

>

Seizoen 1993-1994

>

De zondag Hoofdklasse B van de HVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel/Ornas, DUNO, ESDO, Graaf Willem II VAC, GSC, HS Texas DHB, sv Kijkduin, OSC, Paraat, VOGEL, VVP en sv Wassenaar.

Dries de Ridder was aangesteld als de nieuwe trainer van Paraat.

>

Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 10 maart 1994 werd het bestuur van de Hvv Paraat als volgt samengesteld: P. van Kesteren (voorzitter), J. van Kesteren (penningmeester), O. Kreffer (secretaris), G. van Leeuwen (vice-voorzitter), J. Makko (vice-penningmeester), R. de Wolff (commissaris) en H. Rog (commissaris).
Dit bestuur had als doelstelling om een zodanige basis binnen de club te creëren dat de voetbalclub Paraat op een langere termijn zelfstandig en met behoud van de eigen identiteit kon blijven functioneren.

Seizoen 1994-1995

Bij aanvang van het seizoen 1994-1995 telde Hvv Paraat nog slechts 98 leden. Het bestuur van Paraat schreef voor de zondagcompetitie 5 seniorenelftallen en voor de zaterdagcompetitie 1 seniorenteam in bij de KNVB.

De zondag Hoofdklasse B van de HVB was in het seizoen 1994-1995 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, DZS (De Zwarte Schapen), Full Speed, Graaf Willem II VAC, HDV, LYRA, Paraat, Postalia, De Postduiven, De Ster, TEDO en VVM.

De oude succestrainer Jan de Pauw was weer teruggehaald door Paraat. Dries de Ridder, de trainer van het voorbije seizoen, was bereid gevonden om De Pauw te assisteren.

Het eerste elftal van Paraat draaide onder trainer Jan de Pauw wederom een uitstekend seizoen en wist uiteindelijk ook de 3e Periodetitel te veroveren. Hiermee was men dus sowieso al verzekerd voor de nacompetitie. Paraat had dit seizoen alleen de pech dat De Postduiven het hele seizoen oppermachtig was.
Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist Paraat er 14 te winnen, 3 gelijk te spelen en werd er 5 keer verloren. Met 31 punten en een doelsaldo van 62 voor en 24 tegen eindigde men op een prachtige tweede positie van de ranglijst. De Postduiven werd met 37 punten kampioen.

In de nacompetitie moest Paraat strijden tegen De Zwarte Schapen, Lyra en BMT voor één promotieplaats naar de 4e Klasse KNVB. De strijd voor promotie ging uiteindelijk tussen Paraat en De Zwarte Schapen. In de laatste wedstrijd van deze nacompetitie moest Paraat uit voetballen tegen De Zwarte Schapen. D.Z.S. had aan een gelijkspel genoeg om te promoveren naar de KNVB en Paraat moest dus winnen!

De mannen van trainer Jan de Pauw overklaste De Zwarte Schapen helemaal en bij rust stond het 0-3 door doelpunten van Michel de Vreugd, Ezra Sakkee en John van Kesteren. Vlak na rust scoorde Michel de Vreugd zelfs de 0-4 en was de wedstrijd gelopen. De Zwarte Schapen kwamen nog terug tot 2-4 maar daar bleef het bij zodat Paraat wederom promoveerde, ditmaal naar de KNVB-klasse.

Paraat 1 Seizoen 1995-1996 - kopie-001Staand van links naar rechts; Jan de Pauw (trainer), Dries de Ridder, Michel de Vreugd, Ton Dillewaard, Aad Schuiten, Gerrit van Leeuwen, John van Kesteren, Willem Houweling, Dennis Simonis en Henk van Leeuwen. Zittend van links naar rechts Cock Swikkers, Ron van Dijk, John Vermolen, Albert Kanters, Harold Sakkee en Ezra Sakkee.

>

Seizoen 1995-1996

Door de steeds meer oplopende kosten werd het voor een kleine club als Paraat alsmaar moeilijker om het hoofd boven water te houden. Door middel van nog meer activiteiten en betere resultaten hoopte het bestuur de kantineomzet te verhogen.

