Op 6 april j.l. is Rinus Vols, bekend o.a. als speler van het “Gouden RVC elftal” en diverse functies binnen deze vereniging, overleden.

Wij condoleren de familie, kennissen en vele vrienden van Rinus en wensen iedereen enorm veel sterkte met de verwerking van dit enorme verdriet.

Team Haagse Voetbalhistorie