Afgelopen week bereikten ons het droevige bericht dat, oud bestuurslid en Erelid van de Svv Scheveningen, Jaap van der Harst op zondag 14 december j.l. op de gezegende leeftijd van 90 jaar is overleden. Zeker de ouderen van Svv Scheveningen weten, wat Jaap voor de club heeft betekend en kan men op Houtrust met recht zeggen dat Svv Scheveningen een clubicoon heeft verloren.

Niet alleen als voetballer, maar zeker ook in de vele functies (waaronder bestuurslid) die Jaap over een zeer lange periode heeft uitgeoefend, heeft Jaap ontzettend veel werk voor de club verricht en zal hij altijd in onze herinnering blijven als een man “met een groen zwart hart”. Niet zo verwonderlijk overigens, als wij bedenken dat Jaap op 1 juli van dit jaar 75 jaar lid was van SVV Scheveningen.
Wij betuigen onze deelneming aan de echtgenote van Jaap,
mevrouw Jeanne van der Harst – van der Velden.

Ook de verdere familie en kennissen wensen wij alle sterkte toe om in deze verdrietige periode het verlies van Jaap een plekje te geven.