Al enige tijd geleden hadden wij besloten om geen overlijdensberichten meer op onze website te plaatsen, tenzij de familie het graag wil. Tot dit besluit zijn wij gekomen omdat er op een gegeven moment wel erg veel overlijdensberichten op onze site kwamen te staan. Dat is ook niet zo gek want er staan bijna 300 (bestaande en niet meer bestaande) voetbalverenigingen op onze website. Dit alles maakte de site er niet vrolijker op vandaar onze keuze.

Toch wil ik persoonlijk wel even stil staan bij het overlijden van GDA-icoon Piet van der Lans. Toen ik zojuist vernam dat Piet was overleden kwamen alle mooie herinneringen bij mij weer naar boven. Toen m’n website pas online was kwam ik in contact met GDA-er Piet van der Lans. Regelmatig heeft hij mij geholpen met de historie van zijn club GDA, want die moest natuurlijk wel zo mooi en duidelijk mogelijk vermeld worden. Piet was dan ook de archivaris van de Loosduinse club en vol trots liet hij mij vele foto’s zien die op grote witte platen waren bevestigd. Iedere maand hing hij voor de afwisseling wel weer een aantal andere foto’s in de kantine. Kortom, de historie van GDA op onze website is grotendeels gemaakt door Piet van der Lans.
Piet had nog een passie en dat was bij strenge winters de organisatie van de GDA schaats-tour-tocht door het Westland.

Met Chris Utermark van Quick Steps en Piet van der Lans van GDA zijn er in korte tijd twee echte clubmensen ons ontvallen. Clubmensen die ook oog voor onze website hadden en ons enorm hebben geholpen met de historie van hun club. Bedankt voor alles mannen.

Rob Pronk