Steeds meer (oud) eerste elftaltrainers uit de Haagse regio mailen ons hun gehele voetbal- en trainers-cv zodat deze ook “vereeuwigd” wordt op onze website De Haagse Voetbalhistorie. Ditmaal de complete (en zeer leuk aangeleverde) cv van Ruud van Zuijlen ontvangen en geplaatst. Welke trainer volgt dit voorbeeld…..
Voor alle voetbal- en trainers-cv op onze website zie links op de homepage onze website bij “De trainers”.