De zondag 1 van Hvv Paraat werd in het seizoen 1995-1996 ingedeeld in de 4e Klasse B van de KNVB en trof hierin de volgende tegenstanders; BTC, Cromvliet, HS Texas DHB, Laakkwartier, ODB, OSC, Scheveningen, SOA, VVP, sv Wassenaar en WIK.

Vanaf dit seizoen werd er door de KNVB een nieuwe puntentelling ingevoerd. Een overwinning leverde tegenwoordig drie punten op i.p.v. twee.

Scheveningen was dit seizoen oppermachtig in de 4e Klasse B en werd zodoende dan ook met 53 punten kampioen. Het kleine Paraat, wederom o.l.v. van trainer Jan de Pauw, vocht dit seizoen lange tijd tegen degradatie maar wist zich uiteindelijk toch nog knap te handhaven voor de 4e Klasse. Van de 22 competitiewedstrijden werden er door Paraat 6 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 12 verloren. Met 22 punten en een doelsaldo van 43 voor en 75 tegen, eindigde men op een tiende positie van de ranglijst. Dit was gelukkig nog voor BTC (20 punten) en VVP (4 punten).

<

Seizoen 1996-1997

Bij aanvang van het seizoen 1996-1997 telde de Hvv Paraat nog slechts 73 spelende leden en 5 niet spelende leden.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1996-1997 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, HBS, LFC, ODB, OSC, Paraat, Quick Steps, SVLV, UDWS, VCC, Vredenburch en sv Wassenaar.

Op de Algemene ledenvergadering van donderdag 20 maart 1997 maakte het bestuur van Hvv Paraat bekend dat men iemand van een uitplaatsingsbureau in de hand had genomen die samen met een afvaardiging van het bestuur in overleg zou gaan met de gemeente en eventuele voorstellen van andere voetbalverenigingen zou gaan bekijken. Er volgde o.a. besprekingen met sv Bohemen over een mogelijke samenwerking of zelfs fusie, maar de komst van de voetbalverenigingen PGS en VOGEL naar het complex van sv Bohemen gooide roet in het eten.
Verder besloten alle aftredende bestuursleden om nog een jaartje door te gaan. Sterker nog, men wilde het bestuur van Hvv Paraat met twee nieuwe bestuursleden (A. de Ridder en J. van Leeuwen) uitbreiden. Het nieuwe bestuur was nu als volgt samengesteld: Peter van Kesteren (voorzitter), R.J. Toet (secretaris), J. van Kesteren (penningmeester), T. Swikker (wedstrijdsecretaris) en de commissarissen H. van Leeuwen, D. de Ridder en J. Macco.

Seizoen 1997-1998

In het (achteraf laatste) seizoen van Hvv Paraat werd er door het bestuur 4 seniorenelftallen voor de zondagcompetitie bij de KNVB ingeschreven.

Paraat 1 werd voor seizoen 1997-1998 ingedeeld in de zondag 4e Klasse C, samen met: Azzurri, Duindorp SV, DZS (De Zwarte Schapen), GSC-ESDO, HS Texas DHB, ODB, OSC, Quick Steps, SVH,VVM en WIK.

>

Eind mei 1998 hakte voorzitter Peter van Kesteren, samen met de andere zes bestuursleden waaronder zijn broer John van Kesteren (penningmeester) en Robert-Jan Toet (secretaris), de knoop definitief door en viel het doek voor de Haagse voetbalvereniging Paraat. De twee voornaamste redenen; een gebrek aan leden en het weinig rooskleurige plaatje voor de vereniging.
Alle leden, niemand uitgezonderd vroegen overschrijving aan naar GSC-ESDO aan de Erasmusweg in Den Haag. De afspraak werd gemaakt dat de ene zondag de huidige drie teams van Paraat thuis speelden en de andere zondag GSC-ESDO. En werd het complex van Hvv Paraat aan de Van Brienenlaan in Wassenaar, waar heel veel mooie herinneringen lagen, verlaten.

