Sv Wassenaar, sv

Wassenaar
01-08-1931 - Heden

 

sv Wassenaar

Sportpark Kerkehout
Charlottestraat 7
2245 VW Wassenaar ZH
Telefoon: 070-5179748

 

20151015_111236

De oprichting van sv Wassenaar

Nadat er in de jaren 1915 en 1921 eerdere pogingen waren mislukt om een sportvereniging in Wassenaar Zuid op te richten, werd op 1 augustus 1931 een nieuwe poging gedaan. Onder andere de heren H.J. Willems, N. Fokkens en H. Mulder trapte al een tijdje een balletje op een grasveldje aan de Agathastraat en besloten een poging te wagen om een voetbalvereniging op te richten.
Op 1 augustus 1931 vond er een oprichtingsvergadering plaats in de rijwielherstelplaats van Gerrit Zwaan aan de Rijksstraatweg waar 17 leden bij aanwezig waren. In de garage van de heer Tesselhof vond toen definitief de oprichting van SV Wassenaar plaats. Er werd gekozen om een (S)port (V)ereniging op te richten i.v.m. de bedoeling om naast voetbal ook andere sporten te gaan beoefenen, maar daar kwam voorlopig niets van.
Er werd een bestuur gekozen die bestond uit: L.P. van der Klaauw(voorzitter), A. de Lijster(secretaris), H.J.Willems(penningmeester) en de heren I.de Boer, J.Besterman, N. Meyer en G. Veerman.
De kleuren waarin de  sv Wassenaar ging spelen was een shirt met in de middenbaan de kleur groen geflankeerd aan beide zijden door twee witte banen, als short een zwarte broek en de kousen waren groen/wit gekleurd. De motieven van deze kleurencombinatie zijn niet geheel duidelijk geworden maar waarschijnlijk werd deze kleuren gekozen om een zo duidelijk mogelijk onderscheid te maken met de andere Wassenaarse voetbalvereniging Blauw Zwart.

Nadat de organisatorische zaken waren geregeld, moest er voor een terrein gezorgd worden. De jonge vereniging kon voor “een paar centen” van landeigenaar Jochems een stuk weiland pachten, dat schuin achter de huizen van het Mariaplein lag en zich uitstrekte tot aan de Wittelaan (zie schets).

Dit  stuk grond werd opgeknapt en werd het eerste, en lange tijd het enige, veld van de sv Wassenaar. Het was een ideaal veld vanwege de hoge ligging (50 cm hoger ten opzichte van de omringende weilanden). De Wassenaarsche Bouwvereniging, die in deze periode een sociaal woningbouwproject uitvoerde in de wijk Kerkehout, zorgde voor twee bouwketen die als kantine en kleedruimte zouden gaan dienen.

Zo kon het gebeuren dat de burgemeester van Wassenaar (J.J.M. Wiegman) al op 25 augustus 1931 de officiële opening van het sv Wassenaar-terrein verrichtte. Een kinderfeest zette het geheel extra luister bij.

20151015_101508De brug, die toegang gaf tot het veld en waar de heren Blankespoor en Zonneveld voor de entree-heffing zorgden.

Seizoen 1931-1932

Alle begin is moeilijk want een beginnende vereniging heeft natuurlijk met kinderziektes te kampen, dat gold dus ook voor de sv Wassenaar. De accommodatie moest nog meer verbeterd worden, het ledenaantal moest toenemen, de bestuurlijke organisatie moest gestroomlijnd worden en last but not least moest de sv Wassenaar sportieve erkenning krijgen door middel van prestatie’s.

In de loop van het seizoen 1931-1932 hadden zich maar liefst 136 leden zich aangemeld bij de sv Wassenaar. In het eerste seizoen van de club waren er drie elftallen actief, meer elftallen konden niet meer tijdig bij de voetbalbond worden ingeschreven.
De sportieve resultaten in het eerste seizoen van de sv Wassenaar mochten er zijn. Het eerste elftal, spelend in de zondag 3e Klasse HVB, presteerde al meteen goed en eindigde in haar eerste competitieseizoen op de tweede plaats met 98 doelpunten voor en 24 tegen, achter kampioen Vredestein 2. Seriewedstrijden in H.V.B.-verband leverde een eerste prijs op.
De deelname aan de H.V.B.-bekercompetitie was minder succesvol. Wegens slechte opkomst van spelers (ook toen al een doorn in het oog van de elftal-commissie) leed sv Wassenaar in de eerste ronde een 3-0 nederlaag tegen SEP 2.

De kop was eraf. De sv Wassenaar had haar eerste verenigingsjaar er op zitten en was levensvatbaar gebleken.

Seizoen 1932-1933

De jaren dertig waren sombere crisisjaren. Heel veel mensen waren werkloos en het woord bezuinigen was de nationale slogan, kortom het was nu niet de periode dat de mensen een optische kijk in de toekomst hadden. Actieve sportbeoefening was dus een welkome afleiding van de dagelijkse beslommeringen en in dit opzicht leverde de sv Wassenaar dus een belangrijke bijdrage om in een spannende tijd een beetje ontspanning te geven.
Onder andere de heren I. de Boer, J. Grimme, H.A.N. Jansse sr, L. van der Klaauw, A. de Lijster, N. Meijer, H. Olij sr, P. Oostrum sr, H. Remmerswaal en H.J. Willems offerden veel vrije tijd in om de vereniging draaiende te houden.

Sportief ging het de sv Wassenaar in het tweede seizoen voor de wind. De club groeide gestadig en in het seizoen 1932-1933 trokken maar liefst vijf seniorenelftallen de wei in om de Wassenaar-kleuren te verdedigen. De behoefte aan jeugdvoetbal diende zich ook aan bij de sv Wassenaar en een jeugdafdeling kwam er dit seizoen. Met de vijf seniorenelftallen en een jeugdafdeling was er nu het gehele weekend bedrijvigheid op en om de sportvelden van “Kerkehout”.

Het eerste elftal bereikte in de competitie, samen met de nabij gelegen v.v. Zuidwerf, een gedeelde eerste plaats van de 3e Klasse HVB. De beslissingswedstrijd werd weliswaar verloren maar toch besloot de voetbalbond dat ook de sv Wassenaar mocht promoveren naar de 2e Klasse HVB.

20151015_101812Sv Wassenaar 1 werd in het tweede seizoen van haar bestaan mede kampioen van de 3e Klasse van de HVB  en promoveerde hiermee naar de 2e Klasse. Staand v.l.n.r. twee ballenjongens,Cor Wielders,Willem vd Ham, Leo vd Ham, Henk Donders, Arend Krosse, Adriaan vd Ham, Herman Veerman, Gerard Remmerswaal en nog een ballenjongen. Zittend Bas van Gent, Cor Goor en Piet Kiemel.

Ook het 2e elftal van sv Wassenaar werd in het seizoen 1932-1933 kampioen en promoveerde zodoende, samen met het eerste elftal, naar de 2e Klasse HBV.

Seizoen 1933-1934

De accommodatie, waarmee de sv Wassenaar begonnen was, onderging in de eerste jaren een belangrijke wijziging. De twee bouwketen (kantine en kleedruimte) voldeden niet meer maar geld om iets nieuws te bewerkstelligen was er bijna niet. Het had dan ook heel wat voeten in de aarde om een nieuwe consumptietent te bouwen maar de nieuwe kantine kwam er, weliswaar in eerste instantie zonder “Franse dakpannetjes” want die waren te duur.

20151015_101958De eerste stenen “consumptietent” van de sv Wassenaar.

De watervoorziening voor de kleedruimte was ook een verhaal apart. Aanvankelijk moesten de spelers zich wassen met slootwater, dat met aluminium schaaltjes uit de sloot werd geschept. Later werd er d.m.v. een vleugelpomp en een reservoir voor water gezorgd.

In het seizoen 1933-1934 nam de heer H.A.N. Jansse sr de voorzittershamer over van L.P. van der Klaauw. N. Meijer was secretaris en H.J. Willems nog steeds penningmeester.

Het verblijf in de 2e Klasse HVB was slechts van korte duur. Het eerste elftal bereikte uiteindelijk de tweede plaats in de competitie, achter kampioen De Ooievaars 2. Ook met deze tweede plaats promoveerde sv Wassenaar 1 wederom, ditmaal naar de 1e Klasse van de HVB. Het derde seizoen van de sv Wassenaar verliep sowieso zeer succesvol want het tweede elftal werd wederom kampioen.

Seizoen 1934-1935

De opzet van de vereniging om naast het voetbal ook andere takken van sport, zoals atletiek en korfbal, te gaan beoefenen kwam in eerste instantie maar niet van de grond. Atletiek werd wel, gedurende de zomermaanden, op Kerkehout gedaan maar de korfbal-tak (bedoeld om vrouwen bij de sport te betrekken) kwam maar niet van de grond.
De ontspanning gebeurde niet alleen op het sportieve vlak. De wijk Kerkehout had in die tijd nog geen buurtvereniging, zodoende was de sv Wassenaar ook een gezelligheidsvereniging. Jaarlijks in de maand augustus werd er op het terrein voor de hele buurt zomerfeesten georganiseerd met o.a. een kinderfeest, opgeluisterd door radiomuziek, en de grote attractie was de gekostumeerde voetbalwedstrijden, die bij zo’n 1600 toeschouwers een “lachziekte” opbracht. Kortom een jaarlijks terugkerend feest waaraan de gehele wijk plezier aan beleefde.

Er volgde een kleine bestuurswisseling binnen de sv Wassenaar plaats want de heer H.G. Th. Remmerswaal nam de taak van secretaris over van de heer N. Meijer.

In het seizoen 1934-1935 kwam het eerste elftal van sv Wassenaar dus in de hoogste klasse van de HVB uit. In deze Klasse zou de sv Wassenaar vier seizoenen in uitkomen.

Seizoen 1935-1936

Successen en teleurstellingen wisselden elkaar af, en zo ging het ook met bestuursleden. Het ene bestuurslid kwam en de andere vertrok weer, maar gelukkig ging dit steeds in een goede harmonie, zodat er voortdurend een frisse wind door de vereniging bleef waaien. De heer Jansse sr was dit seizoen nog wel de voorzitter van sv Wassenaar, ditmaal gesteund door secretaris H.B. van Beesten en penningmeester L.P. van der Klaauw.

De sv Wassenaar werd steeds meer versterkt door (vaak goede) voetballers van omliggende verenigingen, die langzaam over de kop gingen. Zo was er bijvoorbeeld een “wilde” club v.v. Reigersbergen, die bij Duindigt speelde. Dit team stapte voor aanvang van het seizoen 1935-1936 bijna in zijn geheel over naar sv Wassenaar. Eén van de bekende spelers van v.v. Reigersbergen was A. Houps, de man die hierna nog jarenlang het eerste elftal zou aanvoeren.
Een andere bron voor latere eerste elftalspelers vormde de ter ziele gegane R.K.S.V. Nubia, die een terrein aan de Raaphorstlaan bespeelde. Vanuit deze club kwamen spelers zoals P. Remmerswaal en C. van Wissen. Tegenwerking van de kant van de Rooms Katholieke kerk, om bij een “algemene vereniging” zoals sv Wassenaar te gaan voetballen mochten dus niet baten.

De sv Wassenaar was (en is) een vereniging waar iedereen welkom was, rang, stand of geloof was bijzaak.

Seizoen 1936-1937

Ook in het seizoen 1936-1937 vond er een mutatie plaats in het bestuur van de sv Wassenaar. J.M. Grimme werd gekozen als de nieuwe voorzitter en L. van de Snoek als secretaris. Oud voorzitter Van der Klaauw bleef aan als penningmeester.

Tijdens het seizoen 1936-1937 kreeg het verenigingslevens binnen de sv Wassenaar een extra dimensie, toen besloten werd om een clubblad te gaan uitgeven. A. Houps en de toenmalige secretaris L. van de Snoek namen de redactie ervan op zich. Op 18 maart 1937 zag het eerste clubblad “de Brug”, genaamd naar het bruggetje, dat toegang tot het veld gaf het levenslicht. We moeten ons overigens geen overdreven voorstellingen maken van het clubblad, want het ging vaak om één of twee gestencilde velletjes papier, waarop opstellingen en bestuursmededelingen gepubliceerd werden.

Het eerste elftal van sv Wassenaar was sterk verjongd, met als gevolg dat men beslag wist te leggen op de H.V.B.-beker.

Seizoen 1937-1938

De verjongen binnen het eerste elftal deed de club goed. In een competitie met nog drie eerste elftallen (Petrolea, ESDO en PCK) en zes lagere elftallen  (TONEGIDO 2,VDS 2, OB 2(uit Delft), BTC 2, HBS 5 en DHC 5) werd sv Wassenaar 1 in het seizoen 1937-1938 met overmacht kampioen van de zondag 1e Klasse C. Van de 18 competitiewedstrijden werden er maar liefst 17 gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld en behaalde sv Wassenaar een doelgemiddelde van 106 voor en 19 tegen.
Na het behaalde kampioenschap werd sv Wassenaar ook Algeheel kampioen van de HVB.

Seizoen 1938-1939

Het behalen van het kampioenschap in de 1e Klasse C van de HVB betekende dus ook dat de sv Wassenaar was gepromoveerd naar de zondag  4e Klasse van de KNVB. Dit alles geschiedde in slechts zeven jaar tijd. De sv Wassenaar kwam dus voor het eerst in haar bestaan uit in de (K).N.V.B. Dat vereiste enige technische en organisatorische aanpassingen. Zo werd o.a. de administratie uitgebreid en het veld verbeterd.

De successen van sv Wassenaar 1 bleven in het seizoen 1938-1939 maar doorgaan want ook in de zondag 4e Klasse A werd men dit seizoen kampioen. Aan het einde van het eerste (K).N.V.B.-jaar kon de sv Wassenaar dus wederom de kampioensvlag hijsen en had de club maar liefst 7 punten voorsprong op de nummer twee van de eindranglijst.

20151015_102443In 1938 promoveerde Wassenaar uit de 1e klasse van de HVB naar de 4e klasse van de KNVB. Staand v.l.n.r. Henk Donders, Hennie Hendriks, Wim Verwoerd, Chris Buytelaar, Piet Remmerswaal en Gerard Buytelaar. Zittend Jan Assendelft, Cor Heemskerk, Bram Houps, Wim van Rhijn en Henk van der Horst.

In een extra competitie met de kampioenen van de andere 4e Klassers De Ooievaars, VDS en Schoonhoven moest men gaan uitmaken wie er zou gaan promoveren naar de 3e Klasse KNVB. De Ooievaars en sv Wassenaar eindigden gelijk en daarom volgde er een beslissingswedstrijd. Voor maar liefst 10.000 toeschouwers moest sv Wassenaar, in het grote VUC-stadion aan de Schenkkade te Den Haag,  de eer laten aan De Ooievaars (1-4).

Het tweede elftal van sv Wassenaar won wel de beslissingswedstrijd tegen PDK en wipte hiermee de 1e Klasse van de HVB binnen.

Seizoen 1939-1940

Intussen hadden zich boven Europa donkere wolken samengepakt. In september 1939 brak de Tweede Wereldoorlog uit. Zowel in sportief als bestuurlijk opzicht brak er binnen de sv Wassenaar een moeilijke tijd aan. De gevolgen van de mobilisatie deden zich al spoedig gevoelen want vele spelers waren niet meer beschikbaar. Om het eerste elftal op sterkte te houden moesten de lagere elftallen verzwakt worden.

Tijdens het seizoen 1939-1940 vond er in het bestuur van de sv Wassenaar wederom een wisseling in het bestuur plaats. Voorzitter Grimme trad af en werd opgevolgd door de heer W.J.F. Wijnholds. De heer H.G. Th. Remmerswaal nam de taak van secretaris weer over van L. v.d. Snoek.

De sv Wassenaar kon in het seizoen 1939-1940 nog 5 elftallen op de been brengen. De competitie 1939-1940, waarin sv Wassenaar 1 wederom zeer goed presteerde, werd omgezet in een noodcompetitie en werd na de Duitse inval in mei 1940 geheel stopgezet.Het eerste elftal was (alweer) kampioen geworden van de noodcompetitie maar van promotiewedstrijden spelen kwam uiteraard niets meer van terecht.

Seizoen 1940-1941

De snelle demobilisatie in de zomer van 1940 zorgde ervoor dat er weer vele leden beschikbaar waren voor de sv Wassenaar. Onder leiding van de nieuwe voorzitter J.J. de Nijs werd er als het ware een nieuwe start gemaakt.
Allereerst werd er binnen de sv Wassenaar een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam van het clubblad. De winnaar werd J. Remmerswaal met de naam S.V.W. Revue.

In het seizoen 1940-1941 zagen we een enorme ledenaanwas zodat de sv Wassenaar met 10 elftallen, waaronder 4 adspiranten (jeugd)teams de competitie inging. Er werd zelfs gesproken om een zaterdagmiddag-elftal op te richten maar dit gebeurde toch niet. Om iedereen te kunnen laten voetballen moest er eigenlijk een tweede veld op Kerkehout bijkomen. Hierover werden in december 1940 onderhandelingen gevoerd met de gemeente Wassenaar. Met succes want de sv Wassenaar kreeg vrij spoedig de beschikking over een tweede veld, gelegen pal naast het eerste veld.

Tijdens dit seizoen werd er op “Kerkehout” ook nog een overdekte tribune in gebruik genomen.


