De zaalvoetbalvereniging Phoenix is in 1978 opgericht door collega’s van de Hoofdafdeling Industrie en Bouwnijverheid, werkzaam bij het Centraal Bureau vd Statistiek in Voorburg. In eerste instantie bedoeld om wekelijks onder auspiciën van de KNVB een potje gezellig te gaan zaalvoetballen. Er werden statuten gemaakt en aan collega’s werd gevraagd om lid te worden. De animo was dusdanig groot dat bij de start van de competitie met 2 teams kon worden ingeschreven. Alles werd geregeld vanuit kantoor, de contacten bij de KNVB, het clubblad werd gedrukt en verzonden en om aan de noodzakelijke inkomsten te komen betaalde iedereen contributie, veel collega’s werden voor een symbolische bijdrage donateur en we hadden ook medewerkers die bij ons de toto/lotto formulieren konden inleveren. Het bestuur bestond uit Fred Dieke (voorzitter), Gerard Taal (penningmeester) en Willem Guyt (secretaris). Het zaalvoetbal was in die jaren in opkomst en het kwam regelmatig voor dat we een wedstrijd speelden onder het toeziend oog van collega’s die ons kwamen aanmoedigen. Het restaurant van de desbetreffende sporthal vaarde hier zeker na afloop wel bij. De jaarlijkse derby’s met zvv Champions (ook een vereniging opgericht door medewerkers van de afdeling Nationale Rekeningen van het CBS) waren bloedstollend. Tijdens één zo’n derby in Sporthal Zuidhage had een supporter zelfs het fanfarekorps van haar dochter op de tribune geïnstalleerd. De sfeer was hilarisch maar de tijdwaarnemer die onder de grote trom zat vond het achteraf toch niet zo’n geweldig idee. De uitslag was trouwens 2-2 dus niemand had gezichtsverlies geleden.

Na een zeer succesvol 1e jaar (1e en 2e elftal werden kampioen) starten we het 2e voetbaljaar met 3 teams. Familieleden en vrienden werden ook lid van Phoenix, een vereniging waar gezelligheid, sfeer en prestaties hoog in het vaandel stonden, maar niet ten koste van alles. In het 2e jaar van ons bestaan kregen we onze 1e sponsor: Tip Top Sigarenmagazijn Harrie Kaats uit Scheveningen. De eerste link met voetballers uit Scheveningen was gelegd want Theo Kaats werd ook lid van onze vereniging en kort daarop volgde Henk vd Toorn. De eerste Scheveningse voetballers waren echter Ben Simonis, Gerard Taal en Willem Guyt, allen ook werkzaam bij het Centraal Bureau vd Statistiek.

In de loop der jaren bleek het 1e team uitermate succesvol te zijn want binnen enkele jaren werd na de start van de oprichting de Hoofdklasse bereikt. Tijdens die jaren werd de naam gewijzigd in Phoenix/Club 188, een sponsor die een aantal jaren aan onze vereniging verbonden zou blijven. Op het hoogtepunt van het bestaan waren er 5 teams dus de werkzaamheden stapelden zich op. Om een beetje representatief in de Hoofdklasse te voetballen werd er d.m.v. onze Scheveningse contacten aan voetballers gevraagd om doordeweeks bij Phoenix te komen voetballen. Sjaak de Bruin, Karel Oosterbaan, Fred van Dokkum, Leen de Graaf, Patrick Fieret, Bennie de Roode en zelfs Aad Kila hebben hun steentje bijgedragen aan de vereniging. De zaalvoetballers van het eerste uur werden een dagje ouder en het 1e team bestond voornamelijk uit talentvolle, technische Scheveningse jongens. Om op Hoofdklasse niveau te blijven voetballen werd uitgekeken naar een nieuwe sponsor. Uiteindelijk gingen we verder onder de naam Phoenix/Rabobank Rijswijk.

De animo onder de oudere leden die bij de oprichting van Phoenix betrokken waren nam echter af, het ledenbestand werd minder, er waren geen opvolgers voor het kader dus in 1991 werd besloten om de vereniging op te heffen. De vereniging en zaalvoetballers werden overgenomen door SVV Scheveningen die een zaalvoetbalafdeling wilden opzetten. Phoenix heeft 13 jaar bestaan maar nog steeds wordt er heden ten dage nog gepraat over deze vereniging met zijn succesvolle 1e team waar veel Scheveningse voetballers hun kunsten vertoonden.

Alfred Baven, voormalig speler Phoenix.