Het trieste einde van H.v.v. Paraat

Paraat 1932 – 1998. Het zou zo maar een tekst op een grafsteen ergens op een willekeurige begraafplaats kunnen zijn. Het zijn de jaartallen die in de geschiedenisboeken van Hvv Paraat in ieder geval nimmer zullen ontbreken. Liefst 56 jaar lang was Paraat niet weg te denken uit het amateurvoetbal in de regio. Het rood zwarte shirt, de zwarte broek en de rood zwart geringde voetbalsok, dat was Hvv Paraat.
Een gebrek aan kader, jeugd en een besluit van de gemeente Den Haag maakte in 1998 een triest einde aan de club, die bol stond van de gezelligheid, die in John ter Borg zijn beste trainer uit de clubgeschiedenis kende, die zijn beste speler ooit oude Jan Roland noemde, die ooit een kwartfinale HC Cup speelde en verder in de marge van Hoofdklasse HVB en vierde klasse KNVB zijn wedstrijden speelde.
Peter van Kesteren ging de geschiedenisboeken in als de voorzitter die het laatst de deur dicht deed op het roemruchte sportpark aan de Van Brienenlaan te Wassenaar, waar menig zangertje tot in de late uren na afloop van de gespeelde wedstrijden de kantine op zijn grondvesten deed trillen.

In april 2001 werden de terreinen van Paraat en Maasstraat door de eigenaar, de gemeente Den Haag, voor 1,6 miljoen gulden verkocht aan een rijke paardeneigenaar, die er een stoeterij zou beginnen.

Paraat stond niet bekend om zijn enorme successen. Toch waren ze er wel degelijk al bleef de club altijd in de vierde klasse van de KNVB hangen. Talenten bracht het summier voort. Van Kesteren: Ooit haalden we de kwartfinale van de HC cup. We speelden tegen ADO amateurs die tegen het einde van de wedstrijd pas de beslissende 1-3 tegen de touwen schopten. Eerder in het toernooi schakelden we het in de hoofdklasse KNVB spelende VCS zondag uit. Dit trouwens door met 1- 0 te winnen door een fantastisch doelpunt van Esra Sakkee.

Talenten hadden we ook, vervolgt Van Kesteren. De beste speler ooit in een Paraat shirt is en blijft voor mij oude Jan Roland. Die had, weet ik veel waar, kunnen spelen. Hij hield van de club en ging nooit weg. Een fantastisch mens. Natuurlijk was John de Pauw een geweldige speler, maar oude Jan Roland was completer. Karel Zuidema vertrok nadat hij bij Paraat had gespeeld naar RVC en haalde het eerste elftal in de hoofdklasse. Ongekend hoog onder onze oud-leden. Keeper Albert Kanters was ons grootste talent. Op zijn zeventiende speelde hij hier in het eerste, vertrok naar Maasstraat, verloor met deze club de HC Cup finale van VCS en kwam gelijk weer terug. Wij waren er blij mee, maar hij had er meer kunnen en moeten uithalen, kijkt Van Kesteren terug.

Uren en uren zou Van Kesteren nog kunnen praten over zijn club die nimmer meer uit zijn hart verdwijnt. Op de vraag waar het definitief misging, valt even een kleine stilte om vervolgens tot een opmerkelijke conclusie en uitspraak te komen: Wij hadden geen externe schuld, hoe gek het ook klinkt. We hadden wel wat mensen die er geld in hadden zitten, maar dat waren clubmensen. De gemeente, de belasting alles en iedereen is altijd netjes betaald. Wij moesten gewoon weg. De gemeente wilde perse huizen bouwen op onze grond. En je weet het, als je weg moet dan ga je weg. Nu rijd ik er nog wel eens langs en tien jaar na dato ligt het nog steeds braak en is er niets met de grond gebeurd. Het zal wel snel veranderen met de komst van de Amerikaanse ambassade, maar begrepen heb ik dat nooit. Laats heb ik het nog eens gevraagd aan een vertegenwoordiger van de KNVB, tijdens een vergadering. Natuurlijk wist hij geen duidelijk en helder antwoord te geven. We hadden er nog kunnen spelen!
, maar helaas.

Het is altijd een echte familieclub geweest. Ik noem ze zo op; de familie Simonis, de familie Roland, de familie Roest. Vele generaties hebben van deze families voor Paraat gespeeld.
Zelf heb ik in het beste elftal dat Paraat ooit heeft gehad, afscheid genomen van mijn carriëre als actief speler, zegt Van Kesteren. Albert Kanters, Dennis Simonis, Harald en Esra Sakkee, Henk van Leeuwen, Michel de Vreugd, Romeo Bonaparte en natuurlijk John de Pauw, als deze jongens niet waren uitgewaaierd naar andere clubs, hadden ze de tweede klasse kunnen bereiken. Daar zat heel veel voetbal in. En als het moest, ook de bekende botte bijl. Het mooie was, dat ik de oudste was van de groep en met de vaders van genoemde spelers ook ooit in het eerste van Paraat heb gespeeld.