Links de eerste overdekte tribune voor 50 personen, die in 1940 in gebruik werd genomen. Rechts de omslag van het clubblad in de oorlogsjaren. Vanwege de papierschaarste in de oorlog werden de leden opgeroepen oude omslagen voor hergebruik in te leverenIn mei 1943 moest zelfs helemaal gestopt worden met het maken van een clubblad.

Sportief ging het in het seizoen 1940-1941 ook uitstekend met de sv Wassenaar want het eerste elftal werd wederom kampioen, ditmaal van de zondag 4e Klasse D (K)NVB. Door het winnen van alle vier de promotiewedstrijden tegen DHL en Haastrecht promoveerde de Wassenaarse club naar de 3e Klasse van de (K)NVB.

Ook het 2e elftal van sv Wassenaar promoveerde in het seizoen 1940-1941. Na eerst, samen met Vredenburch, gelijk te zijn geëindigd op de bovenste plaats volgde er een beslissingswedstrijd op het terrein van VUC aan de Schenkkade. De sv Wassenaar 2 wist deze beslissingswedstrijd met 4-1 te winnen en promoveerde hiermee naar de reserve 3e Klasse van de (K)NVB.

Seizoen 1941-1942

Een domper op de feestvreugde was echter dat de oorlogsomstandigheden het niet toestonden het tweede lustrum van de sv Wassenaar in augustus 1941 te vieren. Ook konden de zomerfeesten op het terrein van “Kerkehout” geen doorgang vinden.

Er werd echter ook nog gevoetbald. Het was weliswaar een noodcompetitie, maar sv Wassenaar kon met tevredenheid terugzien op het eerste seizoen in de zondag 3e Klasse (K)NVB. In een fel gevecht om de titel werd uiteindelijk ASC kampioen en eindigde sv Wassenaar op een keurige tweede plaats.

Door de ledengroei van het vorig jaar werd er in het seizoen 1941-1942 pupillen (voetballertjes tussen 10 en 12 jaar) in de vereniging opgenomen.

Seizoen 1942-1943

In de loop van het jaar 1942 begonnen de Duitsers Nederlandse arbeidskrachten voor hun eigen oorlogsindustrie te rekruteren. Hieronder bevonden ook sv Wassenaar-leden, die verplicht werden gesteld om in het buitenland te gaan werken. Hierdoor kwamen vele elftallen incompleet te staan en die zodoende niet zo gemakkelijk opgevuld konden worden.

Het tweede jaar in de zondag 3e Klasse (K)NVB werd door sv Wassenaar 1 ongeslagen het kampioenschap behaald. Echter ook deze competitie was een nood competitie zonder promotie- en degradatieregeling.

Seizoen 1943-1944

Aan het einde van het seizoen 1943-1944 zouden er wel promotiewedstrijden gespeeld mogen worden om een plaats in de zondag 2e Klasse (K)NVB. Hieraan mochten alle 3e Klasse-kampioenen van de seizoenen 1942-1943 en 1943-1944 deelnemen. De sv Wassenaar was in het seizoen 1943-1944, met één punt achterstand, tweede geworden achter kampioen Westerkwartier.

In de promotiecompetitie moest sv Wassenaar nog een 8 wedstrijden spelen om uiteindelijke promotie te kunnen bewerkstelligen. De sv Wassenaar speelde een aantal spectaculaire wedstrijden, die door vele supporters bezocht werden. Zo werden er bijvoorbeeld extra tribunes bij gezet tegen VFC waardoor er maar liefst 3800 toeschouwers naar de wedstrijd Wassenaar-VFC (2-3) konden kijken. Een record aantal toeschouwers ooit op “Kerkehout”. De wedstrijd Fortuna Vlaardingen-Wassenaar eindigde zelfs in 6-6, waarin de sv Wassenaar in de tweede helft een grote achterstand goedmaakte. De krachtsverschillen in de nacompetitie waren minimaal, maar Wassenaar viste met 7 punten (uit 8 wedstrijden, oude telling) helaas net achter het net.

In de loop van de oorlog werden de ongemakken steeds groter. De reismogelijkheden werden steeds minder, bijna geen banden meer, geen licht, geen verwarming en een gebrek aan papier. Uiteraard hadden alle verenigingen daarmee te maken. Het lot van de sv Wassenaar stak nog gunstig af tegenover dan dat van zoals Blauw Zwart en Svv Scheveningen, die op last van de bezetter hun velden moesten afstaan. Beide verenigingen vonden tijdelijk onderdak bij de sv Wassenaar. Ook de Zuid-Hollandse Windhondenvereniging hield tijdens de oorlog wedstrijden op het Wassenaar-veld.

Seizoen 1944-1945

Het seizoen 1944-1945 werd een onvergetelijk verenigingsjaar. Heel het verenigingsleven kwam stil te liggen door het sportverbod van september 1944. In heel Nederland vond er dus geen competitie meer plaats. Bovendien moest in september 1944 heel de wijk “Kerkehout” in opdracht van de bezetters worden ontruimd. Ook de accommodatie van sv Wassenaar moest dus onbeheerd worden achtergelaten.

In de maand november werden in Den Haag en omgeving door de Duitsers razzia’s gehouden, waardoor vele mensen moesten onderduiken, zo ook het sv Wassenaar-bestuur. Een verschrikkelijke periode brak er aan met de hongerwinter. Deze hongerwinter eiste ook zijn tol aan enkele sv Wassenaar-leden. Een mislukte lancering van een V2-raket bracht het clubhuis een behoorlijke schade toe.

Toen de terreinen in mei 1945, na de bevrijding, aan een inspectie onderworpen werden, bleek de totale schade aan het complex echter mee te vallen. In juni 1945 werden er, na een onderbreking van een klein jaar, alweer de eerste wedstrijden gespeeld op het Wassenaar-terrein.
Zoals voor vele de jaren na de Tweede Wereldoorlog in het teken stond van de wederopbouw, zo ook had de sv Wassenaar ook haar idealen. Het grote sportieve doel waarop men zich ging richten was het bereiken van de zondag 2e Klasse KNVB.

Seizoen 1945-1946

Het was curieus te moeten constateren dat gedurende de zomermaanden van 1945 dat fusie geruchten de ronde deden. Een eventueel samengaan van Blauw Zwart met de sv Wassenaar zou een gezonde 2e Klasser opleveren. Bovendien zou dan de onderhandelingspositie ten opzichte van de gemeente Wassenaar bij het verkrijgen van een nieuw sportpark versterken. Deze fusiegeruchten werd geïnspireerd door de veldennood van de v.v. Blauw Zwart. Het bleef echter bij geruchten! Blauw Zwart vond nog wel enige tijd onderdak op sportpark Kerkehout maar kon daarna weer gewoon op haar eigen velden terecht.

In het najaar van 1945 werd de competitie hervat. Ondanks de schaarste aan sportkleding en voetbalschoenen en de reismoeilijkheden, werd de herstelcompetitie snel omgezet in een gewone competitie. Het eerste elftal van de sv Wassenaar eindigde in het seizoen uiteindelijk op de derde positie van de zondag 3e Klasse KNVB.

Met veel elan begon het eerste elftal van sv Wassenaar aan de voorwedstrijden om de KNVB beker, waarin werd gewonnen van BMT, VUC en HBS. De sv Wassenaar plaatste zich hiermee voor de eindronde, die echter jammer genoeg niet werd gespeeld. Verder geen opzienbarende resultaten dit seizoen bij het eerste elftal van sv Wassenaar. Het tweede elftal behaalde in het seizoen 1945-1946 wel succes door te promoveren naar de reserve 2e Klasse KNVB.

Seizoen 1946-1947

Wederom gooiden politieke problemen roet in het eten. De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië en de daaropvolgende politionele acties vereisten een uitbreiding van het Nederlandse leger. De dienstplicht werd dus een zeer storende factor voor het verenigingsleven, zo ook dus bij de sv Wassenaar. Zoals elders werden er ook veel prominente spelers van sv Wassenaar opgeroepen voor militaire dienst om naar Indonesië te vertrekken.
Zo goed en zo kwaad als het ging werd het contact met de vereniging in stand gehouden door het toezenden van clubbladen.

Het eerste elftal van sv Wassenaar eindigde in het seizoen 1946-1947 uiteindelijk toch nog op een keurige vijfde positie van de zondag 3e Klasse KNVB.

Seizoen 1947-1948

Zoals gezegd was de situatie in Nederlands Indië een storende factor binnen sv Wassenaar. Het tijdelijk wegvallen van een aantal veelbelovende jongelingen was een geduchte aderlating. Alle elftallen hadden hieronder te lijden zodat de sv Wassenaar bij aanvang van het seizoen 1947-1948 een elftal uit de competitie moest terugtrekken.

Ondanks dit alles eindigde het eerste elftal van sv Wassenaar dit seizoen als tweede op de ranglijst van de 3e Klasse KNVB.

Seizoen 1948-1949

Van 1945 tot 1948 speelde de voetbalvereniging PTT nog om de andere week op zaterdag tegen een vergoeding van f. 100,- huur per jaar. Toen de v.v. PTT de huur was opgezegd, was er ruimte voor seniorenvoetbal op zaterdag.

Door de heren J.W. van Laar, H. Oudshoorn en M. Veerman werd er aan het begin van seizoen 1948-1949 een verzoek gedaan tot de oprichting van een Zaterdagmiddag-elftal. In een bestuursvergadering, gehouden op donderdag 30 september 1948 ten huize van I. de Boer, werd besloten de volle medewerking te verlenen aan de oprichting van een Zaterdagmiddag-elftal.
De oprichting van een zaterdagmiddagelftal kwam nu in volle gang. Voor de voetballers in de gemeente Wassenaar, die om principiële redenen niet op zondag wilde spelen, werd nu een unieke kans geboden om alsnog te kunnen gaan voetballen. Het bestuur van de sv Wassenaar liet hiervoor een advertentie in de krant plaatsen.
Zodra er zich genoeg voetballers hadden aangemeld zou men trachten om in het seizoen 1949-1950 deel te gaan nemen aan de competitie.

Enkele liefhebbers voor het zaterdagvoetbal gaven zich meteen op en er volgde meerderen. Toen er een voldoend aantal personen zich hadden aangemeld kon men uiteindelijk een elftal formeren en werden er vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd.
Op zaterdag 12 maart 1949 speelde het Zaterdagmiddag-elftal van sv Wassenaar haar eerste vriendschappelijke wedstrijd tegen een elftal van de Amsterdamse Bank uit Den Haag. Ondanks de 1-3 nederlaag was er toch reden voor tevredenheid. In deze wedstrijd was K. Mulder de eerste doelpuntenmaker van de zaterdag van sv Wassenaar.

Op zaterdag 30 maart 1949 werd op het terrein aan de Hoornweg, nabij de Hoornbrug te Rijswijk, vriendschappelijk gespeeld tegen Semper Altius. De zaterdag 1 van sv Wassenaar verloor, maar de uitslag kunnen we niet meer achterhalen. Maar de opstelling van sv Wassenaar hebben we wel kunnen achterhalen. De zaterdag 1 had in deze wedstrijd slechts 13 spelers beschikbaar. De opstelling was; P. Werner, G. Beck, C.T. v.d. Ploeg, W. Burgerman, J.W. van Laar, D. van Veen, C. van Laar, J. Koenen, W. Huner, J. Eisema en H. beck. Reserves waren P. van Laar en W. Hakkenbroek. Leider M. Veerman.

De zaterdag-afdeling van de sv Wassenaar kreeg een eigen bestuur en elftalcommissie.

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1948-1949 uit de volgende clubs samengesteld: Concordia, DHS, De Hollandiaan, Laakkwartier, Leonidas, De Musschen, VDL, VIOS en sv Wassenaar.

Over het eerste elftal van de zondagafdeling van sv Wassenaar was dit seizoen weinig te vermelden en eindigde uiteindelijk op de zevende plaats van de ranglijst in de 3e Klasse KNVB.  

Seizoen 1949-1950

Naarmate de jaren vorderde werd de vereniging groter en groter. Het aantal teams bij de sv Wassenaar groeide weer snel, dat kwam mede door het terugkeren van veel spelers uit Nederlands Indië.

Na vele oefenwedstrijden te hebben gespeeld ging het er nu om spannen. Het bestuur van de sv Wassenaar had voor het seizoen 1949-1950 definitief een zaterdagelftal voor de competitie ingeschreven. Sterker nog, er hadden zich in totaal 27 voetballers aangemeld voor de zaterdagcompetitie dus werden er zelfs twee elftallen bij de voetbalbond ingeschreven.

Wassenaar 1 werd ingedeeld in de zaterdag 3e Klasse D met als tegenstanders; Escher Boys 2, RHV 1, Klokken Toren Boys 5, MVM (Marine)2, NRK 1 en Semper Altius 4.
Op zaterdag 10 september 1949 om 16.15 uur werd de eerste competitiewedstrijd gespeeld en wel uit bij Bizon 2. De sv Wassenaar kwam tijdens deze eerste officiële wedstrijd met de volgende opstelling in het veld:  P. Werner, C.T. v.d. Ploeg, W. Burgerman, J. van der Does, A. Honders, J. van Laar, A. Tesink, F. Koenen, W. Koegler,  J. Eisema (aanvoerder) en J. Berends. Reserves waren P. van Laar, W.P. v.d. Krogt en C. van Laar. Leider M. Veerman.

De eerste competitiewedstrijd tegen Bizon 2 leverde tevens de eerste overwinning op voor de sv Wassenaar want door een doelpunt van F. Koenen werd het 0-1. Het instellen van een zaterdagafdeling bij de sv Wassenaar bleek in een grote behoefte te voorzien. Twee elftallen namen met succes deel aan de competitie want zowel het 1e- als 2e-elftal stond aan het einde van het jaar 1949 op de eerste plaats van hun afdeling. Ondertussen groeide de zaterdagafdeling van sv Wassenaar nog steeds zodat het bestuur met de gedachte liep om zelfs een derde elftal bij de KNVB in te schrijven.

Na een uiterst succesvol seizoen werd het eerste elftal van sv Wassenaar op 25 maart 1950 kampioen van de zaterdag 3e Klassse D van de HVB door met 9-0 bij Esscher Boys te winnen. Het 2e elftal werd op het nippertje geen kampioen,
Na wat oefen- en bekerwedstrijden begon voor het eerste elftal pas op 27 mei 1950 de promotiewedstrijden Als eerste moest er tegen JAC worden aangetreden en werd uiteindelijk met 6-1 gewonnen. Tegen Westvliet werd een 1-4 overwinning behaald en uit tegen JAC werd het 0-2 zodat de zaterdag 1 van sv Wassenaar meteen in haar eerste seizoen promoveerde naar de 2e Klasse van de HVB.

Vanaf het begin van de jeugdafdeling werden de jeugdleden van sv Wassenaar bij overgang naar de senioren automatisch overgeschreven naar de zondagafdeling. Dit was nog steeds zo maar wilde de jeugd nu naar de zaterdagafdeling dan moest men actie ondernemen.

Het seizoen 1949-1950 stond bij de zondag 1 van sv Wassenaar vooral in het teken van de opbouw van de ploeg. In dit seizoen eindigde de zondag 1 op de vierde plaats van de competitie in de 3e Klasse KNVB.

Een opvallende gebeurtenis dit seizoen was te melden bij het vijfde elftal van sv Wassenaar. Op een sombere novemberdag van het jaar 1949 maakte de vaderlandse hardloop-kampioen en tweevoudig brons-winnaar op de 1500- en 5000 meter van de Olympische Spelen van 1948 te Londen, Wim Slijkhuis, zijn opwachting in dit elftal. Een conflict tussen hem en de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, waarin de amateurbepalingen in het geding waren, bracht hen ertoe de atletiek een tijdje de rug toe te keren en zijn geluk in het voetbal te gaan beproeven. Deze zaak trok enorme belangstelling van de media. Het zal dan ook nooit eerder of later voorgekomen zijn, dat er voor een wedstrijd in de Haagse onderafdeling tussen sv Wassenaar 5 en Cromvliet 6 zoveel media en toeschouwers aanwezig waren op het Wassenaar-terrein. Persfotografen, verslaggevers en zelfs een radio-reportage auto van de AVRO waren bij deze wedstrijd aanwezig. De toeschouwers stonden zes, zeven rijen dik langs het veld en zagen sv Wassenaar 5 met 5-1 winnen. Wim Slijkhuis maakte in deze wedstrijd twee doelpunten.

Seizoen 1950-1951

De elftalcommissie van de zaterdagafdeling van sv Wassenaar bestond bij aanvang van het seizoen 1950-1951 uit: H. Oudshoorn, M. Riko en M.C.N. Brederode. Adviseur en schakel tussen bestuur, Z.M. en de Bond was J. Eisema Sr.

Er werd opgeroepen om nog enkele leden voor de zaterdagafdeling te werven, zodat de sv Wassenaar zelfs een vierde elftal bij de KNVB kon inschrijven. Dat dit (weliswaar vertraagd) succes had, blijkt uit de inschrijving van een 4e elftal op 4 november 1950.
Op 15 november 1950 stond de ZM 1 (Zaterdag Middag 1) met 10 punten uit 7 wedstrijden, en de ZM 3 met 9 punten uit 6 wedstrijden, op een tweede plaats in hun competitie. Een strenge winter gooide roet in het eten waardoor er een hele lange tijd niet gevoetbald kon worden.
Uiteindelijk wist het eerste zaterdagelftal op de tweede plaats te eindigen, met slechts een punt achter kampioen MVM. De ZM 2 haalde ook net op een haar na het kampioenschap niet. Het 3e elftal eindigde ook hoog op de ranglijst.

