Groot nieuws! Van de drukkerij hebben wij vernomen dat ons nieuwe fotoboek met de titel “Wij zijn Haagse Voetbalhistorie” tussen woensdag 1 juni en vrijdag 3 juni aangeleverd krijgen. Hierdoor hebben wij besloten om op vrijdagavond 3 juni a.s. het fotoboek in ons Haagse Voetbalhistoriemuseum te presenteren. Tevens kunnen de mensen die het boek inmiddels al besteld (en betaald) hebben het boek op deze avond komen ophalen.
Voor de mensen die het boek wel besteld hebben maar nog niet hebben betaald, er kan bij ons helaas niet contant betaald worden omdat de gehele boekenverkoop vanuit onze Stichting Haagse Voetbalhistorie loopt. Dus als u van te voren aub 32,50 naar rekeningnummer NL63 INGB 0008 3160 54 tnv Stichting Haagse Voetbalhistorie overmaakt kunt u ook het boek bij ons ophalen. Wilt u dat het boek via de post naar uw huisadres wordt gestuurd dan kost dit 40 euro.

De inloop is op vrijdag 3 juni vanaf 19.00 uur. Meldt u zich van te voren wel aub even aan door te mailen naar haagse.voetbalhistorie@gmail.com want dan weten wij met hoeveel mensen we zo’n beetje rekening kunnen houden. Via de mail ontvangt u dan ook het adres van ons Haagse Voetbalhistorie museum.

De boekpresentatie is dan ook weer een mooi moment om onder het genot van een drankie weer oude bekenden uit uw voetbalverleden te ontmoeten en weer oude herinneringen op te halen. Tot vrijdag 3 juni a.s.

Team Haagse Voetbalhistorie