Het moet rondom de eeuwwisseling zijn geweest dat een elftal van de Oude Haagsche (voetbal) Glorie een nieuwjaarwedstrijd tegen het eerste elftal van HVV speelde, einduitslag 2 – 2. Na de wedstrijd werden de genodigden geïnviteerd in het HVV-clubhuis, een historische ruimte waar door de decennia heen menig feest is gevierd. Zo ook deze middag. Na een paar genuttigde drankjes kwam het nieuwjaarsfeest op gang en was het Guus van Dijk sr. (destijds al jarenlang lid van Kranenburg) die achter de piano plaatsnam en als een soort van Tonny Eyk het aanwezige gezelschap urenlang wist te vermaken. Het zo typerende, traditionele sfeertje, werd die middag geëvenaard en zo werd maar weer eens bewezen dat het in stand houden van traditionele clubhuizen, mensen het gevoel kan geven dat zij zich honderd 100 jaar terug in de tijd bevinden. Het enige verschil met een eeuw geleden bleek uit de kleding en de haardracht van de aanwezigen. Helaas is de piano/vleugel in 2007, rondom de verbouwing van het HVV-clubhuis, verwijderd en niet meer teruggeplaatst. Heeft men toch wel een tikje traditie mee ingeleverd.

Nieuwjaars wedstrijden worden vanwege het virus in de eerste week van januari 2021 niet gespeeld, althans ik ga ervan uit dat nergens in de Haagsche regio van RIVM-richtlijnen zal worden afgeweken. Derhalve ook geen traditioneel drieluik tussen oud eerste elftalspelers van de Haagsche traditionele voetbalverenigingen HVV, Quick en HBS. Voor de plaatselijke voetballiefhebber met gevoel voor historie, is het jaarlijkse minitoernooi voor oud-eerste elftalspelers van traditieclubs niet te versmaden. Echter dat VUC als traditionele voetbalvereniging niet aan dit jaarlijkse mini-toernooi meedoet en er derhalve geen sprake is van een vierluik is voor mij enigszins teleurstellend. Hier zal wel iets aan ten grondslag liggen, echter de echte reden is mij onbekend.

Zelf heb ik met W.I.K. vanaf begin jaren zeventig aan een veelheid aan nieuwjaarswedstrijden mogen deelnemen, in eerste instantie namens de selectie en later als oud eerste elftalspeler. Voor velen binnen het Haagse voetbalwereldje herkenbaar, immers vele voetbalverenigingen hebben de jaarlijkse prettige gewoonte om eerst een Nieuwjaarswedstrijd te spelen om vervolgens in het clubhuis de nieuwjaarsreceptie bij te wonen en in te zoomen op het afgelopen voetbaljaar, de nieuwjaarswedstrijd zelf en eventuele toekomstplannen. Verenigingsbestuurders maken veelal van de gelegenheid gebruik om de technische staf voor het komende seizoen bekend te maken, indien van toepassing jubilarissen te huldigen en indien mogelijk een ‘happy hour’ aan te kondigen. Daar waar de zojuist afgeronde feestdagen velen hebben doen besluiten om even rustig aan te doen is het rondom een geplande Nieuwjaars wedstrijd wellicht handiger om de periode van geheelonthouding na het voetbalfeest in te lassen. Immers bij binnenkomst in het clubhuis is er direct sprake van een reüniegevoel, staan de oliebollen en appelflappen klaar en vraagt de gezellige, gemoedelijke sfeer erom om na de wedstrijd samen een drankje te nuttigen en het nieuwe jaar verder in te luiden.

Een dag na de Nieuwjaarsbijeenkomsten wordt in de media normaliter ingegaan op de gespeelde wedstrijden en blijken de uitslagen veelal in het voordeel van de huidige selectie uit te vallen. Ik meen me te herinneren dat we begin 2003 met de W.I.K.-oudjes 1 keer van de W.I.K.-selectie hebben gewonnen en dat na de wedstrijd nauwelijks spelers van de selectie in het clubhuis zijn verschenen, echter we hebben ook weleens met 13-1 verloren.

Nu op 1 januari 2021 kan ik u melden dat ik niet de enige ben die de traditionele Nieuwjaars wedstrijd en alles rondom dit evenement mist. In de hoop dat we binnen afzienbare tijd de voetbalvelden weer mogen betreden is het wellicht het overwegen waard om op dat moment de nieuwjaarswedstrijd alsnog te spelen, al zou het alleen maar zijn om samen de rest van het voetbalseizoen in een sfeer van voetbalvriendschap en verbroedering in te luiden en te vernemen hoe het de mensen het afgelopen virusjaar is vergaan, hoe de vereniging er voor staat en vast te stellen of er op wat voor gebied dan ook kan worden bijgedragen aan een voortvarend herstel of doorstart van de betreffende vereniging.

Rini Toet
02-01-2021