De zondag 3e Klasse B van de KNVB was voor het seizoen 1950-1951 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, BMT, GDA, Gouda, Hoek van Holland, De Hollandiaan, RKAVV, Roodenburg, Texas, VIOS, Wassenaar en Westerkwartier.

Na de Tweede Wereldoorlog vielen de sportieve prestaties van de zondag 1 van sv Wassenaar wat tegen. Echter in het seizoen 1950-1951 vond er in de prestaties weer een kentering plaats want de zondag 1 draaide een uitstekend seizoen. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er maar liefst 16 te winnen, 3 gelijk te spelen en gingen er 3 verloren. Met 35 punten, en de doelcijfers 76-27, greep sv Wassenaar toch net naast het kampioenschap en eindigde zodoende op een tweede positie. Gouda werd met slechts een punt meer kampioen van de zondag 3e Klasse B.

Seizoen 1951-1952

In het seizoen 1951-1952 kwam de sv Wassenaar met maar liefst 21 elftallen in de competitie uit.
Het 20-jarig bestaan van de sv Wassenaar werd op 4 augustus 1951 gevierd in de Haagse Dierentuin. De avond stond onder leiding van conferencier Coos Speenhof en was een daverend succes.

En toen brak het seizoen 1951-1952 aan! Het seizoen dat de geschiedenisboeken in zou gaan als de grote confrontatie en “broedermoord” tussen Blauw-Zwart en sv Wassenaar.

Een lang gekoesterde wens ging in vervulling want sv Wassenaar werd met 40 punten uit 22 wedstrijden kampioen van de zondag 3e Klasse B KNVB. Het vlaggenschip van de sv Wassenaar werd kampioen met maar liefst 9 punten voorsprong op de nummer twee van de ranglijst Excelsior’20. Sv Wassenaar had ook 82 keer het net weten te vinden en “slechts” 28 tegendoelpunten moeten incasseren.

Streekgenoot Blauw-Zwart werd dit seizoen met 38 punten uit 22 wedstrijden kampioen van de 3e Klasse A met 10 punten voorsprong op Hillegom. Blauw-Zwart had 82 keer gescoord en 29 doelpunten moeten incasseren.

De sv Wassenaar moest het nu dus voor promotie-wedstrijden opnemen tegen de plaatselijke concurrent Blauw Zwart. Het werd een zenuwslopende confrontatie die uiteindelijk maar liefst vier wedstrijden nodig had om een beslissing te forceren, en dan ook nog op grond van het doelgemiddelde. De hele gemeente Wassenaar maakte zich op voor de grote confrontatie tussen Blauw-Zwart en sv Wassenaar.
In verband met de enorm verwachte belangstelling voor deze wedstrijd had het sv Wassenaar-bestuur besloten om de eerste promotiewedstrijd sv Wassenaar-Blauw Zwart in het stadion van voetbalvereniging HBS (Houtrust) te Scheveningen te laten spelen. Deze eerste wedstrijd werd op zondag 27 april 1952 gespeeld op een vol Houtrust (20.000 toeschouwers!) en werd met 2-3 door Blauw-Zwart gewonnen. De grote man bij Blauw-Zwart was Piet van Rhijn, die maar liefst drie keer wist te scoren. De sv Wassenaar-doelpunten kwamen van Jaap Prosman (1-0) en Bram Houps (2-1).

 

20151015_124419Hier de ploegen bij de beslissingswedstrijd in een uitverkocht HBS-stadion. Staand v.l.n.r. Piet Oostrum, Rinus Dek, Cees van Wissen, Jan Oostdam, Jaap Remmerswaal, Jaap Prosman, Jan Weezenaar, Piet Remmerswaal, Bram Houps, Rinus Buytelaar, Rudie van Ulft en BZ-keeper D. van Leeuwen. Zittend de Blauw Zwarters T. Wils, C. Heemskerk, C. Noordover, A. Riem, L. van Veen, L. de Kleermaker, N. van Leeuwen, Piet van Rhijn, G. Vogels en A. Knijnenburg.

In de terugwedstrijd prefereerde Blauw Zwart voor haar “thuis”wedstrijd gewoon haar eigen complex. Op zondag 11 mei 1952 overdonderde de sv Wassenaar Blauw Zwart volledig en won deze tweede beslissingswedstrijd met maar liefst 0-3. Doelpuntenmakers waren: 0-1 Rinus Dek, 0-2 en 0-3 Jaap Remmerswaal. Door de overwinning van sv Wassenaar was er nog steeds niets beslist en volgde er dus een derde beslissingswedstrijd om promotie naar de 2e Klasse KNVB.

De derde beslissingswedstrijd werd ditmaal op het neutrale VUC-terrein aan de Schenkkade te Den Haag gespeeld.

Na een nerveuze eerste helft nam de sv Wassenaar in de 2e helft een 1-0 voorsprong door R. Dek, maar vlak daarna werd de eindstand bepaald op 1-1 door een eigen doelpunt van rechtsback Buitelaar. Wederom dus geen beslissing en volgde er een vierde wedstrijd.

Tweede Pinksterdag, maandag 2 juni 1952, episode vier en tevens de laatste wedstrijd in deze ongemeen spannende “thriller” tussen Blauw-Zwart en sv Wassenaar. Sv Wassenaar was nu in het voordeel want bij wederom een gelijkspel zou het doelsaldo met één doelpunt verschil in het voordeel van sv Wassenaar zijn. Op het terrein van VUC nam de sv Wassenaar na een half uur spelen een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Rinus Dek. Amper een minuut later kwam Wassenaar zelfs op een 2-0 voorsprong. Jaap Remmerswaal pikte de bal bij de cornervlag op en zijn voorzet trof, tot ieders verbazing, via de verste paal het doel, 2-0. De sv Wassenaar leek dus op rozen te zitten met deze 2-0 voorsprong maar (weer) amper een minuut later scoorde Blauw Zwart, via De Kleermaecker, de 2-1. Tot de rust bleef de stand zo en na de pauze zagen we een veel aanvallend Blauw Zwart. In de 80ste minuut scoorde Blauw Zwart dan toch de gelijkmaker en eindigde de wedstrijd na 90 minuten wederom onbeslist, 2-2!
Na vier keer 7,5 minuut verlenging bleef het uiteindelijk 2-2 en kon de sv Wassenaar, dankzij een beter doelsaldo, dan eindelijk de promotie naar de zondag 2e Klasse KNVB gaan vieren. Alles wat groen-wit was viel elkaar in de armen, sv Wassenaar was gepromoveerd en liet de Blauw-Zwarters als teleurgestelde toeschouwers achter.

20151015_130442 - kopieTot grote verwondering van de sv Wassenaar kwam de Burgemeester van Wassenaar (de heer Van Wijnbergen) in de kleedkamer alle spelers een voor een persoonlijk feliciteren met de promotie naar de zondag 2e Klasse KNVB.

Naast de gebruikelijke kampioensfeesten werd er ook een extra editie van het clubblad uitgegeven om deze bijzondere gebeurtenis wat extra luister te geven. De promotie zelf werd gevierd met een groot feest in de Dierentuin in Den Haag, waarvoor niet minder dan 950 kaarten werden verkocht.
De vier promotie-wedstrijden tussen de sv Wassenaar en Blauw Zwart trokken in totaal rond de 50.000 toeschouwers!

De zaterdagafdeling van sv Wassenaar begon met 3 seniorenelftallen aan het seizoen 1951-1952. Het eerste elftal nam voor aanvang van de competitie afscheid van Casper Honders, die zich in Sas van Gent ging vestigen. De heer H. Oudshoorn was dit seizoen niet alleen secretaris van sv Wassenaar, tevens ook leider van ZM 1 en ZM 2 en hij voetbalde zelf in de Zondag 9, waar hij aanvoerder van was.
De zaterdag 1 van sv Wassenaar startte de competitie met louter overwinningen. Pas op zaterdag 3 november 1951 leed men de eerste nederlaag. Uiteindelijk werd niet sv Wassenaar kampioen maar concurrent Trafo’s.

De sv Wassenaar zami 1 was dit seizoen ook een van de 38 deelnemers om de MAVI-beker. Na in de eerste ronde te zijn vrijgeloot versloegen de wit-groene eerst Ec-So met 1-2 en vervolgens (kampioen) Trafo’s (1-2) en De Lier (1-2). In de halve finale moest men vervolgens aantreden tegen G.G.B., waarvan vrij eenvoudig met 9-3 werd gewonnen.
In de finale wachtte nu sv Loosduinen en deze wedstrijd werd op het neutrale veld van de v.v. H.T.S.V. te Rijswijk gespeeld. De uitslag hebben we helaas niet meer kunnen achterhalen maar feit is wel dat sv Wassenaar zami 1 de finale heeft gewonnen en hiermee de MAVI-beker in ontvangst mocht nemen.
Als winnaar van de MAVI-beker moest sv Wassenaar nu uitkomen tegen de algehele winnaar van de Zaterdagmiddag-competitie, met als inzet het Zilveren Doel. De wedstrijd om het Zilveren Doel werd gespeeld tegen SV’35, op het veld van Te Werve te Rijswijk. De wedstrijd werd uiteindelijk met 3-1 gewonnen door het naar de 4e Klasse KNVB gepromoveerde SV’35.

Het seizoen 1951-1952 was voor de voetbalafdeling van sv Wassenaar een bijzonder seizoen waarin door de “zondag” 1, 3, 4 en 6 en de “zaterdag” 1 goede prestatie’s waren geleverd.

Seizoen 1952-1953

Bij aanvang van het seizoen 1952-1953 bestond de sv Wassenaar uit meer dan 400 leden en zo’n 360 donateurs. De groei van de vereniging maakte het terreinen-vraagstuk steeds nijpender, want aan twee velden had de sv Wassenaar niet genoeg meer. De veldennood viel samen met de planning en uitvoering van een nieuw sociaal woningbouwprogramma in de wijk Kerkehout (Albertinestraat, Charlottestraat en omgeving). De uitbreidingsplannen van de wijk werd door het sv Wassenaar-bestuur met argusogen gevolgd, want dit opende misschien wel de mogelijkheid om een geheel nieuw sportpark in het bouwplan van de gemeente Wassenaar op te nemen.
Uiteindelijk kwam het tot een akkoord tussen alle betrokken partijen, grondeigenaar Jochems, de gemeente Wassenaar en de sv Wassenaar. Het sv Wassenaar-complex zou naar achteren worden verplaatst en op het nieuwe sportpark zou de sv Wassenaar de beschikking krijgen over drie velden.

In de loop van het seizoen 1952-1953 werd een begin gemaakt met de verhuizing naar het nieuwe complex, waar de vereniging nu nog steeds speelt! Het oude eerste veld werd afgegraven en het overtollige zand werd gebruikt voor de aanleg van “staantribunes” rondom het nieuwe hoofdveld.

Hoewel er voor aanvang van het seizoen 1952-1953 bij de zaterdagafdeling van sv Wassenaar maar liefst 21 spelers over waren, werd er in eerste instantie geen vijfde elftal ingeschreven voor de competitie omdat steeds er veel spelers op zaterdag niet kwamen opdagen zonder een afbericht. Als sanctie’s kregen de wegblijvers twee extra reservebeurten. Begin november 1952 werd er alsnog door het bestuur een vijfde elftal voor de competitie ingeschreven.

Bij de jaarwisseling stond de Zami 1 fier aan kop. Op zaterdag 18 april 1953 had de zami 1 van sv Wassenaar nog slechts een punt nodig om kampioen te worden. De supportersvereniging van sv Wassenaar, die dit jaar haar 1-jarig bestaan vierde, had een supportersbus geregeld. Door een 0-5 overwinning op P.Z.H. werd de Zami 1 de eerste kampioen van de regio en was de promotie naar de 1e Klasse van de HVB een feit. De eerste wedstrijd om de MAVI-beker werd meteen al door de zami 1 van sv Wassenaar verloren.

In het kielzog van de sportieve successen van het eerste zondagelftal hadden de supporters ook niet stil gezeten. O.l.v. H. Beck sr. werd de supportersvereniging “Vrienden van Wassenaar” (V.V.W.) opgericht, met als doel de vereniging in allerlei opzichten te steunen. Tevens gingen zij zich bezighouden met de organisatie van het supportersvervoer.

De zondag 2e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1952-1953 uit de volgende clubs samengesteld: CVV, DFC, Gouda, Leerdam, Quick(H), RFC, Unitas, UVS, Velox, Vriendenschaar en sv Wassenaar.

Het bereiken van de één na hoogste  Klasse van het vaderlandse voetbal in 1952 was natuurlijk een ongekende prestatie van de zondag 1 van sv Wassenaar. In eerste instantie debuteerde de sv Wassenaar, met 8 punten uit de eerste 4 wedstrijden, uitstekend in de zondag 2e Klasse KNVB, maar daarna ging het qua resultaten echter fors berg afwaarts.  Het verblijf in de 2e Klasse duurde helaas maar één seizoen want het eerste jaar in deze afdeling resulteerde dan ook uiteindelijk in degradatie. Met 14 punten uit 20 wedstrijden eindigde Wassenaar als 11e , vlak onder Gouda, Quick en Leerdam, die zich met 15 punten wel handhaafden.

Op 29 juli 1953 werd het vergrote en verplaatste clubgebouw van de sv Wassenaar heropend.

Seizoen 1953-1954

Nadat eerder al het vergrote en verplaatste clubgebouw was heropend werd er op zondag 6 september 1953 door de sv Wassenaar het nieuwe hoofdterrein officieel in gebruik genomen. Om alles compleet te maken was er ook nog een officiële tribune gebouwd, met aan beide zijden ernaast nog een rij zitplaatsen. Van al de al eerder gebruikte bielsen werd er aan de overzijde van de nieuwe tribune ook nog eens een tribune gebouwd.
Met een vrolijk vlagvertoon gaf de sv Wassenaar uiting van vreugde over het in gebruik nemen van het nieuwe hoofdveld met tribune. Met het doorknippen van een groen-wit lint door wethouder K. Huibregtse werd het nieuwe terrein officieel  voor geopend verklaard. Hiermee begon een nieuwe fase in de geschiedenis van de sv Wassenaar.

Waren er nu alleen maar positieve berichten rond het totaal gerenoveerde sportcomplex Kerkehout? Nee dat nou ook weer niet want het nieuwe hoofdveld mocht voorlopig nog niet intensief bespeeld worden en dit bracht binnen de sv Wassenaar grote problemen met zich mee. Er mocht namelijk op zowel zaterdag als zondag slechts één wedstrijd op het hoofdveld gespeeld worden. De zaterdagafdeling kreeg hier het meeste onder te lijden. Op een Algemene ledenvergadering eind augustus 1953 werd besloten om op zaterdag de jeugdafdeling in eigen huis te houden zodat de vier seniorenelftallen van de zaterdagafdeling voorlopig in hun thuiswedstrijden moesten gaan spelen op het terrein van de v.v. S.V.T. aan de Buurtweg te Wassenaar.

Ondanks alle zorgen werd de Zami 2, met leider P. Werner, op 27 maart 1954 kampioen door in een uitwedstrijd mede titelkandidaat Maasdijk met 1-2 te verslaan.

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1953-1954 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, BMT, HBC, Hillegom, Lugdunum, De Postduiven, RKAVV, TYBB, VIOS, Wassenaar, Wilhelmus en Zandvoort.

Na de degradatie werd de zondag 1 van sv Wassenaar in het seizoen 1953-1954 meteen weer kampioen van de 3e Klasse A, en moesten er ditmaal promotiewedstrijden gespeeld worden tegen Excelsior’20 uit Schiedam.
In de eerste promotiewedstrijd speelde sv Wassenaar in Schiedam met 1-1 gelijk. Excelsior’20 nam in eerste instantie een 1-0 voorsprong maar uit een van de vele aanvallen wist Gerrit Hilgerman, uit een voorzet van rechts, met een kopbal de gelijkmaker te scoren. Het bleef bij 1-1 en dat was voor de sv Wassenaar natuurlijk een gunstig resultaat.

De tweede beslissingswedstrijd werd voor de sv Wassenaar een “thuiswedstrijd”. Tenminste, dat was normaal gesproken de bedoeling maar door de massale belangstelling voor deze wedstrijd besloot het bestuur om wederom uit te wijken naar het HBS-stadion op Houtrust.
De 12.000 toeschouwers zagen op “Houtrust” sv Wassenaar de returnwedstrijd  met 2-0 winnen. Piet Remmerswaal en Roel Timmer maakten in deze tweede beslissingswedstrijd de doelpunten tegen Excelsior’20 en door dit resultaat had de sv Wassenaar wederom de zondag 2e Klasse KNVB bereikt.
20151015_130641
Na een kampioenschap en promotiewedstrijden tegen Excelsior’20 keerde de sv Wassenaar na één seizoen weer terug in de tweede Klasse en daar hoort natuurlijk een zogenaamde “statiefoto” bij. U ziet op de achterste rij v.l.n.r: Rinus Buytelaar, Cock Roekel, Jan Uittenbogaard, Piet Remmerswaal, Joop Prosman, Dick Verboon en GerritHilgerman. In het midden Roel Timmer en geknield voorste rij: Piet Oostrum, Cees van Wissen en Dirk Dirksen.

