Beste RAVAAN,

Ja, ja, het is zo ver.
De 1e RAVA-Senioren-meeting vindt plaats op maandag 30 oktober van 13.00 tot 16.30 uur, in de kantine van svHoutwijk, op het Rijnveld Sportpark, L. van Vuurdestraat 16, 2552 JG Den Haag. Gratis parkeren op ons eigen parkeerterrein en in de omliggende straten.

Vanaf eind juli is er veel energie gestoken in het achterhalen van de woongegevens en/of het e-mailadres van OUD-Leden…..en met succes. Wij hebben hierop 78 positieve reacties ontvangen, waarvan 66 RAVANEN hebben aangegeven deel te willen nemen aan de RAVA-Senioren-Meetings.

Deze 1e meeting zal vooral in het teken staan van het ontmoeten van/door OUD-Leden. Er zullen diverse RAVANEN aan het woord komen om herinneringen uit het verleden op te roepen en ook om een toelichting te geven op enige (sportieve) opties die kunnen worden georganiseerd. Het is vooral de bedoeling dat deze meetings een gezellig weerzien zijn, waarbij iedereen zijn eigen bijdrage kan leveren.

We zijn er ons van bewust dat in de aangelegde ‘RAVA-Friends-forever’ namenlijst de woongegevens en/of de e-mailadressen veelal ontbreken of mogelijk onjuist zijn.
Daarom doen wij nogmaals een beroep op de lezers van deze publicatie om te proberen de woongegevens en het e-mailadres van meerdere OUD RAVA-Leden te achterhalen.

Reacties graag sturen aan: Theo Hazebroek [tfam.hazebroek@ziggo.nl]

 

Wij verheugen ons op deze meeting en hopen op een hoge opkomst, waarbij de partner natuurlijk ook van harte welkom is.