De Voorburgse sportvereniging Tot Ons Nut En Genoegen Is Deze Opgericht, beter bekend als vsv Tonegido, bestaat niet meer. Op 28 juni 2010 besloten de leden de vereniging per 1 juli op te heffen. Daarmee ging een stuk sportief erfgoed verloren. Erfgoed van Voorburg, later van Leidschendam-Voorburg. Maar dat niet alleen. De leden, maar ook de toeschouwers die naar de wedstrijden kwamen, verloren hun tweede ‘thuis’.

Nu tien jaar later wordt er nog steeds over de vsv Tonegido gesproken. Wordt er teruggedacht aan de mooie tijden aan de Rodelaan, de sportieve hoogtepunten, de spelers die er rond liepen, de memorabele wedstrijden die gespeeld werden.

De conclusie is vrijwel altijd dat het ‘doodzonde’ is dat de vsv Tonegido niet meer bestaat. Veelal gekoppeld aan de bewering dat het overlijden, ruim 86 jaar na de oprichting, niet nodig was.

Deze site is voort gekomen uit die gevoelens. De redactie stelt zich ten doel de vsv Tonegido in elk geval een beetje te doen herleven. Herinneringen op te halen waardoor de vereniging figuurlijk gesproken uit de dood opstaat.

Of daar behoefte aan is, weten we niet. Dat hangt mede van uw reacties af. Wij nodigen u uit mee te doen. Mail ons uw gevoelens, herinneringen, gedachten. Foto’s, filmpjes, ander materiaal; het is allemaal welkom. Positief maar desnoods ook negatief want we willen niets verbergen. Naast ups zijn er altijd downs. Dat hoort bij het leven en de (voetbal)sport.

Wij hopen uiteraard dat het een succes wordt. Dat er een reanimatie van de vsv Tonegido tot stand komt. En wie weet waar dat nog toe kan leiden.

De redactie

Klik hier om de website van VSV TONEGIDO te bezoeken en te bekijken.