Seizoen 1954-1955

Op het complex van de sv Wassenaar was inmiddels een derde veld aangelegd zodat bij aanvang van het seizoen 1954-1955 de zaterdag-voetballers weer konden terugkeren op “Kerkehout”. Het verblijf op een vreemd terrein had de zaterdag-afdeling van sv Wassenaar niet goed gedaan en waren er vele leden verloren gegaan. Dit resulteerde dat men voor dit seizoen voor de zaterdag-afdeling nog slechts drie elftallen kon inschrijven bij de KNVB. Ook de eerste resultaten van de zaterdag-elftallen waren niet om over naar huis te schrijven. Het tweede zaterdagteam verloor dit seizoen zelfs een wedstrijd tegen Scheveningen met maar liefst 15-0 en degradeerde dit seizoen weer naar de 2e Klasse.

Bij de zondagafdeling werden er dit seizoen 9 seniorenelftallen ingeschreven voor de competitie. De jeugdafdeling van sv Wassenaar bestond in het seizoen 1954-1955 uit 8 teams.

De invoering van het betaalde voetbal in 1954 in Nederland had voor vele voetbalclubs nadelige gevolgen want ook de zondag 1 van sv Wassenaar raakte hierdoor Roel Timmer zijn beste spelers kwijt en kreeg daar maar een zeer geringe financiële vergoeding voor terug. Roel Timmer vertrok bijvoorbeeld naar ADO (en later S.H.S.), Piet van Oostrum ook naar ADO en iets later Wim Elligers naar SVV. Het ontbreken van opvolgers op diverse kwetsbare plaatsen in het elftal leidde dan ook tot minder gunstige resultaten. Toch kon het eerste elftal van de zondag zich handhaven in de 2e Klasse van de KNVB met aantrekkelijke wedstrijden tegen gerenommeerde tegenstanders als Quick, HVV, DHC, HBS en Velox.

Seizoen 1955-1956

Voor aanvang van het seizoen 1955-1956 werd de sportvereniging Wassenaar omgevormd tot een omnivereniging. Op 1 april 1955 werden de sport Honkbal (voor heren) toegevoegd aan het sportpalet van de sv Wassenaar. De honkbalafdeling van sv Wassenaar zou jarenlang Jan Tettero als voorzitter hebben.

In eerste instantie begon de zaterdag 1 van sv Wassenaar uitstekend aan de competitie en in oktober begon men stiekem al te denken aan een eventueel kampioenschap. Net toen deze gedachten waren geboren verloor de zaterdag 1 een aantal keren achter elkaar en ging de competitie als een nachtkaars uit. Ook tijdens dit seizoen had de gehele zaterdagafdeling te maken met spelers die vlak voor aanvang van een wedstrijd niet kwamen opdagen zonder zich te hebben afgemeld. Er waren voor dit seizoen bij de zaterdagafdeling dan ook geen successen te melden.

Het eerste zondag-elftal van sv Wassenaar werd in dit seizoen ingedeeld in de 2e Klasse A KNVB van het district West II, samen met Blauw Zwart, HBS, HOV, HVV, LFC, Lugdunum, Neptunus, RKAVV, VFC, VUC en Wilhelmus.

In deze tweede klasse (die toen veel sterker bezet  was dan tegenwoordig omdat er nog geen Hoofdklasse bestond) was er voor sv Wassenaar dit seizoen geen successen weggelegd. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er 6 te winnen, 3 gelijk te spelen en werd er maar liefst 13 keer verloren. Met 15 punten, en de doelcijfers 43-62, eindigde sv Wassenaar op de elfde en voorlaatste plaats van de ranglijst. Dit waren toch nog 6 punten meer dan degradant Wilhelmus.

Seizoen 1956-1957

Het 25-jarig bestaan van de sv Wassenaar werd op 31 juli 1956 gevierd met een Oudejaarsavond in een tent voor 400 personen. De festiviteiten werden afgesloten met een feestavond eind september in een partyzaal in de Dierentuin aan de Benoordenhoutseweg. Er werd een cabaretprogramma met veel bekende artiesten gegeven en er was een groot bal daarna. Het werd één grote happening waarvoor maar liefst 900 mensen een kaartje (f.1,50) hadden gekocht.

De zaterdag 1 van sv Wassenaar presteerde dit seizoen uitstekend en kon nu de race om het kampioenschap lang volhouden. Op de laatste competitiedag moest sv Wassenaar een uitwedstrijd spelen tegen de andere kampioenskandidaat JAC. Helaas verloor de zaterdag 1 deze belangrijke wedstrijd zodat JAC kampioen werd van de zaterdag 1e Klasse A van de HVB.
De zaterdag 2 van sv Wassenaar eindigde in de competitie, samen met DSVP, bovenaan de ranglijst en dus moest er een beslissingswedstrijd om het kampioenschap volgen. Het tweede elftal wist deze wedstrijd met 5-2 te winnen en kon de kampioensvlag in top. Een gulle gever beloonde de kampioenen met een etentje in de “Bijhorst”.

De zondag 2e Klasse A West II van de KNVB was in het seizoen 1956-1957 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, HBS, HVV, LFC, Lugdunum, De Musschen, RKAVV, Spartaan’20, VDL, VIOS, VUC en sv Wassenaar.
De zondag 1 van sv Wassenaar deed het dit seizoen stukken beter als in het vorige seizoen. Van de 22 competitiewedstrijden wist met er 8 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er 9 keer verloren. Met 21 punten, en de doelcijfers 39-39, eindigde sv Wassenaar dan ook keurig in de middenmoot op een zesde positie van de ranglijst.

Seizoen 1957-1958

Aan het begin van het seizoen 1957-1958 telde de zaterdag-afdeling 54 voetballende leden. Dit werd net te weinig geacht om een vierde elftal in te schrijven voor de competitie.
Aan het begon van de competitie wordt het eerste elftal van de sv Wassenaar dat er vanaf dit seizoen ook op zaterdag twee keer drie kwartier gespeeld gaat worden. Op de eerste competitiedag winnen alle zaterdagelftallen hun wedstrijd.
De zaterdag 1 streed bijna het hele seizoen met Hoekse Boys om de titel maar door tweemaal verlies rond de Paasdagen (wanneer er 5 basisspelers afwezig waren) was sv Wassenaar uitgeschakeld voor de titel.
Het tweede zaterdagelftal won bijna al haar wedstrijden en werd hierdoor al eind maart 1958 kampioen.

De zondag 1 van de sv Wassenaar kwam dus ook in het seizoen 1957-1958 uit in de 2e Klasse van de KNVB. De zondag 2e Klasse A West II van de KNVB was ditmaal uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, DCV, HBS, HVV, Laakkwartier, LFC, Lugdunum, RKAVV, VFC, Vriendenschaar, VUC en sv Wassenaar.
Eindigde de zondag 1 vorig jaar nog netjes in de middenmoot van de 2e Klasse, dit seizoen ging het weer uiterst moeizaam in de competitie. Van de 22 competitiewedstrijden wist met er slechts 4 te winnen, 5 gelijk te spelen en werd er 13 keer verloren. Met 13 punten, en de doelcijfers 33-57, eindigde sv Wassenaar op de elfde en voorlaatste plaats van de 2e Klasse A. Het vlaggenschip van sv Wassenaar mocht dit seizoen nog van geluk spreken dat Lugdunum (12 punten) net iets slechter deed en zodoende degradeerde naar de 3e Klasse.

Seizoen 1958-1959

De zaterdagafdeling startte het seizoen 1958-1959 wederom met drie elftallen aan de competitie. Een dringend verzoek aan de zaterdag-leden om nog enige nieuwe leden te werven had uiteindelijk dan toch resultaat zodat er tijdens dit seizoen een vierde elftal werd ingeschreven voor de competitie.
De zaterdag 1 van sv Wassenaar streed ook dit seizoen weer mee aan kop van de ranglijst. Halverwege het seizoen kwam sv Wassenaar voor het eerst aan kop te staan van de 1e Klasse A van de HVB maar liet daarna weer wat steekjes vallen. Op de laatste competitiedag wist de zaterdag 1 dan toch kampioen te worden van de 1e Klasse A van de HVB.
Omdat sv Wassenaar daarna helaas verloor van de andere kampioen in de 1e Klasse B van de HVB (sv Loosduinen) mocht de club niet deelnemen aan de promotiewedstrijden voor een plaats in de 4e Klasse KNVB.

De zondag 2e Klasse A West II van de KNVB was in het seizoen 1958-1959 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, Fluks, HBS, HVV, Leerdam Sport, LFC, RKAVV, Roodenburg, Sliedrecht, VFC, VUC en sv Wassenaar.
Het bleek dat de zondag 1 over haar sportieve hoogtepunt heen was. Vijf seizoenen lang kon sv Wassenaar zich handhaven in de één na hoogste  Klasse van het vaderlandse amateurvoetbal maar in het seizoen 1958-1959 kon het tweede klasseschap dan toch niet behouden worden. Van de 22 competitiewedstrijden wist sv Wassenaar er slechts 2 te winnen, 4 gelijk te spelen en werd er maar liefst 16 keer verloren. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de zondag 1 met 8 punten, en de doelcijfers 27-61, op de laatste plaats van de ranglijst eindigde en het volgend seizoen een trapje lager moet gaan proberen.

Seizoen 1959-1960

De zaterdagafdeling van sv Wassenaar begon het seizoen 1959-1960 met wederom 3 elftallen. De resultaten haalden het niet bij die van een jaar hiervoor. Omdat er in het seizoen 1960-1961 bij de HVB een nieuwe Hoofdklasse gevormd ging worden, gaven alle ploegen in de 1e Klasse A van de HVB van alles. De zaterdag 1 van sv Wassenaar speelde dit seizoen echter slordig, de eerste wedstrijd thuis tegen Wilsonmeters werd zelfs met 1-6 verloren. Gelukkig herstelde de zaterdag 1 zich tijdens dit seizoen en eindigde uiteindelijk op de derde positie van de ranglijst.

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1959-1960 uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Delft, DHL, Lisse, De Postduiven, Ripperda, TYBB, sv Voorburg, Vredenburch, VVSB, sv Wassenaar en Wilhelmus.

De zondag 1 van sv Wassenaar deed het meteen weer uitstekend in de 3e Klasse en had lang uitzicht op een eventueel kampioenschap. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er 10 te winnen, 6 gelijk te spelen en werd er 6 keer verloren. Met 26 punten, en de doelcijfers 46-38, eindigde sv Wassenaar op de derde positie van de ranglijst. Dit was achter kampioen Ripperda (32 punten) en Lisse (30 punten).

Seizoen 1960-1961

Bij aanvang van het seizoen 1960-1961 werd er op Sportpark Kerkehout een echt honkbalveld in gebruik genomen.

De zaterdagafdeling nam dit seizoen met 3 seniorenelftallen deel aan de competitie. In de eerste competitiewedstrijd nam de zaterdag 1 van sv Wassenaar een 0-3 voorsprong bij de v.v. Maasdijk maar uiteindelijk werd er dan toch met 4-3 verloren. De mannen van zaterdag 1 speelde veel te slap, waarop er nog flink wat nederlagen zouden volgen. Hierdoor kwam de sv Wassenaar zwaar in degradatiezorgen en moest er wat gaan gebeuren. Onder meer werd C. Th van der Ploeg weer teug gehaald bij de zaterdag 1 en prompt werd er met 5-0 gewonnen. Ook enkele volgende wedstrijden werden in winst omgezet. Door het vertoonde spel zagen we ineens een stijgende lijn, waardoor sv Wassenaar zich alsnog kon handhaven voor de zaterdag 1e Klasse HVB. Dit alles ging wel ten koste van het tweede team, dat helaas degradeerde.

Op 8 april 1961 werd het 12,5 jarig bestaan van de zaterdagafdeling bij sv Wassenaar op een bescheiden manier gevierd. In juni waren alle “oudjes” van de zaterdagafdeling opgetrommeld en werd er een wedstrijd gespeeld tussen het huidige eerste zaterdagelftal en de “all-stars” van de zaterdagafdeling.

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1960-1961 uit de volgende clubs samengesteld: Alphia, Archipel, Foreholte, GDA, Hillegom, Lisse, RKAVV, TYBB, sv Voorburg, VVP, sv Wassenaar en Westerkwartier.

Van de zondag 1 van de sv Wassenaar hebben we dit seizoen (nog) weinig informatie. Het enige wat we wel weten is dat de zondag 1 zich handhaafde in de 3e Klasse KNVB.

Seizoen 1961-1962

In het seizoen 1961-1962 vond er weer een bestuurswisseling binnen de sv Wassenaar plaats. J. Kagie sr. lag de voorzittershamer neer en werd opgevolgd door J.N. Tettero sr. De heren Rattink (secretaris) en Van der Voort (penningmeester) bleven wel als bestuurslid aan.

Ook in het seizoen 1961-1962 nam de zaterdagafdeling van de sv Wassenaar met 3 elftallen deel aan de competitie. Zowel het eerste- als het tweede elftal kende een onopvallend seizoen. Echter de zaterdag 3  maakte een uitstekend seizoen mee en werd zelfs op 3 mei 1962, na een 2-7 overwinning bij Semper Altius, kampioen. Groot was dan ook de feestvreugde toen de kampioenen aan het einde van de middag terugkeerde in de clubtent van sv Wassenaar.

De zondag 3e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1961-1962 uit de volgende clubs samengesteld: Alphen, Bodegraven, Foreholte, Hillegom, Lisse, NAS, SJC, VIOS, Voorburg, Vredenburch, Wassenaar en Wilhelmus.

(We zijn nog op zoek naar de resultaten dit seizoen van de zondag 1 van sv Wassenaar).

Seizoen 1962-1963

>

De zaterdagafdeling van sv Wassenaar startte in dit seizoen met 4 seniorenelftallen in de competitie. De start van de zaterdag 1 was niet al te best maar gaandeweg het seizoen werden de punten dan toch nog bij elkaar gesprokkeld. De vorst tijdens de winter was overigens zo streng dat er op een gegeven moment gepleit werd voor een noodcompetitie. Na maanden niet gevoetbald te kunnen hebben werd er in het jaar 1963 pas voor het eerst een competitiewedstrijd gespeeld op zaterdag 23 maart.
Op 27 april 1963 speelde Cok van der Ploeg zijn 250ste wedstrijd voor de zaterdag 1. Nico Vrijburg werd dit seizoen geselecteerd voor het zaterdag afdelingselftal.
De zaterdag 2 had een uitstekende eerste seizoenshelft want tot aan de (lange) winterstop had men slechts 1 verliespunt. Na de winterstop verloor het tweede elftal een aantal keren achter elkaar, waardoor men alsnog het kampioenschap mis liep.
Ongemerkt bleef de zaterdag 3 het ook in dit seizoen goed doen en werd dit elftal in mei 1963 wederom kampioen en promoveerde hiermee naar de reserve 2e Klasse.

(We zijn nog op zoek naar de resultaten dit seizoen van de zondag 1 van sv Wassenaar).

Ondertussen werd er tijdens het seizoen 1962-1963 het clubhuis van de sv Wassenaar verbouwd tot een gezellig wijkcentrum. De bouwploeg hoopte in eerste instantie het werk in het voorjaar van 1963 te kunnen opleveren maar door de strenge winter had men uiteraard meer tijd nodig.

Seizoen 1963-1964

Op 11 september 1963 werd dan het vernieuwde clubgebouw van de sv Wassenaar, in aanwezigheid van burgemeester Geertsema, officieel heropend. In het vernieuwde clubhuis was een buffet, voorzien van een keukentje, in een soort uitbouw naast de eigenlijke zaal ondergebracht. Ook was er in het nieuwe gedeelte van de zaal een podium geplaatst.
Door de subsidie van de gemeente Wassenaar kon ook de inrichting bekostigd worden. De zaterdag-afdeling had de buiten (laan) verlichting aangeboden.

Ondertussen had in dit seizoen voorzitter J.N. Tettero sr. plaats gemaakt voor de heer C.C. Schutte. Ook penningmeester N. v.d. Voort had afscheid genomen van zijn functie en werd opgevolgd door de heer H. Bolland.

Ook aan het seizoen 1963-1964 begon de sv Wassenaar met 4 seniorenelftallen aan de zaterdagcompetitie. Bijna het gehele seizoen bivakkeerde de zaterdag 1 in de onderste regionen van de 1e Klasse van de HVB. In de maand mei blijkt sv Wassenaar zelfs op de laatste plaats van de ranglijst te staan maar van de laatste drie competitiewedstrijden wist de zaterdag 1 er twee te winnen en één gelijk te spelen en hiermee speelde men zich op miraculeuze wijze veilig in de 1e Klasse HVB.

De achteruitgang bij de zondag 1 zette zich voort. Nadat het eerste elftal in 1959 degradeerde naar de zondag 3e Klasse KNVB wist de club zich vijf seizoenen te handhaven in deze Klasse. Echter aan het einde van het seizoen 1963-1964 kwam het degradatie-spook weer om de hoek kijken en moest de zondag 1 uiteindelijk weer een stapje terug doen en degradeerde hiermee naar de 4e Klasse van de KNVB.

Seizoen 1964-1965

Bij aanvang van het seizoen 1964-1965 telde de zaterdagafdeling van sv Wassenaar slechts 53 spelers, maar toch werden er weer 4 seniorenelftallen ingeschreven voor de competitie.

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1964-1965 uit de volgende clubs samengesteld: DSO, Duinoord, Hoekse Boys, HPSV, KMD, Maasdijk, Naaldwijk, Semper Altius, SV’35, SVGT, Wassenaar en Wilsonmeters.