Peter van Kesteren, een aimabele man met een voetbalhart vertelt ronduit over zijn cluppie. Er toont zich een glinstering in zijn ogen en een glimlach rond de mond als hij een echte Paraat anekdote uit de doeken doet: Ooit zaten we ver na middernacht nog aan de bar van het gezellige Paraat. De verhalen werden groter en groter en het volume van de stemmen gingen omhoog naar mate de drank langer vloeide door de kelen. En dan was het altijd opletten. Dan konden er zich wel eens mooie gebeurtenissen aandienen. Zo ook deze memorabele avond. De weddenschap was afgesloten en de lampen van het eerste veld moesten en gingen nog even aan. Dan hebben we het over ‘ s nachts om half drie wel te verstaan. Henneke van Leeuwen en Appie Wiericx waren de hoofdrolspelers van een sprint om het gehele veld in deze vroege ochtend. Het was geweldig om te zien. Twee vrienden die niet voor elkaar onder wilden doen en de strijd aan gingen in de nachtelijke uren. Het kon alleen bij vv Paraat. Zo nam Harrie Rog ooit “s ochtends om een uur of vier nog vijf strafschoppen op de keeper van het eerste elftal, omdat hij vond dat deze doelman niet scherp had getraind en dus wel wat extra ballen kon gebruiken. Geweldig was het om hier deel van uit te maken.

 

 

 

 

 

Palmares H.v.v. Paraat

Kampioenschappen:
1945-1946 3e klasse B HVB
1957-1958 1e klasse B HVB
1964-1965 1e klasse B HVB
1988-1989 1e klasse B HVB

Andere prestatie’s:
1975-1976 Als tweede geëindigd in de Hoofdklasse HVB, promotie naar de 4e Klasse KNVB
1989-1990 winnaar nacompetitie Hoofdklasse HVB, promotie naar de 4e Klasse KNVB
1994-1995 winnaar nacompetitie Hoofdklasse HVB, promotie naar de 4e Klasse KNVB

Parade der trainers bij H.v.v. Paraat:

1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 Cor Ravensbergen
1965-1966 ?
1966-1967 ?
1967-1968 ?
1968-1969 ?
1969-1970 ?
1970-1971 ?
1971-1972 ?
1972-1973 Jan van Leeuwen
1973-1974 ?
1974-1975 John ter Borg
1975-1976 John ter Borg (tot maart 1976) / Frans Sakkee (a.i)
1976-1977 Aad van Rooyen
1977-1978 Aad van Rooyen
1978-1979 Aad van Rooyen
1979-1980 ?
1980-1981 ?
1981-1982 ?
1982-1983 ?
1983-1984 ?
1984-1985 ?
1985-1986 Charles Matla
1986-1987 Charles Matla
1987-1988 Jan de Pauw
1988-1989 Jan de Pauw
1989-1990 Jan de Pauw
1990-1991 Jan de Pauw
1991-1992 Harold Felter
1992-1993 Harold Felter
1993-1994 Dries de Ridder
1994-1995 Jan de Pauw
1995-1996 Jan de Pauw
1996-1997 Robert Burcky / Jan Simonis
1997-1998 Dries de Ridder

Parade der voorzitters bij H.v.v. Paraat:

1932-???? Vastenburg
???? -???? W.Smal
???? -???? Geert Schuemie
???? -???? ?
1947-1977 Jan Roest
???? -???? ?
???? -???? D.Klinkenberg
????- 1980 Jan Roest (a.i.)
1980-1990 F.Sakkee
1990-1998 Peter van Kesteren

Terreinen waar H.v.v.Paraat heeft gevoetbald:

Leyweg
Fruitweg
Zuiderpark (2e gedeelte)
?
van Brienenlaan te Wassenaar

Erevoorzitter(s) Paraat:

Jan Roest

Ereleden Paraat:

Chris Toet
?
?

Lid van Verdienste van Paraat:

?
?
?
?

Zijn we allemaal nog naar op zoek….