De Haagse voetbalvereniging Oranjeplein beschikte lange tijd over slechts één veld. In 1982 ging de gemeente akkoord met de aanleg van een geheel nieuw complex aan het einde van de Buurtweg, bij de Landscheidingsbaan.

In november 1982 kon de eerste worden geslagen en Arie Houwaart had de eer om deze werkzaamheden te mogen verrichten. Door vrijwilligers werden er 4.245 uren besteed aan de nieuwbouw, dat kwam neer op ruim 530 mandagen. Een uitzonderlijke prestatie. De totale kosten van de gehele nieuwbouw bij Oranjeplein bedroeg maar liefst f.829.700,=

Zo kon eindelijk op 11 maart 1983 het clubgebouw feestelijk, door wethouder Pieter Vink, worden geopend. Hiermee had de club in één klap een schitterend nieuw complex met een moderne kantine en kleedkamers aan de Buurtweg. Al snel bleek echter, dat de twee nieuwe velden niet zo best van kwaliteit waren, want na de eerste regenbuien in september 1983 werden ze beide afgekeurd. En er volgden nog vele afkeuringen in de loop van het seizoen 1983-1984 en met alle gevolgen van dien. Al gauw ging het verhaal: “Als het bij Oranjeplein maar een beetje mist wordt het veld al afgekeurd”.

Vooral door die erbarmelijke velden, maar ook door het uitblijven van het door de gemeente beloofde openbaar vervoer tot in de buurt van het complex, ging Oranjeplein een onzekere toekomst tegemoet. Steeds meer leden vroegen hierdoor overschrijving aan naar andere clubs.