De zaterdag 1 van sv Wassenaar kende een redelijk seizoen. Van de 22 competitiewedstrijden wist men er zes in winst om te zetten, speelde men maar liefst elf keer gelijk en werd er slechts vijf keer verloren. Met een puntentotaal van 23 en een doelsaldo van 34 voor en 44 tegen eindigde de sv Wassenaar uiteindelijk in de middenmoot van de 1e Klasse A van de HVB op een keurige zevende plaats.
Eerste elftalspeler Nic. Vrijburg werd, na het spelen van selectiewedstrijden, wederom voor het Haagse elftal geselecteerd.

Het 2e- en het 4e- elftal van de sv Wassenaar deden het dit seizoen erg goed. Eind maart 1965 wist de zaterdag 2 het derde elftal van JAC te verslaan en haalde hiermee het kampioenschap binnen. Van de voorzitter ontving de kampioen een envelop met inhoud en de supportersvereniging van sv Wassenaar overhandigde de spelers bloemen. Ter gelegenheid van het kampioenschap kreeg het tweede elftal een eigen vlag aangeboden.
Helaas ging de promotiewedstrijd om een plaats in de 1e Klasse, op het veld van TONEGIDO, met 1-3 verloren tegen CSVD 4.

De zondag 4e Klasse C van de KNVB was in het seizoen 1964-1965 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, Duindorp SV, Graaf Willem II VAC, GSC, De Ooievaars, Oranje Groen, RKDEO, RKWIK, Te Werve, TONEGIDO en sv Wassenaar.

De zondag 1 van sv Wassenaar speelde een onopvallend seizoen. Van de 20 competitiewedstrijden werden er 5 gewonnen,11 gelijk gespeeld en 4 keer verloren. Met 21 punten, en de doelcijfers 33-37, eindigde sv Wassenaar keurig in de middenmoot op de vijfde positie.

Seizoen 1965-1966

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1965-1966 uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, DSO, Duinoord, DSVP, Hoekse Boys, HPSV, KMD, Naaldwijk, Semper Altius, SVGT, SV’35 en Wassenaar.

Het eerste elftal van de zaterdagafdeling van sv Wassenaar begon op zaterdag 11 september 1965 dramatisch aan de competitie. Het thuisduel tegen DSO werd namelijk met maar liefst 5-0 verloren. Echter een week later herstelde de Wassenaarders zich knap door bij sv Duinoord met 1-0 te winnen. De resultaten van de sv Wassenaar bleven wisselvallig. Zo werd er in de eerste competitiehelft bijvoorbeeld gewonnen van DSVP (0-2), Semper Altius (3-0) en SVGT (1-4), gelijk gespeeld tegen Hoekse Boys (1-1) maar zien we ook (grote) nederlagen tegen SV’35 (205), KMD (6-0), Naaldwijk (2-1) en DEVJO (1-3).
De stand tijdens de (lange) winterstop zien we SV’35 (16 punten) en HPSV (15 punten) de ranglijst van de 1e Klasse A aanvoeren. De sv Wassenaar vinden we met 9 punten uit 10 duels (doelsaldo 15-23) terug op de achtste positie.

Pas op zaterdag 5 februari 1966 kon er eindelijk weer gevoetbald worden. De sv Wassenaar begon uitstekend aan het jaar 1966 en versloegen achtereenvolgens HPSV (3-2), SVGT (3-1) en DEVJO 3-4). Op 12 maart eindigde de wedstrijd Wassenaar-Naaldwijk in 1-2 en leek de titelstrijd alleen nog maar tussen SV’35 en HPSV te gaan. De stand bovenin de 1e Klasse A was namelijk nu als volgt: 1. SV’35 14-21, 2. HPSV 12-19, 3. Hoekse Boys 14-15 en 4. sv Wassenaar 14-15.
Op zaterdag 19 maart stond voor de sv Wassenaar de zware en alles beslissende uitwedstrijd tegen koploper SV’35 op het programma. Wassenaar won deze wedstrijd uiteindelijk volkomen verdiend met 0-1. Matchwinner werd linksbinnen De Joode, die voor sv Wassenaar in de 37e minuut raak schoot. Deze 19e maart werd sowieso een goede dag voor de groen-witten want ook de nummer twee op de ranglijst HPSV speelde 1-1 gelijk.

Toen de sv Wassenaar echter een week later thuis volkomen onverwacht met 1-0 verloor van KMD konden de titel aspiratie’s definitief opgeborgen worden. Tenminste, daar was men na het laatste fluitsignaal van in de veronderstelling. Het liep echter allemaal toch anders want zowel koploper SV’35 els de nummer twee HPSV kregen te maken met een volledige black-out en morste punt na punt.
Terwijl dus SV’35 en HPSV in een aardige dip zaten ging het met de prestatie’s van sv Wassenaar uitstekend. Zo werd er achtereenvolgens gewonnen van Semper Altius (1-4), DSVP (6-1), sv Duinoord (2-1) en Hoekse Boys (1-3). Na de overwinning op Hoekse Boys pakte sv Wassenaar zelfs de koppositie in de 1e Klasse A, al kende de stand nog wel een vertekend beeld: 1. sv Wassenaar 20-25, 2. SV’35 18-24 en 3. HPSV 17-22.
In de hierop volgende inhaalronde speelde SV’35 met 0-0 gelijk tegen DSO en eindigde de wedstrijd DSVP-HPSV in 2-4. In de 21e speelronde won sv Wassenaar zeer knap met 2-4 bij concurrent HPSV en eindigde de wedstrijd KMS-SV’35 in 0-0.
Op zaterdag 4 juni 1966 volgde dus de ontknoping. In de laatste speelronde van de competitie stonden de wedstrijden SV’35-DEVJO en DSO-Wassenaar op het programma. Het sprookjesboek kwam uit voor de sv Wassenaar want totaal onverwacht verloor SV’35 met 2-1 van degradatiekandidaat DEVJO terwijl men zelf wel met 2-3 in Zoetermeer wist te winnen.
Kortom, de kampioensvlag kon in Wassenaar in top en het feest barstte los. Na een zwaar seizoen met een geweldige afloop promoveerde sv Wassenaar naar de KNVB.

In het seizoen 1965-1966 kwam de zondag 1 van sv Wassenaar uit in de 4e Klasse B van de KNVB, met daarin als tegenstanders: Archipel, DONK, ‘s-Gravenzande, LDWS, Oliveo, De Ooievaars, Paraat, De Postduiven, RKDEO en Spoorwijk.

RKDEO was dit seizoen met 35 punten uit 20 wedstrijden oppermachtig en werd uiteindelijk dan ook met een straatlengte voorsprong kampioen. De mannen van sv Wassenaar kende een onopvallend seizoen want van 20 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en 9 verloren. Met 19 punten, en de doelcijfers 39-37, eindigde men dank ook in de middenmoot op de vijfde positie van de ranglijst van de 4e Klasse B.

Seizoen 1966-1967

>

Het verblijf in de KNVB duurde maar één seizoen en het 1e zaterdagelftal speelde daarna tot het einde van de HVB in 1996 gedurende 30 seizoenen in de afdeling.

<

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1966-1967 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, BEC, DHC, DoCos, HDV, Quick Steps, VTL, Warmunda, sv Wassenaar, Wit Blauw en ZLC.

In 1966 werd er bij de sv Wassenaar ook een softbal-afdeling opgericht. In eerste instantie was deze aanvankelijk alleen voor de dames bedoeld, maar later kwam er ook een heren-afdeling. Twintig jaar later kreeg ook deze afdeling de beschikking over een echt speelveld. De dames waren succesvol, want in de jaren 1989, 1990 en 1991 werd in de hoofdklasse (de hoogste klasse) gespeeld.  De bekendste speelster uit die tijd was werpster Sonja Pannen, die als werpster van Wassenaar, DSS en Pirates in de hoofdklasse niet minder dan 2102 tegenstandsters met 3 slag naar de kant stuurde en veelvuldig in het Nederlands negental uitkwam.

Seizoen 1967-1968

<

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1967-1968 uit de volgende clubs samengesteld: DEVJO, DSO, Duinoord, Honselersdijk, sv de Jagers, Klokken Toren Boys, RAS, Semper Altius, SVPTT, SV’35 en sv Wassenaar.

>

Seizoen 1968-1969

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1968-1969 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, Concordia, DSO, HDV, Oliveo, Rijswijk, TONEGIDO, VVSB, sv Wassenaar, Westerkwartier en Wit Blauw.

De zondag 1 van sv Wassenaar speelde een uitstekend seizoen en leek uiteindelijk ook kampioen van de 4e Klasse B te gaan worden. Echter het seizoen 1968-1969 draaide op de slotdag van de competitie uit op een drama voor sv Wassenaar. Voor aanvang van de laatste competitiedag had koploper sv Wassenaar namelijk welgeteld één punt meer op de ranglijst dan concurrent TONEGIDO. Echter geheel onverwacht verloor sv Wassenaar haar laatste competitiewedstrijd met 1-0 van degradatiekandidaat Wit Blauw. Omdat TONEGIDO haar laatste competitiewedstrijd wel wist te winnen, werd niet sv Wassenaar maar TONEGIDO kampioen van de 4e Klasse B.

Van de 20 competitiewedstrijden wist sv Wassenaar er 11 van te winnen, 5 gelijk te spelen en 4 te verliezen. Met 27 punten, en een doelgemiddelde van 44 voor en 31 tegen, eindigde men dus op de tweede positie van de ranglijst.

Seizoen 1969-1970

>

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1969-1970 uit de volgende clubs samengesteld: ASC, Cromvliet, DSO, De Flamingo’s, GDA, HMSH, Hoek van Holland, De Postduiven, VVP, VVSB en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1970-1971

>

<

Seizoen 1971-1972

De zaterdag 1e Klasse van de HVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld: ASSO, BSC’68, DORR, Ec-So, ESC, Marine, PGS, SVGEB, Te Werve, VCS, Wassenaar en Wilsonmeters.

<

>

Bij de Honkbalafdeling van sv Wassenaar promoveerden de honkballers in 1972 naar de eerste (de op één na hoogste) Klasse, waarin later nog langdurig werd uitgekomen. Uit de gelederen van Wassenaar kwamen drie spelers, die het Nederlands honkbalelftal haalden , te weten Jerry, Erik en Wim Remmerswaal. Wim Remmerswaal slaagde er zelfs in om als eerste Nederlander in de Amerikaanse Major League uit te komen.

De honkballers van sv Wassenaar die in 1972 promoveerde naar de eerste Klasse

Seizoen 1972-1973

>

<

Seizoen 1973-1974

>

<

Seizoen 1974-1975

>

De zaterdag 1 van sv Wassenaar kwam in het seizoen 1974-1975 uit in de 1e Klasse A van de HVB met ditmaal als tegenstanders: ASSO, Ec-So, Escher Boys, HPSV, sv De Jagers, KSD, sv Nootdorp, PGS, PVS, SVGEB en SVGW.

Sv Wassenaar speelde een onopvallend seizoen. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er 7 in winst om te zetten, 8 gelijk te spelen en werd er 7 keer verloren. Met 22 punten, en een doelsaldo van 28 voor en 33 tegen, eindigde men in de middenmoot op een zesde positie van de ranglijst. De Jagers werd dit seizoen met 31 punten kampioen.

<

Seizoen 1975-1976

>

De zaterdag 1 van sv Wassenaar werd net als vorig seizoen ingedeeld in de 1e Klasse A van de HVB met ditmaal als tegenstanders; ASSO, Ec-So, Escher Boys, HTSV, KSD, vv Marine, vv Nationale Nederlanden, sv Nootdorp, PVS, SVGEB en SVGW.

De formatie van trainer Coos Hübscher speelde dit seizoen een anonieme rol in de zaterdag 1e Klasse HVB want van de 22 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 4 gelijk gespeeld en 9 keer verloren. Met 22 punten, en een doelsaldo van 36 voor en 36 tegen, eindigde men op de vierde positie van de ranglijst. Kampioen werd SVGEB met 33 punten, gevolgd door SVGW (32) en v.v. Nationale Nederlanden (29).


Het eerste zaterdag-elftal in 1975

De zondag 4e Klasse A van de KNVB was in het seizoen 1975-1976 uit de volgende clubs samengesteld: Altior, Archipel, Bernardus, Graaf Willem II VAC, MMO, ODB, Rijpwetering, SJZ, SVLV, UDO, VVP en sv Wassenaar.

>

Seizoen 1976-1977

<

De zaterdag 1 van sv Wassenaar kwam dit seizoen uit in de 1e Klasse A van de HVB met daarin als tegenstanders; ASSO, Ec-So. ESC, GONA, HTSV, KSD, Marine, v.v. Nationale Nederlanden, sv Nootdorp, PVS en Verburch.

De selectie van sv Wassenaar (zat.1) bestond dit seizoen o.a. uit; Piesens (keeper), Sleeking, Wiskamp, van der Ploeg, Wim Koot, H. van Starkenburg, G. van Starkenburg, Wim Haring, Harry Remmerswaal, Hilgerman, Siersema, Huijsing en Sival.

De formatie van van trainer De Jong was dit seizoen oppermachtig en stond vanaf de eerste competitiedag het gehele seizoen aan kop van de 1e Klasse A. Toen sv Wassenaar op zaterdag 2 april 1977 op Sportpark Kerkehout v.v. Marine met 1-0 (doelpunt Harry Hilgerman) versloeg werd er de kroon gezet op dit ijzersterke seizoen d.m.v. het kampioenschap. Na het laatste fluitsignaal werden de spelers door de ruim 200 toeschouwers gehuldigd en in de bloemetjes gezet.

Van de 22 competitiewedstrijden behaalde sv Wassenaar uiteindelijk 40 punten. Dit waren maar liefst 11 punten meer dan nummer 2 van de ranglijst Verburch.

Seizoen 1977-1978

>

De zaterdag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1977-1978 uit de volgende clubs samengesteld: DORR, Duinoord, DVC, Holland Sport’32, Honselersdijk, De Jagers, KMD, ORNAS, RAS, SVGEB, VCS en sv Wassenaar.

<


De zondag 1 van sv Wassenaar in seizoen 1977-1978

Seizoen 1978-1979

>

<

Seizoen 1979-1980

>

Het eerste elftal van sv Wassenaar kwam dit seizoen uit in de zondag 4e Klasse A van de KNVB met daarin als tegenstanders; ADO, ASC, BMT, Concordia (H), DoCoS, Foreholte, KRV, MMO, RKAVV, SVLV en UDO.

De zondag 1 van sv Wassenaar speelde dit seizoen een anonieme rol in de competitie want van de uiteindelijk 22 wedstrijden wist men er 7 te winnen, 8 gelijk te spelen en 7 te verliezen. Met 22 punten, en een doelgemiddelde van 29 voor en 35 tegen, eindigde men keurig in de middenmoot op een zesde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1980-1981

>

In het seizoen 1980-1981 was de zondag 4e Klasse B van de KNVB uit de volgende clubs samengesteld: Archipel, Bernardus, Celeritas, GDS, Graaf Willem II VAC, Meerburg, RKAVV, SJZ, SVLV, VCS, sv Voorburg en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1981-1982

>

De indeling van de zaterdag 1 van sv Wassenaar voor het seizoen 1981-1982 in de 1e Klasse A van de HVB luidde als volgt; Blauw Zwart, BSC´68, Ec/So, ESC, GDA, sv De Jagers, KSD, Marine, sv Nootdorp, NSEM, VCS, Verburch en sv Wassenaar.

Twaalf zeges, twee wedstrijden een gelijk spel en tien nederlagen, 45 treffers gescoord en 51 tegendoelpunten. Het was de prima balans van het seizoen 1981-1982 waarmee sv Wassenaar met 26 punten op een keurige zesde positie van de ranglijst eindigde.

<

Seizoen 1982-1983

In het seizoen 1982-1983 werd voor het eerst shirtreclame toegestaan bij het amateurvoetbal. Met name de eerste elftallen kregen veel publiciteit in de lokale- en landelijke pers, radio en lokale tv-zenders, hetgeen natuurlijk aantrekkelijk werd voor een sponsor. Welke namen als op de shirts van zowel de zaterdag 1 als zondag 1 van sv Wassenaar prijkte is ons (nog) niet bekend.

De zaterdag 1 van sv Wassenaar kwam dit seizoen uit in de 1e Klasse A van de HVB met daarin als tegenstanders: Blauw Zwart, BSC’68, ESC, Escher Boys, GDA, KSD, LenS, Marine, sv Nootdorp, NSEM en VCS.

Vooral de eerste seizoenshelft ging het zeer moeizaam met de prestaties van sv Wassenaar want van de 11 competitiewedstrijden werd er slechts 1 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 8 verloren. Dit betekende dat men met slechts 4 punten (doelsaldo 20-43) op een voorlaatste positie van de ranglijst de winterstop in ging.
Na de winterstop waren de prestaties gelukkig iets beter want van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden wist men er 6 te winnen, 3 gelijk te spelen en 13 te verliezen. Met 15 punten, en de doelcijfers 38 voor en 73 tegen, eindigde men op een negende positie van de ranglijst. Hiermee hield men Escher Boys (14 punten), Marine (11) en ESC (9) onder zich.

>

Seizoen 1983-1984

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw Zwart, BSC’68, Escher Boys, GDA, sv De Jagers, KSD, LenS, Marine, Nationale Nederlanden, NSEM, Takdier Boys en sv Wassenaar.

Dit seizoen leverde voor de zaterdag 1 van sv Wassenaar een plek onderin de middenmoot van de ranglijst op. Van de 22 competitiewedstrijden werden er 8 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en gingen er 9 verloren. Met 21 punten, en de doelcijfers 47-43, eindigde men op de achtste positie van de 1e Klasse.

De zondag Hoofdklasse van de HVB was in het seizoen 1983-1984 uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Archipel, Duindorp SV, De Flamingo’s, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje Blauw, SEP, TEDO, VVM, Wassenaar, WIK en Westerkwartier.

<

Seizoen 1984-1985

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was dit seizoen uit de volgende clubs samengesteld; Blauw-Zwart, BSC’68, Escher Boys, sv De Jagers, KSD, Marine, Nationale Nederlanden, Ornas, PGS, SVGW, Takdier Boys en sv Wassenaar.

Blauw-Zwart was dit seizoen oppermachtig in de 1e Klasse A en werd dan ook met 34 punten kampioen. De zaterdag voetballers van sv Wassenaar speelden een onopvallend seizoen in de 1e Klasse HVB want van de 22 competitiewedstrijden werden er 7 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 22 punten en een doelsaldo van 35 voor en 43 tegen eindigde men op een achtste positie.

In het seizoen 1984-1985 was de zondag Hoofdklasse van de HVB uit de volgende clubs samengesteld: ADS, Archipel, Delft, Full Speed, Kranenburg, Naaldwijk, Oranjeplein, Quintus, TEDO, VVM, Wassenaar, Westerkwartier, WIK en Zwart Blauw.


Wassenaar zondag 1, kampioen van de Hoofdklasse HVB in het seizoen 1984-1985. Staand v.l.n.r. P. Oostrum(trainer), J. Elligens, R. vd Ploeg, S. Heins, A. van Biezen, R. van Polanen, H. van Leeuwen, G. de Leeuw, E. vd Ploeg en W. Brakel(verzorger). Zittend N. Vrijburg(leider), R. Pannen, B. Vrijburg, L. Piesens, H.Wessel, R. Rijsdam en S. Laarman.

Seizoen 1985-1986

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: DVJ, Ec-So, GDA, HTSV, Marine, Ornas, PZH, Schipluiden, SVGW, Takdier Boys, VELO en sv Wassenaar.

Bijna het gehele seizoen staken Takdier Boys en VELO ver boven de andere clubs uit in de 1e Klasse A. In de eerste seizoenshelft behaalde sv Wassenaar 14 punten uit 13 duels (doelsaldo 34-20) en ging men hiermee op een vijfde positie de winterstop in. Dit was achter Takdier Boys (13-21), VELO (13-20), Schipluiden (12-15) en Ornas (13-15).
Na de winterstop zagen we qua prestaties van de zaterdag 1 weinig verschil. Van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 8 gelijk gespeeld en 5 verloren. Met 26 punten en een doelsaldo van 50 voor en 32 eindigde men op een keurige derde positie op de ranglijst. Kampioen werd Takdier Boys met 34 punten, gevolgd door VELO met 31 punten.

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1985-1986 uit de volgende clubs samengesteld: BMT, Cromvliet, Duindorp SV, DWO, HS Texas DHB, Quick Steps, Randstad Sport, RAVA, SVLV, Voorburg, Vredenburch en sv Wassenaar.

>

Seizoen 1986-1987

>

De zaterdag 1e Klasse A van de HVB was in het seizoen 1986-1987 uit de volgende clubs samengesteld: Amar Deep, CWP, KSD, Nationale Nederlanden, Ornas, PGS, PZH, Rijswijk, SVGW, VELO, Verburch en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1987-1988

>

<

Seizoen 1988-1989

>

<

Seizoen 1989-1990

>

De indeling van de zondag 1 van sv Wassenaar voor het seizoen 1989-1990 in de Hoofdklasse B van de HVB luidde als volgt; De Flamingo’s, Full Speed, Graaf Willem II VAC, HVV, JuVentas, Lyra, OSC, RKSVM, SEP, SVH, Te Werve en sv Wassenaar.

Een onopvallend seizoen ditmaal voor de mannen van de nieuwe trainer Jan Borkus waarin men uiteindelijk bovenin de middenmoot eindigde. Van de 22 competitiewedstrijden won men er 9, speelde 6 keer gelijk en werd er 7 maal verloren. Met 24 punten, en de doelcijfers 40-40, eindigde sv Wassenaar op de vijfde positie van de ranglijst.

<

Seizoen 1990-1991

>

<

Seizoen 1991-1992

>

<

Seizoen 1992-1993

<

De zaterdag 1e Klasse B van de HVB was in het seizoen 1992-1993 uit de volgende clubs samengesteld: CWP, DVC, EOC, HS texas DHB, Kamraan, KSD, Neta Dall, PGS, Quick Steps, RAS, VELO en sv Wassenaar.

<

De zondag Hoofdklasse A van de HVB was voor het seizoen 1992-1993 als volgt samengesteld: BMT, DUNO, EOC, Graaf Willem II VAC, HDV, LYRA, Oranjeplein, SEP, Spoorwijk, Te Werve, VVP en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1993-1994

>

De zondag Hoofdklasse B van de HVB was in het seizoen 1993-1994 uit de volgende clubs samengesteld: Archipel/Ornas, DUNO, ESDO, Graaf Willem II VAC, GSC, HS Texas DHB, sv Kijkduin, OSC, Paraat, VOGEL, VVP en sv Wassenaar.

<

Seizoen 1994-1995

<


De sv Wassenaar 1 in seizoen 1994-1995. Staand v.l.n.r: John Bakker, Arend Krosse, Danny van Gugten, Michel Koolmees, Bart de Jong, Benno Jenner, Karel Gras, Wim van der Heijden en Jan van der Stel. Zittend v.l.n.r: Ronald Bagnay, Jan Valk, Frank van Steen, Arjan Krosse, Jan van der Wel, Bas Sneeuw en Marco Euser.

Na de promotie van vorig seizoen kwam de zondag 1 van sv Wassenaar in het seizoen 1994-1995 uit in de 4e Klasse C van de KNVB. In deze klasse moest men het opnemen tegen; BTC, Celeritas, GDA, Groen Wit’58, ODB, OSC, Quick Steps, REMO, Scheveningen, SOA en WIK.

Met 21 punten uit 22 duels eindigde debutant sv Wassenaar dit seizoen keurig op een achtste positie van de ranglijst. GDA werd overigens met 32 punten kampioen.

>

Seizoen 1995-1996

>

De zondag 1 van sv Wassenaar werd in het seizoen 1995-1996 ingedeeld in de 4e Klasse B van de KNVB en trof hierin de volgende tegenstanders; BTC, Cromvliet, HS Texas DHB, Laakkwartier, ODB, OSC, Paraat, Scheveningen, SOA, VVP en WIK.

Vanaf dit seizoen werd er door de KNVB een nieuwe puntentelling ingevoerd. Een overwinning leverde tegenwoordig drie punten op i.p.v. twee.

Scheveningen was dit seizoen oppermachtig in de 4e Klasse B en werd zodoende dan ook met 53 punten kampioen. O.l.v. trainer Coos Hubscher presteerde sv Wassenaar dit seizoen naar behoren want van de uiteindelijk 22 competitiewedstrijden werden er 9 gewonnen, 7 gelijk gespeeld en 6 verloren. Met 34 punten en een doelsaldo van 55 voor en 42 tegen, eindigde men op een keurige zevende positie van de ranglijst.

Seizoen 1996-1997

>

<

Seizoen 1997-1998

>

<

Seizoen 1998-1999

<

De zondag 4e Klasse B van de KNVB was in het seizoen 1998-1999 uit de volgende clubs samengesteld: Azzurri, Duindorp SV, Forum Sport, Haagse Hout, LFC, ODB, Roodenburg, FC Rijnland, UDWS, Vredenburch, Warmunda en Wassenaar.

In 1999 vond weer een degradatie plaats en het zondag standaardteam van Wassenaar  zou niet meer terug keren in de competitie.

>

Seizoen 1999-2000

Na het opheffen van het eerste zondag-elftal in 1999 werd de zaterdag 1 van sv Wassenaar het vlaggenschip van de vereniging. Lagere elftallen speelden op zondag nog wel even door tot en met het seizoen 2002/03 toen er nog maar één elftal over was. In  2003 kwam er definitief een einde aan het zondagvoetbal.

<

Seizoen 2001-2001

>

<

Seizoen 2001-2002

>

<

Seizoen 2002-2003

>

<

Seizoen 2003-2004

>

<

Seizoen 2004-2005

>

<

Seizoen 2005-2006

>

<

Seizoen 2006-2007

>

<

Seizoen 2007-2008

>

<   

Seizoen 2008-2009

Op 21 september 2008 werd Joop van der Ham (op dat moment al 80 jaar lid van de sv Wassenaar) gehuldigd door bestuurslid Arthur Paulides van de KNVB. Joop van der Ham had een enorme staat van dienst, niet alleen bij de sv Wassenaar maar ook bij de KNVB.
In de oorlog speelde Joop in het 1e (zondag)elftal van sv Wassenaar. Hij was zo’n 20 jaar secretaris van de zaterdagafdeling en voetbalde tot omstreeks zijn 60e in een veteranen-elftal op zaterdag. Verder was hij ook nog jarenlang scheidsrechter in de KNVB op zondag en bestuurslid van de Haagse Scheidsrechters Vereniging. Op  30 oktober 1982 ontving Joop de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. In 2008 bezocht Joop nog steeds de wedstrijden van het eerste elftal.


Joop van der Ham anno 2008

Tijdens de zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie werden ook Rob Tuunter en Chris Jehee als Erelid onderscheiden en in het zonnetje gezet. De voorzitter van SV Wassenaar memoreerde in zijn toespraak dat beide heren zich over een periode van tientallen jaren op meer dan bijzondere wijze als vrijwilliger hebben ingezet voor de sportvereniging.

De zaterdag 4e Klasse A KNVB was voor het seizoen 2008-2009 uit de volgende clubs samengesteld: Ariston’80, HMSH, HPSV, Leiden, PEC Den Haag, Quick Steps, HS Texas DZS, UVS, VCS, Vredenburch en sv Wassenaar.
Het team van trainer Albert van Biezen speelde een uitstekend seizoen. Uit de 20 competitiewedstrijden werden uiteindelijk maar liefst 40 punten bij elkaar gesprokkeld en hiermee eindigde sv Wassenaar op de tweede positie van de eindranglijst. De v.v. Leiden werd met 46 punten kampioen.

<

De promotie naar de derde klasse leidde op zaterdag 2 mei 2009 bij de voetballers van SV Wassenaar tot grote vreugde. Het ene puntje dat de 3-3 score tegen PEC/Den Haag opleverde was precies genoeg. Na afloop van de spannende wedstrijd stond SV Wassenaar trainer Albert van Biezen de traditionele bierdouche te wachten. De trainer was trots op zijn manschappen en doorstond de kleverige douche lachend. En er werd nog heel lang feestgevierd rond het voetbalveld.

>

Seizoen 2009-2010

Het bestuur van sv Wassenaar had unaniem besloten Albert van Biezen wederom te benoemen tot hoofdtrainer voor het seizoen 2009-2010. Bestuur en selectie waren namelijk tevreden over de resultaten in de vierde klasse en meende dat deze resultaten mede te wijten waren aan de goede sfeer binnen de groep.
Het eerste elftal van Wassenaar werd dit seizoen ingedeeld in de 3e Klasse A van het zaterdagvoetbal samen met TAVV, Leiden, LSVV’70, Valken’68, Kagia, Alphia, GHC, Semper Altius, Koudekerk, Oegstgeest en Roodenburg.
Omdat de KNVB per seizoen 2010-2011 een nieuwe Topklasse bij het amateurvoetbal ging invoeren, zouden de nummers één en twee van dit seizoen uit de 3e Klasse rechtstreeks promoveren naar de 2e Klasse. Slechts één team zou er dit seizoen rechtstreeks uit de 3e Klasse degraderen. Het werd een zeer slecht jaar voor de mannen van trainer Albert van Biezen. De club bengelde de hele competitie in de onderste regionen van de ranglijst en eindigde uiteindelijk ook op een laatste plaats met slechts 10 punten uit 22 wedstrijden en de doelcijfers 22-80. Sv Wassenaar degradeerde zodoende naar de 4e Klasse.
In januari 2010 kwam het bestuur van sv Wassenaar een contract overeen met de nieuwe trainer John van der Helm voor seizoen 2010-2011. Hierdoor zou de trainer na twee seizoenen weer terugkeren bij sv Wassenaar. Nadat er in mei 2010 bekend werd dat er maar liefst 9 spelers van het eerste team van sv Wassenaar vertrokken besloten trainer Van der Helm en het bestuur in goed onderling overleg het contract te ontbinden. Hierdoor besloot trainer Albert van Biezen alsnog door te gaan als trainer bij sv Wassenaar.

>

>

Seizoen 2010-2011

>

Op zondag 2 januari 2011 vond de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats in de kantine van SV Wassenaar. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie sprak voorzitter Jan Boerefijn de aanwezigen toe, en wenste hen een gelukkig, goed en sportief 2011. Ook bedankte hij de vrijwilligers die zich, soms al jarenlang, inzette voor de club. Hierna was het tijd om de jubilarissen te decoreren. Dit jaar had de voorzitter de eer om de decoraties uit te delen aan Ronald Bruin (40 jaar lid), Rob Wessel 50 jaar, Rob Tuunter 60 jaar en de heer Kees van Wissen 70 jaar.

>

Omdat een aantal oudere spelers van het eerste elftal het volgende seizoen niet meer actief zouden zijn bij S.V. Wassenaar besloot de voetbalcommissie haar pijlen te gaan richten op de jeugd. In de laatste paar competitiewedstrijden van dit seizoen trad trainer Van der Biezen met een zeer jong team aan. Zo stond bijvoorbeeld de zeer energieke Davy Schoorl (15 jr) in het doel. Achterin speelden José Lucas (17 jr) en Brian Vrijburg (18 Jr), op het middenveld werd aangetreden met o.a. Sam Miller (17 jr) en Jordy Vaassen (20 jr) en voorin speelden Evert Nell (20jr) en Hassan Rezai (17 jr).

Seizoen 2011-2012

Op zaterdag 20 augustus 2011 vierde s.v.Wassenaar haar 80 jarig bestaan. ‘s Morgens was er een spelochtend voor de jeugd en ‘s middags werd er onderling gevoetbald en gesoftbald. Het weer deed een positieve duit in het zakje en het was zeer gezellig. ‘s Avonds was er nog een feestavond met live muziek. Tijdens het officiële gedeelte werd de vereniging verblijd met het aanbieden van een grasmaaier door de Rabobank  stimuleringsfonds.
Vervolgens werden symbolisch de sleutel van de kleedkamers door overhandigd aan de voorzitter Jan Boerefijn. De werkploeg van sv Wassenaar had n.l. alle kleedkamers opgeknapt en in een nieuw verfje gezet. Deze vrijwilligers hebben hier velen dagen aan gewerkt. Voorzitter Boerefijn bedankte zowel de Rabobank als de werkploeg en vond dat de gehele vereniging zich echt jarig voelde. De komst van burgemeester Hoekema, die de vereniging namens de gemeente kwam feliciteren, maakte het feest compleet.
De voetbalafdeling van sv Wassenaar schreef voor het seizoen 2011-2012 drie seniorenelftallen en een veteranenteam.
Na een periode van training besloot s.v. Wassenaar voor dit seizoen ook mee te gaan doen met vrouwenvoetbal aan de reguliere KNVB competitie, en schreef hierbij twee dameselftallen in. De jeugdafdeling bestond uit 13 teams, onderverdeeld in B1, B2, C1, D1, D2, E.1, E2, F1, F2, F3, F4, F5 en Ukkies.
Het eerste elftal van sv Wassenaar werd dit seizoen ingedeeld in de zaterdag 4e Klasse D met als tegenstanders Semper Altius, KSD, Verburch, Haagse Hout, DVO ’32, VUC, Ariston’80, Hargasport, HBSS, Wilhelmus, DVC en Marine.
De A-selectie van trainer Albert van der Biezen bestond uit: Davy Schoorl, Jeroen van Eijk, Brain Vrijburg, Roy Bentvelzen, Jordy Vaassen, Wilff Eliott, Evert Nell, Gonch Guitierez Espinoza, Chris Shearer, Jessy Hopman, Wouter Pen, Dirk Jan Gerring, Stefan v.d.Marel, Patrick Oliehoek, Sam Miller, Mark Pen, DJ Tiehuis, Raymon Groenewegen, Thijs Bruil, Erwin Oliehoek, Marco v.d.Oever, Bas v.d.Hulst, Salman Hebbesche, Dennis Rochat en Jordy Noordervliet.
Het werd een uiterst teleurstellend seizoen voor het eerste team van sv Wassenaar want van de eerste acht competitiewedstrijden gingen er maar liefst zeven verloren. Alleen tegen VUC werd een 2-2 gelijkspel behaald. Op zaterdag 12 november 2011 kwam dan eindelijk de eerste overwinning. In de thuiswedstrijd tegen DVC werd het 4-1 voor de mannen van trainer Van der Biezen.
In de tweede seizoenshelft ging het niet veel beter qua prestaties. Bovendien werden de clubs DVO’32 en HBSS door de KNVB uit de competitie gehaald waardoor er een erg warrig competitieverloop volgde. In het hele seizoen 2011-2012 behaalde sv Wassenaar in totaal vier overwinningen en twee gelijke spelen en eindigde zodoende met 14 punten uit 20 wedstrijden en een doelsaldo van 35-80 op een achtste positie in de 4e Klasse D.
Op 23 januari 2012 overleed erelid Wil Wanrooij op 91 jarige leeftijd. Wil was meer dan 50 jaar lid geweest van s.v. Wassenaar en had in die periode vele verschillende functies bekleed.
De strenge vorst halverwege de maand januari kende ook zijn positieve kant want na nachten van sproeien door een groot aantal vrijwilligers ging op vrijdag 3 februari 2012 de ijsbaan op de parkeerplaats van SV Wassenaar open en kon er na 2 jaar weer geschaatst worden op het terrein.

>

Later hier meer over het seizoen 2011-2012..

>

Seizoen 2012-2013

Ook voor dit seizoen wist het bestuur van sv Wassenaar voor de zaterdag “slechts” 3 seniorenelftallen en een veteranenteam in te schrijven bij de KNVB. Vergeleken met het vorige seizoen had de club nu nog 1 dameselftal over. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit een B1, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3 en F4.

Het 1e elftal van sv Wassenaar kwam uit in de 4e Klasse A die verder bestond uit; Aarlanderveen, Blauw Zwart, Docos, DVC, Football Factory, Leidsche Boys, LSVV’70, SVOW, UVS, VVSB, Warmunda en Woubrugge.

De mannen van trainer Albert van Biezen kende een dramatische eerste seizoenshelft want alleen tegen DVC (2-2) en Warmunda (1-1) werd er gelijk gespeeld en alle overige competitiewedstrijden werden verloren. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de sv Wassenaar met 2 punten uit 11 wedstrijden, en de doelcijfers 9-45, op een laatste plaats van de 4e Klasse A de winterstop in ging.

Nadat op zaterdag 2 februari 2013 de wedstrijd sv Wassenaar-Aarlanderveen werd gestaakt besloot trainer Albert van Biezen en sv Wassenaar per direct uit elkaar te gaan. De van Celeritas zaterdag overgekomen Dinesh Manniesing werd als nieuwe trainer van sv Wassenaar aangesteld. Trainer Manniesing besloot alvast om met zijn jonge ploeg zich vooral te gaan richten op het seizoen 2013- 2014.
Na eerst al op 9 februari 2-2 gelijk gespeeld te hebben bij FC Boshuizen volgde op 2 maart dan eindelijk de eerste overwinning van het seizoen. Op sportpark Kerkehout won sv Wassenaar namelijk met 4-1 van LSVV’70 door twee doelpunten van Thijs Bruil en Mark Pen. In de resterende competitie werd er ook nog gewonnen van DVC (4-2) en gelijk gespeeld tegen SVOW (2-2) en Woubrugge (0-0).

Van de 24 competitiewedstrijden werden er dit seizoen dus 2 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en 17 keer verloren. Met 11 punten, en de doelcijfers 29-83, eindigde sv Wassenaar op de 13e (en laatste) plaats van de zaterdag 4e Klasse A.

Seizoen 2013-2014

Het bestuur van de sv Wassenaar schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 4 seniorenelftallen, 1 veteranenteam en 1 dameselftal in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 2 A-elftallen, 1 B, 2 C, 2 D, 5 E en 4 F-teams.

Op maandag 18 november 2013 hield sv Wassenaar, op Kerkehout,  haar Algemene Ledenvergadering. Op deze ALV was voorzitter Jan Boerefijn aftredend, maar stelde zich ook weer beschikbaar voor een nieuwe termijn als preses. Rob Wessel was wel aftredend en zou dus niet terugkeren in het bestuur van de Wassenaarders. Als nieuwe bestuursleden werden voorgesteld Ruud Ruigrok van de Werve en Jenny van der Helm (als tweede penningmeester).

Trainer Dinesh Manniesing  haalde van de zomer tientallen spelers van de opgeheven Celeritas zaterdagafdeling naar sv Wassenaar. Met bijna een geheel nieuwe selectie wilde men, voor het eerst sinds jaren, weer eens een rol van betekenis gaan spelen in de competitie.
De indeling van West II, zaterdag 4e klasse A was in seizoen 2013-2014 als volgt: Blauw Zwart, FC Boshuizen, DOSR, Football Factory, Haagse Hout, Hazerswoudse Boys, Leiden, Leidsche Boys, SVOW, UVS, VVSB, Warmunda, Wassenaar en Woubrugge.

Ondanks de hoge verwachtingen ging de sv Wassenaar in de eerste competitiewedstrijd op 7 september flink onderuit (5-2) bij DOSR. Ook het hierop volgende thuisduel tegen Leidsche Boys ging met 1-2 verloren. Na deze twee nederlagen ging het steeds beter lopen bij sv Wassenaar 1. Uit bij FC Boshuizen werd het nog 4-4 maar daarna volgde de eerste overwinning toen in Wassenaar Woubrugge met een 4-1 nederlaag naar huis werd gestuurd. Vervolgens werd het 2-2 bij VVSB en werden Hazerwoudse Boys (2-1) en Warmunda (0-2) verslagen.
Op zaterdag 2 november 2013 stond de kraker sv Wassenaar-Haagse Hout op het programma. Het begon en eindigde in 0-0 maar tijdens deze wedstrijd kreeg het elftal van trainer Manniesing  het aan de stok met de tegenstanders van v.v. Haagse Hout, nadat een van de betrokken spelers een rode kaart had gekregen vanwege een kopstoot. Toen andere teamleden zich ook nog eens met de kwestie gingen bemoeien, werd er over en weer geschopt en geslagen.
Op 16 november 2013 werd het eerste elftal van sv Wassenaar door de tuchtcommissie van de KNVB schuldig bevonden aan de vechtpartij, die ontstond na afloop van de competitiewedstrijd tegen Haagse Hout. De KNVB besloot de sv Wassenaar onmiddellijk uit de competitie te nemen. Het bestuur van de sv Wassenaar, gesteund door de leden, besloot in beroep te gaan tegen deze forse strafmaatregel, maar de commissie van beroep bleef bij de straf van de tuchtcommissie. Dit betekende dus dat sv Wassenaar 1 dit seizoen niet meer met het eerste elftal in actie zou komen.

Seizoen 2014-2015

De seniorenafdeling van sv Wassenaar was bij aanvang van seizoen 2014-2015 flink gegroeid want de club schreef ditmaal 6 seniorenelftallen, 1 veteranenteam en wederom 1 damesteam in voor de competitie.

De indeling van West II, 4e klasse A was in seizoen 2014-2015 uit de volgende clubs samengesteld: Blauw-Zwart, Boshuizen, Haagse Hout, Hazerswoudse Boys, KSD/Marine, Leiden, Leidsche Boys, Lugdunum, Football Factory, Oosterheem, VVSB, Warmunda, Wassenaar en Wilhelmus.
Dramatischer als vorig seizoen zou het niet meer kunnen worden zou je zeggen, maar helaas zou ook het seizoen 2014-2015 qua prestatie’s een groot dieptepunt worden in de historie van de sv Wassenaar.
O.l.v. trainer Dinesh Manniesing ging het vlaggenschip van de vereniging weer fris van start. Leidsche Boys (7-2) en Wilhelmus (7-1) werden fors verslagen maar naar mate de eerste competitiehelft vorderde werden de resultaten alsmaar minder. Tijdens de winterstop had sv Wassenaar 1 4 wedstrijden gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 7 verloren. Met 14 punten, en de doelcijfers 28-25, stond men hiermee op de negende positie van de ranglijst van de 4e Klasse A.

In januari 2015 besloot trainer Dinesh Manniesing met onmiddellijke ingang op te stappen als trainer van sv Wassenaar. Manniesing kwam tot zijn besluit omdat zijn visie over een aantal zaken op technisch gebied totaal niet overeen kwamen met die van het bestuur van de Wassenaarse club. Binnen de selectie ontstond reuring na het plotselinge vertrek van de hoofdtrainer en veel spelers besloten ook hun voetbalspullen in te leveren, zodat de sv Wassenaar niet genoeg spelers meer overhield voor het eerste elftal.
De consequenties waren enorm. Door te weinig spelers kwam de sv Wassenaar op zaterdag 28 februari 2015 niet opdagen bij de uitwedstrijd bij Hazerwoudse Boys en kreeg de club een aanmaning van de KNVB dat als dit wederom zou gebeuren de sv Wassenaar wederom uit de competitie zou worden genomen. Het bestuur van de sv Wassenaar greep in. Het 2e elftal werd door de club zelf uit de competitie genomen en zo moest men het 1e elftal aanvullen. Alle wedstrijden na de winterstop werden door sv Wassenaar verloren. Vlak voor het einde van de competitie werd ook nog eens FC Boshuizen door de KNVB uit de competitie genomen zodat de resultaten tegen deze club kwamen te vervallen. Toevallig had sv Wassenaar op 29 november 2014 met 6-1 gewonnen van FC Boshuizen.
Van de 24 competitiewedstrijden werden er dus uiteindelijk door sv Wassenaar slechts 3 gewonnen, 3 gelijk gespeeld en werd er 18 keer verloren. Met 9 punten, en de doelcijfers 31-61 eindigde men op de laatste plaats van de 4e Klasse A.

Was er dit seizoen dan helemaal geen positief nieuws te melden dan bij de sv Wassenaar? Jawel! De C1 werd met 41 punten uit 18 duels heel knap kampioen van de 2e Klasse 03.

Verder ging op 23 april 2015 de gemeenteraad van Wassenaar unaniem akkoord met de aanleg van een kunstgrasveld bij sv Wassenaar. Op maandag 18 mei 2015 besloot ook het college van B&W positief over de aanleg van een kunstgrasveld bij Blauw-Zwart. Hiermee kwam dan eindelijk de grote wens van de Wassenaarse club uit en konden de werkzaamheden, in overleg met de uitvoerder, zo spoedig mogelijk gaan beginnen.

>

Seizoen 2015-2016

Het bestuur van de sv Wassenaar was bij aanvang van seizoen 2015-2016 als volgt samengesteld: Jan Boerefijn (Voorzitter), Patrick van Beelen (Secretaris), Jutine Bruis (Penningmeester), Jon Bakker (2e Voorzitter) en Jaap H.M. van Wissen (2e Secretaris). De voetbalcommissie van sv Wassenaar bestond uit de volgende personen: Richard Bignel , Mario van Dam, Glenn Verburg, Nick Allmers. De wedstrijdsecretaris van de voetbalcommissie was Rob Wessel.

Tijdens de zomerstop werden de voetbalvelden 1 en 2 door de gemeente grondig gerenoveerd (de toplaag werd totaal vernieuwd) en werd er op het trainingsveld een kunstgrasveld aangelegd.

Op woensdag 25 november 2015 werd dan eindelijk het nieuwe kunstgrasveld met een feestelijk tintje officieel geopend, dit onder grote belangstelling van vele genodigden, en leden van de sv Wassenaar en buurtbewoners van het Kerkehout.
In de voormiddag vanaf 16.00 uur speelde de jeugd van sv Wassenaar onderling een voetbaltoernooi. Aansluitend werden in het clubhuis pannenkoeken ( gebakken door de diverse ouders) geserveerd. Om 18.00 uur werd het kunstgrasveld officieel geopend door de wethouders sportzaken en financiën van de gemeente Wassenaar, dit met professionele ondersteuning door dhr. Tseu Laling (ex prof van ADO en AJAX). Een lang gekoesterde wens van de sv Wassenaar ging hiermee in vervulling.
Na de officiële opening volgde er nog een voetbalmatch tussen het prof-damesteam van Telstar en het B1 jeugdteams van sv Wassenaar. In een gelijk opgaande wedstrijd werd de einduitslag 3-3.

Traditiegetrouw vond er op 1 januari 2016 de nieuwjaarsreceptie van sv Wassenaar plaats. Tijdens de gezellige en druk bezochte nieuwjaarsreceptie nam voorzitter Jan Boerefijn het woord en blikte hij terug op het afgelopen jaar, met als hoogtepunten het behalen van het kampioenschap en daarmee de promotie naar de eerste Klasse van Honkbal 1 en natuurlijk de opening van het kunstgrasveld op Sportpark Kerkehout.
Na het bedanken van alle sponsoren en vrijwilligers was het tijd om een aantal jubilarissen in het zonnetje te zetten. Dit jaar waren dit drie jubilarissen, te weten: de heren Cor Roerade en Siem Schalkens (beide 40 jaar lid) en de heer Koos van Zanten, die 50 jaar lid was van de sv Wassenaar. Verder werd de heer Berry Vrijburg in de bloemen gezet als dank voor zijn jarenlange bestuursbijdrage.

Het bestuur van de sv Wassenaar schreef voor het seizoen 2015-2016 4 seniorenelftallen, 1 veteranenteam en 1 vrouwenelftal in voor de zaterdagcompetitie. De jeugdafdeling van sv Wassenaar bestond dit jaar uit 1 B-elftal, 2 C-elftallen, 2 D’s, 1 E en 1 F team.
Verrassend was dat de sv Wassenaar, na lange tijd, weer een team in de standaardklasse op zondag inschreef. Het was namelijk 15 jaar geleden dat de sv Wassenaar met een zondagteam had meegedaan op standaardniveau.

Het bestuur van sv Wassenaar wilde nu eens alle ellende, die men de afgelopen jaren met de zaterdag-selectie had meegemaakt, ver achter zich laten en een nieuwe start gaan maken. Herman Kooijenga was voor het seizoen 2015-2016 aangesteld als de nieuwe oefenmeester van de sv Wassenaar. Samen met het bestuur zette trainer Kooijenga als eerste een goede organisatie rond de A-selectie van sv Wassenaar neer. De technische staf en begeleiding van de selectie was nu als volgt samengesteld: Herman Kooijenga (Hoofdtrainer/coach 1e elftal), Mo Sealiti (Ass. Trainer/coach 1e elftal), Nico Buijs (Trainer/coach 2e elftal), Ruben valk (Keepstrainer), Richard Bignell (TC/voetbalzaken selectie), Deo Naipal (Verzorger), Marcel de Niet (Leider 1e elftal), Jon Bakker (Ass. scheidsrechter 1e elftal) en Mike Remmerswaal (Leider 2e elftal).

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 2015-2016 in de zaterdag 4e Klasse A zag er als volgt uit: Blauw-Zwart, FC Boshuizen, Football Factory, Haagse Hout, vv Leiden, Leidsche Boys, LSVV ’70, Oosterheem, UDO, VUC, VVSB, Wilhelmus en sv Wassenaar.

Het vernieuwde sv Wassenaar 1 moest meteen in de eerste competitiewedstrijd de derby bij Blauw Zwart spelen. Het vertoonde spel was goed, maar Blauw Zwart trok toch aan het langste eind en won uiteindelijk met 4-2. De hierop volgende wedstrijden tegen FC Boshuizen (5-4), Leidsche Boys (2-5) en Oosterheem (3-1) werden allemaal gewonnen door de mannen van Kooijenga.
In de eerste seizoenshelft, waarin VUC zich had teruggetrokken uit de competitie, wist sv Wassenaar van de 12 wedstrijden er uiteindelijk 6 te winnen en 6 te verliezen. Met 18 punten, en de doelcijfers 29-32, ging men op een keurige zevende positie van de ranglijst de winterstop in.

<

De indeling van het amateurvoetbal voor de regioclubs in district West II seizoen 2015-2016 in de zondag 4e Klasse A zag er als volgt uit: Delfia, Hsv Escamp, sv Houtwijk, Kickers ’69, Leidsche Boys, Oosterheem, Oranjeplein/Postduiven, Roodenburg, SVH/Celeritas, Toofan, WIK, Warmunda, Wanica Stars en sv Wassenaar.

De zondag 1 van sv Wassenaar bestond voornamelijk uit Afghaanse spelers die vorig seizoen met een team op zaterdag uitkwamen. Zij wilden echter in een standaardklasse uitkomen en zodoende werden zij ingeschreven voor de zondagcompetitie. De eerste drie wedstrijden in de competitie gingen echter verloren en op de vierde wedstrijddag speelde de zondag 1 met 2-2 gelijk bij sv Oosterheem. Vervolgens kregen de spelers van de zondag 1 ruzie onder elkaar en bleven er te weinig spelers over om de competitie op een ordentelijke wijze uit te spelen. Het bestuur van de sv Wassenaar besloot daarom om op 5 oktober 2015 de zondag 1 terug te trekken uit de competitie.

<

Seizoen 2016-2017

Het was natuurlijk geen geheim dat de sv Wassenaar in een moeilijke periode zat, maar met de hulp van iedereen die de club een warm hard toedroeg was men druk bezig om weer een mooie toekomst zeker te stellen.

Op maandag 28 november 2016 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van sv Wassenaar plaats. Het was goed te vernemen dat de betrokkenheid van de leden weer eens groot was, getuige de hoge opkomst. Na jarenlang de club te hebben geleid besloten Jan Boerefijn (voorzitter) en Patrick van Beelen (secretaris) om het stokje door te geven. Ook Richard Bignel (algemeen bestuurslid) had besloten om zijn functie neer te leggen. Alle drie de heren werden hartelijk bedankt voor hun inzet, toewijding en verdiensten voor de club. De plekken die zij gedrieën achter lieten werden ingenomen door enthousiaste vrijwilligers. David van Veen werd met ingang van deze ALV de nieuwe voorzitter van sv Wassenaar. Jurrie Krosse (secretaris) en Albert van Biezen (algemeen bestuurslid) namen ook plaats in het nieuw gevormde bestuur. Samen met de leden en vele vrijwilligers zal het bestuur er alles aan gaan doen om de club van een mooie toekomst te voorzien.

Traditiegetrouw werd op 1 januari 2017 het nieuwe jaar sportief ingeluid met een stevig potje voetbal. Na afloop vond er in de kantine een nieuwjaarsreceptie plaats. Deze receptie bood een mooie gelegenheid om eens stil te staan bij de vrijwilligers van sv Wassenaar. Drie leden werden daarom dan ook in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange clubtrouw en inzet. Dit waren: Dhr. M. Vogels (25 jaar lid), Dhr. R. Meijer (25 jaar lid). Dhr. Meijer is in het verleden actief geweest als voorzitter van de club en heeft zich daarnaast jarenlang bezig gehouden met het clubblad.
De heer H. Oly was maar liefst 75 jaar lid van sv Wassenaar! Na een lange carrière als speler was de heer Oly ook in 2017 nog steeds actief als lid van de werkgroep en daarnaast ook de beheerder van het clubarchief.

Voor het seizoen 2016-2017 had de KNVB voor een nieuw competitiemodel gekozen. Dit nieuwe competitiemodel ging in de top bestaan uit een Eredivisie, een Eerste divisie, de Tweede divisie, twee Derde divisies en vier Hoofdklassen. In de competities kwam er ruimte voor de beloften-teams van betaald voetbalclubs, die voorheen nog uitkwamen in een gesloten competitie. Sportief gezien was dit een optimale voetbalpiramide. Zoveel mogelijk goede voetballers treffen elkaar in dezelfde competitiestructuur, en clubs kunnen nu bij wijze van spreken doorstoten van de vijfde klasse naar de Eredivisie. De top werd dus in theorie haalbaar voor iedereen en voor elke club. Met andere woorden, voor het eerst sinds de intrede van het betaald voetbal in 1954 werd promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal mogelijk. Voor het vlaggenschip van sv Wassenaar had deze verandering nog totaal geen gevolgen want de club uit Wassenaar kwam ook in het seizoen 2015-2016 gewoon uit in de Vierde Klasse.

Er waren echter nog meer veranderingen vergeleken met het vorige seizoen. Vanaf het seizoen 2017-2018 ging de KNVB bij het jeugdvoetbal een aantal grote veranderingen doorvoeren. Deze pasten in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal en spannende competities. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen startte men in het seizoen 2016-2017 met de nieuwe aanduiding voor alle jeugdcompetities. De benaming voor de leeftijdscategorieën F tot en met A verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen de gebruikelijke aanduidingen die internationaal al geldde, Onder 19 tot en met onder 9.
De nieuwe benaming werd nu als volgt; Onder 19 (JO19), was voorheen A-junioren, Onder 17 (JO17), voorheen B-junioren, Onder 15 (JO15), voorheen C-junioren, Onder 13 (JO13), voorheen D-pupillen, Onder 11 (JO11), voorheen E-pupillen en Onder 9 (JO9) voorheen F-pupillen. De afkorting ‘JO’ betekent ‘Jeugd onder’. De opgave van teams ging op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heette bijvoorbeeld het B1-elftal voortaan het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team.

Het voetbalbestuur van sv Wassenaar schreef voor dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 3 seniorenelftallen, 1 veteranenteam en 2 dameselftallen in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit slechts 1 JO-17-team, 2 JO-15-elftallen en 1 JO-7.

De indeling van het amateurvoetbal in de zaterdag 4e Klasse A zag er in seizoen 2016-2017 als volgt uit: Blauw Zwart, KSD-Marine, Football Factory, Leiden, Van Nispen, Oegstgeest, sv Oosterheem, FC Rijnland, Roodenburg, UDO, VVSB, sv Wassenaar, WVC en Woubrugge.

De mannen van trainer Herman Kooijenga speelde een vrij onopvallende eerste seizoenhelft want van de 13 wedstrijden werden er 5 gewonnen en gingen er 8 verloren. Met 15 punten, en de doelcijfers 24-41, ging sv Wassenaar dan ook op de negende positie van de ranglijst de winterstop in.

Mede door blessures, schorsingen en daardoor een veel te smalle selectie waren de prestaties van sv Wassenaar 1 in de tweede seizoenshelft nou niet bepaald goed te noemen. Slechts tweemaal werd er gewonnen en eenmaal gelijk gespeeld, alle overige wedstrijden gingen verloren. Met andere woorden, van de in totaal 26 competitiewedstrijden werden er door sv Wassenaar 7 gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 18 verloren. Met 22 punten, en de doelcijfers 42 voor en 89 tegen, eindigde men op de twaalfde plaats van de ranglijst.

Stadgenoot Blauw Zwart wist via de nacompetitie te promoveren naar de 3e Klasse en hiermee rees de vraag of de derby sv Wassenaar-Blauw Zwart in competitieverband ooit nog gespeeld zou gaan worden.

We eindigen het seizoen 2016-2017 gelukkig toch nog met positief nieuws bij de sv Wassenaar want bij de JO17-1 kon de kampioensvlag in top. Uit 18 wedstrijden behaalde men 42 punten en werd hiermee kampioen van de 5e Klasse 06.

Seizoen 2017-2018

Voor de toekomst was het bestuur van sv Wassenaar druk bezig om de club weer daar te krijgen waar het hoorde te staan. De afgelopen jaren was er flink bezuinigd en voor het komende jaren wilde men kijken of er intensiever gebruik kon worden gemaakt van het prachtige Sportpark Kerkehout. De komst van Norlandia kinderopvang en een directere samenwerking met  ABF International Sport Club, een verlengstuk van de Amerikaanse school, waren maar enkele voorbeelden hiervan.

In december streek Voetbalschool De Geer neer op het complex van Sportvereniging Wassenaar aan de Charlottestraat. Deze voetbalschool stond onder leiding van Boudewijn de Geer, die een rijke ervaring als voetballer en trainer-coach had.

Het bestuur van sv Wassenaar schreef dit seizoen voor de zaterdagcompetitie 3 seniorenelftallen, 1 veteranenteam en 1 vrouwenteam in bij de KNVB. De jeugdafdeling was in het seizoen 2017-2018 uit de volgende teams samengesteld: 2x JO19, 1x JO17, 1x JO8 en 1x JO7,

De indeling van sv Wassenaar 1 voor het seizoen 2017-2018 in de zaterdag 4e Klasse A luidde als volgt; Alphia, Haagse Hout, Hazerwoudse Boys, KSD-Marine, LVV Football Factory, Meerburg, Oegstgeest, Roodenburg, SEV, UDO, VVSB, WVC en sv Wassenaar.

Het werd een dramatisch seizoen voor trainer Herman Kooijenga en zijn mannen. De selectie van sv Wassenaar was veel te smal waardoor In de eerste competitiehelft alle wedstrijden werden verloren. Op zaterdag 18 november moest men zelfs de uitwedstrijd tegen SEV uitstellen i.v.m. te weinig spelers. Na de winterstop werd de situatie er niet beter op want de selectie werd wederom geteisterd  door blessures, studie en vertrekkende expats, waardoor er te weinig spelers overbleven. Omdat de jeugd van sv Wassenaar nog te jong was om de selectie aan te vullen besloot het bestuur op zaterdag 3 februari 2018 om het eerste elftal terug te trekken uit de 4e Klasse A.

>

Seizoen 2018-2019

Het algemeen bestuur van sv Wassenaar was voor het seizoen 2018-2019 als volgt samengesteld: Jaap van Wissen (voorzitter), Jurry Krosse (secretaris), Jutine Bruijs (penningmeester), Jon Bakker (vice-voorzitter) en Albert van Biezen (voetbalzaken).

Voor dit seizoen schreef sv Wassenaar voor de zaterdagcompetitie 3 seniorenelftallen in bij de KNVB. De jeugdafdeling bestond ditmaal uit 2 JO19-elftallen, 1 JO17, 1 JO15, 1 JO14, 1 JO13, 1 JO12, 1 JO11, 3x JO10 en 1 JO8-team.

Na een afwezigheid van een half jaartje ging sv Wassenaar het in dit seizoen wederom proberen met een standaardelftal uit te komen in de vierde klasse van de zaterdagcompetitie. Het bestuur had Dinesh Manniesing weer als trainer teruggehaald.

De indeling van de zaterdag 4e Klasse C in het seizoen 2018-2019 was als volgt: Ariston’80, DVC, Haagse Hout, KSD-Marine, Laakkwartier, Oliveo, Oosterheem, Semper Altius, SEV, TOGB, Vredenburch, sv Wassenaar en FC Zoetermeer.

Trainer Manniesing begon met een geheel nieuwe (en veel te kleine) selectie in opbouw. Dit zag je ook in de resultaten met een aantal grote nederlagen. Door de kleine selectie gebeurde het regelmatig dat assistent-trainer Muhammet Cinar (41 jaar) en elftalleider Evren Sönmez (35 jaar) mee moesten voetballen. Slechts één wedstrijd werd er dit seizoen gewonnen, dat was op 1 december 2018 in de uitwedstrijd tegen DVC (2-4). Alle overige 23 competitiewedstrijden gingen verloren. Met 3 punten en een doelsaldo van 17 voor en 197 tegen, eindigde sv Wassenaar dan ook op de laatste positie van de ranglijst.

Seizoen 2019-2020

<

>

Seizoen 2020-2021

Naast voetbal, honk- en softbal kon men vanaf dit seizoen op Sportpark ook rugby beoefenen want de BSN Rugby club speelde en trainde vanaf 1 september 2020 op het complex van sv Wassenaar!

<

Seizoen 2021-2022

De sv Wassenaar bestond op 1 augustus 2021 exact 90 jaar en dat betekende: feest! Echter vanwege Corona was het niet duidelijk wat wel en niet mag op deze bijzondere dag en zodoende werd het feest met een jaar uitgesteld.

>

Seizoen 2022-2023

Bij aanvang van het seizoen 2022-2023 zien we bij sv Wassenaar helemaal geen jeugdvoetbal meer en de senioren telde nog slechts één veteranenteam.

<

Seizoen 2023-2024

De Algemene Ledenvergadering van maandag 15 januari 2024 stond o.a. in het teken van de wederopbouw van de voetbaltak bij sv Wassenaar. Sowieso werd er binnen de club hard gewerkt om het jeugdvoetbal bij sv Wassenaar nieuw leven in te blazen.

Tijdens deze ALV werden zowel Coos Hübscher (72 jaar lid) als Albert van Biezen (60 jaar lid) benoemd tot Ereleden van sv Wassenaar.

Coos Hübscher begon op 9-jarige leeftijd te voetballen bij sv Wassenaar. Speelde vervolgens in zowel de zaterdag 1 als de zondag 1. Na zijn actieve voetbalperiode besloot Coos om scheidsrechter te worden. Zijn “carrière” als scheidsrechter ging als een komeet maar door een vervelende achillespees blessure moest hij per direct stoppen met fluiten. Een enorme teleurstelling maar Coos zette zich daar overheen en begon aan de trainerscursus. Na het behalen van zijn trainerspapieren werd Coos diverse keren trainer van zowel de zondag 1 als de zaterdag 1 van sv Wassenaar, Vervolgens vervulde Coos ook nog eens vele bestuursfuncties binnen zijn club waaronder algemeen voorzitter van sv Wassenaar.

Albert van Biezen werd op 6-jarige leeftijd lid van sv Wassenaar, doorliep vervolgens de hele jeugd, was maar liefst 25 jaar lang aanvoerder van het eerste elftal, werd vervolgens eerst assistent trainer en daarna voor langere tijd hoofdtrainer van sv Wassenaar, trainer van het damesteam, lid van het bestuur, voorzitter sponsorcommissie en secretaris van sv Wassenaar.

Naast Coos Hübscher en Albert van Biezen waren er ook nog de volgende gedecoreerden tijdens deze ALV;  Ab Visser als Lid van Verdienste, Ab was al ruim 60 jaar lid van de zaterdagafdeling van de club en heel lang betrokken en deelnemer bij de werkploeg iedere donderdag. Herman Knijnenburg, Lid van Verdienste. Herman was al ruim 70 jaar lid van sv Wassenaar waarvan zijn langste tijd lid van het bestuur en al heel lang lid van de werkploeg/voetbal. En “last but not least” Joost de Zwart ook Lid van Verdienste. Joost was al ruim 40 jaar lid, had heel veel gedaan voor de jeugd en was meer dan 20 jaar lid van de kantinecommissie.

<

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmares sv Wassenaar (zondag)

Kampioenschappen:
1932-1933 3e klasse CHVB
1937-1938 1e klasse C HVB
1938-1939 4e klasse A *
1940-1941 4e klasse D
1942-1943 3e klasse A *
1951-1952 3e klasse B
1953-1954 3e klasse A
1966-1967 4e klasse B
1984-1985 Hoofdklasse HVB
1990-1991 Hoofdklasse B HVB
* = geen promotie

Andere prestatie’s:

Palmares sv Wassenaar (zaterdag)

Kampioenschappen:
1949-1950 3e klassse D HVB
1952-1953 2e klasse A HVB
1958-1959 1e Klasse A HVB *
1965-1966 1e klasse A HVB
1976-1977 1e klasse A HVB
* – geen promotie

Andere prestatie’s:
2000-2001 Winnaar nacompetitie, promotie naar de 4e Klasse KNVB
2003-2004 Winnaar nacompetitie, promotie naar de 3e Klasse KNVB

Parade der trainers sv Wassenaar (zondag):

1959-1960 Chris Jans
1960-1961 Chris Jans
1961-1962 Henk de Boer
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 ?
1965-1966 ?
1966-1967 Piet Oostrum
1967-1968 Huub Scherpenisse
1968-1969 ?
1969-1970 Harry Evergroen
1970-1971 ?
1971-1972 P. Eversteijn
1972-1973 ?
1973-1974 Jan Eversdijk
1974-1975 Hans Buitenweg
1975-1976 ?
1976-1977 Hans Buitenweg
1977-1978 ?
1978-1979 ?
1979-1980 ?
1980-1981 Hans Buitenweg
1981-1982 ?
1982-1983 ?
1983-1984 Hans Schnitker
1984-1985 Harry Vernooij
1985-1986 Piet Oostrum
1986-1987 Coos Hübscher
1987-1988 Coos Hübscher
1988-1989 Hans Buitenweg
1989-1990 Jan Borkus
1990-1991 Jan Borkus
1991-1992 ?
1992-1993 Rico Salomons
1993-1994 Rico Salomons
1994-1995 Rico Salamons
1995-1996 Coos Hubscher
1996-1997 Albert van der Dussen
1997-1998 Albert van der Dussen
1998-1999 Wout Pronk (laatste seizoen van de zondag)

Parade der trainers bij sv Wassenaar (zaterdag)

1960-1961 ?
1961-1962 ?
1962-1963 ?
1963-1964 ?
1964-1965 ?
1965-1966 Wim Slijkhuis
1966-1967 ?
1967-1968 ?
1968-1969 Harry Evergroen
1969-1970 Harry Evergroen
1970-1971 ?
1971-1972 Jan Keizer
1972-1973 ?
1973-1974 ?
1974-1975 ?
1975-1976 ?
1976-1977 C. de Jong
1977-1978 ?
1978-1979 ?
1979-1980 ?
1980-1981 Coos Hübscher
1981-1982 Coos Hübscher
1982-1983 Andre Ramsteijn
1983-1984 Andre Ramsteijn
1984-1985 Andre Ramsteijn
1985-1986 Andre Ramsteijn
1986-1987 Andre Ramsteijn
1987-1988 Andre Ramsteijn
1988-1989 Rob Bens
1989-1990 Rob Bens
1990-1991 ?
1991-1992 Coos Hübscher
1992-1993 Coos Hübscher
1993-1994 Jan van der Stel
1994-1995 Jan van der Stel
1995-1996 Jan van der Stel / Rob Meijer
1996-1997 Rob Bens
1997-1998 ?
1998-1999 ?
1999-2000 Richard Wessel
2000-2001 Rolf Rombouts
2001-2002 Rolf Rombouts
2002-2003 Rolf Rombouts
2003-2004 Mark de Lange
2004-2005 Mark de Lange
2005-2006 Mark de Lange
2006-2007 John van der Helm
2007-2008 John van der Helm
2008-2009 Albert van Biezen
2009-2010 Albert van Biezen
2010-2011 Albert van Biezen
2011-2012 Albert van Biezen
2012-2013 Albert van Biezen / Dinesh Manniesing
2013-2014 Dinesh Manniesing
2014-2015 Dinesh Manniesing (tot 28-01-2015) / Mo Sealiti (a.i.)
2015-2016 Herman Kooijenga
2016-2017 Herman Kooijenga
2017-2018 Herman Kooijenga
2018-2019 Dinesh Manniesing

Parade der voorzitters bij sv Wassenaar:

1931-1933 L.P. van der Klaauw
1933-1936 H.A.N. Jansse Sr.
1936-1939 J.M. Grimme
1939-1940 W.J.F. Wijnholds
1940-1954 J.J. de Nijs
1954-1959 A. Houps
1959-1961 J. Kagie Sr.
1961-1963 J.N. Tettero Sr.
1963-1969 C.C. Schutte
1969-1974 B.Hoefakker
1974- ???? J.H. van Dijk
???? – ???? ?
???? – 1996 Aad Boer
1996-2008 Coos Hubscher
2008-2016 Jan Boerefijn
2016-heden David van Veen

Terreinen waar sv Wassenaar heeft gevoetbald:

?
Sportpark Kerkehout
Charlottestraat 7
2245 VW Wassenaar ZH

Erevoorzitter(s) sv Wassenaar:

?

Ereleden sv Wassenaar:

?
?
Wil Wanrooij
Joop van der Ham
Corrie Koot-de Vries
Rob Tuunter
Chris Jehee

Lid van Verdienste bij sv Wassenaar:

?
?
?

Zijn we allemaal nog naar op zoek…